You are on page 1of 4

LAZA

Pogreb
Razbolela se ljubav u tvome draganu, razbolela se askom i askom izdanu.
Da vide kako mi je u tuzi velikoj, poveu sjajan pogreb umrloj jedinoj.
U ljubavna u pisma obaviti je svu, da uva tajna tajnu i kletva zakletvu.
Poloicu joj telo na udna nosila, od pokidanih ica i starih gusala.
Za nosili e ii rodbina njena sva: Lepota, mati njena, i Vera, sestrica.
A kraj nje e da idu sve sitna siroad, skoranjih poljubaca ljubavni porod mlad. Pred nosili e
ii po redu popovi, u odedama crnim sa sveti krstovi.
Ti popovi su stari, sve veni bolovi, sve uzdisaji crni, ti crni popovi.
Pred popovi e biti aia koji red, da poju svjati boe! da bude pogreb svet.
Ti aii su pesme to za njom uzdiu, to tee duu njenu i bogu uzdiu.
Stihari im se svetle na mladih rameni, a barjaci se viju s iraci plameni.
Nad grobom su joj dali opelo popovi, So svjatimi se ori nad mladi grobovi.
So svjatimi se ori ko pripev iz raja, naposletku jo aci otpoju Vjenaja. Poskakala je za
njom rodbina njena sva; i njojzi moji aci otpoju Vjenaja.
Jo i sad ko da ujem to sveto Vjenaja, a ko da u ga sluat ivotu do kraja.
I sino ba ga ujem, ve dockan pred zoru, a neko ko da kucnu na tamnom prozoru.
Zablista meseina sa bleda pokrova: - ljubavni vampir to je i pratnja njegova.

Oprosti mi!

Oprosti mi oku mome,

oku mome eljanome,

to ti upi sunce, tvoje lice,

al' to lice, osvetnice,

saeglo mi oba oka,

da ne vidim nita

od neba visoka

do pusta zemljita

nita - nita!

Nakitio sam je kletvama ljubavnim,

kitama eenim, plamenom krvavim,

nek osete zvezde kako kletve tite,


nek nebu procvile, nek Bogu propite,

kako pate ljudi neka mu se tue,

to veruju Boga, te ljubavi slue:

Ej! al' za taj teret zvezde behu male, sve su blie, blie zapadu se dale.

Pogled kojim me je jutros pogledao, presekao me. Osetila sam da neto eli da me
pita. I pitao me je: "Da li je istina da ete se udati za crnogorskog princa i
prestolonaslednika Mirka?"

A ja sam mu na to nehajno odgovorila da su to glasine i neije elje koje nemaju


mnogo veze sa mojim htenjima i dodala sam jo: "Mogla bih da se udam jedino za
oveka kao to ste vi, ali takvog jo nisam upoznala ni ula za njega".

Takoe sam dodala da moj otac potuje svaku moju elju i da smatra da enskinja
ima slobodu da moe da bira svog branog druga po elji svog srca.

Ne znam ta je s njim. Javio se, ali kako! Nudi mi udaju za nekog gospodina iz
Amerike, naeg porekla, slavnog pronalazaa, mislim da se zove Nikola, prezime mu
je udno. Kako ne razume da ja hou samo njega! Neu ni lepog, ni mladog, ni
visokog... Ovo vie ne mogu da izdrim!

Jo ne znam, i ne smem do kraja da kaem, ali... mislim da se sve odluilo, i od tada


kao da se sve izmirilo u meni i uinilo me udno spokojnom. Kao da je odjednom sve
dolo na svoje mesto. Ako je to cena mog spokoja, onda mu rado idem u susret.
Sada samo ekam svoj roendan. Sve je isto kao kristal i jasno. Mirna i spokojna,
nakon svega. Nakon tako dugo vremena. Umesto da me dariva, ja u njega, i sebe,
darivati. Poklonom venim. Kojim emo se vezati u venosti.

Sutra je moj dvadeset esti roendan. to sam proivela za ovih pet godina? Samo
patnju. Ljubav je patnja i vie ne bih mogla da volim. A emu onda ivot bez nje?
Da, sutra mi je roendan. Darivau sebe i njega najskupocenijim darom: koji je
vean i koji se ne zaboravlja. Bar dok on bude iv. Znae on. Razumee sve...
Dabome da je njegova verenica ljuba" Julija Palanaki sve vreme znala za njegovu naklonost
prema kumici". Znala je, takoe, i za sve boje kopmlikovane naravi genija. Ipak, bila je strpljiva i
umela je da eka. Bila je to vrlo plemenita ena izuzetnih osobina, pa se na osnovu jedine njene
sauvane fotografije moe rei ak i da je bila lepa. Znala je da e se Laza uvek vraati njoj, i
tako je zaista naposletku i bilo pero zubac

PUKIN

Nijesam, nijesam ja zacijelo, to Onjegin pokunjeni. Zato, brate, koj me tije, Koj
me na svijet izdat mnije, Ne vjeruj mi klevetnikom, Da sam ja to duhom, likom I ne
tvrdi tol bez due, Sam da svoju riem sliku Sljednik lordu zatoniku, Da mi ice ne
smognue Stvorit pjesmu o drugome Vee o men' i zlu mome! 56.

A lord Byron s tijeh pohota U odijelo romantizma Krije borce egoizma. 12

Radost krasi sve ljepote,


Keri iz Elizija,
Opojna ti mo krasote,
Uzviena misija.

Tvoje snove veu niti


to rastavi moda zla,
Svi e ljudi braa biti,
Krilo tvoje spajat' zna.

Komu bjee sklona srea


Biti drugu vjeran drug,
Tomu srea jo je vea
Primit' u svoj topli krug

Ma i samo jedno bie


Koje svojim smije zvat',
A tko nema takvo bie,
Plau' skrit' se mora znat'.

U Francuskoj, Voltaireu su prethodili Rabelais i Montaigne. Mi smo, takoe, prije Pukina,


imali Lomonosova i Radieva. Ipak, za put koji je Evropa prelazila 400 godina su nama bile
potrebne decenije, a Pukinu samom tek godine. Zaista, Pukin sa svojim osjeajem za
prirodu, osjetljivom svijesti o ljudskom biu, karakteru i dostojanstvu, Pukin sa svojim
humanizmom i realizmom, je sam po sebi bio naa knjievna renesansa.

arm ogoljene ljepote nam je jo uvijek toliko neshvatljiv da ak i u prozi zahtijevamo


otrcane ukrase; jo uvijek ne moemo cijeniti poeziju lienu konvencionalnih ornamenata
stiha. Ne samo da nismo pokuali pjesniki jezik uzvisiti do plemenite jednostavnosti, nego i
pokuavamo uvesti pompu u prozu. Iskrenost je dragocjena vrlina za pjesnika

Oni meu nama iji je ukus zamoren zahtijevaju neke druge, intenzivnije osjeaje i
trae ih u mutnim, ali ipak kipuim izvorima nove, popularne poezije.

govorei o ekspiru, divi se irokim i slobodnim interpretacijama likova izbor


rijei bitan

Tanjo moja, Tanjo mila! Sad da s tobom suze ronim; Zlu si kob si sastavila Sa
silnikom modi sklonim. snani osjeaji prema vlastitom liku