You are on page 1of 2

NOM: DATA:

SUBSTANTIUS

1. Tria targetes i escriu 5 noms de cada:

Mascul singular Mascul plural Femen singular Femen plural

2. Sopa de lletres. Busca substantius.

C O T X E A

A R B R E M

L A T R A C

L E G T E M

U L L A M P

N V D K T R

A J Y S O L

3. Escriu 3 noms propis.

- - -
4. Torna a escriure en plural aquestes frases:

El cantant prova el micrfon.

______________________________________________________________

La guitarrista connecta la guitarra.

______________________________________________________________

5. Inventa un smbol per a cada substantiu:

Restaurant campament

Platja aeroport

6. Tria 3 substantius comuns. Escriu una frase amb cada un.