You are on page 1of 22

Oficiul cadastral teritorial Sngerei filiala ntreprinderea de Stat "CADASTRU"

(Denumirea ntreprinderii care a executat lucrarea)

Fia rezultatelor lucrrilor cadastrale la nivel de cldire principal


I.DATE GENERALE DESPRE CLDIRE
1. Numrul cadastral: 2. Litera:

3. Adresa cldirii:

4. Modul de folosin

5. Nr. nivelelor: 6. Nr. scrilor:

7. Nr. ncperilor izolate locative: 8. Nr. camerelor locative:

9. Nr. ncperilor izolate nelocative: 10. Suprafaa la sol:

II. DESCRIEREA GENERAL A CLDIRII

exterioar(m2)

nlimea(m)
Nr.denivele

Volum(m3)

construciei
Suprafaa

Anul
Moduldecalculasuprafeei
Lit.

Componena
exterioare

1 2 3 4 5 6 7 8

Not:ncoloana9dincompartimentuldescriereageneralacldiriiseindicmeniuneaautorizat/neautorizatncazulexistenei/lipseiautorizaieideconstruire

III. DESCRIEREA TEHNIC A CLDIRII Lit.

Cotade Ponderea
Denumireaelementelor Descriereaelementelor Ponderea Uzurafizica
prezena elementuluin
constructive constructive element,% elementului,%
element. cldire,%

1 2 3 4 5 6
Fundaii
portani
Planeu Pereii

despritori
depod
intermediar
Acoperi
Finisaj Goluri Pardoseala

nivelul1
altenivele
ferestre
ui
interior
exterior
Altelucrri:
Total: 0 #VALUE!

Uzurafizicacldirii=(col.7)*100/(col.5)=
Not:Coloanele27dincompartimentuldescriereatehnicacldiriloraccesoriisecompleteazisecalculeazuzurafizicacldiriidoarnscopulcalculriivaloriideinventarierealbunurilorimobilenconform
comasaiivaloriideinventariereabunurilorimobiliare,aprobatprinHotrreanr.156din15.06.1997aMinisterulFinanelor

Aexecutat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Averificat: numele 1/1/2014
(numele,prenumele) (data) (semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


DESCRIEREA TEHNIC A PRILOR CLDIRII Lit.

Cotade Ponderea
Denumireaelementelor Descriereaelementelor Ponderea Uzurafizica
prezena elementuluin
constructive constructive element,% elementului,%
element. cldire,%

1 2 3 4 5 6
Fundaii
portani
Planeu Pereii

despritori
depod
intermediar
Acoperi
Finisaj Goluri Pardoseala

nivelul1
altenivele
ferestre
ui
interior
exterior
Altelucrri:
Total: 0 #VALUE!

Uzurafizicacldirii=(col.7)*100/(col.5)=

DESCRIEREA TEHNIC A PRILOR CLDIRII Lit.

Cotade Ponderea
Denumireaelementelor Descriereaelementelor Ponderea Uzurafizica
prezena elementuluin
constructive constructive element,% elementului,%
element. cldire,%

1 2 3 4 5 6
Fundaii
portani
Planeu Pereii

despritori
depod
intermediar
Acoperi
Finisaj Goluri Pardoseala

nivelul1
altenivele
ferestre
ui
interior
exterior
Altelucrri:
Total: 0 #VALUE!

Uzurafizicacldirii=(col.7)*100/(col.5)=

Aexecutat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Averificat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


DESCRIEREA TEHNIC A PRILOR CLDIRII Lit.

Cotade Ponderea
Denumireaelementelor Descriereaelementelor Ponderea Uzurafizica
prezena elementuluin
constructive constructive element,% elementului,%
element. cldire,%

1 2 3 4 5 6
Fundaii
portani
Planeu Pereii

despritori
depod
intermediar
Acoperi
Finisaj Goluri Pardoseala

nivelul1
altenivele
ferestre
ui
interior
exterior
Altelucrri:
Total: 0 #VALUE!

Uzurafizicacldirii=(col.7)*100/(col.5)=

DESCRIEREA TEHNIC A PRILOR CLDIRII Lit.

Cotade Ponderea
Denumireaelementelor Descriereaelementelor Ponderea Uzurafizica
prezena elementuluin
constructive constructive element,% elementului,%
element. cldire,%

1 2 3 4 5 6
Fundaii
portani
Planeu Pereii

despritori
depod
intermediar
Acoperi
Finisaj Goluri Pardoseala

nivelul1
altenivele
ferestre
ui
interior
exterior
Altelucrri:
Total: 0 #VALUE!

Uzurafizicacldirii=(col.7)*100/(col.5)=

Aexecutat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Averificat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


DESCRIEREA TEHNIC A PRILOR CLDIRII Lit.

Cotade Ponderea
Denumireaelementelor Descriereaelementelor Ponderea Uzurafizica
prezena elementuluin
constructive constructive element,% elementului,%
element. cldire,%

1 2 3 4 5 6
Fundaii
portani
Planeu Pereii

despritori
depod
intermediar
Acoperi
Finisaj Goluri Pardoseala

nivelul1
altenivele
ferestre
ui
interior
exterior
Altelucrri:
Total: 0 #VALUE!

Uzurafizicacldirii=(col.7)*100/(col.5)=

DESCRIEREA TEHNIC A PRILOR CLDIRII Lit.

Cotade Ponderea
Denumireaelementelor Descriereaelementelor Ponderea Uzurafizica
prezena elementuluin
constructive constructive element,% elementului,%
element. cldire,%

1 2 3 4 5 6
Fundaii
portani
Planeu Pereii

despritori
depod
intermediar
Acoperi
Finisaj Goluri Pardoseala

nivelul1
altenivele
ferestre
ui
interior
exterior
Altelucrri:
Total: 0 #VALUE!

Uzurafizicacldirii=(col.7)*100/(col.5)=

Aexecutat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Averificat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


DESCRIEREA TEHNIC A PRILOR CLDIRII Lit.

Cotade Ponderea
Denumireaelementelor Descriereaelementelor Ponderea Uzurafizica
prezena elementuluin
constructive constructive element,% elementului,%
element. cldire,%

1 2 3 4 5 6
Fundaii
portani
Planeu Pereii

despritori
depod
intermediar
Acoperi
Finisaj Goluri Pardoseala

nivelul1
altenivele
ferestre
ui
interior
exterior
Altelucrri:
Total: 0 #VALUE!

Uzurafizicacldirii=(col.7)*100/(col.5)=

Aexecutat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Averificat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data) (semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________
ADASTRU"

principal

2. Litera:

elor locative:
rafaa la sol:
construciei

Meniuni
Anul

8 9

Pondereauzurii
Uzurafizica
elementuluin
elementului,%
cldire,%

6 7

#VALUE!
#VALUE!
ntarierealbunurilorimobilenconformitatecuculegereaindicilor
Finanelor

(semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


(semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Pondereauzurii
Uzurafizica
elementuluin
elementului,%
cldire,%

6 7

#VALUE!
#VALUE!

Pondereauzurii
Uzurafizica
elementuluin
elementului,%
cldire,%

6 7

#VALUE!
#VALUE!

(semntura)

(semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Pondereauzurii
Uzurafizica
elementuluin
elementului,%
cldire,%

6 7

#VALUE!
#VALUE!

Pondereauzurii
Uzurafizica
elementuluin
elementului,%
cldire,%

6 7

#VALUE!
#VALUE!

(semntura)

(semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Pondereauzurii
Uzurafizica
elementuluin
elementului,%
cldire,%

6 7

#VALUE!
#VALUE!

Pondereauzurii
Uzurafizica
elementuluin
elementului,%
cldire,%

6 7

#VALUE!
#VALUE!

(semntura)

(semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Pondereauzurii
Uzurafizica
elementuluin
elementului,%
cldire,%

6 7

#VALUE!
#VALUE!

(semntura)

(semntura)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________
Data

Aexecutat:
Aexecutat:
Litera

TOTAL:
Componena

Nr.Tabelei

Unitateademsur
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

numele
numele

(numele,prenumele)
(numele,prenumele)
Costulpeunit,lei

Ponderea

Instalaiadenclzirecuap(*1,09)

Fuireapereilorfaadelorn1/2de
crmid(*1,15)

Fuireapereilorfaadelorcuigl
metalic(*1,06)

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Ajustri

Tenc.pere.faad.peplasmetal.cu
(data)
(data)

ciment(*1,04)
1/1/2014
1/1/2014

Instalaiadeapeductinterior(+4,03)

Instalaiadecanalizareinterioar(+
IV. Calculul valorii de inventariere a cldirii principale

6,76)

Instalaiedebaiecucazanp/u
nclzireaapei(+1,20)

Costulpeunitateajustat,lei
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Numrul,buc.

Suprafaa,m2
Valoareadereconstituire,lei

Valoareadeinventariere,lei
Volum,m3

Uzura,%

#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Oficiul cadastral teritorial Sngerei filiala ntreprinderea de Stat "CADASTRU"
(Denumirea ntreprinderii care a executat lucrarea)

ANEXA LA PLANUL CLDIRII

Numrul cadastral al cldirii: Litera:

Modul de folosin: Aexecutat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data)

Adresa cldirii: Averificat: numele 1/1/2014


(numele,prenumele) (data)

Nr.potalalapartamentului/ncperii
Suprafaapeperimetrulinteriornm.p.

Demeniresocial(scaracasei,subsol
tehnic,coridoarelecamenelor,.a.)
Nr.cadastrallaniveldencpere
Datantocmirii/(actualizrii)

Inclusiv
Tipulnivelului

Nr.ncperii
Nr.nivelului

nelocative
Nr.scrii

Destinaiancperilor:
camerdelocuit,baie,

TOTAL
coridor,buctrie,WC.a.

locuibil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


1
Datantocmirii/(actualizrii)

2
Nr.scrii

3
Nr.nivelului

4
Tipulnivelului

Nr.potalalapartamentului/ncperii
5
nelocative
6

Nr.cadastrallaniveldencpere
7

Nr.ncperii
8
Destinaiancperilor:
camerdelocuit,baie,
coridor,buctrie,WC.a.

Demeniresocial(scaracasei,subsol
tehnic,coridoarelecamenelor,.a.)
10

TOTAL

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


11

locuibil
12
13
14
15
Inclusiv

17
Suprafaapeperimetrulinteriornm.p.
Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________
1/1/2014
(data) (semntura)

1/1/2014
(data) (semntura)

rnm.p.

v auxil.ancp.nelocative
auxil.ancp.locative

18 20 21 22

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


rnm.p.

auxil.ancp.nelocative
auxil.ancp.locative

18 20 21 22

Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________


Stins (data)______________ (numele, prenumele, semntura inginerului cadastral)________________