ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

30 BRAŞOV

_______________________________________________________________________

Susţinerea lecţiei demonstrative : 10 aprilie 2017
(pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în etapa de
transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în anul şcolar
2017-2018)

 Educaţie fizică şi sport
Pană Gabriela – clasa a III C , ora 11,00
Tema: 1. Prinderea şi pasarea mingii (handbal şi fotbal )
2. Dezvoltarea rezistenţei

 Limba engleză
Bratosin Felicia Mariana – clasa a VI-a C , ora 12,00
Tema: Vocabulary – Occupations; Communication. Talking about jobs
Manual Snaphsot Elementary

STR. 1 DECEMBRIE1918 NR.4 RO-500152 BRAŞOV ; TEL:004-0268-420235 FAX:004-0268-428799 ; E-MAIL
generala30brasov@yahoo.com

,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 BRAŞOV

_______________________________________________________________________
Învăţător/ Institutor pentru învăţământ primar/ Profesor pentru
învăţământul primar (în limba română)

ora 10,00 clasa Pregătitoare A – Matematică şi explorarea mediului:
Stroe Gabriela
Tema: Adunări şi scăderi în concentrul 30, cu şi fără trecere peste număr
(lecţie de consolidare, fixare şi sistematizare a cunoştinţelor)

ora 10,00 clasa a I-a A – Comunicare în limba română:
Toaşcă Delia Susănica
Tema: Invitaţia (lecţie de comunicare/însuşire de noi cunostinţe), Editura
Intuitex

ora 11,00 clasa a III-a A – Matematică:
Ţetc Pompilia-Bianca
Tema: Fracţii. Numitor şi numărător (lecţie de consolidare, fixare şi
sistematizare a cunoştinţelor) , Editura Intuitex

ora 12,00, clasa a III-a D – Matematică:
Milea Gicuţa-Roxana
Tema: Fracţii. Numitor şi numărător (lecţie de consolidare, fixare şi
sistematizare a cunoştinţelor) , Editura Intuitex

STR. 1 DECEMBRIE1918 NR.4 RO-500152 BRAŞOV ; TEL:004-0268-420235 FAX:004-0268-428799 ; E-MAIL
generala30brasov@yahoo.com

,