You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG

IBRAHIM JOHOR

NAMA PELAJAR : HOO FON YEAN

ANGKA GILIRAN : 2013122340059

NO. KAD PENGENALAN : 910719-08-6267

PROGRAM : 8 PISMP

OPSYEN : BIMBINGAN DAN KAUNSELING

AMBILAN : JUN 2013

KUMPULAN / UNIT : JABATAN ILMU PENDIDIKAN

KOD DAN NAMA KURSUS : EDU 3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

TAJUK TUGASAN : PENULISAN AKADEMIK

NAMA PENSYARAH : EN. TAMILARASU A/L SUBRAMANIAM

NO. TELEFON BIMBIT : 016-5160346

TARIKH SERAHAN : 04 APRIL 2017