You are on page 1of 2

GOVORNI TRENERI

1. KOLSKA GOVORNICA
Ines Carovi struni trening i usavravanje srednjokolaca u govornoj izvrsnosti

Davor Stankovi
Gimnazija Josipa Slavenskoga akovec
Karla Zvonar Vladimira Nazora 34, akovec
6. i 7. travnja 2017.
Tena ganec od 9 do 18 sati

Dvodnevni struni trening i usavravanje srednjokolaca


Zahvaljujemo sponzorima koji podravaju Govornicu: u govornoj izvrsnosti

Grad akovec

Meimurska upanija

Gimnazija Josipa Slavenskoga akovec

Srednja kola akovec

akoveki mlinovi

Punaphoto akovec

HVALA TO S NAMA DIJELITE STRAST I ENTUZIJAZAM


pod pokroviteljstvom Grada akovca i Meimurske upanije i u
PREMA GOVORNOJ IZVRSNOSTI!
organizaciji projektnoga tima MINGI (IN-DEA SOLUTION)
ETVRTAK PETAK

6. travnja 2017. 7. travnja 2017.

9 9.30 Otvorenje (pozdravni govori) 9 9.45 Zagrijavanje (VZGI)

9.30 10.15 Upoznavanje u grupama 9.50 10.35 Provjera sredinjih misli i argumentacije

10.20 11.25 Poetna priprema govora 10.40 11.25 Rad na govorima - trening

11.30 12.15 Kompozicija govora 11.30 12.15 Trening govorne izvedbe

12.15 13.15 POLUVRIJEME 12.15 13.15 POLUVRIJEME

13.15 14.00 Govornike figure 13.15 14.00 Neverbalni znakovi

14.05 14.50 Argumentacija 14.05 14.50 Govorniki bonton

14.55 15.40 Trening argumentacije i sredinjih misli 14.55 15.40 Rad na govorima - trening

15.40 16.10 Time out (osvjeenje i kava) 15.40 16.10 odabir argumenata i finaliziranje

16.10 16.55 Modalni izrazi 16.10 16.55 Time out (osvjeenje i kava)

17.00 18.00 Rad na govorima - trening 17.00 18.00 Govornijada - nastupi i odabir najboljih
govora te podjela diploma