You are on page 1of 1

Penulisan Pelajaran

Kursus : Kokurikulum Unit Beruniform ( MPU3063 )

Tarikh : ___________________________________

Hari : ___________________________________

Lokasi : Astaka IPTHO

Kekuatan : 20 orang

Jurulatih : Encik Mohtar bin Yaakob

Tajuk : Sejarah Penubuhan BSMM

Pendahuluan / Latar Belakang / Sejarah

Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSM) ditubuhkan pada tahun 1948 sebagai
cawangan Persatuan Palang Merah Britain di Sabah dan Sarawak. Pada tahun
1950an, lebih banyak cawangan persatuan ditubuhkan di Malaysia bermula di Pulau
Pinang pada tahun 1950 dan kemudian di negeri-negeri lain.

Kandungan Pelajaran

i. Sejarah penubuhan BSMM

ii. Fungsi International Committee Cross (ICRC) di Malaysia

a. Penglibatan dengan Angkatan Tentera Malaysia

b. Mengukuhkan kerjasama dengan agensi-agensi di bawah Kementerian

Dalam Negeri.

c. Mempromosikan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa.

d. Berkerjasama dengan Universiti-universiti

e. Membolehkan keluarga-keluarga untuk terus berhubung dengan orang yang

tersayang.

f. Perkongsian dengan Kementerian Pendidikan Malaysia

Rumusan

BSMM secara ammnya menjalin hubungan kerja yang erat dengan


Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Kementerian Pendidikan.