You are on page 1of 15

ELINE ORTOTROPNE PLOE

Elementi

Uzduna rebra

PREDNOSTI MANE
a) jednostavnost rasprostiranje koncentriranog opt.
pristupanost razmak poprenih nosaa
variranje visine zavarivanje
vea teina

b) rasprostiranje opt. komplikacije oko izvedbe


tanji elementi
razmak PN
zavarivanje

1
ANALIZA: SISTEM I izotropna ploa

SISTEM II ortotropna ploa

SISTEM III ortotropna ploa rotilj

SISTEM IV spregnuto s glavnim nosaima

SUPERPOZICIJA:
LIM (I), II, III, IV

UZDUNA REBRA II, III, IV

POPRENI NOSAI II, III

GLAVNI NOSAI IV

2
NOSIVI SISTEM I IZOTROPNA PLOA

minimalna debljina lima = 12 mm


razmak izmeu uzdunih rebara = 300 mm
minimalna debljina lima moe se odrediti i iz empirijskog obrasca:

t 0, 072 a 3 p
NOSIVI SISTEM II

savijanje ortotropne ploe prema Huberovoj diferencijalnoj jednadbi


4w 4w 4w
Dx + 2 H 2 2 + D y 4 = p ( x, y )
x 4
x y y

Et 3
Dx = EI x =
12(1 2 )
EI EI
Dy = R ili R
a a+e
H = k Dx Dy

Efektivna torzijska krutost:

GIT
2H = <1
a+e


ae a

Rjeenje: w = wh + wp
wh homogeno -> Fourierov red

wp partikularno (Fourierov red)

3
n x
wn = [C1sh n y + C2 ch n y + C3 n y + C4 ] sin
b
n 2H
n =
b Dy
w n x
w' = = [C1ch y + C2 sh y + C3 ] sin
y b
...
4w n x
w ''' = = 4 [C1sh y + C2 ch y ] sin
y 4
b
Rubni uvjeti...konstante C1, C2...
Sve u Fourierovim lanovima reda

Partikularni dio optereenje, takoer s Fourierovim redom


w -> progib
w -> zakretanje
w -> mx
w -> Qx
wIV -> p

PRIMJER
b
wo w1

n x
M 1 = M 1 sin
m=0 s m=1 b

Rubni uvjeti:

za y=0 w=0 My=0


za y=s w=0 My=M1

M1 1
C1 = 2
Dy sinh s
C2 = C4 = 0
M1 1
C3 =
Dy 3 s

4
FOURIEROVA ANALIZA
OPTEREENJA

Pojednostavljenje: Pelikan W. Esslinger M.

Otvorena rebra: Dx~2H~0


4w
Dy = p ( x, y ) kontinuirana greda
y 4
Zatvorena rebra: Dx~0

4w 4w
2H + D y = p ( x, y )
x 2y 2 y 4

w = wn
1

n x
wn = ( C1n sh n y + C2 n cosh n y + C3n n y + C4 n ) sin
b
n 2H
n = ; C1n , C2 n , C3n , C4 n = konst.
b Dy

5
NOSIVI SISTEM III ELASTINO POPUTANJE

1/R malo, Dx=H~0 RQ = C

6
Niz traka Dy zadovoljava ako je P=f(sinx).

Za n-tu sin-komponentu biti e na 0-tom.

n x
(R )
Q0 n = 0 nQn sin
l
= n Cn

0n l n x
4
1
n = R Q 0 dx = Q
4
sin
EI Q n
n
EI Q l

n
4
R Qn
= Cn = EI Q
n l
za n = 1 ... C1
za n = 2 ... 24 C1
zanemarivo <
za n = 3 ... 34 C1

4

C = C1 = EI Q
l

Kontinuirani nosa na elastinim osloncima


EI L
= /C
s3
EI 1 EI R 1
= R3 odnosno =
as C ( a + e) s C
3


l 1 1 IR
4
l4 1 1 IR
4 a s3 IQ ( a + e) s 3 I Q
4

- veliko -> veliko poputanje, C-mali, EIc-veliko

- malo, C veliko -> malo poputanje


Momenti savijanja M razlika

M = P = Rm m

razlika s s elastino popustljivi nosa

7
= + za leajeve je =
( = 0)
M rot . = M k + M k

M = Pi = Rm im
0

8
9
10
11
DETALJI PRIKLJUAKA UZDUNIH REBARA I POPRENOG NOSAA

Otvorena rebra: a) i b) stabilnost ?


c) bolje (zabranjeno u UK)
d) komplicirano
e) ogranieno

12
Zatvorena rebra: a) diskontinuitet
b) diskontinuitet s podlogom
c) i d) kontinuitet
e) kombinirano

b b
Klasa3. 12,5 odnosno 25
t t

13
14
OSOBITOSTI:

e/t 25,
t 10 mm, e/t 40
razmak poprenih nosaa 2-3 m otvorena rebra
razmak poprenih nosaa 3-5 m zatvorena rebra
izolacija bitumen ili umjetna smola na bazi epoksidnih smola
zatitni sloj asfaltni mastiks i lijevani asfalt 35 mm
habajui sloj lijevani asfalt (asfalt-beton)
izolacija na pjeskarenu plohu istoe SA 2 , danas plamenikom
zbog zatite okolia
pukotine uzdune uglavnom nad hrptovima krutih uzdunih nosaa
minimalne krutosti u DIN 18809 u ovisnosti o rasponu
HUBER jednadba aproksimacije jer pretpostavlja simetriju oko
neutralne osi (ravnine) ploe
klasina teorija proirenje na ravninski problem (disk) i ploasti
dio

15