You are on page 1of 2

Cursos i Camps de Treball de

Bioconstrucci i Permacultura

La Cooperativa Mas Franch un projecte d'aprentatge per a la transformaci social i ecolgica,


est duent a terme un seguit de cursos i camps de treball al voltant del procs de
bioconstrucci d'un cobert de 140m2., fet amb fusta local, bales de palla i adobe, i amb
sostre verd. Els preus de tots els cursos sn negociables per a persones amb poc recursos i hi
ha descompte si us inscriviu a ms d'un curs. El preu de cada curs inclou l'allotjament, el
menjar, material didctics i una assegurana individual. Els cursos comencen a les 19:00h del
primer dia i t el sopar incls i s'acaben desprs de dinar de l'ltima dia. Us esperem al Mas
Franch, una masia del s.XIV situada dins el Parc Natural de la Zona Volcnica de la Garrotxa,
www.masfranch.com.

Bioconstrucci Permacultura
Curs: Bases arquitectniques de la Curs: Construcci d'un hivernacle amb
bioconstrucci i el bioclimatisme. criteris de permacultura.
Instructor: Iaki Urqua, arquitecte. Instructors: Oscar Gussinyer i Juan Pedro Franco,
Dates: 28 setembre 2008. certificats en Permacultura.
Preu: 30 . (conferncia i dinar). Dates: 3 6 gener 2009.
Curs: Construcci amb bales de palla i Precio: 150 .
aplicaci de la capa inicial d'adobe. Camp de Treball: Construcci d'un
Instructores: Maren Termens, arquitecta hivernacle amb criteris de permacultura.
tcnica, certificada en Amazonails Strawbale dates: 3 6 gener 2009.
Innovations i Rikki Nitzkin, certificada com a Preu: Pot per a cobrir despeses diries.
formadora a Amazonails Strawbale Curs: Agricultura Natural.
Innovations. Instructor: Jamie Nicol, agricultor natural
Dates: 16 21 setembre 2008. (Fukuoka)
Preu: 295 Dates: 9 13 abril 2009
Camp de Treball: Construcci amb bales Preu: 295 .
de palla i aplicaci de la capa inicial Curs: Depuraci d'Aiges Grises i
d'adobe. Introducci a les Piscines Naturals.
Dates: 22 28 setembre 2008. Instructor: Carles Prez, bileg i enginyer de
Preu: pot per a cobrir despeses al dia. sistemes aqutics.
Curs: Aplicaci de la capa de cos Dates: 5 10 maig 2009.
d'adobe i installaci energtica de Preu: 295 .
baix consum (i mostra de construcci de Camp de Treball: Depuraci d'Aiges
parets amb bales de palla). Grises.
Instructor: Tom Rijven, constructor amb bales Dates: 11 17 maig 2009.
de palla i adobe. Preu: Pot per a cobrir despeses diries.
Dates: 28 set 3 oct 2008. Curs: Cultiu de Cereals d'hivern.
Preu: 295 . Instructor: Jamie Nicol, agricultor natural
Camp de Treball: Aplicaci de la capa de (Fukuoka).
cos d'adobe. Dates: 29 juny 1 juliol 2009.
Dates: 4 - 26 oct 2008. Precio: 100
Preu: Pot per a cobrir despeses diries. Curs: Certicat en Permacultura.
Camp de Treball: Sostre Verd. Instructors: Permacultura Montsant i Mas
Dates: 3 18 nov 2008. Franch.
Preu: Pot per a cobrir despeses diries. Dates: 1 31 juliol 2009.
Camp de Treball: Estufa eficient de Preu: a confirmar.
contra-fluxe.
Dates: 1 - 14 desembre 2008.
Preu: Pot per a cobrir despeses diries.
Curs: Aplicaci de l'acabat d'adobe,
decoraci amb argila de colors i apliaci
del terra d'argila.
Instructor: Tom Rijven, constructor amb bales
de palla i adobe.
Dates: 1 6 mar 2009.
Preu: 295 .
Camp de Treball: Acabatde l'adobe,
decoraci amb argila de colors i apliaci
del terra d'argila amb en Tom Rijven. ON SOM:
Dates: 7 - 15 mar 2009
Preu: Pot per a cobrir despeses diries.
Curs: Arquitectura Popular i Tradicional
Catalana en Zones Rurals.
Instructors/es: Mireia Torres (arquitecta), Esa
Rodrguez (geleg i constructor) i Juan Pedro
Franco (Certificat permacutura).
Dates: 14 - 23 agost 2009.
Preu: 595 .