You are on page 1of 13

Surat Menyurat

(Sekolah / PKG / PPD /
JPN / BTP / KPM /
Agensi Luar )

Minit Mesyuarat .

Perancangan Strategik (jangka masa panjang dan jangka masa pendek – carta gant) .

Jadual penggunaan VLE di Bilik Komputer / Makmal Komputer .

Carta Organisasi / Jawatankuasa .

Laporan Bengkel / Kursus / Pelancaran VLE .

Laporan Program Frog Hub dan Guru Advokasi .

Salinan Laporan Khidmat Bantu / Hand Holding (dari PKG / PPD / JPN / BTP / KPM) .

Senarai Data ID Murid. Ibu Bapa . Guru.

Senarai Aduan VLE ke Helpdesk 1BestariNet (Aduan email) .

Senarai nama murid dan guru pindah keluar dan masuk .

Laporan penggunaan mingguan .

Analisa penggunaan VLE Mingguan dan tahun semasa .