You are on page 1of 1

Tempat : Rumah Mama Maria

Inprise (pince)
“Akulah Jalan Kebenaran Dan
Apinggoot .
Hidup
Tidak Seorangpun Yang Datang Doamu Kupinta,Restumu
Kepada bapa, Kuharap
Semoga aku kuat dalam
Kalau tidak melalui Aku”
Iman
(Yoh,14 :6) Teguh dalam
Salam Damai Kristus harapan,Berkembang
dalam cinta,
Hari Bahagiaku,Ku Sambut Yesus
dalam Hatiku,Kurangkul dalam Terima Kasih atas Kehadiran
Haribanku.Datanglah Opa/Oma Bapak / Ibu ,Om/Tante,Kakak/
yang tersayang,Bapak /Ibu yana adik
terhormat/Om/Tante Kakak/ Adik
danteman-temanku yang
Yang Berbahagia
tercinta,di hari bahagiaku dalam
acara ramah tamah yang akan (Erwin)
dilaksanakan pada : Turut Berbahagia
Hari/Tgl :Minggu, 06 Nopember Kresensius Lepo (Bapak )
2016
Maria Inprise (Mama )
Jam 12 .00 (Sepanjang Hari )
Frengky (Kakak)