You are on page 1of 21

Murat BAYRAM

Mak.Yk.Mh. b.Md.V.

B..B. Yap leri Genel Mdrl


Binalarda Enerji Verimlilii ube Mdrl

BINA ENERJI PERFORMANSI SRELERI

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


BEP-HY VE BEP-TR NEDIR?
1. BEP Hesaplama Yntemi, BEP Ynetmelii kapsamna giren
binalarn yllk m2 bana den enerji tketim miktarn ve buna
bal olarak CO2 salmn nasl hesaplanacann yol haritasdr.

2. BEP-TR, internet tabanl bir yazlmdr. BEP Ynetmelii kapsamna


giren binalarn yllk m2 bana den enerji tketim miktarn ve
buna bal olarak CO2 salmn hesaplar.

3. BEP Hesaplama Ynetmelii sonularna gre binann enerji


performans ve emisyon salm snfn belirlenecektir.

4. BEP-TR, BEP Hesaplama Yntemini kullanlarak ilgili binaya uygun


enerji kimlik belgesini retir.

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


BEP TR NASIL KULLANILACAK?

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


BEP TR NASIL KULLANILACAK?

Bakanlk, eitimi tamamlam ve snavdan baarl


ekilde geen Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
Uzmanlarna, kiiye zg kullanc ad ve ifre verir.

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


NASIL EKB UZMANI OLUNUR?

Bakanlk

Enerji Verimlilik Meslek


niversiteler
Danmanlk Odalar

Mevcut binalarda; Enerji Verimlilik Danmanlk firmalar,


Yeni binalarda; Serbest Mavir Mhendislik firmalar

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


NASIL EKB UZMANI OLUNUR?
Bakanlk, eitici kurumlar eitir.

Bakanlk

Enerji Verimlilik Meslek


niversiteler
Danmanlk Odalar

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


NASL EKB UZMAN OLUNUR?
Eitici kurumlar, EKB uzman eitimlerine balar.

Enerji Verimlilik Meslek


niversiteler
Danmanlk Odalar

Mevcut binalarda; Enerji Verimlilik Danmanlk firmalar,


Yeni binalarda; Serbest Mavir Mhendislik firmalar

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


NASIL EKB UZMANI OLUNUR?

EKB Uzmanlar, eitimlerini tamamladktan sonra


merkezi snava girer.

Snavda baarl olanlara Bakanlk tarafndan,


yetkilendirildiklerine dair;

sertifika,
internet zerindeki yazlma ulaabilmek iin
kullanc ad ve ifre verilir.
19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com
SRE NASIL ILEYECEK?
Enerji Kimlik Belgesi verilmeye balanmas iin Avrupa
lkelerinden rnek sreler:

Almanya
Belika
Cumhuriyeti
ek

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


SRE NASIL ILEYECEK?
Enerji Kimlik Belgesi verilmeye balanmas iin Avrupa
lkelerinden rnek sreler:

Danimarka
Finlandiya

Fransa
19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com
SRE NASIL ILEYECEK?
Trkiye iin sre:

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


Aralk ubat Mart Nisan Mays Hazira Temm. Aust.
Trkiye iin ngrlen sre:
2009 2010 2010 2010 2010 n 2010 2010 2010

Metodolojinin
yaynlanmas
Yazlmn
kurulumu
Eitim
dokmantasyon
u hazrlanmas
Eitim (dare)

Yazlmn testi

Eitim
balangc
(Eiticiler) 12

Eitim
balangc
(Uzmanlar)
Sertifikasyon
balangc
5 ARALIK SONRASI SRE
Aralk ubat Mart Nisan Mays Haziran Temm. Aust.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Metodolojinin
yaynlanmas

Binalarda Enerji Performans Hesaplama Yntemi,


Binalarda Enerji Performans Hesaplama Yntemi
Ulusal Bilgisayar Yazlm tantm,

BEP TR nin Binalarda Enerji Performans


Ynetmeliinin (BEPY) teblii olarak yaynlanmas,

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


5 ARALIK SONRASI SRE
Aralk ubat Mart Nisan Mays Haziran Temm. Aust.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Yazlmn
Kurulumu

Binalarda Enerji Performans Ulusal Hesaplama


Yntemi ve Bilgisayar Yazlmnn Merkez Servera
kurulumu ve Bakanlk internet sayfasnda ara yznn
oluturulmas

Test ve alt yap almalarnn yaplmas

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


5 ARALIK SONRASI SRE
Aralk ubat Mart Nisan Mays Haziran Temm. Aust.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Eitim
Dkman
Hazrlanmas

Binalarda Enerji Performans Ulusal Hesaplama


Yntemi ve Bilgisayar Yazlm eitim sreleri ile ilgili
tebliin yaynlanmas

Eitici ve EKB uzman eitimlerinin eitim programnn


yaplmas,

Eitim konularndaki eitim dokmantasyonunun


hazrlanmas
19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com
5 ARALIK SONRASI SRE
Aralk ubat Mart Nisan Mays Haziran Temm. Aust.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

dareye
Verilecek
Eitim

Binalarda Enerji Performans Ulusal Hesaplama


Yntemi ve Bilgisayar Yazlm ile ilgili Bakanlk teknik
alt yapsnn oluturulmas,

Binalarda Enerji Performans Hesaplama Yntemi ile


ilgili Bakanlk teknik personeline gerekli eitimlerin
verilmesi,

BET TR yazlm ile ilgili Bakanlk uzmanlarna eitim


verilmesi
19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com
5 ARALIK SONRASI SRE
Aralk ubat Mart Nisan Mays Haziran Temm. Aust.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Yazlmn
Testi

Binalarda Enerji Performans Ulusal Hesaplama


Yntemi ve Bilgisayar Yazlm ile ilgili;

-mevcut ve yeni bina uygulamalar zerinden testlerin


-tm kullanc snflar asndan yeteri sayda
yaplmas,

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


5 ARALIK SONRASI SRE
Aralk ubat Mart Nisan Mays Haziran Temm. Aust.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Eiticilerin
Eitimi

Bakanlk tarafndan belirlenen,


EKB Uzmanlarna eitim verecek kurum ve
kurululara; ETM VERLMES

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


5 ARALIK SONRASI SRE
Aralk ubat Mart Nisan Mays Haziran Temm. Aust.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

EKB
Uzmanlarnn
Eitimi

Bakanlk tarafndan EKB uzman eitimi vermeye


yetkili kurum ve kurulular tarafndan;

EKB Uzmanlarnn eitimi,

Bakanlk tarafndan merkezi snav yaplmas,

Snavda baarl olan EKB Uzmanlarna kiisel sertifika


ve kullanc ad ve ifresinin verilmesi,
19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com
5 ARALIK SONRASI SRE
Aralk ubat Mart Nisan Mays Haziran Temm. Aust.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

EKB
Uzmanlarnn
Eitimi

EKB UZMANLARI TARAFINDAN BEP YNETMEL


KAPSAMINDAK BNALARA ENERJ KMLK BELGES
DZENLENMEYE BALANILMASI

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com


LGNZ N TEEKKR EDYORUM.

Murat BAYRAM
Mak.Yk.Mh. b.Md.V.

B..B. Yap leri Genel Mdrl


Binalarda Enerji Verimlilii ube Mdrl

BINA ENERJI PERFORMANSI SRELERI

19 Aralk 2009- Ankara bayram.bay@gmail.com