You are on page 1of 20

RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Khamis TARIKH 30 Mac 2017

Masa/Kelas/Ma : 1130 Pagi - 1200 Tengahari/ 3 Anggerik / Matematik


ta
Pelajaran
Tajuk : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000

Standard 3.1 Menolak sebarang dua nombor


Kandungan
Standard : i. Menolak dua nombor hingga 4 digit tanpa mengumpul semula.
Pembelajaran ii. Menolak dua nombor hingga 4 digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tolaknya hingga 10 000.
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 10 000 dengan mengumpul semula
(ii) Menyelesaikan 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan mengumpul semula
dengan baik.
Kriteria
Kejayaan (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 10 000 dengan mengumpul semula
dengan baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan
mengumpul semula dengan baik.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP tolak hingga 10 000


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

1. Penjelasan tajuk tolak hingga 10 000 dan bentuk lazim dan penggunaan
abacus
2. Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Menolak nombor mengikut rumah hingga 10 000
Ii- Menolak 7 nombor dalam lingkungan 10 000
Iii- latihan secara individu

Plenery

3. Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
/ i-THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : PdP ditangguhkan kerana Program Minggu Panitia Matematikdijalankan. PdP


dibawa kehadapan.

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Rabu TARIKH 29 MAC 2017

Masa/Kelas/Ma : 1030 Pagi - 1130 Tengahari/ 3 Anggerik / Matematik


ta
Pelajaran
Tajuk : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000

Standard 3.1 Menolak sebarang dua nombor


Kandungan
Standard : i. Menolak dua nombor hingga 4 digit tanpa mengumpul semula.
Pembelajaran ii. Menolak dua nombor hingga 4 digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tolaknya hingga 10 000.
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 10 000 dengan mengumpul semula
(ii) Menyelesaikan 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan mengumpul semula
dengan baik.
Kriteria
Kejayaan (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 10 000 dengan mengumpul semula
dengan baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan
mengumpul semula dengan baik.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP tolak hingga 10 000


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

4. Penjelasan tajuk tolak hingga 10 000 dan bentuk lazim dan penggunaan
abacus
5. Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Menolak nombor mengikut rumah hingga 10 000
Ii- Menolak 7 nombor dalam lingkungan 10 000
Iii- latihan secara individu

Plenery

6. Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
/ i-THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : 3/38 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereks diberi
latihan secara klinikal

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Rabu TARIKH 29 MAC 2017

Masa/Kelas/Ma : 1130 Pagi - 1200 Tengahari/ 2 Anggerik / Matematik


ta
Pelajaran
Tajuk : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000

Standard 3.1 Menolak sebarang dua nombor


Kandungan
Standard : i. Menolak dua nombor hingga 4 digit tanpa mengumpul semula.
Pembelajaran ii. Menolak dua nombor hingga 4 digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tolaknya hingga 1000.
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 1000 denganmengumpul semula
(ii) Menyelesaikan 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan mengumpul semula
dengan baik.
Kriteria
Kejayaan (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 1000 dengan mengumpul semula dengan
baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan
mengumpul semula dengan baik.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP tolak hingga 1000


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk tolak hingga 1000 dan bentuk lazim


Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Menolak nombor mengikut rumah hingga 10 000
Ii- Menolak 7 nombor dalam lingkungan 10 000
Iii- latihan secara individu

Plenery

Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
/ i-THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : 2/28 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereks diberi
latihan secara klinikal

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Rabu TARIKH 29 MAC 2017

Masa/Kelas/M : 740 Pagi - 840 Pagi/ 5 Anggerik / Teknologi Maklumat dan


ata Komunikasi
Pelajaran
Tajuk : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

Standard : 3.0 Mengenal Internet


Kandungan
Standard 3.1 Menyatakan maksud Internet
Pembelajaran 3.2 Menyenaraikan perkhidmatan Internet
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 1. Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan perkhidmatan
internet yang diketahui.
2. Mencari 3 laman web yang spesifik dengan satu cubaan dan
menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
Kriteria
Kejayaan 3. Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan perkhidmatan
internet yang diketahui dengan
4. Mencari sekurang-kurangnya 3 laman web yang spesifik dengan
satu cubaan dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
dengan baik
Aktiviti Pemula
1. Tayangan video berkenaan internet
2. Sesi soal jawab
Perkembangan
3. Guru memperkenalkan tajuk Sistem rangkaian dan Internet
4. Guru mengaitkan internet didalam kehidupan seharian
5. Penerangai berkenaan penggunaan email untuk berhubung dan
amali membuat email
6. Sesi Soal Jawab berkenaan perbandingan peranti
7. Carian Maklumat secara berpasangan berkenaan Peranti Komputer
Plenery
8. Refleksi dan kerja rumah sebagai pengukuhan

KBAT / Skil EMK:


Pembelajaran - Kreativiti dan Inovasi
/ i-THINK KREATIVITI:
- Maklumat baru
- Menjana idea
NILAI MURNI:
- Disiplin
- Bertanggungjawab
KEMAHIRAN ABAD 21:
- Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah
PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
BBM : Laptop, LCD, Tayangan Video
Refleksi : 2/28 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran.
Mereka diberi latihan secara klinikal

Catatan Penggunaan VLE Frog didalam PdP

RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Khamis TARIKH 30 MAC 2017

Masa/Kelas/Ma : 8.10 Pagi - 8.40 Pagi/ 3 Anggerik / Pendidikan Jasmani


ta
Pelajaran
Tajuk : Kemahiran Asas Permainan

Standard : Kemahiran asas permainan (kategori serangan)


Kandungan
Standard : 1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan
Pembelajaran 2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori serangan
5.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam aktiviti pendidikan
Jasmani
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran1. Menjaring menggunakan tangan
2. Berkeupaan menetapkan matlamat kendiri
3. Mengenalpasti 3 kemahiran dalam kategori serangan

Kriteria 1. Menjaring menggunakan tangan dengan baik


Kejayaan 2. Berkeupaan menetapkan matlamat kendiri
3. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 kemahiran dalam kategori serangan

Aktiviti Set Induksi


1. Murid diberi penerangan berkenaan serangan menggunakan tangan dan kaki dan
kedah menjaring bola dengan betul
2. Murid diminta untuk memanaskan badan
Perkembangan
3. Guru memberi serangan dan jaringan bola dengan betul
4. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan kecil untuk melakukan aktiviti serangan
5. Permainan kecil Bola Sepak
Penutup
6. Aktivit menyejukkan badan dan refleksi
KBAT / Skil EMK :
Pembelajaran Kreativiti & Inovasi
/ i-THINK
BBM : Bola dan Skitel

Refleksi : 2/38 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi
latihan secara klinikal

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Jumaat TARIKH 31 MAC 2017

Masa/Kelas/M : 1030 Pagi - 1130 Pagi/ 4 Anggerik / Teknologi Maklumat dan


ata Komunikasi
Pelajaran
Tajuk : 1. DUNIA KOMPUTER

Standard : 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.


Kandungan
Standard : 1.4 Menunjukkan komponen pada unit sistem seperti port input dan
Pembelajaran output, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Optik dan soket input arus
ulang alik (AC).
1.5 Menerangkan maksud input, proses, output dan storan dengan
menggunakan analogi mudah.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 1 Menyatakan 4 komponen didalam unit sistem dengan
kefungsiannya
2 Menerangkan maksud input, proses, output dan storan dengan
menggunakan analogi mudah
Kriteria
Kejayaan 1 Menyatakan 4 komponen didalam unit sistem dengan
kefungsiannya
2 Menerangkan maksud input, proses, output dan storan dengan
menggunakan analogi mudah
Aktiviti Pemula
1 Murid diberi penerangan berkenaan Keperihalan Sistem Komputer
Perkembangan
2 Guru memperkenalkan tajuk unit sistem
3 Murid diperkenalkan dengan komponen didalam unit system dan
kefungsiannya Sesi soal jawab berkenaan tajuk
4 Penerangan berkenaan akronim menggunakan analogi mudah
5 Kuiz didalam VLE frog
Plenery

Latihan sebagai pengukuhan dan refleksi

KBAT / Skil Nilai : Berani


Pembelajaran
/ i-THINK
BBM : LCD dan Komputer

Refleksi : PdP ditangguhkan kerana Majlis Sambutan Hari Lahir. PdP dibawa
kehadapan.

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Jumaat TARIKH 31 MAC 2017

Masa/Kelas/Ma : 1130 Pagi - 1200 Tengahari/ 3 Anggerik / Matematik


ta
Pelajaran
Tajuk : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000

Standard 3.1 Menolak sebarang dua nombor


Kandungan
Standard : i. Menolak dua nombor hingga 4 digit tanpa mengumpul semula.
Pembelajaran ii. Menolak dua nombor hingga 4 digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tolaknya hingga 10 000.
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 10 000 dengan mengumpul semula
(ii) Menyelesaikan 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan mengumpul semula
dengan baik.
Kriteria
Kejayaan (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 10 000 dengan mengumpul semula
dengan baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan
mengumpul semula dengan baik.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP tolak hingga 10 000


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

7. Penjelasan tajuk tolak hingga 10 000 dan bentuk lazim dan penggunaan
abacus
8. Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Menolak nombor mengikut rumah hingga 10 000
Ii- Menolak 7 nombor dalam lingkungan 10 000
Iii- latihan secara individu

Plenery

9. Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
/ i-THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : PdP ditangguhkan kerana Majlis Perpisahan Pn. Hafisyah. PdP dibawa kehadapan

Catatan
RPH APRIL 2017

MINGGU :13 HARI : Isnin TARIKH 3 APRIL 2017

Masa/Kelas/Ma : 1130 Pagi - 1230 Tengahari/ 2 Anggerik / Matematik


ta
Pelajaran
Tajuk : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000

Standard 3.1 Menolak sebarang dua nombor


Kandungan
Standard : i. Menolak dua nombor hingga 4 digit tanpa mengumpul semula.
Pembelajaran ii. Menolak dua nombor hingga 4 digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tolaknya hingga 1000.
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 1000 denganmengumpul semula
(ii) Menyelesaikan 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan mengumpul semula
dengan baik.
Kriteria
Kejayaan (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 1000 dengan mengumpul semula dengan
baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan
mengumpul semula dengan baik.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP tolak hingga 1000


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk tolak hingga 1000 dan bentuk lazim dan penggunaan
abacus
Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Menolak nombor mengikut rumah hingga 1000
Ii- Menolak 7 nombor dalam lingkungan 1000
Iii- latihan secara individu

Plenery

Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
/ i-THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi :

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Selasa TARIKH 28 MAC 2017

Masa/Kelas/Ma : 1030 Pagi - 1100 Tengahari/ 2 Anggerik / Matematik


ta
Pelajaran
Tajuk : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000

Standard 3.1 Menolak sebarang dua nombor


Kandungan
Standard : i. Menolak dua nombor hingga 4 digit tanpa mengumpul semula.
Pembelajaran ii. Menolak dua nombor hingga 4 digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tolaknya hingga 1000.
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 1000 denganmengumpul semula
(ii) Menyelesaikan 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan mengumpul semula
dengan baik.
Kriteria
Kejayaan (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 1000 dengan mengumpul semula dengan
baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan
mengumpul semula dengan baik.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP tolak hingga 1000


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk tolak hingga 1000 dan bentuk lazim dan penggunaan
abacus
Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Menolak nombor mengikut rumah hingga 1000
Ii- Menolak 7 nombor dalam lingkungan 1000
Iii- latihan secara individu

Plenery

Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
/ i-THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker
Refleksi : 3/28 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi
latihan secara klinikal

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Selasa TARIKH 28 MAC 2017

Masa/Kelas/Ma : 1130 Pagi - 1230 Tengahari/ 3 Anggerik / Matematik


ta
Pelajaran
Tajuk : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000

Standard 3.1 Menolak sebarang dua nombor


Kandungan
Standard : i. Menolak dua nombor hingga 4 digit tanpa mengumpul semula.
Pembelajaran ii. Menolak dua nombor hingga 4 digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tolaknya hingga 10000.
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 10000 denganmengumpul semula
(ii) Menyelesaikan 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan mengumpul semula
dengan baik.
Kriteria
Kejayaan (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 10000 dengan mengumpul semula
dengan baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan
mengumpul semula dengan baik.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP tolak hingga 10000


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk tolak hingga 1000 dan bentuk lazim


Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Menolak nombor mengikut rumah hingga 10 000
Ii- Menolak 7 nombor dalam lingkungan 10 000
Iii- latihan secara individu

Plenery

Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
/ i-THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : 4/38 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereks diberi
latihan secara klinikal

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Selasa TARIKH 28 Mac 2017

Masa/Kelas/Ma : 8.10 Pagi - 8.40 Pagi/ 3 Anggerik / Pendidikan Jasmani


ta
Pelajaran
Tajuk : Kemahiran Asas Permainan

Standard : Kemahiran asas permainan (kategori serangan)


Kandungan
Standard : 1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan
Pembelajaran 2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori serangan
5.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam aktiviti pendidikan
Jasmani
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran4. Menjaring menggunakan tangan
5. Berkeupaan menetapkan matlamat kendiri
6. Mengenalpasti 3 kemahiran dalam kategori serangan

Kriteria 4. Menjaring menggunakan tangan dengan baik


Kejayaan 5. Berkeupaan menetapkan matlamat kendiri
6. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 kemahiran dalam kategori serangan

Aktiviti Set Induksi


7. Murid diberi penerangan berkenaan serangan menggunakan tangan dan kaki dan
kedah menjaring bola dengan betul
8. Murid diminta untuk memanaskan badan
Perkembangan
9. Guru memberi serangan dan jaringan bola dengan betul
10. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan kecil untuk melakukan aktiviti serangan
11. Permainan kecil Bola Sepak
Penutup
12. Aktivit menyejukkan badan dan refleksi
KBAT / Skil EMK :
Pembelajaran Kreativiti & Inovasi
/ i-THINK
BBM : Bola dan Skitel

Refleksi : 3/38 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereks diberi
latihan secara klinikal

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Khamis TARIKH 31 MAC 2017

Masa/Kelas/Ma : 910 Pagi - 1010 Tengahari/ 2 Anggerik / Matematik


ta
Pelajaran
Tajuk : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000

Standard 3.1 Menolak sebarang dua nombor


Kandungan
Standard : i. Menolak dua nombor hingga 4 digit tanpa mengumpul semula.
Pembelajaran ii. Menolak dua nombor hingga 4 digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tolaknya hingga 1000.
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 1000 denganmengumpul semula
(ii) Menyelesaikan 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan mengumpul semula
dengan baik.
Kriteria
Kejayaan (i) Menolak sebarang 2 nombor hingga 1000 dengan mengumpul semula dengan
baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan melibatkan operasi tolak dengan
mengumpul semula dengan baik.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP tolak hingga 1000


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk tolak hingga 1000 dan bentuk lazim dan penggunaan
abacus
Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Menolak nombor mengikut rumah hingga 1 000
Ii- Menolak 7 nombor dalam lingkungan 1000
Iii- latihan secara individu

Plenery

Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
/ i-THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : 2/28 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi
latihan secara klinikal

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Khamis TARIKH 30 MAC


2017

Masa/Kelas/M : 1030 Pagi - 1130 Pagi/ 2 Anggerik / Pendidikan Moral


ata
Pelajaran
Tajuk : 3. BERTANGGUNGJAWAB

Standard : 3.1 Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga


Kandungan
Standard 3.1.1 Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
Pembelajaran 3.1.2 Menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga
3.1.3 Menyatakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga
3.1.4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 1. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
2. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab
dalam keluarga
Kriteria
Kejayaan 1. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
2. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab
dalam keluarga dengan baik
Aktiviti Pemula
1. Guru memperkenalkan tajuk tanggungjawab
Perkembangan
2. Murid diperkenalkan dengan tajuk tanggungjawab melalui
tayangan Video
3. Murid diminta menceritakan cara bertnaggungjawab
4. Guru memperkenalkan kepentingan bertanggungjawab
5. Murid disoal berkenaan kepentingan bertanggungjawab didalam
keluarga
6. Murid diminta untuk membuat peta minda i-think berkenaan
amalan baik hati
Plenery
7. Murid diberi latihan sebagai pengukuhan

KBAT / Skil Nilai : Jujur


Pembelajaran
/ i-THINK
BBM : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.

Refleksi 2/5 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran.


Mereka diberi latihan secara klinikal

Catatan
RPH APRIL 2017

MINGGU :13 HARI : Isnin TARIKH 3 APRIL


2017

Masa/Kelas/M : 810 Pagi - 910 Pagi/ 2 Anggerik / Pendidikan Moral


ata
Pelajaran
Tajuk : 3. BERTANGGUNGJAWAB

Standard : 3.1 Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga


Kandungan
Standard 3.1.1 Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
Pembelajaran 3.1.2 Menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga
3.1.3 Menyatakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga
3.1.4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 3. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
4. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab
dalam keluarga
Kriteria
Kejayaan 3. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
4. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab
dalam keluarga dengan baik
Aktiviti Pemula
8. Guru memperkenalkan tajuk tanggungjawab
Perkembangan
9. Murid diperkenalkan dengan tajuk tanggungjawab melalui
tayangan Video
10. Murid diminta menceritakan cara bertnaggungjawab
11. Guru memperkenalkan kepentingan bertanggungjawab
12. Murid disoal berkenaan kepentingan bertanggungjawab didalam
keluarga
13. Murid diminta untuk membuat peta minda i-think berkenaan
amalan baik hati
Plenery
14. Murid diberi latihan sebagai pengukuhan

KBAT / Skil Nilai : Jujur


Pembelajaran
/ i-THINK
BBM : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.

Refleksi

Catatan
RPH MAC 2017

MINGGU :12 HARI : Jumaat TARIKH 31 MAC


2017

Masa/Kelas/M : 910 Pagi - 1010 Pagi/ 2 Anggerik / Pendidikan Moral


ata
Pelajaran
Tajuk : 3. BERTANGGUNGJAWAB

Standard : 3.1 Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga


Kandungan
Standard 3.1.1 Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
Pembelajaran 3.1.2 Menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga
3.1.3 Menyatakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga
3.1.4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 5. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
6. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab
dalam keluarga
Kriteria
Kejayaan 5. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
6. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab
dalam keluarga dengan baik
Aktiviti Pemula
15. Guru memperkenalkan tajuk tanggungjawab
Perkembangan
16. Murid diperkenalkan dengan tajuk tanggungjawab melalui
tayangan Video
17. Murid diminta menceritakan cara bertnaggungjawab
18. Guru memperkenalkan kepentingan bertanggungjawab
19. Murid disoal berkenaan kepentingan bertanggungjawab didalam
keluarga
20. Murid diminta untuk membuat peta minda i-think berkenaan
amalan baik hati
Plenery
21. Murid diberi latihan sebagai pengukuhan

KBAT / Skil Nilai : Jujur


Pembelajaran
/ i-THINK
BBM : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.

Refleksi PdP ditangguhkan kerana Sambutan Majlis Hari Lahir . PdP dibawa
kehadapan

Catatan