You are on page 1of 3

RANCANGAN

MINGGUAN
(MINGGU KE-11

RANCANGAN
MINGGUAN
(MINGGU KE-12
HARI MATA
PELAJARAN KEMAHIRAN
TARIKH

7. Mengenal nombor 11 hingga 20


16/4/2012 MATEMATIK 7.1 Menamakan dan menentukan nilai
(ISNIN) (PEMULIHAN)
7.2 Menulis angka
7.3 Melengkapkan nombor secara membilang
satu-satu

17/4/2012 BAHASA
(SELASA) MELAYU 20. Perkataan dua suku kata KVK + KVKK
(PEMULIHAN)

18/4/2012 MATEMATIK 7. Mengenal nombor 21 hingga 30


(RABU) (PEMULIHAN) 7.1 Menamakan dan menentukan nilai
7.2 Menulis angka
7.3 Melengkapkan nombor secara membilang
satu-satu

19/4/12 BAHASA 20. Perkataan dua suku kata KVK + KVKK


(KHAMIS) MELAYU
(PEMULIHAN)

:
2.10 ,
, , ,
20/4/2012 BAHASA TAMIL
(JUMAAT) .

:
1.14

3.12 , , ,
,
.
HARI MATA
PELAJARAN KEMAHIRAN
TARIKH

7. Mengenal nombor 11 hingga 20


16/4/2012 MATEMATIK 7.1 Menamakan dan menentukan nilai
(ISNIN) (PEMULIHAN)
7.2 Menulis angka
7.3 Melengkapkan nombor secara membilang
satu-satu

17/4/2012 BAHASA
(SELASA) MELAYU 20. Perkataan dua suku kata KVK + KVKK
(PEMULIHAN)

18/4/2012 MATEMATIK 8. Operasi tambah dalam lingkungan 18


(RABU) (PEMULIHAN)

19/4/12 BAHASA 20. Perkataan dua suku kata KVK + KVKK


(KHAMIS) MELAYU
(PEMULIHAN)

1.15
.
20/4/2012 BAHASA TAMIL
(JUMAAT)
:
12.
.

3.3 .