You are on page 1of 108

am m b quyt to thnh cng

Stephen R. Covey & Jennifer Colosimo

Chia s ebook: http://downloadsachfree.com

Follow us on Facebook: https://facebook.com/taiebookfree


Table of Contents
am m - B quyt to thnh cng

CHNG 1 BN S CNG HIN NHNG G?

NHN BIT TH MNH BN THN

BN L[ NGI DUY NHT V KHNG TH THAY TH

TIU CH NHN BIT TH MNH CA BN THN

LM TH N[O NHN BIT TH MNH BN THN

2. am m

CHO I NHN LI

Kh|m ph| ng c l{m vic ca bn

Cng hin kh nng tt nht ca bn

CHNG 2 BN S CNG HIN NH TH NO?

KIN CNG TRONG NGHCH CNH

LM VIC TRONG VNG TRN C S NH HNG CA BN, KHNG PHI


TRONG VNG TRN NHNG IU BN QUAN TM

NG GP CHO CNG NG

X\C NH TH[NH VIN TRONG NGI L[NG CA BN

TO CHO MNH MT NGI L[NG TRN MNG INTERNET

VN DNG SC MNH TNG HP

Cu hi: Nhng yu cu ca mt CV xut sc?

Chuyn vin qun l v bn hng cp cao

Thnh tch

Kinh nghim
Bng cp

Chuyn vin qun l v bn hng cp cao

Thnh tch

Kinh nghim

Bng cp

NHNG SNG KIN QUAN TRNG TRONG IU HNH

Thch thc th nht:

H{nh ng:

Hiu qu:

Thch thc th hai:

H{nh ng:

Hiu qu:

Thch thc:

H{nh ng:

Hiu qu:

Thnh tch:

Bng cp ca ti trong lnh vc ny:

Chuyn vin sc khe rng ming

Kinh nghim v bng cp

Cu hi: Ti nn vit g trong th xin vic?

Cu hi: Lm sao ti c th vt qua h{ng trm ng vin kh|c c mi phng


vn?

Cu hi: Mt vi li khuyn thnh cng trong bui phng vn?

Cu hi: Hnh thc trnh by mt bi thuyt trnh Ti Cn C Hi?


T l s c ln v ph tn

Nhng ni ti ~ x}y dng c vn ha an to{n lao ng

Yu cu trch nhim gim st

Bc tip theo

Cu hi: Ti ~ l{m tt c nhng g bn khuyn ngh, nhng vn cha c c


cng vic mi. By gi ti phi lm g?

Cu hi: Ti ~ c mt cng vic, ti phi tip tc lm vic nhng ti khng tht s


hnh phc vi n. Ng{y n{o cng ging ngy no. Ti cm thy mnh ~ chn
nhm ngh.

Cu hi: Bn ni rng: H~y t to cng vic cho bn th}n. Nhng nu bn m t


cng vic qu r rng v bn tht s khng cn thit vt ra khi n?

Cu hi: Tht d d{ng c c mt cng vic khi bn giu c v c mi quan h


tt. Nhng ti l{ ngi ch mi bt u, ti khng c g c, v khng ai bit n ti.

Li kt

i nt v tc gi
Tht tuyt vi! Quan im c |o ca hai tc gi Covey v{ Colosimo ~ to nn mt
tc phm vt thi gian. am m - B quyt to thnh cng mang ngha s}u sc, y
tnh thuyt phc bi n thi thc mi ngi cn x|c nh cho mnh mt s nghip |ng
cng hin v{ theo ui n cng! }y chnh l{ mt trong nhng cun sch giu gi tr thc
tin cng nh tr{n y cm hng nht trong thi i ca chng ta.

- Rick Smith, tc gi cun The Leap:

How 3 Simple Changes Can Propel Your Career from Good to Great

Tn tui ca Stephen Covey ~ tr thnh huyn thoi trong gii kinh doanh. Nhng li
khuyn ca ng lun ng trong mi thi i v c th p dng cho mi i tng bt k
ngnh ngh no. Nm r s thay i ca th trng lao ng, Covey v{ Colosimo ra
phng ch}m: Mun to c ch ng trong cng vic v cng c v th trong x hi
nhng thp k ti, phi x|c nh r }u l{ th mnh ca bn th}n v{ lnh vc mnh mun
theo ui. ng thi, hy lun phn u tr thnh mt nhn t quan trng v{ l{ ngi gii
quyt vn cho cc t chc. Trong cun sch ny, mi nguyn tc y tnh tr tu u
c minh ha bng cc cu chuyn sinh ng cng nhng tri nghim ca hai tc gi. Qua
, c gi s d dng nhn ra, mt cuc sng vn to{n y ngha l{ iu m tt c chng
ta u c th thc hin c.

- Alexandra Levit, tc gi cun New Job, New You: A Guide to Reinventing Yourself in a
Bright New Career

Covey v{ Colosimo khng ch thay i c|ch suy ngh ca bn v cng vic, m cc tc


gi cn ch ra cho bn nhng chin lc thng minh gi{nh c nhng c hi ln trong
cng vic.

- Keith Ferrazzi, tc gi cun Never Eat Alone:

And Other Secrets to Success, One Relationship at a Time

Ti khuyn bn nn c cun sch v cng th v ny, bi n s to ra lc y cn thit


gip bn thay i bn th}n, vn ti thnh cng v xy dng c s nghip nh .

- Robin Ryan, tc gi cun 60 Seconds & Youre Hired!

am m - B quyt to thnh cng a ra mt c|ch suy ngh mi mang tnh t ph


v cng vic v s nghip ca bn. Nhng li khuyn thc t, ph hp xu th x hi s gip
bn c c mt s nghip tuyt vi, bn vng, bt chp bn ang l{m vic trong lnh vc
no v nn kinh t bin ng ra sao.

- Vince Beaver, Gi|m c b phn chuyn i doanh nghip, NetApp


am m - B quyt to thnh cng
Quyn s|ch n{y cp n vic to dng mt s nghip tuyt vi.

C th bn t nh: Ti khng mun ni n ch s nghip, hung g n mt s


nghip nh cao. Lc ny ti ch cn mt cng vic. Ti cn c c|i n!.

Nu bn ang tm vic, chng ti s cung cp nhng cch thc gip bn c c mt


cng vic tuyt vi. }y l{ nhng bc i u tin.

Nhng n mt ngy, mong mun ca bn khng ch l{ c c|i n na, m bn s nhn


li cuc i mnh v t hi thi gian qua bn th}n ~ ng gp c g cho x hi.

Cun sch ny ni v hin ti v{ tng lai. N cp n vic l{m sao c c mt


cng vic tuyt vi v tn hng mt s nghip v i trong i.

Bn thng hnh dung nh th no v chn dung ca mt ngi thnh cng trong s


nghip? Phi chng bn ngh h l nhng ngi kim c rt nhiu tin, gt h|i c
thnh cng vang di v l nhn vt ting tm trong gii ca h? Bn ngh g khi nghe c}u tr
li quen thuc ca c|c sao khi c phng vn trn truyn hnh: Ti khng ng vai din
ca mnh li n khch nh vy!. Phi chng ch mt v{i ngi c quyn t ho v cng
vic ca mnh?

Bn c cho rng cng vic hin ti ca mnh tht tuyt vi? Cn bn, bn c cho rng
cng vic hin ti ca mnh
tht tuyt vi v mong mun
to nn mt s nghip nh cao? Khi n tui v hu v{ nhn li ton b s nghip ca
mnh, bn s |nh gi| th n{o? l{ mt s nghip tm thng hay mt s nghip li
du n su sc trong i? V{ }u l{ c s cho nhng |nh gi| ?

V quan trng hn, bn s l{m g to dng cho mnh mt s nghip nh cao?

L{ ng tc gi ca quyn sch, chng ti rt n tng vi nhng cu hi th v ny.


Chng ti ~ cng tc vi nhau trong nhiu nm tm cu tr li cho vn c hai lun p
: }u l{ nhng yu t to nn mt cuc sng v s nghip tuyt vi? chng minh cho
nhng lun im c trnh by trong cun sch ny, chng ti s cp n 2 phn kinh
nghim khc nhau, trong c c tri nghim thc t ca mi ngi. Vi nhng thnh qu
~ t c, kin thc chuyn mn, cng cc cng c c chia s trong sch, chng ti hy
vng cc bn s sm tm ra li gii cho cu hi ca chnh mnh. Nu bn ang tm kim mt
cng vic hay mong mun cng vic ca mnh tr nn th v hn, ti tin chc quyn sch
ny s l bn ng hnh thch hp ca bn.

AI CNG C TH TO C S NGHIP TUYT VI


Trc tin, ti xin khng nh rng, tt c mi ngi u c th t c s nghip
tuyt vi, khng quan trng cng vic ca bn l g.

Nhng iu ny ph thuc vo vic bn nh ngha th n{o l{ mt s nghip tuyt vi.


Nu bn cho rng, s nghip tuyt vi l cng vic c th mang li tin bc hay quyn lc,
liu bn c th snh ngang vi danh ting ly lng ca Alexander i ? Tt nhin, mt
mc lng sng l{ iu rt quan trng, nhng khng l bn i l{m ch v iu y?

H~y ngh v nhng ngi c tm nh hng m bn bit r, ri tp trung hnh dung


khun mt ca ngi trong gi}y l|t. c th l mt ngi thy, mt ngi ng nghip
hay sp ca bn. Ngi y ~ ng gp g cho cuc i ca bn, cho t chc, cho x hi? V
tin bc, quyn lc c ng vai tr quan trng trong cng vic ca h khng?

Tip theo, hy ni cho ti bit bn ngh g v ngi ? Bn c tuyt i tin tng h

Ngi nm gi s nghip nh cao l{ ngi c nhng cng hin c bit v{ c ngi


khc ht lng ng h, tin tng.
D l ai, lm g, hin cp bc no, bn u c th l{m c nhng iu .

khng? Nhng ngi kh|c c cng suy ngh ging bn?

Mt ngi th{nh t l{ ngi c nhng ng gp mang du n ring v{ c nhiu


ngi ht lng ng h, tin tng. }y l{ hai tiu chun chnh to nn mt s nghip nh
cao. Tt c mi ngi, vi nhng v tr cng vic kh|c nhau, u c th l{m c hai iu
ny.

Nhng ng gp c bit ca ring bn s gip bn to dng mt s nghip tuyt vi.


N xut pht t nhng phm cht bn trong con ngi bn l{ t{i nng v{ nim say m
bn dnh cho cng vic. }y l nhng yu t t thn, khng ph thuc vo tnh cht cng
vic.

Mun s nghip pht trin, bn phi xy dng lng tin v{ gi{nh c s ng h tuyt
i ca ngi khc. Thnh cng trong s nghip ch c c khi bn lm vic bng tt c
tm huyt, trch nhim v n lc ca bn thn.

Sau }y, chng ti xin chia s vi cc bn mt tm gng v s th{nh t.

Fiona Wood tng l mt vn ng vin th thao ngi Anh, sau c mong mun pht
trin s nghip ca mnh trong vai tr l mt b|c s. C ~ theo hc ti i hc Y, khoa phu
thut to hnh. Tip , c lp gia nh v{ c 6 a con. Khi chuyn n c, Fiona lm vic
ti mt trung tm chuyn khoa bng ti Perth(1).

S au n v nhng vt so li trn c th bnh nhn khin Fiona lun trn tr


phi tm ra phng thc cha tr hu hiu hn. C bit thi gian iu tr cng ko di,
nhng vt so li cng trm trng. Ch khi no rt ngn qu trnh y t vi tun sang vi
ng{y, ngi bnh mi bt au n v vt thng s t b bin dng.

Qua nhiu th nghim, c y ~ tm ra phng ph|p cy ghp da bng cch ghp t bo


da mi ln vt bng. Theo b|c s Fiona, phng ph|p cha tr ny gip vt thng l{nh li
sau mt vi ngy thay v phi i hng tun nhng m da c cy ghp kt dnh v{o c
th.

Vo bui ti ng{y 12 th|ng 10 nm 2002, rt nhiu nn nhn ca v n bom ti Bali


c chuyn vo trung tm ca c. Trong s h, rt nhiu ngi b bng nghim trng.
Fiona v{ c|c ng nghip ~ n lc ht mnh cha tr cho cc bnh nhn. Trong s 28
bnh nh}n c chuyn n, c 25 ngi c cu sng. Cy ghp da l mt phn trong
qu| trnh iu tr. Sau khi hon thnh nhim v y, b|c s Fiona ~ nhn c rt nhiu li
khen ngi t khp ni trn th gii. V{ trong 4 nm lin, c c bu chn l mt trong
nhng cng dn tiu biu ca nc c.

Trng hp ca b|c s Fiona ~ cho chng ta thy r ngha ca s th{nh t. Thnh


t khng phi l nhng trng v tay khen ngi hay s ni ting, m chnh l nhng cng
hin ca c| nh}n i vi x hi. Theo Fiona th, Bn phi a mi th tin v pha trc.
}u thc s cn, }u c rc ri, bn phi tm ra gii ph|p. Ti v{ c|c ng nghip tng
ngh rng trong qu| trnh iu tr bng, cc vt so l{ iu khng th trnh khi. Khi cha
tr theo cch truyn thng, t khu m vt thng n khi khu chng li, d chng ti ~
ht sc thn trng nhng c|c vt thng y vn li so. Tuy nhin, sau ti ~ ngh:

th{nh t trong s nghip, bn phi bit cch gii quyt nhng vn phc tp, nm bt
c hi v c nhiu cng hin.

Khng, nht nh phi c c|ch kh|c. - Fiona chia s.

Nht nh phi c c|ch kh|c, cn g n gin hn li ca b|c s Fiona? th{nh t


trong s nghip, bn phi bit cch gii quyt nhng vn phc tp, nm bt c hi v c
nhiu cng hin.

Chc chn bn s bo rng: Ti khng phi l mt b|c s phu thut ti ba. Lm sao ti
c th th{nh cng nh vy?. Nhng chng ti c th khng nh vi bn rng bt c ai
cng u c th lm nn s nghip. S ni ting, vn may, nhng c hi t trn tri ri
xung khng phi l yu t to nn thnh cng.

Chia s ca Stephen

Mt ngi h hng ca ti ~ gn b gn nh c i mnh vi hng IBM. mi trng lm


vic lun i hi s nng ng, sng to, anh ~ khng ngng t rn luyn. Trong ngnh
cng nghip m c c|ch v{i nm li din ra mt cuc cch mng cng ngh, tht kh
thch ng, nhng anh y ~ l{m c iu . Vi cng vic, anh rt tn ty v c trch
nhim v{ c khch hng rt yu mn. Quan trng hn, anh y c mt gia nh hnh phc.
D khng phi l mu ngi c tham vng t c thnh cng ngoi x hi, nhng anh ~
lm nn nhng iu khc bit. Vi ti, l{ ngi th{nh t, bi anh ~ l{m tt c nhng g
c th to c lng tin v s knh trng ca ng nghip, khch h{ng v{ gia nh.

Chng ta vn thng tranh lun v yu t tham vng, vy iu l{ tt hay xu? Ti tin


rng n ph thuc vo mc ch ca s tham vng. Nu bn tham vng v nhng ho quang
ca s thnh cng m khng n lc t c, n c th ph hng cuc sng ca bn.
Ngc li, nu khao kht lm nn nhng iu khc bit, nhng ng gp c ngha, bn s
cm nhn c nim hnh phc khi hon thnh cng vic, v khi y cuc sng s tr nn v
cng ngha. Hn na, leo ln c nc thang danh vng khng phi l{ con ng duy nht
thnh cng trong s nghip. C nhiu c|ch nh ngha v mt s nghip thnh cng.
Khi nim thnh cng }y ph thuc vo nhng tiu chun ring do bn t ra.

Chia s ca Jennifer

Ti c mt anh bn ngi Php. Anh bt u s nghip ca mnh trong ngnh cng nghip
sn xut t. Cng vic ca anh l lp trnh cho nhng con robot sn xe. Anh c bit say
m tm hiu my mc cc loi, t t, xe m|y n xe p. Anh c th ngi hng gi my
m tho chng ra thnh tng mnh ri li ghp li. Trong cng vic, anh phn u tr thnh
ngi tm ra cha kha ca mi vn , v{ anh l{ ngi duy nht c th sa cha cc chi
tit cc kh cng nh ch to ra robot c nhiu chc nng mi. Nh ni c ting Anh,
mt t ting v ting c, nn anh c th giao tip tt vi cc khch hng quc t bng
ngn ng m ca h.

Theo thi gian, con ng s nghip ca anh cng tr nn xn ln. Vi vai tr l{ gi|m c
b phn nghin cu v pht trin sn phm ti Cng ty Detroit, trng trch ca anh ngy
cng cao. Nhim v ca anh l{ a ra nhng gii php mi. Khi cng ty ch to t ca M
quyt nh ct gim chi ph trong vic sn xut robot, anh ~ tm c|ch a dng ha cc sn
phm ca mnh c th thu li t nhiu ngun khc nhau.

Bn cnh , anh cn d{nh thi gian rnh tm ra loi nhin liu khc c th thay th
xng, v{ kt qu l chic t ca gia nh anh ~ chuyn sang chy bng du thc vt. Anh
~ tm ra c|ch tch tr c s lng ln nhin liu c th di chuyn ng di v gi
m du trong thi tit lnh. Anh lun c gng tm ra ngun cung cp nhin liu du thc vt
tinh cht (thng t nhng nh hng Nht Bn cao cp). Mi khi xe ca anh chy ngang
qua, ti c th ngi thy mi khoai ty chin. Lc ny, ngay c nhng s thch ring ca anh
y cng mang li nhng ng gp quan trng trong cng vic.

V anh l mt nhn vin bn hng xut sc ti khu trung tm mua sm a phng. Ch


tt nghip chuyn ngnh qung co v tip th. Sau mt thi gian lm chuyn vin kho st
th trng v t chc trin l~m thng mi, ch quyt nh tm cho mnh mt li i ring.
Sau khi thc hin thnh cng cc giao dch nhng quyn thng hiu, hin ch ang iu
hnh mt cng ty kinh doanh sn phm dinh dng. Ch mun mang n cho ngi tiu
dng nhng sn phm gip bo v v{ tng cng sc khe. Nh vo kh nng cng nh
kinh nghim ca bn thn trong vic bn hng v tip th, ch ~ rt thnh cng trong kinh
doanh. Sau khi hc ting Php t chng, ch ~ gii thiu sn phm ca mnh sang th
trng Php.

Nhng ngi bn ca ti khng ni ting. H khng nm trong danh sch nhng ngi giu
c nhng h ~ x}y dng cho mnh mt s nghip tuyt vi bng tt c kh nng v{ nim
am m. V{ hn ht, h hon ton hi lng v nhng g mnh ~ l{m.

Khi ni v cng vic, ngi Ph|p thng dng t mtier, vi ngha gc l{ dch v.
}y l{ mt t rt c ngha. N mang h{m l{ phc v cho nhu cu ca bn thn, phc v
nhu cu ca ngi khc v hon ton hi lng vi nhng g mnh ~ cng hin. S th{nh t
khng n t nhng li nhn xt bn ngoi, m t chnh bn thn, t s ham hiu bit, t
kh nng, nim am m, v{ t lng t}m ca bn. iu n{y cng xut pht t nhn thc ca
chnh bn ting ni su thm bn trong bn s mch bo cho bn bit }u l{ iu tt nht

Mt s nghip th{nh cng i hi c hai kha cnh: nng lc cng hin v s tin tng,
ng h ca mi ngi.

nn lm.

Nh trng hp b|c s Fiona Wood, c y ~ khng th c nhng ng gp ngha nu


khng c nng lc. Lng t}m ngh nghip cng l{ nh}n t quan trng gp phn lm nn
s nghip ca c y. Nhng ai bit c y u ni rng: Lng trc n v nhng cam kt gip
ngi khc l yu t quan trng khng km nhng tin b ca k thut. Fiona khng
ch l mt b|c s c nng lc, m{ cn l{ ngi c . C y c mi ngi tin tng nh
nng lc v{ y c ca mnh. Trong trng hp khng may b bng, bn s ch mun c
chnh c y cha tr.

iu c ngha l{ bt c ai, k c bn, u c th chn cho mnh con ng ring


to dng s nghip. Khng cn phi l mt thin t{i hay l{ ngi c kh nng vt tri nh
Fiona Wood, song bn vn c th tr th{nh ngi xut sc trong lnh vc ca mnh.

Tht |ng bun, trong chng ta nhiu ngi vn chp nhn mt v tr tm thng v ri
t chn ght bn th}n mnh. Nh t|c gi Roger v{ Rebecca ~ ni: Nhng ngi lao ng
tm thng s l nhng nh{ l~nh o ti v l nhng ngi lm vic nhm ti. Vic tng
lng hay s tin c khng lm h bn tm. Nhn chung, nhng ngi n{y thng lo s v
lun cm thy chn nn. H hu nh khng tm thy nim vui trong cng vic. Vy ti sao
bn khng phn u tr thnh mt c nhn xut sc? Nh th, bn thn s c nhiu cng
hin hn, tr nn vui v hn, thu nhp cao hn, uy tn ng{y c{ng c nng cao v nhiu c
hi tuyt vi s n vi bn.

Hn na, thi im tt nht bn bt u xy dng mt s nghip tuyt vi l ngay


by gi. Du th gii hin i lun n giu nhng bin ng kh lng, song n cng m ra
v s nhng c hi nm ngoi sc tng tng ca bn.
Chia s ca Stephen

Nhiu nm v trc, cha ti ~ dng mt cn nh{ g nm gn cng vin quc gia


Yellowstone, thuc b T}y nc M. Ngi nh tng l{ ni ghi du bao k nim ca gia nh
ti sut gn mt th k. Mi g c trng ca cn nh{ tht th}n thng. Pha trc nh l
h nc xanh ngt t thng ngun d~y Rocky xung. Sau nh l rng thng xanh ngt
ngn tri di t nh ni n tn b h. Tt c lm nn mt khung cnh thanh bnh, th
mng nh tranh v. }y, dng nh ch c ting c quy nc l ting ng duy nht.

Vo mt m khuya ma h nm 1959, s thanh bnh ca ni n{y khng cn na. Mt trn


ng t khng khip ~ xy ra. H nc nh nghing hn i. C|c th{nh vin trong gia nh
k rng h nghe thy ting nc cun cun tun chy, nhng tri bn ngoi qu ti nn
khng th bit c chng chy v pha n{o. Th}n c}y rp la lit trn mt t. Con
ng v ra thnh nhiu mnh. Ni sp lm cho hng triu khi | ln xung dng sng
gn . Sau m kinh ho{ng y, mt ci h mi xut hin.

Nhng bin i ti vng t xinh ti n{y cng l{ mt minh chng cho nhng nguyn tc
hot ng c bn ca t nhin. Chm s}u bn di v thanh bnh, yn trn mt t li l
nhng tng a cht c bi p qua thi gian, v bt thnh lnh mt trn ng t xy n
~ l{m thay i tt c.

Chng ta ang sng trong thi i lun bin ng khng ngng, mt th gii mi ang
lt xc qua tng ngy. Nn kinh t lun n cha nhng thay i ngm, v{ km theo l{ c
hi cho tt c mi ngi.

Cc bin ng ca nn kinh t din ra theo chu k. Nhng ngi nng dn thuc th h


u tin ~ l{m cho th gii c nhng thay i ln lao khi h c th to ra ngun thc phm
di d{o hn rt nhiu so vi c|ch sn bt v{ h|i lm ca thi k trc . V{ vi s h tr
ca my mc, mt cng nhn trong thi i cng nghip li lm ra s lng sn phm vt
tri so vi mt nng dn.

Hin nay, nhng thay i ln lao ang din ra trong x hi hin i, bi chng ta ang

Nn kinh t ng i ang c nhng thay i ngm v cng vi n, nhiu c hi mi ang


m ra cho tt c chng ta.

chuyn t thi i cng nghip sang thi i tri thc.

Trong thi i nng nghip, mt nng dn c th to ra sn phm nui sng anh ta


v mt trm ngi khc. Trong thi i cng nghip, mt cng nhn c th sn xut lng
sn phm cho anh ta v{ h{ng ng{n ngi khc. Vy mt cng nhn trong thi i tri thc c
th sn xut c g? Liu c gii hn no cho h khng?
Cu tr li l khng c gii hn. }y chnh l tin tt lnh v thi i m{ chng ta ang
tin ti, l{ thi i ca tri thc.

Cu chuyn sau }y s l{m r hn iu chng ti va khng nh.

Jean l cng nhn lm vic trong xng sn xut my bay. Mi ngy ch bt u cng
vic lc 9 gi sng v chic sng bn c l cng c lm vic chnh. Nhim v ca Jean l bn
nhng con c c dng vo cnh my bay, ht chic n{y n chic khc. Bui tra, Jean
dng ba vi ng nghip. Sau ting ci bo hiu vang ln, ch li tip tc cng vic vi
chic sng bn c sut bui chiu.

l{ mt quy trnh c lp i lp li, t ngy ny qua ngy khc, ht nm n{y qua


nm kh|c. Tt c nhn vin ti cc x nghip, cng s cng trong tnh trng tng t. Ngy
no h cng phi thc hin cc loi bo co theo mu, lin lc vi cc khch hng quen
thuc v nhn nhng n t hng ging nh c. Khi ng h ch 5 gi chiu, tt c mi
ngi cng tr v nh

Liz, con gi ca Jean, hin ang l{m vic trong nh my sn xut my bay m c tng
l{m trc }y, nhng tnh cht cng vic ca c hon ton khc vi cng vic ca m lc
trc. Nhng cng vic m m Liz l{m trc }y ~ c c gii ha. Gi }y Liz l{ mt
thnh vin trong nhm lm vic a nng, h va l nhng chuyn gia ti chnh - tip th,
va l nhng k s c vn cp cao. Hng ngy, nhim v ca c l phi tm ra cch gii
quyt nhng vn nh: L{m sao lp ghp cc b phn ca my bay li vi nhau nhanh
hn? Chuyn g s xy ra nu lp v ca cnh my bay b gi chm? L{m sao gia tng sc
bn cho cnh my bay?

Gia thi i tri thc v thi i cng nghip ~ c s khc bit rt ln. Trong thi i
tri thc, th gii cn nhng ngi nh Liz. Trong thi i cng nghip, ngi cng nhn b
xem nh nhng c m|y v tri v gi|c. Cng vic ch}n tay l{ t m t cng vic ca h.
Lc , ngi ta khng mong i nhng ng gp c bit t cng nhn v mc nhin xc
nh chic m|y nng bnh ch c th nng bnh ch khng th m nhn chc nng n{o
khc.

Mt cng nhn c tri thc khng phi l mt c my, bi khi h s tm gii php cho
cc vn . H s nhn ra rng kh nng cng hin ca con ngi l v hn.

Gn }y mt b{i b|o ~ vit rng trong tng lai, nhng cng vic tt s ngy cng
khan him v n ch dnh cho nhng ngi nng ng, khng ngi i mt vi nhng c hi
v thch thc mi.

Trn thc t c hi khng h khan him, m{ ngc li, chng ang m ra cho tt c mi
ngi.
Thi i ca ch tr cp hu tr ang thoi thp v{ nhiu kh nng s chm dt vnh vin.

Trong thi i tri thc, thay i l{ iu tt yu. Khi chuyn t thi i cng nghip sang
thi i tri thc, mt h qu khng mong i l{ nhng cng vic mang tnh n nh, lu
di s bin mt. Thi i ca ch tr cp hu tr ang thoi thp v{ nhiu kh nng s
chm dt vnh vin. Hin nay, h{ng trm cng ty ln nht th gii ang cung cp cho nhng
nhn vin mi mt chnh sch tit kim tin hu tr theo k hoch 401(k)(2) hoc k hoch
tit kim bng c|ch u t theo nh mc.

Tuy nhin, trong thi i y ri ro nhng cng ht sc th v ny vn tn ti nhng


mt tch cc: bng cch tr thnh gii php cho nhng vn trng yu, bn c th m
bo c tng lai ca mnh.

Thay v c th|i phng th vi xu hng pht trin hin nay, chng ta nn ch{o n
mt th gii y th th|ch nhng nhiu c hi. Trong thi i tri thc, khng c gii hn
cho nhng thch thc, vn ch l bn lnh ca chng ta.

KIN THIT MT S NGHIP TUYT VI

n }y hn bn ~ c c|i nhn bao qu|t v mt s nghip thnh cng m chng ti


mun cp trong quyn sch ny.

T career trong ting Anh c ngun gc t t carrire trong ting Ph|p, ngha gc
ca t n{y l{ di chuyn vng quanh trong vng trn. Carrire cn c ngha l{ m |,
ni con ngi lm vic ct lc khai th|c |.

Tht khng may, nhiu ngi trong chng ta ang l{m vic trong tnh trng ny: h
cm thy nh mnh ang i trong mt vng ln qun khng li thot hoc cm thy mnh v

ng t hn ch mnh trong khun cht hp ca nhng t tng c, ng t bng lng vi


v tr tm thng trong cng vic.

dng nh nhng t nhn lm vic m |.

Nu cm thy cng vic hin ti ca bn cng ging tnh trng trn, th }y chnh l{ thi
im bn thay i suy ngh. ng t hn ch mnh trong khun cht hp ca nhng t
tng c, ng t bng lng vi v tr tm thng trong cng vic, ng chp nhn l mt
mt xch v cm trong c my khng l nhng khng mc ch, khng l tng. Bn v vn
ny, mt nh bnh lun ~ a ra nhn nh kh| x|c |ng: Trong nn kinh t cng
nghip, mt ngi c th lm vic trong khi tri tim v khi c ca h khng vo cng
vic. Nhng vic ny s khng th xy ra trong thi i tri thc.

Thi i tri thc lun yu cu chng ta phi i mt v tm ra cu tr li cho nhng vn


cn tn ti ca th gii. N i hi chng ta phi nhn vo nhu cu ca con ngi, s
ngho i, nhng hiu lm, ni au, s ngu dt v ni s h~i ni vi th gii, nh b|c s
Fiona ~ tng ni: Nht nh phi c c|ch kh|c.

Trong thi i cng nghip, mi ngi thng cm thy mt mi vi cng vic rp


khun my mc, v kt qu l h ~ tm c|ch trn vic. Trong thi i tri thc, mi th
~ thay i. Bn c t do nh ot cng vic, pht huy ht kh nng v{ nim say m,
lm nn nhng iu khc bit m nhng ngi khc khng th l{m c.

Ngay t by gi, bn hy bt u to dng cho mnh mt s nghip tuyt vi.

Quyn sch ny gm 2 phn. Phn th nht s gip bn tr li cho cu hi: Bn s cng


hin nhng g?. Phn th hai s gii |p thc mc: Lm th n{o cng hin?. }y l{ hai
nn tng thit yu xy dng mt s nghip tuyt vi.

KHI QUT CHNG 1:

BN S CNG HIN NHNG G?

Khi mi vo ngh, i lc nh{ vn tr Charles Dickens cm thy b tc. V v bn a


con, thm mt a na sp cho i, tt c u sng nh v{o ng nhng Dickens li ang
tht nghip. S ho{i nghi v{o nng lc bn thn v p lc v kinh t khin ng khng th
tm thy cm hng sng tc. Khng bit bao m Dickens ~ lang thang trn khp cc
ng ph London cho n sng.

Qua nhiu ln ni chuyn vi nhng ngi n xin trn ph, tn mt chng kin cc vn
x hi nhc nhi nh: tnh trng tr em b bc lt sc lao ng, s i ngho, tuyt vng,
nh{ vn tr ~ dn dn hnh th{nh tng. Hn lc n{o ht, c mong gip nhng
ngi ngho kh li tri dy mnh m trong ng, v Dickens bt u nhn nhn nhng kh
khn ca mnh theo mt hng mi. L{m sao thay i? Ngoi bn thn, Dickens cn c
g kh|c gp phn lm cho th gii tr nn tt p hn?

Ngy 14 thng 10 nm 1843, Dickens ngi vo bn v bt u vit. Vi ngun cm hng


mi m va c khi gi cng vi ti cm bt ca mnh, Dickens hy vng s sng to nn
mt quyn sch c th l{m thay i th gii cng nh tng lai ca chnh mnh. Sau su
tun, cun A Christmas Carol c xut bn. Truyn c ni dung i ngc li vi quan nim
o c truyn thng thi by gi. Tuy nhin, tc phm ~ nhanh chng g}y c ting
vang v{ l{m thay i quan nim ca d lun x hi. Mt s nh quan st cho rng s ra i
ca tp s|ch n{y cng gp phn t|c ng n phong tr{o u tranh ang d}ng cao ca cuc
Cch mng x hi ti Anh trong giai on .

Vi Dickens, thnh qu trn |nh du s khi u cho thi k thng hoa trong s
nghip vn chng ca ng. Nh cun tiu thuyt, ng tr nn gi{u c, c vn u t
vo h thng gio dc v lp qu t thin Urania Cottage nhm h tr ngi ngho.
iu g ~ khin Dickens ly li tinh thn v quyt tm to dng s nghip ca mnh?
Bi trn ht, nh{ vn tr ~ bit cch kt hp kh nng thin ph, nim say m, ting gi
ca lng t}m c nhng ng gp tuyt vi cho th gii.

Sau khi tham kho h{ng ng{n ngi ang tm c|ch ph|t trin s nghip ca mnh,
chng ti c th kt lun rng nhng g ng vi Dickens th cng ng vi tt c mi
ngi. V tt nhin, n cng ng vi bn. Hy tm cho bn thn mt cng vic m bn c
th: (1) pht huy tt c t{i nng, (2) dc cn am m v{ (3) d{nh trn tm huyt. Nhng
cng vic y khng ch phc v cho li ch ca bn thn m cn v nhng mc tiu ln hn,
l{ hng ti cng ng v x hi.

Trc tin, hy bt u hnh dung vin cnh v nhng nm th|ng cui i ca bn. Khi
kt thc con ng s nghip v nhn li, bn thy nhng g?

Bn ~ c nhng ng gp tuyt vi hay ch l mt ngi tm thng? tr li cho


cu hi ny, cch tt nht l bn hy tho ra mt danh sch m chng ti gi l Bn mc
tiu phn u.

Bn nn ghi nh mt nguyn tc c bn l hy cn nhc tht k v mi vic 2 ln: u


tin l{ trong suy ngh v{ sau l{ p dng vo thc t. Ly v d v vic xy nh. Nu l
ngi khn ngoan, trc khi u t tin bc v cng sc cho vic xy dng ngi nh{ m

Phn ln thi gian trong cuc i bn l dnh cho cng vic, vy ti sao bn thn khng s
dng thi gian v cng sc to dng cho mnh mt s nghip tuyt vi?

c, bn cn thit lp mt k hoch c th.

Phn ln thi gian trong cuc i bn l dnh cho cng vic, vy ti sao bn thn khng
s dng thi gian v cng sc to dng cho mnh mt s nghip tuyt vi, thay v
chp nhn mt cch th ng nhng g s n. Hy t tho ra cho mnh mt Bn mc tiu
phn u trong s nghip.

Bn mc tiu phn u tp hp tt c nhng lnh vc m bn thn bn tht s mun


th sc v n s tr thnh kim ch nam cho s nghip ca bn. Vi mc tiu ny, bn ~ c
nhng nh hng c bn cho con ng s nghip ca mnh.

Theo Peter Hawkins v{ Nick Smith, bc khi u mt s nghip tuyt vi l khi bn


ngng t nhng cu hi nh: L{m sao ti c tin c?, m{ bt u hi: Ti c th
l{m nn iu g khc bit? Ti mun li nhng g?.

Bn mc tiu phn u l cu tr li cho tt c nhng cu hi trn.

}y l{ Bn mc tiu phn u dnh ring cho bn thn nn bn c quyn vit n theo


bt c cch no bn mun. Di }y l mt vi v d:
Nu ai cn mt chic trc thng c th bay cao hn hay nhanh hn thng
thng, theo ti, cn phi tm ra loi vt liu lm gim nng n mc ti thiu v{ tng
sc bn ti a cho ng c.

- Katherine Bicer, k s vt liu

H~y gi n ph|i p thng ip rng tr thng minh to nn v hp dn nhm ngn


chn ni m nh ca h v vn cn nng v{ ng vin nhng ph n tr rng, hy l
chnh h, ch khng phi ch l v b ngo{i.

- Tin s Vidushi Babber, nh{ t}m l v{ gi|o dc hc

Ci tin mi trng lm vic l{m tng s thoi mi v tinh thn v phng trnh tai
nn trong lao ng. Bng cch to nn mt mi trng lao ng o{n kt v an ton, ti
mong mun thc hin c iu .

- Brian Ness, k s an to{n lao ng

Cng vic ca Jamie Donalds l cu sng nhng cy ht d v mc tiu ngh nghip ca


anh y l chng li cc loi bnh tt ang hy hoi dn nhng khu rng ng bc nc
M. Chng ta cn h{nh ng lm cho cuc sng tr nn c ngha hn }y l{ mc tiu
ca i ti.

- Jamie Donalds, ngi trng rng

L{ ngi qun l tp o{n vi hn mi nm l{m vic v tr nh hng v{ {o to,


ti ~ nhn ra rng, vic quan trng m bn thn mun thc hin l{ gip ngi khc to
nn iu khc bit. l{m c iu , h cn tm ra nim am m v{ mc tiu trong cng
vic.

- Julia Tang Peters, Trng b phn {o to

to nn mt s nghip thnh cng, bn phi c nhng ng gp to ln v cng hin


nhng iu khc bit nhng thc s ngha vi bn cng nh nhng ngi xung quanh.

Nu mun tm vic lm, bn ch cn chun b h s xin vic. Nu mun to dng s nghip


tuyt vi, bn cn c Bn mc tiu phn u.

Vic thit lp Bn mc tiu phn u l{ bc u tin ca mt s nghip v i.

Phn u ca quyn sch s gip bn lp nn Bn mc tiu cho ton b s nghip ca


mnh, nhng }y khng phi l cng vic n gin c th hon thnh trong thi gian
ngn. Mun thit lp cho bn thn mt Bn mc tiu phn u c tnh kh thi, iu y i
hi bn phi c s nghin cu y , chi tit v kh nng, am m v{ t}m huyt ca chnh
mnh. Ngoi ra, vic ny cn yu cu s cn nhc mt c|ch nghim tc ng c trong cng
vic, hn na, bn phi x|c nh c }u l{ nhng iu m nhn vin v khch hng cn
mnh. Da vo minh ha trang sau, hy dnh thi gian suy ngh tht k tho nn Bn
mc tiu phn u cho ring mnh.

Ti ngh bn vit Bn mc tiu phn u cho tng v tr v tng d n m bn tham


gia, cng nh cho to{n b s nghip ca bn thn.

Bn c mt th mnh m khng th tm c }u kh|c, l{ bn sc ring c c


kt t t{i nng, am m v{ t}m huyt ca chnh mnh. Khi th mnh ca bn tng ng vi
yu cu ca th trng, h~y ph|t huy nng lc ca mnh lm nn nhng iu khc bit.

Nu mun tm vic lm, bn ch cn chun b h s xin vic. Nu mun to dng s


nghip tuyt vi, bn cn c Bn mc tiu phn u.

Chia s ca Jennifer

Theo thi gian, tm nhn v kh nng cng hin ca bn thn s m rng v{ iu ny c th


thay i hon ton cuc sng ca bn. Khi 14 tui, ti ~ bt u i l{m. Ti l{m vic v
mun c th th|ch, c cng nhn, v{ c c hi cng hin nhng i khi ti l{m vic
ch kim sng.

Ti ~ tng lm k ton ti mt chi nhnh thuc h thng nh hng Taco Bell, th kho v
thu ngn ti mt ca hng tp ha, bn qun o do, phc v bn ti nh hng Mexico, nhn
vin t vn ca t chc bo v sc khe. Nhn v{o con ng s nghip ca ti trong vng
by nm , bn s thy l{ nhng cng vic chng c g |ng ch v s hi ti sao ti
lm nhng cng vic ny. Mc tiu ca ti lc l{ i l{m c thm kinh nghim sng, v
c tin trang tri cuc sng hng ngy.

Maya Angelou(3) ~ ni rng: Bn khng th tr th{nh iu m bn cha tng thy. Ti ln


ln trong ngho kh mt lng qu nh. Khi ti ln trung hc, m ti mi tt nghip cao
ng. Theo ti c bit, b l ph n u tin ho{n th{nh chng trnh cao ng trong lc
va hc va mt mnh nui dng ti v{ em trai. Lc ti tng ngh rng vic ri khi
lng qu, tt nghip cao ng v c mt cng vic tt dng nh rt xa tm vi.

Sau , vi t c|ch l{ mt c nh}n, ti ~ kim c khong 10.000 -la khi m nhn


vic ging dy phng ph|p truyn t thng tin bng li ni. l{ mt khon tin ln v
phn nhiu c dng trang tri cho vic hc tp ca ti. S tin ny khng ch c
ngha h tr v vt cht m cn gip ti nhn ra nhng kh nng cn tim n ca mnh.

Xin cc bn ng hiu lm, bi ti khng c cho rng mnh c sc nh hng n nhiu


ngi, v khi , c nm m ti cng chng d|m ngh n mt ngy mnh s cng vit sch
vi Stephen R. Covey! Nhng khi ng lp, ti pht hin thy bn thn c kh nng giao
tip v rt gii lm bn vi nhng con s - mt s kt hp y tng phn. Ti pht hin
mnh c th tm ra li gii cho mt vn ton hc phc tp v trnh by n mt c|ch n
gin. Ti c th phn tch mt vn kinh t hc ba, ng thi gii thch cho mi ngi ti
sao h nn quan t}m n vn !

Trn bc ng nng cao nng lc ca bn thn, ti tip tc tham gia rt nhiu d n khc
qua hnh thc lm vic bn thi gian, chng hn nh: ci tin quy trnh ti ca hng bn s
cc thit b t ng, nng mc n b cho cng nhn ti mt nh my sn xut v nhiu
cng vic khc na.

Khi n phng vn cho v tr cao nht ti Accenture - mt cng ty t vn kinh doanh quc t,
ngi phng vn ~ ni rng ti hiu v nhng thay i trong qun l cn nhiu hn c ng
y. Kinh nghim lm vic ti Accenture gip ti t tin v{o nng lc ca bn th}n khi m
nhn nhng v tr quan trng ti FranklinCovey. Ti }y, ti ~ thuyt trnh trc hn
30.000 ngi, t vn cho kh|ch h{ng n t 48 bang ca M v 15 quc gia khc nhau.

Cng vi nhng bc tin trong cng vic, ci nhn hn hp v s c lp ca c gi 14 tui


trc kia ~ khng cn na, thay v{o l{ tm nhn rng m hn.

Khi ti bit cch tn dng th mnh ca mnh, Bn mc tiu phn u ca ti dn c thm


nhng thnh tch ni bt. Tuy nhin, bt kp vi nhng thay i trong cuc sng, Bn
mc tiu y cng ~ c nhng iu chnh so vi ban u. }y l{ Bn mc tiu phn u hin
ti ca ti:

Ti FranklinCovey, ti p dng nhng kin thc v kinh t v kh nng truyn t nh mt


knh truyn dn nng lng. V quyn li ca kh|ch h{ng v{ i ng nh}n vin ca chng
ti trn ton th gii, phng ch}m ca ti l lun ci tin chin lc bn hng v giao hng
hiu qu.

KHI QUT CHNG 2

BN S CNG HIN NH TH NO?

Khi t mnh vit ra Bn mc tiu phn u, tt nhin bn s mun bin nhng iu y


tr thnh hin thc.

Rt nhiu ngi ~ khng th to dng cho bn thn mt s nghip tuyt vi bi h ch


bit ch i mt cch th ng mi th s t n vi mnh. Bn s nghe nhng li than
phin nh:

Ti khng bit lm th n{o |p ng yu cu ca cng vic.

Ti khng quen bit ai trong cng ty y c. Lc no mi ngi cng hi rng ti c quen


ai khng.

Ti khng c {o to cho cng vic .

Ti khng bit c|ch to mt CV(4) tt.

Ti ~ np n cho v tr , nhng h ~ khng gi ti.

Chng ti cho rng nhng vn trn vn tn ti, v ai cng c lc phi i mt vi


nhng iu khng mong i. Thc t cho thy nhng ai xut thn trong hon cnh kh
khn thng phi vt qua rt nhiu ro cn c th gi{nh c v tr |ng k trong cng
vic hay x hi. Tuy nhin, trong thi i ngy nay, bt chp nhng thch thc v c nhng
c hi m lch s, x hi hay hon cnh sng t ra trc mt, bn lun c nhiu la chn
cho con ng s nghip ca mnh.

, bt chp nhng thch thc v c nhng c hi m lch s, x Trong thi i ngy nay
hi hay hon cnh sng t ra trc mt, bn lun c nhiu la
chn cho con ng s nghip ca mnh.

V{ c nhng cng hin v i, nhiu ngi ~ chn c|ch vt qua cc th thch. Nu


Susan B. Anthony, n gi|o vin ~ cng hin c cuc i v quyn bu c cho ph n M,
khng chn con ng tranh u m dnh thi gian than vn vi nhng b ni tr khc,
th yu t cng bng nc M s ra sao? Nu Konosuke Matsushita, ngi ~ mt tt c
trong Chin tranh Th gii th 2 khng quyt tm xy dng li tp o{n m{ ng{y nay mi
ngi bit n vi thng hiu Panasonic, ngnh cng nghip in t ca nc Nht s i
v }u? V{ ngh thut ng i th gii s thiu vng ngh s violin h{ng u nu Itzhak
Perlman (ngi Israel) u h{ng cn bnh bi lit khin ng tn ph sut i?
Nu bn ch i ai s dn ng cho mnh, gip mnh vt qua c|c chng ngi vt,
bn s khng bao gi kh|m ph| c nhng kh nng cn tim n ca bn thn. Nhng ai
mun c c mt cng vic tt u khng ngi kh khn, vt v tr th{nh ngi u

Ch nhng ai thc s quyt tm to dng cho mnh mt s nghip thnh cng mi c th


dnh thi gian xc
nh mc tiu phn u v xy dng k hoch c th nhm bin c|c tng y thnh hin
thc.

tin tm ra gii php cho vn .

Tuy nhin, trong qu trnh to dng mt s nghip thnh cng, rt him trng hp ri
vo b tc tht s, m phn ln ch l vn v thi gian. Tnh trng cng vic hng ngy
qu ti khin chng ta khng c thi gian hoch nh nhng iu mnh mun thc
hin. Ht nm n{y qua nm kh|c chng ta c tip tc chu trnh quen thuc y, v ta t an i
bn thn rng Sang nm, mi th s khc. Mnh s quay tr li trng v s bt u mt
cng vic mi. Nhng sau , mi th vn gi nguyn np c. Ch nhng ai thc s quyt
tm to dng cho mnh mt s nghip thnh cng mi c th dnh thi gian x|c nh
mc tiu phn u v xy dng k hoch c th nhm bin cc tng y thnh hin thc.

Trong phn hai ca cun sch, chng ti s tho lun v nhng cch thc to dng
mt s nghip tuyt vi: Bn s bit cch vn dng nng lc ca bn th}n gii quyt
nhng kh khn ca t chc, ch khng phi mang n rc ri cho h; hoc bn s khm
ph| ra c|ch x}y mt ngi l{ng vi nhng ngi cng s bit trn trng c|c ng gp ca
mnh.

phn cui ca quyn sch, bn s tm ra cu tr li cho nhng cu hi thng gp,


nh:

Th no l mt CV n tng?

Trong th xin vic, ti nn cp nhng g?

Trong s h{ng trm ng vin, lm th no m h s ca ti c th vt qua


nhng ngi kh|c c mi phng vn?

Nhng tng cho mt cuc phng vn thnh cng?

Ti ang c mt cng vic v cn gi ly. Nhng ng{y qua ng{y, n khng khin
ti cm thy hnh phc v bn th}n cng khng nhn ra mnh ang i ng
hng trn con ng s nghip, vy ti phi lm g?
Nu bn c iu kin v kinh t v c mi quan h tt, tht d tm c mt
cng vic. Nhng nu ch mi bt u, khng c g v{ cha ai bit n nh ti,
ti phi lm g?

Trong quyn sch, mi chng u cung cp nhng phng thc gip bn p dng vn
hiu bit m bn th}n c c nhm xy dng mt s nghip tuyt vi. Ngoi ra, cun sch
cn trnh by mt phn c bit vi tn gi Cho i nhn li.

Cch tt nht tip nhn kin thc t quyn s|ch n{y l{ hng dn li cho ngi khc
ni dung bn ~ hc. Do , bn nn tm cho mnh mt i t|c, chng hn nh ng
nghip, mt ngi bn, hay mt thnh vin trong gia nh truyn t li nhng kin thc
m bn ~ lnh hi. Bn c th p dng nhng ch dn trong phn Cho i nhn li hoc
l{m theo phng ph|p ring ca bn.
CHNG 1 BN S CNG HIN NHNG G?
Khi qut ni dung

Lm th n{o nhn bit th mnh ca bn th}n dn ht t{i nng v{ t}m


huyt vo cng vic?

Lm th n{o tm ra ng lc trong cng vic v tr th{nh ngi tr ct trong


t chc?

L{m sao x|c nh lnh vc bn mun cng hin v xc lp Bn mc tiu phn


u?

NHN BIT TH MNH BN THN


x|c nh xem bn thn c th cng hin trong lnh vc n{o, trc ht, bn phi nhn
bit th mnh ca chnh mnh.

Sau }y l{ mt s cu hi dnh cho bn:

Bn c cm thy u oi v{o u gi v cui gi lm vic?

Bn c cm thy mnh b |nh gi thp hoc khng c bit n trong cng


vic?

C phi tin bo him v cc phc li khc l l do chnh khin bn duy tr cng


vic hin ti?

C phi lc no bn cng l{m ra v mnh ang rt bn rn?

Bn c cho rng nhng cng vic quen thuc phi ho{n th{nh h{ng nm l{ nh{m
chn?

Bn c cm thy cng vic ca mnh tht v ngha?

V cu hi quan trng nht: Kh nng ca bn c vt tri so vi yu cu cng vic hin


ti?

Nu bn tr li c cho bt k cu hi no trn, trng hp ca bn c th c xem


l mt trong nhng vn nng trong thi i hin nay.

}y chng ti ang cp n vn tim nng v tn ca con ngi ang b b ph


v cng vic hin ti ~ khng to c hi bn pht huy kh nng tim n ca bn thn.
Phn ln chng ta vn cha khai th|c ht tim
nng ca bn thn trong cng vic.
Mi c| nh}n u c t{i nng v{ phm cht thc hin nhng vic m chng ta khng
ng ti.

Nh tm l hc ni ting William James ~ ch ra rng: Phn ln chng ta vn cha


khai thc ht tim nng ca bn thn trong cng vic. Mi c| nh}n u c t{i nng v{
phm cht thc hin nhng vic m chng ta khng ng ti. }y c th l thi im
thot ra khi ci khung gii hn , thay v gung cng vic nhn chm bn.

Mt khc, khi nhng ngh tip tc b t chi, bn c th b mt vic lm v cm thy


mnh khng cn gi tr.

Trong chng n{y, chng ti s gip bn nhn bit v pht huy th mnh ca mnh,
t c nhng ng gp mang du n ring. Nu bit cch pht huy ti a th mnh ca
bn thn, bn hon ton c th t c thnh cng trong s nghip.

Di }y l{ c}u chuyn ca mt ngi bn:

Mi }y ti c dp tr chuyn vi mt thanh nin chng 30 tui. V{i nm trc, anh ~


tt nghip i hc vi tm bng loi u. Bng nng lc ca bn thn, anh c quyn chn cho
mnh mt cng vic nh . Hin ti, anh ang l{m vic cho mt cng ty v dch v ti chnh.

Ti trao i vi anh mt vi vn nh: Chin lc u tin h{ng u ca cng ty anh


hin nay l{ g?. V{ anh y ~ khng th tr li cu hi ny.

Ln cui anh gp v ni chuyn trc tip vi sp v vai tr ca mnh trong vic hon
thnh nhng vn u tin ca t chc l{ khi n{o?. Anh cho bit ngoi tr ln phng vn
tuyn dng ba nm trc, anh vn cha trc tip gp sp ln no khc.

Cui cng, ti hi anh y: Anh ~ l{m c g cho t chc ca mnh?. Anh suy ngh mt
lt ri ngp ngng ni: Nm ngo|i, ti ~ gip cng ty tit kim c 500.000 -la.

Ti hi tip: Ngo{i anh ra, c ai bit v iu khng?.

V anh |p: Mi tun ti u lm bo co gi sp... nhng ti ngh l{ ng y ~ khng


c n n.

Gng mt anh l r v chn nn v ti c th hiu c tnh cnh ny. Ngun nng


lng trong anh y ~ cn kit, lng nhit tnh cng ~ tan bin.

V mi hon thnh nhng cng vic thng ngy, anh y ~ l~ng qun c m ca bn
thn v nhng cng hin ln lao. Khi bng lng vi nhng cng vic khng xng tm, anh
y ~ t h thp gi tr ca bn th}n.
Trong trng hp ny, khng th ph nhn rng mt phn li l do s yu km ca
ngi l~nh o, nhng trong mt chng mc n{o , nguyn nh}n cn do ngi thanh nin
kia ~ chp nhn iu xy n vi mnh.

Anh y ~ |nh mt gi tr ca bn thn.

BN L NGI DUY NHT V KHNG TH THAY TH


Nhn chung, c mt nguyn nhn ph qut l gii cho tnh trng nhiu ngi khng hi
lng vi cng vic ca mnh. Nguyn nhn ny bt ngun t vic nhng ngi n{y ~ khng
c c ci nhn khch quan, ton din v chnh bn thn h.

Gi tr con ngi bn khng nm cc biu hin bn ngoi m xut pht t cc phm


cht bn trong. Bn cn bit rng trong bn cn rt nhiu kh nng tim n. Bn khng phi
l mt ci my nhn lnh t ngi khc, m bn thn c quyn la chn tr th{nh ngi
m mnh mong mun.

Trong chng ta, rt nhiu ngi |nh gi| gi| tr bn thn bng cch so snh mnh vi
nhng ngi khc.

Mt s khc li ly vt cht l{m tiu ch x|c nh gi tr ca bn thn hay gi tr ca


nhng thnh qu h t c.

Cc kt qu nghin cu trong 30 nm gn }y u ch ra rng lng bng khng phi l


nguyn nhn chnh khin con ngi ph|t huy nng lc. Mc lng l{ th m h mong ch,
ch khng phi l{ ng lc khch l, bi ai cng c mong mun chnh |ng l{ c tr
lng tng xng vi cng sc lao ng. Hn na, mt nh nghin cu ~ a ra kt lun
rng: Nu mt ngi c hng mc lng cao km theo ch phc li rt tt li chn
ght cng vic ca mnh, iu y cng khng c g ngc nhin. Nhiu ngi ~ quyt nh
chn cng vic khc vi mc lng thp hn v ch ~i ng khng tt bng, nhng cng
vic to ng lc cho h phn u... Nhiu ngi khc li s dng thi gian sau gi lm
vic v trong ngy ngh cui tun lm nhng cng vic khng cn th lao vi s nhit
tnh, hng h|i m{ h khng c c khi lm vic chnh thc. Ci h cn khng phi l vt
cht, m l s trn trng.

Mt v{i ngi li ly nhng tiu chun ca ngi kh|c l{m cn c |nh gi| bn thn v
c mi chy theo ci bng ca ngi kia. H ~ |nh mt bn sc ring ca mnh, hay ni
cch khc, h ~ b |nh cp c im nhn dng. Do ~ |nh mt nhng gi tr ring ca
chnh mnh nn nhng ngi ny khng cn kh nng to ra nhng cng hin phi thng.

Charles Handy(1) nh l lun qun tr ni ting ngi Anh, ~ chia s: Chng ta c th


nh ngha th{nh cng l{ khng thua km h{ng xm... Nhng nu bn tht s xem cu tr
li trn l{ nghim tc, iu y tht tai hi.
Khng mt ai kh|c c c nhng th mnh, kinh nghim v s kho lo m bn c. Ti
nng ca bn l duy nht v khng trng lp.

Khng ngi no ging bn. Bn l duy nht. Khng mt ai kh|c c c nhng th


mnh, kinh nghim v s kho lo m bn c. T{i nng ca bn l duy nht v khng trng
lp. Do , khng mt ai khc c nhng cng hin ging bn.

Sau nhiu nm l{m vic vi cc cng ty du m v nhiu trng i hc khc nhau,


Charles Handy vn khng cm thy hi lng vi cng vic ca mnh v{ ng i n kt lun
l{ mnh ~ chn nhm ngh. Sau ng lit k ra nhng kh nng c bit, nim am m v{
quyt nh bt u mt cu chuyn mi trong s nghip ca mnh.

Charles k li: ng hm sinh nht ln th 49, ti thc dy sm hn thng l. C th


bn s ngh }y khng phi l s kin |ng ch , nhng chnh thi im n{y ti m h
nhn ra s v ngha l{ c tht. V ngy hm nay s l{ ng{y u tin tht s c ngha trong
phn cn li ca i ti. Ti c th mt vic, nhng l{ la chn ca bn thn. Tt nhin,
ti khng gi l{ tht nghip m{ ti ngh rng mnh ang lp danh mc u t.

V Handy tht s khng tht nghip, m{ n gin l{ ng thay i t duy ca mnh. Rt


nhiu cng vic c ngha quan trng v{ c|c kh|ch h{ng ang i ng. ~ t lu, ng khng
cn xem mnh nh mt b|nh rng trong c my t chc, m{ l{ ngi u t th mnh ca
bn th}n. iu y cng tng t nh vic u t v{o c phiu v c phn, song trong
trng hp ny, vn ca Handy hi kh|c thng, bao gm c tim lc kinh t v kh nng
vit lch thin bm. T , ng y ~ vit c 18 quyn sch v qun tr ni ting v c
nhng ng gp |ng k trong gii kinh doanh.

Handy chia s v cuc tr chuyn vi mt ngi bn c thm nin trong ngnh qung
co. Bn ca Handy ~ 48 tui. Lu nay, ng y lun phn nn vi Handy rng trong mt
ngnh cng nghip lun i hi s i mi nh qung co, th nhng ngi ln tui nh
ng kh c th gi c ch ng. Nhng Handy bit rng trong tng lai s ngy cng
him nhng cng vic c s n nh l}u d{i. Do , Handy ng h bn i theo con ng
u t ging mnh.

Tuy nhin, khng nht thit phi ri b cng vic hin ti mi chng t rng bn ~
thay i t duy. Thay v th ng tun theo nhng hng dn trong bn m t cng vic, s
i mi trong t tng c biu hin qua vic |nh thc kh nng l{m vic thc s ca
chnh mnh.

Gio s Richard Florida ~ nhn xt: Nn kinh t ca chng ta ang trong thi k qu
kh| d{i trc khi xut hin nhng bin chuyn ln lao. Tnh trng n{y tng t nh xu
hng x hi cui th k 19, khi con ngi ri khi rung ng v chuyn n nhng thnh
ph cng nghip mi, nhng cp cao hn. Hin nay, nn kinh t sn xut ang dn b
thay th bi nn kinh t ca nhng tng sng to. S thay i n{y cha th d o|n
c, nhng vi tc pht trin nh v b~o ca khoa hc k thut th cc cng ty theo
kiu truyn thng s nhanh chng bin mt. Trong thi i tri thc, s sng to v cng

Trong thi i tri thc, vn ngi lao ng cn t ra l{: Ti nn


cng hin

hin l nhng vn |ng c quan tm nht.

nhng g?

Trong thi i cng nghip, ngi ta n gin ch hi: Bn m t cng vic ca ti l


g?. Theo Peter Drucker (2), chuyn gia h{ng u v t vn qun tr, th: Trong thi i tri
thc, vn ngi lao ng cn t ra l{: Ti nn cng hin nhng g?. }y chnh l{ t duy
mi trong lch s lo{i ngi. Trong thi i c, cp di phi thc hin nhim v do cp
trn a xung v{ cho n nhng thp k gn }y, tnh trng ny vn c duy tr. Nhng
ngy nay, s pht trin ca i ng lao ng tri thc khin ngi ta phi nhanh chng thay
i cch nhn nhn ny.

Nhng khun mu ca thi i cng nghip ~ ho{n to{n khng cn gi| tr trong thi
i tri thc. Nu ch bit lm vic mt cch th ng theo bn m t cng vic c sn, bn
khng th thch nghi vi th gii lun i thay tng ngy v s nhanh chng b tt hu. Ti
sao nh vy? Cu tr li l{, ngay khi c vit ra, Bn m t cng vic ~ tr nn li thi.
Nu khng thng xuyn thay i bn th}n c th thch ng c vi nhng thch thc
m t chc ca bn phi i mt, bn s b b li pha sau. i s trit gia Tinh Vn (Hsing
Yun)(3) nhn xt: n gin l c nhng th ta khng th gi li bn mnh mi mi, d c c
gng n my. Trong thi i ngy nay, mi th s thay i, lun thay i v ngay c nhng
tin gip bn c c nh ng{y hm nay cng s bin mt. Vy ti sao bn cn c nu
gi?(4)

Trong thi i cng nghip, bn ch l cng c ca ngi khc. Trong thi i tri thc,
bn s l{ ngi em n gii php duy nht cho nhng vn trng yu.

CON NGI TRONG THI I CNG


CON NGI TRONG THI I TRI THC
NGHIP

Ti ho{n th{nh nhim v ca mnh. Ti c nhng ng gp quan trng.

Ti l{ ngi tm kim vic l{m. Ti l{ ngi gii quyt cc vn .

Ti l{ con ngi vi nhng u th ni tri: t{i nng, nim am m, o


Ti l{ mt mt xch trong b m|y cng ty.
c.
Chn dung mt ngi lao ng in hnh trong thi i cng nghip rt khc bit so vi
hnh mu ngi lao ng trong thi i tri thc. l{ s khc bit gia mt ngi th
ng, khng a ra c sng kin no vi mt ngi nng ng lun c trch nhim cho
tng lai.
Hin ti, nhiu ngi vn bo lu nhng t tng cn st li t thi i cng nghip.
Theo , mt bi bo trn t Times of London c on vit: Nhiu ngi lao ng khng
cm thy thoi mi s lm v h dnh phn ln thi gian gi v lm vic. Th|i i
ph khin h cng thng hn c khi phi lm vic qu mc. }y chnh l{ nguyn nh}n
su xa dn n s tr tr ca cng ty.

L cng dn trong thi i tri thc, iu c ngha l{ bn s em tt c nng lc ca


bn th}n i u vi nhng thch thc mang tm thi i. Bn khng phi l{ mt ci
my ch bit hot ng theo bn m t cng vic. Mt hnh mu l tng ca thi i tri
thc l{ ngi c kin thc, kh nng, bit kim sot, bit suy ngh, c kh nng s|ng to vi
nhng nng lc tim tng khng gii hn; v bn c th tn dng nhng th mnh to
nn nhng cng hin mang du n ring.

TIU CH NHN
BIT TH MNH
Bn khng phi l mt ci my ch bit tun theo bn m t cng vic.
CA BN THN
Vn ct li nht l bn phi nhn bit nhng th mnh ca mnh. Phn cui ca
chng n{y s hng dn bn kh|m ph| nng lc bn thn. Nhng th mnh ny c th
xp theo 3 phm tr: t{i nng, nim am m v{ lng t}m.

Ti sao li chn nhng phm tr n{y l{m tiu ch |nh gi|?

Bi v t{i nng, am m v{ lng t}m l{ nhng yu t cu thnh gi tr ca bn. Gi tr


ca mt con ngi khng ch gii hn trong nng lc lm vic. Nu ch bit lm vic, con
ngi chng khc no mt c my. Nu ch h{nh ng theo s thch v bn nng, con ngi
chng khc no loi vt. im ct li phn bit con ngi vi loi vt chnh l nhn cch.
Chnh ting ni lng t}m s cho bn bit bn cn l{m g sng c ngha, trch nhim.
T{i nng, nim am m, o c l nhng yu t nn tng hun c nn gi| tr con ngi
bn. Nu khng ton tm ton trong cng vic, bn s ri v{o tnh trng khng c vic

T{i nng, nim am m v{ lng t}m l{ nhng yu t nn tng hun c nn gi| tr con
ngi bn.

lm, chn nn v t dn vt bn thn.

C|c chuyn gia t vn ngh nghip thng cho rng: H~y l{m nhng vic m bn yu
thch, nhng iu ny ch ng mt phn. Rt c th cng vic m bn yu thch khng
phi l{ ng{nh c x hi ch trng v cng vic li i ngc vi ting ni bn trong ca
chnh bn. Nu lm cng vic yu thch, nht nh bn s thu c li nhun. Tuy nhin bn
cng cn bit rng, mt cng vic tuyt vi khng nht thit phi l cng vic bn yu
thch, m{ l{ cng vic c ngha.
Khi ai ni rng: H~y ph|t huy th mnh ca bn, iu cng c ngha l{ H~y ph|t
huy t{i nng ca chnh bn. Nhng ngo{i t{i nng, bn cn c nim am m, v{ bn sn
lng lm nhng cng vic m{ ngi khc khng thch. Trong qu trnh to dng s nghip,
ngo{i nng lc v{ lng t}m, nim am m cng ng vai tr rt quan trng.

By gi, bn h~y suy ngh nghim tc v nhng cu hi c t ra trong mc di }y.

T{i nng

u tin, hy nghin ngm xem }u l{ th mnh ca bn.

T{i nng, nim am m v{ lng t}m l{ nhng yu t nn tng hun c nn gi| tr con
ngi bn.

Nhng kin thc, t{i nng hay k nng c bit no c th gip bn lm nn s


nghip?
T{i nng bao gm nhng nng lc xut sc nht ca mi c nhn. Trong thi i cng
nghip, cng ty s hu tt c cc cng c v{ phng tin sn xut, t{i nng ca c nhn
ngi lao ng thng khng c coi trng. Ng{y nay, iu khng cn tn ti. Trong
thi i tri thc, nh Peter Drucker ni, mi chng ta u s hu theo ngha en c|c
phng tin sn xut. C|c loi phng tin ny nm trong b no v ti c|c u ngn
tay... Tr thng minh ~ tr thnh mt loi ti sn mi. S tp trung tr tu, kh nng tip
thu, k nng |p dng kin thc vo thc t l cnh cng mi dn n s thnh vng.

Theo Charles Handy, }y l{ mt tin tt lnh. Khng mt th lc no c th ngn cn


con ngi chim lnh kho kin thc v tn. Theo l thuyt, bt k ai cng c th tr thnh
ngi ti trong mt lnh vc n{o , nn bt c ai cng c th tr nn giu c v quyn lc.
Tht kh c g c th ngn chn c mt cng ty nh thm nhp v{o lnh vc ca
Microsoft, nh Microsoft ~ tng lm vi IBM. Khi nm gi cha kha tr tu, th lc v ca
ci khng cn l{ iu kin qu quan trng chi phi h{nh ng. }y l{ mt cch rt d dng
thm nhp th trng.

T{i nng c th c v nh nhng du v}n tay. Ai cng c v}n tay, nhng c th gii
khng bao gi c hai ci ging nhau. V{ tng t th, ai cng c t{i nng, nhng t{i nng

Tr thng minh ~ tr thnh mt loi ti sn mi. S tp trung tr tu, kh nng tip thu, k
nng |p dng kin thc vo thc t l cnh cng mi dn dn s thnh vng.

ca bn l duy nht.

Tuy vy, bn cng ng nhm ln k nng vi t{i nng. Con ngi c th c k nng
thc hin nhng cng vic m{ mnh khng c nng khiu. Nu cng vic ca bn ch i hi
k nng m{ khng i hi t{i nng, bn s khng bao gi chng t c bn lnh tht s
ca mnh.
C rt nhiu hnh thc kim tra nng lc nhm gip bn xc nh th mnh ca
mnh. Nhng bi kim tra ny s ch ra mt vi cng vic ph hp vi bn, chng hn nh,
nh{ hot ng x hi hay ngi lm cng vic sng to. Tuy nhin, bn hy cn trng
bi kt qu ca nhng bi kim tra ny ch mang tnh tng i. S nguy him nm ch
chng khin bn bt u ngh rng bn thn mnh ch ph hp vi mt s t vai tr c th
n{o , v{ bn s t gii hn nng lc ca bn thn.

Chia s t Jennifer

Ti ~ tng hng dn mt nhm hng o sinh gm cc em n khong 12 tui tp gip


vic ti mt ngn hng thc phm. Ti }y, chng ti gp mt nhn vin bo qun thc
phm |ng knh. Sau khi ngng qut nh mt lc lu, ng ni vi c|c hng o sinh rng
mt ng{y n{o c|c c y cng s tm c cng vic c th lm nn iu khc bit cho th
gii nh ng y ~ l{m. ng t}m s rng ng rt t h{o v mnh ~ gp phn gii quyt nn
i. Khng ch lm trn vai tr ca mt nhn vin bo qun thc phm, ngi {n ng n{y
cn mang n cho x hi nhng ng gp ca bn thn.

Chia s t Stephen

Ti bit mt ngi ch huy dn hp xng tn tui. ng y tng dy ng ca ti c|c trng


cng lp, ch huy dn hp xng ca nh th, chi {n organ cho mt nh th ni ting
Los Angeles v c ti sng tc. Bn cnh , ng cng rt say m ngnh lut v thnh tch
hc tp ca ng ti trng Lut rt n tng. Nh v{o nng khiu m nhc v kin thc
chuyn mn ca mt lut s, hin ng y l{m t vn php l cho mt hng thu m tn tui
trong ngnh cng nghip m nhc. R rng, khng bi kim tra nng lc no c th gip ng
y gi{nh c v tr cng vic nh hin nay.

Mc d kt qu t nhng bi kim tra nng lc khin bn thch th v c th gip bn


hiu r hn v kh nng ca bn thn, tuy nhin, hu ht nhng cch ny l chng tch cn
li ca thi i cng nghip. Thc t cho thy, nhiu hnh thc khc c th gip bn xc
nh nhng u th ca bn thn, t nhn thc ngun sc mnh ca chnh mnh. Nhng
vn ct li nht l s thay i trong t duy: thay v nhng vai tr mnh c th m nhn,
bn cn nghim tc suy ngh v nhng vic bn thn mun cng hin.

Bn cng cn lu rng: khng c |nh ng gi tr ca bn thn vi vai tr bn


m nhn.

Trong thi i cng nghip, ngi lao ng ni rng: Ti mun tr thnh nh vi


trng hc. y l mt vai tr. (Tt nhin, nu mong mun ng gp cho lnh vc
ny, bn cn c {o to trong ngnh vi trng hc, nhng gi| tr con ngi bn
khng ch gii hn trong chc nng ca mt nh{ vi trng hc).

Trong thi i tri thc, ngi lao ng ni rng: T m l{ mt trong nhng bn


tnh ca ti. Ti cng kin tr v{ chu kh. Ti xem phng th nghim nh l{ nh{
mnh. Ti mun s dng t{i nng ca bn th}n pht trin nhng ging cy
trng c kh nng chng chi vi cc loi bnh. y l mt cng hin.

Ngay c nhng bi kim tra nng lc c son tho mt cch bi bn nht cng khng
th gip bn x|c nh kh nng c o ca chnh mnh. Ngi lao ng tr thc trn tip
tc ni rng, Ti ln ln cng vi cy c. Nhng a tr khc yu thch th thao hay m
nhc. Cn ti, ti c th nu tn khoa hc ca hng t cc ging c chua khc nhau. Ti c
th cho bn bit loi c{ chua n{o dng l{m nc xt, loi n{o dng ch bin hay loi

Mi chng ta u c mt (hay mt vi) kh nng c bit, v{ }y chnh l{ quy lut ca to


ha. Vy bn c nng khiu trong lnh vc no?

no c th n sng. Ti ngh mnh c i cht kh|c ngi.

n Cha, mi ngi trong chng ta u c mt vi kh nng c bit n{o , chng hn


nh: mt ngi l{m vn lun thnh cng trong vic lai to ra nhng ging hoa p, mt
vn ng vin m tng ng nt trn c th c y u tot ln v duyn dng v sc mnh
k l, hay mt ngi {n ng cha bao gi mc li chnh ta ngi c th lp tc |nh vn
bt c t no m ng y nghe thy khng mt cht do d.

Mi chng ta u c mt (hay mt vi) kh nng c bit, v{ }y chnh l{ quy lut ca


to ha. Vy bn c nng khiu trong lnh vc no?

Hy suy ngm v cu hi trn.

Bn c th l{m iu g tt v d dng?

Theo |nh gi| ca mi ngi, bn gii nht trong lnh vc no? (Bt k l bn c
thch vic hay khng - chng ta s b{n n vn sau).

Sp hay nhng ng nghip nhn nh nh th no v nng lc ca bn?

Richard Kock, nh{ t vn qun l, a ra li khuyn nh sau: iu quan trng l bn


nn tp trung vo nhng vic nm trong kh nng ca bn thn. Hu ht nhng tc gi ca
dng sch t hon thin bn thn mc phi sai lm l h thng khuyn chng ta c gng
chinh phc nhng th th|ch kh khn... iu quan trng l bn ~ th{nh cng, cn th{nh
cng ln hay nh khng mang nhiu ngha. Nguyn tc 80/20 l rt r r{ng. H~y theo ui
nim am m ca bn.

am m

c lm cng vic bn th}n yu thch v{ cng l{ s trng ca mnh s rt quan trng,


bi cng vic cng l{ nim am m ln nht ca bn. Vy bn h~y suy ngh tht k tr
li cu hi sau }y:
Bn mong mun c lm vic trong ngnh ngh no?
ng bao gi t b am m. Nim am m mang n cho bn cm gic trn vn.
chnh l ngn la chy t bn trong. H~y suy ngh v khong thi gian bn tht s am m
mt d |n n{o v{ khng th ngh v mt iu g khc ngoi n. Bn c cn mt ngi
gim st? Chc chn l khng. Ch tng tng ra vic thi cng khin bn cm thy
b xc phm.

Tt nhin, cng vic khin bn am m khng nht thit phi l s trng ca bn.
Bng chng l chng ti c mt ngi bn cha tng vit sai chnh t bao gi. Nhng anh
y li khng c hng th trong vic bin tp hay nhng cng vic lin quan n vit lch.

Tuy nhin, bn thng nhn ra t{i nng ca mnh thng qua nhng cng vic khin bn
thn cm thy thch th. Quay tr v nhng nm 1940, chng ta n vi cu chuyn ca
Julia Child, mt ph n tr ngi M. Theo yu cu cng vic ca chng, c cng anh
chuyn n sng Paris. Ti }y, c tm thy nim am m d{nh cho nhng mn n Ph|p
v khm ph ra nhng kh nng tim n ca bn thn.

Khi t ch}n n Ph|p, Julia ~ dng ba tra ti mt nh hng nh Rouen. Ba n


u tin vi h{o v{ c| bn l{ mt tri nghim hon ton mi m i vi c. Tht tuyt.
l ba n th v nht trong i ti, c chia s. Julia ~ b m hoc bi nm, pa-t, pho-mt,
cc loi ru v s hp dn khng th cng li ca mn nc xt c b. Mi th u lm
cho c y cm thy thch th.

theo ui nim am m, Julia ~ ng k hc ti Le Cordon Bleu, trng {o to u


bp tt nht Paris. T lc , ti bit c|c mn n Ph|p l{ th dnh cho mnh. Ti khng th
tng tng c ti sao chng li ngon n th. Cc bn ca ti th cho rng, ti l mt
ngi k l. H khng hiu ti sao ti c th yu thch cng vic i ch, nu n v{ phc v
n vy. V}ng, nhng chnh x|c l{ ti ~ l{m th y!, Julia ho hng tm s.

Nim am m mang n cho bn cm gic trn vn. N l ngn la chy t bn trong.

Julia Child ~ d{nh c cuc i theo ui cng vic xut bn sch dy nu n, ngo{i ra,
c cn tham gia dy cch ch bin nhng mn n Ph|p truyn thng trn truyn hnh. Vi
t c|ch l{ mt ngi truyn ngn la am m, c ~ cng hin cho nhng ngi yu m
thc trn th gii nhng mn n Ph|p truyn thng.

Mc d m~i n tui trng thnh Julia Child mi khm ph ra nim am m v{ nng


khiu thin bm ca mnh, song nhng kh nng tim n vn lun tn ti v ch chng
ta khm ph, d bn ang tui no.

Vn quc gia Yellowstone ni ting vi nhng mch nc phun v sui nc nng.


S}u bn di lng cng vin l mt im nng ca lp v tr|i t, mt dng nham thch
ln ~ t nng nhng mch nc ngm. Nhng mch nc ngm ny theo nhng khe nt
trong lng t phun ln tri.
Cng nh dng sui nc nng ny, nim am m ca bn nht nh s bc l theo mt
c|ch n{o . T khi cn l mt a tr, bn cng b thu ht bi mt iu g . Thnh
thong, hy quan st nhng a tr, bn s thy: mt cu b mi m chi bn qu bng d
cha sc nhc n ln, c em li thch v nguch ngoc ln nhng g xut hin trong
tm tay mnh, a khc th ngi yn lng trong gc ca chic gh bnh hng gi lin c
sch, c nhng em li cm thy tht phn khch khi nghe n cc loi thc n v{ h|o hc
mun bit cch ch bin. Mt ng{y n{o , nhng a tr ny c th s tr thnh hun
luyn vin, ha s, gi|o vin hay u bp nu chng c th nhn bit v pht trin th mnh
c nhn.

V vy, cn to iu kin nim am m cn km nn trong bn bc pht.

Nim am m ca bn nht nh s c bc l bng cch ny hay cch khc.

Sau }y l{ mt vi cu hi c th gip bn x|c nh r hn }u l{ lnh vc bn thn tht


s am m:

Trong thi gian rnh, bn thng lm g?

Vic g khin bn hng th? Bn thch tranh lun v ti no?

Bn thch c loi sch no?

Bn tng c tri nghim th v no ging nh Julia trong cu chuyn trn


khng?

Lng tm

Sau khi ~ x|c nh c nim am m, bc tip theo bn cn lng nghe lng t}m
ca chnh mnh.

}y, vic cp n phm tr o c c th khin mt s c gi ngc nhin. Ti sao


chng ti yu cu bn lng nghe ting ni ca lng t}m trong qu| trnh x}y dng s
nghip? Bi v lng t}m s cho bn bit bn nn l{m g. Do , h~y suy ngh tht k tr
li nhng cu hi sau }y:

Trch nhim ca bn i vi t chc, khch hng v vi ng nghip l g?


}y l{ mt cu hi rt x|c |ng! C}u tr li s ngay lp tc cho bn thy s hn hp ca
bn m t cng vic so vi kh nng cng hin tht s ca bn thn.

V mt o c, nu bn khng dc ht lng v cng vic, iu c th chp nhn


c v bn m t cng vic hin ti ca mnh khng yu cu iu .

Jim Collins, nh l lun qun tr danh ting, tng pht biu: Trong cng vic, im khc
bit r rt gia k sai v{ ngi ng l{ ngi u tin ngh mnh ang c mt s vic
phi ho{n th{nh, trong khi ngi th hai thc c trch nhim trong cng vic. Mi
ngi trong chng ta nn t t ra cu hi Ta s cng hin nhng g? khng phi v yu
cu cng vic, m{ v chnh lng t}m ca chnh mnh.

Ting ni ca lng t}m s cho bn bit s mng ca bn thn.

Mi ngi trong chng ta nn t t ra cu hi Ta s cng hin nhng g? khng phi


v yu cu cng vic, m{ v lng t}m ca chnh mnh.

Lng t}m ca bn c th l{ ng lc cho nhng cng hin v i. Hy cng suy ngm


v bi vit trn blog ca mt nhn vin 16 tui lm vic trong ca hng thc n nhanh: Ti
ca h{ng ni ti l{m vic, mc tiu h{ng u l{ l{m sao ch bin thc n nhanh nht. Mi
nh}n vin u phi ghi nh iu n{y, nh vy c ngha l{ bn c quyn s dng li thc
phm c hay thc n ~ qu| hn s dng. Khng ai quan t}m n sc khe ca khch hng,
v{ iu khin ti au lng. Bn th}n ti khng cho php mnh l{m nh vy. Do mun
m bo cht lng ca mn n, ti ~ b ph bnh v lm vic qu chm. Cui cng, khng
th chu ng tnh trng ny thm na, ti quyt nh phi thay i. ~ t lu, ti khng
cn quan t}m n nhng li trch pht ca qun l. Ti ch bit rng, bn thn cn phi
h{nh ng theo ting ni ca lng t}m mnh.

Ngi nhn vin tr dng cm n{y ~ gp phn thay i cht lng phc v khch
hng, v chnh ting ni ca lng t}m ~ thi thc c y l{m iu .

Sau cng, s nghip ca bn s chng c ngha g khi bn ang i ngc li vi ting


ni ca lng t}m mnh. Nu cng vic hin ti khin bn dn |nh mt nhng phm cht
tt p nh lng trung thc, tnh lng thin, bn nn nh rng s khng c mt thnh
cng no c th kha lp ni tht vng ca bn v chnh mnh. Mt khc, khi lm vic ng
theo lng t}m, bt k l{ cng vic g, bn s c c s thanh thn trong tm hn v
nim t ho v bn thn.

Chia s t Stephen

tui 50, khi quyt nh ri b mi trng lm vic |ng m c ca mt gi|o s i


hc bt u cng vic kinh doanh, ti ~ tri qua mt cuc u tranh ni tm gay gt.
Nu khng phi v vin cnh s c nhng cng hin tuyt vi hn na, ti khng th no
thuyt phc mnh t b cng vic hin ti. Vi ti, l{ c}u hi ca lng t}m.

Mt ln n, khi ti ngi vo chic taxi u bn ngoi khch sn Canadian, ngi gc cng ~


ni vi anh ti x: H~y a tin s Covey ra s}n bay. Nhng ngi ti x ~ hiu nhm ti
l mt b|c s v{ bt u trnh by vi ti tnh hnh sc khe ca anh y(5). Ti c gng gii
thch vi ngi ti x rng mnh khng phi l{ b|c s, nhng anh y khng hiu nhng g ti
ni bi vn ting Anh ca anh y kh hn ch. Ti quyt nh im lng lng nghe anh y.

Ngi ti x k rng c th anh thng xuyn b au nhc, th lc suy gim nghim trng.
Anh y cng ni, ti cng nhn thy vn ca anh y xut pht t s cn rt lng t}m.
Ngi ti x rt hi hn v ~ la di khch hng.
- Ti ~ n gian tin cc. Nu cnh st pht hin ra, ti c th b tc bng l|i. B|c s ngh
sao v chuyn ca ti?

Ti tr li:

- Anh c ngh nguyn nh}n chnh khin sc khe ca mnh suy sp l do s dn vt ca


lng t}m khng? Trong th}m t}m, anh bit r iu g nn lm m.

- Nhng ti cn phi kim sng.

Ti ni vi anh y v s thanh thn trong tm hn v s khn ngoan khi sng tht vi


lng t}m.

- Anh ng bao gi gian ln, ni di hoc n cp, m hy lun tn trng mi ngi.

- iu tht s s c ch cho ti ch?

- Ti tin l{ nh vy.

Khi gip ti xung xe, anh y t chi nhn tin boa, ch m cht ly ti v ni:

- Ti s lm theo li khuyn ca b|c s. Ti ~ cm thy kh| hn rt nhiu.

Cho d l ti x taxi, u bp hay tng gi|m c, ch cn bn thn n lc ht mnh, bn


s to nn mt s nghip tuyt vi. Bn s cm nhn nim hnh phc su sc khi cng hin
bng tt c t{i nng vi mt lng t}m thanh thn.

LM TH NO NHN BIT TH MNH BN THN


Nhng cu hi sau }y s gip bn nhn ra c th mnh ca mnh c ba yu t: Ti
nng, am m v{ Lng t}m. Tr|ch nhim ca bn l lp nn Bn mc tiu phn u (nm
mc Cng hin kh nng tt nht ca bn).

Hy dnh thi gian tr li nhng cu hi n{y, ng thi tham kho kin ca cp trn,
ng nghip hay bn b.

1. Ti nng

Bn c th cng hin trong nhng lnh vc no?

Bn c th hon thnh xut sc cng vic no mt cch nhanh chng?

}u l nhng u th ni tri ca bn so vi ngi khc?

Cp trn hay ng nghip ~ nhn xt nh th no v nng lc ca bn?


2. am m
Nhng c hi vic lm no khin bn cm thy tht s hng th?

Bn thng dnh thi gian rnh lm g?

Cng vic no khin bn say m khng bit mt mi? Bn thch tranh lun v ch no?

Bn thng c loi sch no?

Bn tng c tri nghim c bit n{o tng t nh tri nghim ca Julia trong cu chuyn
trn?

3. Lng tm

Tr|ch nhim ca bn i vi t chc, khch hng v vi ng nghip l g?

CHO I NHN LI
Cch tt nht tip nhn kin thc t quyn s|ch n{y l{ hng dn li cho ngi khc
ni dung bn ~ hc. Do , bn nn tm cho mnh mt i t|c, chng hn nh ng
nghip, mt ngi bn, hay mt th{nh vin trong gia nh truyn t li nhng kin thc
m bn ~ lnh hi. Bn c th p dng nhng ch dn trong phn Cho i nhn li hoc
theo cch ring ca bn.

Bn c ngh rng hu ht mi ngi u c th cng hin nhiu hn nhng g cng vic


c yu cu? Hy gii thch cu tr li ca bn.

Bn ~ dn tt c t{i nng, am m v{ t}m huyt vo cng vic hin ti cha? Ti sao c?


Ti sao khng?

Trong thi i cng nghip, ngi lao ng ch mun bit Bn m t cng vic ca ti
gm c nhng g?. Ng{y nay, theo li ca Peter Drucker, Ngi lao ng trong thi i tri
thc cn hc c|ch t cu hi, Ti c th cng hin nhng g? Bn hiu nh th no v
nhn nh ca Peter Drucker?

Hu ht mi ngi u ngh v cng vic ca mnh theo phm vi chc nng m{ h phc
v: nh}n vin b|n h{ng, nh}n vin iu hnh, nhn vin k thut, y t... Vy }u l{ s khc
bit gia vic hon thnh nhim v v vic c nhng cng hin?

Jim Collins tng ni, Mi ngi trong chng ta nn t t ra cu hi Ta s cng hin


nhng g? khng phi v yu cu cng vic m{ v lng t}m ca chnh mnh. Bn hiu nh
th no v cu ni ny? Trch nhim ca bn l g?
Khm ph ng c lm vic ca bn
H~y suy ngh v nhng li than v~n sau }y:

Ti ~ b mt vic. Ti phi lm g by gi?

Ti kin tr phn u trong cng vic, nhng ti khng thc s cm thy hng
th vi n.

Ti ~ l{m vic }y c 18 thng, v cm gi|c hi ging b t. Cng vic


ho{n to{n khng nh ti mong i. Ti cng khng bit gia mnh v khch
h{ng, ai ch|n hn ai.

Sut 20 nm qua ti l{m vic }y, v{ ri vo bui chiu n, mi th ~ kt


thc.

Cng vic ca ti tht v ngha. Trong tng lai khng xa, mt c my s thay ti
lm vic .

Sau 8 thng tm vic, ti vn khng nn lng. Ti bit ti c nhiu kh nng |p


ng c yu cu ca nh tuyn dng. Nhng sau khi nhn h{ng trm li t
chi nh Chng ti ~ c ngi ri, ti quyt nh t to cng vic cho
mnh.

C l nhng vn trn khng cn xa l vi bn.

Thc t cho thy trong cuc sng thng c nhng ri ro m chng ta khng th o|n
trc. Bn s phi i mt vi nguy c mt vic l{m. gi c ch ng, bn phi n lc
ht mnh, hoc bn c th ri v{o b tc nu khng tm thy nim vui trong cng vic.

Trong chng n{y, chng ti s chia s v b quyt c c cng vic bn mong


mun cng nh l{m sao tr th{nh ngi c ch v cch khm ph gi tr ca bn thn.

NGN LA

Ma h nm 1988, vn quc gia Yellowstone b bc ch|y. Ban u, cc nh chc trch


thy khng c g phi lo lng c, bi }y vn hay chy rng v ngn la thng s t tt.
Nhng ln ny th khc. Hn hn, gi v v s nhng cy kh gp phn to nn mt trn bo
la khng khip. Cui ma h, hng triu hc-ta rng ~ b thiu ri. Tng chng nh
Yellowstone - vin ngc qu ca rng quc gia - mi mi b chn vi di lp tro tn. Vy
m, ch trong vng mt nm sau, nhng c}y thng non ~ xa mi du vt ca trn ha
hon trc }y. V{ hm nay, ch sau mt vi thp k, mt th h cy mi ~ hnh th{nh ti
Yellowstone. Dng nh t nhin ~ c c|ch sp t ring ca mnh, ngn la nm y ~
khng ph hy khu rng m{ n ~ gip rng thng thay da i tht.
Theo tin s Bernie Siegel, Du khng th gip hay can thip nhng khi quan st
cch thin nhin lin tc t i mi i ph vi thm ha, bn c th hc c nhiu
iu.

Nn kinh t ca th k 21 ang a chng ta i trn mt chuyn xe y may ri. }y c


v nh l{ mt thi k hn lon. S chuyn dch sang nn kinh t tri thc lm cho cuc sng
ca nhiu ngi b o ln. tm cho bn thn mt ch ng trong giai on ny qu l
kh khn. Nhiu ngi nhn thy tng lai trc mt ch ton ri ro, bt hnh. H ch nhn
thy hng triu c hi vic lm tan thnh my khi, ton b nn cng nghip b chn vi,
tng lai nn kinh t ch l mu xm.

Nhng vi s ngi khc, bc tranh n{y cha bao gi trn ngp sc xanh hy vng hn
th. K nguyn ca mt nn kinh t nng ng em n nhiu c hi m trong thi i cng
nghip, thm ch cho n v{i nm gn }y, cng khng ai d|m m ti. C khi tai ha li m
mm cho nhng bin chuyn ln lao. Liu nhng kh khn ca th gii s chm dt, hay
tnh trng thiu ht nng lng, cht xm s c gii quyt? D th n{o i na, kh khn

Bc tranh nn kinh t hin nay cha bao gi xn ln hn th.


K nguyn ca mt nn kinh t nng dng em n nhng c hi nm ngoi sc tng
tng ca bn.

lun tn ti.

Bn c th tm mi c|ch bo cha cho tnh trng cng vic ca mnh. Mt s l do


bn a ra c th ng! Nn kinh t hin nay y bt trc. Ti khng c ngun lc. Ti
khng c {o to, khng c nn tng cng nh mi quan h to dng s nghip nh
mong mun. Nhng }y ch l nhng li bo cha.

D nn kinh t bin ng ra sao, cch nhn nhn vn ca bn mi l yu t mang tnh


quyt nh. Vi ci nhn tiu cc, bn s ch thy mt mt t b thiu ri xung quanh
mnh, c hi him hoi, kh nng b hn ch. Mt khc, vi tm nhn rng m, tch cc, bn
s nhn thy trin vng khp ni.

THI I CNG NGHIP THI I TRI THC

C|c cng ty phi i mt vi nhiu thch thc hn


Khng ai c tuyn dng. Cc cng ty b ri ngi lao ng,
bao gi ht. Tuy nhin, c hi d{nh cho ngi ti
khng thu nhn h.
khng c gii hn.

H{ng ng{n ngi ang phi cnh tranh nhau cho mt s lng
Vi th mnh ring, ti s nhn c nhiu c hi
hn ch cc cng vic. Ti khng c ngun lc v mi quan h. C
vic lm xng |ng.
hi n{o d{nh cho ti?

Nu khng tm c mt cng vic c th gip ti


Ch cn li nhng cng vic v ngha, khng c tng lai. Ti ngh
ph|t huy t{i nng v{ tha m~n am m, ti s t to
bn thn s nhn mt trong s .
ra n!
im kh|c nhau c bn gia ngi c tm nhn hn hp v{ ngi c tm nhn rng m
l{ ngi th nht t coi mnh l nn nhn ca hon cnh, cn ngi th hai chp nhn kh
khn nh hc ph ca trng i. Nhng ai c tm nhn khch quan, rng m thng
cp n nhng iu c th, ch khng phi nhng iu khng th!

Trong lch s pht trin ca lo{i ngi, cha bao gi cuc sng m ra nhiu c hi nh
hin nay. Thi i ca nhng th th|ch cng i km vi nhiu c hi mi. Nu t b cng
vic hin ti, bn c quyn t quyt nh cuc i mnh. }y khng phi lc bn than
trch, m l phi sng to. V nn nh rng bn mi chnh l{ ngi lm ch cuc i mnh.
B mt vic l{m cng mang n nhng bt li, song nu nhn vo mt tch cc, bn s nhn
ra l{ c hi t to lp mt tng lai mi.

H~y xem xt trng hp ca Steve Demeter San Francisco. Anh y tng qun l h
thng ATM ca mt ngn hng ln. Khi nhn ra mnh c s say m vi nhng lp trnh ng
dng ca iPhone, anh ~ s|ng to nn Trism - tr chi c bn trn mng vi gi| 5 -la
cho mt ln ti v. Kt qu l ch trong vng 2 th|ng, Steve ~ kim c 250.000 -la.

tui 29, Steve ~ tr thnh triu ph. Mc tiu trc mt ca anh l dnh trn am
m cho cng vic, v nhng g anh y phi lm lc ny l n lc khng nh t{i nng ca bn
thn.

Khi bit chuyn ca Steve Demeter, theo gng ngi i trc, Ethan Nicholas cng ln
mng thu thp thng tin v lp trnh tr chi cho in thoi iPhone. Trc , tui 30,
Ethan lm vo cnh khng c kh nng thanh to|n c|c ha n cha bnh cho con trai v
nhiu khon vay kh|c. Nhng ch trong vng mt nm, hn hai triu lt ngi ~ ti tr

Chng ta cn tin duy tr cuc sng, nhng tin khng phi l mi quan t}m h{ng u
ca nhng ai mun to dng mt s nghip v di.

chi iShoot ca anh v my. V vi sng kin n{y, Ethan ~ thu v hn 35.000 -la.

Chng ta cn tin duy tr cuc sng, nhng tin khng phi l mi quan tm hng
u ca nhng ai mun to dng mt s nghip v i. Mt m n, Kathy Headlee Miner
~ m thy mnh chu Phi, xung quanh l ph n v tr nh, v mt v{i ngi trong s h
~ hi: C l{ ai?.

Chng ti l{ nhng b m khng bin gii, Kathy ~ tr li nh vy. Khi tnh dy, c
~ t hi mnh v ngha ca gic m . V{i nm sau, Kathy tr th{nh ngi ng u
mt t chc phi li nhun do chnh c sng lp nn vi tn gi Nhng b m khng bin
gii. H{ng nm c chuyn n cc quc gia chu Phi rt nhiu qun o, thuc men v dng
c hc tp cung cp cho tr m ci.

Chuyn i u tin n Zambia, Kathy ~ phng vn hn mt ng{n a tr m ci l


nn nhn ca AIDS, m trong s , phn ln c|c em u khng nh. Nhng bc nh ca
Kathy ~ ni ln nhiu iu. Rachel v{ 2 a em sinh i ca c b ang trong mt tp
lu bn thu. Rui nhng khp ni. Bn tr ~ nhn i sut 3 ngy lin. Rachel lm vic
tim git i kim sng, nhng tin cng cho mi chu cha n 10 xu M.

Vi nhng a tr ny, mt cy bt ch hay mt i gi{y u m ra c hi n trng,


v{ xa hn l{ gip chng tho|t khi s ngho i. Kathy ~ xy dng mt ngi lng dnh
ring cho tr em. Ti }y, c|c em c n trng v{ c chm sc sc khe. Vi Kathy,
tng lai ca nhng a tr bt hnh pha bn kia bn cu l s nghip ca i c.

Hin ti, cu chuyn v nhng ngi lm nn s nghip nh Steve Demeter, Ethan


Nicolas v Kathy Headlee Mine c th cha ph bin, nhng h l nhng cng dn tiu biu
ca mt th gii trn ngp mu xanh quanh bn. V{ iu bn cn l{m l{ thay i cch nhn
ca mnh. Trong thi i nhiu bin ng, mt m|t l{ iu kh trnh khi, song n cng
mang theo rt nhiu c hi ngoi sc tng tng m lc n nh khng th c c.

Khng phi ai cng bt u s nghip bng vic vit phn mm tr chi cho in thoi
iPhone nh Steve Demeter v{ Ethan Nicolas, hay iu hnh t chc cu gip tr em nh
Kathy Headlee Mine, nhng cn rt nhiu cng vic kh|c ang cn n s ng gp ca
bn. Trn thc t, h{ng trm hay thm ch h{ng ng{n ngi ang phi n lc cnh tranh
c c ch ng trong cng vic. Cng vic hin ti ca bn tr thnh nim ao c ca
nhiu ngi. Khi , bn s ngi than khc hay s h{nh ng?

Sau }y chng ti s trao i v vic lm th n{o c v gi c cng vic m bn


mong mun. l{m c iu n{y, trc tin bn phi thay i hon ton quan im ca
mnh v cng vic .

Bn cn x|c nh cho mnh hai nh hng nh sau:

Th nht, hy tr th{nh ngi tnh nguyn lm vic, ng l{ ngi lm thu.

Th hai, hy tr thnh mt gii ph|p, ng l mt rc ri khc.

HY TR THNH NGI TNH NGUYN LM VIC, NG L NGI LM THU

ng ch ngh mnh c c mt cng vic, m{ h~y ngh mnh ang cng hin cho
mt mc tiu. Bn lm vic kim tin, v cng vic l{ phng tin bn t c mc
tiu. Cn mc tiu l{ iu bn tin tng v n lc lm vic v n. Thng thng, mi ngi
hay ni v ngh nghip ca bn thn ch khng phi v s nghip. T vocation c ngha l{
ngh nghip, ng thi cng c ngha l{ thin hng - mt mc tiu |ng gi| m{ bn n lc
vn ti vi nim tin tuyt i.
Ngi lm thu ch c
bn m t cng vic

mc tiu phn u.

, cn ngi t nguyn lm vic c bn

Do , bn h~y thay i suy ngh ca chnh mnh. ng ngh mnh l{ ngi lm thu, m
h~y x|c nh mnh l ngi t nguyn lm vic. Ngi lm thu ch c bn m t cng vic,
cn ngi t nguyn lm vic c bn mc tiu phn u, v s khc nhau gia chng l rt
r rng. Bn m t cng vic do ngi kh|c t ra v{ ngi lm thu buc phi tun theo.
Cn Bn mc tiu phn u xut pht t nhng kht khao trong chnh bn v bn tnh
nguyn thc hin n. ng lc thc y cng vic n t bn ngo{i, trong khi ng lc thc
y cho mt mc tiu xut pht t chnh bn trong bn.

V{ iu th v l{ cha tng c mt ngi t nguyn lm vic no b sa thi. L do u


tin l{ ngi tnh nguyn lm vic khng b vic gia chng. Mt l do khc, nim am m
v s cng hin ca ngi t nguyn lm vic l ti sn qu gi ca nh tuyn dng. Nhng
ngi tnh nguyn lm vic khng bao gi a ra quyt nh ch v s hi hay do tham vng
c nhn. Mt ngi tnh nguyn lm vic lun a ra quyt nh da trn nhng c s
ng n nht.

im khc bit gia ngi to dng mt s nghip v i v{ ngi s hu mt cng


vic tm thng chnh l mc tiu cng hin. }y, chng ti khng mun ni n nhng
mc tiu ln lao nh gii quyt nn i trn th gii hay l{ tm ra phng thuc cha bnh
ung th. Chng ti mun cp n nhng mc tiu c gi tr, khng phn bit ngh nghip
ca bn l g. Nu khng tm c ng lc trong cng vic, bn s khng th tm thy nim
am m thc s to dng mt s nghip tuyt vi.

V{i nm trc, James Asher cm thy tht vng vi cch dy ting Anh trng, khi
hu ht gi|o vin u s dng phng ph|p: gi|o vin c, hc vin lp li. Theo li m t
ca Asher: C|c sinh vin bc vo lp, ngi thnh tng b{n, v{ sau mp m|y mi c li
theo gi|o vin ng trn bc ging. Ti cm thy phng ph|p n{y tht lc hu v hon
ton khng hiu qu.

James Asher ~ dc lng v mc tiu: gip mi ngi hc ngoi ng nhanh hn v{ d


d{ng hn. ng bt u th nghim nhng phng ph|p mi. Mt trong nhng phng
ph|p l{ a ra mnh lnh cho sinh vin, h c th c nhiu hot ng hn, chng hn
nh:

ng dy!
i v pha t thuc. M ngn ko v{ tm l aspirin. Hy ly l thuc y ra.

ng ngn ko li v{ bc tht nhanh v pha Mary.

a cho c y l thuc.

Mary, cm ly ci l t bn y v...

Tht |ng ngc nhin, sau khi p dng phng ph|p hc tp ny, nhng sinh vin thuc
c|c nc ni ting Anh ang hc ting Nga ~ hc c h{ng trm t mi trong thi gian
k lc. Kh|m ph| ca Asher ng{y nay c gi l{ Phng ph|p vn ng to{n th}n.
Phng ph|p n{y l{m cho vic hc ngn ng th 2 tr nn hiu qu v d dng.(6)

Bn m t cng vic ca Asher khng yu cu ng ph|t minh ra phng ph|p dy ngoi


ng hiu qu hn, m{ chnh ng tnh nguyn lm vic . Vi Asher, }y l{ mt vn bc
bch cn phi tm ra gii ph|p v{ cng l{ mc tiu m{ ng theo ui trong sut s
nghip ca mnh.

Th cn bn th sao? Bn mun cam kt thc hin iu g?

u tin, bn cn tr thnh mt ngi tnh nguyn c ch, c trang b y cc k


nng m{ nh{ tuyn dng cn. V tt nhin, bn thn s cng tr nn cn thit khi bn hiu
r hn v t chc ca mnh, v ngnh cng nghip bn mun tham gia, v thch thc ca
vic kinh doanh. Ch ny s c chng ti cp chng k tip, nhng trc tin,
bn cn thay i c|ch t duy ca mnh: Bn l{ ngi tnh nguyn lm vic ch khng phi
l{ ngi tm kim vic lm.

HY TR THNH MT GII PHP, NG TO RA RC RI

Bn cn lng nghe kin ca nh tuyn dng: ng hi chng ti v mt cng vic,


m{ H~y em n cho chng ti mt gii ph|p!.

H~y mang n gii php cho nh tuyn dng, ng l gnh nng ca h. T{i nng ca
bn chnh l gii ph|p. c bit, tnh hnh kinh t y bin ng hin nay lun t ra nhng
thch thc mi cho cc nh qun l, v vy, c hi dnh cho bn lun b ng. C hi khp
mi ni, nhng ngi ti gii tht s li khan him. Cu tr li khun mu nh Hin chng
ti khng c nhu cu tuyn nh}n vin, khng phi lc n{o cng phn |nh ng thc t. H
vn thiu v s lun thiu. Nu bn l gii php tt nht cho vn cp thit ca h, tt

Hin nay tnh hnh kinh t bin ng khng ngng ~ t ra thch thc i vi cc nh
qun l, v vy, c hi dnh cho bn lun b ng. C hi khp mi ni.

nhin, h s tuyn dng bn.


Ngy nay, mt l| n xin vic theo mu c sn khng th gip bn tm c cng vic
nh . Khi np mt CV theo mu, bn ~ t lm lu m mnh gia h{ng trm ng vin khc.
iu ~ dp tt c hi ca bn. Trn thc t, rt nhiu cng ty ~ ct gim vic ng
thng bo tuyn dng trn mng, khng phi v h khng c nhu cu, m bi h khng
mun b chn vi di hng ni th xin vic qua mng. Thay v dng mt tn la, hu ht
mi ngi i tm vic vi mt cy sng ngn. H khng tht s bit mnh mun g, do ,
h gi n nh tuyn dng mt b h s xin vic y theo th tc, v{ n phng vn vi
th|i bnh bnh, th ng, khng c mc tiu c th. Nhng cu tr li chung chung ca
h cho thy h ch cn mt vic lm.

Nu l mt ng vin nh vy, bn cng s tr thnh gnh nng ca nh tuyn dng.

David Meerman Scott, nh to lp chin lc tip th, ~ ch ra rng: Theo nguyn tc


c, khi chun b CV, ngi xin vic cn lm ni bt nhng th mnh ca bn thn nhm thu
ht s ch ca nh tuyn dng. Scott cho rng, nhng CV truyn thng cng chng khc
g nhng bi bo gii thiu sn phm. Tr khi khch hng tng lai ang ch ng tm kim
sn phm trong bi bo y, nu khng, bn s yu l lch cng s nhanh chng b vt vo
thng rc.

Vy lm th n{o bn tr thnh mt gii php thay v l mt vn ? Lm th n{o


tr th{nh tn la nhm thng vo mc tiu.

Cu tr li tht n gin: iu quan trng nht bn cn lm l tr thnh mt ngi lao


ng c tri thc. iu c ngha l{ bn cn c s hiu bit su sc v nhng iu c th
gip ch c cho cng vic. Trc tin, bn cn tm hiu tht k v cng ty m bn mun
vo lm vic hoc ni bn ang lm vic. Khng qu| cng iu khi ni rng nhng hiu
bit v tnh trng cng ty s quyt nh 90% kh nng th{nh cng ca bn.

Hy tm hiu tht k lnh vc m bn mun tham gia. Nh{ t vn quan h cng chng
Steve Rubel chia s: Cng c quan trng nht m bn cn c trong cng vic chnh l tnh

Cng c quan trng nht m bn cn c trong cng vic chnh l tnh t m. Ch mt pht
mt i s t m, bn s cht.

t m. Ch mt pht mt i s t m, bn s cht.

Do , h~y tm hiu k ngi qun l tng lai ca bn v tnh hnh ca cng ty. T
nhng cng b thng nin nh: b|o c|o t{i chnh, b|o c|o thu nhp, bng c}n i k ton,
ngun thu nhp, bn c nhn nh g v h? }u l{ th trng chnh? i th cnh tranh ca
h l ai? Sn phm hay dch v ca h l g? Ch ng ca h trn th trng? H ang phi
i mt vi nhng mi e da no? H ang chm trn nhng c hi v thch thc no? H
ang tung ra nhng sng kin mi no? Liu bn c nh |nh thc v tng gi|m c lc
na m trnh by sng kin ca mnh?
VN L G?

bt u, bn cn x|c nh vn mnh cn gii quyt. Sau }y l{ c}u hi chnh:

Cng vic no cn c gii quyt - cng vic no m ch c bn mi thc hin

Ai cng c kh|ch h{ng, v{ kh|ch h{ng lun c nhng vn cn c gii quyt.

c?
Hy nh rng cng vic ca bn khng ch gi gn trong bn m t cng vic m cn
bao gm c vic thc hin yu cu ca khch hng, bt k l{ kh|ch h{ng bn trong hay
bn ngoi t chc. Ai cng c kh|ch h{ng, v{ kh|ch h{ng lun c nhng vn cn c
gii quyt.

Theo nh{ t vn ngh nghip Carol Eikleberry th: C|c chng loi vn v cng phc
tp. D vn ca bn l nh hay ln, ca c nhn hay tp th, ~ c x|c nh hay cha,
th vic tm kim gii php sng to l mt cng vic rt hp dn v thm ch l nim vui.(7)

Vy ti sao vic tm ra gii php li hp dn, v thm ch l nim vui? iu y chng t


bn s dc ht mi kh nng v{ nim am m ca mnh gii quyt vn . Bn thn vic
nhn ra vn ~ i hi s sng to. }y cng l{ mt cu hi ca lng t}m: Vn no
ang cn gii quyt? S sng to khng ch bt u bng vic gii quyt cc vn , m l
vic tm ra vn , nhn thy hay cm nhn c chng.(8)

R rng, nu c th a ra gii php cho nhng vn l{m au u cc nh qun l, bn


lp tc tr thnh mt nhn vt sng gi trong mt h.

Trong kinh doanh, nhn bit mt vn , ngi ta thng s dng phng ph|p x|c
nh khong trng gia tnh hnh thc ti vi kt qu mong mun. Nu c th a ra c|c
gii php kh thi, |p ng con s m nh tuyn dng mong mun, bn s thnh cng.

Mc ca vn c nghim trng khng? Nhng t|c ng no c th d o|n


c v mt kinh t, cht lng?

Rc ri thng ny sinh vo thi im no?

Tn s xut hin? Chng xy ra hng ngy, hng thng, hay hng gi? Bn mt bao nhu
thi gian gii quyt chng? Khi no bn c th trnh l{ng th{nh qu ca mnh? Th hin
khong thi gian bng phng trnh Thi gian di chuyn t im X sang im Y?

V d, vi t c|ch l{ nh{ tip th trang web ang tm vic lm, bn c th xut vi nh


tuyn dng v vic tng tc ng truyn cho trang web ca h. Nu bn c th chng
minh trong mt nm vn tc ng truyn s tng gp 10 ln, nh tuyn dng s |nh gi|
cao bn. im trng tm trong bi thuyt trnh ca bn l{: Chng ta c th tng vn tc
ng truyn t X n Y trong vng mt nm.
Hoc nu bn l nh ti chnh chuyn nghip, hy chia s vi ngi ch tng lai ca
bn v vic tng tc thu hi n ln 20% trong 3 qu tip theo v ch cho h nhng li ch
ko theo t kt qu y. Tng t nh trn, iu quan trng nht trong bi thuyt trnh l
bn phi ch ra c thi gian bn cn to ra bc t ph.

Cng thc Thi gian chuyn t X sang Y rt c sc thuyt phc.

Nu bn c th a ra mt chin lc kinh doanh kh thi, kh nng th{nh cng ca bn

Trong thi i tri thc, nim say m khm ph ci mi l v kh nng gii quyt vn
chnh l s bo m c c cng vic m bn mong mun.

s cao hn rt nhiu so vi vic ch gi i mt CV theo mu.

Trong thi i tri thc, nim am m kh|m ph| c|i mi l v kh nng gii quyt vn
chnh l s bo m c c cng vic m bn mong mun. Chng hn, nh pht huy s
t m ng hng m Susan Athey, mt sinh vin tr mi tt nghip, ~ gt hi nhng
thnh tu |ng tr}n trng. V{i nm trc }y, sau khi cng b mt s nghin cu |ng kinh
ngc, c ~ tr thnh ng vin sng gi nht trong h thng trng i hc ca M. Susan l
mt tm gng |ng chng ta hc hi.

i vi nhiu cng ty, mt vn quan trng phi i mt l{ nh gi| ng sn phm


ca mnh, ng thi tr ng gi| cho nh{ cung cp. Nu khng th c}n i thu chi, bn s
nhanh chng ph sn. Susan ~ rt t m vi c|ch ngi ta n nh gi bn v gi mua cho
sn phm. }y l{ mt cu hi n gin cho mt vn phc tp.

S t m i vi nhng cu hi hc ba bt u hnh thnh khi Susan cn l mt a


tr. Thu nh, ng ca Susan thng a c n cc cuc b|n u gi| gia sc mua chng
v cho nng tri. V{ c b Susan ~ b m hoc vi cu hi ti sao gia sc c bn v mua
theo cch ny. Khi y, i vi Susan, xem ngi ta mc c ln nhau l mt tr chi th v. C
khi ngi thng cuc b h mt khon tin ln, v mi ngi c c mt trn ci h h.
V{ cng c khi ngi thng cuc thu c mn hi ln v nhn c nhiu li t|n thng.
S t m ny ca Susan ~ a c n mt nghin cu chuyn su: Lm th n{o doanh
nhn c th a ra kt qu u t thng minh trong mt th gii y ri ro?

Cui cng, Susan Athey tr thnh chuyn vin kinh t h{ng u ca Microsoft v l gio
s trng Kinh doanh Harvard. t c tt c nhng thnh qu trn, c ~ lun tp
trung vo mt cu hi mang tnh quyt nh i vi vic thnh bi trong kinh doanh v tip
tc cng vic nghin cu cho n khi tm ra ngn ngun ca vn . T phng ph|p ph}n
tch kh nng mo him trong kinh doanh, Susan ~ ra gii php nhm gim thiu nhng
ri ro cho doanh nghip. T nghin cu n{y, c ~ gi{nh c huy chng Clark, mt trong
nhng gii thng danh gi nht trong lnh vc kinh t.
Khng nht thit bn phi t c huy chng Clark, nhng bn hon ton c th lm
c nhng g m{ Susan ~ l{m, l{ tr thnh chuyn gia trong vn bn quan tm v
gy n tng i vi ngi qun l. Theo t New York Times: Susan Athey rt thng minh.
iu khng c g phi ngc nhin. Nhng nhng ng vin khc ca nm nay cng thng
minh khng km. Vy, hy xem xt nhng phm cht c bit v nhng quyt nh n{o ~
gip Susan c c thnh cng ngy hm nay. Nhng ngi tr tui ang trn ng tm
n thnh cng nn bit iu n{y.

Vy Susan c nhng phm cht c bit g? Nhng quyt nh no ca c y khc vi


mi ngi?

Phm cht quan trng nht chnh l nim am m d{nh cho cng vic. C Athey ~ tm
thy nim vui ln trong vic nghin cu. l{ nim am m thi thc c y tm kim cu
tr li cho mi mt ca vn . Athey ngh c ~ tm ra c li gii cho vn nhng cng
trnh ca c vn cn mt im cha ho{n tt: C vn cha ho{n tt phng trnh to|n hc
cho phng ph|p mi ny, dn n tnh ng dng ca n b hn ch. gii quyt vic ny
cn phi tm hiu mt phng ph|p to|n hc hon ton mi. Mt nh kinh t hc ~ tng
khuyn c: Khng c c|ch n{o gii quyt vn hc ba n{y.... Athey ~ khng nghe
theo li khuyn y. C chia s: Khi tr v nh trong k ngh Gi|ng sinh, ti i thng v{o th
vin. Cha ti ~ gip ti tra cu nhiu bi vit v sao chp chng li. V{ trong m Gi|ng
sinh ti ~ tm ra li gii cho vn ca mnh. Khi mi ngi ang ng. V{ ti ~ la ln:
Tm ra ri, ti ~ tm ra ri.(9)

Khng nht thit bn phi dnh c ngy ngh nghin cu mi th hin nim am m
dnh cho cng vic. }y, iu chng ti mun ni l bn cn phi t trn khi c v con
tim vo mc tiu trc mt.

hn ch s ri ro khi a ra c|c quyt nh trong kinh doanh, Susan ~ to dng cho


mnh mt nn tng kin thc phong ph, v chng chnh l ngun ti nguyn gi tr nht i
vi ngi lao ng trong thi i tri thc.

Bn s xy dng vn hiu bit ca mnh nh th no? Bn thn s tp trung nghin cu

Bn cn phi c nim am m d{nh cho cng vic mnh ang theo ui v hiu r ng c
lm vic ca bn thn.

ra sao c th hiu mt cch su sc vn m t chc ca bn ang i mt?

Ngun khng l t Internet c th gip bn tm hiu v mt cng ty cng nh nhng


thch thc, c hi v nhng mi e da m{ cng ty ang phi i mt. Nhng nm v
trc, tm kim ngun tin ny l vic kh khn bi chng thng b chn vi trong th
vin, hoc cc tp ch hay ti liu lu tr ca cng ty. Ngy nay, ch vi vi ln nhp chut,
bn c th tm hiu v vn ti chnh, lch s pht trin, tng quan v sn phm, khch
h{ng, i th, thm ch c tiu s c nhn ca nhng ngi l~nh o cng ty.
Tt nhin, bn vn c th tm s h tr t nhng ngun thng tin truyn thng nh tp
ch v bn tin ngnh.

Chia s t Jennifer

L{ ngi c vn cho nhng ai mun thng tin trong cng vic, t cc nh qun l ca cc
cng ty va v nh cho n c|c nh}n vin iu h{nh, c}u u tin ti lun hi h l:
Anh/ch thng c b|o n{o? Nu h b qua t US Weekly (t bo m ti yu thch,
nhng t n{y c ti xp th hai sau Harvard Business Review), ti bit chng ti ang gp
rc ri.

Sau ti li hi: Anh/ch c th trao i cng vic vi ai? Vn m cp trn ca anh/ch


ang cn gii quyt l{ g?.

Nu bn c ngi quen trong cng ty, hy gi in hoc vit email cho h nm r thng
tin v vn khch hng v cc nh cung cp. iu g kh|ch h{ng h{i lng? iu g khin h
tht vng? Nhng ngi bn hng nhn xt g v cng ty? Hy tm hiu tnh hnh tiu th ti
cc chi nhnh a phng. Ti sao ngi tiu dng chn mua sn phm ca cng ty hay
ti sao h khng mun mua? Nh nhng tin ch ca Internet v nhng mi quan h, bn s
c c ci nhn khi qut v tnh hnh ca cng ty.

T , bn s x|c nh c th mnh no ca bn ph hp vi yu cu ca cng ty. By


gi, bn c th hnh dung mnh vi t c|ch l{ ngi mang n gii php, nh th bn ~ to
ra s khc bit vi cc ng vin khc.

CHUN B BI THUYT TRNH TI CN C HI

Sau khi ~ nm c nhng thch thc m cng ty ang i mt, bn hy tip th bn


thn vi t c|ch l{ ngi mang n gii php ti u cho nhng vn m h ang gp phi.
Bn n bui phng vn khng ch tm vic l{m m{ cn trnh by rng bn ang cn
mt C Hi.

Bn phi th hin nh tuyn dng thy mnh nm r yu cu ca cng ty, ng thi


trnh by gii php bn s thc hin gii quyt nhng vn cn tn ng ca cng ty.
Bn nn cho h thy mnh nm vng tnh hnh ca cng ty hn c nhng nhn vin chnh
thc m h ~ tuyn dng. Tip , bn gii thch v nhng li ch mnh s mang n cho
cng ty. Hy lm cho h tin rng nu c s ng gp ca bn, tnh hnh cng ty s thay i
tch cc ra sao. Bn cng nn ngh mt khong thi gian th vic, thm ch khng nhn
tin cng nu bn thy l{ iu cn thit, cho n khi h tin chc rng bn l gii php m
h tht s ang tm kim.

Trong bui phng vn ny, h s phn n{o |nh gi| c nng lc ca bn. H s nhn
ra rng bn mang phong cch ca mt nh{ l~nh o, bi bn ch ng to ra nhng n
tng tt p, v{ hn th, bn khng ch i ch th t ngi khc v bn ~ bit r vic cn
lm.
Chuyn tm vic ca con g|i ngi bn ti l mt v d. C y ~ tt nghip chuyn
ngnh tip th v rt mong mun c lm vic cho mt cng ty c tc pht trin nhanh
trong lnh vc sn xut sn phm chm sc c| nh}n. Nhng v{o thi im y, khng c cng
ty no cn tuyn ngi cho v tr ny.

Thay v i xin vic, c y to ra cng vic cho mnh. Trong qu trnh tm hiu v ni
mun xin vic, c y ~ ph|t hin ra cng ty thng xuyn gp rc ri vi vn thiu hng
d tr. }y l{ mt mi e da nghim trng n mi quan h vi khch hng. Bng cch
trao i vi nhng ngi bn l, c y ~ nm c thng tin ny.

T }y, c y ~ l{m b{i thuyt trnh Ti Cn C Hi v{ xin 20 pht trnh by v vn


ny. C y ~ th hin s am tng ca mnh v rc ri m{ cng ty thng gp phi. C
y cnh bo v chi ph m h phi mt cho vic thiu hng d tr. Sau , c y ngh h
tuyn dng mnh vo v tr ngi chu trch nhim qun l hot ng ca kho hng bn l,
v nhim v ca c y l d bo kh nng thiu ht cng nh chm lo quy trnh t hng.
Bi thuyt trnh 20 pht ~ gip c y gi{nh c cng vic m bn thn hng mong mun.

Sau }y l{ cng s lc bi thuyt trnh Ti Cn C Hi ca c y:

Nhng tn tht do vic thiu hng d tr gy ra:

Do thiu hng d tr, cng ty s mt 1,55 -la/ khch hng.

Hn 9% kh|ch h{ng s khng quay tr li.

D b|o chnh x|c v{ t hng kp thi c th gii quyt 80% vn .

Food Network gim tnh trng thiu hng t 14,7% xung cn 3,9% trong vng
4 thng, h ~ tng doanh thu ln 437.000 -la.

Pill Inc gim t 12% xung cn 3% trong vng 6 thng.

Cch ti ci thin kh nng d bo/h thng t hng.

S dng phng ph|p d bo cun chiu thay cho vic d b|o theo nm.

Khng ch d bo cc chng loi hng, m theo tng m hng.

Mc tiu ca bi thuyt trnh Ti Cn C Hi l{ m u mt cuc i thoi. Khi y,


bn khng cn l mt ng vin tm kim cng vic lm, m chnh l gii php tim nng cho
vn quan trng. Nhim v ca bn l hy duy tr cuc i thoi. Sau bui phng vn, bn
nn vit th c|m n v{ nh km mt bi vit hay mt trang web nh tuyn dng tham
kho. Bn cng c th mi ngi qun l tng lai v{o blog ca mnh. H~y h tr thnh
th{nh vin trong ngi l{ng trn mng ca bn.
Tuy nhin, bn nn lu : Bn cn thc hin tt c nhng iu ny tht nghim tc. Bn
khng nn phng i mi vic gy n tng, v{ cng ng nhi nht nhng thng tin
khng cn thit trong CV. Thay v{o , bn hy tp trung vo yu cu ca h v nhng iu
bn tht s c th l{m |p ng yu cu y. Nu bn tip cn nh tuyn dng theo cch
chp nhn kh khn tm hiu r s vic, bn s nhanh chng h gc h.

Tuy nhin, cng cn lu : Nu bn bc v{o vn phng v{ ngang nhin phi b{y


nhng kh khn ca h, ri t cho mnh l gii php m h ang tm kim, th khi y trong
mt h bn chng khc no k ph ri. Trong tnh hung n{y, th|i ng x ca bn rt
quan trng. Bn mun n cng ty h vi s thin ch hay vi th|i ngo mn? Bn mong
mun to dng mt mi quan h tt p hay mun gy him khch? Tt c ty thuc vo
th|i ca bn.

Chia s t Jennifer

Cng ty m ti tng lm vic ~ tuyn dng mt nhn vin ngay t khi cu y cn l sinh
vin thc tp. Cu y ~ s dng ton b khong thi gian thc tp ca mnh gip chng
ti nhn ra nhng hn ch trong vic gi quan h vi kh|ch h{ng cng nh nhng hot
ng thiu hiu qu ca cng ty, v vn no cu cng a ra nhng gii php kh thi.
Ngay lp tc, cu y c mi lm nhn vin chnh thc ca cng ty chng ti trong khi vn
cha tt nghip.

Khi nm c tnh hnh ca cng ty, vic chng ta nn lm l th hin s quan t}m n
vn ca h v{ ngh c gip : Trong qu| trnh tm hiu v cng ty, ti c bit
v nhu cu d tr cc sn phm c gi tr cao. tng lng hng d tr , cch tt nht
l{ thay i mt v{i im trong vic d b|o v{ trong quy trnh t h{ng.... C|ch trnh b{y
ny tot ln s thin ch, ch khng phi bn ang mun chng t bn thn.

S dng bi thuyt trnh Ti Cn C Hi l{ phng thc hu hiu c c cng vic


m bn mong mun. V nu bn mun c thng tin trong cng vic hin ti, hy p
dng iu tng t bng cch chun b mt bi thuyt trnh Ti Cn C Hi v gi n
ngi qun l ca mnh. cui chng, bn s tm ra cng c hng dn nhm pht hin
mc tiu ca mnh v chun b cho bi thuyt trnh.

TH THCH KHNG BAO GI CHM DT

Trong kinh doanh, c th chc chn mt iu: vn khng bao gi ngng pht sinh.
Do , c|ch duy nht bo m cho tng lai l{ bn phi tr th{nh ngi duy nht c th
gii quyt nhng vn nan gii m nh qun l ang phi i mt. Nu thiu bn, cng
vic s khng th hon thnh.

D ang l{ gi|m c iu h{nh hay u bp ch bin thc n nhanh, bn u c th tm


ra nhng gii ph|p c |o ca ring mnh khc phc nhng rc ri h{ng ng{y. H~y t
ra cho mnh cu hi: Khi ti l ngi thc hin cng vic ny, n s tr nn khc bit nh
th n{o?.
H~y tng tng bn ang qun l mt nh{ h{ng nhng nhng dch v chm
sc khch hng }y lun b phn nn. Bn nn t hi: Ti c th l{m g lm
hi lng nhng khch hng k tip?.

H~y tng tng bn l{ gi|m c b phn chm sc kh|ch h{ng ca mt khch


sn ang phi i mt vi vn s lng khch ngy cng gim. Hy t hi:
Hm nay ti nn l{m iu g mi m khch hng cm thy vui v hn v{
mong mun quay tr li?. H~y tng tng bn lm vic ti b phn bo tr
h thng mng ca cng ty v{ thng b phn nn rng ng truyn hay b tc
nghn.

Hy t hi, Ti phi l{m g tng vn tc v cht lng ng truyn ca h


thng mng?.

Kh khn ang phi i mt c th l{ c hi tuyt vi bn chng t kh nng cng


hin ca mnh, bi ch mnh bn c th l{m c iu . Nhng vn v thch thc mi
lun xy ra hng ngy, hay thm ch hng gi. Thc hin c iu ng ngha vi vic
bn s tr thnh mt lao ng tri thc. D bn ang l{m vic trong ngnh ngh n{o, iu
khng quan trng. iu quan trng l bn ~ ng gp nhng tng sng to gii
quyt c|c kh khn
trong thc t.
S bin ng ca th trng vic lm khng th nh hng n bn.
l{ l do v sao
th trng vic lm
khng th nh hng n bn. Nu ngi s dng lao ng nhn thy bn chnh l gii
php hp dn cho vn ang phi i mt, h s |nh gi| cao bn, bt chp th trng
vic lm bin ng th no. Hy trang b cho mnh tm nhn ca mt nh chin lc, vi
tinh thn sn s{ng ch{o n nhng thch thc mi. Nh chng ti ~ lu ti phn u ca
cun sch, nu bn ch gii quyt c mt vn ri sau dng thi gian cn li trong
ng{y th gi~n hay l{m vic ring, bn s khng th to c mt s nghip thnh cng.
Theo Hermann Hesse (10), Nu bn, ti v mt v{i ngi khc na c l{m iu g thay
i th gii, th mt ng{y n{o nhng vt tch ny s c tm thy, nhng chng ta cn
phi lm mi mnh h{ng ng{y.

CNG C NHN BIT MC TIU CA BN

H~y in vo bng di }y khm ph mc tiu bn mun thc hin trong s nghip


hay trong vai tr hin ti:

1. CNG TY/NGNH CNG NGHIP M BN QUAN TM:


...
...
...
2. NHNG VN CHNH M H PHI I MT:

a. Mc ca vn (chi ph, cht lng, mi quan h)


...
...
...

b. Thi gian (khung thi gian ca vn )


...
...
...

3. GII PHP M BN NGH:


...
...
...
K HOCH TRNH BY BI THUYT TRNH TI CN C HI

H~y in vo bng di }y ni dung tm lc ca bi thuyt trnh m bn s trnh by


vi nh tuyn dng. Hy s dng s minh ha nu cn.

M T PHM VI YU CU CA NH TUYN DNG:


Mc /thi gian thc hin ca vn hay c hi.
...
...
...

TRONG QU KH, BN GP PHN GII QUYT YU CU NY RA SAO:


}u? Nhng con s minh ha c th l g?
(M t nhng d n m bn ~ thc hin khi cn hc trng)
...
...
...
M T CCH BN S NG GP GII QUYT YU CU CA
NH TUYN DNG:

Li ch v mc /thi gian thc hin m bn mang li?

Bn cn phng ph|p, cng c v ngun lc no?

CHO I NHN LI

Cch tt nht hc c t quyn s|ch n{y l{ hng dn li cho ngi khc ni dung
m bn hc c. Do , bn hy tm mt i t|c, c th l mt ng nghip, mt
ngi bn, hay mt th{nh vin trong gia nh, truyn t li nhng kin thc bn ~ lnh
hi. Bn c th p dng nhng ch dn trong phn Cho i nhn li hoc lm theo cch
ring ca bn.

Khi no bn chc chn mnh l{ ngi mang li gii php cho vn m cng ty
ang i mt? Hy k v n.

Mt trong nhng thng ip chnh ca quyn s|ch n{y l{ h~y tr th{nh ngi
tnh nguyn lm vic, ng l{ ngi l{m thu. Gii thch ngha ca iu ny.

Trong trng hp no bn chnh l mt vn ch khng phi l mt gii php


cho cng ty ca mnh? Lm th n{o thay i iu ny?

Trong bi thuyt trnh Ti Cn C Hi, bn cn chun b nhng g? Ti sao bi


thuyt trnh ny li gip bn t c cng vic mong mun hn l{ mt bui
phng vn bnh thng?

T khi bn chnh l{ ngi thc hin n, tnh hnh cng vic ~ tr nn khc bit
th no?

Cng hin kh nng tt nht ca bn


Nu bit th mnh ca bn thn v khm ph ra mc tiu mnh mun theo ui, bn ~
sn s{ng lp Bn mc tiu phn u. Hy nh rng bn mc tiu ny s nh hng cho
cng vic hin ti ca bn, thm ch l cho c s nghip.

Trc khi vit Bn mc tiu phn u, chng ta hy bn v cm xc ca bn.

C th bn s ngh mnh khng c nhiu kh nng cng hin.

Bn ~ c gng tm ht cng vic n{y n cng vic khc v lun b t chi. Trong
cng vic, c th bn s cm thy khng c |nh gi| cao, hay ngh rng mnh qu tr
hoc qu gi, qu tm thng do khng th ng gp bt c iu g. C th bn cm
thy mnh b c lp, b phn i hay b cn tr trn con ng s nghip.

Trn thc t, nhng cm xc trn hon ton xut pht t ci nhn ch quan ca bn v
bn thn ch khng phi t cch nhn ca ngi khc. Vi quan nim ca mt ngi tm
vic, bn s thy mnh chng khc no mt sn phm ~ c ng gi sn ang c y
v pha ngi mua. CV ca bn chnh l thng tin v sn phm ca bn. Mt khc, nu c
quan im ca mt ngi cng hin, bn s thy mnh l gii php cho nhng vn quan
trng. S ng gp ca bn s l{m nn iu khc bit.

MU HNH CA NGI TM VIC MU HNH CA NGI CNG HIN

Ti l{ mt sn phm. Ti l{ mt gii ph|p.

Ti ang cn mt cng vic, xin vui lng Pha qu v c mt vn cn gii quyt, cn ti tin nhng th mnh ca
tuyn dng ti. mnh ph hp vi yu cu d.

}y l{ CV ca ti. }y l{ li ngh c gip .


Gia hnh mu Ngi Tm Vic v{ Ngi Cng Hin tn ti s khc bit c bn, l{ s
khc bit gia ngi tm cch thanh ton l hng tn kho v{ ngi tm cch cung cp mt
sn phm c tim nng tiu th ln. Thch thc quan trng ca bn chnh l bin mnh t
mt ngi tm vic v vng th{nh ngi em n nhng ng gp tch cc.

H~y tng tng mnh chnh l{ ngi iu khin con tu ln ang tin v pha trc
vi vn tc cc ln. Bn l{ ngi cm li v kim so|t hng i ca con tu. Vy lm sao
mt ngi nh b, n c c th iu khin vt to ln nh th?

thay i hng i, bn cn iu chnh bnh li, t c th chuyn hng c con


t{u. Nhng kch thc ca bnh li rt ln, c bit l vi nhng tu vin dng.

Vy c|i g iu khin bnh li?

l{ tm b l|i hay cn c gi l chic bnh li nh c gn ui t{u.(11)

TR THNH MT CHIC BNH LI NH

Nh vo s k diu ca k thut, khi tm b li ca bnh li nghing v mt hng, to


ra lc y mnh ko bnh li chuyn ng vng quanh. Nu so snh vi kch thc v
trng ti ca con tu, tm chnh hng li ny l mt vt rt nh, nhng n ng vai tr
iu khin c c my khng l kia.

Vy lm th n{o nhng ng gp nh b ca bn c nh hng n t chc m bn


ang cng hin?

Chnh bn mi l{ ngi lm ch cng vic v cuc sng ca mnh.


D bn ang gi chc v g, iu y cng khng quan trng, quan trng l nhng ng gp
ca bn c th l{m nn iu khc bit.

Cu tr li l hy vn dng nguyn l hot ng ca chic bnh li nh.

Khi khng cn hng th vi cng vic, ngi ta thng l l{ nhim v. Nu gp tht bi,
nhng ngi n{y thng tm c|ch trch nhim cho t chc, cho ngi qun l hoc cho
v tr thp c b hng ca mnh. Nhng s tht th chnh bn mi l{ ngi lm ch cng
vic v cuc sng ca mnh. Bn ang gi chc v g khng quan trng, m quan trng l
nhng ng gp ca bn c th l{m nn iu khc bit. Bn c th tr thnh chic bnh li
nh. Nhng bng c|ch n{o? C|ch n gin l hy tp trung vo nhng iu bn c th lm
c, ngay c khi iu khng nm trong bn m t cng vic. Hy to ta nhng thay i
nh gia tng kh nng cng hin ca bn.
Sau }y chng ta s n vi cu chuyn v Madeline Cartwright, ngi sng lp t chc
lin hip cu gi|o vin, ng thi l hiu trng ca mt trng hc xp cui bng thi ua
ca thnh ph. Ng{y u tin n nhn nhim s, Madeline ~ phi i mt vi v s vn
nan gii: mt ta nh bn thu, i ng nh}n vin khng c tinh thn lm vic, ph huynh
hc sinh l~nh m, nhng a tr ln ln trong nhng khu ph chut ni ting vi cc t
nn x hi.

C nhiu l do Madeline chn nn. Tht s th c y c th l{m c g hn mt


ngi trng m ph huynh u l con nghin, cc hc sinh lun b nhng cn |c mng v
ti phm m nh h{ng m, v{ trng hc cng nm trong danh sch nhng vn phi
i ph ca cc em?

Trong vai tr mt hiu trng, cng vic u tin c y lm l t tay c ra nn nh v


sinh nhiu lp cu bn.

H{nh ng n gin n{y em n mt kt qu |ng kinh ngc. Vic n hiu trng mi


t tay c ra nh v sinh ca trng hc ~ nhanh chng lan truyn sang c vng ln cn.
Bng h{nh ng ca mnh, Madeline ~ gi i mt thng ip mnh m: mi vic s dn
thay i.

Khi ti bc v{o, ni }y ph y b hng, c k. Ti gi thng ip n nhng hc


sinh ca mnh: Khng y mt tun na, trng ca cc con s c sn mi. Bng cch
ku gi s gip ca mt s ph huynh, c ~ t chc thnh cng cuc tng v sinh, bin
ngi trng bn thu th{nh a im sch s, an ton.

Tng v sinh ngi trng ch l{ bc u tin. Trong trng, nhiu a tr n lp vi


cng mt b qun o bn thu ht ngy ny qua ngy khc. Do khng c qun o ng, nn a
phn cc em mc c qun |o i hc ng v ch nm ca nhng hc sinh thng nhm
nhp m hi. Ngoi ra, vic v sinh c nhn khng tt cng nh hng n kh nng tip
thu bi ca cc em. Nhn ra iu , Madeline quyt nh thu thp qun |o c v{ t chc
mt chng trnh x s, thu v 600 -la mua my git v my sy. Nhng a tr n
trng trong b qun o bn c th thay nhng b qun o sch s khc ri vo lp. Gio
vin v nhng ngi tnh nguyn s git v sy nhng b qun o bn n{y, n ca hc
chiu, qun o ca chng ~ c git sch v xp li cn thn. }y l{ mt trong nhng
ng gp ca chng ti em n s thay i, v kt qu l nhng a tr ca ti trng
tht tuyt, Madeline chia s.

Tt nhin, Madeline cng b ch trch. H ni cng vic ca mt hiu trng khng phi
l git gi qun o. Madeline khng kh|i |p li: ng ni vi ti nhng vic ti khng th
lm. Ti c th lm mi th mnh mun. Ti bit cch gii quyt vn ca mnh. Ti s
gip nhng a tr n{y n trng trong nhng b qun o sch s. Ti c th l{m c
iu n{y.

B qun o sch s, mi trng hc tp khang trang, thn thin s gip cc em hc tt


hn. Quyt tm ca c y ~ lan truyn n nhng ngi khc. Nhiu ngi ~ bt tay nhau
cng chung sc xy dng trng hc. Phong tr{o thc hin nhng iu thit thc ~
c dy ln trong gio vin, ph huynh v hc sinh ca trng. Ba nm sau ng{y Madeline
tr thnh hiu trng, ni }y ~ tr th{nh ngi trng c mi trng gio dc tin tin
nht qun.

Madeline Cartwright chnh l tm b l|i iu khin c con tu ln. Nhng g c y lm


khng phi l vic khin th gii phi chn ng. C khng cn khon chi ph khng l, hay
mt tr tu phi thng. Nhiu ngi cho rng vic c y sn sa trng lp, git gi qun
|o, chm sc nhng a tr l tm thng; nhng i vi hc sinh v mc tiu ca c y,
th l{ nhng vic l{m c ngha ln lao. Ging nh Madeline, bn cng c th tr thnh
mt bnh li nh. Vic bn cn lm l nhn ra s mnh ca mnh v{ h{nh ng.

Nim am m v{ kh nng cng hin khng nht thit ch tm thy trong nhng cng
vic nhiu kh khn, y th thch. Theo Oliver Wendell Homes (12): Mi th c gi l
tuyt vi khi n c nhiu ngi theo ui. Mi ngy, khi bn phi i mt vi nhng
thi im phi a ra s la chn, hy chn cch tr thnh chic bnh li nh, lm nhng

Nim am m v{ kh nng cng hin khng nht thit ch tm thy trong nhng cng vic
nhiu kh khn, y th thch.

vic khng c trong bn m t cng vic v to nn s thay i.

Ai cng c th tr thnh chic bnh li nh. Bt k bn ang gi chc v no, mi vo


ngh hay nhiu kinh nghim, bn vn c th c nhng cng hin gi tr. }y l{ c|ch tuyt
vi nht lm vic v tha mn cuc sng.

By gi chng ti ngh bn vit ra Bn mc tiu phn u ca mnh. Bn c th s


mun s dng my vi tnh hay mt mu giy v vit theo nhng hng dn ca chng ti
theo tng bc. Trong mc X}y dng Bn mc tiu phn u cui chng, chng ti s
tm tt c|c bc trn bn d nm bt.

LP BN MC TIU PHN U

Bn mc tiu phn u c th c xem l bn ghi li nhng c mun trong cuc


sng, ch khc l n vch ra nhng mc tiu bn mun t c trong s nghip hay trong
cng vic hin ti.

Hy th hnh dung xem nhng tm gng c nhiu cng hin m{ chng ti ~ gii thiu
vi cc bn trn }y ~ vit g trong Bn mc tiu phn u ca h:

Ti s to dng mt ngi trng sch p, y tin nghi nhm m bo cho


nhng a tr mt mi trng hc tp v pht trin an ton. }y rt c th l
mc tiu phn u ca Madeline Cartwright.
Ti s vit nhng phng trnh ton hc, m nh , nhng chic my vi tnh
giao tip c vi nhau. Nhiu kh nng }y l{ mc tiu phn u ca Radia
Perlman, nh ton hc tr, ngi ~ vit giao thc mng v lm cho Internet
khng cn l gi thuyt.

Ti s gip nhng ngi nghin ma ty tm thy ngha ca cuc sng. }y c


th l mt trong nhng mc tiu phn u ca mc s kim nh}n vin x~ hi
Hans Visser, ngi khi ng d n ni ting Via Kunst ti Rotterdam, nhm
gip nhng ngi nghin v gia c l{m vic ti nhng d n do ng lp ra.

Bn ti phm nht nh s b trng tr. Ch c nh vy gia nh cc nn nhn mi


c th vi bt ni au. }y c th l mc tiu phn u ca Michael Nilles, nhn
vin cnh st ca thnh ph Aurora, bang Illinois. Anh ~ iu tra nhiu v n
hnh s phc tp, trong c v n ko di hng thp k lin quan n ci cht
ca mt cu b 6 tui.

Mi ngi trong s h u nhn thc r mc tiu cng hin ca bn thn. Nhng mc


tiu h nu ra hon ton khng c trong bn m t cng vic ca h.

Hy vit Bn mc tiu phn u cho s nghip ca mnh. Trong , bn c th tng kt


nhng th mnh ca bn thn v ln k hoch hin thc ha tng mc tiu c th.

Bn c th lp Bn mc tiu phn u cho v tr hin ti ca mnh.

Sau }y l{ c|ch thc lp mt Bn mc tiu phn u. Hy dnh thi gian suy ngm
v vn ny. Nhng n lc hm nay s c b li gp trm ln trong tng lai.

1. By t lng knh trng i vi mt ngi c tm nh hng

u tin, h~y ngh v mt ngi c nh hng nht m bn quen bit v by t lng


knh trng i vi h. c th l mt ngi thy, ng nghip, hay l sp ca bn. H ~
c nhng ng gp g cho cuc i ca bn?

Vic by t lng knh trng i vi ngi khc s gip bn hiu r hn v chnh mnh v
nhn ra }u l{ lnh vc bn c th cng hin.

Chia s ca Stephen

Khi cn tr, ti tham gia mt s hot ng tnh nguyn nc ngoi. Mt ngy n, ngi
gim st gi ti li v giao cho ti nhim v i khp t nc tp hun cho nhng ngi
ln hn ti rt nhiu. Lc y ti cm thy rt cng thng, nhng ngi gim st ca ti ~
bo: Anh c th l{m c, ti t lng tin rt ln ni anh.

Ngi thy y ~ c nhng ng gp g cho cuc i ca ti? ng gip ti bt u con


ng s nghip m{ ti cha tng tri qua - ging dy v tnh hiu qu v kh nng l~nh
o n mi ngi trn ton cu. Cng hin ca ng chnh l vic to ra c|c nh{ l~nh o
mi bng cch to cho h s t tin v{ c hi.

Chia s ca Jennifer

Nm 19 tui, ngoi thi gian ln lp, ti lm thm mt ca hng bn rau qu v lm mi


vic nh c|c sinh vin kh|c thng lm thm vo thi gian rnh (bt c iu g tr vic
ng). Khi y ti thy mnh khng c ng gp g c bit. Mt ngy n, sau khi bit tin trung
tm phc v cng ng ca trng ang t chc chng trnh Th by - Dch v bui sng,
ti ~ ng k. Theo , mi sng sm th by, ti n lm vic ti c s dnh cho nhng
ngi v gia c.

Tham gia hot ng ny c nhiu sinh vin, nhng ti khng quen ai c. Khi lau sn nh, ti
t nh }y l{ vic mnh nn l{m. Sau , mt ngi ph n n bn ti v{ ni: Xin ch{o, ti
l{ Irene, gi|m c trung tm. Ti rt vui v em ~ n. C y lm cho ti cm thy mnh
c ch{o n v{ Irene ni rng vic ti lau s{n nh{ ~ khin c cm kch. Do , ti ~
ng k cho d n vo thng sau. Trong thi gian tin hnh d |n , nhiu ln c y mi
ti gh n trung t}m cng trao i v nhng chng trnh hot ng tnh nguyn c
quy m ln hn.

Trong vng hai nm tip theo, Irene ~ khuyn khch ti tham gia vo nhm hot ng v
mi trng, lnh vc m{ ti cng rt am m. Khi ti hc nm cui, c Irene ~ tin c ti
vo v tr trng ban nghin cu v pht trin ca trung t}m. C cn c ti vi t c|ch l{
i din cho sinh vin ti ban United Way a phng v{ cng ti tham gia ging dy lp
l~nh o cng ng. Mi khi ti lo lng trc nhng th thch mi, c y u ng vin v
khuyn khch ti. Irene ~ thp ln trong ti nim am m s}u sc dnh cho hot ng phc
v cng ng v mt nim tin vng chc vo bn thn. Nh , ti c th vut qua ni s
hi v tin v pha trc.

2. Vit li tri n m bn mong mun nhn c

Khi vit xong li tri }n d{nh cho ngi khc, hy vit li tri n m bn mong mun nhn
c t nhng ngi gi vai tr quan trng trong cng vic ca bn, nh l~nh o cp trn,
thnh vin trong nhm hay khch hng.

Nu mt ngy bn quyt nh ri b cng vic hin ti, bn mun ngi qun l, ng


nghip nhn xt v mnh nh th no? Bn mun h nh bn v iu g? H s ni g v
nhng ng gp ca bn trong cng vic?

Khi vit nhng li tri n ny, bn s hnh dung r hn v nhng vic bn c th cng
hin.

3. im li th mnh ca bn

Hy xem li v{ c k phn Nhn bit th mnh bn th}n.


Nhng kin thc, kh nng, k nng c trng n{o gip bn c nhiu ng gp
cho cng vic?

Bn thch c lm vic trong lnh vc no?

Trch nhim ca bn vi t chc, kh|ch h{ng v{ ng nghip l g?

4. im li mc tiu ca bn

Hy xem li v{ c k phn Kh|m ph| ng c l{m vic ca bn.

Bn thch hoc ang l{m vic trong ngnh ngh no?

Vn chnh m cng ty bn hin phi i mt?

Mc nghim trng ca vn ? (Chi ph, cht lng hay nhng mi quan h


s b nh hng nh th no?)

Mt bao l}u gii quyt vn ?

Trnh by gii php ca bn?

5. Phc tho Bn mc tiu phn u

Hy xem xt mi ti liu v phc tho Bn mc tiu phn u. Ti thi im n{y, }y


mi ch l bn phc tho. Rt nhiu ngi th ng ch i mt cuc sng tt p hay mt
s nghip |ng m c s ch{o n h nh th php chuyn i thn diu. Cho n khi ,
h vn m h cm thy khng hi lng vi th gii v bn thn mnh. Bn ng ni: Ti s
vit chng sau, m{ h~y vit chng ngay by gi, v vit mt cch thoi mi nht. ng lng
ph thi gian ca chnh mnh, bi nu mun, lc no bn cng c th iu chnh bn mc
tiu y.

Mc d Bn mc tiu phn u hon ton mang tnh c nhn v mi ngi s c cch


thc hin kh|c nhau, nhng c th s hu ch hn nu bn theo mu sau }y:

Bi v (vn tn ti trong t chc hay trong ngnh cng nghip ny),

Ti s s dng th mnh ca mnh (lit k danh sch th mnh),

(cung cp gii php).

Di }y l{ rt nhiu v d theo mu ~ hng dn:

Y t|/Ngi cung cp dch v chm sc:


Bi v nhng bnh nhn ln tui ca ti thng d cu knh v phin mun,
Bng s kin nhn, tn ty ca ngi y t,

Ti s gip h bt au n v ci thin mi quan h vi nhng ngi h yu qu.

Chuyn vin pht trin phn mm ng dng trn in thoi di ng:


Bi v cc ng dng cng ngh cao cho in thoi di ng lun thiu (c rt nhiu ng
dng |ng vt i),

Ti s ng dng k nng thit k phn mm kt hp vi kh nng ph|n o|n nhu cu


ca khch hng,

sng to ra mt th h ng dng mi tht s gip ch cho cuc sng.

Gi|m c marketing nh{ h|t giao hng:


Bi v s lng khn gi ngy mt gim st v ngy cng t khn gi tr yu thch nhc
thnh phng,

Ti s dng kin thc ca mt chuyn gia qung co v mt ngh s violin, cng vi


nim am m ca mnh pht trin thm nhiu t{i nng tr,

em tnh yu vi nhc thnh phng n c|c trng hc trong cng ng v thu ht


thm lng khn gi mi cho nh ht.

Gi|m c cng ty cp tho|t nc th:


Bi v ti thnh ph ca chng ta, lng nc tht tho|t do l~ng ph v{ do bay hi ang
mc b|o ng ,

Ti s pht huy mi kh nng tp hp mi ngi cng chung tay gii quyt vn


ny. V vi chuyn mn v k thut v ti chnh,

Ti c th xy dng mt k hoch c li cho tt c mi ngi trong vic gim thiu s


hao ph ny.

Gio vin trung hc:


Bi v nhng hc sinh yu km thng c khuynh hng b hc,

Ti s cng hin tt c kh nng ca mnh,

khi dy nim say m ca cc em dnh cho vic hc.

Ngi qun l d n:
Hu ht cc d n phn mm b tht bi l do khch hng lin tc thay i k vng ca
h,

Do , vi tt c kinh nghim trong cng vic ca mnh, ti s vo vai mt hun luyn


vin bng bu dc,
khch l tinh thn lm vic ca nhm trong khi tip tc iu chnh phng ph|p tip
cn |p ng vi yu cu ca khch hng.

Mi bn mc tiu nu trn mang du n ca tng c nhn nht nh vi nhng th


mnh ring, thch thc ring. Bn khng cn qu ch trng n hnh thc ca Bn mc tiu
phn u, bi ni dung mi l{ iu ni ln kh nng tht s ca bn.

Cn lu rng trong s nhng v d trn, c mc vit cho Bn mc tiu phn u trong


s nghip, nhng c mc li vit cho Bn mc tiu phn u cho cng vic hin ti. V bn
hon ton c th vit c hai. Bn mc tiu s nghip tng hp nhng iu bn mun t
n trong ton b thi gian lao ng ca mnh. Bn mc tiu cng vic l{ nh hng cho
cng vic hin ti ca bn. Khi tin ln mt v tr mi, tm nhn ca bn cng s rng m
hn, v{ khi tt nhin bn s vit mt Bn mc tiu phn u mi.

6. Chia s Bn mc tiu phn u

Sau khi tho xong Bn mc tiu phn u, bn nn lm g tip theo?

Nu bn ang tm vic, hy cn nhc n vic chia s bn mc tiu ca bn vi ngi


phng vn.

Hy bin Bn mc tiu phn u thnh ni dung chnh ca bi thuyt trnh Ti Cn C


Hi. Nu Bn mc tiu phn u ca bn gn lin vi mc tiu m{ ngi tuyn dng quan
tm, kh nng th{nh cng ca bn l rt ln.

Thay v ch n phng vn vi mt CV bnh thng, h~y n vi mt Bn mc tiu phn


u.

TM TT NIDUNG CNG
T CHC/CHC V MC TIU NG GP
VIC

Bi v LifeCare c kinh nghim vi vn truyn nhim


Mt v tr gip ti pht huy kh
LifeCare Ltd/ Gim thng qua nhng sn phm mu, ti c th rt ra nhng
nng qun l trong cng tc pht
c qun l cht lng kinh nghim trong ngnh vi trng hc cng nh kh nng
trin phng th nghim v k
ngn hng mu. qun l kinh doanh m bo rng sn phm khng c
thut.
khim khuyt.

Chi ph thu mn trang thit b nh hng dn li nhun


ti Forge Mountain.
Forge Moutain Mt v tr c th pht huy mi
Bng kinh nghim trong vic qun l nhng hp ng thu
Mining/Chuyn vin kh nng giao tip v{ {m ph|n
mn, vi c|ch thng tho li hp ng, ti tin rng
k ton cao cp. trong kinh doanh.
chng ta c th ct gim chi ph thu ngoi t 10% dn
20% trong nm du tin.

LokOut/B phn quan Vi 3 nm kinh nghim trong Bi v th trng phn mm bo mt c s cnh tranh khc
h bn hng v phn vic b|n c|c chng trnh phn lit, Lokout cn mt li th cnh tranh c c t b phn
mm bo mt. mm qua din thoi, ti c b|n h{ng y kinh nghim trong lnh vc t vn dch v -
kh nng ng tuyn cho v tr ngi c th a ra nhng li khuyn |ng tin cy, |p ng
quan h khch hng. ng yu cu ca kh|ch h{ng. l{ nhng g ti c th
mang li.
Chia s t Jennifer

Ti c cuc hn vi mt ng nghip ti vn phng ca anh y. Khi ti bc vo, anh y


ang mm ci v lc u. Ti hi v sao li c v h{i hc th, anh tr li: Ti mi c cuc
gp vi Alison v mc tiu cng hin trong nm nay ca c y. N khng lin quan g n
yu cu ca nhm cng nh ca t chc. Anh dng mt lt, ri tip: Nu c y trong mt
t chc khc vi mt th trng khc bit ho{n to{n, tng ca c y tht tuyt.

Bn thy , h~y ln k hoch c tnh thc tin v hu ch i vi cng ty.

Hy chia s Bn mc tiu phn u vi nhng ngi trong nhm lm vic h gip


bn. V rt c th h cng c bn mc tiu ca ring mnh.

Peter Drucker ~ ni v vic chia s Bn mc tiu phn u vi ngi qun l v thnh


vin trong nhm nh sau:

ng s s b |nh gi| l{ k t ph Bt k ai bc n v ni vi nhng cng s ca


mnh rng: Ti c th m nhn tt nhim v ny. Ti s trnh by vi cc bn k hoch
thc hin. }y chnh l{ mc tiu m{ ti ang tp trung hng n. C}u tr li s lun l:
Tht tuyt vi. Ti sao anh khng ni vi chng ti sm hn?(13)

XY DNG BN MC TIU PHN U

Khi lp Bn mc tiu phn u, cn tu}n theo c|c bc sau:

1. By t lng knh trng i vi mt ngi c tm nh hng:

u tin, h~y ngh v mt ngi c nh hng nht m bn quen bit v by t lng


knh trng i vi h. c th l mt ngi thy, ng nghip, hay l sp ca bn. H ~
c nhng ng gp g cho cuc i ca bn?

2. Vit li tri n bn mong mun nhn c:

Khi vit xong li tri }n d{nh cho ngi khc, hy vit li tri n m bn mong mun nhn
c t nhng ngi gi vai tr quan trng trong cng vic ca bn, nh l~nh o cp trn,
thnh vin trong nhm hay khch hng.

3. im li th mnh ca bn:

Hy xem li v{ c k phn Nhn bit th mnh bn th}n.

Nhng kin thc, kh nng, k nng c trng n{o gip bn c nhiu ng gp


cho cng vic?
Bn thch c lm vic trong lnh vc no?

Trch nhim ca bn vi t chc, kh|ch h{ng v{ ng nghip l g?

4. im li mc tiu ca bn:

Hy xem li v{ c k phn Kh|m ph| ng c l{m vic ca bn.

Bn thch hoc ang l{m vic trong ngnh ngh no?

Vn chnh m cng ty bn hin phi i mt?

Mc nghim trng ca vn ? (Chi ph, cht lng hay nhng mi quan h


s b nh hng nh th no?)

Mt bao l}u gii quyt vn ?

Trnh by gii php ca bn?

5. Phc tho Bn mc tiu phn u:

Ti thi im n{y, }y mi ch l bn phc tho.

Bn ng ni: Ti s vit chng sau, m{ h~y vit chng ngay by gi, v vit mt cch
thoi mi nht. ng lng ph thi gian ca chnh mnh, bi nu mun, lc no bn cng c
th iu chnh bn mc tiu y.

Hy xem xt mi ti liu v phc tho Bn mc tiu phn u.

6. Chia s Bn mc tiu phn u:

Sau khi tho xong Bn mc tiu phn u, bn nn lm g tip theo?

Nu bn ang tm vic, hy cn nhc n vic chia s bn mc tiu ca bn vi ngi


phng vn. Hy bin Bn mc tiu phn u thnh ni dung chnh ca bi thuyt trnh Ti
Cn C Hi. Nu Bn mc tiu phn u ca bn gn lin vi mc tiu m{ ngi tuyn dng
quan tm, kh nng th{nh cng ca bn l rt ln.

CHO I NHN LI

Cch tt nht tip nhn kin thc t quyn s|ch n{y l{ hng dn li cho ngi khc
ni dung bn ~ hc. Do , bn nn tm cho mnh mt i t|c, chng hn nh ng
nghip, mt ngi bn, hay mt th{nh vin trong gia nh truyn t li nhng kin thc
m bn ~ lnh hi. Bn c th p dng nhng ch dn trong phn Cho i nhn li hoc
l{m theo phng ph|p ring ca bn.
Tm b li l chic bnh li nh iu khin hng i ca mt con t{u v i. Lm
th n{o bn c th tr thnh mt chic bnh li nh trong cng vic v c
nhng ng gp y ngha?

Li tri n no m bn s gi n ngi gip bn nhn ra chic bnh li nh


trong cuc sng hay cng vic ca mnh?

Nu bn ang tm kim mt cng vic, li tri n no m bn mong mun nhn


c t ngi qun l tng lai, ng nghip hay khch hng?

Khi ri b cng vic hin ti, li tri n no m bn mong mun nhn c t


ngi qun l, ng nghip, khch hng?

Nu mun nhn c nhng li tri n ny, bn cn thay i iu g tin xa


hn trong cng vic v s nghip?

Ti sao cn phi vit Bn mc tiu phn u trong khi tm vic lm? Ti sao cn
vit Bn mc tiu phn u cho cng vic hin ti?

C|c bc thc hin Bn mc tiu phn u? Gii thch tng bc?

Li ch ca vic chia s Bn mc tiu phn u vi ngi qun l v{ ng


nghip?

Bn s chia s Bn mc tiu phn u trong trng hp no v bng cch g?


CHNG 2 BN S CNG HIN NH TH NO?
Khi qut ni dung

Lm th n{o c c cng vic mong mun, vt qua tr ngi v c nhng


cng hin.

L{m sao dng nn mt ngi lng - mt mng li bao gm nhng ngi h


tr, ng nghip v khch hng, nhng ngi c th gip bn t c mc tiu
trong s nghip.

Lm th n{o chun b tt h s xin vic, phng vn thnh cng, v trnh by


bi thuyt trnh Ti Cn C Hi mt cch thuyt phc.

Mt cng vic mong mun

Sau khi son tho xong Bn mc tiu phn u, nhim v tip theo ca bn l{ h{nh ng
bin n thnh hin thc. V ch c bn mi l{m c iu ny. Tuy nhin, mun thnh
cng, bn cn vt ra khi li mn t duy ca thi i cng nghip.

Bn cng ng ph mc cho nn kinh t a y, cng ng li cho ngi qun l,


trnh hc vn, kinh nghim, gii tnh, ngoi hnh hay nhng l do khc.

Hn khng sai khi ni rng th trng lao ng l{ ni khin ngi ta d nn lng. Cng
vi thc trng nhu cu tuyn dng b ng bng, tnh trng ct gim lao ng v ti cu trc
ton ngnh, nhng cng vic n nh vi mc lng cao s ng{y c{ng t i. iu cng
ng ngha vi vic ngy cng c nhiu i th cnh tranh cho nhng v tr cng vic tt
nht.

Cng mt lc, ngi lao ng phi i mt vi mt lot thch thc mi gia mt thi
i y bin ng, trong khi vn phi tip tc vt ln vi nhng vn c. Ngo{i nhng
cng vic quen thuc nh n}ng cao doanh s bn hng, pht trin sn phm v tip th, h
cn phi m nhn thm nhng nhim v kh|c, nh: cnh tranh ton cu, trch nhim x
hi v{ thng mi in t. Tuy nhin, c mt nghch l l trong khi gim ti s lng nhn
vin, ngi s dng lao ng vn phi tuyn dng thm nhiu nhn vin lm vic bn thi

Khng mt cng ty no tuyn dng bn ch v li ch ca bn, vic h quan tm l bn c


gip h gii quyt vn hay khng.

gian, t vn vin, nh cung cp hon thnh tin cng vic.


Bn s phi lm vic trong mi trng nh th. Khng mt cng ty no tuyn dng bn
ch v li ch ca bn, m{ iu h quan tm l bn c gip h gii quyt c vn hay
khng. H cn s ng gp ca bn ging nh ngi kht sa mc cn nc, nhng trc
tin h cn bit chc l bn c nc cung cp hay khng. ang gia sa mc, chng c
ngi l hnh no li t chi ngi mang nc n cu sng h, v vy, vic bn cn lm l
chng t nng lc bn thn vi nh tuyn dng.

KIN CNG TRONG NGHCH CNH


Trong nhng thi khc tht s kh khn, nhng nu lng tin, chng ta vn c th
lm nn k tch. }y l{ lc ta cn quyt nh gia vic phi chin u hay u h{ng. cng
l thi khc mang tnh cht bc ngot, bi cch x l trong hin ti s quyt nh tng lai

Nu bn yu ui khi i mt vi nghch cnh, v tip tc ng thay v thc dy d tm kim


mt cng vic mi th }y s l tht bi u tin trong chui tht bi sau d.

ca bn. Mt vic l mt trong nhng thi im kh khn .

Khi buc phi ngh vic, tinh thn bn s xung dc nhanh chng. Vic thc dy vo mi
bui s|ng tm vic tht kh khn. Nu bn yu ui khi i mt vi nghch cnh, v tip
tc ng thay v thc dy, }y s l tht bi u tin trong chui tht bi sau . Nu c th
chin thng bn thn v tr nn mnh m hn, bn bt u tin gn hn n thnh cng.
Lc ny, tht kh khn khi phi i mt vi nhng li t chi, nhng h~y kin cng bc
v pha trc. Nht nh bn s c c cng vic mnh mong mun. Hy tr th{nh ngi
m nh tuyn dng ang tm kim.

Nu cm thy nn lng trc kh khn, h~y tha nhn bn l mu ngi ph thuc.


Bn ngh mnh l{ nn nhn ca hon cnh: Trong cng vic bn khng c |nh gi| cao,
ng ch |p t cng vic cho bn, trng hc khng gip ch g cho bn, c th gii chng
li bn. Tm li, bn l{ k tht bi. Vi bn, tt c ph thuc vo may ri.

Ngc li, nu l hnh mu ca mt ngi c lp, bn s thy bn thn l kt qu ca


nhng g mnh ~ la chn. Xa hn na, bn c th t to ra tng lai cho mnh. V{ nhng
iu y u do bn quyt nh.

MU NGI PH THUC MU NGI C LP

Ti l{ nn nhn ca hon cnh. Ti l{ kt qu ca nhng la chn ca chnh mnh.

Khng ai mun thu ti c. Ti c th t to cng vic cho mnh.

Ti khng th thay i cm nhn ca mnh v bn th}n. Ti c th thay i cch cm nhn v bn th}n.


Gia mu ngi ph thuc v mu ngi c lp c s khc bit c bn. l{ s khc
bit gia vic ph mc v vic lm ch tng lai. l s khc bit ca vic l thuc vo
cm xc v vic ch ng chng. Thch thc chnh l vic thay i hnh mu t con ngi
ph thuc th{nh con ngi ch ng, y nng lc.

o din lng danh Steven Spielberg l{ in hnh ca mu ngi c lp. T khi cn l


thiu nin, Steven Spielberg ~ rt am m in nh. Khi tham gia sn xut phim ti
Universal Studio, ng cha tt nghip trung hc. Steven khao kh|t c c mt cng vic
trong ngnh sn xut phim n , ng c mt phim trng ht ngy ny qua ngy khc,
mc k th|i kh chu ca mi ngi. Steven nh ngi l h{nh n c mang trong
mnh c m ch|y bng. D khng c cng vic g phim trng, nhng Steven c quanh
qun , tnh nguyn lm mi vic gip o{n l{m phim.

Bng cch chy vic vt ti phim trng khng th lao, Spielberg c c hi xem cch
thc hin tng cnh quay, ni chuyn vi nhng ngi trong o{n l{m phim v{ hc cc k
xo in nh. D khng c giy php v{o Universal Studio, Steven ~ tm c c|ch
c vo trong phim trng, v ng y c th i thng n phim trng bt c khi no ng
y mun(1). Cui cng, h~ng phim ~ chn ng l{m o din cho mt b phim ngn. Sau ,
nhng b phim nh Jaws, ET, Close Encounter, Indiana Jones v hng lot nhng b phim c
doanh thu khng l kh|c ~ a tn tui Steven Spielberg tr thnh mt trong nhng o
din lng danh nht mi thi i.

Vt qua nhng kh khn bc u, Steven Spielberg ~ n lc phn u tr thnh


o din ca nhng b phim c doanh thu cao nht trong lch s. V vi tm nhn ng n
ngay t u, bn cng c th vt qua mi ro cn trn hnh trnh to dng s nghip.

LM VIC TRONG VNG TRN C S NH HNG CA BN, KHNG PHI


TRONG VNG TRN NHNG IU BN QUAN TM
Chuyn g s xy ra nu khng ai tr li in thoi, th in t, hay nhng ngh ~
c bn xem xt cn thn? Chuyn g s xy ra nu cp trn khng |nh gi| ng vai tr
ca bn trong t chc hoc nu bn khng phi l gii php cho vn ca cng ty? Nu c
qu nhiu tr ngi trn con ng dn ti thnh cng, bn s h{nh ng nh th no?

H~y tng tng mt vng trn gm nhng ro cn ngn bc tin ca bn. chnh
l vng trn cha ng nhng iu bn quan tm:
V by gi h~y tng tng tip n mt vng trn nh hn nm bn trong vng trn
nhng iu bn quan tm. N bao gm cc mi quan h, kin thc, cng c v tin vn tt
c u thuc quyn quyt nh ca bn. }y chnh l{ Vng trn nh hng ca bn. Ban
u, phm vi Vng trn nh hng ca bn cn nh, nhng nu bn u t mi ngun lc
pht trin n thay v mt nng lng mt cch v ch lo lng cho nhng vn trong
Vng trn quan tm, s nghip ca bn s t c nhng bc tin vt bc.

Nh vy, bn cn phi lm vic trong Vng trn nh hng, ch khng phi Vng trn
quan tm.

Tin s Elisabeth Kbler-Ross(2), chuyn gia tm thn hc ngi Thy S, l{ mt v d


in hnh v ngi thnh cng trong vic xy dng Vng trn nh hng t ngun lc t i
ban u. Vo nhng nm 1950, Elisabeth l{ mt b|c s tr thc tp trong mt bnh vin ln.
Cng nh tt c nhng b|c s mi khc, Elisabeth phi tc trc hu ht cc phng bnh
trong bnh vin. Sau khi tn mt chng kin c|ch i x ca nhn vin bnh vin vi nhng
bnh nhn giai on cui, n b|c s tr tht s bt bnh. Nhng bnh nh}n n{y thng
khng bit s tht v tnh trng ca bn thn, h khng c quan t}m ng mc v
thng qua i trong c c. Lng nghe ting ni ca lng t}m mnh, Elisabeth bt u
ph v l thi trong vic chm sc ngi bnh. Hng ngy, c dnh nhiu thi gian ngi bn
nhng bnh nh}n ang nhng ngy cui cng ca cuc i lng nghe h tm s. V n
b|c s tr nhn ra rng, nhng bnh nhn ny cm thy thanh thn hn sau nhng cuc
thm ving ca c.

Dn dn, b|c s Kbler-Ross ngy cng c nhiu kinh nghim hn trong vic cha tr
tm l cho nhng bnh nhn m t lu ni au th x|c ~ khng cn cha tr c na.
Nhng b|c s kh|c bt u nh c gip bnh nhn ca h v{ ngi qun l bnh vin
|nh gi| cao vic c y ~ lm.

Nhng vic Kbler-Ross thc hin hon ton nm ngoi bn m t cng vic. Cui cng,
mt nh xut bn ~ tm gp c y, v{ nm 1969, Elisabeth ~ cho ra mt tp sch Ci cht
v thi gian hp hi, trong trnh b{y c|ch ng x ca nhn vin y t i vi nhng bnh
nh}n ang cn k ci cht. Lc by gi, }y l{ mt s kin mang tnh cht bc ngot i
vi gii chuyn mn.

Bng cch thc hin nhng vic trong Vng trn nh hng ca mnh, ngi b|c s thc
tp y ~ m rng nh hng ca mnh t phm vi nh hp ln tm th gii. Khi bt u s
nghip, ngun lc Elisabeth s hu trong Vng trn nh hng l rt t, tt c nhng g c
y c l kin thc y khoa c bn c {o to ti trng, t{i nng, nim am m v{ lng
t}m trong s|ng. Nhng c y b thi thc mnh lit bi c mun phi m rng vng trn
y bng ngun lc t i hin c.

Khi Steven Spielberg cn l cu thiu nin, d rng Vng trn nh hng cn hp


nhng c|nh cng Universal Studio ~ khng th ngn ni bc chn ng. Tuy nhin, bng
cch xy dng cc mi quan h, hc hi cc k xo lm phim, thnh tho cc cng c thng
mi, ng y ~ m rng Vng trn nh hng ca mnh, n mc hin nay phm vi ca n
~ bao trm c ngnh cng nghip in nh th gii.

Bt c ai cng u c th m rng Vng trn nh hng ca mnh, nh nhng g b|c s


Elisabeth Kbler-Ross v{ o din Steven Spielberg ~ l{m. Vng trn quan t}m cha ng
nhng mi quan tm ca bn v s nghip. Trong Vng trn nh hng, h~y in vo mt
s mc nm trong tm nh hng ca bn, v bt u lm vic vi chng, ng mt thi
gian cho Vng trn quan tm. Bn s c |nh gi| cao khi bn thn c th thch ng v
nm gi vai tr quan trng trong t chc.
tm c cng vic mong mun, vic tra cu thng tin quyt nh 90% kh nng th{nh
cng.

Khi mang trong mnh hnh mu ca ngi lao ng trong thi i tri thc, bn s sm
nhn ra bn thn c nhiu ngun lc phong ph bn trong Vng trn nh hng, chng s
gip bn gii quyt nhng vn trng yu ca cng ty. Trn thc t, rt nhiu ngi
khng n lc tm kim nhng ngun lc n{y. }y chnh l{ lc thng tin khng nh tm
quan trng ca chng. Hy lun nh rng tm v gi c cng vic mong mun, vic
tm hiu thng tin quyt nh 90% thnh cng.

V{i nm trc, mt thanh nin tr tn Dan ~ c tuyn dng vo v tr nhn vin k


thut ti mt cng ty cung cp th tn dng nh. Chng thanh nin y ~ c gng lm tt
cng vic ca mnh. Tuy nhin, n giai on kh khn, Dan cng c|c nh}n vin trong b
phn tip th b xp v{o nhm c nguy c mt vic. Thay v b ng ch i mt kt cc
khng th trnh khi, anh ~ tm c|ch nm th ch ng. Anh tm hiu l do ti sao cng ty
ct gim nhn s, v Dan pht hin thy mt vn nghim trng vi dng tin (cash-
flow). }y c phi l nguyn nhn ca vn ? Cng vi s i xung ca nn kinh t, ngy
cng nhiu khch hng khng c kh nng chi tr c|c ha n ng hn.

T hiu bit , Dan ~ n gp ngi qun l v{ ngh tnh nguyn gip gii quyt
vn dng tin bng c|ch y nhanh tin thu hi n. Tht ngc nhin, h ng vi
ngh ca anh. Khi v tr c khng cn thch hp na, h b tr anh sang cng vic mi ph
hp hn, l{ lin lc vi khch hng vi phm thu hi n. V{ Dan ~ n lc lm vic
tm ra cch thu hi n nhanh nht. Nh c Dan, dng tin ca cng ty ~ c nhng thay i
|ng k.

Trong vai tr mi, Dan ~ rt t m ti sao c qu nhiu khch hng khng c kh nng
chi tr. Sau thi gian ngn tm hiu, Dan ~ kh|m ph| ra c mt lng khch hng nht
nh ~ nm trong nhm c nguy c vi phm cao ngay t u. Do , thay v phi tm cch
gii quyt khi s vic xy ra, anh mun ngn chn vn t trong trng nc - ni theo
c|ch kh|c, l{m sao ngn chn nhng ngi thiu uy tn m ti khon vay tin.

Dan bt u thy c tia sng nh nhoi t nhng bin php mi y hiu qu m anh
~ trin khai trong vic bo v cng ty khi nhng gian ln trong vic cho vay n.

V{ nh vy, Dan ~ to dng cho mnh Vng trn nh hng. Anh tham gia vo cc din
{n trn mng, nhng hi tho v{ thng xuyn trao i vi mi ngi. Dan khng ngng
trau di kin thc, vn dng nhng k thut v cng c mi nhm mang li hiu qu cao
nht cho cng vic.

Con ngi. Anh tm n ng ngi c th gip mnh tm hiu v vn dng


tin. Anh lm quen vi cng ng cc nh qun l ri ro trn mng Internet, gi
cho h nhng cu hi trn blog ca h. Anh ni chuyn vi gi|m c ti chnh
ca cng ty hiu c tnh nghim trng ca vn gian ln. Anh lin lc vi
vn phng qun l cht lng, ni chu trch nhim chnh v vn bo mt
trong kinh doanh.
Vng trn nh hng ca Dan

Kin thc. Dan nghin cu thng tin t sch v, trang web v vn gian ln
trong ti chnh, tm hiu cch lt ty nhng k gian ln trong kinh doanh qua
mng. Anh gia nhp vo Hi Phng chng gian ln v tham gia nhng kha tp
hun ca h. V{ anh ~ kh|m ph| nim am m ho{n to{n mi m trong cng
vic ny.

K thut/Cng c. Anh ngy cng thnh tho cc phn mm v h thng k


thut trong vic chng li s gian ln. Bng cch phn tch nhng m hnh tinh
vi trong lu lng truy cp trang web, anh ~ ph|t hin nhng i tng |ng
nghi.

Ngn sch. Dan ~ ly mt v d c th ch ra cho cng ty thy vn gian ln


gy tn hi n ti chnh ca h nh th no. Anh yu cu c cung cp cc
trang thit b cn thit v tin hnh thc hin cc kha hun luyn gii quyt
vn n{y. Dan cng ch ra nhng li ch r r{ng khi u t cho vic ny.
cng vic nghin cu c tin hnh hiu qu, bn nn ngh n ngun nhn lc,
ngun kin thc v cc gii php k thut. ng qun ngun ngn sch s gip bn thc
hin tt cng vic.

Vi k hoch ca Dan, cng ty ~ ngn chn c nn tht thot vn t gc r. Sau hng


lot cc cuc iu tra, th nghim, rt kinh nghim kt hp vi vic khng ngng hc hi,
Dan ~ c ng gp ln trong vic ci thin dng tin ca cng ty. Anh ~ gip cng ty tit
kim c hng chc ng{n -la.

Qua cu chuyn ca Dan, bn s nhn ra rng c v gi c mt ch ng trong


cng vic khng h n gin. C rt nhiu vic cn thc hin. Nhng vic bn lm s cho
thy s khc bit gia mt s nghip tt v mt s nghip tuyt vi. Tt nhin, trong
trng hp ca Dan, l{ s khc bit gia mt cng vic tuyt vi v tnh trng tht
nghip. Khi Vng trn nh hng ca Dan c m rng, trch nhim v nim am m
dnh cho cng vic cng gia tng.

Cui cng, Dan ~ c cng vic mi vi nhiu trch nhim hn mt cng ty tm c.


Trong vi tun u, anh ~ c cng bt gi k ~ n cp hn 250.000 -la ca cng ty. Dan
~ tr thnh chuyn gia trong vic pht hin v{ ngn nga gian ln th tn dng.

T mt ngi l{m thu, Dan ~ tr th{nh ngi tnh nguyn lm vic. T mt ngi
th ng thc hin cc yu cu trong bn m t cng vic bc thp, Dan tr th{nh ngi
ch ng gii quyt cc vn kinh doanh nghim trng. Bng c|ch tm ra hng i mi
cho mnh trong cng vic, Dan ~ tr thnh mt nhn t khng th thiu trong t chc ca

Nhng khi phi i mt vi kh khn, c{ng c nhiu hng gii quyt, bn c{ng c |nh
gi cao.

anh y.

Ai cng c th l{m c nhng vic Dan ~ l{m, v{ bn cng vy. Chnh th th|ch ~
em n cho anh y c hi. Bn cng c th tm thy v s hu nhng c hi nh vy.
Nhng khi phi i mt vi kh khn, c{ng c nhiu hng gii quyt, bn s c{ng c
|nh gi| cao.

Nu bn c th gip cng ty ca mnh chin thng, c hi chin thng ca bn cng tng


ln.

Phn cng c to Vng trn nh hng cui chng s gip bn thc hin nhng
iu m{ Dan ~ l{m. Bn s ngc nhin vi nhng ngun lc thc s c th gip bn nm
bt v gi vng cng vic mong mun.

By gi hy gi s Dan ~ quyt nh tp trung v{o Vng trn quan t}m, thay v Vng
trn nh hng. Anh y c th vit g trong Vng trn quan t}m?
Vng trn quan tm ca Dan

Ging nh mt s nn nh}n kh|c, Dan ~ c th th ng ch quyt nh sa thi ca


cng ty v than phin v nguy c mt vic ang treo l lng trc mt m anh y khng bit
phi l{m g hn. Sau cng, vt qua th thch khng phi l chuyn d d{ng! Nhng Dan ~
quyt nh nm th ch ng v t chi v tr ca mt nn nhn.

Mc tiu ca bn l pht trin Vng trn nh hng bng cch tp trung nng lng
vo phm vi nh hng ca bn thn. Theo thi gian, bn s c thm nhiu nh hng,
Vng trn nh hng s ngy cng ln dn ln, v Vng trn quan tm s khng ly nhiu
thi gian qu gi ca bn na.
Dan ~ l{m vic trong Vng trn nh hng. Anh y ~ tm ra c|ch ci thin dng tin.
Bng cch t hc hi thm v dch v khch hng, tm cch ng dng cc k thut tt nht
vo vic thu hi n t nhng khch hng tr hn, Dan ~ buc cng ty phi thay i cch
nhn v anh.

Bn cng c th bt u bng cch lm nhng vic trong kh nng, tin tng bc nh,
ging nh c|ch Dan ~ thc hin. C th, ban u, ngi qun l khng nhn ra nhng ng
gp nh b ca bn. Cng c to ra Vng trn nh hng trang sau s gip bn tp
trung vo nhng vic trong tm tay v bt u to dng s nh hng.

CNG C TO VNG TRN NH HNG

Cng c ny s gip bn vt qua mi ro cn c c cng vic v s nghip mong


mun.

1. Lit k nhng ro cn ln trong qu trnh pht trin s nghip v{o Vng trn quan
t}m.

2. in v{o Vng trn nh hng mt vi khon mc m bn c sc chi phi.

Ai s sn sng gip bn?

}u l{ ngun kin thc quan trng ca bn, sch v, tp ch, blog, Internet, v.v?

K thut v cng c no s gip bn gii quyt vn ?

Nu cn, }u l{ ni bn c th tm kim kinh ph?


3. Hy ln mt k hoch thc hin nhng iu trong Vng trn nh hng, v{
chng kin vng trn ca bn ln dn ln.

Nhng h{nh ng m ti s thc hin pht trin Vng trn nh hng:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

CHO I NHN LI

Cch tt nht tip nhn kin thc t quyn s|ch n{y l{ hng dn li cho ngi khc
ni dung bn ~ hc. Do , bn nn tm cho mnh mt i t|c, chng hn nh ng
nghip, mt ngi bn, hay mt th{nh vin trong gia nh truyn t li nhng kin thc
m bn ~ lnh hi. Bn c th p dng nhng ch dn trong phn Cho i nhn li hoc
l{m theo phng ph|p ring ca bn.

Ti sao t tng ca mt nn nh}n li c th ph hng tin trnh xy dng s nghip


ca bn?

Ti sao tnh cch tin phong li l yu t v cng quan trng cho mt s nghip?

Bn c ni chuyn ging nh mt nn nhn? Bn c li cho ngi khc hay cho hon


cnh v nhng iu cn thiu trong s nghip ca mnh? Bn s thay i ging iu ca
mnh nh th n{o tr th{nh ngi tin phong?
Bn c th a ra mt v d c th v ni bn ~ a ra s|ng kin ca mnh c nhng
ng gp quan trng trong cng vic?

c c cng vic mong mun, vic tra cu thng tin quyt nh 90% kh nng th{nh
cng. H~y gii thch v iu ny.

Ti sao mi ngi thng b qua ngun lc sn c trong qu trnh tm kim cng vic
mong mun?

Ti sao tm c cng vic nh mong mun, ta cn phi H{nh ng trong Vng trn
nh hng, thay v trong Vng trn Quan t}m?

Xy dng mt cng ng ring cho bn

Nu mun c mt cng vic tt v mt s nghip tuyt vi, bn cn thm nhun nguyn


tc quan trng, l{ xy dng mt cng ng ring cho bn. Chng ti mun ni n
vic bn hy xy dng v duy tr cc mi quan h ch thc vi nhng ngi c th h tr
bn th}n v{ ngc li. H s l{ ngi gip bn xy dng mt s nghip tuyt vi, v bn
cng ng vai tr n{o cho th{nh cng ca h. S nghip thnh cng ca bn thn khng
ch ph thuc vo chnh bn, m cn vo nhng ngi xung quanh mnh. Trong cng vic,
mt mnh bn khng th m nhn tt c mi vic.

Li khuyn chung cho tt c nhng ai ang tm kim cng vic l{ h~y to dng cho
mnh mt mng li.

kha cnh n{o , tng to dng mng li chnh l{ t{n d ca thi i cng
nghip. i vi nhng ngi mang t tng ca thi i c, m rng mng li ch n
gin l{ ko d{i danh s|ch a ch lin lc trong Iphone hay Blackberry, trong c rt nhiu
ci tn m bn khng bit phi lm g vi chng. Hay l bn c mt t danh thip ca nhng
ngi m bn khng cn gi lin lc na.

Theo t tng ca thi i cng nghip, mi quan h vi mi ngi cng l{ mt cng


c. Ch khi no c vic cn c gip h mi tm n ngi khc, vic n{y cng ging
nh vic bn n ch hp ngh ly ra cy ba hay cy ko khi bn cn n chng.
Tht kh c mt mi quan h yu thng thc s vi mt cy ko.

T TNG CA THI I CNG NGHIP T TNG CA THI I TRI THC

Ti xem ngi khc l cng c thc hin


Nhng ngi khc quan trng vi ti bi chnh bn thn h.
mc ch ca mnh.

Ti tm n ngi khc khi ti cn mt iu g


Ti tm n ngi khc v mun l{m tng thm mi quan h vi h.
t h.

Ti thuc v mt cng ng, m , mi ngi o{n kt, chn


Ti c mt mng li lin lc rng ln.
thnh v lun h tr ln nhau.
Ngc li vi thi i cng nghip, trong thi i tri thc, con ngi khng phi l cng
c ca nhau. Gi tr bn trong ca mi ngi mi l{ iu quan trng. Trong mt gia nh
hnh phc hay trong mi quan h bn b ch}n chnh, iu n{y lun lun ng. }y l{ iu
bn khng th tm thy trong thi i cng nghip. Mt mi quan h chn thnh vi ng
nghip, khch hng v nh cung cp ang tr nn cn thit. Theo mt nghin cu ca hc
vin Gallup(3), iu |ng ngc nhin l mt trong nhng du hiu quan trng |nh gi|
biu hin tt trong cng vic chnh l{ c c mt ngi bn tt ti ch lm.

Do , quan nim v mng li trong thi i tri thc ~ kh|c so vi thi i cng
nghip. Mt ngi c mng li tt nht s xy dng cho mnh mt cng ng m mi
ngi khng b |nh gi| ch da vo nhng g h c th lm c cho ngi khc.

Chia s ca Jennifer

V{i nm trc, ti c c hi phng vn Jack Welch, nguyn tng gi|m c hng GE (General
Electric) ti mt s kin ca c|c nh{ l~nh o gm h{ng ng{n ngi tham d. Mt tun sau
, ti nhn c th tay ca ng y by t s cm kch v ti ~ d{nh thi gian tham d
hi ngh. iu ny cho thy Jack Welch c mi quan h rng ri, v ng y cha cn n ti.
}y chnh l{ c|ch Jack Welch x}y dng cc mi quan h ca ng y.

NG GP CHO CNG NG
Chng ti s k vi bn v Luke, nhn vin lm vic cho mt trong nhng cng ty khch
hng ca chng ti. Anh y lun gi mt danh sch nhng ngi thn quen vi mnh. Danh
sch y khng ch c nhng ngi th}n trong gia nh, bn b m gm c ng nghip v

Hy nh li mi quan h l{ng xm trc }y. Mi ngi du bit r v nhau, h dnh thi


gian ni chuyn, ci a v{ l{m vic vi nhau. H cng nhau n ung v t chc cc l
hi hay nhng cuc vui chi cng ng. H gn b vi nhau bng mi quan h su sc v
chn tnh.

khch hng trong kinh doanh.

Thng qua Facebook, Luke bit ln cui mnh lin lc vi h l{ khi n{o v{ m bo vic
thng xuyn gi lin lc vi h. Khi ny ra tng mi c th khin mt thnh vin trong
danh sch quan tm, anh y lin ghi ch li. V{ khi th{nh vin n{o trong danh s|ch tm
c mt khch hng ln hay c tin c, anh y u gi th chc mng. Luke khng lm
theo cch ca ngi b|n h{ng bnh thng l ch gi n ngi khc khi cn bn mt mt
h{ng n{o . Anh y cng khng phi l{ ngi thc dng khi ch tm n nhng ngi c
kh nng mang n li ch cho mnh. Anh y to ra cc mi lin lc ch}n th{nh v{ thng
xuyn vi mt mong mun c hiu r hn v kh|ch h{ng phc v h tt hn. Ti
ang x}y dng mt cng ng cho mnh, Luke chia s.
Hu ht chng ta ang sng trong nhng cng ng thiu vng tnh ngi. Hy nh li
mi quan h l{ng xm trc }y. Mi ngi u bit r v nhau, h dnh thi gian ni
chuyn, ci a v{ l{m vic vi nhau. H cng nhau n ung v t chc cc l hi hay
nhng cuc vui chi cng ng. H gn b vi nhau bng mi quan h su sc v chn tnh.

Luke chn thut ng ngi l{ng v mt l do su xa. Mc tiu ca anh y khng phi s
dng ngi khc lm b phng cho s nghip, m{ thay v{o , Luke x|c nh vic xy dng
mt cng ng ng vai tr l{ trung tm cho s nghip ca mnh.

Quay tr li vn v ngha ca t mtier, mtier c ngha l{ kinh doanh hay phc


v, nhng n cn c mt tng ngha s}u hn. Mt s nghip ngha chnh l{ t nhng
ng gp hu ch. Cc thnh vin trong ngi lng c mi quan h tnh cm v{ thng xuyn
h tr ln nhau, cn cc thnh vin trong mng li thng ch nhm phc v li ch bn
thn. Ngi lng biu trng cho tnh o{n kt ca mt cng ng ngi, trong khi mng li
thng khin
ngi ta lin
Nhng ai c mt s nghip tuyt vi du l hnh mu ca s phc v. tng n nhng
c my.

Chng ta thng cho rng, mt s ngh nh gi|o vin, nh}n vin x~ hi lun gn vi
cng tc phc v hn nhng ngnh khc. Thm ch, mt s ngnh ngh c xp hn vo
ng{nh dch v, nhng }y l{ c|ch nhn sai lc, bi nhng ai c mt s nghip tuyt vi
u l hnh mu ca s phc v. Nu bn tin rng vic mnh thc hin c th lm cho cuc
sng ca ngi khc tt hn, hoc khin mt a tr cm thy thch th hay truyn cm
hng n ngi kh|c, iu cho thy bn ang phc v ngi khc bng cng vic ca
mnh.

Khi hn hn tn cng mt ngi lng nh Masitala ca nc Cng ha Malawi, cy


trng cc trang tri u b kh ho. Cng ging c|c gia nh kh|c trong l{ng, gia nh
Kamkwamba tuyt vng chng kin nhng c}y u nnh v cy bp bin thnh ci kh.
Khng c nc, tng lai ngi l{ng n{y ch cn l mt mnh t cht.

tui 15, William Kamkwamba ~ phi ngh hc bi cha cu khng th kham ni s


tin hc ph ln n 80 -la mt nm. Trc tnh cnh n{y, William ~ tm kim gii php
cu ngi lng. Nhng ci ging su gn lng c th cung cp nc cho mi ngi,
nhng vn l{ l{m sao bm nc ln. l{m c iu , cn phi c in.

William tng nhn thy bc tranh v mt chic ci xay gi trong cun sch c th
vin, v cu bt u ngh n vic li dng sc gi to ra in. Vi vn ting Anh hn
ch, William cn c gii m nhng thut ng k thut trong sch v ln k hoch.

Khng c tin mua vt liu, William n bi ph liu v thu nht m-t ca nhng chic
m|y ko ~ h ch to cnh qut iu khin ci xay gi. Cu ~ buc cc thn cy
khuynh dip vo vi nhau lm phn nh, ly nhng b phn ca chic xe p c ch
to m|y ph|t in. B ngt in ca cu l{ hai c|i inh, cc nam chm v mt cun dy
ng. Khi c|c th{nh vin trong gia nh tn mt nhn thy m|y ph|t in thp sng mt
bng n nh trong ngi nh, h mi khng cn ngh rng William ang tiu tn thi gian
mt cch v ch. Chic ci xay gi nhanh chng to ra in vn hnh m|y bm, v{ nhng
c|nh ng kh hn c hi sinh.

Nhng nm sau, William ~ x}y dng nhiu chic ci xay gi hin i hn, c th cung
cp in cho 60 gia nh Masitala, em nc ti cho n in v thp sng nh ca.
Vi nhng cng hin ca bn th}n, William Kamkwamba ~ l{m nn s nghip: Ln lt
nhng chic ci xay gi c dng ln v{ mang in n khp thn l{ng(4).

S nghip ca anh chnh l phc v nhu cu ca ngi lng.

Mt trong nhng nghch l ca cuc sng l nhng ai ch h{nh ng v li ch ca bn


thn s khng th c c mt s nghip tuyt vi, bi tm nhn ca h qu hn hp. Tham
vng c nhn chnh l tn tch ca thi i cng nghip, thi i m{ Richard Ohmann ~ m
t l{ th tc thay th gi tr v{ con ngi hp th c|c c cu, mi ngi sn sng lm
tt c tin ln pha trc. Ngc li, tm nhn ca William mang n nhng gi tr sng

Mt ng{y n{o , s c ngi tng hp li s nghip ca bn. Liu bn c phi l mt ng


dn khc trong mt mng li v hnh khng l?

ch thc cho cng ng ca anh y. William ~ to dng mt s nghip tuyt vi.

Mt ng{y n{o , s c ngi tng hp li s nghip ca bn. Liu bn c phi l mt


ng dn khc trong mt mng li v hnh khng l? Hay bn s c nh n nh mt
ngi ~ phc v, cng hin v{ em n nhng iu tt p nht cho ngi l{ng ca mnh?

Bn s xy dng ngi l{ng ca mnh bng c|ch n{o? Di }y l{ 4 gi : (1) X|c nh


c|c th{nh vin trong ngi l{ng, (2) To dng Ti khon Cm xc vi tng thnh vin trong
lng, (3) To cho mnh mt ngi lng trn Internet v (4) Vn dng sc mnh tng hp.

XC NH THNH VIN TRONG NGI LNG CA BN


Ai l{ ngi t nguyn lm thnh vin ca ngi lng? C hai dng ngi: nhng ngi
bn phc v- h tr v nhng ngi h tr-phc v bn. Hy bt u lit k nhng ngi
ng vai tr quan trng nht vi s nghip ca bn. c th l mt khch hng ln, sp
ca bn, mt ng nghip thn thit, bn hc c hay ngi thng khuyn khch bn c
nhng suy ngh s|ng to.

Hy nhn bit vai tr ca nhng ngi ny trong s nghip ca bn thn. Chc v ca


h khng quan trng bng nhng g bn lm cho h hay nhng iu h lm cho bn. Vai tr
thc s ca ngi qun l ca bn? L{ sp, ngi c vn dy kinh nghim, khch hng,
ngi kim sot cng vic hay mt hun luyn vin?
Vai tr thc s ca khch hng ca bn? C phi h ch l ngun mang li thu nhp?
Hay h c th tr thnh nhng ngi bn gi tr, ngi nm gi nhiu thng tin quan trng,
a ra li khuyn v c nhiu mi quan h l{m n?

Nhng ngi ny kt ni vi ngi lng ca bn theo c|ch n{o? iu ph thuc vo


bn. Nu xy dng s nghip, bn cn n 10.000 thnh vin ng h trn Twitter, iu
cng tt. Nhng bn cnh , mi chng ta u c th xy dng nhng mi quan h chn
thnh thc s vi ch mt v{i ngi, v{ l{m c iu bn phi tn rt nhiu thi
gian v cng sc. Khi bn xy dng c mi quan h chn thnh vi cc thnh vin trong

Phn ln chng ta khng cn n c thnh ph xy dng nn s nghip tuyt vi, ch


mt ngi l{ng cng l{ .

l{ng, iu y s em n nhiu li ch cho bn thn bn.

Phn ln chng ta khng cn n c thnh ph xy dng nn s nghip tuyt vi, ch


mt ngi l{ng cng l{ . Bn c th pht trin tm nh hng ca mnh trong phm vi
kh|ch h{ng v{ ng nghip, cng nh William Kamkwamba ~ khng cn mt s}n chi ln
lm nn nh hng ln.

TO TI KHON CM XC

Khi bn ~ x|c nh c cc thnh vin trong ngi lng ca mnh, hy to T{i khon
Cm xc vi mi ngi. Bn ~ bit th no l mt ti khon t{i chnh? l{ kho d tr
tin ca bn, ni bn gi tin vo v rt ra khi cn. Ti khon Cm xc chnh l php n d
m t s lng nim tin v lng trung thnh trong mt mi quan h.

Nu ti gi vo T{i khon Cm xc s phc v, nguyn vng tt, s lch thip, tnh


trung thc v nhng cam kt ca ti i vi bn, khi y ti ang x}y dng mt kho d tr.
Nim tin ca bn vi ti tng ln, v{ khi ti cn s gip , bn s n bn ti. Ti c th
mc sai lm, v{ khi , nim tin gia chng ta - th c d tr trong T{i khon Cm xc
- s bi thng cho sai phm trn.

Nhng nu ti c thi quen li dng bn, i x vi bn nh mt cng c phc v cho


li ch ca ti, c ngha l{ ti ~ rt qu| nhiu t Ti khon Cm xc ca bn. Lng tin ca
bn dnh cho ti gim i. Cui cng, thay v xy dng mt mi quan h m c hai u c li,
chng ta li xem ngi kh|c l{ phng tin thc hin mc ch c| nh}n v{ h cng vy.

Theo hnh mu ca thi i cng nghip, con ngi b xem nh nhng cng c. l{ l
do ti sao mi trng lm vic trong thi i cng nghip lun trong tnh trng cng thng.
Ngo{i mi trng lm vic th nhiu gia nh cng l}m v{o tnh trng ny. Nhiu cuc hn
nh}n cng b bao trm trong bu khng kh ngt ngt. Nu mi ti khon khng thng
xuyn nhn c cm xc gi vo, mi mi quan h s b ph hng.
Nhng mi quan h khng chn thnh chnh l ngun gc ca s bn rn v ngha ti
cng s.

Khi nhng cu ni ca ming ngi ta thng trao i vi nhau ch l v bc che y


s gi di: Xin ch{o, bn khe khng?, Ti bit bn bn nhng..., iu y tht |ng s.
Khi ai ch{o bn theo c|ch n{y, iu thng c ngha l{ h ch quan t}m n nhng
iu bn c th lm cho h trong trng hp h cn bn. Theo , bn chnh l cng c ca
h. Gi tr ca bn c x|c nh da trn nhng g bn c th lm cho h. Mi mi quan h
ch tn ti da trn s |p ng yu cu ca nhau, v{ ngi ta xem l{ chuyn ng
nhin. Nhng mi quan h khng chn thnh chnh l ngun gc ca nhng bn rn v
ngha ti cng s.

Ni nh vy khng c ngha l{ bn phi t chi nhng ngi tht s cn n s gip


ca bn. Ngc li, mt s nghip tuyt vi khng th tch ri vic gip ngi khc. V
vy, khi mt ai ni rng: Ti bit bn ang bn, nhng..., h~y |p tr h bng c}u: Ti
khng bn rn n mc khng th ni chuyn vi bn.

Tuy nhin, cu tr li trn ca bn ch c gi tr khi bn bit rng s nghip ca mnh l


phc v nhu cu ca ngi khc, v tt nhin, nhng yu cu phi nm trong phm vi
Bn mc tiu phn u ca bn. Nu mun c mt s nghip tuyt vi, bn khng th |p
ng loi yu cu t tt c mi i tng, nu khng, s nghip ca bn s tiu tan. Khi
cam kt vi bn thn s to nn nhng cng hin tuyt vi, ngha l{ bn cng c quyn ni

Hy sp xp thi gian v ln k hoch h{nh ng xy dng mi quan h vi cc thnh


vin trong ngi l{ng ca bn thn.

Khng mt cch nh nhn trc nhng yu cu khng hp l.

Khi ng trc mt yu cu khn cp nhng nm ngoi gii hn ca Bn mc tiu phn


u, bn c th tm ngi khc thch hp thay mnh gii quyt vn hoc t chi, ng
thi a ra li gii thch hp l. Nu bn xy dng c mt t{i khon cm xc tt p
vi ngi a ra yu cu, h s d dng chp nhn s t chi ca bn.

Khi y bn s nhn thy tm quan trng ca Bn mc tiu phn u. Khng c n nh


mt nh hng, bn s d dng b cun tri trong n lc lm hi lng tt c mi ngi.
Cui cng, bn s tr th{nh chic thm chi ch}n ca ngi khc, v s khng bao gi bn
c c nhng cng hin ln lao.

Sau }y s l cch bn xy dng Ti khon Cm xc vi mi ngi.

Hy sp xp thi gian, ln k hoch h{nh ng xy dng mi quan h vi cc thnh


vin trong ngi l{ng ca mnh bng cch: mi dng ba tra, gi tin nhn cm n, vit ln
blog nhng li chc mng. Bn cng nn d{nh thi gian gip cho nhng d n ca
cc thnh vin v c th gi n h nhng bi bo hu ch cho cng vic m h ang thc
hin.

V bn cn thc hin nhng iu ny mt c|ch u n v{ thng xuyn. V{o ng{y u


tun hy t hi: Tun mi ti c th l{m g cho ngi ny? Ti s gi g vo Ti khon Cm
xc? v{ ri hy thc hin chng. Thnh vin trong ngi lng ca bn c th thay i theo
thi gian, nhng thi quen x}y dng tnh cm ca bn th khng bao gi c thay i.

TO CHO MNH MT NGI LNG TRN MNG INTERNET


Khi cng c truyn thng x hi ~ tr thnh mng li, chnh n cng l{ con dao hai
li. Mt tch cc ca nhng trang mng x hi nh Facebook, Twitter v{ LinkedIn l{ h tr
bn xy dng ngi lng ca mnh, cn mt tiu cc l chng cho php hng t cuc tr

Internet ging nh mt thnh ph rng ln, v bn c th to dng cho mnh mt cng


ng nh bn trong ci thnh ph rng ln .

chuyn mt pha, trng rng v v v gia nhng ngi khng h bit lng nghe.

Do vy, hy s dng nhng tnh nng tch cc ca mng x hi xy dng s nghip


cho mnh. Hy to mt a ch trn mng Internet nhng ngi c chung mi quan tm
vi bn c th cng chia s kin thc, kinh nghim. Internet ging nh mt thnh ph rng
ln, v bn c th to dng cho mnh mt cng ng nh bn trong ci thnh ph rng ln
kia.

Nhng trn tt c, bn nn bt u vit blog v s nghip. Cho d bn ~ c mt cng


vic hay ang tm kim vic lm, blog v s nghip l{ c|ch kt ni cc thnh vin trong
ngi lng m bn ang c gng to dng. Ngay by gi, hy lp cho mnh mt a ch trn
mng v mi ngy dnh ra mt t thi gian cp nht thng tin. Trong blog ca mnh, bn
c th chia s Bn mc tiu phn u trong s nghip, kin |nh gi| ca mi ngi s
gip bn c nhng nh hng tt hn. Trn blog, bn cn c th gii thiu CV tng qut
ca mnh. Bn nn thng xuyn a ln blog nhng iu bn c c, nhng vic bn ~
ho{n th{nh lin quan n Bn mc tiu phn u. Bn cng nn mi nhng ngi c chung
s thch cng chia s am m v{ tip nhn kin ng gp ca h. Hy gn b vi ngi lng
trn mng do chnh bn to dng, bi mt blog b ch v lnh mnh s em n s khc
bit to ln cho s nghip ca bn.

Nu bn ~ c mt blog c nhn, hy to thm mt blog v s nghip. Nu c|c i tc


kinh doanh ch c th tm thy nhng bi vit mi nht v vn h quan t}m sau khi lt
qua nhng bc hnh v con mo ca bn, iu y tht khng hay.

Trong trng hp bn ang tm kim mt cng vic, i khi blog cn hu ch hn tm


danh thip. Mt u th khc khng th ph nhn ca blog, l{ ni gip nh tuyn dng v
khch hng d dng nhn ra bn c phi l{ ngi mang ti gii php m h ang cn hay
khng. Bn khng cn phi tm n h, v nu blog ca bn cung cp nhng cu tr li m
h tht s cn, bn s nhn c li ngh t h. Thm na, bn c th hng nh tuyn
dng n thm blog ca mnh. Nh , h c th d dng hiu thm v th mnh ca bn
hn so vi vic xem b CV ca bn. Blog ca bn chnh l mt CV hu hiu nht!

Sau }y l{ c}u chuyn c tht v mt blogger ~ tm c vic lm nh vit blog:

Sau khi kt thc cng vic ti cng ty, ti ~ to dng mt mng li quanh mnh (gm c
mng li tht ngo{i i, mng li trn blog v nhng mng x hi khc). Ti vit bi trn
blog, trn Twitter nh v s nhng ngi kh|c ~ v{ ang l{m. Ti bit th n{o l{ c
tng bc, cng bit th no l b h nhc. Cm gi|c c ngi khc ch khin ci ti
trong ti tha m~n. Suy cho cng, ti cng l{ mt con ngi! S xung t ca cm xc tht
l th v...

Tun trc, mt cng ty ~ ngh ti hp tc vi h. H chun b tung ra mt dng sn


phm ~ c ci tin, th trng h ang nhm ti l s trng ca ti, ti ~ l{m vic
trong lnh vc ny sut s|u nm qua... H ~ vit li nhn xt trn blog ca ti vo thng
Ging ( iu ny cho thy gi tr bn vng ca nhng bi vit) v nhn thy s tr li ca ti
trn th trng s mang n nhng kt qu |ng kinh ngc.

Chng ti lin lc vi nhau qua in thoi v email (khng c mt email hay cuc ni
chuyn n{o cp n CV, th xin vic hay nhng cu hi phng vn c). Chng ti ch n
gin l tr chuyn vi nhau. Sau khi thng nht mt s chi tit, ti ng bt u cng vic
ngay lp tc.

Lu rng, ngi vit blog trn }y ho{n to{n khng h{nh ng theo cch truyn
thng nh nhng ngi xin vic kh|c thng lm. Anh y khng cn CV, th d tuyn hay
mt cuc phng vn. Gia nhng ngi lao ng tr thc, iu quan trng l mt cuc trao
i.

Ngoi blog, hy cn nhc n vic vit mt cun s|ch in t. c nhn bit nh


mt chuyn gia trong lnh vc ca mnh, mt trong nhng cch hu hiu nht l cho ra mt
mt quyn s|ch. Nhng vic xut bn mt cun sch th rt tn km v{ kh khn. S|ch in
t l gi hay bi n d thc hin v{ cng d phn phi. Nu Bn mc tiu phn u ca
bn tm c ting ni chung vi mi ngi, bn c th c hng ngn, thm ch hng triu
c gi hm m ch sau mt m.

Cu chuyn v Shyam Gokarn, nh{ u t ngi n , l bi hc |ng nh v cch mt


doanh nhn thnh cng nh s|ch in t. Nhn thy s lng ru tiu th n ch
tng thm 30% mi nm, Shyam ~ bit kt hp nim yu thch ca mnh d{nh cho ru v
kh nng tip th tri ph vit nn mt quyn s|ch in t di 540 trang vi ta Ct
gim nhng yu t bt li trong vic tip th ru n . ng xy dng mt ngi lng ring
trn Internet dnh cho nhng ai c hng th pht trin ng{nh kinh doanh ru n . Ngi
lng ca ng ngy mt rng ln, v li nhun gia tng khng ngng.
Steve Chazin, cu nhn vin tip th ca Apple, ~ ph|t h{nh mt quyn s|ch in t v
ng trn blog nhng b quyt tip th ca Apple. Kt qu l rt nhiu cng ty mi ng lm
chuyn vin t vn cho h vi mc lng hu hnh. Quyn sch ca Steve ~ gip c|c th{nh
vin trong ngi lng ca ng thc c gi tr ca bn thn v nhng u th ni tri ca
mt cun s|ch in t so vi mt CV n thun.

Hn na, cng ng trn mng s h tr rt nhiu cho bn trong qu trnh xy dng


mt s nghip tuyt vi. (Tt nhin iu ngc li cng c th xy ra: s nghip ca bn c

S nghip ca bn khng th c nhng bc tin vt bc nu khng ai bit n nhng kh


nng cng hin c bit ca bn.

th b nh hng nu bn gi ln Facebook hay Twitter nhng hnh nh gy phn cm).

Trong thi i ca mng x hi, bn c th to dng v kim so|t thng hiu c nhn
trn ton th gii. S nghip ca bn khng th c nhng bc tin vt bc nu khng ai
bit n nhng kh nng cng hin c bit ca bn. Mt nhn vin tuyn dng nhiu kinh
nghim ~ khng nh: Nhng nh tuyn dng chuyn nghip tuyn nhn vin thng qua
cc mng li ca h. V vy, hy tn dng nhng u th ca th in t, blog, Facebook
v cc mng x hi kh|c. }y l{ nhng cng c h tr c lc cho bn trong qu trnh xy
dng mt s nghip tuyt vi.

Bn c quyn t chc nhng cuc tho lun vi quy m ton cu v nhng iu lm bn


say m trn blog. S hin din ca bn trn Internet s gip bn to dng tn tui, li ko
mi ngi chung sc gii quyt cc vn . Chnh v th, bn hy pht trin mt thng
hiu c nhn c gi tr ton cu.

VN DNG SC MNH TNG HP


Ngi lng do bn xy dng c th chnh l thnh tu ln nht trong s nghip ca bn
v n gip bn ngy cng tin xa hn trong lnh vc ca mnh.

Damian Counsell l mt trng hp nh vy. L mt nh sinh vt hc ~ ngh hu,


Damian ~ kt hp nim am m m|y tnh, tnh yu d{nh cho mn sinh hc v nhip nh
vo mt cuc i thoi ton cu xung quanh ch nh |m ci trn blog c nhn. Trn
blog, ng cung cp mo chp v chnh sa nh, gii thiu my nh i mi, cung cp
nhng a ch trng b{y nh p trn mng v chia s mt s tng mi. Damian khng
ngi kt ni blog ca ng vi trang web ca nhng i th, thm ch, ng cn gii thiu
nhng tc phm ca h trn trang ca mnh. S nghip kinh doanh nh ci ca Damian c
v nh b xp sang hng th yu so vi nhng cuc tho lun si ni kh|c ang din ra
trong ngi l{ng ca ng.

Blog ca Damian l minh chng cho gi tr ca sc mnh tng hp. Vy th no l mt


sc mnh tng hp? nh ngha mt c|ch n gin, sc mnh tng th th ln hn sc
mnh ca tng b phn. Nu bn t hai mnh g li vi nhau, n s chu c lc tc ng
ln hn kh nng chu lc ca tng mnh ring r. Vi sc mnh tng hp, 1+1=3 hay 100
hoc thm ch 1.000.

Ngi lng ca Damian gip chng ta khm ph thm nhiu hiu bit su sc v ngh
thut nhip nh v vic kinh doanh trong lnh vc ny mi ngy. Ly v d, sau khi tham d
cuc tho lun v thut iu chnh nh sng khi chp, mt nhm ngi ~ ny ra tng
s dng m|y quay phim ghi li hnh nh. Mt cuc tranh lun khc tm ra cch chp lin
tc mt bc nh to ra nh 3D. S kt ni trn blog c th a ngh thut nhip nh tin

Sc mnh tng hp ca nhm c th sng to ra nhng gii php m ngay c thin t{i cng
khng th o|n trc c.

rt xa, gp hng nghn ln so vi kh nng n c ca mt c nhn.

Phi chng mt s nghip tuyt vi ngha l{ phi c nhng cng hin v i? Tuy nhin,
sc ca mt c nhn khng th to ra nhng cng hin v i, cho d l{ mt thin ti. Bi
v s a dng t nhin ca tr tu v s c trng ca mi c nhn hp nn sc mnh tng
hp ca nhm c th to ra nhng gii php m ngay c thin t{i cng khng th o|n
trc c.

C th bn cha bao gi nghe n tn ngi pht minh ra Internet, bi khng mt c


nhn no c th nhn danh hiu . Mng Internet l thnh qu t sc mnh tng hp ca
cc nh khoa hc n t khp ni trn th gii c|ch }y na th k. V{ ngi i tin phong
trong vic pht minh ra Internet l Bob Taylor.

Vo nhng nm 1960, Bob Taylor thuc th h nhng nh tm l hc tr ca M. ng l


i din ca Vn phng chnh ph trong vic qun l d n nghin cu v pht trin cng
ngh cao. Bob rt kh chu khi b buc phi ng nhp vo ba chic my vi tnh khc nhau
thc hin cng vic. ng ngh s tht tin li nu cc my vi tnh c th giao tip c
vi nhau. Cm thy hng khi vi ti ny, ng bt u xy dng mt cng ng gii
quyt n.

Bob ~ tm n k s Larry Roberts. Larry ~ tng kt ni thnh cng mt my vi tnh


b Ty vi mt chic my tnh b ng. Vi c|c m|y tnh c c{i t trong Lu Nm
Gc, Larry bt u lm vic vi cc giao thc truyn thng tin t m|y tnh n{y n my
tnh khc. Trong mng li mi, nhng chic my tnh s ng vai tr nh c|c hp th, m{
t tin nhn c chuyn n c|c ni kh|c nhau. T Trung tm nghin cu Stanford
Menlo Park, bang California, Doug Engelbart, ngi pht minh ra chut m|y tnh, ~ cng
hin cho ngi l{ng ca nhng chuyn gia cng ngh kh nng lp trnh siu vit ca ng.
Mt th{nh vin kh|c l{ Ivan Sutherland, ngi ~ tm ra c|ch ha trn my vi tnh. Ivan
mun mng li mi khng ch chuyn c tp tin vn bn, m cn chuyn ti c hnh
nh. T phng th nghim ca mnh Salt Lake, bang Utah, Ivan ~ lin kt vi nhm ca
Larry Lu Nm Gc. Cn Paul Baran, t tp o{n RAND, ~ h tr nhm bng pht minh
gi chuyn mch, h thng ny nhm bo ton nhng giao tip in t ca qu}n i M
trong cc cuc chin tranh. Nhng nm sau , nhm cn nhn c s ng gp ca nhiu
chuyn gia kh|c. V{ v{o nm 1969, th in t u tin ~ c gi i gia cc my tnh.

Baran gi qu trnh sng to ra Internet ging nh vic xy dng mt th|nh ng...


nhng ngi mi n t mt vin gch mi ln trn nn tng c. Th|ng sau mt vin gch
khc li c t ln trn vin gch c... C mt chn l l mi thnh qu u l s k tha
t nhng ng gp trc . Mi th u c kt ni vi nhau trong mt mng li(5).

Internet ging nh mt ngi lng do nhng ngi nh Bob Taylor thit lp nn. l{
mt ngi lng tri di trn khp cc lc a, do tp th cc c| nh}n c |o vi nhng th
mnh v nim am m ring cng chung sc dng xy. Tt c phi hp vi nhau to nn
sc mnh tp th v song. Ngun sc mnh k diu y c dn dt bi mt tng c
|o. Khng cn nghi ng g na, Internet l cng c v cng quan trng trong vic to dng

C mt nguyn tc c bn l bn khng th t dc thnh qu tht s c gi tr nu ch


h{nh ng n c - t nht l trong cng vic.

ngi lng ca bn.

C mt nguyn tc c bn l bn khng th t c thnh qu tht s c gi tr nu ch


h{nh ng n c - t nht l trong cng vic. Nu bn u t nng lng xy dng ngi
lng ca mnh u n v hp l, s nghip ca bn s khng ngng pht trin; hn na,
bn s hi lng vi chnh mnh. Hy rn luyn cho mnh hnh mu ca ngi lm dch v,
}y chnh l{ nn tng vng chc cho mt s nghip tuyt vi sau ny. Vi tinh thn pht
huy sc mnh tng hp, bn s hc hi c rt nhiu t nhng tm gng xut sc. H
lun sn sng h tr bn nhng lc bn cn, v h bit bn cng s nh vy i vi h hay
vi ngi khc.

CNG C XY NGI LNG CA BN

Bn khng th to s nghip tuyt vi nu khng xy dng cho mnh mt cng ng


tuyt vi xung quanh. Trong cng vic, mt c| nh}n n l khng th to nn nhng cng
hin ln lao. xy dng cho mnh mt cng ng lnh mnh, bn cn nhng cng c sau
}y:

Ln danh s|ch nhng ngi bn bit c nh hng quan trng n thnh cng ca bn.

Ghi ch li l do ti sao nhng ngi ny li gia nhp cng ng ca bn. Th mnh no


ca h c th gip bn pht trin?

Ghi ch mt v{i iu bn c th lm trong tun n{y gi vo mt vi Ti khon Cm xc.


H{ng tun, hy kim tra li danh sch ca bn v{ thay i n nu cn thit. Bn hy lm
giu cc Ti khon Cm xc ca mnh hng tun.

Mt v{i iu n gin c th gi vo Ti khon Cm xc:

Chc mng mt ngi hon thnh tt cng vic ca h.

Vit li tri }n n mt ngi trong blog ca bn.

Gi mt bi bo m bn bit chc s gip ch cho cng vic ca anh y/c y.

Mi anh y/c y n tra.

ngh c gip trong mt d n quan trng ca anh y/c y.

Gi thip chc mng sinh nht.

CHO I NHN LI

Cch tt nht tip nhn kin thc t quyn s|ch n{y l{ hng dn li cho ngi khc
ni dung bn ~ hc. Do , bn nn tm cho mnh mt i t|c, chng hn nh ng
nghip, mt ngi bn, hay mt th{nh vin trong gia nh truyn t li nhng kin thc
m bn ~ lnh hi. Bn c th p dng nhng ch dn trong phn Cho i nhn li hoc
lm theo phng ph|p ring ca bn.

Ti sao vic x}y dng mt ngi l{ng li ng vai tr quan trng trong qu trnh to s
nghip tuyt vi?

im khc bit gia mt ngi lng v mt mng li?

Th no l mt Ti khon Cm xc? Lm th n{o gi cm xc ca mnh vo ti khon


?

Th no l mt ngi tham vng? Ti sao ni h chnh l{ t{n d ca thi i cng


nghip? Ti sao ngi tham vng khng th tn hng mt s nghip tuyt vi?

Ti sao blog hay nhng mng x hi khc li quan trng vi s nghip ca bn? Blog ca
bn ng gp nhng g cho qu trnh xy dng s nghip?

Th no l sc mnh tng hp? X|c nh nhng mi quan h c th to nn sc mnh


tng hp gip bn xy dng s nghip?

Nhng cu hi thng gp

Cu hi: Nhng yu cu ca mt CV xut sc?


Tr li: CV l{ c hi bn nhn c li mi phng vn ca cng ty bn mong mun.
CV gm nhng thng tin gii thiu ngn gn v k nng, bng cp v kinh nghim ca bn.
N ging nh tp tin gii thiu h{ng ha, trong , bn l mt mn hng. Thng qua CV, nh
tuyn dng s |nh gi| c bn c kh nng |p ng yu cu cng vic hay khng.

Thi i ca nhng CV m{ trong ng vin ng vai tr trung t}m ~ khng cn na.


Theo tiu chun ca thi i c, mt CV thng m u vi phn mc tiu ca ng vin,
chng hn nh ti mun tm mt v tr cng vic n nh, c thu nhp cao, sau l{ phn
tiu s. Mt ng vin c th gi mt kiu CV n 30 cng ty khc nhau v ch i xem ai
s cn c}u.

Gi }y, khi gi CV, bn cn phi tm hiu y thng tin v nh tuyn dng, nghin
cu k yu cu c ng trn thng b|o tuyn dng v bn m t v cng vic. Trong CV,
bn phi ch ra c rng, nhng kinh nghim v bng cp ca bn ph hp vi yu cu
cng vic.

ng gi mt CV chung chung, ph hp cho mi ngnh ngh. Vi tng v tr ng tuyn


khc nhau, CV ca bn phi tp trung vo nhng yu cu c trng ca cng vic .

S tht l nhng nh tuyn dng khng c thi gian tm hiu v cuc i ca bn


v gip bn bin c m th{nh s tht. H c vn cn gii quyt v h cng c c hi.
iu h cn l mt ngi c kh nng gip h gii quyt vn . V vy, trong CV, bn phi
th hin c mnh nm r nhng vn cng ty ang phi i mt v trnh by gii php
ca bn. CV ca bn cn nu bt c rng tnh hnh cng vic s tt hn ln nh th no
v cht lng v s lng khi c s ng gp ca bn.

C 2 loi CV: CV tng qut v CV c th. Bn nn gi ln mng mt CV tng qut v


chun b mt c|i kh|c trc tip trao cho nh tuyn dng khi bn gp h.

Cch vit CV c th s hi kh|c so vi CV tng qut. N nhm vo mt nh tuyn dng


c th, th hin s tm hiu cn k v t chc bn mun tham gia. Nu bn tht s yu thch
mt cng vic n{o , c{ng tm hiu v n bn cng say m, bn nn gi n ngi qun l
CV c th.

chun b CV c th, bn phi b ra nhiu cng sc. Trong h s, bn phi chng t


c vi nh tuyn dng rng, bn hon ton hiu r nhim v v yu cu ca t chc,
cng nh c|c yu cu trong bn m t cng vic.

Bn c th tham kho mt vi mu CV dng tng qut v c th trong tp sch ny.

Di }y l{ CV tng qut ca Trng phng kinh doanh Christiane Creer.

MU CV TNG QUT

CHRISTIANE CREER
cc@domail.ca

133 ng Yale Northvale,


BC V1B 2D3
in thoi/tin nhn
(604)555-3789
Chuyn vin qun l v bn hng cp cao
L{ trng nhm bn hng vi hn 10 nm kinh nghim trong vic iu h{nh, gia tng li
nhun cho t chc thng qua nhng sng kin trong hot ng b|n h{ng. c c l
Chuyn vin bn hng cp quc gia hai cng ty phn mm.
K nng
Hoch nh chin lc

p dng 6 Sigma trong qun l cht lng sn phm

Nghin cu th trng

Chin lc lin minh

Giao dch khch hng

Qun l hp ng

CRM (Qun l quan h khch hng)

Tip th trc tip

Quan h vi cc phng tin truyn thng x hi

Thnh tch
Pht huy kh nng s|ng to, trong vng mt nm, chng trnh tip th ch ng
l{m tng ch s tch cc trn c|c phng tin truyn thng ln 650% (Cng ty t
vn AAA).

L~nh o nhm chuyn vin a chc nng ct gim 50% chi ph bng vic b
sung gii php thit lp cu hnh lu tr (Cng ty phn mm BBB).

Pht trin h thng bn hng ton din, k hoch tip th sn phm, v xy dng
mi trng vn ha trong hot ng giao dch, t 140% tng doanh thu so vi
k hoch ban u (Cng ty phn mm CCC).

To quan h vi 97 i tc mi, em li doanh thu thun l{ +120.000 -la mt


thng (Cng ty phn mm CCC).
C cu li b phn kinh doanh nhm xy dng i ng marketing t{i nng,
chuyn nghip. N}ng cao doanh thu u vo t 37,2 triu -la ln 48,4 triu -
la trong vng 24 thng (Cng ty phn mm CCC).

Kinh nghim
Gi|m c, iu h{nh kinh doanh, Cng ty t vn AAA, Vancouver, British
Columbia: 2006 - nay

Trng phng kinh doanh, Cng ty phn mm BBB, Toronto, Ontario: 2005 -
2006

Qun l kh|ch h{ng, Cng ty t vn SSS, Chicago, Illinois: 2001 - 2005

Trng phng pht trin kinh doanh, Cng ty phn mm CCC, Montral, Qubec:
1999 - 2001

Bng cp
MBA, i hc Purdue - Trng {o to qun l Krannert, thnh ph West
Lafayette, bang Indiana.

C nhn khoa hc, chuyn ngnh k s m|y tnh ca i hc Colorado, thnh


ph Boulder, bang Colorado.

Nhng nt c bit sau lm cho CV ca Christiane tr nn p mt:

Thng tin lin lc r rng.

Cc k nng nghip v c m t ngn gn. Trong vng khng qu 10 giy, nh


tuyn dng c th |nh gi| c nng lc ca Christiane.

Thng tin quan trng v cc thnh tu trong s nghip c ngi vit chn lc
k c{ng. Ngi vit a ra nhng con s c th, thuyt phc nhm gip ngi
c c c hnh dung r rng v nhng thnh tu trn. Trong trng hp bn
khng c con s chnh xc, bn c th a ra con s c o|n.

KHNG PHI CCH NY M L

Sng to chng trnh tip th l{m tng Pht huy kh nng s|ng to, trong vng mt nm, chng trnh tip th ch
ch s tch cc trn c|c phng tin ng l{m tng ch s tch cc trn c|c phng tin truyn thng ln 650%
truyn thng. (Cng ty t vn AAA).

Ch o nhm chuyn vin a chc nng Ch o nhm chuyn vin a chc nng ct gim 50% chi ph bng vic b
ct gim chi ph dnh cho trang web. sung gii php thit lp cu hnh lu tr.
Thng tin mi nht v kinh nghim lm vic v bng cp c a ln u.

Phng ch n gin, tiu hp dn, ngn gn nhng y .

Thng tin c nhn chn lc. Trong CV c th ch nn trnh by nhng thng tin
lin quan n yu cu ca cng vic. Bn nn ch n mt thi im thch hp
kh|c trnh by v bn thn. By gi xin vui lng nhn vo CV c th ca

Christiane. CV ny nhm n mt v tr cng vic c th: Gi|m c bn hng cho mt


cng ty phn mm ln. Cc ng vin phi |p ng nhng yu cu v trnh chuyn mn
nh sau: Kh nng gi|m s|t hot ng b|n h{ng, am tng c|c chng trnh qun l quan
h khch hng (CRM).

Qu trnh xoay vng thnh cng trong hot ng bn hng.

Kin thc chuyn su trong nghin cu v qun l th trng.

Christiane ~ chnh sa CV tng qu|t, trong c nhn mnh n kinh nghim ca bn


thn trong vic qun l i ng b|n h{ng, chng minh kh nng ca mnh trong nhng lnh
vc m nh tuyn dng yu cu. Qua , khng kh nh tuyn dng nhn ra rng c
chnh l{ ngi c nhng tng mang tnh t ph trong nghin cu th trng.
Christiane sp xp bng thnh tch ca mnh theo th t u tin, u tin l mi quan h
vi kh|ch h{ng, sau l{ s quay vng ca i ng b|n h{ng, v{ cui cng l kinh nghim
trong vic nghin cu th trng. Nhng thnh tch trong qu kh c trnh by chi tit
bi Christiane bit rng }y l{ nhng thng tin c ngha i vi nh tuyn dng.

Sau }y l{ CV c th ca Christiane:

MU CV C TH

CHRISTIANE CREER

cc@domail.ca

133 ng Yale Northvale,


BC V1B 2D3
in thoi/tin nhn

(604)555-3789

Chuyn vin qun l v bn hng cp cao


L~nh o, iu hnh hot ng bn hng v qun l sn phm, em li sc sng mi cho i
ng b|n h{ng. L{ ngi ng h mnh m vic nghin cu th trng, thm nhun vo nhm
kinh doanh kh nng ph}n tch d liu, tnh sng to v s hp t|c.c c l Chuyn
vin bn hng cp quc gia hai cng ty phn mm.

K nng
Giao dch khch hng

Hoch nh chin lc

Qun l hp ng

CRM (Qun l quan h khch hng)

Tip th trc tip

Lin h vi c|c phng tin truyn thng x hi

Chin lc lin minh

Nghin cu th trng

p dng 6 Sigma trong qun l cht lng v nng cao tnh cnh tranh

Thnh tch
Pht trin h thng bn hng ton din, k hoch tip th sn phm, v xy dng
mi trng vn ha trong hot ng giao dch, t 140% tng doanh thu so vi
k hoch ban u (Cng ty phn mm CCC).

Ti cu trc nhn lc trong b phn kinh doanh nhm xy dng i ng nh}n


vin marketing t{i nng, chuyn nghip. N}ng cao doanh thu u vo t 37,2
triu -la ln 48,4 triu -la trong vng 24 thng (Cng ty phn mm CCC).

Pht huy kh nng s|ng to, trong vng mt nm, chng trnh tip th ch ng
l{m tng ch s tch cc trn c|c phng tin truyn thng ln 650% (Cng ty t
vn AAA).

L~nh o nhm chuyn vin a chc nng ct gim 50% chi ph bng vic b
sung gii php thit lp cu hnh lu tr (Cng ty phn mm BBB).
C thm 97 khch hng mi, em li doanh thu thun l{ +120.000 -la mt
thng (Cng ty phn mm CCC).

Kinh nghim
Gi|m c, iu h{nh kinh doanh, Cng ty t vn AAA, Vancouver, British
Columbia: 2006 - nay* Trng phng kinh doanh, Cng ty phn mm BBB,
Toronto, Ontario: 2005 - 2006

Qun l kh|ch h{ng, Cng ty t vn SSS, Chicago, Illinois: 2001 - 2005

Trng phng pht trin kinh doanh, Cng ty phn mm CCC, Montral, Qubec:
1999 - 2001

Bng cp
MBA, i hc Purdue - Trng {o to qun l Krannert, thnh ph West
Lafayette, bang Indiana.

C nhn khoa hc, chuyn ngnh k s m|y tnh ca i hc Colorado, thnh


ph Boulder, bang Colorado.

NHNG SNG KIN QUAN TRNG TRONG IU HNH


T chc li hot ng bn hng Cng ty t vn AAA
Thch thc th nht:
Thay i mt hot ng km hiu qu bng c|ch tng thi gian gp g khch hng cho nhn
vin b|n h{ng, n}ng cao trnh qun l ca i ng l~nh o, m rng s lng nhn vin
b|n h{ng c {o to chuyn nghip.
Hnh ng:
Pht trin k hoch marketing, chin lc kinh doanh.

Lp bo co ti chnh.

Cng c {m ph|n v{ qun l hp ng vi nh cung cp v xy dng mi quan


h bn vng hn.

Hiu qu:
Cung cp b|o c|o y v cht ch ti a ha t|c ng ca qu ti chnh v tip th.
Gi{nh c v tr ch tch cu lc b.
Thch thc th hai:
Thay i phng ph|p b|n h{ng thiu nng ng v sai vi mc tiu ca tp o{n; bo m
mi kh|ch h{ng u nhn c thng ip hu ch; gim thi gian v ngn sch hao ph do
s yu km trong vic lp k hoch bn hng.
Hnh ng:
Ti cu trc v thc hin mt s chin lc nhm tin ti v tr dn u th
trng.

Pht trin v thc hin cc mc tiu, th tc iu h{nh, {o to bn hng v


ngn sch.

Tn dng phng tin truyn thng x hi, blog, bo ch, v hot ng PR.

Hiu qu:
Ch s tch cc trn c|c phng tin truyn thng t mc 650% v ct gim 22% chi ph
bn hng.

Thc y s thnh cng trong tip th - Cng ty phn mm BBB

Thch thc:
To s tng trng cho h thng Qun l ng dng v cc dch v Hosting ti khu vc
Bc M mi i v{o hot ng. L{ trng phng kinh doanh, chu trch nhim qun l hot
ng b|n h{ng, {o to v tip th.
Hnh ng:
Lp k hoch tip th/pht trin kinh doanh ton din.

Hi {m vi ban l~nh o.

Pht trin phn tch, ti liu lin quan v cng c bn hng cnh tranh.

Hiu qu:
Thnh cng trong vic thit lp chin lc tip th v pht trin kinh doanh, kt qu l s
tng trng 100% cho cc sn phm ch o. Ct gim 50% chi ph tn min.
Nu c ng minh bn trong t chc, CV ca bn s thm phn nng k. c th l
ngi s quyt nh c tuyn dng bn hay khng. Mt trong nhng c|ch thit lp quan
h ng minh l{ bn phi nm bt c nhng u tin h{ng u ca h.

Khi bn c t tin, hy b qua nhng knh tuyn dng thng thng v gi CV c th


trc tip n ngi bn cn lin h.

Mt CV c th bao gm:

Bn tm tt cc vn ca t chc.
Bn mc tiu phn u.

Nn tng v kinh nghim thuyt phc nh tuyn dng rng, bn c th gii


quyt vn ca t chc.

Sau }y l{ hai mu CV c th. Mu th nht l ca mt ng vin c nhiu kinh nghim


v{ trnh chuyn mn cao, v mu th hai l ca mt ng vin va tt nghip. C hai CV
n{y u tp trung vo nhng yu cu ca nh tuyn dng.

MU CV C TH S 1

MARC ZEEMAN

marcz@helvmail.ch

S 15, ph Grunewald, CH4004


Basel, Thy S
in thoi lin lc:

+41 61 425 70 0

c c s chp thun ca c|c C quan qun l dc phm khc nhau cho mi sn


phm mi, chng hn C quan qun l dc phm v thc phm Hoa K (United States
FDA), CodoPharm thng mt khong 2 nm. C mt ngy chm a sn phm ra th
trng, cng ty s tn khong 2 triu la. Vi kinh nghim trong vic ci tin cc quy
trnh quy nh, ti rt sn lng gip CodoPharm gim 10% thi gian a sn phm ra ngoi
th trng trong vng 3 nm.

Thnh tch:
Ct gim thi gian ph duyt sn phm mi ti cng ty Milanoz t 20 thng
xung cn 17 thng. Trong thi gian 3 nm, vi cng v gi|m c qun l ti
liu, ti ~ th{nh lp mt Quy trnh Xt duyt Ton cu thng minh c th |p
ng c yu cu ca FDA mt cch chnh xc, v kt qu l{ ~ ct gim thi
gian xt duyt xung khong 12 tun, tit kim cho cng ty hn 24 triu -la.

Mang v 10 triu -la doanh thu cho cng ty dc Grussli thng qua bin php
xin cp giy php ng lot. Grussli ang trnh ln c|c c quan chc nng ln
lt xt duyt cho loi thuc mi trn 3 th trng khc nhau. Trong vng hai
nm ti v tr qun l vn phng, ti ~ to ra quy trnh xt duyt ng lot, thi
gian xt duyt gim thm c khong 6 thng.
Bng cp ca ti trong lnh vc ny:
Bng c nhn Lut, chuyn ngnh Lut Thng mi Quc t, i hc Bern. Lun n nghin
cu so snh cc yu cu php l trong vic xt duyt cc loi thuc ti chu u, M v Nht
Bn. Ti nm vng cc yu t c th cn tr s xt duyt ca c|c c quan gi|m nh dc
phm.
MU CV C TH S 2

LIA MENDOZA

liamend@opensource.com

46601 Boulder
Whittier, California 90602
in thoi lin lc:
(619) 555-7864

Chuyn vin sc khe rng ming


c bit Trung tm Nha khoa Tr em Whittier ang trin khai mt chng trnh gi|o dc
mi nhm hng dn tr em v ph huynh ngn nga s}u rng, l{ mt chuyn vin chm
sc sc khe rng ming ~ c T chc chm sc sc khe rng ming N ci ta sng
chng nhn, ti tin mnh c nng lc |p ng nhng yu cu cng vic ca t chc.

Kinh nghim v bng cp


Vi t c|ch l{ chuyn vin sc khe rng ming cng ng, ti chu trch nhim hng dn
chng trnh sc khe rng ming N ci ta sng ti hn 100 bnh nhn ti bnh vin
nhi Los Angeles.
Ti c t chc N ci ta sng ti trng cao ng Concord, San Ramon, CA chng
nhn v chuyn mn. Ti ~ tri qua kha {o to cch p dng bi ht v chuyn k hiu
qu trong vic dy hc sinh tiu hc c|ch chm sc rng ming, v l mt trong 12 hc vin
vt qua yu cu ca kha hun luyn.
Ti hi tho an ton sc khe ti ht San Bernardino vi hn 1.200 ngi tham d, ti ~
c bi pht biu v sc khe rng ming tr em.
Chng nhn Chuyn vin sc khe rng ming ca trng Cao ng Concord, San
Ramon. C|c chuyn ng{nh ~ c {o to:
Chng trnh gi|o dc sc khe rng ming cho bnh nhi.

Quy trnh kim tra rng ming, phng nga s}u rng v{ k thut phc hi.

K nng phc hi h tn.


Tr l phu thut nha khoa, quy trnh gy m v khu vt thng.

K thut lm sch v{ |nh bng.

Chng nhn Chuyn vin v sinh rng ming cng ng, bnh vin nhi Los Angeles.
Ngoi vic tin hnh cc cuc hi tho nh ~ nu, ti c 6 th|ng kinh nghim trong vic h
tr nha s v{ b|c s phu thut trong phng m.
Ti thuc nhm sinh vin t{i nng, th{nh vin T chc gio dc v sinh rng ming.
Ti ~ tham gia d n nghin cu bn chi v sinh k rng v{ k thut lm sch rng bng
tia laser.

Cu hi: Ti nn vit g trong th xin vic?


Tr li: Trong th xin vic, bn phi gii thiu v bn thn, kinh nghim lm vic, nu
l do v sao bn ng tuyn cho cng vic n{y v{ ngh mt bui phng vn. Nhiu nh
tuyn dng thng c hng th vi th xin vic hn l{ vi kinh nghim lm vic ca bn,
bi th xin vic cho h bit l do bn ng tuyn v gip h c c c|i nhn r hn v con
ngi bn. Nh chng ti ~ trnh b{y, chc nng ca CV l nhm c c mt bui phng
vn, bt u mt cuc i thoi vi nh tuyn dng. Th ng tuyn chnh l{ cn c
nh tuyn dng quyt nh c phng vn bn hay khng, do chng ta khng th ph
nhn vai tr quan trng ca th ng tuyn.

ng gi mt th xin vic s s{i hay mt l| n chung chung ph hp cho mi ngnh


ngh. Trong th xin vic, bn cn tp trung vo nhng vn u tin ca nh tuyn dng.

Th xin vic nn c trnh by gn trong mt trang. Trong , bn cn chng minh


rng, bn thn nm vng nhng yu cu quan trng ca cng ty. Trnh t c bn trong mt
th xin vic nh sau:

1. Tng hp nhng th th|ch v{ c hi m nh tuyn dng ang i mt, sau


trnh by gii php ca bn. H~y a ra nhng con s c ngha vi nh tuyn
dng.
2. Chng minh vi nh tuyn dng rng, bn c kh nng gii quyt vn , v nu
c th, hy nu ra kinh nghim x l thnh cng nhng trng hp tng t
trong qu kh. Kinh nghim c th v bng cp ca bn s gip nh tuyn dng
nhn ra rng, bn chnh l{ ngi h ang tm kim.
3. Cung cp thng tin lin lc v li ngh gp mt.
Sau }y l{ th xin vic mu:

TH XIN VIC MU

Ng{y 12 th|ng 2 nm 2xxx


Haytham Arsad
Ph ch tch Tip th chui nh hng Kali Palace
7501 Bernard Ave.
Boston, MA 12110

ngh ci thin doanh thu v cc mi quan h nhng quyn thng mi vi t


cch l nhn vin lin lc tip th
Knh tha ng Arsad,
c bit qu cng ty ang tuyn dng nhn vin cho v tr lin lc tip th v{ nhng
quyn thng mi, hy vng ti c c hi chng minh vi ng rng, ti c th hon thnh
nhng yu cu do bn ng a ra.
Kali Palace l mt thng hiu c danh ting trong s c|c nh{ h{ng nhng quyn. Doanh
thu gia cc chi nhnh khng c s chnh lnh |ng k, tuy nhin, mt s nh{ h{ng nhng
quyn by t mong mun c thm s h tr t cng ty m trong vic tip th. Vi kinh
nghim trong vic t chc c|c chng trnh khuyn mi, ti c th tng doanh thu ca cng
ty ln t nht 10% trong mt nm, ng thi ci thin cc mi quan h gia cc nh hng
nhng quyn.
Trong ba nm l{m vic ti Nikos Gyros, ti ~ l~nh o chin dch tip th da trn cc s
kin, gip gia tng 15% doanh thu cho t chc. Chng ti t chc s kin hng thng theo
ch tng ma. Nhng chng trnh th{nh cng nht l: Cc mn rau trn Hy Lp vo
ma xun, tht cu cho l Phc sinh, l hi ma thu theo phong cch Hy Lp.
Trc , vi hn 5 nm l{m vic ti nh{ h{ng American Land, ti ~ gp phn lm nn
nhng thnh cng ca nh hng. S nh{ h{ng tham gia nhng quyn kinh doanh ~ tng
gn gp i, t 25 nh hng 5 bang ln 47 nh hng 14 bang. Nguyn nhn to nn s
thnh cng ny chnh l trang web 24/7 - knh i thoi gia c|c nh{ h{ng nhng quyn.
Nh , chng ti c th |p ng c mi nhu cu ca khch hng ngay lp tc. ng thi,
chng ti cng n gin ha th tc t h{ng v{ chng trnh qung co.
Ti gi km theo }y CV. Cm n ng ~ d{nh thi gian xem xt ngh ca ti.
Nu ng ng , xin vui lng bo cho ti bit thi gian gp mt c th. Ti rt sn lng trnh
by chi tit bn k hoch ca mnh.
Trn trng!
Nuri Patel
4145 ng Bazar
Suffolk MA 02104
(617) 555-0372
Nuripatel@sluzen.net

Cu hi: Lm sao ti c th vt qua hng trm ng vin khc c mi


phng vn?
Tr li: Bn h~y i v{o vn chnh. CV ca bn cng ging nh t qung co cho mt
sn phm, v nh tuyn dng c quyn chn mua n hoc khng. Bn s lm g vi nhng
t qung co v b? Thng l chng s nm trong thng rc.
Sau }y l{ quy trnh tuyn dng ca cc cng ty ln. n ng tuyn v CV ca bn s
c H thng theo di ng vin kim tra xem bn c s dng ng thut ng thng dng
hay khng. Nu khng, bn s t ng b loi. Nu bn may mn qua c vng ny, mt ai
(khng phi l{ ngi a ra quyt nh) s phng vn bn. V{ sau bn s nhn c
thng bo rng: Chng ti s lin lc vi bn sau. Tt nhin, cc ng vin kh|c cng tri

Hy gii thiu bn thn vi t c|ch mt ngi bit gii quyt vn mt cch thng minh,
ch ng xem mnh nh mt mn h{ng ang c rao bn.

qua quy trnh chn lc nh vy.

Cch tt nht lt vo mt xanh ca nh tuyn dng l hy gii thiu bn thn vi t


cch mt ngi bit gii quyt vn mt cch thng minh, ch ng xem mnh nh mt
mn h{ng ang c rao bn. Khi tm thy c hi cng vic nh m c, hy tm hiu tht
cn k tnh hnh ca t chc. Sau h~y tip cn vi ngi c quyn quyt nh trong vic
tuyn dng v ch ng a ra nhng ngh hu ch.

Hy tm hiu v ngi nm quyn quyt nh trong vic tuyn dng xem }u l{ vn


khin ng y sn sng thc dy lc na m nghe bn trnh by. Bn cn nm vng
nhng kh khn quan trng m{ cng ty ang phi i mt. Khch hng, nh cung cp, cc
nh ph bnh nhn xt g v cng ty? Bn hy lun nh rng, thnh cng thuc v nhng ai
bit cch tm hiu thng tin.

Hy vit th gii thiu bn thn v trnh by gii php ca bn. H~y ngh h cho bn
mt c hi trnh by bi thuyt trnh Ti Cn C Hi. Nu c th, hy tm mt ai bt k c
th gii thiu bn vi ngi gi quyn quyt nh: c th l mt khch hng, mt nh cung
cp, mt ngi trong cng ty, mt thnh vin trong hi ng qun tr. Nu c gii thiu,
bn s c nhiu c hi c gi phng vn.

Ngay c khi bn khng th tip cn c ngi a ra quyt nh, hy tm mt ng


minh trong cng ty, ngi s trc tip trnh b{y ngh ca bn ti cp l~nh o. Li
xut trc tip bao gi cng c sc thuyt phc hn so vi mt CV theo quy trnh tuyn
dng thng thng, v nhiu kh nng n s mang li cho bn c hi l ng vin c
phng vn u tin.

Tt nhin, nhng cng ty nh hn thng khng xy dng h thng sng lc ng vin,


v{ nh vy, vic tip cn ban l~nh o s d d{ng hn. Bn hy c lm ht kh nng ca
mnh.

Trn }y l{ nhng cch thc gip bn c c c hi lm vic trong t chc bn mong


c, cho d ti thi im cng ty cha c nhu cu tuyn dng. Nu bn c th a ra
nhng gii php hu hiu cho vn h ang quan t}m, nht nh h s kt np bn vo
i ng.
Cu hi: Mt vi li khuyn thnh cng trong bui phng vn?
Tr li: Hy lun nh rng bn l{ ngi mang n gii php cho nh tuyn dng ch
khng ch n gin l{ ngi tm vic. Khi nh tuyn dng sp xp mt cuc hn dnh cho
bn, h~y ngh c trnh by mt v{i tng. V kh bn cn lc ny l mt bi thuyt
trnh Ti Cn C Hi ngn gn, cht ch, qua th hin s am hiu ca bn v vn ca
nh tuyn dng v gii php ca bn.

Khi tham d phng vn, hy tm cch gy n tng vi nh tuyn dng bng s am hiu
ca bn thn v yu cu ca t chc. ng l{ ngi tm vic th ng, v bn hy nh rng
mnh tm n nh tuyn dng vi t c|ch l{ ngi ch ng a ra gii php v sn sng
gip h gii quyt nhng vn quan trng.

Vi ln phng vn u tin, c th bn s cha tht s sn sng cho bi thuyt trnh Ti


Cn C Hi, hoc c th bn cha thu thp y thng tin v hon cnh hin thi ca cng
ty. Trong trng hp , h~y dnh bi thuyt trnh cho ln phng vn th hai.

Nn nh bui phng vn u tin ch l phn bt u ca cuc i thoi. Hy hi ngi


phng vn v nhng vn m bn nhn thy trong qu trnh tm hiu cng ty ca h. Nu
nhng kt qu iu tra ca bn khin nh tuyn dng cm thy p lc, h~y ngh ngi
phng vn cho bit suy ngh ca h v nhng thng tin bn bit. Nn s dng bui phng
vn u tin nh mt c hi tm hiu quan trng, sau h~y hi xem bn c th quay tr li

Ngy nay, nh tuyn dng s khng hi liu bn c kh nng |p ng yu cu ca h hay


khng. iu h cn bit l nhng thnh qu c th ca bn trong thc t cng vic.

v{ a ra gii php da trn nhng g bn ~ tm hiu c khng.

Ngi phng vn s khng hi liu bn c k nng |p ng yu cu ca h hay


khng. iu h cn bit l nhng thnh qu c th ca bn trong thc t cng vic. V d,
trong CV bn ni mnh c k nng giao tip rt tt, ngi phng vn s ngay lp tc hi bn
v thnh cng ca bn thn vi nhng k nng . V vy bn nn chun b mt minh chng
c th v kinh nghim ca mnh.

Nhng bn ng ch tr li cu hi. Hy tm ra l do ti sao ngi phng vn li quan


t}m n cu hi ny. Khi nhng ngi phng vn ch hi nhng cu hi chung chung, hy
a h quay tr li cc vn chnh m h ang quan t}m. V d, nu h yu cu: H~y cho
ti bit v khong thi gian bn thc hin iu n{y hay iu kia, h~y tr li ngn gn, v
ni rng: Ti ngh vn ny quan trng vi cc ng. ng c th vui lng cho ti bit thm
thng tin v vn c khng?. V{ qua c}u hi ny, bn c th tm thy nhiu thng
tin quan trng.

Trung tm pht trin s nghip MIT ngh cch tip cn cc cu hi phng vn theo
khu hiu STAR: Tnh hung (Situation), Nhim v (Task), H{nh ng (Action), Kt qu
(Result). Hy chun b STAR mt cch ngn gn, sc tch cho nhng cu hi phng vn m
bn thng gp. V d, ngi phng vn c th hi: H~y cho chng ti bit kinh nghim ca
bn v nhng va chm ni cng s, v cch bn gii quyt chng. chun b, h~y ngh v
tnh hung va chm m bn ~ tri qua, nhim v ca bn khi , h{nh ng ca bn, kt
qu, v bi hc rt ra.

Khi tr li cc cu hi, bn cn lin h n cc tnh hung, phn u tin ca STAR, v


hi Liu }y c phi l{ iu m nh tuyn dng ang ch i?.

Sau }y l{ mt v d. Ngi phng vn hi: }u l{ th mnh chnh ca bn khi l{ ngi


l~nh o, v bn ~ ph|t huy sc mnh trong tnh hung n{o?. Mt cu tr li theo
phng ch}m STAR s nh sau:

(Tnh hung) Th mnh ca ti l{ a ra quyt nh cui cng. Ti ~ tng lnh


o mt nhm bn hng, vi nhim v l phi quyt nh xem nn chia khu vc
bn hng theo vng lnh th hay theo s phn b lng khch hng quan trng.
}y l{ mt vn cn nhiu tranh ci v mi ngi thng chn c|ch u t
trn c hai lnh vc.

(Nhim v) Nhim v ca ti l nghin cu cc cu hi v{ a ra quyt nh.

(H{nh ng) Ti nhn thy rng, vic tp trung vo nhng khch hng quan
trng s to hiu qu cao hn rt nhiu, v th i ng b|n h{ng cn tp trung
vo nhng khch hng ch cht thay v vo mt vng a l. V ti s a ra mt
gi gii php da trn nhng nghin cu ca mnh.

(Kt qu) Chng ti ~ tng doanh s bn hng thm mt phn ba trong nm


u tin.

Bn hy chun b cu tr li cho nhng thch thc m nh tuyn dng ang phi i


mt theo phng ph|p STAR v{ thuyt phc nh tuyn dng bng nhng kt qu |ng tin
cy t kt qu nghin cu ca bn. Nhng h~y trnh b{y tht ngn gn, sc tch, d hiu.

Trong sut bui phng vn, thnh thong bn nn dng li v hi: Nhng thng tin ny
c hu ch vi cc ngi khng? Cc gii php ca ti c phi l nhng iu c|c ng{i ang tm
kim khng?. Bn s ch cho nh tuyn dng thy mnh quan t}m n ci nhn ca ngi
khc ch khng ch da vo kin ch quan ca bn thn. Ngay c khi bn i theo mt
hng sai, bn cn c hi sa sai.

Cu hi: Hnh thc trnh by mt bi thuyt trnh Ti Cn C Hi?


Tr li: Trc tin, hy trnh by nguyn nhn ca vn . Sau ch ra bn cht ca
vn cng nh nhng li ch hay gii php m bn c th mang li. Hy s dng th
minh ha vi nhng s liu c cn c v{ i v{o chi tit khi trnh by cc gii php nhm
nng cao tnh thuyt phc cho bi thuyt trnh.
Sau }y l{ mu phc tho bi thuyt trnh Ti Cn C Hi ca mt ng vin cho v tr
iu phi vin An ton cho mt cng ty xy dng ln.

T l s c ln v ph tn
T l s c hng thng: 131 tai nn c bo co.

Nu tnh hnh khng c ci thin, ph bo him s tng 20% trong nm nay.

Chi ph sn xut: khong 6% cho mi d n, t l cao so vi chun cng nghip


xy dng (mt thi gian, tin pht vi phm an ton, b khi kin).

Cng ty mt 74.000 -la cho mi d |n b p cho nhng ph tn trn.

Nhng ni ti xy dng c vn ha an ton lao ng


Trong vng mt nm, MacKay Homes ~ ct gim c khong 58% t l s c.

Trong vng ba nm, nh{ thu thng mi DJ ct gim 82% t l s c.

Yu cu trch nhim gim st


Bo co ngn gn hng ngy v cc mi nguy hi.

Bt buc tun th theo danh sch kim tra an ton thit b.

Bc tip theo
Vi mu phc tho nh trn, km theo th ch ra mc nghim trng ca vn v
gi tr thu c t cc gii php, c th chng minh }y l{ mt ng vin sng gi. Bn cng
c th to ra c bi thuyt trnh hiu qu nh vy.

Thnh thong, hy dng li v hi ngi phng vn xem bi trnh by ca bn c chnh


xc v hu ch khng. iu s gip bn c c hi nhn c kin ng gp t h. Nu
nh tuyn dng cho rng bi thuyt trnh ca bn i sai hng, hy dng li v{ ngh
c quay tr li vo ln sau vi bi thuyt trnh tt hn. H~y gi cho cuc i thoi tip
tc.

Cu hi: Ti lm tt c nhng g bn khuyn ngh, nhng vn cha c


c cng vic mi. By
gi ti phi lm g? }y chnh l{ thi gian bn t to cng vic cho bn thn.
Tr li: }y chnh l{ thi
gian bn t to cng vic
cho bn thn. Hy bt u vi blog. Hy to cho mnh mt podcast (mt dng file m thanh
m t v mt sn phm hay dch v n{o ), ph|t h{nh th thng b|o. Vi kinh nghim v
thng tin m bn ~ tp hp c trong qu trnh nghin cu v gii thiu v bn thn, bn
c th tr thnh mt chuyn gia trong lnh vc ca mnh. Hy to dng tn tui cho mnh.
Khi mi ngi bt u bit n bn, bn s tr thnh ngun ti nguyn |ng gi| ca h.

}y cng l{ khong thi gian bn rn luyn nhng k nng cn thit cho mt cng
vic mi. V d, chuyn vin truyn thng Laura Perry ~ tng tht nghip trong gn mt
nm. C nhn ra c rt nhiu v tr tuyn dng trong lnh vc ca c y yu cu chuyn mn
trong lnh vc truyn thng x hi. Do , Laura theo hc c|c kha {o to v truyn thng
x hi. C to ra mt ngi l{ng trn Facebook phc v cho cng vic kinh doanh ca
nhng ngi bn v mt a ch ring cho Hip hi golf ca ph n trn Facebook,
LinkedIn. Trong cc bui phng vn, c ~ a ra c}u tr li thuyt phc v lnh vc truyn
thng x hi v{ a ra v d c th v nhng cng vic mnh ~ thc hin. Laura Perry ~
nhanh chng tm c mt cng vic nh mong mun.

Cu hi: Ti c mt cng vic, ti phi tip tc lm vic nhng ti khng


tht s hnh phc vi n. Ngy no cng ging ngy no. Ti cm thy mnh
chn nhm ngh.
Tr li: Khng quan trng bn ang l{m trong lnh vc no, bn hon ton c th khi
dy ngn la am m d{nh cho cng vic v to dng mt s nghip tuyt vi t chnh
cng vic . iu quan trng chnh l{ t duy ca bn.

iu khng c ngha l{ bn ch cn suy ngh mt cch tch cc, m{ bn cn a ra


nhng tng c ngha. Lm th n{o to ra mt cng vic mi em li nhng ng
gp thit thc hn vi cuc sng v t chc ca bn? Sau }y l{ mt vi gi :

Vit Bn mc tiu phn u nh ~ hng dn trong quyn sch ny. Hy chia


s bn mc tiu vi ngi qun l v{ ngh h gp . Da vo bn mc tiu ,
c hai phi hp h{nh ng n khi thu c kt qu mong mun.

H~y a ra mt bn cam kt m c bn v{ ngi qun l u c li. Hai bn cng


tm hiu xem iu g c li cho t chc v{ iu g c li cho chnh bn. K tip,
vch r hng i trong tng lai, ngun lc cn c, v cch thc phi hp cc
ngun lc vi nhau pht trin.

H~y a ra mc tiu r r{ng cho ngi qun l. Hy s dng cng thc: Thi
im chuyn t X ti Y trong vic thit lp mc tiu. Sau }y l v d ca mt y
t|: Ti s tng mc hi lng ca bnh nhn trong khoa mnh t 80% ln
90% vo cui nm. Bng c|ch t c nhng mc tiu c th, bn s chng
minh gi tr ca bn thn v tm thy cm gic chin thng.

Nu cng ty ca bn thc hin |nh gi| nh}n vin h{ng qu hay h{ng nm, h~y
ngh mt chng trnh |nh gi| t nht mt thng mt ln. Mt hai cuc trao
i ngn vi ngi qun l trong thng s hu ch hn rt nhiu cho cng vic
ca bn so vi mt cuc hp ko di ch din ra mt ln trong nm.

Cu hi: Bn ni rng: Hy t to cng vic cho bn thn. Nhng nu bn


m t cng vic qu r rng v bn tht s khng cn thit vt ra khi
n?
Tr li: Trong cng vic c hai cch nhn. Vi t tng ca thi i cng nghip, ngi
lao ng quan nim rng: Ti l{ mt ci my vi chc nng c bit. Trong khi ngi
lao ng trong thi i tri thc cho rng: Ti l{ mt sinh vt sng c c sng to cng vi
nhng kh nng c bit khc. Khng ai khc c th lm nhng vic ti ang l{m. Ngi
lao ng ca thi i cng nghip ging nh mt ci my, khi cn, ngi ta c th b i, v{
thay th bng mt c|i kh|c. iu y cng ging nh vic bn i mt chic xe, mt chic
my tnh, mt chic m|y nng bnh m khi chng khng cn ph hp na. Ngi lao ng
c kin thc th khng th thay th c. D ang l{m trong lnh vc no, bn cn thng
xuyn a ra s|ng kin, nu khng, bn s nhanh chng b {o thi.

Tt nhin, bn cn phi hon thnh yu cu ca cng vic c giao. Nhng c}u hi


thc s chnh l{: Cng vic ny s tr nn khc bit th no v bn chnh l{ ngi thc hin
chng?.

Cu hi: Tht d dng c c mt cng vic khi bn giu c v c mi


quan h tt. Nhng ti l ngi ch mi bt u, ti khng c g c, v khng

ng l{ c nhng ngi phi leo ni t di chn ni, trong khi nhng ngi khc c trc
thng a ln nh.

ai bit n ti.
Tr li: ng l{ c nhng ngi phi leo ln ni t di ch}n ni, trong khi ngi khc
c trc thng a ln nh. ng ln nh c th rt dc v nhiu chng ngi vt, nhng
hy nh bn l ai. Bn l s kt tinh ca t{i nng, am m v{ lng t}m. H~y tm cho mnh
con ng ring chinh phc nh ni, bn c th b mc kt trong chc lt hay thm ch
b tt li pha sau, nhng vic t tm ra con ng ring cho bn thn s mang n cho bn
ngun sc mnh vt tri m nhng k ln ti nh mt cch d dng s khng bao gi c
c.

Trong cng vic, c nhng nguyn tc tt yu, v nhng ngi c trc thng a ln
nh ni s khng bao gi bit c nng lc thc s ca bn thn. Nu phi vt qua
nhiu kh khn mi ln n nh ni, chc chn bn s c nhiu kinh nghim x l vn
hn nhng ngi c c quyn c li, hoc nu khng, bn vn c mt s nghip nhiu
ngha m nhng ngi c c thnh cng d dng khng th c c. Rt nhiu ngi
~ l{m nn th{nh cng t hai bn tay trng, chng hn nh Oprah Winfrey(6), nhng v CEO
ni ting, hay khng phi ai xa l m chnh l hng xm ca bn.
H~y lun l{ ngi ch ng. Nu bn khng c nhn c li mi phng vn, iu
ch c ngha l{ bn cha trnh b{y ng vn vi ng i tng. ng nn lng. Nu
sp cha ch n bn, hy bt u lm vic vi Vng trn nh hng v nhn n pht
trin tng ng{y. Ban u, c th tc pht trin ca Vng trn nh hng ca bn thn
cn chm, nhng nu bn kin nhn, tm nh hng ca bn s ngy cng m rng. Khi ,
bn s thm yu cng vic, c mi ngi knh trng v to c s nghip tuyt vi nh
bn hng mong mun.
Li kt
C th ngay lc ny, bn cha nhn thy vin cnh v mt s nghip xn ln ca bn
thn bi tm nhn ca bn lc n{y cng ging nhng v kh|ch tham quan vn quc gia
Yellowstone sau v chy rng nm 1988. Nhng h~y nh rng nhng ai ch nhn thy tai
ha s khng th nhn bit nhng g ang tht s din ra. Tim nng cho s pht trin
c m mm t trong th thch. Ngay c trong thi k en ti nht, bn vn c th tm
thy c hi pht trin s nghip. C hi khp mi ni. S thiu vng c hi ch c
trong ngh tiu cc ca bn.

S tht l lun c nhng c hi dnh cho nhng ngi p dng ng hnh mu.

Vi t tng ca ngi lao ng trong thi i cng nghip, bn s ch thy mnh l nn


nhn ca nn kinh t, ngi qun l, bn m t cng vic v v s nhng th khc. Nu c
gi m~i c|ch nhn , bn s khng th no thch nghi vi cng vic v pht trin bn thn,
ng thi sc khe ca bn cng s b nh hng.

Mt khc, nu bn trang b cho mnh tm nhn ca ngi lao ng trong thi i tri
thc, bn s lm ch s nghip ca mnh. Bn khng tm mt cng vic, m bn tm cch
gii quyt vn , bn xem cng vic nh mt c hi th v. Bn tm mt cng vic yu thch
v nhng ngi khc sn sng tr tin cho cng vic y. Bn khng phi l{ mt ci my ch
bit lm theo bn m t cng vic, m{ l{ mt con ngi bit suy ngh, c c s|ng to vi
nhng kh nng khng th thay th c. Bn c nhng cng hin m khng ai khc c th
l{m c.

Nh l lun kinh t ni ting Jim Collins tng nhn xt: Tht kh c mt cuc
sng tuyt vi, tr khi l{ mt cuc sng y ngha. V{ tht kh c mt cuc sng y
ngha khi khng c mt cng vic ngha(1). D bn l mt CEO, ngi lao cng, nhn vin
cnh st, gio vin hay lut s, ngi ni tr hay ngi sao in nh iu khng quan
trng. Bt k cng vic ca bn l g, bn hon ton c th to dng mt s nghip tuyt vi
khi cng hin bng tt c t{i nng, am m v{ t}m huyt.
i nt v tc gi
Tin s Stephen R. Covey: nh{ l~nh o lng danh trn ton th gii, ng cn l mt nh
gi|o, nh{ vn, nh{ t vn cho cc t chc, ng sng lp v l ph ch tch ca
FranklinCovey Co.

Cun sch The 7 Habits of Highly Effective People (7 Thi quen th{nh t) ca
Stephen Covey c tp ch Chief Executive bnh chn l sch kinh doanh c tm nh
hng nht trong 100 nm qua. Quyn s|ch n{y ~ b|n c hn 20 triu bn v sau 20
nm, n vn nm trong danh sch nhng quyn sch bn chy nht.

Tin s Covey ho{n th{nh chng trnh MBA ti i hc Harvard v nhn bng tin s
ti i hc Bringham Young (BYU). Trong hn 40 nm tham gia ging dy v hot ng
iu hnh doanh nghip ti BYU, ng ~ {o to hng triu hc vin, bao gm l~nh o cc
quc gia v ch tch cc tp o{n v sc mnh chuyn ha ca cc nguyn tc chi phi c
nhn v t chc. Gia nh ng hin sng Rocky Mountains, bang Utah, Hoa K.

Jennifer Colosimo: gi|m c vn phng {o to ti FranklinCovey Co. Thng qua quy


trnh t chc thnh cng hi tho v nhng bi pht biu ca mnh, Jennifer ~ c tm nh
hng ln hn 30.000 kh|ch h{ng trn to{n cu. C ph trch hun luyn v l cht xc tc
gip tng nng sut lm vic ca tt c nhn vin cc cp bc, t nhn vin bo v n
CEO.

Trc khi gia nhp FranklinCovey v{o nm 1996, Jennifer ~ tt nghip ngnh t chc
truyn thng ti i hc Purdue v lm vic vi t c|ch l{ ngi t vn qun l ti
Accenture. Ti FranklinCovey, c tip tc cng t|c t vn thng qua chng trnh ph|t
thanh, bao gm c h thng iTunes vi chng trnh Greatness on the Go (S v i ca
h{nh ng) v{ chng trnh {o to qua mng ni b Internet The Speed of Trust (Tc
ca nim tin). Jennifer cn phi hp vi Jack Welch cng t chc nhng s kin l~nh o c
uy tn. Ngoi ra, c cn cng tc vit s|ch cng Stephen R. Covey. Gia nh Jennifer hin
sng tiu bang Colorado y nng m.
Chia s ebook: http://downloadsachfree.com

Follow us on Facebook: https://facebook.com/taiebookfree