You are on page 1of 2

VEAS

Avlpsvann | Prosjektbeskrivelse

Utfordringen
Actiflo - Karakteristikk:
VEAS Vestfjorden Avlpsselskap
Allsidig prosess > Brukes p alle mottar mer enn 100 millioner
typer avlpsvann kubikkmeter avlpsvann rlig fra sine
Kompakt lsning > minimalt eiere, kommunene Oslo, Brum og
arealbruk > lave installasjonskostnader Asker. Ved regnvr kommer det langt
Hy renseeffekt > overlegen strre mengder avlpsvann til VEAS
utlpskvalitet enn det anlegget klarer behandle.
Fleksibel prosesss > enkel optimering I dag blir overskytende avlpsvann
avlastet via overlp ved Lysaker der
Kort oppstartstid > nesten ingen
ddtid overlpsvannet fres urenset rett ut
i Oslofjorden uten noen behandling.
Stabil prosess > behersker ekstreme
variasjoner Blant annet frer dette til forurensing
av strandomrdene i det nrliggende
Enkel > lett drifte omrdet. Av den grunn har de kommunale eierne bestemt utvide
Veldokumentert effektivitet > nesten kapasiteten til VEAS med et nytt behandlingstrinn for redusere
1000 anlegg verden rundt overlpsmengdene betraktelig.
Fra 0 till 100 p et kvarter
Det nye behandlingstrinnet skal ha en kapasitet p 2000 l/s
med en rlig effektiv fosforfjerning p minst 80%.

Lsningen
I 2005 ble det sendt ut en pen invitasjon for innsending av
anbud for det nye behandlingstrinnet. Foruten det nevnte
kravet p fosfor i utlpet, var kravene p konstruksjon svrt
omfattende. Det ville si at anlegget mtte f plass innenfor et
areal p 210 m2. Basert p anbudsinvitasjonen inngikk Krger
AS en kontrakt i juli 2006 for det nye renseanlegget basert p
Actiflo prosessen. Denne spesielle prosessen ble valgt ettersom
den ville oppfylle kravene p kostnad, prosess og konstruksjon.

Key Figures Resultatet


Kapasitet: 2000 l/s Ved slutten av 2006 startet sprengningene av fjellhallen for
Actiflo 2 linjer det nye renseanlegget. Hallen er omtrent 36 meter lang og 19
Oppstarttid: 15 minutter meter bred. Dette er tilstrekkelig til senere fordoble kapasiteten
til anlegget. Anlegget ble konstruert i lpet av 2007 og startet opp
i 2008.

WATER TECHNOLOGIES
VEAS

Flytskjema - Actiflo- prosessen

Actiflo - prinsippet

Krger Kaldnes
Hegnasletta 11 NO-3217 Sandefjord, Norge
tel. +47 91 60 80 00 fax +47 33 48 50 01
www.krugerkaldnes.no
www.veoliawatertechnologies.com