PENGENALAN

Genogram atau Potret keluarga merupakan gambaran menyeluruh dari keluarga asal dan keluarga sekarang (bagi yang sudah menikah), baik dari pihak ibu dan ayah atau dari pihak suami mahupun isteri. Genogram berfungsi untuk menyatakan karakter dari peribadi-peribadi yang terkait dengan diri kita sendiri kerana diri kita dibentuk dalam lingkungan sosial primer keluarga. Ayah dan ibu berpengaruh atas peribadi kita, begitu pula masing-masing orang tua telah dipengaruhi oleh ayah dan ibu mereka, begitu seterusnya. Begitu kuatnya pengaruh keluarga terhadap pembentukan karakter seseorang. Bila karakter yang terbentuk itu positif maka hal demikian amat baik. Akan tetapi yang sering terjadi adalah terbentuknya pengaruh negatif pada diri kita, kerana mengalami salah didik (salah asuhan) dan perlakuan tidak menyenagkan lainnya di masa lalu. Masa lalu memang telah selesai. Namun negatif masa itu harus diatasi, supaya keperibadian pada masa sekarang dan masa akan datang menjadi lebih positif. Genogram juga merupakan satu gambaran tentang sesebuah keluarga yang berbentuk geometri, garisan dan perkataan (Sherman, 1993). Ianya merangkumi maklumat berkaitan pekerjaan, kesihatan, perkahwinan dan perkara lain dalam sesebuah keluarga, termasuk perhubungan ahli keluarga lain sekurang-kurangnya tiga generasi. Melalui genogram ia dapat membantu

seseorang dalam sesebuah keluarga melihat dan memahami corak sejarah dan perkara yang tidak mengacam oleh proses ini dan dapat membantu doctor keluarga mengumpul maklumat sebnyak mungkin dalam jangka masa yang pendek. Tambahan pula, genogram dapat menambahkan “kesalingfahaman dan toleransi” antara mereka dalam pembinaan genogram ini (Sherman, 1993, m.s 91). Terapi keluarga Bowen “menasihatkan kita supaya kembali, kembali, kembali dan ke atas, atas, atas” pokok keluarga mereka untuk melihat ‘pengitaran semula’. Keadaan ini bukan sahaja
1

untuk mendapatkan maklumat malah melahirkan perasaan dalam konteks dan persekitaran seseorang yang wujud semasa proses pembentukan individu. (White, 1978, m.s 25-26) Proses ini menggalakkan pemindahan tindakbalas emosi kepada pengenalan yang jelas. Data dalam genogram diteliti untuk pengulangan corak seperti segitiga, potongan dan pencatuman, kebetulan tarikh lahir seperti kematian atau umur berlakunya sesuatu tanda penyakit dan kesan perubahan serta peralihan kitaran keluarga yang luar biasa seperti perkahwinan, kematian dan kelahiran anak (Mc Goldrick and Gerson, 1985, m.s 38). Pada dasarnya Bowen telah

menyatakan bahawa seseorang individu itu hanya dengan memeriksa dan membetulkan pola yang dipindahkan daripada generasi sebelumnya, mereka lebih cenderung untuk mengulang tingkah laku dalam keluarga mereka sendiri (Kerr, 1988). Peluang jenis yang mempunyai pola berulang-ulang ini secara khusus sama ada ‘telalu bertindak secara emosional (emosionally over involved). Sebagai contoh ‘emosi terputus’ (emotionally Cutoff iaitu terkenal melalui corak penghidaran daripada orang lain, sama ada secara fizikal atau psikologikal. Bowen turut

mengaitkan dirinya dengan sistem emosi keluarga. Kunci elemen terapi keluarga Bowen adalah terdapat satu kebimbangan yang kronik dalam semua kehidupan yang datang daripada linkungan kehidupan yang lalu (Friedman, 1991, m.s 139) kebimbangan ini berlaku secara emosional, fizikal dan dikongsi bersama oleh semua protoplasme.

GENOGRAM KELUARGA ROHANIZA

2

Yusof bin Ahmad 02.01.1926 Berniaga

Zaharah bt Abu 22.03.1922 Surirumah

Embong bin Ali 12.04.1924 Berniaga

Wok bt Abdullah 10.02.1924 Berniaga Berniaga

Fatimah bt Yusof 01.11.1948 Surirumah

Husin bin Yusof 14.04.1946 Kerajaan

Zainun bt Embong 30.08.1948 Berniaga

Mohd Rodzi 06.06.1966 Polis

Mohd Anuar 15.07.1968 JPJ

Mohd Nasarudin 21.04.1977 Kilang

Rohaniza 09.07.1979 Bank

SIMBOL Lelaki Meninggal dunia

Perempuan HURAIAN GENOGRAM KELUARGA ROHANIZA

Meninggal dunia

.Berdasarkan kepada keputusan SDS dan genogram keluarga saya yang telah dilakarkan, inilah analisa bagaimana ianya mempengaruhi kerjaya saya pada masa ini.
3

Merujuk kepada keputusan SDS yang dikepilkan, SDS sosial merupakan markah tertinggi diikuti konvesional dan enterprising (keusahawanan). Menurut Holland, personaliti sosial menunjukkan saya mempunyai ciri-ciri seorang yang bertanggungjawab, suka bersosial, suka membantu, baik hati, murah hati, empati, suka bekerjasama, peramah, seorang pemimpin yang baik, suka membuat kebajikan kepada orang tanpa mengharapkan ganjaran. Ini dapat dilihat melalui genogram dimana walaupun saya merupakan anak perempuan tunggal, saya juga bertanggungjawab untuk menyatukan adikberadik jika terdapat perselisihan faham. Saya juga seorang yang empati kerana sebagai seorang kaunselor perlulah ada ciri-ciri tersebut. Selain itu, SDS sosial juga menunjukkan seorang yang suka membantu dan cekap dalam hubungan kemanusiaan serta pendidikan. SDS bagi personaliti enterprising pula menunjukkan saya

seorang yang sukakan cabaran, pandai memujuk, sosial, dan suka menonjolkan diri. Berdasarkan Holland, personaliti enterprising cekap memimpin dan bijak memanipulasikan orang lain untuk kepentingan organisasi atau keuntungan ekonomi. Menurut Holland lagi,

personaliti konvensional pula menunjukkan seorang yang praktikal, cekap, patuh, menurut arahan, teliti, sukakan kekemasan dan berstruktur. Saya seorang yang berpesonaliti

konvensional memang mahir menguruskan data dan pengiraan. Berkemahiran tinggi dalam bidang pentadbiran dan perkeranian. Ini dapat dilihat melalui genogram dimana kerjaya saya sebagai seorang kerani. Merujuk kepada genogram yang dilakarkan, kebanyakkan ahli keluarga saya bekerja sendiri dan juga bekerja disektor awam dan swasta. Bermula dari datuk dan nenek sebelah bapa, mereka terlibat dengan perniagaan sendiri manakala nenek sebelah bapa seorang surirumah. Bapa pula hanya mempunyai seorang adik perempuan dan tidak bekerja. sebelah ibu juga berniaga secara kecil-kecilan.
4

Manakala datuk dan nenek

Ibu pula merupakan anak tunggal dalam

keluarganya. Disebabkan ibu anak tunggal, dia juga berniaga seperti datuk dan nenek kerana kerjaya datuk dan nenek mempengaruhinya. Bapa pula seorang kakitangan kerajaan dan setelah besara bapa juga membantu ibu dalam memajukan perniagaan. Berdasarkan genogram yang telah dilakarkan, dapat dilihat saya dibesarkan didalam keluarga yang sederhana besar iaitu terdiri daripada bapa, ibu, 3 orang abang dan saya yang paling kecil (perempuan tunggal). Kedua-dua ibu dan bapa tidak mempunyai pelajaran yang tinggi kerana pada masa itu amat sukar untuk melanjutkan pelajaran keperingkat yang lebih tinggi memandangkan keadaan ekonomi yang tidak mengizinkan. Ketiga-tiga abang saya juga bekerja pada usia yang muda iaitu setelah tamatnya alam persekolahan. Ini terjadi kerana melihatkan kesusahan keluarga membuatkan abang-abang saya membuat keputusan mencari pekerjaan dan seterusnya membantu keluarga. Bapa hanya seorang buruh kerajaan dan ibu pula berniaga kuih secara kecil-kecilan. Melihatkan kesusahan keluarga sedikit sebanyak mendorong saya dalam menentukan kerjaya sekarang. Melihat kepada genogram, adik beradik saya mempunyai

pekerjaan tetap. Tetapi, disebalik itu, mereka mempunyai perniagaan sendiri. Contohnya abang yang kedua mempunyai perniagaan kedai besi disamping pekerjaannya sekarang sebagai pengawai di Jabatan Pengangkutan Jalan dan abang yang ketiga membuka gerai burger selain bekerja sebagai juruteknik disebuah kilang di Bentong. Ini menunjukkan kerjaya dari datuk dan nenek mempengaruhi pemilihan kerjaya dalam kehidupan adik beradik saya sekarang. Begitu juga dengan saya, walaupun bekerja sebagai kerani di sebuah bank, saya juga mempunyai perancangan dalam membuka perniagaan sendiri. Genogram keluarga saya memang banyak mempengaruhi kerjaya saya sekarang. Ini dibuktikan walaupun kesemua kami mempunyai pekerjaan yang baik dan stabil, tetapi kerjaya dari datuk dan nenek serta ibu dan bapa amat mempengaruhi corak kehidupan saya dan adik beradik yang lain pada masa kini. Melihatkan
5

corak genogram keluarga saya ini, ia menunjukkan hubungan kami amat rapat kerana kesemua kami mempunyai minat yang sama iaitu minat dalam perniagaan.

KESIMPULAN

6

Genogram memainkan peranan yang penting bagi seseorang klien atau individu dalam menentukan kerjayanya. Melalui genogram seseorang itu juga boleh mengenali dirinya sendiri berdasarkan asal usul keluarganya secara emosional dan intelektual. Genogram juga digunakan untuk meneroka pandangan individu tentang dunia, halangan persekitaran, konflik peranan peribadi dalam keluarga dan juga kerjaya, isu dan status identiti serta tahap pembudayaan. Rasionalnya penggunaan genogram dalam kerjaya kerana ia lebih mudah difahami dalam konteks keluarga dari segi sosiologi, psikologi budaya, ekonomi dan warisan. Ia juga berguna bagi individu menghadapi isu dan tekanan dari segi kerjaya, keluarga, sosialisasi dan identiti. Penggunaan genogram juga mendorong individu dalam mencapai kesedaran kendiri tentang kepentingan dan tahap pengaruh keluarga keatas pemilihan kerjaya yang dilakukannya. Walaubagaimanapun, penggunaan genoram juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan genogram ialah ia memberikan rangka kerja sebenar dimana individu boleh mengatur secara visual serta memetakan persepsi terhadap maslaah, tugasan dan tekanan dari segi peribadi, kerjaya dan keluarga sehingga menjadi perwakilan bermakna dalam konteks kekeluargaaan. Kelemahan genogram pula dapat dilihat dimana sebahagian individu menganggap bahawa keluarga tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam kehidupan kerjayanya. Selain itu, genogram juga mungkin bukan teknik mendapatkan maklumat kualitatif yang berguna bagi sebahagian individu.

RUJUKAN

1.

http://pembaharuankeluarga.wordpress.com/2009/01/01/apa-fungsi-genogram/ 7

2. 3.

http://www.scribd.com/doc/6194093/Teori-Bowen Modul 207 – karier kaunseling

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful