You are on page 1of 1

Krger Kaldnes AS

Hegnasletta 11, N-3217 Sandefjord


tel: 91 60 80 00 | postnorway@krugerkaldnes.no

Bedriftsprofil
Krger Kaldnes er et norsk selskap Produkter og tjenester
med hovedkontor i Sandefjord. Krger Som en integrert del av verdens ledende
vannfirma Veolia Water, tilbyr Krger Kaldnes
Kaldnes inngr i det verdensomspennende en internasjonal produktrekke av tjenester og
konsernet Veolia Water med aktivitet over teknologier:
hele verden. I Norge er Krger Kaldnes
Avlpsvann/Prosessvann/Resirkulering
en ledende VA-entreprenr som leverer Forbehandling
totale lsninger for avlpsrensing, Rister, siler
vannbehandling, slambehandling, Sandvasking/sandavvanning
Biologisk behandling
rehabilitering og service. Vre kunder er Kaldnes MBBR prosess
kommunal sektor og industri. Vi tilbyr Hybas biologisk prosess
alle trinn i VA- markedet, fra engineering BAS biologisk prosess
Anaerobe prosesser
til nkkelferdige installasjoner. Krger Partikkelseparering
Kaldnes har ogs eget tynnplateverksted Musling flotasjonsanlegg
spesialisert for bearbeiding av rustfritt Actiflo sedimenteringssystem
Hydrotech filter
stl. All montasje utfres av egne ansatte, Membranfiltrering
og vi har en omfattende serviceavdeling Slambehandling
med egne service-biler som betjener vann- Termofil utrtning (BioTherm)
Slamhygenisering (BioPasteur)
og avlpsanlegg i hele Norge. Slamavvanning (Alfa Laval)
Kaldnes RAS (Akvakultur)
Vrt selskap er i Norge mest kjent for sin
Vannbehandling
forvaltning av Kaldnes MBBR-prosessen, Membranfiltrering
en patentert teknologi som gjr det Sandfiltrering
mulig bygge meget kompakte og Actiflo sedimenteringssystem
Biologisk manganfjerning
kostnadsoptimale avlpsrenseanlegg.
Annet
Denne teknologien er markedsledende Konsulenttjenester og engineering
Service og ettersalg
i verden og imtekommer EUs krav til SRO - systemer
tertirrensing.

www.krugerkaldnes.no