You are on page 1of 9

PERBANDINGAN PINJAMAN PERIBADI ANTARA DUA BANK

(Faedah Kompaun)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD Bank Simpanan Nasional


PINJAMAN PERIBADI PINJAMAN PERIBADI
Kadar faedah setahun = 4.48% Kadar faedah 4.10

P = RM 5000.00 P = RM 5000.00
r = 4.48% r = 4.10
= ( 4.48 / 100 ) = (4.10 / 100)
= 0.0448% = (0.041)
n = 12(1) n = 12 (1)
t = 1 tahun t = 1 tahun

Tahun 1 (12 Bulan) Tahun 1 (12 Bulan)

Formula faedah kompaun Formula faedah kompaun


C. I = P(1 + r / n) nt C.I = P (1 + r / n) nt
= RM5000 ( 1 + 0.0448 / 1 ) ^ (1) (1) = RM5000 ( 1+ 0.041 / 1 ) ^ (1) (1)
= RM5000 (1.0448 ) ^ (1) = RM5000 (1.041) ^ (1)
= RM5000 ( 1.0448) = RM5000 (1.041)
= RM5224.00 = RM5205

Jumlah faedah Jumlah faedah


RM 5000.00 RM 5224.00 = RM224.00 RM5205 RM 5000.00= RM205
( Bayaran untuk sebulan RM 435.00) ( Bayaran untuk sebulan RM 433.80)

Tahun 2 (24 Bulan) Tahun 2 ( 24 Bulan)

C. I = P ( 1+ r / n ) nt C. I = P ( 1+ r / n ) nt
= RM 5000 ( 1+ 0.0448 / 1) ^ (1) (2) = RM 5000 (1+ 0.041) ^ (1) (2)
= RM 5000 (1.0448) ^ (2) = RM 5000 (1.041) ^ (2)
= RM 5000 (1.09160704) = RM 5000 (1.083681)
= RM 5458 = RM 5418

Jumlah faedah Jumlah faedah


= RM 5458 RM 5224 = RM234 = RM 5418 5205 =RM 213
( Bayaran untuk sebulan RM 227.40) ( Bayaran untuk sebulan RM 225.80)
Tahun 3 (36 Bulan) Tahun 3 (36 Bulan)

C.I = P (1 + r / n) nt C.I = P (1 + r / n) nt
= RM 5000 (1 +0.0448 /1) (1)(3) = RM5000(1+0.041/1) (1)(3)
= RM5000 (1.0448) ^ (3) = RM5000(1.041) ^ (3)
= RM5000 (1.140511035) = RM5000(1.128111921)
= RM 5702 = RM5640

Jumlah faedah Jumlah faedah


= RM 5702-5458=244.00 = RM 5640 5418 = RM 222.00
( Bayaran untuk sebulan RM158.40) (Bayaran untuk sebulan RM 156.70)

Tahun 4 (48 Bulan)


Tahun 4 (48 Bulan)
C. I = P (1+ r / n ) nt
C. I = P( 1 + r / n) nt = RM5000(1+0.041/ 1) (1) (4)
= RM 5000(1 + 0.0448/1) (1)(4) = RM5000 (1.041) ^ (4)
= RM 5000 (1.0448) ^ (4) = RM 5000 (1.17436451)
= RM 5000(1.19160593) = RM 5871
= RM 5958
Jumlah faedah
Jumlah faedah = RM5871 RM 5640 =231
= RM 5958 -5702 = RM256 ( Bayaran untuk sebulan RM 122.30)
( Bayaran untuk sebulan RM 1246.00)
Tahun 5 ( 60 Bulan)
Tahun 5 (60 Bulan) C.I = P(1 + r / n) nt
C.I = P(1+ r / n) nt = RM 5000(1+0.041 / 1) ^ (1) (5)
= RM 5000( 1+ 0.0448 / 1) ^ (1)(5) = RM 5000(1.041) ^ (5)
= RM 5000( 1.0448 ) ^ (5) = RM 5000(1.222513455)
= RM 5000(1.244989875) = RM 6112
= RM6224
Jumlah faedah
Jumlah faedah = RM 6112 5871 =RM 241
= RM 6224 -5958 = 266 (Bayaran untuk sebulan RM (101.90)
( Bayaran untuk sebulan RM 103.70)
Perbelanjawan Bulanan ( Januari 2012)

Debit (Pendapatan) RM Kredit ( Perbelanjaan) RM


Elaun RM 430.00 Makanan RM 250.00
Wang saku RM 250.00 Barang keperluan seharian RM 20.00
Pinjaman wang dari bank RM 5000.00 Pembayaran bulanan
Pinjaman bank RM 156.70
Lain-Lain RM 100.00
Pengangkutan RM 153.30
Duit simpanan RM 1982
Pembayaran duit RM 319.00
komputer dan pencetak RM 2699.00

Jumlah RM 5680.00 Jumlah RM 5680.00

Belanjawan bulanan ( Februari hingga Disember)

Perkara RM Perkara RM
Elaun RM 430.00 Makanan RM 250.00
Wang saku RM 250.00 Barang keperluan seharian RM 20.00
Pembayaran bulanan
Pinjaman bank RM 156.70
Lain-lain RM 50.00
Pengangkutan RM 153.30
Duit simpanan RM 50.00

Jumlah RM 680.00 Jumlah RM 680.00

Belanjawan Tahunan ( Februari hingga Disember 2012)

Debit ( Pendapatan) Kredit (Perbelanjaan)


Pendapatan bulan Januari 2012 Perbelanjaan bulan Januari 2012
= RM 5680.00 =RM 3698.00

Pendapatan bulan Februari hingga Perbelanjaan bulan Februari hingga


Disember 2012 Disember 2012
= RM 680.00 x 11 = RM 630.00 x 11
= RM 7,480.00 = RM 6930.00

Pendapatan setahun = Pendapatan Perbelanjaan setahun =Perbelanjaan


bulan Januari + Pendapatan bulan bulan Januari + Pendapatan bulan
Februari hingga Disember Februari hingga Disember.

Pendapatan setahun Perbelanjawan setahun


= RM 5680.00 + RM 7,480.00 =RM 3698.00+ RM 6930.00
= RM 13,160.00 =RM 10,628.00
Baki setahun = Pendapatan setahun perbelanjaan setahun

= RM 13,160.00 RM 10,628.00

= RM 2,532.00

RASIONAL

Pinjaman peribadi yang disediakan oleh pihak bank dapat membantu seseorang
yang tidak mampu membayar kos keseluruhanya dalam satu bayaran Saya sebagai
seorang guru pelatih Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan, tidak mampu untuk
membeli komputer riba dan pencetak secara keseluruhan kerana masalah kewangan.
Oleh itu, saya bercadang untuk memohon pinjaman peribadi dari bank.Saya memilih
skim pembayaran bulanan sebagai pilihan bernas saya untuk membeli pakej komputer
riba dan pencetak untuk kegunan proses pembelajaran dan pengajaran sepanjang di
sini.Terdapat beberapa sebab mengapa saya memiih pilihan di atas.Saya telah
memilih skim pembayaran bulanan kepada bank sebagai pilihan yang effektif untuk
mengatasi masalah kewangan yang saya hadapi dan untuk kegunaan proses
pembelajaran dan pengajaran saya.Di sini terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi saya untuk membuat pilihan untuk membuat pinjaman peribadi di bank.

Saya memilih Bank Simpanan Nasional kerana faedah yang perlu bayar kepada bank
tersebut adalah lebih rendah jika berbanding dengan CIMB.Buktinya, kadar faedah
yang dikenakan oleh Bank SimpananNasioanal bagi tempoh tiga tahun ialah 4.10 %
manakala kadar faedah yang dikenakan oleh CIMB dalam tempoh tiga tahun pula ialah
4.48%. Tambahan pula , jika saya memilih Bank Simpanan Nasional , jumlah wang
yang perlu dibayar dalam 3 tahun adalah sebanyak RM5640.00. Manakala jika saya
memilih bank CIMB jumlah wang yang perlu dibayar dalam 3 tahun ialah sebanyak
RM 5702.00. Oleh itu, saya memilih Bank Simpanan Nasional untuk memohon
pinjaman. Selain itu saya hanya perlu membayar RM 156.70,setiap bulan di Bank
Simpanan Nasional , manakala di Bank CIMB pula saya perlu membayar RM 158.40
setiap bulan.

Kesimpulannya,saya membuat pilihan bijak dengan memilih skim pinjaman peribadi


Bank Simpanan Nasioanal dengan menitik beratkan kemampuan saya. Saya juga
memilih skim pinjaman peribadi dengan tujuan untuk menyimpan atau menjimat wang
supaya dapat digunakan pada masa kecemasan dan masa hadapan.Dengan wang
tersebut saya akan membeli sebuah komputer riba HP dan pencetak.

PEMILIHAN KOMPUTER RIBA

Selepas saya membuat analisis mendalam daripada kajian yang saya jalankan
pada perbandingan dua buah laptop,saya akhirnya membuat keputusan untuk
memilih laptop dari model HP Pavilion dm4-3001TX. Antara kriteria tentang laptop
tersebut yang saya telah dipilih iaitu harga promosi laptop agak munasabah untuk
kita.Harganya rendah dan mampu dibayar oleh saya.

Selain daripada itu, komputer riba ini mempunyai memori 3 MB berbanding dengan
komputer riba lain. Jadi, kita boleh menyimpan banyak maklumat, ilmu, perisian, fail
atau tugasan ini komputer riba kerana ia mempunyai jumlah memori yang besar
berbanding komputer riba dua buah lagi.
Tambahan pula, kelajuan komputer riba ini adalah 700 GB , 5400MHz RAM dan
kelajuan maksimum laptop adalah 750GB. Jadi, kita boleh mengakses program kami
dalam komputer riba lebih mudah dan cepat berbanding menggunakan empat
komputer riba.

Di samping itu, beratnya hanya 1.9 kg. Jadi, kita boleh membawa ke mana-mana saja
kita mahu kerana ia tidak terlalu berat untuk menjalankan. Walaupun membeli
komputer riba, kita juga boleh mendapatkan Acer Backpack sebagai hadiah percuma.

Akhir sekali, ia mempunyai banyak keistimewaan atau kemudahan yang akan memberi
manfaat kepada kita seperti DVD-RW SuperMulti Drive Dual Layer, Realtek High
Definition Audic, Webcam, Kad Reader, Bluetooth dan sebagainya.Saya boleh
menggunakan DVD-RW SuperMulti Drive Dual Layer membentangkan Cakera Optik
kami dalam bentuk filem.Saya juga boleh menggunakan webcam untuk berbual video
dengan rakan dan keluarga saya yang Peranti bluetooth yang akan kita dapat
berkongsi foto dan video dengan cara yang lebih mudah tanpa menggunakan mana-
mana port USB. Jadi laptop yang saya memilih lebih functionable dan sesuai untuk
saya menggunakan sebagai seorang guru pelatih.

PEMILIHAN PENCETAK

Pencetak amat penting untuk saya kerana saya akan menggunakannya untuk
mencetak kerja kursus yang diber oleh pensyarah.Oleh itu saya bercadang untuk
membeli sebuah pencetak .Selepas melihat dan menganalisis perbandingan antara 2
pencetak yang saya mendapat dari risalah, akhirnya saya mengambil keputusan untuk
memilih pencetak HP Deskjet Ink Advantage sebagai pilihan terbijak.Pertama sekali,
saya memilih pencetak tersebut kerana harganya sangat munasabah dan murah
berbanding dengan pencetak kedua yang saya pilih dalam risalah. Ianya berharga
RM319.00. Pencetak yang saya pilih boleh menjimatkan Ink.Selain itu pencetak ini
juga boleh mencetak 29 kertas dalam masa setengah minit.Saya juga boleh
menggunakan pencetak ini untuk membuat scan dan fotostat. Jadi, saya boleh
mencetak gambar dalam kualiti yang baik dan mudah. Tambahan pula, pencetak ini
mempunyai resolusi yang cukup tinggi percetakan yang 4800 1200dpi. Jadi, ia akan
mencetak apa-apa bentuk tugasan dalam keadaan yang baik.Faedah lain yang saya
boleh dapat adalah pencetak HP boleh mencetak 21/17ppm kelajuan mono berbanding
pencetak lain.Kesimpulannya, pencetak yang saya pilih ini adalah paling sesuai untuk
digunakan sebagai seorang guru pelatih.

REFLEKSI

Salam sejahtera kepada pensyarah pembimbing semoga berada dalam keadaan sihat
Saya Tamil Selvi A/P Ramasami dari PPISMP Pemulihan Semester satu telah ditugaskan
untuk melakukan suatu tugasan secara individu dan kumpulan bagi subjek Matematik Asas.
Tugasan ini telah diberikan kepada saya pada 27.02.2012. Dengan restu Tuhan saya dapat
menyiapkan tugasan ini pada masa yang tepat dan sempurna iaitu sebelum 09.03.2012.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah Matematik
saya En.Nazri Bin Hassan yang memberi banyak tunjuk ajar dan dorangan dalam
menyiapkan kerja kursus Matematik Asasi ini. Selain itu, tunjuk ajar yang diberikan oleh para
pensyarah dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini membolehkan kami
memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri kami dan tidak akan mengulanginya lagi
pada masa hadapan.

Kerja kursus Matematik asas literasi nombor ini telah memberi faedah kepada saya.
Sebenarnya, saya tidak ada pengetahuan tentang proses pinjaman peribadi dan skim
pembayaran ansuran. Setelah membuat kerja kursus ini, saya amat memahami proses
pinjaman peribadi dan skim pembayaran ansuran.
Kami seramai tiga orang dalam kumpulan telah membahagi tugasan antara satu sama
lain.Kami melawat ke Bank Simpanan Nasional,CIMB,dan RHB untuk mengumpul maklumat
mengenai pinjaman dan juga faedah yang diberi oleh pihak bank tersebut. Kami juga
melawati kedai-kedai komputer di sekitar tempat tinggal saya.Kami berbincang dengan
pekedai komputer tentang harga dan pembayaran dan perkhidmatan selepas membeli
komputer dari kedai mereka.

Selain daripada itu,kami juga melawat perpustakaan untuk mencari buku yang berkaitan
dengan pengiraan faedah kompaun dan faedah mudah pembayaran. Ini membuatkan saya
untuk lebih memahami pengiraan faedah sehingga saya mahir untuk mengajar rakan-rakan
saya untuk mengira.Dengan merujuk pelbagai buku rujukan, saya lebih dalam memahami
konsep pengiraan.

Akhir sekali, proses terakhir ialah menyemak semua hasil yang disiapkan dengan teliti
sebelum membukukan kerja kursus kami ini. Kami begitu berpuas hati dengan hasil ini kerana
berjaya menyiapkannya dengan lengkap dan tepat pada masanya.

Kesimpulannya, saya dapat menambah ilmu di tentang kemahiran mengira melalui tugasan
ini.Tugasan ini merupakan satu cara baik untuk membantu saya memahami Matematik
asas.Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara
langsung mahupun tidak dalam proses menyiapkan kerja kursus kami ini.

Secara keseluruhannya, tugasan kerja kursus pendek ini telah memberikan banyak faedah
kepada kami dan membuatkan kami lebih mencintai profesion yang mulia ini serta
menambahkan lagi semangat kami untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi
melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan
negara.