You are on page 1of 1

"Adm nereden biliyorsun?" diye aknlkla sordu Alice.

"ok basit. Ben seninle daha nce konumu olan elektronum."


"Olamazsn!" diye bard Alice. "O elektronu baka bir yne giderken
grdm. Acaba o daha nce konutuum elektron deil miydi?"
"Kesinlikle oydu."
"O zaman sen ayn elektron deilsin," dedi Alice makul olarak.
"Tandm kiiyle ayn kii olamazsn."
"Olabiliriz!" diye yantlad elektron. "O ayn elektron. Ben de yleyim.
Hepimiz aynyz, anlyor musun, tam tamna ayn!"
***
Bankaya danmas tlendiinde kararl admlarla ilerideki gielere
doru yrmeye balad. "Bir dakika bekler misiniz!" diye seslendi
kapdaki grevli. "Nereye gittiinizi sanyorsunuz, kk hanm?
Burada sra var. Grmyor musunu?'
"Affedersiniz," diye yantlad Alice, "ama hen sra falan grenz)'orun.
Burada hi kimse yok."
"Hi olmaz m canm, stelik bir hayli kalabalk!" dedi grevli itiraz
kabul etmezcesine. "Bugn 'hi kinse' lerin basknna uradk.
Geri biz kendilerine genelde sanal deriz. Enerji kredilerini almak
iin bekleyen bu kadar ok sanal parackla sk sk karlatm syleyemem."