You are on page 1of 78

MC LC

Li tng
M MY NHNG CHNG NHN
1. NOAH
2. ESTHER
3. JOSEPH
4. MOSES
5. REBEKAH
6. ABRAHAM
7. NEHEMIAH
8. NGI TH N
9. DAVID
10. JONATHAN
Ti tip tc chy trn ng ua ca mnh, ti mun dnh tng cun sch ny cho nhng
ngi sau y. H chy ua con ng cuc i thnh cng v c nh hng ln lao n
cuc i ti. l:
ng ti Maxwell
B ti Roe
Jim Butts
Pop Butcher
Glenn Leatherwood
Raymond Moats
Lon Woodrum
Bob Swisher
v
Clayton Porter, cha v ca ti, ngi yu Cha v gia nh ng. Nhng bi hc ng dy
lnhng tri nghim ca cuc i ng. Di sn ca ng sng mi trong tri tim chng ti.
Tt c h u ang trong m ng,
v ti bit h ang c v ti!

Chia s ebook : http://downloadsachfree.com/


Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/taiebookfree
M MY NHNG CHNG NHN
Ngy 11 thng 2 nm 2011, ti c may mn c ni chuyn ti NBA All-star(1), th
Washington. Thng ip ca ti ngy hm tp trung vo mt on trong Kinh Thnh m
ti yu thch:
Th th, v chng ta c nhiu ngi chng kin vy ly nh mt m my rt ln,
chng ta hy vt b mi gnh nng v ti li d dng vng mc, v hy kin tr chy
xong cuc ua t ra cho chng ta (Hebrews, 12:1)

Trc cu ny l on trch v c tin trong Kinh Hebrews chng 11 m t nhng


ngi khng l trong Kinh Cu c: Abraham, Joseph, Moses, v Rahab, ngi chy trn
ng ua cuc i vi mc ch v cng ln. Nhng cu kinh ny lun truyn cm
hng cho ti v chng khc ha mt hnh nh phi thng. Bn c th nhn thy n khng?
Cng ging nh cu th bng r chuyn nghip, nhng ngi NBA All-star chng hn,
c nhng c ng vin bao quanh, bn v ti cng c mt m ng ln cc v thnh
thn c v khi chng ta chy trn ng ua cuc i. on kinh trong sch cho thy thin
ng c v vn nhng ngi n ng v ph n ca c tin, nhng ngi ang ng h cho
cuc ua trn ng i ca chng ta thnh cng.

Ti ni vi cc cu th, hun luyn vin, trng ti ca NBA All-star rng n lc


chng ta phi nm quyn ch huy v tip tc cuc ua m ngi khc bt u trc
chng ta. Ging nh ngi vit ln Hebrews, chng ta c th nhn c ngun cm hng,
tr tu t nhng ngi i trc v c h thc y. Chng ta c th thy h trn khn i,
nghe thy h ang reo h c v chng ta.

Bn c t hi nhng ngi anh hng ca c tin s ni g? Khi mt m ng ang reo


h c v, bn khng th phn bit ging ni ca ngi ny vi ngi kia c. Nhng nu
tng ngi c th bc ra khi m ng, i xung ng ua ni bn ang chy v chy
b mt vng vi bn th sao? H s ni g vi bn? Thi gian ca h vi bn s b hn ch,
do lm th no h c th chia s, ch vi li vi bn? Bi hc quan trng nht m h c
c t cuc sng ca chnh h l g? H s ni nhng li g khuyn khch v thc y
bn?
Ti chia s hnh nh gy t m y ti nguyn ng All-star. Trong thng ip ca
mnh, ti a ra nhng t gy cm hng m ti tin rng mt s ngi khng l ca c tin
s chia s, hm nay h chy mt vng cng chng ta. Khi ti ni xong, Pat Williams, bn
ti v l ph ch tch cao cp ca Orlando Magic, ni rng: John, ng nn chia s nhng suy
ngh ny vi nhiu ngi hn bng cch a chng vo mt cun sch.

Ti nghe theo li khuyn ca Pat v ti mun bn c nhng ngi khng l ca c


tin khuyn khch, cng ging nh ti tng vy. Nhng g bn gp c trong cc trang
sch sau y vt khi hnh trnh tm linh ca c nhn ti. Mc d ti nghin cu
Kinh Thnh trong hn 40 nm nhng trong hai nm qua, ti c bit tp trung ch n
i sng ca mt s v lnh o trong Kinh Thnh - nhng ngi c c tin gy nh hng
n ngi khc v tip tc nh hng n con ngi ngy nay. Trong khi xem xt cuc i
ca tng ngi trong s h, ti lin tc t hi mnh, Nu ngi ny c th bc ra khi
m ng v i xung ng ua chy cng ti, ng y hay b y s ni g?

Ti mun bn tham gia cng ti trong vic tip nhn li ch bo m ti tin rng h s
mang n cho chng ta. Ti ngh khi bn gp h, bn s c:

Khuyn khch v thc y


Hiu bit v nhng tinh hoa cuc i h
C th p dng vo cuc sng ca bn, v
H s gi ra cu tr li C! t bn

Chng ta cn nhng g m nhng ngi n ng v ph n ny trao tng, bi v cuc ua


m bn v ti ang tri nghim thm ch cn quan trng hn c NBA All-star hay bt k s
kin th thao no khc. Cuc ua ca chng ta c nh hng vnh vin. Cng nhau, bn v
ti c th chy ua cng nhng ngi khng l mt chc lt nhn c ngun cm hng,
tr tu t h, v c h thc y. Chng ta cn iu bi s khch l l xy ca tm hn.
Hy c chm ri, ht th su, v chy mt cch trung thc.
1
NOAH
Mt ngi c th to s khc bit

Ngi ta thng ni cuc i l mt cuc ua ma-ra-tng. Nhng ti ngh rng n thch


thc hn th rt nhiu. Khi cc vn ng vin xp hng chun b chy ua ma-ra-tng, h
bit rng c mt vch ch chnh xc 26 dm(1) 385 yard(2) ang ch i h pha trc. i
vi cc vn ng vin gii nht, h mt cha y hai gi kt thc cuc ua. Trc khi bt
u h bit mnh mt khong bao lu kt thc. V mc d phn ln cuc ua din ra
trn ng nhng cui cng h thng kt thc trong mt sn vn ng y nhng ngi
hm m ang reo h c v.

Cuc chy ua ng i th rt khc bi bn khng bao gi bit c vch ch cho n


khi bn thc s vt qua n. Trong khi vit cun sch ny, ti v ang trn cuc ua
ng i ca mnh trong nm thp k ri ri. Ti khng bit cuc ua ca mnh s kt
thc u v khi no nhng ti cho rng mnh ang mt ni no trong na chng sau.
C th bn gn vi vch xut pht hn, hoc c th gn vch ch hn nhng bn bit mnh
cng ang trong mt cuc chy ua.

Khi ti c sch thy chng ta c nhiu ngi chng kin vy ly nh m my rt


ln v chng ta nn kin tr chy xong cuc ua t ra cho chng ta (Hebrews 12:1),
ti hnh dung mnh ang chy vo mt sn vn ng y nhng ngi khng l ca c tin.
Tuy nhin, khng ging nh cc Th vn hi Olympics, ti khng i vo sn vn ng kt
thc cuc ua. Ti ang gia cuc ua nhn c khch l t nhng ngi c c tin,
nhng ngi ang di xem ti chy.

Hy tham gia cng ti. Bn v ti cng nhau tin vo sn vn ng. Trong khi chng ta
chy trn ng ua hnh bu dc, bn v ti c th nhn c nng lng t m ng.
H s khch l chng ta chy nhanh hn v t tin hn khng ch sn vn ng m cn khi
tr li trn con ng rng m. V iu c th s thc y chng ta v gi cho chng ta
tip tc chy ua cho n khi ng To Ha ni vi chng ta rng chng ta hon tt.
Khi bn v ti i vo sn vn ng v bt u vng ua u tin, chng ta nhn thy mt
ngi n ng c xa ang ra khi khn i tin n cho chng ta. ng c gng mt
sng gi, i tay gy guc, v c dng i tp tnh. ng gi hn rt nhiu so vi nhng
ngi m ti tng gp. Khi bn v ti tin li gn ng, chng ta phi ngc nhin khi thy ng
c th chy cng nhp vi chng ta. ng quay v pha chng ta v ni: Mt ngi c th to
nn s khc bit.

ng tip tc, Ti bit bi v khi Cha quyt nh dng nc lt hy dit t, Ngi giao
c vi ti nhn loi c th khng b dit vong (Sng Th K 8:21)

Tt nhin chng ta nhn ra l Noah. Kinh Thnh ni rng ng sng c 950 tui. Qu
l mt k tch. Nhng khng l g so vi cch m ng sng cuc sng ca mnh. o c
tt p ca ng cu nhn loi khi tuyt chng. Sch Sng Th K gii thch tnh trng
th gii trong thi Noah nh sau:
By gi Cha thy ti c ca loi ngi trn mt t qu nhiu v cc tng ca lng
h li rt xu, th t trch dng nn loi ngi trn mt t, v bun ru trong lng.
V th Cha phn rng: Ta s hy dit khi mt t loi ngi m ta dng nn, t
loi ngi cho n loi sc vt, loi cn trng, loi chim tri, v ta t trch dng nn
cc loi . Nhng Noah li c n trc mt Cha. (Sng Th K, 6:5-8)

TO NN S KHC BIT
Khi chng ta chy cng Noah, ng chia s nhng li y khch l, a ra nm cch chng
ta c th to nn s khc bit. ng ni:

Bn c th to nn s khc bit v gia nh


Sng mt i lim chnh v vng theo Cha lun c kh nng tc ng tch cc n nhng
ngi khc. Chng ta khng phi lc no cng nhn thy iu trong khi ang u tranh
cho chnh ngha, nhng l thc t.
Noah c c Cha Tri chn ng tu v cch sng ca ng. May mn thay, s
phc tng ca ng khng ch lm li cho mnh ng. N cng cu sng gia nh ng.
Sch Sng Th K 7:01 vit rng: By gi CHA truyn cho Noah: Ngi hy vo tu,
ngi v mi ngi trong gia nh ngi, v Ta thy rng gia th h ny ch c ngi l
ngay lnh trc mt Ta. Nhng ngi thn nht ca bn c hng li nhiu nht khi
bn lm nhng iu ng n.

Bn c th to nn s khc bit v s sng to ca Cha


Khng bao gi c ngi no c th thc hin li vai tr c bit Noah lm, bn khng
th l Noah nhng bn c th nh hng n th gii ca mnh. Mi ngi chng ta c th
lm cho ni chng ta sng tr nn tt hn khi chng ta tm thy n. Hy suy ngh v cch
bn c th ci thin gc nh th gii ca mnh.

Bn c th to nn s khc bit v th h tng lai


Mt chng trai nhn thy mt ng gi tm tm mi tui ang trng mt vn to. ng
gi u ym v vt v chun b t, trng cc cy con nh, ri ti nc cho chng. Sau khi
quan st mt lc, chng trai ni: ng khng mong i c n to t nhng ci cy ny
ch?

Khng, ng gi tr li, nhng ai s n.

Hnh ng ca bn c th gip nhng ngi n sau bn. V giao c ca Cha vi


Noah, chng ta c th yn tm rng mnh c bo v an ton khi s tn ph ca l lt
trn ton th gii. C dn Tri t vn cn nhn c nhng li ch n t hnh ng ca
mt ngi n ng sng mt i ngay thng. Tng t nh vy, bn v ti cng c th
mang li li ch cho cc th h tng lai. Khi bn phc v mi ngi hoc gy nh hng
tch cc n h v khuyn khch h trao cho ngi khc nhng g h nhn c, bn to
ra mt chui nhng tc ng c th vt qu kh nng ca bn.
Bn c th to nn s khc bit v Cha
Chng ta thng khng nhn ra tm quan trng ca mnh vi Cha. Kinh Thnh ni: V
con mt ca Cha soi xt khp th gian, ng gip sc cho k no c lng trn thnh i vi
Ngi (S k II 16:9). Cha lun mong mun lm bn vi nhng ngi yu mn Ngi.

l trng hp ca Noah. c Cha Tri nn lng vi nhng ngi Ngi to ra. Tuy
nhin, Noah lm p lng c Cha Tri v khin cho Ngi cu vt nhn loi. V mi quan
h vi c Cha Tri, Noah thay i dng lch s.

Bn c th to nn s khc bit mi la tui


Mt s ngi mun t t ra cc gii hn cho bn thn v ti nng, tr tu hay kinh
nghim. Nhng ngi khc li lo lng v tui tc ca mnh. Nhng vi Cha, mt ngi lun
lun c th to ra s khc bit, bt k h trong hon cnh hay tnh hung no. V tui tc
khng c ngha l g vi Ngi. Khi c Jesus cho 5000 ngi dn n, c mt cu b cung
cp bnh m v c (John 6:1-13). V trong trng hp ca Noah, ti thi im ng bc ln
tu l lc ng 600 tui! Bn s khng bao gi qu gi hay qu tr to s khc bit cho
c Cha Tri.

LI KHCH L T NOAH
Khi kt thc chng ua cui v n gn vch ch, Noah vi vng chia s nhng kho bu
tr tu cui cng vi chng ta:

ng s vic ng ngoi m ng. Ti bit iu c ngha l ng mt mnh.


Khng ai khuyn khch ti vng theo Cha, nhng ti ng v pha Ngi, ngay c
khi tt c nhng ngi khc trn th gii chng li ti. Nhng ngi to nn s
khc bit th khc bit. ng iu khin bn bn tm.
ng s lm iu g ln u tin. Trc tri cha bao gi ma, v th
thm ch khng ai c th tng tng n mt trn lt. Nhng ti quan tm
nhiu n vic vng li Cha hn l vic trng c v ngu ngc. V vy, ti c tip
tc ng tu. ng cho nhng li ni khng bao gi thc hin c ngn
cn bn lm nhng g Cha yu cu.
Khi bn nhn thy cu vng, hy nh rng mt ngi c th to nn khc bit.
Ti cha bao gi thy cu vng cho n khi ti hon thnh nhng g Cha yu
cu. Ngi to ra cu vng nh mt giao c vi nhn loi rng Ngi s khng
bao gi nhn chm th gii trong nc. Ln ti bn nhn thy cu vng, hy ngh
v li ha ca c Cha Tri dnh cho bn: Bn c th to s khc bit!

LI CU NGUYN CA NOAH DNH CHO CHNG TA


Ly Cha,
Xin hy gip nhng ngi chy cng con hiu c sc mnh ca mt ngi. Xin hy
ni vi h v nhim v duy nht. Ngi ku gi h, truyn cho h ch v sc mnh
hon thnh nhim v h cng c th to nn s khc bit.

Amen

V vi li cu nguyn y, Noah chy chm li v cho tm bit. Chng ti nhn ng tr li


v tr ca mnh trn khn i, sau chng ti nhn thy mt ph n i ra chy cng
chng ti.

Hng dn tho lun v Noah


V th Cha phn: Ta s xa sch loi ngi Ta dng nn khi mt t loi ngi,
loi sc vt, loi b st, v lun c loi chim bay trn tri. Ta ly lm n hn v dng
nn chng. Nhng Noah li c n trc mt Cha. (Sng Th K 6:7-8)

Noah tr v khn i, chng ta nhn ra thi gian vi ng l qu ngn ngi. Tm tr chng


ta trn ngp nhng iu mun hi ng. Phn tho lun ny mang n cho chng ta c hi
nghin cu thng ip ca Noah v ngm ngh v nhng g chng ta hc c t ng.

CU HI DNH CHO NOAH: Vng li Cha v lm iu g c v ngu ngc trong mt


ngi khc l vic kh khn th no?
CU HI T SUY NGM: Lm th no bn gii thch v vic vng li Cha cho nhng
ngi khng hiu?

CU HI DNH CHO NOAH: Gia nh ng bao gi c gng ngn cn ng trong vic


ng tu?

CU HI T SUY NGM: Hy k ra mt thi im khi bn lm ng, nhng gia nh


bn li ngh rng l iu sai tri. Bn phn ng nh th no?

CU HI DNH CHO NOAH: Sng mt cuc sng chnh ngha trong mt mi trng t c
nh vy tht kh ng khng?

CU HI T SUY NGM: iu g gip bn lm ng trong khi nhng ngi xung quanh


bn ang lm sai?

CU HI DNH CHO NOAH: ng cm thy ra sao lc tri bt u ma v nhn ra Cha


ni ng v Ngi dng ng to nn s khc bit?
CU HI T SUY NGM: Hy k mt thi im khi Cha thc s thnh cng v thc
hin li ha Ngi c vi bn. K mt thi im khi Cha dng bn lm nn s khc bit.

CU HI DNH CHO NOAH: ng ngh g mi khi nhn ln bu tri v thy cu vng?

CU HI T SUY NGM: Bn c nhn c li nhc nh r rng v s trung tn ca Cha


i vi bn khng? Nu vy, l g?
2
ESTHER
Cha c ni dnh cho bn

Ngi ang i xung t khn i l mt ph n, chng ta c th thy b ang mc mt b


rt qu phi. Qun o ca b c mu sc rc r v ha ra l n c lm bng th la tt
nht, b ang eo trang sc vng v mt chic vng min nm qu. V thanh tao v
phong thi ca b khin chng ta tin rng b hn phi l ngi trong hong gia.

Khi b bc n gn hn, chng ta c th thy b l mt ngi ph n chn chn. V b


tuyt p. Khi n bn cnh chng ti, b dng nh lt i vy. B ni: Ti c iu quan
trng phi ni vi cc bn. Cha c mt ch cho bn y. Ging ni ca b du dng nhng
khe khon v rt d chu. Chng ta nhn vo i mt b v b ni mt cch hn nhin: Ti
l Esther.

Nu c mt ngi no c cm nhn mnh m v ni chn v s phn th l Esther. Tuy


nhin, trong nhiu nm, b khng nhn ra rng Cha dnh cho b mt v tr c bit
phng s Ngi. B ni: Phn ln cuc i mnh, ti cm thy lc lng. Cha m ti mt
khi ti cn rt nh, v ti c ch Mordecai nhn nui. C nhng lc ti cm thy lc lng.
V l mt thiu n n gin, vic c a vo cung vua cng khin ti cm thy lc lng.

Esther sng trong thi gian ngi Do Thi b chim mt qu hng v b y n Ba T.


B phi chu nhiu kh khn, gian kh trong cuc i, nhng b cng nhn c mt c
hi him hoi. Khi nh vua Ba T Ahasuerus i tm mt hong hu mi, tt c cc thiu n
xung quanh c tp hp li v c gii thiu cho nh vua. Trong s c Esther, mc
d b l ngi Do Thi s tht ny b khng chia s vi nhng ngi khc. Trong nim
vui sng ca mnh v ch Mordecai, b c vua Ahasuerus chn lm hong hu.

Dng nh cuc sng ca Esther c nh sn cho mt kt thc hnh phc. Nhng


sau mt vin quan c tn Haman m mu khin tt c nhng ngi Do Thi trong vng
quc b x t n gin ch v ng ta em lng hn th Mordecai. Khi Mordecai pht hin ra
k hoch ny, ng tm n s gip ca Esther. cu ngi dn ca mnh, Mordecai
mun b cu khn nh vua.

I TM CH CA MNH
bao gi bn cm thy mnh khng ni m mnh thuc v? Mi ngi thng cm
thy nh vy. C lc chng ta thiu mi quan h gn gi vi nhng ngi khc. C lc
chng ta nghi ng kh nng ca mnh v ngh rng mnh khng th lm cng vic c yu
cu. n gin l chng ta cm thy lc lng. Chng ta s mnh s khng bao gi cm thy
thoi mi. Esther hiu. Sut cuc i b u cm thy lc lng v lc khi gia nh, nn
vn ha v t nc mnh. Nhng b khch l chng ta bng nhng li nh sau: Khng ni
no lc lng khi bn ni ca Cha. Sau b tip tc cu chuyn ca mnh.

Li yu cu ca Mordecai khng h nh cht no. i vi Esther, c gng to s khc


bit cho ngi dn ca mnh, b cn rt nhiu dng kh. Vo thi im , nu ngi no
din kin nh vua khi cha c vua cho gi, k s b x t. Trong 30 ngy, Esther
khng c vua vi n. Nu t mnh n ch nh vua, b s gy mo him n tnh mng.
V b cha hiu rng Cha t b ni m Ngi mun hon thnh tm nguyn ca
Ngi, ban u b t chi. on Kinh Thnh c vit:
Mordecai bo h tr vo v tr li vi Esther, Con ng tng rng nh trong
hong cung con s thot khi nhng iu mi ngi Do Thi khc s phi chu, v nu
con yn lng trong lc ny, dn Do Thi s c tip tr v gii cu bng cch khc,
nhng con v nh cha con s b dit mt; v ai bit, phi chng v thi im nh th ny
m con c lp lm hong hu? (Esther 4:13-14)

Li Mordecai ni lm thay i cch Esther cm nhn v bn thn. Ln u tin, b nhn


ra Cha c mt ni dnh cho mnh. S lng l c thay th bng nhng quyt tm.
Nhng nghi ngi ca b b s chc chn mi m xua tan. B sn sng hnh ng. Nhng
dng kinh sau ni ln phn ng lp tc ca b:
By gi, Esther sai ngi ra tr li vi Mordecai: Xin cha i v mi tt c nhng ngi
Do Thi Shushan nhm li, ri v c con king n; m xin king n king ung trong
ba ngy m. Con v cc cung n ca con cng s king c nh vy. Sau con s i
vo chu vua, l mt vic tri php; v nu con phi cht th con s cht. (Esther
4:15-16).

Esther thy r rng c quyn ca b khng ch l mang n nim vui cho mnh. B
c a vo hong cung vi mt mc ch ln hn.

Can m v ch ng cho n khi bn hiu c mc ch ca mnh trong cuc sng.


Nhng g Esther tri qua gi cho chng ta nh n li ni ca Winston Churchill: Trong
mi thi i, xut hin thi im khi mt nh lnh o phi tin ln pha trc p ng
cc nhu cu ca thi i. V vy, khng c nh lnh o tim nng, ngi khng h c mt
c hi to s khc bit tch cc trong x hi. Tht thm thng, c nhng thi im khi
mt nh lnh o khng tin ln theo thi i. Cha khng ch c mt ni dnh cho chng
ta, Ngi t chng ta ni Ngi cn chng ta. Quyt nh ny l ca chng ta cho d
chng ta s lm nhng g c th hay chng ta ang u.

LI KHCH L T ESTHER
Cu chuyn ca Esther t n l mt nim khch l cho chng ta. Hy yn lng nh rng
Cha lun bn chng ta, v chng ta c th c Ngi dng n bt k chng ta thy mnh
ang ni no. Nhng Esther cha hon tt vic ca mnh. Khi chng ta i n chng cui
ca ng ua, b ni vi chng ta:

Trong mt khong thi gian, c th bn khng hiu k hoch v mc ch m


Cha dnh cho cuc sng ca bn l g. iu chc chn ng vi ti. Nu bn
ang trong mt giai on cuc i m bn khng hiu k hoch ca Cha l g,
hy c vng lng. Ch v bn khng hiu k hoch ca Cha i vi cuc sng
ca bn khng c ngha l Ngi khng quan tm hoc khng c mt k hoch
no. Hy gi c tin v s vng phc Ngi.
Khi nhn ra mc ch ca Cha dnh cho cuc i mnh, bn cm thy c thc
y. Khi Mordecai gii thch vi ti rng c th Cha cho ti lm hong hu
ch cu ngi dn ca Ngi, tri tim ti bay vt trong ti! V n khin quyt
tm ca ti tr nn vng vng. Khi n lc bn nhn thy li ku gi ca
Cha trong cuc i, n s thi thc bn hnh ng, k c vic i mt vi s
chng i hay him nguy.
Chng ta d mo him hn khi bit Cha ang kim sot mi th. Khi ti ni vi
Mordecai, nu con phi cht th con s cht. Ti t t mnh vo tay Cha, v
tin tng vo Cha. Cha khng ch c mt v tr cho chng ta y trn tri t
m Ngi cng chun b cho chng ta mt ch trn Thin ng.

LI CU NGUYN CA ESTHER DNH CHO CHNG TA


Ly c Cha trn tri,
Hy cho php nhng ngi bn ca con c ci nhn vt ln nghch cnh hay nhng cm
gic bt an thy c mc ch v i ca Ngi. Xin hy khch l h c c nim
vui nhng ni Ngi mang h n, hy h vui v khi bit ngi chu trch nhim v h,
v thc thi hnh ng thc hin mc ch m Ngi ku gi h.

Amen

Khi Esther cu nguyn cho chng ta xong, b tr v ch ca mnh trn khn i cng vi
nhng ngi khc.

Hng dn tho lun v Esther


V th, khi lnh vua c ban ra v sc ch ca vua c cng b, nhiu thiu n tr p
b tp hp v kinh Shushan, t di quyn qun l ca Hegai. Esther cng b em
vo hong cung v di quyn qun l ca Hegai, ngi trng coi cc ph n trong
cung. (Esther 2:8)

Khi Esther quay tr li khn i, chng ta nhn ra thi gian c vi b tht qu ngn
ngi. Tm tr chng ta trn ngp nhng iu mun hi b. Phn tho lun ny cho chng ta
mt c hi nghin cu thng ip ca Esther v suy ngm v nhng g chng ta hc
c t b.

CU HI DNH CHO ESTHER: B cm thy ra sao nhng khi lc lng?


CU HI T SUY NGM: Bn cm thy v phn ng th no khi ri khi mt ni thoi
mi ri cm thy lc lng?

CU HI DNH CHO ESTHER: B c thy ngc nhin vi nhng thnh cng bt ng ca


mnh v b phn ng ra sao?

CU HI T SUY NGM: Khi thnh cng n bt ng v thay i l iu khng th trnh


khi, bn phn ng ra sao?

CU HI DNH CHO ESTHER: Nu mi chuyn khng xy ra, liu b c bit c


nguyn ca Cha dnh cho cuc i mnh khng?

CU HI T SUY NGM: Cha tit l vi bn nguyn ca Ngi bng cch no? Thng
qua ngi khc nh Mordecai? Thng qua nhng thi im kh khn?

CU HI DNH CHO ESTHER: Ti sao b yu cu ngi khc cu nguyn cho mnh trc
khi n gp nh vua?

CU HI T SUY NGM: Bn c cu nguyn trc khi hnh ng? Bn c cu nguyn


mnh s nhn c s gip ca ngi khc khng? iu ny gip bn ra sao?

CU HI DNH CHO ESTHER: Khi no chng ti, cng nh b, nn mo him v Cha v


nhng ngi khc?
CU HI T SUY NGM: Hy k ra mt thi im bn mo him v Cha v nhng ngi
khc. Bn s lm li ln na ch?
3
JOSEPH
ng t b c m

Sau khi Esther tr li khn i, mt ngi n ng bc ra tip cn ng ua. ng mc


o di trng, v tht ngc nhin, ng i khn qun u ca ngi Ai Cp. Ngi u tin
bn c th ngh n l Pharaoh, ngi n p ngi dn Hebrew v chng li Moses
trc khi xut hnh. Nhng ng khng phi l mt ngi c c tin, v bn bit ng s
khng sn vn ng khch l chng ta. Sau , bn nhn ra. y l Joseph, con trai ca
Jacob, mt ngi c cuc i rt c bit.

Khi bc v pha chng ta, ngay lp tc ng bt chuyn. ng ni: c m c hnh


thnh tht lu trc khi chng thnh hin thc. Qung thi gian t lc mt gic m ra i
cho n lc thc hin n lun l mt qu trnh. Giai on ny cha y nhng hoi nghi
nghch cnh, thay i v bt ng. Trong sut qu trnh ny, bn s thng xuyn phi i
mt vi mt tnh th kh x: Bn phn vn gia vic b cuc, hay i tip. Ti khng ngn
ngi mang n cho bn cu tr li: ng t b c m ca bn.

MANG THEO C M SUT CON NG


Khi chng ta bt u chy trn ng ua, Joseph khng mt thi gi trong vic
truyn t li tr tu m ng hc c t cuc sng y nghch cnh. ng ni vi chng ta:

ng t b c m ca bn ngay c khi bn khi u khng c tt


Gic m ca Joseph sm n vi ng, khi ng 17 tui. l khi ng nhn c mc khi
m Cha gi n, rng mt ngy no nhng ngi anh em ca mnh v thm ch c cha
mnh cng ci cho mnh. Joseph ngay lp tc chia s tin vi gia nh, v n khin ng
gp phin phc. Nhng iu khng th ngn ng li.
S khi u ca mt gic m thng to ra nhit huyt nhiu hn l s khn ngoan.
Chng ta ni nhng iu chng ta khng nn ni v lm nhng iu chng ta khng nn
lm. Ging nh Joseph, chng ta thng t b c m ca mnh trong giai on u, khi
chng mong manh nht. Joseph khuyn khch chng ta ot li gic m m chng ta b
ri v mt ln na xc nhn n l ca ta.

ng t b gic m ngay c khi gia nh bn khng ng h


Kinh Thnh ni rng khi Joseph k vi gia nh v gic chim bao ca mnh, cha ng tr
li: im chim bao con thy c ngha g? Chng l cha, m con, v cc anh em con s
n sp mnh xung t trc mt con sao? (Sng Th K 37:10) anh trai ng cn phn
ng t hn:
H bo nhau: Ka, thng nm mng ang n kia. By gi, no! Chng ta hy git n i,
qung xung mt ci h nc no , on ta s ni rng n b th rng x n, ri
s xem cc im chim bao ca n s ra sao. (Sng Th K 37:19-20)

R rng Joseph s khng nhn c s tr gip no t gia nh.

Tht kh nm gi gic m ca mnh khi gia nh mun bn phi hiu r n. Nhng khi
gic m ca bn n t Cha, n s gi ly bn khi bn cm thy khng th gi c n.

ng t b c m ngay c khi hnh trnh ca bn y nhng bt ng


Nu ch v mi th khng nh d tnh th khng c l do g t b c. Hy nhn nhng
vic bt ng m Joseph tri qua trong i v xem ng phn ng ra sao:

B gia nh hiu lm T b?
B cc anh bn lm n l T b?
Sng mt t nc xa l T b?
c n trong nh ca Potiphar Tip tc!
B v ca Potiphar ti oan T b?
B nm vo ngc T b?
Trng nom, cai qun cc t nhn Tip tc!
B quan tu chnh b qun T b?
B lu li trong ngc hai nm T b?
Gii thch gic m ca Pharaoh Tip tc!
Tr thnh ngi ng th hai trong qun i Ai Cp Tip tc!

Ti sao Joseph khng b cuc? Xt cho cng, nh bn v ti, c hi t b ca ng gp hai


ln c hi tip tc. Mi gic m u cha nhng bt ng, ri ro rt c th khin bn nn
lng. Lm th no Joseph c c sc mnh khng t b gic m ca mnh? Mi ln nh
b cuc, ng u nhn ra Cha lun bn ng. l iu quan trng. C ngi ni rng:
Cha qu nhn t n khng th tn nhn.
Cha qu thng thi n khng th nhm ln.
Khi ti khng th tm thy bn tay Ngi,
Ti lun c th tin vo tri tim Ngi.

Ngay c khi cuc sng khng cn ngha vi Joseph th n vn cn ngha vi Cha.

ng t b c m ca bn ngay c khi mt mt thi gian di nhn


ra n
23 nm tri qua k t khi Joseph c gic chim bao cho n khi n c ng nghim.
Nhng cui cng, Joseph cai tr gia nh ng, ha gii vi cc anh em ca mnh, v cu
nc Israel. Bn khng bao gi bit lch trnh ca Cha s nh th no. V th, khi bn ang
gia hnh trnh, ng bao gi t b c m ca mnh.

LI KHCH L T JOSEPH
Joseph c rt nhiu iu mun ni nhng li c qu t thi gian chia s cng chng ta.
Khi chng ti chy gn n cui vng ua, ng ni:

Cha lun bn bn. Quan trng l bn phi nh ly iu trong nhng qung


thi gian kh khn nht. Khi cn ang nm trong h, ti khng t b hy vng
v ti bit Cha ang di theo ti. (Ngi khng cho cc anh ti git hi ti!)
V khi b v Potiphar cm d, ti cng bit Cha cng ti. Cc bn ca ti
i, hy nh rng, d th thch hay cm d, Cha u bn bn.
Pht huy bn thn trong nhng lc gian nan. Khi bn chu cnh bt cng hay ri
vo nhng lc kh khn, than phin khng lm bn tt hn c. Khi mi ngi
n ng bn, iu tt nht bn c th lm l cho n khin bn tt hn. Mi ln
thy mnh gp rc ri, ti c gng hc hi nhng iu mi m. Bn phi c gng
lm nh vy.
Thy r rng t khuyn khch khng bao gi c th thay th c s khch l ca
Cha. Mi khi ti c gng thc y bn thn, n u chng li ti. Hy nhn
nhng g xy ra khi ti ni vi cc anh ti v gic chim bao ca mnh! Khi
c tin c vi Pharaoh, cui cng ti c c bi hc cho mnh. Ti bit
rng thnh cng ca mnh n t Cha, v ti dng Ngi nim tin. S tin b
duy nht c ngha l tin b m Cha ban cho.
Khi gic m c thc hin, n ngt ngo hn bn c th tng tng. Khi gic
m do Cha ban tng, vic thc hin n ng ch i. Bn c bit ti cm
thy th no khi cui cng ti ha gii vi gia nh v ni vi cc anh rng:
Mc d cc anh c hi ti, nhng Cha bin vic y thnh iu tt cho
ti, nh c th bo tn mng sng ca nhiu ngi nh Ngi lm ngy
nay? (Sng Th K 50:20) L mt cu b, ti ch m c sc mnh t c
nhng vic ca ring mnh. Tuy nhin, nh n sng ca Cha, ti c th cu
gia nh mnh, sng trn vng t trng yu, lnh o nh nc mnh nht trn
Tri t, v gip bo v ngi ca Cha v mc ch cao c hn bn thn. Vic
thc hin gic m vt xa mong i ca ti. Cha c mt trong tm tr chng ta
nhiu hn chng ta c th tng tng. Ngi l ng ban tng cc mn qu tt
p v hon ho, v l ngi hon tt mi gic m Ngi ban.

LI CU NGUYN CA JOSEPH DNH CHO CHNG TA


Ly Cha,
Con khng thnh cu Ngi lm gim mi ni au m nhng ngi bn ca con tri qua,
con thnh cu Ngi cung cp nhin liu h hon thnh mc ch ca mnh. Xin hy
khin cho gic m trong i m Ngi ban cho h sng ng trong tm tr h, v mang
n cho h lng can m tip tc cuc chy ua.

Amen

Khi Joseph cu nguyn xong, ng vi nm ly vai ca mi ngi chng ta v tng mt ci


bp vai y khch l. Sau , ng i n khn i. V l khi chng ta thy ngi khng l
ca c tin tip theo i xung cho n chng ti. l mt ngi n ng vi b ru di
mang theo mt cy gy trong tay. Ngay lp tc, trc gic ca ti ni vi ti chc chn l
Moses.

Hng dn tho lun v Joseph


Israel thng Joseph hn tt c cc con trai ng, v chng l con mun sinh ra trong lc
ng gi. ng may cho chng mt chic o chong di tay c nhiu mu. Cc anh
chng thy chng c cha thng yu hn tt c cc anh em, h ght chng v khng
th ni chuyn t t vi chng. (Sng Th K 37:3-4)

Khi Joseph quay tr li khn i, chng ti nhn ra thi gian c ni chuyn cng ng
qu ngn ngi. Tm tr chng ti trn ngp nhng iu mun hi ng. Phn tho lun ny
mang n cho chng ta mt c hi nghin cu thng ip ca Joseph v suy ngm v
nhng g chng ta hc c t ng.

CU HI DNH CHO JOSEPH: ng c thy nn lng khi c mt gic m m gia nh li


khng ng h?

CU HI T SUY NGM: Bn c tng chia s mt gic m vi gia nh bn m h li


khng hiu? l gic m g v bn cm thy th no?
CU HI DNH CHO JOSEPH: Khi c chuyn xy ra, ng mun t b ra sao?

CU HI T SUY NGM: Bn c d dng t b khi c chuyn xy ra hoc khi bn khng


hiu nhng g ang xy ra vi mnh khng?

CU HI DNH CHO JOSEPH: Lm th no ng bit Cha bn mnh trong nhng qung


thi gian kh khn ?

CU HI T SUY NGM: Lm th no m bn bit Cha bn mnh trong nhng lc kh


khn? Bn c i khi qun mt khng? Nu c th ti sao?

CU HI DNH CHO JOSEPH: Vic tha th cho cc anh trai ca ng kh khn ra sao?

CU HI T SUY NGM: Vic tha th cho nhng ngi lm iu sai tri i vi bn


kh khn ra sao? C ngi no bn khng tha th khng? Nu c, iu g bn c th hc
hi t Joseph gip bn tha th cho h?
CU HI DNH CHO JOSEPH: C phi ng ch nhn thy bn tay Cha trong cuc i
mnh sau khi nhn ra gic m ca mnh?

CU HI T SUY NGM: Bn c thy bn tay Cha trong cuc i mnh vo mi lc hay


ch trong thi im thun li? iu g cn xy ra trong cuc sng ca bn gip bn cm
nhn c s ng h ca Cha trong nhng lc lo lng?
4
MOSES
Sng trong vng c tin,

khng phi vng an ton

Khi Moses n gn chng ti, ti ho hc c chy cng ng. C qu nhiu th chim


ngng v cuc i ng, ti t hi chng ta s ni v iu g. C phi s l s sng to ca
m ng khi t ng vo gi th tri trn sng Nile cu mng ng khi ng cn l mt a
b? C phi chng ta s tm hiu v cuc gp g vi Cha ni bi gai chy rc? Hay vic chia
ct Bin ? Hay chuyn ng nhn lnh Mi iu rn ra sao? V hn th, c l ng s mang
n cho chng ta nhng hiu bit v s lnh o, chng hn lm th no ng c th lnh
o 2 triu con ngi khng ngng ku ca! C qu nhiu th ng c th dy bn v ti!

Thong chc chng ti ang cng nhau chy trn vng ua. Trong chc lt, chng ti ch
n gin l di chuyn bn nhau, ch i nghe nhng g ng ni. Cui cng Moses, ngi
n ng ni chuyn trc tip vi Cha nh ni vi mt ngi bn ln ting: Sng trong
vng c tin, khng phi vng an ton.

GIA TNG NIM TIN


Khi chng ta tip tc chy, Moses dng nh xem xt nhng g ng mun ni vi chng
ta. Cui cng, ng ni: Cu chuyn cuc i ca mi ngi c vit ra trong nhng tnh
hung mo him c ngi chp nhn v c ngi n trnh ri ro. Hy nhn vo cuc i
ti y. Bn c ngh rng bn s bit cu chuyn ca ti nu ti khng bc ra khi vng an
ton? Thm ch ti c cn c ni chuyn vi bn ngay lc ny nu ti khng bc vo
vng ca c tin? ng nhn chm chm vo chng ti. nh mt tht d di.

Moses tip tc: Nhng khonh khc v i nht trong bc i ca ti vi Cha n t bi


gai chy. Quyt nh ti a ra vo ngy hm vit nn 40 nm tip theo ca cu
chuyn v cuc i ti. l mt quyt nh gip ti c gp Cha hng ngy! Nhng giy
pht quyt nh khng d dng thc hin. Moses tip tc thut li nhng g ng phi
vt qua ra khi vng an ton v i vo vng c tin.

Moses bc qua nhng tri nghim trong qu kh ca mnh


Moses cho i trong s bt nh, nhng sau khi m ng t ng vo bn tay Cha v
c con gi ca Pharaoh nui, ng sng mt cuc sng thoi mi tin nghi. ng ln ln
trong mt cuc sng y tin nghi vng an ton cung in ca vua Ai Cp.

Sau , khi c 40 tui, ng chp nhn mo him. ng ri khi vng an ton v c


gng t mnh lm iu g tht ln lao cho ngi dn ca mnh. ng git mt ngi Ai
Cp trong khi bo v mt ngi Hebrew, ng bo ca mnh. N lc ca ng a n kt
qu g? Pharaoh mun git ng v chuyn , v Moses phi chy trn, t b mi th m
ng tng c hng.

Trong 40 nm tip theo lu y trn sa mc, Moses khng bao gi qun nhng tri
nghim ca mnh Ai Cp. ng tr nn ging nh con mo tng ngi trn mt bp l nng
v quyt tm khng bao gi tro ln trn bp mt ln na. Moses cm thy ng nhn
c bi hc cho mnh: Ai Cp khng phi l ni dnh cho ng!

Moses b li sau lng cuc sng sung tc hin ti m ng c c


Ngy bun l ngy khi mt ngi tr nn hon ton hi lng vi cuc sng mnh ang
sng, vi nhng dng suy ngh, nhng vic mnh ang lm khi c mun lm iu g
ln lao hn cho Cha s mi mi ngng g ca tm hn mnh.

Sau khi Moses ri khi Ai Cp, ng dnh 40 nm tip theo trng nom nhng ch cu
ti x Midian hoang d. ng dn quen vi li sng . Sa mc tr thnh mt vng an
ton cho Moses. Jethro a Moses tr thnh ngi ca gia nh mnh. Moses ly mt
trong nhng con gi Jethro lm v v h c mt a con trai. Moses c mt ch an ton
trong cng vic kinh doanh ca gia nh. V Jethro khng c con trai nn Moses tr thnh
ngi tha k hin nhin. Ti sao ng li mun ri b tt c nhng iu ? ng ti
luyn mt cuc sng mi cho mnh, v tuy n khng phi trong mt cung in, nhng rt
thoi mi. ng mi mi b li Ai Cp pha sau v bc sang mt bc ngot hon ton
mi. Hoc t nht l nhng g ng ngh.

Moses vt qua nhng bt an v tng lai ca mnh


Khi Cha gi Moses qua m bi gai chy v bo ng ri khi iu kin thoi mi hin ti,
tr v Ai Cp hon thnh s mng cuc i mnh, Moses thy bt an lo lng v bn thn
v tng lai ca mnh. V th, ng t ra nhiu cu hi hoi nghi:

Con l ai m dm n? (Xut E-dip-t K 3:11)


Con s ni vi h lm sao? (Xut E-dip-t K 3 :13)
Nhng nu dn y khng tin con? (Xut E-dip-t K 4:1)
Lu nay con vn chng c ti kho ni, v ming v li con hay ngp ngng.
(Xut E-dip-t K 4:10)

Mi khi Moses ln ting phn i s ku gi ca Cha, Ngi p li mt cch thu o.


Nhng Moses vn cn e s. Cui cng ng ku: i ly Cha, Cha mun sai ai i th i
(Xut E-dip-t K 4:13). May mn thay cho Moses, Cha khng tr li. Mc d s hi
nhng cui cng Moses cng lm iu duy nht c ch khi chng ta hoang mang v tng
lai: ng nng ta vo Cha, ngi bit tng tn tng lai ca chng ta. lm c nh
vy, ng nghe theo ting gi ca Cha, ri khi vng an ton tin nghi v tr v Ai Cp.
Kt qu l, nhng a con ca Israel c a ra khi bn tay ca Pharaoh.

NHNG LI KHCH L T MOSES


Chng ta c th thy rng thi gian vi Moses ang n hi kt thc, v trc khi chia
tay, ng chia s vi chng ta nhng chn l sau y:

Chng ta khng t nhin ri khi vng an ton. Ti khng mun ri khi Ai


Cp; l tt c nhng g ti bit. Nhng nu ti khng i, s khng bao gi c
chuyn din ra bi gai chy. Sau ti khng mun ri sa mc Midian.
Nhng nu khng ri sa mc, ti s khng bao gi thy Cha chia tch Bin
hay cu nhn dn ca Ngi. V ti s khng bao gi ni chuyn chnh din vi
Cha. Ch v bn khng mun lm iu g khng c ngha rng bn khng nn
lm.
S ln mnh bt u khi chng ta ri khi vng an ton. Trong 40 nm, ti
hng li t mi th m Ai Cp ban cho. Nhng ch sau khi ri khi Ai Cp
ln u tin, ti mi bt u hc c iu g l thc s quan trng. V mt 40
nm trn sa mc ti mi khm ph ra Cha nh dng ti nh th no. T khi y,
ti c Cha p v tan ri ti to li. Ti hc c s khim tn. Bn
khng th va dm chn ti ch li va hc hi. Nu mun tin ln, bn cn phi
i.
Vng an ton cp i nhng khonh khc v k nim tuyt vi nht ca chng
ta. Nhiu ngi v qu s ri ro nn sng c i Ai Cp, vng t cha .
Mt s ngi khc sn sng ra khi vng an ton, i vo sa mc, vng t va
. Nhng Cha mun dnh cho bn nhiu hn. Ngi mun bn ri khi vng
hoang d v i vo vng t ha, vng t qu . Trong 20 nm ti k t lc
ny, bn s thy tht vng v khng chp nhn mo him. Hy nh bi s hi
tic ca ngy mai bng cch i vo vng c tin ca ngy hm nay.

LI CU NGUYN CA MOSES DNH CHO CHNG TA


Ly Cha,
Cha ca nhng v Cha Con
Xin hy ban cho nhng ngi bn ca con s bt mn. Xin hy ko h ra khi vng an
ton h c th sng tng ngy trong vng c tin. Hy khin cho h hon ton ph
thuc vo Ngi, h c th lm nhng vic ln lao hn bn thn mnh.

Amen

Li cu nguyn ca Moses ch ln hn li th thm mt cht thi nhng li cha ng


sc mnh ngoi sc tng tng. Trong thong chc, tt c nhng g ti c th ngh n l:
Chng ta va ni chuyn vi ngi n ng trc tip i din vi Cha! Ni ri Moses
bin mt. Khi bn v ti nhn thy bng ng khut dn th mt nhn vt khc xut hin t
khn i.

Hng dn tho lun v Moses


V, by gi, con gi Pharaoh xung sng tm, cn cc n t i do chi trn m sng;
cng cha thy ci rng my gia m sy, bn sai con i mnh i vt ln. Cng
cha m rng ra, thy a tr, l mt a con trai nh ang khc, bn ng lng
thng xt m rng: y l mt a con ca ngi Hebrews. (Xut E-dip-t K 2:5-6)

Khi Moses quay li khn i, chng ta nhn thy thi gian vi ng tht t i. Tm ch
chng ta ngp trn nhng iu mun hi ng. Phn tho lun ny cho chng ta c hi
nghin cu thng ip ca Moses v suy ngm v nhng g hc c t ng.

CU HI DNH CHO MOSES: Thn mu ca ng c bao gi k rng Cha bo v ng v


mt l do no khng?

CU HI T SUY NGM: Bn c th ch ra mt ngi hay mt kinh nghim mang n cho


bn cm gic mnh l ngi c bit v Cha c mt k hoch cho cuc i bn khng? Nu
c th khi no v ngi l ai?

CU HI DNH CHO MOSES: Ti sao ng cm thy mnh khng xng khi Cha yu cu
ng gii thot ngi dn Israel?
CU HI T SUY NGM: Lit k nhng l do bn cm thy mnh khng kh nng khi
Cha yu cu bn lm mt vic g . Bn c cho nhng l do ngn cn bn tun phc
Ngi khng?

CU HI DNH CHO MOSES: Bi gai chy l mt bc t ph trong cuc i ng. S


vic thay i ng ra sao?

CU HI T SUY NGM: Bn bao gi tri qua mt s t ph v tinh thn trong cuc


i cha? l g? N mang n nhng g cho bn?

CU HI DNH CHO MOSES: C kh khng khi quay li ni trc kia ng tng tht bi v
c gng ln na cu thot ngi dn ca Cha?

CU HI T SUY NGM: Bn c trnh n mt ngi hoc tnh hung no v tri


nghim tiu cc m bn tng c? l g v bn s lm g?

CU HI DNH CHO MOSES: Nhiu ln ng b a ra khi vng an ton vng lnh


Cha. Vic bao gi d dng cha?
CU HI T SUY NGM: Bn c ra khi vng an ton bt k ni no v vng lnh Cha
khng? l ni no v bn hc c iu g?
5
REBEKAH
Ho phng vi k khc

Chng ta vn cn ang ngm ngh v li ca Moses th nhn ra mt ngi ph n xut


hin t khn i v ang tin v pha chng ta. Trc khi chng ta c th suy on xem b
l ai th b nhanh chng bt chuyn vi chng ta. B ni: Mi ti ti u n sui nc
trong th trn, khng c iu g bt thng xy ra. Khi ch i n lt ly nc, ti
thm hi v ni chuyn vi mi ngi v nhng vic ban ngy.

B ni: Sau khi ly nc, ti t bnh ln vai v bt u i v nh. Bng mt ngi l mt


tin v pha ti xin nc ung. l mt ng gi vi ging ni nhn hu. ng mc ging
mt ngi y t, nhng r rng ng xut thn t mt gia nh kh gi. ng dnh bi bn
nh th mi i chu du mt thi gian di ri vy.

Khng cht do d, ti h bnh nc xung v cho ng cht nc. ng ung mt hi di


ngon lnh v l lc ti n nhng ch lc ca ng. V ng kht nn ti thy nhng
ch lc ca ng hn cng cn nc. V th ti cng cho chng ung nc. B chp ly
cnh tay o ca chng ti v ni: Ti khng nhn ra hnh ng ca s rng lng ny
s thay i cuc i mnh v nhng ngi khc nh th no. Ti khng bit nhng hnh
ng ca mnh l s hi p cho li cu nguyn ca mt ngi y t v l k hoch ca
Cha ti cao. Tt c nhng g ti lm l lm nhng g ti thy nn lm. Bn cng phi nh
vy: Hy ho phng vi ngi khc.

K HOCH NHN T CA CHA


Ngi ph n khng ai khc chnh l Rebekah. B khng bit rng ngi n ng
b i i chnh l ngi y t ca Abraham. ng c c i tm c du cho con trai ca
Abraham l Isaac. Ngay trc khi Rebekah n, ngi y t y ng bn cnh ci ging
sau chuyn i di v cu nguyn:
Ly CHA, c Cha Tri ca ch Abraham ti i! Xin ngy nay cho ti gp iu m
ti tm kim, v hy lm n cho Ch Abraham ca ti! Ny, ti ng gn bn ging ny,
cc con gi ca dn trong thnh s ra i xch nc, xin cho ngi gi tr no m ti ni
nh vy: Xin nng hy nghing bnh, cho ti ung nh hp nc, m nng tr li
rng: Hy ung i, ri ti s cho cc lc ngi ung na, chnh ngi m Cha
nh cho Isaac, k ti t Ngi; v nh ti s bit rng Cha lm n cho ch ti
vy. (Sng Th K 24:12-15)

Khng cn nghi ng g na, ngi y t chc chn t hi ng s phi hi xin c gi bao


nhiu nc trc khi tm c ngi cho lc ca ng ung nc. khng phi l mt
yu cu nh. N khng ging nh cho mt ch ch ung nc. ng c 10 ch lc , mi
ch c th ung 20 Galng(1) nc. Hy xem s tnh ton nc ung cho lc ny:
10 lc , mi con ung 20 Galng = 200 Galng
200 Galng c ly bng bnh nc 5 Galng =
40 lt
40 lt vi tc mi lt 3 pht (va phi) =
2 ting

Li ngh gip y tng chng nh n gin nhng Rebekah phi b ra hai ting
hon tt.

NGUYN TC O C CA REBEKAH
Rebekah lm nhiu hn. S ho phng ca c hon ton tri ngc vi thi ph
bin ngy nay. Dng nh Rebekah ang ni: Ti s lm nhiu hn iu bn yu cu.
Ngc li, ngy nay nhiu ngi dng nh ngh rng: Ti s lm nhng iu m ngi ta t
mong i nht v ti v s c gng t c nhiu hn th. ng bun thay, tinh thn cn
bn ny thm ch len li vo cuc sng v suy ngh ca nhiu con ngi c c tin. Mt
vi c nhn khao kht lm nhiu hn nhng g h phi lm. Tt c nhng ni i qua, bn
u c th bt gp nhng ngi mun n lc nh nht nhn c li ch nhiu nht.

Nu khao kht mun nhiu hn nh Rebekah, chng ta cn ghi nh iu ny:


Bn khng th va ho phng, va tun theo lut
Rebekah lm nhiu hn ngi ta yu cu hay hy vng. Tinh thn rng lng ca c tht
khc thng. Bn c th i chiu hnh ng ca c vi ngi Pharisees nghim gi lut
php, nhng ngi m tn gio ca h c th o m bng thc. Nhng ngi tun theo
php lut tr nn kiu ngo khng th chu ni hoc bt an trin min. Nu mun c nh
Rebekah, chng ta khng th gim chn ti ch.

Cho n chng no i ht dm u, bn mi i dm th hai c


Tht d mi ngi ni v nhng iu v i v cao thng h nh lm trong tng lai.
Nhng nu khng ho phng vi nhng g h c by gi th khng chc rng h s thay i
bt ng v sau. Rebekah bt u s phc v ca mnh bng vic lm nhng g c yu cu
ngay thi im hin ti. C a cho ngi l nc ung. Sau , c tip tc chm sc l
lc . Cng nh vy, chng ta cn bt u bng vic cho tng ngay by gi, ti ni chng ta
ang , ch khng phi mt ni no trn cu vng hay mt ngy no xa xi trong
tng lai.

N lc nhiu hn mang n phc lnh nhiu hn


Tht d dng vi Rebekah bit bao khi h bnh, cho ngi l ung, v tip tc ln ng
v nh. L ra nh th th tht d dng thoi mi. Nhng sau c li tip tc cho lc
ung nc. Trc khi c ngh gip , chc chn c ngh v thi gian, cng sc v
s hy sinh cn c cho hnh ng ho phng ca mnh. Th nhng, c lm. iu khin
c ni bt hn trong m thiu n c mt dng sui vo ti hm . V kt qu l, cuc
i c thay i theo nhng hng m c khng th tng tng.

LI KHCH L T REBEKAH
Rebekah bit b ch c t pht cho chng ta, v li ni ca b cng khn trng. B bit
rng khch l s ho phng trong ngi khc l vic li ngc dng ca bn tnh con
ngi. Nhng by gi, cng nh lc , b rt kin nhn. B ni:

Khi chng ta ho phng, chng ta nhn c nhiu hn l mnh ngh. Cha ni:
V cc ngi xt on ngi ta th no, cc ngi s b xt on li th y; cc
ngi lng cho ngi ta mc no, cc ngi s b lng li mc y. (Matt 7:2).
Chng ta thit lp tiu chun cho nhng g mnh nhn c bng vic mnh cho
i nhng g. Ti trao i nhiu hn mt cht nhng g c yu cu, nhng nhn
c nhiu hn mnh mong i: Ti tr thnh ngi b v i ca Messiah! Hy
cho i nhng g c th. Bn khng bit Cha mong mun trao li cho bn th g
u.
Khi chng ta ho phng, nhng ngi ta yu mn s c phc lnh. Khi ngi
y t ca Abraham tit l mnh l ai, ng mang vng bc, vi qu a cho ti.
Nhng ng cng mang nhng th qu gi n cho m v anh trai ti. S ho
phng lun mang n phc lnh cho nhng ngi thn ca ngi trao tng.
Khi chng ta cho i, tc ng ca s ho phng thng vt xa kh nng ca
chng ta. Trong giy pht cho i, bn khng th hnh dung hnh ng ca mnh
c th nh hng n cuc i ca ngi khc nh th no u. Hy tng
tng th gii s nh th no nu

Michelangelo ni: Ti khng v trn nh Nguyn.

Noah ni: Ti khng ng tu.

Moses ni: Ti khng chia tch sng.

David ni: Ti khng nh bi Goliath.

M Maria ni: Ti khng phi trinh n sinh con.

Thnh John Baptist: Ti khng lm l ra ti.

Thnh Peter ni: Ti khng c tng khng phi ngi Do Thi.


Thnh Paul ni: Ti khng gi th tn.

Thnh Jesus ni: Ti khng b ng inh vo thp t.

Mt li sng ho phng s gip bn sng lu trn Tri t v tr nn vnh cu.

LI CU NGUYN CA REBEKAH DNH CHO CHNG TA


Ly Cha,
Con cu xin Ngi trao cho nhng ngi bn ca con i mt nhn thy c hi trong
i sng thng ngy, i tay vn ra v cho i nhiu hn ngi khc i hi hay
mong i, v tm lng lm c vic ny vi nhng ng c trong sng khng t li.

Amen

Khi nhn theo Rebekah v ch ca mnh ni khn i, chng ta cm thy mt s thc gic
trong tim. Chng ta mun cho i nhiu hn trc khi nhn. V mt c nhn, ti xc nh
mnh s tm kim nhiu c hi hn cho i mt cch ho phng ti y v lc ny. Sau
ti nhn thy ngi tip theo bc ra gp chng ta.

Hng dn tho lun v Rebekah


Trc khi ng dt li, ka, nng Rebekah, i n ca Bethuel, con b Milcah v ca Nahor
em trai Abraham, vc v trn vai i ra ly nc. Nng p: Tha bc, xin mi bc ung
nc; ri nng vi vng h v nc xung v mi ng ung nc. (Sng Th K
24:15,18).

Khi Rebekah quay tr v khn i, chng ta nhn thy thi gian cng b tht ngn ngi.
Tm tr chng ta trn ngp nhng iu mun hi b. Phn tho lun ny mang n cho
chng ta mt c hi nghin cu v thng ip ca Rebekah v suy ngm v nhng g
chng ta hc c t b.

CU HI DNH CHO REBEKAH: Khi nhn thy lc ca ngi y t, b c ngh k trc


khi ly nc cho chng ung khng?
CU HI T SUY NGM: Bn c ngi gip khi vic m bn c ngh gip mt
nhiu thi gian, cng sc v tin bc? Khi no bn n o v khng gip ? Khi no bn
n o v gip ?

CU HI DNH CHO REBEKAH: C ln no b ly nc m mun t b khng?

CU HI T SUY NGM: C khi no bn khng hon thnh cam kt ca mnh? Ti sao


bn t b?

CU HI DNH CHO REBEKAH: B c bao gi ngh rng b s nhn c th g t s


ho phng ca mnh?

CU HI T SUY NGM: Bn c thng hi: Ta s nhn c g trc khi tr nn ho


phng vi ngi khc? Khi no bn ho phng m khng t hi: Vic cho mnh ci g?

CU HI DNH CHO REBEKAH: B cm thy th no khi nhng ngi khc nhn c


phc lnh t s ho phng ca mnh?
CU HI T SUY NGM: Nhng ngi khc c tng c li t s ho phng ca bn
khng? l ai v khi no?

CU HI DNH CHO REBEKAH: B c nhn thy mnh l li p li trc tip cho li cu


nguyn ca mt ai khng?

CU HI T SUY NGM: Khi no bn l ngi p li trc tip li cu nguyn ca mt ai


? Bn cm thy th no khi pht hin ra iu ?
6
ABRAHAM
Cha lun lm iu ng n

Ngi n ng ang ra khi m ng khin ti nh n Noah, mc d ng khng hn l


gi. B ng mc gn ging vi Noah, nhng ha ra ng rt kh gi. Thm ch trc khi
chng ta quan st ng nhiu hn, ng nhanh chng n chy cng chng ta v lp tc
ni: Tn ti l Abraham.

Ti kh c th km nn lng mnh. Ngay cnh chng ta y l ngi n ng m dn


Hebrews gi l cha ca h. t nc y l Israel v vic thc hin k hoch ca Cha thc
s bt u t Abraham v gia nh ng. Abraham l mt ngi bn ca Cha.

Ti t hi ngi n ng v i ny s ni g vi bn v ti. Chng ti ch va bt u


chy th Abraham ni vi mt s qu quyt: Cha lun lm iu ng n.

HC CCH TIN VO CON NGI CHA


Khng ngn ngi, Abraham bt u dy chng ta v Cha v tnh trung thc ca Ngi.
ng gii thch:

Cha lun lm iu ng n, d vic mt mt thi gian di


Khi thi gian tri i t lc Cha ha mt iu g cho n khi Ngi thc hin n, chng
ta thng c x nh nhng a tr khng th i n Ging Sinh. Chng ta khng thch
ch i, v chng ta s mnh b lng qun. Tht d dng thy ti sao Abraham (c tn l
Abram trc khi Cha thay i) tr nn thiu kin nhn. Khi Cha c ng ra khi thnh Ur
ca ngi Chaldeans, Ngi ha vi ng rng ng s s hu vng t Canaan v s c nhiu
con chu, v con chu ng s xy dng nn mt quc gia v i. Vic thc hin li ha s
mang n cho ng nim vui ln lao. Nhng sau 10 nm, Cha vn khng thc hin li ha
ca Ngi. Hy xem thp k mang n nhng g cho Abraham:

ng ri b gia nh v qu hng
Cha ha ban phc cho ng v con chu ng
Abraham tri qua mt nn i
ng s Pharaoh v ni di Ngi
ng tri qua mu thun gia nh, ng v Lot chu bit ly
Khi Lot b bt cc, ng ui theo k bt cc v chin u cu Lot
ng vn khng c con trai.

Sau 10 nm v tri qua nhiu th thch, Abraham mun bit giao c vi Cha c cn
khng. Kinh Thnh vit rng:
Sau cc vic , li ca CHA n vi Abram trong mt khi tng: Hi Abram,
ng s. Ta l thun che ch ngi. Phn thng ca ngi s rt ln. Ngi dn ng
ra bn ngoi v phn: Ngi hy nhn ln tri v m cc v sao, liu ngi c th m
ht chng? on Ngi phn vi ng: Dng di ngi ri cng s ng nh vy. ng
tin CHA, bi th ng c Ngi xem l cng chnh. (Sng Th K 15:1, 5-6)

Ngay c sau khi c Cha trn an, Abraham vn khng bit Cha mun i ti u. Trong
pht chc, ng v Sarah c gii quyt vn vi ngi th n ca Sarah. Nhng cch ca
Cha v nim ca Ngi v thi gian khng ging nh chng ta. Mc d vi chng ta, n
c v lu nhng Cha lun lm iu ng n, v Ngi lun i n cng. Abraham mun
chng ta ghi nh iu .

Cha lun lm iu ng n, ngay c khi nhng g Ngi ni c v v l


Mt ng ni, Khong mt nm na, Ta s tr li y thm ngi, khi y Sarah v ngi
s c mt con trai. By gi Sarah ang ngi ni ca lu pha sau v nghe thong c
iu . Sarah ci thm v t nh, Mnh gi ri, chng mnh cng gi ri, l no
mnh cn c nim vui lm m c sao? (Sng Th K 18:10, 12). Mc d b sm chi rng
b ci ln, nhng b c l do chnh ng ci: B 89 tui ri! Bn c th tng
tng s nh th no khi gii thch vi bn b chuyn b c thai! V ti sao Cha li i qu
lu thc hin li ha?

Cu tr li l Cha mun Abraham hon ton tin tng vo mnh. V iu ch c c


qua nhng kho nghim. Cha thc hin li ha ca mnh. Vo nm sau , Sarah
sinh Isaac mc d iu dng nh khng th. Tm tr chng ta khng th nhn thc
c tt c nhng g Cha c th lm. Nhng g Cha ni vi Abraham l mt li kt lun
hay nht v kh nng ca Ngi: C g qu kh cho CHA chng? (Sng Th K 18:14).

Cha lun lm iu ng n cho d chng ta nghi ng Ngi


Abraham hi chng ta: Bn tng nghi ng Cha cha? Bn tng t hi v con
ngi ca Ngi? Trc khi chng ta c th tr li, ng tip tc: Ti tng. Khi Cha bo
ti rng Ngi s ph hy thnh Sodom, gia nh chu trai Lot ca ti, ti lo lng. Lm sao
Ngi c th lm nh vy! Ti t hi nh vy?

Abraham tip tc thut li ng ni th no vi Cha v chuyn Sodom. ng mnh dn


hi Cha: Chng l Ngi s dit sch c ngi ngay lnh lun vi k gian c sao? (Sng Th
K 18:23). Sau ng bt u thng lng, xin Cha gi li thnh v 50 ngi lnh, ri 45,
40, 30, 20 cho n 10 ngi lnh. ng khng b qua.

Nhng Cha l ngi cng bnh v ng n. Ngi ca ngi li thnh cu ca Abraham;


Ngi cu mng mt s ngi lnh sng trong thnh Sodom, v Ngi ph hy kinh thnh
b h hoi ny. Cui cng, Abraham t tr li khi ng quan st: ng xt x c trn
gian li khng xt x cng minh sao? Cha l mt thm phn cng bnh. Cng nh Ngi cu
nhng ngi v ti trong thnh Sodom, Ngi s chm sc bn v ti.

Cha lun lm iu ng n, ngay c khi chng ta khng hiu


Th thch ln nht v c tin ca Abraham l khi Cha yu cu ng hy sinh a con trai
yu du, Isaac. Ti sao Cha mun Abraham git cht a con trai y ha hn ca mnh?
iu tht v ngha; n dng nh i li li ha ca Cha rng s khin cho con chu ca
Abraham tr thnh mt quc gia v i.

Lc ny Abraham khng nghi ng g na. ng ch thc dy vo hm sau lm nhng


g c yu cu. Sau nhiu nm thnh cu, thng lng v lm theo ch o ca Cha,
Abraham cui cng c gng tun phc. ng hc b mt ca vic i cng Cha: Tin
tng v tun theo. Cha trung thnh vi mi li Ngi ha, bi th Abraham tin vo
con ngi Ngi. Cui cng ng hiu rng chng ta ng c gng hiu Cha cho n chng
no bt u tun phc Ngi.

LI KHCH L T ABRAHAM
Abraham ni v Cha vi mt s t tin, thoi mi, ging vi cch mt ngi tc hoa rm
va kt hn c 60 hay 70 nm ni v ngi bn i ca mnh. H cng tri qua nhng
lc thng trm. H i mt vi c bi kch v nhng th thch. H bit v tin tng vo
nhau. Mt ngy no , chng ta hy vng s c nh ng.

Chng ta ang n rt gn vch kt thc ca chng ua vi Abraham, v trong nhng


giy pht cui, ng chia s hai chn l quan trng vi chng ta:

S hon ho khng phi l mt iu kin tin quyt i vi Cha bt u cng


vic ca Ngi trong cuc sng ca chng ta. Ti nghi ng khi Cha ku gi ti
ri nh v i n vng t Ngi s cho cc con chu ca ti. Ti lp tc i, nhng
ti nh thm Ngi c tm ng ngi khng? Cha c th lm g vi mt ngi
nh mnh? Ngay c sau khi ti tun theo li ku gi ca Cha, ti vn mc nhiu
sai lm. Bn cng khng hon ho, nhng iu khng quan trng. y mi l
vn : khi bn i cng Cha, con ngi ca bn s tr nn ging vi Cha.
Khng bao gi c th c c phc lnh ca Cha. Ti khng lm g xng
ng vi li ku gi ca Cha trong cuc i mnh. Ti khng xng ng vi
s ha hn dnh cho con chu ca ti hay s n sng, u i ca Cha. Tt c u
l qu tng. Tht r rng khi Cha yu cu ti hy sinh Isaac v ti t n ln bn
th trong s vng li. Cha cho ti tt c mi th, v Ngi ly n i. Bn
bit y, Cha khng yu cu ti ly i mng sng ca Isaac. l mt th thch
v lng bit n v c tin. Tng t nh vy, cuc sng ca bn l mt mn qu.
Hy i x vi n theo cch . Hy bit n v cho d c chuyn g xy ra, hy
lun tin tng vo Cha.

LI CU NGUYN CA ABRAHAM DNH CHO CHNG TA


Ly Cha,
Con thnh cu Ngi hy gip nhng ngi bn ca con c c s kin nhn khi
dng nh t lc h nghe tin t Ngi cho n nay l mt thi gian di. Xin hy gip
h vng phc khi s lnh o ca Ngi dng nh l lng, hi nhng cu hi khi h
khng hiu, tin tng Ngi khi h khng tm thy cu tr li bi v, tha Cha, Ngi
lun lm iu ng n.

Amen

Khi Abraham ri i, ti n tng vic ng l mt ngi bnh thng nh th no. V ti


thy tht r rng: Khi chng ta tin tng vo Cha, Ngi c th khin mt ngi bnh
thng tr nn phi thng! Ti suy ngm iu trong chc lt. Sau ti nhn thy c
ngi xut hin t khn i tin v pha chng ti.

Hng dn tho lun v Abraham


Khi h n ni c Cha Tri ch cho ng, Abraham lp mt bn th ti , ri sp
ci ln trn. on ng tri Isaac li, t nm trn bn th, bn trn ng ci. on
Abraham a tay ra, cm dao git con ng. (Sng Th K 22:9-10)

Khi Abraham quay tr li khn i, chng ta nhn ra thi gian cng vi ng tht qu ngn
ngi. Tm tr chng ta trn ngp nhng iu chng ti mun hi ng. Phn tho lun ny
cho chng ta c hi nghin cu thng ip ca Abraham v suy ngm v nhng g chng
ta hc c t ng.
CU HI DNH CHO ABRAHAM: Lm th no ng c gi l bn ca c Cha Tri v
c tt c nhng n lc tranh u?

CU HI T SUY NGM: Bn tranh u nhiu nht vi Cha trong nhng vic g? Ch i


Ngi thc hin li ha ca mnh? Phc tng Ngi trong khi cch ca Ngi dng nh v l?
Nghi ng Ngi? Hiu Ngi?

CU HI DNH CHO ABRAHAM: Ti sao ng thng c gng c mt li i trong khi Cha


khng mun?

CU HI T SUY NGM: Trong trng hp no bn c gng sa cha hay rt lui khi


Cha c v chm chp?

CU HI DNH CHO ABRAHAM: ng c ngc nhin mnh i xa n u khi phn vi


Cha v s an ton ca Lot?

CU HI T SUY NGM: Bn tng m phn vi Cha cha? Mi vic th no?


CU HI DNH CHO ABRAHAM: L mt ngi cha khi t con trai Isaac ln bn th, ng
cm thy th no?

CU HI T SUY NGM: iu g quan trng nht trong cuc i m bn phi u hng


Cha? Bn lm iu cha?

CU HI DNH CHO ABRAHAM: Khi ng nhn li tt c nhng phc lnh nhn c t


Cha, ng n p ra sao?

CU HI T SUY NGM: Khi bn nhn vo tt c nhng phc lnh m Cha ban cho
cuc i bn, bn n p ra sao? Hy lit k nhng vic .
7
NEHEMIAH
Khng c vn g qu ln

khi bn c gip

Sau khi chy cng vi qu nhiu ngi khng l c c tin v nhn c nhng li khch
l t h, ti ang cm thy t tin. i s thng thi v quan im m h cho chng ta! Li
Abraham ni v lng nhn t v n sng ca Cha khin ti cm thy mnh ang sn sng
lm bt c iu g! Ti mun chng ta ri khi u trng v mt ln na tip tc cuc
ua ca mnh y nng lng, sn sng v c lp. Ti khng th i c trao truyn
nng lng a n vo s dng mt cch tt p.

Khi ti ang suy ngh n vic yu cu bn quay v pha li ra cng ti v ri sn vn


ng th ngi khng l ca c tin tip theo bn cnh chng ta ri. ng trng c v l
ngi c chc tc; ng eo mt si dy chuyn vng quanh c, cho thy a v ca ng, v
ng ang mang mt cun giy nh.

Ngi n ng nhn chng ti, dng nh cm nhn c mong mun ca chng ti l i


ra ngoi v ng u vi cuc sng. ng ni: Ti c thi im trong i khi mi th
rt tt p. Ti c gp c vua hng ngy, v ti hng nhiu lc th trong cung in.
Ti c mt a v m ngi khc phi thm mun, a v m mt ngi ngoi quc khng c
c. Bn c th ni rng ti n.

Ngi n ng quay u nhn bn v ti. ng ni: Ti l Nehemiah. Ti l quan tu


chnh ca vua Artaxerxes nc Ba T. Trc khi chng ti c th phn ng, ng tip tc:
Ri c mt ngy ti nhn c tin v qu hng mnh, Jerusalem. Vch thnh nt v
cng thnh b t tri. Ngi dn khng c bo v khi nhiu k th. Tin nh st nh
ngang tai. Ti bt u khc khng km c. Tnh hnh lc tht v vng, v ti bt lc
khng lm c g. Ti au bun hng v Cha v Ngi gip ti hiu c mt iu:
Khng c vn g qu ln khi bn c gip . Ti bit mnh phi lm g: THnh cu c
vua gip .

CNG CHUNG SC
Vic xy dng li cc vch thnh Jerusalem khng phi l mt cu chuyn thnh cng ca
duy nht mt ngi. Chng c xy dng li nh s on kt, chung sc ca rt nhiu
ngi: u tin, Nehemiah tm s tr gip ca nh vua, ngi ng c ng v
Jerusalem xy tng thnh. Khi Nehemiah n , ng li yu cu s gip . Kinh
Thnh trch dn li yu cu ca ng n ngi dn:
Sau ti ni vi h: Qu v chc thy r tnh cnh bi t ca chng ta, th no
Jerusalem ang b hoang ph, v cc cng thnh b la thiu ri. Hy n, chng ta
hy cng nhau xy dng li bc tng bao quanh Jerusalem chng ta khng cn
lm c cho ngi ta s nhc na. Ti trnh by cho h bit th no tay ca c
Cha Tri tt i vi ti, v ti cng ni cho h bit nhng li vua ni vi ti.
V th h ni: Chng ta hy ng ln v xy dng. Sau h bt tay thc hin cng
vic tt p . (Nehemiah 2:17-18)

Chng ti thch th nghe Nehemiah t li ngi dn lin kt vi nhau th no, tng gia
nh lin kt vi nhau v cng lm vic trong 52 ngy, tay cm gm, tay cm xng xy
dng li bc tng.

KHI NO CHNG TA NN YU CU S GIP ?


Vi tr tu ca ngi tp hp mt nhm ngi lm vic cho Cha, Nehemiah chia
s vi bn:

Chng ta nn yu cu ngi khc gip khi vn ln hn kh nng


gii quyt ca chng ta
Vn m Nehemiah phi i mt chc chn ln hn kh nng ca ng. Hy xem ng
ng ln chng li nhng g:
V mt a l, Nehemiah cch xa ni xy ra vn hn mt ngn dm khi
ng nghe tin v n
Ngi dn Jerusalem khng c vt liu xy dng li cc bc tng thnh
Ngi dn khng c ch cho k hoch xy dng
Nhng k th lng ging ca h chng li k hoch xy dng mt cch d di

Khi bn v ti i mt vi nhng kh khn ln hn kh nng ca mnh, khng phi l


lc nn lng m l lc c gip !

Chng ta nn hi s gip ca ngi khc khi vn mang tnh c


nhn
Khi Nehemiah nghe tin v tnh trng ca Jerusalem, ng than khc trong nhiu ngy. N
khng phi ch l tin tc t ngoi quc. N cn mang tnh c nhn. Max De Pree ni:
Trch nhim u tin ca mt nh lnh o l vch r thc t l g. L ngi lnh o k
hoch ti xy dng, Nehemiah cng nhn thc t tnh hnh ti th Judean, v n khng
c tt!

Chng ta nn thnh cu s gip khi chia s vn vi Cha


iu u tin Nehemiah lm khi ng nghe tin tnh hnh ca Jerusalem l ni vi Cha.
Chng ta c thng t mnh gnh vc vn . Nhng ngi u tin chng ta nn thnh cu
s gip trong bt k tnh hung no chnh l Cha. Joseph Scriven, tc gi bi thnh ca
tuyt vi ng khi ng vit nhng li sau:
Bao ln ta bi ri gp su t,
Lm lc tm hn bng bi hi,
Nguyn do chng ta chng em tm s,
Trnh ra trc Cha m thi.
Kinh Thnh xc nhn: Vy chng ta hy dn d n gn ngai n sng, c th nhn
n thng xt v tm c n sng, hu gip chng ta trong lc cn. (Hebrews 4:16).

Chng ta nn hi ngi khc gip khi chng ta sn sng lm phn


vic ca mnh
Cha mun tr thnh ngi bn ca chng ta trong sut cuc i. Chng ta thng b
cm d bi vic t thn gnh vc ton b hoc trao gi cho Cha v chng lm g c.
Cha khng thch chin lc no c. i khi Ngi i trc chng ta v c lc li i sau,
nhng Ngi khng i m khng c chng ta. Khng c Cha chng ta khng th lm.
Khng c chng ta Cha s khng lm. Cng nh Nehemiah sn sng i qua na ng
th gii lm iu ng c th, v th bn v ti cng nn nh vy.

Chng ta nn hi nhng ngi khc c gip khi cm nhn c


s chp thun ca Cha
Khi Nehemiah cu nguyn, ng thnh cu Cha gip ng. V Nehemiah tun theo Cha
nn ng cng cm nhn c rng Cha p li li thnh cu ca ng. Nehemiah ni rng
khi c vua cho php ng tr v Jerusalem v ban cho ng chiu ch cng cc vt: Vua
chun ban cho ti mi iu ti xin, nh cnh tay nhn lnh ca c Cha Tri ca ti ph
h ti. (Nehemiah 2:8). Khi Nehemiah ng trc ngi dn Jerusalem thch thc h
bng k hoch ti xy dng thnh, ng khch l h bng vic ni vi h: Tay ca c Cha
Tri tt i vi ti (2:18). Khi s chng i vic xy dng thnh khi ln, Nehemiah t
tin ni rng: Chnh c Cha Tri trn tri s ph h chng ti; cho nn chng ti, cc
ti t ca Ngi, s ng dy v xy dng, (2:20).

Nehemiah ngy cng nhn thc c rng phc lnh ca Cha l kt qu trc tip ca
s vng phc khng gin on. Nehemiah ni vi chng ta rng: ng bao gi c gng gii
thch vi Cha cho n khi bn bt u vng theo Ngi.
Chng ta nn hi ngi khc gip khi mi ngi phn i chng ta
Nehemiah v mi ngi phi lin tip i mt vi s chng i. Khi Nehemiah c php
v nhn c ngun lc tr v Jerusalem, c ngi thy bt bnh (Nehemiah 2:9-10).
Khi ngi dn tuyn b nh xy dng li tng thnh, nhng k chng i nho bng v
khinh b h (2:18-19). Khi ngi dn thc s bt u xy dng li bc tng, nhng k
chng i ly lm gin d, v nho bng ngi Jews (4:1). Khi ngi dn tip tc sa li
vch thnh, nhng k chng i tr nn v cng phn n v m mu tn cng h, gy ri
lon (4:6-8). V cui cng, khi ngi dn xy sa xong vch thnh, nhng k chng i v
nh l ngi bit iu nhng thc ra c hm hi mi ngi (6:1-9).

Chuyn ng lun to ra ma st. Nhng bt c khi no ngi dn ca Cha tin ln pha


trc, k th lun tng cng s chng i v s vic tr nn thc s nghim trng. Khi
ngi khc phn i chng ta, khng phi l lc t b. l lc tm n s gip .

LI KHCH L T NEHEMIAH
Khi thi gian cng vi Nehemiah sp ht, ti tic rng ti v bn s khng th chy thm
mt vng vi ng. S lnh o ca ng tht tuyt vi, v c qu nhiu iu ti mun hc hi
t ng. Ti ho hc lng nghe ng chia s nhng suy ngh cui cng vi chng ta:

Tht khng d dng xin gip . Ti bit. Ngay c sau khi cu nguyn v ln
k hoch, ti thy kh m ni vi nh vua nhng mong mun t y lng
mnh. ng cho s bt an, ci ti hay ni s hi khin bn c gng t gip
mnh ng lc v ng cch mi ngi thm ch cn chng hay bit.
Khng phi ai cng sn lng gip . Khi tr v Jerusalem, ti ang trn . Ti
c vua ng thun v c cung cp ngun lc xy thnh. Nhng ngi
lnh o trong thnh quan tm n s lnh o v tm nhn ca ti. Khi
chng ti bt u xy vch thnh, ti ngh ai ny u sn sng lm vic!
Nhng tht ngc nhin, mt vi nh qu tc khng ra tay lm vic cho Cha. Hy
ghi nh iu ny, bt chp tm nhn ln th no, tinh thn chin u mnh m
n u, tin i xa c no th cng s c ngi trong phe ca bn t chi gip
. ng ch i h. Hy tip tc tin bc.
Nhiu ln bn khng cn n php mu bn ch cn c nhau. Nhiu ngi n
ng v ngi ph n v i sn vn ng ny nhn thy Cha ban phc nhim
mu cho h. Nhng bn ng c lun lun cn n mt php mu lm mt
iu g k diu! Cha cho chng ta nhng g ta cn. Chng ta ch cn cng
nhau chung sc. Khng c s lnh o ca ti, cc bc tng thnh s vn cn
trong ng nt. Hi cc bn ca ti, bn c th chy ng ua ny tht tt
nhng bn khng th chy mt mnh c. Ti sao bn li cho rng tt c chng
ti y ang khuyn khch bn?

LI CU NGUYN CA NEHEMIAH DNH CHO CHNG TA


Knh ly v Vua ti cao,
Con thnh cu ngi ban cho nhng ngi bn ca con
s can m i mt vi kh khn,
nim tin n vi Ngi trc khi n vi bt
k ai,
nim tin nhng ngi khc s n gip h, v
u c nhng ngi h thnh cu n gip
bi v, ly Cha, khng vn g qu to tt khi chng con c gip .
Amen

Khi Nehemiah ri i, ti nhn ln pha khn i thy hng nghn gng mt ang mm
ci v pha chng ta. V ti nhn ra s ngc nghch ca mnh khi mun chng ta ri khi
u trng sm chy theo con ng ring ca mnh. Ti c c mt bi hc cho
mnh. Ti hiu rng ti khng c chy cng vi nhng v khng l cn li sn sng xung
khch l ti. Ti ngc nhin khi thy ngi khng l tip theo l mt c gi nh trng khng
qu 12 tui.

Hng dn tho lun v Nehemiah


H p: Nhng ngi Do Thi cn st li trong tnh, tc nhng ngi khng b bt em
i lu y, ang trong tnh cnh rt khn kh v nhc nh. Bc tng bao quanh
Thnh Jerusalem b sp , cn cc cng thnh u b la thiu ri. Khi nghe
nhng li y xong, ti ngi v khc. Ti ru r nh ngi th tang sut my ngy. Ti
king n v dng li cu nguyn ln c Cha Tri trn tri. (Nehemiah 1:3-4)

Khi Nehemiah quay tr li khn i, chng ta nhn ra thi gian vi ng qu ngn ngi.
Tm tr ti trn ngp nhng iu mun hi ng. Phn tho lun ny mang n cho chng ta
c hi nghin cu thng ip ca Nehemiah v suy ngm chng ta hc c nhng g t
ng.

CU HI DNH CHO NEHEMIAH: Khi nghe tin khng hay v Jerusalem, ng cm thy th
no?

CU HI T SUY NGM: Khi nghe tin khng hay, bn c phn ng ging nh Nehemiah
khng?

CU HI DNH CHO NEHEMIAH: C kh hi xin mi ngi gip khng?

CU HI T SUY NGM: Nu cn s gip , bn c nhanh chng hi xin gip khng?


Bn tm ai hi?
CU HI DNH CHO NEHEMIAH: ng c cm thy c n hay nn lng khi nhn thy ch
tng nt khng?

CU HI T SUY NGM: iu g khin bn cm thy c n? iu g khch l bn? Bn


c thc y ra sao? c trn an, khch l th no?

CU HI DNH CHO NEHEMIAH: Bn tay Cha hn cho ng sc mnh. c phi l


do ng chia s vi ngi dn n hu trong cuc i mnh?

CU HI T SUY NGM: Bn c chia s n hu Cha dnh cho cuc i mnh vi nhng


ngi khc khng? Khi no bn cm nhn c bn tay Cha?

CU HI DNH CHO NEHEMIAH: Nhu kh ca ngi dn ra sao sau khi bc tng thnh
c xy ct?

CU HI T SUY NGM: Nhim v kh khn no bn tng thc hin cng vi nhng


ngi khc em s vinh hin v cho Cha v nng cao tinh thn ca cc bn?
8
NGI TH N
Mt hnh ng nh

c th to nn mt khc bit ln

a tr ny c th l ai nh? Ti t hi khi c b theo kp v chy bn cnh chng ti.


Chng ta dnh thi gian cng vi nhng ngi khng l c c tin, nhng ngi n
ng v ph n thay i th gii. Chng ta chy cng vi Nehemiah, c l l nh lnh
o tt nht trong Kinh Thnh, v vi Abraham, ngi cha ca t nc Israel. By gi
chng ta chy cng nhp vi mt c b trong b trang phc xonh xnh. Cui cng, ti khng
th nhn c v hi: C l ai?

Cu tr li ca c b tht n gin: Ti l ngi th t trong nh Naaman. Bn cn bit


rng: Mt hnh ng nh c th to nn mt khc bit ln.

Ti lin nh ra. Kinh Thnh ch ghi li mt on v c b ny. Phn ni v c trong Kinh


Thnh t n ni ngi vit Kinh sch thm ch khng cp n tn c. on kinh trong
cun 2 Nh Vua c vit:
Naaman, Tng T lnh qun i ca vua Syria, l mt ngi quyn th v rt c
ng ch qu trng, v CHA dng ng em li chin thng cho dn Syria. ng l mt
dng s y quyn lc, nhng li mc bnh phong. Thu y, cc ton qun ca Syria i
t kch v bt c mt em gi ngi Israel em v lm n t cho v ca Naaman. Em
gi y ni vi b ch: i phi chi ng ch ca con gp c ng nh tin tri Samaria;
ng y s cha cho ng ch ca con ht bnh. (5:1-3)

C b l n t ca Naaman, mt ngi c uy quyn v c knh trng. ng khng nhng


l mt v tng li lc, ngi ch huy ti ba ca qun i Syria m cn l mt chin binh v
i. Nu c mt nhn s Syria th tn ng s ng u danh sch. Ch c mt im khuyt
trong l lch ca ng: ng b bnh phong. Vi ng, vic bt chp tai ch c c v gn
gi v tr ngi ch huy qun i chc hn ng phi c thin ngh khng ai snh kp.
C b ni: Ln u bc vo ngi nh ca ch nhn ti l Naaman, ti rt vui sng. Ti
ln ln Samaria, th x Israel. Sau ti b buc lm n l trong mt ngi nh xa l
trong mt vng t xa xi. Ti ch hc cch lm sao cho tt nht. May sao, b ch ti rt t
t, v b chm sc chng ti tht tt.

C b ni tip: ng ch ti th khc, khng phi l khng tt bng nhng cng khng


nim n. Ti ngh bnh ca ng nh hng n mi th. t nc ti, chc hn ng s b
rung b. t nc ng, ng c th tng th bc nhng mi ngi vn t chi ng. C l
l l do v sao ng c v hnh phc nht khi tham gia chin tranh, ni ng l mt chin
binh xut sc. Lc nh, ng thng khng chia s vi ai, v thng th bnh ng rt nng.
Tt c ngi hu u lo ngi v sc khe ca ng v chm sc ng.

C b tip tc: Ti cng mun gip ng ch nhng li cm thy v vng. Sau ti ny


ra mt kin. C v mi ngi s khng thch, v ti cng khng chc mi ngi c nghe ti
khng nhng ti quyt nh th. Ti k vi mi ngi v nh tin tri Elisha. ng tht s
l ngi ca Cha, v th ti bit ng c sc mnh cha lnh cho ch nhn ti.

MT HNH NG NH
C hu gi ang ni chuyn vi s t tin hon ton, nh th nhng g c lm l chuyn
hng ngy. Nhng khng phi vy. L ra c c th gi im lng v an ton khi lm mt ngi
v danh, nhng thay vo c ln ting ni vi phu nhn ca Naaman. qu l mt hnh
ng phi thng. Sau y l l do:

C hnh ng d mnh nh b
Nhiu ln chng ta coi nh nhng g c th lm bi chng ta ngh mnh qu nh hay bt
lc to ra mt s khc bit. Hy xem xt hon cnh ca c gi ny:

C l n l, ngi c a v thp nht trong x hi.


C l ngi ngoi lai, mt ngi Do Thi sng Syria.
C cn tr; ti sao mt nh lnh o y quyn lc li nghe theo c?
C l ph n sng trong nn vn ha trng nam.

Nu theo cc tiu chun ngy , c khng c g c - khng quyn lc, khng a v, khng
ti sn. Th duy nht c c l c tin v ngn l . Khi Cha ni vi Tng Paul vo
nhng th k sau: n sng ca Ta cho ngi ri, v quyn nng ca Ta c th hin
trn vn trong s yu ui. (2 Cor. 12:9).

C hnh ng d nhng g c lm l nh b
L mt thnh vin trong triu nh, Naaman tip cn vi nhng thy thuc gii nht
nc. Tt c mi ngi trong gia nh ng chc chn theo di ng th mi phng php
iu tr bnh phong. Khng mt phng php no c tc dng. So vi chng, nhng g c
hu gi lm hn l c v qu nh b. Xt cho cng, c khng th cha lnh cho Naaman cng
nh lm vi bt ni au cho ng. Tt c nhng g c c th lm l gi vi b ch, nhng c
khng cho hnh ng dng nh v ngha y ngn cn mnh. Thay v nn lng bi
nhng g khng th lm c, c lm nhng g c th.

C hnh ng d nguy c khng nh cht no


C gi mo him nhiu ln by t c tin ca mnh rng Cha c th cha lnh cho
Naaman. Nu ng n Israel cha lnh m khi v vn bnh tt th chc chn ng s trng
pht c. Tht ra khi ng c vua cho php ri Syria n Samaria, mo him khng ch
dnh cho c gi, m cn dnh cho ton x Israel. Khi nh vua x Israel nhn Naaman v
thy rng ng mong mun c cha tr, Ngi mt hy vng v r au bun. Ngi tin
rng vua Syria ang yu cu iu bt kh thi bt u mt cuc chin tranh vi nc
mnh. Nhng nh tin tri Elisha nghe tin Naaman n. Elisha bo v tng phi lm
nhng g. V khi Naaman nghe theo ch dn ca Elisha tm trn sng Jordan by ln th v
tng lnh ca Syria c cha lnh.

Kinh Thnh vit rng da ca Naaman hi phc vo ngy hm ; n trng nh da tr


em vy. Quan trng hn, c tin ca ng cng thay i. Vo giy pht , ng nhn ra rng
Cha l Cha, v ng tn sng Ngi cho n cui i. Mt con ngi nh b lm mt vic
nh b to nn mt thay i ln lao trong cuc i ng.

LI KHCH L T NGI TH N
Lc ny chng ta ang gn khn i. Trong nhng pht cui, c ni:

Nu bn mun to nn s thay i ln, hy t tin ln. Ch nhn ti nghe ti v


ti tin vo nhng g ti ni vi ng. Chng ta c mt v Cha tuyt vi, v khng
c g l Ngi khng th lm. Hy sng nh bn tin vo n.
Nu bn mun to nn s khc bit ln, hy l mt ngi ng tin. Ti s chng
bao gi c can m ni nu s phc v ca ti khng lm v ng ch hi lng.
Mi ngi lun ch vic bn sng th no hn l bn ni ra sao. Hy nh iu
khi bn mong mun ni v i sng ngi khc.
Nu bn mun to s khc bit ln, hy ni v nhu cu ca mi ngi. Ai cng
cn hy vng v gip - k c ngi c quyn lc nh ng ch ti y. V nu
nhng c nhn bn mun gip t c c tin, hy cho h mn c tin ca bn.
Nu bn mun to s khc bit ln, ng s khi lm mt vic g d l rt nh. Ch
c Cha mi bit mt hnh ng nh c th tc ng ln n u.

LI CU NGUYN CA NGI TH N DNH CHO CHNG TA


Ly Cha,
Xin Ngi ban cho nhng ngi bn con y s hiu bit rng khng ai l qu nh b
to nn mt khc bit ln vi Ngi, xin hy cho h can m h ni v lm nhng iu
nh b c th nh hng n cuc sng ca nhng ngi khc, v ban n sng cho
nhng ngi to ln c cuc sng c thay i bi nhng hnh ng nhn t nh b.

Amen

C cho tm bit v ni thm: Ti hy vng thi gian vi cc bn s to nn khc bit. Ti


bit cc bn s vui thch vi ngi tip theo. Ging c mm mi v c ni mt cch ranh
mnh: l c vua David. Sau c chy v khn i. l lc chng ti thy r mt
ngi khng cn l khng l tr thnh mt ngi khng l ca c tin. Ti nhn c gi
k diu, ngi mo him c tnh mng khi lm mt hnh ng nh cho mt ngi ngi
dn b xua ui v pht l. V ti t nhin nhn ra rng chng ta cha bao gi c c c
hi hi tn c. Ti on chng ta s khng bao gi bit c, nhng chng ta bit iu
ny: Mt hnh ng nh thc s c th to nn mt khc bit ln lao.

Hng dn tho lun v ngi th n


Thu y, cc ton qun ca Syria i t kch v bt c mt em gi ngi Israel em v
lm n t cho v ca Naaman. (2 Nh Vua 5:2)

Khi c hu gi quay li khn i, chng ta nhn ra thi gian vi c qu ngn ngi. Tm tr


ti ngp trn nhng cu hi dnh cho c. Phn tho lun ny cho chng ta c hi nghin
cu v thng ip ca c hu gi v suy ngm v nhng g hc c t c.

CU HI DNH CHO NGI TH N: C c ngc nhin khi Cha dng n c khng?

CU HI T SUY NGM: Bn c thy ngc nhin khng khi Cha s dng bn?

CU HI DNH CHO NGI TH N: C ly u ra s to bo ni chuyn vi ngi


n ng quan trng ny?

CU HI T SUY NGM: C ai bn cm thy ngi ngn khi chia s c tin cng khng?
CU HI DNH CHO NGI TH N: Khi no c pht trin lng tin mnh m ni u?

CU HI T SUY NGM: Nim tin v gi tr ca bn c ni bt trong nhng hon cnh


khc nhau khng?

CU HI DNH CHO NGI TH N: Ti sao mt ngi quan trng nh th li nghe c?

CU HI T SUY NGM: C iu g ng tin v cuc i bn khin nhng ngi khc


nghe theo? C nhng lnh vc no m bn thiu s ng tin cy. Nu nh vy, n hn ch
nh hng ca bn ln nhng ngi khc ra sao?

CU HI DNH CHO NGI TH N: C cm thy th no khi v tng lnh quay tr v


lnh ln?

CU HI T SUY NGM: Ai l ngi cui cng bn gip bng n lc ca mnh? Cm


gic th no khi bit mnh gip ngi ?
9
DAVID
Bn c th vt qua cc gii hn

m ngi khc t cho bn

David, c l hn bt k ai trn sn vn ng, l ngi ti mun chy cng nht. Ti theo


di ng khi ng tin gn chng ta. ng mc nh mt v vua vi o chong nhiu mu sc,
hng eo mt thanh kim nm ngc, u i vng min, nhng trong t th ca mt v
chin binh v i - hng mnh, thoi mi nhng lanh li v sn sng ng ph mi tnh
hung.

Ti t hi liu v vua v i ca x Israel ny s ni g vi chng ta. ng c ni v nhng


trn thng m ng ch huy khng? ng c chia s v s c n khi trn vua Saul khng? C
l ng s ni vi chng ta rng ng s m rng lnh th Israel nh th no, hoc l ng cm
thy ra sao khi vit thnh vnh. ng l ngi rt hp Cha. V vy bt k li ni no pht
ra t ming ng u nh chu ngc vy.

Khi ng li gn hn, chng ta c th thy ng c i mt ca mt ngi chng kin


nhiu ni au, bun phin v cht chc nhng trng ng khng c v au kh hay nhc
nhn. V mt ng nim n. ng chy cng chng ti mt cch d dng. V ri nh v ch
ca nhng nh v ch, nh vua ca cc v vua ni rng: Bn c th vt qua nhng gii
hn m ngi khc p t ln bn.

TIM NNG G?
Khi ngh v David, chng ta khng lp tc ngh v nhng gii hn. y c mt ngi
n ng gt hi c thnh cng v i. ng l mt chin binh v i v l v vua v i nht.
Tuy nhin c rt nhiu ngi khng nhn thy tim nng ca ng. Khi cn l mt chng trai,
ng trng khng ging mt chin binh hay mt v vua. L ngi tr tui nht trong gia nh
v khi vn l mt a tr, ng khng c nhng ngi xung quanh nhn nhn. Nhng trn
chin v i nht ca David trong nhng nm trai tr khng phi l chng li gu, s t khi
bo v n cu ca cha. Tr ngi ln nht ca ng n t nhng ngi c gng p t
nhng gii hn ln ng. Hy xem ngi khc nhn nhn v i x vi David ra sao:

Jesse ngh David khng c kh nng lm vua


Bn c phi l ngi cm nhn ni au khi cha m khng tin vo mnh? David bit ni
au . ng Jesse, cha ca David, tr nn ho hng khi bit nh tin tri Samuel s n ch
nh mt trong s nhng ngi con ca ng s tr thnh v vua tip theo ca Israel. ng
chc chn ni chuyn vi v ng hng gi, xem xt nhng phm cht ca tng ngi
con. C l m h khng th ng v ngh v chuyn . H bn khon Cha s chn a
con no?

Khi Samuel ti nh ng Jesse ch nh mt trong s cc cu b, Jesse cho xp hng


nhng ngi m ng cho rng c kh nng tr thnh vua, mi ngi con trai tr David.
Jesse khng mng gi David ang ngoi ng v. u tin, nh tin tri cng ngh nh
Jesse. ng nh gi nhng cu con trai da theo vic h trng ging mt v vua n u.
Nhng Cha c th g khc trong tm tr. Kinh Thnh c ghi:
Khi chng n, Samuel thy Eliab, bn thm rng: Qu hn, k chu xc du ca c
Cha ang trc mt Ngi. Nhng CHA phn cng Samuel rng: Ch xem v b
dng v hnh vc cao ln ca n, v ta b n. c Cha chng xem iu g loi ngi
xem; loi ngi xem b ngoi, nhng c Cha nhn thy trong lng. (1 Samuel 16:6-
7)

Jesse cho 7 ngi con diu qua Samuel, nhng Cha khng chn ai c. Ngi mun
David, ngi c mt tri tim. Phi chng chng ta ang yn lng khi bit Cha xem xt gi
tr chng ta bi ta thc s l ai cho d gia nh ta khng nh gi ta nh vy.

Cc anh ca David ngh ng khng c kh nng lm mt chin binh


David cng nhn c nhng li bc b kh nng tng t t nhng ngi anh ca
mnh. Khi Israel c chin tranh vi ngi Philistines, ba ngi anh ca David tr thnh lnh
trong qun i Israel. David b b li nh chm sc n gia cm ca cha. V khi Jesse c
David ln tri qun tip t lng thc cho cc anh v em tin v th cc anh lng m
ng c bit khi David by t mong mun tham gia chin u chng li Goliath trong khi
mi lnh trng u khip s hn ta. Kinh Thnh ni rng anh ca ng l Eliab ni gin ni:
C sao ngi n y? Ngi b t con chin ca chng ta trong ng vng cho ai? Tao bit
tnh kiu ngo v s c c ca lng ngi. y ng xem tranh chin nn ngi mi n.
(1 Samuel 17:28). Cc anh ca ng xem ng chng khc g cu b chy vic, nhng ng thc
s l mt ngi mang s mnh.

Vua Saul ngh David khng c kh nng v ch


Khi vua Saul nghe tin c ngi trong tri sn sng chin u vi Goliath, Ngi cho gi
ngi y n. ng hn ang mong i gp mt cu chin binh tc hoa rm gip mt vi
g chin binh cao to ca Philistine. Cng l ngi i vo nhng ch l cu b chn cu vi
cu ni: Xin ng ai ng lng v tn y. Xin ngi cho ti t ngi c ra chin u vi tn
Philistines y. Li p ca vua Saul cho thy s hoi nghi ca ng. ng ni vi David:
Ngi chng th i u ch cng ngi Philistine kia, v ngi ch l mt a, con tr cn
hn l mt tay chin s t thu cn th. (1 Samuel 17:32-33).

Vua Saul cho rng David chng th ginh chin thng v ng cng cha a ra c k
hoch g. b sung cho nhng g nh vua cho rng l thiu st ca David, vua Saul cho
David mc b o gip hong gia. (Ti sao khng vua Saul khng dng n cho bt c th
g!) Nhng tt nhin, b o gip dnh cho mt chin binh cao to v trng thnh nh vua
Saul th chng th no va vi mt cu b nh David, v ng ci n ra. David khng cho
php vua Saul ngn cn ng v ng khng c nh mong i ca nh vua. ng, vi con
ngi chnh mnh, i ra i mt vi Goliath.

Goliath khng ngh David c kh nng chng li mnh


David b xc phm ln cui cng khi Goliath nhn ng tin vo trn chin. G khng l
nhn cu b chn cu v phn ng mt cch tiu cc. Kinh Thnh ghi rng:
Tn Philistines ni vi David: B ta l ch sao m ngi cm gy n vi ta? Ri tn
Philistines nhn danh cc thn ca hn m nguyn ra David. on tn Philistines ni
vi David: Hy li y ta bin thn xc ca ngi thnh thc n cho chim tri v
th ng. (1 Samuel 17:43-44).

Goliath khinh thng David v tin rng thng nhc ny cn khng ng c chn ct, v
cng vi nhng li x v y, hn tn cng chng trai.

Bn c th d dng xc nh c tm c ca mt ngi qua s lng phe i lp


chng i ngi . David i mt vi mt k i lp khng l. Ai cng ni David khng c
kh nng, nhng ng c th:

Vt qua gia nh ng (gii hn v mi quan h)


Vt qua vua Saul (gii hn v s lnh o)
Vt qua Goliath (gii hn v s thin ngh)

ng nm b mi gii hn ngi khc p t ln mnh v git cht Goliath. Vi vic ,


ng xa b nhng gii hn ca qun i Israel v h nh tan qun ca ngi
Philistines. Chin thng ca ng tr thnh chin thng ca ton x.

LI KHCH L T DAVID
Khi chng ta chy quanh ng ua, ti ngh v cu b David, v ngay c ng mt ngi
hp Cha, ln ln tr thnh mt v vua v i cng phi bt u t con s khng,
chng c g ngoi hy vng v tim nng. Ti nhanh chng thot ra khi nhng suy ngh phn
nh mong mun chia s nhng li khch l ny ca David vi chng ta:

Nhng gii hn khng hn ch chng ta tr phi chng ta cho chng lm vy.


Cha ti, cc anh ti, v c ch huy ca ti u cho rng ti khng c kh nng g.
Nhng thc t, ti l ngi c kh nng nht; ti c kh nng ca Cha. Khi cn
tr, ti c th vn ln bt chp nhng phn ng tiu cc ca mi ngi v c s
tr gip ca Cha. Ti khng bao gi qun ci ngy Samuel ch nh ti. T hm
, Thnh linh ca cha n vi ti thng qua sc mnh. V ti nhn ra Cha c
th tng sc mnh cho ti vt ln nhng gii hn m cuc sng v nhng
ngi khc c p t ln ti. Hi bn ti, Cha cng c th lm iu cho bn!
ng c gng tr thnh mt ai khi nhng ngi khc p t nhng gii hn
ln bn. Khi Saul thy c ti s i nh Goliath, ngi c gng khoc o gip
ca ngi ln ngi ti. ng mun ti tn cng k ch nh ng tng lm. Ti
mc o gip v ngi da ti, nhng ng nhin n khng va. Lc , ti nhn
ra Cha khng mun ngi thay th Saul, ngi thay th; Ngi mun ti!
Cha s khng bao gi cho bn chu trch nhim vi nhng mn qu khng
phi ca bn hay nhng mn qu Ngi khng ban tng bn. Ngi mun bn hy
l chnh mnh!
Khi vt qua cc gii hn, bn c th gip nhng ngi khc lm iu tng t.
Ngy m ti gip mt vi Goliath, ti ch ngh n vic nh bi hn. Ti cha
bao gi bit rng chin thng ca mnh tr thnh chin thng ca Israel. Giy
pht Goliath ng xung, qun i Israel tin ln. Ni khip s v e da ca h
chuyn thnh dng kh v s hng hi. Ngy hm ti hc c bi hc
lnh o ln lao nht: Mi ngi noi theo ngi ch huy ca h. Vo lc ti
t c nhiu thnh tu hn bt k ai ngi dn ca ti cng vy!

LI CU NGUYN CA DAVID DNH CHO CHNG TA


Ly Cha,

Xin Ngi gip cc bn con nhn thy bn thn nh Ngi nhn thy h, ch khng nh
nhng ngi khc, tp trung vo vic c th t c thnh tu cng Ngi v cng khng
phi vic khng t c thnh tu m khng c Ngi, v vt qua nhng gii hn ngi
khc p t cho h h c th gip ngi khc vt qua gii hn ca mnh.

Amen
Khi David cu nguyn xong, ti t hi liu c ai c th khch l v ng vin ti nhiu hn
chn ngi dnh thi gian chy mt vng ua vi ti chng? Chc chn ti chy cng
v lng nghe ngi gii nht trong s nhng ngi gii nht. Ti cm n David cu
nguyn, v ng ni iu cui cng trc khi i: Ti bit bn s c ngi cui cng ng
hnh cng bn khch l, bi v hn bt k mt ai trong i ti, ngi y ng vin ti. Tt
nhin l Jonathan!

Hng dn tho lun v David


David p cng ngi Philistines rng: Ngi cm gm, gio, lao m n cng ta; cn
ta, ta nhn danh c Cha vn binh m n, tc l c Cha Tri ca o binh Israel,
m ngi s nhc. (1 Samuel 17:45).

Khi David quay tr li khn i, chng ta nhn ra thi gian c vi ng tht t i. Tm tr


ti ngp trn nhng iu mun hi ng. Phn tho lun ny cho chng ta c hi nghin cu
v thng ip ca David v suy ngm v nhng g hc c t ng.

CU HI DNH CHO DAVID: Lm th no ng vt qua c nhng gii hn m gia nh


p t ln ng?

CU HI T SUY NGM: Nhng gii hn no m ngi khc p t ln bn? Bn s


vt qua c chng ch? Nu c th bng cch no?

CU HI DNH CHO DAVID: T u m ng hc cch tin tng Cha thay v tin vo chic
o gip ca Saul?
CU HI T SUY NGM: Khi i mt vi thch thc, bn da vo c tin hay da vo
kh nng ca mnh?

CU HI DNH CHO DAVID: Nh tin tri Samuel ti nh ca Jesse mang n cho ng


mt bc t ph ng khng? Ngy ng c khc so vi by gi khng?

CU HI T SUY NGM: C bc t ph no trong cuc i khin bn sng mt mc


cao hn khng?

CU HI DNH CHO DAVID: ng c nhn ra rng chin thng ca mnh s mang n


chin thng cho nhng ngi khc khng?

CU HI T SUY NGM: Bn c th ch ra nhng thi im t ph trong cuc i thc


y ngi khc thnh cng khng?

CU HI DNH CHO DAVID: Trong nhiu nm ng c gng kin nhn ch i tr


thnh vua x Israel. Vic c kh khng?

CU HI T SUY NGM: Bn kin nhn ch i iu Cha ha ban cho nh th no?


10
JONATHAN
Tip thm sc mnh cho mt v lnh o

v cu mt quc gia

David chng ti li v quay tr li khn i. Ni c nhng ngi khng l khc ca


c tin ln lt vt qua nhau, David dng li mt lt v m chm ly Jonathan. Ri
David bin mt vo khn i v Jonathan bc ra cho chng ta. Chng ta va dnh thi
gian cho v vua v i ca Israel. Lc ny chng ta s chy cng ngi lm nn v vua y.

Jonathan ni: Hi cc bn ca ti, bn sng trong thi i ngi ta phi chin thng
bng mi gi v ngi s mt phi c tn vinh l ngi c nhn c. Nhng cu trong
sch Chm Ngn l ra c th c vit cho n ngy hm nay: Ai cng cho mnh l ngi
trung thnh, Nhng c my ngi l tht s ng tin? (Chm Ngn 20:6). Ngi ta dng
nh qun ngha ca vic phc v ngi khc hoc biu hin lng trung thnh. Trong
thi i nh vy, nhng g ti s ni vi cc bn tr nn quan trng gp i: Tng cng
sc mnh mt nh lnh o v cu c mt quc gia.

Jonathan c tin cy khng ging bt k ai trong Kinh Thnh c th a ra mt


thng ip nh vy. Trong khi nhng ngi khc trong cuc i David c dm ng xung
bng cch p t cc gii hn ln ng th Jonathan li lm ngc li. ng nng David ln cao
v tng cng sc mnh cho ng ng c th i mt vi th thch v nh bi nhng k
n p.

NHNG NGI BN TRONG I


Hai ngi n ng sm tr thnh bn ca nhau sau khi David git cht Goliath. Kinh
Thnh vit rng:
Sau khi David tr li Saul, tm hn ca Jonathan gn b vi tm hn ca David.
Jonathan yu thng David nh chnh mnh. Hm , Saul gi chng li v khng cho
chng v nh cha chng na. By gi, Jonathan lp mt giao c vi David, v ng yu
thng chng nh chnh mnh. Jonathan ci o chng ang mc, tng David, cng vi
b binh gip, lun c gm, cung, v ai tht lng. (1 Samuel 18:1-4).

T khi , Jonathan sn sng lm bt c iu g gip David, v iu l tt v David


cn c gip rt nhiu.

David c mang ra khi khu vc an nhn. Ngy m David git Goliath thay
i cuc i ng. ng t mt cu b v danh tr thnh mt v anh hng, t mt
ngi chn cu tr thnh mt v lnh o.
c vua Saul ghen ght David v khng ngng tm cch hm hi ng. c vua ni
gin khi ngi dn ht rng: Saul git hng ngn, cn David git hng vn!
Cuc i David ging nh mt chic tu ln cm xc. Pht ny David cn ang
lnh o qun i Israel th pht sau ng ang trn trnh cng i qun y v
Saul dn qun c tm git ng.
David i mt vi nhiu thch thc ln. David thng qu sc. Nhng nhim v
c vua giao ph tht kh, m k vng ca ngi dn th cao. Thiu s gip ,
ng kh c th tn ti.

V vy, ti mi bc ngot, Jonathan li gip David. V l iu to nn s khc bit cho


David, cho t nc v cho ngi dn.

SC MNH CA BC TRANH TON CNH


iu g khch l Jonathan thc y v phc v David? Xt cho cng, Jonathan l hong t
x Israel v l ngi hp php k tha ngai vng. Nhng t giy pht u gp David,
Jonathan thy c kh nng ca David (khng nh vua Saul, cc anh ca David hay
thm ch cha ca David). Jonathan thy c bc tranh ton cnh.

T duy nhn xa trng rng ca Jonathan cho php ng nhn thy bn


thn t quan im ng n
Li th ln u tin ca vic nhn thy bc tranh ton cnh l c th nh gi bn thn
mt cch thc t. Nu nh gi qu cao gi tr bn thn th bn c th lm nhng vic ch
nui dng ci ti ca mnh. Nu bn nh gi qu thp gi tr bn thn, bn c th nht ch
v b b nhng vic c th lm. Nhng bc tranh ton cnh cho bn mt ci nhn ng n
v bn thn. Khi Jonathan nhn thy David sau khi ng git cht Goliath, hong t nhn ra
David c kh nng lm mt nh lnh o hn l cha ca mnh. V Jonathan nhn ra c vua
khng cn l ngi tt nht tr v t nc.

T duy nhn xa trng rng ca Jonathan cho php ng nhn nhng


ngi khc t quan im ng n
Jonathan nhn bn thn mt cch thc t, ng t do i x vi mi ngi theo cch h
xng ng nhn c. iu c ngha l bo v mng sng cho David v phc v ng.
Jonathan bit rng vic gip David s c li cho nc mnh hn l t xng bn thn
l nh lnh o tng lai ca Israel. V trong khi vua Saul, cha ng, tip tc c gng gy ra
cc tnh hung loi tr David nh mt mi e da vi ng th Jonathan li gng sc gip
bn mnh. ng u t thi gian v cng sc cho thnh cng ca David mt cch c chin
lc.

T duy nhn xa trng rng ca Jonathan cho php ng nhng iu ng


n t quan im ca Cha
Thng th tham vng ca c nhn chng ta lm vn c nhng g Cha phn cho cuc
i chng ta. Nhng vic Jonathan nm c bc tranh ton cnh gip ng hiu c
mong mun ca Cha. Tuy vic khng lm li cho c nhn Jonathan nhng ng vng
li Cha v khng than vn v quyn li ca mnh. Jonathan t b tng lai ca mnh
trn ngai vng phng s cho mt ngi xng ng, ngi s ln ngi. Kt qu ra sao?
Triu i ca David v i nht trong lch s. V Jonathan c s gn b vi tng lai ca
David nn cui cng ng cu c x Israel khi s hy dit.
LI KHCH L T JONATHAN
Trc khi ti bit c iu , chng ua ca chng ti kt thc. Khi chng ti chm
n vch ch cui cng ca cuc ua, Jonathan ni:

Ch khi nhn thy iu g l quan trng, bn mi sn lng lm nhng vic dng


nh khng quan trng. Ti khng phng s David v bn thn thiu kh nng.
Ti phng s ng v ng c kh nng ln hn ti. Khi ti nhn li cuc i mnh,
nim vui ln nht ca ti l gip David ln ngi thnh cng. Hy nh rng, mt
nhiu ngi to-ra-vua to nn mt v vua!
Mi khi bn gp nhng ngi c tim nng, bn phi la chn. Bn c th lm
h tn thng hoc gip h. Cha ti chn cch lm tn thng David.
Chuyn g s xy ra nu cha gip David? c vua s dnh thi gian vo vic hu
ch thay v nhng vic tiu cc. t nc s thng nht thay v b chia r. Mi
quan h ca ti vi cha s c ci thin rt nhiu. V Cha s tip tc ban
phc lnh cho s lnh o ca cha. Gia ti lnh o s c trao truyn cho
David. Nhng bun thay, cui cng th cha khng lm tn thng David m
lm thng chnh mnh.
L mt ngi tr gip, bn gp phn trng s thnh cng ca v lnh o ca
bn. Khi bn gip mt nh lnh o, bn gp phn vo bt k th g h t c.
Khi gip bn David ca ti, ti bit mnh ang phng s Cha, v bt k li
ch no m t nc Israel nhn c u c phn ng gp bng cng sc ca
ti. iu ny cng ng vi bn na. Bn khng cn phi ra tin tuyn ng
gp bng chin thng hay gy mt nh hng ln. Tng cng sc mnh nh
lnh o ca bn v bn c th gip c t nc.

LI CU NGUYN CA JONATHAN DNH CHO CHNG TA


Ly v Thy v c Vua ti cao,
Xin hy tng cng sc mnh cho nhng ngi bn ca con h nhn thy bc tranh
ton cnh h bit ch ng ca mnh v vui mng gp phn vo mt vic g v i,
nui dng thi ng n v kh nng v thnh cng ca ngi khc, v c tm lng
ca mt ngi y t c c nim vui ln lao trong vic gia tng gi tr ca cc nh
lnh o.

Amen

Ti c nhng li ca Jonathan khch l. T kinh nghim ring ca bn thn trong vic


ging dy v k nng lnh o, ti bit rng mi ngi thng ngh rng cc nh lnh o l
ngi c lp. Nhng cng vic vi cc nh lnh o dy ti rng nhu cu ln nht trong
cuc i ca mt nh lnh o l vic c mt ngi nh Jonathan bn mnh.

Khi chng ta i n cui ng ua, Jonathan dng chng ta li. V chng ta nhn thy
tt c mi ngi trong khn i - hng nghn ngi ang ng dy. V h ang v tay c v
cho bn v ti. Ting c v vang rn nh sm! Jonathan ni: Gi th ti s quay li khn i,
v ch ca mnh cng nhng ngi khc. Chng ti c mong mun khch l bn t tn
y lng. Khi no bn thy mt mi, hy ngh v chng ti. Khi no bn ng, hy ng dy,
bit rng chng ti ang c v cho bn . V mi khi bn chin thng, hy bit rng mi
ngi trn thin ng u ang chia vui vi bn.

ng tip tc: Nhng cn mt iu na ti phi cho bn bit. Bn khng cn phi ch cho


n lc bn ngi gia chng ti c v cho nhng ngi chy ua. Hy tng cng sc
mnh cho nhng ngi khc khi bn gp h trn ng. Hy nng h dy khi h ng, gip
h chy tt hn v vt qua nhng g chng ti dy bn. V bn b chy cuc ua nh
sn trc mt bn, nhn vo Cha Jesus, ngi m ra v cng l ngi chm dt c tin
trong bn, cho bn ng tr nn mt mi v chn nn trong tm hn mnh.

Ri Jonathan i ln khn i v v ch ngi cnh David. Trong vi pht, chng ti ch m


mnh vo cnh tng v lng nghe ting c v vang rn. V sau chng ti bit n lc
chy. Vi nhng li c v vn cn vang ln, chng ti ri sn vn ng, c trang b
tt hn tip tc chy vo mt ngy khc.

Hng dn tho lun v Jonathan


By gi, Jonathan lp mt giao c vi David, v ng yu thng chng nh chnh mnh.
Jonathan ci o chng ang mc, tng David, cng vi b binh gip, lun c gm, cung,
v ai tht lng. (1 Samuel 18:3-4).

Khi Jonathan quay tr li khn i, chng ta nhn ra thi gian vi ng tht qu ngn ngi.
Tm tr chng ti ngp trn nhng iu mun hi ng. Phn tho lun ny mang n cho
chng ta mt c hi nghin cu thng ip ca Jonathan v suy ngm v nhng g hc
c t ng.

CU HI DNH CHO JONATHAN: ng nhn thy tim nng ca David v quyt nh tr


thnh mt ngi bn trung thnh ca David khi no?

CU HI T SUY NGM: Bn c nhn thy tim nng ca ngi khc khng?

CU HI DNH CHO JONATHAN: C kh khng khi t b quyn li lm mt v vua tng


lai phc v David?

CU HI T SUY NGM: Bn c thng t b quyn li ca mnh phc v ngi khc


khng? C ln no m vic kh khng?

CU HI DNH CHO JONATHAN: ng c thy ti lnh o ca David tuyt hn ng


khng? Vic nh gi c kh khng?
CU HI T SUY NGM: Bn c nhn nhn bn thn v ngi khc mt cch thc t
khng? Khi no c ngi ti nng hn bn, bn cm thy th no v h? Bn c vui v phc
v h khng?

CU HI DNH CHO JONATHAN: Kh khn th no khi ng gia cha ng l Saul v


David?

CU HI T SUY NGM: Bn c thng ng gia bn b v gia nh khng? Bn gii


quyt tnh hung ny ra sao?

CU HI DNH CHO JONATHAN: David l v vua v i nht ca Israel. ng c cm thy


mnh l mt phn trong thnh cng ca David khng?

CU HI T SUY NGM: Khi bn gip nhng ngi khc v h thnh cng, bn c cm


thy mnh l mt phn trong thnh cng ca h khng? Bn c nng mt ai ln mt mc
cao hn khng?

Tm hiu thm v
Nhng ngi khng l ca c tin
tm hiu thm v nhng nh lnh o trong Kinh Thnh c nhc n trong cun
sch ng hnh cng v nhn, mi cc bn c cc on trch trong Kinh THnh sau:
SCH C TIN
HEBREWS 11:1-40
NOAH
SNG TH K 6:1-10:32
ESTHER
ESTHER 1:1-1
JOSEPH
SNG TH K 35:16-26 v 37:1-50:26
MOSES
XUT HNH K 1:1 cho n
PHC TRUYN LUT L 34:12
REBEKAH
SNG TH K 24:1-67
ABRAHAM
SNG TH K 11:27-25:11
NEHEMIAH
NEHEMIAH 1:1-13:31
NGI TH N
2 CC VUA 5:1-27
DAVID
1 SAMUEL 16:1-1, CC VUA 2:12, v
1 S K 11:1-29:30
JONATHAN
1 SAMUEL 14:1-46, 20:1-42, v 31:1-13