You are on page 1of 23

MT S NT I CNG V

CNG TC CHNG NG V BM
TRM XI MNG GING KHOAN
Thnh phn clinker xi mng pooclan, %:

CaO 60-66
SiO2 18-25
Al2O3 4-8
Fe2O3 0,5-5,0
C-CaO S-SiO2 A-Al2O3 F-Fe2O3 H-H2O
C3S 40-65 ()
C2S 10-35 ()
C3A 2-15
C4AF 5-20 ()
Theo gc cht kt dnh:
- Xi mng trm ging trn c s xi mng
Poocland
-Trn c s s l cao
-Trn c s xi mng belite-SiO2
-Trn c s hn hp vi ct
-Cc loi xi mng trm khc (thch cao, trn c
s cc khong vt thin nhin, nham thch ni)
-Cc cht dnh hu c.
Theo nhit th nghim v s dng:
- Xi mng cho ging lnh, nhit th - 222 oC
-Xi mng cho ging nng, nhit th - 753 oC
-Xi mng cho cc ging khoan su nhit cao

Theo nhit s dng:


-Nhit thp T<15 oC
-Nhit thng T=15-40 oC
-Nhit hi cao T=40-90 oC
-Nhit cao T=90-160 oC
-Nhit rt cao T>160 oC
Theo bn cht ca ph gia-cht n:

-Xi mng ct
-Xi mng si (s)
-Gel xi mng
-Poozolan
-Peclit ( trn chu)
-Hematit (qung st Fe2O3)-macnetit
(st t Fe3O4)
-Bentonite (st)...
Theo bn ca xi mng v
thi gian t c:
-Xi mng c bn ban u cao
-Xi mng c bn ban u bnh
thng.
Theo n nh trong mi
trng n mn:
-Xi mng bn sullfat
-Xi mng bn sullfat cao
-Xi mng bnh thng.
Theo loi cht lng dng
trn va
- Va dng nc
-Va dng nc-nh tng
-Va dng du (du diezen, du ha,
du th).
Theo thi nc ca va

-Va xi mng thi nc bnh thng


-Va xi mng thi nc c h
thp.
Theo thi gian ngng kt
-ng nhanh, ng u sm hn 0 gi 40
pht
-Va c lm ng nhanh hn, ng u
t 0 gi 40 pht n 1 gi 20 pht
-Va ngng kt bnh thng, ng u sau
2 gi 00 pht
-Va chm ng, ng u sau 4 gi 30 pht.
Theo cch dng

-Xi mng c s
-Xi mng bin tnh
-Xi mng chuyn dng (c bit)
Theo trng lng ring
(t trng) ca va
Lin X (Nga):
-Va nh t trng < 1,30
-Va lm nh = 1,30 1,75
-Va thng thng = 1,75 1,95
-Va lm nng = 1,95 2,20
-Va nng >2,20
Theo t trng ca hng
Halliburton:
= 1.92 2.52 : VXM + vt liu lm nng
= 1.92 2.04 : VXM c
= 1.80 1.92 : VXM nguyn dng
= 1.56 1.80 : VXM - pozzolan
= 1.44 1.80 : VXM + st bentonit
= 0.96 1.56 : VXM + ht vi c
= 0.72 1.56 : VXM + Nit
Theo t trng ca API v hng
Dowell Schlumberger
= 2.40 3.00 : VXM rt nng
= 2.10 2.40 : VXM nng
= 1.98 2.10 : VXM c
= 1.74 1.98 : VXM nguyn dng
= 1.38 1.74 : VXM nh thng dng
= 0.84 1.38 : VXM siu nh
Loi A. su 6000 ft (1830 m) khng c
cc yu cu c bit. ASTM loi I (American
Society for Testing materials)
Loi B. su 6000 ft (1830 m), bn sulfat
trung bnh cho n bn sulfat cao. ASTM loi
II
Loi C. su 6000 ft (1830 m), c yu cu
v pht trin cng sm, bn sulfat. Hm
lng C3S tng i cao. ASTM loi III
Loi D. su t 6000 ft (1830 m) n
10000 ft (3050 m), bn sulfat trung bnh v cao
Loi E. su t 10000 ft (3050 m) n
14000 ft (4270 m), bn sulfat trung bnh v cao,
nhit v p sut cao.
Loi F. su t 10000 ft (3050 m) n
16000 ft (4880 m), bn sulfat trung bnh, nhit
v p sut rt cao.
3 loi ny l XM bin tnh-chm ng. c sn
xut lc ban u khi cng ngh sn xut cht
chm ng cn km. (khi sn xut XM gim
bt hm lng C3S v C3A, kch thc ht XM
ln hn)
Loi G. Nh loi xi mng c s, su
n 8000 ft (2440 m). C th dng vi cc
loi cht ph gia nhanh ng, chm ng
s dng cho khong su v nhit
rt rng ca ging khoan. Khi sn xut
khng c cc ph gia. Loi bn sulfat
trung bnh v cao.
Loi H. Nh loi xi mng G. mn ht
ca XM loi H thp hn so vi loi G.
2 loi XM ny c sn xut khi cng
ngh cho cht chm v nhanh ng rt
mnh. Nh XM c s, ph hp vi hu ht
cc loi ha cht v ph gia.
Loi J. su t 12000 ft (3660 m)
n 16000 ft (4880 m), bn sulfat trung
bnh, nhit v p sut rt cao khi dng
vi cc cht nhanh ng hoc chm ng.
Khi sn xut khng c cc ph gia. (cha
nhiu belit).
Sn xut xi mng

Nguyn liu ban u:


- vi c cha hm lng CaCO3 cao
-st (st cao lanh) : Al2[Si2O5].(OH)4
Al2O3.2SiO2.2H2O
-trong st c cha nhiu cc tp cht khc
C hai phng php: kh v t. Trong
phng php kh, cc nguyn liu tnh
ton v nh lng, truc tin c sy
kh v nghin thnh bt vi kch thc
ht 100 m. Hn hp c trn u li
bng phng php thi kh, sau nung
trong cc l c bit. Ngi thc hin
nhiu phng n nung ln n nhit
900-1000 oC, sau a vo trong l
quay (vn tc 1 vng/pht).
Sau khi lm lnh clinker v nghin a
thm vo hn hp thch cao, s, ct to
thnh xi mng.
Phng php t c ng dng rng
ri hn. Trong phng php t, khi
nghin v iu chnh nh lng nguyn
liu ban u th cho thm nc. Hn hp
s d dng khuy ng u v vn
chuyn sang cc ch cha khc. Hn hp
cng c nung trong cc l quay di (ti
200 m) ng knh (ti 5 m)