You are on page 1of 4

ANTOLOGIA POEMES BEGOA CHORQUES FUSTER OLOR A POMA

VERDA

I. TROBADA XLIV. quan apareixen les primeres


II. neus.
III. GEOGRAFIA URBANA XLV. Sota les mantes descalfor
IV. Els parcs, aqueixos parcs, els humana
parcs, XLVI. el fred esdev fidel aliat
V. els teus parcs que than vist XLVII. per lliurar una batalla de foc.
besant XLVIII. Combat fero dals i pells
VI. a dentades, fent mossegades, ardents
VII. amb desconcert i malaptesa, XLIX. parla duna intimitat amagada.
VIII. han contemplat aclaparats, L. Fem amor, tu i jo, sempre
IX. una mica avergonyits, amor
X. els experiments primerencs LI. que avui encara no hem
XI. de ladolescncia auda. estrenat
XII. Than sorprs amb no s pas LII. a la primavera ni a lhivern.
qui LIII.
XIII. jugant amb lamor, la follia. LIV. CONSUMEM LA POESIA
XIV. Han descobert el joc impdic LV. Consumem la poesia
XV. del teu cos i les teues mans. LVI. besant-nos amb parsimnia
XVI. Than vist els membres LVII. llargament i lentament,
enllaats LVIII. amb besades de saliva
XVII. a un cos que no era pas teu. LIX. i genives amatents,
XVIII. Than contemplat i shan LX. amb llavis dolos, ingenus,
callat. LXI. amb precipitaci,
XIX. Ahir et van sorprendre de nou LXII. amb avidesa punyent,
XX. estimant amb saliva nova LXIII. amb compte i lenta tendresa.
XXI. amb el teu cos nou ja de dona LXIV. Besem-nos celles, parpelles
XXII. solemnement llaurat pel LXV. amb llengua ardent, feta foc,
temps. LXVI. amb timidesa i pudor,
XXIII. Aqueixos parcs se than fet LXVII. com exercitats amants,
cova LXVIII. com adolescents incauts.
XXIV. per acollir-te clandestins LXIX.
XXV. per deixar-te en llibertat. LXX. SENTNCIA
XXVI. Els parcs, els nostres parcs, els LXXI. Lamor no s etern
parcs, LXXII. per ens fa eterns
XXVII. que ahir ja et van trobar LXXIII. en un sol instant.
XXVIII. abraada al cos que s el teu. LXXIV.
XXIX. Ens han contemplat i han LXXV. DESPERTAR
somrist. LXXVI. Vull contemplar-te jeure al llit
XXX. LXXVII. amb la son encara entre els
XXXI. dits
XXXII. AMOR, AMOR LXXVIII. despullada de tants afanys
XXXIII. Fem amor, tu i jo, sempre LXXIX. amb el solitari vestit
amor LXXX. De la teua pell tendra i clida.
XXXIV. que ens acosta una mica a LXXXI. Sedegosa de tant damor
lamor. LXXXII. reste arraulida al teu costat
XXXV. Fem amor, nosaltres, sempre LXXXIII. esperant lardent abraada
amor LXXXIV. de les teues virtuoses cames
XXXVI. trobant llenguatges per LXXXV. i el meu ventre maldestre i nu.
recomenar. LXXXVI.Amb els cossos nous
XXXVII. Fem amor primerament a comencem
lestiu LXXXVII. la dansa antiga de la carn
XXXVIII.sota el mantell de la suor LXXXVIII. que ens empeny cap a
estelada lespadat.
XXXIX. exhibint el cos valent a la nit LXXXIX.
XL. que sent un estremiment de XC. DESENCS
plaer. XCI.
XLI. Els braos, les cames, tot XCII. 5:45 A.M.
rellueix XCIII. Els homes ja sen van a
XLII. amb la llum de la calor treballar,
xafogosa. XCIV. Fan cara de venir de treballar.
XLIII. Fem amor novament a la XCV. Com sho faran?
tardor
XCVI. Esguards baixos, gaireb CLI. la voluptat dun al
abatuts, CLII. a cau dorella,
XCVII. perduts en la immensitat del CLIII. loblit infinit duns ulls
no-res. CLIV. on poder-e amarinar
XCVIII. Entretant el llevant juga CLV. sense haver de dir res.
tenyint CLVI.
XCIX. el sostre del cel de taronja i CLVII. ESTIMA
mel. CLVIII. I have been woman
C. Quin gaudi de bellesa CLIX. for a long 1me
malmenada! CLX. beware my smile.
CI. El sotrac del tren ens ronxa CLXI. Audre Lorde
lleument CLXII. Em dius amb subtilesa que
CII. en un llit de cansament i m'estimes.
silenci. CLXIII. Ho afirmes de manera
CIII. Ulls tancats, caps recolzats, indirecta
vides tristes CLXIV. per qu semble que ho dius
CIV. fugen asprament de la sense voler
lucidesa. CLXV. encara que no s casualitat.
CV. La solitud esdev confident CLXVI. Sembla que ho reveles amb
CVI. en lesgotament mut i buit de timidesa,
viure. CLXVII. amb modstia t'escolte, em ric
CVII. per dintre
CVIII. ESCALA DE GRISOS CLXVIII. amb l'estmac farcit de
CIX. Yo me visto de cenizas. complaena.
CX. ALEJANDRA PIZARNIK CLXIX. Els nostres mots s'han trobat,
CXI. Torna el blanc i el negre, s'han fregat;
CXII. Escala de grisos que CLXX. hem ents el llenguatge de les
CXIII. davalla per lentrecuix. mans.
CXIV. Trist eunuc immolat CLXXI. Ensume l'olor penetrant de
CXV. al temple de la moral l'aire
CXVI. es deixa sobremorir. CLXXII. que em conforta i em repara el
CXVII. Immensa mort quotidiana seny.
CXVIII. ofrena un nou mat CLXXIII. No s estrany que em digues
CXIX. sense cap goig ni desig. que m'estimes,
CXX. Orfes dits humits sesvaren CLXXIV. perqu ja fa temps que tu i jo
CXXI. pels llindars del precipici. sabem
CXXII. Sc el que no he viscut. CLXXV. com et vaig comenar a
CXXIII. estimar.
CXXIV. NI-NI CLXXVI.
CXXV. Ni tens feina CLXXVII.
CXXVI. ni tens llar CLXXVIII. TRUITA DESPINACS
CXXVII. ni futur. CLXXIX.La vida potser, s aix:
CXXVIII.Aquesta s CLXXX. un caf acabat de fer,
CXXIX. ta herncia CLXXXI.un desdejuni de pa amb oli
CXXX. mentre els grills CLXXXII. i un diari reblert destralls.
CXXXI. hi grinyolen CLXXXIII. Un dinar gusts fins
CXXXII. ni-ni-ni. lorgasme
CXXXIII. CLXXXIV. compartit amb una
CXXXIV.CASA I UNIVERS conversa
CXXXV. CLXXXV. intranscendent, irrellevant
CXXXVI. NUESA CLXXXVI. mentre et mire gelosa als
CXXXVII. No em deixes a la vora del ulls
riu de les paraules. CLXXXVII. i mendinse en el teu
CXXXVIII. VICENT ANDRS ESTELLS esguard.
CXXXIX. Brolla del cor un torrent CLXXXVIII. s aquest sopar que
CXL. de tendresa i solitud. prepares
CXLI. La teua olor que menvolta CLXXXIX. amb una truita despinacs
CXLII. em duu a un mar de quietud. CXC. afegint-hi bocins dametlla
CXLIII. La mort s fidel companya, CXCI. i que tan sovint et demane
CXLIV. alliberant-me suaument CXCII. amb impdica intimitat.
CXLV. de la pols daquest cam, CXCIII. Qu s la vida?
CXLVI. deixant-me lliure i nua CXCIV. Aquest instant quotidi
CXLVII. per creuar lleugerament CXCV. que fuig mandrs ara mateix.
CXLVIII. a laltra riba. CXCVI.
CXLIX. Voldria desar noms CXCVII. B/V ELLESA
CL. el frec tendre duna pell,
CXCVIII. Deixes caure que ets vella i CCXV. Per a Itziar
tanmateix, CCXVI. Perd el respecte a la literatura,
CXCIX. jo thi veig tan bella, CCXVII. no s vaca sagrada ni anyell
CC. asseguda i nua a la vora del div
llit. CCXVIII.a qui hages de rendir-li
CCI. Mentre anem a prenent alguna servitud.
cosa CCXIX. No deixes que la vergonya i la
CCII. amb poca pacincia i por
malaptesa CCXX. et destorben de gaudir-ne del
CCIII. a aquest incert viatge on mot
marxem plegades, CCXXI. amb tendresa i voluptuositat.
CCIV. el anys es van avenint una CCXXII. Com amant, hi tens tot el dret
mica a ser
CCV. amb els nostres cossos reals, CCXXIII.voluble meuca o esposa fidel.
imperfectes. CCXXIV.Tens en heretat una menuda
CCVI. El temps esdev blsam part
excitant CCXXV. de significat, joguina
CCVII. fent-nos desitjar realitats fonedissa,
tangibles. CCXXVI. que et permetr ser
CCVIII. Concedeix-me estimar-te valquria espacial
lentament CCXXVII. matant vells selenites
CCIX. A aquest capvespre de fantasmals.
malenconia CCXXVIII. Les paraules, com ta vida,
CCX. amb un sexe tan real, sn teues;
imperfecte CCXXIX. avui pots fer amb elles el
CCXI. que mallunye de la que vulgues:
solemnitat. CCXXX. acaronar-les, llenar-les,
CCXII. Beneda realitat, beneda buidar-les,
imperfecci! CCXXXI. oblidar-les, estimar-les,
CCXIII. esprmer-les.
CCXIV. DESVERGONYIDAMENT
CCXXXII.