You are on page 1of 62

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 4

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013
Cetakan Pertama
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian


artikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Panduan pengajaran pendidikan muzik. Tahun 4


ISBN 978-967-420-009-1
1. Music-Study and teaching (Primary).
I. Malaysia. Kementerian Pelajaran,
Bahagian Pembangunan Kurikulum.
372.87044
Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merakamkan ribuan terima kasih kepada
semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha
murni menyediakan buku Panduan Pengajaran Pendidikan Muzik Tahun Empat ini.

Antara pihak yang terlibat ialah:

Guru-guru
Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia
Pensyarah Universiti

PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGAJARAN


1. Dr. Masnah Binti Ali Muda 5. Encik Mohd Fairuz Bin Mhd Zahidi
Pengarah Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia

2. Puan Zaidah Binti Mohd Yusoff 6. Pn. Liza Binti Othman


Ketua Sektor Unit Pendidikan Muzik
Sektor Kesenian dan Kesihatan Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia

3. En. Bakhtiar Bin Mohd Salleh 7. Cik Nur Haja Binti Mohd Nazri
Ketua Unit Unit Pendidikan Muzik
Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia

4. Cik Faridah Binti Ramly 8. Puan Khalijah Binti Mohamed


Unit Pendidikan Muzik IPGM
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kampus Bahasa Antarabangsa
Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur
PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGAJARAN
9. Puan Khairul Bariah Binti Haroen 15. Encik Amir Hamzah Bin Nordin
IPGM SMK Inderapura
Kampus Pendidikan Islam Jerantut, Pahang
Bangi, Selangor

10. Puan Zaiton Binti Mohamad 16. Encik Chan Kit Yip
IPGM SJK (C) Counnought 2
Kampus Temenggong Ibrahim Cheras, Selangor
Johor Bahru, Johor

11. Puan Zaharah Binti Abd Manap 17. Puan Susie Khor Siew Lee
IPGM SK (L) Methodist
Kampus Tun Hussein Onn Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur
Batu Pahat, Johor

12. Encik Mohd Fazil Bin Musa 18. Puan Lee Chong Yern
IPGM SK Batu Empat 2
Kampus Pendidikan Islam Jalan Ipoh, Kuala Lumpur
Bangi, Selangor

13. Encik Lee Chai Huat 19. Puan Chen Siew Lin
SMK Tunku Abdul Rahman SK Bachang
Nibong Tebal, Pulau Pinang Melaka

14. Encik Abdul Halim Bin Abdul 20. Puan Aisyah Azra Ng Binti Abdullah
Wahab SK Taman Seri Mawar
SMK Perimbun Seremban, Negeri Sembilan
Cheras, Selangor
21. Pn. Siti Musfirah Binti Md. Hashim 25. En. Mohd Afham Che Ghaffar
SK Labu Ulu ( Batu Lapan ) SK Putrajaya Presint 18 (1)
Labu, Negeri Sembilan Putrajaya

22. Puan Mahiran Binti Man 26. Puan Barlian Ana binti Mohamad
SK Sultan Hisamuddin Alam Shah SK. Tun Hussein Onn
Kuala Lumpur Kuala Lumpur

23. Cik Nurunnajwa Binti Painoh 27. Pn. Mazlini binti Abu Bakar
SK. Dengkil SK Bongek
Selangor Rembau, N. Sembilan

24. Pn. Nur Hidayu Goh Binti Abdullah


Sk Kelana Jaya (1)
Petaling Jaya

RAKAMAN AUDIO

1. En. Bakhtiar Bin Mohd Salleh 3. Encik Osman Bin Ibrahim


Ketua Unit Pejabat Pelajaran Daerah Larut
Unit Pendidikan Muzik Matang dan Selama
Bahagian Pembangunan Kurikulum Taiping, Perak
Kementerian Pelajaran Malaysia

2. Cik Faridah Binti Ramly


Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
PENYANYI

1. Cik Wan Nur Zamrud binti


Shamsudin
SMK Shahbandaraya Klang
Klang Selangor

ILUSTRASI
1. En. Saiful Adli Bin Harun 5. En. Taufek Ali Bin Razak
SMK Tuanku Abdul Rahman SMK Seri Pantai
Nibong Tebal, Pulau Pinang Kuala Kedah, Kedah

2. Encik Mohd Fadzil Bin Mohd Hashim 6. Encik Arifin Bin Manaf
SMK Malim SMK Sungai Pelek
Melaka Sepang, Selangor

3. Encik Mohd Fadzludin Bin Fadzil 7. Encik Shohami Bin Ahmad


SMK Dato Sri Amar Diraja Muar SMK Seri Barong Singkir
Muar, Johor Merbok, Kedah

4. Encik Mohd. Rushdi Bin Md. Rodi 8. Encik Zainudin Bin Kasbi
SMK Convent Klang, Sekolah Tinggi Segamat,
Selangor Segamat, Johor
Pengenalan ix

Judul Lagu xi

CONTOH AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Perincian Tajuk Kecil Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 03

Nyanyian 04

Muzik dan Gerakan 08

Perkusi 12

Rekoder 14

Penghasilan Muzik 24

Apresiasi Muzik 28

Notasi Muzik 30

AKTIVITI ENSEMBEL

Variasi Melodi 36

Wau Bulan 40
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN ( RPH )

Contoh RPH 44

MAKLUMAT LAGU

Maklumat Lagu 48
Kandungan CD 50
Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Muzik Tahun Empat ini telah dihasilkan oleh
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku ini
disediakan sebagai bahan rujukan untuk membantu guru menjana idea, merancang
dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik
di sekolah. Panduan Pengajaran ini diharapkan dapat membantu guru untuk
menterjemahkan aspirasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR),
Pendidikan Muzik.

Panduan Pengajaran Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) mempunyai kandungan yang


berbeza dengan Panduan Pengajaran Tahap II (Tahun 4,5 dan 6). Buku Panduan
Pengajaran Tahap I memuatkan 20 unit pengajaran untuk memenuhi keperluan
pengajaran selama setahun. Di Tahap II, murid akan dibekalkan dengan buku teks.
Oleh yang demikian, Panduan Pengajaran Tahap II hanya memuatkan contoh
aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap modul dalam Dokumen Standard
Kurikulum (DSK) Pendidikan Muzik. Buku ini juga memuatkan skor beserta CD
muzik iringan yang boleh digunakan oleh guru untuk memberi pengalaman kepada
murid bermain muzik secara ensemble. Namun demikian, lagu -lagu yang
d i b e k a l ka n h a n ya m e ru p a ka n la g u ca d a n g a n . G u r u b o le h
m e m i l i h d a n menggunakan lagu daripada koleksi mereka sendiri asalkan
sesuai dengan aktiviti P&P yang dijalankan.

Contoh aktiviti pengajaran yang terdapat dalam buku ini ialah:


Muzik dan Gerakan
Perkusi
Rekoder
Penghasilan Muzik
Apresiasi Muzik
Notasi Muzik

ix
Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam buku ini merupakan
cadangan. Guru digalakkan menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai
aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kesediaan dan kebolehan murid dalam
setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Peruntukan waktu Pendidikan
Muzik Tahun 4 ialah 30 minit seminggu. W alau bagaimanapun setiap
unit pengajaran di rekabentuk untuk pembelajaran selama 120 minit. Ini bermakna
guru mempunyai waktu yang selesa untuk mencapai standard pembelajaran
dalam empat waktu pengajaran ( 4X30 minit ).

x
JUDUL LAGU TRACK MUKA SURAT

Berbudi Bahasa 01 05
Lightly Row 29 22
My Happy Song 06 9
My Sad Song 08 10
Variasi Melodi 55 36
Wau Bulan 63 40

xi
CONTOH
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PERINCIAN TAJUK KECIL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Aktiviti
pengajaran Cadangan
dan Waktu
pembelajaran Pengajaran
2 X 30 minit

Fokus Cadangan
pengajaran Bahan
dan Bantu
pembelajaran Belajar

Merujuk
Merujuk kepada
kepada DSKP
DSKP Pendidikan
Pendidikan Muzik Tahun
Muzik Empat
Tahun 4

Cadangan
Merujuk aktiviti
kepada
DSKP
Pendidikan
Muzik Tahun
4
Cadangan
Elemen
Merentas
Kurikulum

3
Melodi Track 01 Berbudi Bahasa (Vokal)
- Pic Track 02 Berbudi Bahasa (Instrumental)
Track 03 Audio pic menaik
Track 04 Audio pic menurun
Track 05 Audio latihan pic menaik dan menurun

Rujuk DSKP Pendidikan Muzik Tahun


4

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo


atau berkumpulan.

Minggu 1
1. Mendengar dan mengajuk audio pic
menaik dan menurun. (Track 03 dan 04)
2. Latihan pic - Do Re Mi Fa So secara
menaik dan menurun menggunakan
isyarat tangan solfa dengan bimbingan
guru. (Muka surat 6)
3. Latihan mengenal pasti pic menaik
1.1.1 Beryanyi dengan pic yang betul. atau menurun. (Track 05)
- kawalan not pendek
Minggu 2
1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so 4. Mendengar lagu Berbudi Bahasa
- menyanyi solfa dalam pelbagai (Track 01).
corak irama 5. Menyanyi lagu Berbudi Bahasa secara
humming .
(Track 02)
6. Menyanyi lagu Berbudi Bahasa dengan
pic yang betul.
(Track 01 dan 02)

Elemen nilai murni


- Bertoleransi semasa melakukan aktiviti

4
BERBUDI BAHASA
Aminuddin Jaafar
Khalijah Mohamed
Lee Chong Yern
Susie Khor

Masri

BERBUDI BAHASA

Bersopanlah pada ibu bapa


Pada guru dan jiran tetangga
Pada kawan dan juga keluarga
Hidup kita sentiasa bahagia

Bersopan santun pada semua


Hati yang luhur perlulah jaga
Tutur yang sopan penambat jiwa
Budi bahasa amalan mulia

5
Isyarat Tangan Curwen

So

Fa

Mi

Re

Do

6
Latihan
NAMA : KELAS :

Arahan :
1. Dengar Track 05
2. Tandakan (X ) pada ikon yang sesuai dengan audio pic yang didengar sama ada menaik atau
menurun.

Mi So So
Mi Fa Fa
Re Mi Mi
Re Re Re
Do Do Do
Do

pic menurun pic menaik pic menurun


pic menaik

Mi
Mi Re
Re
1 Do
Do
pic menaik pic menurun

Mi
Mi Re
Re
Do
2 Do
pic menaik pic menurun

So So
Fa Fa
Mi Mi
Re Re
3 Do Do
pic menurun
pic menaik

So So
Fa Fa
Mi Mi
4 Re Re
Do Do
pic menurun
pic menaik

7
Ekspresi
- mud Track 06 My Happy Song (Vokal)
Track 07 My Happy Song (Instrumental)
Track 08 My Sad Song (Vokal)
Track 09 My Sad Song (Instrumental)
Track 10 Audio mud riang dan sedih

Rujuk DSKP Pendidikan Muzik Tahun


4

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

Minggu 1
1. Mendengar dan menyanyikan lagu My
Happy Song. (Track 06 dan 07)
2. Melakukan pergerakan berdasarkan
lagu My Happy Song.
(Track 06 dan 07)

Minggu 2
3. Mendengar dan menyanyi lagu
My Sad Song. (Track 08 dan 09)
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik 4. Melakukan pergerakan berdasarkan
yang didengar. lagu My Sad Song. (Track 08)
- ekspresi
- melodi Minggu 3
5. Menyanyikan lagu My Happy Song dan
My Sad Song (Track 07 dan 09)
6. Berbincang dan membezakan mud
yang terdapat pada kedua-dua lagu.
7. Mendengar audio dan mengenal pasti
mud. (Track 10 )

Elemen kreatviti dan kerjasama


- Melakukan pergerakkan kreatif berdasarkan mud lagu.

8
MY HAPPY SONG

Hey my friends come around


Put your hands in the air
Try to stretch touch the sky
La la la la la

Step to your right


Step to your left
Turn around and stamp stamp stamp

Hop to your right


Hop to your left
Turn around and jump

9
MY SAD SONG

Hey my friends time to go


Hey my friends wave good bye
On your face look so sad
Du du du du du

Walk to your right


Walk to your left
Turn around and wave goodbye

Wave to your right


Wave to your left
We will meet again

10
Latihan

KELAS :
NAMA :

Arahan :
1. Dengar lagu yang dimainkan ( Track 10 )
2. Tandakan (X ) pada ikon yang sesuai dengan mud yang didengar.

Petunjuk :

mud riang mud sedih

11
Track 07 My Happy Song (Instrumental)
Irama
Track 11 My Happy Song (Melodi + Perkusi 1)
Track 12 My Happy Song (Melodi + Perkusi
-meter

Rujuk DSKP Pendidikan Muzik Tahun


4

Minggu 1
1.2 Memainkan perkusi secara solo atau 1. Mendengar dan menepuk detik lagu My
berkumpulan daripada pelbagai Happy Song. (Track 07)
repertoir. 2. Memainkan detik lagu dengan perkusi.
(Track 07)
4. Memperkenalkan dan menepuk corak
irama perkusi 1.

5. Murid memainkan corak irama 1


mengiringi lagu.(Track 11)
Minggu 2
6. Memperkenalkan dan menepuk corak
1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan irama perkusi 1.
skor.

- 7. Murid memainkan corak irama perkusi 2


mengiringi lagu.(Track 12)
Minggu 3
8. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan untuk memainkan perkusi
mengiringi lagu My Happy Song.
(berdasarkan skor)
Kumpulan A : Perkusi 1
Kumpulan B : Perkusi 2

Nilai murni
- kerjasama

12
13
Tekstur Track 14-19 Latihan perlidahan dan penjarian
Melodi dan Melodi Kaunter not C
Penjarian Not C dan D Track 20-25 Latihan perlidahan dan penjarian
not D
Track 26 Latihan perlidahan dan penjarian
not C dan D serta pernafasan
Track 27 Lightly Row (Melodi)
Track 28 Lightly Row (Melodi Kaunter)
Track 29 Lightly Row (Melodi & Melodi Kaunter)

Rujuk DSKP Pendidikan Muzik Tahun


1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.
4

Minggu 1
1. Murid mengenal pasti penjarian not C
dan memainkan latihan penjarian not C.
(Track 14-19)
2. Murid mengenal pasti penjarian not D
1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan dan memainkan latihan penjarian not D
ton yang baik. (Track 20-25)
Minggu 2
3. Latihan perlidahan dan penjarian not C
dan D.(Track 26)
G A B C D Minggu 3
- memainkan not 4. Murid memainkan melodi kaunter lagu
- penjarian not G , A , B , C dan D Lightly Row. (Track 28)
- pernafasan Minggu 4
- perlidahan (dengan sebutan tu) 5. Murid memainkan melodi lagu Lightly
- embouchure Row. (Track 27)
- postur 6. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan.
Kumpulan 1 : melodi
Kumpulan 2 : melodi kaunter
(Track 29)

Penaakulan
- berbincang

14
Ulangkaji

Asas Penjarian rekoder

4
Tangan kanan
3

1
0

Tangan kiri

15
Penjarian Not B, A dan G

2 2
1 1 1
0 0 0
Tangan kiri Tangan kiri Tangan kiri

Not B Not A Not G

16
Penjarian not C

Penjarian Not C

Tangan kiri

2
0

17
Latihan perlidahan dan penjarian not C

Arahan :

Murid mendengar rakaman CD, menyanyi dengan sebutan perlidahan dan memainkan rekoder.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3


Murid mendengar rakaman CD Murid menyanyi dengan Murid memainkan rekoder
sebutan perlidahan

Latihan 1 : Track 14

tu tu tu-ud

Latihan 2 : Track 15

tu tu tu-ud

Latihan 3 : Track 16

tu tu tu tu-ud

Latihan 4 : Track 17

tu tu tu tud

Latihan 5 : Track 18

tu tu tu tud

Latihan 6 : Track 19

tu tu tu tu tud

18
Penjarian not D

Penjarian Not D

Tangan kiri
2

19
Latihan perlidahan dan penjarian not D

Arahan :

Murid mendengar rakaman CD, menyanyi dengan sebutan perlidahan dan memainkan rekoder.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3


Murid mendengar rakaman CD Murid menyanyi dengan Murid memainkan rekoder
sebutan perlidahan

Latihan 1 : Track 20

tu tu tu-ud

Latihan 2 : Track 21

tu tu tu-ud

Latihan 3 : Track 22

tu tu tu tu-ud

Latihan 4 : Track 23

tu tu tu tud

Latihan 5 : Track 24

tu tu tu tud

Latihan 6 : Track 25

tu tu tu tu tud

20
Latihan perlidahan dan penjarian not C dan D

Arahan :

1. Tepuk corak irama skor di bawah.


2. Menyanyi dengan sebutan perlidahan.
3. Memainkan rekoder.
4. Ambil nafas pada permulaan frasa bertanda V.
5. tu_ disebut di pertengahan frasa.
6. tu_ud disebut pada akhir frasa.

21
LIGHTLY ROW

Lagu kanak-kanak

Melodi

Melodi Kaunter

Melodi

Melodi Kaunter

22
NAMA : _ KELAS :

Arahan : Hitamkan lubang rekoder untuk membentuk penjarian not-not berikut.

Tangan kiri Tangan kiri

Not C Not D

23
Melodi Track 30 hingga 33 ( Audio solfa )
Track 34 hingga 37 ( Audio solfa - jawapan
berpandu )
Track 38 hingga 41 ( Audio solfa - improvisasi
jawapan )

Ruj u k D S K P P e n d id ik a n
R u ju k S t a n d a rd P r e s
M u z ik Ta h u n
t as i L em b a g a
4
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. Peperiksaan.

Minggu 1
1. Mengajuk solfa yang diperdengarkan.
(Track 30 hingga 33)
2. Murid mengajuk jawapan berpandu
pada solfa yang diperdengarkan.
(Track 34 hingga 37)
Minggu 2 dan 3
2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi
3. Murid mengimprovisasi jawapan pada
mudah.
solfa yang diperdengarkan.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi jawapan kepada (Track 38 hingga 41)
soalan melodi yang diberikan

Elemen kreativiti
- improvisasi

24
Arahan : Murid mendengar rakaman CD dan menyanyi solfa.

Langkah 1 Langkah 2
Guru memainkan CD Murid menyanyi solfa

Latihan 1 : Track 30

m m r r d m m r r d

Latihan 2 : Track 31

s f m r d s f m r d

Latihan 3 : Track 32

s f r s d s f r s d

Latihan 4 : Track 33

m s f r d m s f r d

25
Arahan : Murid mendengar rakaman CD dan menyanyi solfa.

Langkah 1 Langkah 2
Guru memainkan CD Murid menyanyi solfa
(Jawapan Berpandu)

Latihan 1 : Track 34

s s s f m s f m r d

Latihan 2 : Track 35

s s s f m m m r r d

Latihan 3 : Track 36

s s s f m m s f r d

Latihan 4 : Track 37

s s s f m s f r s d

26
Arahan : 1. Dengar rakaman CD.
2. Murid menjawab dengan improvisasi solfa.

Contoh Soalan Contoh Jawapan

s s s f m s f m r d

Langkah 1 Langkah 2
Guru memainkan CD Murid menyanyi solfa. Murid tidak perlu
(Soalan) menulis solfa yang dinyanyikan.
(Jawapan)

Latihan 1 : Track 38

s s s f m

Latihan 2 : Track 39

s s s f m

Latihan 3 : Track 40

s s s f m

Latihan 4 : Track 41

s s s f m

27
Jenis muzik Track 42 hingga 44
Audio Muzik Tradisional Malaysia
Track 45 hingga 47
Audio Muzik Klasik Barat
Track 48
Audio Latihan Jenis Muzik

Rujuk DSKP Pendidikan Muzik Tahun


3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai 4
repertoir.
- Muzik Popular
- Muzik Tradisional Malaysia
- Muzik Klasik Barat
- Muzik Asia

Minggu 1
1. Murid mendengar dan mengenal pasti
jenis Muzik Tradisional Malaysia.
(Track 42 - 44 )
2. Murid mendengar Muzik Klasik
Barat.
(Track 45 - 47)
3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar. Minggu 2
- Muzik Popular 3. Latihan ulangkaji aktiviti 1 dan 1.
- Muzik Tradisional Malaysia 4. Latihan mengenal pasti jenis muzik
- Muzik Klasik Barat yang diperdengarkan.
- Muzik Asia (Track 48)

Elemen TMK
- mencari maklumat berkaitan jenis muzik melalui internet

28
Latihan

NAMA: KELAS:

Arahan : Tandakan (X) pada jenis muzik yang diperdengarkan.


1. Muzik
Muzik Klasik
Tradisional Barat
Malaysia

2. Muzik
Muzik Klasik
Tradisional Barat
Malaysia

3. Muzik
Muzik Klasik
Tradisional Barat
Malaysia

4. Muzik
Muzik Klasik
Tradisional Barat
Malaysia

5. Muzik
Muzik Klasik
Tradisional Barat
Malaysia

29
Not Lembaran Kerja

Rujuk DSKP Pendidikan Muzik Tahun


4
4.1 Membaca dan menulis not.

Minggu 1
1. Mengenal baluk.
2. Mengenal dan menulis klef trebel.
Minggu 2
4.1.1 Menulis simbol 3. Murid diperkenalkan tentang
kedudukan not G,A,B,C dan D pada
- baluk baluk.
Minggu 3 dan 4
- klef trebel 4. Murid mengenal dan menulis not G, A,
B, C dan D pada baluk dalam bentuk:
4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C, D i. semibrif.
pada baluk. ii. minim.
iii krocet. iv.
kuaver.
(Lembaran kerja)
- Semibrif
- Minim
- Krocet
- Kuaver

Penaakulan
- klef Treble bermula di garisan mana?
- kenapa?

30
NAMA : _ KELAS :

Sambungkan garisan titik di bawah.

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7
5 5 5 5 5

2 2 2 2 2
8 8 8 8 8
4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3

10 9 10 9 10 9 10 9 10 9

Lukiskan klef treble pada baluk di bawah.

31
NAMA : _ KELAS :

Arahan : Jawab soalan berikut.

1. Tulis not G, A, B, C , D dalam bentuk semibrif.

G A B C D

2. Tulis not G, A, B, C , D dalam bentuk minim.

G A B C D

32
3. Tulis not G, A, B, C , D dalam bentuk krocet.

G A B C D

4. Tulis not G, A, B, C , D dalam bentuk kuaver.

G A B C D

33
AKTIVITI ENSEMBEL
Track 49 - Variasi Melodi (Rekoder 1) Track 53 - Variasi Melodi (Perkusi 2)
Track 54 - Variasi Melodi (Perkusi 3)
Track 50 - Variasi Melodi (Rekoder 2) Track 55 - Variasi Melodi
Track 51 - Variasi Melodi (Rekoder 1+2) (Rekoder 1+ Perkusi)
Track 52 - Variasi Melodi (Perkusi 1) Track 56 - Variasi Melodi (Minus One)

Variasi Melodi

36
Variasi Melodi

37
38
Variasi Melodi

39
Track 57 - Wau Bulan (Rekoder 1) Track 61 - Wau Bulan (Perkusi 2)
Track 58 - Wau Bulan (Rekoder 2) Track 62 - Wau Bulan (Perkusi 3)
Track 59 - Wau Bulan (Rekoder 1+2) Track 63 - Wau Bulan (Rekoder + Perkusi)
Track 60 - Wau Bulan (Perkusi 1) Track 64 - Wau Bulan (Minus One

Perkusi 1

Perkusi 2

Perkusi 3

Perkusi 1

Perkusi 2

Perkusi 3

40
Wau Bulan

Perkusi 1

Perkusi 2

Perkusi 3

Rekoder 2

Perkusi 1

Perkusi 2

Perkusi 3

41
CONTOH
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(RPH)
Mata Pelajaran dan Kelas Pendidikan Muzik Tahun 4 Jujur

Tajuk Irama

Masa 30 minit

Standard Pembelajaran 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor.


( Tulis kod sahaja )
-

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat memainkan


perkusi mengikut corak irama
berdasarkan meter mengiringi lagu My Happy
Song.

Aktiviti Pengajaran dan 1. Mendengar dan menyanyikan lagu My Happy


Pembelajaran Song. (Track 06)
2. Menepuk detik lagu My Happy Song.

3. Memainkan detik lagu dengan perkusi.


(Track 06)
4. Menepuk corak irama

5. Memainkan perkusi mengikut corak irama


mengiringi lagu My Happy

Song. (Track 11)


6. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.

Kumpulan A memainkan detik lagu.


Kumpulan B memainkan corak irama.
(Track 11)

44
Elemen Merentas Kurikulum Kerjasama

Bahan Bantu Belajar 1. Track 06 dan 11


2. Perkusi
Memainkan irama mengiringi lagu
Penilaian Pengajaran dan
My Happy Song
Pembelajaran

Refleksi 1. 30 murid dapat memainkan irama


(Ditulis selepas sesi mengiringi lagu My Happy
pengajaran dan pembela-
jaran) Song.
2. 4 murid perlu diberi latihan menepuk irama

45
MAKLUMAT LAGU
Judul Lagu : Berbudi Bahasa
Track : 01

Lagu dan Lirik : Aminuddin Bin Jaafar


Khalijah Binti Mohamed
Lee Chong Yern
Susie Khor Siew Lee
Penyanyi : Wan Nur Zamrud Binti Shamsudin
Susunan Muzik : Bakhtiar Bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman Bin Adam

Judul Lagu : My Happy Song


Track : 06 dan 07
Lagu dan Lirik : Susie Khor Siew Lee
Khalijah Binti Mohamed
Lee Chong Yern
Penyanyi : Wan Nur Zamrud Binti Shamsudin
Susunan Muzik : Bakhtiar Bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman Bin Adam

Judul Lagu : My Sad Song


Track : 08 dan 09
Lagu dan Lirik : Susie Khor Siew Lee
Khalijah Binti Mohamed
Lee Chong Yern
Penyanyi : Wan Nur Zamrud Binti Shamsudin
Susunan Muzik : Bakhtiar Bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman Bin Adam

48
Judul Lagu : Lightly Row
Track : 28
Susunan Muzik : Bakhtiar Bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman Bin Adam

Judul Lagu : Variasi Melodi


Track : 49
Gubahan Rekoder & Perkusi : Khalijah Binti Mohamed
Lee Chai Huat
Khairul Bariah Binti Haroen
Lee Chong Yern
Susie Khor Siew Lee
Susunan Muzik : Bakhtiar Bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman Bin Adam

Judul Lagu : Wau Bulan


Track : 57
Gubahan Rekoder & Perkusi : Khalijah Binti Mohamed
Lee Chai Huat
Khairul Bariah Binti Haroen
Lee Chong Yern
Susunan Muzik : Bakhtiar Bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman Bin Adam

49
TRACK JUDUL LAGU
01 Berbudi Bahasa ( Vokal )
02 Berbudi Bahasa ( Instrumental )

03 Audio Pic menaik


04 Audio Pic Menurun
05 Audio Latihan Pic Menaik dan Menurun
06 My Happy Song ( Vokal )
07 My Happy Song ( Instrumental )

08 My Sad Song ( Vokal )


09 My Sad Song ( Instrumental )
10 Audio Mud Riang dan Sedih
11 My Happy Song ( Melodi + Perkusi 1)
12 My Happy Song ( Melodi + Perkusi 2)
13 My Happy Song ( Melodi + Perkusi )

14 - 19 Latihan Perlidahan dan Penjarian not C


20 - 25 Latihan Perlidahan dan Penjarian not D
26 Latihan Perlidahan dan Penjarian not C dan not D
27 Lightly Row ( Melodi )
28 Lightly Row ( Melodi Kaunter )

29 Lightly Row ( Melodi + Melodi Kaunter )

30 - 33 Latihan Solfa

34 - 37 Latihan Solfa ( Jawapan Berpandu )

38 - 41 Latihan Solfa ( Improvisasi Jawapan )

42 - 44 Muzik Tradisional Malaysia

45 - 47 Muzik Klasik Barat

48 Audio Latihan ( Apresiasi )

50
TRACK JUDUL LAGU
49 Variasi Melodi ( Rekoder 1 )
50 Variasi Melodi( Rekoder 2 )

51 Variasi Melodi ( Rekoder 1 + 2 )

52 Variasi Melodi ( Perkusi 1)


53 Variasi Melodi ( Perkusi 2 )
54 Variasi Melodi ( Perkusi 3 )
55 Variasi Melodi ( Rekoder + Perkusi )

56 Variasi Melodi ( Minus one )


57 Wau Bulan ( Rekoder 1 )
58 Wau Bulan ( Rekoder 2 )
59 Wau Bulan ( Rekoder 1 + 2 )
60 Wau Bulan ( Perkusi 1)
61 Wau Bulan ( Perkusi 2 )

62 Wau Bulan ( Perkusi 3 )

63 Wau Bulan ( Rekoder + Perkusi )


64 Wau Bulan ( Minus one )

51