You are on page 1of 1

Krüger Kaldnes AS

Hegnasletta 11, N-3217 Sandefjord
tel: 91 60 80 00 | postnorway@krugerkaldnes.no

Bedriftsprofil
Krüger Kaldnes er et norsk selskap Produkter og tjenester
med hovedkontor i Sandefjord. Krüger Som en integrert del av verdens ledende
vannfirma Veolia Water, tilbyr Krüger Kaldnes
Kaldnes inngår i det verdensomspennende en internasjonal produktrekke av tjenester og
konsernet Veolia Water med aktivitet over teknologier:
hele verden. I Norge er Krüger Kaldnes
Avløpsvann/Prosessvann/Resirkulering
en ledende VA-entreprenør som leverer • Forbehandling
totale løsninger for avløpsrensing, • Rister, siler
vannbehandling, slambehandling, • Sandvasking/sandavvanning
• Biologisk behandling
rehabilitering og service. Våre kunder er • Kaldnes® MBBR prosess
kommunal sektor og industri. Vi tilbyr • Hybas™ biologisk prosess
alle trinn i VA- markedet, fra engineering • BAS™ biologisk prosess
• Anaerobe prosesser
til nøkkelferdige installasjoner. Krüger • Partikkelseparering
Kaldnes har også eget tynnplateverksted • Musling™ flotasjonsanlegg
spesialisert for bearbeiding av rustfritt • Actiflo® sedimenteringssystem
• Hydrotech™ filter
stål. All montasje utføres av egne ansatte, • Membranfiltrering
og vi har en omfattende serviceavdeling • Slambehandling
med egne service-biler som betjener vann- • Termofil utråtning (BioTherm™)
• Slamhygenisering (BioPasteur™)
og avløpsanlegg i hele Norge. • Slamavvanning (Alfa Laval)
• Kaldnes® RAS (Akvakultur)
Vårt selskap er i Norge mest kjent for sin
Vannbehandling
forvaltning av Kaldnes® MBBR-prosessen, • Membranfiltrering
en patentert teknologi som gjør det • Sandfiltrering
mulig å bygge meget kompakte og • Actiflo® sedimenteringssystem
• Biologisk manganfjerning
kostnadsoptimale avløpsrenseanlegg.
Annet
Denne teknologien er markedsledende • Konsulenttjenester og engineering
• Service og ettersalg
i verden og imøtekommer EUs krav til • SRO - systemer
tertiærrensing.

www.krugerkaldnes.no