rr

-

OACH'IM JERE'MIAS

I(~i!i ilU~,"" d~ pa7i~tcle.l;~ERJU

P. ii. ~. A.(k ,8011::"-'

f!f,i~: 1'I.~as~. ~&amre!,sp'i~him]~ - :tLl1jrL ~p.Je~ ''!Jtl~J:[!;~,-, c!him J~io i;e~W,g.,tultl"8D, ~,ofCl!lJl"' ~I:' M'wl iI'~'I1tai'fiIenlp mu Jlr',liJt~ ~ .. pe Q !llrlt~y~rd s~~tOill'f! J'¢1{~dw·j~vd~ ~ 'itenctat ~t~i.t'O~ m:1~get. ;.t 0. ~~lfS l44tmeJ~~~ @&~Y:.' ~j 'fld~l; ltdu<llf,t\~.,i,':fi'i!i. a~;t;it~Jr~~d'Qm~n~qJ i1/~!)J'p;r,iJJ~s~~tm.t: ~d, Aw&

:p'~ :S~~£i~~ ,f{Wt" ~t; il'~mm, WrczctlJf.i:n'LIJIii!4- toorrde'b~i iOe:m ~;.m~j ilil'B!i~~tfflEt~Mi8nro:rtfm1hU, din gra~, Gbe.t&rmani ':fuam~ de.Dmfu~~ .~S.i ,rl,oe,a~ "Vli~ Pi! 'riJi1!~. ~ !'O!:in:dr~'i!: cu '~tlnlit ~'~~ru[ :a~ ~~. ~J~fu:tc, ,[lfi 00 ~"ll'ru~il:' El!~ Q;"'!l!~i¥,~' ~i'!il~~' lh'"· ~tip;q~

. • .... :- 1 •

l~, ~6)t ~ dt:;jlej-~e:rlJ. ~ :I.®_c 1] ~t1~m'1Eipi;stida,SlMit~J1ai:

A~®:tt~l r~",JJ~;~f,;r~dt)_~ma:n~, ~~iTId~l1::~ '>i]l:enw'~¥1!~ ~l'i~ mitj:ru:q 1m'dub;ai, :rdMclJi s.1i'r:e4m:i:~~ ei 8i~ii\'priri~ 9iihill;b :!1~~ ]¥.rin, 1~e- s.tti~:·A~~' ,Fkilil,Hl r'- ~Q~~~!~, td). ffg ~f:aJlj)t. Q at~.t:~~J !jJT;Iiru~: 'm~lI:1if:_j 'w ~J]:b:lf Int lP~i:ll ~&rol A..postnl P--.}lv4. m ~SI!j)1a' ~ u.a.tci:(mil ,,fmn'l'i. ;j(11t.i'b'f:t1i :tlL "a: tri~dD'Ll!I!fillibe:.z'ffilJ~']hmulFjl.rlm'mrtm':immilt' [J~~i

,. .. . ,r....· .

''', ~ '[J" "'. iT' j'.iC}_' ~ '.ill ,;.::;'L-

c.~ :S~"iA'!i'V'?b ~)~~~~ua.~l;!1t.t'U!, ,.,.J ';:;':j;-. ° I

. 'tila~m~i.~~fi~tk~~~}&i,-rl:~.fi~c: lW~,m ~~-

'tai~~~ rng~~t>f: In~~~~.~,!Il~~'

" 'i:_ " '

dg,·Jii.JAnzy-a,;: ~ R~;,! m"ifimdJ. F'e'Ii~, :cl:liVfin~ jes;~~~ a

~Dnt: da,r:i~,~. !ill ~n~tin[ibi ~ft:1[ite~ A~! om l:_~ ~.(:t"l!h~tjp_(~n lDhba'~~i. ~mruifil~.p: 'r_te~, ~'" ,~e;-re: :.:n.~ 1lru.m:.~~ ~(I:Ifu~aya ~~ r6d~te!rl1llIll1D1

D.~ 'PiriE;tjJ' B:itmi!:~:i. tt:'I'~DIfI(t(]~.'~b~'AliU:-aJ, (j'bsf:~a1:

. -, - -=' --- •• - .- ...... - _----- - • -

;~~a~Jri\'~~ ~~·"'~-""'s_e<n~dcm!:~

~,.. .... " , ,

'iil~y_t~_ai,,~S[~ A:p'~$fl,jill Ham~~~re '~~~$~le:~ooat_e t.R2'1maAf ~~ G;U]r1im~fj'~ I;trtlS0$n:o:cn ~s~~ii aici,11I1.0miJil:pdJj, , -- ,0, .",~-'IIJ - .Jl1----'!'i".JI'--"- ~- ,,,_]L - '"~,;:"~~1 .... ..,~plJjJ{li nmrme.

Cl,l'Y\arn"'_Y'I.n~ 'I.J.'Q}lIlI.llI!l~ JiIi] [pi, ~~.n~ ,0;1_ ~,cl~. _ ..

dlme 111> 8ar;. prin . emnt:a in l1ilm1; a fiuIuli PUrintclUi ~r.esc ifm.ttii_ .An~'. Sf_ ~'mm: (j~. ~ A~ :SD"~~l1~: "Oei .miilB!ti M(1;g]~~"iE~ :in~eg ad.inCclmea: ,!lU:~ru:i' alIV'iDl - «A'!lv.,Il,. Pfi.. riR.ID)~l"Ci' ~ ttebJil!:i ,5i"lI.lPro:~r<fll ~~l:Uti'll] I~ fu '~ga;idi!l:n'OO, Ior 'ram.ta. ~;~' 'gisj~da~ nu, .. ~ Vilid§!a :pc :illdel if:illid .~s:t:: .~Ulliie· rrl~ taM e.i:Uld' :se1'0llga_ .ruT~. in, ce fi!: pr~kll'e n('li",~ ,dhricir.~: .ptOOti:<s~~ ,sm1f1,r,i,Clf:itinji' mrtf~d~~lliS~~·.~: dt :05 -, 'iSe ~1.'I1rine ~'D.e .~gj.m.; cl)emflnt'lu-.:L pe !Illt'lIDll!l~ en

,~~ f;rl;l;Il!i~~~_ ~i', a&c.im..'iil ~ht~ 3.~g.ij ~ma~ ~~; 'I:.;R'~tfU a ar~ta. eil, 'e\ = 'S~I Pal.vcl .:., lolt~,~e allip.slmlffu:::- de rt:1~ in ·LtIJ~ag.a ,ge~>e,pfiuu a, ~uv.fS,I!tOO!111.i11, Jil,~S1JolUi iintr_um~e~ 'Ii mtim If!:IiI;Jki; ~~ .Q~ ziee fu~m<3i~ T~;Z mw. c.i A~·., Taldl m~. ll;i;m;illfl!: ~ ,~ij s;::,~s~~, ~at a;te ·lJ\;I~yeter:dev.imtHI;].r '~~il ~~I~Ns~ev[mndw ~m JPlritd:e~~ (8f~ {{I'D.OQTi te' 'tlY, Omi~ia¥! ~V'"~- E.p~~,'f{J·"Qab ~til!. -m :till.l·am\ .3\~ cmis0stGme'.,~ paFL ;i3h:bt~i1 •. B~iI~, ,·.h1J:iB~ .. ] &1' I" ,p, .. 16:J~- :Ii~~~ r,u ~le:c ~ diD ·~mnrigJ. SiE.. ~'Q;:m,

~\.rr4!l'..t!I,....:- . ..,"""," - .--"~r''''..;r_"". oiI'.,-_""t..).1 _I - 't-_ .~-,.:l";.''''';;' Il0.,;l ....... u.c .n:_, ilU !!:!Ci iimllid;. u~)o_~ ",",""W"w.~mat~~ .mtt~"",.rn:;,

ffi!lm~r~lm.~dh;r~~ .. c!i"tl'Ym::U ~inD.i prim 1\Jo~ 11. nu~sc pe ·Pfn!(ti~lde ~~a ~~ '~;urnumE:fC! :UlaQmald- til' .~. ~l~31Il1l:imi.t lI4in:tu~,iei\lI .I:~~] (Mdft,u -]'4",'.]6) ~ ii.'~ ~m'a" d:e:veci:DiI. iDrr"'8d~, n: ·pmHl.iiUptimi~ Ern; .~M1~, :mm.i: :rreej's~ mn~enitorl,b;'I!i&!UD -. Iii.lDLl.bisttJ5t.J$I1·~", .rep-e:~. eJrl.D~ ~~enraJ~~m;fj~a'ti¥i. "wbd~ ,~i(:i:odalIl~ 'IIlime'pl ived~eca li.([J~'riii ldbdl lui .Dwmne2:eu".~es'llill.il,m . ii\o:..ral~ '~1ii jji 1 se EJ,ra,ge ~!lI Kesl D!Im1:e"":'_.lms.0,sx,m .J,IDl:il::' .1lie~ [j .hooiuiirWlicib.rre.a 1illDJrelUr~ ;oo"Alll"a"'~; :GJ: ~~st D~i, JIw~1. ln oon~dlnlB tlJ!mf~g~i' :a_ibs(iIW'tl: a I~ 1luim:G~. ,i 8> ~b\e.mei ~ nBwteR.ll.~_m.sj)..r~dn~'e_ie.. De~ ,~ El'itiWgh~list 'a.te.1., filii' E'ri'tJ;tgk"e1m ~t\ Eii(1"1Cjl~, "'!j',aj"!ii -'

:Il,,_~. ~-, Il,...,.,i; _.>I"" .!_....:fl. -1:. J' - .If'ri..~_-, ... i.....,.;.,.~~.;·'" - 1L'IlIu._ .• 0 iL\.I!:l:i Il~ ·F~fi; ... l] U!!I U.Wli:La;Lezru - .,.llI!l!.f'''''~1"P"' ~~.

hrnF>'~ S~IDt, t~.~um is .. 3j ei~t .mai r5'~ tn.~d~£a IJ;llHiri~~. ~li]_.4Ku apue-"~g~ _~: de a,_~~111»1 :,c.

VI

'W ataLMeu ~~ 1=attiW V'@rStI~ ,Dum.fte.Ze~il!'J MJBill ~,ir .B'f!mQczWil,

.I. '" F' v .;,. ,- • I - , '-~'. ,,. . 'M <:'Iii': ~ ,

VO,RIlf'\lJ • .,.a :mw a 'owte legiibJt3: ..4UIDpflUD:S'a u ~~. ca unn

,car.e~ ,SDntetn, diu 'v,ora P'8iUUdlii: ~esc~ rn Duhul S-fiBt~!mQ'~1"" t~ea ,L~i!~ precurn ~i Ittcbeie LitlJt8hi a: , ,Mootui ~,te~ '13tiaR1 b[~j POPOrQ~ 1,9,U ,;i~ bjn.et;~nl~:tea~i ma~.:rri:re31 Ta:"i'~

.Alp levO:~,t 't9at,e; ~e~sb~a pa :UD (lmagiu"~fJs 'p.rof~olli~tmi

'-" .• , '.H' u..Jj x.....:. ~\ ....... ....r.: ,.' ~~... D :f... J.;",l 1 -

Jore:n;uas C:4i pnJeJll1 'lll~ eml,l ~,u~:.:.i:i.f.u se '~,~fj: ·t;lf'{J·u(Ji~lZ . U:l

lisus. P:rivh~d ~:i a:<t~~~~ Ql!et~~ [~ph~i.fteta1i ,~~pwtariU~ a mnJi-' e~L sale tedlqgice, se,oo\lin~: sa p~e~~m §i ,~cl gIle.p~Up:: ~~'de: it privi~"~QutPtnp~a:p;~",is.~: U!iatos "- F'iu), l~ DU~Z1fi1,- ID.

~ '.; • - ....... ~" 'i' ,... "'w 1.' -. :r;;o.

Uiu~ltal'ea~ O[lgma ~'~ea ,s\l;UP,flI, ID mes~~,lce~ l',,~=are P£ln-

hnli ie,i;.e. in1J~~~ati, ~ Q ~~c.Q'ani. 3 rnislw1i. [div~De pe~1;l1u "ade v,M1ll oimuJlli.

, Pi~da ~kn,' 'U1~ tedQaR4 .

Gr.av:i in ~er.ao dB 'Te~sig M~~yil.

MW!i1iitGal N'~\ 1826

, I

CUPR.1NS

Cuvdnt introdU'ctiv C'lrin!eWe G,~eriu) CUiVdnt fnaint, (!oachitn, . el'emias)

.A b,revieri

I. ,PRO,B,l.B"MA. Note

U ~'TtO:··i!i,m'C;'CD'EA·· n "i~ LA:·' g. ·'·~,rDT""",A'·p:iIl:U'k.A'.;I;.n r I JJiij. ," .. ~.' £~. :_ [~ .~ _ . ~J.Q~,'\J.n . I.U~V.L~

t.,A,DS,l)S

1. ~cerea parabole'lor in Umba pacl,

2. Modi1iQki, de ptezemar; J. ,tnfrwnwetat.e8

4. hdluenliL temela,r d,~D ''VDcmul Testament

~i din 'p:oveis,tirlle popular.e 5., S·~,himbarea BudnoriuhJi.

6. 'U'Ui1hazeca c·S lexOltELlU a PJIlaoole'[of d.e cllrle Btsericl 1,. Influenta si.tu·~t\~ Bis.erlcU.

a) mtirziecl'u ,:eaNS1e~ 10) BiBeri£8 Mis.ionarl

c) .Re,glemmtlri penh oanduceteSl, BisericH

'1il1' Ani ii

0.· , "';' wegonzarea

g. C'olectfiaa ti ecmpUarea parabo:ffielor a.) Parabol; dub.~e

b) Col;e~ dc' :pMallo1~ e) FuziUlllel.parlboi-eto!

10. CadruI

a) eOiJl~ftt see.unda!r'

·lD) Situati~ Ii 'tIauffilU create de dtre r-mactm' iC) 'ormule 'trod~ctiv~

d\ Cn"'· ... ln'''i'~:ul f!i!lli't:11;" il'ii nle:'l,ftiP _jl I. .w.a!,J!I.! ~w .. i~i~!~dQ!-~!WIlj jJ,~I'"

2;

'1.1

~IQ 6Gi

31 31

,]S 3.8 48 5·]

53

~n u·:~

72- 14

i!'V1.' '-,

17".:)

9], 9-6 'g18

100 'iII'O"C"

~.--'''' ..

U)l 104- 1]07

.119

v S '1

153 ·IS,S

161 ~14 19'8 208 219 23,7 259 2·60 266 268

n1.' C''':ONCL'UZlE

.L 1'!ll' ."

.115

IRd,,'c~' de ttu~()ri:

In.di.ce de pIlTahal(!,' sino.p#oe

3.,11' :!2;1

Aceastd tradu(;,Ef'ffJ [e,ngle.~iil a.~ 19. ,I:m.zd (1; ~~~'~ll editle gesr~ itua7ia' (1962)'. in. compCl'Fatie- en p,r;ill'1a edilie f!rnglezd rl.9.54j, cafe a1<"eQ fa baza ,a treia edi~ie germa~d (j 9. $4)" cartea a fos: revizu,ita CU ~}ii $i carJ:~id~raba miiritii. A .fast a.tribuit 1l~ sp({tiu me! ~arg ue-ge:e,r d'i/e:rittdor parabolejl dd',ulf.hs',fj Q,ten/.i.'e deQ:n?bitii in t,erltl'ieta1:ii aCes,lora In co;n te:t,t~~l .l/IF lr.Jca/palt'J1.ti:flia'lt.., Totod'ald a jom in:du-s,a 0. ,d'~-utCl-.n. a parailoleJo,1' din Evangilelia lui Tama, rmdusi.:in. UJnba germani Ie' t), HOJ1us. A.JiJst Mnt.r~ : tine o m~y'''j''CJ.jare netJ$l.ep,ttlta sd. cr}'It~f,'a1. Cli' el« C(J1ifi,r.'rlii In bun a masun!i rezultateJe fa, Cij;r;e an:t ~ju','n.s t.g edill(l,Cl' aOJ,l"ll a r:;arFi,t melt" J1Poou sa ¢Xpnm gratitudinec: mea prqfe.soru,lui S. ,H. Hooke, care f,i,-.Q..pm .Ia'oontti'bu'/ie marea sa pricepere. ca tea-

J.... 1- L r ..J' -- .]' ",,1 • ~ • D · "V'

fjUClltor (I:, mnve~,Of e;loIIlt,~J engieze. .... q,!'l a;,e acestei .t.a:r1l~,,-rel A.

. .

D :r.. ,,l' • J ,[",.,=iiLI' p,' ",t;;r • 'flI G"

ownuam, !"i~~~or a~f;~t:enif' ~:a ,dL11tl: f(J1'US~ pr()y~or.u~UJ .0" • ; er-

risk de l{z Semfna::r~l Teologic MCC01:ffdckr c4re m=Q. ~j~ttU til corectarea mafmsCf';isul~t::# a ~paltu:ril'or.

C.ft J' ,," .... z ~ ~ i'. ... ~ ~'il., - I'

at n.e m ~li t esse l'U;ea3w J;~crare /JM.tf!1:I(jrUJ,(J s.t1.mUt'l'J.t,u:r $ _ ~n ..

fomuJ~iei ci1"~li de 0 i~mp(Jl'tr.mt(i.rt!rldQ'l1U!.n.tflla,~ lui C. If. Dodilr The Parables of the Km,gdJom", e.'(i It] 11-"aj, Lotl.il()n~ 193'6, sa "Va vedea din m~#e' i~d,ki'i. Cartetl2: prof'flsarn1uJ ,Dodd a de8chis 01

TK .'!II r. - . L - !I. I -", .... ."',

ifWUG era ,m' stMd~ete.(l paraJ;f)Ie.lo1"~; ,d(1f"~' pOl flXfSla ,d,fel"f:,h'ti de

opini« f~ ,tJ,g'priv-e~te' 'l!-~e'l.e; dei:'1Ui, tatusl e de neCii:getat cd 'wOP putea fi 'vreodl[lta qbtJtiBr{.· de 'la lin'iil~ estlntiale t.raJate de Dodd penlru. mt~rprel:are'flI, pClrdi:roleioY ,lui Usus. Contr;"?bu#a mea pro-,

• ~ ... " ~ .,.!Il - I fi .,.,'

pne COH$f.a' ,m, m'c.erearea tf.e.a GJunge' e :~rma ce-a.: ma~ umpr,tl'u!

pt. car8' ifJ.plltenrt/ijng,e ,~11 ce'pri'1i~te ,fnvi'twtllr-a Ptf-r4/)QliCii ,a' lui

1· Ji.f".:::fd,':::~..1:· ....1 .~ 'I ~'..J. . ,.) - Ji . t"

isus. H tt.t:.IuJuu~es.-e.'·,ca c~ llJ:Ol'it· r$,~ va "l:a seama ea Sc.op~~~ anau-

• '~ > :J' ,d\'. .. "" ." ,I, l~ 'l,i """,

ZC'l crhl(..'"t1 t'ilUl a: a:OU~ parte. a ac-esl:el CtlJ"ll nu eSiI'rB! a. ~,' ,u~a~ 0

reintoareere cat miti ·mlem,(l',iaf.a po£iJJU,j ltl chlar cW!l.intel'e lui Ilsus. Numai Flul Omu.lui' ~i cuv.anlul' Sdupot ir!vcsti me~~ajul 'wstr~ crt tluturita;te deplini.

lot1cJhim lEREM~lAS

;,

But

]j,ZNW

Dodd,

JTilS~ JfiUcllm- :~_J u:

,Maison" D-QChl'~g M.uLsao

". ~W;i111fjl;' ~ ~~

NTS

-

IlliL ... C ,RJI',

,DEi .iI'W

n T D gc, ' .. t.

g" . " • "mlllUilL

ruz fAWBN'1'

ZDPP' ,lNW

,A'BRMER:l

- - -

H. L. Stttact, - Po BUJtetbtek, ,KQmm~;t~t~r zum N; Taw 1'o.lmflod' "fUll' ,M.rd_ru,ch~ 1: .. VID;. MiDc:h,etl: .. ,],19,22 .. 196~

BeNr-ejJe zUfl Zeitse:iJ'1jt fUl" tlle' ~eoteJr:{lmel~tli.cl:le m~lSftfc1t()ft'

C,' H. Dcd~ The Pll.ra!Jtu ,of rie Kta,fdo.m. Lon .. ,de . ~ E 93~; edilh~, 'revkitl 'J: ,l6 'lm, am fo[DSi"~ ret.ipG.rirea, dm, 1"93,8j. Bdili'a rev,lmtl ~dGn, 1961 (de Ilemme." ,oRtaOJl BOQ,ks1i S,11 1t GllS;gowa ] V6i 1)1 'a jfum mmlatl'in elt_;w, [ooud, din' Du' s-cbim. .. 'bat! sW:;stmtiai .

. J I"'il 'U~ .. ,.., U~,; J , ... ..0:11 n O'ou&: ~~I

iI.' ....... naw~~ .do.rq, Y'jnop~~cae;' w.·8 .. ~ '" """OIU.,

1909

Jb,~l1'lUil,1 o!neDlo.gS'Ctd StU-di'es

,A. SUlicbel', D,ie (11f!_k~nlsreden J'em, ' • Tiiibing;n, ~ 8'8,8; e4,. a D-a,1 l8991 (1910); HI 18'9'9 (Hn,OI) T. W. MamOD~ Tlht re,,~h'mg 01 Je:,~Si ,ed. f8j, II-a Csmbngej H~g SHI ] '41 ~ 15~ ,e~.ta edit~a l.eltiprjdtl~ T. W. 'Mans(F,1:t, The. SO_J.';'ngs Q/.les:us)" LO:nd.OD~ B~l~17,. l'M9J 19S0~ ;Ist", ei'titlt ~tlma retiplrire 'l'U80"

tioaaf!,. .

,N~ ~tQmm,' S.tudiu

.lWallwdm.11 for A~l'ke un{/ CkrisrentWm Stuttlana 19:50 ss

,Revue B,;blitpJ:.e

B" T. JJ. Sm!t&J ,me' Pbraile;g ,oltne ~n~pfic Gos-

Pea, C"_'~ ... L,lID!-_ '1'93('/'

J! &:!l!HiW"WCi:e'jJI , -

ne(},~",lJr:1t2 ,Lir'sratuneihtng

G. K.UI~L Th.solo~gi$ches Wa,.,t;erbuch ~Nm Neue7J Tes.tam'"t:. SmItt~, 19~3, !ss.,

Ztltstilirilt des DJUtsc1Jen ,Pf1li/8twf).:a Yel1ellt&' ze.{,tschr.qi fiir dJe' neuJe;rtam'e_,~tlic1ze 'JJb:r.eru,aht(t

'7

I" PROBLEMA

eel ee 'iimfiia~a 'pamboleJe~ui f·tSilm;. a,~ cum ne-aa 'fost ele

;. '" ~ I ' 'm .'6 1··' ~.-;;' _",".JI~,_. ,-

tmn~.unlse' 10 'pnmelLe' tre.l ,E.vang1:1~ Ll~ poat-- u ·w·p,cl~ta·t case

.",., ~ • ~~ ...:II .. ,....,. -" '..1.~. bit d E: '

Sh\le~Z~ pe' .~ ~unuwiIem. ]s,tonc .. ooo&.e· L.t u~' !lLletm., . . .

Parabolele sunt. un .fragmD,;emt ~dm, sranea Oil1g~nm;a a tl,adipcL

1- s e un 'fap'L. -~bJ~11iil mcc.e]]tat 'ciimagillile l{ts.io in1Jpr.¢si'~ mati 'PrQfundli d~t abs,KICsmea" 'P'rllure c.u.acteris·'~cile deesebi,a ale .pru",aooh;:li~'~ 'ml ~i5US, Gste ~i f¥,tv.'L cl" li~~S. ,c~ pas, e.~,e .re'J!lecta~ 'CUJ) clarbate ·p~ut~c:u]~r.a~ ~;teruJ E:vangb~liei. S.at~" 'natura :es~hatologic! a 'plerU~H :Sa~.e lntensitatea apclusi tor

'. -; r ... -

Sale. la ~<lcmnf~ ~i &QDfli£'tul Riu cu farise~~ ~ - Peste 'tnt fn

r oJ 'f .. I r.

s;pat'e[e. texbilm greoe~c se m~edeJimbaJ m~te!rlJj. a ~ul Usus·:!·_

1..,... ..

Die a,s.emen!t1:a~ elemenn.tl piclupal al parao-o'lelor este ~xtra$

djn vi.al~ de z~ 00 da 'Pale~dll,ei~ Bs:m d~mn· de DOllarl, de liMa!. ea semMWorul din Me;· 4 - 3. -;8 arunca s~~ GU aJ.am .5~~ eie, tnc~t '0 mare parte se i-'Q Sief}C; ne-am fi ,a,teptat la desorierea modului obj~uit de' I semina, fi., de rapt ID&~ t) ~stfe'1 de descrierc avern: aiei Aceasta se 'inlelegaclU'u;;U1'iQlj ~cb.d ne ami ntim ei in ,PulGmnEl ;Ej;c.mm.iiJt~1 nr.eeeda. ara.tu13• De ,a>cet~~ -. p.ar,~om ~em.initom'l ~st~ [nmp~at ;aroncan6 sammta P;ffte miristea UJ,eaf;a,13. 'si aeest -rapt ne dB, m1wtint-a sa..;rntetegem d~ ,¢e el seaman! ,~i. :pe cmre"~;·~'. Em seam_tiona intenp.omd pe-cmiVea p _: care sitenii ·all baia.tto'1cit~a p~~te mlti,te~) dieQ.Me.e ,ate de

.i'Ir_.J: - o!1i.~~..:J 'il!~ ..... ~, -"':!1i, [!.~ - .. .,..,1F.'I~ - , .. -~--Jlt, .... t- '-'-'U mI'~TI'fI;~-"'" (S

. H.N ea, ·i.iJI.aD'IJ.&. ~t~ :~'~ ,ar,,",-.;p,~~ a.OU~~;l~ ~JJ!J.ml/!iJl\ 'wu J:"~l!!ii1O;L."I:J

rbt)lt eu buna ~tiin,.a se$l'1ma 'p:rintre mar~'titaii il!lSe.a, despe ,pa:mAurol ~teLenit, aaGi ~. p6st~ ei va trece cuJintl 'plUgul c; 'Sa DU. 'De snq,rindi -Die], fap·1U-~ €a -u~e~e boabre .cad ",e. teren lU etro s·;, ealeerul de dedem.bt, acopent en. un stta;t. s:ulb'pr~' de pmm.n~ abia dace se vede pAna' cand p'1uJUll tl'va seoatela ,S~lPlaf!lttt.

~'

r,: {Me 4, t'" lO; .Mt. 13, 3'7-43; 411-50~ln. UI~ i1-Ul). DM', mai tl'fl)SIlS de mate, tooria _,,IDlptetririiinilllrllol"', car .' consid.era dolele ca !Wllldi mWIeasi ascvnoo m fa\l1 ;;1il!lot ilIin afa;ri !,aill&' implrltiei lui J)omnI:iZW. tI. IlYs 1a. ~omiDa$ mel!)-

lW i Idle i~teypretuei1legQ.ri@' ~

Vom mSllulB iBttnl~ l1les:~cii. a. pam:boleililf mal tir-

zni; insit aiei, Il~ in "e:4eJe iqortool!!- iIUl~lll: pes.' c,opei, trebuic $11 spall (lllVa despre: tema ,b:i:tpiettirii Inimi·

[o~ ~, care :apare ~ll, Me. 4 1,0-12,.

PeJ:lW a; reu~i 'sa ],Ri~leg6.m ,acpst ·w~t ".je me.cesar si te ~~

DO!\~tem el'l &roparea pa{ab~elor in Me. 4, 1·)4 ~ ~&~III , Aceasm tczultlll din: (l) ;\Jnt'Dunwlc oonttadlctorii in (Ie-

.crierea situatiei; JXltrivit V. 1, 1iSUll1n'\1~ ~\iJni1e s~ pc orabie~ ia v. .36 teia acest amuatmt - J:IllcliW~i. vislind i1 c oMtl pc iW;:a bcWni ,,lWR cum i'lnj; In oorllhie". in v; 'OinS!

cest amJ~oot ~e: mst, uint demult". (2; I Palmle[ ,tU aoeBistl mpIUl!l a ,I_ei, ap!l1'e IIi \I. sddrolbllN a av.iIitoIOlili; in ¥Y. 1 &S. Iisull se atltC6eilZi mUltimil,o, C& ~i In'll. 33, cf,- v, 36; l1af 1II:!llIIOta. nll.Se pom~ 17' v, 1 Q, hi ,c~:it giliim pelisnulftnd rIspuM intr-1)R em; tIJ.ai mltillS: de asuultlimli (0\ 5!'lPi ~ abv 'tot!; 1tllBf.~11l). AsI!C.. v. 1'1) ,cuptiml.e l.IIladaos in lIJ;ra_.

') Most adoos <lhi v. \0 lie eKll'lidi; prom: ~~oa!itm:a fAptu" lui ell, p.1: ~etll'leiuri nnrlstioe dee.isi.ve (ven pjl. 77 9$.). mterpu:tI!ll:!l p~l?Ilei semidtl:ll.i11W (4, x4-2(1) tre1lu:ic atrThuitJi \Illm stadil1 al'lraditlei mid. ~1,1. det~ in!lil.~ panmo'i. (4)

at recWlI)~ema fIil1mlui. ell. Mf1.. 4, 1 D-2O nil i1P~ ce\ui mai vecl:ii stmtal ttalli~inu e~prnblemelIl1i~~nile pe care Ie riilica Me. 4, 11) i 2. Tmbu.ie $I: mal Qbs~ l:l intEe~ Il!lt~ t se ~ lid. 1i!i\lSi IIlll. 10 (, ei: 11 iDlIeba.u despre t1il.w:'"') prb1i;!it.i: un fudoi t (I$}!UflS, Cl11 dodJ {pule iIlu:oo\Wlivc m£erlte, i.b. '1"11. 11 ss. lisllS spune de Gil Voroe~te

in piide. 1'" m vv. 13 ss., EHnt0Jpfe~ pambll1a s~~ rolui. Nimic, in v, \0, toiU ~ callSllS!! fustintIebBt de

til vorb~ in mod.dbi~ludt in. pilde. Mili de~.a tC1lr0'3W

1.1

llf1Jcm1l.~i de ~{)U.«Igi~ltl· ~l ~@Q'~~«~, Jl'un;o~ ~i d.,e. S~cbnS,",1(~,t t~~Tl~. dar, 'pe: d~ altl. 'pa[;t~~, ~te til ~a~O'rd. QU,.lftuiJ.t:tl. (l~est:h.heCJ 1m) ~~ Goia.r ~i mai RittS CJ.i], "Fatg4iW:tl1 {~jjlel!;h~q J fU),nl)., . .J\ceSot ~t:d" ~tte ~c. ~i Ir~l1~1 ·]]],erJtl ,fuJi la amii~ FlJ~nt~"~~aJ) in locu] verbului .(;(1). vind~C~I'~ (J5'.'$~ ,10 Gb'r.~ Sft,l1fua-· gi~t;(J'!. S'Mn~LJ Me .. ,[ taJ:«umu'.l an .~.~a. ietta:~~r1~ (b) tn.lec die smD-' gttlam.l l-e (.l~. ~J ]. ~I ,ebI.) ·un~ndojl u_ti.·~i~oe:tma pluE~.uI! ~;. '~l ~dn~ ~v,~ta utiU;ar:ea nlLml.~l~~ 1d]j\1in. prill ~~n'~eooediulu~i~ vulut D\@ro~ii' Me". uon~azi pa.rafrua: toexttd.ui dip ls. -6~ ,~, s., Utt[~

1i,:~; ihi=b ,. AI ,.. i:.. • . -.. ~'i'l .,.1' -

JLMi.~I&If]ill} InD~ ~HRn'b U'l iJlnagGI~ 1M .ctm~crll1tU.l.aC\l·J!U ~~creeua

e pl1uernic~L.p:(eZ'll1mlie J~, .fa~rQM¢a laq~le;nti,ci.~a.~i"~ Ipg'[1Jio~u:l~i' n.(H)trliJl~, ,fiined de e imp-Orh\D.ta ftmrla;msll.taUt ']:tellLtrn ~ge~a textului d}ffin M~. 14. :1 1. s,

.In. v, 1 ;], ,gi'$im '0. ~]ite~. ~l1tte, UJceniculni I.j~Ji (;, va - rail '~. ~l

-." ' ... , 'h ,~i'· .... ,' I-~:t, Y) el "'- -.';!·-d~ .'lIlJ.; - X -- ..JII. ~ D···- ..

~ eru ce sum: ~~iaJl$a, ~~~m 1" e . Z~Ci1:.n.L .;. H v'qWlI1 V","1:. na'~ J!!!lmot'r'

Zeu.~ S~ Clmo~,te~]_ taina -im.~amll.ei lui Dumnezeu", A coo sta

n~, este, Ide~igUlt~ deem till S'~I~git de bucl!.p'le'!, Darul Iui Deus este ·pCl1Jtru ucemcl .. M.a~. mult Inci\ ·~!it.~ ~rm-n~a.i~ruei ltd ])~~

. ...;17 r- .

nezeu", t"aa;r,~romdncl-~ I~~ln~l ~: ])umnez:e1ll, nu tre'b~Je sa tie

- - - - ~

r'n~e[,es ea i[il']~ Hcilld r~v¢tatii I)erne'm~e ~sfrrJ: Dnparap3 lui

ID~ care va ·v'em", ,~a CJlD 'mam ~;in~'~~ :0 r,eve~aii~e aHUl-· m~~ ,ad,ica recunoa-c:t~$lI1\rezm~:e:i le~: ttl .. [ilHn~j~ A.c!e'!IH:.ta. reeu-

oil !Ii ~ _ri ~. , ~ - - - -:-'io'l ,.- - - I ~~~

ftoa~'!eJ,:e esse pe d.e",a 'intr~~l r~zu~t~t~l hamlui lui Dumaszen, In, v, II;! ~C"de~fp,'lm tGlTI!tmst n~t~ u~ce_md. ~ eel C'M.~

SWl~ in lala1'it~N~tv~~ (5it wV; E~' ,~¥ 1eIlPJl~O~~~~' -rQ;;" m~ 'YtVE1Vj~ •. Aiel trebme sa se m,Di oonsidmar-e dGua]p1lDCre litgris=· rice. (1) ,PtvaleUsmul and~~ti.o dm~~ c~le~derUi ~ GlaU2ie~, v;- 1 m a!

. 'i v, ll~l! ~eJt. ,ea~ l-l~l£l{q~~~ ~runp:~~olm sa' cQlie~pwid1t. 'n~

fIi"'o1!-ClI i:'J~"" 'ii'rIl~, ,~,<:!i; ::; ... ~':;::mplioll' .J ......... )l: -iiT ..... n.-v-nfo"L Ji - e>.'hc. ,h.,., •• ':U ~

r,I.'~.[-,.:,!i.d .Illl,!I.II. ;;:.,,..; l.I.Uil!· ,. _ ill !I.llid~ '.u,1I);.1t'~ ~ il,~ e"w 'l;.l.c~i~.!!:.!i!!!sL.PfJn· 5f~pMa\-

boli~t;~ nu.oW '~~Qi term~B)ulJJi m~~Ql~ 'i,s!C~a seasul uzual Ell ooruvale:rJ!tulUJj :e~b1,lai~. m"(i.$q.-l fi~ .a]_ t_cl-ui ~am~ic mJd/#a~ w ,a lte cuvinte, eel d,~ l~enigma~"~. Ac~ta ne di tDQ.m.ataln.clre-~

"'" _ ....

eenns: lIIOu.a;, va esm dl.e~co~"e.r.itd taina.i pe €lind eei dmdirna se

lzbesc d~ 'cm,gm;.e;. ~(g) In. tex;tul :flGS~j) 11 yaqla-t. J'~' S? iit:lf~"W,=

111.13. ~min.Wlte en ·tmdlJOe~liea ta;rgumicl a lul J8~ ,.~ Ulb. Aeel III 1\WOt£ - din .Me. 4, 12 este~ deei~ LGire~: ,a; mgumi'cului !d1~d{a

:~ trebuil@ reiia~ p~ .J~d~cl 'nul.!'·, Die iQ.lcdl Je:211l;~~ o,i ¥~,.' 41 n 1 s s. tre"buie ttadu}9. aB'tfeh Iii VtDuA vi es;te~ da:t si CUl!lC~te:~. t'aj]}.e).. l .~'mplrlit.i lui D~e2;u; dar :penJtru. nGi, Clei de af __ I,. tDtul cs1e ohseur,r 'pen,w ea ei (prec;lJm -elste· sen s), uci~b·d:u-se:~. sa BU. "lad a ,i~ a.lJ~in4!. '51 nu, in~elealij" dati nu Be 'vl~r lnlof~];Qe 'I, Dumn.e'lletl~7 t~ 'Yil ~erta p e el~~, De unde :tr_mg~m e~F,udu~1 tli '~eghjlonu[ UU" :~n'~ve~t~ 'Bi.r,lbo~ell lUi] IiSllS! ci se ,refe~m;. ]0, 'gr-e ..

d:f!:~ 81<;. :m. geu-SlI. 2n, . .

laiD8l~plrip~i prezen:te este dezvllu'i~tI fnV'lllce]l'of, dar p~nln1, cei de: aim. c~,vio;tele· ~ui.lj,sl1s rintmr'-:':-. ebsoureL ,!EDeOGre-

" - . i L ;. . ,,~ ,.' .' f"\, ,

ee et 'nr~ ,t.-eCilJmil'~ :mu; llr.U;~; -q;~~, 11]01 'DJa iSlf!) ~CaJ.'l~:SC; ne ace:~

QU e~ se:' fmpline,ta rtJ8T~~Ua PlJQ.tl11)ci,e; d]pi'$,,, i5j '9 [8;8" ~i woru~i~ mai rmlnre: 01 s,pera'['JJtl: J)liacllse pOCliUes_:"j [JtI,WE~z\~U Ii VI,

• iU 'if T'l' ~ 1 co",.}'" "'.f;.;., • ..:d~ '] 1- • D' <

l·efta " :~ 'l'jme e C\l\1lnm Jw:mnt ,81i. se.Jil[~Q''-v:~UJ~.DU a 1l:~ 1-, ~=

DBZ6U. G~a. irnatf,Ulf\ai'.

:P',9 ~emehl~ cantras,ruluJ net iEtte uee~iiG'~ $i ett~ d~n ,M.:aJi2~

il: .,~ m 'L.' '[ ..;1: ·.L...;._~·! - 'i:.;' ~ ft

,Uil;: ,c:a;_re ~ pre;Z~1fJi,~ ~IDg.JJJ1~.nu, l~esp'R:' a. eanu vle~[[t~me &..;1 'iIJ,~.$i1Jt

m,~n:purie h) p~a~· :12 rm 'po~~ s~ ,fie; nl8:j ti'mpt~l1'liuJl, de.cit: mir ..

. ,i", -~, -' '" . .' • ,'~ t~ " • .' ,I ,

mr~~,JIeB lli~, ,P1e'[!U1 aJdlOi alOe~ pmoa:da\ a fuva'~tunl uumse' a

hli Iisus; el mmtit~ea ,RwtJta'tU~, fl1,mlt-del-ufut iB'Dit ,d ori~lr.a~ propovla~ le~lmJheliee: c,feliaJ, mi~~i .' ,'[ arn.in~ttate~ :anevi.talbile'i judecl~~ 'b.ts£,mabila Ide e,,~ elihemre !m ~eamJ.\ m~m .. Be ~i :l9jrumJc_ire,. 'vatl, ~i. moine. ~

mo, M'Q,cU, mle~t d~ enviilru.l ~al'c~1 n~~«~6:~~, pe ,e'-a .. 101m, m,oo fntinal '~.-oa irn~les cs ~~'Ma;bD[I~·', {£ mseTcallo,g~ionUl

- 'in _. - '! ~f - - -- -...., -, - 0Ii~ ll0Stm ' . - . CHIPJ.tQi,tUIIl' l1Ma~O\lieJLifliJ:.-

,Uaei M!~ ~ '0 51; nu se per~r,l mci.~cw;n ~~ p"oo]el~' '~~i. lisust «W]JQ,l lo@al te'xt-nu mmtl:ni~j u~, mt~F~'u. pen;eru, tIter .. ' pretm-e8 :pB:rabolelcm ,t, nieru,o ltim~e in inEerearea, ~@l':a, lui, in 'e]e'~ prin1f.-n mtB_~f,,,m;h~ Ileg"nic4~~ "Fe~, i1t~l,es ~.in~G~ oas~· cuns,~eldrdin!M Diqotri,ill,Mc~,q'i Ilss. afimliclp'lUabu .. lele, eli mate cuvmtele lui, li'5nll&, :nu ve.steSG ,Imme "!l 's~eGia'~e,i .c.i

15

& "

IUlHI~~l unica ~'t~ini a ~pijt,~~ei ,~ui· ,Du[11m"(~wm'-' jL a~jcrj, tabl~

""'rul\'W:ti.,::.~ 'Ii"Ali'it~'ii:1n,l"\~n "". '~'H. ~]-'1I 'V:~,~ tul S:]- 111'"1,' ~in""".ri!lTti;§i' :ii~ I:;' li,!E'u~ ,~;;l

>",", - 'if'"'~ ...... ,~ ""'''''" .'!L'!;i<"}~'~If':""''''~''''''''' 'Illl." """" W:J -!!'II ':r" ~ u ,y, ....... ~.¥!;II, ,[,~. !oJ 'g.

E L' . ;., _.j ~ l' ot r;,"~!'.... ..,a' £: ;,. ,'j:;.:!I

Ste' mHl~ ¢tU),QS€1at 'C~, L:!Il-rammm 'Ill n .. iEi.lc>!J10]" uJe:lt]m1tJv:a ~m,!We~

p~ I, metodei de WlfrpretarB· ruegmca. &fe cum Jll'rpellle maitlBfiI:l~tiior Siil,l;jt~ a sa nisf9~ oj! tie' .1Iltmprett<lif11l oJ thl.P(Jnmlf!s of J~mi" (Is tmf4 iM!1'fD'eliii'li .Ptu;fJ 110 Ie In, lffi. li6u.vJ, isklria a scCi'ile& distoC!1iune $i Sre~itl!. ifi:rdegere ~u-

• " d' b II I' " '! '. _ "kT •

iili"iI..e J:lat!i . ose ,PEIn Il1tcelJlre~eIHl.dlg()[lc!!_ L"UMilI pe tin

~iId ca aooSlllIlSileClI'lIDtmti·llli S()4Ipmd:eze vaSta.tllil tlI~ajillii lillie s-a :re.ali:mt atlIr!cl tl&ld J!il:iChll.fnu. Dillmll eli II dovedit m a:id!il kl!:lla~.esfahU. prinsU'!e de caztlri •. oii alBgooZlltea

duCc m .~~, ei, (I; <I:lll'lnI'lrI&. a·,wqrnuf plZi*.ia flIiIda_lI-

>

tala Cilea !!.!lie ~u tom! ~a p~bllliliot lui lisll9. ell ooam lOB acoelilill se pooll: sa n fil'st Ilml~ (apocaJiptmllll cllnlDilii di: ill. Dlmillfuooae"e uL:~ll!1Jl!ia:"l~ 111 S(lip~l till a-,i pre-

~ I' ~'·~h. ... ;II!",; ......... Jrl_ .l....1i·' Iii. ,..J~. 1':':.. - ,..; A

ze![h,~, reveta'llr~~' :fIUr-o ':':Q,JlDlarp:OllbiC'~ w§ilmull'ti" greu r~e re-

ctJnnsc~t;, iar U1hf~O' mai mwc:5: iu~_m~1 ll~t$tfm'a ra:bmfO'i fat:e lI(le~ IIlCTIl .• ";. timi~i Joofllrea lIarlimiDIl !Ib~!ll"!1nIli; re~ilnil:m~) izn~~I~p lao .mekJda 'ale:goric'15~. m, srtudfi: :mal :r"@cen:te~ nu fas

~.-.. _, ~ - -~ .

:d' 1:!: "'" ,,~ . _ .... " ~ ....

~ecu1 SaJ !vOtiiJJ;lEl'l:l'e aC'e~~tiJ iLbiJIeCfim-.

:0" Ii ...

'Dar alS,'a, cum nimem mtn[ ,BU a. ,~amt m!i'~' bme, deeii~ CF H,

,1-:'. < __ ~

Dn.~ J'··,'I· L ,,~' ]' :I '. ...'.... Jj :E'e'-;;"~'~l- ""

.~ -.llu,~C:ue.f a ~(;.I]t, u~rullJ ,~~ p~ Jm~llali:i!te,. ru~~~(W SiaU

de 3, eliblli'lt n~o!III~ de itv~le a1'ellil1'illfl W!.wticeol

b· J' ~~E..,.-:i' ~ -:'; ~ . ~. J"'" [-'.:~ .... ;1;, 'IIi'

ar Itrltl\il aie ""~flIl Mian'Un •• -au !mpIBS pe. II. I£..ef m~-(i

~ Mia]!lJ.llin p\lll.IlM siD! ~ vlldere. eea mai sigJINllazi..

I ~ • • '<:"

lie CONtra 1lIlN; lr:li!Hmmt atit de a.Wttar ~Ih ill, II. -sidtta.

P~abcltlle UIl &ll8Jl1.em:di:n Viil~re'lia ii '!"Ill llX~ djo 6~ Cat.; 4in~re .ele c ~~p:Jm;~:f&e~ d,e cea m;:ai .blfg;l, ge-n~JaU:~~

"iI!.'II!"'"' (;~. . ::t: '~, AU, :I ....

lIoSII:J!tca ~cm eceasra CGl!st"!ilrO.lil1il!aj. ·p .. earea eea maj'il!lla

.::.l1 ..... .Ji'. ' .. d' ~ m . 1.. ,..:111" b :I • " _ •

ae va u:QVW.~ 'eel !.lUe¥atata:. t~J:.~~lat • ngtdu~m ~l a iSiJfa,emlm,

L!&!l1F utml!re~q;ii~ullii. llUomri,i intr-o vililit de sl!I#"lllii;ita. ~i Siloimilmfli'd{: lfillp de 1J~F.i' (h;. 1 it I 9-11 )'"; LllGtia PJqa. bQld el;l bogabt!J lUl'b;1IIl il"Sle cij: "pima fl eel mat bQgat dintre

18

Nate.

7 3, 'P:hI~i1Jw 't~ l[{xp~~G:t&, 'rV; 1 Clr~l 'II/U. rem~~ ~lll(l~. cum se prare~ aiei o· rereri~ la, v ... 1h, C1l!!!X~ ,~B.t:a~~f1;'V ~-u'tD,,u; ,E.V ~fkpr1~ah(tY~ 'n!0 116,a). , ~dGi~ unuldiu :p'lm,tdele gel'll13mlliiza'lo3.:te ~;Q:!!I'lune nl '~'Yangl:u~1H weu,~.'aaest getl:dUisInj; q: p- ~~'j n, 7:;J~ d trceb1Ltte .pri1Jit/€(l 0

_I, 'A ~ M :.;:j",!, ~, • ,',.. 7f1l '1:

fiLler,are. ~:~:Fcatre, ,~ltl ~TIi~~.msel'Je -v». ,I ~ &;

o P' - - ~ ~b .. I .... :g , '!Ii, ~'~I~, • M' c . ""t,;' 'JIe ",. "k'

e, -OOC1'l'Uila ~ Ile~'t~£i!;!l. ~ 1!.-1JjJ~, a.r~'hl:-·~f £iI'IoiI:.ys,v- 1~'l,i.l."OL~ 'iill'e!l!ll]~

... - ., - ~ _. I iI'o -. "1m' 1[. ",'- ,,,, " ,.'

SH fie. &s;MS~, ~_e: ~~l ,~?i.E;IJ&V care apm-oe~ ~cvalJg'lt.'V:la (J~ in Ma;r&"u

~Ji.mlla] ][!L 4, 9; 26" .30 ~j pom\~, fi an.t1ex[.oat:a lui 'Man?1ID; 0 p.alel~; 'U fi gisitili, in i:[flJ~OOlllG.eI'-ea comuna. hlt z.ioeri]e I~m:i~~ pcltil. 'C1'Iilvin,te'le ~UJ h({Y~~Qm~r (d~e e~_ tn Pir:q,&' 'J4'b.htMh).

9. Simgil~~(lfw:e (U~i"~ih,n'''f:n '4ifert~1 ~]1 gjS~m inMc~ 8, "J~~ U~;, G .. Jmr.~Sij~Q~"Le ... P~:ab;()lis d~ M~'~ IV~ Ne~chrf(~l-Pa:ri~j ~ 94,,:)!, p, 29~ nr, '], ~i otflfh:n~(t esre 'c.gra:.et:eriiiUoi ']]J.! 'MII:~, Jhsu~i.

11. Av,@irui Ia vedere eele ee s-aa .s.PUlS .mei sus, iSi~ :PQla!t~ pl'esupu~ ne ~i :alJl. ~i,s:mt lrd slmliij de, d~no.lt~ue:tl Mleri~hd'Ul]' will[ ~'. 4·; '] lis,: (]J ]2r'(ltii:ipa\ ~'impreml~t !Ge]~ 'ltei, paraJboie aille lltli lis~ C'llHlowl1:te: ~~iil a ~e1J]anitomw! ~. semm~i cam: n~~t~ d~ I;a;. s,i'hie~1 a, ,gr:~lmrn1.m

"~" ." 1, ..-. ,,' l, '''l' {CI!"I. M c rt,'>f .. [ • •

!.I!,~ mll~~~.; ese .sunJ1Le,[{.ate 11!r]J]. '1!i:'Ql;~' &.i1:JEY;~~. ~"')!': M€3'~, y:~:St.ma.i!JS!

schimJ:~ati deja mell!~l(l-n~t~. (v. ~D)I '~ :fost ims~ra~ 0 mtre~-.e. ~ill ,C;a ntSptms Iii e~ .~nte:rpL:elMea :~ar:ahDl~,:' semlni1t{rrWui(V"l:, ], O~!. IJ~lO)~ V'_ :33 ia_parit£ne, de atSemell.e~ a~est~i 'smdiu, 41'[ badi'fie»i e ~m e araMJ I]'l'kbuiiil atea.=abstllutlt~a '1m' 0r ~~Orij~: (c:J,' p'. 81l,"(dI] 6il fmmlli@ uti 1~~E::1.s¥ a~'V6i~ (n" 11!,.2·~j, :24)~>M~teu ,8, li~:~ih;'Lfs,_m ¥v. 11. s;:~ p intenn~diU].l~r.meJ]ulll~. 1'LUpa~.~«~~, ,[mr ~, ~ile3. r~tms, .la;tlltr~ban rem din v, 'f,o, ~j, de o~'m~~1 a .if.l-~diju,g,at. oDt(a p~ole tGE:'al. d~

:-' ,. ~ ~ ',11 ., .• JI I _ ~ • ..--.Al l . .' I i"

!!lF~ Imm1l.a; m- vv, ,~1:-23; ~,1 cea "!Uespre trh~s,JU,r~ ~n V'V .. 24 s·1· ~]

muU.~ ~1 a ]llc:~:n ~!01lI!t:3l.ifmllll[: mt.:"'1.~~, ~~a;fd"l G\\1I\j!'v~-cm (pm .. :~e1llit' istbrit1 K1iii i!.~1i@·V Ia:~,;, Bto~~1ir'(Vv;, ~, lS~) 'swlt oiihct;eri~~ tiei Lingvi:s&e ,a]e lU:i 'Matc!lJ.; 'eta, ~tim; d,em1iil,e a:n:npm:a1ll!wtf;,}r.I!lhu dan. 11; 1{~~ prm -aG;~iaIDea"~ 111;r~t1, v, l~:; ~e, &'Slgmm~! urabui.:e ~~a fi 'venit (ll('f' :1n 'ce]~ lc;~~i~eN;J)[I~sia x~pt~ 8E·. mli1~O~''it~" este Q r:eferire la V" ] 1 b. Cele. bti staaB ~le trw:H~,i,~d (lisliJjs,~ ~Biseri,c~ primari, .M.~C1J,) se pot .f.tlmm~itt!~pe ~Im;nl mb'!e,S~~ .Eva".,gtel,#,ti€t., fa Mi11~U:· ili5n

, ~" ' .. ~\.A 1 ". . ,,{,o. 'I , I oiII

DIC;,lH.en '~1 !;iI,e t':: fH" ea lIDl,e:aplw'LM , "'to

112_Jljo~1(1),~i,.~rEJjiira_ces·t lE~Plllb!alte 're,ede~ i!1)G''«f~~j ~~ B SCft([l ea Ci!OO:mn1ocll~i.I(lIDe referiitoare La.hlll~l,t~a tbltm1ezejfi~~!, 0~

E~m. il'! mV'!ft.~lIm1'llapl!~ folo..jt pen. ru oonvertk. !Date 1lC!lB. lim I\ROC~ m ¥c. 4, I I. M_ai 1lII1I!, t~ .1IOS1ru in~le!ti!!i Po" Is, 6,.9 ~!I. ~~ iEl&1!1mlind DDIliIIi 01. ~, ill IiqJ ee Marell iii: II~ Oil:-

.ljnd~DPes1 ~I ~i la IlceniGl, am 0 ~imliilj, 14-21. ".

13. C. F. BI!m.6)!;, ~e flUfFY oj"fIJur LoYJ, fu~rd, 19}:S, p. 20 JS",! p. 71 $;Sc,

.14,. J~ Jeremj~s; rite' E'r.tcharisric. WQ~ o·r ~ 'W'I" OXmrd:" ! ~ 55J!'

,. • _ .'" ,;J , .'

P r: ,J ;Z.6"y;m, 2! 1, I

IS. V: 1,]: 8~&:t,o;h ~tV!t~l;rV" 12: '~Ofi .. 16. r. w. Manso!!, T~ r~ing <if Jesa • Camb¢dge, 194.8 (l9~~.1P· 'J7 {i}l V,JitQcx:i,4It CII' 1: W. MaIlSOq; no~hWgJ:.

J 1; r~ .ildciivij pc FtfPha ':Is; (i, 10 Oil! fllepl,. fill!;f, lmeamoii ,,a vDtd. caM). dll!. ~h feu hit' fil1;al Jj:j5~.,3< ierlaR} cnm.flIce /!'(!£h. §_i MQJ"~l1

HI i:\,a lji Il;!.ai mal!!!. : AIle.; klST~1t1 v, ~.: wit/JubJi,.

(16.. (; 1U ehr_ art) s~piarJlO~ . . _

1.9, T. W:, M~:~ reaC1hi~g! p. 77.

ZO~ P~Vul B~lI:!Xl este Iillils.~! (;11 II cit!l;~"l}lItiune .peDIn!.IlJlIn~~, ,tim.

~I. A. Jiifu:bcr, /)1" G{eiplln!l~:J'li'sq r" ed, a:O-.\ TUbinp, . 'Ii ~9: (1'9l£1~. PlI" 12 ~ s, <m viilllJ; cit~r: ·J(iliehIiT. J). J. SebDlel¥"iild in JJ(J~ 'Nelle Tesf"l1ielil DeutYI'!h, I, 10. Me. 4 II' :G. E;oPIJOMJ,

F '. • I .

;f/dfBm, W. p- .. 824 B.;M. ~ bz Par(1fo<Jle t'llfl1l'¥lilJfie :a~'el\i;'P~s L .uyaW 1947, p. 28.2,

22.. &!lllIPfio"; ¥¢al ef<te si:Illl(!\Un (lj@tmn deja in. ~III. r~t~t :(~, .l 7. :2 ~i Htib. 2;'6; :P.!'. iijl. 5'; 711.2; R,m~ ~c 6), in ~ (41, H 1, posibll ~i m ~II, 2; 3) ~i jB ~ ~ (4; j). w 1i(VJQI rmuci~ ItQ;Mej ;;d'€a]ii)" in CIfll't>e'(lellilp/fltid t!l .lui .ElrtJhm, mei1tlI' are: s~, de seG~ anocal~ljlic ,l'1"} oIt"~ 3,8 ~.c 45' I: 5"1 a· 68. ]. ISgro" 29'}··- i]a. 'ft'~

. if" '.'Y~ 'lJi~-:l.~ j 'I. iI!:J 4!~l!.:.I" ,. .. '-,_ ~

In ~1Im., .\I: .. 4,,!. 7. ~ '.'OiI- Moj.~~ O~a "".1t fiI.!lmi'lt= fajB, ~~ Ill! a.Jm.m nUIm!I ~ 1II'f.:rM! (Vl\~ ': ]'0'1:. ita 2 6fo11. 9, 1 mli,ebraieul hiJIirrlh .Prin .thiJljf~ q.1I,fJllifj. AceJ!!fi I@r!en:

Misii Ii peBlhlrmpc:lldl:li. 8h 41, 1'1 redjj 1!idIlix prig ~lJo.\~, 47, 1 S lire. ltqjla]Joltd €ti vll'fli!!tlllN ~i 311, ~ ;llJe- 41 vl:Yj.!tiliJ; OOJ;IqPal.6lv tn Me. 7. Ii' 1l0flfltJJo1qa.:e intilh:su! ee .. !.iitaJlol. DJ!SI:~". "gbici'lim-e", a~II, .d~ ~mihlea •. Jkuuil 6" I tIi; 11. :1. ~~

''''ill,]! ~~.,._.

38:. Op. eu., p. 5'1 L 3:9.0p. eu , p. UH. 40~ Op~' cir."j p. 4'5.

,4J. NUme'.{iO:ase exetttpi~. ~2. b. Pes. 4Qa

43+ M'tIch. &, et, 19 par;,,-, cj: BiID\' In~: p" '39~,.

4A. 4·sil. 4m 13 (mln~nJ;Jj. Ber. 6lb~ D. Suika 28a; 'b" Sal11,: 181ll. 45. Ee-ha raub. PY'f..W€mium l;4~ et 'Wi' BaCher, Die;,ex.egefudllt ,Tel"-

.1uinO'lO'g1~e detjijdiyc~ 1hultt:ionslUfntlmr: n,,~Leip,zjg.,. '190S p. 121. 46. "~1l181i :S,UlS'~ It. 22.

4"':1 n:.,'tf_'

I • .1J:I-S.' ei8.

,~g~ b.Banh. 92:11. j9,. Nidda-2! 5.

l"t\ h 1).' 11·" ~ ,I:; r+ 1,. r,p,. £3~

~'1J. _. s D~' ._ l..}.a" ,D! &1: II]~ 2l.

iir:l ;ct'. "AD'] ':I'll 'I "

;J, • £';!f~ r. ~ "I,2!lJl:J!.L,s.

5f'.ii h F' ... l. ~'2 1!... .

. r.~. . a_B!u"., ",'0..0,.

':53. j. rQlff.a ;l~ 41d. .54 . .j.,Ket&. 1· lec.

55. Git~ ~'- 9;b. Git Bib, 89ab. 5'6. b~'f!~~ .1. ].4a

51 '!i:I':" ~,-.- _"..,.,. " '2: '''[I

• v. eZ1i mail! ,sus" n" ~.

$~8. J. WeUh~e~j Das Eyatfual~'Um M'a1Ci" e4. :8. lI"'leJ Be,rilliD~

1 . ~ ,

] 9;09! p. 29.

, ,59. ,·Ptnkn lUiaUza, fllwa_l",c;ritic;i a pa!aoo[elo.(' 'V~T mai jos, 'p.p~ 28 i5. mai ales ,pp. 93 'sa-

60. ,The Fwdl),lis 01 JesUB~ '/heir An atid IUjle~ Ne.wYQrks: 193.1,

61. The: J!.iJr.ablm 0/ ihe Synoptic: Gospels, Camlbridt~,~ 19~ '1 {in

• "j; '1, '~ !"f' D ri ... '1!4.') .

'V.:.U .. er tJit'at: M, g. ',,a.' ". !;]Itrui~ I,

62'. Th~ :Pa~bles of'ihe Kin,gdfJm~ Lonrua" ,193S~, 'e4itie rev,liZUt~

, 3" ." • ~.... . . '. - . '

19 . 6 .. Am ut'diiB:t .rettpantea. dm 193 g .

63? C" ·W. 'F. Smith~ ,rne Je:sus ,0; tln~ PlI,l!'abfes, 'Ph~]ad~pid~J

]'948, p. 17. .

64. nPoote' ta este ,en prutin't1l ea, i8.vind ill veiettc' ,coieetia, de lira, .. mbQle run, M~. 11, 'sa explicam',problema :ast·fel: e ea ~] cttmJ tof t:e~@. ce ne...,ar fi :r~m,a$~din: p.rOOlCai ufiui ,vedk:amr.: o.e,tei1m, din 1~mpU'i ,Dostm, sr fi a"(m',I~Ue de ,p;o.v.estiri WlSl'I'st'fveH. ~F. 6: Orlmt\ ~'New

- ~ ~, , " " '.

III 1 IIJ10" '~n""'-=n;E:' '" nr 1 .".A. Iall~'C'F),<'bi''' ,It Un] 'Lot Ani Jjj 1", .. 1I!~u~ f. ~l ,_m" _ I~ .. ~~':;;,~~ ,lJ.!llj;j ,~, gl~~'~NJ1V\ r~c~~rfYl~~~, .~~ "~!

A- _. - . - - -- - ·U'. .. ''''''' 1 _ . - - . - b 1 l' 'm -" I· '.. _.

~ ····IL -' . ..8:, . ' ." '[ " '." " -, ... .' c· '. ' '" J ':'.' "

~a cum au, -J ms ,ana a IUllll para .D,e, B ];Ji~lSU'S au nn

uuhlu eadru istGr.i,c~. Ca.~l m!mdi> 0rigunl~, ,a[ I~ulrabolel~r~, 'L!a t ~l t1JJt=urol' zt~eloll: t~i"~ 111~ofisrl.tu[e (l siwaj,lie i£le,i)i:ft~,I"~e pat,wrsu]' 8,C(tlvimlii luw Ii,sus.

h.fJulm mnw ,[tlM~b®le ;8U.~lt 'sIHlse' ,imt ,~e ~viu tElclt e.stE fj,r se sa. ~i ~e' .,ttibnliie (~~) ~a se ~l:i~ep~e tl au izv'O,mit dint[.; 0' Ul:~' til'1tliplar'e re~ta1l. ·DM dupa1. aeeea inainte ca e~e; Ii primeas.~i\ 0 ~c.rma sc.risi~ ~Ie. ~'~au t_mt"· im Bj~,~rica, ~;[imUa~1 ale ~irei m;,rcc'""

. . It"';,.. !I.'"

o'vaduif~j, P,[,~d]~i §i .invitatU:m ,a:veau mept oon~inui ellviBte,-

I lui Iisus, 'in ~U~Yita;tea misi.onari· a EUSet'f~jt bl a9.ooltiJe, ei

. ...: ~n iestructia e'~'iel""·1<..e~ll""· '~i!O a ·aJd. lunat C,! a '~-r.:SI'~~:at seusele

U!!iil; ~ __ . "" ~"",,-_¥ __ . _1 C._.W~.1-'1 __ 'l;"i_ .• ~ . ~~. "1-1 _~ ~~~,jI ' SP\,l!o"~ """

lui mis'US, pe'teme~1 ,cre:a;u' un cadxu p,tntnlele-) mG;d:ifi'~dsde-

. f·' ._

sa 'forma, l()l"j, ·lc{ll1.d lirgjnd., ~Wld ale,~oridn.Qi totd~UWl.·m Fe-

Is',]e' cu propria .. I sima'tie tnu,e Cruce Ii Parusie,

:In ,studh.d nastruil1supml~~o.'hdo:r lu~ .. Etsus. este,:impilr-. - t s~ 6~ c4Dm~ti!ettfj de d.[fe(E",en·1a: dlln4e 'si.'r.w~ia lui. Iis~S', §,j, ea a Biserinii primare,

in :mulm' ~azll!.d! va U. necesar ;sa, inispJr_ S:,U$.' ~i JPI~'

~'o]'e ~n~: 1II"~IE'Uil'lilill' A~'ii'Io , ..... adrul .J'e ~.riil,~:te:l ~~ o:::'_ .. ;,:n_-- ",.1 ntS~~''''"~l' '1'f~1

- ~nJ·~. I :" ,J.~ ~~~:~~r~j l4JJ~'J-A ~~Wl1i;IL ~_ v.,~~~ ylL. 1~~UU~~ gI nl~, ~~·i~~ !f_'~~!!!!l

m~~ "fD tGOe~-R~!il dI a :restlbH~ ~a;~m:tlor ~rigwrJia.t ~:ilJ, ~I!a. ] u:l'i Iisus', claOO y,'mm si 'aUZLm, <0 dati'mai w'lIl.t; in!,ton~lUl~ aD'" -~nlre· ale, rostiriJar Sale ~illi ~penmrentttln (1iij noo calill~~e' v~taIe de i~Trn, c.Qartlict ~i autorjtat~ ;(liEn ev,eB~m'mteb1lf istoficte".

~1Il~ ~'i .!

De' indaUl O~ faoem, fno~rearea s' ~ ll@:'as.~~ de ,~aclml.t8tQ-

rile OI] pinar al "liI'r'J!I'lbjJtelor~ De bd:i~Dim Gll anumiite nrillcip~ li

o w .It·~~ . J. - • .-._" - ,Jr,I,

blue definite de. ~sfurm~.-

,Fapituj td J!!Md~§'heUia/ lui ,"l'iJ1IUJl~jle ~·'-urni~a"o l~adhJe indeJ!1endt)Ilti' .]lelliTII ImSprezece dW1:rellambolele sino~ Ii ere, ne fllsre de :t!D: :mare' ajut9f "in ,a£e~s1ii iD:eo.H~a!,e'.

Aceseea iSl.mt um1Jru~oMe]e.~

L ogJJi.,OO:'u.L ,L~~:,ann[, L~gh.i{}n.uI ,Logbi.~n.u ~ ,Loglrio~nlJ:

Log;ti:ionu]: .L(jlglfi~nll"1 :LOg~'Ollru ,L@:ghi~lU"d LogJii'~u.1f1 Uolghl00illtU

.~ $emadtomj (ii[l p, 9)

~g- Griu~~1t~S d~-ml'DitAr (qfi p, ,I ~:,i)

2.~,b~~·i 103 ft!.ru1 f:cf pp", 9 t YQ},

,57 ,P8;JF'3"bo]a n ~ghinelo'l' :( ef. ~'" 263)

63 Sogawl ne'bun (ef- 2' 203 'It 62)

~1~ Cbla, ~ea -~,~, '(ci P'.: 2J 3) r -

6S Lucfimjii ~ej _:rm ,a_i '!tle,j (qJ: ,pp. 7~ 8~:)

7~ MaI~Jand ('at JYp. 2,38s~)

~~ Alluah.li r($ p~, 118S)

167 p'a[8: tea, p,j emut-I tel p, t70)

.1~ 09 Critnoar-a, cd! p, ~ 7J

,In: ~gheHUe E);I~~gneiia'

sw:optice l~i Town'

Mh

,Materjai 'CPIDun [u~ Mit. $i Lc. 8p,ec~ai :im .M!,:

Specia~ ,m &

tl 9 ,~O 15

,3 , ~

:3, 4

,

1., Tra~eet::ga l!,fl,rtllJ(JJelo;f tn' lf1t1fJfkfP!e(J~i! ,n~us verbea 'in- ru-~irlca gajHeema~, 8Mcma, idj~ a ttiduc~ s]JLI!t1e S1lle fn ~ C<ll'C ,II rust tmii:mpri)isa Ill! IJ dtilii liml'llriil,a impIicw! in nmd lietJ~lij'. ,i!llllll)ri mt:f-o misllli 'CDfI;id~ l"abill,ill gm1'1lla1 tm<!i i'nh-llil gr:W ~e1lt!j;, fleri~~'idt~

T¥e'buie s,~ s . pna, seams de unllito,a_reJe l~UJn~t~: (a) Ara .. maicu~ miJtalJra -Ilfl!; dublul i'lI!il!es ~: (l) "bEIDchet", (2] unynti'·i.~ varlanl3e1e yap ~~'I S'B17fVijiPrtn Jr. 1) ptovli1 din miltutktt, G._me· are "'n,~]eSilJ QI !.~ banehet", (OJ Remaooahil.e1 e vari~

.,ante ~B_6~a.1 xpifltnJl!ov Cr. 1.8.) se damreazA>wtibisuite,p·' m'ftmjU,'" c.u:Iu] Jibha care ·ms-·e:.tlmlaa·' (~) t~l'Id·i5.il:j· J .... ·.'IU"".Cllli"e~~·· f'J..~~_,:to~ (P)

- - - -.' ,-, ',. ",~. - ,I. , . , m', Y!ld~W' ~ '!!i!!,J'U'LlIIQI,Ii.. ,. -.l!illhlJ.U.[I!, !' \If;.,

,;,I~fit" ,,parte ", .iD pasajlllJ. n~stnl. tn~w~-5.U1 es.te e.ei d~,~o~C)figrnt~ ..

G!isim~II'i!llf.c !brme oompuse' r. 1: iI:«MI:v, ~w~; To 3; 1(~m1(X h~ooBn:lt Ctvcncl i.\o'£o9a1.; .r: 7': ~pxeri:!9ctli! ~Q~,epilvea~; r. I"'/,: RP.QO'av(i(:j3ai,\f£nj~ 61)v6'1.£1. \1,

Ao~s e vBriante se tiarcu;e.aZH fa~}l1i c,i aRUl11t1c8 . .aU folL"meaza cuvj'nte.··,cQi~tl~~;. de unde. urm.e~ r~ m tQJit~ -a£' es Itt:

~_empll!:~ wamaicili este 0 fa~!I neoompulf!. ~ 'Dl!oll III_ 'e.fill~a lu~, M~, B1.aak~ AlJ dltllm,;rJlr:,; A;PPltOQcl t;fj the 6aspeiJ and·Acts, iOXfowjl 1 ~14~1 pp. 1.29- ~ 33 j :ar.fi mam in Qonsl·([era."" re~1 ~@il0 ~1nde·e sfab:Ui't ci, aluJJci CbA e.ste retradusa in ara-

~aici .• IIl1m5tii parabola 'fiilevl "'teva ~P_!cde lllirerali~ ,i p~omRSJ..e~ ~. aacea·,s~ iau m. constdempe traduce111e £vangbmiilar JII BciaJJli ~i: 1JlIlInl~ta-pal,ej;~ {jmde, tofu,.:. iJi:~e sa se tiDi seama tie diierl!!lteltl dial~IiiJJe}.lilll4nem ul! nUJ~crc ,m plus ·p'ellttu. a ,ool.lluola pr(lJeeSU~ de·retrarlucere' 1m\-

~I

l

! ~:r-eat~ d.e.'toaunu::esfJe,a tm'u~e sa. ~e alce~a ~~ B~~~ ex[,s~

. plobabUi.tate ~uU. creseutA de -,8, ~Jw,ge ~napOl la. t.e1did inf1r cu aj"uMml vll'lmteltlr'd tta(ttUje'le.

t ,[ ,]][[ si-,~~ :l]]fipt 'md3.ei'ni1e· m ll:il!m.in,'~" niei lUI ·~]-oau io~,J.~t NP]C ~pre" ~ef, tafi ~l·t,el'e,;au c~t :f.t'lEa;:e.'[n,~r~:Gjn.~~ ei' .~lli, '].nibn~:ir 'il1~ai i;er viemtii llU miBoa'~-o,. fa_: altele au eizut:f'e pan!mt blllt ~j au oous ]'lQadi. b)L1'irli 'malti_ndu~~e: s'pre eer ~ ele an d :t 60 Ia ;0 ~c~a ~i 12,~ Ia Q maLsur:i'~ .. Aici, ca ,ad~sl.u"i '~at Iornsa ·sm>qjt~.jra., ;~ ';]iMa:fuo:tei~ ave1A ,eGniitc2)a: 1,~nJJ, 1,r4D: mtipt ", .• =,. b,"; jn~ ~~t.~j, nit;~ a-au tllil~u spin, ~ 'CBr~, ,m-:ent~ea viermi [O~ ~;I ·c:~t~ea. Iilumatfu[ui (12)Q,) a,

". .. .• 'I'! 'rrf

U]16Qri 'i~m~~tfITea' eS"'te1 CUlll l'l.u.. 's~, p"(ja.h;: :!mal fffi"triVlt~

e'x,e:m,phl~ m_f.1M0~ 'C~ ~~ JV~~ri\ ]aiQd~ri.bT. ~ I.ui~re ~Wl- 6~;24: 16;1 11) tn,~aro in ,'E1J.~f!g,1te'tw .l~e loma (4'73:) tGtfel~:' ~~Es~ ~ur. ~OOlll!ti'l .. }·t It ca; ltEl'~~nFgm ~i. i~cal~e dfl\i tai '( deo.~!$} ~~~ &~, ti:nua doua ~fc,U[1 ~deQrla:Jiij.'~ pretium ~ste ,en :Ilep~tin~a ca 0

uga sa smeasta "1;9. dx;i ,s(a~ini!'[.; .

~11[;.~u$e' in- G~rile de 'rm=Hi:muse~a.:n:;~ a¥~. d~":?3! l:ae,e il7'U. fe--. a '~~tm '~]l'1rciemte·'8.tiHsdctrrnL~ 'ili.juti 1~ GF~~Gfffi:ife~is-· nlulu[ [M'tml~unij - I;[n. e;~PJ]filj· este :runSierntme~ ,(1 dou~ cm:viom: lA>y\Q.'liDm.v l[!i'O~~ In. Ml'. '2;1.~ 4,m;,,'cm,e11.ipBles~(jiIl Me. t2;~ 9 ~~~. J ....... ,t1iI. ~ s: _ Priti 'm't:rrnlgc~:a: 1M· alScul~ lu~ EBUS:?:sW:~ft ',(l~rn

LL. ,,t;.!UI') 11.D. . ., _ •

i pro]}.UnWjudee~fu.,~upL.t~ lo,r 'illfi'~i.~ ,tlti~~i, -da sea'mao, deaeeasta =- 0 bidt1;Jj1jf~ G~re,1Dma~e ,fl. ~~itifitat,btVechiull'@sar ruent {'de e)(~~pMabQl\aJ FOf~lUlui N:a.m_) ,2 Sam .. t41 ~ Sg;.~. au ,P~bQla~lma diotr,e. fHt ;f'F-o'[epJOr,.r J Ri- .: ~ID, 4D~~ cit ~i m ~ te parabole ,a~er lui liis;a;s: (Mr. !1 '-' ~] ,; lie .. '7"~ 493)1~_

Cbi:a_r-'>f~lIri~ ri,e.iBJi~enmar~, ~oosm~ ,{)1' pre~lJc~, ,tt S(;liiWha"" re de acc.ent. m imwoocere~l1a· pm,abota smcchlnu~Lui~ in relatarea llim. Lut1~, Ican~. ,mi se s'p'W,1l.~ s~ pri~ sma,ehinul ~!§i toti oopacti" '(Lh~ 2J 'I ,2-9')~, ~u~in'tel~ ~,_ m~. c~epaelj~~:, ~carr~ Ht1s·~.s~ iA Me? ll'~ '2,8 ,1: ,lit:. 14'1' ~~ d@~J irnfi.c~le~e~runi:·j' m~u,i ne d~s' If"dg are11ti~ Ei-e. ~~, ~SJpecm1 d6lJ:s~biU ~~g~~a;l' aJ. mlocbii:ra,lw He 'hmpw iemii~ eare ,fa.ce mn ,ei. un :simbol. :f0ma,:ptt1triviU p6:ntnJ. mistem '[ .mj411l~i, ~;i4JJI wepi. C) compamt,ie ~j~C 1£. 5, .'~ 6 ~i MiX 2 ~ 21.! s coa1tti ln ,[e~liCf I(J stmmb:am. ~mnanlilo~; li~ "a!e~c:~t

prudllsa' p'])i[l1rnftumuse~af:1e ~ amh~le t€!'x~~ este vorba, de ~~reil uIDlei. ',bain~ ved:li~ lnsi d~molta_Nii! llustridi est~·dir'6. nti_,MaJ"G~ ,zh:'.¢,: ~Ni'merd nu l1iQ3ise m l1aina(rv~'bf 'petec runlJ: .. o, b~c~ta de gto.-m, ncui, ,Iltf~d ,PC'teClft non va ttage din tlfiLWll ve~he. ~.~ se' fac~:.o m,pilU!l'ill31 mai re ,'~o!. ~a(l(;eitttdi cede asupritl lirgiIii ruptu:rii., ptodusa de.; f~jJara~ie,. L1.:UZ8cZ'iee: ~~ ime5i aU ~~~~peb'c .de l~ ha~na",,_n6uj Ia nair£i veohe, "ftltfui stil mpe ~i b~~a ,caa ~~uj I~r' ~e:&e~n1 ',b,~at, di11L ea·nu s~ potn'Ve~te la"cca

. vtChe"'. Aj,e~-: U'n~ ce pito,reSQw.'PQvestUij sp~~tUQgtiD m- 1i~~~O~Je.a diSllnlA~' '~~jnei noi, .se pieEde.~aci!e~tuW,-ea faptu,..,

~mJ :a rup~ tncmIDl nrm U'R,r.llfl;o.\f.I' ::Cse.:'mi>m'if"e-:~f.-:!l

• ~ ..... '"a. t. . y." '-l"'~~'. -. ~~~ ~1"1Wl ...

. ' ,T.am~i, t.;er~oot&rle~ ,nQ~s~ Qc.fe mu:lltJ piudenta,. Est'e :0 'sp.e'-, c~a1a c~r~,~~m;ttc~~ s ,~olosm1 paraM,lellJ~ de cAtre' listlS .' apwl ca "Ie' s;IDlt hUtM clU) V1a.ya de 1!~te :ale:le'! 'mBa in uncle cantO ep _p~~a~p~ct6,pll'P,n ,c(lnlmc,. av,iud~ ca scop;atr,a;gQroo ~tentilei

'as~l~~' Ier fi ~su;pm ,chela: se,plQlel ~11 gQ1~Jal, w aeG'~m de,s.etittlill ..

~ ~ ~ .

- s't~. il mQQ1p'l ~e an ~otu1 ~neob-i~nui ta ~~L W \i ()a~'qJ.etU sa

'~iitzfJ~ cu ~~rOs("~e {1 ,inv:im~,@h ,i~, stap®uJ cased (rlegala)' sa, fi e :ob\ligat s.a d1;em~, Ia .masa sa p~' eel. ma~ bUN i pe e.'ru~i pDate'lga_Bi~pe ~tmzi (Mt '~l, '9; u: 14,2'1 .. 23); ,sau,Q,'fOO1;Oa'le.,,-

le.~ ~~~, il ~,toapl?i ~e' mi'res sa ade;lxwtfn~ te (Ali. l,;, 5'): sa:n ca ,mtNle ,sa ,refb2e~mtmf.ea 'fu, nIJ:ail a ee,loJ: i'olarz]ati (U. ,'J-~:

1""'ii ~r :"'J ... iI13 ~ , ' ~~

','~!J '~: ua .. ~, . '~~?i; san ca '9Jn htvimt sa s£l~mzi!rl~~ 'Ia uw-ita filt ..

l~!, re:geJm jntt~oo ¥o'$:mlInt 'l:!inada:F (Mt "1 'l. '1"1 ss.) ·~i, ~c'3(j"'~'&::;~

. •• ~" . ~ ., $~j ~,., ""oJ'. :!i ~ ~1i!*Jl.-y':"',

eite; nftob~~nuu ~a ~ ',tnllQ d~ gdlu sa fodeasDa. msut~t,(; ,

8~ t(:, 26, 12)~. ,As~,men~a ~K:agetiri ,~tra¥"agJn:te ~IDlt te'm ~~ ,e~iu~teFisii-00 ;~e4ului' '0'ri~~ de a pe~i~t .~i' mar' f(0.C~enl~ Ctl,t:a:r~' ·ele anar

:i, ... ~,k .... ::J1 ~ ]I" r

('. p~;utilJ:e ~at:tl~Ga usus a_li\u1oJPtIll!~' in mpd mtention~t'~H:;est

i~~l., ~,lementDl s't.lJp,ti~, pe ,G.M-e ele'.11 oOOttm ,a,vta;in jnte.nYe si .am:te'~~e 'ira ~ia g5si "'ntel~Bul" A9aa~ia ,apm eum-nuse mat~ ml:i iza,UQl~ in paJah~lma, ~l~gii viclIDlC. 'Clnd t;~ghlge:" Zit

naiarii V'~e,i ,I'reIual,i din Is. 5 ~ '1 (Me" 12" 1 par. j~1t 2:1 J 3~~), mel ~u da, intFebarea ({m 'itlt,beiert,; bazata pc' Is ~ '5 ~ ,5 t~c" 125 91 Ilm".; iar oitaml~finat din Ps. llS,. 2·2 _ ~ apitr-e cSt an logbJe;n independeilt (66)., Astfel~ deoareee, precum de<moD.s:treaza, acttl5itlo,ghiollt Evanghe1iQ lui.Tmuu DU aptme ruel 0 clneqilrl'" ne de prineipin l~ ei tautde din S~d;Phlti~, ~j mal presus ,lie toabe .. ~,ooarec-e in, Bv.an,gheltil~' smo:ptice ,1s. '5~ 1 S~I 5; Ps. 11'~ 22.8'8,.' tlu. sunt'citatedop,li texmi 'e~rajc, ei.dup,a ~el grooes:c~.~ accste- I!etermt-c se,riptu_r~tice Jill! tfeb;ni.e·priv~~ ea ,aPar.tinind :fottne'i origl:n;ar@ a tfooiti-ei.,

Co,no!~iit 111ttabalei se.mmtei de-IDlJ, tar din Emnghelitt 1m'

'1"); ("'.0:\ ~ ~....._ .' A - __ '-']

~alnB, : ,r;.U')' stlna;, preeum Ul'Dl~: j. ••• ea HI,' aeee ramnra nn-

ga ~i d~vi:n~ adlpost (sK!mu pentiU piS,[me cernlai". 8-..arJlu~ too CJ. ac~ta saJi~.Q ,aJUzle libem Ja Dan; 4; ~ , 8; Jez. ,17~ 2J~ 3t), Q; II Ma '(4" 32) JefCrillia este clarala lez: I 1, ·2a.~, Dan. 4,-9:;; in timp ce in Mt~ (13~ 32) ~j Le. (l3~ 19) '(Ste-'CJJ) ,oitat bo~' mn Dan: 4- is,

..

Des£.rie,r-ea ner.eatiS'ta; a sei1lintei ·dt· m.u~:tar' CB un arbere,

care 3f'fAle llumailnMt. ii Ae.? dar nu ~i m Me. ~i in EltYII'lghe-

- ~

lEa lui r~:mQ, est=',deri'V~iti tot ~in D4n .. 4" 17 . In s:mr~it.~. m pa-

tahela mua:hilui imoosa cmtit~te (in lpa.~boli) d~e!tel: misuri, (se.}a) de fajifi'(Mt. 13~ 3J; Lc~13', 21) Hpse~re dinE'v,anghelia lui Thm::a (.96).; eaar pub sa -provina mn Fr.tc1!n! i8,., 6 ,(;te,;.tul, ~Qfetic.· .. , Deei, iese in e-vilienta ca 1?r~va]eaza 0 puremie- •. fendm~ .d~ +3: el~cida" prin ~ ssu de a ~trnduoe ~ ref~nle fin S cIi1p'W_rI. Toty. i ,_'_ etas ta RU, eX!!21utie pClsibiti tatea ca Uisu,t lis-us ~i se ti reEet.il dill: COOdlD. ohdta SqiJltl:iIi m wen P.~bOla. Aceast,a es:tB:extmm de p1:;obwln' in eel p,u-pn ,douR cazmi,~ la sf&~iru1')laQbo'!ei semmt~i del D'lttttai (vezi ruM sus),~! ~a sBt,illUl pMaht.dei·"Semm$e~ care; f.!te~te si' Iud, Me. 4, 2:9", e~t~ loil' 4n, r3~ dUlll mxWl ebraic),

, AIatml de ~stf@l de mftt1infe. tlm Scri:r"tutR~ sc pare e.a run

'" ~ ~~ "" ,",' • e :Ii . ",. Ill;: 'J" ;1,':h' • • I~ ,

COUDt CaDu ~]::aa gasJ., lac' ,Ill pwauQ e reme-em p'V-vestln I.e

EVlJJlgheJip lui :TomQ (In-g)

impam.tiRL est-e c'a un om e avea 0 oo:m:om:a 'asctmin ogoml. sau Olesp~,e ea,e.] nu ~tia~niHljC. '!Sl mu: "d_"1 el. a llstt:t l),goiUl jfi,ujw,

II iE:')·,;.~111 de. asemenea, n- a:

-e Ill:, ,,,,,,".Ii, .

, 'ut nimic {I,e,s'P're C,0010~-

_ §i el a Vimdut ace.sto-gpr.

ar cUltq:ut.ratom.l a iefJit ,are ~i a ,Iasit b tnnOMa.

~,i cl a in0enU~ ~_ill~P~ute bani ell dQbood,a en-

ui voia,

MtdJ"tq'uJ h1.

Cailliiren Cantdrilor (4~ 2)!

El (It"ezi ortaud din Q'lintasea Cantifrtlar 4~ ] 2'~ esse intc-cmai eft ii omul C·M~ ftc moeueni't lU1 Loe plim de gu,~

.,

" 01~

Mo~temtond era le e~

~"' i-a . ranWt.;pen.mt 0 snm_ rl,Ueoi d:~ mica.

. . hi 1imp eo, '[II Mille i ,pamboia Comurii il..in UrI'iJta iIIeseQe ropl~w.lrea f>llCIlr.ie,lI g;tsifwului (veil pp. 239·ss.), il!:I Ewnl' ghe/lll lui TOIII,t!, oob .mt1uenJa pO'l'estirii rabln 'c1i,eSCIlja W;ie. mtatii'1lj ~e; oiicj'lirum pambolll d!l& rie lurbamlllll).l1i -om ,eatwa !!i:~a:Pr;a:t' 0 oca"iie unici .

. All ~ml~ ~u, I'D em- o"ttDtii din Pav~tirije Poptilare a JUS!. UllFodU5I&1l Ull element ~Cll;jlll'lIr illRtr-o J[mi'abillii. 1iJj!ml ~ EN(JR1!hel~ tie 1« MoM. fn plIl'abola tIDej tell:i mari, chi f:nS~~U ~~scrl-trea mne,i e.)tp:editij .p~it[w. fe:gele~, lnanhll de ~umI ~I de uciderea slJti iiOfitor sat ~I trw' ~ glllda pel"SOJ)llIll"'. cuPilI\I!re.li de !!.-i .omwipc ttci~i ,i de 3 da foe e~~ 1m ~,22, .7)., Aeest eplsild, 0!Jn\ mpc legl!tum ~i €;IJ~ lipSe"te ~ li.!. ~ dmE1J~ Ilji'Tol'/'la face~deot~~l titeluatil din On~1 vllchi:$i care esee ~!I1li 'n iudaiSJnul t£rzilm, care 1'1'1

Mt 22~ '7 ro.ffi'eeta disttregctea' l'@rusalh:n.ulut. '

J. 8t:hlmb,(l1r~.a. audfeoriului

'~~alJola ~lICI'atoriloc vlci oferli un bun Itteruplq IIp piivin:

Iasc111mlb~,fi~'Venli 'de ~uditoriu (Mi. ;00 .. 1- HS). PmltrQ a iultlegc .VJm<!1llI!! m~:mrl c~ illl fu~ d!W~ pa~

le, uebuJie sl_cmaru~imjruwoi m t-i_mp . -,

. II) BISI!RI,?,:ROMANA ~i BlSERWALUTERAN'A(ea.

re' a DDliIat tra,(hin~Lmmooa~ ci~esC·.g~=i'H'ct~ ·1::"!I;;,en ... ;iI:;,: ..... 'I" " _._ D":

' ' ~ . - ') .. , . -~ .,,,.,,,.. .... .._... 'go .B T Q.LL~I;;illJ.e]jJl " y_

miniea S4'dlia~ma;l. Ia'mctrpuml pdlltului 1ilemitmi;;, 'ameli

lai'l!c~1 Postlllui Mare, de cfiMinre de hOmi 0 fp,ist6Ia C9'WeSpWl2tltoare' e,s;te I Cal! 9,~ . .24,.r1~1I: €1IliI. :imdemnlll de'a atqga

~_I'Illi~enia cre,t:Ui!lllsca. Cepredjcll Dillen II it! ',oocputW l'QS~1W ~ l'c ~I!ilmare:a 13 Via DOlllIJului. mti dili ltimpoo_ 11: eele lQ;u vlld!_.r, IIl>cast!l II fust Sf!m~ Pe)'iIb\l !I1lJJtli 1Ilegoriza-

R~ ~n~~ w];J ti~td iu;j bi]Jel!!~'~1 celie ,CinQi ,ce~swi ,~Ie chemi!Ill all fOSlloote'Ca'Sim~lId perioodedin ~ JtJintuinI,de-

IaAdliml'ilaUoW) de pe timpul lui Ot;igen, we' au" simboljzat m-

'mQ' .:..;tt:lJ.

i prioritate V~wit~sallll~M lipt-si d~ ,u~. _ De fapl\ au.apare d [J "p~ingefe m oGnttnuan~~ln prDin1?l'!fJrdinii plit~~ care, j sxd.eral~ 'in ;oon'rex tul ef I ar trebui ;sa sublw' czc doar ~:g;~~-. it dintrc ,rimi~ ~i uJtimii '~o:tl ~ 16.-i eaio']lW"' si Slim.pi:u urmate saarate cum .. cei dintii. au fast pu~:i ~'a :fie '918I.t9Ii.1a ]lIn-

cclor lmp~unii eo dtn~if~ ~" Dar poate estemai ;s.j~nplt1 :sa

\ legem prin &p~~I1B\,o.:; 1&1\6~ .~~a eum~ se face ades 00] jI~e.]tftnd~~~ incr1rudniP" 'U ~ ~stfel cR v. 8. nu ~H.~. refe~ Ia Hri~i-'

~ in p'rimul1:3n~ 'La sllctesiuDrclt ,Ia-pit ei sen.mif1e8 mai de-

ana: ~.:p~:at~$te-"[e tuhuor $..imb&ia~,,~ ~a u~]tJin]ll['!" in criee ~- ·et!i.h~ sigmr c;a :pan."ahoW nn constitllie:a Je.e,~ic de~111rc,listurnarea orti'iuitla; sw~it~ ~le.oa:r£ce ·to~~ .. 1l imesc aceeasi sirabrie u exactitaie,

d) Aeum, *a. cum se ¥e~,c din Mfa. ~ ccnttxwl mateian aeIlIB1 n11 este cal origwar-. Jlt aceea, 'lte~bui.le .;si~ec~m dirl1eo}.o, ,f.~ Mr. ~i!ia smdsem parehola f"aTi vree refarim;i Ia con'l~extu] :. Este pO·S1bH en SClltj;n~a d'e. ~ncfuciere din v_ 16 saeon'tina un . ales eu mnd difer1t full de eel'pe care il cer:er 'tadml ei mal . ian acrua~

Vazltbrul diin-&·a1.:tl ~t6 preneupatde ib~€{banfa dtooa gene.tat]ile precedeete vor fi dQaV"aLntaSjate in ct)'~np~ati~ cu.'OOlu are 'VQ![ !uJ,ta;$I,vlefliri Siir:1iWlui- El-prime~l.c· raspunslil: ~~El mi-azis; Vcii .rac~ ladoo.ata. MCil~fJIre.cu:m m dans in. oolle ~; ass-

c]j niei eel de pe unni 111k1 va fi In urma, nicj eel dintii bu va ft 1]1 fm.nte ~ ~4 E~d .~ 42)"9. C'ei dintii ~] .c«~~ de pe unna, eei Idi n unna ~i €:ei d~[ltai - u este mjci 0 m{~D:ti,. tC{tl. SOIflt -egoo Acerurta mterp:lltt(,re a :parabQlei eti~a in mod gen~~. ac~~,mtij rurtazl~ adica aceea ci ca c~~tii sa' in~!1te1 '~.ga:1itatea :rasp;latirH

~ .-

in impitalia ll1l 'Dumnefieu; unu ,a;r, 8d~g~ CD :8] Uttn~;te sm

nc ~nvete- ci disltl.lata f$W ,e d~a illl'tfe.gul din ba,:m: Qar :a~Ce~t punct-de vedere ,~tc'y~t, de6nee~ t"eid1mtru.~~au.umtaltp~a~ ta, d!lpi c.um W"zio~ H,a:ve[, 'K""~ b!.ps:.:~k1lJJa.: ii nn lC«~OOX~p. '!i;1 (Ro,m. 4'i 4)" Dati last~Dd ds Q':par~ Wje~urm, puncml ~u.bnin®,t

41

at is:c{]ris:ifiii') Ca1ll urmare~~le mci. sj ttilUCflscfi a,JL1ditorlu~~·,a: tbst ~? s~gw~~.ti n~ ,~plata:egAla pentrtllQ~i! N ci, C~ at a! pia,] :r.utdt,a plata ]l~1ti1J cer de peilfU1l1i~'~·.

_ e<) ~c~pe ~a.:se. fi~c"1 ]utllJina da~ on-uliem Y;. 16 (.o·f6'tml;· ,ea{fV""EUJ" Ot EO.XJX't'~l IC;~'tQ1l. l!lo::t oi .~piJ~ol WlaTf.r[)~ A~a. cmn DU~~Ull ~oo:ea din .Mts. r 0" J 1: Be. 13 3 0 tcf Fe ,~ ~. ~.)!la . .:I."" ... ;ci

.... ~ e- 'k. ...b ,;;I. ~', ISl..ll ~~!L.IIl,1I.

Vle~et a ~fost ~ o~g4l~' un .~oghion indepoodcli1'fL.! p~a\re ~Jrlibnic mal mwt dec! 0 ~ev:ai~\ carle' a fost ~ldillga11 pa1ab~~ei nsastre. C,e! 0. cQll~luzie generaJ:i7~wwr.e; dar IflIID cDn~ordi en ~D f'ldE~ sur e¥~'. Sa l1e:t arlllce 111imettms e 'ex..am,ple 9.e' m~el1ie' a ~Ol as.~e:~ ~' Q;o.r~.lu;iii ~raa] e~l~mt0are49., Oat· :~a ptU'ab~,ta ori8:i~ n~~-B@ termma cu iDk~~wea 'din v. i 5', fiiiii,'a, olori 'V:t6g axpli~aut~a'e~ ~ a:~~ un c~r~~ter .~0at11t ,asu,pra ~scl~jtito.dl~\[ l~ta;, 4.1 ~tm~~e' d~S;p'.? 0 ne~'e~mf!~ fa:~',a. Dubla. p:ringere (v. ~ .2) nu es.tGf" mtf .. ad6\'ar~ decat loan, .blD~in:b~'mei.at~; ,ai~· ca. fic.ca:ro ascu!t~to~ ~etruiG sa fi fO:it· .sHitsa~I~~ pmlat·gie:~.i Jntre.bMea: ~~De Q4 da.st&plinul'c·a®inecibi:tJluita pOfWJcs.de a S~ da tu,ru~, t~r iUlC~e3i~il ~Lati? Cum,lie 'perm~:te el ea Qcrdc pe· unttl s~fptimeasea plata pentru 0 zi mueaga~ eind.a lU'cmt llumai 0 o'ri? ~i .n~, :v?rJDa aici pUT ~i s~U(plu,- de (llJadi'e.pta.to arbitr.lr!?' .De un ~afriGi.u:? De: to tD~~i geJl,enJa-$i\? TIcparte de' ace~! Nici '\lO~~II~1,m poa.re'"fj de to generozita:Ec l11eiimitata,. deoarece eu :~tJ ~ p~~~~c n~m a~ '0 .. s'~n:ft,: uft~i,en.~ care sa.-i ~:Ji1a .~n: v.ia,~ un.. ~ru.arhl ds nuzene, Nt~] Utbru nnp'rnne$w 'arm mlJlt~l'. ,Qhlav d~eal i..n ~Z11!j til imilo.r .hlcr;atcri.; cs e ov,ma.101' ea t.ocmm in tim~~'~ ~€m.cfe nLcsul vii.lot G~re~ ma_nj,de lu:C1U", ei smteeu ~a:r:n~oo tn p ~~ 'g~lamgwd piJla 'bUDl!l dupa-amiaza5'1. ehiar ~ Acubl bell mmeW!t!U i~ll! ~jl!t [v" 7) <1* 0 pO~1ll de s~ap'we ,pel)itm [ooei! (C8! ~i ceaa .sewitarnJ1l!l" d\W. Mt. 25 -24 s '

Ii ~oor.~~ep~~ tip~oa 1m: indifcteuta ,,~~l t~m~i ~i m.~~c.al. lnnna sta~ulul. -1 \le(la,-C8'1 p13C.:lit, ei ny ve.; alVE:a ill;'"

~c .~~ .~c~ ac~;- plat~, pentm \t1 oii de mll1uca nu va 'antr~tine l) faDlJ ~I~; loop.~n IN' VOl' Wtpl ineftiiil'ibZl, daci! tata.1 va veni

sa eu miii:rJJile goal.e. Teenmi'd~\B QatlZa milei :s.~Je 'fa1! de

"" ~ '. ' • .~' h .' 1 Jb .. j"j . . 'ohri a nn-

aci~ 1,0"[- S1~P~ 'per[t~jt~ ca IC~ .sa.l1~':pl~V ell fiIDl!.!' ,.' -

t zile intregi., w-aee.st caz, pambo1a uu zup~~1i@ un oot.,Si!lltml ,cj CCJDpoTtalnehtU] -unm, O!m, eu 'nima 'taE~a, .cru:,e este e m;a~u~ffihJf:si 'Pili. de, sillm~atie pen~ cei 5aI~c.~~~. A.c,est,~ t . ' ~elul in ,care'; :ac~ Iisus, DW'l1ueZff;U n tra:teaza. p: Gan:el~. a este 'l)umnez~a plin de indurate:. ':finl §i "ame~.IIQt ~i pa-

'~si.l~rEl1e asi:~Ia Ill!lklc'nelll~ntm 'in tmpHiiia Sa, ~ t!l de 'tn~t~ ~ste: bunatatea Sa. &'Uo6gru accent gadelle> u~n'"

ele eurinte:' ott. E1W Etya96~, f.~~1. (v-, 1. .5). .

De-ee' a ~us usus pafal~Q~7 Aveft 61 d.rept snap Jprean.1.an-<

r m[lej ]~Il n1Jmnll;~n"p.enQ'U ;eei sa:rB.'~i? D~ -. fi-fcsta~~~ ru: putut omite l'iIrt~ ~d.IUM p~o1ei. (v. ,IlES.), DMTIn:mm

, cea de-a dcaa 'pa:_rtd ¢ad~ ~elItnl pnncJ1pal, d~oa.r~ce.p~.a; 1stl0astiw, ,e.s\~ una din re ce ,', au tlo:~ tj.i~u[~" ~a, de~~~d~,

I Uli episoa«e: fl) a~g~.area, mun~iturri1or·~,1l 'mv1)~a~a pnvl(, ' . la ,lam. '~r {ve.z.t \r'IY. .1-8); ~) :h1idl.~e.a eelor nemrnp;lmid de risplata'tw""'9Jio15)~insj i['Jttnal~J)~bore]e,cu ~i1a 'rtii~· uri ,a;cceD!WI '"c~e pe a; 00'00· ,art.e (s,ezi LfJ. 1.5) 1 I SI5 •. 'i L(;~ 16~ 19 'ss, ; M~~ ~l; 1 ~ 14). A¢tlOi, iCe' ree sa zioi cea: de .. a dDul, erte epiisodul in care c~il~l\i [ucritor:' se ~ndi~1 ~t s~ re.. Dlms~.i pr{l'mfi~oI priDlino u;mi.fimw:ea J~pti.d: 'C!S~u~t&, ~e.~.

I ~i pel'ltm I'll E~SootlWiJT' (v. IS)? ~!If~~ol& eJnie l~e.~ m-esatBi oo~u CHe' se as.earniina w einltGfU IC~IDt care ~lt?1C~.

, SC Olllln tiooei. 'i'estID, de elt0JDp1u: r~ei1oc. ~Mlt It: l~ sus era a,ooe~de a l~ mila. ~iL de tt~.U5tlflcaiJt., 'pl~1 ~ U1'~a

ipsit3 de hlbhtc .~i nemiloiDlli! era eritiea Ier. ~Zlee E!te bUIIat"atea lui pu;mntteli. ~ ~l 'tu~mm ea. Dumnez~n_e~~ 'l1tat

bun, ~!l.SUflt ~i Bu, I aplJii\~~ ia.~oniTIJ.6n~cil~., Aici, itl n'uld;, lltmpeme, ;;rID Ttoo bmdl~ eadrol ~s~~,onc ong~-

al, Suntem ctliCltt--Cr ~t~ ~ns,u:)irtati in~-o situatiJijJ. ton'Cfe;ti - ~n via\a lui liBUS." 'a:~a prcc\Jmt:a.~e;sea. () .~§:-a.ve'S~ B\!a:t1g~ehile. hlra $[ i.a a\0dnl. tnv.lutf:r"ea aduSllm: lisus .00 ,estt ~ne?

42

'u, se bmcwm~de"pi,~aiIDml ear'e' se,~eii~$i~06. Iii ~;e' h~.wri :diu t~, ei ;®iate ~er~ D~ ~40ea~ s.pwie U&1iis. ~i ~rime"SB Eo. pe

_~a1Y~t . _ P~u;,abol~ ~re un a~dj'l6ri"U e-~ 'to'tn,:d m:retit~ ~n.-~Iebta:rea lUI

atei. Ear [Hl. se adreseazs, i€'B. hn rea, ·s, lui L:UiO~~ ~FOn:en}.ilo,r

. 'I ~ oJ.;-::.:I ~·-~"""'·'1~;J··' :I ~~ iI 'Cl! t ~rl

] . Iisus, ei ureme:n; 'M ~W!' uupa cum "-Jl~.li" '~ u:ln ,r.~~, .I!~iio e ,lIL.i!'y

e,ea~ :SeBti~:Wa ooo~lmzi va din Mt. :am U!Jlj, ~tieBt difel'it oores-

.UJD-tt.rot: Ba SMa a;~: 'jAs;t{-el~ nu !0SU~· 'Vlfe:~a.~ '1u~, Dli:l:Imleml." ca c'b~ar~ W1IU~ -~I~ clHi·.pei (!'I .m.m ~ pe WllJii6Z, sarfiJe; piemtl'~~"

( ~ ,S, 1: ,4), Cand. ·ea- es1:e a€l,'t1sa~'i,n:.~ ot'iJite~Lu] 'mimj~ii de, a n~

• , ' ; • ::l'~ .... { ~I 01'" ~ ..... ,1 ~"'" ir.~::t.,~ .• .!:Jc':

dispretJu I'~' weuD;ul aim del [~111i ~a\ ~v .. ,~ », ~l"'il.lJ/JllVa~.~bw;,ll

prhr.ind ·iildf.eptat~ tUl.nt n~te ra,tacit Ifw:, ~~5~1~)".~Ht.~, ,(I;ltiIl=· heiere in S earm1fb a, NEI, modll:im,ed.e~' &teo ~fiia·lui Dumseecu - :rn. silo '~ ~i dll1pa ,fmTI~~e. ~u ~ttl 'f.,atlcit,. M:~ ,tt!t: d~ tIfsi~~ pmcg:m 'paslo:ml ¢Lin:p'aniOO'~~, is:~ {~mM e~ii >¢~:fdil.'ra ..

As~et in'lUt, pm,abDl':are'Ste iadresntl 'u.ceru,c:UG1r, e c'b.e:mme ·tre GOUGuc;a:1:orol oomJlI~it~~il de' I~ ~ettita: 0 pi~'ro~e.' '~~ di:n_£joas~ {aiEl ~ ailO$tati~;, '9!~ell~~l,~U ~~e 0~ ifi,~C.~: ~~~lll=

. -;, L[ ",i<i.... \. nl I, ", .. ~-"" .. iiil'''''''''~; j['!"",1", A",I ,~-.:i ~g~~,

1!l!fla; 'piA~ro_,lU~ !l&J, '~l~' exemJ-" U!I!. ~,"'~Wl!t.:JiI:J!.!I:;!!2.1. I:O!Im .... \.o~1I..UJ[..l, ,Illii:.~

rnarea invil~ 1P~lrfmefi[Bdud~tbrul G0mriiliJitU. c~~,timJ.~~ COm'pllTh11li in Mt. ] 8 ~i~~ a0ea~m. este, fute~tia caplwluiw?_ int~lPreWt;1 uzui\J~,> a ~~i *fP1t. ,~r m\!~t~U~,~~'ttu c~m~'~t~te ~te inC1'Jretaa~~ in. 160]]:t~~tl1], ~~i~;~-.e :ffJJ']p,~bo1a nl~t'~]a-. nil~ es~t'~ 0 ~'a~po~]tre--'!$OOU__Tldialij, (;1~l ta~ul ;mifi'G.ia]~ :;I]~~i~, dintr~ c~~ec'je ,ee clllvil'3l~~' iZQ~"att; Q: e:OCpimSiMit~ ~ colect],ei rnarcane OGrespu:ndt~~ dm 1\fC. g~ ,3J3'~~0',. ,Astfe:ll, 'CtUltextUI makim mI',ne ~~jti, sa dle:woom_mn sitEill'pa ,o,rigiR::ni, din via'ttl lui Iisus G~,~ a d'alitn~relca, paraooleiCiu: mila eea ,pi:d.mnti. ,Nira

... .; 'I ~" . ..... .. .~. . '~ ".. ,~, ... ~~~. 01'"

mCaJ;re me1. '0 lindolaim cai~e_a ·81 ~trn.t MruatJa~n~~ ~.', a

in atitea a:1m,Unpf~mlti~. f~ 'veGlem .. pe; lisus .lp&1hd ve$te'a,

.. • " • -, .• ~.l~ '[~~~ ..... ,.l _,.. .,...~!. 'r,!jj",~~,~

eea buna "(l,ontia eriticilor ~] ~~ UCClW WJU ms~§(lre~ ~m U'tlJ.Lw.'e .. '

~ .• . .;,-1 •

zeu de~tarea lui ~eziru mttttie;rtare! C~ muttv ru :~n-

ei ·sa~e~tn.du~,m-jf~taiJie 'picatC~i. ~,tc'm sa, ae~~:pta.i ac,e,st

e, Lc; 0 adi,es·e~~a pecea diatji)ll1V~($~i.Jo.r .~ui Iisus (L5'j "4.),

i pe cea de-a do ,:' m1Jltimi to' (~4:; 2 S):, SUrlltcm ,c,?fiflnm.tati u Q GQ:n:l1'"ifdictj,~ CMC cu ~eu_: _oa~e fi rezQlvfti= -p.(r,'n -melpde rmonizatoare.

Un C~ e':iJtr~nn intervine anmei -cod umd '1 ,a:cei~l :ey,anhe]isi se poitr;aricl? pc ~me i'n:sU.1[· d~ fe·Xle.piip'~"~,.can,ri Mat,ei r~zi[i[ta'el..[v~tul despse .'Gm1Ul.~i lG-' da s~:" mlr-un 100 Gat fiind

dmsu[ mllR~VrrilQ,r· san 'ucell~C,ilQl" C? ] 6-1U);" ~ar in, i;lJru[ [ari .. i tu -(12 i' . '1-,]:7) " iff mad simiftm', Luca dl pilraiI\JQHt.-cu' m,~Ua. ~ 11 sfesnic e d;ati (8,. 1,6,) ea fii nd adJr:esai3.. uc.enic.ilorjc. i ar ~1 ~ £a (i _,! 3 JJ ea filad ad];ier;at" : 'm:nl~m11or~ Dacl] at 'ii pesibil sa explice acesre dcma _xeltn::pThe'prin pr~~:upu~e]j~1. c:a, "liSUS-"8 stit aceste psrabole 'de do.l[la'o:r:~ ~i lWJO'l as~uttatQr], rllfetr'~,

,ea;s.ta 'er1q'IUca~ie- un re-zism in ,cam] lui Me ~ runde antorul' -, lO'~ f~'e ea ,pa:Fabole]c~9, diu ~,. 21-132 si fie" a,dfe~t.e' c~ cu lni 'mai restrnus al 'l,~e elol" e.ata crmu. iriL jUliliI Sau. 'UnAl nniJ~u err 12~' (MI. 13~ I ~)I ~eatre ucenid)j "in tim]) ce, fl-~cl~ ~n~~ parte, in 4'1 33;.,3 . (Var: lft_. l~ ,)4 sJ~, Gte mDt, WK:'Gs«tre m~1jimilor.

Analiza ~tfilu.tilfta a C;tl1Ct d{nl~ paia1holo~ pe "Gate, arof], Ii:..

U.l~O ~:il pp', .. ;1-8 ss: demoo.st.re.a~a. cr ' in 'b"al$lsmibt.re.a mater~ialului ,BVrulgbaJli~]or~ H pntcrnj,'ca t~lI.din~ a.ctinn~ 'pre a trans, rna P'~l~]jo]e.le pe care Iisus Ie am~sa mullimiloI- ~i lidvcrsarilor in pa:K-a'boJ.@ deatlilat~ uc.em{;i1Ql:: ,lentln:rti (!~e este camcte.ristici toWOl" celer trci Evanghel ii' (~i1l1Qptice;)! ~~,

leee Umlcaza, P J!zentrun,o· -ista de axc~pm p ·v~nd acest prcces: Mr.: .. 9, 1101; 13 ~ '33 SoS, ~ ,Mt~ S" ~ S~, 6,~ 22 s.; -,~?' ~ ~, 3- ~5;: '~(S' 11 ;,13 5.: 116-,1 g:, 13 ~ 4'1 s "; IS", 2"1,14,;" 1'0" 1 ss.; 24, '3 s.,:; ~4, 45 sa,.;.lS1 1 ss.; L~ G, 39: 41 s.; n, U -l~: ,12j.'2~+,':1~ ss.; 12;

9 i!I • ~:'J' ·4' 1 't'J,i:!""!' 'l-~ ;;}c'l'~" 16 ] ~8 " 1'7 "1 C!s~··.,EVQnd:hBXtq..lul'

.JI., . .J[~2S '. iJI~ .. , .sJ, ... ~ lilt .. ,., "..' II!, _~." 4)- e:'!

lorna 20. Un. :£_~B11ll6n" a1 c~elnplfj()r d~ maa- m~r va dewol]sUjJ, ca, rendinte de a traasfe rma 'parl?bolele'adITet;al~ mulp.mii ill parabola ,aeresate-' urenicwlnr.- este p:~eBta in'~t~_.ate ~(traturile tr-adi~ie" ;sinop.tic;e ~] Jtr~hu;ie Sa fi ;6Jst in a¢l.it ne 1 "~I da"ta, malt ma'~ t ·ll1llUritiil1~

. ~~e:st' prdt;'es ~~:~~ gasit iAi;beierea\, in EflU'ftgheJlfl lUi'"" Trn~~~ ~~~ fmt':€'aga~ 00 i'~eti;e de JlaraB~]e, 1;"i:lportau~ a ~juns; sa fie, pdV~'lat ea l~1'1Vijl~'tura. '~®tnl ad6Vimj~i~] g~os~i,ej7U.

D;llp&l ~-ite, ... ~,tiliu~ 1l1l,eU8 ra 1t}ic[ un eaz delijlOit![,tra'tJi bil de ,rcQ= '~~s" .it~v:ers, ]),trin,£afe%o PaxraloQl1 f~~tJlti la drigine .pentru, nee .. D1CJ sa f ~():st I~~nl"~rt!] ~ [[1' una, a'&es~ta mtdtit-njlo,r.

De unde' um!ta ~a 'fIehw:eJflfctMeauna sij, n~ frnmebbn cine ~~ fbst ~tl>d;:titorii ongin-1'.d ,~i ce ,Ilate w~' m~elM~ 0 'W':'d&~]la, d~c~ 0 eonsrcleDilim ca 'a4:re~:aJti :a~~'~:r.~arpnCI 'S~:1J :m;uitJmdo].

~1.1 se poate p.elDJm,'3l ~jui~':~a u~,.a~,:m:E,],1 pJ,m~~a ~jve~,t T~~ ui~' si 8!sool~ii ~i~] ,~rmlul palS'i' sa-i Je~i in m.taa.n,fm.atr'e;,cacl .J c nu, 'pe~o~1l1 ~ s,ti in sale, Cd, 'G.c ~': mel,ed e ~,:pr~~l(JPQ~_~.

~ptam a p'Qri.p,~l, IFm]e ~j mman'~n~~pac:at~ ~e'I~l '~' p'1ltea 'S3]. rufere s1Jlb'~8paeS!are~ Jllls:dfiei. ,Anfel! in Mi. - p.ab~ 1ft! ~~~_S,I:d. .. 00: ~lcM;ll~tj IC£t ,fuirtWa1f de vi~t! ~" ,~}l se "0~g.l~sti nfci.rne-, urn til 'rJ!"'~]ull!ea ~~~1rtru ast,.ft.], de ~rn:njjw:tl apne peciJGu~!IlS de

, '

tp'f,o~iia~ de ttivia1i1ate.. . .

J ~'lLG: J 'pm~bol,Q, n(j-a~tri a fost ~j1.na'l~ mtr~Y:!l c~nteXl~,~~. totuldi ferit, lj~ este p]'~~atai (de la tl, :3 j l'1i1fICOl'JJtBnlIare~ de 'Q erie de ~ioeiE',~ ![r3;I1f: vQ:r:'bes,c ~n ruialll~~, "~'Ieriolrij1li!te dt' eeiza p.'~~ ~ntii si de $~rn,e:[e; 'V~,1;:mu:cilQr_ [isus,mJ~L.~trri C~k' se1i(e:rita,te nor~du:1 ':P~~tnl iQcafia.i(ii~ii!.tea ,s:~ . de n, 'n:u",~i cl.a S~~1'lB d.~ gta~fa= t a 'm~meG:ttJ.lW: ,( l 2~r ,56":~''il tn h~g~m:Fa cu '~te~~~ ... ,~r~b-~]a, datomi ~~:~;l tl~~ '~11 aG'eent di,tErit fil¥i de eel din ltit lm ie:"~, in!"' rregul a,bcen,t e 'pJ;l:~ p e situa:tja: de ~~jn~e ~m ~~' se ,~~a . SirnhiL A:c.es:ru1i\j :s~ ~um;H!~ !<IIn, ~:rJlld te ;vel, ,m:m'~~a Jooea,t~nl1ni,m: prim~idjc de osaDd~~e ~1 intemnit~, j[fl em,rJe ,:e:liipi

.~'i~~ 'sa iii ~a.tesmt" ,~.tct1-.~:Hl~aza deei 'mdati, GIla, ~'e e,~:h, ~l(]-

!iJ~" , , _" if:-\ \".Ii ,.,. ~ ,

\lod~ ~i nmtlui~t~,b.lctt'ari1f catnmi estB ell p~tjnta"~. 'Nu. i~.ca ..

'ir' p • ~

~ niei e mcl®<:t.~:a e'a Luea ~ drc!p,t-ai!uc. A~ea.s'ta csu.~ c paroluO~

'Ia eshatological 0 p,W"a~Qlaa Gri2iei. ~ri~ i~S~ ,~ h.nm,~l'i~ eriza fina1.a fII is:~~ri€i. 'Nu Hebui~ sOaJa-m, 'G~a$1 pana DJ] ~gte prea

·imu. . ,.

D1.vel!'g~nta dirnre cei lil1lj ,~'V~h;eljiti ~et1iate· in ~'~]ie~ 0 mutare ~araete:ri'sti€i ~ caeofEWltl;l!! ailici, 0- tNns1a:,~iJ3 de 1~ pUiilcrul de, VOOfSrl! A;~tolo,gi~ 'ra, c~ll, ~mr!.a~v~~. ~Cfi. ~r~H~i~, actlUThGft ~bamln~gi~ai a; lHi lJ.l1mnc~~ll~. ~. A1:a;tei 'tCUl~l'~ ue en.icJl~r:, Iisus ~_te .tn, :a~:tMea, ,mtt.nil c..;alastfo~fe'~ a illl]\~l'-

mel. 1[6l;pad1l6~ (Me. l4~<.3,S 1, ,~, crize~ de ']~e unna a :i stori ei, pe cafe .0 va intro.dJ!lGe meartea Sa 76,

. C~ 'tT.~ce,re~ timpld~il-' Bi$eric~ plimMa, s~a~ ~t d&n ce fun ce rnai m:ldt ~~ ~dUt-£l e a jDJJ[]~tatM 'dmmului ,~mtrc~dtllJill

5_ Utill~tJ/ft~.a. CQ '~XI;H'1t:!Jii a,ptll'likalelrJr ide ~mre B'l~'€~Ft-dJi , S t]ru:lii11~ ~:ara'b,g:la ~,j i C'e~~j p[e~d)lltt; am. V3tlUt CHr. 'i~~bITj 11- ~aJ~fl. 5'a (li.l1g.U;fm:~ de' 'o:a! m IISU)s ,a :WlU ea 0 alp,~rar.e a E'v;aRgheb~ _C~il~ !![dver.,s~Hof" sm.]; inm, C~ 'R l~ pJijS.llj d~ Midei ~ID]';tt 1ln c.omtexh'e'r~r,i~~)'~ 18 nr~u: mscip]jll~ a oomufj'i"ti~]:i!i:Fa 'Y],}, .inid;eJ~ '_en'lm:! C~ndij:c.~~f'~n1. ,eomu.nit,f'.ji, ~i ex~.r~:I;t~· '0 pJst'OnrB ,b1Lt4~' omdmla C~ ~1t6 e~vjn;t~, ~Q]a ~j~a pis!fQ:ut :fritz i~ l~be'~-H] el ~£iEi;n!J ~l,a; lost tmttJ.sfcnnfiJJ1~a de cak,e,B:~-, seti,ci mtt~u~ ~~,H~fja' de Jnd,em~jJ,erej fen,om,e~ dt.s: Infi~nb~

M"il~~P'~[h'b til']."ij1cf pr:i.¥~nd'· D!J)crgeiea, :rfjL fai~, Jl[leiCru:oruh~ i 7~ 'ri~a, :fQ~t ~~Ini~ca in Mr, ,~5~ zs s,j) ~1, m,-Lc~ C 1,J 58 $':) mu . '. G~J100(fd~li eseJ]fjhlj"m, C(}n~Dli!t~ in po:ficla rono:r~~re 'dj:fe~

rente de fOI1]illta;~aEe.V]· "

" . ~ r.

. I:fal;l"' ~yan.gb.eli~~j' ,~i~~J1).l"pl~ ne6ad~ p~~b~la;'n]:]t_r-~w,~a-

ant io~rre djf,erit .

,LaJ, Mtttei,f ea este I~,g;alti de~pmiaut an~,~zi din ~dica. de, pe Munte~ in;teril~ti~ YIi~',(S 2]. :S,),. ,~st~ m~i 'ttine' sa te.impaci - e~te< ~f.atllJJ] din. ,j~, ,23 ~.~.".,.~ ~,Hie,~ ]Ih~~:a.reQlL ,~a es-t~~J) P1:6:lieii-. :tB.fl,e;.i ~['tt~. ee JtlIJll..t~.'fei :6, li:mpic~~j Du.mnczeu IQU 1{3;' a~bep'~a '~aruJ fau ~]:rugtcliJl'u~iI ta de jlmare~.

'Ir\iii ~:~, ~l::- ?;

JIbI·M ~erfi ws_puta, ~~jm]i~ P~& La smdiullltte([l p:.Ii~cectl1_ri i~ .

Jga!~:~ impH,ointi. ,ptla:(e suma (ta~{)ra:ta uhu! :Dr~ru:~orj' in £lC~St. ta~ - co'nr-.hlua f~ ,mtJmiath,a], a 'P~rMQKci-:ttebtde sa fact :ttt

crize; uua 'tmn~~tl de 'tte~a ,. iar cealaim de ~iitar- ,8tfuld stftt 'intn~ t2"mce '~i Pamsie; B~scri13il, cautauu CiUa'llltire):1.lui Usus, a fast si:liu\ tl~ c-n]ld~tiHe. llllodificate, sa.illl~rpreteze.acel,e :parallo~e UI8i iu.i J I s\]s, cal'e Wlnar&u sa ~~retea&ta m.lllpu~e'a, hL 0 si.mti:rl~,a gtavitcltii momenftnlu.~ e~ wwotive p.cntm cunOi[uim ,G(Y.muuita.tli Gre~tim:,_ tt'1utand ast<lfel ;8.ceenml de pe mt*el]Jrem:m~a esha:to'~llgjca p.e eea d:e '~ndemn?',.

rrit~~i aeessta na m 'th.ls, :r~J,"com]pleta e iminme .a Cr1n~llUJ'rulUI Ie'shatologic' al s_p~s' ,iQr ~ui Iisus, ei a ''i,,~(rlo:_a1iza.t,~, aces;' COlltinutJlrijj, wblinrlerea tlco'e-sUatll1'OOonci,lif)o.i1S•

Para:f:)o]a cinei ae.le;' marl" diD Eval~gh.eUa l~i 'Tom€: 645 s c' temUtt~ au filaza: :>)Ae~tl~ ~ugaIif .~l ae:g.u:ta:wt· 1. Jil'11l VO\l' intra. m i~o.e,urib~' Tatilui Meal. U Chi~ da~a se: fa~o aluzie" m prim~.d rirul, 1m (.e] pmspelt-l Cal' f1e.fuM'D,tJJvitaiVia, termt}U!H ~,ell eas f.R~t~r~;ene[al due m id~ea; U-IUJi. at~ neDrutltct: 'Cfintt'a eeler t)0~ti. A~en'Sta:&timaiJJe d.cQu~timp de.c1i1sa l!srt'6J r ·'tr--o.~ pa~

~ L ~

recare magllfa, ,pu.a e~a tllID cea a lui Laea din, ~c0:a..s~ pamtiolm

04~ ] 6.--:2Alt·'pe oare ei 0 ,j]l__set~~a ea Q oQl1secmtii at I;verus,menl\lim d~ if nu mvita ,p~;(cei 0Qg~~i :t.i 'prosperi," ei ope sru-a'e ~~, ,p.e ne,utiJleiq~-, pc,~cjliopj ~i pe orb'" 1(14J l2-1~). Pdn rqeU"" mac at~~ie' lisoo _lin 14 .21 ~ el amdi lea J~arabQ<Ia, cau~l ,a, fi 10 UtlS;~, ~fj-ara a mdemm1l1ui din ]4~ 12-14; rtr kd:nii ia ne ctun:p..oltan~ bi'~O'CDl~i 'UI~; gazda din p8:abol~,- eme'3:ti mao, sjmbuUc iDV ita pe sira~i la masa sa, pe neputf~cio~i" pe .. otbi §~ pe ~dmo:n~f [),M ICU, .8ig1JI"M:~ g~i Dtl aeeasta ~ste inte:npa, ,rniginarila para .. belei: ~ crnQl vem vedw~~ in ,~, n~,l1S ,trpli;uJi ~ .privit mlEtm de .. gm._"al ca· ~p,a.iandll- ~i ill fatM, eriticilnr S:w pio,o¥id,u.irea V~~[91: cekibmn.e dtrc.' eei Sa[aCi;jIDk-a:de.vir~JSLrice~ ~Jn timp.ee vQ~ 'r~l~ m~TIWiJea, DmrmezeU i~ cbeam~ pe cei oropsi.h sij, padicipe la mftll1Wh:ea popow]ui lui Dumneaeu", tn L.~ .. "msto.-' risi:re~ a fost tnmsw:nuatl dintr-o ,apinue'iotr=un aVL~n!e1iit. e da:t~ Eal mulL 'aeceat;tl tl 'trecst'lte.pe eshatoltoWiI pe .e)iOfw~ie. Ex,emple 'lle jErriel 1d,e bamtatie 'a'ace.e·uml~i snult ilU!ll~-

l Be: u~~ e~' tlpic n ~.ftjm '.'in p~ab()}~.~~· ieOfi~mu:1 '~~edrept t 16 1 s.) c:'ar\~t! din :mut*ve lesne d~ -m'~ele$: a, ~'\I.IDen~ e es-

• I" J :II 1.. "1""" t'

nsiune cfmsid;er~bila_._ -~5t~ ~ fhes~np ,d]S(iU~vi a,c.:ltne',':]"~'

. tntel.cs 'prill, 'rr,tJ.ptQ~ dID v: 8. (K(t\ t:tt·tpteiOEV. D ~rupl;o.sl ,'t'b~

o.~.J.'IJ ov ~f~ aSr' 'Kla~ ~. Scbl:n1barel '~bicctn],1l:d 1~~JQti' 'elm'

1fU~ 'LI1,~j ~J ......~. II I

l v Atl~~ 'l¥ tncepui!ul v', 4} p,a-re sa dt1c~ .. lh ,mO ~ ~~G ~~ v: a J' .. d,~l,.[" ~'II; ..... ca ~ite' 3\'1Ultin vedere s;tapinum dIn pa:taboh1:- ,Acesb

, fast m~le~ld trad:l~ej' a,a OWll ea ~titGal, in ~~3t.a l"~ ~U~I ill cwui ,stil ~te eaBC3mristi~i expta&ia -bJ=t'iv ,~elw (eu _~~I~ ~ . ej'&i). F'otrmvit aoos~ui·PlllDc.t:tte v~~€-~· e8en~ !msJb~l~j, ure 'f1] Y. 9;, d~O'8t:~.ce 'lcol1omu] ,rn~elnsb't, ~ all~lat dalto-ode,

•• on"","':1111"1 ,,' 'ca debitorii ~~S a~] )'lrime.a5'ci in easele .t!;)'f ' 'V ~ 4}:, :u~e'"

u:: 11 lui lisus, tt'ebule sa' faei 112: ~, foomQrul ,al uetkeID~~" ,m _ fel 'inc~ati:ng¢f.rP~ s.ij: poh~i nsa-i 'prinie&S'ci in CC~11~a~tel~ ~ice~~ in:sa'cme'indnie:in:ic ea acesW'este in~es.ul ongro~ at

I tabolei. E~te cgeu 'ii. creden~ Cft ~bP'Il~ I~ v .. ~' se ref~ta ]\a - _ aUll] diu 'pa~b]f!: l~, ar 1], pri:mt .sj, .. l fi lI~td~tt pe v[~le.aI ie-onam? Tre'buie S'a l1'ema-rEafll p~de$lllPta.e~ u'1ltrebUlflll:W;, . ~:rmsoluta ,3, 11,Ji liti)ptd~. m :!!lilele 'Wcti:~i ,din, El?lUl;~~eli(J: Ie i'lJ

-.:1. stHi.ifet~~a Qwrinez~m' i.'.]]1 c.elela]telQe.n~ (cu,eK~-e,~,s .lui t2,37 42b; 14, 239 se refma. ~ntQ,tdeaUN1IEde, 18~ ~lJ!n)~ [a I us. in s~t~ aoo~logja ·~u 1. g~ 6 sugexeazi ¢.i. )(iJ@l:~ este I _ s; C~~] este t'lar ca ,mc]~ cur ,€u'n[11jte~e E,~um,~ ~.l <01 ~mp~u~~l , ecara Ini Usus e:~te io;s~ati iht!-~ para~~,la 5~~~ ~~~~ . nc.ipaM,~ ~tti. de 8;s;me.n~,J[]~k-at5~',~ g~trnd ,(;~ .1~~~J r; i.Wt'ldet;) 'ii - '[g,tu:~i~, apar:~ atei~ i~ 1 &~ ,S~ un ~eyro, '~~\ V a iIi sus. Dar da ea , ,ti~'PtP~ diD 16',3 8 tile _'[C'~~le~t ~~ ~r]~n:~ la

1 HIllS p~tem 'se; ~re~upunrem di mJ]1~ VV~ S ~j ~J ex]~ta 0. ~,~~~care este explicilta prin fa:piM I~i, fleill tlttifva Zl)C~ (Vl?:, ~-

'.)~ mar,(';~t. pd.n ~en,u[ ~a~rowP;&, (vv, ~~ 1 31 13)~ au :rOost

.. ~augaW 'parabnl!eL 'oJ

Rccum.oa:~~~;a a,e-~tui f'8:pt ne.It1~ ;R\ltill~ sa f;\,ce~, urma-

area. ,ana: ,~81 :a ,~ec:pUID i 'din Le. ·16,j l ~ 13: [1) Rarabo]a (vv". l~,

,:1;

""Qd:'IiJ""'~,JI,J i sa. d~eida,,:mt.re. ,D1lll1Utezeu ~ mamona. F. C, Gr:iill1t faa Dim~ritii i'emmc;i, ~j~~d eo8. ,a~~~~b. n;:a:m .,~c;s~na I~a ,~'10t~'~C' e predi,cator·Jj,au ~rn\tiJtiWI'.al Bis~rio~i prjmare~ C~aI~u::ti~ft Tlbolelt petu'tm, :b]rl~,),t::m"na~e ~i e'~ortaf e el~§tln~a~~ii,'~~~., ,Aslfel~ :~pmmretMera: pfllm1;lol~i, tt,~bllJe~ p;or ~f, simlp·lilt!· sa fie , , din v; 8~. D~~.~ GlrmLsi!!l~.er~j '~~:8~ ~iJM~s[e YH . , 'la 3ctiu!Ile ';h.et:1ffli1,a tfi !flmFll ~e ,e.riza~ e zreu de ,~Zt1t

...... """L,'",'"""., 'II. .~ 1"'~"!IZ"

ar fi p'u:ru.t I~, fic ,adies1\~ ~cehicil~r:! oj mID deg:n,bi ~!el~.r

I' .. • _

'" !!Y.l • " ']- ..... "l I' _"!i!'3 D

~'nvetti~;-- ~'~ e_!G]ti>f~Jt:'1, 'Ol~ ~,Qv,a~trQn_Q:~) ']}J.'U ~jj,., ' '. at tre-

"" I" tl;. ~ ~ri' ~ - ':"rt¥Ii';' ,j.,;;. • t" t,.. • "l'n"

", sa. 1 SG; ¥O[!JJJCias-ca, ,Ui~SJr"r~ {t[~z'a llWn,e'n~~ el"rl~ume' - -

de rnnati ~- , i[:ilfiilin~,e en ~~j j en ]nt~]e]lciLa.IlLe .. si 'cu, :b!Oit4'rhe~ fHj~d tofun. pe- vHt~'I~- Bi~~ica -,r.im~, ilJ ~plic~t ~~m eo-

m unitli;ii t;'re~;line (ltc. ] I~ ~ ~: 1tPa~ ~'o'~', ~,~>e;n~a.~') "~., 9:

UII tv)~ ,~~I A iSCil1S din ea a. ,mdIu.m.lrt 'ne~ttfu 'mearnta f6 tos.ue a

~ • ." ~\W .~< < J'" 1':" ?,W" ,~ •

h glti:ei $i ~m1. ,ttvetiisn:qoo:t i'iwpuiva :oect$idm,qi~l~;, ooi-cit a

- tim oooentlll de pe apHtB!re'at Jeshav()lGgj~ pe tea eKortativa s, At ft ro'mii~ ,~,H Sa ~6~afi~ I<i.t,!' ~rin, ~.He~ ei. :c'xormIjlltij :B,ilerica;;p.ci:m~m:t1 im,1jt,ctdus U"m. elem'nt c;u 'rtJ'~:.l5:~m In m:abola\" ]j;ta.n·~lrja este a~j,a,f, jmp.l~,cata< in ,forma orig]na.d~a a pfLt3bo~e1,. ,dooare:~e pbfllllCB 1ill ]48lmde~ fi "b.~thi;~ ~ de a fa-

... . ... ~<t;: .... ji,~!..... ":It· iIh::.".... ...a,~ • Il\'" A!;';'l'

~ 1!l]l :(lrW lD!oe'ilJ,t: lf~F.t~rn>~§.e-aza g·e~~e~~zdJ _'8;Jje~ w~ Y. )i'"j' _l~;d~'

t,f]~,ea dIm 'f[V. IO-~,l ~i l~ooatea de mam~M Hun'lv, 13 .. ~gtfet, pcin ,~pH~rea e:~,0'~~ti:\\\i~ 'p~rn~~la ~:"ieste gte$i.t i["Jiterpreta~~ ;~Cl acturuiZam'~'~. ~ii~ fi Ia tel dt Jtre~it sli. 't1llag~ ,ooD.~l¥zill, cl"8isenta '~'rlmMa ,~, eUmto.[~ }~U. \rdtIi e![em:enmru lesb€lroJ:(:lie dim ]lar~bo~~ deoareee teemai ,S~k.H\lia, esll!atologk~.a: aBi,e:ric,ii H f~st ,Eta ~,a..re a d~;t ,gf~t.ate· lfllxortafli [offti" N'll! est'e' Yorba; ~~ta ,ad~g~ ~n:H d~t a 'soo~~ cj tl~'Q tEwla;pe a ~en.m·~ ]~i cA~Ffeailta &inl[1-'O schimbare it 'Iudi'toriului.

r. ht)u:~:n~tl Sil:l1tzJ.iej' Bi3~l!ii

a) tn'Da:rzie~a lP.amsr,'eJ Rec'ooo~terea 'ra~w Ci_B~selica

_ ~ 'b. ~ 'I .... I ,",' j • - •• , ..... ~';i

pnmal[a. ~.P~: p~~iD~e:, ~. ~~. ,_,e§aW:~c[]. ~J W~t.~~ ¢'D. 'u@n9Fe~ '~

5 ....

:'j'

ci' tlt~d IIst{cl, a prodns (I' In!ltar!; <I liCCen:tu luI. est€< dllpa ~ E!;r;D J)~dcl ;tt! a1fa'~a:t pe; ~bUQa (b'(~;ptu'e ", de 0 im'I"V~rtan ta fuuda-

¥"'I..iI': • j

men.tali pe~l~ mldegeFea (;ekn eiqcl JlaNab~~e .de.spiI:c ~aj'illi~sJc: .

.s~. ~Xl~mioihn. mica p.ar.abOli. a rntbhlj care vine .nOiijltea (Mt 2.~ 4,3 S"~ *11::; 12, 3" 1S.:.r ~"Insa aeeea sii 'CJiil\OO~teli ca,!! de-ar

ti· .

• ~, I , II' J i I

.' . ~ti·Han.ul easel ia'tce.. :5ttalii dJ .. a;!~Olpre .{£c.. ~:pune: ~,oo~s~ I.

vme fu.rul~ el (Mt, ,adal~g~: ~.;M Ii $upr~~e·ghe.ftL[ §i'~' n-aI fi lli~

! .... ;. ..

sal Sa.l ~e ~~Lf-g3 U~IH9a~: D\~ ·,~Ge'm.) $:i: VO~ fJp gata~, ~a ill iCeastd

(\!-~zf p. r'27, n, 99:) l'U 'care nu vi gil'"JJdif Fix!t"Obttdu~i va . e1!l~' ~ .... fn :sht~.~ ,inte] esu J' par:abo ~ej esre H~p'e:de~ d:DP~ CIIJ'bl

r<?~L~ ,~~gQ:r (,lrata aoristal (?(.~ '~fp"Ii'I(.~v~ Mt ~ . €lp'ry:~p~.aE v, 1l10!0'ElI; jistlS ~~e.pamQ!lla amir -1'1 intmwlMo;' ~;vre!)

-sp~~re ~etl~e-lJta ~~CD.Dt, d)espJc care 'Vorb _~'te' itOi saJui; El ~liz~i!Z~ alann~'tu[ e,:·enlwe.l1t 'Cal?fJ. 11n; .av,,~s[uloot fq,ta. de

_. ~ ". ., I. ~ ~ i' , • .

~y~,~'~a~ea UD]n';n.~ pu 1~:8ir'e.H] 0 vede ~r6piind'U.~·se .. -'l~:atl

aminte, .z"~e ;e~ ca nlJ eumva sa Jlli . .1Utl..·]; n~ l1~r~g~:Hte; ~~ ~es~ ggspoomtr: ~W:t]]a i s,~a ~a~ "~a~a. DI3I: ~plic~'a ,'ru:al;Ullt!i bt mtoary:eIefi filmw: dinidl\ll ~S~ s.;trnrueli;.~ G~ci data ~lili]ecruJ disGttrSlJJuj e.iJ~e fJ ,s~a:rgere.' nOOiunla1 El <:se re~;i:a .~~ un ev,enilll$lt ifC¥Zi.lsttuoS. ~.~ £d ~]]t~ pc c~kn~: Parusia, c~.l JPU~ll P0utrtl ~Ce]neiB .jupj IisUB- cs~e,;man~.w~ ere bru;u;ri.c., Qe, apt, &pHca'pa .hd~~O.liea :H~iSe;_~~: din E1!a_ngi'telia, lUi 1b... Aid' _paf;a:bola ~rnlW .c~~ .viae n9a~tea 3 fo!t fistr~t~ ire d~lla: w:~rsiuni C~: (bn .lo,§blO(n;U:] 1 b :~sto ~:~m;in~t~a:te, }.i'e . fEW,' mMeleue.;·~ :rn

tunp ~~~ aceea; tare ~~p~re ~~';W loglli{UlU].l 03 ~;paF~ a :r. o ;r~petiti e .f~,alte. fib era,.:. su b '~in-m~ )ul:ei frericilj< Ii prGzin't~ 0 O~8!e ~fll1itate cu Le: 12.l'.·J5 S~, oj

;\,-.i::~..::IIon):;' v' ._ .5j r • ...";:JI'I!::.,,,,t:'., 1',·, ..<t •.

. -t'Ull4fiU'~' t1IrSlUBtll Je~CO'n~ru~ in .:J!.,apWl ea 'f,Jj~Una U]nq-e

file I1tl.1crunpata efr,a·ctiwiea. mnilui cu mroat;careafni]uj Omlr.~ '~ui, Daea ~llJ luau]] in COllSid~.,elref~ri.la F:iu] Ornulw. pa;.rnlcle.w eele maio at"opia.~e '~ebLWne ga8iW:~D . -ambp..!a .. pot~~~]'m;u~ (Aft'. 24) ~1-39;· Le '! ,'. 2-6 S·.)I? ~1'i 1 djstruge;reilt. Srrdtunei (L_c .. 17 ~ 28-JJ·. Aic:i, de ~,;~ilJ.ene~ ~yenjmeDtelG) ,d.~Sj de 'Of

~

,~~t~ un 5ihl.bo.;~ al lrumpeEi~ d.m'lT-O dat-i a:zilci de 'nl' C ~n1Jra

( s- • .it" '

ll~ep~ ~P~~~"- 1. T~. :i.'.,.:2;',1 PI'. ,l~ .1 O~ ~ -n1l6p~~ 1 T-ru., 5.1 .4-). ~Kpre~]~ geIIlfJ!vaJa nattj]ewla:t~ .~J£8.pfl( 'Kl1J)'t(l1l) (1 Tel,. .. S: 2; z Pt: 3~ lO)". ca[enu poflt~dllexpUcam"tID.~i 'C_ah HIlI semit.is:m esf:e-m mod elm- ,0 aluzie 131. ~10m Jahw'eb di. Amos ", lnh:~Wie:"h

L .. . . . ,

mlttJ~l.e.teK~e o(ll]lin ,anU:'in.in'taT.-ea eiZ··uaDomIDl1w·a Vldllir ria

u~fi'.\f~ ~~ .a~~~e a. c~.~.p~Wii .. ~Ili E8.11S,·1mi1tl~.i cu un' fw. se ~~~~~e:m ApfJ'caJ;iNiJ (l~ s;_ l'~ ] S). (2) In 1o.aOO aeest<@ p~s~e fifi mei 6 e~oep~lel m spec~al in 1 Te;f. S~ 4 r$,~ in.ApOc: .3", 3-;, 'zj. ua ceade pe '~a este repoozintati ca ve-nmd 'i~tocmai: Ga un ~. pe;nrw ,lti Docretin~i~~;j ~]' ears nu se ·:poc.aiesc· dar' cap,j_i ~uminil snnt.pKganp: ~i nu vor n. ~u~td prm B~rindr~rn~ ~'a dl ]Dterp~tarea. c~~ mai timpuria Icon.fimli puactnl de. ved.ere ej ,~~ta p'ambo'll~a. 'lui Iisus'a fast la I~ril~e ~~sam m.lll~· ~lQ·r.~ laY spar;getoo. ta~;f!i. era:j]1 ihtrildbipam a imin~nt,ei eataSU(t 'e'. Parallola noaski fiU JBi~' deci, ]]]mie.alt~eva deoit una

dintre mJmereasele' paratbole de crizei. .

Pen~ ~.i~cheia,r, d.eci 'p~eftl s~lle rCl. 'pru:~b(da frun, ui it {(Js.t. apbe.am de 'Citre B.isenca prupriie:i sa~ sihja~j scbimtiat.c .- eare em camcteril;ata:prin'a.m~a .~am5iii':"_ ~i ~.:.. iiI\ I~Dltat o ·'il{fccmllraru"e mod]lfi,eali. Fam iild'CiaJl~. CM;3:cte.rul ei eshab:'[ugic. (I fbat conservat, ·ills;; ,a;.vemsmenml daot. :m;J:ndp,mJl,~r a 'd~;\Id~.i~ ~n m4e~.peiItru comU1'iil~a ,~J~e~, ,j pentru ~. dMcncmLt ~; jll!jj)e.tlamarea viitearei catasbofa &'devemmt o tii~~ti~p~lf~d, '~?nd~m m.-¥ed~rea. Parus~~il.m:iL'Ulte·~ im: .~rjn ru~t~e~cHul u~e.'~ illte.rpf,~til:d alego:rieepaJi'.ahcla a. primit 0 tootw lhristolcigt.caL

A· ...

:!Jml~1 au~lm este s~tesaJ: 'sa ne' ;p~ eu .grijli. ·de 101 neinlel.e-

gere, Fap.tql e"£U_SlJs,. at l~,g .• plQl_'bola fnndibli dernnmema catastr?D1, ~tm ms~a~mna ci. P~ia: este' ~. imati iQ a~ p~t~'Jt ~tj~. ve,]; ~a[.e .. Fe 'de f.81t_l- pa:rt:G iapml c:a Bi'Seric~ prim.a a le~g:at fJfif:-ab~la ~d~~ ParDSl" BU jmplic~ fapml,cl eS]1:llJ. lela cons ti eIlW, de .cahl!fUrOm cue. trebml~ sa-i premeart~ acestej,~ rf~.pJJtri-

in ce nriViCs::ta ~t,ept.Mea es'ha~oilagjca~ nu.existj ulci e .d.e~.

I ~JLt;' . LI ~

.. . iID~e ttsus .. ~j Biseric.a primM-a, cro-Ie, deOpo.ttl¥a~ a~tep-

11_ 8J P. 'i~JO.ul stadiu,al CIi~6.i esbatoJ,egic;e._·sa fie mw;?ai[, de

" '" l '","" .,,'ihn;

. irUnlllW'e a vremii de xast:rl§, e ~l Ie\!le~a:ren p\'l'L<~n] S~UJ,-

e asnpra in:llrcgu!w' pimim.t, ,blla! Iisus, cit ~i - 'jseri.l:;~pri.~ erau tf)])~tienti ca ~eas:t.l. ultima inc.en~are'. Sei 'Va.', s:fiIll

I ]umiClfllui Du:tnilelell" en Paru ia, Diftrenta con:gt~a .. FlU:-

in ·fapm~ .. ea Ilsus" wi::~mdu~£;;,mdl.pmi~J a _lUlbllilmt ~a.~ a bruM:EL a. '~ecanl~w (P:regiti~:..:v·~ ]leeazul va va a~rpnjule

: ~tl ile ~e ne~te.Pi~atc .ca J~\i ita~Hld fumlml)_ l~ tim]l ~e .a!cm:

B]SO'rieH '~:nr_in:WIe~m--a indrlept:lJm SP['e' cunn~ rr~!tn ,tit ~sa nU\bim nicidecuro p ·'"vegh£rea.· ~ilootra c.aei a deua vemre

O~mnuhd va fi tot ~t ae nea~pmta Ott ~i~~ar~leilL cue~

cltr.ie un. f~). .

lntcleg~ea, de catt·; Matci a p.alei eelor .~e'e~ :(ecitl8:e

j I 1·,11), eare fiJ;ne partu GUll. :ma.erialU] .slur spe?ia.l~ e$lte: arsI _I, aiM Cie ei1nteld._(4~"3·~-25!~ 4:6,t s:unt Ut med limilede pamle ale Pmlsie~), €.it ~i de 'V"J: ~ ~i .1 ~._ J1h v:' 1 J 101:E. ~e' '~~fe~ I p'arusire. m.eP,tio,nata,ln 14~,4.4 ~i.~~J~1 despre c~re. ·\1oWe~te,d.e

.. I '. • 'r :I

So .mellea, .r. 13! 'i'lDrrep~ 5:.CCC~ 1Pnvltlg]!]eati~ ea; nu .. '~lt Zl~

lei rea.s.ml!~. Dect Mawi 'V;~dml 'in ]par3Doli 0 alegpne: a Faru~ -j, .i lui HtiSws; Mir,ele ceI~C; eele -·O fecic.e tepr.eziIlW CQ~ unitatea at~e~tini 1n I~mp,we.; ~,2ahO'i~dr1"St'~ l1'Jiremi (-v:. S) este minarea, p.&mS,iei~ sub,i<ta. sa s>o.sirc (y,. 6) este nel$t-epitaJtul ~enimgfL1t wMUmti~ aspm resptn;gere'a t~io.clof n~hun'e

~ '~ 1:) -ij, ... iude .... .'hlt .. riaa .'(c;; 'n"" .. ~'9'. c.. 'M mnl~~.5 v;a:vooe:.a e~

I\. v IL J. ,e.S,I.,e. j ,~m;; ""l!.oCQ. JUJw."!It" ..... !bLI<,"",,-,])Ii. . - _ '6]

1D~~W1~-~dill fuarte timp~u~ mC:1Qare1le n.!.1limnier~U ,fqst; mte:f=

ptallltc C3 refellint'll.l-SC: 11J~, im cell! 'inJCt~tE!) ca_ It6fetindu-se 11 Dle:ammi ,nadip;iT lu~anica ~e. ·pa.m ca a(mflu~at eon-

~ -1~~ma lUi 'IS,abk'~ Jude~ run urmi 'Gt1 re:Wz_.am ac<eeptirl~ eelor .~a1e. au '6i1Dt PR~, tirziu m tll~a {tc. 13" 2: j~. Du~ o.a!f~~ llcesta I f.~5:t soosu].oIiginm aJ pm:a\1elei1 ~imtro 11. raspunne. "~SJ. ~JC-eMti '~n:ttebai'~ "'va t~bmri sa trecem eu ·v.eQetea contextul

.56

:S8

.1 noprii din pai'a~f)li~ .. JatH::I~mh-el~ vin.c111O'.' ~] ·:aiu,~ 'i]1~~(1i<FdII fl df;;Zib:inm:c~ chiar ia"90h,'! ll'D:de etbij, ml[[i'D?~i nU, vm DiGI g ~o!)ehiFe (ef NIt. 24; 40' s i~ Lc. ] 1~ ;3 4 s.; EV{J!n'ghei~~ lu ~ TfJmrJ. i ~9, va.i nelot~~.c",e eeasnl n ya p'rinde oe~te~~ti¥! CJe:~a.clii

prJl'[1;i[ Us,u,,:tn :parabola era: deei ~·a un .. stti,gat~d.'e: .~v~ftu1are

..... ' •.• ,.""";'1'" I.~ hninent~ c:rizi1~blltalDII~~ iar luulpm1:l-e au, m~e-

,-Q ca 'a,tar.~."

Bi seriea p,]'~m~t.~ ~\. 'ia~rlimt ,e. nrim 01, £liJld Hrislns, i~' • ,ea Sa: 'm rJ:l1~, de Fl(1a'\pre ca r~m'1e:ntMe a Pal"u~iei H~ nu

.Jcvia~ ~ 1la lfg~@]~ O!~ti]];~., ,~,~q.~Qe"~ !ll.~~ ~un~ am 'wl:zu'l, ill caiastrofu es]]atQ~,o~kat ~~l;'a:JEIliia: :n.llesi.anic-i1,Sij)l;t 'pur ~i pIll! d~ ~!1l~c,te..a~:e: ,,'IlCelui~i e;veni~t~ eu '~Q'ate a~est~~~

, :lit - ~ - j! eo " •• ' ... :,. li";,i"]J

te[prd~ h"ci:stolcgJ"c'lL'i''"'"tl:lIte.l}li1~1 jpI~~n.~'1 V:wl,~nn:r.,~ self"'J.~'

. "a f~~if.Dandln·Im~e.Lepte de olik-1llebnne au oon.ti])'IEI~:t sau(?;. -11 ta ~ ,ppuctul ~llJ.ua1 al t~~tp.1:u~. lh _t\ijf§d.~ ~Q-e.'S~Qii ~~,t~ a 1l~ lee e s~him.b~lf~.,es,~i]Q.li a aceet:Jjtului~ s;twig~fUl de averI me ,~e tlllIL!:r:~a\ :$& 'lI.€;ze:aSM muliooea. din semn a ,]-evcHit _ iruie~D. pt=nJ.Tll ,~~ata.~_1!J~ epjJCjmt~ ~;::!r pall~~oJ'l' ,f.t ~tvC1;1,~tt :0 t~go:ri'~ a ,IIi",Htistos!! lVtirele Ger~c"j $] i+\ B~sedclj inJra:SOO!J!tat:,e~ Cea de-a ucla dW~, puabo~e Ie d'e~re ,Parumc¢~B '~hm~ II ~ e ut~ e8'tc'-pm:.ab ci1~ ll~tem~ui: ;tMn- 1,3" :;l3f..3f'~ L~,.' ~~2~ 3$, ~ cf. ~£ ,Mt. z~~ 421. E~, Vl'e.z~nta vruri.at]i:'M6bi~lllJa.it de btgil a"

~i t[,€:f, ev,Mgheill.i~ti SiD Qptiti1! j, a .f@~'t, f~Ei _muU wtili~oo:a ~,~ ~ Q hlJflUim'~ moth~lui pamslw', preblGr,ata. ~t U¥gi(fi~ :a1tat~dl li t en! de' :imRGnant peatnt ,Bi serica pci~4ndemu:1l [ la pri .. glle-re~ incepbd, eu L\€P.~ 12;~ 33.-)8· .~v~m m~ :tn~ ]"~~,Rriti"" f - 'siMj.iito:ri:lfff v.igi~eID.li1 J,~kde'~~Jt eie V01lla Ga.,.stafamu~ ~aS;ej ~ va int!pg!l ~ii -ii va :puJ[e ~~ '~a'si '~i~ 'yemnrl.l_i, ei, le-va luji'" {l ~ j7D~I. Nibt un.s,ta~'M pItmjn:r;~l1 nu ~ac'~"km~Mt;ft':l I e I • Lc. ] '7 i 7), ]l'lS"lli&1IlJs· a IDeNit.!ru;l.a (j,..(J\ 22~ 21; ,M. \1 j ~ ~~J.

i va face 4iD Donlstfella:M.tQart~ S.a".. .p~it ~37JieS~~HjIrJj, I manunt aleg_i~aAIJtr-l1 ~~e~ peltmba~a~aipL jamQrnh~l :pala;t1~]~~ I pand '[egamm, tllintr~ v . .357a ~;i, v. ~ ~~ ~i:'se' refera Ia 'b~n-c'he;rua

,61

nlesiani~La~ Paru~:iem l ti. IJn.ru doilea' aJl~OO.i ~dm, Le. 'este,dCIDI1 de lnat n seama:' in limp Joe iu ¥c_ a-wnai 'iLU~iend, a"a cum . pm~ ve§J~ servlei:ului sa,u~, este ,~e1 G~ priuIC~'te. p~na.a s~ veIbsze pftni ~aAl'Itoareerea"~Wp~1!dtlj, in Ai:;.." ~ei.ce tiitbmi'~' sa Vi~,gfltrZe sunt film m~ft[, ,evident irntIeg;ad gmpl de s;~jitQrir ~ fMa mdoiali ci a:pJ iearea p arabolei ~a. iatr~agl Qommritai:te

.• _ 11 ~ I! • II 101 ~ • III

;cre~t]na ~l-a pus aIel amp,rea:lt.S, 'asupra LeKWlhxL. VerSlune a

nuu:c'~na.1i lry,uibQ(ei (~3,,- 31 ,~7J e'ste. o.ri,g~atti, numai p~i,n aeeea Gat p.omnc~, de-a V'eg)lea. es~ ~s~ £loa_[ ~]e'm1TIr.i (rv. 34b.). Dar ,~S~~~iDtl ;as_Pf!ct'e soound~tr,e din, dDtID~loc.mri, lea r-,e~nil'al a~ imfl,gJenl~ej paJi!!bo'lJelcr m~ite filViJIteJe J»li; a..~9p((J1to; Q:m$a'!11149S tv.. ,34) ttebU1~ sa:provllli diu pw:abnID ta'hm:~'Je;r (Alt. 25:1 m 41~ ,deo,lrec~ ponmrca .'eatIe iu~:~e[(6Ie a': yea

ghea. in~timpw fi.op~i d~ conoor:M ell ~ illyjlla~ic pentnl MapAneil Gitsei de a lua ~arte [~ un ~andE-e~ (le. 12. 3.,6.)~ care poate sa d1W"-e2le:phit tan-iu n,Qa.pl:e.~ Btl se ,POtriVI~te~.;P1l ~~.!!lta. p:atm; ICU o clililtoriemaii.n.deii1L1pti. din C~' au Sir }~tie cfind se 'V8 mtaMce, ~il din ~" 3vanc:t:.l11 vedere e:vimea de ciitte orienmmi Q: Ala]il-udflnf n(Jc'wme~ ,GJ)_ iJiItoar:c~' in ~pal.fio,p~i es~e 'improbafbila. at "S [ :W. u~#l exPte.s;icj' avSp01oo~ a1t68irn!Q'~ tol ag,lfel, ,m ,~d ddilea lee tntnsfer:ill d0'!:aulorimte cktt' swi-

t . l'~ ~ ~ ~ "J, , .!,. ..;.,'l ' ,,~ ~' J.'.T

'Jan '0; uG(!U~, 'CO'Lib olflUI!.O~ ,a,u~'Q-u 'ttlv E:;;014~l!.a:v!, lJo1C, I] ~ l'

n~~:ri are lQ~ in J~ata!bQla u~teml~ .. Ea e~,te_Aeriv~ din parabl~:s].ujit0ndul. mmia, i s-a im~rodin,~af; snpfav~pe];~.a (Mt 2+1" ,45 ~ Lc. ]2~, 42), eare priv,e~te adml:W]s~a; SClUPlll~i' a eeea ee i s~,a 'iriCTeumJat" pI tiimpld mdeh1D,§3~i absent~ a s:tapi}lului; Jltl a$te llla~decum neeesar ea un st!pan eare rilpun\iJe un~ iJ].vitatii sa att.wuiu im,p.:ute·mitir~ s~~iale.:. ;sc;rviw!rilDl' siiu .

. 10 SJM~t. m Wi,~ pw:a)b()la~ disparut $i dman-e ICiQ,ar amlica~

t-l... " 10....:· It.. -.AI ..... • .' '" ," ....

*",,0. e:l: MKI~ve,gU~fi\t~~ UJeCi:j~ Cal au ijti~ '~D. care' :2:1 V1UG Domnul

vosh'U l (2~m' 42'1 'cfi' 2S, - 9,"1. Data eemparam ,ou-Me. l1~ l5~ ~,P.ri¥'egb~ti ,dat;< ca nu §rip 'CW1~, tJ~, veni s~'P1illnl tmiei;. ,s.~arn, Qri: ]30 miezn:ll nop~~. 0# l~ c.antatul ~o~~i1olr) @n Id~mineafa'· ,

po~ca de 'a veg)lea: Lutn~f slujitoIilor'8~~ (l",c, ~~ el c>onfettl. ~Ul~Cl.Elte:te·.s.]1!Jj ·t.Q.~I\}[~ime de a-pleea (Me .. ) !iY~ (~i~nu ~~., 1~, de ~("~l:ltG) intoaFCle~i .5aJe· este Msi:guri .(Mt l~ ,rispla:~ pe ~~e ,eI.] 0 (Ii este P'10Plu~~j s~ir~. a :UO[ si;H [~·batn~herul m' . ,~~ ante (Lc~).

t-. De e. soa:~ eu totul uomml~tQaI~"~ 'a\fU~ FMte s:tmns inrudl t'l f~ba'ta a slu;jitoru]ui emuia,. i is'~a 111cmdin~at pTtveghc'~ea~_cii~"i ,3ii1il, tI'~~'~e_~a ,Q:C~lificim' .parabola. v'®Ihl, d de.' ~~,~ ~ H D;];] d" d?'~ _sJuJ ~~f~n~ (Ml_ .2~\" 45- ~ I,; 1;.(:., :] 2:~, 4 I ~46),.

. Aee~t sluJ 1 tor .a. 'f~B;t'pus 1h~-un; post cl~~in(;'Tedooej .j,er 'II ~~ .. te,pmlfn, In tto¥ce~. a ~ttEp'~ruu1 san din e am, 01" eva mata da6a

cl a .1l?s~ s= de ]nCrM-e:re sau dac~ a ~ijst tt-r.mtat,,- datorit$ in. t~]'~,t~~ m,t~eri a ,stap~~Jui Ba~,], ,sl abu~~ de ]Ju.tet~a.sa.,

~~~'~indU-,i, re' to~ar:a~ll,.s~i ~~t .l.Ifta-sluj itori ~.i ,penn,ttlrn,~ ~ I mu~,t pre-a, mnl [e~ 'nlf!Z. ~ Le: i! '~8 'pre~~ 0. ara.ta, COl:];-

~~l?l tk;t.. ? ':; 4A; Lc. 12~ 40) ~l. mea tOflR~il pceciepsirii Cell ia ~1j]~ ]11 ~t. 24:1' ~~ 1 ~c; u: 24;, ,4 Il:cl, ·~~Pto.~ din pilrabo]a ,8 fe'st mteij.lID ,'~J' ca .~J~ Omldl1j intn~ djudel\1le ~OOlea, 1~ p:ar~b9- [1'l( a :fos.t mteJeasa ca ill IJO'!i;l.ata adJ"ieSlll~ octtru~j ~or ]ui Usus': eft nu cumva sa ttadcB'lncreder~ ~a:C'ordiatii din ,dall7A. in~timerli ~am,siei~. ~~di~a oju~ s~i ~a biui hri tefatmi dil1 Lc: a m.i~ cu.'~ pas 'm.ru d~~arte; lo~uel:]lata Ide pozitja ft:e autotiw~ 'a!.m?Ul R' acelw: -sllllJ itor fa~~ de slu~ ito~ ",o:ei imp'reunJi: ell .el ~~,~ ea 3 ~:~eq»~tat,"G . ea 'FMe~n~u-se la A,es: o'lli, (le. ]'2. .41) ~i 01 .~mi .. tat ]a. el :apHc~a pamo~lel. Texml din 11~' 41 , s~ec~fi:c :[ui. Luca, 3:damg3i ca l~ le-~~ {os;t l11Gfed]lIJa,ta 0 ,ma:te reSjomaljJjf!mre;,tn :ru-ncsiC V'013 S~p'inurDi 'maj~b 'ns d!OO;§t ruIn ,1 m&i DluJ.t H!l1h1-b~'s-a EoI' dJe(at ,[JJtQrn; de:ci 10 mal ~sprA soeuteaii.n se va! e.Bte" de vo~ n,~WJ;u~ . ea irrta1'2.re,rea Pamsi~w :sa .. · !1d.e!tetmime ~ ~~~Ze2.:~ ,~e iJlS~~~ill ~,o:[. Cn ~Qata ac~stea, ~ greu putem d,~~en:e mte~ti~ a~gmaria .a parabo ci Icl1_naoe.ste apfica~, ale e ' de ca~,e Maret flt ,Lues"

im:ru.Olte d~toa.te~ 'u'e'buie' sa nu lu'~, delbc m e(:tnsi.d~wa.re ,ooutexmJ~ O~]ii ata: ·ih I/t-l oa~~' ,m'Le.,. paroaboru ~pa1!e, n:t£-un

de paf,aboLe< despre Parusie ,((Jlt. ·24; ~.l~'Z3,;. 4,e;v~ Le: 12, 5'9)1 ~,i~ m~mdo'1!la, 8val1gb!eUne~ eadn.d parabolei eviim '~nfiUJEntat"-ormptiv,ili a tmdj'!re.i.1n~bare,a itlitriadu~tj". Lc. [2: ·41)~ care lipS1O~tell] Mt. to.mli~e.azi intr-un mod ICO'illP l~~, p·ar'b.~ularitijJe ~ l:e I~e: ale' sursei lue:anrc,~, LfJ.. concluzii 'i' este, r~uta din dow l~ghia ]3: orl.gii~c jn, .. ..... a. ..... re (12t.47 .!tJ0l1" in Mr. p,arabo at se '~ennintl ou una e.xprBBjlle·.salffc~TaQl;e.dsti~~ (21 ~l 24" ,51 'c.y~; :iu'p,araib~~ ~t.o:are este legaffl, de ea 11M 't"6~'& care este un~rd]Qtre

"'JI6~IU..o:...",~i ..... ' sate fa~loFjleg ~ M,~.i fi?ld[ '''nc,~ m~rntJ:QiJ!ate,a pede'pCt1! iadul, introducind. un c=b:'lmen'~ care de'p~e~te.lin~:]~~'~e " ei, U'e'buiel ,a~~. IlJunJ, an recuacseat, ~n mcd ind.epB'RcJjueri· celcfetatilri~o., sat aibiiJa, b~a (t:tJraduc~re. el'on,ati:a . i arama lee originare 3, .RfLr~bubii~'. La orkg~n€; demQdi~ , i,i J,lMh eadnr 5~ p~EesO,. Mmi presus de. 100aOO'. latarc rm s-a pus 'l'dcJ '00 accent pe Int&:r2iiierea. i~pLC!mrcerii

II" ..... L"'''IL·~',. .... :·· ; cuvmtele ?r.povlssu 1l0lJ C I:UP'ij'.g (M!:. .14~ 48,; 12, 4::5) ~enre2ru,.La arigIna> pur ~i s.imphi~ ~enHu a reliefa rej\W~ea diic.U~~ .Ctij"~ 8.-' :~t S]lllj itorul {~'1Dolll1)~1 m~u intirziat sosimat' .' Scep,ulloJ' em mai Ae,gF3ba' acela de: a

,Iinia i:n€er:pru'e~ .wbtil! cireb, i-a fost ~upl~J;d gurtsea sa', . aci dorlm. ~~tsmbiUm, sensu] orj,gmar ,~~ :p~bol'd~ trebudill non srn'1E1L~e' fntrebam in ce mod, imagmea. ;s:111lj],tiQml~~, . .d:irspnnb'-o pCl:g~iie spe~ia.lide inuerc~"~i D l'e~pun~~ili~tc, iaU~3 PiUS, rrlintI~ dt1!li 1ft tncerc;ar~ ~Jm ne~~~mm mtouR stllpmuilli s.~ :i'-t2 fi lam~tat pe ,l.sc'Ulimatorii lui Iisus, din Vecl]~m Te~t~wt ,a;~s:t~!r,a le ct;a fam~llar, d~~~~, conducitoril;OTj a 'S~lp!1ni'to:rilorll a p,rofelnm: ~i a perseanelr saere ca ns1ujito'ri ,;ri[ui Dumnczeut'~; ,p6~ ,,~s.eultMor'jj urarii eran SiUptavelh&tori, randwp .de. DU.nme~~u. ~ clrol?.d fuses~'r,l inemrun\al'te ,cbcil'e 1 mpkarUiei. cemrilor (Mt.. 23,~ I )~., Lc. 1] ~ $g~. Deei ci vor t], Vij~1111n ~111Jjit9ml respprtsa .. , I din parab~Ji pe eoaduc;akrrH Rligi,Q~i di.n timpulJar.Cind.

se oo.Ca1tlliU].i,~~e aeeasta, pal:f;ahublL in:rr~Ffu sl.Tinsft relatic c-u . 3~i~ vietH ]nj lis[]s, Ea este ~{)ssi'ecata, ca UIll1l iJi'utte'.nn,drele cuvintc' aspre ,dB a'VtrtiBmetvt atb~~S_a.ti;, conducil:tor.iiot 'P0poru~ lui, nlai ,a~~8 cili"rnttu:i [Of', cum ,oa zma ~(~i:o"t~li ~o.r era '.-._,_ ...................

:' "~a zi jl1 care mrumnezeu. va dezviiutdaca. ei aul m~t 11;.;'J.,"'iLULiJj~ ciO'~,~. f~~a de jnsaLcin~~ accriLt&'i lor? S~UJr.1ttl 'abuzat die e

Hs t~ de WJ.~~btS, ci Blsertcs l)rinmrl Ucib di.e sa fl, iute_rpr: zJbovi:reft s'tacp.anuJui ca~ei cal amanalie. a .I\!Qm:si~i~ ,pell~m c ,~tapiD'ul'a\(ieyellTt FjU"l':O~l1Ului care at pl e. eat la e~turi, ~j. I

·~.m.se 'W IJl.toa:rce sajudeee lume~:. 5'IlJljitinl~l a.' .. , ",''''JiIl'''''A.LlL''''''~ mt en fiind dintre mcmbr1i san '(m tc.) dintre oooducal~,rii ' mllnitalJ;i cre~titJ;e"~ (mG eran tndemn·[[p :si nu so lase du¥ ~ itt. ' pita 1[1 timpu :perioaclci de 1~~t.ePt:are .a P,aJ;i4siJe~~

01 ,re-pliti. 'mai mC.m1iata a 'pa~a:bo:[ei dry itomlni ,I' UJIIlJ'UIl'UI

cj:l ~;;, s~I-n:a,v~g11etQf!1 dl;S,cutata· mai sus~ se pea:te~gar$] •. IU"'." ......... bola. ta~almti18:r.. Ea ne-a p'~rremt in lIenl veH:[um: Ml. 25 .30~: Lc: :l9~, 12~l",; .$~ lU.EllQnghelia, Naz-tUille'nif(Jrw.J. Sil ~.O'_'iIo.o,I'I .• o ;a;.wdi~, ro~G~tiVaj ];lOma ~a. de 10. ,alt,e.El':V'cr:siun:e. c;aIie $.-,3, rot eel mai ll.u.dt dt' Ia oiigj:naJ. in B'ifal1giJ .. :lin .: 'aLaFin'fltri'ior pe I',ingti ~;hJ,ga care 1~] iniml1IJttea h3:njfintt,edm.~jj ai ~]. ce~ re ~i""a Meons talantul, mai ap~e 01 a tteJf[L sl%ta. Ca.1e I~i-a B. i pli~ banii pe d(!sfrinate ~i ~e tinta.ri; pcin1R ~te'l@uda:[ al dlQi~ tea'es[~ musWt. [arc. al ttclloo esro'awne(ft~in temmt~~ .... ,'UiUI&lI

-:-" ... r- ~

versiune, Ga:Fc<in tncui e$'t'C .ext.r:&"Vaganta en mfideIitate.a ' ~~f

Lc. 15~. 3)0;, !~ 45)~ :este.o·rdSti1mlcim~ mom~sta~ pe t;m-e' parabola: a :gnferi -Q lILt ,Bise:Iica iudee .. cre~:t&Da. In Lc~~. IPO',;-;;..,...... ...... ·lI'W'I

d,\o' cu M~'l pariLbela are ~aspl~'c, fcium ,difcrit diD Mt" ~ste ]~]o.C:UitJll Lc. cJ:;JJ IDl om die neam m_a.ro~ ~a;:ro' , ~t~ ~tt'-{llarli imd eparmrA ca. sa ~i' ~g ~omni~ si sa ~ io ..... ' ................... (\Y~ 1'2)·· dar't;em~l1iU' lvi it: urau ' ian trimis sane in urma llli

• _ It]

~~n~.,;:qu voimi tao ,acesta :ii. donme!!Js£i1 pesw 11- j~(' ~v. 1'4);

dar e~, SIC ll'ltoa.rce oao m!e (v~ ~.l~ lif· de ~el:nc.n~ ",~cet.alilcH din. l"_ 1 ~i "'¥., 191'~. pune iGa 'vrojiaa§ii sa]: sa ,fie trraeeJ.iVili in

-Q lu.~ (vT,21). in aceste.aasatm'i pcate ti gism-n10' a d~ua.p,at,.

I c:li ma,ependernti, ~a Q,rigine" de'Spl',e un p.ifc~tendent la b'tJ~ ...... ' .... .."."~',""'_ ,_'_A _wDe,cta siwatia. ~torica d~r1 ;Blul 4, i. 11[. Atune) ............ '"L' ' .. 0 .... a ~ilamrit ~a ~ma spre al,obpne<coofinnamlf damm. ... ale ca :re:l~ a11~dsel;r"j1il, $e[~i pro~, 0 solie iudaic~ de .5:~, , e:f,SOWle 'S~ ·,dus.~e"i1 ea ]a RQJ;rllai 'penuu ,at se OPUUf?! nunum . RiZlnnnu:e~ 'sallgetOMi 'pc ~ate a smeri~~D pcporw." 4u-

~~ .~e]au Sf-it mt"''l'S:, U=3 "fost .tala moiodJW:"; se p:allC ~i a il1L~Jebu:i~tall ac.est ineident rrl'lt eadrul wei pKa\lol~"de',. crizi~\ ,o;a,~' a~rtismen'" adfe.sat. asc~lmto[UCi;Sji tmpo: va un.ui fatl s shut de siguraota A~a precnm Il~~teptfllte ~1 e~mi@i~,~ ~~;a uiltoaroore a luiNrreb.n i.,-.a.. s~rp:rms pif: oponenI Ii to~ ~It,;tte 'rlea'~te;ta:~ va va.SIlI'PUil'Jde L~~mi.G~Q, ~,i pe,YD \

:dlitia preru1i1Qilwiei%' wa Ii ~oat1tapit dt:ja ~ceasti, p.aT&~ora ~~ aho.la, upastraJ7• Soom:pire.l 'Ies~e ([oo:tul Cle'l eviaeutii in v~' 24 tit T,a~pliUH,ea pdmului ,slujH;~r c~ ineiit. ,ro, :ntin~ f~ IDOO de IUl 'ri)~ cit "i"O'bl~ctiUnea calor de fat.I eil ~Ii~U] ~11:ta:ji'tOll. ~;]';:'

.. se deJa! 10 mia~ (lOP () ® de ~ID.ari)i~1 n-a~, ruel, '~.fi .~S ~' dapa -1 a tQ-st numit condueiror ~.esrte U) cctip" 'Pemm: a pro~

, ~adru pentru parabo1a ,combinati, a fOSit:intItG~s.a G ":s,oo~'" , m1rodUcti:~.i (lj~ tJ) ~,p,reain:t! un nUIDW-: dp cocaetm~l i literate .. ~leJ.uL J. '~G2IL{de~i In1 e-neeesar ea .ele sa fi provemt m~\ IDsll§.i LUGil:4,39. ea @lfiJIt1.~ ca ~aij~~Sl ,8, IG~ IGStij3 pentl~ a

. ~ ~ ... J:;I,~' "..J ar~ WGdiat

~ .ingefi.lsc::]espro:ante ca'[jJ1pat~m urmasa S~r- ' ._.1: ".

Purem, deci vedea €imll $ ·m.te1jp.r-etat UCIl. parabola· in. ea': Iisus, dfmdn""'im $t~aml de eKistell~ unei WleribdatQ:3l:- q,. . rari a .Pmwsie~; 'lD.unti, tD~~~~Jitc,e~ttri aVf!mment '~'1, de ea, Ie' face cnn-O;S'Gut UlOeR~cil0T' 8ai oa 'll'eFioafia tmmi'tOare " fi un tim,p de il1oetcm-~ penuu ei, I nea, .deei, :s-ar ph'tS~ d inter-Pretatp.e' ~~(i[mW de nBam.&rm:~~~ ~I eare ~ pn.mit. d~~~ i~'

cerut scrc'O~~l.ta. sluji~o.:rilor sat Ia i1l~om'cere,. rea fi.Ulld ~ luI

• 'I' • d .... Ii' ""

Lnului~ c:ar~ plcaQa.la i~~ ~l se m.tc~:rGe. t8,., JUl· ebata. J~~,

s igurat1ti:~ Luca gre~~te, Cici e. gFeu de oo.nceput ,oa, lisus

64·

s-ar fi-.Cfi~pIDmLpe S:jrne~ fie en: 00 om.~.~ca:re :ia ce nU',1 s~)eri "Ul'ldl: nu a semmatU (Le. 19 ~ 21); un om hti~t nenas'andrYl-i deetu deqlt()pl.hL.~'i profit" fie ,eu mn despot .. :JU ",IF,~~:r:!I:l[al bmtBJ1" ears se desfam b~ pdveb~te.a. tnicell'rlrtii vr~jllla, i~'i,~ m. fats aC~li1~r sai tv. 27:' ~11~pOGetv. ~~J';).

E&le ,[impedo~ lfi:m comp.ara.tia Rmilnunte[Qj.e~, Mate~: a R8:.stF,atviet,si\lnca coo mal timpurie, de~ij ~i ai~~~ ,ttebwe:"[. :J1),s'erv'm:e aspeete is ecllndare:4 il:. Mam,~" de, lSernetl!QR;. ,a, iuterpr,clat 'D . .a'1 fail)i~ Jano~stti GB! pe una ,desp.fce· Parusle (procuro ,ft:D.i, 'v,eotmali sus Gifiwe LUCa;'li.1 mod inoore~~)!,:dedatoc-a,a, pl:asart;'G .printrc· pa .. rabolele d,e s;pr~ Parufsie: 24~ 3:2 ~ 2 J:! i ~ ,1 25 1,1 .. 46,. Dupa Cll1m arata yOp din il1kilducere~ 100, tr,~b1:!Jie ~ fi aror ~OQ:pi!al] d~a Jntan "ndemnul la' lb',riyeghem'~ !:-v,fmld! in ~·-eder.a' eeasul ne~jiut rid P;ffrosiei (25, W J). Ma1ei a fend ~nnUieJltat de :iotupre'tarea [gistoJJogi¢a in (ioua loouri ,ale 'pal,ilbdki: ,in. expr~sje ,intra. 1n'~m bucmoria: Domnulw 'l?au.i~~ (25,. !li 23,) i,i in perunca de a ,mlmnc~, pe sluga n-e~ebn·[rja .. Jlltru. inEmletioul eel ma' din ~ratj'" (i25}' ,)0). tn, ,amfuele exprlegij:~ c el ce vOifbe~fe lt1U es:reM n e·gustor·pan1infe.sC"!, di Hris,tosul PIDlIsie;i .. ce'drt fi,ecifiDia cite t'I parte in noua Era. ,i cendam-.na la osindiL vC'~l1ici~. ,'lei J1lIIW diil.'ilJ~re' .aceste as:pecte nu se pptri:ve~. e .cu. sitlliWtia arigi nar,a aGe:~rt: fapl1e5ctc stabilit pernru 2.5'~, 21-2, . , prin compax,iiltlc' en Luriil~ "in C9lfe f"d~plata :ramane intr-un €~dnJ. panlin~ $1 CU-+ vimtele amenin,ta~oar~ dJ'a MI. 2.5', ~O Gabsenie din I.e;), CaR de'pa~¢?S!& Hmi1,c,!c' cOOniluli pimmtesc sle patahowi, se tlq:ved~sc ,a,fl un produs al jnte:rvenliei, (ijto.rittJe~ _prill fiapiw ca e]e pIJezm:ta l')artieulMit.;:il~ile sfHstiGe aUe lu.i Ma~ei4*!, ca ,;i prin fiptul'ca ele dnh~,~ pedespsa, ad~ugind 1a"QJeapamiriJte~ca (v; 218) pedespsa imiuluj"

D~'G.adWn la e :parte"~ste ~xte:tlSlunj etiee ~j alegoJ'Izoote' in fate Ilorurtm, timan istori_S_Jr~ dup're. 00 ,erw bogat, temut de .slugii,e sale ca fiitul 'Ull patrol] dis.pre~mror ~] bi:apM"e;t~ CQJt,l ina:1iliillliil:,e d~-a\ ,p~: ]nw;.n llIl~a calitari,ej jDclediR~ad,:'fie:O~.TJlr

dhurc cei trei"'~ s]ujitori suma-de 0 .m diITh~ri~ ~re a fill :n~-

I . I· fie d:oar p'en~ 8, nD'~$i ~asa .cap~taiu'l fte1mtrebu~D:~t i~

absenf,lill stlle:~v! file: tl!ll ,~ntentja. de a--~ pU!fi~ la In~e:rcare

sbljU:Ori~~', ~"i care le cere socot~a~~. La i~taal~~u'ea s~. ~,:e~ luj itori credin~~o~i &U~t ris:pla~ltI ,pnn. r.es~~~"aJ).lht~:~l ·te.~~'A,cceniri1 cads pe rn:ruial~· su rc:el,de~~d tr,~~le.a SIDJ1-

care 'IJ~tne· C'1l sCttZ~ neCOflvmtn~oar.e ea,! ~ntf'-un -exces de ellia;. n:l~a 13at: nici rQ bltteb~itl'M~ hani1Qf 'jner~4hltati lu~.J .' cun:~~t~a f'G1.p.aci.fatea .sta.pfitlluhli s.aH ~i s-a t~mut lea:

eumva, diode gre§' hJJ ttanzaG~H le af21cerij sale, Si''"r~ iatrag.a . -~i eea m\tli mare m~nie din pane~ s~apJmlllUli $au~ ~arc Dl1." vedea ban.~i piemilJl1i atstfet l~'Qtf V'it lui Loo'a, al", treilea ~ i;to'f s .. a pu.rti!3J!t ti~ c ~ll,ei,~rt'a.tll ]l:p,s.a de rl~pun'~e~e. In ta, 1]~ d.upmt J\li. ~,~, 1,8~ e] ~~ft~],u.~t ~l ,putm 'p:re;!a~r.la ~ a;;<?np~.~ banfi 1m,ctedit1IJa.:t'[ lut d!~pi tio. 19'm 210~, t-a ave m't U]tr: urn rga]-~ lu~gl:ijUfid astifel eea ma;i le[em,e,D~,i misur~ de si~-

.

OaDre~ cum vor ,fj ~lc]es ·as~ultB~o,riH lui lis~ts., panil:.'m'kl~ ~[

cc vor D, ghd! t ei deg,p,nf $tuga loMe. ~l-a tng(9P~ ~lan~

t Va n eremit' ei 0:1 e-s;~e '''jforba de'PGPon11'il]dJeu~, c·a:mia ti ese iD!L')redi:n~at"l';a'[at de ro:u[t, dar' C~ n-a fol'Qsit deloe m'If derea ~u:~Oi-dati?:;~ S'e·vor·fi.ganmt ei 'ma farisci, CaMJ au ca~I k sa -~i a4ji:i~l"e: nf}i~'ittUlit'~a pe'fsonaUi~ prink-a cat rnai ~cruP'U I 'asi Ie.jpe~t"'Ie a ~helei L&g~l, :d.a;r care; prill .egolst~ ku

.. clu.sivitata;a si·~\ar fi fi\~ut ,reJ'igla tarA va~o.a[~"}· ' Am w~t Il i.E! ca:asctlltit'[!ni:~ hD, Iisus ,se vctfi g.andlt: ~ prllllw rand!! la ndlu~~1trQ{rii: ~Of' re~igi0$i., mai tll~, la .. cimUfm.

DeoaF~~el' Iisus, ~l~, LtD. 11 5'~'le r£pfo~a8e aGc:s:_tom~ ca reJ1'. user-a de la, to,va1l1.~ii ~~'partea('cuvenitl din dnmlll~] 'Dtllml~

u", putem s~ ,afinllztm Ga~ la Oti,gille; Ii~iIS a adresat ~a,~ lor" aC~M,ta parabol~ "Ii ta an\i'hJr: Mult Ii 'S-3. tnc.red,lB.lt.at _!esturn. (Cuv§nJmll1Jj Dumlleacu:;J6~d,~,·~a ~~ slugile dim p~rn~ !Lli Hi ~ ei VOl avCIJ in wFand S9J dlZi~' so.ec~eaI(;IL de fehrl_ micare au

67

I{J'losi'L ceea ce' e finJBSa oot pfn:~lb~ unnesza [a se. -edea ~u f,~[rOs,~t cele d~tE lor pn~lrhtit "foii lui Durmtezen sau- [ .mt,Qcma.l ea c:ear d~a tre:ia I [U.:gl, ,am, 'flcut iIudlt':JeDt~ 'i"'i.-'I<,..'r''''11

c-u J:_;i., I . d'" .

:, ~;vmU-llJ,;~l1~, '·~lvm ~]11 gdja fa·ta dee' ~i~ fi 1110p.MtlT:errfa~,

d~llum Dum(U~2leUl.

,D~~ noD. ,~iSF~ ~.i Bisedca primam Ii' ap]j cat ,&'!:ceasta ' bgI.~ .~~. Eel ~1 l~bi'p~7 la propria sa s-l!tu.a'IlJa+ lRlcepluttl~l, , , ~~~o]].1.1~ p~'~te ~f~ ·~i~tms._ m .£.,plul (~ porunea; ;,L~~ti ,t1l~ m ~una ~~ da~i,"~' c.C'~u~ care are zece mine" (t-c' 19 24;. G.r, 15 ~ :2 S.)~ este -aonfi nna~a ,d~ LOqttten1ari\ll ,e~li,tattiy' , ,[ tor: "Q5.ci ce~m' ceo ·,al'C;,. Dw:nJle.zeu ii v,a d,a~ ; deaf oob~i "",""",',r ... are, .. E]. i~ V~ ll!1aj~" ~ i, eeee ce' a~!E~.

ZfJl~. ~:~~ [es£e ift~*,.lic~r~e' pe 'de-a-n~gtJI1limIl!ritQru:e P?n.mOU: _~_Rbr -ad:ev~T~ rasp·latJ.:,} ·slu!li hami ce este 'spon ,!O'(iI,..."tn: ~and siugn neme:n~ice ~ se ia ~i c'e.~ Qe are Cu toa;n~ n,' I' C>.:jj"" •• " ... ,a~~ugama._oomen:Eari.l:]lui exp~i:OOtlv sdili!Illrm p.e!'S~~t~v~ gn parabole, deomece inserarea cornel.llt.:ar:iwui 'imediat I

~'ea sent~~j ~31~ ~lt~ cftll,el Q ~inkrp'rel:t .. e ~n~ftegji'- ,:..;u,,..J"-U ,Ut ~,oc de: eea a unw Sltt~ ·vers.et (jtit 251' 2~ n,ar:) .. .' ' , ,

. .. ~ ~

~nn~~:1 este ja,~ WanSfei:ia!~ aShlpf1ll unul aspect securud'M .

1 B). ~l~ lfi Gons~cm1i~ mtteaga pmabobt u:mbrm:a ' ,.

pri~JmtAi.rl a 'mis-ur' i si a mod!a]ititii 'fisp]~iiirf d~vinil2 .. Pa~~m·"·"","'"'-·"'"

~QPt,Ga,-omu] bag.a sa· fie: Rk:~Ul~] 'mill boga't mrnmulm,_;,.,.... ~i 1 s.e~ ~_a ~ '~ltir,nul baA: Luea fa~e CaL atu1'ito~i\l1 si .. ~t i"J!;'", ii,,, ... , "'~"""JII dl~Cblol~ u[wrea fa!~:a de ~ astfel de hohidhe:: n,D~amn~ ~ zeee m.[me~ h (La., 1:9 ~ .25)." Jm.i i.n,yataium er-e~tini ....... ~.~,~ , ....

',afirnli ci, astfele:s,J~' ~pt1ttea ]ui ,Oltmn~ze",Uls' de~:i cn.,alt4l ~en~!t, este neveia de a eviea neRm_,~iw:. in E·pa.'11gheli~- ""'''" ,"'-~n~e~tl@ya,o~:ntul cslS pus m~i~i Ula" evi-~cnt b"Upr.-a el~, .ri-I.",_

'WIttl parenenc, JB'tfel c~ Jiltilta'oiJI],a a- d.ev.~rnit un ~.'" •

ame.Sat cnmtmitil'tii llinpotnv8; ~tiBpi de81trahilaie. .... T~tu,~~,'~~l~, o~ ilpll~cati~ pflrcneti!~aJ a F>~[~bgle·. ~i ,Q,""'-.Llii!!.,;"LlI.l Uldata a1?arj~la, o-HIm ~el'Jidi]ltl: a,plicap.a. h,~ :'u'taHl@.rea

legorizarea G{Jre~atiOOI-e. [CiUUQna tie gustOUll:gi, 'imjIl~ [ia or.igine.numal psntm '~,e~pllic.aJ. de ee slug,ile ~;vea~r]j'D m~ b~nJi~ &\ipintilBjj~ dt;fm,s~ din ce ~m till mai 'mu!~ llW1~-

I entral a[ ~stonsirii. in Mt., ue!llswru[ ,a; devemt 0 a1~gori"e . Hristo!'S,~ eilatori'a sa a Ue\1"tHt1j'l ID_allare-a, tat reV'6nirGa sa: . '1tO'~~nl ~p~vov (Mf. l$~ 1-9)3 de.~eru .f.J,MQsia! Earre-u :W" IUU .... W'''''" pe ,~i -S';ai la masa mcsianidi, ~ ~i anmtA. pe oeilati1 m unericul eel 'mm ,dib a.W,i~ Luca dtri~· pr,ooesu'rn ,ale:g;mizirii ~i. mai de1P~:d0: [leltu;tcml dtevme njge~ 1M" 'inmeaga p,ruja o anl]i~]ftaxe ~~ n' c.O'nfilina~e a amamlrii PanlSii:,ei.

. ele e:uud pataool~idespre' .Parms.:ie~ Pit care le=Mn d.is'£uta;~ la origine lID wupd1e pmQbo~e il;le erizei, fit Il'8veau di:eP.,I: si' trez - ase~. un p~Yp,or In~eIDa:t '"i.p e· CQoducitto.i' lui I !, 6 lagere a mgtOzit9W:-€:~ graviia1i a, mOiIQc[1ndui... .CIfta,thJ:fa

veni i~tr-in1 Mnd.tm a:W ~e' I e.aJ,~ta;~. ca ~i 1~piI:git.erlli din pb~\ Cia mbel~ CIW' Vll1~' la,miez'u]] 'rte.ptB", en smpi_nnffi cssei

~ -, ·I~":.A~ I" . bill - [ I • 1I !!I IPIi

, se mrearee tBZI~, ~e . a llUil~ Ga n:ollul 'c:~-revllu\;!i dimm,-,

s .. c,imto·r~e.,. \Jedel'i s i nu iili l~n1.1i pe De:ptept~~;!' Biser1ca primmi ~Sl~ cea· care a. mterpwt~t.a'll: ma~ fntai eele J _ ei parabele '111 sans luws"t!o1ogic!, C~·-i\rdros.at"e co. rn.lIlnitilii,.

ntia:ft,k_du-i 'pd, memprii-acesteia s~ nu ~s;~abeast1i 'Iu;.irveg~e~. din eauza Pattl$~ei-amlHUlte.

'I)) Bisel'iCtI M:tSIi(J~~ftJ. ~anb018. emtff ~.elei man n.,~p''U ' nit, imr-o ttiditie dubta~ de la ,Matti ti T~Spedjv de lat LU€1a;'

'I" '21~ I -}4; I..€~ .14'1' 1. 6~ 24~ Ea ,apaTe~, iile aB!emtme, Tn E11ijn~ lia lui.1bm~, Cal l~ghiuDu1641 ~,Iclmei Y'&miwI ,es~ dati, 11, 2Th 5- .. a 'ftisatO-.m .CQmuni a cri~~ni' mei: vel1JtiJwli est.e .[ie:fu.m.m \fi~t]ei de tltrtr GaS]1ctii "tavireati: ~i bd~rea lor puc ee s-a , it' uuU·bun. i8~ ,~jlci unamrntIe numeroose~e 'pdolc . le! cs ~~ 'parabita; )uoram.riler"lieir ~"i C.lf!il·a oii _picrduw ~ po;

_le Ie-am EliSClafat mai inamte ~- ersu ,a,p~i~a;[d' tie J.mus milieiI ~i oponen~~lor ·sai eJl se:.cp~1 de a 'apha ¥es~.a tJe'~ hllmi 'oon~ -= lor. t's:Voi ~I'e zio·c: :Ei~ - sunteli iow~ ,ea'l,i oupeiliri cru:e

&ru descQosidei3,l invjtl~a; o...:a~!~ vmt ii 0 .pFimrti~. drep'l·aaee:' Dumnei~u i~~a< c.bemat pe Vanil;e~i ~i p. e Paoaloii ~,i Ioc le-a lofe .. [it ,mJ.ntu.irrea .pe. cere v~oj ~lP ~~aat;.o in pic]dan~~.

Ca):J.d. ,1U)iro:in C~:U-l, idr~rnre dive'Igem:tcl~ clrotrc neJle. Y·II i.I'_II.ltD v~F;!jiunJ~ fie ldan'iJJ -seanm ca ~n MJ. paral~O'~a. 11, primit UII we trla~m~~\a.~e:goriQ :&~. cit ~ fOS1',adit;tg,ati Q·a doua pap\bD (.22, J 1 ~ t 3J:~ impreuna 011 0 ecncluzie · :'. . . , 14)~ ill LfJ. ~ pa_rahoi I, ser.v>e.~t;e_' ca 0, i~tQ:tjs:~~ ce Ull:.'ib'ean dellJnuJ. dia:ru :~ 4~ ll~ 14~ d,e'~, ,mrvita pe ;c''e[ m,f1t't sarmani; ea ' . apoi llITgi'ta:,otrn (]I a dona il']vita"tie~ ,adre~ati cef.or fiu:!6h'~mati.

. ~ .,

pal (14~ 22 s }1t2 t' Sa,G~ indriept.im ,~te.nt~~ mai ,i'nr.iH ai~pDIl.

ti:ndarH 9iD! L~ ~ 4~ ~2 s, Dup~ ce S]lNjitoml a ~nvitat de P'le! ' :ti Ie si ttl ie ruoarwc ce~tat~l 'p ~ g,aratr""p'e sallilq~i ~JP~ Q.fbi ~i ~chj o.gi 6~ 21 )" .. inf;a a~ mati Fij!nas Incmi 'm. &al acme' (v; 2.2). ,A~ooci i se p.qmn~e~t~~ n~ai:ebemie maspe,- Jde p.e~,~(humu'ri,1 (de· tm'i) ~i ili.A, ]~griditwi ,(de vieT'~i3 ~ ~.d[c~ si1 ~e' dtlJciL dlLlC~Jo de. poJ1ile ret~tji ~i S'a,cbem~ pe"looga, ~ara,oii d]]l ora-Il pe. 'to' T mninaf.tt (\I'~ 21)0 £)'eoru:elCie }W~t, (22" 9 s.] ~.i: ,5'i1:d.l~,gluditl toma (64} .se fe,FOm-a nom: la ,~ si~gJlri ~:nV.datie:' a eele ,QelCbe.m3t(,- ,re;pe.ta:rea inyit~~Tei este IQ e,l(Bfldiere.·a Pm)'ilo;o;leL Atteas,ja de-zvoltar~e din S:1L1J'sa luomie.i. dE"~im11f". nU. ........ IIJ'Lc~ ... ,ri .. ' .... ...,..

.. -.11 ~',~i~'i!l~ 0 T"':

decat sa ibJNlRZe, imerrpa, gaz4ei de J :vedea oQup,at:e cu .n.# .....

prot., ~nate ]OCYl[tr· ~.dljD c~sa, sa,

'P'G de 1J]t~ 'Pil'1t,w~"e" posi'bH Q31 Lu~a·.sa it ·c'iu:t m,t-muH ~ :ti(i;e,a. dub~i ~.l1;yjt~~o Se po,a~~ ~~ lem sa f 'm~e'~e.5 ei,'pri1ma frnv;iq;,~e: cine 'ooi,ncohM1Q.ti~ cue se I "mira 4'9a~r.]8: eei din P .... ,T '"lII'~"'" sa ~mtmeze- deer p~ v~qh f paeit-o~ij diD lsrae~, i'n 'limp ee j]llvita~~~ mG~ti o.e191': diu afu@l~eitatii SiKl indice pe. p~ganj. 'C$i e,sll-~a CcmO 0 aratru" ~G,mp~titi: CU, ldt. 2;,~ ~ 43 (gitrnbQl imeditat. pTetC~d:~,~ta), sft_pare ·~i.J4f\tm d.~j~ inte]:e~t\s.e c.i cei nemv~ta,\i emu ~a,g;bU lunsa .in 1.£.-. r, dub.btr~a.a da:' tablqului,' ~Bt]S: ,ami, iJ!lalt· pentru flt ,]Htt;~~c;:e[~aq;;i~lot Dt;,kpam~a iuffi.Dumnezeuml,depri:rna. impO-$ll,fj.. Bism:~.se aHa mtr-o

uafe' care ce\lle-a ac;tj,v~~ate mW5,~ona:~ '(!~f~itt~1J)~eta p.~:at:' a ea pe 0 fO:f.ID1€i1, misiollam~ acord~l di:n'tre· ,Mt. ~,l Lc. ,ata,m

,;J.ccastal, :s-a i1lWnphll!t fo~te de t~mp:unuj" in sa' tn ,gt',eu a~ 11 ut fi sensul ei~ originitr:. A~easrta :IlU trebllLlie sa l1C, SUi~.OC~~ pmicipareaL ~al~]I,o[r l<tllm-p~ia,l11i ~D~~~.llilU a~ea din pe~pectiv'a hri Ii SUiS, Cc'l c,a. 'HI pr~v~a .Pm:.1~).P.M~ ~M: llor mtr'-~ll1 moo dife1ittt" nu~uib fo~a. nnsman crestme, e'W . ~vala a paiam~Qr' ill om, es:hatol~'gi'C:i~ -aeum aml _de inti, ..

_ (JJi. ,8; 11-5·14. .'

De aici Icop:o:lt~de,m C3 8:iserictli prinwa 3~inte~retat~ ~i a

l~D:; ,aeetlSm pwao<ita. a lui Mirs:us m ilC:ord cu propna sa.snuanUsie]}3Ii.

~smmea mate~ooR"a, ~atabO:iei-M,.prml~jluile~' c l[ibs6rvalie

, as.emanito.a~. e.op~)Ji~a ei (Z~- 1.1-1.3) a c~:nstitu~l

, . vrem.e '0 diifiGuLJta~ ·.,antra ccmeJlltatQri~ d~gmece s",,-a,ll r_ ....... '., ... 'm ,fiIt~, i~CUIcDatei pmblem,e: d'GJ ~er,a de ,a$teRw,t ea W'll invitat ,d~' p~ SWJ:L2l, &i ,~ibi lll~a. de nati? E}[!lic~\iii :fa,,= _O#.~;. _""'I ca 1~:Jlg!llliifi-wt. ca oaspetilor ~ia lli S6 dea bam:e·,de nuncf • .2' R§~ Hl, ll)~ :Oltl :r:ez" &t8" i~ c~ul ~a-Ge,st~ .. detl~ie-~e.lFl!~

~ .. ta, Diei' un exempllJJ despre e~isten~a nnui ,ameJ de, OhlC~, lJimpul hl~ IiSJU5~ Dimpotriw ,ab~e11I\~~~eHgl_e~r: din £(2 .. ~~ ._ E'vr.utgheUa lui fi:lma. ea Ii remm't81bHa ,s~~e: J~. lU1,

(v'A.r f. 4.' g, 16i''t m ,5~~o-vo~~v., l,3)~ arali 00, vv. 11-

~rP 111 .Jt!lr . "'s . -IJ.. . .Jl II _. . ~

, sunto eXdtitrd'cre. iar cc(m,p,a::raltiat GU n pMfi\bO:~' rnbm](;i

I ]oagi~' duce]a 'c~;ueltJ!1i~ 01 ep~s~dU1 cp .. emDl mla hatn~ it1loota',e 0 pmabota cu 110;t1LU independ,ootl1; Incep~tu~ ,ae~sm! Qtlal pa.t"lifgule pcallie fi l.bit in;12 .2 ,i.tma~te, ~i ,8 fG,g,tcaQl~a

l( sfonniriia oeea ee ~ bJ prlgine ,0 paml1n;da,~~f¢t.o.e 1~31 J a tmun 'mil, de rand, ~~. - 4~ ill 6) IG cea.}l Ullui rege (M~~ 12~, 2)., De ce.oare' Ma1t~i (san swrs8., ,mla, reme:f.1it a doWl.·p~r~bgli' te [impede' 01 tre.tmi'0 Sii l'llam aminte; sa eviJrun a w;'in~l~ . care &oM @t1Lt'ea'sa Sfli 'i,veaSi£~ din .invitap~, i.EiJ!eoselltlI'~

, lor 1le.C;h~lJ!il1i (w e , 8. ,SS .. ), cu afte CIi¥mte ci·~·tib.ld]lle;~ ~

mmilor care erau (!:he'ma~i ml ~a nita 0 impo~ta. fisltls~ n se temea die· .aceiSifil-·~leMlelegdFc·~ ,~BCililm. (I :a~ti cel'ela]te pa ... fa =, Je OOS]lrel vestritea ·cM.lnma, (~, de pndi~ pm:!abO~1 fi ulu~. n·~ilritor).: acosta mrne g-urpdIlac d:flciilvne Plintim ea varabcrh:- 1~ .despre Ne.s:teal I~~at -buna"!. .e\tml vom 'Vcdea emu- aCf.Ul1] am:esat~ .reiri. exceptje c'lJ~hrlersw!'Or ~j Qriticilof. T0fil.G"]"!.· In"lM me·n;iol1 ata gr~ri nttel'e}!eJ$e' 'Erebuia sa~ apari. de .~taJ. ,00 mbo,:Wa em apttica-ta, ,tnuruni.titii··· 'oaci a:tlmoi V. mO·,a aevemit curvirrt d,~sple oote2 .. ~d (botenrl.) ,8], desehis Ulia. si.Jre sallia ..... ...:, .. ,,~a ~di'· "~tllf Duni, e1 c.e.lbt mi"~ _DM m~, Cl1:l~, eare, aceasti allrru.ulti;fie de~pfe U\)otez fJle~hibzuim. ~i m~DmplCtat1h d£~tac'fN,jti~ 'I ei ·m_j-~d()Irarel BisWc,1 a fcst. oonfnUr]itlt'. CU, :perlcolnt ea £~_tgheli~' :banl~m gf3.tiUt a~ lui gl1nmez~y sa fie mtcerpn:tilt! ca ~:tj:be~.an4~-i· fJe :Ee~ batemti de I"OSpfl'MaJltli]jti.~j~e."~ICl

)mOi~lel (1W-m'~ 3!i 8t; 6! l~,rs;; luda' ttl "

fu· SCOpN ,ie ,a: mde:pirt~ orice faDdam~nt ptntro ',0 a.tU'C r " "~tatmic'm~ :pHa:bols eu ha~Q .dl:~ JUlsfii a lost iJ:a:Slemta i~l'l!l pa faDQla, cinei oek~i .w:acr.1 inttnullcind princ,wprmuJ. me:n:1ur~i ~ ·slIbll[\iind n~:est:mtea, ,pociii1~e~! ea ttl (jooditme a; edlitfi~fui 1:1 ,Jo,a;~~a de.lf.p!O' .. J\:itfel, ~t!de;m. di_n :~W eum Bit&mcfJi"a pus pam~ta!'D, relalie cu 'pooprila ,58 ~jtuape: feali ~i I Jirgt;-:o *t a mti;mpUta ,0 l'100'esrita'le care s-a ivit· dhri, activj'latea ,sa .mjsio~

1A fofi'n~ mataana ,8 asemanarii C'Ll11lmli~a: din ,s[e.sruc~ sa

~~~e ci i~casta ~!~lIQlIlm'f1ead 'tUitU'0rt 'Oelor din casa'" (All . .5~ , . 5,~ tIl Le; pe de- afta}mtte:i ea zice::' ,~ tori cei ee .mira, :m 'vad8 Iammau: (ll!.13~~ VerMurn~a blcwneJ, reflecti ,a;F.llil-eettlm: e~em:is'ic~~ 'P' ecum 51. ~i'tua,a .misioJ1ari ISJ BJis~,neii~J m :f\!l)pcctDl JDWsiooaT este expriuat, de' asemenea;,: tn. AD. I J. 1,8 (0' &B 6, ~ icrnv.·o JCOOtlol;r" -

Q) 1(et/mneuliit'i1'0lJ1rU CDntltl€JJFea BiJ€-·riciJ'. Pe parc.umil eelor spoe p.ittl~jit~~ am awt. in repe[ate finduri 0Ca2l ~ sA

:L ,e ,I!!h"i'F .... ';J' .' b :

Du~ '!ldlml pmceS\1Jt p:rm. care patca.' .Q.lelc~ adFe'~te: initial OO'Q.-

Iduo.t=ari.ler rell,giQ~i at 'Wi IsmeFw-c san :oponen'ij"icu;' lui li'sUii'1 ~

'-I t q.H~ate die ac.dvitatefll. iooioor.ia:]i ~Q~d~\e~tn~~nt~~~cri.-, '. oes~e ·napslatil au fost. facUitalte d'e ~im'bob_m[fJ.[e U'tlhtZlttt

IIU!'lIl'I.i'\..i' ' . .I.~ tpl:s.t()r)~ dar, de ~~']e . e~ e~e ~"",.au-dafora;t in p'I-ta'U.ul 1 nevaii. di a ga~ "oare~ an ,re:termte in Z1 selle tUl liJ1l5, h\ du~~tOfii DisencH ... Cuvbta:m:ea am .MI. 1&, care' ft fest 1:1#''''""''_''''' a\fIDl.dU .. ·M'itIJ ytdere' a~as!l;i nedesi.tat.t!;,!. arati'catde

. era ea 's:i:w' ]:tlt~:;! ~ At·est. -actor' ~:,~nft' eJI\''aJ'tl,. de' as:s..mencfJh

ltt_rll"i;f\pihllp''''.'!iI,1 ineii-v,[dRJl]ali a ,afaoo~e1or~

• Alego,r-izm-ea

s,eeti1'lllmel, p"rlmerga.toW"~ (ProP· 5:] S.S'.)I am 'v,i~zut 'ea Ih!!.!'Y'i"'I'I\'''.r;!jll pdmui a, a:pHeat muJte par.~bole la p],iopria situaJie,. lrLlG.11.>CIi :!prln ~t'Jzi~rea, F'ams· e,~ §i m~s.· unea in finclllll~ .. ~ .. ili:"_ii'!r ... · .... · UUJUI dinUc' eX:ll~dien~~le ,_~ c~ a·f'~u.t uz In p.r..n~ I re,mtmp.r.etirli ,,~bolt~lor a 'fast: mfJ~Dd!a ~1~g9dC:i~ in. r§nd1.,losim. al,egof<ilzaNi.b:risto'J.o,~j,c~: tu___w:' I, oor~d e,

, .. £ '1-,. . •. .a

I.I"Ii,Jj!M'!I!'\ ,111 easei, ne,gustflm!;11 Rgc.[e. ,1.u:tQsf mterp1etalJ ~a ce-

'. I·· . " 'l

-..· .... ,n,' ...... .., 1'1,'~ L ,pe Hri:stos!I! in' tm~ ce, ia Cl1gJne~" au~or:e:ve' area

Hri sins' era m cea mai m~~ parte l;ijV;iJuitl SlOlg~faia flU- 1 in tatf}~a- drunte pm-abDle'. Dax. de as~~eD=) ~Ql'f} ~nde; "lo,rba, de ,rasP.~a~a ~i :p.ed;eB:,sa exi sta ,0: ,~Iewspczitier. C~l Vbll.\ltl' de ~ se {eCur.gc tl ~'~1Jle.taIea ,a1l;loriQj:. ~iDa ~in .. · ~l· ('.~ E.l· "lil' 2" I; 2- "J,'~ T ~ '1<l--"lIJ, 1.'"ll1ll..,\r im~~riw~ Icet, mad d.w ala-

"JYJ:~ Il ~.J.I~ . 'II .J, ~II! ~ rJ., r.::J ,f JUlY., I. .. ....

1I1A'~ 2,.~ 1J],~ 25 ]0' 'Numirul mt,F"tn.retirila[ alegonce S;B'

IIl'iIl. . _~, .111, !II '- IJra .... ·.r ..

d re e-stte 'tDtu~i mqt~ u'uti mate,. 'Tp~~ ~rei s~lluPticjj

, ..... ~!1''"''E!i;rjf(',~: in ,3; ,g~i in parnlbole cuv.inte abse:me" ,ce ,gmt: de ~e-: es nen\pll,cei, diD a(cOSl (Me '4" ]U~ll ~ittl p~:., in manja-

I Yo ~ .• ,..'ai .

tol tOI' prezeD~)'_ mnafie.,ce'variatele' stra.1Ut1 ~e 'tI;JuI~e

a m tltiliZa:1»3 de. eik . ele a mrer;retim a1eloJ[ic~~. s~;ar It c i es~e tfu ~o~it Ita eele patIu 's~,atllrl_ale tr.a:liili!ei a~~ '_nCl"'''.\~'' I.' SIIISI E\'oo~e1!ii1oI' sittoptice sl fie ;tt;atate sepaIa:t~ I lf10epe eu sm.dt~-i maten;aJnlul ,~omuo- '~w Male;/. ,~i Lub{l_

~I "&.,

73

{A,)~ :kceAud ~.p;Q i. Jar Iuatefiajull~are.alii (~)] ~~. :materi~hd' ·~iat al iui Matei (C)~ :i;(1j ,E~angllf;liCl. fl~ 14 lot.l'N (EO~ '~a ..

lui S'fl~~i~]~·~.!Ui £ifCQ: ~E) §i lao Ev.~,,,;g*teUa- iu.j 1fom~ ....

~. ~a] intall, de :t~a;te~ .rn. ceea ,~e :P([]f~'~~t,e ·nm:teriah;d· -.

.. . , . . ~

p'eltU~ Mt. ,~, lC.J S-~. stabHit dejia. c& Mt. ~ i Le. conooF,fli

ap- ~i~atea. n~[.aibO]elo:r .t;·':"""~h!l!"i (.j Kl"-"", til .. A:,3'·· 'CIj • L'" 1·~ l,n, •

.. .~' -. v » • ~~'~ - • ~~·,i._«~" .. ~ ~I.~" !..Ii . .aG". ~~ ...

~lu.gU-~ij.mi,~ i ~-a Jn~~fm;ta;t ~u~(raveu·be-:re'!'ll Ol"'t 'l'A,j,~ .. ,

;a -r- '~ 1 ,r" . -.e;lJ,· .~, 't.J~~i.1 ~':"It'l: *TJ;

L~~-. liZ!. A.~ -~6) ~i ';l ,~ta]mlf,]h)r ~(, 2$ m,4- 3. Q'~ ·Le.. 19'~ 12~21) ,H,r.~:s;tos, ~l la P';aru.s.]a ,Sal i[1 deaac oro CUI' rm~e~c~lJ] o.[~ginat pajra~~o]J~~.Qr" i\00tdu~ dfntre lU'L ~i. La .. 1' in 'f;Qat~ cse~e, 'ttei-- .. _. oolffimli eoneluzia ,noask~ cij ace5te)ilte~l'eti;[i· ."' .. ,~e'·dato.re~zB. iCeJor dloi '~VBfJllg~e.li;';iti!1 ci ~,p.~m~a.u. tlfooitlei . Ie{_p'r~~_ex;~en_,

_ .~n, aff_·el{e'mphl de hde.rpreWJe-,aJ]~,g'~;J"iciL r~ge: liD Tn ... , ·r·"" ._.~_ lul-somun 'hlll Mf. ~i .Le,. ,c;lili maraoo'fa cinei ee~ej; mari . 1 = 14~' Lc. 14~ 1 ~24)= E'w,angh~li(J' .lui Toma 64·')';]. riol1lJa :m~a;l;e~ ialta.:a acest.e1 p.a.rabo]_e,~, 'm. com_m;Jara,lie cu. ~~iQ- luc~lljci ~i e

versnmea dJll E~angieJi€1._' lui l'llma~.,e tanga. ' .. ~ ....

ll"'14l; Itleja_ dj~c~;~aJm:~' j11 ~. ~3toINil;:i;jmp]e ·varian-te: nar ,

·p~ijcli. (f ,sene de, ,dt.verg;emte' em;e izvo'~aic diD rer-Jidjbl~ ,g()nl~~fi1i. P,api"mJ. OR ]]1 ,M't ~.~Qfl.l}\d~jO (Le. 14j. ·16; 1£.\.1; lui" .. ' .. 64] ~. d;eveml ~ .. Rt'~e~' (11i 22~ 2), i~1r: r8€.t~ov (E'v'; lui' ... , san ~tl1tvo'v' ~il'tt (Le_, '1 i.1~ 1·6) ,8; &v~]]h 0 :11LUllti a 'tTII.JJf !·~rl i~",,;;;:::.n.""'_1 l~i [Mt. ,22~ 2}~ ,m- pu teat .Ern, ,e.x.p~ic1lt prbl .~r~,uplllne~~ . t~ ,~,,:m~1)dnfl:e1:ca. la.·~ea~ rie.(~ ,doua pamb~,1i itrsemta (jIlt

l ,~ -1 ;l}~ .m ,c~ eJ.~ 'vur&~ de: e ni;UDm. prelam:m, de ~ Rg€:',., I .

mti ~·mul~jle ~p:Fb:;at Dill,pi mr_m ~ v. 6 I, ,~tl :' nrl''''''._-.

.atri~\j~. ~flat 'infnIRll!1JSe£arii :t=a;pm~ ,ca sh:ijiftoml oeJ: G:fil ,....YJ .....

LilOO It 141~ '1'~ 2 ~ '! 22 ~S;.) "f din EYdgh'eilfJ.·lu~ ,'E~m{t e.s,re ,'I 'iI'II"I'I!"lI..o!" J CU1'tJ~H MrIlle( prin.tr,..Ulili (tI$.mar de's]ujilor,k!c dUJitre' ,~a!!]'e ''Iffli,f'j,lm, :~ll"'&c de~at ,sa dt[eai ,mWl~~le _[aJ.l~:uvim,te (l~",~,.".r~ Itt tim'p~ 00 ~P~i a~. dW]oo (2i, 4'1 &llJjl'ij~ ,aonl:et'O~) t-r:msmim :me.gaju.i. ~~ ~ette~~i'~. eS,mgatal ~i:oi '~imra su,-pfimootua '~i clej I.'m Mil, 'p:rimu] ,gn~ a ~ost r~spiin~. ICiQ,t estedlmpede'ci a:mitldo ..

- ' • . - ~ C!t" ~

'Cgt~t V.e-r8~t~ (.2~ 6-1).! ¢w. 'ex~~p'iu'l! ,cu'V!t1tWI'Of o ~E ~C«Jt-

-" . - -- ~ .. ii!l . f·,~ :r~,,":",, 14~' '." ~ \ " ,. 'f' .,' 'foil" .Hk.-' -TI.p;n,ilIIlr"" ..... e ele mplU-fi'!O!'n t~~~ .Lif:.~. _ jI 1;. JI. iJ-' ~~l, '01 ei~;!i,!!:l)~~re,,<u'!~'!W!-..;,u,~,...... ~

e din Lc .. ~{din. Ev,q,~helia. .l'ui·rQh:l~~ m~ 'I:egi'hirar QrjJ~;[.mm,1.lie vv • .5 S] 8"1' d]s~gj~d. ndreg cadi~l ist~ri5~rif. 'N'! s€ de'e.x'emRJ1!b l'n '~., 6J ·c·i I~UJ. a'l '~mllea de :slijj.ituri i1l~ Cijl iii f(i~i. ~e.s.p]n5\~ d~ ~ fost "~i m,a~tra:ta! &.1~ni~i na moe catre ~Q!L,.,tpi (Ql:ic ~no' \l'~lr' 6 ioS'-t '131)" ·djn:lre' I~ei iIl~i.Ia;~~, ~~

r U(i~~ .. ll1ea, ~i mai sJ.~'riM~~~~ '~~1ie.~J]~:BtC:d;~ea. mo'llel.1 aj. maniei reg'~~hJ.i ~MC~, tn.~inro ea lu-m~a. s_a ia;p'.art~ l~ I . i~_tea deJnu~ml d',cj.tt.p:feg~ti~. i~ru :trimit.e ~~a pj~!SlQ]lm~7:; 1m a-i ,~ep1ilta p~ ac:o~ U)~iga$i (~e :SUfit ~~~ 1.IJCH\tOf* ai 'si~gure ce;t~ti)[i peatru. a. da foe ~~~eita~i4 lor ~ Cv- 7). ,&w.

jtlent c.a: v. '1 ~I '!Jti[iz-mld ."~, v~~h~ tem:a'rJt)~eloric-jJ t,ate" desc~p~ "pOOi~ie d~~ pe-deaps,ij7~ ~ se R(.ii:'f~1 ]a disttugers,rt IeIP,s.alimU!,~ , de ~,de V.OIN deduce ,ca Mawi m'l~JEI1;i1~:m:ea_~a sa :pi\'cz:inre ~n primul, gnIp de·: slurji tori, ,~\t~ 3) pe prof~~~ ~i ,[f.~s'J,i~.gelie~ ului tar.; '~dn al dgJle, a;rup (v. '0, ~ei ap'Qsto'~ ~i .pe misiro, 'I1im~~f citre, 1~!'~I)f';ru (.~emsat~mj~ '~~;um ~i sqlb~hl'wle ~i . ~'ii"·ItU·I] (. -"v· £"lji 1ttciul"a;t'e ,de ,ciilm 'Om] dr]]]~e ei_: 'td'rl1ite~a ~,

JL.IJ, ~.. • ~1 .-" . ",'" '1"'\' ~ .~; ~-wr;:

I zi (v; 9 ~.) ~1ciim~.sjtm.~l bt,'p.aganl;~io:t"lrm:ea, in sa'll nUf]Jiij ] Ob) este bolszlLJil. ,tn .. ~b](n;([ J'9H]Ai:t~~~i·t· p:~lm eafe' proj a.d1J.W;.fu~~ta~!· a care~ 'p~g~~]fe. ~~1.Je -ve'sHtl.~e il'pf)~t9~:i ,~T este r'espm'H eu dispre~ .de oilS:petii· jnvimt1~ :te~tiv~ta!te la , iau parte ·'e~i f.HfPP(ti~l'~" la eare :tl'-t a~. aWic~~ dj_e~aJt c.~i, i~;,.'

1"""11 ,f,: '~'" hruri,~ d~ n~]Ita- 'k_A;~: 2lmQiiav:e·~te ~~i&tQm~ Ju.in=

~!I;ib!~ JlUj , ~t' ~ '_ • ~ ~,r..); b. Yo

uirl,]; cereetaeea mfiti~;&ii oasp~lil,oc 'v, 11) este j'uj;eIDatat de ei; iSll.tlW.eriClll~ .t :mad, din ~$~'~ (v.. 13J'· es~e W(jJoolr (~t, Jll·

12; 25 ~ l~~ .. Mt&l" prin ~nteIpretama . .sa'ij)J,~.gGtcl~~ Maki a sfo.~_at, J1Maib~ila :noabi :S~'tr'_9' c'~rnr8ire _~: ',ptuuhu ~e cu:mp~~ d~ l~. aJ~8]'ifi.a. '[prcrr~p~o(! c~r.~d ~eT~,~'~-' s al.im]]lui~ pa~i. ~~ ,:r;1iiI~~~~m ~Jea dm, ~w'! ,A,~eas~, schitarifa

I S,lanei :rlmogluru d~: ~as'C"1iubRatltre,~3il1~. S:£i ~u~~a.lTan$~~flll In i si UIUii La p~g~rJji~. Siei l~llll ms:p"ln~'=o ..

'"

- ." ~ '"1·' ~l' • 1

Luca este mal r't'iJJnul]n uttl ~ZMear a!IJeg,011e.~~.11 '. r:eIiE~-1ruJ:Je31

lUGa..nic.a a p.~nLbQ~ej cxl~till d.~sjl,~, Me.~e trijs.attJti ~l~gQrice_ de $i ~] e nu SUH't .d:u:[e 'a. at de' ·depa.1te ca. lao Matel Est,e ' ~1;;t1'!' dln ~ntt.!jJdu!Ccm.! din 14i!l1 - S ~i din 8!1il'rnsia ol;ina; nle~~ mil v. 24:J~~ 'ci. ~~ el 'a 'pn:vit -e]na ea pe s.sJhitoarea: mmtuirii. Ma~ mu~t inca, am. ~timt dej~a. ci pentm el ~1'11g: este .!L;" .,_""' ........ '"" ... ~ ~~ ti, ·PaI.lOom S1mbo1ize~al €bemm~.a :neamuritm;j'- ..

in~~r1i a1,~';m se rid~ca. mtteba;tea d:l~:{ff msu~ Lnc.a ar fi

_ [I!'il

sa fl.e FaspWlzlto-r de aeeste .~nt-elJlreUilri al.egoJ.:ioe.;. In v.'.~ '-JI.!)WY

,carz~ lierlfezmmma ~e-gorici ,a lui~~ol'U;; 'caijind Isiaelut.:~j e.mei. t~. limd satfu~ate.a m~n.tui:ni! nu C'"Sl~e' op~ra Sj8:,. c -.~ cum 0 arata. eo~e.lllwda la ,00 M.a'~eil' este 11u'lLi.w€:che nc;!eal amijD,dot Ga;drul pimlbltesc al isto.ri;sl~n·1 mt~ce _"Il.i' ,U,'''' Q1'loi!'U ''''--I.Ii!Oo'. 'rea ca, irn$o~i, lims. aT:~ puwt sa 0. 'F.'ez~~te car pe 0 :a]~g!ol'~e ,s.atbate-tii mlfltuim~ dar se .pGare fOaHe bt86' rca. Bl sij, fi gand &ces!t mu.e:ro~ ea ~,i n~sping.erea· th~n;J)~r"j de, Clue

Uneori B'i.Jla.tai Mmw.i (RiM ~,i -uea~ aleIQ~~ 'U'a,.a,'IQIU~,;I',lilUgl""" din ma.:teriallrJl d.~ loghia~ A:srt(et 1m Le~Jr parabOla QU u·.u ./1 ••• "., ...... " .......... ' mgrlvelte,~ ac:ti·vi~te pnih.la;~~ mn: vl~ta (15:ll .~ 1J!1 il1 tnnp ill .Mt.,· .p~ de al .• ·:pru1eJ .ea ~deventt c ,~deg,(nief II~. ~~ei~otgfj.aa

(~8~ 12 ... ~4);, piSto:m[ repreziotli"pa' ,®,gnd:uci~m1. ' . ,

~time iar' oaia 'pierd~la~ pe 'lm mfmom ritii;e]~ ,d: oornv __ Bim~i

it Ne ~lfl~@·a.t£ern~ .tl1_ ®Oltlt._hlUMe.lc In D::Hltedah}l·m.iem~, . 'p.r.ivire. la: Care ,am. p'~~eaJ'J in&l'ue de 'toa:te~ . sa :am.iorim CaN' gash: deja 0 apJieaJpj sec'mltuuia, a TO h-eiu~ (in Mit 2~ 1. 9lblj 20J a smpin.wtri easei (in M~. ~,1! ]13, 31)J~ ~--~s:]QS< .. :~.indCi.'IlktmD~ elm:npru, se ~1S'e.,tet'~i fA Lr;. (12~, ';lS-l f,J) ~j trn Mf. (,24:i 41; dq;i L1J:l,Q.a ,~i . robabil~.i Mate:l: t~i mmeaza sursa E'er 5]: De-f1a1cJil,. .sep·Q8,te dcdu£e~i ~~[ if$i am ,i.zvaml deja in tmttitia CSUfsta blZl M::ttnl'mm. dID. Me,

Un all. .cx~.mplu. de mtetpremc ·alegptlcii este pa;mbO'la'~ __ . aitorilm dti a'i: y~ei (Ale. ill .. 2) m-lt·-~~JIt 2]',1 3'}-J~; l.e .. 20." g:-18:~ .E1;. M' 7\lme 6.51~~ .A~sm parahalli~ ~egati d,e ciDtmea

'i di.[ll Is', S 1-'7. pt')ezint~ un'·oaj[ilct!e;J'~ai~egQti,~ ee este unie 11anmoI€Le ]ni ~SU8,~ Est~.lliDped.e ·eil ~i3' es~ebNel11~ .. cit . Ida§ii 'SlLnt legiu~PQitii. ~i cQ11duei;torii lui ·~.6t ~l P~~f~e-

. viei este EhlmneZeij~ trirni~ii sunt. ~r.-ofe~j1_ fiu~ este Hris-

II pedeapsa. lu:cri&or],hlt sitn'boH~eaz~; r.~]fi~L lui LSIda.~l'~,.iar U Ialt popor" (Nt·. 21 f. 4]) f'Prllzinta B~senca .. fi~amurdoI.

L ~g~ pamhcda ~$tej e\o'i.defd~ ~lm aleg.oriQ~. Cn ~(jtH.-e ~ces:

c~l!ld ~life;ritete; veH.iurni ,~unt c"lm:parilite tn'u-e' Gte ace'asm ...._.=-~,- •. -.. .s.ufe1l8 G' modi fieare ·radicam..

·prw~lc·ed.iW 1((iJE: ·ciM1ii lU~,J'ercmia~'- n .. eiI.)~ (;o~];p~.r.a··· i. du ~ Ia oo:nel~lia cia tW.~itllIoilllill! ~le,g:~rtc;e ~ar~e :apar iI1Ji. Nf_t:.JJ m.M au ~s'etilllij in Mt" 'SU1jI'[ se~undare' A.ee-s~ uzultat ft fo-st ·lu conUn1li1t de ,Evq.nghet'l:C1 lK,i_ tbma-

. ~) eu privire :~a hrlTod~Gc.rea~ la>,P:iJ31a~~'la~ '~~ltl~ SajQ~lS'Qrcii deoorlierea atnena~li1.ii -pJine de ,gIiJI a Vlel din M~. 12, .j MI. 2'1~. 313.t este in s,tJfiu;sa tQlnGotd3,nt.tt.c~ cinm;re.3 vi,e~ I 1."1.)., l--7. imprnJmuirea ot@.ascul ~i tli,lfiiUti sunt elemente

, Iuate. din 1~. :5,,- U1.

De la iPrlm~ i}.[···vife"r,~e ved~ JO~ accste alfuzH ladS.cijpJtw:~

'~11 pl~me.le- ftaze. se 'referl 0.111, h\ . nn "IOIp-ri.etiJl.:r pa~iD.'h:~O a! i ,ei. vit ~ [ ] a,' vi~ sa, cila D~m~~~Jl ~~ ma. ISJ,aJ,e], st, ~,~,C] I e:a em in ~1a Q aJegade .. Aoelfita aluaie 'I a -1.$'. S = om] s~. __ ~m I 200 9 [Ilca mai semtJJ.Mi~a<dv esre £apml'ca ea lipseste cbn

/: ':~n.~h~:U~·lm T(i~~~ UJ~d.· incetmWl par.a~ olei s:uni astfc].:.

Un om.avea '0 vie. El 0: d.idu'UnO',[·luCIitoI~ ca S~Q luereze i'~ d sa. rim~~ redul ,~i de la ,din~~i~l.. eel'mat ;semniica ~~ ste faptul '(ii a ths.t fol'Qsita Stfp#~dgir1ial1J. Ls,;gliN[a ~U.13. '!t ebuie sa se datereze "lInG! inte~ven~ji; edi~u"aLEt S:~£:Ull~a~6:: (2) 'h1 ui . i'terea sl~jitptilQr se poate mGill1~~~ I~ ~.t~ I . ue lim_pez· me, t:ara"c:ferul ~!s~,cn.tl.~'~ 'a~ ~.isab;11]j L~r i\l~~o'r:e. in. E:v.anghelitl lui TOlliJ1Qj "in1.r.odm:::efC8 oitata. 'I])1l:11 sus conn~ ua: "JjI $l~~·rrim~'$. ~sib~j:i,tmnl. pentru ca ~ij.- i dea [pd~1 vie,i E] au prins pe slujitorul :~ul ]~;U b~t1tn'pu im ~i :t.,;~r fi uc.iS .. Shl-

'76

jitorul a 'Vel:JJi'l $i ~,$pMS, 'aJc'eas~a S'l~p~tndu] sau. 'sMiJpanut ' tises <~Poa.toe ~~ p:erac:~s,~ta, :mI[:=] ,etl1{Sa~a,l!D)'~~I ... 1\, tr,inlis an ,at

sJ1ttji tI¥t.; ~~,I~ClriJh~irii l-~iIl bltrut ~j 'J.~~ acettS,ta"', ,A..C~1IiSIta ,

~ll. treti.l ,d.w.oo h';'J! de ]j ~~lite:l)e ~n,~: ~Qve)r~itj:. diirecte';. 11,jJ, !l)e a:iU in ea nt@[ 0 'u:m'la a; U~_'lliU-~ ihteles ,~de~ori.G mc3j~.ti_

l8s.te de .lH::Jl!iE[l~ b] mod deosebit, c~ iN: SV'flfJgheli{1' /;;ul ,mm este _lJ.i~~m]~ nmmal' eite: i.t_~'l &luji tttl':" Aqesl' 'asp~t· reap,ue iPl " ' -!c~~l ru:~.]n la rEle~,JJt 02]1 2-,lia) - ! ~~ili. acolo rrumirum, " terilor Ie r,~~~- j1a lre'i, De trei on esm' lfilf]jrsi Cat.e nn slujritot; mail ,~st~btlty~ rni(J~ a[ dQi!ea este fu;a~b,~t~t l~] ,m.od. nl' . .' ' l,a*Hi:~i ,e!;,re fa~a,,- ~M'.a~·~j~e~. IOSle' ueis, A,S"tf~]~- Marrt:'trl ~',"",_', jea.z_i -s:U€C~Sillneil iJ:tsult.cler in.tr .. e O'r~jnQ' ~~'Ceiide:n.ti, pe:~tru termina m'f[" .. uu Pf[j])ct ~lm~mant~ ·'d~SPooM~ de ,a:ceat'sta .. ,~s~~!~a eel d-e-al, treitoa:'8eiV~'~lUlr"s:a ,fie lj,cis,. etunneaza 'tlP~,~erHl~i ·popub.:m, pentru un Ilnn~ll, cultl'lf-inmlt (climax),. ~~ Ii: e~~] a¢est.a nn fr!prc~]ritSi Qs(dUJ$~e fefici~~t~ deo~~~,-:a'n:ti .. .C:lpitIl(i_ ~~'M11 pe '~~e 0 va avea ~'h.d:i el os]ab~~t:e 'h~'s'Ea~urarea p~'vest]n]~,,, ;'-\'Gest aspect nu aJ~(e, :~jd 0 ~'B.mGi'tic~¥i~ ~dego.rlta 'I,®,1.;rL1~ i, ·a!dau.g~ot v: 5'b~. lonna 'marcan~ a alnt.iild.ol]'u~tt ate-ei1ill ~®I'_ mt115. t6pla ,opuJ~~ ~~h~~~laJFe('Je ur.mcatj h dare d~ t~rui~igu~ mara, despre 0 ,mlli.~iflle de sluji.tt),ri! dintre camuuij stll1:l'bituil ~i UD1~: utt$i Nu lin~.pe: nici G mdci~ la, ,ci, aki a~et11:~~~a-face Cll?b <T6fer-ire la, ,p,Fufeti ~i la SGffi1;s: .lor. A;re~~HdH, a1~gDri'e'~ ~1l'Jjttlne~inj} 'labl~'I!l,1 ori-g~na~! nu, 'PQ~'M f[ ~F~wev:,a, dooa,t '0 .e;Mtm,d~e!'ee~. , ~s,t~ >'darayte.rls~t:i,c_IuJ: ~Ulca (l2,~ 10-'1'2) faptld ~a tl ftlfW a p~_ hl3t 11,c~dere-il, eelui de-sl treilaa "S'h]j11Q~,' ~ ~j_ ll1C[ ,Cl1ric h!z,i:a 'ale .. g@Jicl £i ]~:i Marcu BJ S.-1El "tJrmtat la l~'tteft~, :Il:jm];t~e ¥i maJnt~rrle:a 'ucaarnla, d~]]U~ .s~,ujitori~ ad,ucr3nd. ceie trei ij]e~d~~nTa~ la ,0 siiruetrk~ pe]'f~cllt~. Nu, mal ~HrliJttHn ~n· ,s:ttrm~ja; de a ~pl.];ne daes se-bra S~ re~.iae];e" s:e d~t~irnliz~, d~~r simtt:d.ui ',sin Sti:]isfic 'sau trn~ti6i O;fm,~" Modltlj ill owe tEja'[e1l~ft, Wfei Cg,te ICU ,t(ltul dil~>fit (21~, 3:4-3'~)_ 161 ~ nrnliJ,[ 1lI1etQiLa·ale,gqrizantli eu ro]]litK~~l,en,-, t~,~ pMa ~'a earp at, Pun~tn[ ClulEni~anr! a~tl ~u tn, n ~-isfin, to &(t' __

I~ este. 'C~lp}lrEt detenOf8Jt El p:otii.'if~~re ,CM 'trimi~@:rea:,un1.ri, r. de sent[to.n~ dintre care, Ulil1i sunt m3Ura,~ali" a[~ij lif&l,j~, ~ Ii i banJ'~~ ~I]} "terre. Apol ~,eni. I~ aHa :mbi"nue {trifi]li[~-

m a i n,llmera:a:sa d!eci/tltlf.lll1a->,~ ~dtrei sa~(a ~s~~~' ,acee~~j., In d01!;la tri miteri, M~t'ei 'v,ed,g pe pn),ferH m,;:d ti,['ll,UlIl i .~i.

G i w:ai -Ulvi~~ '~~~olen~il1iefe'a ]~pidiri'i,;~!()nst~tw:e·o ffi.f:'e]"il1!~ lil']ii, la ~sqa:r~a, prc;feli]Clc (2 P'~h,dip·. il4,; 2,];, Evr. 11 ~ 3.1;

23~ :r1; Lc. l3~, ]4)l. Nu mai ri1Th1irJJe niinie din povestirea ]i, l(}r,iligiirari~ ~~ 0t]W, '0 citim m $vG,t-~ghelia, lUi l"amO');i m '~g,IJe'lla deIa ,Luctl. ~i :Pl~'CUm. 0 ,pulem dedaee ·d:it1 Jl:~a-M .. lill' ili! .fa ,M~fe,~'~ b istOIIDSir:e; m, care ct VDi~b31 d.OM de 'lH1 ~inm~sag~r cee, 'e:$h~J in IDuod ,re~pelati ~lun~~t de OO"M\f~~~ ~a,

mile goale ,~i goni't 'CU, :S'~d~lm~,~i Qaicl~

i ') Cu. jp'Flv'h'e' ]a, trimiterea fiuh~j~ t~b1lJi~ -:S'li se ngte~,e c,a,

Il '1 ". I •• • [. fJ. I -. 'I· o'Ii, ~ ~~ ~~~ _ ~

; . . . . rea1a a" S\l:t1:n l'i;~]m se ulGbeu~: ~Q rrHJ~ ¢tl1.Jli!JP1 DU, ~U~l-

~HJ, Sa. La fel est€ ~:i in Euanghelia lui' Xt.'lt1lfHl 0a:f€ conb:L1fiLl!i, umJeaT]k~,,~Alooel sit~:Fl[Ul[. vie], l-a trimis 'p~iLfil\.ll $;511. '~ce; «P'Q:ne n ver. ,re'specta\ ~~ Fild, meu», n~paIf;Ce ac"ei, tori ~;tia~ cit elera m,().~.teflito:ru] 'i,],ei~ .. pUS~J'la :trifma }le' el

I ~e]B,eJ-:,a. ein~ are Ur;QCi'b] dg 3f1J21t -&.a. 'llIda','"~" Ace~~~~t cen!~ face difidla mtrczimire3 m par~lffi:n.)la a tw'~l ,a,[egarH pe

, ~

B iseriea It'iffj]na:l~ at fi '":U.::3:--:0 m !DT~inil lui ~;susJ' deoarece ~-

.t"1: ~!['i"'" ~""':""'.,.,. ,

_ ....... "'''", lui Iisus ~ve;a 9 ~PJJd~ ,r~ ~1it, de' eerli~t1l1i p,euu'i!l 'lli3is~-

prhnarri~ fJlcat ea ,a:_[':fi 'trebWt :sa; fie menWG'rlam m istcrisiDar in si~~a ~i ~i~s,~ la cm~ 'I~e~~ r~mrjt'OO;tfet tre;QU;le acem deo.se\'lreJ iinU~ .eeea Ice a.i [lt~]1)~Qnat li'$m~ ~"i me dul

C~ L~a intele~, audit,~rh~ I S~]1,_ Nu h']caJH~ nici, Q ']ndoiali, vorbmd ~spn~,' tr.jj:mirere~ fiw:ui,~,li.slls.llim~i se ,g~,~e~, 1~, pria Sa ty.imitw:e,~ insa pentru, mSJ~~"~~~Be'll htMorito;r. 8m semI ~ a'~,a mes<i,mici- a fiu].ui ,au. :PtUW~ .ft ~H3U. m~p,t 'Sili~ de-

n:;:'ce ]] u e~~stti riici 0 dtiv1ftda pentro a;pli.~J!:ea ltt~1U:lluft d:~ I i!.lll ~ Ul- [}ta:mneEeilll"( [t]l M~M~ i.N, iItl,dai:stnu'[ F.a[esti~l]an p.l'iB$1in:iM m iyN.id, lJlifrU~ evre1t1(!j tare a:r :ffi, atuzit in pliitf::ta:b uklj1 :Q;6.:_~sb:[i

..

~··turia 'mmilt«ii~·,ucideJH. {qiiufuD), Dliti~arfi PUtgt:troc,e 'w,inte -sir 0 aplice:'la trimitel'1ea lui M~s~a~"1:!~.

Hste s'mrm~fieati~ ~'m~pa1.;aba!ta mb:inicii a~aFe-n •. ~ilor ler r-aJtlEl ~ fi:U/£J este ]1IlJ, ~ dr.ept p.aki~-hul I~c.QV f~ 'i"-ri .. ~_."· .. ,';.,,,.~,g; .... ppp~ .. l lni Israel), De DAde. urmeaza ea aspectul ·h_""';;·'''.+"""l : : -iP~3bole~. n-er :fipiUl[:u.t fi sesizat de [calle 8:SlL'rultamti.

~.iseric~- ~rimar~ n -!it a~~ptat :rlntdt p,ooa. sA punl,' in !l' ... .Jl..LLLI. :aoest fa~t. P.~mivit [o1!l[~ei mareane a ~Sj~'ll)risirii.l: nul este in inD]~ta. viei ~i trupu.1 siu. a f()st .apoi aruncat afrut4 d]~. lea

8 ) .. ,(\JCe8.~ .aSllypt :al istf.)risirii $JJ~Hni;azl\- 'pur 'I: jtimpli1.~' . ga int:i]]d~Te a f"~de~~gii 'lDC1MoIHor~ e;" .ajung ·sa reverse p.~a_ cadavrului cea din tlfnl& p.n:llfoa:r.c\s anmlr.~indn-l! peste ~~ con'~"est3ndu.-i celui ucis 'p~ ~ -. :rnorw~h.d; nllnk~ ·ou ,. .' aiei intampllUile 'p~'t~miJ-ii lui risus,. Nu 'tot.~a..se mtNlipii Aft '21 39 ej m L' '1.,.. I s: ~ ,.a.. -..» - il· ~

<:. - " .~ ...... ·i'l·. ~ . :f'. ~, .. ~: 'ld.mplJltili"lVa., el. w prezrnti.pe fi~I

fi iad ma4 l:FIltEh SODS d [n viall ~lt ,a.p~ru~ u.as In ,afma ~,~ - ,0 . .

t, m.3! ~cid.e['~ l~. ~·]~US jn .a1w<~. w~tiliJi an. 19t ['7; El;"r, tlJ m~s:. .1-\st1)et, l~ lr/l ~~ in LC! ~ ne ilibUliim cu 0. colOI,atmra "'-"~"""''-'.II''''''',,,,,, ea a :paraboJel ale care] prime urme se pot .~i Jl lom~i"" in mai intii 'ilJ! c)uvmtele llto¥ Uyd~1vt{l'V.( . 2,~ 61~ 'U1l ~GOnJ. at f~lt]j (!1"n ~e"Or din l, ll'~i 9~ 7@· iar ape! In vv. 10, 11, unclc,.

fO'Jma simbob:dw d~n VoohmuJ Testament al'pi~Ie.i ne » i.Jla .. L'd'I~e :S~aJm~ ',[;:Hn eare Dtul]:nel.·'euld'iii If! fi(ro:t ,~itra ufi~b~ul' (Px- 1 ~.8" 2~ .K")~ este intii'od:us unnl d~l'1!;ure teit.ete' fav,' ... ' Bi > crlcii primate. pentru dovedirea In.V1ierii '~i 1113ilt.hii Hfisto$ eel rcspim;;~ .. Ac·eru;ta dov,~di scripmristic'~~c~,e este 'redare litre-rata du'p~, S¢ptullgima;, :a mst ptobabH jnsemtii . . cind p3;rab(da :11 fost aptica1i in m:o~. a.~e.ga.rie im1 Hristos.[ int'enlia dIe' a gasi temeinri sGn~turis:tie~ ·;p.aHf·t'f1j destinul ..

~i d~ a ~dlayga IDGntiunea.-iuvicIli care' l~pse.a.(dm '~, ..... - ...... ~L_I Dar_ tbat~. at~~xe mt~pre.Hm brutQlogice Hp~es'c Yd.LU.., . .In.;J' If a lu~' ronUl~.

I, 4} ell prlvhe Os mtrebarea finalij ~are tlp'lm m taft o[j:ii sineptlici '(M~. 12! 9 pa'r.)" msa ~lp·s:~~te din Ev,sng,helia lui·

~ se rctiora retroepeetiv la Is. 5~ S ~ .. on la teKtu] ebseic uu este fOlJiLlwlf!'L ea ·[ntr~b~e.);, po~i vn: $eptyqgi~i.~t£i. D~- 1 n l( - barea .fina1a este gect'hl'Lciadi::; iJ1L loenl, ei .Eva~ghe#rll l~~[ COn~%lrl<e cbelqmea1 ] a ascphare-:a ~timd'i m[ revoluticnare

nilor ,~aU]_eani ·fa'tfi. de laiifuTIeiiar,ii mruni,,,o ~tiQJ.dine CUiO sW.uita .-de'cah·e ~ni~ef~le' t;elr,}t~torl ce j~,~ a\~~ c~~Bnd m 'G~lilcea. Estc llOOCSBi - sa .se 'ifi'~etle~i e a .nur numai mperiQaca'8 J;o:r<ianuJw. 'm. int[:e:g:im.e~ ei ·luob~bi'~ .~i lir-

le de , '. *'~ iN"L~i[e Laoulu; Qlkeniag~t~ ~i~: d~e ·a:somellea~ 0 parte Ell, ph}t~Hlm ij~llli]~. a\'V·c.a:u p'e timl't!d aoo~~ ~ar:oo.~

. ~

1.11 la.tifij:11d.ii:~i erau hI miillil~ unO-Jr' ·m.rO:~.j~ri ·s'tI.Wnii~'i'~ In

I de @ nteh~l~e. p~hola; 'Q8t~ e5e:riHii~~ Sri ~,e ~,tie c~ eyi=

I mo-,~.aml tt::a:e~toe in ,straimlt~te~ (Me. 1211 1:. ~O:t a1tf - . :-E'V, , ,$i l'oale cd, jhQi~adev.;ar~ este privit Cia~ :UIl s:tIltbr. l~il~···.1<· p6l sa.!'$i. ia M'!f~l de· :bbe:ttiti, fi.{t~ de Jt;rim.is] n'b1lillt~

sti:pmu·rn.1Qf ,tmie~ud:n 'stri1'llatatie a, Dad'·e 3~a~ .atUJlcil' dUm

· . tIimi~H &i~'.au :f:O\st. aJlllID'Pti, en i·rtsu].te'j. el trebuie S":a glun rfrilll~~fp_g care :reJbef . ~il-lli'clip~cte. OaJ~lb,le.t 'trillefte 'Lam smijrm, indepmati,).a;yem iiltunai tea mal, sin:JJ'pli,e~... 1 .... '",""'· ... · a prGsuf)ooerii·~ de a ,tf¢l) ineredihil de-prp,steasc.:a _';a,

d~·fl~r, 'mume qa-, du.pJ indGp~ea unieului mo~te]j}lei vor fi . 1 ~nt. si ~u:n.i l1:la~ p~. P.fDp~~ ~~e f'~' nL~i

~,~edicl ( .. i\(Ci.\ l 2.~.1t; este ·v,a.dit ca. ,~i au in. m&D.'te acea l~g~ care, in C,i:rc~lm:$tante~s.p~ ]a!~ 'Q mO$1emre .P'ruL4~ fi ·;p.·ri~ ca proprictatt: ~ .stlpifi~_ ~arc pD'ate fi i'i~~amata de .tOJtI .~~ en toudiaa ell dreptul prioritar sa aparnikli J~cehd pre.:<

I _,-nt care se pl'ei2nta priniu11°O_ 'S(lslfsa, Fi~lui ,~.'. fac~iSa - . pun~ cii' pmp'riGtatu~, eg;ts; ~~rt .~i ,~i m~ ~. venit ~m ~ -~i

~ in primDe. mG(~teD irea2. Da'c~ iiI {llnO~ 'w~ mminq mra, priettr, .,i ·e~,·o 'O~ pretindiQ ea Rind printi ~ ~ at -fata, toculul

"'", f:1:Ir\"li'~j:IO n~'~," I'Ii "'m~:16.G"" ~ - .r:l ... .,..:;: •. " ... , ... l~"li' .~" ~'ll"''"J- ili'lil ~ l!1\i<'t,po

_ S .... F..L. ~~,.,., .I!-'"~""" U ~1J},~'ea UI;,i. ..... u rU.!b.1}i.J'!..'J. .,.:it!l, JL!I!uilll.u .. ' ~.ll.'''-II '"",.:Utw 'Un

pect 'pr~a. ~m.d pelltru OJiOV'e.8tt~ ~uati din viata :l~a -. rJJ:. Too~ le s~ luam il;l,~mide~ ra,kd c:R iwpresia;pec~e i~m,rui~ cauta Sal·' l(1)rodu~li- '~,eea necfJs~diJm~n~inoarea 1'.i~1it,i]

82

.ateoo~ilal:. a's,l(ellncat·m sa. nu-l scape niei un.ui.a dinhe 'auJ,~,ium .. fe:rVetu~nca·l(}.r 'mn'a~i urebuia. :subUinJata cat. se ~j~a maj taR .. lfi'bndu~ere~ fi~ri~ iH'~hri mie 00. este UDOlf" comidcla'tiw:lill teoLo,gieeu C'] a lo;gjc:jj inerent~ ~ is.torisicil .~cea'Sla; nn ~xc,[ufli.e~. ~Cl ~~:i degIia'ba cere '~., 'priO~'W"~.I!rJIJL'_'Q fiu'l%l~ 'fo~rietaml'Ui}·pil$abola sa ]p0aJti indica 'p rituacp.,fl .. ,t ..... !1;1~~ ....... ·adj.~a respingerea ,mesajului lila·tamt. :$[ ultirn at lui ,MEfe] ,'[The rl:.fm&ne,MB.cl:uzla c.~, ,l~4c. . 2;0 1 S'. nu este'e .... ~, .... ·i""',... .. "',.. ci 0 pM8JJ~oli:\oo.ro mgr,~'ve~te <0 situatje preci'Sti.

S·llrn~ln. a;W1m m situa~ia de.- a. {,Mpumd6.' i:n1r,eblirii ...... "",.,,,.,,r> iptele~l originar 'aJ, :,~abQlei. ca mllh.e.- a~fe pa1ia'b@I~: ale liRlllS ea ,a;pa:rij adresarea Evangheli.ei 'G~tre' cei sir.aci., .. , .' aren~~: at vi,ei -SPlJfi~'etl-~ VG,~,-~on,du~atgri . ..ai p0panlLlui~ ,opus. ~i ati i:nm'Ul'~ . ,rizVritJrJear impotr~va lui '[)u.mn.ezeu! ~faharul vn.strn IJRa; ump'lut! 'Dei'aceea fi-va \T[~, lui ~DUEnl1lczen dati alto:mfj, (Ue· 1~ 9). Deoamcc' njci ,~1'ariw~ wei LU·t'a,'[1JU mai dam. Vl"to indit.atie oup;rivire '[a,. erne pot:6 acei,'~~~I~tii ~~ sun1D~m ob:JJg:a:~i dind cHrs>arnallogiei "6U 'p~bQlei'e m'nllrHte Jp.,. 16 ss )~, Sa i jdentHieimile aCle'Stia cu 1tf'roxo~ i~'

Putem rezuma ;r.e:nlltatll~ S')'";,anllnal'if n)O;::Cs':re precum urm6a~a., Men:rjUJ]·ea viei e'S;t~ un element a[eaoif:lc pU:£!f;n'fla1. f Dar V[Q Do.nltluR~j SavaiGt l~st'C easa lui lsw8. rt (Is. :5 5}J "afl. tID Vo'e$!Hzt eaee era (~mili~ ~luiitQriulut .Atl~~$to inlpUCQ in mud necesar tdi IBr,eJilldi~b ti Np'fezlnJw' pet &en~lilrii lui '18- rael·(Jttic. I~.j mb; Lc'. :.2.0~ ]:91]). T[a:~U~f3.:·pr:ernfltFeI1lL8 ~ dus nai d£~arie pr·o~J.=;mffi EfJ.egorizaxii prln. iLutltia in:te.ijJr,~tirii sluji.tori ]~r ea :fiintli 'p'mfepi r(Me. 1 i., "OJ iaf' pdll i]lsctiia pnrzic.eJii fiTlrvierii(oo. aas.tU.t}t ~~tid hristologicr aJ para.belei. .(1 . .2 . to· s.y.

Maw,j·s mers mwt m~d"'d0Par.t.e pe a1C~~aii ca~~. In versiuflea sa, '0 parabdl i; ea de ~emplu;t aijl'61 c~ie] nt~.ri! a de:;v,eni 0' sohitarrc e){-a,e.ta;, B. istori .. ei mtnmirii~ fniGepkid de Ia :~,egamm 'wI de p.e Munte~,e g,inai·(caci ·a.,a.-S0 .pUa'~e· sa fj l[1,~eles 'el ,t,~£BO~"in v. 2'1., 33.); euprinzitld' dis,trug.e-r;ea) l~m$ytdimului (2:t ·4-1, if. 22, 7),. mtermetere.a B:i;s;eri,eH Th"igina~~t~ne {ll~ 43r fi

._ cand.,apo,i la Judecata'din urma (;2 I, 441. Luca ~~ dQ'I,adii de. rnari ezitari, 1'0 ceea e~ prlVi~S'te a]e,gnrilM~ dar a-o ~~itj eu totu.T (2011 1'3\ l 5~ 17 s.), E'f;'mlg!u~J~a ,lui 1bm~ nnare nici o hi,fi itur.a 2!egoriea~ EU exoeppa unei I[ngwe !alnz~i in 'oO'n:te~. ,(v1czi . 'I35!, 11. 94f)~ C. H .. Dodd emisese dJ.~j;i ipote'Zl!r ~ci p.ar~abQ~a! d.epa.rte' de.a n 0 aJ.egotfe.~ urma m,odelUJ1l 'P~p.1]~ar ·com~n, ~ lp.

rigm.e v,orrlbea despre 0 seri'~ ,~.amatii tic trei m~s~gleri, alfilica dni &ervit,Qti ~i fifd" Too~· aeeasta es~~ ceeace c~dm ttC~ in

J~ 'W • :It." '7': .

·1j);an.g.,~:etla· .~lti ..noma.

In s~t". m. ceea G~ Pf.wv~ie materi~d1lJI ·D.1a~9~ tr~bnie. :sa - bH;utim~ntemn:t;ltea ;P!Mab.o~ei sem!Uj~oomlu~ I(lin Me. 4~, 13 . o (pMabB.I~['I elm MI. 13 lli8~·.2:3 ~i u: g~ Th ,~N,15 sunr ,de,~elnJ;ente de M"C', .• asa cum Q. ,~t:f~,t.3 Gonte~t-q·1)1 l¥tuit ~kn:p m-am

pus loo,n,ctul:iei c~ 3G'fiMti in't£ilPletan:' 'trre:huie sa. fie' atrihuita jscii~ll, 'priro~l'teJ . dar. namai pe baze 'Ijn,gv"istice acest ·fap.t

. ste inevitsbit .

(I) U'tib~area, lui, () "-O.yQ~ 'm ftl~ ~bs,olutl, este nn :t~~n tehnic p'ltintru, ·Evanghelie,~. r~r~at si utniz~.t cons~f. de. Biserica pr]mara.~ ; acea~m.···u;tiliza:re abso·Iuta.~ lui .0 l610t; (1i,0. Icatf:€

• 1- -PI ,h--. ~ ~ _. L I ,,I; • ~ ~ ~I!I'

lisus apere 'Duma! ~ ID.t~:rpr:~MtaJ, ·P.at:ao.,ole.J. 5 emitllato.ru~'UJ.

de 8 on ·i.n .M;t, ~,de 5 od ll!Mt" ~i deJ lo,n }]] ~,,) 'i~ ru,c~ietJ alun deva " AQcuta, pGntro lea in aces't s.Ctld l'a'Saj SUD,t 'cup,ridse un num'ilili' tie' -afm:l1atH de:spre ttCu:viD.t·ro 'Siam nu a:l'aI' niclied in ah.a p~;'fte m. iI{,y.alahlta lui usus." ~~ ... d,e "[le. uIti llart:e;, S'QIpt c{Jmun~ rn epoe'll aposto1fici9; pn%licatQn~l. pr.eiJiioa, ~uyan.tldlD~ 'uvin:Wl est~,i!X'.itini'tll, ~j, 'mea eU :buc.uriel~; se 'stirnesc persellitE pe seanra Cu\i\OOm~m liJ,; Cuvi1ntul es~'prinb~J:a de'potJcnire~"'; uv~tul.~,.cre&'lie'm, t:r.; Guviaml adwe,m"a,(J1ft',. 1(:2,1n ~t;lb.. 4·~ j,l=~

xistli nn nwnar d:o Gll'ilmte. eare fill. apar tUf alta parte in. sin~p s=

• .... , - 1~ .,; , " ~- ~ _ .... '1'· "'if N'

11CCs msa pe de 2!;'Jj:rn, piart,e,. SJ.m~ ea.m]JIlD.~ It) rc.Sbt scnenter _., OU~·

lui Testwle:mt] m~ tties 1a ~av.rel}1:, onEipe: ~ eu s,.suI:de na pre.di~It.~~, p~'(l iusemn~. "srabilitatu ]a1mtricW~~~; ~eG{Kie(1 .. rPO<;, fun. e)e,niS'~ pcntfit c.are:.ou e-,;i5U,' nici tm l1~Jeetiv core~

\lDzitor m a~a~m~)~~; &ltaTll,~·; 1J:1LOU'ltOr;tt ;lii,K(ql1t~~·; '1Iii1-

pC!J~ Ei;:(,(i;~6~ t t~; 'J(,ap'Jt!ij'POPE t'\! in sens me·blf(}:d,@;!·~,. ~n:1.fJltlJ1ia ~pa:~ ulca"oi'data:;' dar en tmI.m:l.ejes, ~], t} utilizare dif~rit~{~l Alti§' ~tfv.]n~e,ca[i"~> SM]}t·~"aSi.t~ tO:t ,I1WtL1l[].] in lil,il1optici

"Siult: S1~J1.~~;' ,~Ptil~j;~: .~ptesl2i cth lJ.~tJl1J.ttt "C:oiJ td~lOO'vQi;2M ,a,;ate lDljumm 0 c1l~rlL It~] III'[eqn:etarea ~':~~JIDooa';tu1:td' ~ in sensul de' p':r,edit~, (Me. ,4~ 14) na €:S;te,'ca;tat1:arisJJ{;j feJtl~;U~ de' i 'v~rbif'-lI a1 'lui Hms" , d:~~,e~ EJ. p!?,E]fem sa c,olmpare ,pl-eCtieru;ca CUJ~.e,c.er.i~~l~'i, (4) ,Aces:lfif. lIewUate U~-vist~ee 'u,Gb'U]o sa le ,fud~lll~ ,~am ~m:pQr.ta:1"Jjta ~bs~,~tie ca ~mclpr-etarilli t1ara!)o~,ei S'~~:ni®b.rulwl, n s~atpa, s~¥:rstd 'eTs1ittoI~gjG al £c'C~st~i~ {]]p. 1 ::l$ "sJsj. ,A,cc,enluJ, "i'll, t~st tf~Eerat dl~ p.e aspeetul eS:M:E1a~o,h.'D'gm,c .aL p~labolei \,e. ~e l.p~!]ful~ii~~~" .!"it mWJ.]uetar~e!, 'PaIa,~ol[a 'a, deven:¥t 1I1nl, ind~mn,'eptru c'oov~m;p: de a se'·,e"?t~.m]na:pt ~rttil~~~i ~ de a-si eyaiJua astfel sinee;[~tatea COI1~rerti:rii }'l. (5) F~Ull 'gl! Evcu1!gJfel'ia lii~: TV.m~ lasaL .pa:tab~Ia, (9) f'"ui, b~ci. 101 :ilri~'jpklm-e comfimj~ii aeeste ,~(Y[~jec.turi c IIDtic e,

T~b~.d,e da~l: s~ [~o)]c"hi dt@m ei iD.te~etarea p'MahQl~ a:enJi~

~ ""' "".' ... .) ';,;.~~ • 1 ,-." .!,. ' • . '. ~.

mJ.~rnlll1 este un Pffl·[t~, at ,B~se.rlcll :pnm:a.]e" 'CaF.C, ~rrve~ para,-

I • r ~ •

b~a ea p~,,~ a1e~rie~ ffiDJte~t:andi~, ulOd/a[e,g;9rk fieeere d~

mil]1] ,a] ei, M.ai .i~,tft[~ ~s~{ltlta eg~e .lu:a'ta drept C~~ijllfmt ~~i

. ~'I~~ ';"i~I"'~ i:>~;"" • ~-" . ", •• <, "'"

ca un ~~ U!;i, su~r~~:' ,riill;-ptllm~i!i ae~cn~rer ~ ¥m'IDrJiU es e WIN-

pnet:a.ti ca ~pl',ezerrtan;d 'patru :e:;ifCe~:o.cii de persosae, Acessta a rl{eZU~tru. diu e:Oll110f'!itre~,a lSlJo,Lti~ ,gDfJ!~~'ii1 :rn~ ~;a 'jn~o;!!ll mf~

....... y. i Ioa= ~ tt ;0

'pi~e, J1Wl~le' ,~~d ~ :~~iffie in 4- €zdlt'ti: pe~4~ o ~~ comrpa J1~tm euyi.ntwlui sfllilt eu ~la l~i Dumnleullll~] ~ pe dt} '81:-

.,/'. • . • ....... )(~' - lli5 'I •

ia:, ,~arte. c);)-~paml31 OOrileJJlillj]~'f eu seJ.!-li1ll'llfi1r.~~ IlU1~D:timr:JJ6Zeu.

.JtD;t~qlili'emltea este mai v~?b~ a.eij'i"t M~~' bm::'Eee d6j~ada ~istic~; :~cum ~i ,mmJijiza;. '[li~Jax~ ma*ci D!ll] C~I~ qp::aa 2r,;

':r~d "S:_a ,[Lv tOaltel ~~~a, ar re~lta C{\ av:~j in ve .. de:re' :relaHv 'real!lsfl CllliD;:W!e ~e ma1erial '~M'alnl1f~ :m M~,!, m~

. ...:11.... A • ....1.' 1( -!i,;:; - _ " "."iI,;!

lO~, u:e ntteff.lt~are t;U,egof1i.ll~ a~bga.:s,~ mc:~, UU ~ren ~]lSl~"

m'bil. 'C'tfll.]Ve~t~' ~md:Qll]!]]W'lt~, ~~ im '~addia ,00f,~ sti ]a 'baza

'"'\P' Iif r-..· - :11- -.;<'

,It? . "" I" · ,,4' :r ~.Ie 3~ • ~. ;",~ A~ -"';:1 ~

~V,~lf~n'Ble.~ ~1lI'~' {a' 4t'"1ian:~ - 'j n.U, m~1 ,wCa11!e .:n~~el C ,mIk!l.,0'1i.U~+

o . . r ;.

c. Riftvcnim.·,.,acwn i~ ,cd cll.e.~~· brei :~~a- StULt al ~itiei noesI re, ad.ir::ru la 'En:~terraJ]~l.d M{ltehrn sp~eia] 'In ,lumllul Ftl:ZIL1] I1tfe1)fj,r ~rececl,~n,'[e; Jill val fi Aici UJ1 mot]v de s;ta~,i1liz8: fa;tmd !~a, sttl~ind el em:elUuJ :PMab'0H~ ];D, aces t ma,'Lt}ria(P' ~ YDm g;a So] ln, I~& 0 are, mi~t;II')'~, d_e, 1rr~eq::uce;tare~'alt·g'Qriea . .Am vizut- GloJa~~ ca pa. ~jola eel,o'l' ,1 (] fooio'n~ ~j un~es~,~ Ii [nt~rp'[elatta, ~'¢:, cia ~ l '~eg'Orie d'~~re ~.fe]e b~)Jiel(:~ luistos,. lli mb~, as~~to:r~.la

· 1 - ,> - 1);. ] l' "~' L ..11: ". t~~ "lfl

~ltu . nn~ll p~aLio.ll,eoa IClmU~~,Ul raea !laU:il3~ Y'~ l1unta, V''''i~J ~..i;;1

I, ~l :lr~g'jI Cil're apaJ:rt~]le~ de, ~"as;em.cBc~:, ma~rerbdLdl:1li m,atei~ p ecial, _ gi.~im, o m[~'late ·ij.]egori.~ ~et\undat~ t~itG1W'i s'ti~,

] "M ., .:h::i:,.. ... ,""" ~ 1 l + ,', _ _ ~

c mr a'~eJ ~l care srarama t1pa:reJ,~' 1Si'0llS111l, pnslill ,aI'lluicam3!

in ,~.,in:tu:flQt±mIlee1, ~i ,dm, a.{awJi~~j wij.e este 'lIPIW'~aog.e;rea ~I ,m~ni-' rea djn~.h;)r'~(1'~ ~cl.J.,e'i "a(hd~

,ParabolaIl eeler doi fii (Mt. 21 ~ :2!8~32) priilll,~~~:e' j'n, ¥. jc2 ~

I pnc~ SUJt'.P'rimtal('\~1l"e ];a JUaN Batt~~to['IJ1L Anim ''!a t!l a snflIi [ o fut~r~ sImi.]u8 'CUr c~a d,Q Cl!C 3! aw,t parte' ,sh'fp~.'lLIl ~ in para'iJb]l., l!1'"1i :ga:~it .ne~·ou~bSi:lii! lit [te~ 1~~ priu pr."fes~u,nea lor em!!:], slnji:Mrl~ai '~u~ ,D!n:rn]mezeu;, ~i'sfiPJtllru~re' laeei al 08\0.-

, mod m€: Vi~ta ,era .. t~~l5:i:t de'n i~,t~" Ttl[u;l;2t" ateas'~ ,~]ic~e:

. ,. ,y. »: ,F" ~ o! 'I.

n u este Qrigma:ra. l'daue. ell puOOm ~ce eu 'V~I~ ~mg~stia c'a

versetul J2 arii' n, jnJCQmpalii0.i ~ ~R.t p[l1;abo~a. prin aeeea G31t],U, se tie :mimlo de Slfl:n~ '~re;o s1dmmbMe a 'atittJJslmij clin c,~~.e dlGn,:~i rune de;" o.ame'ni 'O:~~';se 'in ,[apilrt. ell fl,or~~tnGIitd. In;s;~ :Ei~es:t.

.l-"' pu _ ...

'~.prt Tn. sine Ell esn~ deeisi v; 0: a~arefu'G0±IJ,gmeh:ta M putea; :I

1, 'L • i '" ~'", 'iL- 'k~,..." "' ~~ iii i 0- d . .:U'i-'" .J'

toleratn :a ]11 i8[(:;.ea:s.la:, n~n.tte'U(are C:Ili..U.lJ.HE.OOar,jj· " _ . '. '. e'V:au~ '!uLli:f

_ A ~ ......,. .' r .C: "'. 1 ~ ....

mal] marc ']lHID.!;J,~ se ;poart..e g~Sl m f~oolOqter:oo l~fm UI 'O~!

rn Lc: 7',; 2:9 s., v:, 12 apaf~ ~. un l~gbjnn jnd~peHdtHl~;, ve.r.~etm . ajultlS sa fie ']e,gat d@ ,M!:_ 21' jj ,:J]' ,fin ~SeG.i~fe V~yb~ (}e~~Jim] e5~e Ot 'tE:Am'~6rl 'KJ1t uf tt6~ ~m~; mal "mti[t il].'~a;, eot-d,~lZ'i3 nginari ~p~1},b~le~: se dai, de: ,g::e[ !;"'ngm..ri, in 'v. 3]~ pr.in for-

IIDul a alJCtri~ 1~~, ill1tv cme~1 itt ma'ft mtd1iJe Q:~ ~ m:tr~be~:za firGiUJ;"] ttm~i PU"~;b91e42 . Dirt DQU. suntcm iGofirtnwtap .(!l1 f~]:D'mill,

• § 0 :piaraholi", a~, cif~] -sec~ arigi~aJ e:Ea sa 'a!p:ej~ 'vest:ea c·ea, un~~ i[]jw~ta1i;a mctl~a de ,~e~lJl, ~i .:oospiiasi de voi.~, dar;ac;,.,

:eept~t:~ de eei dliSftiie~1tljfl (de;. aiei pn:nnjsiu~e.$ .pentm eil], a

" , '" .~ .,t , '~. n . ~ ...... r,; ~'I;; . _

:p~nut In J,'dt J P~]·u relua~ia.. -s~ 01.1 .PO't~tqi: W~.l~ iffp,u~re' Si~~tmC'!'

.l~~i~·l ~Mt~sit.e I~UnllLi])1j se pp'a;t¢ mal 's~ni~ ~i:leBm~ inrndj;tal_o1CoU i~~~r-p~~t~ro~ <sotel'ioliO'ji~a .. ~ p~:m0be~i. :lllli(:.;ri~]'i[Q:r ,ce:~O'[[ ,d.~ ,![l] Y:E11,i l'i. a ~dnGi e~'t~ .rn~d~ :mlaoc~a lui Mmei 1!OJtu~i! B~dj0alre:@, I~ B·Q;Wed~Of\d nu ·s..e dla!to~~a Wri M,~t€~~ ~i uebuie sa 'n JmL ef~ct!j[a!lji~ ill 'ttadi',ia mai Hmprud~. ·Deoatece Malei ,a, .ifrser,at

'L 1 = E' '.it.c~.~· ~ '., "" I>o..d' ". .If

p~r~i~,'~O a m " ~aR:gt,il~ ~~: sa ]D c(nue:~~Yne IQl ,eu.1!;;;:,aU'~m . ~[l;VVll;'

Cll.~ l,511,l~ lZl~ ~;llte. 'pEobm~tl ,ea, ~ a g_lsi"t :1il\arab~la ,cu,~in~ ~~:ndl dt~;iia Mi, j,l Ci3l.,~e !f] t::on~h~zi~.~. sa,

~ -:12' -"i • -:.I ....

'Q '~xtntrrina;re a il!J.IDIpreti'Fii ·l'-I~1bGde]. aeg:bincto[ (Me.. 1.3.

,361.43), care ~i ea a.Fm~ih.~ mifttelmlW!ui ~p~,cial ~~rul"~,".~8:t\C de' 0 i1'n.pUm1!3:s1~ ·crin$id.e~abru·t~. peatru s~Jbidcm~ U_Q$!tru, .At:~-

~r.: '. - t0AT'fiJif ~,. - . . ",.h:..A ~ - - ,A. - '""' . -'.-; ."!i +- A -.iIl' • ii- ...... ~. , "'l' '1 "l n.. l.4 ~Tl' .. ,", ... :t.-' ... et",~£:(iIfiSIL-il, 'mtn uOll&P~~ tnll.!J:!I .. !jJJJ.!k6l'n;II.'I;,. .• :11M. "VV .. ~ x -~~

'I I • • ~ oi • ......-

~ :e",~aFlte eate~p,nl m'3:1 .lm:e(\),I~~ir:e1 .sunt ]n.t~rotate lIl. SM~I

itt mo~ ~.de;~n:cic·< ,dt""bdndlJ-ni -s!~ n'", 'm' ~... lexi 1f'"" .... '111 ~~c;1:e interare ....

~~ t!;.hI '.. ;:. 1". "U!1.U... ~~:I' Y.~lh~M\!t1L 1!.41_ ~ ~'~ .

t~ri a;}~,g~,dc~; ~~ de, ,all ti pru:t~~ vv. 4'Q -4:3; se n:lii'l'gi nesc la a in~ Mrpmta dLe~tineb: eontrare ,aJe nE{ghm_e~ ;i gra'Ului, deserise in 'v.1f~O! ca ~:es;iJIDtil ~eliQr· ·~~dtosi si al celer m~lf}'ti ]a Ju(kc;hta

... ~ • .~~~ ...... :-r ~ ~ JS~ r r

·;,1·~ - ._ , ;I,.~ - ,..... • Jj' ~ ~ $

de ~P.@]!. ~iibrd,u-n].-se a~u"elfi mtcaApO~~l' p'$a~ "

l[i}, nCt1;[lsti, il1leql!Keta;[e;~ :![u:~m[:lt~-a!lFele· ·Pll:n.C,~~,.'urmeaza a fl luate ill c6JiJJ~·idie]a.~i~~ (~), e~. tre~>e. sub- ,t~er,e .mglh'?]1i: re~de]Jt al ;~a.:rah01~i,~·< a:rlLr:ci·"l!$li4~rrullllr la mbd:~~ ra~d Sistfe.J In.l-ci~e~ul paMho]ei~~\ (l) Canlirte :.ta.11um.it~ 'expr~~i~ care! 'i<'l!ryin.rl. im. vedere ~~lc l~~~vi81tice~· '[~~NS, en greu Ic-m' Ii' ~1ll"N't uti] ~'~~~ dB e!xem:pIU::6 ~.0'aJ±og· ~1il. t~~~l\es~d (t~ ,JW!lGl¢~~'oG ('\C. ;jt),; ~le~f~&t'l1di.; i~~ atente ,il~ 'Lui Da:ln~an a;s.uP(f,Bl uJtitiaitjj '1~~g.vT$tit~ ~u '~Z]t iaclo·ruak IH.::u,i'"ii, :a;(:~~ui tiei lui. l'tdi'mn' eu SC'41S'11.Jl de ,~Jwn,e~ ~ ill ~~n.qa. p~~C1e~~nji'''?; b .·,bV'l]p6~ ~1fl jn~,e1t'$Jll~ de- ~m<a'tpirn~" . v, 31; if." v~ .~ 9,)" dooar'~Qe Olsa in. anvmait:~ (ac~l~i lu;cm e&tc v,a'I abH p~~tru h'Cim l, !it e!braitiiJ. ~i UJoo~eb[",dJjci) ,~~e C~;tf.W~~t.tt ~i1.

(;1, cle~~mnar:l~ a,~far~~I:lhilui.;,. ~ ,p,a9iA:attt~ f~t~ ,~alJt1,ea_~ BU, [nf9- le$ ,de !"Ln]la;J.!a:;~~a, luj :O~~21etl~ ~ (v., ] S}l deoa"[ec~' ~ {jihi~ wi ealifiC:a'rui~ h:!l.cii~a ?fit8tll~~m_nargDJvemanlifu1Jtull11lm,e$c oon-

rcmpOD?a;t:l~. AcJ~3St~"QornJoordk~ w thpml:ei o.ln;&;~()~a~ {v~ 39) p~f'~ine umii s'l:r.~u mai tru::div dl!t1. E¥3~-gheUe:: 'Pat1lilri~.le' ma.~. ti m.plutii ale trooitjei n numesc R~ di~~o~ ~aCt"ttlvdi;j. :~,dica_ $'f:i". .

....,II,1l l"'i) - - - 'L, 1 • . '!IJ.,;,- l' .....

'Dn~ e- Il~' .f\.1101. mt~ltpr~tat~'a. p\~,aWo ~el ]j;~_g'!JJ]i[[~, ·Oir pr,~~]Dm.

umite parti:~m,l;wi,ti1~ Gare n.n.~~ g~~c lecnl in ,ca:dml ~p]'ed~-.

c ii lui .~~ SrU_. tn, primul fmd~ ,~X1p'E,esi~ bt t'J.;["ofu. t~~ p.ao:t,l~t~i (v. 3 $) '~S~e. n,(~9bi~~wti~ !c~, 'filnd1,o ,4es~mna:re a adeviral]'[ar cemleni ai tmpadl~e:,~ lui Dumnele~ 0]e(;m!lec~ nnlcul ~x;e.m-

~u, din N(~lUl 'lestWEent, al lolpsttmi aeestei eK'n. :resi' ~s:tte in. MI ..

... \lt~

I 10" tm.de ca M~ 00 'jl'tle.·~~ cu. '~ottll di[erit~i 8(! refera ·la,'a~eJi

~ .

uidei care i~] 'pie:r;dl.u_~-H:}m d~ml.la bpirati,a. '[Bl ,Dumne-:leu;

dJe ~ee~1avem i~ ] ~~ l·S 0 a,H~~,e G:re~'ijn,i a e·xl~r,esliei. A,PD.i~.

site T,emlltI:~ah]~ ca in v,~ 4 I ~"yor'ba de· iilltJJ,g~ri] ~F~iului IOrnuim:.l deoarese i~ce115tal leX,re:3;]IE) [[lUi film: ·a~tlfie a]h:m.de~1I In Noul Testament, ·'Cll e'Xiae'lia< at dDl!.Eli Ieeuri d:~t b,c 11/: '! )6, ~1;~]~;4.! ] 1).. Cel mal 'Ai&.~bj~tt~itfal?t.e:ile c~·i:~l,g~i.i vor ad~M.,~~n kn-, pfirilia L1!li l{~\l 'i~lu,~. OmWlttiY' ~e $o~.tJe t:~'[iuzele false, si P"~ ce~ C~ le ·'turme~~t (v. 4\.1 )!I dfeQ~oo~ 'e~resia ~ ~~~di.Etct ,~fl uio\) 't€)i) it~a>ptb~1) :este' sp~ci<fiea. lui Mt. .I(~n. N" 'f.. ea 8J!~Me BlU[l1a1 in Mt". 13 ~ ~tt ", l~I' 2'~), ~a)1 con(;.~~,a, tm"pl1r~~i Ipi Hristos este :5tl:aiIil~ celui lrl'ai v~chl S~mat ~1, ttii_w.'tjei,sll ~ in. tex~eJje

~ ~ ~ 'II

,,., - . ... - . - .

noastre, !,~lJnF..iir,j~j,a .F.i.mDrii O,m::~lld~" (~. f1,~}, care la Pam~ia (v.

10) e~The ~l[H'}~uita ·m;rm iID1"~,ij'ti~1., ~1!li DVlmne~u ~v. 43~, 0'0 es-

.t!: J~ _:! • t

r~ rlecit 0 des~ffiTjjfiro' .~ B.ffiis€~icii~~ ~i 0 ~res··i'e:' ]zu~]a'rJi ];0. "Evan.-

~ he]i~. (41~ E}fplii~alia 'paflJi~llitlElriti~H.o];' deJimhaj ,~] ~e :C()inl~ut de nu:i: st},~, sta ,m fa;j'W.li c~ Mf. ~ 3 J 3~·-4'3 e~-~ne" pur $~ ~:imp I:u,~ c 'Qo]ec1i~ ,untl)I,~e: cM,lrfSmris~i~i :~mgvj;mCle. ~!e: evangh&. hs,~ulu[ Ma-ud_: v. J6~ 'tmE~'f 16tq,e~~~'5 ~i o}[_,lfaM, 1\lij6lV~~", ~!

.. - .

, ~,_,~ f1>~ - ~?' ~ ~ "'. fi· ~ ;,~ ~5~'~ .. ""

t'nv ;j)l,;KjU]:"'~-', npP'l'JllA1B'£t~ . U))rt'CJ! Oli ~~\~rvrt-~L ·~t!iit~.~ ~ A.~ ....

, 6ij ~...., .-.:,i~ ... "'I. J;,_,oI6J :. rl .... ,.j!j;. ...

y'MV~9:,! 'Pp~,~ov . i l1Ij4A1.V 1iTW 1CttP~~~'iiV" ~ Ii ~~fUillPiOti,;·111 'l[;mv

rl.t:'CfVt~tl ~Gil &vno~~!'il l~i) &;..,eJorijs,. V 31'. b ne' ~"J[O:KnlUe:l ....

~ .J - _"_ - .~' It"., . ~;J .. .. . - ,~i !r' - ~. • . J! - -_. rr - -':ii,

1[' '1JtS vG4:; \1" ':li; ~ 6 '1(O~lJ,o~~ J ~~'tiQf1. !6R~:wr:tsr ,lIF;J,flq£tlS )~~I q ,~oo~ .. , ~f:io: (fu~iA:~Thlliit1r;al_;tV)~~'" oL \3tat i~~ ~(!f'tAe·t~,,6~.~ 0, mJvtrtPO.~

~ ~ - ..... ............:'J!':: d- d·· -... !, ·1;!l,I·'\CW ~ . '. .' '". ", . fie . , .....,... TO- -, ''il'tIJi. . ,

'l;_1n:selIDrnD .. ~, .. U1fvrel[1I!l] J ... ~ €lil llll'!Q:t 'a':0'.'U!: 1fI!~,nl'~1Pou "' V'. ,JJ::l Gt:lv·,

',O""j' iEll

'te,)~E 1Y~ ~lirni\,!\tH;?l; ·V. 4tl~ rncr,lrls,p,.i&; o6vi'-3~ Ot;1ro~ i~crt''CU.l4'~

.. iI ~.. . JS·)I. ~,

~U:V~,E:i.\~lj~, to\) a:UJ~;i"h:)~ ,.; v. ~,I'1 0 rJ:'f1e/AtJL Itlvt;au (~~,

uiQ'U 'OO~ it~~1t0i0~.~.11 ~otGl].db; i~ill1015 {s.c. ~@\) 'Ui6;l)

;L OJ ." _~:..:'!i~1' ~ . ~ :;'fi:;:', ~.. ',le ~,:,. '7!J ~~'~ ~

u V~p[iQ'.j~JUij'J ~"t!!J !G'l\]Il( Vt) ~/'ut[i'~\1' :J n tt vo~tn . ; v. ',,*,L.~" n liap: I V~

't!(rl)~ 1t,1[)ptB;n~ IE~~:jf ~tit~~ '0 KlCftr~~~~' ,~td Q ppn1VLG;; 'rmv O~bV'POlV~J· V: 43. t6t'~~ ol ~iJ(~'IAn ~ i:itA6)r~1I..~ ~~ 6. .iloc't-

I ~ - 1 _.. -. . - ,~, . ~., - . ,~..~ • ~, )'

'O~Ft,~ ~ 'P#g1.~EtCC f61, Dcctp5~~~'j (} XCr.11w' ~~-D:t~'V;r;~, Q

.r~.",n!'.' ;",~ .. ~~'(~ ... !e, IJ;.l!.llILi'l,;~,. ~i~U~!r~ II

Avand·i.n 'lI~€iere.,iffiCeBbim'pfesiofiruu nMmat de :J7 'ja""'ji'('fI'mI,n",I,~ nu ~e JjJna:t~ evita e-oocltttiil 'ca '~nt¢r~tela11ea p:at:a:t!Ol~i ~rin.· .. h", 'Re[or ~st~ 1®;pernluJi Mau~i i~lS;U:'~~\

,,~cea~ f~, coneluzie cste con:t'illmflai5 de E'I;:a~g.kal:IH: [wi To'ma: eare -a ,p~,t[c!:tt :paf"~DD]~, t~ 7;), dar nu $1 frlterpre1u.n~a )ai~guri~Mta.Aoo~~i tonqh;r~i~" este v,aJaJ~il~ ~'i p.aub"mli, i[il~:erpret~a ,parabolei fi~'voouhti ,(M~I. m3~ 419' :~t)~ ~m-e :nu este d~Qit.o rep.!i ... ~cili, pI~srulwm a tci tulul din 13ii 4~O& -,4J; v. 49 ~ ~i}t~ E'p'~'Gtl ttl ~~v:tiJ,tiTl f!l5~ aimvo~~ [(flOp~t~,~'L~ ~, m ~~h::~1lof)'t; ·V. 'SO, 11 mJdll~~;; 1~ 'JI;1Uj~l~~ fil'l::El ~G"t'e:\ K;TA. TfaO$r~I~nd interprets:te'a,",De~;bin eler b eea '~Il1~v',~d1'J,hl1'~~ s-a ~oot ell. Yedm:elll ci

1&~~l;~,'Dbo~'ta.t (v;'49} estt a~lfeal;lil&lt 'se~~&i1"Ori~ d~ 11ilJl'illlll 'P~s~~, ~i 'ca, fl i~P.l'Vd~, ~'@l1E\lp(D~,Jleilte, Ck$cl'[yc,$10~~11a b~ien]l~t ,i ttl pai,~lor; dar Fl~ ~l pe ,oe~ a pe~i.lor ~l.,

AV'lem. ,a'strel, in }jdl 13~ 3643 '~1 ~9-50!i Id.-ouaitiWrpfetm aieg~nit~. aJ:e ~a:~.abotel@r ~£ ,milia. 10]: ,M~tei~ ~ A.~~€}s,ti~ateE ~me,i~ p~~bQ]~ al CW.i sCQ'p era, tit eiI;~~ine imufJJa1~·tn c~l ~~roodiitQr~a. nevoii de: ~ibdarc~ ,msi,~tbd ,~~'tm~,~>-n'rn a venit timp'-ul despw,jrU, ~ c~, Ih,unneze~ '0 'V~, :adUi~e la nmpt~l he'lat§fde !{~, a. fQst g.vbin:.:Taa~ df] cafre' htatii~~ l,$p(['l~ .ual12~e" p;a;tt.l1tlrtici" iirlr-o deseriere ale:go.1tic:i a Inde~,ip i de apoi, -'un aV1emsmtm, e~n:a fid:SliJluj ~elilmelff de' S'jg_uEaIlp. Acesle do-, u~ imu§~reari smt~i[J nf1&~f cu 0 1im'~l1lma d~selJil3. te;tltlh~ta be~ariiIti ~lhl, Mi1.D~i a~itRdn~rp'fletaI~a,~l,egadei..;Avind in ,~~~, iilSf;e:' ,aibs_en~a ~ri~hui alt n~JLaYtenmJrle C~i]]PaT-a~~e, ~S~ ~m]1:o~i~ bil ~~, Sic ,spuna~n, 'C'e ma:s:nra: ,a; ~Iontdblllit 'mftLtgui CGlrp ~l ~aJili-

~~e~ primare k\ 'pr~n~3j ,elem<'e.nb:dni. aleg0Ijic 'In [TI~.t_e:r]a~ul. S~[% "peeifiC", -@ar o~, el 11 ~m~~t asa, 00 deve(;h;;~~tJB"~llfJlld ~ atit a![i):~i:earea p~J~olcl belCFf d~i fli la Bote~a,toml $. 1~ ~,Eict~:viln ~ sa (M:t. 2 ~ ~ 31)j ~at ~i ,efel"iIi~. lui ,i"'lO't 6. . 21 ~I 4~) la pi.gl_:ui~ ln pnri:E1bot~ lucratorilor ~el~"f '~.i ~i viGi; S.liDt mai 've~1'lij {r~ca't

textul marei an,

D. 'Limn1G' (lie a;, tu:eC6 ~a :wa~e:cialll]: rL1cam'C'~ e~t.e ti~c~~andabU ~ m ,'nteresuL im'tengi.lOil)tifi~;, 'Sii, ne j;;tuclr~p tam ,aten~ a 3SUli[,~c lU'IJ.lMlt(}mi:O,r ~~aJ~ dh"Jl B:HJ(:}n~/'Mlir1l d~ fa iOIJn. In ,E:\~qhe]j~ patra m,t~Jf,llim a'ol1a pilra:bnl ~:. p&;abola; 'bllmuU~~ past(Jr ~i parabo']ia 'wile] ,j ~,:m~~ml'eill.oI (1 a~ 1-1 ID). P'ru;zLbol~ 'b~nllJlw p~:tor Uftlle'azi exact ,a!~a~i $E'he.ml oa ~[ eele ru:e[ :tJaIBtllole· g;m~1Pti,-·

e, e ifofa li s-a lfd~m 0 mWrpr~~ars ~af]fufJ:ti;i~ ?i alj[umJ~~ 'sef'I1inii:t6nd ~c- 4~ i:;9, 14-:2(0 par.}~~I~~ll.mel~ in m~jl($6ul ~rdului (Mi. r~l~ ~j4-30~ 36~~3} ~i n}ivGcli;uiiltMt 1'3, 4-7~501); Delt ,disti1D~·d\e 'Pru:~fIj61,a (In., ro~ l~i2l), 1l1.:Ill'eaz& ~ mult m:al exo.D8i hltctt'p([ewfe a:b~l,odciit Cvv; 7~,t8) .~. Pe d,t5-- ;3J][i ]1Sil~eJ ,memfi:o:ra

.' ~ ~ /" '~'.::I'·+=l" ,'C " liOr"",,;i;.u"',,,,, ;;:I,:,."h:_""" ,-1 ''''I·~, hi ';;'nji,"'"~~~~t.tl.~ ffih::lL

'\i!l,d~l -~l ,a, ,mi~1;~ !Dr IDIJ.I;'i;J'illWli...,.-"", Y4U!;.,!, IU !tJ:d.~iU' '"",,, !.ILI;"""'::"',it-"J' .... Ilo~.., - -

• I'afr' :I!

sc-r-idl (E'jfm: e'4u i1 allmEiG~ 'q bl.,1113 Lvii., KQ1I. I~ 1tu"C1,ip' ~O;l._) G 1f~(iJpyl~ fd'lll!V} ~ care a ~USQr~j1: com:pl~~ft in mne pmbobt in'~erp,re;tata, 5~i!;I, ·in6hlfP[,~,. "Ili.u a"teast[t se 'P6m~: vcd;e:;t m':Eh~ma,

preemi1.ti,entei ffil6 ·c~: E vaagh eli a ,a, patr-a, a dat-e ,i1}]t~(pfet~i,.u. I I ego'r[(,';e. ell. ooal~ i;]~es,te~? itkan 'ntrebllj]]t~mz2Ei de asemeaea, m'daltbE~ ;film, :\'''[00 s~nm;ifie,~p,~ aJ:~ egpdci: 1tf. l,~, 8, (¥al1'ml}~~8,t ) 5: (l1o:b ul ~i iiti~, iWlde, ,1;:1.;, '[~"" la,twv~ nM. ins e:runnl-,~,~,€fmrn;~~; (ti ~~pcn:1ITtIJ, tuiaeama:~1~·~ 1 ill ~ 9 ,s. ~;i: 12~ 1 S' s. ~e[ ce hlm~Ht ,fn'Jnrurnme)~ 12'!1 $4- (babul o;c~1i'au); ,~] ~j t6 (t'i~hi ~i !Son);; IU, 2l (fe:mJeia, tll:d.ll[lerJ1e h~t~)~ Mru. aproap~ TIe ~]eial1ri~ este'me~fara ,:prii~t~BJtlllul/nd$~lui (1~ 29) .. gnrpHl de ,Z]G~~ dasp~~ seceri~ (4~ ]'')'_,i3,), l~lre,c'l,JIrl, ,~i :~um.~ro:as-e I:~' expresii. m,etlifmio~ pe cmje as·~ul~tiitliJ[H .le- au U1t~:~~ ,gre~:lf ~1" j; 4-'1 32~' <6~ (:717; 7! 33:; 8~ 2'~'~ ll~ ):31; 14;:4~ ~. ,a.).

E. 'inttlro!Ddu-nf;~la, Lwa :fi~ ~a 'ntruteriahd <s'au s,e(}jfi~! i1J1S i.ntfiinim ell: n sim~tie 5iUbm,riI.U;15t~~J' dt wfenla" ~rebU~e s.a sre'

.. ~;~ ~ ..

~~" "t'"' ::;i ~ - 1- l!.. l 1,'" 'M'

a~l11..~, ,C~~ tn ~ ,e-'PM&u{)d}:~~:.,Car.e.i,e ,aJIle mcomun ~U. ':' M1;U

~i M~tej sau '[1LIDn~i cu ,~t~] ~ ~J p.f~~inti 0' serie de w:t:ewlt~t&i 'aleloEic;e~ :m~al ,pu~n extinse, OOtllt~~ d~a:t eele ~J:e l U] Mru:Cll ~.i m,~ ~i :m~d 'lll~:~in, d~tit Ci_e] e al~ b.;i 'M~te'. '~8Jj, cum a~ va.. ,~~ ~l ot;era. .i.nre~tad, megor~t~'~e JtMilbale'~of sem1ba$oo""nUll}! (Lc ~,~ l~, -.]' 5) j $I:~!~lof' IJe ~ar'e ~blJl le gMe ~le 'prive~ldl:md], ?,i Ie ~l~e~te 1((2~" ~;5·m.1S~J~" 53 StS_}~ :Mulufu (]2j ,~H)rn .. 2t s']];t;gii biL~wn'~':1t~~i:' ~1:1 ~ispUJf'~re I(l~f 4'] ~4~J! cine1, eelei mari, eu ihdoj,ta ei cJuemare,:a oaJ~~e;1]~Qr ,ncinv~ta~[, (l4~ 1~~'~2:4JJ ta~ ~aD.'~.l@J.. (1.91, 1[·2.1) ~i lu.c;ramIEloJ. F.'~] ai viei (2JJy '91-.'1 ~). Dar aeeste ,~~g(Jfitici:~ fim nici un Q e:"c~p~ie~ nu SUl:IDt ~p~ lui

L " . ...~. AI' "' - ""..iii ~ " ",li.,,.,

BQE!;.~ e:l 1 ZVQl'UC u mtr-o "'t~.a!iJJi~~~ atn'ferlO~a ~m.,r ~OM'eC:e

. .a.pfOOp~ toate; 'Set f], :regMi ~qe la 'Ge:Halti eWlIi!l1fte,1 ffi~ttill g]'n!Op~~ci_ Mai mu.~:1l> inc~, expresjjle §.i ,vcers~~~ie ~e!gn1.i~arJlte dijJU :i'9tme

. ,PJIlt~111n vi [e'~g- 'p@t~CJ]J.a;rititite 'ij_ngyjstice, ale lll~ Lu:cal.; DID!

• ' ;]1' " ••. 1 ~ "1': 11 " . ..!II! L

marn p(["~.s: ue ,1,oaLe1 :mJate-:nm,u~ :!i:P~ll]t: ,~X1.coanl~ ,w» ~Q;lata..:S~li

~,~e~pe .de ~Iati~ O].I~~J' nu aIa{t~ 'PC;: '~~il~ ,ot ~fia''"-mli d~!U gCal1i1:a~ ]}it~: t!JI. ~?i~$il,I!Ll, de i 'lt~"f'etar~ a1e~O'rica.~~'~ Dimpt1'm ~f mat~wi~hd p.3[ad,boUc s.pccific ,~in Luc€l, ~n, nlj,~ura in care a fdtst ~re~l~C~tl'l~ 3.\ fast'mail d.e.ualJa ex~t]ns ~i im~]i~tat ~1l1 un S,C€)p

-..-lI'~f' ;'1. ~ '( 'I " j:" ... " "..ii':'-i1i

!U1' t)jn'~~ !II ~n]jnl'f: ace, 8J. ~, ljln~~ atN1JCatl paJlei1et1~~' ~1[e:~te •

Astfel, ca, Luca ~, l1ofelu~t..int~rpr~tmi a1~~arj:c~ dintr .. o 'lfadit]~ ~[ t1rnpuri,~~ inSilt~hiiD:~~,i 1],1;] ~i-a: prelu:c.r.at m\1lt~ri :ldulapv~nd in vedere aoe:~st3· fintllita4tie.

F. Vn examen ftnal ,tUj f'Gr~~i in care p\~l'aho'],¢le s'liloirfJ,e au: ~lS~ p,3J:rlra.w t~ Evan:gn,~Lia lUI" Tam OJ! [;iEaloi '~4ar faptu~1 :ti tdi~iltmri]6; ,~eg('n':iiL'::\e om ea ~ar: in ,prima din ceile~'d~~)lla neFrS.lun] ale :~m:a;b-0[~j, 1lJu.1llh1i'" ~2lli'b~l" ! ~H'e' fi;t.'eeA ~~,c:; da~ i~~~R~',11]111 !lJa!1e:i. ~M c~ ,{ine botut\, ~jv.a. ,SilLl! t;re~~' lroainw ~81 a,c~.st~~ "".rill a~ ~'i: l:Ui!J,~l \fa·l~s.a sa p'atrun.dla, ~n easa sa ~i-lil ~mp'~fa4i~ sa p~n.tt:U i'f}=.:L pIad!aI '~[muti]6,~ale',. De;Gj 'V~ii tle'b.u~e' ~a vegb;,atj

. . ~

pentre, lum e""" .A~c]! :t1'C1;1 stc clO'u~ ei;p~sii! ,!~im~~:a, ~~ ,,' §i

!,~pen~n] lUll] e'L\ sUint ]n[e:~r-eta!fi a~,~g[Jirioo ~nostJj;C~li cue ilWie'.r~

J}fetilSa.m !J;'b1l:l:[[lU'ilB""_~~, ~\I&r(J'I'" ,~QGtd:ata on,Q'shcruui s;i. :h:t~,fi.-

• ~ ~ 0- .. "': ~ • ,~". __ ~ .~~1~L:

90

t1 cara, eu ~~U tA-'-El~ ,~j,~~, c<~r~ :sa au se h~' prj~:~t ~'ba'~ ,],nme: tie i!lce~~lia, cunoili§teoo. Cu,.exo;e]}'lia atc-stQr da~:a, a4iaaStl'n,. in p arabola fundul, Hpses ~ ell d~siv~r~ir.e 61eI~,~nteJ e ,ai2gqri.c;~" bsera:~a 'iL"t~:5~'~1Jllili;Q,I. wleglgrice d:b~ .. E'wutg}uilla, lui: ~rntf't este Xtrem, de SWdn2;rli~~~~~ ,d~aa)J~cet. oottnml grLq~tic a] e.o'[~otii ® ~~lQgihift," ,fl; m{des pmaho1eie iutr- uusens to. tnml i~egQ-' le si a,]me:l:1tiO',n;a:~ ea ele sa fie ml,e"]es;~ MnfiTh. ",4..,cOO_S'~~ rele:sc;,

- 'j... :-' • ~

1.1 claritate, de .'~x:em;plul! din "a,~er.U s.tne~wl: ~,,~e~ ce> are ure~hi

f d,e au-zit) si ,a,nd.au ~\, ata~,at ed.it:g~~l de @]~L11 ,@,ri lao 0 pal'ib:91i~

-. -. '.. !'l:. .11,,.,:4

vanG, ea ~$.ec.t~:r a"e.h.d ~it, :c~tl tot!,'! ca aeesta sa \Smp]]l~iLUt;a U1Jte-,

I eS:ll'~ secret :sJ a£es$(;j' 'pM"d;Q~e ~" ~~'Sltfe:[ .vor fi mje'l,es- g:n@'s:twiil!' d~ exe;n(]ipb:lJ,. .mirl~i'~~ul, din J:atahQdra mltt:giiritarob;[] (T6~~ g 0 [n~t~ftlF~ pentru 1''VK06V;j .a~.a' cl!Jm t:t1te.l,e,g~au ~~ Jlbu.~. nurile' pe' t.are s~~alt;pJiUl ~ut~ ,sa ]~ flJli\e in Illa,raM'lla :ruml~li

(I 1 b).

Deoarese ff:lnt'nuhvle;a, 1Jitr,~bol,e'~oJ ,FJl-a·fos:I 1l:!rdJj;]stQ'l'jmat~, in . m'taestl.ll!de~Qrizmi (~lJ ex~epli,~ celor d,oua f!;oammri din pabola furu'~!:1Ii\ ci rill"'HMe m'~!""""'m trnd]'~i~f'iI,ar,aoo lici T'I,a_sllL'ata

]1. -'.J' •• ~~-T'1J _~-" ' __ '_, .~:-v..<II----- ~'irI--!~ - --- t"'- -_

in E~n"g~el'ia ,lui T(n~nt m-~ (D, m;Lre 'fM;Qare- p.~Qle]e din ea sunt tot a~i,t4e '~j"p.sitG de al~!io.ri~m't cit ~i materiaJ;ul sp~cIflJG ! lui ,l,:1l,m:a.

AjeUfig-~~ a.s;tfel ~~ U'I], S1'r~n¥n r~iUltffit; ];J.~ar:TI~r.j)~lw di:.5G!.;~.'fSiv

din Mt ii ,£L~)~ mta:~~iaJul m~lTcafi, ma;te{~['~]"spe~,lfll matei~ 'Evqhelilll ~,a cum ~I Q1V'em in WiLl Me', ~ LiilJ~i,~ya ~i In In.u~ ~oa.te ,[lc:~st~ ~Of.ll1n jlfi1?eq;lt.'~rlri t~i~Bgor:i~e~Jn, timpi ~~-material,u1 special ~1J.tafi~ P.f:.e~ll ~i ,!$V:Clngz,l,eJitJ. l~i ZbJJ1a 'ill] .aru, f>JJi.e~ una, Din, fi:j;]lm1.Qa i'l11t.etpr:,~lirH~ alegoriee p,ot i~ ",~G1mO'~ll16 sa a:pro~p'e '~e d.e""'~-'Htr~,gu~, Si~cl1E1da:re' 's-~ P.#rea e~, dccurge d~. ]]1tregml'makriat pa~;boH~ ~t,a ;ta. o'rigi\n~ tot ~tJlt de I~psit d.~ iTIrtefPif~firi a],O\&oriee :p~mi5.t=au ma;tM,ia~;u] s,ecific WICm:L1C ~i, f£'llangheJia l~i lQ,ma. In pr.o]lovarluirea: Sa~ lisus, 3.-'9.0 ]io1itat la mctafordle ccMlm.e! ·tuat~a.pr>ocape D1 exclijsivi'mty rli-n. Veei)J~u1 ~Esht1ll:lt~,!nJ~ ,~i. pe Vrellletl aceda d"~' uz; Cl,J.['f1:n.~~ t~lIf~a!~ re'Jgj~" jl!1d~ C~.tOf~ :s;G;~1,J.,'l aJ. ,etl$c]" pl'(i!p]=ietlct ~11 tmc~i yii'-~,i g;azda~s~n.t DJle-

.91

tthfe,re' pentru 'Ch~,m.nt:~e'u; perHn.!l1 t(j,am,enii tn re18l.f~,e: ~H E'l ~v~nr cepli, sluj]tGfi.~ .datomiei, oa:sFJe_ti~ pentru po potu 'i lui O~l1M~'R!1 ,ao/'ettJ (mEtfar~~eb~', via ~i t tn::m~; ib]Il!el e ~ ,raul s unt alhllJ ~ i negru (cf_ .Mtt~ 2:1;.3 2); Judecata de ·apol 'e8~~ se€e'ri~ul; ~adUl1..~s'~· f[i).® ~i 1ntllne.ri(L':; 'sa'rbitoltlr~[( nll:l;n~~j ~i marea ~i]]_i'ii~d~ ... ]]i.e.z£'El~ nlitilu]]ie:tii ~ f a$a mal. 'd.er;J.ne.~ tr:neeri: El a aMlJgat 'n~et..'l1{)1te 'lin(" pro'cllm 0;[;1, ,a,~ dioifca, F.:anQ~ ~ entru S:~r~ilul I:u mii2-.. S@ p<:!a:te :irtml1;a:rca An mod t~pe'ta:t cum o ast reI de ,t::~ m,I1a:~~-!~e ~s=~o nl-et:l.ro_r~ '~:l:l!1l, '~a!f~ l<:zv~r~t[j '0 pro'aboI~.

A,~a, lC:lun ~m ",~Za1t ,~ej~ (rP]). 11 ~S"J:;' ~re s1iguf.,~3· rlisth]e:~j,a net ~aur"tl'lltte ]:Jar~:bo1il! l')],~tmJf~l'-a: ~1 Jal~gn-li e <IllU este ,I;.l"~ DU.~i'-", 'ani~M ~Lj m ~a.dk t.UltIr~ tr~tia de l.~. In el~I@la ]a al~ggri e se Ri€'e eu ~Mrijj~~_ Dar 'este slI:f]lc.it;ot ~a ,s,€: ~@Q!lpru::f~ acele ule'~~rri mimah-ere lDdubilalJ-i'! p're~~.tlne~di.~ EJl'Oh '€tiop. ~giS- 90! eare, cu iiJlb-o.s.jto·~]'@ hlJ.'~g~mJ! ,:In:lg,aveSi~ .isl(ucia J.nJId~., Jin~ ctflfrn_(i dc' [a: brea ~:e" utUlizantl ea s jm~QaOO tauri, 0] ~j p.t''(jd~ ~u. ]:lmabole~'e ~1 i he. cr£' ~3 ~~. a.1 e itl] Iisus, pentru ~ se 'iD;~~le,ge CW! de' d~pat~e' ·~m E:[ de acest mom de e,fj alegoriza, Cnnt::hlLz-iile tu)a~tFe suat ferm l~U~linl1tb priu fa:plu[ ea" in ut lli ~~te,a, ta~

b ~ 1:"11 i .... ]:j~ 'I!i ~""!~.rl]'lL'lifc-~i ",,;"Q _--' .,. • .,. - L'. • Tn',f;' . .",: ....o:A ~ -

- ' ,,~~, IIo!-G ~: n .. u,._,,~tiW:, !!i~!!.l ~ .... 'n. m~l i9'li~,~nlu.~, ,lLooma. !f:'S'L!i;} u:C (4}Cphiibe

parabola aSiEe conp.n:e elemente metaforice tr.alditi:OrHarl.~l_

Q earecare indioa~j e 3, apm-ipei ,tim.llUTii ,ia inrerpre.taii'c .alegd~ice' aJ. unrir1:ra$~mfi izoJa're ai:e ~ara.l,~I~lGT. po~t~ fill g~~m' m. iidlptm c,ij,· ,:5l~~ eum arn "la;zDt. m. smdiul ,mat~rj,aluF.~i sj] ~~ifi,o al -~[jji Mate~~ ea ~~levnla i vee'he dec~.t ,~¥l:!fnghei[jile ~ino~.'~e; nri~ gi.Jlcile 'safe \1m[,eazi a :fi l;~td.tel C~, preeoo~n@ .p~ 6~]ui :p'a~,estibi--. <an~., .D~.[]tr,e et;aB.gb.e'f~~tk]j ~t~l ~s;le ~e~~ ma i Fn,elinrn~~~re ufili _ zitrea a.le~goJiei; 1u Mt. 13,~ 3'"l-g;9 ei~, a;estl~OitFa 1JJ1 t€j,ev,ata,r !1;]!~lx.,]eQ'tl~~ de ]It'[~~etari ale§ori:c~ G~-l ~apt~ ,@'1J!ltc e,. ~eI\ ,maj_ :re~e:FV'ati.e,sJe E1jJ_iJngh~Ua luf TolWa: .. I~lm:at @.upt d~rifl'~a cle· ~ ,aiing'e- un inle1eiS ,mi1i·lirQfuRd~ m~~rvuJI'p;~[enetjlC j~a€i :ne] mw mW"~ ::rD1. tl clO"v~da :Hmped)e ~j,e.sl're 1tce'a~ta 5,e";I'Oate gil.sjil1 reinJ~'[]Jrewe-~=-pR1IDJtljbl:~i geman1u.oro.lu;~ 'c'a·1m rn.denl;n P!'n.tt-u,

.- -. Il :w-

ca. C~[ ce]j.vent~J! s-iii s;e ~Natoime;i~. pe ei m~i~]c;' fl::l1 feJerir~a: para-

l.e'~0J ,,~~r ~~~ l" j la arm a[]~ar:~a P~[~jei ~ i 'in f~ L~.sl1iC>~ p-ru;,~b~lei I o!TIIl'l6!I111~h.li nedrept t-"il un i:[lt3ieltl1n. ,spre' dr,e&pnt fiJ]o~ ire a· iJl;ij.i!tl-, I • i, Ma,[ l]JuL~ r. i"ca~Jntt.;ijire~Hd sQ~eJ.i(),lQgice 'pe e:are Ie gij,_ nn in MJ-- 2:~. j 2:~ ss. - j] S~,. ~ 2~ :1 :~s;_ i 1I~~~:e,s a 1i !;[win l sa rveasca ,-.g'Gi~:p'lur~torr plr,~cl!~,c:H parenetree, ¥tu: m~~Hfi~ltrH(!; date

l}lu~.uj:; tu ,4e.. 1. 4. 22:· s. ~ ar ti:uti, '~p.:re i]l[~sific.M.ea ze~1!1I,ul; mi- 1'~IUlf. k1tl w~rml d~ja d~PJ:~ :(nt]u~'la aJego,riei m~Ilj,'Sxi,oo~

_re va fi operat ,00 un metiv in plus "in eeJ.'cur-Ue elenizante, R-e2uUa;~ul ooe~te] s~it~l1.i a s l,Udl~lh:d IHJ"£ltu ,eis~ ~a ce']';e J:i rnulte ,~hitre'tr,ij.5a~fr~le iah~.go;dt~~ .~af~: fg:gute_~~!~3aJ d;~ pre eminent 'ri-1, farIlla pffl£8nJ:fi a ]laE:tbole1oI' lll,"It& S!Wit ~'Ei;gin~~ r .. Cu "~Thte cm.vinte~ nnmai dind la () p:afte ace;$t~ interpretari i trisaturlliC(ll,\wdw! P1iJ~~m sa ajlID~ ,iW'li~l ];a ~ 'l!nltd e~e:~

11· • ~ 'I 'L. II J 'II·'~

5Cl1!Sti.lu.];ll oO'Fiigl1'iU.tt ~u iPa.Eai:))~~e ,'Q<.f: ]u~ j[~:SU-S_

9. Cfj~eett1ma. ,i~ t;antpl.Q'l1'Yetl' p'{lrahf:}l~lot,

~) .P(J;r-Q·'hoie tlhblre:. ~lfm~pem ClrI ab~~@,tia C~'itflJ. prime .. , trei lE'"Io"allg:fHd,ii,! gffi.s'il~, o.n mare nIUjUE~F de 'p~:mbale "titllpe:n~-' cheate -1[ 1~Q:mplJm~~;j. fDl. ~~ ~el~~~~, .idti s~t-B~primate pO]}

1t"",iI!.. 1' - - --~ ~" ~lj"""9 F";!_ "'"!E'}...,.,l ':'ill;"",,';';'" ilia --li!i"'_c;-e;, ~ ~ 1;"." ...... .::Il_ Z"~ .. _. Ii"''i'i ~'/I-

.IIi1iJl.J.IiJ un U~:l!!.:'.cL:l1I~ , lu~t<!!l~JJ!Ji Ui:l!u",,~a~~. P""LI~~O ~I HW;~'lIJn 'II<"U ',;,r;]P.

(,v"e. 2~.[1 :5:.~, ,Mr.. g,~ '6, s~;, Le. j:~ 36:"":;~1~ Bv. Jui nu~a 47b~ m'n (J rdiD~ ,ifl"!Y~11r'&a)Jj 0 . t:t;iOJp\att~~tie~ d!~jbitJJa;~ ii. (:1 m~ d~~bma'~it,

. - .

(M~c- 3.~, 24 s-;,¥l~. 12-.2,5,;. fiidia ~J 'nla~iIJbFtl (414. 4j} ~-1.~,2.5)~ ~a:-

rea ~i lumma tMl, !h:'13-1 h):; 0 eet~iJ~~~,c~ti pe y.rir.['il1!~ mutt .. · I_~:i. o·'mcHe,(kft 5, 14b=.'J.~·~,Bw1U;i T~ma 31j• 93bj aid. ms~~~R'fUlrate de ,~osliinrclu_] '~eSDil'e, ;pI1d1ca ,~e ·~·u~ot'e~[~.~~i);., pi~Liri ~i

,Io,n (lW- 6~-.2,(j-.-J9~ L~,'l~ 24-2BJ~ ~ii:Di ~~ p~Jn;i"lMi. 1" 6; BVI. l~,t ,To.a 93')1; piatra ,~i ~ru~e (Mi~ 7" ~ :=;.; lif' Le_ I.i.~ 11. S,.)I;; SlrD1= , . 'i $i S[,1l~cj1'ine ()Jt. 1 ~ l,t)~L~t ;ij\~ 44'; Iv; llli 1hmp 4.5~1; '~1l~JPi .,~ pa8.ari~ (Mt~ ~$,!, ,2;Q,; he. 9~ ~B~·; ElJ~ l'~i. X6Rm '~16)· '~l ~~d: po~ mm.·bei ~Mt lO,,, 16; Ev; I~fli Tt)'ma 39h); bi-i,c'fI "i ,lfuu~ (UI ID,l" 27 ~ .Lc_, /.j, i.~J;" d!ouji~. fe h~ri dfe p_,o~lli ~~ dtoui. {elwi ~e' ~O:~lIUjJ,'~

MI. 12'r! ·1~-3;5;., l--.C'. 6~ 4f3-4tSj~ oogbirm m_w~ ,~~ ~1,yfl~(Dl,(jMt

'13~ !4-,,1~,4,1, s, .;, ~m1mtde de :nlU~ttaf ~ru .a~,~a:ttl.'[ (MJ:. 13~: 31 ..

'3"""· L': . J1'"1' 1 Q ,;~,~l'.' ,. ,_" .' 'J.< .. !itF;. 'aaJ1""-: ,-, 'II (l1i;;f:~, 'rna 4'AlkL.':~~ ,- :J~IC • .d:.h O-";'"i1i.jl II CcnIDQ;aIE!:, ~-w.i:;II.l.~ __ llitaID!J. 'I....!:~~~ ~.JI, .. ""i~Y;)~

fuli;em[ ~i vultUllil (1lIt: 24~ ,21 s, h .fuwl ~;i ~tii:pallDI G8m Q;e se

~i:'i.iI'~,,"Tji"i;D; r'\r!o. ~rJ>'o'lIliii:~'''''i''I;~~~~ t,~tL~, i'l~ A'''1 ;;;:'~ r t~ 'IJ'2-:1 "lJrn ,A£'ijj. ruid·I';j. ..... j)j_~_JlI~'!t_II_..tI~~ .~-~ J;_i~~'iW~.~~~-, ~l-~J!.~~~ ~!~f ~~i_I.~1 til: ~ J.zi~-,- .!,." ~ ~~;'-'_"'~U)t~ &t!l," . tL\.'~

]U:~ umw]··rum ~] ~fl:e:leJ (l.~. U4/;~1 2.8~12)· tutm 'pieraum~] ~ll·ma. pi~[d1U'&a, l[Le" ll~j! 4-l0}; slUM! ~i sahrl (:l». L1! ~ 6),; ~,ro{e!m1 il m~dituru ~OJt, pap- l, tIL ~: =' ,IE,," l~~i' lamfil j.].). Da{\~.i11lltJG~$te c~zm.i ttu,bh1dtea este origillar~a!, aeeasta este 0- ~h~:s-tmne' ~are trebuie eXtaImill~f®- P~(];tflfl. uecilit"B ta~' m 'pK~e ..

,;in cele- dOM pa~a;ibG ~,e" (:ICa!. .a ,e~D\Ofii di~ taJ'~n,a, ~._] coo a l11ir,giri.'t.aruluj; ("Ali '1. ~ 44-4:6)~ schimh area.. d ~ tftmp 'gr;ama~i .. cJU ri4ifGii ~r.t'tr~lja::rea: da,oo ]'3, o.[]~irxe e]e' e:ra~, tmbiI[t~ te; i'~ trf1Jde-v~r!, E]fautiihella b .. ti T'tu:na. cl}i- ,wltuio@uli ,~at't.'2IL'bele~ej dar S~-

',"';1", (I" ,",' ,..JI,! -I ~," • ',=:, ]', -.'L",,, -1- iI'09" , ::5:.., +-'.,-t,'-" 'iI

p:8i-['a,~ ,CjO~[H)~~. U!.!f!! ~W!1 !Jr~~ ~~J'i].O.n1lil1 .lL e- ~:t m!io+J.gaa1.d.u:U.l~

1 ft'i1:hi iI "'il'£'"'tJ A . 'I~' di . "" . ~,~

,~,~,.uOJ1UiL 'f,UI)' ,re~tEl: nu este un ~z :;~; ,ait.; c n1Lpom.:l\fa,..~e~a;sL;t:L

doyen ~1i cele 'mal In.UJ]:tt~. d[n,Ill',e pa~bol;e'le~ '~j m~'lu~l~ dm,[bl,e ~nume:r-ate '~tn~j ~us ersu tt~n)i9,e Mie izalate, ffilli.a ,~e]ilal t

~ L _11' "iJ,-.,::: fie s t' 'd ' '1"""~ - '" 'I,il ~..-:ii'io; -' '[

mem.t!lm !iW. 'pe'J.'eeiliw) , Ie s:etlara e .• ,e· alD~ -;a p.;nn ~E1n~..,.~,IIi[~tena. .

.. ~ ") ..... ~.....,,,_.., ~ .. t ~''- _, .. I-

G·eJg ce um1eh~, '00 ,fos [, ,astt',at~ in marl. md.~nGlem: 'ficba

{iG~ 'F 1 ~' s jlj :muma, (Ml 1 ~ ']; LrE~ e1, ~'~l, sarea (Mt'. 9" 5,O~ ,Lr::: 1:4,;, l7)~ ueenieul (hG'. '69 4Ql~ eele dooa ~hU;1 tJ],e"pmm (/dE. 'l, 17 S'.)I" ,c;ele, doui, .f'¢turri ~le .'~Qm~ara ,(E~ 'liUi fOtntl 45ib)~ ~eg;ni~ na :in rnij IQCll;lI .. cgmiilUl GBv-' l~i; .Tema ,51l~ vatmt~l~(ffie' muf¢ar

(IAf.~,~ "J.llri ..... ")~"II. J'R u.s IJ"':' ." '. 'Jl]i): '~"I'f'l..;.,"'""~'1 ('J~,: ~~, T " . ,n~:,\ 100" ""'

\J;B!;iC;:,. ~~ J!U .Ji''';;;'~!1 .nV .. ,~Ui! JiB,rna~!oj! I' ~Jl.I;,IU;I;.'1!;I. Col!': lUl JlOln-a. ':1'QilI'.h .'.

,motITa (E1II; .lui TQ~ ~. ~9)J nilf::gtlti!aruI {E~ b.d;' 1l:rma 79)" fitJgeruill (Le" ], '1] 1:4 ):~ v~.ltutul. (Lrt-. 17 ~ ~4 \ fWtJ[ ¢li. ,l:ui -Rjm~ .21 h! 1{)03JII oa'j-~ ~·ea pi!eJ",(ffiuti '()\fl'. 1~! 1~2,.;'14'i Ev? lui Toma l 01),',J'wie1'!lJ I~Lc~, 411 24) - ru fi '~o~i ~n$tmlpestiv s~tl~onsid.e'P~:m - ~mrpereG;iifiefe::a in to:ait ~'~'s,~e ',e:amri -d,;re;t' ieo~n.(fa;dl; ~bfrnd~nffrea. mIni 'menlbm~l pmeQfuU l'oote .sil.fi: 'Rvut lliuG pca 0 tte3-1~~ m:ai li]rr~urie' a. '[:[,3'..-1~t-i,ei D:e e.xe_lll]~lli'i 'Dl]:,,~ista ,rti'G~ uO

,. pia -. f1., ' .. UJ,J .... ' ... . . IF ""'iI - --,_ •. , -- ---

ri\~:tiv si scparm-n, pa!Nb~la ~i~ pie:r.dute d~e ,t;'ea\ a, ~ahnu,~] "pieEdut'e (Lt'. '~4·~ 4 f~)·" ,~le~~ prima run· ,eIe a. "fa:s:t pis.trtltta'j, dle as~

H'I!I d~ ""'!'II. ~f!Io! t:!l!';1l""d' ~n~,·;ilh.,..it!'i;"pt:'l:,,;iI',:IoJt"l!t; ,~!t.X.U~~1 ~_1i,tJj lI!'.JJiI..U'.~ ,:I ue~I!.;_IL:.LJ:lJI!.i~_1I!!

">if" ,'! .J: ""ill] ~'o'jj;~ ,,' ~ +, 'J:: ".,+"",;I;.J,.' ,if',' , '".'IE;:; , :I'n] :..p; ... , ~""'I ''''ri,...~iji"m .r.~C. "';t'" 4 .' ,A.,;) ",Cial!ei J1;!i (:,1 ~:!:. uffl~~h .. 1J.Tl. eXllOm~ lu tl~ il::i~ml[hl!J~!O:ii

\cund~a.. '3 ·dl~U:~. nre:tRICiJ;lll' j[1¢filtm. a face 0 diil)]i p1~[rnboUl_

lJ~ iI'" ~. ..., r. ~ ~

m aflaa.t3a: eeestor versete gl.'S]nl em: ~al,a~a [pRcum .elsIe ara-

~ de II~~ il::, '1~: ~:; 'de 11'..... '[' ~I .l "l, iIfiIflI ;;I<>i!'",,(~.n"""'Ii .+-"-"","III;''n''II·~ 11;';/ '~""" i"li....,j;'p'·il' ... ,;::>

, ." ~ .;!1r'-1,i;. • .;)~ _ tiJ '1iI~~. Il.J.~A ~ Jl:J ~" ~JUJ~~.~iL'lJ~;!~.-'ll ~,~~~.J."~~~1Di. ~~~'Jp:Jl~~LI.U

ln ,mod .i]]d.~,~~nrH~n~, d~5ptre. weHa Cafe' DtI, este p¥sa, sl'UJb ebroc, lci mm--ll1Il Bfc~mc (M~; ,4.,,':21)~ a aJtras spre smeJ·e;a pe 00 "omel1Jllrui:~: ~p]i C;fJti.~, b:;:,ghi~nu]; tt,m~SI tot:, indle,~dt:tlt!!: ill . c. 4~ ,12 (ref: ,Ut .1 U, 2~!; Le. 1 :2,~.l 2); (b_) uo proees Siinli:1¥' a: fO§lt :reperat ~~l. ~mIT. cuv,U'wltli. d~lilp1"!e masl]tS I(!LI~. 4-~ ,14~ ef. MI. '7 ~ 2~ t{!; 'i5~ .l~l~ ~are.~ ,ta iemJ-1U\tiit asC'-cla,d. verba-Ie 1!;pocr ~

E~1p"E ~cft'~·~DellG'@;~o;.t~. a;,iaJmts sprs sine, prin m.Gf.aHv.a:t'S~ eementariului ,eJ(plietttiv~.~pe lite .. 4'l 115 (c:t~ M?:. as, Z~,· [;e, ,1'9" ~6)~ (el ~~dn.'t~ill ,!;,mis.ma,I"· t4~ ~2Jh ~1l'6a~o'\';!. 41" 24 ~t'il:PO'¥Jr adeH!1'min~t le~l.e· dam metafoII& des,p'r,e'lamp:[ji' ~.i despre 'nraSitiU"a,

stfcE 1~ffit2 in.c,iu-s;~ se eombin'e ca b~tl!.1!l~la,_:pmbol,i(; ldl"t~ smr~it~ 'M~rlc,u a ilu~eW'at. DO~]l1b,inJ~·tja ,4J i'l -2~;r in c.&pi~.to~:jj]l ~au

. t, 'k ~ ,I. ~ 'b lit ...;j b'1:'u •

ue P a;ra!J'o~le'~ c,a p e Q ~y;e~afattQ ~'~.I!JiD~a nue J!.a ~JL nu ~;1 p'e. iQ

e:J.ec1b.~ dli:' ~icfLri ~ a~a, cum I[} '~t3, (;I.e d(]1,l~"c od 'Il!Pell'~'[ ~'!tems.-,

, " "'. ~

~ne~l. de ~ l~a~,~i'IDi~~' ill, '~. l), ~~f.~ v .. 9i}. si ~ v, ~4 ~t ~cf._ 'Y. 'j~).

hU§J~M Gi'e a~~elil.~! cU'l!llln tare, una ~~ ,ae~~~,l m~ta'Om es'~~ com~ln~ta: em, '~mtnU~J'i difeii~ ~ de,",ri~mpllt, m~ij-

,

ecior dou~tfe'~~ni, de 'Pom~ ~~ :fhw~e']e lOi este le§i!nta' fi~d de

Zl,C erea ~a'!l~pro" r[dalcru]li"1~ -CM'e' nu pot • lJ1~d boo. 'Mt~ "7, ~ 6- I !8 )l' c~d d~ ~~~arbtI~. a~sp~~ ccl~·' df;l!kl~~ ID"elur( d~ . .cQmOfri (Mt 21 33-35)/tm tim]] oe BV:(fl1:ghelia lui lbma eom'bm~. metNo-

.,. " . ,;I~, '-',.;I::::: ' • (4~L\ "" H . ~ i

- cO!nillru J;~, .2l~OeFOO urt;:J-~PR m~~U';Ll,' ~~!i ~Q', .... sJi"ii10J:t" ~'iO ~~ •

. 43 -4·$ s:un~ C0mKlhlate" to~we a~~ste ~~i m.et:-afcr.e·,· .Mlet~IiiJ:ra _ ,ciiei egt'e trat,lta hID, m,ol! si!mjJ~; :]0 Mfii~' 4.~ ,lj -25" ~a; ·e.s'~e' l:omhil1i1OO. Gu. .zie.erea. .d~s;nrc 'mmw:a. :l'!I<cr c-i:nd m. Ji,~t. I S~.J 4b-

~ ". ~ ,t-'J': ~ ,1fI' J. ~.lI!l~ • or. I" ~

6, ea est~llegat~'I~'U :zie;ema desp&".e ce;trate~ d~ p~ nHm .. ~e!i ~af' m

ri. 1.1 f S 3 '-:~ 6 ·~tE ,m'O~:l1 de:spE,e D,"e~] ca ]umin~ta.r:-l:il. fnl,~ului; m ,Mt- L3~ ~31-:~·1#:l ,1:.e .. 1~~ }8-2J.~ p~l"rtbo1a~lualwu:if ~ste· 'fiieupeleo~ercu l:t'3" a), tJauIU~1lL1i die, ;mu~~ at fl'l. dmp ee; 'm, _EpaN-

95

ghelia ~'~i .1bt~~6f' ea-este, l~ga.,[a de :pa:m~1;ru- .despl'c ,fen1.eia. n~

p~~~ {'~J~~~Y]l ,.

S'~nlt.1LF.ai'e a13C~, ~] prJ-taihota C~' ~W\ :WSt fJ.'aMm]~,~ .~·cl ~siv .ea p.e\fe~hi SUt1t, petecul ~:i burduful de ;vm~ im]if;ha'p~ ~i eFl'~:~ pa~~~-i~~ ~~i t1~rle;" loain'i:i. ~i p'o1','~ji; n4~tr,m ~r ,~~ele·' smsg,urij ~j ;srnaclr}jJl1~'le; vJ:tlp,jle:~i 1ii5aI~h~(~:~eJP~.ru ~~ :p:O!.~U1:mheji· %1- dirorul ·t~t1tJlJJU·] ui ~] regele; sdavul ~j, .selul, _

Din ,a~~a;sti c~]ectle "\0' a .rei~i~~Gi ms-uf] Ii sus fa1lorin. J;6du'~U ~ti~a ~~:~~o<irilo-r c;~ ~1'I.iilo~ de il.1j,ISfi:ar~i iallfo:.diUf"~i ' '

1;'" . ,~ lL ~ I?

.natJl]r,a~ maJ1 ales d~n b;une~ an]ma4d\l~Hi) P'g{~cni le '~~le de ,id ci

~..,;;,..;~A::U~ Pe de aJ.ra oarte exi£l~'i dear 0 :);i,ID;i'i!'inrr:4 'pc ereehe-depa

,lIJI...Jl.l·~~-_.,io ~ . ..' _"_ J.~ .-i;! - - - - !Ci.~-j 1 '

:mbqJ~ fJl1 cu\ficti.a. nD.a.sit&,: ,~e~ ,Cte:s;pr-e :ttdilp:ru] Nn1uhrl ~i. ~e&

,d!~s~;n-e ro~e. D~ ~:lld~ utm.e~l~;. OI[Ca:t, d~· ~m..e :11~=~ .n ,ll,olla ~,e!i e ma:i muUe. para3kJele :imgemIi:n3!~~~ Qv:ah:l!d in' vedere ~e:;s,t f'fllrftt' .. ueil?u;~.e<,~ ii1], H{'Jf'J.l1"f": em··si. se do:~edeSL~ea'~ .

-." ~ ~;.oo • _~- ~~'!iII'! • _

olip'iline ele Blerv~m!, 'is; ex:prim~ 'ai;el~if)!~i id'ei C~am- da(:~ fa

'P ~ . , . ... '1'

~~aS'm mtreb~tre, sa :p.oa.at:e rlis,punde, ,afimlW1Vj, c~ liB: e..a2;U~~:e-

'[0:["' :dtiua ,~rwabg]le d~:p,re l0a~a pierdntTh $i ~es~re d;r;,ahm.a:,i:sr ...

• - PC, ~ , • .J ":t.,'::'II" J,:

,d1l1~ '~~uie~~. pu~ ,~i fie l'U;a;~ in Qom;!,~,e~~poSl[w !.~.lua

'00, ,Qvand in, '\I,~d.er.e'tllbI~u[ .g,et1,em~" 'p{aRbot~~e (hible iii 'fi mst rosnse .m{.mod'illd~pei"J;delE:tt it OQu:H diferijte!1 ~e~1I '~dr maola'hi'Jin.d ~etrult~,a.

~~ Ct:lle9#~ de: par:ooIYJI:e. B"]8~riC~~ ~mar4 tneep~]s,e sl ta;~ oU}~p;i: de 'p'~bo le d'e l~ a dati. 'fuimpUl\1, e. 1n -. Mi!. 'gDLI~m, pe lingi, C\P~tt~[u'~. ~e 'p~bcL~ 4~ t-.:j4;) 'D:n grop ·d~':,ttei 'melafore le~~M~h)gie-;g i'd: 21 -1 '~-ll (nMmi ·v~m}IJJlt~ nn). b1',al :_ ~u ca,i·

. -1 A' .... , - - - - k ell, 1111 'M-',"I .• . .:.!I.--., ·t u . iI-""" . -- ··bA,l"t.; ID"lr. . :4!1·", .....

'to oe p~ya~e. ;J,!, ,: :a:rel,!l-aultll3:,' ~:~ p~ . !!JI!~., n a" plt~~

de la M~u. p~]l31bola;..~atoru~1L'Ii~, ~u. itiJt:erpE€la;rea, ~~ (vv~ ru. - ~ 3);, ~i ] ~"adalil!gat un gD:i.,' de.fJti pa_T~Q1:e; jntr.OOus; prm &Uq\l ''j!;tq:,"~I3DA~i1"V (n., 24~3J.)~ .,oi·u 'al~.~, de a~i in:liro-

.' ,£, • , '" ( iii ..... ~A_~\tDi 1I;v,f ,. . i1\.' 'I, .

dm .~1r.i.Ji ~tli~'~v) !i:JI&Ol1:;(X, 'EttttY .. ~"''' "¥F'~Jf • J.VJ!!lIll, mllJl~~ CI.;a,re

:~~ utmtitoare~,e: ,c®!lec~i~,: loalPit~lw] .1..811 'C\l diOM 'f!~b~a:le 're{erl ..

tome' ~a 'nnootG:ri6De ft,a~H~; ~apitijle],e 'I, Z8)oo;l2"t 1. '*~ en irei :pataibole amenin1i~J@~;. ~piD9t.ele' j4.~ 32-/!5,! :4tl,~ cu, ~a,te pa~

f. ~o'k: d~spm farusie., in Lu~a~ ,~V~UJ tap,i.Wll!]l fi~ .3 g41)~ en un p de 'p~)Boo]e' ne fnmilJJem iP mea a tteia~, pft,d;kii "de 'pe' mwtei.1; ,eap:~tof!ll.l~ ::;i-S'9t ~Jt~ ~~ri'e oopanihm!~e, d~'l'e Pa\= rusle; cap~t-e.Jul I ~~I '1 ~~4jj IClDJ, d~ui, 's:Il"mpatnlnole:; capi~hll 1 'S:l Ql1ltful1r:ld. Itr,m 'parah~l'i2! ~'~i.~tQam 1~, ~a, ce' 1"aIS'~"p-i~ bari'~ll1~ 1.,6" ~u dlo'd"pM'a:bale ~ ~1Ij!1 d_pJ!"e'ad~jv,~4t3 ~i

alsa utiU~"a'1aiwp.clj oopitnl111 .l811 1- I'~.j en ,a\ou 'P~mluJ:[f', spre' :m'~dtW, ~oiieet-de ... ua It 'mg~~ mgi_~lmne:a ~e'~nie' s-a fie· thuitm.e $.~, m]jna.u~.

Sii me eprim .pwtr:u ,0 l~lipi~~UJ.lR! Ja'~~jj,mBmw"exemrp~Y.m~.1il'"

I o'ijatj, ~~1~. ru(a:fEu~erna €~"ni~i .lY~ 't.- L4 ~i mmbabil nip] I a:~ ill-3

. -. . - ;..

ftll. (!IJ1'~, In . ,""",";;~II;tI:~;tp,. ;~Jten;~h~l ,.;!I~ a '('I.Hllru:mr i]?Jjstru Cii~'Wlli ~vtmMe

tllIlJJJ ~ '. 1II.~~Ji_~l ~u or JI_'~ -rr- W __ ~~ _ - _ ,-~ ~ _1i>aJ~ __

. m,Q~l C~}~'t1e~ de m_ga.d.une; ,ambdooi. 'p~b0JeLe par );mat

:b '"' ~. ri .'.... . ti .... - ~",07\:; Il"'!(' ,i(i~t""', "",~..,.;,;rr; <:i"'i~~;I"i,[ 1'll1l'~ Iisus ~1'Y!i,ij1' IlII ;[!I1rav~' ea smen '.iu.I!I:",fi'..L[J., a.it:1,w,a;K;il Wil, '!;.l!'lllW.U un '"..:,.., . ' il!!iI;a .uLI!.b..l,

e :t' _. L .JL.

rullnl1!Jl~~u.· ce.1·~m_m ~~ l'lilJidJ]~~~.~ n~C'iJ' In S!twlid~p, G!:e'4l\

esc~p~i ~in~les~l p)l(abcJSlol'~ ,am ~~ 'b~~ s'a., nru (Wi .m. ooo~i de sensu]: l'H,~b()~elc·t ~iaooflte,. CI( ae' multi'3!tetttie e te 'DcceSHim atea_jti primii fr~ta din :fdiPtW. Ici;ooare. ce ... I ~pit;e :pa,~l)~le;' cu. ~~~~ ul~i~_cat~, ail]. (~st~;a,dlllXiJte In 11. t 4., reap8I ~t~ E~g,~e!ia. lu.i WF~ , i1gjS~ in moo iO.d~doot:

~I~ '"Ill.. - o"i • • -'-'~'=. •• '-' ,,11!':i! 57 i"I'O-' 96 l,t:: I il"ifm!~

l w.£!tdIliJW~ m:.Ct1m~5UL m,tre.,m'~ ICitJ~ 11.)1 ~ -.,: A<~ . , ' ~,\P.~ lu?,), •

~{IO~ p~,m ~b~e?J;v,a-,o CQite~tj~ ~'liMabQl~ ~ 'poocr~t:

• .' ,~.. ~ I '.,r.

~. crqtere·, G:ol1?~~~:parnboh~lor ,dJ~~mecel~ B:.1e'OC sJem~ lMc..

''',_n, ..,~ ,:,~rf'Ii j'Ji,lfij ~ '];""lil <;!,a'lt,iJlIo n'i:",~ ";I'it".nfd:""'~l:l:a 'iZIi ·.i!'"Jj1L.l:'t 1 Q,n:r~,ih1=:: 'art·s de

1.11 "7:1i .L.Ul'" L.7,_ ,-=''U .';;J..i:i~ "-'l:'!~'" ,~J. .... .LllH'I:II. """~. Dy:. g . .L1:_,,,,,, .i1iYJ ... ~~~ !:iI.il;.;i1o~, ....

, MC~ ~,~ "§~ ,(t,e' M'at~; p1li.m~l a MlEl.gat.~,aboJe[e ilrgemi~

_,' •• ~. .,: -e: ;'·'4' 'qi' "",' , ~,,~, &1 ~

U~1J!~!, a ficlim ]1. a masmu t _, 21 ~!'), in 'tnnp ije' (ill, dtll.l,_ . , ~, ~

II ~, .:r iii 'b - Ii! " .,

II ~;a't site cme~r l~JiMabD~~~'<-r];llis[ a On:UI 'plilra: .' ala se:mln~l CM'8

- - ... "1- M~~''''~' . - m'· [ .,' ,.

f 'file de h1,. s~e~ ~ mn l, .:_ ,i.1I;JL.Cla. fi¥U't< Oill1]1C~~a. 00. ffm!g.e~

~~HCmej ~(re '~1taUm ,sf3~JLtI: ruiijl~Q[DJ]: mO'R1tij1l:m~, ,s~ Gapi~o~. de· raibolle (AfJ'. l'J, ,~;4)\~ ·tBId~: e~ dft;il;kaii PRJP,ria sa, ~(ncl1l..zie , l3 , j 1 S, . .)·_ un e~mplu. deosebU, de ,semmflmti.v d~ le1t;pan;sj .. · tine a llllfm c-Oij] de ~ooIi31'mm tim.puriu. Cele d(},ua pm-atbQJm~

~ .

mnl~.1iIi '~are S:PM,~ casa ~i ,a 1il~jito'[u~~ui pu~ in ~e,g~.tori~,

,. _1', ~4\" 42,.~5·~; It .. 12,. B;9~6)~ llMtt ·tmr$eX.elllplu frl ,~lu;s. E~"

fl!Js.e.sem. dej;~ le'ga;t~ w.pre~~ itm:intc dJ' ~~at~j ~i Lue a,

'llm.aflfd'o~ ... .::.- 'ke1~,r;;:t~;~..,. an r;ft~r>:ll'~ tn-'I-ii;__ill"!ij .... nN,""',ct~1IlIl 'mi!!l"~ ~~~ ,.-'~ [~'\d!l[tg~;I, lJ~y~\-.Ul 1~!I.r'--U,[~, J.,;lL:n~~1 ,u'L-;:l _ l~.Ir~U ~vll!W 1,!ltw ,~

- d~'parnbo.le despreParusic I(MI. 24 J2" 2Sj 46,; Le. 1.2~."

{q} Ffcilmeq''Paru~ole 'f})'.l~~drun:-I u~.dlil~~i * a fCr.ma' ,mE}'(J~a~oillal ,®leCli~ de :p,wbole a d'Jlm.la t:OBtlopireaA:~ parabola iIlli~UIla sinpra" exanplul cd nsai 1im:pedfe ;,al a. ,ad. lC;.onto"iri, it adnce (-anna, n..ateiana II "a,m~oJ,ei de$pre' '.

i9"J ~ :1·4\ A ;I!l,,_,,'...!II. ~!:!I;'" ·oIi

:nij ~eJ;!I, IDl'Ja.t'e: (;;;;, . ..:;; ii-I',:;. ·mv~y:t ue}R:ca ':!l m acSSlb eaz,

'pambcde im 'cafe este verba clesjl:tt=' (} festrv] Qt:t~ nupi ;Ta.~a ,origi~ e ~5e'p~ 'pamb-t.la d~re ~e.iD;a:u~aJ !o'asp.eti~m- , . , ta'ti (22,! ru -,~ D) ~ prntbala, de-S,f,e easpetele fib! hm:m~ de· n ti (22~ L 1-ll~, a~, ~. st c uph(i~e rnu"' e- pc~rGe:ij de p81abp.[e atm-glJ p lrlJ' 9,m~siunM m,rrod;U.aeri,i celei de-a Glo~a~ ele au . wnt:o,p.it~, int~-o 'sinaUti 'H'aij-o[iL~. Ua al d;d~le1t I.' x:eRrplu araFe fuZiun,c it gbtm, in ,cOJI!paE~,:pile. c'torJ:lona, 50[00 , .... -""J ......... ,._' si a eelor doui soiuri' de; lc.offirnarlk:Comp'allafla, eelor d5.u.~ iurl de pewl, de CltJ M,at-tu: fi.ree uz-de dDlla 'Qri" ,I',pare'll1, cHea de J)t l\-1~te (Ut. 7i 11' '5.; 12, '3:3) ca 0 ,eoIDpa'rafirrr '~~Oidl"""" pe.l1ld)enta_" i~.·ti prin zieerea despre 'faley-ea,llolllUliUlJ. (Mt. 7 t9; 1, lQ~ .. At.D.n9i ea ,8, :r~t cllphurl. c.~, ~~~~~Ji'at~a. C.·OiDT telmi de COl1Jama~ pCmm"a, ,f,bmta 0 parqbGl~ ,club-la'le, (); 45). Inrce]e di~! u~~ m¥t. 11 1]-3.'1~:fuim_'ftsgnia,,·. 34J; dO]lIQomra~i, an {o.~~ CDrit~ite. intr.,or sfujJIJ'JJii~~w~mJe.,·mtr

--,:!, 0::" IHI.I"J{ ~

mo~.·.p:r.iD. care comparalia, ccl~,r ~at:la fe[~i de cQ'moW'~f e

prlva!ttl de' indep.e.Jllien@ sa.~i; S~ 'tmn_S,[nfifi~ Ultr-O; ".J ....... IIl;,~ .. ,' ... a co.mnarat1el I oe[O'r tfout~l StMm'de P {Jiimi t,[r Un 'ldum exem ..

. H· ::I •

~lu ~pare in, Lo. ~ 1 3<3-"3'6: me.ta:fOra~ 1,21 O'fig~']e' ir ':lil]l;e'IP:'~ ~nd]l£n~~

~J Mf. '6,,22 s.), despt~;~clU ea l1lJlH[in~tOr al ~]lDlqi (vv" ~4 ... ~6) part: a,a fi de~enlt 0 ill'l~rw-etaLte: ; rnetafarei dcspm ifaG[j (VI. ]'J) '3".

" :.d, sea" c9D.4t.o;pirea de puraJiole- sc 'pc-t;rec.c irJrk"'uQ prln Ga:r~ una sau dOUR ~tris.a.ruri al,6lu1.6i cpa!rabolesBIll~ tnDlsfe .. r~1D~ celeilalt'e" .I~a~m, i.1e:eKitmplu ~ ,tf~a 'puLT;c:a'Ri, a:~'P1;;l.:E::l"'l

le~ ~§ier.GIlu:w (L~" 3Jl..J7)~ ,d,oui h:,aJat,oo ditlltf~OJ alta :~arnba-, I . cilitoria tllprumlill in(:r~p '~a illdtpartam (&r; .&vilpmml;: . S''1I1~t.O;,! J 3'4) provine di~ pari1ibot~ tal mi~lor;, iar p;U1i:er:ea

..... - · I' , · ~, . ". ..l' ~ 'ik :I • n:'

f] ur~@;~t0ne.' ,ill s UJO,tl},f]JI1o:r ]:rrcn!,ru~!S am pwJtal\lCha !;a:~fVHIO:nl:JJt!.1l

ruia i s-a J.nemdi!:iI_'~at sUV~7leg 1ere@ E': MId rnnl t, in ,forma caniea a aeeleiasi parabole (12; 35-~,8) ·tras,ittttFa. en stapa= ul C~=[ ,senfe~t~ l;a masa pe sb.~j itprii vl.g~l r ~~~ ,12; ~'71r der.r~ din a$~m~nar.eH it~l :Mft~t-Qwl CJttashlje"h: (tc: ,"~~ 2.t7) IU poate {iIlin,ao1tj1l;lllell. .s.inlbaUca tUm JUWl! 1:3-. 1 ss -~ in sri i~tl , EV(ingh~.iia. If(~ 7Pm ~~ 'par,ab.~'ll, ~.lU!jjTBfilot ptiv'6gbetoT~ f¢f~ " 11j 3j",.lS} a ~fo.st lI1tte~e~ti i'J~ pa['~~Q_ola furul~i. in a della rsiune (]g3)·a celei din llt;m.i, apare: ,JtJS~g z.1ee;. BioeG"UI n't~'[ e.ste, omul {Gf~ Le. t2~ 35,-38:) ~r@.re $~j,e la, be s,tmj'i (eJ,

n p'~ij) (c[ Lc. ]2~ 38}H v~r veni furiil' astfc-l melt se vu scala

• d' , (). ~. "'. " "I ul f 'it l2 ':Ii.e:)... ~ 'Ii,

-~'l ' 'a a" una' "'. \11. l~l 'V~ In{~]~I~ w;U oc \c,j, ':Ii .:J.i, lltanlte

. . - :.i""D . . .. AI -iI.~,1 t'i h, i :;, 1j,~ d

CJ sa ViJJ;[1 . :, 't't~agur ~'a. ~~l este !lCChll,.e.PUU d.Jh,u~ e_}1l ceie :. 0-

U 'panJih~l~ as:tfe'l tntr.e}esult.e sunt plasate ,ei.c Luca una 1§J11;g;1 .. c: l~~ 35-40) .. Esle dear 0' 'Da~~'e~tora],.~deftWa·bme jm.. mellta13:1 c~a lonna"e care' ~1i\1Jfl~~ minelar, o itt itt U:. ~ 19~· I _,7) atitde dibita de forma m~teianli~ ,nate- fi-ex:pl~carm ea ad re.:$ltalul utl~i rc~utd,piri IOU (I a mua ,ar,~bDUP~, aceasta fl trata-t desPJ~ un Jlre'ten~:J.,ent Ia kon~ eaf~. ~.1Jpi, rec~nQ~i;-'

ea pn;~wen't~e.i.1i:a:le~ revine ~~" ]\e~1i ,[l-~,,;u:tft.fa$pls,ta priete"., . lor' ~i pe-de1trpsi d~H"laf~iJOtr SEt.

intI-un (;_:M: 'pu~em chi. observaproees 1 p,lrin- MIt: :::;':<.~ uib;., E, C nonal 'pi;u;,abl)~~ din aontopirea comclllZ:&ci uneiparabele l: u ci~ ~mplaEal'[li. AGe~ta se gis ~~~ 10. L-c.. 13 ~ 24 .. 30 'Y]l 1 aj care, a~a precum 01 arati: ~K'E.i din. 'V. 2~. ssa inl~nt4o:Dat: , fie ]uat sa unita.te, lisDS.-lrj IDJ~I,'ew:nn~J.);e oarm,em, sa Ut[re prin

. arta ,O~~ st[",ill'llta, tv. 2-4~~! main~ ,ea Sif~;Pdtnl[ taJ~i sa: s'e seea. d'i n a~ t~mutul SallJ ~j s-' tl mclli]dd ('Y., 25;a}. E]' li· aluQga: ope

i intarziJ:{i!, eaci nu vre.a, ~a .,ljha nin]j]Q'~~e a fitc,'e .. cu '~c~d r.~i., m:hi ~ri ~i'ar~ tj w~bl]~J} sa pHingi, ~l. Sa, ~®~,neas;ci din din1i~

98

1 (1, Cadrui

. . a;piU:ellt a.pn.,,~i at, .Acd aWl :prn)~e.s .pcate,fi observer m mod tevent,

La Lu~a~ dmr: nu ~j Ja Mat~il' ']mnlbCJ:~a ~ inei ce~i map (Lc.

I" l 6-24) a -fostp1.a:sarla in ea.cl)rul~ ]Jo'V~e'lio:r de 1~, masi'l frm 'e ]isJll;~ se adres,eaza mai mta~ celor mv i tali '}4 1)~ . ,apG~ . zde:~ ('I4t l';;r~ jar ~.~i unuia clini~ n¥P~tl 04:, 15' S"~);, "Val

rrot po.M,\1·'~-.sa se p~1ise.ze. ,,~tola d~s:pre 0 siibitoMe inl:r-i cadm de pO,l!lele Ia ma.siZli. De unde :~-mes· capambol~ in ~ zen'~uJ e~ eadru laco·me! itustr.e;izarihd.emuoJ de a invi!a. pe ~.p;:.;~.'"" pe -:~hH~. pee ~obhqo. 'S~. 'pe atb 1{1.4., :12.··14 ,if. V~ J.iJ~ ;"'n h11ql ce, ~migiM:~ ea eta W1a'liIiBtf~ IJ!J1.m1efoue.]ie p~~aOOr~~C.O _tau ~~ ~lf~pn~ mesajlll·e:VMghe]i~. Acela~J stpp iE· a:V., In or~·.girJre ~~ p:anbo' a eii pi~dllt~ (MI. t S~, l2~·14),.lmm;; i:m c~dJml u ma-miM prezent, i!uS'~laveni's.:m~,.tu1 de a nil cis:prle~j: - vreunnl d:mtIC' ~eej mlci~? ~ Parabola ~coJia.DRll~i culm iau

I ustreazi. aeum 'wdenmlll preee_dent ta ief;taie.' ~ limite (~l ,8~~ l s, )!. care C1II WOO p-Oate sa fi fest seopulei crrig~mriU!, ·doo~ - ,clll.· ill 'f,)aniboB nu se !ip\1tDe' Dim· G despre i~.~a n~p6'ta\..

~8 ''lr~m ~"''!:I! mai ~-=-;.,'" .... ll..\i:!ii eo iil'h lI'-n ""'!!lI, d-~ e» !""a iII"..... 1-1- S· 01 ~ "'or""""

.. III ¥'1IiJ1 - I -g.(flu. .1 ~ _ !L-41~.lJJLlI .. ~U~'~~I:Y: I 'IW"~~ "_: ~'W ',:£j.l.,.. ~ .. ~QL F~ ilifiJ

I ndema 1~ rngaCilue Decf1i:reni:ti l r:f., 1.1 '9· ;ssA~ .. ~oa:te acest,£ ~ .e:m]ple~ care at putea 5 ~l IEc" ~Qn:firm.a neeesitatea .d\e 'al, 11miniiL intotdieartmiiBl. in mod en ·ic CDIDWXni! in car-e 'me",a par·nit ,0' pa:taliu:l~~ aJtfel m~it &1 vedem da"cl, ~&l mtp in w·~r

J1tB . (to. eel arigmar al fJarnlibtllei, in "m~. in eare t:ste' poo~_ i rec\mQatte're:a B,~~tl1i sans. C~Jtiunel cTJ8~a~i1itii _ vine deQsebi.t 'die smQIUlt~ deQ~e Elitmg:A~li(j lui .::f.OWQ

trmsmis, ~oate ,arnboleh:;~'" contm. .

(b) Simttpi I ullci#l create tie'"CQlre ,J!eda.ctar. in. oa!ZYlile

ttlli'~Dat'c maf s US1 ~st,e: n~aes·~· sa ~e fE\ca djstmG~e 'in;tre eeI·' in ICMe' CJ PllabDm a, (os,t il1seratil, la:EI-'f.Q c.«d.m a.pafi~.nt: decvat S] cele in £ar,e~r in ctnsul transmiterii, s-a (.u::ea~ e.situa, pe.mVU 0' p~]Dali s~u penfill, jn~qpretama ei, J\stfc\1 gisim mod r:o-petal in H"\t·WJg~~lji 'sit~u3fp~ ~arnd Iisas ;ad_1:Uie~7i1 Q \r',intars pUblicn!~i~ iar .d:upa· ,aoo~a Jeve'~ei!'z?i sensul mm

in ~j-mp, ceprivesc ,~(f pti:l.1i.athi ~i la pr-e.freli~ '~ezil1a- [3; sadSit.0a+ rea ,manmiri~ §." la. pag5lli l a~ezati la masi in1pre.uRi ,CU_ ei (v

• - I

18 s '~" CanclH,zEa .~nt~~ta.ti\r.1 .rJei~s;t! diu "pw2iice!' .

cei din uuna~ e.&rUl vel de~~eII~ ®eir, ~m .. a1, ~i desp. _~ ~.d. ~,,,,,,,'J "Jbu.a,l.'1·1 Ic~n;~· vo.r -dev~lli cei de' 'P'''' "Urrmi (v:, . O~ .. Esre .s~'Clent s:a ~neam o~1hi· asupr~ parnbol~loF m.ilJruei ~t1i pc. n1m ,Ell tl. a;w1eM de-a faG~ cu un mfJUi~: prin Gowpima anei Ie (Mt- Z5'~ O-1~2~ co: tiei CUtnpl~l~i"cate s'Unt"hIDLtdite' eu prl"~ 'C'ontiDU'rul" ilustrativ (~" -1 J '13 ,SOI 11 s.; :8~, ~ 1. 5!) a t.uat

~ o;,aI ~ '~\""; ....: l " II ~ ,- Ir.I .-.'L ,L •

Hl~'-O noW! par.t~H~!o'a.: pam\lrua P aii11[C~~~ mensse,

Draca vrem silo- reu~i~n, i,o 'ino~tcarroo de-a dCSfcop.eF'l ""...., .... ,,~ .... ol'fgpiai.at f1~EiJelo~ ~atW1ei tre"tluie sii-l~lm 'la o.parle .aceste oonexlnni .: eculili;la1l"c.

S,untem mdatlo.far,~. ~]mte~O'r I;ritlc.U. f;(:Jllmale pentru e llo.a~terea mpmlui. ea s~"Cttu"a 'lIlararh~mi S1Vang elleeeeste fuMe',01~ma fiecwnd.d~Qeea Jce 'es~be ~dllv1fr~'t .§~ penJID Ln' .... __. .... - bole: :gm:p_at12 SlD~fJti(4}.alJ'at:j Oi elemen.m_ll ,s"m]ioti:(} a ttms~lis en mai rome' fidt l[~tlit.6' d~fi:t Intr-dd.1lJCele~ .lnt~qJ< eta ma .. ~·i cQQleNLrulP.,·L%.Ct;1St lueru ~s1E de-~ ·mp.!J:rtanta 'p~fittu (b~pta illJe.1.r.,e '3, par,abo:teiio.T' lni IiSJllB ..

(a) Co,n.tl!Jtll se~idd!t. Parabola pidl~uillui pe dnnn spteJud ~ciro"l' (M~ '.5 '. 5" s; Le. ,.12~ .:;8 $1.) 'rnce ]jMtCt ~recum ~ ~ 1- mtci4! dierre 1par:a~ifJle])e ~e ~Jim;t~ mesillal ei este: nSLitua~i'3 ta este disp~mti~.ilDpa{:,a~'m,e· ft~tcle tau 'inrunle d~a fi pr~a.W-" ziu", 'D~ci rea .este un~ dintm 'iPam:bob~Le~hatol()~joo earle in 'w'~$~it rmmen13 ·c.ataStrOID~~ .. Isa :Mat~i 8€:'ce!mtul este deJiiat de: I at sCJopUll eBbat-"lcgirc lao c.etL par'BtlCliG:;" '~6lQ ea s -'-rve§~c J Im:pltuna cu:asetrl.~llar~ mdamhJl ~ (M~~. 5 23 8,)!\ m 0 ilustrare a nccesitlti i itllpicarii: ,~"OodcuaJ' S13.U 'li'a ft .. ran ):It ·tjoo~ ~! I A.J,lf-C:l. la Matei, narabnla-a ,f@s. inse ata l'm.r-Ull MdiU seeua ..

• .l

100

,2d~n'C ~a] e'~V~ll~eJor 8<al~ it;: e~c:ubli d~~€,re d,er4 ,id u'l~rni!~illio[ >Stai. u,,_, 4~ .L SS. 10 S~l~; 71 14 5,,,~ 17 ss.; ] O~ '1 8S'.; ,M!. ~,3!!I ,2~ 'SS"~ '!h. D~ 22 .sJS,.: 160 SS. I[Wtf-..'uT.l '~e~[ imkUctiy](t,~ .01", Dfi;u'b~ a

. , .

demonsluJL't ea atchav.em de-a face '~I!j. ~n ~abkDll eare p~a"te fj

&i~it irn. ~1~l'l'¥1ilml~ l',a'b;i~~i~e.l! Jwtce~]lilrrH~ CJJ], :p.r.btlull se:~~l al ~e.i ore~tw~i ~ ~~ a 1m,S;! [l1~b~]in~t ,mR~ ales i:n CQo_tI,~,v:ers~l't;_ din- 1kr:~:1t~cte~:tilM ~. iUid~li~:, ;U;__D CrirtUlM este 1nnre1bat cu. int~JJ~*ie ,ole" mici d e ~lnl']lagdm JRan de c ilre urn tiIm;{j~~]m:, tm, un 'f:rn~PJlltg~ tar

• ,,ij '!: • " "". ,'" ~ ,Ai' ~. 'l::l ':.,: ~

~bll IlFllcr].oellliorru:i, gg ~ R~e~a:'t~ Ie dcs£~.em·l;!l,l~s~m:p.O'_~I.m ,':;-till

:s)an$a.~ [rn,il1:~ adtiJn~,,~ l ,~{j'bf:ellTh6i. Nlj ihl)~pe :nicl' l@1 in'dni:alil &1-: ,ad~e.(n]~ ~ lrlQd·asf'miinjb~ol~ d]j,pa-'~::-r0E'"[~'P~qlemi~S~ m:~s:ns~si :& aat iil~~;f~,u]j'fu ap~l{).~ffiru\a:a1e .teroul111i4'ooo-=n ,~~,~~,~ 1m~eim ci '" la:t i~lsa .]#i~~a,biH~tea, ea pa.&*1~. mai S;U~, n]ecl~iOfi[tm. s~ ampU~~' :aJtt'est :~a1Jlcnl ~1 ~i DU, ];I~e.zjn'l.e ~sceDwe isr01:[(1Iifl' este ,~p'~ci~~/~ri~. fa~tul 'fa .vfXScml mtrodUttiv ,;d.m1~i a~m'V,ata-+ tHF,~ Ici:tte ueeai G~ bad~ar~~, :rne¢,VieJlt pam;ctilmt~~ll:e it]ll~ll'C'e ,al6' ~at1iJ,Wt,~hkh.1'~m~l:j "reoooll §i: 'pm fnptld ca~ll'lfol '81m, 'rec-uncfl,... 'mt tEe:j ~ ,~~ ,~@~!ttrldM~ :ifitelPretfu:l]'~ 'Pm:~b!i',lle.~ s~B!Jlamit!Jfidui tMe: ·4~ I S sJ.s~. ~!iJ aimeghj]]e}.~lt &l. JIi 1! 3' 5S, __ '. Q;aJfLgOOl h1;ft(~!d'~S"e in ace~stt.mltnieiL ba 'EeJ fti 1Wti.'IJi~helifllltl.l fa,ma t20)~ o i I:liWo d:];lc ere ~itnnm·~.lh '~lt~Dla; ~ti~ltd dfi~rlilnl~w~ ~,U;~e~ nicb Ju' zis hii mis1i]~:. !,~e-ne:m.ui eu'ee se ~.~Ef.m!nl,fftJ~a .. :taPa ,~t}mdlG~! '¢SW semludarn irn ehlm"ar~~ie' '00 M:~; 4:~, :!O~ undel ' JK~ j"f]!~!ffi';~'pml~mtmbMe~. &~~~ ;~,tfe]. delntrubkl mn partG;;ir ll£emci~~rr ~u.n~ IjMa~tt:1:1s~e E1Jil'12,gn'/i.1Jra.i l~ t~ .T~'mu~', . Ma~. m1l1t~ f~se1i b;~~p[b~,C'~ile la l~aGlbo],e; '~li ~i. e.h~ un nUDlar. ne"dlbi~Jl~.it de 'Pa]tUe:u]af~tllipl,c' s'ri]isti,c~ <,ale Belewi e~iUjgbJe]i~ t~~', T(ci'ha~e~. de~i9' s iii '~n ew ~~a:rnl~l de :GUm;si~a~1ra ~~liFlte, ~ daUu~eaza; stUUbl1" ,etUtbriJ!. :Qe, ~mR'tu :11M e..ste i]]lfiu1![)lattlf :FapruE], J~a.:m pat~bQ1G[a 1lf!gIl:ifl,el "eM~. JJ i M~,3iJ)" '1,\ celor doi 'fij (2;]] .l"B~3.~) :~i ~ mUl~rii j.1.dui dl1"rm¢irat ,(12 i 1- l4)!, C!-are sunl~insera~~:d~ ~~~ ~~t¥i i]ltF~'~Q~:d'm, m.:llrem1~ m€mID ·iflH@d1:lEc~i]e S:Uf11 ael~ CMe tt>1j.~ ~lrn~ hd Ma;~i~6. b Ellahgl:udta Jut. Tanta;! ,0 .~w'~e W'e Joe ,d;oar in lopiIDtnll

1 'b j unde- ptat::abBla- :f~rultd are Cia iD.t~od.u~eT@' ti1tafla~ 'j~De

.... ,r:1 ,. . ~s~",

~e~ Vft, Z.lC. ~. ~

,Doo~i 'tt~bwiC:i cen:mltli simava:in l~fIC este ~Dc,~drati, 'fjeca" p~.wail:mi:r:a~ ,Pf3IPJ.tro.'R S~ ~a dae~ prezmtl. s emne die pre'bl-

rw;~ ti!~~'tlnala). Putem siili ~uim ~a ~tmP.'[~-lJf:.c 1,~~ tiL La mr~Utd parabO~f;l farul'u.i ~ ~i]] Lc~" SiC .s,puiJe~: ~~$i ~\ ,zlllr ~P'etnl:: oam..lle~ ~CaiD:re.:n~j ~,p1!li "Uda, aeeasta ,S3JU c!k-e t'0'lP'~' - e ip-· obare ,carei! i se nmponde ilru ,pJrimul S~IlS PRj] pm~l~ ,ce rme,a;~fjd:Qleitill~l't rfJ;ti~a~eGa l~ 51~itnf1JUb:llj ,pu! 'i~ 'ire,gimtie;. ~ a omj;$~W"lea V"~lfs~Mui ,oaG:ret ooIloomil ClIiiE i1Ja.tr.alela, :tllea..c[li~i,

,'.' :!A~ 4:g.;,~]} ile ,ca'tt~ MMcLridl.oa .protd,en~e'- Da;t ;jf4'ctnru]. ~cisiv est~ 00 a~e-~hl m:habar:~ ',3., ~ui Pe~ ~j ms4 al~ Ii~-, uasul dat e,j"" c~ntt~2:iG ':smM origiptr :a1 ~mbe-Eo.:r iPaffa;bifJle~ eoareaet, dup.~ cum 1m wmt.\a.,p,. 5;3 ss, :~i fiO ss~ ~.~j una d inb€d;t\re 'DU, era, 'Wl im,[;'o]jj. ~dtesah:ereului -st.rimtM 'aipastoli_ de a :n~ d~v,en.~ ne~pjisit~riJ 'ea 'tltl:llar.~ a iin.tMiZ~er,trn, Pillftlsi~l,

i 0 :Ilok' de ~vsrt[~mmt .eshta~t~:g~e !!6'esBia, mwlilmiiam- ,(pabo~a fuf:U.~itti.) sao; ~~~WMU~~ (;pm:b~;~a SllfJ 'jJIDml'ui ,pUB ~D, drega,tmlie)": A~t{el in. tv" ]ll~:4m~ su·~tem Goro{nmta~i ~l] M. .1 de s,jIDa~e G:n~~ti;, '1l.Izajut ~~gvis~ic' ·.-af~i. cii el.-ij~ d.~ja.

]. .. N~ '1 O,_ 't· ~':;- _ , ,',

t sorsa utant,c~ ; 'j]onlo\tm;.e~ ,s' QJit0m III ,~,u., l~l~ 42 ss,

· . ro tov~ ij ~ "Shiji~Oiri a dus ~a, Hmitlt"~~ ~m~bd pM'a:bQ .. , I " la oo]l~c1tom ~eom]Jttitil]j., 1[Jl ~eG_ial La. Lu~~.~a~5inl ~run:

I . freevente de s~ma:tH care .~~;u f~st 'cloouse d.in<toon\iwitl1 . pa .. , . bolelor ~;l cmre;J' laJ. "~, examinare mti m,d~~ploa;p,e~ se

Ig \i'1~desG a; 6. S~lmmuG. kM. vi'zut'!'mal !ma.i)1t~ 'ci pHahtih~J. line:l6f au ~5~ ·,~a ,6mB 'adirnli,Le~ :1"9" ~.1 j, 0 ;M;l1W1\'ar,e:.a a~:,,, _. 'j Pams;i.ei~ \1i 1Il~ S&te d\~l® m.t~pla.tor ,eii. t~ ate~~ ~e\t:sol sim '0 imr,-H1e~j~nmlF~ a~3Ire rle -n~'r{i':eHl(:ti:itil'i shIm lice,

• ~ ~ J ~ -v ~ - - "..- . ~. .r~'-~ - t -,_.

I uC;~Jl]ee~~. Vom '~e.Q~a, (!9~. ~ 94 'ss.l (3 deijJ1~wa ISG:opi~l"Ui cstaJbilit, 1.1 ~a.nl;'b'f)]ei judeGitarnllli Iledr'~p'r ~ ,Ui., 181 '1:'

'i., <f2J. ' , 2i., 1";.' Co' '....}. ~' ~ ,

J. JlI.iElt1'V o~mpa!~~i!ilUV lrIoV'iO~ it'P~ -E;,\!:!' iUJ~'t_Jl;l 'J[a~~~E: npo-

J. -' ;1,' ~..'I;;, _ ~... . -11': •

u;(£a9o:t OC'!l]li(n]~, '~at lih,~ 611i"~~€;1;V" OU. g;r~u.. ,p,0~'bt;i Jill .0 1fi""'

d I eat-i,e CCl'eoti de.s.pir-!e ~m pamlb~t~ I ~ Ma~ mult.~· diial~gtll 00

Ser1l~ ]a; mttQthu~~eJl'"e,a, 'tia;l~u~dej, b~'gam;IDHi lHdtnm (,her:: ' ' tJ-lS) 'p~ a :fifcSi1l~a~ in ,m~d $lRUndm" ' ~W), ~altl<~:J!~l.. iaetmll N_C~_ el ~SIt1' .pi§;~t in mad mr:u:!l.eptlld:en1l m, ,EY(!lllg,helb lui

t:ml1. (flhl v,, 'l.5), Cll tOa!~W aeestea, camrik: P'O.~ difm. il, I ~Qmru(ll~i~bit; f_~ ,d~ sj.tu~'lia\'pre~'entatit'lin\ Lt_ '~5~ 1. -2 nn J!ot ~di'ca m~,' o'bi~lil!Uli fa;Ftlc~ .1;li~JJj~ime;~4Z I' W Lc: 1 9;, de &~rmnen,ea;,"' '~0m.veite ~ patml)ola ce !lilnJIJl~~~

(~) POrJm ule-illfrrJtM:etive. P.~o1e~e' 'mi Iw~:nlS~ £3\ ,$1 .' h@tele e!lD;tem,p~Ian~" au« loma; mT.Il.1U2; :tUn~mrm_lko:lO: ,,4: l'II1'n'lM (1), p~:Q~a ~aJi.e illw~~e. o~, un, :sIJfbstant~v Ia <aominmtiv (0, :rai1uIiu~i SiimpJj, nQ',fI, ~J,td 0 f,D1"n;w~i wD.fl'gduCitJv.iQI,: Me", 4~ ,ar~:~: 'ltg, 1. "ar:-; ,£f1; 'q,~ 4l; ~ ~,. ~~I; 1l2~ 1. 6~ 13;-, 5,; 14;,~ I~; t~ j 1 m~j, ~~ !g~ 18" _;~ Ul~, ~9, ,2m,~, E~ lu-i' 2bm~.9 (~init~niI);. , '~,gatu:~ eel nebtm)~ M, (MIla eea ma:re~~ ~5 {¥iElc~'mt1~, Item.' aeeasta ~s;t~~Qr.m~, ~ea.mm d'etl llmi~ Ia ,Lu,~ I ¢atl.,inc*,e, ~l' M dativ (~idIlW /iI,.., Celc 'Jll~i :muiIDte ,nil, ,",";':; ,,_

'rp.:~bQ'lrel~ mhimoe ino~p' ~u eUy.in;le~e: m'fJiaJ.t~ (I:d~ a~'d~11l1u 0' ffwnna ICOIE,1IJJiit e~'11e ,m~pl ,~ mellih gil .. , n(l113j~;OiJ~'~lUI<ULotl 'mai D~ mm~~ eare. .. ,_~~!f~ -A.Geafti :intm'umr~aFe, it:, Stt:~,rtri~mt,OYl~ 1m' a: lui:' j;;irn~.Ll;~iha meaflt l!f.ma haiJdffiifJ/!' dOflj~? ,P,~ •. voi spune 0 parab<Olht. eu: ,oe se ,~~ B!S1emWu1.pHl':bII;"Ul!aE? B cazulGb ea. c-a,,~f'm .• ,,)'~ Dec;t.-~M~ '~6ate',aQeSfea.'pDt' inIOOOfN p,mn---,._g, ,~implB Idfl_B.~ (Jt-r 3'

'i_~ L~,1_~'~ t, '. '1I"il'~ T'II'I''I<"",,~JI .1Ii~ """,,,", .. 1.~.' .:I~ •

J:1;1:' ~~Wle fEll ~1l8,. -eor:e;sJt-'~ru tII&lfi, ... iw_1hIIi lIltrcu'W!llV,

ilntre"bate' p[etJ~dmii~vem 1n lif;;:L A,l ~lD 5;1. Ri~ ,m' ',I u:.'f }I'[ ~~blW~ T~,V p~,\m 'iC'Qfi'!9e:~ 1:1, '~V' ~tVl, a~v n~'i 'UUJ'le~T.L

~.' oL:1' ~'JI"; '1 'l!' nn ,.. . .:L ,hr.- ~ i1, ","li ~

~~n' ~, say :~m!ll £.t:_. ,_,;p1~~~i :S.,!II illo't, 'littQt~()!) 1q,v ~a.'OlAB,U!1l1!

BEOi" ~~uai~ ,e'(J~l~ .. :~B' IC'Df,es-plmZI'ld: :[eu.mei P~S€;urt;a;W:l ~ptiiae~ ~ti"l80vem: ~~;t~vhmE'~~, 'ml" mcr-m !OO€u'.a

bunl~i.: bJI~!KtIIDllt1i(n~1C'at~~'" r&~o l!mGr.r~"~ * gJl!O~.6i· 80"~lY~~ m :, '

ie;ntul ar,amru-c }~ ,:ttl la D,azattUbmor aC1estor o:me.:i mrme_, -.p.' !.iWl1

J'~ eS~J\'P' t~ am v~. ,a,~im 1m ,au tmbm~' tm.d~ prin

!tie" ,,_;rJl.'!i-. ," _'" 'm, ,,," " ..• _",'~ , ItJj\ili' i~ . - uI

:j,~S,_,,= ,~~Ji .,' (;:'.1: ::!"n:t-e (;iaZlb cu"' .. ~ ]nt;o~\ ea $\1 CU .... " ,o, ,m ,m~ -

te camii:~ 'C~D.'~um[ ,~~lm~:~m,we. a:~~~ei BElUm SttI-

1Jt~ 'f~IJ!m£~~»~ leal. uo);DJElWay;~~ _;&pt Ie;ilre ~te' de~·~

t ..;I, - ~ - iIi..'" - -!i"" .l!' ..... _ C~ - t... ',...;1. ,- ,.JI- ,t~_.!i:'''ll,

ee a.e~uta;~~]gtIltm~!yD;rn ,~-u:rn:lt]:la. ']~:afOgll~~.!Y;i.1..- •

In Mt,. I l~ 4S~ Itmpruilia, :E.uffi.JJumnezw este, delijWJ(~ nu

- _., - ,.'" ,,:- ii:iI: '.'" , ,- ;..0, _" " -;''iI;riii ..... ~'1<'Jj ,ii.t'il. "i,~ ill I ...... • 'lrnL'i", a~

.~a ~l un ,~e,gu;slt<@r ~" m: (;~,:un ~~"i .!u "t~ll:;f., L.;..,JI'f. ,,!!,~ ~ .!!-;!!!!;!i!, "';..-!r"

,~~i~~~~cl~~cEt&citlami<\ ~ c:t1,i. '~.ta.;xm .2;2~.~ ~'8! nu este'

D HiI:'Ii .,..,.~,.:; ..,.,;, Ii"QJ ~::;:;..L'~-+,(1j(]j,_el'. '1I'1I"II,TIillllt' i;:~ ~1i<II, i'll,,,,_~, ea 1I~ p a:; te iOa\

.~ Ill!, IIoLLIJ ... ,,",~ ~ ~ "-" ,~~ml""~~~ ,1.lIo'lo'H.!L, IcY; , II,ij1III Oilll!l;)l', ,1!:Jl - II-'!- - - - .... ~. - '!i1l ~

un s:mpi'o at cuei~"1 ei ,eal, (1 nt'J{Il'll;ire a,rnsplitwi1o;t;;;in, m 3 ~ 24{~

, ~ ..., - if.- iil=h!*",~ht!:ii b - - .... oi!I • y- -

, .nn este' Moa 'un, nm ~ a ~~~~'~S~I'~' -una~~, 'ei] f::iJ,l'e=

~olta,; m, la,~ 2~~, ea~~~, lii:ste ea tI!l )iJ!rege :mJ~~egG'~!, ci ,ca 0 In.t.b'eje:re ,a, ~'Qc~,t.e,~lor, in tGa:re aeeste 't~ vem ~ita.~'Q.alg~\ ". - iid~n,~ cl in s;pateie gf,of_e:8clllm 10~o16:~; E;GnV staJ m:'mnlcw P, CMi~ ttebuie. tredus: !,e5't~: c~l eu, .. ca ~i Cll"uilj:',.

, cela-p Iueru s;emml.,ne pcW1l;W res_tul,t'xempruelo([: HID care .amjguitat~a WmT:l!ll~lor, in-tr-oduttiv'e ~Stf:' ~~Jtrt cllved~a:5§-" -nlp~t eel, ajlIm{{:mM. :~te~ :iaM.~" ~:,3~ ],J '~,:va ~b~i sa tra-

.~I - - ,- "" ,- ---, ,_".''1'i!ij "~_.I!'I;.4'I1i;,",iI"~",~ n~""·' Jc_--m~"'I!'cQ,t>i ill, ilin~, 'I!i"in,.;.'A"IJ'1'11 ''"''z, ",,;,,1 U Il!l;em ,:-J)'![]]lJt.:U;a:. ])B'llJliU-'liJ.U~IIr.J. "'cOl ,~!II..iliH.i~HJJI.,If'~],lQ;t-'.r;,iI!. ,IL ~'" ~J,AI~u.a;,,",,- ,'"-''!If.

ste ea l~i -un ,gr,~unm ~;'m~rar--'1 cl priH 1t.leU, Im,Iwi'tia, rm "um.n~e1!ll. eNt~' ,caml ~. ~i Im!Il: liMP ,gri'lUlte lte- m~~,Jai~~!II adi'B~

~,)tf ... d'

~ - p~ali~ lw Dmnn~u 'Q;'Ill1 ,e-ste c~mJ~Ha!~ on un ~;aunta " G

mll$_~- 'G'J' 00 ,mrulal ,M'bmt lnir6 ale eami '~(gj!ri 'pfrnmle~f~i

- ~ .

.cmiJuri. 'L.a f;el/bl Mf.- n, ;;,:, "lm;piralia lui ~eze\l,nu

;s,te: ea a1u:atuP~~ 0.1 ca~, ,coca prep-ar:~$l c:r,e:tcutia ,~[, ll:qm,. t 1 ~ I fj ~ 11 ',tr,: ,a,g,8 de filmi staxJt:i), iar in ,dit, 13~, 41'~Jmpi~. -ti:a c~Of,n.u 'estes eompMati~;u m mQ~, ci si __ a 1'2 venirea .ei 13st~ rC~uilta t!1l. ia~gi~rea, 'f:i~lteluilll ps, .m. ~)~ ~n' narabole diatiwl inkoolrotiv a;~-a!f0 00 DtcyerJ!ff~ v~1i3'bi'",

'v· .. ~ - ' ... - - _.,._ _. . .. . . y.. ,.:~ e-

... ..:I~~ • '~i .--, _Ti;~:'h;.,.:F~:·' 'iL :I ~ ..m ~.. ~'~' tA~ '"'11\£ '111.J

'10 wi.len:t~lt, Elll;cyi¥~.Y1" in ~I'I"U;:~~ ,~paFd '~e -'hI 0" '~~1 ,4~::l1 ~,

1 ]'; .34,:" t-o~' d)i;) , DJ, U. de', Ii ~d ~6~ 4~,( 4f~I; 1!. 32t, 12;.e 36;

1 ~, l'Ii!!ii.· '1' t , .. "".i1';i<;.-.i'~'Qi'l'l'"·(iI ~UJli1i~ 1~n:\'ii';i,)i;!' _ !~:aH r~ it"Oftii'il'i!~ ,.:6'11;1 Ji~ ,,;]1'1 "~~ ,61 • ,II,:.'U LUCiQY_I.I.:Qj, II;,!'ll""v ~·""'",,:!I ,",'i;,,!1""''' ~'''''''- -;i!O ,i!If~ - - ... - Jt':f!;L!; j ~l"":i'

I~O~OlU)~ :in Mt~ Ide' l!i uri (~5'~ .1.4: 6lou~;'. ,II:,., ,16; 13"~3.1 ~ 33J~!,

"" 4' ,,,. 'A''''tII' ~!lm:. ""'[) ~I ~ '" " ,~- ," ~ - .-'""J ~Ii!li I']',~:. !'"!I!,~ 'li ."';:'--,,-- ..Q;,n--

-_- ~.: ;,),,~'J;~,o-l~~ ,~: ~ 4" ,~,lQ~ £n"t1l~jo l~ ~"'t:!t'.~U! ~~, ;Ii".~vJJO'lw-'1:l'~-'

_~""iI".P1I!:'. 11 ~ ~A'~ " 0' "1'1:8 21, 2·' dll ~ mdU;I~"IIi de ~ on, in E~;uf!heM{l

'UI!iO ~""""'''I iii. oJ!! ~~, iLGejl ,;[;;,~!Ii ----I' -'" --r'"- - - '!~Vl!; - - _.- ~

lui rom'", lli 'limp )C~ Lwa u~itizeD-i ib,mcd pre8omlmm)'tm~'

CEputu'~ eu nn;ml'nad,\,':, ,M-a't'ei !a6rJii~, ~p~.eferim~~1 'egal~ pe:nital

hlt>~,pu:tul eu ,aativ" M,tfet ntun;ai expresia, b~~fI f&Gt\,v ,ru:f.U}L~a~, njJ.OtM8'1tj;~~u. ) ~i, JaGilllLe~a; flU\' ~Ptt)V&\J ""'i""""'.in .¥.r. d~ ilU.· rnai IUltb,. die leo~ oli:' t~] pllf.~l~t,e .n6ghiilebJ:r~ piuute~e~~i de mu~iM~ is lIJiuaw]'ui, a OOlmID'tl] ,din '~rFd~ rOOfgitita;rn, u', a' .niv.o~uhjJi a ~~~ itoruiuiecl.ui mUla J.t UZHtlo-n lor: din "!;! ie, ~'"I]j.tEH1i,ii- a €el 01'" zeee >f'0Gi~;. 0p'i ~em,p]e .

In 'EvQ,n,ghe:lm llU~ .:r~iI7Uj: 1.:'_ inUrl,,, ea a,lF"e de dOtl~, O'n [U']m.tta caT:ci el1e'~le. in tai na~ gtinnt't:leie de lllu~ta_r' ~i La Lc: ' grau11teJ!I2~e de' RJiU'~t1:r. a,~uaud); in n~a.te'dlilil1Jl spu€'-,i.fie eanic ea Inu S.C gas e$.te·4eL~c ,,' Astfe.l, a"'~m ,ae~a, ,fa~e' cuo ' mula mmtnlduc'thr& {fe cara M~. ~ El1. lui lomel Q !pfC<fem ,1. ' buie ,5>:, admitem ~nsibi1itate~ ea lea sa fie. f,6S1 ]llsC'f'ata . 'V'::anate cdZtlri d.· 1x~~ Mt. 22" 2 (allitfet,m L~ '!4i·lt" ~i ~v,. ij;Jm('J''-4r~ de asemenea, ~n ~v.;_ ,tu~· lama 1.01, unde _~i~"a;JIi'iiJ".1

6,]j_ p,ierdu.te (Ml,. r&~ 12~14·,- Lei 15~ 4;.''11 a deventt 0 p.lifla!lO,11; de5~U'f:' Pf1G'~A.£.l1tt '5J:mpm~a\ este ea un p&to" ~ ,"( I

:P.ahttl\~a>JS~U liH;~;taf.l1ta;su,'b £~nna 'un~i i~tvehi' '. sste un CIZ

.~ecial de incep'P:1 nQ:mntla;t~v:t:llI: tav .... ~,~~ ... ffl Plln... ~,_._~ fe~~, ~ tjll{i·'ij,J'·. Fn.trebln~a. m'~PQlla:t ·~·a uu,i tl~1 t~ iJ.jll£· t ~rin ardre'si sat dimcri;! ,dau:m sa-I f~l1et~ p~alicu'~mto4: sa .adnp. ta ~a.tifudine ·hotidta. OrlGe am ~ihular ~ cS-ru: p.ur.ne llltrl~:~l~area: ",;Crne este IDID1L11 aeela 1nlre voi care. de ~ cere fig] sau p_iine el li va oo'pialfa:r' CMr~ '71 ~)5'm risptm,dI@'~gativ; en indi.gga reo .Acest 't.~;;, :6~, 6.~mv esse .rennmcabffil penm.l ~p1tll ca ""'IoI.'~C""'" s~ AU aiba de10!O 'patalele eonWmpoJan~ff~. Bl apare uumai i:h 'nlfqi ('8~ 4,11 2B; so 1. 0: Ht.tg,~:2 $)~: dar aa.ea mtf:odUcelc la '01 pm,aOOla. 8 ~i~ .~:fci~ 'He .ailam nl~l1 mati a:pro~pe ell. p~tini . dE ip9l£$~"I(i'Vf.rb($ Dilimini."1 fj ' •. .l~s~s, p~fewa 561 utiliz&ze aoeste in re:bari emfa~]ce ''in. dispute[.e eu '6PiJ'Ue.B~ StU ~1-eSIindu.-se .mu.l,in:ri Ill~!I, 'ACe~'~ fupt este ttl m~~ ellpr~ In ~t ];2 l]J Gj]tar. Le: ~ 4, :5 ,,_L·t. 15 iJ {oibe ,opotH~ntj) ~i [4.,>'21 (, '~ue rou tmn).r le~ es;te 0 co Jeetl.1ri judi,d0a~' ·in Ml_ 7 '9 '. p.a:r. L~, l1. ~ I 'I) jl pn~l~ fi pri'Y.i&a' ca ,~ p~sibiijl~te. ~m. Mt. 6" $].'9 tp3f. £e,. ll! 2S)~i-i 11L 1'1., T.

d) C().llcluzla paralin:d'e.ror; Be. hl:5leanWa par-abo lel01 Ce . gaj au elepeniru com,tm~1a:t'e1 Ce d!i[,e~'ttve. 'Pl:acifce oe in.girne~re~ ee S;ga"lhllD~ ne .. a dav.~D'f.um:m.~l l11J patabo~el.c· Sa ..

A semaaJ;fm, fbtteblt.i preoeupau gindirea mem,b:tilor tinse-

I ·1 ,prU.fHu"C' atunei clnd rtlau'U pmbo:l:ele ~ui Iisus ~i m.edi ..

U 3.Sllll,Gi, lot. AceE1:5.fa, ne p~nni~$i;hl'~e]e.~m aumse fac~t.~ ;le mai ruoltyortanttJ ~pan5i"l!Jnj ~i muu,'Qir~[ia.le paTcabQ~~

'I o.J ib ..r~. ]., I' . t ...

I( ap~r acoio nnuen~:st,e vO!FiliiWa .... e SOO.SUl $1 ap [C'aifea 1'~ nnsm-

adici~ I.~ sAJ~it. rar.abclele ne-au ost 'tra~_slni se cu c ele I v.ariJ~i:e tlnal'UJ'i., 'Ut)lel~ ~tl Bmlte~~. matermllif ~imoo'~ic" ltele ,iasyr"eaza~o se'una comparatie ssu 10 inteepretere mna\ '~iti, iar alte~a tsr,;mini, pri~u'··,o tIrC~arip iie ,B, lllt.reb~ sau i.nvinti trutJra. In ~~\:r~ ,hj] $~]el1ea mzmi I.jlehu.te .Sii v'ed.e,fi1.~; . pa.nsinne1 ' 11 incerearea de i!iI1 n;lispulide, 1a aeeasta, ne VGUll - d~i sa dishn~e.m G'it rna-I bjne'expans1:WlUt; mittmalului.

_ J;a'bulbi: -plopri u. ~.5> d_e ice~~ cm'e prci~'€S~ a:pi]tarf:;~, ~a

l, '~', Q, este d'el~~ iJrtwnptai'_,o'r~ ~ .. rIUlj degI,ab~i' c'oncoroa cu a. ce s-a spas :mai sns, ra,ml ea mn~ rare eaznrfle tn cam' a 't 100' 10 expa~siu.ne. 'ell i:1uia$i maomri a:f1!ll ,tta1be lei" a[ asa-

!II .Ill .~ .. • - I • • ~ ._. ~ • din - . . I

lumm:te~1 pa!J~~l ~ >~n:nboln;'e,; brWl~~e ·.Ultr.e aceste ·e:a:zU1ru~ ~~~St,

pansiuni] es:le eu toW] o-x~a. ~dicii parabola despre 'YIDul 1 nou, can nn trebuie pus 1m burdufri veehi ~~c. 5'- 37 So)

ditia.i d .-;:;,; (S. ,. L::.;:.".~I· . . ,b,:: .

l _l~Ht)?S 8.~a:Ugat 'J:~ra'~: n'-/"t nll:r;mUl~, ~!::!d.~. VUl V,"O,ruLJ nu : 0

'$,te dec eel nOD,. cje~ ztc~:'B ,m~ll bun ie~~ v c'hl~'~ Ii~ (Lc.·\ 5, 39~ 1). l'u,i:' TtlJli:Ul 47b~, on ate.asm·e1r·" ~a pus~ inai[']fte}. Adaesul esta nu este pl?l!l!rl'eric,j" atcs, decareee, ill tDnPI CC ·par~o.J.a, . zi.nd .iao,o.,mpa,tibr]itaw dhlftl1e vi~w 11011 ~i~ vinal ~el v~h·

·nul eel nou jt~ind un SDllhol a~ noii ese), a,cl.a.om~. aceemueesup,e6oritMea caIn; veehi,

Este ,e\£ia~n.f ci ,aQoosll] se dato~C'aM ~~i at'll ze '011 to.'tll t

.' lit I II :II ~ IU II lIil

'lenoate~ a1lll1ma e~tJr-e.sl~lO'VQ~ \"£0'i " .' n caz SJ[Dlbar, AU

ai ca nu atit d.: u'Viden tp~ in I.e. 12 42~"4ti m ~'m1bobt

'" - .. ...-

Jujit~Jru.lgi pUs lu dr~ptor[e;. A·cc~. ~ia, 1;uc,tl!J.-.t-'a" adi~g~t Ull

I n'h j if: i.; ,~ "'......iIi .';1.] .. 1" lil1: •

,wuo,n CD un: pIMa ]Cusm. an.i[~l'lehc·· ~nil)fn)ju, graue .. e ~YJiLLenU::I!

107

.

C!DBUL

de pede~p$.8. apli~atjr s'luj ilo!d~r ncs1lJ'u~i,. tJupa cumci ,I I moS!cnt san il]Yv.oi~a Donmn1ui. (vv .. 41.A8·~ .J. ~ ~ghiODU'],' , .~j'p -:eiite m Mt.. Dli, ~o~Go:rda, cu [~lil1)bltbl] pataboieiil 'fI' reoaree aceesta tUn u:rma n.U I, .' u,ftri I~, ~o3~tef.e-a is au, 'u' ,[DOl"fIlf'eI

.. ,

~ii D~I1l11Ulul ,e] :~a nm'l BW abuzu~:de at1 torit~t~ UlL!Iii\ll;,,","'-IU.U'Ii'mi!

, .

ti, ·Des~.rien~a, p edepsiri1 sbrj iti@Mui, necredineios ('~ 2:

,atms .5;pIe sine logbionuID I~C ka~a ctespre ,ctariatele I~e !Illedeallsi.Alte [exemp~e; de e~msiJ!.Ule s~eC1mdarii a C~if'liT1Cn~'7.U!!l pilirtii s;."mha,tiCoe a pMa.be,lei pot f1 m,en:tloJ)a.'te in Me~ 2.~ 1 2D,~,'Mt. ,21 4lli'b :(i~:t J1,'" 12., 9~. kit. ,l2J 11 ~,] 3,; Le. 11~.31'lr 1 [~I~ 2/1; m sD:r.~,~~ A~Qt\\i.. in Ure.l.-!l;indl'lri ~ H1cheiru ~le ~ b0Ui en aJ,JS:a,cma(i(eristicii (Mt~ Ide,trek] wi, lie G:'o;a,ll) ~T"I''''''''

la'de: IR€lTIL'ereorc' ~h(Ei EQ~~n 6 K'A«"eIlO~ 'K'Rl Of ap\J,yito~ tm 68o\ll'Tmv (Mf. 22 1.3; ,~4t 5; Lc: 2$.~ 30,)', in dO'l!st:caruri~ 1,_ pllS mamrte~ aeestei -I~nnul,e 'de mc.bei~'Je ~PQ8ia~ de ,a._-""UiU.l'liill! nea cauntteri8tica In~:' Ei~ 'itO d'KMO~ $0 i~&ttgov. (.c~~e: re in NtllA, Te.stmnen't l1UtDa:iJa Mt. "22~, 13 ~"i: 2S~ '3~'~ rea~i "&c.r.iPlru.tea d~D~llDr~' Qst~, ,~cQ]Q un ~,imbol [am, ..iI'I~ , ............

dis~ef3.t-e a celm ~are ,i"a pie.rout, dle,pml b mbinire, ' p'F(I,ria~~ g~e-a'~.,

z., en rom) msi nmnetOase 'ide,cat asemoaea cont,.luni

, ins .'1 ale prM1ii s.imlJ(~'.fic.e ale parabolei. sunteazurile in ~1(p'ansjUDe.ar. Be :feaga,,:de ~plicar.~a' p3fah~~e~ ~e adiuglrnd ~pl~cme:QE;ci par:aibu,[e 'mlfiE: nu am' :lu;t6rpJ':e'tAre;p Be ex~mnd, 8fllb:are' tnai timpurte,.

ViJ,m tmta mat ·int.w· caznri 111 care ptlr.aiJole.lteftiita. tnterp tar« au fost inzesttate- In med ie:oondm ell: ()c apUcrse ' O. t [ :Qbole se mc~e,te ill med aibmrg:t,fati. O.~m~R ~xp:1ici i,; 41, " 26'~29.;{g.o5~poaaNl :F,lbdiito:r);, 4-~ ,30-32. {grawte.Jlele' de mVr .tai)~ Mt. 13" :l3 FM"~ te., . 3,.2.0 &;." (aluaal)'i Mot:. 1'3~ 44' (Icomoara din tuarl~i);. 13l ~S. s:. ('mitgirit~t)~ ,2~~ 4S~S 1. R~ £~~[ 2- 4i-:4\6 (,iInjl1·tom] cler4~.n,ci'cm' si ~~J n~redinciost Ec: 13, 6,"/9 (s:_mnchbliulneraditotJ"' 15" 11-32 (iubirea- tat21ui). 'T@~~i~. la o.rigirt~ IDInlind ,ac~b:K p~~lo~ m tIre" isns 110a JAsat poe as-

__ ~~ta'ri sa.!.~]. t!fag! ei ill~l~,i. concluziite, era. ·CQlnS iderahi]. rna'] ''C" Aceasta se ·pDa"te V'ecl:e~ in Evnn,'gh.eJ~a lui ,I'pma,~ unde I ate paJ']:Molele~ cu 'Gixc.c'pt~a oe1ei .Sl, furului <2·1b)j, a, w']m ~e.~, · mari (tl4}~i- a tMi~ari.tarulw (16}i[ se terml.na,:fara vreo infPret3l', . 8le U.$<O'I de hl~~lelts, cii. 0 teDdi "ti de a in~estt~1' cu 0 Lieure, asele ,arabQ~~ care nu nvtau Bioi 0 int~ll1reti~·~ ~~,

parn;~ la o datil timpurie. eel mai ,cIaI' ~ex~~pl~U l~e csf.e irtBi;tj~,

t de' eele we" p~at.G~e carora Ii. -a..dm~! in mod seeundar, 19 'inlbl(i'm in:wtpretar:e. Me. 4J lj-~Oi Mt~ 1,], .3643,! ,49,.,50. 1 oh]si, aeesee tre~ ,ca"zun nn r,im!m, sin:g,:ulMre.,

O~p-w de.l~ghitl mll Lo. 11 j 9~ ill ~, '[p~s:ll:W~ 1~!~Mtw ea '9 mruill~, .. indep~nC=b3'hta ~1l ',],-1 i)~ a :ffosl -not'rat de Le: drep[ ~p;l1~a"Ia 'panibolei pdetefl'llltni s:tin-gherit '(L~ ~ 15, .5~I); d~O~fe~,_ t I zitia (Ll, --) KWr(~ ~l1t\J A.f,ro 6U ilJ1'iV inam.~~ ~:S1.e'~1?~ '.,~

wan tate a &uISc11ue~c.e. 'l'J._, p. mru' a~e ,BI asOc].a\1.ede.' lEdeJr

, bit~ta la lll. ,m, v. 5 ~i v. 9 s.,)[ l~ cuplarea ~e! II dOUR, pa;aje in 'Ii.l nu I este, seeUlildal,:,a, Esern'ta p~m::a:'b ~],ej a rOE,t ~le' crm:aJta; de e:as.ti Qmis;i~-nc. 1.a ongi:n.e~ (if pp. IT. 9 $ ~"ll pun:cnd 'tb~5!l al torisfiili era prietcntil·c.e sW"e 'in. a:jut'9r (DIIJ.tnl)ei u aJtitl Lt)t'

et:ol1di~jonat. ca.~ p,nct'Cfiul din ' · .. aco,tal, i~ iDterp~ea I- canica il: ,alf3iia, pe pri.oounl mg"itorm eentrul mbloulllli. (se uvine ea. oamcmi 5~, ~se f.ea!!e: toi~e~il \$1 ,sa nu- ~~, piardi, cu[ul), Prur,abgla.luaJatcriIDF d' .vie devi~* ~nt:e[i.gibirn~i dMi

II.litn deoparte, inte:qn:em:FOO cencluziva iSOOWd:atja. din Mr~ 0 lli,'ogbioltlUJ;] C~ ,€tn.!ls~ruie iBterpretarea pard1bt1~ei einei mn Mi.:

IJAJ .. oi 'flap '1Clmtoi, 6~i.1ql 15t 1i:'K'i,~ '1ID\~ .(2~ 14, EUI cO'n~ gnU,. CD 'r~t:(nisirea~ e3.'c~ade\:inllGi dtlm o~ numa mIC"1I'otn

.,~

An;tui~, nu-i iDeilc:at ni~i in U't. 22', t,_ fJ (oamera oaspenlor

ste plIDl ,~e ,~~e_P}1 ni~~ In-2Q,, 11 ~' 13 namai W1l singm ~.s.~ p~te' lu;;w~dj[];]c ~~. '0'5[1 Hf"~, h;l-rol d@, DlUlta)-. I)e asemenea, l.~

1.;., ~~ l' .:1" • ..!II ~ ~.J " .,.1·'

14 • .3 3. ·11.1:,1 este de acorn on 'p'afaucilte :~ oespre n~to-,1, w 'IUl1ll'wW

i despze illlp'iratul ee pile.,ac1i: la- ~b'0i (14 2 S;"]2)~1 ,mtt;wcat ' D mbele parabol-e: este Q"cJ],estiur'Ee' de aurse aminrur-e ~i ~u de' . acritieiu de sines Apli(l:a~~,a I~}ncluziv.ti dim A-it" 12~ 45Q: o:\]:t;cot;;

108

109

£a.t~ t ~o catactcris,ti~a . 'itera]'a a :~ar,ab~ lei} 'K':,~{ "t fI' yf. ~'~ 'CiI)1' }:11 ~OV1llpqt· eare 'tfl']je~ p:aer.aihJ::;bl des:p':re intoar duhului eelui rau a~re, a. fQs:t glnnga'E ta Ropand iudtl , .'11, ~,[o ''''£lti

dh:ll Isc: '~I aeest hu>ru Its-te' (; urn nu se PQa~ mali l'e:m___aFcaibi,1 {l,qre'dtl' ,Mr.. II! 4J,--4S ~j Le. 24".26, ICeU ~x,e~a lIlll01' ue,l:ll1Se:EDl nate dife.'r~t.e .leW;j]e~ rslID~ in aeord, iudemnul,ht (Mt., 2: 5 ~ 13 t care serveste III i,tltw.pretillr~a. P2fD}ho]~'i ' eele'zece fucloar,~~ poate! fl Olil.. '~utinf:A 'wt6Cunoscut ca ,r·,., "I"" ....... _ siuD.e~ d.co a rece 01 'IlU lCO'G€IOiroi C,1l par~bo1a! De 9.fiNamCJl :se~~ti,rn;ufa de ,inch~dAfe din. pal'i\no,la, eu 'hegatulneb,wl: ·A~a. ,['!l~btmQ~ren S;C p~tal eel ee s.niBge. si ~~E ~@rmori ~j. Rl1 se bo,ga:~e~fe' m, .DiWlmer.teu"~ : 'Ls. ] 2, 2: :t)~ trebuie :53 fie M a:~o'

Cat ]jp5C~k ~i]] Et:tl11rgh~J'tg_ lll!1 TOJ:na (5.3) ~ dit~m sens ....,,- ...... 1 ..... • za:~ot:' parabelei J care 'to~c~t ,asC'u·ti tn[ bl,j s ~l avertlsmentu

ei .A'i'"er:t~;s'llleJT~m esbJ;ttn,[;rErglc. (nebun lObBed-lit de a:g,onis lui ~ i~~Gd.tnltic; t de' sabla 11 -. Oan;rQd]e~ ce abima, dCBSU_Pm. 'iPld~U.:_[ siu,) ~ fo st transfo rmat .. tr-un 'J;I,v.uti,smenl '1mpetrj iUtilizmi[ ~e~]1e a ho~~p.nij}f ~ebt1!nul 0;: adUniit ,a1fu'l]!e sine, in l(lc.8-j.o [a.dune] iDC'n~din~eze lui D~lnmrzy;cu).. .. '._._ .. _.-,..,. ... din Att. 25~,.29~ paral(tl!ila Lt. 19., ~26.y. a f(lSI Pil~tx:ata, ,aj mnduv ca u.~ Ioghion inde-pcHchnlt '[y;ezi~ n: (0).lc. 12m 41 Lipseste textul lui Matei 'in 'E'llo,n/ghel-j'fJ .l~t .rO'flil~PanthGla . '. rulni s . [~nnina all urmjt~arcit ij:p'licare p'il'f~nCitit~,~ MA'$3. veil e~um~~ co ::Il11!,)~a lui (aJe~U-S'bomiuO ee mu tn~~alij ~i.' nuiel~6 arcola uncle nici 0 ' nolie II1tr5'e-[lp'fop];e s.~o miam~e unde v~efl.l:m~ie "OQ 0 _ tlilci~~ i'Ji.

f) pl[oblemai spe.er·ala Q repreziuw. oazmneJt1Jc.~e'.~~~,«i~1i asen:tr5nate saU'pa:rab~~:® a fo~t 'W3;nsmisa en a;pllicil;~;] te.' stCc't~ a~mM1Me'a fii~Ue.i sub abro, e1S;{~ ap]lc,a,ta in M1. ueenicilor btl Iisus '~j~ 16j~ 111 timp ct;in l.Jll. ~i 1nEl)~ lui .Tam. (3·3b). ea este ilparel1ft· aplica'to, Evaogbel ~~i (4, 2lQ). ASC1llanarii cu sareal rvbitei i1 d~ in1e.rpretat,.1 la i: . ceput (j ~ '] 3.a~' '') 1fli Stb1re~. sarna llru:nfuitu'kMi'I')~ in tirap Ol: MarCil f iclli o"ilp,Thieali diferi't~ 18 di~i:~ (9 :JOb),., in~exa,€t Iccla~.i mod., . ·yoa:: pIasa

·[ic~rea J*mlba:~w {iin~~ 'La ill;.c~put ln, ferDl~ utlui ,lqg:lt:~Qn{,[4~ ~l4)1 in bJlllp (?6 in. 'Ie.] lui Mateir~' :lpUcal'c difedta yhlQ l~ ; ~itDl p_~lb.o'le[ (2)2, 4). Mai mtl~t" 'paTaaole:i oa!spe~i Of intati Ii 'S-R,P.US inal.Q:te <0 apHC'are ill(Vrornjuneal de ~a kft. 2D~ 28.:, 'Mil mt¥.7~de~ir:: 1:11 c.:~Uj~'W, CH din m~~' '8i~d~i~.mar:c i~t d.~n

'sil l£ :faci :mi~u 7".

Pe de at ta p .• te, . in L~ I 4 l ~ vine Ia sB~~t (} aplica:rc ]nm~

i l8t~ de,! d~ie.rjta {'~fCa,c] Qri~ge se iMl'}a pe .~h~.c 'se va ,sml~ ~ cd ce se smereste va f1 ma~t~t de Drum1el~u,i"J.:In Le. 181, I b 'inl~~~if:a pe can tocma~ :wn,Gl,nlt;.o f·evine ca, oeon ~u.zie a p~,uabo~ei fiuise.uim ~ a ''VarmJ~~~u:i ~ W drl1p Q,C h~ Mt. I I 12 (cl' 18~ 4) Ott ~e ~s'e$te ca un l.oghiQD i tld~peuden~ i'af

in [!il::etiis'~~, d::edu.c.em ti'if l e l4~,11 eaeste ~ecuIHla:la.. 0 atadoduotie-m'.fi g,re,~,ir, ~lltl av:~rti":'me:nt d~e;IJ, fi prudem .• eaece in Lev. f. 1 ~ S (la 1 ~ 1) avem o [~gul a CUrL~pl[_~~Pa:rc p.f]'e lnd iale2.aFe,B, la m@si, de la Simeon b. 'Azz:i);i (pe Ia 110 ·d. Ir.): ,!Stad' en d~u~ SC2lU trei 100'01] ~iail jO~1 dccat ]'CQul ¥09'tru. uvenit) ~i a~tl~lra~: p~a elf! va or ,ipune: <'UtQtIl!illi il'li ete.,

hisa plrin 'unmitGftr<ele;cuvillte-, :l11l1ru\~:H[e' '~ndeafJroape en Ac",' , :'~ 1 h. ,,$ ';, ~$.a: a, zls Hille~ @Q ll:t1'.): «SmerePiil~ mea cste 1nil,_,a mea, iar Ul;ilt.arca,m~a estb mn_~.re[i!lta me'a::J}'~ i (Pe de.<a'lm parte, nu este tot aitit cl)e si;gu;r da,ca fm:ZB este Driginmra, i -tn c. 18, t .b~ ea~cste de-rul.dc',po1ri:vwi in eeea ee privestecon-

~lln,l.tul~ dar s~ ,obJe.e~al;c.i. ea -di :par,abiJlei ,~~on. aer de .•. erali .. e popuJrn,-' care este Gti lORd n.e,pntriVit c~ fqrfillW,ar.ea :sa. 7~

'i,_. i d 'I· ... i-di t

ill OeJOO ce p'ri V'i~!te. asemenea eazun ' e ap! can : rve rg~en e,

leseori ~e pnat; ~tI [aminI, n:esigur.dllci nsu .lli.&u~ ~ utij .. , - '[ aceea~i. ase~re in ocazil, di f:edtCj 'c.u 0 a:pbC~I.. direli,*l u daGa'UH.l1inM, uni1l dintre ~p~ic a d este fJFi,giru:liri~ ori dae~, e.mana;r,e~, a fost trn:n$:mi$'~ Mi, 0 irlOOrpwtare $1 roo,are apli.fia.le sun ' s~GJ.Imdar~,

3. Fame 'Jdese~, 0r mterpre:tare exjs'~enti Ja '6!it uloditieati au LUg~t;i. Pa~alt~ila h::::Gnomolui n~dwpt pmnn~l un eXefl]l')~,tI ipic in. a~est~prlvjnli; s'i :me amuJt'im, M'm;acestcaz vc~hea

11

11],

mtcrpte~~~ raw. Le . .I6~· 8il~~ w f{ilst-l$git~. peintr-e lmtrcaga. rie derinterpretld SlUp' imentant( 16 ' 8 b-ll) . lB. p:ara:bol~ , . . o'ril~r Tal am v~.ei~.MC. I li I·· ll. para1.ele; se pot observa stad" i ak Iltgi,tt:Li: '''mamle ,de M~~1lJ a ros Miugrd, un te:d vcdi lor (d.in c:. '-" T .. sec.tmdlr· :.\''11. lOs.); Marro ~i Lnca au ru.lalll gat 'Ia~e'sru~ tex~ un eQ,mcn~rlu. ,exp O'Z n.v:, :smb fl1rnnl Wtei g~rimi a acti'vi,t.i(ii distructiv;:'ft pie~rei:menliQ-ate'm '.,..._._ .r' _

di 1.;1'. ti... • ~! "I": . 1M ~I 'j . ..;Ii it~ 1J L "11Fl lL' 1£').:11.' " ,;f •

uai~eC.ll[Bel .... e.5tmlli,enJ.~,.J.. ~' '~ ~ , ; iL1. ,i;.~'! Q)~ ~~ lil~te.t

aplieaut par.ab-®'l " 11: ~smel ~~ [a neamtm. (kIt. ill . -l) ~.~ ICB~-a ,~(f])$titm~e c~l. d,e:~,a~ t~e~lea :stMiu ~w eare wp'c l~,gitma ''''"'" ...... '-..a mxmJJ drrve~:'toF .,v, 42) ~i interpretaF€:a sa v. ,': 4). As[le~ (lie tlfci s:lad:ii ale YiJ:glrii 5Wlt: {I) Ma;. 12~, I 0 s, =- MI. 2], ~ 41~ Mr. :2'~, 44 par Lt:~ 2.0, 1 ;8; (3) Mt. 11:, 43. ~fn Mr., :2. ffi} 32' .'. re-cuno~~t~ interpretarea ~.ui Iisns I! p~oh~~ din 21,~1 lltl,;~ Hind 'aJp'~iGafa seeundar Ri)~e~f1.torrului (2:[, J~)., 'oflmtl:a ~luzivii din Me_ ll~ :3 11~pl~e$tt! in Lc: 12,~.·:3 5'~ 38; ,Matei a ac,s1~~,i ponmei rpqyopfZt~.E) Tnruntea ~lbo11~i '. ~lni ' 41)~ astfd ea el (dar n~ '$i Lueal,a cuprins 'paJrabole)le ~

ml 'aver&.Xsm€nte ~a~~emirJi~t0ara. In EVmlg1telia ,lui nn-J:~'~~ trar 1u i Mt. '-'l I1c.! p anUlca .un oorIDchlzia"],a: -m:.abow 'iIi-i .. · ..... It·h c.ste lirgiti prin a.ll'fnis'me'ntld nell ~f;l~iele'ihejruc"" (.:;fl.h. Spusa pmaboHci despI"e uSCInnul.lurj, la-nit' este; illt~lp de .caM"'~ Lc a, 11, 30.c.a. lcg~nIl1Elm~ de ti~ Dumneseu III ""'"_ ....... , suli~lti.'S:au ~riQ i~havn·ea di'n moart'e; in lit tltl 4Q1,! aeMS'ta' terpretare-este Uir.gita. f ,a;ooe.nml sa:U). este ml!lmt s-ubiec.'UIJ. ~e m'inam e.Slte"ftGWrU p,eri.oOOI ,de tre~ ~:Ue, ~~ t£effi~ti ~O'f~ '2, IJ in. $peoial, d~mn, de notat ~gte mbdul 'ID 'OMe as . m~ell c. eele [i(uil f!lwi de .Do·oo drifj'i.nde~t~ 01 mCl1lli ineerpretate secoodarn: Ci!t,I'!SM 'Oolltopitl C~ ,2L8emb.area ell ce1· ,tIOUit remlUi de comoar,a~ ·,astfel fueaL~a f.a j din ,ce~=dCmaf i:low 0 m1tn~'m. 'tar{. a eelei lltintlli '(Mt f1j :33·'35)11. n~bla' asemana:re Ilcetit.r de'p~ v~rf de mUJil:e ~~. a '1rn:c.Hei (Mf, 5, 14h=1.5'; Bit lui r:~ma :12) ~ste interpre1i1ti de Toma, pOD hlSetW,(l logJIio,nului desPF; pnd;Ji~a.de: p~ ~caperi~url'f3:':la)~ ta'fe'ecindlf~g:e l~p"fopo'ltadu-

- u« ea M'lC aQlIJa int~fllDf;tar~: 011,.la: Ineeput (v: 14a.) ,i

] . L':!::' • f 1" ~ '. ~!!IIt 1~ •• -, ~

a, Srarf'lt \v. . ~i; 'uttrna em. 'r--~le~w: OD"gmej :. IDJieman~

........ II!;" .... "',J ........... :.,'"" ....... " 1[1rw:ll. e'JempJul1t;s.plie ,mcdul ,in tare b wt~retare· . tenrti i~", poate modiiiea in,telesltll rata '~i 0 ·semmb~Iit].

., .... ---~. . ·f... e: .~ itl "''''t' 1·.Q· "]I~:K~ ". C '< ~

er p-o~~ '!!i:~ galS rt m .~~L. 'OJ ';]J?-: OLt);m~ 'K,Q1.. 0. Dtl1'1]

b QfiiP&.¥ liQ~1 ma~ llatl IfjlJ.i\!:~ tlCtV 11rt~,' 1!hp1i~~ f.KQ\O't>OS· 1'(9-

~l'j,;w;O" ~j."'" ... .....1.'1 £'1;,' JL"U~U F"< - r;:~" -A-' 'I .,U :Io'"Dftl'fti'" ~.IU" . !oil; WIJi,U -:rOO\} )[a~,!J..VJ:'" 1U,~''!!':' I!ILoU~·md;:'i.e:1S~I";' ~

&.~ ~4'~ (1;brt,~{;, 'Bunt 0 tmrl.. cere U~e:rM,ij. a arQIbaicului 1 il'f,QhWd .. pM care; a:ilr,gumul:~ ill oonC"6r~~~:& ·etl dlfit1-

, I

iI!!.' .1' ah'!wr'~ Gxpri[ni ~~psarprilllnumelui de lfec.~pfQclitate; deei

, I a' e an sens ~ u totnl generw'fietallc' eelui].al~ unnl a1~ a~ CUlm. se ~onfinl'la in. j\(;l n~ E s: (,'m(i~avepdrm-&ld. Ma~ petie alia: parte, a .~t c [lvfrntul aiE.l-t6.~~ ~l~n. i!8~, 11 la c."r~,twm~ d.a'\L1ld. ,astle! e ~'llli~are e.r.e,tinl' patahaJ ei; cae i ace dim j ,8~ :1 5' cOll,c:lluzia mmle~I:lL cod iCDmMi~al" run: cap i·,

I. l8~,. ·lfigatol &.'av~:en~f.' eel ee afC ur,achrl (de ·au: .. · ) sa ,~udi~ ~~j io,rm.,~,zl-~ ~b:sa specia;nt de'ihll~lurl. dJe ]lBm·

I "' in to~~e~ oelie tlteW. Ev.B:lIghelim s.h~e.lP'tj,ce-} e] apare numaf

: prurabnUt ~ ~maJ1im,ru1ui {Me. 4~ t;. Mt ·13!" 9; 'L6, 8, ,f;h iaJSie:m:1h;:rMtta cu-tlcli&ntunal'iD ," ·c. '4,!,Z3'; i:&r trllJJpa asearea cu. sarea f31uma~ ~n Le. 1.4i, ];J; in sRt,wt., 'e ~~u:tre(~m dupazfcerea dle~pl\e ]lie' (1 .~ 151 $imt con:o.mzie ~Jnt~t~

" ruii date de' el p'l.rabol~1. negbi~elol . W J" ,4~ j,. Pe de' alta -'"-, E~a.nghel'i;a ~ui .rQm~ aa stri~,[ de. a~misment ~pt ciU2je(~arn ,It'mi ;puflt Qo,cind"p81a:bQ.le~~~ fir,a, ,i:fldoia~i ~ II . apeJ '~'aue gmosttci ea d den t-cata ~ren;na-senstaui :seGre' a:~ abolelnr, Aceasti eereetare ,arat ,eli stllgitul de avertismenr este ~~ttm.dlre4m

4. Cea mal i~JIDrmntl lobs.erva~e. care reatlti, Hi s . diul sror'iame!pretari, secU11dare ,i lqili~ e.st'0 ea a e~i!ilta~ 0 ,U.·'

mica ·tendinta de a se adiu§,81 p.ara:bole1ot·,eaneluzii SUb fO·~ I de, lQghia: gemJ.elra1i!at~~J. A,(to].o Ilildc se Ig,~e.~d lasein~ a genl{l[a~i~Mi " 'ele. sUD. in m.od 'prOOQrnmant soounda:r~ in llltextill lor 8«watll~; Uabuie sJa 5ubt rom'll tapud {In se.eun~alt

l'

e"l€ ']~c~l ~~' J~pma:l i in ~{¥nt~t ~rn ca. nn ~p~m~m. 'oj<c'i~A~m ~h€:'s1:iltme. aut;elldGrtl~Ellla acestor l~ghi,@l .in ,sime:; ,ei dlQar ins ;~im. a .Ullfa, f~p,tu]ui ~-B" ~'a, tu:~:~:[~e ele,,"m;u au .rOB.'~ -rostite "" ~iQlncl'mj'i .a~e: '~llnei pl'~boIDe,,~l .. ,~;~e1S;1 ~u~~ e~t~ s:u~~mt1'~ , faptul ca e.t61i-~ses'~ ~u latu.l din Bl?;aug}lel'~'a.lU'i, r~mr.'l. I' , zind1!t_ll~ :ill ace$r mod, se lnt€nrt:i@'n.3 :sa se dea p~wa~o:lell@'r mai. 'ruML¥il.anlj~lDe-cu -rHJt~DEi; 'Un ~~~ko. ~jj!:dc d~.lPIDC' , •

• 10';. , ',~ "if"".r... ~ _ _

'ruJJdLin;~a olE< ~,ate \1.oo~a, fm, fapuct1. e,a p~aihQ]a, b.1{;'r~1D~rilor. '

'vi~ :ptez.inti d~:nJi. lal'~g;~d silJc~esi1(l'i~ ,mr[l];t<tdLUl legbi():n: ,gefre:ra

,attar ~t~, ,ao , .1,~~1<~l ~ ~c ascmel1!ell, GJt: .

~aru~~i eeJe,~ 'fu~hi~~ (te. l~} 22-,lO]; a f'Qst p'~V~n\ , j eJ IC;U CD cOD~luzj e ~gC'neJ':aU2aftoau~e. Ca :rezuh~t'l a;ru nft"~s!tr~~ UOOllat~Me[f _' ,aFah~le ~i ICcrm:p~alli par si 'ft .... 7d~;~TllaI!1, o c~lliilJe:Th1ll2ie,",g'm~a:"~i~~Iil~I~ ~ecLJifiJ!rl!at'~:,

, Fi;[lia '(M~4~ i:;t): oil 'l~P :<~m\v ~~ K1p~1!~r~~ Edt~ ~~

f!J ... ....,;.'..:~ • " I', .12..:J'.. ~'1- ~,~, '" - <~ "in...,~ .co

liii'lQV:li;hj!'j'j,~m,!' !OI'ti!lJilE ,E~:~tV.&'iI:() u'l:(Jf[r'liUfi!li~\!!, l~ <~A li1!!!!Zt ,E,;)it:lg;L~I: Co

rT" -- - ~~. ~il ~ - - 'l~' I ~. Y~ _ "'

. .

~V:iJl'O\I' •

. M~S1l1Ka; {Mo. ,4-~ '2iSl~~: Q<; 1&;f1,EOOE~ ~~tthi~:E~Ql ~,'t~i$'" ~, oiu~ ,!:te\~ '1[~',t a ~lel" &:pfihta"E~~:!Ir ~~~ aum:ij~ U'~~rnl (Mc~ '~J'" 37):, 81 tr~'hJl~~ ).,~'Y,~~ "IJP.m!OpEt~'EL l,'Yc:mfmii din VID!] (Mt'~ 20, 16 a, :~ 6 q);' (;O~~?i; ia'O ~'t,~,~ ,g:{f1'i"'l-ro~ n~(n Kut I(}l 'Jtp~Ol' ea~p;,"ro'llt ; ~O:AJ\.'~t "f,ll.p' . 'K~~,ot J6Jlo,l~bl i)t ~~lEJ£'P;;~t ..

iJ~i~o.rij ¢:e:~:r~ ai '~riei ~Wtii Z;,] ~, 4Al~j: ,le:. 1~1 .: 'roil~J lJ me:u~v 'E11i~ 't'bv' l:UhD:\1 'iicril\l:Q:Yl (A~. &'R l tacl\,') II ~~ve};I~aatlf1ce1:a~ ',E"~ Bv .~~. :& ~ ~8(lrn" l.'!"l(~

~oti4';V., ~

JS.~aroa.jw, ,oontii (Mt,~ 22-~, 14):. ~0~2\o~ '1&~ am:v 'K'A: _ b:\u,lJ:n I~f; g'Kl.E~~ot .. . ~c~i~ ~ 1'0 fet.iQ.~' {¥l. . S, 1 '3):: "YIPil~oP~lj:t~ OD~, Mn. [)

'O~S€l;it& ~q\i ~ilt(i1:v o~fit nlY tllPQ;.1!J. _ _ _'. _ ,

T~l~m:pl, (ri m,m.l~]e.) (jUt 2'5 ~ :191 p\f.u. Lc: 1 ~l~1 2,~): ''e~

~Jt~V'tl 11i~~~ ilQ~~,a~~«t. xa~ 'n:e;~~a:~e'1J1fa;fu(ft",at. toij ~Be' ~ iXQ v.;1lQ~ ~l al i~El' i~pBiflcr£,,!Xt. f.t~" r r.t1J:rnu.

Vj uul c~l 110m (l.~_ 5~1 19)~ ii~i '1@~~,ffit ~ lU.cl:J'~- nttlQ,iI\,6f~ VlcD'V' 1~~~~ ~rap' Q' 1t;UkQl1l0~ ,XM(J!r~ i§'~1\'V., Prietenul ,~a:ffi"C" ,eeJ:a ~j.utO]i' ~Lt'+ '1]!! 1 O)~ 1t~; ,ill' 6. i~t1f&\I'

Bog;a'wl nCibw fEc. 12! 2; r)i: .IID'mmi'C ;Btt1oo~u~;OO'\)I· a:b~t9'

, ,-

Ii 11: re:,fu~ Ekov n:~!,]M6)V~

~l- .. , '] J'A, ~ '"" .- tl'· iII'l .dtllL) ._,~ '~1 :";' .L~k

~ UJll>t.ruru., pm, LiE, wi~g~tone"(.Lc~. _~ ~j, '~i@Y,.: 1!~'"!,!;"L,t' ~\t;;.,~ t.~..,Eh~

1il?aA.~) ~!ri!'lll1a~crc~:t!all, 'lEttP' G"3),!'DCIi~~, 1Qtd. iP n'~pt~h;\I~ , _ _ ~'S,Pll~mJ'te:~D~' Q;;t'f'l1o-gUO'l\1 ~u~6!\l.

Ui(l',inc'bisi ("c. 13-:! ]0): Kt~~d, h;56ltJ :el~lv iG"1l~tBl1. 0'(\

~ - 'i! ~ _ i:Jl :u JY.

."t ':n:POO,.t!1l1.,; k~Th""'~'1.tG~~ npml'[o~j ~L E~'av,,~{[I!l ~~~Q~m-

~'ob,n~ul fI~ciRS(~t IELc. Ilir l I~l~:' ~l 'lCt0'1G'.~' ~v E;A;~"t'~i~

• ,"'V.~<O .... ;£ ~, '! ~, ; . "';L" • .. ~ I,

~v m-O;,.lIJ.,<9 nllJJ't\4l~, 8Grm.\I, 'fJJOt:l Q ,EV E'AiOC'.lU;:r't'ftl·JlkJt~Or; l!(~;L

1t[)h~OOI~ a.n~hl!:l'6~~, ~!mLY':

"" -

(16" 1]):: ~tatb; l~h~~1lin~ iU'\lCl'Rlt ,~~~l,.: ~1t),fJ~0i~..r;. §01J1)E_,-

f'ar~sg}ul fi 'vaffie~ilil (l,CT 18~, ~4'h)I:' ,5~" 1I:d~ J~ iiltpmv oJl.ltin;,1 ''1i.alli~n'Vw!9Y1r~~~a.lt b i~ '"t~ft\~t$iS)v ,BD;:"01DN ,illtlmlill-' 'tcn,'>IJ

10 ceft;e~~f<e ~, ~Cel!IQiF c9:n~lu~iLg:ejlre:~1i2~toa:[ie ~e.moQ~' tmaa~ ~j:r le~e se 'c<oupi. nijma~ S'pQJ"adjc c:u ,®!~j;t:uima, pentm. lilt_a C~~ de. ~tyat~ ·~if,et6l 00 i~U maja:r.italet3J e J:n:s;tfl\'llW: dim mg~t .. ,

j imlt-e· ~8h~mltig«:e;: 3fmei~n!tarj _~i ra:~erti &mtJ],t1e. rteWQ~l~,t~faptulu.i 'cra'iac:~: ~~nclU:Z4lgenetaUZf:lJ\g~f~ O~~~llfn. lee

t undar b:'J. ,~a'n.textl.d l@:]:' esie de ~e a n::IJ~rn :mhaLl"e: im:port~n~~ mru iKiltietgelf:fkJ.pa:r;m'bj)IEtdot in eluJzit~ d~'}OI,~e.~.e iile-C,~:tlll'U~, r ,C~ r;~titat,arl n~d. c'On.Ql~Liii, ~ .rGS'~ sWimuta.t ,~P)1Q<ij,p~; In reeare eaz, acle~~u[i 'in mod WLlIdmnmtal Dar ~[l]lar. e&ld m6.'-.·-nl]zar,~~oen~ordiz'~u, ~1P1,s;al ,·m.a,b~Jei (pc. '~~I, l4b)l,. sau l I, pupn .uu eSJ~~ inceOm,p,Zt;tj~i [i .t:ll, e;l,'~a~, d~ ,cx'erpP]ufL~. 1:1" I ) ~ n~~un~a§t.ere~ l1at1lu:4~1 sa:~e. secundsre este sej;nnifioa~Lvaj tI oarece, p-r1n :~u1li~,g{ll',e~, '1J]10r':astml de ge.rmntl~Ari~ p~-(f-, le In eaud.~'u dQb~dit un )se~s 'mJ)~b~Jlitur '~re' -ec~seAifJJ, tu aVa odgiua:t.~, ~j s:]ue~1e 'sensul co:ru!li€~11lMi~ aSGu~~:'U'~ -'la ....

i,o~ al avertism~n'hlltli 2shattilogit ~~I .aspcimejlLaiitllCTlin.larii. rib0[a ~ucratnrilor din v~ ,cam uJ'D1Bre~ 1ntr~ sitJlul~e sa ap'el'e v~st~a tea btmi',in mil critieil;or ei .~arirUle~·"" .__,""-, .... __ , 'te~ lui Dumneseu, R fos~ . ansf~ti, 'piintt=o' conc.1Ueie. Dicta~i~ato~_[e (..Gei ith~ p, lIi..n:IOi. 'wi fi cei moiti~~, iar-eei I vor n, eei-de pe urma,)tj' .mtlt-o ~1-'l'lliat1Jra~fJn~fa~a astlpI;i .. da"lor de rumpomm~ t ,I [Mp,ar~_i;a. Camrilo]:: sau ,Mupm ,._.~,_ tue~onrnit,mOfiae a h~niiui dnImle-zeieit-~. Parabola ~:ca'""'" ............ 'ii_~ .... n,eeiJa;s,tit care este 0 ~chem~-w c:a1.l1; cei ce e-lUn s:-i, SIC deeida ·6-nou3 pomire In y.eder'6a.-ame,~~mei erize p,f'iD: .T'I;it'!;~-t. fil(:21ej: , ce~ ce eslie e ,}lledttp . in 1000rte Jlutm '~fm mult est.e· dre,t~~!!i SH& G:mlirO 1I:E1lE.·in.k .. o lectm,e de mOora' a, genm-ali ... 1Ii:'k. ... L.Lr no~te:-rea c3,mr.:~emfu!i seeundsr tal aeester concluzii zaJto~e :este~ de .ISe:n1lI:rne~,~, tm.:p-oJ'ta_- ta, p,e~'ltu to-tall,a paruolel\et. Caci eeeace' ~u2im ptl .. inseqia ·!W'I<I\lL.u.,>jIj.''''· ziilor g:,ener-ali:zasto3Jic II:Sto to-em.S:i 'S'l~s.uJ. 'pr-0povfll'd1lJitAiDJ.ul san ,~1 .mw'litUntlw ~I~hn~ eare s e ded~l:i' mtE1pt~~1Fi:9;F'!:o-tl..I j'lJlui. D'01nnnIuill'. Vedem .in, ele c!it de devlFeDte -573 ··~it dinta de a face parabolele lui, ,~~i8il!1S .~ti.1e; ill aeest fell n, enm .............. ., munitatea ore~tio7~ ,o'i:ndu .. ill,e. MlfeluR sens general 'pen iil~:ll;mri sau !J.H:~.r-e;neza.. AC1e:~$:ta es.t1~ tc-ndin1a '~arQJ io. din.-.,ufnta~ a J.,atliit. s~- -It tmnsrorm.Je 'pe Iis.uf; mtr-un' •. iIr'l!'=ig!>~·~W.' d m~,etep€-iun~JI 's,i eare, ~a cum. am vmru,', in C41,p. l', $i-a """ ....... , ...... brat'c:et::mru mar" frinmf'atew La ,~dlr~Uul ;ve.aelll~u.i tt~Ut p;rln mte~(e,w~a p~b(I[elCJr de citf1~' '·lil~~h6f; A' 1:e~[fstl''''ml0tcj·~)18 s faeiiHta ,aptic-mea parabo.l,e[or ~a lnd~mooo~ biserieesc-a fo& mo(il.speo,·al faYOl1];Z:lda d.e :t.uc~ '(s~u. eel p-uiilim,dl'l-s)JJ:rse;]c' I Wl1 'tmp ce iVratlei a c'autat $'a afJngi; a~ll4~<lu] pri'il ''r.TiI®''fioi'1Jr,.,~ ~.rp;rc:tar~i alegoriee .. Deci au putf;W Sl,em sit :r.B'§isim 'sensu) uri,g:ioor ,a1 f'ar,abclelQ~ lUi .~s!m;, dOOit printr·b in:Lerprebfe re tine 1!Can;]rtf in rued rigu 008 ,d!s ace.as,'ti ~endin_la :I,li au 0 ~iefd din vedere,

8a .. remmifn oern; 'reocmta.:t0Ict''Cercetiri i ~r:hna>stI~·., . ·""""W,IUf'!L.!l\., ..... '. au un dublu ~Q.nre"xt i's't!Q.~1c,<a.i 'iijllk ,contexNl i5Iori,~ nrigi-

! nu nYlmai al parabelelor .. -ci ~'~ tut'tUM ciu'\dn:bei!:n: lui u.s.uS, sit~ul'~in lor cooQ]f'e'ti in .ac'li\dtl~~a lu~ Iisus, Apoi, in al le.p rind" eie'll~1JJJj ,oortUn\lat: sa,llTiiaSCi m Bm5~'rica ,l'ooari ei Hlll G1Jjn'o.r~~;~em .para'bo~ 1!l1e deeat in [Q[HUI tn. c.m-e ele au .P'W ......... i!" do I ~ Bis;erica pI "mara;, ~umr-em, dee ~'1 con:fhm,tali:;ell de a rc,cn,per;~. form:a lor 'oijg~iIa~ ilfromUfa in,oare: ue Ctl putUJti. 'Respegw:ea OJmlt1tCgJeh~Ir-' tegi di ttansffl:J'tIJ.It1,C vor fl. de. ajul.Qr ill :a(}OO$ta s aremA:1

~. Traducetea pata_b~le~Q An .weaei.;at mnpH_oat o~n:evitahiJa.

~~I!,I~,!!"UI·IU'U-"':""·"1i!Io nr~Jel eswui '[(Kr-. '

2. Pentru ;l·c.e.la$i moti~~, :ma'le:dalnlJrI'OP'fe.zeu~a,ti0ilJal este

" .]- +~".J~ ., "'~ .

. ·ru~3J· , ~';_!l.l ~!U!S, ...

3. Plac~a do :a,"'nfhnnuse~a'nam:bo.lele se,wegJsttead. b, d til timpM'e ..

4. Uneori, pijiS~aj e tUn SCIiptv,ra, ~i 'teme din pDJV.e5ti'fi[~ P®~ pulare au j,rn.i1u.enlM aleamj'[e~. 'matoo1dulnL

5, P.a.rab~{e care eras lao ra,ri,gine ,~d[csfIJ.i~ o:po~eI1lil0'r seu ~u1.'(im]lor au rost. ap,[ieate in. multe cazuri de (latre :Bj;s~rica r "mara oomrw:umtii eli§:~~ne,"

6. Aeeasta ~ dm~ 130 iClJ 'Gre~t'ere :Et,ace~nm.lui ·~Npm 'aspetbl:~ lui pa:r.enedc" in spec.~a[.1 de la .accentul esb~tol0.gic ila, c'e:'~ ,a~·

lic.

7, Biserica primar,rt ,a 1]U$ pm11'otiil·!' hi 1~I.amti cu prapria - 5 i.tua:~ie reala..! ale ca:rei p.nn-c:ipale. ~s,eC'te ·eraN, metivnl wi~, lanai ~.i arnfinarea :Panmiei; ea le-a inttul'mlat ,~ ~& '3 targit, ~alld in vedere ati_$ti facto.ri.

8. Biserica p,rlimara at ~~'Jjt~-re.'· at tell. mai 'WUJU pmbolel~ to - ad ak~~~'ric:.~, .atV~fi1'.d jn 1J'e:oew' uhUzar~aJ m,OIL" pa.renetj,c.;it 9 T Bi.s~1i:c~ pr~niara ,a lEicu! ·c;ol'~ qe par,abole ~i a,~ eIi\\-ut lot; contopin de ·p·arabotc.

] 0, 'Biserl€,a 'pmnM,a a do.taJ parabo - ele ~!U aite nn c.~ ~;L rlesea, aeeasta a, ,prod.'U18 0< 59Blllim!bare de iB:tel~oS;; in special n r ln adaugarea unor cQncluzii generalizatoare, mul te pa raole au ~obandit un ~llt.eles universal.

ltd

]17

A.n;a:lim pMaooJ:elo~ I~ atjutru1;l',1 ,ilOeSmll zeee .le~i de ' ' f(JJiJ~ S"'4 lam tat '~~ :prlnrJe'ie I~inc edi\i] rulea~ei- e.i cirti

mateti,lluL s,igQptic. ,~Itue ~j':mp ,2\ fast {lest~peritft· , .,

Itli 1"om@. .. FapumbLea3ICcnfiT!lrna.t'io,tr;..oung]',adrt!'1U';i,rii".!!Xl><"""''"'"'' l'ezuhatele anal ~e~ noastre dQ~~ed~te: Drl· aeilasm a urmst , 1~:Ee:[e dfe,~eJ.v,.. H':

- !1.~C elst'e ze c - ~l~gi (Jj~ tmnifO~c sunt zece ajut:oare ' ~llpel;ale.a 'h-ulide;sului: originat"'id 'ptnl!!Fano] ~~tItl~ lui lif'IJSJ I 'le >~or aJll:r a Ca.!1 i'ntr4)' Q'af1ecare mIs~ rsaridicim ici $'~ c,61o

hm.l Wloori sub.ire' ,alte:ori. 3171ID:!llill"lio:'! d"d n ",,~,l!i:' .............. _~ -",', :. 1b':_1<:I:·:I:: .. 1

. ,";I' > 1f."'- - -11."'""'" , 1!iI!. "'"l.p.iit!L-],!;lUSy Icare fL,

"esre puab~lele lui Us;U!S. Misiuaea 1110BSW este D [nt,oaToe la ad.'ev&J"atm VO{}~ vie a lui Iisas. Ce Ina:lr~ v.ickui~·a:r 'fi:" 1 "mtt reu~j s-A 'de~{lOip~Iim j~i ;$i (oto~ L'iincoio de 'Vi~J '~'''';::'Ii!I'·';:'''''''''''''''''!l''''''L:¥ F"Wtll Omnluj] Numa~ Intalnireat C1U E]' p~~te .sa ,il'lJe dea ~D" u,('!""JI',. m 1ltIDpO:Y6tdutm:t-3 :f::lloaJsltra.

l. nadeL,_po 1 - 1.

2_ Iconemul ne~ins'ti~ {u 1,6'~ L SS~! ct p. '19l)J ueg'hitllele i}1 _IF$!

~:t_ ~"15 24 .S~.) ;.furij~ (~i,. ,241 43 s.], d~ .ai!icm~~a ,~oat~'~ '~g.atl~~ bWl'~Lc~ 121• ~,Jis~,) Jf.i ,s;un.al',in~.tmU~ mll6stiv (L~f JIl" 3 s~q~ c.[; 'Me-iuel~! ill'e. Gleif;koo~~' J~' ed, aJJ.' -il, MUtl~~l~r;; ~ ~$! p, 04" JL Dod~i, p.. U 1.

4 .. N"umLem·mea. ,peiltm ,1'ogl1.ia..a ~,[fl'Il'i@~. ~ cea ['~tt 00, 'fI:te.: ~, t arxm.?db!I· ~G .~T/f_-aI71~!~~ textul oo,pt edita~ ·;i '&tu.dlus d,'lJ A. IG;'OIillaru,-, nlon~ R,·,iCil. ,Puectaj [0. QUii~pel!,.'W" rllJ ~~ tV8.~s.ab 'GAbd'~,l Ma!w'J' I nien! 1. 91,59 i

5. Lit~,attl:t1.:, r.~f~it~are la ,p~tll1iQleb~ dhl,1iv.:tmg:h~lla lw roma:; . Cedau . _ 0., Gll!li re'~ .Les p~bo.]~:d1il: :R~yal!-rme' oonS' r~E'v~~ 'n .,!II__ ... Th '" ~ 'r ',.iIl':' "0" 19'...:'''"T '51'0" "1'1ij'_", A J B' h~'~ ~ "oma'5, ''!! 1.D ~e i~:U'scnnJ ~'['.[I, J i t :pp .. oJ. / -,iJI;k~ i ~. , • , -,:.,

Ii. . ' .. -~ ~ III [I I . . . - r·- -:: ,II.... 1.:_) -!i1l ~ ,"

tggums, ~,NOl.l~Gnostl~ 'S,aY~liIgs, Ul the GCJI,spe~'jJr.Tuom~ lH N{)~

"Tl' . .ill :1I,triI:.!:"l'I, .. "'ifl? ''''In,g r.t..m.Ji I[JIl; - • ", . U' ',,~Il:" "

m .I gsta.m:entwnp ~~ ~ :'J'u.~ pp'~ L,;~ "';'~.JI'!.:lO; II;!dIU" Hun 'wger~ ~5" nee-

rrnote Oleiolu1tss-e J~ U lam dem nll.Q~-E:1!;"ang~liliL.m~ ; <in JrJtd,;m'" I :In" Ure'lIriit.e:ntum. /ftrclffi.(HZIVllI; 26) B~tl~~i 1:9tJ.UJ PiP. ,lOi""22'O,; i f. !.iontefiolie~, Jt Q)mp~~n of m.e p\;i~]cs; of the HQspel aecer-

ling 'l(h tbo,Qj~, ~'Iid of.1t1ie ·S,¥OO:P'tic' Gcrs.peJ:.t. :in. ,lV'f~ "l~" ] g6:~~6,:~ j . 22:0. -2:-4:8.

oj! - - .. -

6, ,E.~~'I1Zh~,~;n.l'u~f :r~ .. _'(.I C'ontiD~j" de ,~Ccm-e:a_~a, ro~ 'patru, PJm- 1 elece Il]lJ1 se I~s~ ill'"' T.__: '~~TIQIlu] 1- httf~' H' eel marie; ~ghiQ~ u] Z,f) ._ Cap]]] ce-i ~mfe.:i in ~ina; Logh~otiul'9' ,_ }'elNeia cea ~~ e griji;, Loibi~~.tli 98 ,_ U cig,ui-u] .

. 7 _ Ac. st -:hrorn :al fOS1: 'StabBitiD:r' ales p.rin bl~fari£e' iui 0,. D81- ml3:rl- U" Bldc.e~anrlJ' 1:11 T:he L~n~¥tt~~ t!!f J'e£'ft:S r osma'," ~ 954-1 a ~d_lls.

" c.or&u(]l ~i US!J.1S votbea 'lift, ,_br3l1(~a, odeoaC'e~ 'a'Coeasta 'eiftl1, llmba bHHil,or inf~d~u~!L'];:~ :ulllln~i elascle ,ew'~a:toe vof.b~nd. ~ramajQ~~ Un

tare pmfcl',(je !!fe(]~ e ,t~(lex.a~t·op11!Sl!l~, adeY,am1Jui. L

8. Pem;tru' sta:i.diiJle'· care a°U! . ,u:s bade; swiWm~inJ~aW:Ta!U hn Dml~'

. , 'r' "") ~ oJ 'to, (. :, '" ' ,: - ~~

an, WeUbil.~use:~ 8umey~, ,JQUQf\ 'fo\Ue,y.,. Ou~!J.-el'1 ,t':!> bla:[ ~~m I

':tack,

9. L~. 6~ 47 s.; ,]:[ ~ ],1: c-ase cu piivnite, (j:U11iD, oomlme m P,~esti: _); 8" ru 6~, ll ~ ][8: 0 CDa ell {]I tmElI ditL carer.b.mmina bmie asop'm eeor cere ~tltia.

10., u. 12:1 5~~ .~;~tmp~ ,j'wde~~t0:t~ (~hf~l'Wl Ml, \UJUl~&ili~~ '" f~C{lioDit al Sinli1,gJ()gji~~). 1 L L~" 6~ 4$,: riu[ care se·,fevusa pe\S~.,tl.'mluri tasjfel l'n~:t 7 2 5~ ~~rup~l'!~de iJlOlif'4),.

,

12. hr." ~Sl! 19;' in. he" g~j,l]~~~],e d,e'~l~Ji:f.at este ~e~a:l~ 'f; ~n:cl~,; ,a,oesra ~oklf]lJi 'C'l), ~e~o,Wflsim's; .. l1stf1l:ri~ plq~ta.u~ '~:I 'l '8\'j iJr[ldtfm~mnd, 1e:s:~ejRc~rus nrrit;e ,p)antdiflj, df: ;gt=ailina n .. '~H':""'~~'Ij IJ2v~). :P:e' de 'ahat parl~,!,:'in Palestina W'.EIJ ,iJnemi~a $:~min~, ,t:n~ ruIn-i, in Wl1a'turi 10 graHini tEa.l ~~,2;. Tal. Kil. 2:J St f/: Bilt 1

£.c.n:"Iif 1 A 'cIl~ , • ~ ,... ...:11 :-'11'"' ~ ~ m ,llr ~ ,

[:In;;':;",: ~_,~ . "1;]< ,~',"",'~ n~ ex'~m, me;. G) uUVfiua, £il:lltlIH1J!e.!1ilt:lm1t.weEII ar

f{j'st, 'utiji~ij;~~"c~, 'hgra~mn~t "ft~inra;1:.

f~:, JizJ., ?'~ 19,; low 49 '- U}~ '~:t 14. V~~i, p;p, 22(1 ':!S::t 8.,

].5'- V~~i ", ~5~1'~· a,

,~.6. ,[;b,~~ ~ :l'IJnm~I,~ n'eia~~r:njate, 'f~' , fi ~resc'~~~. El1u.~gJi.(!J i~i 'zbn'Ul' !hIe, "~nm'Jn, pambol~ ;'tdil1~i: ~i!~~i 'mati!,;. ,a;I1~, Qa.s~e~i re I'eiiJl2ii mvitati:a'J(M)~ tar in paJtR'bolb, :!\lem~ll~;r,f)f:l]jllli~ p,ilmintuI, t: bUll Wclt.tce l~d,ifd:e 60 d)e o.~l ~:~~~ jjj:1] on ,~~1 Plwt"

'~rJ.1h:p~:I,~ob, s[ugii ~l~o~tive' (M:t,. Th &,. 23i='35) tit1u'~"d~

,g"~~ ~ .J.t~ lil!Jum$'i i.b~ilill~'hit~eI,e (v. 239! m 'limp' ee ,m ,res~l. :pm:'aO~}..uni e V.(l!llit'b3 do-~ dl;ll utru 'j~,S'tlp&t~ ~i d-e 8]ugL~e sate. De aceea~" fi:e1tl,wi~.,sill {jJM(u'j!;!le~'!II~' te~n':1meta,d ,,~g(f' - 0Sit~ ,- ~e~~~ f.i inti ']l:dro,d:u:s m id!minaa~t]i ,~1ap~u:lui.$" 'CU, 1'~la~ ce:r-e'SlC, I~ V'" ,lS., ~Ol1!l~t ~cJ;~;a~ ~or~dUz:l,e es,t~' nes:~g~a, deo(~~ ~€J~tiMIri1J j~·~risidf uu ~~ 'v:e~te decal UlJ11l1 r:eg,e:,

Th K Yezl lll, :2 1,. 1~~1. M'. 1Vle-ulertl' (v:eri ':!., ll' JI. 1.191;o!p. :];)8,

,.;J:.' ' -.. ~ "' ~ ).. I'

'zO, ~~.~. ~ds~lit~ raeut ~I ~ele.t:~'s~¢la~~, l~'~s1:e~~pec~e-Ca-

ractel'isti'ce m oartea 8a,iJie ParaheJ~~ del: .EV{lfl:gelien rJ~d' ill:e ~ P'siJJ.t:hr#l!{gi.e~.OJ'~fl~J 1"9,:)1'5; el este 'urm:a;t'dle,M .. Brol1lW~_r.'i,l!Jt! Gejiiihenis'5_en;! Ui~ 19':UiL nn. 7']_,-1ft

:ir. _.. ~ . ~ F I.tt;:r.-,t,:" i r

21" Vezl ,llP, 1,11, 15~. 22, Vezi n, J~o;1I! P , ]11 .. ,

.23 .. C!" de alS~IDi1e'nea~'M'. M'ein.em;. ff}fJ.. !C_~~',,-]1;; 4~~ ~1=,'6': ~~~urefe-me la aceasts, tteblllie S~. tlmOOl1 cit, ]l~'V~tiri]e ,o:rie:tIJt:i1e:s-m.n.tt~81':ae-

oo'rizat~ ',~n'[r''''~ ,fh~11 8~ml ai, p~'~:iU~tUJ' c ~ tQ:f1.d a-p{;u;(.~' U~, ini~el~ ",'e!ll',ia mimmihtr ,_"o tmsii,lm:~, c;~1f,e~, toftt;:i~ .DllIL ~liii,pijtil 'au,clJie!lil't~~~'~ 24~ V~i p.,25~O.

25. 'Vezi_· p. J,~,a! 11 .... 6.

,216. J', JL V'meem1~ ~'fh~ ~~les :tilf lt$tHHas S~I'['·R,ev,elati0n~~, run .. ~hlaiaji}w:u~~elre_a (T~ amd Unt~ll~fuJm;gen, !'~t)Berlmt. [~5;9'~ p,. ~. 21. L -. 12,- iF7. "2~- Btl ~,kl ot'Pin~ t~u'hi{1 ~~~t'm{1lnd~lIU~ riM m:u

"- TC - ''l; - ~ "",~ "" _/ll~ f!~, -- - -'SIi'-_- '. _",II:-

piqj .ale tm.ei p~f.,ajbole .. , Jll~fe:d.m,~:fi d~]] M{~ '25's, 11 ~ste ~ditnd'(lf]lL;

cr.o.i~:il!l: !~I~i("u,;-L1 se ;irn-A;;Iit~ iili1~'ri't'l.ce 'R' n ~L,.,_~ M:!", 25 _ 4~L

"'~,l; '1!;!J,'.o _ "" - Ir"'~ • llii!,ct~ __ - "! P,,",_HI[(l!I - _ -, _ )~

2:8,. 've~~~p. 1'7.,., 80.

29,. Peutru p[['Una ,rn:ata; $~.ta!aJ~.ti de L; Cer:fQ ux, ~.:Les· Pamibralesr u Royamnf:' ~~; ~'2Ymg'it-e ,Gtte:I1'fu,oma.s,~'~, In Lit' ~ea'll~. 10· 1'951',

I . I ,.. • • : _o;

11,,:1'14.,

30, '"\\~~ p. 7$, n . .7!t

3 l , 1(. fl" R,eIlJlstQl'( ;,D ie Stadt, mer M,onl,er (Mt, 22) 'It"" tn ·Jiu- ~ .Ie~tum, Urc~r,i5"/~tumj- Jarehe (ii:iNW; 2~~::: Berlis, r"g50! pp. lO&-

J ~9~, a adJl1'ftHU 0, c(ilt~~~i~ ,~uDrm~aJt,u1iU'~ 'tclIin ~~'Sl m()t~at -

-. .. 111 J ~ l

32,; In3iJl[l'te ~e in-u~\)~duc_ere~"g,e,fJ>tullgfntEi 'm }tom!" i'riJ sec. V"[ iiu,

VD~ p-ericapa :noostr,Fi,(:m\ ~~"~t:a'a~t::~tei duminioi;' rr;,a, a;pru.1.m,e~ d~i 1 ,oriw~u:.~·,c1c],ulirl 'DUrnil'nij!)!' np!gflrnJelJ it' .t ,Do,BQnt~ ~~La, p:amiQ~'

• I - --' F,:::: ,f. -

le des:.o:um.eF5~tde ia,'v-[~De {i;\lt, ~, I-l~)", m"Nou10etre R~m'e' Tn-eo-

'J, -

togique,! 7Bi lQ:S7~ PJ,'l. 7g6:s.

,3,1. ctii ~posrul oomlllliij:araln kro"e,pt1 fell, M'ftml;1!r~'fi Cern:J~U (Mi'e't~

curea Mare). '

34" A:dv, ~~t#' .. ~~IV ~]"~I '7 ~~ea ~" $.rJ,er{:~ 19'5d,~ .1!, P.1~k t1~i] s.~~ o.ri-, ~ sn, t~m~e"~t. ]~ Utj tr.un~li 1 ?J' 3'2 (Kt~H~te:rrn~n:o J~~'.' .446, ~;"). 35" Ongen. at}' .. :cit;.ij; ;Xl#~ l is. t~l)s:teml:imn,", 4,~~6 fl,,).

3.6. [I(;I,1.~"(]It ar,e :~d~i J(l[]J, £,trn~]mCllffiiv~ lwse.mIli:a.nd, >~~t~~if~ ~ c:l "4' '''dr-a ,Si~ :3~ ,. rIntltt: ,t'J~id'tm~ ciie'fl,ti siJ.Jd. pO;tl:ci tful:em s&tv~"b:mt~r' (~ fJt

Jeremias" :zn-~~ ~ T"'~~ ,po 191~ ,0." 64 ~l a!H. 1tol~.':ot m, .r6WB'NT" 1~ pp .. .5.lI9-ji42'J.

3'1. De Je}N::m'plJ:Jl~ G. de g~:UCQ1J1'~~ ~JLe.s Q:I;I;ffi,e'fS, '~e, LjI, ~Dzi,em.e.

I eure", m Ret/It ,de:,3C, t~t,~, 1:5'1 1~2;5~ '~iliJl'. 49,2 ss,

.3 8" 0iU1'I:oo~ iips¥~te' :&n, Mw-. 1. i]~ 31 ~ ,~V~~ 19~ ]"0; Le. 13, ~O. HT ~1t f('lst afl~u~t le' Mate], d~~aJi:e~e: b'v~OJ~ "i~v:'~a:t.;e;.~tt'l una clim;tt'0 -1Jl~iu1fn~ Jml';n~tJ~l['biti.ejte' 'Si~simia, ( ve.zi p. 88 1;;. 7 4~,

],20

a. . - lulinl:u::.f.i·U, (J, 4()2, 4~llbfd.

41. P,ass,'Ow~.lfra:J1dhu,tJ: der grf'f!clli, chen sp'f"tJchem eL ,at 'Val 'LfJip~i~, 1 S41, p. 40,9;a; Lidde~1 ~1 Scotlt)l, qt'e,-ek~.2~g11~h L~~~n.

!! 1, iDJ. """'i ed, Qxmrti! .. 191;5, p. 2S4a~ 1[1 .: '. " 1: neest m;~ le~ p08:le, . ;aJ8;e;m~iIlea~ ~l§I. :f.l@"~slit m.lrJ~ ~., 9. ~;1. poaJtE,: '$i'~B;l ,tr;. f3.~ 5.- ej. I,~s

- 'bl"\"iu~ A~ t.. 7' ~ ,2, '5 ": ~1[O 00,.\11 Ni~t my IOmv &p;,al1tVOl '1lB~V(0 .~jJ1C' 1I;.I~i:ndu-v8:' p~ \'1Oi Ji. p~fo"pj~~ VO~tr.i ~I;, '6, ].13: """'1J.~ .. """I.!~.1!i. .i",,~_;;'~'_~ l"UV'Q ~ri'. 1(~t \,~Il[~m'V" I inc' lJ.'liind1 femei si ll:1Qpii mle ''s~,~ Cu 11&_XP .Pll~l~,(Jn~ l:egUe1 71,~ C.lI toate lfi;1;:ilmend·e jJh~'XJn. 1&v S~s~« &Jt~ ..

. ~g61l!IV[}~j ~,d~ till ],:ta 12'\ (Inj,~nnm1i~ de as.eme-l]:ea ... tDJCletlMtJ ~U:'" pcr.te M~e»IDa ,!S1idudilla· '. mra.Liici, OrS'ublinier: _: ;} ~nCfce-S~lUIlpJ.J

4,2 L. L at cQ.rana;. $iI ... mb, (~d. Ew,~td}, ann~ ItCUilllJll"Ella~', f01lrlla~~; etip. '!J!lITl.e ", D~ivat de Vi~l:et de 1a ebf- hJlgh'J' utel"cj.~·; pUO'ait l?~~UZl1b]l de 'Gunkel ca lU1 dans 1m. eere, 413. Cf. i$'%'. B:~r: J,ij~ 2 !(de"r'e !nvl·'ea :ru.mroOf' de ord~'~~): . eei clinlii _ e: vQl" bUCU!ia ~:.i ~i ,c1iln urmi m~ s~' VOl' mtris'ta"iO~ 44 .. W~ Pes.t1~ !"JI;J.er tQ lJj,.g~dimke ~.o d;~ Le~ j .~IJ.~\ lWu~¢he ~e$ Th~G)t(J;gische St.udie:11' ]' . ;. s NlilrRChen~ 19:55~, BP' .~:~ 5.

45. ,M-c.~" ·9, :3" ~~tn: ~ p8Ir.ale~a ·ex:~tii la U..c'. 10,,:31 date"a. forma

, '

vei'l)~l8i ~ste ll:iat ea till viiu)j" (ia;r [lM, ca U~ ·pqiv).. .

~~6,. F:. 9u.dtn14ilD ,me Ge~cI"fcmJ.e;'(I{ir ~y'~i)P:t:i(!~:m 'ra~iW~~

a 3·,~ . ,(')ttin.gen, 19:58; .pi' ]'~L ~

41, ~v:a:, ca .. ~i ~ JQii:Nle- 'tJl~ot s~ scl1i.mb:it :oomcu,t pcs;te. !tlQiil!Jf.lte'~ ~ .

J. Smim;ntewmd ill Das N~~f,e--re. t-tfmfftd Deu(s,ch;" L, la Me .. 101,~ .11 .. ]o.gmo[l[w.e\ste 'limpUiiu ~Ua··d~}y. if,' dtib[~ r.spe~lJie a aIti~~ul ~~ot1iritj de~i sensel e8t~' gtWf!ffit, ~ii b9 din pa.W~~mnl tlutentia o1;r~i~llt .PM mveT~le.

'4.JL·R.. .Ehtlttti rm. ,illelNl

-, . ~ ~

'49 _ Yezi pp ]J3 ~s.

,sn .A. T: C.~).;j1 Tc(le Hfir,alJ.l~ ·f!)fJ'UU$.'i) Ntw~r YQ~ J 931 , p- ~ Q i ~ 51.. Ve:zi p, 7'. ss.

.52.. ~1:_ MeiD~rtz, 1'h~Ql-, Ria Me~:4:6t .[ 9:;O~ 00'1. 92" S3 Dodd~. 'P. 122..

54. Dodd p. '! 23.

'5.5 •. Ev tij) luupa~ OOi m p~~fr.~ ~enoo.:llAnne.le djViitt. A.[ri~~li .• -a an ~'pOIn~.r:r.*a a. emoltiiloF :IuD Dum~eza IL! se r~rtule:~, c~, hntd: .. r ]slbdi.,

56. D~ dbt~:ei, se ~~ c:n;lr vederea fap.tul ca I~ru:mat~a se i;',efe[a . Ia imtol": xa~E.v QtJpg·~0 ~'IJ~o.;t-

5'l .. ";E:(f't~ \I a~"iJi~ !"utpooe'c~ v, J~cJn·h.fa].~lm ex'pr,es_i~i taIi.gmrU~e 1It1 ml.D q"ilham ttl· ex m-pl1il~. T~rg_ ll:als_ 5 3 ~ 6~ I a), cf. Mt, 11.] 26 r.; .I' C.o~ 1~ 1'2,

5~,. 0 du.I,la. Ot."1l:11Jre 8J mm'l.'e1ul .~ i'Vm~ 0. :':Ei~nt~£ v._ l:in,gerU saee tau .In:f'ala Qonuuduiin; ,.) J' - aW rtQSU'U. eel din ceruri' '.Atr.ibUlin~:j]

Ibnbor(}mo.rfh::~"4 1tI;t'Hl~ act de-'vomW lu~ TI)uflmneZieU .a ost e·vlla'M ..

:59. :Ssm c' c~]~acrer.lS.Uc~ a vorn~rii semite aceea ba. teiEj'lefm1 . ~nuIIU:t'\ db~g~lQriu dE e~ri.m;it:m·~~t e:~,,~~ mnisl (un te:).teJI1.'1~ al ~es:~ei ft~c\i'ei~te QJ:nisilmi: este imnul V~~ ,dliiZL 1laggo.,. , b-u] ile Pa~ti): Mt" 5'.~ 18 6-;0 28, 4]~ 4.6; 10, 6; 11, 'lJ';'l1~ 1; }'8,,9, o 28,~ 2'0 1.2,' :!4. g- Me; 'I, g". ill 1:1, oi!i] .4-,"!j,:; '111.1;: •. ,. ,~, l~. J'" .~.~ ~ L\·

1 >Ii ~ • ~ JJ, 01 :7iJi . .Ii:. I "q' 'iii . ~~ ~,V iii; .:JI5 0" "'t~ .Q;.JI .. ~" c.

~ 32, 33;, ~4; 1~ 7; '9 2~:; 11. ,,;:n· IJ~, 2J~ IS, 1~,~ H), 16 [7- 2.1 24·

171 l~},,~; l~. 10, §(l~, 12j .'15 ;il.tiii- D~~l adaltJ£JM-ea illi J.i,6vQ), inMt. 4; I - .~ i. 1m L .'! 4~, ,1'1, la ci~'" ldin D-e.u.t •. ~,. 13 (S€plU(JginJp) este, de P'~, c~rer,lW;"Ob,gJL?['vB:(ia esre inlpor.t:,]Dt~ ~ntru. . .Rt,m .. 311.,.28 (un.dre ebuie si~m.~le~~m sola fl.~@j). i,i Gp,!. :; ~ 6b ,

6.0. 'N:eUZll'llLu[ neutna, (g'J,. t.ii"'m~c:z.:a a :ll,ex:pUGR~ .p.rIB farpnl1ca it l:p~i1!'[m ~ ~ul haiJ'i.1'. cro;ettx li ~e'bU!i -~si llt~ reWl,t :p.rirn: E'"ll;; foOI sirea ~e~.tn.]lui est,a; .to.fttaJl1linp,QPo:,'tov (is! lli.§1 [("irOO (1 8~ 1~') ..

61 .. T,o'IJ.,tOOIV este tm d~'Qnst:t1li~}v ~,~lltn·,G~.in eogle.z;a.:mdue metiadl!L.~~ c.£.Aft 2.5 ~ 40. Asuprn El.~stui' s"egriesm. ttJ .J. JQrernias, .The Eucharutie WQo!flll f.J/J;e;s.U$i" Qtfoi1! 19Sii~ p. 126~, n.~23"

62.; Llmoile semi1c nU'l1.D·SQIHml~tive:;. Ilt "poi;; £l.hX.l1.!~L OW"t.

2 " 40~' 45, . '

63'",K. 'Stendhb]~ rh~~$dt~f!)J '4fSt., Mati~~ &~d iit~ u~e .t¥"th:eJfJld. ~taJne1j/I(A£:ta S~I1iil'lalCii N~testamentic' U:~s.a][ebsi~L 20!J~,1}PiVSa:~ 1.954, p" :2:.1.

64; C£ TIt waNr: nl~ p. 7. 5: 1 ~ 1.29-:7:3 l "

65, 1'r-ehll1i~."cle ,llSemtnea; sa.se la amin-te ca 'parQ:bola iij,)~lUGa, a f 't.or~.iu~ esfc ad~sa'tl adversari lor (Iral• .J: 0 6'~' ~f ::$~ 9,~ 10;"1 U, 19' .], lin 1fapt care in. general el5i~ :t:Jt'!~ijt ,ou V'ed~i~8"'.

122

121)

7.3. rue' .sWiLl' det~lm~t~~ 31~'S, 'alle ~fap.tttjl: C~; l\..:ititet 'S'e g:add'ef~1e ,rocw'Uta ~~galii ] hwca (-bJ[l1p~tJli£l~ 'i~r. '[lJca,. l~ ,c&a,mOOi8Jna ~llro'V. ~p[t~~oop~. Veill p',~ ,3i:[:~ Ilc. 10.

'14. As~[.a:~~Sfi~if i~l~ifi~tld ,a, lUri M~,!, 5,~ 21. ·:$",ic ~f :&~ ~16:j

~ Ill':ill "ij' 1 ~O:" r- ~.A''7;· ~ '" - ,." - • - ""'''''It''' - d " .:II - - -' _.;, 1

., ~ 1., P,P, ;.J. _ -, ,ji~" bl,ce:re[} DiU 'ittIe n],c~ to :m;~.u;~[ej· ;e' ,at, ilJi~pTeel~ '\fl -

__ ,-_~, cllUuJui (:nn~BLcarea "es'te 'm~ .impQRan,m, dedlt.J eiifa)~~ cij ,d[m~' tIl:vi_, scap"d ei eM~ ,Bi acrenru~~e, srav~~t'ea lui (t~if;wea esle ,~,

e ~diti,e e5ie~];i~~a ~DtlU. CB j~tlt. sa. fie 'p,r.umdij. .

7 j. P ti~'~m]c::ui ~Jj], tmper~.t ~ ~ RM·abolw, i1iDt~t~, in mt';i(i e:fetE:"

I !,I' ~lruJ]b:i1,S5ila. de· ~Illit: 'fcf:' ·It,. Bu'hm:~, Vie (:)~sdfidT.te der sJ'~~opll~v:h\f;...~ rrad:ilian~ ~da III·~, a.otU~genj 1958, .p .. ~,9')_

76, f!~~ .. i+P'~·:6 7 $'s;, J, J1erem.i~s;, "E_ine 1;1~~~ S~~ ~et ZlikunA:!"

:II' .:: ,i,,. "j\. ,:! DljI~'· ... "'lin ~: n1l 1 "I:!'!! 1- ;. ~I"'ii;'l

I1!11El:s:~gen ,JI~Slll ',- lID, ,;I! t&1;;l'j;' • .ci~a~l~i£'r~ ..:.·.0,1' ,1L~~"'" ~ eCh, ~ ~;,&~"".

71., Uqdd, p~ 'r,~~ s., li')ood, d~cr:te aeeastij ~,~i1s]a~,i~~ B!Goe.u;tU1:ni

Ul.ot]V ijllt1\rni~~[i'G:j"·~~J;,!, ,~~Jy~,~ti~!. ,

78. .A.seas:m ~uges:ti.e .[I, fos~ pl1®pusa de A~ Vlogde" Fr>eiolllT,g'.,

79. 'Ve2f ;p,~. :2].:5 £s.. - , -

SO- 'Ylrl~ M'f(jJ!I.~" ~61 27; n, 91 12o~ 23;; 'V~ ~:~ .1~~ ~.

81. Ve~ p. 5...2,~ n, ss.

&2. Aill~1'llrlec-i±Mft]~I,'nn 'vaduva :(v~, p. 1~1,~). .

83. ~IDV~~ es;t~ ,8Jil}e'~qf, ea .~i m,M~. 1'j ~4:; :l4:, ~j iUl La. ~.21 !i1\~;,

1.1(;. 2$~ 2,. 4cy ~ 9:~ ,u,W,t$ ~[ care ~j-a,~e~lZiin ,s.in.m~la .. es_hat~to_gj~~'t (I;:L 're:isker~ ~n l'kl/Z:" 14~ _]_ g'4,9~ .(;(fl;, 39).

&4", CUvJlllele ,Et'6. ~llV raV8CtV tq\i ~~ri~6:lv "~luil fi~rn!tjc<~ pcim rns~i 'p-02i~1~ lor, '~~neJ!hlm MalHi ~i. ~l~ ae lli~.ij, de :s~nije:~1'c (01 'U~n,

, s . ,'-<' -, ~ '" ~. ~ .,-;', , -~ i:: L iI!:l

@U (X<tm~~~: 'tomnruol• mpr]7~s]a ,-;ll~]l ILIUWifIii.i]" . a. ~ost ,!ii£Um, ~()DiU·'

m0.'la diliJ;,,~lin de texlele de ']a IQU~([lJ c]:ijI" c-ami:iteruil. ei :p~~e8tlnjj~,a:

OS~ stabiUt

g5,~ 1~,e1l;!1rii',!~' ,aw' pute.al sl ie mg~ri~i' a;fji~i 'DITIDl'!,~U I( ~ pres,. pl1fie;m ~we~te BHBp,nUm, d,e::v:. ~1l~, 'wiGle' '_erK~Ea 11: ~ -a pt. :tam, '0 mhll_zie 'ta lllitii eft d ·cITrCumLo~:Ufj1Jme pt(]jtrtI.[}um.n~~eu~,\tUtu~i,jJ 'IP~'·'

abil ,~~, ,~a.·[nse,8m.n!li, "ufa,p~~ bnne'~' mt,e~.,.rl;!t~,re di t~te! 'C'aJ R~rke A'bh., 4~ IlJ: ~ !'~i QtS .imp1m~~ ~, 'OroflQ~ 1~~ d~hfiid~tkJ 00 wij[.()~d~, LQr~~; ,Tos_ Pwl-4 _:2 L: ~jll~n~~~~:mc.e'j lei milgsrrenia, ~i 'mptele de: ~U~, ~ i re ,s;ltlDt l!lJl :[l]'~'wmic; m:iUuit~d 'I. TGt~i, ill £Lmfue]e ~i nli1f1'tlle~ 1)t':11 (~i '~il1, .. ",~,ie~ii'~'~ es~~ sl!ifu~~eGmt tire;5~'~t ~11] ih~mv~ml ·dl":n v; 9h:

6ft. P- JOU\Jll, L ,£~giliE.Je 'Nri:Jf~"tJ,eigflPfr .J~-illi'l!"isJ'!lOO®i ,p. J_J t4:. 5~·.,

'67; T. 'w. J!"fml~{)EL~ The Sayi~g"S r;/.lesu;s" ,L()lIj@;OD~ 1'9.SiB, ,P j' . t~lfatii de.>~€m'M,: T. W, Mnus.at.IJ Sa:r,m_g.rJ- ,Ra '~'M poatro@ [IlS~lt11Ja,: (i 1lIV101~'~' ~ (2) ~~QlWii plrweret~ (ebl. r.a(~'n)" 'Iladi'ti:a nme'i~ '~-"a ili:teI:aI CitiT.e'~lJm1h~:lesul ,prill fi~d~~iaEil4lilJ:l'~;:n~d'hrI"~a. ~~m, 1lJ_~ mbm :6'0' €:i~(},Jdct',;

,5~t,.La niei nnw dinlre G:<eJ dei ~V:3b,g:h~:li~ti, l'i@'Iie:x:iJrnllep J]U orhgbtal~ l1if¥_ ],5;~, '12-"1.4 est~ 0, ~1ts~,i,uQ~ de clt~ :M'l, fA d~s::Cy"~':a .. contFtmlct®tiiu din M.~ iIi. I=,23~ iar Le: ·6(il9:s. es,t1! e im.Se:qllllD. m~:in Plt@me~ cle~·pe rolllrite CUlm ,ree.11lta tl:tln>eom,p.ar~ifa ~l:lJtr.:e' ,jJ " 13741 , !it~', 7" 1.,-5_§J ~ili, J.iru1icuhui~~~t€. s6hmce"11lClaIliGe~(ljIli

~61 ~:9~, ~t:t1t~V :~~, Ka~ ~,~~~y). tJu E~gheli~ Zw~Tom&t {S4cjl'" _gbJ(lin W, S.~8 ~f1il,g-v,tr.j'.1ibl ;hJdi~,a;rl~a: ,8JuciH~rrll~£.

16). 's'Gi: pare. cri, 'M,aI~il a .p~as.[I:E- logbl]Ja diD 4~ 21 ... 25, in ::i~1I,l d:~· ~f,ab.Qll~1 de'08t~B~ el le priv!f:la! "~e a~~s:tea @fil' d~)1!1a ' . i[l!;!J."!L.Ill'll,ll (IC~, a ta~liei! v¥, 21-.zj~ ~i ,r:~8l, SI, :t:n._di"" ,,~;_ 24 Sil

"[LT.W~ MetJ1LsQnln; GfJ:ltg~ G:e~. Afize.f~tt 207 iJ 1~l5S'jl 'pp- ]49 o CGmp~ttie d]o.~~ ])re-d1ca d~.la-:~:.es ~ I: PtedilCaf. O£' ~eumMnte!1Ie.!,

'fa ,ac~la:.'l,] pi:'o~'es> in ac~ilu'~~_ J1ij;.r~.dt~:a de la ~e,~ este p,d,YJ[~m~e;8j ~---sat~ -.jir!.~I~iJn~i des..cri'se ,in Lr;; 6:1 '[1'- 19" :~~! eum S~ p.(l~~,'-""'>"""''-;'

f6~ 24 SiS" ~i, 7 ~I 1 [6~ .2tlr,lt~~ (lClaf 0 mtr-odu~ la Fe:dci.ri 6~ N:fitt~i>j p.eo d~I';~ha P~[!~@j ,ii ~,o9sider.~ ~~:,ucemGi!C\ UiinG,

~~[a n 'est~ adJ-es:atl Pu:~-diQa"d~~ !mMr,~;-".caci. ,Mt, 5~ i~. ~iaib'V ,

:!o - "" .... :11.: - ~" 'Ii:!: .. ..; .... , ";;;\ e ... -- - ">;iF'-'" Q 16--i"~t;-iL

lQIJZI~ ou,,~¥1.;[I~ i!3(¥E iJi 11'1' Et_~: "tp '~,Pill":J aJHm~,,- ClIml M:wLff"Q~ . ill:"'lI.,1(1)ll'::V

,~ _jll}O'o~, Di!~Lt'lN' ~~~ (t;u~v - ~ ~~'tt,.'!O'~V' am£'lJJtLiY El,t;. ;<;,~<1'I'ii'''''i!Y,.rl ~~ li~us '~ltSU:~j, s'·a rotta.li diJIiL multim:¢j' 'pe ekd 7? '2~~,iDl ~'j i'M'Ifj:~!j)ih'~tiil!t ell a,~e.t:~sti1l~ prez:mta ::n1!u~ti.rl1ea dtePt a:~dit@:ll'il'l~ f~:~tul.Q· :aoo!r,il'~dilLj ,h~_flnen~~s dil"J, Mc- 1~. 22 I'tt H, w: Bart~C'b~ liF'~ldr;d~e " digr·, T~rg;, HJlj 19€Q'1 ,ru.: .~-g), D~i ~C:l~:wem w_ci mJl 'e)~J!'"OO~lu de.!$P~ ptOO~~Ilill, pr.1-f.lj· _'~e1_tt]4 ~stUfS [:~re ~~ ~~~, In ~.m:n11~ ~:iptG\ mul"im.ii (Leo), Hhti tl''.l].[ISiend spEe: u£lemd (~ltt,,).

71., H'_ .Mof:lt~;fj~~ 'IiiA CO'Rlp~~f1J of m,~ Parai11.'es d:f ~l1I!e G~spel ~cQtdfu~ :10' :TBnlna~ atl!QJ crf the. ~yUi'lP-NC Gos:p eh~i~ in Nii;$1 '1! '19i~~';6 ~ ,~I'lI'. 22~'~,

• J! -~,t...- N

11;", t/. J)o~d, pp. JJ1\- hl9.

124

. j~1: •. Vez3. )maJ[ 'sus en. 8~\.

~ .. _ - .

,~$. a, Sala~I~~a in ~QlL'nJti 1~e,a;,ch~ltnio:tI![\5, in :PlJ sti~) e~f~e (], 'tt,~*~

a. ~mfj\7:jUJb,d ~tOtCig:W:~ M~- ~~ 5; Praplf tJj] ~ 6~ APD~, 19 '~5; 21. C{. E. Lob]')JH~'1~t~"in 2NJf(, 2'~ ~ .L~2:2, pp". E.~ L 5$.1 ,U:. ''B:,~ "mruiw,tI S1MH~ B~rliQ~ 19;J:i~:p·p:_ 1~6':..1,~8·;. H. Rieser'[£~~t1J'.J~~ r.t'~ wjr,~u ~pe1Jtb~~ 19~7; :JlP- 'i g 1 Si5~

'8;,9,. V. 4'~ '~'~~@V'Cllt ~E ~ t~'I~sle' e pa:rntel~ lao le~FC$i;wtlm 1/. ~tti1D~!C~l ~t;r.ii;.

'~iIl'~ • '-, ',. .;" ..... ,~.. '. _Y.J""" ~ m']'1 T[U

":.r!l;!! •. it5xpresJa ,~~~!Il]Vctr; 't11S'lDlillJ!lI:1m;~~ mlll'm~~ u:~'S"~~r I,;~~_' ", ,~-~

2~ij): ~~1:liiltli ea~·tlgtl~' :PlR1H miJl00re· ,m~dte;prel< bani 111~1fMj'~r'_' 'ar. ,

ra ·Ga, ,~,alHj,ta a fest adres'tfta. unui ,a1'le:mrn¢a: ·a1m.dila:riu.

~j~h~~GQt:._ '~f.~r~i(·omnig~ II, RQt~ro~?ami,.. I ,68~15~. "~': 5'44~)t ." , , Dze' 'E:'~~ng::elie,~ des MrJr!r;li!,,, utfd LrJ1~"(f~~; TI3ethn~ l'S'JJ S::f, ,p'. ~'28~ • .scM:eIli;=: lD fhWJfIJNf~ j~ p. 15" ... Aoooa$[ Q~'ricliUz~~ ~e'IPO'~te tf,ij(i~ pri:v~tQf' 1.;Ii L~}6 11. ,.

91_ .Arn-gUcan Th,e'OJ~Jeat Rell.iew . JO~. ~,'948~ 'po 1:2~1. 'J,u~j: llU ,g:UJtjn;e lea ~a.ce<de 10'17111 i~aiEhRerafu:j; ~UEL't 'oomrn~ti~' SteUlilMr'e-,

~ .,J~ . - OL - -~ . .... \_r:l :i::i. •

§:.t B. )'. D. Sm[tJi, p, ,t 1 ~;'. eX D~~', :p, Sl); a P~i~ke~j, WTk' 74~~ ]. 94~L, eo1.lt.9" 93, e'i~ Lc. lii~ '[4" ~Ilde {iri~~1 SlUnlt m;onti,atl!a~i. in, moo, "",~ il'1I"ii~!o!Il: ,,~ :-':_I:iiHti' .l.!:_, , ' ,_";I··~''''''(~~''~.l ~" r.:]..;~'~,,,,'~:Qm: .I I' t'O n:rltU.",i fIIosrnil. aa ~KlOUb.V

~ 1PIl1",* '"''"''' i,U!Ll alllu.hvin\.. -- ,gy..,iI,,,,," -~ . _ t" I - . ~'I

.If' . f'~ -.:

fie 'll~c1at. ~jm. f'!'! ili1Jl1s; la, \I~lll1-e .. lor",

.. ' ;.-.

94. IaLa. ]16']1 t~ i:\;e;1J;v'·i~. 'ri;;~t ~p~;'e~te,,1i) {~'lloiSir~tu~am~~

v. 9~, ~lJ!i ,A.$¥OO Ibe:.U :bJl~~ i~ah'~:r~, est~ c.afaflwi'Striie:sU!t"~ei -!l.l]£'~a.m!.~ :95" Un ct}~ J:ilim[M;eJle ;&"t'7. .~' 2~ 2:1 f~~~-· 1. Uo-

, .

'9·rG;. A. VO~~f( ~JiJI~ Q]eiolmi~ "Com, UllgJ~~D 'V~:r:w'aJ.tet!~,

(J'b,eff'J4!le:ini~c,h@J.rlhut~!rrll£bla4,t~, tEl] 19'jcl; ti'pitit. st,m:at~ ~p., '[ 91" -P'entm (le,[e~c~ lmIl:eQZ.~A eft Do.(ld~ OO~ Th ,54'-li ~;4, 98, \1 .. 4,2! GD~,e ~te'c3!"£eIlit; din k;'l~p~~ la: Q:tJi~tle WU~o'!jf lJ;ij~rnil1i (of:. Me, 13]~, ~$~.

~.G'l~~~~l!-v.i. un 'llliJ.:~~Clto~ a5~[el ctl,·~mne~~1il. ,~,il, l\\la ';D:rt~tne~l1l~r~ 1t1i~t:[~~:d:e, :s~bi~n'Q~rii ;a1e sll:hiechd~i, ~~;IIL'~ tipf.e ~~~m,i:~.~ :a6. 'Prt1b~hiJ!l t~~htie. m~~~ ~&~a:tQ10'gio! ~f: 8afo~~'8 ] l i3!uru1j nlc.i ,argin~d :nu V!]ll' pu1eiH s~,i [:d)~pyeasai\t m ziua. mmiei ,"-",-"n,lAA'

,}9, '!~a~i;;·.fa·"ii1.~>cu s~N~1 de ,.,'nliQ If)'!!.m~t aT ~:p1il~l.1'i "~.~~l:id,i~ 'ru! M ~clbi!~(~¥t 2~_, ~U~~ Me. I4"~ 41~ I COIr;:, 4~ ~ l~ {t(ll. ,i;,. 5').

I .. Cn privim Ia !iD~K:' i;,\, t'!.~~~~l ~'l!opD~Ril~l 'tijl ~b;t(t~'y ~~-, , ,!It·. 24 ,4JI'~~ 11: obitri &,v '~~ij~6V ,Si~fjv W~" o'~~cQV uJil,., ,L~~ 111.39, lreffinu6 notate' 1tm1lUoareh~' llunet~: .1. @~1t I.E~\i e5t~

~ari3[lt'i .de ~U~~;f!j lui' t\}~~(pi~~Ie;1L $~ in:$~lm.Di ~~. pm?'eni'''';, ~i1.0p6,~tttlll'~!, ~~, :5I1P9 .P~~ -:~Mf ·t:e]mi~ sa. 'n~ l;a~. s. ~elu ei,~]I ~twd, Jqa d~~ wOIt1,~~ ,Rl;lp~npBq~, (T. 'w. MM~ Sa¥in,g3~ I.~_?) a.~an·~[d!Ld.I~u~i .. mte· ~i: degt~-JlID, ~emp_ de tradUce-

'1,:"..,..",·.'1"" -i6'I"'i'~;i':iil ,".II:':.'3il;'o!IIt"i:'!i'a]..,.,.,.·~'l!lli ,~iitiliJ'l, cM161n:se_~a~ ~<ii-\ a Sl~~m

LLI,!!i;;!I.'i;;Ua 1S .... ~"''If .,~~ ~ _. :!:_~oIi_!,iLJ!JjJ l'"iIi,., '. _.. ~'~';I" ~

, .. ~i (b.) ~~ p~tnmde -in<;~ {Bilk. ]~ p,~ 91t}·7t La, rel i.., Mt:. ,~, 19~

"'''rt1(l\0l,t1,~ l1.! ~'I!.".'~h' j[!~ ,~"" ""~~'':',j,I n .. ;r.... 1rii 1"'~·....,.;:Ilo:i; i""" ,i" ... irlt:::i~ Ii> UL 1r;;r;'¥'V!l!!!I:¥' iOJ;i;!!. ,!!i;l~. ,~-~a.!. A"'~ lI!lU 1",i(L~ lF~~LiL 1LI~II.lI~L!;,o ""'1,'1 J:/I;..!~ '!!' ~

2. Ml: 1-4,t ~ eu ,~a~u~a l~i ~t~ ~o ('0 Jam~hlciJtate. st]-, 1 i li~Ji a. ~m 'Mateij,_

.J .. Dood, ~p. 1'~: s,

4.. ,,.A'~licMetl esee, du:,a :pii'er,ea -m~ n~oor~s:pl!mzite:8lf<e' wa~[lb ~!ei m\%.~~O~ '"; itH a~ife~: E. F,UL11'lS!i Se'~l'n;etl,~~ ti_t~ Bad e:)]ijl1~~1!:a!@l.f~. 54~ ,P, n~.,.

.5. :Pe'Jllru rt~t]t vezi ,m,aj j!;lS)l p. ~Il

, ,~, ~ "r.:-~. ~ l .

6. ¥e~~ ',. '99,.

j D'~'~d _' '1- ,k,a T' ,iiib'k ,~-.";:~ !!lIe: lfu-cilt t!nfi.:B:~-m.eDf"t:lI, c(![]]lITIim,aJc~';j 'Cw a

• ,U'!.!:.I., p. l!ii!t;;!". '1,...,!l.11!!Jle. iM+-",_ - .. -- -- . ~ - . ;It'" .:~ <

dmla p8riflIbo1i a :inoo.da\iJei (Mt 1'~ 24 .. 27; .ls~., Q~' 4.1~41~~:--

8. D-@d41 'pp,. ].6~ !iI,

9. 'Ve:ii p. 4'S~ u. 59.

1 0', A\:@~st81. coMma, 'C!I)i'oj' entu'ti O;~ Iisus, S~ ·1!1ld~aJ.la U imP\lfe-

I UfEllI' e I'e-ali.

11_ Amos 5,. 1~8~ tc. i1!, l2 ~.lI1',. 12. Verti pp .. H1 ss.

13., .Am chi~ l!hJveziJ,eJ i~ FhWBN1!J I\~ l'p. lQ~4- s,., ,~d~. '~qD1f~ \)~,,~~:;,~ Ir!!/. ~.L 1. Gcni]lW~·~jBm~tiPl~s:,~iiujsdle.S, ]"f~~lMpt:id~_t~~ in 'J:;ol~r,er Tlier1Jt. z~m,~ l~~~i-~. ~918-~Ol :(ta 1 {~:J~, 6J~, ];:Q~. I' te ~,:rnmd :am mai ,g.,a.'9,U an ~emp11l1Jn ~4t~'wr~ MOWlei;: ~ ~~mb~ I'UJ in C8!R D:n.mmerz'6u t~ 'W im1iJ'Yica: inn-' .. e '~pe' M!es.i;a, va, e£illr,w1;iiJ;'ii]' (iili!. mai ,mu]t:fu ~u<mini tfe ~a l.'Ul ~_~I bla1tul~] 11il:miii~i,;,eg, Is. ,6'1~ 101: !~,Ca

- "~i m~re rni~a pus .OOg,·,tro~ilio' (P~if.J .. 1\4.9.i!~(;, j\,'cd I,exemp]u, izo..

I_t ~i foarie t~~, U~ ue~~ '~ljlmd 'ge-mtm[. .

127

14. N~~i.iU Mc~ :2~. 19 UU;~HJate Hysh~, i!ll.@g:o.~ia, .m.itel'(]~. ,,:lI'~ p.u.~~:iIIU

l""O~1 M' ",:<ir;:;~"". till""',.. "!I" '~·if ,B,. l".~ " ~".iII) ~:I'i.~I; IfIrliV'lifit"ii'i~~ ~.,.Ib:'I"W~~'-"")~ l:"" 'U_ " __ ~~,I!~ '~.I_~·"illl :4--!i JL~I ~t .~). ,.J~ ;J'~, ~ii;1~"j tk~jYur:~M~~-1Q ~~lW~~_IU-IdR~-~~· ,t)..~

~, w~t~o'6 ~2f~{(c~too~ ,EO'tW' fI'U ate. sa. :[11], 'R. :['OlSfl.a ori(l'~De' decfii C;lrCl.lJ~1tlliJ;pcu~i~e 1t~.F~rm. iim, rtimpul .DUg 1Jf. I ~ :[.a. int(fihaf~a.. "D",~ uee1.licll nu ~~escJ'!',- ~~ a 'n,pl\[Cflt~cll ~ dtii &~h:ru;:e:: ~!Oa're numt~il <sa posre@lsoo·m tl'mp"l] :lliun1il ?'~, .. 1Qlt 'a~i, de, H:PSil d~ sens

l!: :s,a. p~g[~aSici 'UJ~eruiCi'i care Sumt:m p]iDa. ~u"C:ur:i,e' a, Velmullli · uou.. ~le~ria ~l]J!irellili .Gill, Mesia ~;e ~aa. inlaJi in, M~~:2 .2{1} ~Mt lJE1;, Ji.e:~ 5 i ],:) J-. ,~~r vt?~~tuk ac~w. ,ca[~ spn~ de~s~bk€; d'e J'lc.

t4i'll'3 .lI:",roi""'''''''' ....... , ~J"..". ';;;'C";W' ''"''"D ~~''''''n - :!: ..... ,..:IS,I" .. ':e:m" "/LI!' 'U""''' :n .... ""',,'i "",;,~"", 'f"I;;:~ il 11~j' ru.;~IIp" .. !f.IiI: ~)~~ "~'"uQ-' ~~._ ~_ I 1~~_lL~~~. ,~ ~~ .. ',- . .u_ I?Ifru.i.- ~"~~Llh~, ~rt~;. ~~Jj

,~~,temei:mi, df. .n~NTT. m p'. ~Og-tJ\ ~s.ltm ~l&aill Hi';!! enc;ltcn~ :m~.·

'[j .. 1ttt:Eebar.~ .mea .l'ru:a)bam: 'este ,0 a[egm,i)6 SQU. isto:risrun~a

~[ltllll~. dmle .eSiI.e: u,at~~l.D:rai ,pe krr,g m~ jas Cm~, ppl~ .'] l 0 ss;.l. ts, t~rDfnd.~~ p~ f12",

11. fhJ4d!~p,,, ~11,. m. 1~; . .B. "I. 10, 5mi~'p. UJlt

1 s. Y: J 1b este pmbal1ili1 $~UWldK:!, Ide~i.,prnbloo~i Idu_'a cum anrtEil. <emli[rn1~ mfli11rV'j, m]' uni.liZa:tt I~l® Lues (~ Ie} c1i"l;1~ ~i ~llivb~111 P ~!l1ti:G ~t:."rn~t~~t ~p~)JUbv. 1'9" D~d4J t':. ~ 63"

~O~ .riI~nt ,~ ~"i l~:; ,~,4;, '&~iml8:1:~fr~~ ~an=msf\!~ "I} ji~band~A~~~'; (21 ~,:fi'Jmt;ta~" 03·'- n~~m3ll1 ,Dt,~ &rl~tl~u:~ ~~ eli ~. n-~ Lei~:i:t 11aO~, 'pp .. 90, 116 .. )

21. oPeuoooa . a ~@un: dm, vv. '15:"'~ 6.J~[-ehm.e!, de, £lJs,emeJleat ':sa :fi'e s..e;eulI1ur:atirru. Me_ I[Lc~ lZ:~ ~jfao ~fR,~m~ ~~a~'=a '~r~l:~1~ ~dc£ ,q:pUta.t,~a lll3ir._oLel; 'si-~, fu~t ~aJ1~~ in P~oJ~.

2~. Dodd~ p. 1. fJ6t n.. [, (['0 3id@11l CU~r ~rn.1i l~p"Odp,re. ~ m~ M. Di

'b~li~'~lr . , . , .

. 213. ACe"diSta~o MaJ:ta'If.l..1i!.Vi1!ttll~. £J1CE;1'~~ din U~ l~l' ~,. Bmeffltesla" 'hll ,£1!t£i'Vo~"u,~l:ude· :sa. '6'e"dl~~ ,~~ in M~_ 24~ 4g~ 0 ~,b\It@~ ,i5Qil~o~ iruv~, ,(1m, 'M!t. M~ 4S-~mse~~ l'!iWC'] slu~ ;;ltur~ mo, :fih;\;df4 ~. l4ic ..

huL~.s.;;t1:)i~' '6J($icJi11.1:S:S~' J~UJ~ H~'b.~ J, 9~Q~.,~ 7'~~. 76~, .

24. Vez;i ,p'. .~ 091~'Jl1. ],9",

2 ~. in LiJ)~. a:c:ea~;mEii peaije. de allf{Gt~f_a,tN~, ieiste suliliwiaJii :pnn nlliLi- 2ale~, '~u.~/wdul'tiLi r:i~a\f.G}l&)~ (12.,; 4!k du ,aCie-S~ uU ,es!e giJ:iiiDtuJ Id~fL oumo OOv:ed.~lt' pan,b~la mt~jua. (l4~ ,46:' ~oU?!OG~" ,~l Et;; w,

J ~-45:. 40, 41)~ 1ltnd.e lio01~ .e~S1te-1.\llfri~t, lh. ~~3.te leazul'l1e .. l-fa;l ,m.1fLt.

n~j el flU este' de- acom '1G;U cON$lnuml pm'abe!le:[:of::' iHS~IDarea. S(!{i':·' ~t0ftl11 ut n-ar eupr.-iniie, 'nim·!',c rU~1J sal! ,d(l!ose~ alia ,~n ,ffrv(:s dej,e Iu tli:tJa deil1::~no.m, M~ijV:l.li[ !Pe:lilW 'sdloo'buea, lui ',6ou,illl~, ,ill; 'Clbji.d~· '6~o~ a fos.t 'fapt'IJ.l.rc! Luea, '~a ,cum ~td~ :12~. 4'] j [tmf~~~ ~ptl)ea"., ea, pam,hole[ lQ, ,B!llO:SJt:olii. [W. Mich~[i8~ Qll. ,r;i~,! RP,~ ril!> 7'41}.

-26. Vezi' ~'. ~o!3~;ttl, l~l .

~i'9' ~ y, ~ 19j' ;;1i,91'''')!1 ci&_ ~ •. - . ,,;;'; -" ,J ... ;;~ - - ed - . ~I· _ .; .,. -~~'= .. 1-

o!'. ,. In: ,L!!l;', ,!l Ai! 'T'&~g este 0 enesauue w:; '.Jillae ere ~.e,gl~tm~, uM

tu~ :It· ~'!Ul~"aJd:; ~~ idLe oSI]ta; ,art,~~I·k1VV. 47-488. (0 pooe~k~: de

mtmle ,a!l1titette:~)~ Ill!. se ~l\ta,gnide:~e dJferlte, ~' se~v~Htate eu c;ue or fl pedep.siti ,~.t:a:t: Ice,i care. an 'rfi:flD.nQ:i:;e1]~ ~'~ ~. ~1 ~'a~ :u.U, am. eun~scut vofa [w Dii:J~ZieU; 'V,; 48"b, !J pe~e.'be~,sm.o~a de .. se1L'tir~:~e t\ Binl,m, ,C8! .pte IC3it fh: rnmr~,es~'6 .Garul a~v:]n.l to'~ pe .~tat de' nmel eslle ~ re5iPOm:sabUitat:~fL

('iIiiIl' ''ifL.....,· ~i:r hili, ",ij);. ·l'r;;.Z~ p \i'IJ', D" ~.

29. 'Vezi p: g'~! II!. 52.

o::i;,n. A. 1!1. llil' • ." r ;Fl t-9 'if'( ,"T' '~l;:r M': ..'V' \)!j, -0' r¥..., ....... ' .......... , .. ; ,;111. . .1, '._, ,#-~JLlmgMa:. "'-'- lI;,,;.-., .I!!,Q:UI~.li ,£,', '1'\1, _ o;-S!n$on~ .f!;I.. e- ,n.,. _,.llWJI.L'J!ilULQ,.lI,

CU vaIfute. sugrutii pefi~ eCbiW'~l~tw. ,~:aJe;, a1 hu ,i't;(~rol~QtJ~~ lima nid liina. d:hm.ttae1~ nn ~~rt:e (lie cden;JJin sati:sftca~ej.

31 . .l.rJ, l~j 4~: tI!,~}. ,15~X.(}1:Dl-t~ttlt'l, OJJ!tov 1C.ttt·W· 1l~P;br:l. ~n1'~'

~' 'tic.:: 1C'il'v ~JJttq1~vSMl ~4~ ~l: ~1tQK~~'t6ir~~ 9i1~'S~ Wl:, '24." ~U ~

Iioi-""'CU'~"'_- '·"'it......,..'I?~tihF '::1' ~ iIt-;'IJWlh" - c.cn,'" ~r't' '''';_M~'~ \ ii'l'i'~" ' ... .: .... - 1lliif!;1!. ,E:""" ·"'!!.'.itt a K,fi)v.iU-""lI~o~ K1~J" !V il""1~'" ;~,~!D~ l~V O..uQi< ,,,,~,;,, J" '!Ik:.>.~ pu¥ u'€l

I aceasta\ tre~1rie"s~i' ISle ,9Qreze ~a: (I} 'sittGi~~itie de l@ p.edleap .. na'fiU!t"a~i hIr ~~Sl. ~~n.mtll~alii m~~te '[1 ,~~~lica'fil, '~r.in :a~.ei.

r ... .::IIt..... -~~"I""";['~:Ef~ ; ".Ii" i!i -oJ ~: iOo,'-'llIl; /!, ....... If ~.J~' ~:~",,~i' .- "';,ri ;~ lI/'j:,:r.'

.".;~~ V'''r.-.J.'-':!\l~ '"' ~llriLe.l'l,., ,reuau. 01l.i.I.'O',..,j;"E';V'i'~· u'"- WV.btI'!ilI,'~ 'PJi . .uu. i"~U!l;."~fiI!,

,!dJ!zibinEi~'~ I!~funpartel~!: '!jel$~:r..ibaie~~,;. SJ;:; '~()ite presupUn~ b.ij !e«,tp]'

. ~ . - - ' .

., .' '_'",.'~ a' 'I.Jl Il J1:1.· . ~. [ '( ,ct; r

_ra<m:a~e ~r~~~;!f~ J8Ul'!C YfJ1ij .. _~g. >Er.N: penJttu. o~MurlJ;tcllar C'U i~ I'I;,~;J .I!.'~

. -L"fIt. c W...!ll ... ·; -.1<:_ .. 'i'~.'~ . .L > .,'~ "":L ,. ~J::rn~'li""" L" _ - " " foj\'J! 1

1:\")1, 1L;.nlll"Qiif.s~fliW· r,,r;;Ji.rtt;t7'Q!itt:'r~'UuU !U~e' .:iJ,~ ~;~mim erup.z~~t .i[,,!:li,.J, I

!l, 265bJ, ,i.\('te~s~ ~sfe ~liguu'pWtnt ~i l1t! pgant fl, amt ac:~,&d~v~ [ ~i datiy: Trodt:J.Cll·oruJ ~~m i1n'ie'~~s-ca ,aGiUzath/-: !l~e:lll va ~l'I1l'~ {it tiia)~~, 'In..~ oe se.DSll~· origitMr'~ra1a da!tiv,: n,.d, it V'ilL\'.,.la 1M! iOei~

,." "_ ---

l·tUr:PH 'U . .,1;,. A~il'rnil;'ii"I'," ~'.... . ,J. .rIi"'" ;I; i1.· 1\1- ~~. "~"4

~"'c -'J ~ A. ,I'\., VUII~"",~IU.J ai!"l~mWG v,r{~1l1~·,rj'9 J:Y~ .ll)!t:'s~~m~n~ .•.

lit d. ~ DOv.?Dm ~¥e~ .IUiW10is~ irn,nLlULli pamell~arJ' ,p! ,i~_ :S>,~ SBlU:

j. -l 11 ya J~. 'Illj p~a! s€~'~ til) Emgn'filtiea 'm~~une 11"tlprm,Cmn~ &.i'v lbnoHpt'r(ilv ,m .W. J4~ S·:~ ~e datot'eaza p'n~babjllbt1t 'M-a,tei;,'ffinU:Sl~ lilioom~~. tnOl!t:pl.ttlfi\~~e pme ,~iiD. v(;l<babtdam~ Sal.t specine

(itt Mt de pru$l1rez·e.~~ ad, :in lie .. Q d~'tl kI Le, 'de ·tr.ei,0J'i}; ,(~} J.lipE)", fiVOi 'tV&!v€t~ !,If. ~B;... este 'W1 slmiti&¥l1l~ memnkd ~~ . pe odcln;e ca~" .. fl 'Vo'm ma d,ee! il'Stiel: ",el Ii va da lo~v~mri ,t Jl ~ti ea , .' 'Un, 'IllllJi'lunic'i •

3.2. nodd~ ;p. 1 :59. ~

n, Dodtt p., H?{}.,

34. BilL.~ :I~ p. '741oj ,Ti ,WB1'!l1"~ '~ ,P", 1,41 i n •. 42; p~ 74'9~ ub ,! 5: .. ·8., KlJootlmllmlJ11,. ~pi]crypl~"a,. D' ,eG.,:1 m, ..... CXlettte .T9te

VOIles'U~\ge'm nnd ObIW.g~~ hefall1S!~:geben vom F:t Lie1zmMDj Bonn-Bet lin, t92:9" p, 9~ l?ra,g9:J,'t 1St j"fi ,los:lfF]ay~ B~{:', Ju4~'~2~ ~B!Q;dnt'i 17 .. 299' s, 3,". 'P,ntlll oonW'p~liei! para:bo])b)r'l v;z'i'ln;ii 8US~ :p1Kl~c.e v. este lucanic! ,oonwplma tmhmtv;1 fie tfmpm'ie" mJi ales cl' VIa'

,obi,nu.ie~te sa lefectueze ast!e] de conmplrii 3:8;, 'W~ 'Fo£mter, ,JOu, G~,eiolm.is. v,on, dl~m uv.emaUWD PmmtUm: 'm Verbum Dei fflQl1,i, 112 lJll!l!'leTl1'um [(Fesrscmi1't rur 0 I Se]rnrotitt), . _ . 9'3i~p '39.

39. V~zi p. 1 03~ D. 40,

40. Atpe.ti 61 i!JUKi &Sq1Ca-; apalf,in.e: ¥o~~bulm1li[uii b_M; ;s,la este 0 demumifl ~opularli, pcmtru, 10 per!9allimjpi~elll B,li.P~ J()U"nJ. of ,'PIi. ~"i '29) HllS~ p., ] srS).

4·1., ~n Mt. sl'Ug_t.~0" ~i ,SJp iDcfedm~I.z:I, SlUM fe,att,e, malri 1~1 aC;:"3 p~t fi Itl#tJ. dIept l!m' fl'l de: pvematori~ 'Sa ~.,~ ei ~~",. ... ~ .... mel dupa Q~' diu 'soeotea] . Est!! 1\~ldenJ; '01 smna, mai mOi(leSilt8;8I II sutl dia ciln,arj, mOPliQna:Ui.; de L~", e.sm ori,2i1nala ~vezl p, '

42~ X,~« AiidhJ+ot;tJt(1 hlsewmm~' .[1) ~,btl.cmrle~j'lJ ~). ,,0 md1re:c.elr~ ('0. naJm~ Die' Worle Jemt '- ed, ,I D-'ElIliei,pzi~, i 930j p .. 96; • I~ lljp. ,91,2, S .);, m c Ie dDui wxte al~ nODStt~ e.sm de ~f_t al,uu'!, .. I~

Soos- diD, lCJlN~ s.h1tbQH~W.lii liG'PII.\~ :ijJiV.d. iftlelesul ~dl!L,LI!JIo~ in 1m, •. ~a,l1dD~fi~;:.(f£ 1.: Scmteider1n nWN1J~ I!:pp'. 6 s, Cel del :sll1jitQri au fast mvi!~] ta [0 llla~~; Aminea impleMl' . :p]igfl ,0 I:gahm~e de s.~~,

ill ".Ii" :J':"f.1"' 'Eril "F -0 e;' .",,'1.\., ~I «c ~.;., ~ ~J'ii D~II 'I. .!! ,,-nu.~,,1 ,pl[I ,Jjl UQ'I

44. ,Et~ 'tb 'a'iC.ltto~ ~ t;'m-mf1o¥ din, '" lea ,~cf, Aft I" 1.2;,2 2ru '1 ~f ~~El ii.l'Jlat, I;, 'K~J()QI!,Or;' l!i!D'.'t .0 '~PV'fl,Ul~ 'twv b8'~03,V din v. 1(1Cf. ,141:, B~ 12,~ 1'3., ,4:!~ SO; 221 1..3;; 1:4~ SJ)i [g,\I[lI, '=l'ptesii pe

Ma[e~, hif l~ti:L~mEizi.ij dt,'ept '(:oimc~,uzii,: y.~. ma'i ales CCl}m.b:ina:retl, sim,]=

I Jt1 a celor dQui_c;xpre$ii in I'l 12 ,~'i 22m 13.

4S, irn L(J, 19 13 ~ .. ar piFe3 ea are zeee ,&eI\'1~ori , WYroonUnlHtrea, (. f b, :spec~.f.tl o· e'tB:fm~ in 19, 20) ,mrotW'e.! numilnLJ bd~iat Ie:nt d~rei. 46., V~ p.(6~, n, 4].

4,1. iN: Mie.]llB,eU::s'!.( D'le (J,Ce,ic1iilis:s~~ ,JesUij Hamm.g '[9565 pp. 107 9"

48" .!\:S,tfel~ f. w. Mans~iu1, ~'ay,ii'\Jgj'~ .p. 31Sj cu rtf~lre ~R fdol ,16tii ;a~ar:dJ.ati ;slhjjm.f,Uor (if: n,oit'!. tmnlw,m), ,

49" T" W~ M'ans{m~, Ibid,.! p.. 2,47~ Be ,refer! br'f'runl'(;mB~ Zllcali' diD. Pi1tJ,fg) A!1ih. 4, ,2,;, ,.;Rispilarta datGnel Fildeplbdtre 'Ister e,Tdstorie (de 1n,= pIUliit)i~i . P'mrirv]t lui LcO! 19, l1~ 19 'uD:1l!I, a' fest, 'fiw,t Pfvem,~toI' at _ ni Decnp'o]~s~ :' ~',a~W] al until NDtiijlo]i&.

"'"0-' -n""' ,JIA l' SA,

J • J ":J~U'al pI! .··.UI!

S t, in,~lPMel (Mif. zs, 18)~ potrivi:Jt; legii 'mhin,ic~Jlera pri,vHI.c~ ., , t1 C.! mw btUli ais!lgurare c.oBh."al, mrom].ui,. Odcmti lowops UTi

,. _,net san rfdel\n/.me~ ,~Dled~'iit'la ,pIimitea, l'O ~ eta aimalvh; de 'W= p under'~ (b.B.M:. 4~:t~J. ,Pe de 11$, RW'~ J" ~in~riI, l~~ bmii w,tt~=. 'm1al,l 'iflm-o, tesatura" ~[ de\~·· - ~!'l'~pons~hlil ~ilre.bw.a:si dea socu-' a de oriae pje:rd.[e~ care 8![' 'n ,interr,i'ien~t ;rio ~ja hts'Uficteot5,

- n'tru deptm*a ~ntfe,~~Ii1 {B.M. ~ 10 s.) .. SJ1.se 'o'bsm,e. ell tlitA1.

t tit ,i L~ pr ~oo ~on&i'ii p~Jjlstiil~e.rH~" < •

52. M>Dl;heliDS~ JeHU~'~ B.! .193;; P:~ 107. 5,~. llBM~ pp. 151 8:.

5'4. [et. Tn: rr!JNT,. m,~ M,. '146 s, ss, B. T. 'D. SInJth~~, ~ '68~

56. P'entfil, c.o,mpJmltia cuviUmm] dHivlll cu 0 depuneR ,~ bani 'LIlClL'ediflla:ti de 1Jrunm@lZ~~·q;. de ~l:me!D.ea _1 TIm. 6,!,jOi 2 lim. ']J 12~ 14.

57,;. ~od~~, PPi 1,52 s,

S~L P'llivel:' a.(}911a&t(ul~ir.pJJ~qH~t:tt soot ~il>s:u.mJecnliULld pb ..

. i~ ~." f,

ru oumeJl.e. ~lVU'L

59. Numa1. M tei a ,.n~t~ ]a ,25, 29 ~i [';I 1:3 ~ 12;) c.U\i'm~!, ltmt Ep~O'otuBf\<J,E'.·~n; ~dlugm:l unei. BCeen:'tUin e.ste 'un fenomm Sllieieat,

130

00. v: 2.9",(,p.ifl'a:. eli i« 1'9<; .z;6j ,rup~jega1lli.iJl3, ditnre w. '218 ,~i: v~r.set~d. '~Sl~. la 00 gm~ M liJghb.llll i~~~l {Me .. '~l~ ,lTh<; Ut:. 13" 12;: :s-~ ] 8~ E¥ ,l~~ rt1.m~ ,4 i J~ ,e:a:re a. DQ·S.t a.d:a,~t fKMahol-e~~r .,oa. Q l~lQcllc'] ~~ .~e:neJatiatoMe $~il p011t~ :i a~!1. c~:m) M~ti ll!z::1;}mllIl .dfnke, MI. Le: 'j ,~u~ea·f[ ~cSit d>eJa m tramtia de' l.aJ. bil'Z~ ~liIDif. ooui, EWH-gHeUt. F'@..'~ ,~It l(;},ghitmu~ er@ I~ @riiPne '1m, W'tlverb~ ~~J\~e-] ''!f/l~~ ngd.rea:mtl"

6) .. HSl1,i ID"S,1J;l,~,g, s-a de.senmatl1~e Sine :m.·Wbli~1 m mod ...... ' ~iIJ'.I.IL"""1Ii

~!' Mesi~ nU.ID)ii ?~~g9rl~da~ {Alv. l4l\ij2 :pax.),

~2. Se-l:litjlrn:\~ fm'9]]a (v. 4~) ,fo~te,fi ~i ea S'ec:;uudara 1(];Ilez<i p .. !l"'! 61 _ W, lvIJ~,ha~rb~ fo Tk WBNT~ V, p, 6.,9'-

~'*. J. JeI'e["ni:aS~ J.S:SfJl~Pro:mJs:e to "~e ,Nt1tki1jS~ Lo.nd~Ht! 1 ' ~_. ~5.w~1'.,

~j. ,bbbr~w~tea ceookllaniiUa; metillonatli la l'., 1;30 llU, ,~~ ~~p"]H des-pre 00, o;hi~i 'tfi~~vent~ ,d 00 not [i, lHb ~emn, d.eos.elmt

~lustlre,", 'i' I " ,

66. b., Sn'qJJ, ] 5:J1i War r Utd?; go,~. ,9~, 8~ Mla~ P,ffiV'i 1,6~

,. ,

1O.1~ Jo~. ,6". nn\\'~p'Cil1~J ~~ 'lull '&ild~ (v~ H~) mb~:Em~l ;~a eurn

'J '-.1'" II ....,.~. ~ • i 'Y • t-,. 1P1. ..-: .,

M~. 5,; ,~5'i hp~a, on'~~l dJ;SMIn!t'lm.

~$<. T. W,' ~~a~ S~yirlr~~ p. 93. '6~. efi ,p_ Sij. 70, P. 5~ (para.beta d~;i~rntuil; J1l~ 62 {p~bdl~ ~,J:~Jit~i'1U.i,~i c1rru'

'i s'~~ :imt,e~]]I~~t 8up~(iyepef~a);: p~. 6~ :8'. (,MHibo.~a la~~'D,tilQ;rl' i],. Ve:ri, p, 44 ~~ahola, Qii piernn~e ~ 1~" V&~'i p. '4$., 73. Pel11:rt"u rexlld din, SV:CJ.llg;h·el.ia Juf D,nM!: v~, p .. :!:;l:r

74., Despre seest ,print gn1]?,~ ni se '5ipllline; 'KIlft ..... "'''".'''''' """',_""""'.,",

,&j~I'I!.(litb1; «m~~' Ktt:\~6o:.L t~~;; ~kl ~l-;tij.!jJ'~ rai~ ~®11.:;:

O~;~l ,3j': ]?,8~dph]], ,pertfiQt"1o~ '~~lt~iI1~~~c;lUr;;, p§~l~ ~Ure Cl il1~]!~ia t~5~e~deja, bimisa_, ~l2:ci in w; ,],-4 :aun ,~ea g,e .. a" f~~ lC1.11!U! total de ~~i in,vimtii {iivr[oh!eli:~ ,R; p~a,L9i E. K]bsteNt~Wi"Dm Ma!" ,tf]i~£'van~rdl~m,-, ed-a n:b~~ Til)iQg.~1' 1921~ :po l7St la;.lfi,. Zit 4,. 10. realita;1Ye ;ELvem, IBid, lID, ,setll.hh;;m, In vommea &~1151iti~ pall1]ci.pi'llL paBI,¥' ~ ;~esea smSltlt ~gUl get~z.iru; ('StsteWU8-Ka1ll1'2sc]:J;,:,]:aell1:·,stms:se!!,6h\t"li~~h~ Gr~lf$mJ;L ed~ ~L~9=~)"Leipz;r;g!.1,~26,! ,§ 13iLt-,p.. 69~ K. AJllre.dn~ Nffuite.o.ra'i!S;,cii'e Gramtl'J(l,t.fk;, 'Mijn~h:m1 1.9l3~, §

~ 07]]'1;,; ~~ t2J~),. ,~ic~ :Q] ~K'Al1~'~\.fOl ,$~j ~.w:,e 'Uj"]]]~i~a fi brtl'iWJti~i,. 'Estel altfel W M(~ .2~~ 4 .: ~ ,leo ~J.4,~, 17;{Q.~\.

7:5: Tb; ~polm6~~(r. o."ro0 ~Bte nn p1~~ 'geJi1er~li!at~r~ -~al:"!ll'mtaf a~~ (fle:mtw acest s~miti9m!: jEt Ioi1on~ .L ~~ngil'e rli!':NC.f¢Ne'igne:u.r;

J&~-ChriJlKt'; Pari&1 ] 9~O~ p, t3S;, J., j[~[.emias~ ,,,Bedb3J).htu:~g~ ~m, rrel.a.te~m.ne:Dt4i~:bel] S~~],en en Hand :clen.g¢~hqldme'm, g~ie~11is.c.l1e1'l

,r it.. T'i ,,~0:7J".lJ1'J" ''"i'O 1'0:,-" ~ 1 'ill ,t "!i "..l:'. .. "... "

J J,~OOC~II.- ,111'~~ J ',~n ~ "''f:jI '~~~ ,,~, 7".::J ~~, ~R· .~,.j! ~'Y ~~ u,eseti'bn"u~ ~a, S~

1 n IV MaeJ~. ,$! l~ ,Mer;J'L EX. Ij~ 2; Le .. 21'! 1; ']~ ,!,~,tj ,.em@:[iala~j; ir::/. K. H. Reags:tGfrf;1 'lijD1e Stadt dee M'i)"rd,er:- rM't~ ,2;2;~ 1r~ ,10, .B~N'~

'e:J[1JillJ 26.,. H~6e! ,p. '1 Gm. 1.6" VeZl Pl. 381 n, ~ 1.

77,~Ai&j p('ja.i~:§~'tl~·.~9~~~ d$"p~'i1Pnjta Ib~'ID8.ra de',lIL~~ 2.~ ,,33. 5S.~ a~te-1lE~kSV :\511b~ OO~""r:Jlkl'i Q'\xDU eli"! 3) 'esrle~ din p1l[I~1 de vedere Ij~rn: id.:enttic· Gn :2.1 ~ j~ :itKlltV &:iiL\E~E,dt8\i' o:lA:o~~ o&o-u~'u~ (22j 4) este din plmE..t de vedere :i:i:t~r,' ident:rc ~l], 1], 3,;5; 1Emjcl~;re81,

1 .. , -:I.J,·' n~. £ ..... , ' .......... ~" ~ ... ~'ji ~,~ ;,li., .&~. ~ "l, r-v ~

UJlitOOJdl ~tn ,~~ ~ 1;WI ,~ iI,·~p!!:b.,~~ ~tn ,;;; ~";-o~ ,B,.; CU.M1YIJ.ii'n.:_€~€:v' WU;

qwvEi~; i~~~~m)~~,~ if" '~ll lrJ.nD~E~l.i ~ilitoi1~~ ~l.ll[ 'tri1l!t~memt namotlvat !If], ,~;~~j ifillri'h)~.~ MI_ ,~? 6 ~~ :m;p~ .ei Sl~t pmit@ri~ lD]ii'~i

i~vitai~~') arre 1!f:II m.OO,V in :2 t 3'!5 oS, .. 1Ll.t1:d.~ ei pnt [)!lllinaxorli ~i~i ~~m.,

'1'0 n iF l.li1 'nc,.!!, " - " 'oJ' i'~ ..

1.0,., lliIta$,pIe bc' It'f.,,,~'if..iJo ''V!nl ~]HU j!ljJ8J1 ]1. ,.,;;,.'& r;

79 .. ci '[;lH,ca ar. fi ,l:litut sidllteFpret.e:ze ipeo dujit.o:r tv:. l'J~, 2 t 12 J.) ea r,efe:ripLdlu,~~ ]ai:ns,Uc~ Oiiilioh.er.1 :I~I p. 416; E. m@$.t~nna,l!lniilll~~ l..Wra;s~g~li~m~ ,~tl. a EI.;~ TtlbinlCtli 1~.29'~ p, 151) eB.t~ ~ 'P~UpWlere c~e :]):9' ~t~j iU5!t,it'ie~Ja ,~ utili~~;a; ~,in.~l~l~i §I '~Ne :e~e, tne2H1!iAJptij de 'W. ,~ .. s .. Ar ~ PUturt.L\lOft,.sfi~~i~'~.ima;gm~e' ~e,.]msurs 00 d.es.~~d ~ :m~~~Jl~~ e R~f1·

80., E.olo;s:ir€iar S8Jp'~uag,i;~J e,i' se . G):bSet~'lt fo,arte' dill in expresia

Jt":~pt~el1KiE:¥ ·,~p,~.:lI-l6l\1 (~e_ 1.2, 1); textiit], ebr.ElJ[~fdU1.18:_ ti,. 2; care ""e], de-s'l~[eui't,-cf!:~ ee eJ 3;, ce ~'t~ trf~Ol'~et 1;'tad~.s. d'C Sen'lsJl.~\~)lta ,(,wm

lPpa''nl.Qv 'l1:E,P.t~fI1'C~t,,"~j~ Jm;prej mu~t.-o;~~.

81. l ... ilelial:,.~ ,P~aru ri~ ,~l 'Q,U i-a Cml;oscnt ~e dIn~\u. "'.

,t"'1! ,it"i..... it. .II!.,~' • ~ "... , ... • .. r ..:tI.

00"::;;. ,Ll1!\',~!I':r.1gr.l:eol1'M'tUJ .~;o:m~-es~ 'mu.Jit' m~n .r~:flJ~l;Uittl, tlItll.H1I.C], cau SP;U=

~ de:s~ pdtm~l s~ujh~m 08!r:e a f'Qst mmJ~ 'CB ",putifIJ~i l-a;tr :fi 'Iit~is'.l., lin .Lt. 20j 1 ~~ I~e' d~~[.1l;E:-e[lea ~luj]tm este :fiilnllimt fbl~t..

83. "\t ~ d]'~!ae.,:c~~.s.~Qt~a: :fru:eL Bind!!:at un Yefb tTii~,a;t.e

... • ,~( ....... r,.- 'J~f' ~~ iT .. 1 .. ";-'C¥

JJ. ,', ", c" ,":", .l[,·"li'·,' :h"·· 'TT ''l1'li <diOA!"iI1 81'" ry...,.L",; ..,.~_. "~~,;:>,,,,;:> i!,;,,~ '!IT,,""'!iJ1~ ......

r;Kalr!l)Gl(tv~ ,,11 ~. ej"" .1:'.If.~,];'. 'oJ (If"') JJ. L.J!;",U I,U ""'"', 'UiI.".Il,U"""",.,., L~il \l"loiu,l'o,.f.VU?~~

. cbe[)d" Akmgoniai~s~ ~ tn. Me;, 1; 19'.50¥ cot. :233 s, eel ma:t imorlan! e$emp[u eSI ,ttl rtst. sot. ~2~ V 58. (led. '. I~Cown· pp. it", s:). 92. Fapf\~, 4 1 it J .Pet. 2'1 7.

9'3. B. T. D. ~S;mrh~ p. 214" mS~~~U11~a cdhltu'lui dhl V. 'I.~ bn:pli·, . ll1ld iile.n.ti'fi~B;~:8J].e.gg,r.i~i.<1 fiu1ll~ cu:B'risms1 lS.t~ 'III.a.~ timp,u:ri£ dcc!i:t Ma:fIl:iU.I deomeu.absent;a' 't,xt~]br aovedJittnne este 0 a$rtctetllcl aJ. a;~ c_.':rul~ 'in p~ttnete~ Oam Dl. CMe el face 'lIZ d:e. ~de~. . e~ ...

iI-·,...iI'i' • ~........ •

.. ()I ~',a\ilJl,U~i ,1IlW iI:i1u.JlPl1n€:r

94, ' ~ , "t~ inter~!lIiI:lt.SB se rem.ar.ce ,tla Ew:mghe"Ud Jut ·,:r~al nu ace _ ·ii si ,p1111l, ~a dispoZililfl un punc1 de.. piJec-ar.e·a], 'I'rocesUlU"i d'e· - tijll',etar;1 dlesedS1'T.Iia~. SILfS, .im. ~ •. m~iUdlllc1itt'P~tm;it:e ea senti~~.a; de:sp\re prni1t@, run ce:pu] ungmwul s~ i~~ atqmi. ea'un .l\)gldo,n lnde-

Ilclmt. (iHh ls p,9hbob deja futoogJ11t! ·t6j,~. '950. Pp. 16 ~ SS~

96. A" Allj ,;Die' . t!u n d . WU.Jk@:M, J@:su m. GaUi~~- ~ in! ZDP ~

"j 1949~ ;pp. 61' s,

97. Astfe].ill'1impul ma;rU r;{,,~o[te (6i d. ,Hr.;J~ IttZ!Ol des~ grj.-,

... • ':::31 i .... ·' " . · .... 11 ...1:'_ . """",~, . .:..jh J, ,],. '.,

11 - Cf). ~l'JB.L ,10,DU "Vr£!IfIl: '~lIoU;t1J! lmp • .liu ~'l!!' Sa~oi;im ua~] .eel su,en~i

~epo;zitBt; in.· Gl,kaill, (e,d .. DElhi s:b~ !,c!lf J],l'Vl.a;J 'r<i~~i' '§. 71l~ 'de,e) e este sate a.p~m1f:a.iU d.o.m,e:oii~of. impe:rla[e.. ~b leeqj, pe,doa,da:" rm.tesa; Betetric.e.. stocue nmfii 00 . utiU die glue in B.e8m;~, 'Pe' &Oll_r,a, lui rt,olem~ (.Aldin) (§119). La; Q datl mal timporie I~~ • , papiNsW'il~ Z@no dan ~i, cbis:p~e f~,w1 el ApoUaruQ~ 'eare

~' .. l ..I,;" "-'=~, ~"II !.""".~'1," ~ • '" .... z::·I· "!t.lt;t;' t

.JI,ost 'mln.IiW ae ~m~ ... ~ reg'Pi~'!,u P1'.(M:~l~'a.lem lntf~· ~l~ ~!l ~~rti iI.'.

1f" poseda J~ pr{lpnen,. (r(ffriJ.l.tt) in B.~ana '. dln O,MJ.~ea~ de :~ .. de l Se' trimHoo vitt In Sgw,pt. (pubbUca;Z];DD.~ dena !o.cjJe~~ rWi~l\~

'o:pJrt Grer;i e. J.atiil,r. 6m 192~Oj' - S!Mt lEl'G'ela~l ]O~ es.,te. ~me:n.~gc1'li-at I I papiRSuri._ ,z~'Q, ea 10 5ta~i:Wle., de'eomtBa ~at cafe. ap;r,oviZiona :funcpomadi e.gJJilmmi cu 'mine I ill. cj~atodi}'!; lor. :~rin (mut

, atalofJii!· Sl~;,-al au Jt1l~ee,.du- eaire~ 79, Dr 59004, 5'011?i de· e·menea., 'l'n e-po~a tahnudic!~, Bedi'~~ ers,nyi'm c@ ~ "t:etru·-. lrdlldlu 1 ,QJr;iitca;,@ ce·m.'te ne-iudaic:Ei simati.)pe te-ritnrl~l ~'u~G' (11J'g. u. :2 ~ 1'6: J "Dt,ffl' l: ~ ".6',31~I): Iif: A.. i,\Jti 'M PQIQs,~1''IlQ,4o.~iblJ,(!-J£~ 2:J~

1926, p., 56·: 1~ Re.fr~ tbid.~ 24~ ] Qltl" p. ~.'09, CnCle.rullit$fillldim:-aJ nei 'VR.ste. toginm 'din ~]liltw del.llitC1; p~U~an:.Be ,~,IiGa ,pM fiap .. 1 cl ea a fost ~a ariline teriwI:iu Ffj~. (A. Jtdt3 ,ibtdi/,33~193'~ PPI.

&lA"{)U;, tn tiimp~e fj;~PGv"G'e~ nll tCnoDJ;'da ell 'VelbllJt~ :p-rineipu Cnts:K'tStVaV din v. Sa (m:pl eV"iden,ia; de: Bm'St Haetroll~tr- MUD .. Iter I, 'O'tUll se poate ea " - reu si :5 ga.S'jt vers tul 5b m iz;vorui lu...

de01Blre;ce e~ll~ttuc~,~a. ~e:v~S£~ pe £Me er~ :[olos.e$we t"M~o:ril ~a f{).d~ In iIlOd eYL~l p;ttil.uata de. 'el '~n aJJte piL's:a;je ~D. caR' ~ apElm (1-4';1 2l ~l8)' ,(~f. w. G. KrQmmel, ,III, .A.!U"'5@ti.n:~S de' la trad;li'(}'~ d!i'J};i.~e'~me. Goguel Fes~mi:!t Nelle.'~tatel =Pa!b, )1 '50 .p. t22ro ftL 1:2).

84. D~lm, devezile a'~use d:e·stud[iJ. . lW~latice: '~i·;gtU·'llsuee.l,n pecabUa simerrj)~, a,·~tulu.i din lc. 20, lO-.}:2 est~ mpellllui ; ... !.I!- .... 'iILII d.eoBlre.oe in. :[tCesre yet',se'te C:Mmterist~rs,Ue . stiU st ice luOOtUoo (~ ~ ~a J,.'C. Ib.w~I:d.!tT]l;,. Hon1e. .S;.tnoptICae'!, :~d. Ii, mI-a, Oxffi!M~ 19091, pP ss . .) ~par :lIfeC;V~tlt:· v. 'i 10 ~e~u1mGm&.We:~ v)} . :UL (~pocr11e~~,t, p1!n tF'tll R6.j\~ v oj Mil. ].'2.. 4,. ltepo~, a~ K@l., l~Q;~Qq'i,t!.'1.E.t. \Il)j 'l'\ 1 (ttpofHlSflHlL", .,ii; Kut, 'C'O''lJ1'.ov .,~~ .e.PI). Nu este '0. ~ai:nmden~ ; tul: eEl gi£im un J;8!Z ibsolut: asemikll..lof in. parabola ciuei ce lei ' {L'e., 14 15:-24), unde VV~ 1'-20~ c;lJ1, 5cp:zel,e tonStrult~ simetritt evi· dc:nti~ Benm·.}': stiJ.1l1m lucEDli,e~

,S$. v. 'rayl0~~"Jesus (t1{d.JIU StJcruU:e~. :Lond!on, 1 p~j\ p. ln7~

M. Brollil:w~r~ De. GeJij.freN'rs~~fJ.! ,Le{i~enJ .] 946" '19. ~;~. '~~latit dati de F:. (2. Bm'JtittL .

8{i~ Pafl1imsm €hest"ef-Boott¥ (ea.' C r' 9:onner,. Tlt.'fi llaat Cha~tus . dfEn'rJ . In' 6Mek,. LgndQ'-;- 1931 J 'pp. 76, ';)0, a d:em()tlSt;ml d;a EJ'loA ,etiop'!I lQS:.'2 est' _' Q ~nte.tpol~; in ~ Ezifr~ 1~ 28 'S"~ 13\ 12m 3~ S2' 14;1 9'~ filius mew din ver:siutl~a. mli:nI:fie conduce la ,gIiecesul mx.'U; lJo~~ ~,.~luga ~a'~'( I1dVBNT,. V~ p •. 6.&-O! R. HhS:}. It.a:I)~~m aparitii : . ~. are. f:le.semnliM bd M6&i'HIl' ,cEli:-.Fi1Jllw Dumaeeeu se.gJses~ 'pe:11oo 'tru. prima G:a.m ln titeUlt1:1ta rabini~a tameJ in ICtmi 00 fJs, 2" 1 (BiU. m, pp. ~ ~.l'.

11. ,\\-f,!O .ltum!mJ~~, op. tit.. j, p. 1 ~~O.

88, 'SJ/re'Dt. 32,9. i '312 (BilLj I '. 8'74,., 89.,·W. G;, ')HimmelJ ,(J', ott., PI, 12"];

90. n,EYE~911 (Me. 12 ~ 10); :pa.s,iwl er~'e utUlDt M o~irenm1Qca'pwe penh'U I1imne'te dl:~m.

9"1. Ke:q;l{t':\91 'rWYt(c~ ~Lu~her. ,,pjatcEir 1iPg]1cirtl~m,a:j') es~~ Ch;:.ia, 4e bOoI. a p0Ll1ii,. cl J. Jeremiasj ~JDer' Bt:;bt,ei]1'~\ III JAngMo:£j. II 1915 ppl. ·6S s.s,.~ ZNJ£ 29i 19'301 Pl. ~64 'ss;; ThWB'NT~ 1, pp., 192, ,SL; Ie It

8" .1''0.; i~@d~ ;5,j 5~ ttat~]]d_ de~pre~ .r;t:m:l:mhe'\ [d~ PI·QPid~i~ti'"'q ...... -~.", .. ~_.~ ........ ziee ~ l,"JlameW.i .diD G'dil",ea ~u S!Ju~~~llOhtsa,.~i iwp~ .. , ... ; .,·"....,,~ ... , .... ,.ril

OO()a,reC6 ~n:fH lor eu .~;. ti@Ul,.-a~ .,enlmU el~ (M.> Dum.'~y~~· fi_~hiffi\d. 19]Ji~ p •. !71~'.

·!s. a A.y~~"1;~ (~~- 'lll, 6) ~;r~ aicl.ln~~l~Efi.JJli de t,s;inguml'" *ci> in, ul~d _~~ial 'iDd.rI~gin;· w:; (1, H. Ttw.~;l;el'~lJ •. 'l'l1.lfi.,~ 27~ . ,.p. ']tZ~" ~,~, !JQdlj, .\ ]_10'~ ,11. 1. ASjle~~. ,el este unicu! mC;tSi,t·.e,nuQI

Q~I. Um ,astfe1 de' ~az' ~~f,e.l de pHdrlj :aJtoo~i Gi'ud ~ ". mo'.f:tenire.

Jeste f~~r~Ia.t:n"ita;" in CU[]lr,iU$u1~e:i 'am:u.trl'ite ,erl.~ade· IW~ dm.p. (Jf $~el! ,,~D-as Gteitltrni~ V(f~ den. 'o(]sen Wi~nr ~Mc. ] 21, 1 .. 9, da9; Jo.dlll~~he.: Ei"bre~h~~'~ I' ill ,R~t"~ -l'l'IJr..ern.:rJ(bltn-~le' ._Afl1$. J:!iroi~ f41t.itlquite.'1 ·a .. em~' s.e:rj~~t ~.'9-59~ Pf;·· U~·:~7.

1., J. ] exevrrll;s;! ,.Jer:l{~alem z~r -z~~ . .Ji!s;'~, ed." a U"~I .'J:" 'U'; ~1il;1~'~ 19S8~ 'p. 201J 0 buna,fA de']iru-man* putea ·fi"coDs"iw-t.atl·ca b,lla;ta po~~i1lilaf!' ''in: 'mod lepil ~a, JO ~o"iooe or.ricit 'de lill<~a:.iIlm ea·a fo

,- ,

~i1n'S eml1at~;, 'mgdiJdl~ ~a.u pt·ev;a~UlQ. ell >0 nmtJi.'B!r~~r. (E .R., '3.,. J

~Il&m, d~~ Ul1 '~p'~ enuret iR~pJ'e o· .~~J (;~ ~',.' , .

p~mlil ~9ife;.'lJliuri'[ :tIr~~L,a Ib~1IlO tlls;lameIlr~.it 'fb~I-r~'dam~~~ suc~~s p:dn. ~1~~l1it;ar~a: unei .pi~Luri~·' ~ ~:uJjJcit. pdn marcarea ei eu ,sewn f:b.l3:J~t~ 5"4'::t)

'2. BmII1J1e1 QjJ, e.~r:" p .. 13~ ,of~m :s~.ti;1iaa1tem:ativ! ~a ria] v'snise··,deij,~, P'IOPliet~ vi'eiJ ~N~a"'O' aa *~ ~ Is latjH.'.sill :an mel ,~elS;ta. 111 'l'mta (v,ij p. 161) d~9j1e Lc. 'l~~ f~J tt". .~"~"'" .. .....: ,~o¥iii~, ,astfel caltMl1 ; .. de~~[ met1t,enit-o:ml sj~. Dar~ In M~st """ ......... ,~ ... 'iw ~ 'fi, 'mo~teni~~lnw~ ~i taofil

,3'. :Ood4, p. 130. 4. (Ef. J~~~ .5, .S~~ ~et~ ~~nPt),\ilQ,~'IlLlO:1:]MY. ~rr\i '1Ij;!ij:V. ,:$; V~[ p. 86.[ .tl. 93.

g'. ~~ ltd ~il~et\ iC8. ~.~~ 1~~lllllllli:to.~W: .21! ~~lJ; '!!J. :~e;.:mnn

limpurie .d«'i~t M~-J deo~ce~irQ .~o:mlcel'Oi '"I~~ I~' ~:n~Eti ~ 4 mi. M" l.uu e.s.ta 1I.U1rnl dintte, '~lJ)re$1ih~ sale 6cafa·ct:ewistiiCe:; .poop-ria Bflj l'I.tmll-

\~ieslle ~ ~q"mA£LL;t 't:mr\it o»~uv(ij·,~ (d,~ SZ'dQ ~}rj ~p:r.~~ie cm'&·anii[',e tn aU~. :pute m. N~Ml Te~l3;m~llt ~ruu:rrmi 'G,~'iO ·~atiaota· If\ lft.. a ~ 5~t

~l. V, 4k~,-, l~ad~"bJ~e ~te5t~t, [] .. U troouje; ~mis (VeZ!1 p,~ ll~. 8. Me.,. 1~.45,(tm n:~~~t 'm~m);, Jt_:2 (0, m.irOO,ueei\~~aQli()o nJHIl],ilrta,,·:r.ela.tarea i:Lesp,re :~'[lm]i1i~]~garJtl de· ] ~ ,4.S .F,l\ril:\,:'iil~Um~ini

~""l'·b".l ""\'" Ai "i,"11I' t " ," . ~'f..... Q 'lIr"l f.;l"L, -:0:' .• ],,,..r:" 1'~ 'fiii~ L ~. ""-1. '" ll'"al, ..... ,.-'"!II ,"'t.'~ ",,'~ II" un J'~ll:mjlb;r,t 'OJ oJ ~ \: n .:h ,1- 8;'.C! lJ":J!P, ,lUI .... 'lul:1 te, ,iI.~, L.,

P . t' Ai;l., e: 4'~' 1[11 .;.11, 'IliA ~'~I A'A~ 1~'1 'i n. l' AI "'lI~C:P' '!;(I. 11::" .. ] "l' ' '11" , 1 0' '"', nap·" "t'j "'it! tl! .j ~O'!! ""~: J!!lJ'1 .)~. "T"1iI'! . :I: ~ .~3.I'1 :~."'tl' ~~! ~.'P'! I;il!" f,j' , ·t'b ')'!

I :';i\:~, C· ' ... ~", 4 ':'lI.,,, 1~ T· 11 ,c. ,'iI' ro.1 . .Ii, ~ •. l;·,· 1- r'iJi 11. !.-, r'j"!" .., 0' .. 'l

J1i1l~_ 'L1!~ u:Ir_ Gc, ~ ..:I'j' 1.1a'lf.:, .l.~ o~ z'_J;~m,. "'I:\~ &!J..i!'ue. !I .~,J1~' .t'eD'""",, 01:11 ,;_."I'j'

I ;; 1 111~ 2" ':l.

9,.1. :slclim.1ewinrl WrD~ Neue Te8la_'1ne~(Deu:trdi1~ :if laMt, 4~ 1419., l (L .Me~ 1 ~ 45:1, ~'1;J(Xi!:pl'J~,,iyEll\;l "t~}V lo!J'iov' (rl~us este 3:ubiectul fit 'V'" Sa,~ '!l},ii, ~i m v; 45bj, ,cll~~~De li.P~a't!If elte 'tm. pleonasm: :~ai'Z~~E'i1 !M'C ~"fi ·tm:·e,])uil W:sttt a~:inu'Odll$l: ·of. F.'apt:. 8! ~:; :2 liml" 4~ ,2; '~"&'

'1 '1 i~"' 'i ',1;:" '~I ~ 9" '~', '. ~ '11 "'" '~~I. ''1' ,r,~ t ,', • A, ';r:. '1 "'ii .]

. •. .. ~:,ti'P, .II. (. '':'1 to .61i .iL;J. li":aP~' ~ .~'., .l . .Ii ~ .'" IL;>Ot. ~._ll "T;.,. laC" ,I ii ;{;, "

l . l!. ,~:

12 .. ~ X~, 11 6 ~.:al. .

13. 1 Tes. I!! 6·, 2 nm.. 1~ 8.~ 2,9', 14\. J .Te9~.21 ·8.

I ~ :~'~ ~,~ ,iI'! "j. 1- i'l' ?,iI. '1'l1"'i "l,n".;jf'i' w 1 it::

~. ,l.~~ap~. UI I" ( _ ""J , ... "'t",. ::;',"" ~J! l:.-<Q'.~- . Iii 0 ..

16. Cal", 1, 6i.. no. . ., .

. ,

11'. Po~d, ip.1J<i.

:1 ,8. in alta. ~me fu N[;'u] T~st~,ent 'nllllllai in l' Cr;;,~,. 9, 11; cf_ ~i 1~1 4'1; ,l ~ s, t\sll_pm 1'tU M'I:. 1:3~ '3tt v'ezilIrai:jGs"

.19·" In' al~a .p.ij.rt·e lilt N. I. n~l'mft·~ 'In C'f1Z" '2;,7 ~i Et ]j' 17:

PPt~J!tB,V01. .

20, p; J"~)i)~ 1.. 'B~~le ,if1e N~I~SlE~peu'r :i1e~U'8"~Chm.~·! P',a:cisl

L 9~Oj, p. 81';; (J, D,ai]rii@nJ 'P_rll:iiBtJilcfJ.JithFl}uch. .2:2~ ] 92~~ P'P', ~2,S, 's,

• • j . . " , ~',../,. - ~ " .. • .." . ~- .." - ,- '. -:. ~

IlIl .sl1ti .pm~ m. N, T .. u.~. m .&j;' G'Q(r, 49, .n St ;Evr:. 1.] ~ ~:) ..

2. L b. alm .parle iN l~t 1'. mmna;i in Sf. ·4" 22; tJol. 2iS,; 2 Pel. ~! ~I]I ~i. en g,el'iliti"i.r;ul .,e-a-iw M~, 4!~, .1~~.2 Tes. 2, If);~ .E')i:f ... 3j, 1.31~, eu &eN:;" M de ,j,d@'tinjii., pI~eRf~ (~m: treijui~ ~~'1l~' s;~nsm ,dIDll}tC'. 4~ l:~)1 m,wna]' ill 2 f-;e~'~ 2". '], 31~

21. N'n ,~~~ ·aJ'rufi~"~V~ 10, Ev~(!ihe:lit tn, ~sml·N.:T. ~p3JIe de

:!l;Cfi " A'~' '.;!I ~ ,. - !o._ 'let .•. L .... 'I, ','

n;OilJ.l:~,t!'ro~ec~ '~1J~ enn ~f;~ ~. ,®irnslffL"e21~e' or.1 UiI: ~lPisto:LC:.te pau,i:1[[le.

21, in aHa: patt~ ~Ul£nai in .1 C~r, Vh 14.i E;J:: 5 - II; J;l,t ? ~ 14~' 1,

m""'t ] '!li'~'utitJ t'2 '

F~_I' l~ q~ ~"'---r.""" - :.--

24. m. ~Jtl\ p~v. 'D'WElaI tn .. F:ap\t. L)I!,4; :].611, 21:~ ll,< H~;, 1" Tp1j'. Sr~

] 9; EvJti ]_2.~ fj.

25., in a:Jt~ R~~ numei m. Rr:.rm. 1 ~ ,4 S;, c(),r 1 j ~,~ 1 D, 26:; L,\2~i~5J 1n 's'P~~~liU ~i]~ s~n~lar. '

27. Me. l o~ J@ CH.psLm1 rop .l'_f.t~ 19(.4~' ,~j Lc: 18~ .3(1.1~ PrlJate;J;tee1LlR~).

r:~:: .J!

:.2:8. u: 2 i, r4· (in ze.sr; J~~~,.o eom.lmz&~e 'tarwvt, eM,! 'm;s~' ·relil.izad- [lnn :p'rel1.VClf.afe~, wW riiatetia] d-n)pudu). ~;{t Iz1J~t~8J, ut~]i2t~ :ab~O:J.u'm.: a lui .0 l[tt~v ~1El ~Lo~ ·cte o. . ~tn~ se ga5;e~t~e. ·m. N. T, nu:ma~ m, ,,~p:~ia, {iD ,aU,rtEAsu'.(. (~O aui~, ·C8'fe ~ite ~[iJrie :Lu[ Mawd Cvezi ,f'~ 88~"n. 11)-.

30,. Asnpra, lu[ MI,. l3~ ~1~, 'v~J p, ~'1' s~. ..

3'L, MI. 9~ ~7 S,.,; Le, lQ~ ~'i In,. 'ot :~S~ Ji!. ct' [)j]~ :I~". 1.81'"

"32, F. ~llcl! IJas. ,~c;u~g~/f:u.m: fih UClr~,- Leipzi_8~ 1 ~31~ :~. 5 .,-1. H. "f" fl, -S:mtlli! p,.5~,

.l4. 4 ."E!~i19',(·ll,~ ~:~i ,[mi s!elO~ legeli,m. :inrlina voutd:~ va aduee ~d m. 'vOtl~~<d':~i,~ 6), ~tfi~ariil'eilll'ib~ajulpi'di~m G11 smnhl~ Ie.~i'e mJ~,CiUII_OS,'OUm",1p \1':, 1': E~ po~ib]~ c~ I~a 'sis~, '5. fO~t illfluent-a c®~cep:ti,ej. elenistice a lui i6yo~ Me;PilUfIKt~~ of. fK, I.eli.wn~ Das .EWi'tt~eli\u.m ~a'ch L:UHrlS;, (In'n~ 31) I ed, a ret . .:.a., ..

ltDgel\! .] 962" p., 106.. 1

$,5. Ezd. 8~ 4']: ~~Cki~ IB,'tocm~] li!.Dm. g,QSpoow. ~Bi 1['@:lta<Sahlitt_1 '~~' p~~;t '~i p[ai1Jmu,. :mutJi ~94d. ~i ta~i; m;u, tot ce Sc;m-t '\'tit tr~~u;~· ~a mJ1l>~. ~ Dim t61 ',c,eea'~"~ es!t;e llWi, in v,iiil~

...... ''L'a;,y.,r:II!I·AI"" .... 1;;. c.!I1'~b~i ... ,ii 'iI-_:r.A-,. - . -" -: ... ri1f' - .. _. it~ ;:\' ... ],,;,'iTi;"'~ Eij'O"t'i IU!U, '"'. ,:I?" .mu.~ ,Il~lijI.,","'LI!~Jo ~L\ :6~a, O~l. car'~ Siwilii. :semW!W'l~ i11U , umea ~!; .... ea

tt no 'var E1 eu '~1H 'm~tuJi\l.'~. C®mp~ oom'Wii~'~ii ,c,1], s·c.~m· ·iliOOlI~ it~u:. lui DfI!llm.n,e,~~t:i, poa;te fi :ps~t;a In.V- T, -'ti. Is 151, 3~, ~ 'a.t" !lb. Vl,elhactu~J"~ Ol/a()dame) IliSiS He.idelberg" t'3,9~ '~p~ 12 'S, in . rl~ 'lntertes:ta:mt;tar-e,j[,S1ta,~ dIe,. ,62,t i:~ ,~ComWlrlfl;- Snl1,Wm' ,~i ce]or ~~~i. :\1'8, fi :sem:hfi'J~i ps .. $nl. l4~ l ss .. ;, J~b" 11 ],6i 21'. . 15;, ~~es~.·in mml~en8r~ d~" ~ ~~a Mh~~ In lScri~[es· m· '~. ·M1C-e~

'I' ii, e: ,n;:P11 'T j!};£I£,,,'.:I~ "-" "'J'"I' m-' - 'l'I,a·o~ ,'-. ""'.'1' T,I

.!:or' ,~iiJ ~!!. ~ ~~, p. Y'liIl:[!;~',~ 14"",, ~~~nl>ea,m _'''-J..! _ ,~,"p~ ,~7 :~,;, UI~.~. , ;;

'15~ 1.!; 1 C~~· 3" ~' ~.:' ,Evt;: :l2! IS,. . ~

:)16. Aim!,", lu] ~c. l s, ~'~!I vw;~ ,~I" ''!6~:.~~W l~l\ 1 .. 1,2;~ v,ti p. 8

, . - - -. - ll; ..... , '

:0. 9]; pll3Jln 4~ 1 ~ .. ,2'~, vezunm :sWil.

l,'. 13h~~ .. 3Q (00 j i,43)!, '~~! as lSI..; 41-S6!~ 1 ~l ~l-·35; .:io, ':n 2S"l1>i:k 22' 1], .. 14· 2:J:. t,~~'3 j.'],,.~6,

- ~ -- _.! ! . :!! ~ " ,. I' . -.

:3 a~ 'VezLEr. 57' ss I. 3'!"., 'Verzi p. 70 8.

40., ~u.:pr@ '~C~l~ exp,gsrui 'cnetm~rl~,e mave[e'Di~1 v,~~ p~ 661 ![L

'«,j ,p. ~,o.g-., .

41,. w; S-a]m~ JiJ~~tr(jg;:(£ur t;t~it.h:fjDIa:rsi:'u~~ Digs" Go~ge~

:[95J~,. 152. - - '

42 .. Mr. ~~ 261 I(!:}: L~. ~.4~' .2Ah 15~ 1'1'~ '~D;. ,lS~ ,li4~

43. V~i ~ .. 7:6 ss, ..

44. Vem: pp. 6~' J~.

~I.~L M. de; IIJO~dti ~t.V ~x~HC:;8itio~ ,d~ l~ :~al'~bl@ jjJ:e 'n j~iiv~~:c (MI.

J J't J 6-~'3,)" ~ in ,lB'j J6~J ] ~j~~ P,P"" ,~"l~S4 ~ A~oi, l,p ]eT:{:n~i~.s, ,~J)ie) .... 1Oii!!in!o'lJl:~·~IIOI···, des GlejQblljs~~s 'v;om TJp~allJt UJm:~t dem 'Wei~. ftM.1. 13~ .... ' .... --""' .. "".: ,', j "in Neff)U~tf?jme,fuJC(!f. et. P,~w,..id.i at.!:: txJ1• C'I!llffilmillJDj = . ... 'L~icl~, 1962, p,p,. ,~:9-63,

46. It BuhntSJnn~ J),j e aei;-cht·c-h.te,' der ~Yllo{JJ.rti8(;;hel!,' Tr.aditiQ:n~ (]. a 1]]'·8" Qottm~mi 19~~~, p'. ~1i03..

4"1. 'u. D@lm~l D\t~, Wo.n:e~Jesu~,. I~. eU1 _a, R~a!, Leipzig 119:3 O.~ pp" I ~ ~-1.3;6"

48 .. lb'lp", 'RP~ ;;78.,~.

J 1~9: :~ :~v~"h.~i~> ~;mil_I,~,~~",:)p~~~!tol~~~~e,:~r]~

,splt!II'e' ~11i1~~ o:!'t~, .Iii:! oJ !,;)Ji, ,I: ,II;; Lia; .. ~~ z, ~l! U, ]~; ~~ :u;q .,.:tit" ,..1j JI i;; ~o;;r'J ":!l::

. 8· 12,· l~,. 6!, 71~j, 8_ '4Ai 1 :ls. l. Es:te un ~tul ,ao:3ent dia M"\~ CiatJ':e'i tn t-e[aw~~p. iSl?htl'ill ¥e oo~va.; C~~, 1Jll. bI'~nt'~~~mna IfMa;bol~f mMtlmru~ui~ ~l, ~,rn df u~m~nj-~" oort'ct.ya~~~l~ l ~), I.Q,ca. ¢1f1du'~ ulJ',bttt[ afMU§i~ e\l 5'uI~~~~; ~~l~ l 2~'. 10 ,m:od.1ij~mmat'o([t crti;' ~ r.cv&s ~ ¥c ,,8,~ 3 3 ~i Ii ~d. l:a~ ~~ e$;te .mw o~gmu d~c~t' 8,,{r,po~ [n In. li,.. 70;.~11!.2.

5'0." C~3m Mt., 16, 20 IGU Me. 91:1 D: ~1 ,Lei ", ~iti ~l as~m,'eil~~i

.r:', 2,l!)'Q (ruM .. n9/2B:~ ~i; III :dii:,~j·tMt. ~lij~'2.l,~ I~M~I' um~ 37. M~,-' J,lI:tl[!SmUltUA e;sile d~ glSjt 'w biaJdhijl!) ~i~o,~tieQ ~e~ mal ~p1ll',i.c;·, 5']". E. Ktos:t,ern'.Huln~ Des :Matth-av$,e:itttl'B-ge.lium,~ ·ed. I~ i1;",a!, n.~

hmgMj 192.7' Dod~i ~p. '183', .

52" E]_ ,B,pUIlli' .' 90 de on m ~ ;~j e,sm ma dimtf:e' ~cmristiQl,~ ale pTinclpMe. i'~ re~~ (~, m p~~Jdl n0100); !C'[ ap. ,de tilll,(le 4~ri in Mr"i ~Q-~~d:rutI!l·m M$. "fdle 2 o~,bt l't!, Utili'Mrea;,'('fi1v:bm'lui,~ 1 'pamct~r I~:e ttfKlihie (~tE~ ,~d!ll?m ,~ce,eru~', reste un M,~sm ,~llo Illd~p~~ .. dtNf!7I!Hl,~, Qhcsi~~ (m.!C~!. ,-;Qtund~i).

5~~ h u:~nt~e'a, 'Ibm~ 1~~lmsm.-._cli;i p"a'ft;iwpiate, 'mtto'ut1~iv:e! .P en b'u. a

:~eg[1, de ftaza ('\mQeden;ta! esle 0 MrnIt!ta, tripi,~~mjt;ttad '(E. ID~I tm~~ ibid. jl p. 10).

54" in N. T, pluralw ~p;Me [a Mr~ de~ ketzeei. ~$ ~1l1 de, on;. ll. Mt. dat~,. ~"L~~ de-;~iDSp1~~ce' m1~ let};!, 0 diifii;! to ,Ful?1j" de l~an ~~ m,

J:lI'],.... ..",~,;i;;:,,~'ZIi '

y_L!o 'YIi' ~[~

5:;:., A~:ori$tul, ,mdtca"t~ v lktl1;1l§:)ld un !.~_Ji~,l; ~~ti~'~:~~,1U 'p,eiijU. ,8:G.fl,e 'Q J[3JCpun~ ee IIJIm.ea~ llncei. abe ac,iltn[ Uwececlenie)~e~1e 0 ticularimte sti]ist:iC::R mn1itei,iUl:HL (A. :s ~fuJaUer~ DeCK 'Ev«:ngeibt . tJiiipli~, Srutt@;att1l" 19~9~ p. l:3,).

$5. nl'" fit 1I';!t~v ,C;u, ~te]I~~ul,,+~rr c;~s~ I~, '8.p~' h, N. T', n'u[ 'at

'Ii _(~ ;!l:Jl"II Oil (I, 'II "J 'ii:5.' ".., .... :l:W -

lfJ·-~ ... 'l~' ":-4r-1:JL::. Jjj~'~ ~'I:]~ ~'i '~~/-

J1. Um c.,u",:5int :Pavsrita[ lui iMlt'ltei t,m ,M~j, de ,cind~eci .~i Cluua

ad! tm M~. de ,eincl- [!!J'~ m, Lc. defmCe! 'orj). ~

5~_ ~~mll~a"estt:e~ ,~:~m;~eulruiltau.t ~dtd Mat~i (S'j t; 13, 36: 1

1 j; '14; 3;, cf '~i 241 1..; ,~!i5, l7}.

, 39. -0 p'~cularl~axe !rtlli~~ta, ai, lui Mt (A.' SidUatter~ D~ geli~1' ,MQ ~tlhii~s~ Stutt~aft 19:29~, pp. US, s,), pe c~ ~~: 0. IDd]]~0'~

I tZ,ori~ ~iJt ID acerd CU Slil'Ll] lui :Nijatei e~te'~i '~nd ~a ' " , " para'bole:i e$t~ cerntal1u,m voiblrre dl!1:'eola,~,c~b]~ ill c~.1t'llahe ,,' 'saj ~ fit ~t:e' lui r~,1b1$ i s~~tm, fnt:y~'blti 01!,1, prlvtr.'e, Ia J{,.'3ffab.Lili,

re~a. :ill!.tir~tlhli.lnf Me, (4/i lO:-liRfj,,!:fuv il)'j-ro,V~ .. ~~ ,," ," ,

1.7: E1tr]ll~rt~v ,o;~~V,.,.l;t'~ ~; f~sl ~eJ 11e,c~ cl;aMi ~clriml1ata,

m ¥;@iMjwe mmcta 'M~', 1':\, ]'0: 1;;, ],~. '

, n ~ • oJ',

. 60. hi N',' "fu ~l!1''''~tniJ, alP'~u m.muai to, Mi. (1::;'~ :J~~i Iii~ ]_

:an!:a lill(l(O'H;kpfJO'OV 1D eltlda- ~'Iul!ei sale ,ruife.stirl QaM*epc ]!t sy 1'[, ~",:~(Dln Hut: eu 'P&uD~ CllW1." la:t) tre:buie :~ide~,ta, ..... ,~ .""-, .. I>e(raotio.]]l,[tH~, ti~nffi¥(llr1el. deoaree.e-.>e~·,OOrcJcm~1ijtne ,~e ~e,,~~e~~,~ :a1l1.a:tla-~:'lJj ,~~&~£tV :~,clnt[r.-un 'V~[1!l :(U, un in~eles ro:ai pre~is (~t Ju]i~g,e:~) Ii 4,," -ldup~ 'P'i]'-erea m.ea!, dat~f,ft!t u~~ctl1flj'~';;~ 10 ~Ue loe I!JtM - l,.

.. I. I ~ J ' . :Ii .• ,

'oxr~e;i\! a:p~ :Eu.llnai FIll: M;L A3,~ 36,! JlJh; is! l.1~ §ltlB l?rJpL iOl125

~ 1. '&~re5ilf1 ~~fm:v. tw.i:v ,tivy 'R~d~ol'tt1ur S~ ,re,Rem ,,,I,Ci '-"''''-''''"'' 'cllv;m~ t1'1 flit 1 S" 1:S~ tar' c6m»am~'a eu 1\(.d\:. '1~. '17 '0 s~j'l!e$te, ea fi

ind ~} 0 camc~erisnciJ]m'~~p, '

m.Des~apata~mfir'~umtie~dhal"m.M'~~ n, 1

,~ s: ~ .c;_ l' j.~ , ,r \[1'''''. ~I ~-iP'~~ fl, sin,gu[ar' apM"e,IQ iril-t. u ,li eri, [D ,Mcf.,d.e(~0n

'in fr:. de "nci~ ~d,ar f~,~11al In',,sine Ilil(]. este SJeTTIDiSoa1fbfi deoaIle.oe, Uir,~66, In, '~A!u] ~~~sm ~S~ an ~t ~SJ] pataJ'DJ~i (MI. '~]~ ,Z4~ 2ry). ius-a demn de, :notat: OJ' c1i 'Miittel ~ sb<himibat ~111V'rn.·tele ,E-nl. ''t~ '(M~. ~4~ Sl.):t ln, ~ ~~~ I~M:- 'l$~: :n~~1;(2) ~i ~~ ,~~ ~te 'mti~l1l n~t,esmm_eU1w 'cru:e',1I1~1We~iig~Fl[-tiVllJl. ~QJe~ti~ail, 't'o-ll (typQU; tIT', 2~ ~ 'eli a;re m 1('pb.'{l "t@ij &ypou (l~.~ 1.2i) :27: m: '~J~"iY«l, '[ll 6~ ~,[f

IV X6~t~J'~"":IOu 1[(;rpcyU (&. 12; 2~8J~"i'v [t~p~:'IJ;~~ ,%op'tOV); in ~3:~ 3~,

... -t'., .y r'~ "ii, ~

'CwV ,"::!:J,.~«VI;.~LV 'W"U f.(;'Vp01.),

64. ~A~~pt~l!;;; ~i1[;E\! ~st€' 00 elbraism S8fl]l, Ulfl& ,~re.:ch an septueID1lLsm, tiph~ lui Mt.. (44 ori) ,~i l(';. (30 ,o:d);, ,M&'I' eare ,:preferli alw: rme de, e:~'p[-es~~<i' :ar:e: mumai ze ee e:j:e-mple;: l~. f;i,ll are ni,~] tm'lllt,

~]lF.esia, '0 3ij" &mo~<p~tEl~ ~ ·'~rrE'l,\I; ~pl~re 'In, N. 1'" ~0:lImitt!] In !i,m!opH60:

~.,j 1 -1.' '111;1:'" .;1'.", ~ ., ,. :I'::~, fJ, - .E! . -r;ll b I!J.'t:: . 1 enjJ ,J'I-'i!'i!;;<" ~,.£, O'El! 0J1;. 'IJi.e ~ ~ ... ,~ I,

65" Un ~uvb~ :mv;o1"t~ al.lui lvu1}£ei ~~ Id.e. 9 ,®d~ Me" d,e 2, on Le. e J ori)~ m~i ftiec:y~~t~~±]]zaryte '~i '~fu:tll ,Evar.J.gf&~~if!l a(tl 1'a IfJWt., ". GasyiY pJ!nIi(l~' ~p:rJte;t1l11\(1. a~ 13 {liflh,m jWc;, de 4,o:~ in £;4; - g",9 On. 'li;.l'at.ei:l-a ,m8e~~t Ih'1ioe~tw lui Marekt, In c.rnci pasaje, ~i 'in 9te cele ,cit1~~, c8:1llri.l .. a, l1!ti[i~at p~: ,~i@tQ~ (om:fl-r m ,Mt 13 ~ ,3~8).

67. [~ltiiwfU;ea, ll~iltza_t:e ~~~i 'PFI~ 17 S;"lawa:fe ~ll,~MI. de' 1r5 I~rl~ .lad" I '~lta Pede:m N" 'f. tl,umai ifL~, !2., ~2.

68"lNmnElJl.in Ml S~ 12,; 11i,.J,;8~ w:~ies1il:tdliliferi,hl,am'bell~ pasaj~, d~0~reoe m, ~t ];l ~Vtm :inter'prm~ 'bt.ad:ii~~~B]ili RlfeJ:rn'dtl~e ['a '[s)io mel (~f '~~a]~let, [ud~'tdc;t:: din 13" .2'8)J &1, tiW(tJ !.}e~ a~Ueate-1l e-1re:~M~ ideii, ee ,p~tit Ml IJc~ 38, ttellujErprl'llit~, ea 0 lllZ!alll~jtt,ia~terii'" h -.:!Ii; lm 1M, " 'ate!l.

\II'C~ --- _ .

£i'ii ,,.,, ....,.!lJt ,~ i ~ • 'I;:l'.: ,t._. ,;!l.. - •

U'+ 'IO~ 'l[ovl19uru U1-~~~iEI! Qit ~iHDl- 'illo',!.i! 'OOV'fIJliOiIJ tr:'~L!l1tle Ol;te=

~ ~i ca flind: WI ma:8i~Unft tfia:Villw) dooEtt-eee m.:Q! ,e:ti1m, v,reI1iD~exeru-

ill de buT. lif'R,j '"81q~j ~~'ti1,VQ' .. ~:r.m_at ~e; 'tm adj. Sll~stD~'va1,']~nntru, l1U s~mmb ~asim \)i-ill~f Su*~~~~:o {~~'~'. l i; lQi,J1 'C'c.E,~V~ "Coc~ . ~~61d1J~ u I~ .. Sr~ 10) i '0:' 'J\'COi!Jf11P~~~ d'i.av-o]1i~1 ,a:pare [ll!~ma;l in, Slnop[i6e;, ~M~', l~! ,1~ rpL:b o/~m~M·. 4,.11)",

70., 'N}1flmi, ~id in N'. 1'. De ~lnen,ea." n~ e'x]81a ni~i WI ~,em,[u,

ln afij~ N', T. ~le'INtr-e, ca~~'Slte Q'fQuliB, alm[(l~,gi' lui OlL uto,~ rit~:

O"Ja~:l~i;~~~ !:C.r'eatli de Ma~~ in~~i.

71., 0 ~fli[ie81e: 'G:arJe ap~re doarin. Mr, {(de 5: Qn) eu g'~'ijilivu.1!, P']lIi~'

~l ~v til&\U,\i eslt ~,~em~tle~ 01, ,:Bvr. 9[, 1iri ~misiu.nea ~,c~ ll1lui 'l!e, .. 3na]Q,giB eu ~J~Ullt, d~-QQttjSwc~e este 'un. '8e,mi~tism tlb'i~Uit

~a:M'ete~.

72. Un cu,yim;t: f~vorit! ~ lui MS:iei tin, ,MI. d.e 1 OI"O'rir m Me'. ·1fii.c.io~ datA $'1 in ,tt" d.e 2 ori~;/(!t ~', e, H~wl\tins, H,'Orne. Syitopj'iC:'ae" ~ ca ll-a~ Oxtijtd~,v L9Dg,1, p" ,8 (~ita..t"fl~ 'a:~~1 'jn(i;o~,o' simp]u: HawkttasJ.,

140

'NlO'" ... -~ ... D"" 'J' ,j. 'Illi"'"[!'I!I!'1'j""';' ·PR1M' ... ·1!I!~· ~',~ 'r~c·11'iC'

.1:;' •. _ ftJi\; ..... _~_It\.L...~ . .i.:'ti:; ~ ';,jIJ:rJ'~l~ ,"_ ~"\ tb.FIj. JlIWiUd

! B, •. Cb~~axea IDa ,ucu]mrel ap~ de ~ap1~: od m: 8IinOptiC'~'J iDsi II a 6 €,Xrov ,~ 1Ct.'KO'»£l'CtO ._r,a infinlrivul &.1(O~e.~(b (dupllrJw~

GU pl1.U'alLul IDttR Sel ,ll!e~~c Itumai '~ll Mt~ 11~ ts';: ]~~ 9J 43.

:89. Numw1. ~QP·]e$ii,tor de ~m:i~ulu:itl~.lh1.,gYis.t~~e ~tl~imtl~ la . . '11 ... 88 1111 slllim.iteua. ~a ma!teria1ul.sp.Plcia-] all ~Ui. Matei~ ei .Mte :·ftftJi~i"o~'~t!lt.1 i~. Ev,(UlgheUei intai ,tin ans~lnl el, Reeunaq'tecrea·,aees- .

. fap't inv.dideb:i reredr~a UZUlaJUl dln MI. 13:, .36 ... ~U ]1 .0 SQr.BA ma

i~ i·spe.tmall.. .

'90. eu .rmeme 111 d,esplI1irea d~ ]a .;wudecata d~ SPO[" ,apm,lin. N. numai 111 Mt. \Wi ell, IIij~t 5 ·8 in tQalte eele wei loeuri; 1'3. 49- ,2S.!

I

2 '~··rdo-ui firi.

91., A. 't. C~ Xhel' Pf:J,~bl£s f1J!1eJ.u£,. New Y~j 1 I', :U ~ I!ll .. 28. 9'2. S .. u puJ' I ~: I ··mw.rpret~~a pambole~ sem~i\O I 1wI p~~ 0lJre I, II gls.cit-o in Me. 4~ l4 .. 201~ ,~ii~l fa :8 efY1Ti dl'qli mgd~l (C\\ W:" ~.

mil!!,. n'~' J~u~ 01 tAe' PaFabJes j, :P~dl;Bid~lphla.~1 1 Q14"8il p" &;9). 91]., ,J, A.l'.lI~~i~o~, ""tbe pm-aM; lof 1~ lOI~ l~; ~', in ~ • 19S,s.~ PP· .. l!Sa2®~ ·.i J,eremifl;i~An. 1IlJfl!i.n:v] in .TIl WBNT1 VI, pp. ,4g4 .. 49.8~ .w ',Q1es, pp. 493 ss,

l~. cP M. ',.' m~c~ .Die t(ile;ch,ri.fsB' Jesuj ed •. a W~~, 'MiWste~

I '8" p. 47~

95., Lo, t, 41-·4]i l.O~.J~4'7~ 11~ .5 .. 8,; 12~ l~l.l; Ij,,- 6·9~ .. -4, -u I 8-32" is, '8.",1 I),! Ui-32; ., 6~1 ~~I, It':31~ 1 7" 7",]O~ 181< l,-g~ 9-14. Dg;' ~il'tl Jm,gvtstli~e ne Hidr,pti~~e sa atr.llrtdm ~Qa!, a~~te paraoote; ei traditil In:eluYm~~ iBJ. sc c~.~..pam· d'e' lexemp]u... retDarca, esupm pnzettwiul i.s,kWj~· ~(n RamltrohdLi l~l~anl~e d~' 'La PIli" 222 ~ ..

96. I , •• A. 't. '. ~ QDmS,OO ~ :atras. ftW~,a ,Q,Slu_pra Ul!re.·l, exoop1th ParaJ.-

: b cu qa ;CI-B! strkrdi tic... 13.i 24-30) 'W} I~le fapt~ n[egoDcl. Tollijl acw,Ui. com:piL~ie :s~filmi. (vm p. n 00), care PQf1tel 6: numitl Habol., nwmd mu: .. l!I:Q seaii 1imimti.poat~ 0 lkam~ deom~~!.

. ~ I ~,'-~-

91". Le. n.s !5~ veili pp. }f4 58>.; III 2~, 'ved .Pl~ 11[J~ 1,4l, 281 ~s.

vezi p .. II j;~ D. 911; 16. 1 ss, veal Wi" :5] ss; ..18~ t SiS. I '\!'~w. pp, 1 M.ij~ ~ 18~, 91 a.'j 'V~.;d. 'pp. g,' ~.

98,. Cfl ~ H. ~;e-l!IiQ~EeD", 'I Al!i~~'YRoJti~ ~ mdlti,o~gut im bo·mas EvangeUum.if tn r.'l2~ SS~ '~9&~~ tot $4] - 8.46~ ~ie~ 001. . ·44 s, ~ B', Monle·fio.~ .~.C'~,m,ariSQnl Gr-tbJ~ P'.~les O'fthe OQB,P~~

73 .. 9l)V ill.ci]nex~une. 'C~ alte panle:ole·: Mr, -de E.l eri, M~ da1~ La. de. 5 ~j.

'74 01tioo j.' it ill. ... .•• ,;Ii' de' - ..' c- . - . •

.• .. v1OOO~ c.O'n\l1 'IV ~O'taJ.! ]0 Jilrll. I~ _ ]J. IQrnJ .m Me:. de ~, or .• ,

. l,r:. d; J en. cl, p. 40, n. 3-8., i.!i V:e.d mm SU8t Itt 71. '16. Vel.;~· p. ~8~.

11, V;zi p. 88. 78, In kit Idlel.S wi, m' Me, ru.cloclHlml tIl) J.e 0. da!ht. ~.]L" ~,r.h"~"'"

p~E.lm eei cam jHE:lun mf mnt-i'L1ll. ~B\!I8f1lfJyapwte namai in. {13" .4.1. ~ 16~, 23). Dooar~ce· 0' :-av3Gtl~)v ct't 2:~O'U, din Mt 16~

Je.~le' WJ. a'daQB, mateia]J, la, Mi, S'l! 53! ~l ])~ate fi p:ri:dt t~. @,., .

:m'~hm~ c(Q"a~t'crtsth~~it .

19 .. in Evmto'beHi numai ::'~, .1"" n ~3,' Ie,~. ~. 'N ,1'"i1"J!. !'f!t . .m .• ""i.oil ]-.

- - -.~ - - . ------- an _.:;w-~ 14.1', l~' J nl.!Il:lil 1.1 ~ II! 6i0!li .... ~'~ml (

80 .. ~n N. T. ,aeeasm Ii>runb,P,:Lfi!th; ~pare numai ill .. Mi !,3i~ 42j

genitiw~ ploollutle 10.0. woP6c.;"~es.te·PEl s~t~s.m. ~l. e . prtili: ~v.ac ,erislica, 1!1;rl·MtJ in 'N. ,;._~' MI .. de~orl

i .. _".,_.Ji ~, -

mc~wat~\ Ie. 10 daitl,

Sl'l Vezi p. S7.~ Ill, 52. 93" ,Ai1calO; m legahui'G1LJ)juwcata'd,_ i~oi ,i. eM.alune Ia

la~ l :S.J apare>DUrn!li m MI. :~a.! 43, c~:eQ~U ~ v. 4·9.; .251 46.

~14,,, Qivint ce apaI'tD:'WllN m .Mt. (un b~we.gtu11mo.~ la. N.

0. alme 11 D;m. 11,3. hpm,jmareat el10t 6ilfa;~o.l. ~i Eo.·llllll<p"""!.U.,\III~U .DU provin din textw brmc~ o~ 'D.rm.~YI ~pe un m.a&nteJD~~itor varBitm~i ~~! TltO ctctlOJJ, suge~az;l ,cl pOtltl :fj ~ttiwit l.ui Ma'

8S.'Compam"~:S~rar~b ,~~ill!~g_Urm~i laM:t. J 43; l7~ 2.

- .

86.. Jhnpir,~a Tatifini'" ap.ar~ in N, T., nmnd in JIlt 1 ,] ~ 4!~ '.

29.~_.~ru de *a,t¢. ,~ri lD,E'YitJ!Wljletif!ll~ui l"1l:ma (51.; 715; 9Qi 19~; 9~ [,.tB tlll\\i meu ~l:. 11.9.1)'. Al'bnl:tkw in N. "E; :n~ai eu 1m1 pro.ntm1,: ~.",", ..... ,_ io l~@r. eu lice]e~j louv.im:te:i Le.·.1 E, 2. (nlnlp:iiritb~ Ta:~5)~1 ~i z« tl 3

(,~pmtla.'Sa~~··~ --

8'7.., ll:o:-~f~JJ CfO~, iITt~lOV.i U!lWIV, ~'ID:V eslao ,cl.fc~lo~utimte. .. ~eri~1i:o_,ma~iBrDi 1'~fmj nume1e m.viQ '~n U' de ~O d - od~ ~ll .

e datf)~ 10 Le. de<i ori~ ~um.ai: in .20~~ 17)l; cJ. HawlciDs 'Pp. '~.3~. I ,pmn. [a pets., 'It ji~a! IhU~ :aiel in N. 11.

. .

142

AeOQJidim:S'n:no,m~ ~nd ~f tb~ S,rnoptic' Gospels Iii 'In ~VTS ~ 7 1960-6 i pp -e 2~O .. 14t.

·99! Vezd 'p. is, 1. (21: ·1f'~log1U.l u.~ *~ l,ogt'llM,uiui 1. jt~. BWi\lg~eiirJ ,hd 1 Acestea Slant ,~uvbltde secret p~care.le.~.·r.Qstitnsus; ceil vlu [ .• O:~i,cine ,atl~ ~~pli~alia 1~~p,~nve.taJ a;ce8,t~f cuvime nu '\'~"'''''''''n::I~.

tMtll.1ea. ~~ ,

·2. MI. 24~ .37-39 (LIZ. 11. 26'~); ,MI. 7~ 24-,27 (Le. 6~41-.4q'J. ' to~.iJ ~Js. 28 ~ .s: 1 • ']. A,c;ea~tj est~ d~:sc.opitdt· a Rr,ituei pa~1 priDcipale a ,1,1!,ILJ.!Li;::,uu.1III srodll:1 a'] 'hd ~-,l.'HellIIli,l'ri.iJli:, La P~rdliDle Evung,e-1:irl'ue4, B'

Pari.8~L~l'tl~hl, 1947, p. 16>9.' '. . .

4: T. , . MansoR! Gij',ttl,g. G(!l Anzeig«~1 201 1,51 P" 14 5. r, w. 'M'ans~n! S~l~g~,!, ~ :; 5~ ajlW. ]a a.c~Uiji r~~tn'l' pe m, ertle:' 'PBIl'abol;ellt wit Bvamghelide'si:nopdce 8UDJ "Sill cea mai

p~iJtW~ :adeY~ate piriboltf':; jplftinele );il~gorH sunt lDtoerpre,iirl "I t)~ea ee eIaJ, la, ori:g'm.e 0: ,~IA,'~

16~ Cee·;i. ee "Jjt-e 'e"Sientitl[ e te. diferen~il in s;imbohn~i" M~ 7 Pm'.1.c" 6~ 47...49 (,c~a ziCtiti pe slmci ~i ~pe)nj.s.i:p)," Mt. '7 13 is ••. '~ , .. ".....__

ta Ilealqi ~ cea ~~mt!ij, Aft. 1, 16,. 8-pfrr. Lc,.n, 43 Um,mld blm eel :r:iM);, ,M. 1,,2, 3,;5 P.at. Lex. 6~ 45 (co,moua f<ea b~1 ~ 'c.ea I'f!~.!1 .24- 45 par., u: 12, 4146 tfid.eLitttea tii intldelital~ ~_jitQ1'ului' sun! ,a.m~6Le d!ilt..!e~ 'Ill ,parail;) ole siltpln ~aD.j?te, UiI. :f'o,r.ma pa~a1elism sr r ~[ted,~ :fi d;e. aeeea lil:U";"~ an lO~lLd ~ici ,. Cj: W .. ,;]"**"kAItI B:eitri~.K.e·lt".r G.teichl'1isfor.;jchu:~g~, ,DrlSSI.j Gouinlen» 1953!,.p.

T, C,f: ,Ram,. :lil, l~';, rWei~~ §l TamltwiJ.e'. ,

8. A~ . :0 d~c Qx,e1uplu" A. ,Huck"lt Li.&tzmann~ P}'lJtJ'F8 ... ,." .. ..,.n:~ ers.ten &,vplgelr,e - - e~, ~. 'IX_..~: ttlbif]g~~. 1916!:R. 1~'~ E. Lo' ,Dt1S E~a7.JgeUfJm lea MW:irus, 'tJottml~ll, 19:1' .. P.i :85,. 9. \!ezl 1 JS .s,.

1 Q. 'La S:Eaqit!!1;i '~ecimi !I)11l ~te]. r+ aeiugat'O :int.elj:;feJtafe 36-4J~ 4' S" ' •. Cp 1. W" Daeve~ ~;ew,ish: Hemf?7Je,u/ic£ ,m t" ,e i.,. ' .r;;,Qsp_al's. (j;~d.,A(;;aj,Alsi2!n· r 1954! ~p. l-O,~ i$:.

11., Pr.edi~a' : lla fes. se i'l:Ilparte tn rrel :sec'1JJli~ W'Ul prOr"l;!jc.~ 21).-26); un.a pare1lMidl. (()~ :;2,7-3:8) -~.1 'i;!!OR puabdliCB (6, 391.4~)· 'H:,e:ij]jdc:i.~ IJeitrage: -Sur' ~S:(:dli"th .E;!. wd £tkliirung. de's .N. 'T.~, 1900l p. 43.

1.2. ,EvanglJe,U,(;l; '"-L Toma';FJ; leS';il'1 puaOOlele·Hl patrll ooaZ~t'13araoia. pe~~eI,'Ld ~1':,i'llii mare (g)~ esm ~,e~ata CU, parabola; seminaWlrullll 9~~, ,amooLa Ia gr~l!L1,telehri, de mn§:tar (210) c.u pm;abola ,€opiilor din ! rin~ 1(21a»)f.i I~ea ,~. ~bri (.~llbJ;, m l{'Jg~i(lI'~l~6S.~ ltel p~bo]e ea. lnc' P co. ~ -00: om ,ij.V~:ar tboljaful, fteb.r~ -e~i1l:a-,tea- mm:-e:, [uotatb-ru ei tli ,a1 vi.ei) au faSTr eOfU,bii1ate; in li)gh,td,9'5~S, pambo1ele M- tIJ..

I · ,.,' i:~'i'j," , . ~ ~ :, ,. ,," '< ,i" ,

IlUi ,3 'fum,el~, ~~Qaool~ E~a II, navahlomJlw~ a,oo~te ·Ia un, lea.

13 InuociJLJCcnLe ~a am&1doua par,abate ilemcm$jf~Q5 tr"'Jj'Url Ilni-cwr:iltioe a]e' s:ttUlJihrl, lu.eMlic rrs~ 1 'S'.!t. ~l!E;·t~\I j -. ftnpQ;~ol~V, tv, A81Wtv:, 1-8,9'; rI'tmt:\, liP'; IE; 1(oi" 'tiW'1t\~;pec~oAq'V m~'il\l'); l rut,i 'Gil!Hlex;ioo'ea lor,est~'ma! thnpur{o tl.ecfbLfiCa, deoatete.1.O v. l,

Q;\!''COfB Au es1i hHUU'l'i'q, ia1f'l'ie:stuJ, v.ersf:cillu.i 9- nllr~]looTcda en sd]ul u, T:i',eJbuie Jte.,Mf!,men~8..I··~Ei,'se n':Qte:ie cil ~'f1<g1!'V!El~'v :n:'QWPp,· J1V (l,Bj '1, .'9)j IEl~~ este tui' lueanie (le, ,51 36! iD,~ 9~ ~}~ ,2'9');. Ulci bacH p&lf l~ 12;VttJmllfi~1m~'C fEe.,' J 3<, 1:2, Ui~, ~n ~ 13i~ i:i 14.j 7; 15~ 3:; lS~ 1~, ~,; '19;, n.,~.

1-4. Cf.' R. MeL" 'WilS.OR~ 8mdi'es i1j the: Gt»pe1l OITJtD.mfJ3 ~ :Eon ... en, 1960~ ,pp. ss s;

1 S. \reZ] ,'9 ss,

HL 1. Sicke,' krg,et E)Al.z'US:~enMbertverschlede1ler Paraeln im Mitt1i a us :~viil!Bgehl!m .22!, n .. J4~1~ ~r. iJyzan·tinis;clje. ,Z'eit~ . ~~·rlft''J ~O~ 1'99 D;t.p:p~, 153 ... 2fU.; n. ,B~~, ;·::a, .. t-Ufusion, it· p'~ole,S ·~~niq;ue's~r\ mR~e bib1i~; 4.1! l,~]~t".Pp'. ] 1-4"9,~M. M'eil1ertZ, lie Gtei(Jimiss;f? .Ies..Ujl ed. a. IV-I;. Mio'steI'j 11'4.81, p~ .52"

'11" oj; M. Aihmz~, D~e Bols,r;;ha/t de, N. t; L ] ~ Z6iicli, ~ 947) p, 8.9 s"

LS. 'at J, DllpO,I[t~ I.eJ ii-alilUles"i :Lo~vaim~ 19S4,~ p" ,152 1. Jii .. 1-. "o'bitls~nJ - .. The Parabl~ of I.ohn 10, 1: 5!1;~ Z!YW; 461~ l'9SS~1 ,p., 23~ s, p. ghe~te~ ,9 .'. smrl'~,ea; e toJitDpiu a d,oM pa'raborle in In'. 10:, m. 'rima; dupl ~timsp~ ~me yorba ,d= ~~i,er' (vv. I~la O:Wltt,,,)~'1n.a

dc,ua de. p_ilor" (vv" Jb-S)

]'9. VeZi 59 59.

20" Mal sun! incit douJ m;:~ple. dln }tIt,'. <2*1 ~ ss.: eU, &l~O'u~ ~ , t. 21J: 4j cji21, 3:6~t cU' t'pvamv ~«\ CtllltU&tvu\!'~ Aft. 22! (l~;, ct' ,i.

1 y,15 (vezi mal 5USj ppr" 71 S.,! 82. s.J_, .

21. ~ce pri~~m' aces]" adac~l W1l'leZ pt--Till;, dlJ.pi Queck~': ,,~m

,

I· -'" ,or;::~ •

145

·22, Vfi' plEU. SU;S~ :p. 164~ 23. ct' 'Nn A Dahl! It,G; Q-.a n, J4., 1Il Im·~aiJ. '1."9,5 8h~qt 1'618 "met~wt" s und. 'araheil' .:'. 2,4. Ve· . pp •. 4S~'Sh 2,5. A sl-oiDs,erva, :fmicuJaritltl[~ Ji~gVisthl.~ _luC'mlc~, dlm . .w. ~ctw,e. ,lA, "'I (~l£YE:v &S, Ile.l,i\i! 1t.O:~OA.~V: ¢.e dod Gmt ", .... "r' •. ."

mp~ 1,'1tiJ'f,lV~, ·tdJy£i~8a.t) I"i 14,i 12, (~Aftr!V ere Kott). 1.6. Vezlpp. ,50., 1.1S ,ss.

~7 Vui pp .. 45;,,_169 SS"

28. Loo~ ~'Yl. ouoa:ajTLe co~~hmea ~tt,e .] '1 ~ g,s. ,i plUeolA, plus! ,it« o\'6otlw~ .Afl. 1 git l3 ~I. ~ndi~hd le:sarurca amtr~ ,M~. l~ I .2 t pina~o~a, alugii 'nemilostivfJ!l, ut~ fJi partI~llmrH(tll UIlPi:s.tlcI,. a

Menl.

29. ·V.i pp. 1965S. 3,0, !<hb&.Prcct1.1011Ul~tmllel1t btti Priwt!! b-pl~ol} m. ~1~~'~; in.Exp. ~. 37 ~ '] MS46, ~p, 1 'S· .. ] 17" :R~ms ~ 'D" Daube'l J(e:w ,Test_qm - ;t {ffl'd ~fJb.Ml1·~~J"4a_~ '~njl 19,5'i~ ,tP. 14U .. l ll.j" 9anh~ 1. l'~h;; ~iq.il'401b~.b. tIWlJ 27b;Lev. r4 (hl; ,

J;2i j. s r. 9~ 12d .. l Ja.. ]3·, Me. '7~ 11' s.~ I~~,.Q~~ (a&j nMIfilihl, MC~I 1m'N. 'r:~:,i"

fntmdcauna' in ]nt,pd~e r r,e.d~l~onam) ~«A 1. 'iJ~ e;nepMa" I llTEl\ (p~em.~jsloric). 34. at~ de pUdl~ 199iJiQ' 1:B:~ ,2·11!r'i21~J '3,7~ .. S't" S3. 35;, ,q. tabelldof' de pariicu]mi ~1i 1lmgv[s<tice aI· prunn~r I~v.gbetilli la~ HaW~)-PPI. 4 &8·, ~aptu1 eil InlmculM!id,Ue ." .... iilTliJ'ia..J

tlee $~ S~Hls'tic~ a1e.ev;m_,e]l~tilOf apu eel mat u;tJsea, ' "" ,

tl~e p~abo'['L.tmlr",~ :pQt.ate: bb!eN~ ~op\ltcl¥.i Ia Sm1&T'~ din eei smoptici. , !·6~. OJ AA~i!I¥ .qp,$~frv. ~i, ).JtYOOIY l{Mt; 1 a~ 241J n It ~~ ,_iliIn' ...... (211 _ 21')J ,6.~o~p ,,8,£1-\ e;hce:~ ~~j ,.lEy,WV (21~ 1 ~ ~P..nt, ft,' i,iC:' '" Ul"~attJ:tlUl [ing\i~,tiQe, ale:J.ui "Matei.

37. V;ozJc mai .sa-S1l!p.~91.

3·8, 'Vc.z~~ 'Inti ·sus." p. 45· B. 59.

3,9" a'u~v ~~ttl rip,l,e (',:, 4')·$:[ ~I '1\tp:~. fulositte eu prim Ijs~ in mLa~ lv. 4,2)' s-um cMam~nsti.ee SU'fB.tl l1!1cuic.e.

40. C~ctmisti.dle lua.nice sunt: ~f'itn.uea aida, N¥l'\nn~lra .. V S:e:, l(tt~ro,V. 1:oJ)'CCt; ~df La. 201~ (8)~, 1tpOO't:JlJ!lEV£:U (to L'CJi d~ 1 ,nri

1"'6

gp1 de' 6 ad~1 :[0 al~ .~gC11iri, ,lIIe' N. 1. de S i!ld;), at'reBv 'mlp~l'fIi~ ( Brwilrm!j" p, ]g)".8dt 1:0 ell mini,ti.wffi (iIIl,Mt. de l·ad~ 'mMc. de}) • i ,LD .In. 0, dati, in Lc. ,i Fa.pr'. de ,citel1 on fiecare) dMpio pr.ep(;-

~{t. ~1. mi:~~ll""I~sJ pl.l')~:.e;{vdft t£c. ,i ,F(JIl'. a, ,69 Ide ori,.Mi', 2 fJd~ mGicda~.rnM~_)" 1',m~~~I~lIJd'B~1l1t (?in.~.1:,.· 109 ~pti;a ltd 2.l[.~ ,_'9 5. oumai1:n:Lp .• 1£npapt..d.eUiori.-.m~~xp.iI~ff; ~ ... m Le. fl in Fapf.~ 11ll·N.T.). :9:1 se n01;~· .. mB8~ eli &va",,~vm9, .. 'mpm:r.~.\.'9,~!IIpl~~, ~~~~V 1I~p.o;po11~f1 en l&tiuitiw] suntJ d-e :BI~.fl'" rntfe~lnla~l: dl !m, i ' J1J~mi,ei1;. Le. ].,g~ 11 a,' Com; ~at ~

.... ~""'''''''. Ibmji .;l_.pmea ca·in ,eel1l.tlll."u:fC1 piDlla sm.gij.

4~1. Slil Lueani.c· tn ]-,81" 1 i 'Ven 'mal I~~ .P~ '~7.~,.o.. '131~

4§. 'po :~9iudG. .Dd EWlI,relium d:m L'lilmsJ LlipmlJ 1. 9'14'~ p. J ss, n~mt trei pmtlc.u~aritl1i .blCUlte in 15'1 2~ dax m, mod er~Mt·· (a)

~ . 101YU~l!'l,\!' "in, " . d." nwnai ~Lo. 1 S~ 2, ~j 1 '9'1 7) fste 11\) ,paItiwla~ate a. S.·UI'iW lllicanb~ ~~ ii'u a h~j l~uQ: msufi. Or) lie. pfie' ind, ;~i!, ee t.e 01 eafaCmris.tLCl '[amamcl'p~!'tmleW el;fj[ I!pQ.ie"Cle Ut4lde mi in rp,t;e .. &:di 'in Evau,ghe]ie Ifwap,a isle diSJd. Aeo~Qr e: ~sti dOM t apmfUl alifj: lal \'C~, :~ase.'mnve de in ~UIft~ l~Q~~I num~ daui

mbele ~me2ti 11) in·tl'-un p.a:9:ar.j luat mn ..tl{Ci, .In. aJ,p.~nll" ILa: nw .. Ca deprb.'l.d:e.re.a. de.l, .. l h:l.Ue!druce IR .8 inial· sale POl'lQ;ge.nll deli r , ~,cF . pUg ocazl] ,d;faQa.,qa" (c) llpOaiitlUJ8ct1. apare de '5 ,OR in

i c. (m Md '0 1da~1, ,m ,ac;es~ es.t~, :sms;uhil :('oa ~ e.t. 'b,emIm~iJ1J,

mi (oa~t~)!·. -

43. P. 'Fi~big~, Brl1:i}Jlnische Glej'chni$sJ~, L~.pzi,8·1 1,9~9\·p. :3~, u 4.

44. E~~ple m Bill." II! p, g ~ ttl p, P~e:b~~! o1/J. cit ~ p. 3 T. 4,; pl. , i r,. 12'~. '9).:[. ?~ p. ].0;;,.:( • .1'5; p" 1.4 r. ,5; s .. ,:~p.·l11,i ,to 'it:2:O s.:; p~ 211"1",

1 ~ p, 2"2,; r. "I~' p. 13 '", f',. '7' ,.1:. . .

, S. EX.WUple iD :Bin,~: IL Ppl. I ,8,,; lie;blgl Ofj. cil. ~ :p. 27-,"r, . s ; ,. 31 1'. 1 s.,rp. 7"3ft1,; 1'. h~. i I. !S'j' ,".a.

46, H ui, II~ PJI~ l' 8.,; :;E~ejbig, :01" ail:, ,. 2a,~ f" 'j:~ Pi ! 8~~ri 1.1 'H'~, J, 7; , '. 3 g'I' r. ~;I' 8 I.a.

47. 'D~ :im~mene.t\ eu membra parSele in Le. 7j ,11 s .. ;, 'l!,~ 1.'8 s. 48, De aem,e:n~ :k' mmlbn' 'pm:l~de.lI Mt, u, 1. 6' On.lOc de

I bltrebare -ii,reQ~ Is; ,6, 4" He 0 'i'mreh~ ,mruteotl). .

49. ,Me. t l i ]4;,14 4, 3'1" au o6m~ i6~t \l' cu,prler~ 4" 26.'lameilJor.ar·e. a Umbii grec~u).

~nJ~ Mt .ss, 4l 51 Mi_ 7· l4~ 26) !1?, ,"' 53. M~. 1],.24:: ~8, 23;' 2:1.. ~2'i 53\ Mi., l~ .3,l}J 44~ 4S~ 47 ~52~ !6, :I :. Lf;, 6·j: 49;,12:, l'6.

~e1ii~E~[[t, m:~bQ'O~ este.m.ai ,gt~cl;~it C~d, d[mll. ~rO~1;~, Em~ 'Ii ~ftmii le un ,s,lllbioof. ,mfec.e1J dent 'pe. ·p~ncft! d~ _ a - 5 .. de:scrisj ." .. ~o:uv da adesea hupr-esiar. gr,t!~ata a: ~~i id1r"nni:fie'm"

54. Ua aempiu mblm~ se pOa!te gasiinj. B~ J~t.~ S~ (m:at;iJe " blllit IIlJDtm~tjll[ 11.d Rabbi fillln)r: "Ou clne se va oom-para _B un l"~r R-;~ltU ~~ij~ iiI? .J!l"miJ#k:h C"'fJ,t:e a t~ emit mIll~i k~lc;rlto;j!i.. CEt;_a~b[ Bt;m 'illind U1l h~c1itcrr '~eq~ehit .~~ hmni~ ·w(.llti'V· ·p.eD~ :nJlmLTIiez~u. l-a t!nduit m nm.a.m: mnir~. Nu u,~bU'ie )sa tr~d1Jtem: ~l~b!.c.JGaJ. un reg,e ease a tocmit m,M'~ti mwu·it:orii ]I ~d mall ,.ri'I::IIJtrrl!iil~ ., Ouul. S~'I]' '~8te .~~ ac.~la al Wlu.i reg.et.care ft tQrJ.1ni~ mm

5'5'.l~ l·i~tg~,Die G-Iei~hnfsred:enJesz4 TUbl~~El~ 19~2 p.4'2

51', . .A.oo~stEl.s,-a m~.~a' dej~' n :6Vtl13'g-1ff!#q l"~' ra~ exce'P~ pars,\jolei gratmw~,m :de n1l1l~tai) ~~1.~IDLlG e~t= m~lwL1~e:I una co~par,~ta au 0 p'~Si©anA~ ~11ia;r ,~jJn pJ,\nd)Q~a ~h~;a1nl:w, ~Jm~i3J['§iV~ eiSre,taStmtm.ea unet fm:Lcri~ caJm ... ~, ! rSi lC1tSii<a ICQmuI1i c.u:r§e:..in ·ta:rhta (109~ ~jm:pamti.are:stre asem~ea tlInui,,'I[Hn, ~~~I!" ~~ ~ pe:~.elui ~lui mare' (~; ~pam:t-ht [rCoIBlJe "hlr,at] e~"te',.~·ilS~nell" UilID. pescar [QteJe,t .~, are, .. ,~~ qf! H W:., MonteHum . ~.A e { lIiJ(t;,atiJ;aj of the. P'Brrables of tite,IQos,l1ei Accordmg to. Th~'mas and [) . By1)\ll)ptJ),cOu~Li'''; inN,~~ ,', 1%0 .. 61, ppm '2.4».:9:,

5'1. Gmll!llt:eie de·m~tar ,(20' ,; GOlPiI~~ii in, ~arlll~(2.1 @.:~ _ne,~fIDtte ($~~)~I 'nm(Yl~tarul (?,,~)~ wuaml (,'6); femJna ne.p&Sciitoo" {97.); cantHI (98);, nt)ia ce.a piemuta (l07); ,~Qmoata mwunsi (10~J~ sa \fez:' n .. Sl"tu SC:~~l ]ogru,onl1!1W 21~. 59'., Ve,zl pp, 69- 55_' tn. mod ,aisemAtw;t~· ill lirefat~ :ra..wmi~i reg" devine !t:lbie.du[ mo..r 'Pfffatole' st~~t d~ 'pildl :m Sw.

26:. lla j~, 2J:~ Rge:J~ UpS!e~1e in w)l;tde. pw:delle; diD, Y,e.m4 I6b' 19, m' 20~ 1;2,; iJ~ u Kitteil Sf/1'e.m ~tero~Gmi'irI!mj' Stnttgart,. [ p.l'6! 11(.. 5:. Lapp. ISIS ,s,. eS'lemteWatlil's;i;re-obse~e ea,oD!il~aibillt

, .

din N. T.! in care e vorha a~, w, ~~stipttiJL.at ca:sei~i,.· 'in-fdtm-a sa

~ .•• ..J':,)It ...I~, ., 1 . 11:... ~,~ d' .

,1llUW.~~ a lli;;v;emt.6 pa,rap(hB: . _ ;;spre 1!l!l1 rege.

60. Me. Sf SO; s« 'IS, 12.

6 '] - M'C. .2~ ]"9 par.

62. Mt:'. 4., r2.1.·' i« 6, 39.,

163. Ml ~4 .. 4.~ ~[I;F; L..e. 12, 42); Lei ]4~ ].~,; IS". S~, q_( Mt1 11 25

j _ -J. ....t:. 'I. ---\ ! . 'PIUI- n'1 mv~.

64 .. Mi., (D~~21 {paJ; Le: 12;"-2Si~).f,,, 1'~ 9' (l'21 .. LCc III 1] kME l2~ .. 11 (pw-:" De. ],4.,5); be. 11~ S· H~'! ,],8'; IS 4~ 17;'';7.

_.5, H'. Oreev6o;p' WeF 'ooter eaclt. .. ~'"i:m. WOrt ~71i JJie!t~I, ,l(jnp , LU~hi 'det TI"-efJ:!Qg1 ... ~,;MlI SC.ble· Beth.'itl' N".S~ _.~ _ 9':§J2.!"Pi 100. 66. O1'! ~;t. p. 100m, n, V'k .

61.1 Op .. ,ci.t.-I 1'.101.

~$8. S~i.n!llI'a..:- oep.:th~: e"s~:ej_:p·.f)(iha,~]1 Lc. 1 I, j- {ve.zi p.. 1 ~t$:~., [69. ~'Pl1~66- ,~mai bun", Vorbn.e,a ;semHi nu are .oomIUjlJa,{iv. '70 .. :E"S!ie d:ifitU·d. 5-'6. v,;Ma. c-wn a [ntenp~~tl.i.Lea sa fie m'eles ont··· tm. sali,l. adu~. A. - ~ Cada1JJ& TIn! Pajabld ~f.le-lU$' Ne1¥ m'k, 1931.,. PiP., 12S. s., 'Sug,a,eazi ti p: ":0, ¥i'-nw eel ~ec_b::i..Luca.inte~ 1 8.00 V. 'r, iiliE pri.n ~eJL aeu, Hlilama,.,

71 ''tJjI" '1' ~'l on +'lIIe2l, 'p . .;J , aI . .Q~.

1'1.. ·(it p~ 52~ m .. S;} i

'11.11i1.cJO't£tv aN; m.ti ·a~eIa$i·m~es1!cdw ea p pamlcla;'fj:n{J,U1j-1

~,r' .- ,t..';' _...., - '"~j l 'Ii'.... . 'J:!! ..... 1.. '.t. . .:1. ,. I. ':"'_.:.1

II!~elV. ~!l- se tm~g~lli - ~ ~ ~ouO'~ 4e,~f,en;iJ.es ae sCietrt.e ~~~"igte'Pi3~

11, 19:3~~, p:. 48'i)., c . ~"~ in Mi. tiE 19)'1 'se~1JD~'imreE~ ~iJ,de: B. om a:dooatl (;omo.am.'~ .n.ebliiDui ~'~~i1L ~tmat-a: ,It: ~!i* ."lIlwe1,e.ptUl Tm4 a 1ru;IDedii:D'~t-O'Jm Dtmmlztm.

14-; C-f, D. BnZYli !Il;h~-s sentenees filtlaJ~s des pnaboh~s"t! .... 'mg:f!'"

I, ,~ -1:'"", R-C --. - ""·'.LJI' ...• ihn 10-'iJ'] l!l' ~.iI.iII 'M' "f"'jj-1J..-·iI!. _ ,-= .•

ques '" ,Ull( . :ev~e ""b;.~d~:I! "tV.! "J-';;" .. , Ppl, ,~, -~~~ " .. ;.LiII!uellJ~ Dre

'onnge!J~~'~\djte:des E~{UjJ~lJ~ 'e.dJ 'a'ID~:IUbmg~~, 19331" p~ l$ft 75. ct M~-··~ 19i s.': L'Ci ll~ .391.

7'6. A5ii4PI\l.!aot:W.,agrafan;. efi~ J. ,~eroenrlJas~ ~kn~~ 8~. ,ing-iS ~.

Jesus, Lol1doo Hf.5'.1~ pp, 6 s, .

77. ~~ .M~ Dib~Hus.~ Dte F:ormgesrililthte d'f;5EvcmgeiJums!l ed, n .a../ Tiibingell~ 1.93l:!. p ... ,2S4i~ omecu:nrp,ma aQgo:udic ~i neobsee-

ind p'0sibiJifilt~q. ~8i1 ~ru:i1'e 1a~Hto~ sll so r~fe:re :[a acthhul:'e, hrl . ~_ :I.B. Jooecatft dl 'PD'I.

7B .. tiaptui. cl-ve.fseM lipse~te. In D it ~~' -~.jursEifi4fi±~idecmn, rmUrS[uAea sa, "Cj~ J. Jerenria-s:; rie Bu~kar..isli{}_ 'Wcrrdr· ()/Je&rl$.J' rO,x:"" erd, 1955 t l'~. 91-,99 ~ as,Il!pm texttd'lli pre.scun1lf din .D it: v·e~"8'y.:ri

79" 'y6zJ p. 77. SO; 'Cj:T'b.,WBm; m :Pp!I. 4,1:J.w 4~1 ~S. 21[., 'vezl p. 98"

,81. AGe~,m l1mll~IJ a f[l!tcel~~~:Vu,i h;rl, 6:ae,~ ~~lO ' '

[LI~ ·~hfi'. 11mbd."'bme;;SEabiUta 'fO:losrre' ]~t 'u;e~tiIriiamtil pri~1 'piFe a! i]].ue~:u;rin1eze eu,villl,Nl ,Bumm,[;!mtru undmate,·~~da!-,lw cijPlm GR;{lJ;w eind s.e,:referi,]a, un fra~e de:tinte.,'1Aceii~ti;'; Illef.ge 'mapol pma la !M~i IiS:W5 (Me, 3 ~I 33-3.5: pat~)., 'Totwjlil ITud :mu1~ ~i ~s~e. ~lu ~!,' p~eGum in !fl. 18, ~ji' 'Ijmiitate~ cir~i mai .lm;i ,I cuv,i,n'hllu[ ~e dar@re~a, eel ltt~e~eti~J ""' ..... : .......

s~9flim~'! .~si1fiik la. M~. 5, ~2i 18'~ Ij~ 21 (In ·at~~te~aslje' Usus ,refm ~a Lev. lS'nc l 1: nS\il\ ~u ·du~mb~d pe 'fratde tin jD, mima ' dar-sa .DlUm ,p~ a.pr~~l~ m-~ IC~ 81 OU' R~rtl pk-~tW ~wo;r)"in SI '

~. Om ~ pamh~l;h, din, M~~ 11~ ~§ tare ~~ in [IQ~ de ~1419~ ~ (una eea dI"a, d;oua j~,i~le Ii/verseml~,~ ~1O.e: ~i ,pjiini,i":ij'~ gmesc lmLbmlilirile'1& ICGm,atcr~~n hlr);, In 'fl. " a,:",5 ~Pin, 25 j 40.

,ar. pba <QI,J'n t~arte eL£ute' 'Pa~@je 16:IB~6ql evea ~a, ide~fJdt il'i/C\[mlrRI :m_ai lug de '~tD leompa~o,t. TetIldi,np hIt '~-rei de 8., .he ' ... .,'I. .. ,.""~ ... v.~[ e9te' iusp.ld;, d_e;:comp1tt~ia<~n~t, 11~A,~1 I(l~~'~ n'lll;i! 'i'_

h, ... ~ ,,J~ ~ '\ I - ']]1 '~~,JII if ,2 ... I ,~I' ~..:Ji.~ '. -IT. - -'ili.Nl!. ..... ii"l.ra-- ,:L I

'C~, !)!iY"~O ~J:!C.Q iOlt3:C •. '~'II ~~ ~m\,i!~ 1te~_. ~:\li"i~"'!I!I K: .. il!:~1 ~~II::l,~'" ,I' ""., ..,...,

Actasll ,IlO.e~;!tmDe. S:eG,OOa:mm. :a lui b:3£AmOi"" !Bin_ W, '1L1l_C8

... or ~ - \IIl~~ - ~ , -.. :0 -. ~ T ~ ~,t:tt

_ !'m. dp1;Ji:to~ f~~ 41 ,s;~ ~ 1, ] ~,,) ~i Dfdo~~U, ~ :M~. '

Iiken(lN_$~J1(d IC~OOOr,dl Clll.lI~ i1 prezentuea 11lt~"11:S1i_S~~~O:hl1,UU! !ili"nd· C9.¥btul ~ifMHj i., m. 891m 'mai ~arg de ,~~apm8ipe,it:. O;oar-

'1iU, iIswrmi ~i:ate I~SWJ~ q~, Nemm~} UIlkJ.l:Qwn 3!\2li~!: 'Of " I W")idun" 19:51",P,1' .. a 31 S\9, ~ 8'2· ... gSJ::, lW it;mnr\der-vecbe ~lLe;.

~8,j i P~imlle w,c~l W,m1e !I)f M8JltW b.elt~ ~63)L ~ucTit-QDru iG~ Ai

vid "6'1~ duawl. i(9t)~\ ~i~~ ~(~lfu]'1m~ lG_.emt"pam.~1ic tl] 84. CJ. ~ d!e4Ie~]!Uj ,~~a, bd.Ml: 1. ~~ ,4,3 ~ p. 1'8! n, 8,8:"

Id,. B. rm:. Il': Smtih, p", l?9'. .

86" em sigmalll~ [1,11. w:td,lW1a. Cj-ll' peiO:m.1 .Lc_~ t~~ 1'1." :p. 11 :81. Uij. fajrt t~sel;lit-~~ d~ ~~I ~~e,ge~ catW1~I;, iif.:,1 ..,.,.-".". ........

lOP. !~#. ~ :p". l'06~ n I, ?4~M. :Hepnanfu~( L~ Pq{rCJDI1J~!.f~' l._~~.'lffl'~ '9w.uge5'''.!~.ls ~G2H~lVBd~ E ~1j ,~sr.·" . 8 8.. ':!~p'lesUle geneniBzat·aal'er"i;W]!t" 'redate lo. ti.s,t~ e'i ii_.fl;ar;jcl'O:rt itwice.,

;8,9. 'V~i p. 25"

~O. Asw.;pm adgj~Jh~,i v~~·~'"Nlm~~~j p .. :~ 12~ n~ 7i.

9' 1. L-a, aeeste lex-emJ.de If; I ttelndt ~l'dl(Ulll; L« 14, :!.J (o~trc~ nuv it~ ~I 'u~v)~ DUal ~a"c;,Wl1i afUmi, mld~i oo:mr:n~t~niti, l~Wtio-, nol, 11,'1.1, a ap8Jfm!Qt ]a i],riglne dubleri pu-a.bo'le a zidboftdllrl, 'mmuLui ~i regel'll! ee ,p;Wl,(l:: hi eme M 'razooL nubla· 'pautu~]~ es!~, Wl! mdemn L all[neQmimt~,~.Jn1ill: m ~lJ.fCUle)8~.

92, ~zi: ~\p. 4,01 ,iS~

~)'-3; ,F. C. GJ;-.ijtu! ~Ji~WJ' .11i,oot~gie(lt R:evielY! .JOi 1,9'<48,.. :pl; J~Q.

DiaCllu,.uln, c~m5id~,ate' l,~,;ne de transfhrmare ,eN,Jlu$e in -Jl'-",' .. """.. . .~1 ao,i1~a, I~ ilie~tej CI11L m~~~ind c~ ~JutotW '[O(Slf oupe'rRm semsul OltilIDM M pam.bo~eloI lui tisus:_, v.dm gist' l~p((IDau(jerea, to.t~ it 'parabel-alOoT' a mst moos ,s~pH.ficata. om ,d~!)oup~n '¢l'mu~te Patab(i~ ~l1~l\mi'mr~a ~i ~c,ee~§i iitee, ~ , mploc.i.Jea'1lmor simboluri 'variate. D~I~en.ele ~e. os:unt

- iale peJJlt11l.~oi, Q1Dt privite aOllllm ca s~puIDda1De". In concln~~ ,r.l.nlln doal ej.t.eMl,-idei ,e'lUl1jaJe:,~i Jmpl&! C·lI,p. rum.ortantl, sporitlt

isle 'limpeoo e.a [iSJt;JS'AU 'Rtl.4ifiel, mc,ioA~ti sj,-,i expnme

• ;-r- < "......

ldei],~ cent.:rale' ale. mesajulul. Siu pr~n ima,gj~pi d~~a pum.d

d;li,rnbi,toare~ Parabolele ~i, as.~mimarue par sa, se ppeze ':m, od fire ~"i se po,at'e fa.e~. Su.gltSti~,el }di:m .stqcliud] nosDu :am,"'1

ra Io0r: apar,i5ec!' gt'J4pei

Ca mw.c,gii ,8;J)este" ,gro.p=e Pf'ezinti,.O oonee_gtiG eypm .• toare I maaj·uluj ~llli ius" jmS'a, inainte de a :po,~i ~a ex, ,'werea lor~ ebuie 51 ift~ds;t!m- asup:ta·· faprui'ui ,cl~, de ,a, lu~llCtt8~ei cm'ce,tm J,~'~I, de. p~BI~ ·ya fi $nteles in sensul ,~arg el

• I~' "I:. - ~. • 1 ,'l'il.l

uatnatJQu~m mati1 '0 \v~ 'p. ,~,.i '.

;tOlbii vl4. IQbiqpn umbbt", ~~ro$H se .c;Ufl(l~SC1:- ~i_lu~ mOr1,~i 'jnviad ~. ,slr,actior li se bin-eves.te,te:~'I; aGB'&ta.potrivit, lui Le. 7,.~ 2~ i~' lUl-M'I... l,~ ~ :5, ,2 [Qs.t t,a;spw,sul clat de. J,s,Wi 'in~ .. barilor pU~H~ Lui d, . citle, BD~I!l:itonl1 Jaflat in ioohisDare .. ACleasta nn mscanufl cA mate aJ:Gdtt nllnwU se desfi~~umu m,

ala OGJii~ow m1nf$.U\Of; BoteiA1omluic ~n~~ asffe'~, mcaJ; I~[

153

slne tn s,tare'sa.:remteze ~nv,i(Bt~l1d.ui l>Oif'"fapt~le 'ta.liKe 'et ~i~~ au fust man'iD,ri (b!rfel,~ t1J, Le. T, 2'~ Sl'P. 'O'bi.ec:u,vut ,II'"',"_L"'~_" pilJ a1'pas~ju~uj [lU es:t~· aceta, de I enllV.mU"i1 minunile lui ,iIj,l~ oi:1!'lIiIG' 101 aiel Iisus preis e stf'i'veel1l~ descriere a eeel meSlbmic y~AI~tlJ1lC] se VOl' ~e:s1nhid.e ochi.~ ~elo]' orbi, ~,~' ureehile eel iS~Z~ ver au.z]. A.tlul;em ·~ql. 1::ad .. ,~hlQPu~. ~a 'Qmtt~l *i-.Um,ed.~ fi Umlba l,mgavUor; el, i2iVQ@le' de a;pl· Y~ft. curse in :~~:s(l.j,u ~lra1~ ·rll 'pitmiilt. iri8i!mt.'~ U). ],51, :;,_(j)~l. ,Z:h~a bit l~!S:uSJ nu '

_iii I , " ~ -. .•• • Ii= I ~"I 1:, '+. ~ r.. .' ..

dicit U!1l c.tc __ t bb;W 1;1 ,aQeQ~w Rasa] a~mb~a~ cu"l:J., 61~ 1 ' :

. I ., ,'1 .• r.::-'... )... ..

ve.~tirea I~itm o~J -s~oi); fapru'ill ~i_'mentiorJ{Mea '. ep':ro,i~t ti

"1' ..... ,.., • ~, -I '~:.i, ~

m.gQh~I' mergt Dal. ue~a~,~ dtl~aib 1$" B,s'J j ,

plinirea dep.~~~~re t:oat~ sp~r.antele~ a,t~tltije ,p, ... ~~!

j .. 0!1 . • ifi""_ - ( '. ~ " 1 , . .

lw, .. E's: :e, a,'telrglw:y;';s,lu, ld:eJiu~ b1ilcurh::,: ulCe~sbR ;1

::::~..:I,. Iil..~"" • !-'11 • .:c' I ,~

'9'GUc~1 Hl'r-,~C~:iGPln uml~jl~, ,1 apitl Vl-e~ -Se. r-ev.ar8u. :pu.te "'1 rlBnmtl

~s:e.tat - mlrntui:re8: ';Ii v,e,[ltt 'ble5t~mld s~a: OUS, . I ,

... ~J, 1- ft, ... ~,"',,:1· .'f,.. "t·, ", j, d'.'" .~, ' .. , ... ~ii:i 1.]_ ... ~ ... "...:i.

];n.\."Ors~ 51i!:i~i"'l'-,Yl "Lei;lWJJ~ eJte_ ,e.asupra 1I0\a:sttitL 31 "ucre~

rum Dui_bu~ tetdeauna 'fa.GertiiJ. doul feluri~ ,tin f~~~ ~i ~1J·~bt"f1:ee=UB: eSififa'me!ajlll Me1l1 cit" IGa;~~ ,~B:f' Idmd 11. v

.spulU:; d. adlUgap;: 'mcil este· ,oe'~a 'C"8n nu, ~e 'V,I ' , .... ~~ ..... .s;:o..

tnt Mine (Ali:. "11 'I 6; Lc. {:I ,2.3').. 'F mat e~~' l€le'ru. €le :Cfid~~, 'in

lb., mtmnt ~arent'eit(lr dezafnlgimme mn 'pmzenll~.

~liS.tI"g. al~ ,c~vlpt at. ~.1!li Tj~'l sttims 11;',Pt dE, -ateSi~ pmEt, un a['~ 'pasajl din IJJ~ 6~! 1. rs + ,~,JJ}UliU1 Ilbliinului, ,.m

'Ie'l pentru, cl M"'Ii, ums sl, bimev·e:srescsin.eilot-; Mc~'~, '~;''';h'Il!I'~'' Ylnd~ pe oei zdtob.wp, la iWml; ,sl: p1f'opov~iduie:sc~ W~lnQ(r;~c~ . robb:u" ,j 'celor 'ctb~J v~,; . Ii: slo-oozesc, pe ce,i apB'sl\\lir ~i 'vesws~ M!U]j. m!ilei ])C)t1Dllu[u.li~'· CL~ .. 4,~ ~8, ~.)7. A venit. '!It,(! e !WIo1!foMI ~~t~:z~i. s-a liqllinit 'Stript~ aceH~tB 111 urecbUe '\1' A·:'aR,tr"lf'l (Lc.; 4,11 :2 T}. DmluJ ¢)eald~, 'pe cl~ :picab;la' Q_enu'olf ft _ilJ_U'" gasedt tn exU ,C)d!SJ~i; cu ultimum. ltintre. :profe~iii-s~r:iUu~I81." " ' .nead d!in 'l'1iW. ,e:;-te :~!mlnml '1'n:semt; JO noul. cteal1e 8, u' lei> put 'ee; 0[OPS~l't and ~est:eI Clnl bUDii'-' po.r~1 Ie t·elmli~l'oii deschidj 'eej; oprim"ap dQJirl.din ncm Iurullioe:niliit ,,!","''"''~''"''!.

...i..:" .li\..JI ii' ," • ,;0; .... ,~; '" • _..

Ol·Y:~. V:wa lum~na; flU. man(~~I~i :E!i sosl1t.'

,~;Eaha1;t'OlG~].e f~!l~zam.~'~ ,~ este, .de. asemene~ :in:~tesuJ lui /l4fr:" 2.~ 1.'9". 'f3,ltto ,e-S·t'Q -ffinwel18;! -deA ce l1cellIlcii ;!S!m nu 'p~s~e5~'i'

• ...., ~, ' . _ I. II • II ~- II'

sus ,~E1l~~:' r~~,Q»t Q\BM:fill n.uap] l~Hl!pC&teasc'i elt timp este

mlrele en e:i1j ~ 1'[1" ~I~ .. lii~b.jul '~~m1:H)iUG al, Q.melltllHui nunla ~sm simbolul ulej mW1mitii~ iEt~aJ. dUm, ttdu:ce- mlm~ dl IJmibaj~l ,pOloat'ipsei: 'i!~'Wlta, Mlr.ce:hll'S-~,IIti.~,\\ (Ap~ai 19; ?" ,ej. v~ g.;, 2li~ 2!~-9,; 22, 17)~ ziua a 5FO'i1~".[,a'i~ni c·Writee.ete de 'nr.urntl. Nu

Jrte loo wei petl!tmL; bficet~ A 'Ve.uit.Jm1pm s,"blt~ de RWllifi; dec], enIn, sa postea.sca uc1mi~~i Meltt'

Cav"jn'tJele te urmeat~d.esp17e, tVl::j.manml-ce.] nou. ~,~ VJnuI £~l ~tL s~ po,at~ sa fi; fQstTpS'tite cU () alt! ~Jaz;i~ (M~. 2 ~] 5 •. pa.[J~ ,MI.~JJ ~I I e s'.~ Le. Sf 36r-3 3;S~, lui T~m~ 41b)~ dW"~ de 'faJtil iQ ~[. 'trei s&IlDpti~:d. ·le ... !tu ~eg~t '~er iBunl ~-ep~~'te .de ,imagine,EI nWllit B.~, d~L~~m~U~j, ,seS'criu:f.m nebUJlq~i ~uIUi_"I.de pete~tn,01iJ 11. ~I w~b:e!~~ 'mmma. YIDulm_lllJU;Xt p'Wmi'(~rl1D3nta'P€l ln, berdufurl stiioate. ,~i· umterl \ii ~,t.llilizeaZl me~r-§ tradidQ'.bide penh, Vtacul·ooID, ~oo~, Nu. 'Bste, necess;r' ,sic lUMll in

'..i:- '1.:: "..J,~"_ ;1;." .. :1 - ..' • l' ~ .. , ...... ~ .... .,.;. ..;I a. '" .... 'I '" .,,'

ICQniilo:elm.ieta;tiI,un~J.l~UJl .ma:ti~a . ,u;,Ui~t IU"C!i lStOI1S '~w.~w.~lroF~1

dUJpli C:Me- cosmos-~[ este ~o~~af,(tt cu Vcevn~Btut !runii ~~; _in , eapu'l ~ a il~Im mt:el~iD~ smmoli~ ~ W 'VtPDinmlld.; ~ fi ,SU;" ~ cients! 'e~tllrn dOli diul. eKe~~.e din N. ll. fi~-ifr.f l~T 10-1:!'~1

1lfmiind /!s . .lC2; 26· .. 181~ se iesGrie ~ tn. mm~lentUl~anLU,"

[, Hris~~9~ IC~smosw GI p~un ve,mmt vILKdU'ii, des~ "oari ;MUI. OOSliUo.S· . .lncl '~.~ JliIi. impn,t:mfite' sunt teK.te!t.e diD. F«p,t~ 1 1:1, t~, 84 ~ll"( 5' Jj~ "ill, caN ffletN ~entemp~1 ,tt(fUl €'Dsmns suh simbolul cea:r~~lu~. ~~gaj~' la eele Elabn otO'~lm,i ~i ~D:n~i, ... nlnd tc~ fe:lw'U,c de ereaturl ~n~, :mst~umt. ~i _~l@mt :Gurttt.de ca~. ~H;t;ll.J Con.! Qea:qlld~ $j. VI~_;Slmt 'simtuJ'luri 00 .. , mune 'pentru.. Cosm.Qs. A~est~i contC:Mt 14 apaqim.ed\lc. 2~' :2~': \Ifl[lC;U[ Jum'~i O"e~@.i V:~tm Si-iBJ, se~lJ;Ji~l care 0bm;n en. ~e3DlM'" ~Dl eel V~~"1 ii, ;QUui: titPife caw. p~te~ :r~)QY n1ll .maLam _nici ll$1:1 ros1; ·Veareul eell1~u..,1 SQs"i:t.~~·, ,Daei ICf:atl m~m~a:re ar pih"el e~a,!:e,;ralii' etnmeru 'p~t fi ~md(e nllQ'u~qQele,,"qmplte in ,care '~inuit,Ji~jiectm 'vW'5Q~lui pijl:i.le~ din Mc'. ,2~ 2:1 ,e.i'm

utiUzat lea s\imbo l 31 dI.B!PU1ui minmiti". P,en,t~i 'a,(i~agta ar '11 de a~emene~ slli6~j;ent 'sa S8 ei~~e· citsJla exemple 'bibJi'ce; 'e~emplele extra]libUce aunt ·ne~ara~'~. Dupli potOPl~ .N'Q P.'ll~ tE8za un bu tm2' de 'vi~l 'in p,~bI~wtul redttiblnji:t, '(P!li;~~ :, ~ 2:-0.).. im.pk'jmmml i~i b~~I.asiil.'i11 de un btl~l[t€ de vje·~ t~~ spa~ vQnw1nmJ S,iu ·fifvilI,., ~i QcbU. Lui v-Dr!.Sc4n1em a. ·ca~ v~ld ~] .qliali~ Sit vor .a.- wei ea lapf~te (File. 49, r =12). lscoadlele lYOloJ.W ...... :' un ciorchBle de SuYgum din 'lara Fig·' _dmD~i (HuUJ'. ]a"

24 S'. i. 'In r¢~~~are~, m~htlnim ~n CMa Ga~Uee.il' in In. 11, '~1,

se oS-panG ea :[i~us·'.~i ·a~ti@t. s~ava, S~" ~1!l, impltca'W;8 eo.a . ~ste- $dbo~ul V~acului. Cf lui nOll~ iD lR:mvt;a din a ' ..... '_ ....... m ~~nuluit lisg~ se d~riluie 11,6 Sine jnsu~iliN,t Celce ao'tlCl1 ~m~ minm;irii.; Ve~Dm[ ~e]_ '1V~thi il vj:n1l] c'e'~ aeu rJJe·. spun ea 'yoohill1 a. treeut ,& clv-eaCl,J1 ael R~U a .fast 'intIoduS" ~

'SeCinl Nlj ~.a: ,t~ easit.ori3 '~i vm~l~ este 1Hl simoo) \me ,0 termjnat.,~d ~cului ce-lui nou, Secm.$1lil e5;te mar!~le moment

A .... L . ''')';I .... - -l'f' - -.~ ." ~ n-n bucuria lui H

w; uUf&lU1e: .~ j Ji.-U; Ye;l ~p.,"~,ru p.pP~J. ffl lie] ~~,~, .--, :._.c - -

s· va v;s£li 'inaimtea"raj, cern S~ bm~ [oaimcDi~ ~D, timpn~t s, loeB~ul~ ~_i se 'wselesc Ii; imp.~a pmznorl'l~ 113. 9.~ 2}. .~~Ce ce umb!i, pli~gio.dj, ckTd BnlrliUJ8 :i~in~a3: sec'jmromc)~ eli' H _c cbd "~i strm,g,e SDOp.j~~~ (es. 12S.! 6,).

Se tefl-,Uft ~;j ,0000esulvje:i sim'bo~mOO:d -Judecrum de ~poi,~ a~re nru;~~p~ Veacutc~ n'Oll. 4r'v'in,d ffin.y~e ludeea~a.- .. _...~" ...... neaJilun1cl'J Jnil 41. 1:3 .~l'QO~IJlli': ,,.'.A4~eti:riec~e)i ~ ~ati .ho'l " ,1f5tc'-,C(Lptl· vemti,; cobo'Fati~Vi ,tlai teasc~. es~e.p1i:n~ -a~biil dau :pes,te ma:rgim;,'~mridele,g~l'D lor U~2i~. s.elmiin"~, BQte~t!mu1 iI. ·tmJJfiil,-md pe '~eI te vine ~a ~J:Vind l,oPJta 1ll mM1l1Ji adn Dlnd ~D~ Siu in jitni~i (M1.. a, II ~ L·~. 3·~ 1 ?')~ Sir Apostnl. fa-

~>~'.;\ . ~

w·cbmpail.lude.ea.~ d,e"ap.i en ~m~ul ,Uai. 6~.7''So~) .. !n.

tw,. carte a .BibUei (~ppr~ 14-:15)1 ,_: ep.e templUI 'wi"~zeu iurgeru:~ strlg--a;. ,-;Tnmiw:'slec;wa ~i s.~r(~ ~ru~a 'veni~ 'oeoo'll! Slooera,t" .fimdc:.~ -;a ~opt sec'e:ri~~ 'pllninmlui-1• ,i ing,eIW 'eu put~reJ1as.u~ 'a~;alJJJ dA rep'lioa~ ,,[f~.~mit:e;seceia, ~ _ ; ree& tit!.,i culeg~ lVlBtf6hhUi vie·i ,imWrtiUlUi, cUI s~gurii rei s .. a

eoptj."Vlpuc. 1~!, (8)[, CeasuLa·venj ~:z·k~\~Usus.;.atun.ci'C~Dd i$i trimite utenic~i! nu -sit sem·ene!, ci 5iEL seeere' " .Ho.l,d.e;t~ sunt· albe pentrn Slee.tri$ (In-' 4l~ 3 ;):. S~mAna'tUl~. ~i ~u~c..m'ld meIg .mi- 11.1 irru :mina em, -4~36.o.. ~~Se'CiSri~m este 'md~ dar luetal~~li sun.t _ utini, R:u.ga;truj cileci, pe :I}O:OlnU[ soocrl~ullli '. ca 3~, 8Guahu luer-at,o:rH la .seA~~~:,:,"1 s- '~'Uc" /J,A;, ~, ~rJ' D • L· H_ lA "'i •. E~t '1'u¥ T.n ..... ''''!''

__ . . l, .~r..d~T'w.1i1 \l:'rl'-II;.. ;;.~ ;l'O'I IiJII~r ~. U'I -"" I Jtf'-r !t.w.-IIP. l"-"~"'.I!~

i3)~ Mima parahola.aF :smobhmului~( .aL' clttlimiidite ~ frtm.ze unt soHi ale verti ,es~ fuca 0, ~k~eT0 priv.]jJd m~menml seee ..

risului: 'Ij,ktval~·' do la smoobj]l p]ldtt~, (Jind.m]1tm~ lui se faeG fragedl, ~i ~e,m~. ·~~oa~te;P ea VURc ·e~te apro~e. A~'a, , • voi, G.ind v~tJ~'v,edta 'iMp]ill[rid'1J~set'~~~sitea~ (1iooOtta), sa ~H.~i oi El este aproap,e" lingi u,i I. (}J:c. .n)., 28 .s. par. MI'. 24~ ;3 2, S,.;

Lt.. 21 J. ll9-311J.~. D[ar cine· ftIldongl. ll~t? Nimelli a'lM decal Mesj,nt•

~.~.~are est,e s~mnu;t'~ruop:iatei S,aJervemn.'! in coote-Kat'l cte , aii.las:p~IDl este..:' tnfrD.o.Q~itoarea pfe\1esttre.~ care I,nunti ,,-fitt1itul. ln~a,eSit~i $ndLqielu.lc da.CEt 00 f:Sta R tos1 irl'tel[eSld origi· nar, (te.o~:Ce con:tel!{tul def lar'~ CCuvantar~a de~prG S~ uele s~irului) este 0 Sio'~ozjtie 'secunrbt~ itt simbolu]. smechi-

, I .' . i-ii::'~ . ..:1- ;1;"",,,,, "\ - :~liI-:;;; .. A.:L.,.... :1::' - ~ '.. ·ii...·.:: .... ;;'~'l . _ - -" ""- ~ ........ - -

nunn este mW)e.pIQ1~ in a~'La iLW.t;;O,~le.~ SJlU)G:IJ.:JJil~ ca,I~ :tnHur:~e$~·

te semJ[]tlca ~itea biiH~CU\fMt!lrii {liQ/£ 2~ 2~l Pl(ln ,~_cea8ti ,agemanM~~ Iisus urmarea s~ ~nckepite gkdirea, uQf$rdcUof. 5 in nu spre omrHe ,sSqitului veaeului, c~ spre semnele _ulul

... 'fi~," '0' S· :t'............ . .. '11 _.!!I[ b' d . ~ 1 . , b . .' A' P

manl.uruI,~l. ,:t;Q~li:m!W ~e' u~osg,=e"t:e ae c>et~ati aro.'~ .uln' .a,·

! -" _, d .:::1..:1~' "" 1!':':':;: I' . '°ri_'" ...t . .. ..... 11

iesnna, ea ,e. PJ.1a1i· masJ..Wu~ ,stejl~-u. '.' :e s,tan08! sau DO$GJOv!JJ.j

prin ·fapm]. ei, ~,i leap~dl 'D"tm.zele. ~'itf01 ea ramurile golase I] sp~noose, ·tara Ii doo apa:renla [01. 'eS1t~ Din ije~ l~· ~ ,e.lea" _dan :posibj,~itate.a I sa abse,rve GU.l'O a~;seb~ti ~Jmitate~ 'r,~wnirea seve]. ceilei: nioi~~. VlUtarr.ele sale, izbuenind ,lime de. vila]!, din mome~ sinl:bel ,11llf:iMalui. mistlU~ &~ mbl'$U ~t a1 vie,], preves:·, tesc vat~h ~-n. acell'~] f61~ Sp·1Jif'D.e, 'i SUsj i'~i 'tfimiu~ Me;sia pre.~ vestitoiii i Ptdviti. senmele.: smoChinulll~cat. este ibl.bnlcat In verde J.ll~iditale ~.eh,~ tin[ere ~D·~,,~~tese;, m1SJll1i~ ~:ama.~ t:reoutr,! vara e-n piag, ,oeirmmiJ1i m8n:llUirii te ·kezeK: IDa 'triaf' 1101lWjMt~

l57

J 1 ~ S),.vemt,-,a, ~eais\31, ln~ep1l1t-a '~l~Jl"irle)j: oe~ ~e: pe '\limi~, ~ skt 'baLm Ii u~ili, (Apoo'" :t ],0", .Este Zirtl:B wiThtuiril' deeasece Mmhl.itDIU.'he-ste: aieL . .!!!..I_~~"IjIIoL este ,a,1[ns_"'7'

llbi n,ereric,jl'i~,,- f]Qi n~ Jam ~e· r.fl'~e1!@.:s a d'at Il;su&w' i:eUlanam '!icli'ew all elre~ laG este in gfe,Die. (Me. ~~h. 21~ Mt~, :S,' 1:5; bo: -h6:~ UJ~ 1]';,EliQ~ghcl't~ lui %Qma'S31h) Po;qi.vitiofl.ntelf&luw (4 ~Ji ~u,~~ TG1~na, 0 ',~n, trn .l~gatrui ell E'va~gh,e'~~a; 'Mate! uGeme:H 'fefl 5:~ 1 (i)~ 1M' L~ca ell 'lumina laW1tri~i (i::J; :i 1 '~' ~16), Din: eN;eg&~ se ~oat~~ .Il'sea ,Q ipotezl, desp1;'1 O~ Ce1 . mi~~iIl[ p,ig~nW'. c~ fe Ul~le,ge pnn.: ,~nicr.oo :pml ~l~jl . o'broeilO, 'GJ~;" dJaca tlfi ebrQt Idle misur:aJtt~ a:w li fast pus """,,oi"'1~:a·

:UID. :mi~ o:paj~1 ,], .. ar ,fl, ;S,t]It'S?J. 1n camlel~ milC;~j ~In:e~lj ~ Elm, ~e.su-e~l CU, 0 Sin~I,~ incipet~ U,site d~',he:,leag,~~~"ie "ftn:ate -P['~I ~m;> ~a Ja~e;~sta si, f]. f-c~t metllQ)lta ~ur~r~ de a s:tinll

:(;)pwt· deo~e a sufla fm, el ar ,fi Calm8t '~n rum ,i tij'Ult~~OS . p'~~ut, ']~re~um. ~i :ds~ul unm i~cend.ii;u:, dim Q1lu;za :s~in1eUdr ~r.:fl.$h~b. ~:~ 6),. al:=a~ libqa ,at' n':, n:N'u, (i,prm.d fji;@Ua numal

• ., _ • v I = ;.;_, t!fl~'

,pmtm a Q sliB\g~ diD ;nw :fumediat Nu., ,.bOOul este<Ul :~fe~~c,

t~clt sl lwmille~~ 'wWld'I celor dIn t'asa (~@ t,ot timpal n'( lstU I~~ tum "in;cl, Be lO'!bi~n:m~~te' ,ri;n,ue felan 'p;alestim)~Jl'[i)'~~ 'cf~

JAt, S~ 15~i ,

As,c:u\im'~ co]}tras~ :inife' l!I. aprinde ";,, a' ,grin",€'; ease cores. "uncle oQI;t:ras;~l!ui n:emini'tQl: din me;f-art\l\)m s~H (ia ,sm, ,_ a )~a;a ,ar:ar.ii:j !~f~ MI. S,,", 1,3);) ar: fi cqm 'ml, se p~ra'~e mal inteti .. ,ginlil daol zoi~a,;fJ.Jfu.gJt. :r05ititi ,Clle Us;-ust,cu. refe-rire' ifaJ.lfll,~ria. ~a

'mmlllne~ :ppl,toe> cJli(U' in jPl]~rej:u:ra:relQ, in Que B], ~useS'e avmtizat d~iltre"perieor ~i 'ind~Jlmllt, SJi; ~e ,lU'[:i\ "~a :adi~lOgt {of Ic.

1· 'l~- '?~ 1- ) - n - , . 1~-j!i'!i\!,Ec'~ ~i'i.,~e'b care si -se,. ""rum la Bt··f~ffi"ii.:~l..]Sa.m--

''''I', J. 0 him!' nu IVA "" _ - A .. . :f" . . (J ~Jt-'~:

:pa:1 fost _s!, lum~ 5;tliB]y:ee."t~,dM o,u pe.rJ!tm, a, fh S"t:iDsI

li~l·OOU.!' :Nu. 'Ol'[l~!)Jtm ,a a ~um[BaJ ~~

Lui lisa, n 'pUtClia ~fa ¥o.rb eQCa. d~~re ml:s]ooaR« S,I p.riD im.g;i"ni lit s'~mbolu~i v,lrilltit:a~ tat'A1 tradi',iernal.t[ .zugdi:veau m~t, bb'jV.mtOim~2~. :Un fir (lei S!®:S! eS]-latt,otQgi¢, ttef:.e de aJ 1m·

SUI tutw,of'ima,glnHor cam~i1:l,~aQles;tei:£at~so,clL :Pktom~~4

. .." ~ - ~. ~ ~" . .4.x ~ • . lit. '

- ste 'f1'lDllS, ~!a. mnt'lia dpll il u~ 'p~stOf' §l· -sup(ntt~J! 'Itra,~a Qe:a

1'1.erdUtl-aJ cgellui 'Iisrae]U (Mr. 'I j1:~ 24; cJ '], O~ 6;' in. 1 e~ 1 s .),; st e autl eata eea pfie'rd,ut-a ,~, G. du~e' ·at( !lsi (La. ~ 9'1 1 O)~~'. El aduni mi~~, tlltm~,"~n j~l :SI!u. ~Lc. l.lj 'l'l2); E~ ili ,dj' v~a~aJ\ pe-ntt-N, wl'm@j, So (Me'.: ]·4~ 21'; lIt lO~, ~.1 Sla,.)~ 'E~ ~,h.~spme oile de ,capre (11.1. is;~ ,32)~ ~~ du~i, ma~a c~izi~ v,a .m~.f,ge di~l,n~u

, , .

in :fRInt;a alor Sii~ c~ P~stQl" l1n lior (Me'. '14~ 2;8) ~~ .. DOomml,a

venit la eei 'bolnav1IVdr:., 2; ],7). rBvat~t"mJ ~'I di~cllq,te' ~eQlarii '!,u 'pli~ '~I~va.,l~l ,])~n=eu (j,[t. ,H~fJ2~.~, LtJ ~, 40,. S Oi~~ul ,.aduce invi.ta!pUe la Qs,irul m&itulidi, €M~ 1" 1 '7J ~11, Ges-

, .... .:I arul "' .. ~ .J::: 6': Pli" 1\. ~ D . ~,_, ~ t'LI' "1 A '''') ~' ]I L ~~

pf.!!LlW ILJ ~il:.8l.p. .~~t, a 1.'W. 'umne.zeu,.~ JUC Vl1:J:'l;. ~,U".L J;, lr.t.C, ,a ~

. S'~ s« i:ui' :ftjm~, gg:)". i si in-v.itA pe easn~'1t~. 14, masi f La» 2.2 ' .29'

" .,. C - _ ~ " _;. ,~ !t""':::.~- .~:., "

'Ii ., L··' ·'1 ,;&:... L __ ~. 'I' iLl!': X :t:iI'

SO/!' ~~ 'mt@emai CII. lID seJrVitQ~ . ,e; ()Ji.'era, ~ ·,ill l~aUti61!f"4 \.iIt.'e.

22~ 2,'1. l?;~se~l mndu!~~re p1escar.LdJe ,l}amen'i: tn, slujba· Si

. _ .y. ' .roo t I" '.. ~ .r.- -h -- ~ •

(Me. 1 'j ,~, 1'). ,Athl"tOOwl ,ilaJ.l~, 'T~,lll'[V~aeMlui eeiui :n'D]l (Me.

14 -:!lIO 1i...1 "1 &. lOll 'fi '~," '" ~c· '. .I!' ... ,1.:i:i ~... . • "I'

iIJ'l J'e; ,.:'¥.d~ .tv!; ,b:i' .l'\ie-ge:l~ 11~ IBetl m~e-a mlllm.ll.~.b w:Mij Q-

11 .... ~ ,_:~"",,\6,;'1 " -,)1 L, .:, ,(,. ,:K.l' 'iI 1 1-:~ AI ,,-. " )". :L.:, c -, \~ ... ,1

UJ! s;'w.iIj,lJ,ga"",JI,CI 1;.!i~ l.1utUf.n:::· ·.JlfJ!~. ]1" ,51 ' .1'!W1 ,par ... ,. ewtll p~,~1L\i flilel

'V'OIf' .imiut~"· g~~ls11t.~~cuzlt-cm,~ '~Gontm ~elQ.r ce 'v~lr' I,mlMe t"icu;i (Le., l'9,~" 4{J). Towl$i~ ,nu. 'aebme 'Sa se 'tliflac.i, cu, ·~eder.ea c~ ful, toa'l'e, ace~e:.Jne·t~mrn, ,sens,ul este v~~it numi1Ji Iletl't:l:Y I~'~'" dindo,i~ ~ -t~mp ce pentm- ~ei din, afail ele l'Hllea.zi sec4!eml FiwllfOmului"a$Cu!'JJ8 ~~ :me! :~~de'EVI1u~P ..

:D~~e tl1Jmllie21eie~~.ti ~k: mint;ui~[i adue mlliturifC._ desp;ie~, pre'-z.en'P' Izbl~ioo:mlul, Lcpfa~ii SPI cuillruti~ lat, moart-ea: ,~i"" pierdut ~bi~aJ tr I pu:tei:e," a~.a cl e,a n't~. mm ~;te JCtml clee.t~ tm ill'nul Wa. ,~~" 3 9~~ .ElI,a;otllelia, este"r;\odamati eu deQla;mi~a ~i de s.pre iertafel-pleElotelo,~ -,snpre:mul dial til et,ei me:sia:mQ'e!J}.

D- - - -' . -':!l'1 ,,,.... - .... ."",.. .' .~: - ., ~,I·,. ~:;f, ,;q,,c: 1Ii 'ri ...

1 um~.z~u:,·' ;'YJi ~illj'tat 'laGat~i.-e v,oast;E:"~ iJ:KI:C. ,,,,"! ~i~ c.nn:~ .

• ,~'I I' 'b· A "'! • ~.. '~,..:1 • 'b-

mwter e-]l1eJla<!:m a.lie efel GEh~l ,[101. ~gnty,]t~ ill];" mQIjJL Slmo-,

r~c, mai ale,s una, s:~ di:stia!,e '~1J 'pIlei,dele, ~i. iW:tpn,~ :~imm~a 1aupm. :h,d 's:~taJJl. ,~]SU8 l] veda :pe .~atanlc~ pe 1lll, m:~:e'e1" ~~[1ll1l .. , ri din C'ei' pe;.,ImIn.1' (f.(J'. ]O'~ l;~~l d1llhmiie' ~ei.e necntate

da!u asciu~tate. nuhwu~ lui Dumnez'e~ (Mt. 12.~, ~26)1~ eei, .. ~ ..... , ... .., dtsntan.a suet e1libentti (Le. 'l31 18.). Omul eel putemic ~te gat" lW-' eel,= fut;ate de: el iL soot smub:0 mapo'l (Me., ] _ ! l' M~I. 12~ 29-i Ev. ,lu~ 1o.ma :3S); ,eati 11, 'Ctd ~e vine, este aid. e~ 'Via !,d:espnia pC' cei -P1Uemlici de1>fazjtellot~·, R11 S H<"'!i!~ ......... , ............ mrlui, eiJl{;eci!bJr111P4, Bste e.vident ,~t.legM:16a omulw. eelui '(ernie, trebuie in .elea5i ca :tefsrindu ... se 18. Q leKperiell~a de~l, Mm~od. chit; ];!jspirillea, lui, m:isus. Dintr~o. aDaU~,a.rll~.~Jia'lI rilcr i&;PJtiri" lui J as, (Me~ t l2 s.; ML 4~ t, ~ 1,: ls: 41 'L - '[ 3 relese 'G~ eele 1trellepts0a.d.~ ale i;S'p~,tirii din MI. Ii La" au {a,t ]a Dng"i:ne'iritr 0. fbrmii separa~ 'fiil1dcl Mc~ 1, 12 s, ,~i, isp.ltir,~a: din Pll~Hu a, f-b!S,l la orig]'O,e '~nsmiSA, sep.~tat~ ,Evti1;~ghelia' lJreUo.r faK pasibUa 0 'conjeeru~a. ~.S - penw ~;spttirea de pe ml1:nmjl~ ,: ::R'B, 4ec~ p .. ~'femroil she ']:reJ8.sci mai d:e~ra}d1 de~'ttei versiunt alg'fe]a; irii ispitirlJ (l~ ·trei ~s,itiri. SUJbiootul tUtm·Q,r celor 'tteJ @ustiam poHta 'phd!ji.~ ~.i w1Jntele)' in'S~amni '~irnirel i~pi~~i (ie' a 'm~line falisa. ~)eptaf,e :m.esianl~!n. Deoarece aceB.·sm . spi' .... t~,i ~a:re

im Ubit1,4!;'~ ttl ,e"rioada. de ~~],}~u$ de Vinef';.a' Man{~,. ~Ir: kttia.palttiel a-a exjstaJt pentm-B'isenca-pri~ nu e~te I.

run sa s~ iaJrlbuie' sllbSran~a.':fetatun~n~ despre ~lS'pitif.e. OOl!,glI18 tiei pg0tici - a ODmulliti~U ru:~mme., Daci €;:' te '\B;~aj av:i'n.a vedere La. 22~ 31 s, unde Usus l~~ 1I,oi:b~'~tce u¢$lie~t'OI SJi ' .~pre~ conOio]: cu satcm~ Be. poate p:re.sup;une, ~el1a '1Iba.za ... , ........ &..11; te,l~ir v5.rs.i.1mi ale, relarAcllor d~Sip,te ll.spltir:e se afla cu.vfn.!,e lui Mwsus" ill care, m forma unui rnaJ,Ql~ ,Elle."a wiIoit n .• er !u:~ ... lilt -Sa~'ij,espA! binJiiJ~. Sa asuy.ra iSPltsi Ide ase p: ,: ~c: )Z'd' eDJi!t:':pf~.SU ne dj'e;pt. un 'Mes,lit p.~olittc~ ilOa~e. In s.~1l.m W, a...;~, '. .... ... ;"~ ...... ~

-'. ,t"': 'Ii ;;1- e'; isni il-Pc i:iSiO:JI'!ii'ij'~'n:C:"'c""'!3'F'A~B 'IlU~A;n"ii deei

p.o n .tva II:I!.n: ~, .IOOJt' llo'lo.;! ~. ~l!..I.Q, w:ww. '10.;0' • ,,(0 i'~'rr.(~~~ . '",

oo])a.luzia cal dJfe;' . 00'1= varianb: ale scenari ului. i~~tm.i -:, bui rl fie s~f:ins asoeiate tHll Me. 3~ "'7; pm ele~ sub iOrnla ui 11udlil" Iisus r~i ojg:uIi. UOen~€'i despre 3Oe.'!a$i C'xp.

ca ~i ceape care, in Me .. 31,27,0' sU8Imeimpatqva,'l'oi" "IJ,""",,L"''''~'''"-~

160

S~U;, acum, in eeasul ;fi:'celsta;l1 'iSa"t~Uj m:su!fi-"es1e i!1V'ins~ Hristos C$l,emilt marc. decat satan ~19

.AmTh~i cind exrunJna,m materialul, ebservtm ci toate zice ile'"eaie ~!11u~ta ,C"'l mln~~aJ. cst~, aid snnt a:SimtkllWlil:re. 'Nu, . te ~nt§mp[at:o:r' m])tui Gm:nlci una iiin,tre pw-a.b~le]e, Wa:botlf-e Il,hl, a,p3rpne 3.lCcrs'teic.ateg9tii. U:rnl~t'OMea n,o'astti· S£G,r~Ull!e Y1a demonsk,tl,~l astfel de ~ii orisi"ri p',a:faboU~,e erau 'UJaizat~ de isus ]'flj primM lind ca anne d(hOOOU0.',,~a' hU-'in 1.11 doUea,

ind"penw 8 ma;teriat~ ~ :amenmiKe SQU· un ~ ttiga'L d ... ave1- t i'mlent ~i pelltN a-si j l;lIDstr~ Iava,~~ma. Aici~ din oon,t;rn~ ~nd~' Meerut 'Siu'era mal eu 5,e:mna. vestirea, II gasiln p·t IiSlJlS in ([Pdrd cu promiii Vec.hiwui. ~est:am.e:mt illo'$ ,cJa! en Isaia, preteran,d, scurtele .aiielnillm:L

2. tridUFtlrea -l:ui' ~m1tf!zfgu.Re::nZ)t.i,' c,ef. paeu:Jul'~

AjWl~~m aeum tJ W:1 al'dofilea giltp de, pasabole: Ele sUint

. ele CMt} c'Dn;pn 1rJ!sMi'Vestc;a: eea bunl. Hvan~BUa, in sensnl ade~lrat at CHvintu'hri" n:u spwne :fll.lll'E.I!ai e.i s-an iyit, z;o..rii :ma!fi~ tuirii aduse de DumnBi!CD:,.ci IUlua&,a ~ sosit~ -dar ~i"ba Riscwnp~imml.a ,ap~~," NraB 'Ide aseme~miEtu~r~ ste J~iEi celui sifac ~'i .clUsUJ; a venit ea Qitl ~F'ntuito:r pemru paoito~i. Parabolle~e din gru,plU, acest1:~ c·~ SW1I~ ': ele m~i fapliUam ~ eele mai importante, :3;11 farii excep·l~e 01 carae.ieris;1ftol spec.itl-, c.i ~i c- 'nota distin~tiva,~, f.lQ, 'Cafe' le vom reGUnQa~te cincl yom observa cui unLa.dresate.. P,ID".;lbolel~ d~spre O~i~Lcea piB1!dum,

] des,r.e-drabma cea perdu!' snnt ,mresaie e.Wiurari~01 ~§.m~ tori ii fariseifer (Le.O' 1~'"'j 2)· parabola ee'ior"d~olldatoJ'-n[ci es-t:e~ Idresahi 11li Simeon :rarisetd (Le-. 7J 40); cuv~m,l 'aespre oel boln;;vi es~ ~ndrep,td :wpo,triv:! cridcHof·lui Iisus dlin gruPfi!'rea t~ologilor~pal1in~nd. partidci mtismo~ '\lc. 2 ~ 16); _~ ani= bola fmseui],uj ,i Y'am:e~g"nul esteadireSMa, iarisC!ilor (Lc.. '18$ 9)'~~,. parahol.fl: eclnt dei ill ~ste losfi.ti1 pentru me~brii SinedriuJui

(MI, 2: l, 2:1)., Pa~~~{;:lBle ~a:_ l\{U. _p~ ~u;b~ec;t' metajru ~.' .'~':'fto 19helic~ In sensal sa.1l mal .,re,Strm~ S.~11~ iQupi €Ia& se :pa,~~ I~~~'iie, ldireslte au. oei[Dr slrmam, ei DPfiD~lD;tHat4·~ ~ ,o,"'l;,""'j"""",~ .Ieste nata 1(;,£'. ,dJl!!.tige,t'iv!j $U~' .rmr 'ebe~-.uID. lor: pbh~(i:i~iV'Ul pl:iru~i,\a'[ 'JIll eSR prelen1ilR1 Evughe~~a, ei apar,Dea Ii. le~tia\ m; ~lerl9unt"Ili1ne-de -cOlitrGversJth~teptlte contra. CUD! ~i du~mim~ ler Bva[J)g'hle'~jei~ OBe S4~~ il~~ilneHI (.1 . ~te s~ ~bim ~'~ ·Duma.~"" ,~osni. Iii gr.ijl mlQI pl.tl~o"i :a.m cj:r,O[ aJ;tae ~peqltiD es;t~ ~dm~lQi;t, IC'Dn~J pra,eticl1,.lui . · ,cte-ar ,minca tnip'reumi eu eei d':~8pre~ili. m a.cell~i tlm,~ , ~pllile UJnlI~~!C1 Sl-l.~~illgi, Pi!' a,paD.Wl~~ •. Cum i~l a,ui " Rva.nghel~a. c~@ntr:a crldcl~loc 6i.? ]3] 'ftlC~ .:I£~Elsm m. tt;i J.BE'Illu.L

.1, im ~rjmu~. riD,d~ iutt-o 's~rit ,[I,e par,a~ho h~'Bl ,. ,a t'en.lia. cf~tj.c.UO\r SUti I~am~ cei 'S)imci!1 eirara rEI ~,'e ,.' !IiJI' "" ..... '~ !~bl.IIi 'Vestea eea bll\lni.. C:u l€ i!ta viei .. ciune zugr8Ne,~e 'Q;'! i:I ...... lI!&~g.]!,~_"'" :I'Ozitie]~ 10([" eu dotfto.ml ,i "bolnavii~ 1,~Cei 'b\omJ~vjQ ~u de dootot~ ~, 2t 1'7). ,!Nu m~l'egtti Ij~ ee :'0 &dun ;p~ 'cei.

'h~!:i' ;:-"..,. ~ 1 M' l1'li ''Im!' - " ....... .'h",gi'il"'· iCji ~u iI'IIi&WJI'L.~:;iIIi .~16 al.~'u"''''r·

·p.re~'Id:IIo;~~ .. lI:uJ:u.ru .• eurt J::il suns U1iJ,Uj~"",l '¥& g _ ~J!i""'l'~I1~ ,~~ '_~;~'LV .L

Pnrabo]s< ~e]Qr d'Di :hi· fJdl. 2 ~, 44)~ mel'le thill: :ma] IJePJutI prim ,cu~in~~ll' ei,'Ue' 'jniQb,ete!e:' ~,Adevlt v.l,z~c vll~.ci ~ii'" $i d.eSiftinmtele!1~' VQ1r" mtta. lao l'udecltll din. ·urtnrs . ""'~ ......... ,oashr!~ III ,lmp~ti& '~w DWlUile~eu,~!i .V=_~H'I a e ,PI. :(fr·~D~en t~D~at voi 0 '~!:i vi:,i a;proape 'CI jmpG.stbj'[I,~~·~ 5UD~ mud !CuW~·""I1."'" do; D-umne:tf:lll deoil voil Ck4 ·ei· ·po.te, ~11l-a1!l dat ' chemlb7.~i lui Duronezeui!' inlStll\nj. :man.j:rej,t~~ partire d,,, . .j'Iu

--- :x·: .... t2ii D' - mi'il.tli&il]:ji" iC;! rn 'ill"i,,," nti-~'..,; ~, .... !~L-n::c""iitt~~1!; ~\1Ii'l1"' PCCht'uj;~·~. . .. 11:l:i .~~~~ 1Oil!! ~,~,~ .~&AI.Ji;:,;y;¥ ,m._.w;m_ n. Wil:il:iII~a.~,gl:ll1.ol .

·S~ ilU: voW .. 001" maj ex;ia.ti -'md ua motiv pi@:nttu eire: ei :8

mei .s.'nl~e· de Dumi1~zed. Q·tc..i?f; pjQ~l~i. Qm-nu fu"l~S i.·I' ~~I!!i;j, .. '" ,~Ui HSli'i pfttm pa·oim~i, iiI aC~Sfa ,esm dezvoHat In "mica mbg]a'a cdof, dO,j d,mmlci :(IJc.. 7,41·-43)"

Penw ~ inte],cp' texbJl din U. 7 ~ 4,'~ .. ill, tm'bYi,G .si He .

. ..1..... • f1::i...... f· ,;, ...... :, .oJf'· ._ _: ....... ,"' ~ - .

seama, ~, ar~~mlw louservs"H ex;ele~ee('"Y;~ll 6a:~.~ :w.~lnc ,.iI:.! '1:1 LI ........

ei ep~,,,,,dul ,elanU m Lft. 3 6",,~O atf~ .~~preiiro'rie.

1) Mesa. Ja. eare fariseul l-a inv~~abpe Ii~1!l8. 'este, e"llden:t 1IIIfl. bend];et {'Ka'tE1\cllB1i1~ v. 3·6)4~~. ,abe~Ua este daHl 1fn ,~in$tea lui lisus, dooattlCe S,im'Qjl ,~un~te· po,sjbi[j,tat~ CO H:S]Jj ~i tie urn p;t;'G,£'-et ,~[ O'~, J]l.ffi ;;:1 Dufuw brl allll'1fl;eZ;el~j care se [·ndepirt~.~

I~ sl fl revenit, ,adluLZ...-ii.nd. 'Veaatd ,gel nO'Ui. D,o~rece ~~S.~~lUl act merioodu. sl fie inwtali 'tnvil~mi~ ~U[n.~Iarnp, mai ales atusei 'Iud rei pr~'dtcaIs~;if} sin:a.gog~·la o ;russel de: sabat: 'tfi dJ~i~etnluj, i\tec., 1.! 30 s )" :5 L :p'6'tem sa, deduoom '03;51 iu€~i, filaJmm cD; e.lli. edul pe eare ~exml n 're]a'teazi . .s8 fi ,8:vut '~~c:~! Iisus %inu]j~ 0 rned~ea care '~l i~p.reAioltruas'e :~er~l] =' p~ .. !~zd~! :pe oaspeti~"i 1';"Ul] c~~.pete l"u!mvi'ta!)I,-fem'e.~ac

2) D etenttllllea, femeH ca ~1JIlfi:;p~m~6~, fv. l~] amtl trl ea . m i'~U 0 ',rills:t;i~.tta~r",sa'U. S1D;fi~ 'U:nm bi,W.at an,gaJal' tiutt-o ~~u-

. . .

pa',i e dem-nflGllJ.t.ist~ Avand m 'Vie.JJ1ele v. 49 ~ este d~ .. lPn~feiat

luim,Ul i1lre~ces mmll.~nlt6~, Cb§tirm~a tmb"Q.~6 s~ .. mm.ana.ll:cecisli.: nu. nl se (S~Me ~~ ~:r,a.\ ~ah~a\ lacrimiw[. &m~ii ~4 •. "m

,

eeea ce sa d,~v~~u'~'e esse o.recW1.Gf1!iBll: tiri margmj; icani a

:lm.ta,.~~nun'tWW salil ·pic~Of![ill. un~i 'lJersOiIee {v .. 3, 8} es~e sem-

.[ . ".k, .. '.;;U •• ·!L:t. •. - ~::':i_ .~ .... iii .( i~··

W gm.tli.:!l:IWliUl (Zle~l mai a~ruL6 g~·mlne,;'w;I'OG:ma:ru. ~.~~,e-J. p'" oare·

1i.1I.m om ·RI' pu:Wa. Ii '0 ar~le e~Flli c are ,]-1; ~;~d~'Vat: .yia~,,~ji. Cit de Compt·et a 'fOit eopb~§Hi f-emma de'~e!l.Wi~tin~.pmw 'MWltui .. mrul ei .se ved'e din taptul ca e~marsa~i deft seama~&~ ,~i~a, Ie,.

. idat: 'bro'bDada '~i ~1 .. a d~spl~tit: pinJl "ell9;u a· $t~)ge pi~io;are': .. ,

- - . - _ -.:- .-"i

le ~ui Ers~ ues~. 'eM, eea'"l'Q;a;j ll)a.re tU~i1G ;peflttU 6 :feim~eie." .$,,,,~jr

d;~,ple;DMs~i 'pamfm pI~z·e~~ ffi)itbalilar~i este :ade:wM.a!E cit ea

. iost ~tat de z~mtac de it; 'fi 'ime:Uiat',e Ilftf.tt'tu 1a.orimile ei, ]nca:tr a 'llru'm't~u tcm~ 'Wde.:s)e afla, Fmlipml ~il vV .. 31 SlS!. desoDiu un g;est de sea ma~ p,riQfu~di .r~cnnB,~t~n1i ~~ent:rltll"ru,eJrtatoo a·cordQEii~ QUm Vigl1i~m; d,]]l 'VV~ 41,~4~l~ 47) e:s·1e ¢confimt!}:t fie D imp~mtani~ Gbs,m{.RJpe ].ingvisuci: :e.bF.aJca~ ar~madlCla ~~ smana

. A",-, . • ... 1·· .. ~ u _. - .. _ - ...•. ,~,~ "ilL -S'J"

DR! au,1mc€,uvilLUtpf.ntm ",-mw~:'- 'P-,JtounQit1~" . ntN::~.-

tA ]ipsl.es~. SiUpUnim d~eg~~llmui ~:vant OIW,. run IC1D111e-xt! poate implrca emolFa mn~umirii'l caade:'"1e~~:emp"Ju lite?:ei~ ~!:a

bmetuVanhi~~ r(~a ml.ldt,'n.rmit~}~ in acest en:' .~f(('lt~V ,ac.~lsta lttlnea2a ca 1it'd.T~ba"tca htD I i.stl~, a inteXJr~l~~l {hi VVi . 4)5] ~Qkl~ fmne:j,l ea semne de ;r;atitudinte si, m l~eLediin. "in v, 4·', J~yQ1[UV poate sa' .mba~ de nsem€:m,::'El1 S~ J!')\;l] d.e . ulcliae~ rlec~" in eoncluzie, este st~'bi' it, ea in mult ~iiSea fFa~nm 'V; tt.1~j.tlnU Jnt@i v,hte 'iertarelt ~i~iJ. 'pre,eUl11 '0 wall

m. echt\ro:c ,r,. ,4Th· ~i parabola ~i aeeasta :rm:pncid faptu] ~a dia Y.-. 47a indica da'.vada Le>rtarii-: nD·e'ace.e~ "'3 zit- "VGuii Duo1nez~~IJb'e.buie '.l~i ij ienat.eJ paeate,~~ OF]cit -d~ erau .~] I) ~ Oo.JM<ece 00 alam.-o~tEi:L ~~ ._a,dan,ei r:~duUQ~rmtJ iubire p~ifil de retnino~"tlinta)DI; eel '~~rllta Dnmnezcu" '''i· pu{in "a;r,at~ plJ~tiD~ n~tt1fitf tmla [iuhire re.~u.nr.C~: Qar~y'. aceea ('ehttat~·a da dte.ln.:~cl~fs ca : in pfedliei~' Sa; Iisus ierim-e' Pe un 3;_stfell de fotfu~ tt' buie sa (te· ~:p.~~:d.~as8J.' , celor d.B1 daWfniet, in C41~ Iisus a dror rep! i'ca 'l}e~pFlm.i!l·l~i - tici a, lui Simon ~l. 11 elLpUcal d.~ ce a F~rmis, unei femei, care

o -pldtoasi; s;i"'L.ft/ling~ :~~ ~ea W&ait' ~~] sa ,e intij,mple

ASlfe:l ;a_ram E]. ccntrastal net mmtre. d:mlona IW!;a ma:r~ e.i mMlDta~ tlicn~e :r.~eunQ~dn_~ adi.nca ~r cea nela;n:~6m:lIam. - ma:~ siraouL p08ul pi t~lIci~ adin~u] in~loS".a, b una'ui"\ii D\UDII~z~l1 .. ~u DU intelegt, imone, ,ea in ~ludit"vi~,t]i 1Jbnl~tfe paca'~' ace: . stu &m~ie es~e m -~. apj'~;~nqtle de' ZGU deGit 1thl-e? " -'u-t~ dai seruna d:ij, ti:~ 1tj lipse~te~~a'!ce ~i.o adlhl:dl-recW1o$<t]JJ]~%? ~i ea l1ectlIlo~titlta pe care ea ariJ 8t-o .este indrepla'ta c-ittle ':I)Ul1Cinez,eu,~''''''" (Vit::zi nota

2" Iisus jodrea~~i a:tenlia ,eriti'cjlcI" ve~ti;j celei bene nu mai ic·iibt·_cbJ. s,ar:aGi, C1 ~j CMI~ ei rn,]~~~ ~n pa:1taholele ac~aS!ta~gn1Pr,a~, ,ap'ammea :8 ~ ~n_gbeli~i estC mso,pta d(veea asp:r:a. :r:nusttare. Vo~" ziee ',61 sun te:~i 'lnt€l.cmsl ea finl Q are pi~)H:ds .-. i dea ID1(Qul~~·p()t'iIJ11,cii'imiilui s.a:~,~ dat dUPR eecea nesm::;atit '~ruie~ii nirea p;ro1Ulsjumi" (MI. 21 ~ 18&:1 [). Sur:rl&eg tcndenpi ,~'at:c amde an. ,au .. m~fu1at s;a, dlea da,mnului lor'. ' c'uvenita, Im~ diu prJ)dlls:_ulpamantU[JJ~ ,s-a\!; ltl81adin.:d D· ...... ·:"-'\F\,II, ..... -.

peste l':lJe.ie.giuir.e, a-su,F,m;a lui (Me- 11 1-9 ~ar:; H1k~ lu.i Tomq; S:r~. Vqi stmJati ea ~i a'G~i. ·@~'S'petj respecta:bili C8]'e (Cd, grosoI niej au re~pins invitatl3' la osp:a~; t::e., drept wer "0 i 8.'1 ,,~ re-'.sali di~pre:~ul si hatj[tou~. astlpm ~Dizetabile.i floate ee . ta r masa mea ~Mt. .22,! 1,·10.; Le. 1~, 16~ 24~;. E~ l~~i Torna 64)'

3. Dar m~a. nu._;tu1l verbi - dcit.-pfe cea d.e:-a :tr.eia liriiy:JJ:e all.:aa~ h~ de,parte·cea Rla;j .bo;~ani~oar~] pM, care Iisus apara preclaarea v~~;tli eelei -bun - .cltte cei disPi~tuit· ~i ~,:'r~scri$i. a ,.Me. cum. nu se .pea1te mai.limpede in paI'Qbcla lIii:uhd risipifJ csreiar putea fi n1mr'l.'im, mai .. CDF,e,n~, ~"pmab~illai despre iuei-

"'1"" ~ "18. (L " 11 1):'''')' (>4

. a; ',i.tall:Ul I_C. 1 S, . lI..~~ _ ;,

Pa:rabola'nu cste ~'aleg:~rio d.e D,ar~fl1ne ~trnsa dill viala'~ ~it cumo ~I-f18 'n, 18 21, 1llimd~ Dumnez:eu e'st0.11\Ull il'mtt .. w ed ~j]fi\fmsti~: l',,:[ttlat. ,rum gr.,e~it That oro- 'Gatrca lw .Dumbe~etl) .i ini:lin.te~ ta7~:. Astf~I~ mtiH nn es'te :D1l1l'ln~ze~' ,ei un mill :pa~ mintes~~ tal~u§i; unele dintJ:~ lexp:res,Hlc utUizate IJrmiJ16SG Sa.

"Ii • •• L; 't . 11,· .

tEZ'Iila!LU1C OR - ]Jf1I11Il tumrea sa, ~ este 00 lma~me: a ~~Ul l}unme-

J~u(j~-. In V, l2, frut mai 18.ui1k G6re -I~parte~ ~e i sc eade" lui, 8d~ca' d.upi Beut., 11, i 7 (pwi~ul,tHtscut Q~tme de ,ckH.w mtmru mull decat cei[~al,i fii1, ol:r:eime din '(J([opri,~r.atc. Po_:~dtja lagali

ra dupiJL ~wn lIrmieaz8.ltf~ ~ emu :dnU8 maduri JP ~n ~tlil:1F,e"'aVereR urea ifeee de 'la. !~ta'la fiu~ prlntr-un teslament S~ p1:'mtr:..,o donati~ din tim-pul vie·lH1a1tliw..]n ~D~J diftlJ. urma, Teglj!a era - r benefioi~"nd ]ntllia' imcdiat.,tn p-osesia G~da1ului,~ '1nSl dtl~

. '.

bfulda·rlle]a 'aeesta devel1eal dispomib11a . numai ~darta ~u moM-

tea. tatiluii6?.

AlcelDita ]fis,eamni; oa~ -ca:) in ': azuj ·linei. dqnau~r din timpu,[ Yie'~ij, ,tatal,ui:l! 9fi1!ll (D.·btime dr~k1Jl dc>.po\$.!esEune. (pOOm)itul in"qa-U2a nu 11aate"fj v~dntde tat&);, (b) dar e] [lJu. dQbfiDde~te dre\pLlUl de. a' tiiS'p:ooe (dad1 ill]], vin ~e propr.]cta.tea,~ cum.p~iatm.;rUll nn peate: intrn lrn p,i,'l~i __ iji dwat la moartea 1ata1.ui)· ~i G: ~l

d 1:..:'" ...I L .... '" ~ .. ~;:( .

nu CD I)m~e~te (i,ontf'ij.cm._:!' - ate. ra:ma;ne 'm pose.SU!!, taT,i:i rofi"ittl(l~

'~ie a tam lui p·§.:l1a]a ~m.oSJnea sa, Aceastii pozitie legala es'[c ZU,-

165

:gravi~a eoreet '~n IHD,abalai 'atuncl.,.,ciDc1f mtelie eel mal in ,sm es ~~ :prezum~v willi,tat. ea u:nic' mQ~,~enilof -( v:, ~ll)~ dar ' w~j 'w,taf oJlnM~a Sft 5e b~m~ ule ,oon~aJ~~t l(vv!22 s;.:~ ,2'). lin I!! finl eel ma£, tkir .. ~lanlii ]J]Y,JJ~ururi Idrep~ dt< '0'; OS·f~SJIIJI!tlQjj ~~ ~i, drep,tul de 'msp~1Z4tie~ e] d:~'~{e Q ,r:~g[6men~a;rel 4oo~

A • - ..!Ii • X "..:iI' .li .... ~~ 'v, ~ ~ ''Ij;!',-

'];~' l'rOpUt'iJ~ 'Si,diIJ,llcl o vlala lt1~epenU!lenta' '\i£,b':,~ll\!

yalciJv ,mvu;, ([upS sfb:i_mi!)M~ p'roprlelD!i;~ ill bMl".lIcol.'!;,i\L,LL;I;o.l ':A 1i&Efi'll~'f1o~ tV 'f ~~ :lmpa;v ,~ct~~ '\l ...;;; el mr.l}'ea~~~ Mirim D.i~Sp05j, eare til: :fu5.t e\S'[]Hta_'~i ~a, pe5ta. patrn mllieane ~n"

p.a~~e' iQU,JJ PQipil!Jla-ti;e 'p~~esti'wa.Jtll iU'~.del de.\~e1 mult ml-e de mi~iO;ll~D ~ ne p~a1e'da o ild~~ d,CSl'-re eX,tellSlllanea .~ilil"'liN'"

'ti~rH (iudaice)-~ ~ a. fest stiml1ia:tA de !tJMlta:P'a, c\lndi,l~110[ Yla'ti mgt·flvl1lr!ablliil~ mn,marUe c:elf~fi e~er,ct~~ ~·I ~,,",~.L;!U, !ii!<.~rolj"'''' lui ~~ de uecvenm:mciden:{~- {oamew, InJ!~Jes,til]S?L. ,Fiu] '~ir e;ste '~eeiSjtorit~" eeea ~e <11~ '~Emim 81 'tr.al~m .

M ~S:tl!pg'a;' y~s'tei Sl~e;, et~t,ea n.m;:ma11., 'P~tm 'c~ittui~ 'bimat e-ra fntr:e U~-10 de ani~~" V;. 1 :S': nema~,eEl.~i"iI;O.11""i!!M!'!..!~ d~' s.u'ffiie~1 ~S1!e· un ~9!~mi~~sim ~iK~A.~,~"e'n!:ibcEpl'\p:tV): d ,3; {<®qlt iSla: 's~:ame in: eMmCl eu mllmw.,~ h;e~t@ (i.eM:, j 1",' ?) ,lIn VB ,fi. Iram~ sa 'p:na, slt'h1a:mt De~l tm'b1!lie :s;i t1: fast faGUS c:eW mai ]ul..m;h1"lcl, dlt degradate· ,i ,s~~it s.li fenooie ,r'e~JJlam.e'ntamii :[~ligiei ~ai~~, V; 1 '6 ~rid.j~1 'tntteb~aJ dl JC~ lnat din, m.b.~mea p-orc,jlgf, &iSPi'JDsul esle adus dJn iInsi$[ la[ve;s.e;tU1ui ~ t,$,] ,~'[~ :ml"Sl Ii 'rose oe~~t l'f't~)1 ~u<-Qiurmsl':~ "Sa u:mplc ,pMtezeie?~ ~ rQI~Ctv:ele eJtl,ca:tlH~mtlthtinifi pomii (clat eta ,rei d~guita'· '~fJ1 si~aci ~~a,rt~)~ li~' 'WID,e_n! mn .. i dadel (c~;V"8, de' m:am;3lre tl'~~'. Ge(\i, 'il 11 .m.t:at ~c :mhcm:erv~ fl: ,gasit 'v. .17: £t~ EQmOV i8~ i1iaOO\J.~f,.,et a v~mt inaJoi ~D' sine~~ ~ · veml in sinl~,~ es,fi~ m _ebmica~i in.'Bi_mmai(;·i~' (f ex:~resie'pen

.. .. ._ '1 r

tru cainlJ., V" 1 ~8 :',l\;mB"t&~ 7traf':8,()O"o!).a~lIl ~'n ;a.ra.m;a~c-l ip;qum

W i:~l!1~ ~ffJ;g. btl ,Sam .. n, 21 ,~~ltlllmt, !~a v61 dUlCe de ,mda· til". Vi 'li9,; 11;; ·~~ct tllv :~jJ .. i!lm&lDlv 60~:. dU];l3. :~lom~'w~<a.l. galli ,el nu mal M.e 'vre:a'p-retleIl1ie'ldcl lalvani, \Dia~ ma1mb-rkl ..

ntinte. C8ri sa i. :Be permiti ,Sli, ~Je Oii$j[le '10" e an'Jjindo~i (prin man,ea)" ~, 29: 16pfX#m''J~ G' '~roced.lalil "¢1UH nu s,e peate me,], o:e.., oll~,nmJtI ~i. nedemrn'l penw un o-rimm~ BJd,~l~ ~lli!1l[' mel, Be

"b . _"-,,,'I:I! _.Ji. j<"" aq· 'U ,~,i'!I. ~ - 1~"' ... .A- - -;:!I; --~-I~I .~ - t. -

-_ ... e~Ite' ,!iQit.,w,e '~re - ~ ,~~1i1:!" .. ~1).CJ,EV ctU'_Ii-UV: Sair~h-UJJ ,e~\lce: \ipre ..

cum itt, 3 !lam. 14,~ ') un s&mn de.erneth1tr~. V~ 2.,I:F 1 & a,t,~ 'ttLt'ltii

eplia. ,ou.vrm'~elior r~nEde ma~G,6\' ~E d~r; I"V~ !lCmv ~,'u'B~(o\;i 01.): ti!a~, DU-~' pennif:e sA 'hl ~lro'n1!m,e, ',i traDsror.tnJ.: 'Ciu;vm~~e RorOStite. 'm 100plEuU ~Qr;, el 'U ttatead. pe c'e[ C~ 9H11n,t,or$.~ n~ e& p urn IUg,at tel ,eR pt:rQin, oaspete' de onOI~e. ,ill, w., .2:l s, j taW. aa tr~i pDnmGi eu -e .. ~ Sf) paat·r; ;am'll1mpac.~ 41, 4l1l cind lQ!if' I, fbst d0s.emmat mtiistlmtor.~ ell "riml-f de Ie. Paraen U'D mel~ o ]rain! rmi1 dlo in ~,~ un la11~ de~ur.:, (t,)1 mlt4'i Vilrmrt-obll, de[[e'-

~ oniala.~, Qare: in Qrie.nu e;ste ~ s;mn de ~ma1tl ,dimmc:~_h~; Nu

. toe niC:.i (I 8)JQ;NI]"e de med~dirt ila'B:iI,slnd, :rege'lle dO'~tas' DmlOrCZlCi pc un flmeli:onar Im"er.itu-olS-r U dlm~:e§;~e 0 robl ,re~~off~;Sl.; mv.esdlea el1l ~ haml, ,11~ul este deci,'un simbel ,I[ IbU &eli• 'luI. ce st:' "i~tDare'l eS'Le tfa:ta~ :lOa un O'SS,P 0~e de 0tl0are;. (2) Inelul ~l"ilH3M~lmin-reai Slpimt:Ue' lU'he(l~QIj;oe' @;t! dav:emi.t IC~ ine~m kehuiJe eo,nsdde.mt dr;pt- U~, stg~Uu; ,I .dIruJ. 11m in~l awea Dmmncatlar ae;~kii mei lutllriti~, I.Cir~ 1 .MR,.

.. ;~ '~~

I ], S). infJ~lf4mintew ~S!~ un luxt :f1i:nd pmtmti numai Ide oa-' menl [ibm;! aiai' ea ms~EIll'mI ,01. fiillill nu mal 'tr-emuic 5'1, um"bleL descu~:~ '01 un sc1av~ fl) De xe'P'~~~ l~e sembC"l, Duma~, mi. entm, Io:~azii sp~htle se g.t_ 'tan ''Vi~~~, lDgrlll:t. Sa£rifioHea lui inBe:am'til;~, 0 sitb'im~ :pentm.fimUie· ~[pe~.t:ru, SiefVi t an, ~i. a, primire [esn1Ja.,pent;tu, :fiUl ee se r,emtQ_K~e 1a mau.famtliei.

, 'll _. if. ., .'.,., - ·~f ,ii;, ,.;31 "t .. !~- --~, • ,t ,-,- - .. ','I· ,. -, - _!" feste d~' er--

, ;fl, .e,~ ~fW pOflln.Gl Uli~ 1il6 ~ sun .se:mll;e;Le 1l1I1lL_~ _'._ ,_.1

tare ,~j ile teswna~ 1e:..ndlenW tilRiOOl7! lti v. 2-4 ,IVIe:tt1 doni ima, in] ~tr.em de W:~ in pMa'[eUsm,slnonimiJ,;, la.mIndG1d desmu ehhnh~! invieoo'a~ di.B mcqi_ I~]' guirea. oB piieMme., v: ri,s,:

DupllilblfoDJje ville muzlca "~Jllte,eB 2Iem.otDaSi~ i~i 'b.iti~, ilin palme) ,~ dmsuri :me blrba:$ilorag, .• '\l .28, lJ!t~~'il.sll (im-

Perfecml ~ril8.0(is1tot]£: 'nre£edenttel:'~i MQlb~a~Cll idlJ.nd.et.~u-,

. .., ill· .,l":' .. Il , . ,It"'" . ~ - - - - ,- ,,~- ... , - ~ - . - V"" !.

1~7

) ·-.a adresat prieteaeste' '. V. 29:, Fiul mal 'i':u va:r~ti Q,mi adresarea ,~~-i faO.e 'hl.tiUlll ~lt 1 reDfrQ~ leu ,~ma~ V+ 30: lcvita sft,~l numeasea ft~t61 p e ,tisj:pi~aru'l CC 's-,a 'i:01rn',s ~'''","''''' __ lOO\m.~ est¢.l\l~i1[zat ,aiGl 'in mQd, C!ispFe!"tI.ilOr: ea.ln Mt. 2U La. 1.8~ 1.1 Fapt..·l1'~ 1,& V. 1~ C;uvfu]tuI :t~lui este ·a.~ eose

d,e afectuo~ 'teK,vov~,;,dr,a.gul mel). e-o'p~' I • v, 12. ~6\Eil: 'fatal vbIlb~$te :p[~entind 'SCUZ;@, ,,~~trebuie s~, :~lbatgrefiic";; CJ CU, I 11)l, ~~sl"~gr lyuv-eui Wi tf bucuri ~i m ee "'1'e;sJ~l~!jtit ,cati eel ,.i .. J''' ............ estro ' _tde- tiu'~ "

Pw,aoom ne de scrie i.' en 0 'lHifC~m'ar~ simplita.:te", eum I~hllnnczQn~ 1inmBta~f.let, S~ lndJ~te~ 'S~ n~mft~gini:ta Sa co,pt~.itoaret Sa iubire. '.[ sa bucurl d inmMCel:~a, ~e[ui . dU~!4u;ecum TatM caee a pl"eg: ti~ sbbittorima ~e 'LUm'venit,

sa. aeestazste door "Cont]]JutU] pdmei ,ar~ a paraboAm (liIV. :2'4); pentm da aeeasta are dod .a~li'c:ari: :00 dlesc:rte, nu .... A. .• r .. ~ in tearc 0~e3! nului IcebJl, mai ~~ni~~ ei ~ prntestul fiului mm~ ~m: imp8!1rlte.S! este atc-eo:matl d~ fa:r;>tUl ca fiecare '. ; [~ a ,W"aoot~i se irn~h~1e ell ~ee1ruJi '~6ghio.-n ('VV . .2~" 32). oarec e primm ]uma.tat-e~6ste oompleta prin ea in si'tSi~ partea dG1Qa" ,pMe~ :m. pritrna·~vetlem, de' prisos, ][l,W" ~,t~ w:e~!t'a dera din acest motiv :pzcrte'a ,£Ii dow ca am tdap8.\L A't~.t tic, ~t, §i mptic - ea se bnegre~ 'in s .... ~ema istoasirii, fir.} a ~egoriZfll sa.u Q. n da{o'Hml; e.a.,.'~"rO, ,fu!];d;f!me.nt,are,:in"flle,; 1], I • c.onua<smi dJnltre ~~i dol 11.[ ]~, gik:tfiie. b anilGgi,~ rUt £1.1:. Z !'S-3J. ~:e ,~e a adau;gatTo Iisus? Nu poate fl decat un ~puns; d:ioo :Caw'a, 'S1.tnatiei, rel~;J.:e. FarabobJ eta a'dtfia:m

~ ,

oameni . asemmlitoli 'fi;uwhd maio mare, oameni C~ S ~

leaujigniti de. EVGngbene a. Co~~i 0'£ trebuie s.a ibs:c"'am. seze un.apel, Iisus le moo: j~Eati' eifd; mmt;; este juhif~ Dmnnezeu ,eD.'rm e~i]j S ii Gej p 'e!rd.trli ~ i G"m'IDpa]"ltli <0 pFop:riiie V{lIS: nr= Vle:p bps~te de 'huc.~~ dc' rlE.CUILa.$tin" i 'pline de' mUl\lmU~e, de ,.sine. tnc~1a1j ~ .deci~-, de' a mc~e :[Je ew vcas1fe Hpsj,te de iub]te;~i Bp, ml~IDs:tivi! fJe.i. ,mc,r{1 su.fleb~~,te

ma'IVi. la [01 '\liar! noaa, eei pia;wnti se intQtc 3~~; bq~'ltt-aP1i -vi - pre una, Clut· Bi!' ~. Vedwn. 'de~4:ca mtoomai ca ~i in celelalte , ·i parabole co dow tilim, aecentul cadt pe parte'i a·d,ouaK !'

H' ~L 'I Eo 'I " · . · "'. I '" d 1

JIj;,'aIJG;!!;lUa.m ~;l'U:W nS'JJ;iul:or ']1t1 este, rn pnmu rane i C prot"; a-

mare 'a 'Ve~~ll. Gdlei ~Ulle Qa'tr:e cei SMaci~ din a,amre:a a~~;stleia a'~ do, criticil ei. J'ustfficaroo :lui H$U:it mzida ID nemarginita

'Ii!! r _. ~~ "liP i .~ A ~ -'" II

I ubiraa.Iui Dumneze1ll. ms~~ ]SU!j. nu r,a;mi1ne m dlefctrsrVEI': ,pa~,

abola :;_e. inti',empc ;bhJ:s;e,~ . ~J' chesb1JiWea, rlmdne 'd~Rehl6ij.. I • ~ 'ubllabn ca acasta. este un.reflex-al situ,ttt-iei eu-care esaccn-

. ·t "II- I' .. -31'i' A·,·' ] "',:;;;."':;;: , • i' .i(":---:' '.. " ... • 4"'~" ~ a. 1Ii'1 - ,. .. <Ni. ... j ..

rmmar ,,1!!it1,S, • nS~ ,1I,(],l-U.W oaJ eran-m P,:,OZ'lI>.l.~.dl~,rn m.a,- i(.u.t=nrel

care urma s~ de;bi.da, rdadt va aeeepta inv[ta~i3 'tat:alu~ 8m. ~i-i

a ·unpiRa~i bucuria, A~a ca Iisus nUl pronuntlt inca sentista; ~] are inca' spe.ranta d~ a~i a'ere'mimi- sl'~,i ',ajQ~donezc rezisten,ta. 'fltA @;eoE'V'Mg1iH~]j.e.) El i'n.Oa speti\ o~. e.i ~ VOl '~al'3eama

it tile mull ~i dc.spatte. de Dumnezeu 'mu1~\mlit"ea lor de sine ~i bpsa de iUbKe, ~i ci vQ,raj~g~ Sa, ,im'~m;~,e-a bueurie p~ C9r re 0 ,aducc Vesiea eea; bwua. (Y. 32~). ApkamaL V~ji celei h'UR~ i· ,f'(j~ui repros ~,ianl!lu·' apel cm;n;a inimile; cr~tjo.ilor S'at.

Rceueoasterea Japlwtld ca Le. 1 $" 11 .. 22. 'este' in. primll~

,i;!, ,.;a b 1 ~ ~ _. ~ """ J ~ ,,., " ..... .... .i'

r",n,u.o. para :~, ~B. apo]oge.nG~ lit1l1.lSFe- J5US l~ t!!;p~ral ,mIpo'IDJ)va-

eritieiler Si~ 1ntOYID~:tr.etl ta masi eu p~cato¥i (ct v. L 8.)~ impliijR 0 cousednti fome importantii . f)Up1.~um,,~ m '.it2ut!. Ii sus l~i ~a:ra ccrnrlub.a~ 'Sa fevoluti,onJa.~ FQGlmlmu['c.fI ~,d!nl-, , ostea J.ui Dlll1l'ne2:ed,'ntm,lfu l"iaeatus:ll1 ce'se-iutoat.li::e mueu-

~ "t" I-, r " .

noa~t~ margini. C.~eace fae .E'l1 wprezin1a natura ~i .. Q1:ll~a. lui

DUmD.ege~~+ As~l, ,llius, ,pre.li.n"irt.~eiJ Fin ,(Jr.;;tl1injle Sh/~ .iubirea .IUiI DUl7uJ~z~U tara. de.. paelJtt:Jsul ee ~e .PtJtjli~¥,te lifl~tn'8 ejecti~a. Astf(}l" , , ~ ru:aboh;~; ,wi a fa-ce nici 1Illll~ fel de ann:natie hristol~gicl, se relev~, Ea. 0. asertiune mviluit1 d~ auro:dta e'.

:II • l' 1m " -.... " ,'~ I).... 1 ] Ii • !Ii'\

,]lSl!1'S, mcJ,Mn3,· peutm !;Jl~ne, Ca M11:one..a:z;a, ,w dJClJl; UI .uumoo-

ze~ ca _E1 e~tt r~rezel\ltant~~, lui Durnne.2leu.

Pa:rabu lela, ]ng~nft;te;lIi~ '0- oj' ~el~i p]ud1lJ1e (Le,; l5~ 4 i,;, MI. 18~ t2-,14. ~i: ,a,; drallnrei pj,.erd,u'~ (~c 15't i-lOY!!! SMUt.

169

s:tr,tos, te~ate (:h~~', pa'rabalB, 'uul~,1U,i [is.ipilor. ,& ,L~, 1:5 J .2, .~i "S]fRU1e, ~ii Ilsus ~a pdm!~ (J&f;UlO&!X',8:irUt) ~ v,am~~i ~ !11'';;;;;,iIIi', ,J '".'1'5 jt; .... i!I

~] el. a mittta' ,~preooi, ICU ei, Tenn~m11l1 ji,P.i~ilt'O~i ~'i mS'~Bl1M :nli (1) (lamen~ 'CUIr:, ~Eelu 0 vlali .im,oraUi/ ~de ~Xl!' "~.~ ,<I, '!o;I!,U."'" " :dp~:tmi, L('}. Hi,! 11); (2~I,O'ameni c:are urmau (}I cb,~m;w:e, I~'i ·BZiO.r4

denatl, (adi.~A e' b~pa'tjie ~ impMealn.lD£uJj, nct~riu ,'"-Ii' ~"''''''"'''~'''i'' tat'C sau ]ipSlde. ol1es~ita~e)1 far mlllcest .mativ le;muJ li'psip ,d:repmri elvUe., ~~aI' 'n Q~1h:lefei ae iunapl sau depwma :miftUti.i in p'~edmi[e 1e1,ga~;" de exem:[tllu pell:reptQIji~ :~'Ii~U\llj ,fj1!1~aU!, 'pisttQrii~ I~ ei ee ;mjnalU, mlgar:ij.~ 'mu,d\[italdi, ,.i L~1Iii!,1",,1I;oI~ :ni91i., dine! fariseiw ,~[ ,(;·lrtmari[,latJe'ba.u d.e, ee Iisu,s :9J'j ;,~~hm:fel cJle o~u;nem. _1 ,c,Qmaeni'i ei nlll-~i ·e.xpdm:a1!J, suq:rdmj de.zapm~M"ea; dI1deau a se t111eles~ 131 m ei18 ~~ ,.Jj: ..... ~.L~ ....... in.€iol '~,=.i ,IV mm ZIU; ]le ~ei ce-l., wm.u sl au se Is~eieze ell ,BJ. ',-10: ,PMabol,e'!,e mg.emOOate teare COD,tm ~pUCR m,m ~~~UlS uz,de' ,oomtFa'sml mnae-biibat ~j mme~,e" pmemm ,i~,poa\te , me iha,l[t ~,i ait.a,~. Ej~,t aaevlt,mU: le~, ,pmprie~l tutm~ci nu WlI(J\m. IDCUUtf, b~g8t :PenDU bmuin~ mmmea 'wei 'Wfme '~,-" ... · .... ~I .i tie: '~deuD~si ]a dlo~ sutt(! Ij); e~a~[e d@ @D~Jte, 'Mici~~; ~gea iu.dtiiti 'lei Baaat'ei,e ,eA tr.rei lute ~e i~a,ete, eDn~tfumie mmli aes1ml, de ;[lutfe~~, Deeit G.'Ql 0 'mtl d.e: '01:1 aInul PQB<edi tu:mtl de mltimem'edie; de' e;a, (SiB 1 fnsrij)"~te el 'msU:$i (Os Omw dm .1ft. l'D~ 12'~ d~te n1!l:-,l _oate plit~ Ull1L pa~itp:L ' ~:i, 'e'm 'este: dlestu'] de ba,p['in "eom,amt~e eta ~iduv.a eea- ii'Ul 'UhI' _ J oJ; .In, ,EVtlQ}U1IE~il; l~t ~l1ttl ([ D1'~;, pamhoile ,0:[1 :pi~~t:e 'i:l''j ,iilii.' 'pmcum u.nnea~l~ ,!,Jm!pklr~-ra, esle'oil ~pbmrul C818 am 01 . . d~ el, Una ctintr-e e~.e s-a d:tlert., "j era eea mad :maD. Bl a .... '11 L~ in. urmi pe:.ee[~t~lte 1]g~~etru ,i A'QU,J. ~i ,a_'Gaum't--() ~G ace M~;. ,b.A ee ,a glsi'n,-g~~! :P'Hn, de ;o.~tteneali, le~, i.-a ;z~s; oii: ".' . bes~ pe tine mal n:aUlt deQit pe~ ~e~elahe Doobe~i ,~ n0~i~l!, LUl~fi ~ parabola piDJ in. v; 6 ~ite Q. tn,tre'bu@~ "~om;.~}i~, 'ver .. bali ,mt;re ,Lc~ I,S~ 4-7' ~1 M~li' lSi l'2 .. [4,:rglev,lleite~a., .

de 'tr,adu.oe:re\;' de e~emplu:: a.v tn 'p~q}trym, l;Jz, 15 j, 4~ if oo·~s<-

]10

plln.de ~~ ~ni 'tQ rOPl1i dine Mf~ 18:1' l2, ~a, ndllceRra '[ui, f:ltura~

f._ ,'. " ~ A' ] . j,~II'1I, '[ .. :1')111. '..Ml,- - . ,-' ,. 1\;' i. . ~ "Ji!'" ,>.'

I' Jl.U ~.umm. U.e ,Jums, • y" ~,. 1:l.~, uv6,mlt'O~ t;..,!;II~w\l;, ]l\i;lsmnu

Bunt sO~Di~"i p.r.in.~~e .p'ill[aln~j ~~Q;p'-m~~~ .,e :m:0dy ~! ~o,t, bmuiti ea-Qi mini :hml1:~[~Jn l~lfli slttiitt~ ~i tea pre&;~ ,rOOu .. , 6UJ turmelor 'I:f)~~,; ~easm "imsi i11U-l. imlli'ed[ci pe liEs sl ~tili .. zeze termenul de.pastor ea o~mfl\g~ne a ,~l'Ui ~~ :iu'hil:e .al lui DYnme<ie1l" :Kr.t~~ ·(tmo'AeG'~t,; [i~ ~u'mmv ~v: fis~D.ru]_ pale{dnk o 11ll "i~i nl1mk~, rurma wair:tte de I,-~j adum.a~g III iH'C p~e.D.tru, ng,u~]J'tej ip~~,a (S .. e Ql~um ~I' Di,~,i. U[1LUn d~,r.u~f.e d0~rhoac~ nn s-a p'lemut N~~l nGtllle~i.ifJ. no'Ut;'l'tesupuae, I~!t Jlmnlimt'ItjJ,rna, tocma~ a ',awt loo-~ ~KOi~~el1Eet 1:~ ,E\1,e~1!OV 1ia. e;,\i'\!ea:

Toti e~pemi '1m :ptiv~n:~ viela :p.a~estwnieDc, 'sunt de. a'cord. ea 'p ~toml ~u p~l;a~e n[~ideCum st ... ~~, l;se, tw:ma Mpi2i'hr~ ~ D.\i-c~, [re'bWe.sJ ~Ju:te un MimaJ, ~ue-:;-a,p~ed.~t~ el ~e lasl'p~ celehd:' te 'pe Si~arma, 'p.itis~ortlor Que' .tm,jMt I~B ~J ~ru (fi~ 2~ ':~:; ,/~. 11), 4 s .)!i ~au 'Ie :minl 'inn:-o pe,teti. t.itn~l plsoor[ de c~Pte' Mu.bammad, ed.-Il:ibt. Q!2e' a, ~,oop etU, BJ-ota 1. de lla IQ,umf.a:m! a S-

. 'Ji:,illi!ii& .;I",., o. 'I, ~ ~k' '1, .... , b · '"" ',1 '1 A d'

cut :~rtmlrll7~iL.~meaIJlWJm.:1H SiW1e: lU neo],JD!]J'w IOTa ,iII. .. 11 .. m,.~ ~~u~-·

om~~ '~Iuis;ese 'm doua ,:dlndu.ri, sa le nU'meiljeJ. S,~am;- mahl~e lie EI. pomi. m. cau~a ,~atpNli, pe. cam ~ p'ierdm~J 1~~T.a eemt ceklr' doi tDvam~,i ai sa~ g~"~dh,.a, g;djli ,(t~'. m~~, B.e ',(SSt d~ ,ca'p~h}J~~ ~

"1::1 - lI:" ~ '.' ~. .. '. ~A • A' ~L,..,. •• " 'I' •

]§I'\! ''t:1] ,t:.,P"Rl~; ~"~~1J!l'Oi eS~e'm;e.l pa'~u:n_e~tlm,,~e2D~.w~,m~, '{Inu!:

..l 1 . - n' iIA .. '~ ~ .~, ~., "j.[.,,.~, ' [P' ~. l

y€ um~ l.lOPB·"OE'lt:ft'l ETCi. -'to a:n0iAtOO'A!~ ~:ljj ,Ev; .. uj' ,t'~mai~' 'm:o'"

tivul 0stenibJan:i <c'a1Jlr~i a, p~!Yt~'JIJi este .'pm2i~u~'tt '~a fiin~, pierderea on e elei ,mw ;mMi ~J ,m.M va1~inase, la eare c:[ ;'m,C8 mal mult d@c~, 13 cel@lalte. 0 eemp~l'ie ,00 ,MI'. si Ic: ~a si

~. ';"~: - y._ .... ~

ell teliLdm~ M,enm,ali,Et ll1t1ujl.wui :lui Iisus, ~~fQii £3 ac 0aism eltlfj

Ql in,el~ger:e. t~Hal gr,e"iw a pM'~bolei. Ciei ~xpresia 'utiJ~2a.ti Ide Mt;.tei (v. '~,4:), ",w:1ul d;in,tr,ta a.ce~tna' mai mi,d,''', pme~m ,i Co.n.dul,arabi01ei din £(1.." GU ¥e:r'ietli~ 5, tlRdl _s' Ia'rate' el e,s;m mai ,ro:babil ea '(la~a pie~tI :8)1, fi :f"o:s.t '~'mddCIqti e:a W1.l deo-

b' ..I.~, l' 'b~' ''f;;..'f ~ .... ;'1 • l 'II, • 1 A'· .

~se. 1.1. ~ s .. :a la. l~:U 'vwo.~a amm.a'liUlflUl ';-9; .;Jet~t pe :pas ...

'Or Sq, .pnmeasoa 'm cjlJitarea hmi; ci" :PWt ~i ~s:impbJ!, fa;ptul oj; ii

17:1.

a,~Pn~;, tar ,~~, aJumru~, ,~~u,.@ai~ ~tt ~:i~M fi p:mwlI' g&i tlrumu[ spre tb~lTli1,1J_ ,At1nq:l~lti'a .din v_ :5 (aos'e,llti'din Ml J~ ~a pBiSit"®-

~ -.-;

rca;a.~ i$~ -~nl1 e onia pe unreri, c'~nd av.,gp it,-~" .n-my 1IN:bw, s ij ma

duca la ~ atribui a;oeasta· ,fl5ellllnare l~nflt!l:mle~ amtrra lui t.nclt '(1 reP1~en't~ri~' lu i I le-rmes .licli~pli,pms~.letooaJ~~ a'l¥es~ MJ 68JCe ml 'f~pt"~oL~dir_n1,~ ;QJrient.-,C,ind 0 eaic li-a ~ticit de t[lr:tna~. (it)

b!!l II II .. "-;;;;; '10 _!I, - So 'r ~ d'

0' .' • ,"j " • • I -' ,'. . ,". . , 1 ' I' ~ I - .. • . r- 0-"1 ~ , .' -: - ....

e ]C er, zaee ] os fHJ~_F1JOOtam ~1 ruer.nu se .m1~C oI:U~]) f!L11 se n ' 1

m il1 ~.jtdowe~ ni:r# nu f~g~'. ])_e~i, fiisl\irul lUI a:re' a~tc~va. de! ftl~

,- .

€'i.t d~ea~ S--Q hi)~i S,,"OcCU~f iru: (la~i ~S~ verba de 0- dj,sum'~

t~ngi~ ~1 :00 Jl)QB'De faee ·,atJJf'el ~,eMt. 'Sa (} puna pe urneri, Uid:i &a m jJJml. gi,mlui'~~ ,~-p~lCmdL'l,~i.e;M ~:ft'te () IDiNa p'ici0 mde' d~ dina,. inte ~i pe cele de dinapo~,~ swu~ daea'1re<n8voi . s~-,~i pi:s:tre:-z,e e m,iua lH,e.ra P~Etm: a.-~\i ~n~ 'bita ~]Ob~n.ert8Ch el titH~ ,~, fie ~~{~ ,~~tro, m~:mtr~;c l~p~sijnd:u:-=-l~ ,f~ 1XU. !O): ~i~J!j1"d. m~t pe ~p]ep,ru,l :sau:rf. V. 61; a~yl(,~:A,Ei. (5, 9) sug;wea~i pt~gatitea unei

s~batoci~. 'V. !:, irn parabq,lfl ItUfi:&mm ,~i~ujc~, ear~'~~ ]a v.

~9 '~~~za~ 'e esemenea, si fie ~it~g ea,e r1l'l1ttcij3E~!' c~l~ z.e~~ drahme ii 'VOt ami nti, erieui II este IDamiUal'i. Palestina {nbs.. d~ :a<Gl:e~, a:ile~i1i a7'~arpu]ui~ [a(fettI .. e'iJ tw:pt(d~~lbifi cu,'moh,edet~ ''GMe~>'<s Ilfif patte din ~,tf~a, I,or, ~i c,a;re nu ]l.e~ fi .1 asati d~

" ,{o':. ," ~, ::.l:,., ,::', - -,' lh 'l.;", _., -]" ,.l ' ,- , ,.JI·-·" d' ~ .

p~'lJ1El IlH!J ,md~aJ:i in somn 10 u]it':;eJU ne ,3; purra:' ulfim1. ,e ant

'es~~ d;_e ",em~e; amsl~ta de rJ{;!;$ftt1\ .D~Lca, ~~]'m(~eo~ drntlmt ftJe<f.em,eH ~ f)~"1brIDbearla ei~ il'LLmcli' intl1hatciev,ar: ea '~m o~fi.-.bl~~. fearte S~l~~' ~llindl m~ V&l~~, cit ~~~i mmte fe.ml€{i se~ fa ..

''I ., , 'b,d.;....;L· .,a," ~ .~"",".;d. L~· eo -~,"- ,..:iI"- --- -. "d . ..!I!~ ~.- .•

.J,~ "Ctl ·luutrpu.~m:LpUUa4WJt)e OO.s.ilte ne ,mo:D'~_"~ lire' aUT ~l ar ..

:Q~1i1.~. ;In'a ~ri:n!d,e;O. :Mclfe ':f}1(.:! peatru ~ este noapte cj pentru

_ _ _I l!l

c:a u~a.J-iQaJsa ],asit ,~lJll:~;.ltO:tr fcdm;e 'flj,uHn3,lruniTIi. in :n'ail;ll'~·lfa ..

~ ~. -.,_ .. - lr ~ ~~.I

bUa fotuintl, Sri f"tm~:1l:e5~, 5] ~a\.,~~mtdtn[a m'Sa~~~u 0 ramura !)ie

~ 'il' ..:!!r

'p1l1[w!~ deOM~e~, 'in-inJtyn~riiC~, aoe:~s~··matttm S1fr pUma faee ca 'm.:n])~ I~~. ziiiinD:~;.n.IP:ap"":;i' T:\.<!' p""-..:I'~~""IlIi·m~ ~:,::>; 'I'r:''1:i+'''::;:: ,\,1' ~lI.~':IiI~lic· _ -- ~--(- - _,.,!d~ ~~~~~r-.,~~~ 1~1~ ,IBUU..:m~l\~ u~ r.IJP..lL~!!I V. 'J!.illU:~~q.

.... ...,. '"' ~'" ii, .. ,', - :r='I.0'"

n~lJ¥~~l'!.a Ui.lHleaZa q 1:1 19feJJe.5 ,mel ca :Pl:~git1l?Q Hf]G:l. S31:v8-

mD:~ attnnt~i litcazul fdlrn.-dt:simoe ,expt:esia aJr ']lJmtoo Ii jr:nf'ergJe-

~ "< .• ;;;I:!ao:;:t • ~ ::.~ _ "" _ _ c " •

jtata C~L n ,P:~trCfCe.ro mO!;Je8m.'tnl :p:r.ra_ml ~l '''i7'e£lMl f.1:

AmaJ1jJ:i~u[ ~aFabole' se tefmin~ Qlll e s~nti]l~i cace e onti n e

F -~ ~

o pam&,~'i pentru Tlltm~le lruvm~ deo~oo~ lui Dumnszcu .11W I

se po-t;~trib'~lh~:m~tii. Deei tr.eJbuie'.sa trijducem M~. 15'~ 7:, ~~~~ ~i Dumnezeu, la Jooe~w~ d~ 'p~ ~ 'S'e va b,tt~~ mal. ID1Jlt [lentN un p:icatQs,' eare s-a PQaitit\ d.eeat .pentm. m01JB..zeci ~5i fiLuuil, de ]l~''\l (:lliftl10i :r.eSR.eG~3.bi le (~t~YCt~Q"tlj C,a[e ·~,.!a,u sav'iI~fl nlo] UD,1 p.~k1lt ~u,~'· ~ (d~'pa M~, ] 8~ 14: ~",i\iUCl'6e:boellfi,n:rui'tm' uezeu C"d\lld. unul diTIf'lre ~et, I1L"]j~d ]]~[msemm¢t~i £lste, lnatltItllie~)~~I; in mod adeC'.vQ;t~ J}t;~ lL!i, Hj ,at treollli.:Bi fi e badus: l'!Veci, v~ z±¢ VOJl~ ;c! DM11ti]je-~.t~t[n se, 'v~ bucBr.au de un ,singur. p~~tQ's s are S~ (;;iie~te,~i,. A~c~l Je:rtium: (li(j'mf)'~r:latie:nilS din he_ ] S - 4.~ 7 nu es:ln h~.~iMa nrdma,di~~ paSilo.f. ~ tutma (ita! inl~,. In~,~ sa aGm:srn, riu ·:se ':p~·ttixr~;te ';11 Lo. 15~, ,8~ Uil)~ [l]cj. nQ 'e~re. ''[jIJ~O:-' bosita ~~:U1t~r)e I(O® in Ml. 18,~, ']2-J~, In ~gJIie*tW ~~t1.IDl)I~~, ~~ purr ~i simplu ;fuu:euria., ;JtGgisirea1t1~odJ.l;e;~ byc~ic nem:j:rginiIi~'li., ,A~a'Jc;t.m::t~~stoml se 'bu'Eudipe mjle~w ardus::a:eas.ajt :i;lt~ le= meia siA;clii d.e d~lin~a, reg,.j~ ~~a se ,v,~ buCl]]:~ ~i nunin~-;, zeu, 'ifnlIpul vHtOf ain /JI], ts'~ 7' tr.,ebaie· infclesc imtr-llf[ sens [~~11ral~1()~Io:' tat JtEt1~fta,ta de ap01, D u:~1e~u se V,l < bU~UiI;a, lCinrd l'n'iptre n'l;u'[~i~m~'liti va ails. do ·P4Gitos.;,p:ilS,Plelwt, a~f1-!plm, rearnia, £1 8i.t_p~ta~ pDanun{a ie~e~ ba mai mul~ aeesta [i 'Vl8, face' ,c'biar ~ mal filtffitii ooturi~, As'~td '28t~ eaIa~ltefU! ltd Dum~ ne~e~1 ~,st'e buna s.~, ~pla,~ej"~ :~i1 etd 'pi~-dut~, ~ i tile, l,~~~]Jm'p~lI~l~i,j 'dlet)a;rc~~ ~i :mn~ ru E.ui~ ltatacn.ir1~ lor l'"1au ~E((d~l a!uJrer~, .a fa c:a Se ·1bu.~t'ra. de :inm aseerea loe acas 1.t l:lespte ~~ibu;etni~, ra&(.1.]ia~ir~:ifQMe~~~ lui Dummezeu;v.orbe~t~ US~' bucuria 'in,lID !erbl£~.

laJ!t~i'O ;!2+~ lm,cOd :USU$ apim E'\TaNgheH~·~~m~;are[:~ IDBmM. ... r~'lll]i Dmmj1'ZCtl eS~ilt~t- die :t5L~~mri$iti 'm¢~~ mp,lltm;a Sa 'bu-, CJ]lri~ ~ta t~ ;ajeit:a".· mistul],~~\. Mea, (:ia ,MImLnimr e~~e, sA(ji sDltilp'

. .. ~"=:j) -.. ~ [~

I,ui s;a~, ~~mdE- Sat~], :sJA,afl.uc·RCM.a ,pe ee] :p]efd.u1i~~. Q dat~mm

mu]', lislllS &e Iconl,pO,,[:ta ~a, :re,pr~ze:nlanm'~ lui Dum.Jlez~u_ DiF@.'i leJ]m~ w~azu.t d~~~ h,_, 'F'P. 3K:sR,~~itar,a1i~lru ,lycr,irori:lor toeJlI~~j ii, v~e '{M~t~lO, ~ = 1.5)t6 umdjjt~ite" de_·:;!~.H~'m,ell'ea::;

ap'i~a E\f-a:nghel1ei fa~a de eIitic~i: ei, V. .1= Avem fulat! ,a.Mbat! ell urn ln~ep'ut, in Qa,nv: ! ~kstful eJ.t~ eu . 'tnpititia Dumneseu ~l'. Impiritia flU este com,Mati nici, cu 8~'~' h_'1ii·' ......

ca:s'eiJ :I'ru1C~ au lueritorii 'taemiii ~a v~e "jt ell ~egl'jj v' ei este camp-mati mll 0. platll ~ ,I .Oa.I' m. Mr.. ·aD! 11, lltl ~ pearle

lD pr,edic.& lui. Usus~, Im;phitja lui·.Dumnezeu urmeaza II fi '~Ileasl ]'ntr~urJJ. s'iellS esha:iolDgi~l~ AIJ!.~ 1tp.m:t: ,~~ 2rjti~'. V. . Uu diuat' ~ esb:' plata Qbi~luti, '~e zj ,i pc'ntrn un IuQi.tCJro_

·3,: ,,,Fe lll~ie:iSW al eilelJ,~,~ adi~~ p~:rna 8:-9 '1'. 'm.=I,,~ "'E .. IV 1::f1 &yop(l ... tt'ff6)~~: .e m!fli l.ensuW atenoat dea fi 1}:J re tz·! en. c.a bl.In. I, 2li'il Ill!, 2·S;~ Mr, ll~'r2.'" Njm1 un ori~Dm1·nu.V:rea S,t~i CiU. erele in plat'~, W!ir i;!tii oo.·~· stan d:e,pbao,,~. t1i!;1<.r>!!IId~eII

'prm [pi-ali. Yo :4"1 ,ta.lKa~Ov.1 Ilceea ce . _ ~pt ,§i. ciDS~~r': 'e.fi ru ,,,.,. ... °le~elie 'p"~ a;eeasta e.i p,tam .lor va fi,o, fn,c1ime; de.' dinar. )V. faptu eli in'tfie. oreJe.4 ,i S p'.m. s.d.pADu'· ~asei JnolJn,aru riilbli 'lUC.f!~OO. demQftS'me.uI ea '~u£rnear e{;a;\fl'eohi~nuit de '"'"<ti,''' rE!ri'llt-:5!:

Cmt.suI vie; p t=sc~.irea ItruprHor: trebuj.au sl fie~'l~ ·.~rmnn:J31I1 bJati'ti:ea ~;:d.o~lM de ·1!Oatlm~,.CU·(1 nCDlli bOleti, i.nu.aa, ..... , ........ _ d:mpului devenea sm,l&asa. mtrebarel din ·V. 6b nn ID;.1l-" ma mtp'riz, ~i Un repm~ .. y., 1 ~ SlaDa. lor SClJSlld.{simutel2~in:ul.m ted;sltk.a lndiflltcn;li, ·Qlientall~. V. 'I;, plata simbdHor se este ·0 uzan'" atlt d~ cureolta O:e}!1 l"~ 13; D~ut. 24, 14 s.), in-

iII'I~:b ,F;I!n"I';.* ........ ,go'g. 1Iiot .... 'w· '--~!n gna("j'O,j,a1 . - - - _.:iIl, 'Ir'l!n h,~li'a"", . hi

I\,og,L. ~lI. L\'IIo!<",!O!!A w;i,_ 1 __ ' UH],J - - ... y .... .;.H&IIi. .sugereg~ .~ i!;;;L~ '"""",,"are .

ne .derw,t fit mi'nt~ prIQPdetarUlui,. ACieasU mmn;lie SP'V\.clI;II:UA' leu s.~guImn_ ,t<I1lU em' Rta cum tV fi p'U!tut si pari \:al prim;a v o'eN1 ea eei dm taml Sol. fie 'primU care 1!i-~i prinu~ascl ~;Ia OJ ea to~ 'firl e_'e,. sa-~ primeasel sa:~arjne pe :zl1l'l mtreagl"U, 'A.fli650~ ~v IJtoSOY ~nseamnl, 'ipIate~te sl~ariib~· (peiQ t'f.!qa. z~)~j'I-.iiar 1&~~'eV.(),~ &'11:0 jKfate. ti, are.;sell~1.d. ;a.!.e.Dlll8t de ~ inc·~u.zind"Q~" V;, 1 - .j 'KGru 'tOO obeooe:cm:nllo'U: IBu. pC'll.) 'POa.f.6 pres.upune ~I, stapb.'Il. oosei. este p'reze~Jt! deC~i .zgomo .. toasek lor l~linieri ,tIebmG'is .ge fi ln~tat spre' 'easa ]ui~~ ·V. 12 ~ om'fll: e:i ·i~ f~;u1;~zii pe t,o'vatl,n 1~ luemto;n! pc nediept

"'1 "t' .,._ ~ ~ .~,~ ... .J[,"·21 ~'ii'~ ~ ..... A": ,-;_ 1 . . " ... ::..1.:0...."

pnvue.gla'~1 sl Vlnll CD uwl~]ll '. m ~,w"y~a. O1r~'eJ om]hJi:I~ .. ~

sarea 1(0£ L(J. 15 19),. Ei au sufUi,t 0 md.oitiC-illedD.epmte!· C'lan :fast ,obUgi:tJ 91 mun,aelitl din ,sreu. timp -decdoua:sp,fezecv IOR~ p cina r;eUa11J. IJ.1ll ~mJ.eJ'at: rtumlai:ll D smgmtf,l OI,'; (2)1 au. '[uQrat

· - ... ;;:'NI·..1U_"· _iIi!... · ,,," "I '. t' ~i_. ".

n i,..;iIIU:I· ra ar~'~oall'e, ,I amtesn, l'a'f cenar rrl is.-.I; raGOIl'!!38 S·B'[~l.

Deei, Vi Donsid[!f.a ti pm4tll -Ii ',1' primes. nru,neU lOI le Ida dtepwi la D 'plBm mM ri"d~olti: v: 13 ~ ~evl ~ hodh :;::: ~\ . 1: ei ffil ~,deoptrle ,@ principa'lul pmbs.s,ta:~i ~~~~pe: Ei Bewserl en v.ellf delea ,adresarea: st~JJinu casei lW ;facs s •. i!Se m,ine:ze prin fe:!u~

slv. de aJt e adrela{cf Lc~ .1.5" ] ~Jt CUvliin'ltll ~'Il.1Pe; este' WJ. mod[ ,e adlmiare oel't:r:e cAnna 100, :D/~e llecU1l.oseer~-~ I~, im,li-

ca.o atitu.:di!D." e ,~aref.e~t~ d,oo"'!p,-a1livl C··rieten .• · eate~!'fi 'plina dere-

· - :.. .:I,-.,~ II.I..~,!. .+ ... ~j, . . : ....... ,..3':;...~,j '.' t ,. - - ,1 ~~' 'II, -. . • ~ , ..

· rDI. n'W;!:!l'l,llll: I~wew '. 1~~An'W'l· ,.' (Qi e ~e III lw.~~ ~otun ~lD

N cui Testament In cafe' ap',;lWe acost 'wrme'B eMt. 2;0.! I ~; ,2~., l2~;, 2fj,J SO),. ,etloma elmia\ i ~e atke;s.ule1S,te in culp. '31,. O-b~: '6~k'1 ee (~f.lc. r8~ I'I,~ WUlie a,fh.nrn. mseamDl,~tiJJt~lloolj~·j), ~,eu llU teo lIll'W I~. V. i 4,1 Kfo:;t 0Rals': ~,;Nu m,,~ ai niel 0 trea\'8. aici", '8i.1m: uAiC@8Stl este iDtenlil, mel &nnlk'" v: I j.: 11i v i(JQ1t; ~~7 L~' I~Ei~ lieAt iIi:mod! llbi,nuit paD, I'Jon eeea ee ~e~ne II m,6ui I (e:v 1iOi ,If in&lt"Uuumlal); iii la,c;est caz m- fi fqsl\ ,a:~ ai~teptat Blc: 'WY ,1..'I)uJiv M1.lDt:elesn~ es~,o:If,·fi1,,~ia mea,Q·'Ii"'~' j, r~·,,:t< == b~

~r-r. ~ _. 1!.I1Pl II!I,------ r+- ~~tV ... · , ~1"-lIiiI.llIii! l ~ y

local) J3. 'O,9ali,po'; no .. ' - p'6~, i'nSeatlUll ~Iinvidie.'u (MC:' 7 ~ .22} V. 161: alu,~ acestiU verse!, vezi 'pp.: 3,9 IS~ Oit d'eq,re prezcl1" ru] istciiei _ Ii "D, v'V" 6'; '1 (Ide dou~, ori'~ 8,~ vr;zi p, '29,.8~. IL, 14-.

.Lim:pezimea ~i si~pUtat_ cu _oate parabola tloaltm prezintB 'Ves.~ea eea roumt ieie' PlJteJll~o J.n. mn~~ prin @6mparalie. iCU 0' Plralell nt1b.inicl~ -carl S-8 pus:trat in TllmudUI ~erus:aruinJl.", tean, Un dis,t1DS, m.'vi\at~ 'bbb~ Bu bar eljja, a 'm;mit de tiBlr;, pc la anul3,25 d. Rr~'J in a~~. zi. in ICIm s .. a nisoul propriW .s lu. flu c,monim~ u~"te.rf.~r ItU]].@S~ut ta ltal1bi B1lll 1,1 ll""'lea.

m ,..,:" :il" . .l .... ~ '::C'1- r ..t '..x. 'II •• 1 • ~.ilI '., •

rO"L.d. &iI1'~ Ui:U!lC-a. ]~ e"8I1 llWIWSCid IC01!.CIU lU. s-au mdooat§i!'!'i

adUcoi.u[~~e aD:Q:run, 1. unul dinfrt: ew~ Blbbi Ze",r~ a .m~n~~

- ... ,I ~.~~ ... III;. ~ L I:: ~.'"" • b '~: 'T!:tl .i!',_ . t· ",

ora,~a uiliw q ,S,Uiu. IOlma ,~el pa.rI_J,we. n.~'3. mCep.U ::'pfl!n a .m,,,

ce c! ,simap:a era iDl'QCln.J 'ace:]m~ a umui :mp' i&UlrtUl' 'Gernit un mare num~ de bittltori. 'Do.ul, '!ON thlJil ce ]Ud1'U1. 'illcepltlse,.

17;

regereii i'rts:tlecm:~~] 1J£~,f,atO'ri" EM 'V,M;11 clr, unul d'i]ltl~e oil .lx €I;~ 'p8$~a. 'p e rei1l4l1;i :~1 b~rnj,~ ie ~i '~" m4;et~lli§,nare. EJ ~ 11~ d~ b~l $:i ,se p,rc'umbl! cu daJ] sul pani 'saara _ f!a:nd. lu~reat;oriJ :ve'nj,m ldi~-~~ }!lTam_~1;SoC! p]at~~ fie~e. dl~n:t:re e~, pirifm[ ,a,c"Ce.a$i smn~ e. ~i t'Q~~ ,~~ii~J~i. AltJJjuc.i ei munn,D.Ltarii: '~j" zisera,: '.,!N,~i am, lu~nd ~~1Ja, 'fn.Uea;gi. iar emnl ate~I~i. UiJ..][Niai douilo!Dre ~,~ '~otlll~~'] l-ai _'li;~l'e3i 'p~I]:lrtl ziua in~t-«~. ' ~'1Gegel!Z' ~is,pWl,a~~~ ,,),NlJl v-am ruedn1p~1i.tjt Cu,&[ .acest lu~iatQ_f ,8 mcur in den~!a, ore mad mulr d!e~at~"~ ftrrut '!fOr ro3ta ~~n~t' ~ ".f~j'tast(el ~H~' iJlcillieia 'o~tif9, fuaeb!.a; ~ lui i:a;fibi Bun 00' HtUa .' are,~ sarvsr~11 :ln~i nJultem Sfutta sa \li~:~a.de IS fl"ni deC'ijit m,u~~Th ravalap',ctl plete camtlte', in 100 de ,ani Cdt ace1~!, (illupt ffi scmrta Im,at&: de, ,mwda; D~tZcu 'l-a tijat d~ t1ll3:Qfi, §i l-a :fuda~ la Si~e) ~4,.

AS';8mlnaJ;,eat dint.n: versiunea pMabol~i' in Ncu'[ Testament ~i' OG~ tUioJ1.tdh~ri este a,' i'~ d~ i ;lb:it~,are' meit. ~.u gn:n~ pOEll:te fi l~d~ibuit:a In'~1iltlfBrn~~ ~ 'En :dd~ca, ~ntt"dJW"~a· d~a '00 OUJllVa, Iisus amcu.t uz de ~ ]JlJ"abt'ila ,[udajcu) re~ditarul-a. ~~~u iaoi lUI eumvaJ.ta~!bj ,Z: 'ra a, ptH~at ,QI p~raJtiiJl&'JI). lu~ Iis~s" Pf)~re' 'fa:m sa.-J~~ d:ea ,s,~l1Ila de ~llli~,a ei. ~u~m afi~a1 eu Q ~mb'3J,bii]~te ]n~e:-oi'nar~ eu ,,;er~mdll'tea;~ ;C! JH:i,I~)ti'~~tea ii 8!!R~in.e)uJ, 1isus. li£t~nd deeofH.«te' fapJu.[ ta, l'ab]nn~ a ,tr111R cu 3 O~ ,a~ ,aRt :dupl Ii.sbl',s," MQtiv,e[~ suat C'£Il versiunea ,r.abfl!'Iiea 'mmife,gti lrastturi

. Soo:;un.aMe! ,6;1t I~N;! 'P'!f)Pf~~t~rW: vi!c:i 3: d~X',~m~t 're~e) u '~;i. '~e- un 'iza~,aP~F ~mfic,ig], C:t~ge['~~ se ~limbi cu -hMllj~allucmf~1 de 1a ~8_ a. m, pin a, la.:~ '])" fit:i ad.ica 1. I) ore)" 'llmi, '~~~m eea.mal 'S~[mllficativa es)m ~"'l nlun,a;~ la ]is'U s murmuml ~l~]'i!Qri'l¥tr nemu],'~I]:Im1'iS] eite Ae.p.t, ~a"'Se,;I1,asQ 'w. mod BresiC din s;[ tuapa reant~pe (;~rf,e 0 mfj~i~~azn, ,aft.,.'b;pla _De.q,i tratnS{Onnate~AP'e C-Me '~M'aJ~ola a gUr~rjJ,-D in ~1:ltat1 mva,tltt}:n,dui 'r3PiO, ISte' €U alt! mai mstmc'L1va. tn ;t~mp' ~~! iFl, ~lte pFiviqtel d~"m~war:e~ iSI~ :risircl:i in amb ~Jle wetsium e~r~e ~b'SJtI[r~al ,ac~l:a~i~ e~e, diEWi m m!Od -es~n,~i,aJ ]nlr..;un Jfi[J!]]~t In v~:r.siu;I[~a; .rn:"fudAica'j ~'lJG'mtoruJ Cafc' a. nluno~t~d.:Qa.r. pettuu $t1!lU tiolp a }~Ht Olaf 'rouh """"'cf"l-DT'

ii'=;'6,·

.~ " .

to~i oonai,~i; el.este ,]](f1e:ze~mt"ea:;meA1ind:u-:~i pe· depun ms',pJlata~ i~r scop.lil.pm,ab,D;lch~ste de a=i.lEiUda de$ca;v~~. h pitahola lui ,lisu'S.,. luritorii Cj]f~ au fasl "a;ll~~Ja~i La unui DU ,~,au. nieidecum dovatcl_a. e~ ~ plt1:~aa ,s~ -pteti~cl!i p]aEa p~Jl'bru 9 ,:m: 'Uttreagi~ f~prn£l;Gi ei4:Q1JL~i 10 primes~ t~ dat(nre~>'bmmtl1it ee'hili CUG i-a",Mlala;L Astfid, sa 'UI]; eceste mnanun'te aparm-:~ ~a:- 11.alS re:zi~1\ c~l]fer~n~a di titre doua, lt1fnf:' ·It;OOe:a mf}rit~dl1i ~~i l,u:mea haridui., l~ge6\,'m ,~ontt:a,st:c:tl"E¥.M'l~]]elizu,

P-,~~ob~n~rs.na, este si:wa!3. inlr~n,p:me_adi In care m~je$>te

['!fi!<3.;"",.,_.11 •. ~ - .,",-.", &,1, :"J;.::'; ']1'-, ... i "', '~.' m.·_...rA1l1i;r"i;~ :w. ' . , __ ,~'_'., .~~C ,~'; ,

..:iI1:"'~.w.UlJl ~1D.:d:.j~, Ul "La. crr,[(5;u:l!&:, U!~d. ymn am V,Ulh. ,p'M~-'

Itm]a, :rottlti in f~ UDOlf !~2]1i' earn se. asemanau 'lu~rMorilm citl1iti,)n; se inGheia. eu '~m.'tte~me~ ~iHnii de t-eP[1(],~ ,0'" ],!i):' ~,();are' s~vnteii ,bt"V.iW~O~1 ,,,en'tru, ~i ,~u~mn· irml'?:~~ ,Dim:rm~el!l este ZlI,gri~ft ac~io~ind iu:tccmai,ea, nD"patr(Hl' €arre ,are O®mpasiun.G petitiU '~nm:~, ,~~ fam~1ii1e ~or" EI acotd1i v ame$f:l or ti 'p"i~itp ~-. lor If) 'PMUt:ip~r-e, ~u:1otlt't ncm,erimla: htimp\lr,[i~~'l:Sa Ap, 'S'~' '~11; lJlMrm Bl CU';d:§Hlfii ~] In. z,~ us cea de, 3;00; ,A~tfel em, El~:ziee' IiSU,Er; ·~fu fimac~ a~a e~t_;;, eEl, @~a' 8U11t' :p Ell: i\p0;~ ,E!J h\fe~e1l' dupa potmltrj]e SSe ~i m lfionl Siu.J·~'aN v.~l~, lChti itnrpokiv'il b;u~ .. ,

. =t"'"';f . ", 1 . ~ ~.:o-. __ , '? Ail ~ ~.....dl- 'E' 'l. 'I} "

M \8,['~n . JI:.$l, u'LiI£l':ILW,~U:" _:Ce4&1a es1~r:m1em apar,md ,Jj,VaQ:gII}e;~~

ei de, t.itt~ Ii~us;, l~t~ CM'ifi leSl~ Di~mn~~~u: DlrlmaJi l:hmlti3.\'te.

Mai Mula oa,tGf\i[,a. paribele il1;~h_m~te aeestel idel centrnile~, ]a, care IlStIS: n-a ()I~e&t ]).i)eimdati Sa re~.u:rgi" 'MahoUt ,f¥juise1!1- ~u~ .. ~j _,e~~dm(l.'1t", ~~,.'~'=14j leste;.tPDt.r~,~.d,i ver.,s,eb1dm ~~"~ sata ,;,eatre, unH-CMe't~e inCltedJea:1!), m ei m$i~~ ,{j,]}, '[(i)~ .' Dumnez'eu;, ea Slmt':diepp. .. ",~ pri1Kea,a, pe.'CitiLaJta. en disp1\~~'''' ~" adiGa (aris-eiill.or. ~3.:(lbIr Ie ler.~"idmSJaUi ,:pa.mb-oma~ ,se confinna ,1'DE continutel M.

ABiniW e~,;e s~m~ti~~t~.{"" n, t,., l;;l~ 1. J) fiU 'm a~ apat 'in, ~.a profutizmu~ in r.:lei G' alta pa:rawo]a lu~mlc~~ mai mul~ al~ [tetaJi~ ,~1J_e 'Hmb~j' ~i de CQ]Jtmut 'punjg l~i fapwl e~,par,~~,

L _ 'I ,n rh'n ., -f-,;:.:~ • .::t~ t,M 1 .;~,' " . ," :,:;-t 1 n ,r:'If,~_" ,,~' Ii> 1]0 .a a~~,,~~ 0001 I.'l,~tu pal eSIL.imene' tlm,'lUl~" ~ v.. ,~;' ~[ ~'Gll~

barba~ s·e ,due lal '~emp'lu '[a ceaj'D:l[ rngaui;llni~, lilt~,~ai -pe' lru 9

a.m. ~!ifU g, PrJ. m,. w.' '11 npl~ jh:t~1'o~;' m~B\ 'CU1;v"~telor ~lU este .eetti:! e"Le IiU f~"s:~'WiJe Tn: iellturi~ Ie QU ·JtpaGll~e:~~ (89):)1 ,ne C~ D',~gei; (Ad ['rrcae?] "":W <i))". D,m ~ee~tea do~ numm eel dG,,11 ,l0ilea BrJmJammt {a:'iCo.B!~r; ~~b~ ict111:D'I ttCi~ n:pu .. Cl'wtl)lrE;'IO) c-cr-es,und~ stiiului semitic de, 'vorbimllo; .. Up ~~, 'ila1j" 'iLillV 'Rdj. un, refteJtv ,aIama[,~, ~lieJj), ~ care "oo,e' 'w. acCalt ,1'11,ISI1

• -> ~ l ~ ~.... .If

,pe' ·aCfit1r!le. '~stfel, ti p;p,m~ia aJr. ,~vta 'c,mn m,~ilelul Ul'1!litltor:

~;E~ 81e ftielZi; tnt!''''''' pom~ie pIB~mi.ne.J1tl ,i III lOSt!. :rJ,l,gic'i DJ~aj!~; in:~. ~ mb m~-imea ·~iti. pie~OOle ,tie laOODl!, fariseul s imf1"b'~ ]W"m V~ 12 _~~e'sale hH6t\.·~ Apn~ &1'":,n"'1 WS!~EJllra de ~Tl51q;'t. ~s~~ ,.~un pu:n;B.a$~' ~ isl"' ,~8u(at '~a, i~ ,1 JC~,r: 2) tmle~~ ~,e,scrpeH', 'V. 1 Z 'cs:tt d;~n :ptm,~t ~I ve~er-e .'f, " lmJ:lU'!

,cal '0 senJtin.tri_eMtJ1d;~, ~l '~n8ieJ'M dep1nde' de 8~Xa.~rtO' ,'t@j,_~a~~m I' dec~ .. ttilO'W '11;'0 '~QiDr~"! Imti[~e~,~: ti~ ea"., 16 dU,lti: Caf,e_ el ml~~[Qn~.1 doui, \a~~e· ate 9.al'=: IU.) in, timp :Leg~alP~~SCii4 ]l.1!1mm rm, sjngm'. pGstr aaua1~ ·:aname ~ din Z u;a Lnl1irti$lrii ~ el 'pDstea de bW"]i 'v,o~e de dQUIi, ~ 'pe' 'Sllir~l· :mbl;-lwlJtai:i jei-a" in ;apM"ent!~ dlep~ mwj ~Qeir~ pmtrm, 'p' ' le p~pnmt-Ui~. O,r~cine ctmial 'Ori:~tl:m'~, 'ii ,este 'ram:~Hi~.l,i se\1DlEt, "i\ ,tiiD iCa~~ ,~lld.urIif .B.Jl.ere~ de \a bi~JJtJ.JE1 elm mentul eel m~i ,as,m .11 'oom p~,~t; (2) El dl ~~l,ll ~lD, . c~a et"8 'clJmpltoa~ pdn a(~m I$jpdnoo ... se: cinll ~~a"" .. , ......... -. s~t.d~ ninlie mn ~amt··'8i Eta ,ft datzec:iuk~Uit dfe~i' ~In g1'i~l, 'yin untdtdmm ar fi uebrei.t si dJca zeduial~:produ~lmntl~, Aees e(rQ;( d~~1 un ~t m,~~miu ~m~ablE de l~~~\ d.e lunmrl; Ja 'OifrandJa sa. pmcna~' e] ~qa mC~Ui~~a ... ,,"" ... ·"", ... ,JH ..

v. - '1-3: fa tblllli ee ·bnp~mtem;. 'pr«tim ]m~Z~~WAJapi'ml. ~]. fun-c]aI i~mu. ~,lectate dBmno1ic~1. de: stEll, 'tacxe,~e ~:Illi rriet erau,ar~Iutiimi,dnpi eAt at; 'pge~. ce:lurr_'we1licitarm,j' :Dec~ .S-i'lnia;teri [ .aoest_or 'ta'xe oxtritge-au 'p~flImti l"JrurtU;lWIJr:e d~D u:~ap~. Fba. mdoirdl ~;~ tM~I~]e erJ\l, sta,llUite d.. msi clOi[e:e~o.m UU duceau 11,,1 d,e' podi:~ penttu a sp,oUa ,pulu',ia. Du@1 p,wm~a genera"li .. ei etau ae :acee:a~~ tJeap!a .'

tAJhadi;.ei ~.~c p;Q;stai~·.dm-ptwi civ~1~4 \1J.N:E1111 oc~liti de to\~te p er~Q.aJflele [-esp~cta)hHe,. M,~~~6·'~,~. '6:~<br;:' lEt ~Jl·f-]k:,~S~ ~!lJ, ~ttriseul (v. ] . .1 ~~ ela .rama;.s la mSltUl'll", Q'h~ i19!A~ v: ,,;'~1 ]i'y, se m ... Icum'~t:a'l~~"_llo'~irel: p~eptulud ,S~lll~~ ~j{Ji.¢~ aJd~ii~.tlt ~I'~I~]_ pac a~utt1i~"~(!,~, este -0 mani£esltaJ;'e a celei meal adind ciitJ~e. V:. 14a:· $1 ~S .. a d:u~ Ji~a (~i.L !J" os,'~ ~ "j,leo~ce' mmpl1l1 este situ.~t

peJ un d~all[])c~hjl1.~,a:t ,d .. e v~iil:(:Y ~:J{£ep'\la. p'ir,~l de' nQ!~). ~<e;o:l'~f.U,'I1i)~8VQ~; ~rn:K:,~LO~Bern (;~i~) mse~ in '~urlajsm~l tit ..

., , ,-> kri lllil' Al , - '1 - 'I~ ,.,~ ,i.."',, ,~." oIiI:.fiI: . ...:I' -" I .A

ZJU ,;B. Q:~~~~' tlLr.epa(te , "~~~ . ..,Ii,i i8J.eDl~t ~! ~ ~a. ~~ftlW:re,t~.te - ~ ~c~ar-

-, , ,iii: '11:. ... ,.,..:1~~i' iF'ii 'I '~"".,:jI. - "'L .1\.~. n-t~1 ~. 'tn. 1 1 ~;, I A

Vparf'/. ~L.!.!lUlM • Vlpara~~la lI!.c;~5lB:,!lJb· U_~.~.uu~~~a m·r£..,,~l. \l'~_" ~l,l

este omlila de:4 &'d. ill 2., "7 Omtml. unde se s.,rmle' mk-o ruga;eiune; .~o~i~'~tor aom;inoe' si i'l1ly,~ni;.cp~~iam ~~t~' ~cultJ'31fif)iS. et s,f; i"~;st-ifi'C(;tItlSi ~~~. apyd ,Ie :p'1'll'e ~1i~. et ~i C-.eJt.m~;~een;ilit depr.eeatl;rJ· mea (ltUe,!;aciem, luam [. ,.,]. ,Aiei ·para~eli.s.mn~ i~~ ni ~titl'm §~, imi~tlc~~ ~um ~n&"~amttI ~,a afila boolv(Jit~t~il'.

C' -- "m ~ ~1 'I' " .,~ ..... ;t • r : "-.,,,,"-,,~'1:~

U PUlv1w UU ·]Z81 e-a. IQ cU:C:wu:,,:pcuffun,~' p~tm nmu~~ d]lvln!.

B E;)l K!a.~mi!e~m;' ~ trebui d,~cj_ sa fiereda:t ~(["irn ,;.,( ~1 S~BJ. d~ 3 aC3;sjl',ca un.W ~:~n'~la D umneze1 Ii: 'fi aoomase ~aVIQ~r:r~'a ~a- '~I!\

.I-i' ~-.~~- .. -~. -- ~\IJI r,:- ~·i~. r.· r- _l~_~.l!l

P,~aJulnOiS;tr!a este iIl1lnlcu1Jl' in, EV,iilt!Lgh.e'Hill in eare v:erb,ul StKa-· lon'v este utUitat ~n.tr-tm Biens simHa~ celui -llitl. ,eoce nJltU]~1: m gm~uru ,~f.' Pa,\VEl. W1)ij(~~ ,inUuenw ,.~~i lIDU' Ju:)~!oefi :tu'~ta

in 'v~nsid~e aiei, ~o:atm,OO ea este e-x,clus' prin eOOS~~lJ:c,ma sem.itjuntti '~e'1!laulm_a\ ,IJu~ l~ih .. ~A'ilo~n,i1 cu ~~~a s-~·cu. ~ ae ca-

w,. oJ- ~ ,~ ". - "' ••. I'f .o »

re 0 '\fom_rust,uta in. CPQ.tiniUi~~ 'J:~tW no;s,~ MJt~ '~' de a[~

p arte ,I Ca doetrina 'pmdLllil d;eq:lr:e lndre~t.bi i~i. Me"r,ad'kinUe

in W"w:tjtt1lr:.a lui ll'fi!.us~~. rItlif,} i1('g~\i'j)v (JIBL)sau 1ii 1~¥lEl~C~ (We) SM'I' ·teRta~'v~ de a ttwu-ce un aram;a,ie mm. ~gmm:a;jtica se:mi~ nu rUe eomJaat~d¥ .'~~ n~c' :sunenrlaJ:'tiv ci Ie IflI!v<"tima IDe'

.. ~' ~¥ F' . ..: _' '~:., -'"tr":r

twl~dQ~ prin 'Pl'lPoztp,i llfiHY~~ qa ,~'a;~3:m pUtea '~aGlu:Qe 'prin

,tma~· i;~dte~p,til;~ d-ew'\I~ ce]ihil t~~. To'm'st 'aces~t ·Qomp~ativ m'.~n etj;te mll1e ·ooeSi®!1 utni:l~t ~~ '~l!lJ ~em' ~QnusiV' ('dif:.!: ,fW.:j: .2' SaMw

.-... ~... ... '~ ~-J:~. --h

19~, ,44 ~ l;dwd [citi~]: b.~kA~;r] '~.ni ,m:irnl1i~'hha~ In H:iJptua~in t«1

KponQ't~iKOr; ~f~ ijl:,~'U~ ~~~U-$U!l'Ji~prim\ll nas~1l1J· .~i· nu m~~;, P's,

179

,4-5 (Sep.tuagintac~44l 8~ f1tJ,aJi>'~lha .•. iiimlin .meh.~b'lreriikJJl~! in Sepruagi»~a E~~ttif.·\l o.s .... iJ .. Ctll1~\J ••• TIiO:p« too.~ I-LE~~Q:t:n; '1l0U '~Elt~-a uns pc tine en 'W'Itde:lemn r nn ]l~tov.ar~ii tai~~;

'J 25. ·~~fti .S'-~ melli1irrst· mpturU -[0 lpcu'[ (~~'Pa) Ficitgru[ ui ?-La:r;. de notaJ~ m~peciat 16cu'tiWleilt ,th ~al£·Q~0'19ftJ1 ,,~ C/. '

w~g·intlJ', PUC!. 3':8 ~ 26: ,i5je~~ 'aiOfl'~t '8fJ:Jl;ap ~ ~"Im· (.,~ .a:. _

I's'le WeiIJP~a ~:i.-~1.l eu'''~~. Sensw "B:'®,;'lent. exclusiv trebuie ael)t~t ~i pentru La I B~ 14a-: ~~nUDmezeu ~»-\a: ~r1fa cit,l:~ e I '1' nu oiii.t1'e c.otllleJr~~. Astle] I) judeC.ii'E~ aspra Hrripli~a'ra in m.t~~ i1(t~itvov: DUE'nie'2eu n-a pnnli.t rugic.ll~.1O;J LU"-1I fm:i seului. V. "_ 411 _. €Onth:iU~ 0: ccnduzic ge eFal[zatoar6!.· athma: n ·tenl·a; l;v angbc;dieiii f~vdrit~, a:mlme i Hv~rnar.lea ·ru..oJ1.iI>~I"'kr' logiDi a c9ndlpitOr. leJfiSteJ.~1:e. 3:", Ea ~te C'X;pci:matli in ~ paralelism antlteti.(a: care itlfll.p~eaza cfJ-D:dl.uita Iui ~m:nc

lao jlll.4ei'L1EitaJ, de tlpoi~: El ~ I va .sm:e;r.i p e (iijl milidrU ·~~&l va ta pe eel s,merit

CetQt iii1L1t!t~ tlscuill!:iUDri ai ei, paraboLaJ. trebuie sa Il se - . rot izbi~~'Hfte .~i (Ie n~c~mr. 0 ru,~ic tunl;} ffi.'arr'e ase1tl'anit

cu ru;gA·ciooea .fatlseu~ui ne-a parven~t din "Slico].ul in~tii ,. :lJd~tOs! f¢t 'Talmud: nMul~mescu,,'~i ti!e~ Doamne, .U'u, ~'lrnt,zel :meU ci mi-m dit pa1Jt.ea 'mea 1;a un 1.0' cu eei ee smtl ill ""· .... j[~LU~I .. 'fnv.aiimrii, .~i -lUI' au. eei Gfr stau la c£jl'~(! lJl·[]le]o.~. ·e~ci eu . (l!l~lIe"fla,'\"temc . a munc.a:;.'5i el, tnt dew.emii! SlJnt la 'nJ[QI1JB~ 6:U z6TeBie sa lucrez alS~p1'ij auv;jn.te:Fbr Jbrni~!. iar rei se ;zOTeSC sa e.rem.ta h.~e:ruti de 0 clip.;a. Eu wi ostenese, se O$te:~.'J.e$'E-ei e en ma msmn'e's. ~i ptin aceastf cMtig! pe oand e~ 56 'U. ,3·U''',.Il.ll''-'iJl!lI; 'mi.:rnlci'J]n c~,ti.gru a1erg ,$i. a,le~~ ei; ciUl.aJelll SfJ:

Vgacului e~ ~a si fie] ~llr ei a~ear,ga s.p.;r.e'P11lf8stig (b .8er. 2815);5:$, De aici .put~n1 vet;t:ea ea mgacillnea f~mew d~ uLe_ i 8'. ru 1. s, este.luata din viala ~i,. 'ink rade~Wit~i .avenllD g'j.c·run~a am b .. Iler. ;T,~b 1m comcmtariu. .la. s'G:X,cxpmuo din t:.c 18~ ] 1-. In rea; ;,tate'l 1:[ amMce ,mu1:tnmiti pentro ci1imci.re.a n.ez·e.ias·C'8, ~:il ~tie~ C?d. ~'~i d~'D:o:c:~arm eelalalt eU.-;a] ~IH;u ,aeei1

mai 1h1!:ln" ,,,DumnerL6u1ui sau:'~·.~ .[i.~re.,~i:-a: facut parte" prinne eei

.. .... - EI . iI!..':~.

!CU'e ~~i .]8U illd&\ttrtirib;~ -relig[:e:a.se'111 serros. ,nn'fr1,flr scmm-

ba eu nici 1l.m pret k~iGll.d cu un elt Dill;' chiar dac:i acesta ilILfi t,U, mult ruM mm decitelJ. eaci ~alc~ sa) oftt1al:a:r 'n de W{]ilVi.tnar~t are ".~duitlla ! /V iebi V~llGlttll!li cc va I~~. ft~~ii. O:are:c DlI are 0

nul. ime del' motive pestm. 're:cuno~tiJltii? Si sil se sbserve ~it rugiiciuJ]J~:Q.. sa, nu ,cuprinde· nici (:u:arC.rcl ci nunlai mu1ru..ffLim - + eici C'~:{ j S:-~. gamnl'rtt !"eea mai ... ma:re.bine~cuv:inMr.repe care.si-o poate dad yr-ettTIL nm, adi~"i. II.}. pregnstare a hanii ee va sa vina~'~~. Qe~gre}~~~Ht s-cqmate ~~~J.·in ru,g~,ci'Ullea ~a~? ·Vfllll.c~hl! de asemenea, b-<ehillie-fjrivit din ]Joo6'tulde ·vedcJ;@·al·ilinpUluj si5:u. .. :2 an i'n.d:tili tn~~tel ,,.['liCl .I~lii: Ci\f' sl. ... ~,i r:jdj Q.~ ~cl!il. s J)f·e; ,~~.r~ I ca sa nn mai vor'hJm d~F~ m,fbnfte 8a'~,(a~,at k~·b.uiJ I SB C{)D]~

· d . + ..... , d ~d~ .. "'J'~ ""*""

pletam ntH : escnerea), . eoarece 1"1 !C~E,~a m am, nr lJJi.ia!(l;W parte

din gesfiI] umial ,~.d mga'tiunH; f!.l.fl'ls;a. &tat-em ~. caput pUetB:l ~: cu mab.1Jile incmci$~~e p~ piep't~:t. Cee.· C~ '~1iz8; ,~_. ace ,pM1e din atitudinea bmaHl de rnga(!iuoe;i~;. ea este Q expresie a dispcr~.rH6~U . J3 a~aml ~ ilbe~~te ell p.uul..ltii Iu. tn~rL_, uitind C;~~. totul unde se aDa: [OOp~]t d. arnarnicul simt ,a.c] md~adifi1li. sale' d~ Dmnnezelll .. El ii htnil:i;a sa. ~:U;DIl in:tr-o s.,ituatie mm

. 1" ; 1":'" , J:. L..

spemnli!. denarece pentru e; . po(}CaID'ta unpnea nu numat ~an:-

donarea .mol!ului. ~au. pacitos de ·viil·~.:.ailiea\ a oc.uptJitieisa1c! ci ~i 'rfJ;Stimir~alDl1e:Kului s:iju' ca."tig ft,audu.ie_s~ pius -Un adaes de 0 cineime, Cum 5i: .. l ~.e el pe {Oll Cll ~e a I\lAiut de-a fa~~? N u .~j sima:t'ia sa este. lira sp,cranti. ci pina §j str.~'gi;tgl, saD dupa jndurMe~ ~i ·a.tltlllCi vine ft:a:.l;a J20Rctu~V!: u·Z]Q y.ooa I~U\

: d' 'I ...:I" 1 .. ,11 11 ~

acesta-s ... a ,co'bornt mat in ·rcpOOt ia easa .. sa, u~at ~CelUl ,~:'hc.

18 j 14J.~) .·.Ilu.mnezen.:r.=a :.u.ertat P€NlDesta, titfllt uu 1~~ 'i eootl'e eelillalU ·0 ,octatr.e !C~ntl.uzE ·1tCbuie sa~j fi I :.Olllc~,it eu i~t.m peeei care atl. aIl2it-o. ~"'fIJ. d.ewi.~ea. c3pacitatea' de jma1linalie' a. c,ri,c.i= mia dirrL"(e. m. Gaei ce gIDeS~aJa :s:i~lir-?isJe 'fmsaul~ .i~ 'vame$ul

.. .' d .... 0 .'Q. iJI';:::, ::::.;.;. ... 1 I ,1" ., ~114'L..~ i.·· .

ce ficlllse ]1c;a~ea m:.J('6 . tan~ [. JL...,[JS,iH'fl"j la.IO .palle ". Jl!.··10 ~ :Jl]SUi

Oil. :s e· o,aup~ de: ac ea.sti. in't~e~at ', . .HI ~puue pur !~i. S ~phl:

!aceaBta" 68te ~ID:*hea lui ,Dumne'Zleu. Ins:a H], ,m~ 6ferD o"expli~ eal~,~mmretl~i~ a aparell;t~d neMt~ti'~ ,a.lu] Dumme2:e.u. ltv.gEi ... eiunea ~,a:[m_~~lJl1Ji lts·te un ,cru1tat, E i, se folo~e~te- d,e '~Uv~Dte}e in .. 'tt;adue'~tve ale Bs~ '$ l 6J ~ adau,gimd daM Ge;u '00 srms !a;d}\1;ers,uiv)

. ~:~ ~~~'QP-'tm'X .. ~~ .~$Mln.eze'u1 meu;f# ai mUi de Jrm[u~!, tm~i Bunt ~t&t d~ 'pooa:tos~' (~,. 13 ),' D,Ell gas,jm, tlil. ,a~eru~,i Psaolm: ~J e:rtf'tt

'[uj ]!)RmB,~eu: d1MLtd ulIJLiH.t!, inimA i~~ '~i~slneriri,; :l)nmne'ZlelLDU, ,0 VtLtlt,gislj, lY. [Sill, !GMtc_~emlI lui ~rnn~zeLl~ 2tce Iises, este Afi eum e deseris ',$n, Ps. 51. (Septuagi~,t'Q'i. Ps. ,53). E~ :Ptim.e~,I:e -CU bT.a1~11e daS:~ildS1~ pe ,cel dispe~t; "~:l1ieifasu1 d'~znooaj:dwt\ ~i'i] rns:~iJlg~ p~·;ce[ tmfruJ'~' E~ este Dumnezeu1 eelor tn, dhl,erm: in pmtm, eel cu, lnjmu·i'~flim·ti~,.mdurf!ira S~ este ,WI\ie Jl'J;argimi".Astis]Je!ne ,Dtmtil,~~u ~ ln, aC~~l: :Se1

I ~ m]- .' "'JII"

UGleam E::i ,]~,nA .1Y!Illne;

Bsm~, lie a~e-meJle'lii ,pBsibi~ ea ,asemJ1],tlttrpmabo]ica tteS;PD~ t1im~ ~1 .HUI, Sall (itt;. 7;, ~-11,: ~o. ], t" 1 t~ l 9 J.5i ;Qibl ill "1';d~m arQfim?~aJ~~'v,Mi,gheJlici. ,Ai T. Cad)oox~ a ,~ta;i; iGa; (allis-u.s ~\ atilres~l,cOll,dI~ea, mO~l1pol j)~; m ,alita, p~~ n,u 'U\1el]i-

;lJI§,.; 'Q-''''' :!'.).,fi':''''':'6::___:1 (. ~,<L\ I' hi ~')II). . = tb~;... ~",' ..,. 1'1I"b 11·

'~Jiljr ~~t. el(OOcl~llO!l]" : llf-flt. _ 4, ;:,,;t-ilt ,Y ~] ,ea ~!i}} Dl.dM.!:t. I!, ,1~.IL.,! ,SC~1Ql.

barea ,dJ.e [a per.90a~1& ,a doua la eea de-a ·a,eia.csue :i!zjhUo~e (El nu ,z1rOOt cum n~Blrl. fi aftepta:'ti dill om~exiUD;ta" ei aetwl1\ ~~1

,:",:<i: !I!,~,A ... ~rn'n~,r ....... 'j, '<t,~ .. .'~.iI!io "';::!Ij'~le-' '1.,. .• .;;;;;;:::0 iI'!~[iI"'iir """".;0.;:,., riP .. d4 1 .. D'III"',

T1Q t~' W Ui1 L~'f ~-~~, '~ ~._,; ~ ~·.a ~_Hi 1~!u.L , .. IJ~!L~ !Iir'~~ ~ 1~_~_j3Q ~ W;l, . ~!I.iI. ;l4. EJl, ,.

Deei) G_~ ~~i 'IeeE' lui ,DUI~e.~e-Ul' '001: ,PQ$l in G®<utrlaS't Clil ~~e[(; '~OVl1POit' 5~E,r;. n~ att:i e:iI.dlo~, txag,e GMetuZrua~ ca :[lJS ,aft:irm ht fjJ~mleidLecw.a.]i p~lem~Ge:a, hd miSlilS. E~ Se0e~,riml 'In fa-

vn~ea: 'pri'Of'itapi ,f,(;}nnei' hlomiQe' a a:c,estei IIQstm, ~J i'J' 1 ,a ~~ID ~ G';:L ~tQJkc& iI",lO v)~, 'pe' GaTe, ~~ i 'bHea~~~s1ltg,estia el s:i~Qcittia. eare a- Callzat J3£e:stJo,gllio'ti a !bs;t, ~D.D!too(Ve.r!S!1:U re:feF.ittlare·"1a.

~"".a,<!>:)! ,;L,.,.{<~ ;,,-,tt_~j\c. ,K- .... ~ - ,·0. A.c' ,J '" " ',' . "~:JI it~ ',.:;i""' ..... r~ .Dilql!;,oo~~uU.Ji. :iU, ... , aUit::vi:]T~ ..,~ Z1~e. '~;I1'a.: prec;1l1n, V"Q.l, LJ:a~l ua;t~::a.

'bonne IGopiilnr ~,~,m, tat' la~a D:um]]~,~U 'm,e d,amieite' ee:[,or ~ ~et de [Bl.W ,ace.IOW! prin ew.e Seo.,E :Nu cllemQ,nii.~~'" eenj~ct'W ca nfMt: 7, 8-11 ~tU'.~g.im () die;si~~e po~emicar~8'lw, Usus pr.im~,te 0; c(l!oomIa.fie evidmm. In Ml. '12~ ,14 '~i frn 'sfi;himbarea

de ~a persDaAa, a l] .. a :tl, 8J! I]I~a:-~' 'fn. Ml. 7., 8,- 1.~, ,;, La ace-uta tre .. bule lSI, Bt ada.ul~~fa,wl 01 'ir:a:ttebarea: 1~i Ikq;( ~.jllitv itttrorJ'Iloce: in, geD,leml CY-,v,inte ale lui nN~i.! lIm-esal:e ~JQlilien{i[flt (M!~ .1 ~j l ], ,; ~f: plor.~ Le. i,tll S;, ,tS,~ 4; d~ a;tiemem~a;~1 II, S. fugl pin~feriEta ]ui Cmdoux ',eatm veIs.iun~~ Iucam~,c' l~U CS'le nfl~,eSa!i! • iAyr.dl~B (Mr. 7 ~ 11) arei ime:ea,~ semn~fica:~i,e em_lm:l,~gicl,c&,~ BVE!~~r.t &~l!~~)'v' tE~~ :~, I. 1 i'J rfeoltec'e >lCD, &,r.cla. (',o~birii, se ... mi:t:e ii Up:s~;~le sup e}']a.tiVlld) da~IQZI in_moo meevent da, .. , write: Bp~()"cu mesia'RiceJ (Rf.[Jm. 3~ 'S.; 'ItO" IS citDt di~,JJS'i S2~ i~o~;; B'v1:. ,I" 1.1; liD" 1:~ of. Lrc.~ I, S;3). ,9e.~i aIn'p;atel, fO!me, binc', s[t Gon,ddEr.im Mt;, l" 'g .. 1 m ,PST'" kept un euvln,t al lui jj,Bt[tiS inctepat _om,va ,gm$itei inlefpr,~~~, a tu:vinta~tu: ,1a mpt'llol S,a,h:L, Ob~~nuiml altiC' ml. adversuW!,oI ,lJji.l~iw~" in pnYinla 'pm .. , c']amm~, d~ ~itre .El.a ]Svll1gbeUe'i c:l,tFI eel dii~p.rB~i9i~l paawe fi 8u.g~mt" 'in-m~dD1 eel mIl :f~~e~~, dr~ept ,pri~ejpm:J.tmioiStm~1 aCGasm~ cjUvirU. Vltme1~i se :rQagllw Dttmnemu {L~. 18!, 13.8), Ml" £1 i'i B!lculti1. 'Ne:ma.fu,ome,mlitl: fnsl Usus I'1~spnn'.'r: !"Oehii vo~tt~ !lMi, iJu~hi"lm, (&P, ~bu:nmtliii lilrin~~,u a;lul Dumnea~.,

G'" ,A,;·:i: • ;,;: . .• • ,..,;;i'il' . .,,,. -. D" :Ill: '

mwp"Va nUl~lm: OUtft va 'puna:,! VOl ~u OOJUU vo~tn. I ·a-c~ eu

ma'-e el 'sun'tet~rii, $,tffil[, 8;1, if~j damri, bune ,~~pU[m ,o,'rri~ de ce nu vreti ~rl sre~e'l:i Gal>Dumncilil;\j v,~ de; GtnDillle Veaou1ui celuinou eelo'[!Clare Ie.car de la 'E[~~I',

1 :Q::i:...! .,. 'It.. 1 '~I ..11 '~.li.,' ,. ,', '~I

n S'!'~fil,t~ "l'i,reWiIUrJ,tu)j. :PU~iJD 8:0 ce~Dr ~fll'W1to:mlrc;~., unUw,

da~tGl'&n~ mu'~!t" iar ceiUi1j~llm puliP~ 'msl amtmdOi '~ettcal~, de,credi-, :~om11lX (Le. 7; 41 , ... 4,1~~, Dmi~lUf~ g rar« avjJ' 61, P1d-rJiU;e. ioremt,ori I, 'Unde se ma~ ,aftita~a c~va~' ,Elm c'~aJ el. Ii~s, Varnes. ,de-

--," '1"\." ....... ,... . . .~.. '.' " ~ .. ',t.~ - • "',n, ~, ~,;~,iii:t<"!Iite 'N" u in"'eie' •

spre-,U!iil(!l:y'!y~' . rcz:eu~ ues:pn!i nC'm~pvw,1.G; as 1!J.i!' •. !!$I1l'Qi ' _J!' ~~~ " _ ' _ :~, 1·81"

Sim,o~c1 D,~alOstez ~ElS;te~i. femei pc ,ca.;t~' tUl)' di,pr~:u:~ei-tru este e:xpresia .nemlqlnilie,i e1 r~CU~l)~,t~rt~,e penbllJ, tnml'tl!~-I de

1 . '..:I. I.I! ,d .;, ;

n,ee~neeput ,a~ ui. ]}um-n~e~. JuuI!Dtl!m.uU-'BB sret~~ ,ml p,e, 111\ ',m

,);"j<;:,,,,", ~'. -,. '-c '!, -- , ,', '1.., 0 .,;A' ;0'1 it! I '" n- -:-- ,- ~il

pe l\VlllJloe-, 5Cf#~n ~~. ma~ trill! '1I;l!OIf' ",. ~!1!ll ,u~,~~u..· .

Teate ipaIlMlol.ela, 4in £'vegkcUe swt iQ) aplr.w,e' a Ve~tii loe .. le] rDMfL. ,P,mcitm_apB, ,reali, _ 'v,e~~H CJC~ei bune ei;tte plcitc,t~, a

luat 0 lonna. diftiita: 10 oferji~ i~~1"Miil' .in.- Wn'y.i.tav~fiQ,l11t21

Iisus- ~elQJf. vm~'Va!li sa gU~t;6 ~i~jT:1 Qs.pimll.tatea S~'lll U,I" '_ .....

Sl, dIe'a i D'1t;mlt. Nu~pj'a_tQ$ilp.~ a. ~Sl;t El,·pma'll~'[el~ ,,-,--_._' ihe'lict~ lei ;n:t~[",Hof Sij, £lwei eelor ·c~u;~ L~· au .~·()ijlTI;.(];ia!mlna

pErntl'ltl ,ci 1i ~dm;m .urjnml ~'iup~' eel d~ ,

Sm. 'er:-au ,c;t~~lllij, deQmece, ei ~k(ptalll,~jJ II am~nj~~- el tllLc:fu]$J~:era': mi]nHe m -lata. '~'~ili eelet bunt! dooarooe se : fiseri.salDrlb]e' dt@ii.~vc!~iJj, lu.i Dl.mme~w! 'sli~Ls]~j'easC'aQl evlavie. D,ectmttta. ~i~. astr~1. :ffit~Md~ aj'llUM ses.eI,§' ~a aiba .0 ib1mri· p~r_e 'des~ile ei i~i~ ,Fie:atru 'ace~ti oameni ' ~~ b l[[):iIa.teati~ ~$ sa ~~.1latem ¢i 'iJ~, ,~uprjm,ul~l nu e1!a.~''!I' 'li..,!-"-.I,,QI de m'l:l.nt-e-a'1a. Cr:llr~H (1 Cor: I, ,J.3)jj ei an ltt.unr!V' (rue " .. ~ .. ",".~~.I!I."""'_!_ ,eMe' premer~ie Cl1leH: .apaFt"n~a. 'urn iIa. ,a ·com.llbita~ ,mes; 1LI_1U.1.'_ - un PU!'lf( drs ilare~are i[~Plm1mlli'hl" l,egMIDm~ ~11 chestlun .auten;li£ihil]i. l:ata ~t i~ ~i. intrtMa: ~,D~ ,e.e~'~e m.snte~ti· DU. l p~aa.1tlJril~ aeestea ,ocoolfte :Cle'1oti oam~Dij:?'~. Iar '[81

~ . - - ~ --

loJ~mtngj. ca. ei sunt '1~~luavi .~i ,~tl neeeia ~,~0' Mine, p~tru ea

,s~il:'~mc· mtt-aili~v.k~ - p~ti'Q ci ei 'Iimt, gratUutlinea to opj iemti ·ae Dunm~eU'. Pe de atta:.pmtfit~j:fltru cii vIDi~ en .1·_1.. "1IilL1LLII '~e'-voas1re li!ps~te deiub~tG.~ pl~n~ ~, t:rtldia ~j n~11lpuSei a~] res .. p~~ ~~,.~Ha. Lisa, m~i pt~g1!lS de toate" " P mJ:IDt;l; di ~1U ~,tiu ('MID este: ,D~ezeu, C~d aiaJt de boo: fa\1t de.eei 5 armmli I' Gel ,ai-it de bu~urt)s ,e;inffi tei pierdu;ti sunt ~a:t:!~ .ue[ CJlple§iit oa 0 dr~~ste 'gaanm'aSdi: l;.:fm'[()alce1'ea/ fjtllu~ ~l:m~ Oe~ ,aia:t ~. ,t~ dumlM fatl'd~e:ei obim.ll, f~p de c;e-i ':rnri die s'~e'mn~, ~i de ~Q!i:mm. tje~"(J']~ De' aceea!' I~

~:] ]I _iii" nii:i'n -.~. '*"JC-;.1_~' :

.J. 11l"J:,w c:i1 cer~J;!.\~u~n,q

Idest g1up, :de;; paJa:.bg,lc'" ,dB c~ pn p:e de 0: paitey (';~1~ pattu pam:aboJl6 'OOlltrals;t·mtl.t~ '(gfli;~lit@lE:~ de m)J.~taf, ,mlU!atuL !~ma~ -Q;itQml~ g~spll~] '~blitQrj; iar pe~craJ.tl 'pa~ 'd:e' .pa~pleIe j~cj:'tomlDi nw:ept, ~ i Qmnlui e'.a;re cere aj ~tm ill. timpul

110ptii i eQH~e. runll]~ dintre ~m;em.~nt~].G1 ,€~ritra1e;" a~~' ,Pfed~c(l'i i 1m n5U!J.,

PMa,b91~I~gri;ttrft~h~lui. ([eo mtl~,t3r' ,(Me" ,4'if 30-32,; Nt 1~ 31 s.; LG; ] ~ i 1:S S~; ElJ, ~'~J X6'~.ra to) ~i p(};IDbfilaH'lluamlui (~'.

~3: ~ "l'):'. .1',,· ili"'j l',i(\ ;. .E": ,. 1'·,' i9"!-' y'f'1;,J!{" ,;:!U'ii'!VIi a;l,~t '(I',G> iI'-~I'!i~

~, >, - .a ~ I ~~.IL ..::l';. _ !().'.<ji-~ , ,.i4 "V. ~~] .J. O'l}'Hl :1''I..! J !?I iI,.lly',""l[:a" . .... S'~~IL"~

- .

]ega;t~ 'p$,m conli~l1l1J.d ERr tn~it apa,te va;£! nfe~esj[a!t~:sa ij~: dis-

eutate im.pr,eul18;i d~~j e 'p'f,ob,a:bH '00 ele v@I',,:fi fest rosti h~ ~n cca;.rii £Uf.edre.

In E1Gtl!J:gl~tdia mi :rtlma~ eele doui pma'bo.:k:' 'iiPQL <lUll' ~ urmeaza: !U~~nici], '~-aHU Zi51ui liSU$~ SPU1i!e-iu0 n~m]ilteu ee se m.sealrilanj :lthtl3La~,~:a ~em[ilpf. 1St'! e-a ~s, 100:: Ea ,elde oa un. ~ullre de :mu~~tai"~ mai mie dei~~.t 't-QQ.t~ o$,eml.hCj~e~e. insl cin,d, ooAlGi ~e ~imirnml Rj'al;3 c~te, d.t_~ e'l 0 :ra(f:t.ma 'bo;g~iti~~ de)',hle:

B,dappst p~eQ~m. pjsi-ri] e< oC~!1l~p;i~~ (E~ _lu{ .. 1!am;a .26,). '~£irgUa a. zis; .in.1~l~;a Ta'~lu~~e~te ca 0 iemeie. Ha .a luat p,uPn a.1:uat, l..:a pus !~. rmmbl~Tl ~t.a ffiemtpiJnuj. mm .. JGel'c;e '~ lJl'e~ld tIe' ~~t ~n"auda~i i(E1{ l:~i. Tamt.l: 96J! Amtndo~a ,pamh~l~JIlem~ni= fe~tli 0 maam.ntj oColMamril# ~atest4~imi. Peatru a le .1iele'l1'¢

- ~1..... 'C;~

{oanact~ ~este).s m.,ial t~ ~roClln.Qutem pi tm4~e'J,ea l!J W~~uE'tja Cerurilm- este ca: un g[alunte. '00 :m1ll~t~f\ S\iilU ;;"ca ·,iIJ.th:lI aluat~ ~ ~ inducahhter~a:~~ iw ~lw~at~ avem °aid clold. 'pMa.b~Ie·l~Y 0 introdlm-~.reln dat]V~ c~· ~bt'~S,[Jlij'ii~~1:Unl~i lt1ttnfc l"'! c~!~ ar'trelh~] sa. fIDe: redate P(dD ~ ':f'Cu. Lnparnl~~ , .m ,n~ezeu ,E;SOO! C:at;!tll 00. si 'C,U un 'g£iunte- d.e m~§~~ ~ s~u. ,~ ~i eu ;pujiQ 3!lUrai;1f'. 8c'~,un 'pa,r~bGllei' e~1t,e a'Q.'e~il d.e' ~~Qomp¥DTa .fin~~~a lui IlllJmn~ ell stadiu~. (matl.a~ ,~r3!&efl::tmmm,-d~s.c.ri£La:~o'lQ en fnallimi ,fl;-[a1llSIt CM"e' ofel~~tadipoi5t :pasiriJ,(l,r' $i eu m~~a\ ~e fmm['lmqJ,r,i p_e je~ftm-' tregllll. :p'a;Jmun!~, '~·a]oo~;,,'Gop~.Ii.~ld. care a$po.~}'t&~~ l'ismlB, este 0 :m~~m. jl)~,i ~,uit~ penttlg: () _1id,e~p1{remj;~! ee .. ~~ .. pm .. · 're:j~aza, 'V~a1itio?:!, im's'l'Platm Ie£te 0 m-gt~m::a p~lnJ· 'P9PtJ,$iIJl \11] Dnmnezeu ..

C~terul ,e_s~hatol~gi.c· ~l nl~t~{uei QeSj;ue OO'Dac ,san:d,e-g,pre arbust. este s:tMbiliJtt~ptjn :fapm~ ca 1:(atG(,O'~[;JIVG,i)~ V~iC1'" 4 ~ 3~~

le, 1 I, '19~ este [in, f1aaJi.ta1t; '~, tuetm,en. ~hIiic es[hjatalD,I~c ' tnt !nc.O:IJ~,mrea pI,gjnj ~or i'n popoml "lim Dumnezeu; d ,1 rJfj'~eil%~.lli,3\rQ,: !Ij{rtt otitnC:@,1t ani T~,0 viiv KA'b'JEIf[On :ti, . ~~h ~I ,tntml; ~b a~op.6 aDD ttilU; If,o:'tCl~~ifia!1 8~6,;~ E,\" . l~a'ta~£-ij~trv~~l eBN't1 'fC-o~J~h 'R.t ~7t,b 'ltc~ :It"Plll-l~ . r(~fatlT'l1~W;aai\)D lm ~a\ OlCiE.~oo,et~.GOvt:al ,8 ta O{)i) ~oAlI'&~, ~~~ im\ ,~ ''rei)!", GO~J 81lJIlS,rtl\Nrt!9f:1ff:c'V~'a L re,0C11L6lj.tr8VOIl ~".Be', 1l@ ilt'~crtqJl 8ua J.LB1<ct~o~d,!,-iI.

,Mii ,mU:~,t tmc~ M:a,tei ~i Luea ·,au adiU,!ru1: I~J~Iiu.d de

loar,e,~shatoloilci fm"&mJhJcm pualbo~,I. ffn pmbDm'R. ~ul1te!u de ,nltf~ra;rjei. au, :flcJllt mn. 'p~_ta m~t:anllui un !OO$laC, tMf1, 41 Bv. 1rJ.i. lbmQ\t2;O; v'~i .1'. JJ6~:;. m, p,ua:b'O'hl .a:luatw1.u~, ei 'P'II'Iril'i'PiII v~se In ,moo r,adiwm, rmua abunde.nta de ~_._ u."--,.,~~-",,,";Iii"i!i, din F Q,~., I I~, ~ ~ve:z~ p. lei) n~~ laD ;J 6'e~I~, (3·gl" ~ lim,);, ~ ~ lmnt eam 5Q de JiYf.e de"lihl~; i$ piinoo ""FIo .. '; ..... itjr;l!jt~(Ill11:aa~

~anuta:t:e - . cia d . 'mill!- -1 ~. 'll~ . ...1\

.__:_ _ ,_: ~ __:, ,ElI' _ [0 _. _ lllX-e ilmBJ In;u~~: !lte 0 e",,- •• 1 u:",a.-lLIIe:":~e!~~ine.

Acele a;.:-;nlCoi">'Ihi::.~lm· - I!IfGiPaLj"Ii[lilll .iI'I<~;!i!'I~ ~!jjiIj'''''''',D id 1-' - "!If, I..::.. ~, [~ ,~:t.'~r;;,.!Ii.'.(W!:' F~1Ii '~~"_'"" ~~~,I!!.' '''''~iII!lI!¥I''l.o., ~_mmi~l!!iii' :

l'-~""itif(o\' 'Mt,. :~3., 3,2> f:e. 1.1 'mn~~ ... --..1 ~~'i 'o5;~'f'P un'I~~i!I")" .'

P' . 1'1: . ,~~ _ II! ......... "'"""!.'M~W .!!~l~ I>i'~'''''' . ""'''''p¥~~, .

~~[~-m (nid 0 ,gaspodiD.i 'Ji",rlJ! [rtllat:-e o ~antifwt-e ~tal d!e ~ :P!lin:~~I" VO,r sl, ae SplUlQ IQa,Ja\~le:m de .. a &oe [011, radiliti di'lil'···.--.·_·

AmibldiOul ,arjbt)~,'e:~e ZUlrB'lfeSQ tm! IGDnt:ru'~ 'IDrUlk'@!rl1ll /tce,sli cotico.mabii 1m, ieb~ a f-os1cmlll!]vW p~mau ~m . Ut. 1~:! 31 .. 33, cit ~i Lo. ~,], 18~21 ~e-8itl, ',Is,hit ea 0 ':p-.a'tlQ,1I dut11 •. As:~el [Wi se .,at~, ;gtauntlle. de, mUftat', lu.cmj eel m:fiml! ne'~ate ,00000\d GmU-[ui.l~ MlRtl~f~o~e'~' . ~;6\'1 m-'-'

IF· " - -.t""'"'''''' -r"""~~JF'- I :n'!i!l'l;1o'~ II

run'll makoe til't - • .",. ~ - _. fiQ'[ Z'lI~ ~~ 1: ....... ii:, {'it", 4 ~[l

' ' .. _ ' .. ,.' l_w", '_'vAw sem~nr"" e ,Ole 'H a.l1W~; ,I;l pan~'1 'w'~" 1\,-.i:!i'llC .. ; ,~ ,;J.

fiec~e;,¢u!Vibffi':BooenWeaza. micc1mea: ,~1l citui-'e~ Ic~te~ I

eeL ;majm~e, 'mtr~' t:G.&~( 1 e.giUmc,d[e, fi r. e mmu~ 'maRt 'IU',~ I""' ....... :s1:1b, un:ibfa bli po:~ sa :S_i]~lu~i.el plsitrlle e~nlllu~n (v:. l2}; .fie. 'C1f.-e t,lUVMt zUsd:ve~!te miritneji .b\lS[ml~i c~U~j! pc l&1~ii,·La-

~1 OhmUzaret~ ,ajw_'e pbljla\ 8 .. :~ 0 ,~ei<lareT~ i -

'Earaei oj le"'lm!ta ~ buoitroi de' Mura.t ~'G£ J ,Co~ S:I{ 6;, (sla.t. 5 ~ ~9~~ aJtlS1tn:ti de .mid.'ib comp:aca~Je; tu·,m8.tea"mtsl, de.mrd mul

... 'Il.. ........ ~j ~.oI' t....:i.-. iII'I.:iij, e"" ' .,al" . nT oil:io.~~ ~ .... ;I..:I!l, ~ '~"".f'II'In;R;"'a"" ';"'n .• ~ti:'ili we 0 I!;;!~'.I!!~~, uie ,II!!I!l i:;Iij1'UIi". 'U.usiPpu.ma !~, :l:Ii:m,l!!,~~~, U ~.f"-'W'.l. . '~M 'Ii'Il_IiIll,

tcrga$~ las-~\· ffiminrtlhlrra sa s;t~a, ,p~te Doapte iii; ~lnj se tm r lOal'Ge' ~a e. tUm·h],ea;1~·lntre'a,ga 'mad, d,e' a:h.lat leste QilS,pid ~;i~ copul ,awileier 'atab~'[e nu este ]1111" ~i 9imp~1l-,'e a de~trie Ull, ~r-.ocC\S[; aQesm, ar fi IDS.l ~pracedeW 1M1ei m~ntMititwi oceid€-nfa,a I.e" UlenmH1!mtea ,crlent,M~ mc:l.ude in ',ef:&~ect_i~It ie~ a-tit' 'itu:e!O 'lltul- cit ~i s,~~itu'~'~:- -1wrnriILzind in ambele '€1amn, elemen'tw

.. ,.. ~' lIlJal'l' '~ . 't"-. . - -, - ,- - -

,a:rn.doxal~ ~~le· dlQui, :s]iwa,i suoo~ive '~i tOL'll$i, 'fwld~ml

-ll~~ •. '1~ },.'1' . " l' '", ~. - • ..:1..... i ci1n Thlm d lli.. £, D

WL~m:m,. ~~illl~~m a SWPJ"aG~,m~l~',,_:_ ~',~ ",'_ Ui" \1;iI.'.a, .•

90:b).~ lab P.'v,e·~, (1 C[;~ 1.5.~: 3S-,]8~" ,~a1(ljan (la. 2'4:~".~i $a, [C]el_ ent '~4~ 4@S)Jl s-lmfm1~~ste im~gin~a itiv~ert~ 'simlbolul toone! 'vie,lH p.rin: :m~. Mentaillimiea imienta;'~ \ 'veda lloui sitn3:~U eu Mtul diIerim' me de a 'nme sllnm'~ mama, n~ de. altii,

'It - _I - • - _. -" _. fP- . ,~: -'.~ ---~-- ---~ _._- ~I ~ .

,ute, hn;ltf~iin. viluD. ,aioi [mow), ,dtaoolo~ lPftn ,u~r'e:a ,D.'ivi-

ill "

DlK e:re.Hoaf.ie~1 'Vlrup:.

,~SI·11.lim, "ft:uCta)le:~ lOmB J1 m -IGC fe~. cr,e~~s~~? A ie~it ste;m~~omn ~i ~ 'a:filnc~r in pmint. p.e ,fiecl\Jt:~ am S~mllfl,te; ae.~s'Wa~ eaz.u,d ,m. pimmt;:l 'U'sca:te; ,~,w. !oa~)ejf pDtmzes-oi apoj Illinlila puttirli ·d:e ~jl ,8 'S$pintthti 'I~ m,vim ,dmn ~,Ui.dc_~u,-, D~:: ~i d~n,l1~o slmIDiJt-'C~e:S'c, mai mmm tii In rod~~ {n, 1G:lemIe:Rlt

'" AI A·._g_ _...i d 'fi- 'n·'Ci·' D'::l;....: .... ~· ........ "'1..":

(O,"+j; "r'." ~ ,~ tt,: U-uu.. '. ,C ,1:-1,. ,u. I:" ~C10mi: j~ ~'~ '~1',Sml'l;\jft 'Dl;S~

r]c,e$d~'ii 1~ BU;Gm:e~:[i'l ~~'7il 'po .$'9,. 1Jm1l1 ttuJleftl, tfe(;lnd

• - • ,.,..a .... ~...t '~' '~:........,..'1.<1 1

pnutr..;wn ogor am!t ~1 J~,ciJtLUl.nu,u~se, sa "ea. 8J~~,p~eoe UJ! 'lli'IUUSQ' I'

, d ~ 1;,,"]' ~ O' .".' Hi ·t.'~II; '." A: .... A

mtre1<edie 00" e~IGlme u.~,Ct ,Q!g];£a. : •.. tlm1UIU ,D'~U,~li!n~ trecWHfiI.L

prin aellElii ogDr :8.m;.t" privme $1 vi'd:1nmooe p,e-Jte mim~e) nimic nlai pU'ljl1 Oecit ~viem din ma,me. Astfeloau 'fn:feles 001'" cultiwdi ltd, Iis'l.lS~ p~aMte'le~ ~al;llLtejeJ.~, ~::m,U$W' ~i I..,giuaru.lui ~a paxaJbolc' ,(le C'onttast SensUl '[e&te~ ol din. cei~e:' mal

... - . ~,~ ~ , •• " - '1.."'1' - - - '+-'. - 1IJ,;.,:,-l menesc:

leUlse:mnate ,lnogRU'~UO:i! ll]j~tZ1,ul,~e: p~D'.!I£:'U I~U.::uj;llJ!l 0_" .~-~_--'-" ~

.DlllmDl?ze:u eteed pute,miea S!~ ,imp~,ti~,. cafe ~mijtfili'~~ toam 'pmpDMele lum~i.

D,at~ '9JC'~t. .J:UGm ~5te a~'vir-a\ c LZlDa ,~~stb~i ee~{}f do\li p~oteiSa p~aie ·cr.d~Ci.8 'as~' Q oatooate 'ex~sie"de mao..

i;aUa au [\1'FiV~,b mis.ifqjnea llliJls~s?'~. 8a] de d~o s~bjte ','I.f-,'I ~QJj,I~~ 'lllcepuwr:i1e ~~i ]l'H~~Slamie0 Init11il:~a:t~ die Iises Ulti de ceea

86 :~!e~ta, 'mdeo~hltJe~, Curm M pv'iea, ~~e~s~~ ~ - afi; "ii':h:'~fiiI,,"";;-.iiTi;LF~~&'~ ~~nd a:~ait de :niu1teMpeI.~Q~'ne diu f~3\ui;e ,,~l fi~ ...... ", ........... .&1 Gle tlJ1.iFntli. a:i.~~munita~H 'Eisl['[lm::piralel a, ~ui. D'I1TIEL(T.lfezeli?' ~ Z£~e ri$m.~~ ep. estc:: ~~£tluCl1l, Co. a!z:6e~~j te-m,mdine'~:'" TIICIO,lfl .,ITT ..... '.i. ewe m'O,e ca ,d[ntr;,tu11:irmlloc.sim&rta de mu~tM sa se walle fitLn~c: Ebwrt sau ,ea clin;u-;Q 1b~o~ti~ de aluat sa se pro:~u~a cmltitat~.mR'm d;~. tmm~mjJjm~at m[i'Utlla:;t;a ~uter<~ a lai I ,''h'.' ,='O""' .. ,oIj zeu va faee-ca mica Mee ooatti· sa:,cre~ea, ,j~ sa dev1ni, llI11C1ll:1 e'ako~liro 3, ,]JOPQruj,1l;11 lui ~umnezeu~ 1l1, e.f-'oea me~i~x;i

pri:mmtnd '~i :p0. pij~g§.ill,' i. ~~~MeseW pu l~~Ba, lui .

(JV_c~ 1 ~, 2,4)~ ~j,vQi molt fim~iti"j tv:; ,21).

Pe]l.tN a -DW],~g~ irnpae.ml.ilfl.eswl ld~tiffi aJni d.'~:l..,l;A~·"r,.,,-1!I1II neeesar sa, Be awga;,awenl;ia, .asup:r,a; 'unu~ ]!:nl.nc~ final, 1}, '~,~ ic nlf~~tiU ~nj lisus ~OOOijt'e(i,1, pi],da, daprr'C cQPIU.ul eel m~]t ~'''''''''''~_''W~!J.Il;.4 If!~. 11- ~6m,.-4l)t unde ,~l~imbo~e~~~ pru,em~ .Q'f..ui~~ii~ J]:li~~, ~]gl4;}a;1~~a; de aluat, O~j'~' d~spe~te-:.o mas a de fi,a'm~Dwa~tU( 'n ~ J:ami]i:b1i1 . diu h:tt,ggadt.-t de ,~~tj i>< gal. U:1l ,simb~l al ~ ill 'licilo~n~i 7~'. ti~,us estEi' dBtJul de: indt~~et'pefitn1 a .",.",..,.., -'~l1itit!il, ,am~dcua a£:es~' !fl:sem,hniri 'in. ·seruas:ul epus, H]e·Je', aj>nll p:~lter.ib;lI:~~bti c_i-m'~j esti~ imjh'm-,iteiU a.lui .~' lu.mU1e1~

fe,furu. 11 io.'~e1t~3e 'p~bo~a· ~emmatomLui {U-c. ~i~ 3.:.8; t3'~ J-"8; Ee: S S,~3;,· E~, l:~i 'ranta 9:~ vezi p. a':l180~ in eeea p6.ats ~a ,e~te set1su:~ 'e:i Q.ft:[;lI'in;at; ~5~~ 'JI]e~~-J~1 mrl'~~t:~im

~ ~. ~.~ ~

terprsmma care igOGf~\ Mpectul ei. 'eshat~:]o gi:~~ 1lrnnsli:13aIlll

~,Qe.el1t1.Dlde p~"al1es't~, pe eel p~iho[~tiG'~li p:~ttetit~~ '1"rl6,ifII-ilkli fu~d-tl·jfik:.tft/~NertiSlll~Il't ~i~~ ~on:v~i~,~ dft;n" 'fi ' tQ ~r~' ,de ;;pers,e~uli~ ~i impo~a defOCl!iohJn,]] ~ 'nTW1l''''''_ .... 0vez~ ]~\"' s.,~ s.)i! I. tn~~lelerea piar1lbplei !!ep,mae de e,f ,~,;'JU nQ~~t,. rea f~,l!a!hri ea m,ce~mJ. ei 1i1~sc[ie nn ~lU)men't diwtit de ._,.,'~., __ C'an'~I~i S;21e. a in~ut a,~~~dB;~ti._etea, 5': :;;i;;;"~;-A4'~'l~J~!"'~i!i[~iIIIi roliril' lrisi in, 1]~timm verset ,esre deJa timpo!. g~cEri~ulni.

rn~parnl~i.ei '[wi ,DtlfilneZ:6t~~te. eompar1'"a1:a C~ soocfl~]Jl (vezt~p. 156). nh':!l '~l;au p.~ a1]:ittf ~Il pr~al runJel pambm];e de ~on'~1t . e de Q' p~rt~~ avem 0 d.es~d~re InnJi[llilfupl)~la]' :ft.us~1~trt l~ ~~e le

este eIXpusA mUlJjC~ s,eminra~t-QnJ:]ui,~!~ A~~s,ta este 'sbJ~lbtrtd':t:l:'tO~ tiv :pefltlill care.este ~>S!(;ri:s ol,oful, h~cfi [i'JJ~el~nit ~i :D!~1!S!!t(veri pp. 9 "S~iL,}; IaslfI&tu" fl pu,mt S'a me~;rgjf: mai d.epW't@~ dLesoJ'iil1d \/&l!tul ,irjOUtol' (j',iJ,~~'CO)! laoos~~~e ~i"'2 a~ii d.u~mam, i!1 .semin:lei" dintre care if]vangnelia !'~i mmtl.,(9) Jll~ntio,ne~ tioar vi e:f.1]1ele~'. l:n, C:01"lJtfast CIIJ 'iWea!S,t~, p:Mraoo,ta ~,glit:ve,~~ tablonl Cg0t:1WUl iM,"p:itg; i~~m-ca:~ ~_e' mtf:urli~ Mle,I'penmt s~e't~~~, circe! nu treJiDuie·~ § ~Q.m$idedm v, S .Q,a If[inl[. ~:lleg'crt_ern3, unei. pnt~i~tln.i deOSelbi:~ de ro~nto.tlne 3F ~gm:~1ll1ni ei ~~ 00, dt.mom~t m '~im;PI' anume ~ntTMtgul ng'PI[' ,in, ,m,ollr:u~~tllJl rlfC ol~~L ~normada~ tripl(lu~~ rJ,upit rnO da I~rlhenta.li ,~a fB dluluf .fGctdtat, (trcizeci'l

• ., ,,. ~,'"l, 'II !i"""",:~ ]~:.... ;;;:"" '- ,- 1·..... '

~WzeGl, ,.n i)Ulitll,i 8U1]11@JjJ.Z.0t\~~ feVMSma e:s.~to QI.1Ca: a pl~~-

'~ud[run, dfmn,e{, d;e;pl~ina Gt:EC~ mits.u1ia 'u.inana,s~: 1(\':' ,~). P'e:llttu Qc'hH omel1Je-~ti~ o mMle parte din hl,Crare pare zadal1li~a ~i rum,~, fro,em,Qui, re~ltruld m-'9pa:renta e~e~i le~eteJ,te';:~fiSi lid esre'p'Ein de-ll increeeE!e ,plmarde iaucurie-,'Hl~ti@. ~a'Vumllezeu u 'fi-Cll!~ un ,in~cpU~; adne Md, gd~ti GU ~est ill~e,u1l,,~ l:~!lJolt~, de mpJituc' ~e d~pi~~~-t,e 'tpf."oee~·C:~'51® W~Jlte ce~ '$Q1U: im~~.gii-, na, 'In c!udla ~riGirui ,e~e~ sau Q~lozitU~, il1,c~ de ~,aJ, 'mJoe)lllturi]e celo'wa, de;' sp'el.~~ Dtmmnl~zeu, adJ!lte finahd '~rium.BtGrr _~e

... ~: '" ." S1>-

eere f~ ptnmlsesec .

o dati mai muU; e-.ste'~'~l' sa, se-viluaHzeze si't,ualia cat~ L-a deteri1l1:nal)Je Ii"sus sa J(!)Sttdeas"t.a p-ar,ah~~aD[l,_ Eal:'~lit~ strJ:m~, legar;ti, de aGC~ai Cwe Q itt~Tlilinat. rostirea :~~al~~le~ griiii!.JIujtlul. de m!u~'w ,~i, ~ eclei~, all!lam~,m ,_ mdoia!a. 'TQtu~i" ~ 1H1tJ an fost p:rovocaOO!! c::ra£Ol~'t de' s'bibruoilme:~ 1C-eh~r cm-L urmsape nS:Il~J,!ei &e1ltparenta in.~fjmenj~a pro:pov.aaulril (.lWC" 6! 5 ss.}~ de ostiJitated ~·Elvtt~;Matl-'M£;. 3.1 6t) ~i d~ de2ert~1~ ~'H:~~OO," de (In, ',;, 6te); Oa:m, taate a~e~,e~, no: 6Qht!~i(§atl. p. ro~entiHe

,

misiuaii ~a~,e? Sji.:n&,ginrlim, la g'Os'PGdar~ zice.Ilsus; ei atpU-

tea, prea bme, ;sa dispere a~ind 'm, vedere mul~bn~BJ '~I .·.....-'it ... i .. ,;: ad'vef$i cam iili l·dJ stm\g ~:i Ii am-aninti :s ;manitura, CU ~I .. ", , ..... ." ac~s.te,~ tj litn&n~ ge~dill\HlciMt, m 'inc1iedera ~a, ·ea Uil. jQ01fIU S0Cen~ ]] va rasp]it~ mtmc~. Vai, VOtiai5 putin or~~.jnIC]O'U nCu:m ·de nu awl] c~t~?'!, ()W~, 4- 40).

in ioel'6.din ;wm~a~, (Uotre pambolele de' cenrras ~.faca p~te panl'bola semin~i care riLlreli,Ie in mini care 'pna:te fi dennmi mai ettlct parabola go _ podwlw ribdltaf!~ ( .. "~ 411, 216,- 29) . dati rnai :mu.l~~1 ye~ji~ Imp\lii~ei lui ,DijDlne:zcu este ifi'A.rn Aft. fat'a, ell se.ceri~u~~, IUi~i. m se ",unit, in 'fat' 1W1 'Gent1as,t ..... ~·i"',_ nic:, m:aetivi'tatfa: ;::~JbI~)i<j'~lli"'~: d~'~~ ee ~ " . .,,9. Q:<~ln~·:-t -, -, , ' o!I

- '. - - -. "'~~-. -_~&Y,",I!iY-'~Ui"'G -_ .",1 Ill' !IiI.!!.'lI!bYViJ._ S~:an

e;s,~· mdJiIvivl '~n,mod viu.'i viat.a. sa i~~ urmeaz~ eursul ei somn ~ \-leghe~ de Dloapte ,i" ~~ !lir ,flJ;,l ca e] _I ,s.a ~d_ca

iti_gri30Jare (tb~; (1)1': It) '~B'EV 'Cli)~~) 'SiUJ.:sa ia m.1suri ~fe (a~ooJftaTl})~ slmWtt& ereete ·djn tulpma\' in Bpii~~,,~i din 'spie 'bobu'lli '~p;~t ~ m~n:~l.cll8f,ea, fiecimru ,~tadiu de dezvoUm:e; 1rII,'''"''"'' ' .......

ind.-.neince_trd proee~ at eJ'B~&ni Apo.i~ d:e~d\ata, 80s~~e

pa ee ia;sg18t~'i~ ];lbd!atom~. lait~ptme~, r(k-~alle .mm:t OIi, '~aDIC se~IH~ se B,'\fM1j, in 'holdlJ msuni, veselal S1tIlgJi(: ,~ 'V~ c:eri.uU ', ·AI~ se w,timpUi ,'i cuJmpiI~li' .~m DumDeze.u~ aceeaii cenftrudi!Le w tare vine on seee"~.Ului ptDtru ; , dar dupa md.elWdjg, '. a - atlw@, ,a~a PrQiQme.Uii '~i ,pjjmJ,llezet atund eind. a venit ceasul Srua,. eind.~termeD'w, [~sh~t~lqg~~ 29' ef Jail 31 n. 3 )~2 s-e ~Um~~, ~dUCW1d Jude.eamL id!e .apoi lmptf_1'iag>J ~ OmU! ,nlJ PQlte ~-e. nitnic in :aC-ea~ Ir~vinlar

n poate decAt sl ,9.. mpte cu. ~hdarea &ospOdlrulllulrtl~ 3- i-a ·,'re;s9PiUs. adel~ e1i ae~~nl parabo~i Ivejl oa intetl:lie CQO~sJt la ewtturile z,e[o~~Qr del ,a ijd~e~ ,eUb~m:rRm[~slani prin md~arwma ,ou/fbJ1~ ,B, j:ugu:]ui roman ~~ ~i Qicj 50 ' .- 5Jl'am~~n,tim ci din 'c~rcql uc.~niG]~~Q'r"· DC~~~U parte ~i z)ei~"J~. De e e nu a' aetionat Ii ~m s, e imd loc,mai acpunea cemta de a,r;-lalmoment? D'e ,oe_nu.i! ]UltmliSuJi 'en~ ·ede I inde,parta pe ~ei plclAtQ~i ".1. de~a Fntem,eia Icomuru.tavea 1LJ"_,.J'd ....

eta (Ali. 1.31, .14-3Q; vlZi p., 2iS)1 De tee nu a dat 11 semnalul de eHb~e a lul JSlae~ de. ,sub jugul·,.lgin ~_Uc .. 1 ~ 14 parr; I ., .8~ ,5 9 ,)19'6 'Oam~ Icest ,refu~' ,a~ '~uj liiw nru; ell 0 negalie arpre .. 1- Duei, misbmii: ~:alG'? a aati,;mal Jlu.ilt) Iisus rIB~:u~'Ii!~e la todo .. J elile cu. prhrir.e ~miS1.UD,6a S,I; ~i ~& nid~j-dUe frustrate ·Pl'ttdr.·g

- .boll de cMti'a$t·. Uitati.'..;"~ ~a gQsp-odar.m. spWl:e Iisus, care' 'teaptl eu .f,i'bSHe timput secerisului, Tot astfel, CelJullui I, • ,e;zeu v.ble neSJie.i;h, Ell mou! inoeputul decisiv, simiD~ L a fost amn,cat,l", lt~ ·nu, m8i, il"l.imiC .:m.efi:e1!l,t {c:e. Fitjp,. I, 6). . tC'8. ce a'ifH,epnt se m.Si;tlIreul pini la :$'mpUnire, .. Rani. ,a'Wn:ci

. 'lcu~nDe ca emul SJ~, a;~tepte ~ ri~dme ,~ S~' nu mGelc'e si~l pl~eaj;el pc ~e1Eeul o i S~, de-pUna 1ncmd)ere .sa laS!l3 fotll grija Lui..

T:rlslblra COM1!ln.it m~TlQr celG[ p:atru pairabo:le; est.; contt,uW], din~i,e"tllGe"ut ,i sfir-~it = ~i i~oa ee cpnh",lu;U Nemsem~ nltatea jD_leep~mluj liji ltium.ful sfir.p,tulu~! I'm I cOD'trssmI au.

~""",i1l ~,"::i'..';';"''''~'.&1 'C .~, '~. '. j' ...' G",,·

sste wtre'il4J;,~¥ttr- , .r.'mGm~ I~st~ 'm~ultatNf semrnt;e:i\; S~.~l-

uleste imR-licit 1m mce]Jut Gees ee nie inft_nit. de mate.: este - eja activ in cees ;3cstC'i.nt1n~.t de rnie, m prezem "i~ intf .. ade_ " ~ 'in taiDl1, eve.enml este (t.~j'1 fit ~care., At; ,MUi. n~, Ibtit na;t--rt ,a, ~", tiei, (JJ,tl'-slleia)i este Q pIorblem.a·d~ emIdin:~I'intr'"fa lurpe ·cikeiJI. insi n.hrUc .nu '~$m Ii:·~oseut·inci. Cei ~lto[a le..,a' {OSl iaJ;. sl·SnlEieag. tm~'I" :In.tPii:a\iei (Me. 4!~.11;· mtrez'lt~sG dej a, in 351cWlsele.- ~i ne.iomnnnatcle s.ale. rnc~p'U-

t" ;. ~:_- j(...JJ:" • '1 ." R,

m~~ ve~el, lmp!.U ~P1e.], . W J;irlIlllBeZe1t1,.

A "-fIIl I' '.:i,':;€ • ,.... 'II' 'D ului .

. ,celS.~ nett ma.tIiIl. Sflgtll''Illli ca,c~a.SUl1 ' ,omn, :U1 :se 'apmple

_' te un e;le;m.et ;s~nthll In, pI d"sa lui Usus. C asullui Dmne2-e1ll \dJne.: :m,al mU:~t~ . ~l deja I. tn~~UJt.1D mce.purtl!l~sau ~ate deja ~.plicht, &HI~i'tuL Nlci'i~doieUle: cu"pf~v.i1je"la m.~siunea S~. niei dii11"lire:h~~ ,--~'(,! r;'nS'a de ,«e~t.'i!l:, 'i"f"i¢; \11AT. '·b"im:.p;!:II"iEliU-l

"'"':io "1'.t"l ~~''''i!;, n~ 1 lr" ~ - - - - ----~ i!-'Vi )I; -- ...... ~- - - 'l".~.,

...I-.~" 'Ii .:I~; ti' Po .. ~ " If!I JIil..i1.:. ,', ,

pot EWI:JlDC,[na ,pleJ ' sus wn eel louuu,Hia ~a c~ run rumlGJI tte

And peste o:t_ie.@ iEisueees_; Dmnnezelll ,a,uce loale '"'IlFJoepulta-de i CiUl8 trQplliririie. Nu ,e n~V'Di~ 00' mmiu a];w$~~a ~e~il s~L [~-

190

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful