You are on page 1of 2

PROSJEKTBESKRIVELSE

BAGN RA | SR AURDAL KOMMUNE

Bagn RA

Oppstart: 2014

Kunde: Sr Aurdal kommune

Utfordring:
bygge et nytt renseanlegg for

Sr Aurdal med en enhetlig prosess

for forenkle drift og vedlikehold,

som p samme tid ivaretar lokale

variasjoner og driftsforutsetninger.

Lsning:
BAGN RA
Ved kombinere vre mest Bakgrunn
kompakte teknologier,
Kaldnes MBBR og Musling Nye Bagn RA skal vre et komplett renseanlegg
flotasjonsprosess fr vi et med et biologisk og kjemisk renetrinn plassert
robust anlegg med fleksibel p samme omrde som dagens renseanlegg.
reaktorutforming og maksimal
driftssikkerhet.
Konsept
Designkapasitet: Anlegget skal bygges med en renseprosess
Qdim = 25 m3/h
som bestr av flgende hovedelementer:
Qmaksdim = 50 m3/h
Qmaks = 75 m3/h Innlpspumping
Rister med innebygget sandavskilling
Utlpskrav: Kaldnes MBBR
Renseanleggene har krav Musling
om sekundrrensing iht
Slamlager
forurensingsforskriften og har
Slamavvanning
flgende rensekrav:

BOF5: 70 % eller 262mg/l Anlegged skal bygges som et industrianlegg


KOF: 75 % eller 125 mg/l med tanker over gulv.
Tot-P: 92 %
Krger Kaldnes
Hegnasletta 11, N-3217 Sandefjord,
tel: 91 60 80 00 | post@krugerkaldnes.no

Mars 2014

www.krugerkaldnes.no