You are on page 1of 1

ROZPIS SLUIEB BOCH A ALCH CIRKEVNO-ZBOROVCH AKTIVT

APRL
2. Ne. 10:00 - Poprad, Smrtn nedea, paiov sluby Boie
14:30 - Poprad, Osloboden Boou milosou,
program k 500. vr. reformcie
6. t. 18:00 - Poprad, pstne veern sluby Boie
9. Ne. 09:00 - Poprad, Kvetn nedea, paiov sluby Boie
10:00 - sviatos Veere Pnovej
10:30 - Stre, sviatos Veere Pnovej
17:30 - Poprad, Z Jarn ul., veern sluby Boie
13. t. 18:00 - Poprad, Zelen tvrtok,
sluby Boie so sviatosou Veere Pnovej
14. Pi. 09:00 - Poprad, Vek piatok, paiov sluby Boie
10:00 - Poprad, sviatos Veere Pnovej
16. Ne. 09:00 - Poprad, Prv slvnos vekonon
10:30 - Stre, Prv slvnos vekonon
17. Po. 09:00 - Poprad, Druh slvnos vekonon
10:00 - Poprad, sviatos Veere Pnovej
20. t. 17:30 - Poprad, biblick hodina
23. Ne. 09:00 - Poprad, 1. nedea po Vekej noci
17:30 - Poprad, Z Jarn ul., veern sluby Boie
26. St. 15:00 - Poprad, ZS Komenskho ul., biblick hodina
27. t. 17:30 - Poprad, biblick hodina
30. Ne. 09:00 - Poprad, 2. nedea po Vekej noci
10:30 - Spisk Sobota, 2. nedea po Vekej noci
17:30 - Poprad, Z Jarn ul., veern sluby Boie