INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU

TUGASAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DARJAH 5 – MENGURUS PERBELANJAAN DIRI (MEREKOD PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN)

NAMA OPSYEN MATA PELAJARAN PENSYARAH TARIKH HANTAR

: : : : : PENGAJIAN KEMAHIRAN HIDUP (KH1) KEMAHIRAN HIDUP EN. PAIMAN BIN PARDI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Guru : Masa : 8.00 – 9.00 pagi Tarikh : 17.04.2009 Jangka masa : 60 minit Darjah : 5 Pahlawan Kedatangan : 40/40 Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Tajuk : Mengurus Perbelanjaan Diri Kemahiran : Merekod pendapatan dan perbelanjaan Pengetahuan sedia ada : 1) Pelajar berpengalaman dalam menerima pendapatan melalui pemberian wang saku oleh ibu bapa dan 2) pelajar berpengalaman berbelanja di kantin dan koperasi sekolah. Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, 90% pelajar dapat mengingat cara mencatat rekod pendapatan dan pembelajaran dengan baik. Kemahiran Berfikir : Berfikir tentang matlamat kewangan pada masa depan. Penerapan nilai : Suka merekod perbelanjaan diri, dan suka menabung. Bahan Bantu Belajar: Slide presentation atau kertas transpirasi. Langkah Masa (minit) Set Induksi (± 5 minit) Isi Pelajaran 1. Pelajar diterangkan mengenai merancang kewangan yang merupakan satu langkah penting kerana semua inginkan kehidupan masa hadapan yang sejahtera dan bermutu. 2. Guru bertanyakan matlamat kewangan murid-murid. 3. Guru menerangkan mengapa perlu mencatat semua perbelanjaan diri. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menunjukkan komik Lat mengenai: Catatan Nilai-nilai:

• Menetapkan
matlamat kewangan masing-masing • Menerapkan budaya mencatat perbelanjaan • Dapat meramal apa berlaku jika perbelanjaan melebihi pendapatan. • Mengetahui cara berbelanja (boros atau cermat). ABM:

i. Seorang budak sekolah
yang memohon kenaikan wang saku. ii. Seorang kanak-kanak yang menulis buku wang saku sambil beranganangan memakai jubah pada hari konvokesyen. iii. Seorang kanak-kanak seram untuk mengingati rekod perbelanjaannya semasa menulis pada buku wang saku. iv. Seorang dewasa menelek kembali resitresitnya yang menimbun. v. Seorang kanak-kanak berada dalam dilema ketika memilih jam berharga RM 15 dan RM
1

• Slide

55.

presentation atau kertas transpirasi. Nilai-nilai: • Kemahiran menyenarai dan operasi menambah. ABM:

Langkah 1 (± 15 minit)

Merekod pendapatan

1. Guru memberi contoh templet merekod pendapatan dan menyuruh semua pelajar membuatnya bersamasama. 2. Setelah selesai, pelajar dikehendaki menambah jumlah pendapatan tersebut dan tuliskan di lajur jumlah pendapatan. 1. Guru memberi contoh templet merekod perbelanjaan dan menyuruh semua pelajar membuat rekod masingmasing.

• Slide
presentation atau kertas transpirasi. Nilai-nilai: • Kemahiran menyenarai dan operasi menambah. ABM:

Langkah 2 (± 15 minit)

Merekod perbelanjaan

2. Guru menyemak kerja merekod pendapatan sambil memantau murid membuat rekod perbelanjaan. 3. Setelah selesai, pelajar dikehendaki menambah jumlah perbelanjaan dan tuliskan di lajur jumlah Langkah 3 (± 10 minit) Mengira hasil tabungan perbelanjaan. 1. Guru menunjukkan contoh iaitu hasil tabungan ialah jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Tabungan =
2

• Slide presentation atau kertas transpirasi.

Nilai-nilai: • Menilai sikap sama ada boros, jimat atau suka

Jumlah pendapatan – Jumlah perbelanjaan

menyimpan. ABM:

2. Guru menerangkan dengan mencatat rekod pendapatan dan perbelanjaan ini, kita akan mengetahui corak dan amalan perbelanjaan kita. 3. Guru bertanya adakah jumlah tabungan tersebut wujud atau murid-murid tidak tahu kemana wang itu pergi. Guru menekankan lagi kebaikan merekod. Langkah 4 (± 10 minit) Latihan membuat bajet

• Slide presentation atau kertas transpirasi.

1. Guru menyuruh murid
membuat anggaran pendapatan (dari wang saku yang diterima, upah dan lain-lain). 2. Guru menyuruh murid membuat anggaran perbelanjaan (rancangan perbelanjaan).

Nilai-nilai: • Merancang dan membuat sesuatu mengikut rancangan. ABM: • Slide presentation atau kertas transpirasi.

3. Kira perbezaan antara
anggaran pendapatan dan anggaran perbelanjaan. Sekiranya ada lebihan, adakah jumlahnya mencukupi bagi memenuhi matlamat kewangan masingmasing?
3

4. Guru kemudiannya memberi contoh jumlah wang yang diperlukan untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam, jumlah wang diperlukan jika masuk wad sehari di hospital kerajaan dan swasta. Guru menggalakkan pelajar menetapkan matlamat kewangan yang hendak dicapai dalam tempoh sebulan. Penutup (± 5 minit) Membuat rumusan kepentingan merekod pendapatan dan perbelanjaan 1. Guru menekankan lagi kepentingan membuat perancangan perbelanjaan. 2. Guru menyoal pelajar bagaimana hendak meningkatkan pendapatan. 3. Guru menyoal pelajar bagaimana hendak menurunkan perbelanjaan. Nilai-nilai: • Merangsang pemikiran.

4