You are on page 1of 1

khs an, trus bukak star ums, trus setting sks gawe berapa sks sng seperlumu tp k

urang dari 10 sks, trus bar kui krs an, bar kui ng BAK aktivasi tagihan sks, bar
kui bukak meneh ng star, nek setting an e ng tagihane ws gambar ijo, brarti wis
metu tagihane