You are on page 1of 15

Ogledala Lune Predrag Popovi Saa Rakezi Goran Tarla

Izdava: Drutvo ljubitelja popularne kulture Noni dani predgovor 5


Beograd, 2017. Luna & Novi Sad hronologija dogaaja 8
Za izdavaa: Goran Tarla Foto nekad 30

Dizajn korica: Olja Mandi / Uro Vukovi,


foto: Predrag Popovi

Dizajn i prelom: Uro Vukovi

Izbor fotograja: Goranka Mati

Obrada fotograja: Vladimir Popovi

Autori fotograja: Dragan Goji, Goranka Mati, Slobodan Tima 48


Matilda Ruljec, Predrag Popovi, Robert oko,
Vladimir Kopicl 122 | Miroslav Joki 125
Slobodan Anti, Stanislav Milojkovi, Vladimir Radojii,
Predrag Vraneevi 128 | Vitomir Simurdi 130
Violeta Mitrui, Zoran Jovanovi, Muzej savremene
umetnosti Vojvodine i privatne arhive.

Lektura i korektura: Nataa Ivanovi

Tira: 600

tamparija: Alta Nova, Beograd


Zoran Bulatovi Bale 132
www.dljpk.com/ogledalalune Nenad anak 190 | Dragan Gojkovi Goja 193
Dragan Kremer 194 | Marinko Vukmanovi Mare 199
Milena Bulatovi ijaki 204
Vrtlog rei tekstovi pesama 206

Ivan Fece Firi 214


Vladislav Bajac 266 | Marko Brecelj 268
Saa Habi 269 | ore Petrovi 270
Zoran Prodanovi Prlja 272

Osim onih ija se imena pojavljuju u knjizi, nesebinu


pomo u njenom nastanku su nam pruili i prijatelji:
Boris Bele, Boris Mladenovi, Brankica Drakovi,
Duanka Kastel, ulija Kalui, Ivan Marinkovi, Jasmina Mitrui Mina 274
Neboja Milenkovi, Momilo Rajin (dobri duh),
Dragan Ambrozi 322 | Petar Janjatovi 335
Marin Rosi, Neboja Mari, Radoman Kanjevac,
Ljubomir Peji 326| Nikola Vranjkovi 327
Robert Klajn, Slavia Leki, Slaana Popovi,
Aleksandar iki 329
Sran Popovi, Vojislav Depalov...
Hvala im svima!

Sva prava su zadrana. Nijedan deo rukopisa ne


sme biti reprodukovan ni na koji nain bez prethodnog
izriitog odobrenja izdavaa. Izuzetak su novinari Foto danas 332
koji mogu koristiti izvode i citate u svojim prikazima i Let ptica iz kataloga press release 350
recenzijama.
Stripovi A. Zograf & Wostok 358
ISBN: 978-86- 906707-1-0 Autori 376
Noni dani
Imao sam neverovatnu sreu da je moj rad na stripu
ponekad bio preica da sretnem neke od ljudi koje
sam kao klinac smatrao linim idolima. Meu njima je
i Donatan Riman, za koga je poznato da je kao mlad
oduevljeno pratio rad grupe The Velvet Underground.

ta ti je ivot! Kao mladac pobono sam analizirao svaki


njegov stih, a zatim doao u priliku da ga sretnem, ak
da postanemo prijatelji. Nisam mogao da izdrim da
ga ne pitam kako su zapravo izgledali/zvuali koncerti
Velveta. Na moje uenje, rekao je da to nisu bili
koncerti. Bar to niko tada nije zvao tim imenom. Pa kako
se to onda zvalo?! Upotrebio je englesku re show,
objasnivi da su Velveti dolazili jednom meseno u klub
u njegovom rodnom Bostonu, gde su svirali pred manje-
vie regularnom publikom, koja je tu uglavnom dolazila
da bi plesala.

Dakle, to nisu bili ljubitelji art-roka ili ega ve, iako je


i takvih bilo, nego mlaarija koja je uskala kogod da
je bio na gitarama... Tad mi je postalo jasno da bi za te
nastupe bila prigodna naa re igranka. Ej, neuporedivi
Velvet Underground svirao je na igrankama! Prole su 5
godine, pa i decenije dok publika nije postavila Velvet
Underground u neki drugi kontekst, i dok he he! nisu
poeli da sluaju njihove ploe. A sve se to desilo kad
grupa vie nije postojala.

Zato sam se toga setio? Iako Novi Sad 80-ih nije isto
to i Njujork 60-ih i iako je poetika Velveta neto drugo
od poetike Lune slinost Velveta i Lune je u tome to je
protokom vremena njihovo delo dobijalo novu snagu.

U univerzumu koji nastanjujemo nekakav zloesti


demijurg je udesio da tek naknadno shvatamo
uzbudljivost momenata koje proivljavamo. Dok
nam se ivot odvija pred oima, najee sve izgleda
nekako banalno, brutalno svakodnevno, u najboljem
sluaju kao neka navrat-nanos projekcija. Povremeno
oseamo zanos, oduevljenje i svata neto, ali tek kad
se odmaknemo, dakle s vremenske distance, pone u
glavi da nam se razbistrava. I kao da vidimo i razumemo
nekako jasnije. S druge strane, to je razlog i brojnih
mistikacija, preuveliavanja i lovakih pria iz daljine,
kad vreme proe, moe se desiti da nam sve izgleda kao
bajka, a da pojedini detalji narastu do mitskih proporcija.
Izazov je osvrnuti se na vreme koje je prolo, i osvetliti
ga na nain koji je dovoljno objektivan, ali omoguava
dublje uvide. Sloiemo se da ta vrsta introspekcije
naroito nedostaje naoj popularnoj kulturi. I posebno
Foto: Slobodan Anti

6 7
kad su u pitanju grupe kao to je Luna, koje su u jednom Nastavili smo da se druimo i, izmeu ostalog, da Iz davno zaboravljenih razloga rad na lancima nikada Malo nakon tog razgovora pozvali smo Gorana
momentu zasijale na naoj sceni, i zatim iako ih je putujemo u Novi Sad, gde je postojala jedna vrlo nije zavren, a, kurioziteta radi, na stranicama ovog Tarlaa da se pridrui naem malom timu; iako nije
primetio tek relativno mali broj potovalaca iezle, vibrantna scena. Odlazili bismo na koncerte Lune, benda izdanja donosimo nikad objavljeni, za Duboks namenjeni bio neposredni svedok tog vremena, tanije, tek
dok je njihova posebnost sve vie dolazila do izraaja za koji smo verovali da poseduje nekakvu osobenost, lanak, sluajno iskopan u nekom tamnom podrumu. je poao u osnovnu kad je Luna ve praila svoje,
kako je vreme prolazilo. magiju, a nakon svakog koncerta dugo smo diskutovali i kao vet istraiva Tarla je pronaao puno bitnih
pokuavali da dokuimo u emu je ta magija. Ali magija, Meutim, ideja za knjigu o Luni nije nastala tako to sagovornika i prikupio dokumente koji su bili neophodni
A sve je poelo ranih 80-ih. Predrag Popovi i ja nekako ba kao i, recimo, ljubav, po pravilu je neobjanjiva. smo hteli da zavrimo zapoeto, ve vie kao splet da bi se egzaktno rekonstruisala pria o ovom bendu.
u isto vreme postali smo saradnici lista Duboks. Sreli Nekako smo nasluivali da je alhemijski spoj te etiri okolnosti. Novotalasne osamdesete sam pamtio po vrlo Razgovarali smo i sa mnogim ljudima koji su na razne
smo se u jednom od podruma gde su vebali beogradski tako razliite persone stvarao uda. Verovatno je to upeatljivim fotograjama Predraga Popovia, od kojih naine povezani sa grupom ili bili savremenici, svedoci
novotalasni bendovi Urbana gerila, Defektno efektni moglo da funkcionie samo tad i samo u Novom Sadu. se tek mali broj pojavio u Duboksu, u nekim fanzinima i saradnici.
i druina i, nakon to smo utvrdili da obojica u svojoj Kakva ast da smo bili svedoci jednog tako iskriavog slino, ali veina nikada nije objavljena. Izmeu ostalih,
kolekciji imamo upravo one ploe grupe The Residents momenta! Dobro se seam da sam na jednoj od bili su tu i snimci lanova grupe Luna. I sve to u pokuaju da priemo to blie sutini fenomena
koje su onom drugom nedostajale, dogovorili smo se koncertnih izvedbi Ogledala Lune bio na ivici da krenem grupe posebne i po tome to je, dok je postojala, bila
da zajedniki napiemo lanak o toj grupi. lanak se Te fotograje kao da su zabeleile neto od uzbuenja, poznata pre svega po svojim radijskim snimcima, koje
da haluciniram. Kakav izazov za jednog trezvenjaka!
pojavio oktobra 1981. na celih est strana, ak iako su neto od misterije koja je okruivala grupu. Prilikom je mogao da uje tek ogranieni broj publike, tj. oni koji
The Residents bili prilino opskurna grupa u to vreme. Meutim, boravci u Novom Sadu nisu se zavravali jednog susreta 2013. godine sam ponovo poeo da su pratili program Radio Novog Sada. Do beogradskih
Za mene je sve to bilo dragoceno iskustvo i samo posetama koncertima nastavljali bismo da se druimo trubim o tome kako bi taj materijal valjalo objaviti u vidu medija ti snimci su stizali nekako sporo, ak i uprkos
zato to sam od Popovia krao zanat on je ve bio sa lokalnim kreativcima, vrlo neobinim i dragim foto-albuma, koji bi osveio seanje na sijaset bendova injenici da se meu upuenima irila fama o Luninim
razvio zanimljiv spisateljski stil, a ja sam tek tragao likovima. itavu no bismo proveli u razgovorima sa koji su nestali bez traga, i da bi se na taj nain prikazao koncertima. Pored svega, grupa se raspala ba pred
za reima. Ne samo to je bio neku godinu stariji od Peom Vraneeviem, Timom, Baletom. Razgovori su duh vremena. Pored Lune, meu fotograsanima su bili objavljivanje prvog albuma, koji je zbog toga slabo
mene, ve je imao i kosmopolitsko iskustvo detinjstvo bili na sve mogue teme, od frivolnih do lozofskih, i to je i Berliner Strasse, Kazimirov kazneni korpus, Defektno promovisan i slabo prodavan, da bi decenijama kasnije
u Etiopiji, kolovanje u Moskvi (gde je, kao pionir, trajalo dok se ne razdani. efektni i mnogi jo opskurniji bendovi. Pa ipak, od svih, postao jedna od retkih domaih ploa koja se prodavala/
marirao Crvenim trgom!), a u vreme kad smo se sreli najvie su plenile i zraile energijom fotograje Lune. preprodavala po velikim, kolekcionarskim cenama.
tek to se vratio iz Njujorka, gde je video neke od vanih Moda ba zato to je sve bilo tako intenzivno i koloritno, Na kraju, Popovi je predloio: Luna ima nekakav kultni
novotalasnih bendova. najmanje smo se bavili pisanjem. Poetkom 1983. status jo i danas, ali veina mlae publike o njima vrlo U momentu kad je vie nije bilo, Luna je zablistala, kako
postojao je plan da, zajedno sa Draganom Kremerom, malo zna. Zato onda da to ne bude knjiga samo o Luni? neobino.
napiemo seriju lanaka o novosadskim bendovima. Predlog je bez trunice premiljanja prihvaen.
Saa Rakezi
Pank je imao neposrednost, osea kako moe da
uestvuje u tome. Seam se, roditeljima sam jednog
dana rekao kako sam odluio da kupim gitaru i pojaalo.
Normalno, oni pomisle da sa mnom opet neto nije u
redu.

Zamisli: sa 16 godina u Jovankinom mercedesu sa


friiderom, pijemo njenu votku i snimamo pank spot!
Mislim, kraj univerzuma.

Osealo se da Tima, Bale i ja imamo zajedniki


instinkt, ve smo imali iskustvo trija, ali je onda nekako
trebalo da se to dopumpa... Na kraju se Mina ispostavila
kao poklon s neba.

Njih dvojica seli pored mene. ta hoete? Firi kae,


dok udara dlanovima: Hajde ponovi ovo: tu-tu-tac-tu-
tu-tac-tu... I ja mu ponovim istog trenutka, bez greke,
najnormalnije. Oni se zgledaju: Daj, ne zezaj , hajde
ponovo. I ja odlupam ponovo.
Da li si uivao u tim svirkama? Kako se pre toga sviralo u La Stradi?
Pa, jesam. Svirao sam te svoje stvari. Imao sam neku svoju muziku koju sam hteo da
predstavim, pa sam naao nekog oveka koji zna da
Negde u to vreme si sreo Baleta. Kako, gde?
svira, komiju... Danijel je znao da svira, pa je pozvao
Znao sam ga preko Firija. Voleo je da pria sa
ovog, ovaj onog i skupilo se drutvo. Dez bubnjar
mnom, imali smo slina muzika interesovanja.
Sekula je svirao sa nama. Moja stvar na tri akorda
Interesovao se za novi talas, iako je bio metalac. Ali,
njemu je to bilo smeno. Ali bio je jako inteligentan
dobra je to kola, oni su kroz taj tvri zvuk nauili
i kapirao je stvari, imao je oseaj za umetnost. Nije
da sviraju, a onda su preko Stranglersa izgradili
bio optereen tim umeem, nego je shvatao da je
estetski koncept i pristup.
umetnost vie od puke vetine. Tako da je mogao da
svira i sa mnom, iako je pre toga svirao s najboljim
Vatra, voda, vazduh, zemlja muziarima. Ili Danijel i on je mogao da bira gde e
da svira, a krenuo je sa mnom. Kad sam ga zvao da
Kako je izgledala La Strada na samom kraju, kada je sviramo i kada je uo kako ja sviram i pevam, mislio
Bale doao na bas? je da ga zezam. Svirao sam kod njega u kuhinji, a
On nije hteo gitaru jer je verovatno ve imao plan ovek nije mogao da veruje koliko sam drzak. I onda
da se tu neto promeni, da postane ef, da ima svoj me je otkaio. Ali, posle deset dana se javio i pristao
bend. I to je u redu, razumem ga, ipak je daleko bolji da radimo zajedno. Mislim da mu se dopalo.
muziar od mene. Bale je i na basu bio odlian. Bale Kasnije je u Luni svirka ipak postala vana,
na basu i Firi na bubnjevima su votili opasno. A ja postojala je ambicija da se napravi neto opasno, pa
sam na gitari praktino samo okidao akorde. mora da se svira jako dobro.
Mislim da je Bale ve po raspadu Pekinke patke
imao plan za bend poput Lune. Onda su me Firi i A otkud vam ta svest hoemo da napravimo neto
on nagovarali da pravimo neto novo, pa su doveli opasno?
i Mareta. Nalazili smo se u Muzikoj omladini i na Osetio sam... Zna ta, Firi je bubnjar od
jo nekim mestima. To je prapoetak Lune. Bilo najbolje vrste i uvek je insistirao da svira sa dobrim
je jasno kako La Strada sa mnom kao gitaristom i muziarima i da svira estoko. Ne kao La Strada,
92 pevaem ne moe da opstane, iako to moda i nije jer je La Strada bila neka simpatina muzika, to 93
loe zvualo. U MONS-u su bili Fotomodel i Pekinka sam mogao i ja da sviram. Ali u Luni nisam. Bilo bi
patka, tu su vebali. I onda smo poeli neto da besmisleno da ja koji pojma nemam sviram pored
sviramo, ja sam neto drombuljao. njega i Baleta koji su svirali perfektno. Pokuao sam
na probama, ali svima je bilo jasno da od toga nema
ta je bio motiv za Lunu, kako se to desilo? Kad si ti nita, brljavio sam, iako njih troje nisu hteli da mi
rekao sebi OK, bila je La Strada, sad je Luna? kau da to nema smisla. utali su.
Bilo je dosta spontano. Nisam imao jasnu ideju
kako i ta emo da sviramo, to nije bilo naroito A sea li se trenutka kad si shvatio da vie nema La
osveeno! Pre svega, osnovno kad se pravio bend Strade i da je to sada Luna?
je bilo da se gleda ko kako svira. Svima je bilo u Bale je rekao hoemo da pravimo nov bend?
interesu da se nae u drutvu dobrog gitariste ili Znai, Mare i on iz Patke, a Firi i ja iz La Strade.
dobrog bubnjara. Dobro, lino nisam ba o tome Spojili smo se i poeli da radimo nove stvari. Prvo
razmiljao kad sam pravio La Stradu, ali kod Lune smo preradili neke stvari La Strade: Metropolis i,
ve jesam. ini mi se, Ulica je jako izduena. Onda smo posle na
Insistiralo se na tome kako mora da se svira jako nekoj probi napravili Ogledalo Lune. To je bio poetak
dobro. Zato su Firi i Bale oterali Mareta, ja nisam. Lune.
Mislio sam da i on moe da svira, ali oni nisu, pa Onda je dola Mina. Hteli smo da imamo devojku,
su nali Minu. Ona je od mene pevala bolje jedno devojku koja odlino peva i svira sinti.
300 puta. Pa, i Bale bolje od mene peva. Preciznije, U La Stradi si bio glavni autor benda. Da li si strahovao
sa boljom intonacijom. Ja uasno faliram. To je od gubitka te pozicije u Luni?
bio Lunin problem ta disproporcija, neslaganje u Nisam. Mislio sam da u tu da plasiram svoje
tehnikim, izvoakim sposobnostima. razne pesme: Mama Luna, drugi Okean itd. To
Harmonija disharmonije. je moglo da se desi. Da smo radili drugi album,
Bale je pravio neke stvari koje ja uopte nisam verovatno bi to dolo na tapet. Dodue, pitanje je
mogao i umeo da otpevam. Bilo mi je tehniki kako bi to zvualo u Luni. Neke od pesama koje je
neizvodljivo. kasnije svirala La Strada su nastale u vreme Lune,
poto je uvek bilo pitanje da li e Bale i Firi prihvatiti
Luna, SKC, foto: P. Popovi
Artsistra, aa & sin, foto: PA
na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu.
Ona je bila radikalna i druila se s najnaprednijim
Predrag Vraneevi
kolegama s evropskih univerziteta. Na Akademiju je Novi Sad, 1946. Laboratorija zvuka i jo mnogo
uvela performans i video-art kao vrste umetnikog toga. Tokom rada na ovoj knjizi, potvrdili smo
iskaza, dosta je uticala na mlade studente i sve koji su raniji utisak: Pea je, verovatno, najuticajnija
se tada bavili modernizmom. I Tribina mladih je bila linost novosadske muzike scene otkako je na
interesantna, tu je ilnik vodio neke programe, Lacika nju stupio
Vegel je ureivao asopis za kulturu na maarskom Uj
Simpozion... Evo, ovde, ba tu, u ovoj kuhinji, tu je Draganu
Kremeru u jesen 83. prokrvario ir. Zato? Zato to su
Za radijski rad sam na jugoslovenskom radijskom
se Bale i Tima posvaali, rasturali bend, a imali su
festivalu u Ohridu dobio dve tada najznaajnije dravne
snimljen materijal. I Kremer se toliko iznervirao, poto
nagrade. Jednu za doprinos spikerskoj interpretaciji, a
je voleo Lunu, da je vikao na njih: Toliko vreme ste
drugu za intervju sa Rejom arlsom, koji sam napravio
utroili na snimanje i sad da ne izae ploa. Jeste li vi
u Budimpeti. Sve to mi, ipak, nije pomoglo kad su hteli
normalni?!
da me najure iz Radio Novog Sada. Politiki cenzori su
me proglasili anarholiberalom i tako sam karijeru DJ-a I to je trajalo celu no. Ubeivali smo ih da album
zavrio 1972. To je bilo u vreme one velike politike treba da izae. Slobodan Tima, greh meni na duu ako
frke, Maspok, Karaorevo, liberali. Neki momak na greim, bio je protiv. Ko zna zato. Mislim da se stideo
radiju, koji mi je zavideo, iskoristio je guvu i napakovao rokenrola. Verovatno se tada nije video u tom svetlu.
mi da sam putao boine pesme i trovao omladinu On je pisac. Metafiziar, filozof. Nena biljka koju treba
anarhistikom rok muzikom. Tako nekako je glasila paziti i maziti. On drugaije ne moe da funkcionie...
formulacija mog prestupa. Inae, mislim da e vam rei neto u smislu da njega
rokenrol uopte vie ne interesuje. Da je to sve prazna
Uskoro sam se vratio na Radio, ali u reklamno
pria i ovo-ono. On je jako vezan za serioznu muziku; ne
odeljenje, i to kao nosa traka. Sve sam poeo
volim da upotrebljavam te izraze umetniku muziku.
ispoetka, dok nisu proverili jesam li zastranio. S
kolegama sam 1975. kreirao i vodio Jutarnji program. U svakom sluaju, te veeri se ispostavilo da sa
Iste godine sam pokrenuo emisiju Subotom sa vama. Lunom dalje stvarno nee ii. Iz prostog razloga to
128 se radilo o dve jake linosti, a to nikad ne moe dugo Tako smo se i upoznali. Imali su vikendicu u bradurina, ogromna kosurina; ova moja glava nije 129
TV urednik Mile Isakov 77. odlazi u vojsku, a ja sa
Radija dolazim na njegovo mesto. Postao sam urednik zajedno. Jedna je Bale na gitari, a druga Slobodan ortanovcima, odlazili smo tamo i onda bismo se nas uvek bila elava, plus je nosila i bradu. Funkcioneri se
TV emisije Omladinski ekran. I, naravno, odmah sam Tima na vokalu, na tekstu, na nainu kako e to dvojica izdvajali i priali o muzici: koga ti voli, jesi uo domunavaju: moraju li ba ovi da idu u Pariz? Mogu li
poeo da snimam muzike spotove i priloge o kulturi otpevati. On svoju liniju pevanja od tona do tona pravi ovo, ima strana stvar... Prijateljstvo pre svega! Odmah neki slikari? I jedva nam dadoe lovu. Ili smo vozom,
mladih: Lunu, Laboratoriju, kasnije Boye, Obojeni sm. Bale sa gitarom mora da se prilagoava. Ovi ostali smo se nali, im smo razmenili prvih par rei. Nismo tamo bili u skromnom hotelu na Bulevaru San Miel.
program i druge. Na Tvravi sam snimao jedan spot La Mina, Firi, oni se uklapaju. Firi e se uvek uklopiti, morali da objanjavamo. Kasnije mi je svirao svoje Katrin Mirje je bila komesar Bijenala te godine. I ona
Strade. U nekom ateljeu, sve u belom, minimalizam. on je fenomenalan bubnjar, Mina je isto odlina. pesme, ne znam koliko smo godina imali. Uvek sam nas pita kako to da konceptualna umetnost postoji samo
Pokuao sam kasnije da naem taj snimak, ali bez I ne znam kako su na kraju ipak popustili. Valjda znao da je ekstremno talentovan. u Sjedinjenim Dravama, Velikoj Britaniji i Jugoslaviji? A
uspeha. Novosadsku rok scenu sam takoe godinama kad se Kremer sruio u kuhinji, kad je ve propljuvao ja joj odgovorim pa, eto, mi smo jako pametni.
promovisao i u TV emisiji Kulturni magazin, koju sam krv... Pritrao sam, sredio ga malo, a onda se izdrao Kada je Tima kasnije s Mirkom Radojiiem, Desetak godina kasnije sam se s Timom naao na
ureivao vie od deset godina. na ove: ta ste ovo uradili! U piku materinu, jeste li Janezom Kocijaniem i ostalima napravio rokenrol bini. Jednom prilikom sam svirao sa onom
Kad je kasnije elimir ilnik doao za glavnog vi normalni?! Tako je Luna zavrila, praktino, u ovom konceptualnu grupu Kd, setio se i mene. Jer, oni su prvom La Stradom. Iao sam u crnom kimonu, napola
urednika kulturno-umetnikog programa na TV NS, stanu. Ali su se ipak dogovorili da album moe da izae. svi bili sa, kako bi se to reklo, lingvistike strane, koja naminkan i neto nabuden u KST u Beogradu i svirao
postavio me je za odgovornog urednika umetnikog U tom sukobu nisam mogao ni za jednog od njih je prirodno pripadala konceptualnim umetnicima, bavili sintisajzer. Siki je bio na gitari, onaj to je svirao u grupi
programa. Tada smo napravili seriju Videopis, polusatne da navijam. S jedne strane, Bale me je zvao aa, su se jezikom. A ja sam arhitekta i jedini sam imao Grad, Sloba na telekasteru, ne znam za bas i bubnjeve.
emisije o umetnicima koji su 70-ih bili skrajnuti. Mislim smatrao me je svojim duhovnim ocem, puno smo radili likovno obrazovanje. Novi Sad je na toj sceni odmah U mom studiju je La Strada snimila prve pesme. (Peva:
da je reiser Aleksandar Davi emisiju o Slobodanu zajedno, pre i posle Lune. Svojevremeno mi je rekao postao dosta jak. Uspostavila se veza sa Ljubljanom i Ulica je jako izduena, on je moda sam na svetu ena.
Timi snimao u Dubrovniku. kako me se jako plaio kad je bio mali. I to mu je valjda Zagrebom. Znai, austrougarska transverzala. Ispae Koraa unazad...) Tima time nije bio zadovoljan, jer
Posle petooktobarskih dogaaja ureivao sam i vodio ostalo dok me nije upoznao. Nasuprot njemu, Slobodan na kraju ovako: gde je bila Austrougarska, tamo ima sam ja mnogo tukao po sintisajzeru i davao mu ritam, a
redakciju umetnikog programa, a u okviru emisije U Tima mi je drug od nae 12-13 godine. Prvi razgovori o pameti; gde nema Austrougarske, nema ni pameti. on je hteo da to bude nenije, lake.
sazveu knjiga promovisao sam umetnike i literarne stripu, o muzici, o devojicama, o svemu to sam s njim Bili smo pozvani da 71. idemo na Bijenale mladih A posle, svi smo se druili u Brae Ribnikar 3. Tu se
stavove pripadnika novosadske avangarde 70-ih. Meu podelio. Nae porodice su bile prijateljske Ivo Tima, u Parizu. Jugoslovenska delegacija je bila ogromna. radilo... Naime, moji su tada imali kuu na Hvaru. Odu
njima je bio i Slobodan Tima. njegov otac, sudija, i moja mama, pre nego tata, bili su Ali, Tima na kraju nije otiao, nije hteo. Ili smo u u aprilu, vrate se u novembru. A za to vreme, Suba,
vrlo bliski, radili su zajedno. Banovinu, tada Pokrajinsko izvrno vee, da traimo Bale, ja, Bora Pomora iz Patke, cela ekipa muziara,
pare za put u Francusku. I sad, glavonje nas gledaju svi nagrnu u moju kuu. To je sto kvadrata, sad moja
Vlada Kopicl je izgledao kao vladika: ogromna erka ivi tamo. Leti ekipa doe ve u osam sati ujutru,
Posle koncerta u Sonji marta 83, foto: P. Popovi

152 153
ta je bio uzrok svaa? ta hoe, koji studio, kog producenta. A njemu padne sate snimanja, vie nego to je Helidon zakupio. Ti si znao?
To to je Deda stalno imao odbojnost prema... na pamet Saa Habi. Ko zna kako se njega setio. Kaem: Ne brinite, platiemo. Naravno!
Krenulo je dve nedelje pred snimanje. Zove me Moja ideja je bila da mi produciramo, ali hajde, Deda Nekako zavrimo snimanje i posle celog muenja
Opii!
telefonom i kae: hoe Habia. I ja pristanem. odlazim da uzmem trake, a Habi mi kae kako mu
Pre svega, snimanje je mnogo vie matematika
Zna ta, mi vie nismo to to smo bili ja neu Meutim, to mu nije dosta, nego me dva dana je Deda rekao: Nemoj sluajno da mu da trake
nego kreacija.
u tome da uestvujem! kasnije opet zove, nee na snimanje, mi nismo isti dok ti ne plati, jer e te sigurno prevariti, nee ti
Zato, ta je bilo? bend. I sve to dve nedelje pre zakazanog termina. nikada platiti. Tog dana je trebalo da se zajedno I producent?
Zato to neu. To vie nije to, izgubili smo fazon. Nerviram se, sedim, nikome nita ne govorim, ne iz Beograda vratimo kui njegovim autom, a onda to se mene tie, bio sam siguran da nam
javljam se Beleu, ne otkazujem snimanje, ekam kao ujem da je on ve zapalio. producent ne treba. Trebao nam je inenjer. Neko
A ta je argumentacija, ta je gubitak fazona?
da je sve normalno. Uglavnom, koprcam se pred Habiem, ali on ne da ko e na traci da realizuje ono to sam zamislio.
Nema tu racija, ne moe da ulazi u to. Jer ako
trake. Onda zovem aleta da mi neki njegov drugar, Habi je dolazio iz skroz drugog lma i njemu je bilo
pita, on e da kae: zna ti, ipak je to sada drugaije. Slino naim susretima s njim povodom knjige.
novinar iz Beograda, pozajmi kintu. Ali, i to se izjalovi. najvanije da to bude to istije i preciznije, da su
Nije bilo vrstih dokaza, pa da kae: evo, vidi, ovo Ne udi me.
Krenem na autobusku stanicu i usput shvatim kako instrumenti lepo razdvojeni, to je tada bilo moda...
vie nije... Ve nastupa ista histerija. I ta je trebalo
Kako si to na kraju reio? Jesi li umeo da problem nemam para ni za bus do Novog Sada, poto je bilo
da uradim? Da zovem Belea i kaem jebiga, otkazuj Da li si se protivio?
diplomatski glanca ili si iao na galamu? planirano da se zajedno vraamo.
snimanje, ovaj nee da uestvuje, gotovo je, kraj Ako je ve angaovan kao producent, onda nisam
ekao sam ga sve do nedelju do snimanja, pet ta u drugo, krenem dole oko stanice da se
prie. hteo da se svaam sa njim, nego samo da njegovu
dana do snimanja. I onda sam rekao ako nee da grebem za lovu, krenem sa vakom fali mi jo 50
Onda odem kod Pee koji mi ispria celo ulogu kako-tako drim pod kontrolom, koliko sam
peva, ja u. dinara, dajte mi, molim vas. Istovremeno se bojim
Dedino ludilo 60-ih kad je ulazio u tamparije da mogao i smeo.
Meutim, snimanje nekako krene nakon to da ne naletim na nekog ko e da mi kae: pa, jebote,
povlai svoje knjige. Sine, to ti je njegovo klasino Morate da razumete ta je tada bio producentski
sam pristao na te njegove zahteve. Ali Deda i dalje malopre sam ti dao. to se na kraju i desilo.
izdrkavanje. On histerie zbog straha to e neto posao: pola studijskog vremena potroi da naui
nesretan, mada ne moe da konkretizuje razlog Kraj univerzuma, patos patosa, nema dalje!
to je uradio dobiti konani oblik. Celog ivota je to gitaristu da svira neku deonicu, a drugu polovinu
novog nezadovoljstva. A vidim da stalno neto mulja Nemam traku i jo se grebem za kintu kao poslednji
izbegavao, uvek e da minira, da izmilja krivine... da ne uvredi bubnjara dok mu govori kako stalno
sa Habiem. kloar.
ispada iz ritma. Postoje nekakve pesme, a onda im
Pesnici su esto takvi... Pri tome smo u istom stanu, u istoj sobi spavamo.
A da li ste vas etvoro, ili barem Tima i ti, pre toga producent denie zvuk, ispegla i upakuje. Prilino
I Pea me nekako ubedi, to je inae bilo teko Muno je. A ja nekako trpim i ekam dan kad e
znali kakav album elite? Da li ste priali o tome? sam siguran da Habi do nas nije radio sa tako
tih godina, da pristanem na sve to ovaj trai, nema sve da se zavri, da stavim traku pod miku i sve ih
Ne. usviranim bendom.
druge. Onda moleivo, a u sebi besno, pitam Dedu oteram u tri pike materine. Premaili smo neke
Fakir Nestvarne stvari
Vrtlog rei
ivim bez ikakvih misli Prostorom lete nestvarne stvari
Malo rei znam Grle me il ostavljaju, one su uvek tu
teko ja pamtim rei Uspavan sam, al oseam ih
Neke smislim sam Smeju mi se i na brodu i sa broda
Ali ja ih i ne vidim
Zato ponavljam stalno spreman sam da se branim
Pod a, pod b, pod a
Zato ponavljam rei Maem ili prakom, bolje oprosti
Ko zna, ko zna, ko zna Uivaj u suncu, nema anse
Nestvarne stvari nanose rane
Da li sam spreman Ali rane su sasvim lake
Da li sam lak
Da budem tren Maem ili prakom one se ale
Da budem plen Nestvarne stvari
Vrtloga sna Nestvarne stvari
Lakog fakira
Prostorom lete nestvarne stvari
Zato ponavljam stalno Grle me il ostavljaju, one su uvek tu
Pod a, pod b, pod a Uspavan sam, al oseam ih
Zato izmiljam rei Smeju mi se i na brodu i sa broda
Ko zna, ko zna, ko zna Ali ja ih i ne vidim
spreman sam da se snaem
Spavam u kunom vrtu
206 Mojih suseda 207
Mene ne vidi niko
Iza brljana

Zato ponavljam stalno


Pod a, pod b, pod a
Zato sanjam stalno
Ko zna, ko zna, ko zna
224 225

Foto: S. Anti
292 293

Foto: S. Anti
A zato ste to prihvatali? Kojom vrstom snage je on da sam volela nae koncerte. I kratkotrajnu savrenu jer nisu imali plou u rukama. Kakvi pomoni vokali, se emu to sve slui, meni i nama, naroito kasnije,
obezbeivao taj odnos? harmoniju koja je tada vladala meu nama. koga zanimaju pomoni vokali? Kakve bas linije kada kada sam videla da su se oni tako lako otkaili od
E, pa, Bale je imao neku odreenu harizmu. On A ljudi iz svih tih drugih bendova su na nas zaista Luna nije imala bas gitaru?! svega, nema promocije, nema vie koncerata...
je duhovit, a njegova pasija prema muzici fascinira. nekako posebno gledali. Mada su meni lino skoro I to mi je uvek ostavljalo oseaj nedoreenosti.
Pre toga su bili koncerti, turneja, intervjui, Firi i ti
Da se razumemo, govorimo o ljudima koji imaju 18 svi ti stilovi i bendovi bili manje-vie besmisleni. Dakle, ne mogu da kaem kako sam bila ushiena.
ste na jednoj naslovnoj strani i Luna je velika nada
godina. Dobro, Firi je imao 20. A Tima je imao svoj Dopadala mi se grupa Grad. Pisac Vlada Tasi 4 je u
A da li si ikada razmiljala o tome da takoe ide od domae scene. Ulazite u Aqurius i ta?
motiv plasirao je svoje tekstove. bendu svirao mono klavijaturu korg, koju sam i ja
kue, ali u neki drugi bend? Snimanje je bilo vrlo ekasno, ekspeditivno. ore
koristila dok nisam nabavila moog prodigy. Tasa je
Nikada posle nisam imala beg od kue kao motiv. Petrovi je komentarisao kako nikad nije imao tako
Bale je eleo savren koncert bio idejni voa benda i imao dobre tekstove. Danas
Odrasla sam, osamostalila se. Kad me je Tima uveban bend. OK, moje deonice su bile lake, to bi
ivi u Kanadi. Seam se pesme: du-du-du-du,
kasnije pozvao da pomognem u La Stradi, htela sam svako mogao da odsvira. Firi je bio neverovatno
Koja Lunina pesma je tvoj favorit? masno, du-du-du... to je tako masno..., to mi se
da sviram, ali da imam potpunu slobodu. Naravno, uveban. Najvie smo ponavljali zbog Time. Matrice
Dobro pitanje. ekaj da vidim. Vila! Da, Vila, tu dopadalo. Grupa Grad je bila i nestala, ao mi je zbog
to vie nije bio problem, jer je Slobi i trebao ovek smo snimili u rekordnom roku i onda je Tima
najvie volim da sviram. Taj tempo je bilo teko toga. Kad ga sretnem pitau ga za taj snimak.
da odradi sve to moe, najbolje to moe. Iako pokuavao i pokuavao, pevao ponovo i ponovo. Bale
dostii: du-du-du.... Vila mi je, dakle, favorit. Teka Kako se generalno sea novosadskog novog talasa iz anrovski La Strada nije imala previe veze sa onim je najvie radio na snimanju. Onda nam je, mislim,
za sviranje: morala sam na sintu da sviram jednom ranih 80-ih? to mene zanima u muzici, bilo mi je zanimljivo ostalo vika sati u studiju, pa smo snimili Okean.
rukom, a drugom neto da podeavam. Tasa i njegova grupa Grad su mi bili najzanimljiviji. da saraujemo. Mnogo godina kasnije sam i Tima je probao da peva tu pesmu. Naravno, nije
A koji koncert ti je ostao u dobrom seanju? Njegov stav je bio zreo. Govorio je o iskvarenosti, svirala i radila aranmane i producirala sa drugim bilo anse. Onda Bale. Ne ide. Pa su se, na kraju,
Prvi koncert. Be! Morbidan prostor, neka klanica imao izuzetne simbolike tekstove. Imali su duboki muziarima, raznih prola i stilova. Ali to je neka setili mene ja sam to otpevala iz prve.
puna zaostalih maina za ubijanje krava, pa onda smisao, iako je on bio klinac. druga pria.
Okean i zvui kao da si samo ti mogla da ga otpeva.
neko ubre. S druge strane, prvi put sam tako daleko to se tie ostalih, principijelno mi je bilo odbojno
Zavravam pesmu i gledam ih kako histeriu iza
otila od kue, a da nisam morala da se vratim za sve to je tehniki loe. A injenica je da su u tim I onda je sve puklo onog stakla: Tooo, bravo, konano! Umesto da su
tri i po sata. Tako da je taj koncert za mene bio veliki bendovima sve bili muziki neobrazovani ljudi koji
me odmah pozvali, ceo dan su probali sa Timom.
doivljaj. Uopte nije bilo publike: svirali smo oko su pokuavali da budu muziki izvoai. Zato ne bih Da li si pre snimanja albuma znala da pravite veliku On je leao na podu i pokuavao, pokuavao... Nikako
pet-est popodne pred desetak pankera. Vie je bilo da priam o tome jer, priznajem, nisam ih ni sluala. stvar? nije ilo, pa ga je ore stavio da legne i ugasio mu
nas iz bendova. Od malih nogu imam naviku da ne gubim vreme Ne, nisam bila toga svesna, ali sam se esto pitala svetla, pa da tako proba.
sluajui ako primetim da neto u izvoenju ne valja. ta e to meni kasnije znaiti u ivotu. Pitala sam
Doete uvebani, spremni i ta? Onda se potisnu Tako je ostalo i danas: dok sam iva, moju muziku e
294 295
meusobne razlike? izvoditi iskljuivo vrhunski izvoai, oni koji nemaju
Uvek je to bilo tako, uvek doe do nekog trenutnog problema sa tehnikom. A moju muziku nije lako
izmirenja. Nekog nivelisanja energije. Nikada se na odsvirati (ha-ha).
koncertu, ako se dobro seam, nije desio nikakav
konikt. Radovali smo se koncertima, tad sve Luna je bila vrhunac uzbudljivosti tog doba. Pre toga
dobije neki pravi smisao. Tada ni na probama nije nije bilo nieg slinog.
bilo svaa, nego neka radost i iznenadno uzajamno Koliko ja znam, nije. Nas su poredili sa Joy
podravanje i pohvale. Odjednom nije bilo razloga za Division, mada meni nita nije liilo na to, iako mi je
razmirice nego samo srea i iekivanje. Dodue, na neki nain prijalo kao velianje.
ja nikada ni ovako nisam bila ni sa kim od njih u Jo nisi skroz odgovorila na pitanje. Daj nam sliku
sukobu. nekog dobrog trenutka u kom si se mnogo dobro
Sem sa nekima... u nekim momentima. (smeh) oseala. Koncerti, snimanja, putovanja, Beograd,
U nekim momentima zbog odreenih stvari, da. Rijeka, Ljubljana... Uh, to je dobro jer sam deo
Lune!
Mina, da ponovimo pitanje od pre sat vremena: ta je, Nema toga! Izvini, ne mogu da te obradujem.
dakle, bila tvoja najvea radost u Luni? Nisam tada bila svesna pravog kvaliteta o kome
Rekla sam ti beg u drugu realnost. Moda i pria i ao mi je zbog toga. Propustila sam, zapravo,
oseaj ekskluzivnosti: da radim neto to ne radi najvanije trenutke zbog gluposti.
svako i ne moe svako. I, naravno, na koncertima Uvek sam se oseala podreeno, u nekom
nema ponavljanja. Tada se zapravo oseti zbog ega budaku, bez kreativne slobode, kao da odraujem
je sve to adrenalin, vrhunska kontrola, ushienje neki posao. Mnogi i ne znaju da sam svirala u Luni,
zbog ushienja publike, oseanje superiornosti koje
4 Vladimir Tasi (1965), matematiar i knjievnik, dobitnik
tako prija. Zato ljudi vole javne nastupe, binu. Da u toj Ninove i Vitalove nagrade za roman Kia i hartija (2004). U Kanadi
kratkoj prezentaciji doive rezultat svog dugotrajnog doktorirao matematiku 92, predaje na Univerzitetu Nju Bransvik.
i upornog rada, vebe. A Bale je eleo da koncert Grad (19811982) bila je novosadska elektro-dark grupa, sve
bude savren. Da nema iznenaenja. Na kraju donedavno bez objavljenih izdanja. Njihova pesma Gradsko etalite
nala se na kompilaciji Ex-Yu electronica, vol IV: Bilo jednom na
krajeva, i meni se to dopadalo. Tako da moram rei Balkanu, objavljenoj 2013. u Sloveniji.
Foto: S. Anti
to bismo, ako ve moramo, mogli krstiti avangardom Ali, ko zna da li je ono to Luna svira uopte rokenrol? i takoer izuzetne pjesme Lambo. Veina pjesama
Let ptica iz naeg novog talasa i njegovom istinskom alternativom...
Ko su sad ovi klinci, ljuti odmetnici, otkud im takve
zamisli i zvuk i suvereno vladanje izrazom koji se kod
Saa Rakezi: Rascep gospodina
Karizmainskog, Boye, Luna, Obojeni program
konstruirana je na suprotnosti laganijih dionica, u
kojima Mina iz mood prodigy sintija izvlai zaudne,
melankoline melodije neodreenog porijekla i erupcije

kataloga nas uglavnom svodi na priglupo ponavljanje tvrdnje


Urbano sam otuen, oh, kako sam otuen i glumatanje
(malo)graanskog ludila?
Duboks, januar 1983.

Pred 350 ljudi u maloj sali SKC-a prolog petka (21.


neviene energije. U takvim eksplozijama vidljivo je
koliko je Luna uvjeban i promiljen bend, koliko je
Fece dobar, moan bubnjar, Bale precizan i matovit
januar) Luna je delovala ubedljivo i uzbudljivo. Desetak gitarist, a Mina pouzdana u dranju bas ritma (ee
No, sve vrednosti ova etiri sastava (koja se i u
odsviranih pesama razraeno je u bogate i funkcionalne kao frekventne karakteristike nego kao skidanje
svakodnevnom pojavnom obliku dre zajedno, pa teko
Obojeni program, Grad i Luna skloniji su zaotravanju aranmane, u kojima je svaki detalj vaan... Svi delovi karakteristinih bas linija). Posebna pria je Deda. Ne
da prihvataju odvojene nastupe), njihov osmiljeni,
suprotnosti, razlamanju obrazaca i istraivanju. pesme su ravnopravni, tako da Luna ne insistira uvek osobit pjeva, ali zato sugestivan, uneen performer koji
ali pre alternativno-rokerski nego umetniko-
Zahvatajui razna iskustva nove elektronike, fanka na posebno naglaenim mestima kao to je refren. hipnotiki na publiku prenosi fantastiku i magiju vlastite
konceptualistiki pristup muziciranju, staloena strast
i grupa kao to su Gang of Four ili Joy Division, Naglaenija mesta su, moda, trenuci kada muziari imaginacije. Luna je svecki bend!
koju u to unose, do najjaeg i najupeatljivijeg izraza
predstavljaju najzanimljiviji odeljak. Godina 1982. dolaze kod Lune ona sobom nosi jezovito raspoloenje prestaju da kontroliu energiju i kada dolaze do punog Goran Lisica: Svecka Luna Val, Rijeka, jun
trebalo bi da bude godina punog potvrivanja svih njih. kakvo u ovim krajevima verovatno nikad nismo sretali. izraaja svi instrumenti i glasovi. Luna ubrizgava s 1983.
Dragan Kremer: Dunavski novi talas Politika, Luna je nezaboravna... merom... Vana osobina ovakve muzike je graenje
Beograd, mart 1982. i razgraivanje napetosti. Time Luna dolazi u red
Dragan Kremer: Mlada novosadska scena u jugoslovenskih grupa (Katarina II, Sexa, Laibach) koje Deset zabiljeenih stvari koncipirano je na sudaru
SKC-u Omladinske novine, Beograd, april najosmiljenije oblikuju svoju muziku. Napete tenzije prozranog i lirskog s frenetinim udarima osloboene
1982. pesama otvaraju nove mogunosti i muziarima i energije koja svakog sluaoca s parom zdravih slunih
Luna je danas verovatno najzreliji novosadski sastav
iz novije generacije: njihova muzika udna je simbioza sluaocima. organa katapultira ravno u Lambo (=Limbo=istilite?).
avangardnih uticaja alternativne scene i odblesaka pop Plou krase najneobiniji i naintrigantniji pratei vokali
Birthday Party svoje su ive snimke objavili pod Muziari Lune su aranerski posao shvatili kao iv
lozoje, uz siguran ritam i potresne vokale. Njihov Yu roka (Ogledalo Lune, Amazon...), za to je ponajvie
naslovom Drunk On The Popes Blood, s opaskom 16 proces i visok tehniki kvalitet e im i dalje omoguavati
nastup u Beogradu bio je i najuzbudljiviji trenutak zasluna Jasmina, inae zaduena za isporuku ljupkih
minuta istog pakla! Luna isto postie na svoj nain, da sastave vrlo vredna muzika reenja i sklopove...
novosadskog programa... sinti tema (poput one u pjesmi Lambo) i tamnih, dugih
ali ovoga puta trajalo je 25 minuta. Sva tri sastava
Tekstovi Lune izgleda ne ine van pesama neke celine linija kao osnovnih inilaca bas spektra. Pri tome je
Petar Lukovi: Veselje pre svega Duga, april predstavila su se u jo boljim izdanjima nego obino,
ve su podreeni pevanju i muzici. U vezi s tekstovima, nedostatak bas gitare nezamjetan, to takoer govori
1982. to je pravo udo ako ste ikada prisustvovali Luninom
kao i u vezi s muzikom, mogu da se spomenu rei kao o kvalitetnoj produkciji Sae Habia, te umijeu s kojim
nastupu i znate kako to jednostavno ne moe bolje, ili se
to su fantastika, mistika, magija, ironija... Bale i Firi slau impresivne zvune erupcije.
350 bar vama tako ini. 351
Tima i Firi iz La Strade, Bale (ex Pekinka patka) i do Zoran Cerar: Pozdrav senkama Omladinske Takva muzika tekstura idealno je tkivo koje Deda
Omladinske novine, decembar 1982.
sada nepoznata devojka za sintisajzerom ine trenutnu novine, januar 1983. prelijeva oporim, iznimno sugestivnim vokalnim
postavu Lune, a ona ini zadivljujue stvari. Bale se prilozima. Njegova su zasluga i hermetine metaforike
bavi iskljuivo stratocasterom i efektima, iako sam Opte komeanje u publici nastalo je kada se pojavila biljeke osobnog, neponovljivog iskustva. Timin
oekivao da e tokom svirke preuzeti bas; sintisajzer Nije udo da je zavretak revije domaih bendova vokabular obiluje izrazima kao to su: senke,
Luna. Sasvim opravdano, jer ova je grupa kruna itavog
je korien funkcionalno i zrelo, stvarajui dobar fon pripao biemo jednoglasni verovatno najboljem nebo, suton, san, magijski broj, vrtlog rei,
mladog novosadskog roka, odnosno njegov najzreliji
za povremene atake i energetska pranjenja ostalih. meu njima. Luna nastavlja novom snagom... Svi koji svetovi se otvaraju..., odnosno oznaiocima kakvi
predstavnik. Ono to oni izvode je vie dramatina
Firi je pokazao irok spektar bubnjarskih tehnika, a su se tu nagurali mogu se raunati u srene: sastav su na omladinske poljane uneeni u vrijeme (danas
nego melodina meavina, koja u njihovom sluaju
Tima zapanjujua pojava, uvek izmeu potcrtavanja se iskazao u najboljem svetlu, poevi od ve klasinih pas i proskribirane) hipijevtine, meutim, ritualno
zvui sasvim originalno. tavie, ne znam s kojom bih
atmosfere i euforinih ispada samo je pevao. Samo. ranih radova, kao to su (h)Ulica i Metropolis (brzi), pijanstvo ovog 37-godinjaka rezultira hipnotikim
ih ve postojeom grupom uporedio, to je ogroman
preko pune zrelosti nezaobilaznog Ogledala Lune, koje interpretacijama vanvremenskih slutnji onostranog.
Pria se da su u zaetku Lunine kompozicije svega kompliment za jedan domai bend. Sluao sam ih pre
se umiveno vratilo u redovni repertoar, do novih klasika
troakordne pop-pesmice, no nisu li najgenijalnije izvesnog vremena u Teatru Ben Akiba, ovde u Novom Luna je zasluna za armiranje jo jednog od moguih
Lambo i Vila.
stvari roka dobijene ongliranjem ta tri akorda i nisu li Sadu, i, kada su izvodili Ogledalo Lune, inilo mi se da podruja izraavanja unutar pop glazbe, a o armaciji ne
suprematizam, Maljeviev patent i jaje ruske avangarde u se odvojiti od zemlje ista magija! Za bend koji teko poraa numere tanije, naporno bi moglo biti govora da svi elementi zvuno-tematskog
zasnovani na elementarnim geometrijskim oblicima? ih doteruje do sopstvenog zadovoljstva i predstavljanja sklopa ne konstruiraju zadivljujui balans senzualnog
Premda mislim da to nije neka strahovito presudna
publici ovo je ponovo bio jedan od prelomnih ushita i racionalne samokontrole.
Luna je enciklopedijski primer za alternativu i, ako injenica, moda treba rei da Tima ima 36 godina i
koncerata, s obzirom na to da je prvi put izvoeno
tokom prve stvari neki od prisutnih to ne bi jemili da ga ostali lanovi grupe, koji su inae dosta mlai, Goran Lisica: Poruka u boci Val, decembar
nekoliko sasvim novih kompozicija, meu kojima se
svojom glavom, Ogledalo Lune i Ulica (u njoj je junaka od milote zovu Deda. Naravno da to, objektivno, nije 1983.
divno izdvaja Intima (ljubav je na nebu).
neko jednom ubio iz prake; inae, kompozicija je neka starost, ali s obzirom na to da se rokenrol obino
nasleena od La Strade) pokosili su skeptike. povezuje s gomilom nedoraslih pubertetlija, taj Nebo je ovde gore. Negde drugde moda je i bolje.
podatak moda moe nekog da iznenadi. I pada mi na Nestvarne stvari, sa istoimenog albuma, Luna ne
Predrag Popovi: Obojeni program, Luna, Boye, pamet jedna od onih besanih novosadskih noi, kada se Dragan Kremer: Luna u Studiju 24 Duboks, razotkriva do kraja. Ona samo potvruje da te stvari
Grad Duboks, Beograd, april 1982. u ustroj raspravi dolo do toga da je rokenrol, u stvari, april 1983. postoje i ostavlja ih nama da ih sami pronaemo.
samo muzika frustriranih tinejdera. Pea Vraneevi, Utoliko je album i interesantniji za sluanje jer postavlja
koji je odavno preboleo tinejderske boljke, dodao je: I Nakon 40-ak minuta praenja (12 skladbi), Rijeani su enigmu, muziku, tekstualnu i idejnu, koju u poslednje
Dakle, radi se o tome da Obojeni program, Boye, Luna i
ludih staraca! prvi put u maloj sceni skandirali ime neke grupe i tako vreme, u poplavi gotovih pesama ablonskog tipa,
Grad, sa bendovima kao to su Disciplina kime, KKK,
naicali bisovito ponavljanje tema Metropolisa, H-ulice, nismo imali prilike esto da ujemo. Ovaj raskid s
Proli Proli (svi iz Beograda, ukoliko niste znali) i
fantastinog Ogledala Lune, te novijih Vile, Intima novim talasom ne predstavlja njegovo negiranje,
Laibach (Trbovlje) ine jezgro i ivotnu snagu onoga
Wostok & Sanja Stepanovi: Tajna Kaspara H. (Komikaze, Zagreb, 2013)

366 367