You are on page 1of 2

PROSJEKTBESKRIVELSE

KORGEN RA | HEMNES KOMMUNE

Korgen RA

Oppstart: 2014

Kunde: Hemnes kommune

Utfordring:
bygge et nytt renseanlegg for
tettstedet Korgen med en enhetlig
prosess for forenkle drift og
vedlikehold, som p samme tid
ivaretar lokale variasjoner og

KORGEN RA
driftsforutsetninger.

Lsning:
Ved kombinere kompakt
forbehandlingsutstyr med vr
Musling flotasjonsprosess fr
Bakgrunn
vi et robust anlegg med fleksibel Nye Korgen RA skal vre et kjemisk renseanlegg
reaktorutforming og maksimal plassert p samme tomt som dagens silanlegg.
driftssikkerhet.
Eksisterende pumpesump skal beholdes.

Designkapasitet:
Qdim= 50,8 m3/h
Qmaksdim = 101,7 m3/h
Konsept
Det skalbygges et helt nytt renseanlegg der hvor
Utlpskrav: eksisterende silanlegg ligger i dag, det vil si at
Renseanleggene har dagens silanlegg m rives og nytt anlegg settes
krav om fosforfjering iht opp p samme sted for utnytte de eksisterende
forurensingsforskriften og har
innlpssump p en best mulig mte.
flgende rensekrav:

Tot-P: 90% Anlegged skal bygges som et industrianlegg


med tanker over gulv.
Krger Kaldnes
Hegnasletta 11, N-3217 Sandefjord,
tel: 91 60 80 00 | post@krugerkaldnes.no

Mars 2014

www.krugerkaldnes.no