You are on page 1of 567

JOHN C.

MAXWELL

HNH TRNH TI THNH CNG

V Ngh Linh dch


CNG JOHN C. MAXWELL CHINH
PHC THNH CNG

John C. Maxwell l mt guru, mt din


gi bc thy ng thi l mt tc gi ni
ting chuyn vit v ngh thut lnh o
vi hn 16 triu bn sch bn ra trn
ton th gii. Cng vi cng ty INJOY
v EQUIP ca mnh, John C. Maxwell
o to cho trn hai triu nh lnh o
trn ton th gii. Hng nm, ng c
mi ti ni chuyn ti cc cng ty hng
u trong danh sch Fortune 500, vi
nhiu nh lnh o chnh ph trn th
gii v nhng t chc nh Hc vin
Qun s Hoa K West Point.
L mt trong 25 tc gi v ngh s ni
ting nht trn website sch trc tuyn
ni ting Amazon.com, cc sch ca
John C. Maxwell c nh gi rt cao
v lin tc xp trong danh sch best-
seller ca cc tp ch hng u th gii
nh: New York Times, Wall Street
Journal, Business Week, Cc cun
sch ca ng c dch v bn hn
16 triu bn ti nhiu quc gia.
Ti Vit Nam, sau thnh cng ca mt
s cun sch nh: Pht trin k nng
lnh o (Developing the Leader Within
You), 21 nguyn tc vng ca ngh
thut lnh o (21 Irrefutable Laws of
Leadership), Nh lnh o 3600 (3600
Leader), Tinh hoa lnh o (Leadership
Gold)..., Alpha Books tip tc xut bn
v gii thiu n bn c cc cun sch
gi tr khc ca ng. Trong cc cun sch
ny, John Maxwell chia s thm vi c
gi nhng b quyt khng ngng hon
thin bn thn v tin trin trn con
ng tr thnh nh lnh o xut sc.
t c iu ny, bn khng ch cn
phong thi lnh o, nng lc chuyn
mn m cn phi thu hiu ngh thut thu
ht v khin mi ngi mun i theo
(Thut c nhn tm). Kht vng hng
ti thnh cng ca mi ngi khng th
thc hin nu thiu lng kin tr, xc nh
ng mc tiu v mang theo hnh trang
cn thit, bi v, mi thnh cng chnh l
mt cuc hnh trnh (Hnh trnh ti
thnh cng). V khi tp hp c
mi ngi quanh mnh, t r mc tiu
ri th mt yu t khng th thiu trong
thnh cng ca mt nh lnh o chnh l
kh nng lm vic nhm (17 nguyn tc
vng trong lm vic nhm).
Vi vai tr l Trung tm pht trin o
to qun l, ITD Vit Nam tin tng rng
tc phm v t tng ca ng s gip
cc nh lnh o qun l ni ring v
mi ngi ni chung hon thin v thnh
cng hn.
Xin trn trng gii thiu cng c gi.
ITD Vit Nam v Alpha Books
LI NI U

Ti nhn thy hu ht mi ngi u


th ng trc nhng g xy ra trong
cuc sng. Ch rt t ngi t quyt nh
c nhng iu din ra trong cuc sng
ca bn thn. Ch duy tr cuc sng thi
th cha . Trong cun sch ny, John
C. Maxwell s chia s vi chng ta mt
s kinh nghim hu ch c th tc
ng nhiu hn ti cuc sng thay v
cuc sng tri qua v v. Ngoi nhng
cng vic quan trng v y cm hng,
John Maxwell lm vic trong nh th
mt qung thi gian nhn thy rng
c rt nhiu ngi ang tm kim mt
bn k hoch chi tit thnh cng trong
cuc sng. Trong nhng trang sch tip
theo, chng ta s c thy s hiu bit
su sc v uyn thm ca nh lnh o
ti ba ny.
Trong cun tiu thuyt ni ting The
Accidental Tourist (V khch tnh c) tc
gi Anne Tyler k v mt cp v
chng c con trai duy nht b st hi. S
kin ny nh hng rt ln n cuc
sng ca hai v chng h, khin h cng
ngy cng tr nn xa cch. Cui cng, h
phi ly hn. Ngi v v cng tc
gin v ni vi chng: Sut cuc i
mnh, anh ch l mt k bung xui.
Ngi chng lng im trong giy lt v
nh nhng p li, dng nh l cho
chnh mnh hn l cho ngi v: Ti
khng bung xui. Ti ch l k cam
chu.
Chng ti nhn thy c rt nhiu ngi
cng c cm nhn nh th v cuc sng.
Nhng g trong cun sch ny chnh l
bn k hoch chi tit cho cuc hnh trnh
tm kim thnh cng ca chnh tc gi.
Nhng k hoch ca John c trnh by
r rng v to cm hng cho bn trong
qu trnh thc hin c m ca mnh.
Ti tin rng sc mnh ln nht trn th
gii ny chnh l sc mnh ca t tng.
Nu c m ca bn c Cha tri ban
cho, bn ch cn s dng sc mnh huyn
b ca n l c th chinh phc c
nhng mc tiu kh khn. John Maxwell
s ch cho chng ta thy cch thc
thc hin c iu .
Trc ht, phi thy c c m,
mc ch sng v cc mc tiu ca mnh.
Sau , bn s trng thnh cng c
m v khai thc ti a tim nng ca
mnh. Trong qu trnh , hy tc ng
tch cc ti cuc sng ca ngi khc,
nhng ngi s bt u khm ph ra sc
mnh ca c m v nhng k hoch chi
tit i n thnh cng trong cuc
sng.
Ti tin, vi cun sch cha ng tm
huyt ca mt mc s v i, bn s c
c nhng bc ngot trong cuc i,
nhng bc ngot s m ra cho bn con
ng i ti thnh cng. s l nhng
bc ngot gip bn thot khi s yu
ui tr nn lc quan v chin thng.
N s gip bn i t thnh cng ny ti
thnh cng khc, thm ch s t ti
nhng thnh qu cao hn mc bn tng
mong i. Nhng nguyn tc cho cuc
hnh trnh tm kim thnh cng u
y. Hy c, hy tin v hy p dng
chng, bn s thy c s hiu qu ca
nhng nguyn tc .
ROBERT H. SCHULLER
Nh th ln Crystal, Garden Grove,
California
1. XC NH CH N
CA CUC HNH TRNH

Vi nm trc, tp ch Success (Thnh


cng) c ng mt bi nghin cu v
quan nim th no l thnh cng. Nhng
cu tr li tp trung ch yu vo 12
phm tr chnh, trong yu t sc khe
c xp v tr u tin. 85% s ngi
c hi ng nht sc khe vi thnh
cng. Tuy nhin, trn thc t, sc khe l
yu t quan trng nhng khng phi l
yu t duy nht lm nn thnh cng.
Nu khng bit thnh cng l g th lm
sao bn c th t ti n. Do , ti
mun gip cc bn c c mt nh
ngha chnh xc v thnh cng: Thnh
cng l mt cuc hnh trnh.
Cu chuyn sau y s minh ha cho
nh ngha trn. Vi nm trc, ti thuyt
trnh vi cng nhn ca Tp on INJOY
(do ti sng lp t nm 1985) v vai tr
lnh o v s pht trin c nhn. Trong
bui thuyt trnh , ti thng bo v
vic chuyn tr s cng ty t San Diego,
California ti Atlanta, bang Georgia vo
nm ti.
Xt nhiu gc , y qu l mt
quyt nh kh khn. i vi c nhn v
gia nh ti, San Diego l ni chng ti
gn b sut mt qung thi gian di
v chng ti yu qu ni y. Vn
chuyn a im cng ty c Dick
Peterson, Ch tch ca INJOY lc v
ti cn nhc rt nhiu. Chng ti u
hiu, c th tin ln mt nc pht trin
mi, th khng ch cng ty m mi c
nhn u cn phi thay i. Do , quyt
nh cui cng c a ra l chuyn
tr s ca cng ty n mt a im mi.
V Atlanta l ni m bo nht c v
tnh chuyn nghip, tnh kinh t v mt
hu cn.
Mi quan tm ln nht ca chng ti
khi l v nhng ngi lm vic trong
cng ty INJOY. Chng ti khng bit h
s phn ng nh th no trc quyt nh
ny. San Diego l mt trong nhng thnh
ph p nht nc M v thi tit y
rt l tng, rt nhiu cng nhn ca
chng ti sng y v c bit bao th
nu gi h li. Khi ti chun b thng
bo vi cc nhn vin, khng kh trong
phng tr nn kh n .
Ti bt u ku gi: Tt c cc bn
hy ch , ti mun thng bo mt thng
tin quan trng, chng ta s chuyn cng
ty ti Atlanta trong vng mt nm ti.
Ti thy r cc phn ng ca h. H b
sc v chong vng khi nghe thng tin
ny.
Ti v Dick Peterson phi mt khong
50 pht gii thch l do ca vic
chuyn tr s, phn tch thng tin v tnh
hnh Atlanta, ng thi cho h xem
cun bng v phng thng mi .
Chng ti ni rng, nu bt c ai sn
sng ti Atlanta, th s c b tr vic
lm . Tip , chng ti gii thiu
hai nhn vin t phng kinh doanh bt
ng sn ti Atlanta gii p cc thc
mc.
SN SNG CHO CUC HNH
TRNH
Chng ti khng bit s gp phn ng
nh th no t pha cc nhn vin. Chng
ti a ra mt quyt nh c th lm
thay i hon ton cuc sng ca h. Tuy
nhin, tht ngc nhin l c ti 90% nhn
vin quyt nh s n Atlanta hoc ang
cn nhc vic . H sn sng cho
mt chuyn i.
iu khin ti phi suy ngh. Ti
sao rt nhiu ngi sn sng ra i, b li
sau lng nhng g thn thuc nht, ri b
gia nh, bn b ti vng t mi?
Ti tng kt c bn nguyn nhn
chnh:
1. Chng ti gip h hnh dung r
rng v ni h s n
Khi ti ni chuyn vi cc nhn vin,
chng ti v ra trc mt h c mt
tng lai ti sng Atlanta. s l
mt mi trng lm vic nng ng, cht
lng cuc sng c nng cao v c
th nm bt c nhiu c hi pht trin.
H thy r tt c nhng iu , hiu
nhng li ch m chnh h v c cng ty
s c c khi chuyn ti a im mi.
2. Gii p nghi vn
Vin cnh v cuc hnh trnh lm nhiu
ngi cm thy bt an v khin h t ra
nhiu nghi vn. H mun bit tr s mi
u? Trng hc Atlanta nh th
no? Th trng nh t ra sao? Vn ha
nh th no v c nhiu cc im
vui chi gii tr khng? v.v... Ch trong
bui hp u tin, chng ti gii p
hu ht cc cu hi .
3. H c kinh nghim thnh cng
trong cuc sng
L mt cng ty, INJOY c kinh nghim
t c thnh cng v cc c nhn
trong cng ty cng vy. H l nhng
ngi lm nn thnh cng ca cng ty v
cng l nhng ngi tha hng thnh
qu . H thc c mc ch ca
nhng vic mnh lm. H t pht trin
bn thn v gip ln nhau.
4. H mun tip tc mt cuc sng c
ngha
Mt vi tun trc khi thng bo v
vic chuyn a im ca cng ty, ti
c nghe Patty Knoll, mt nhn vin
ca cng ty ni rng, Ti thch lm vic
cho INJOY v gip nhng ngi
khc. Ti cha bao gi ngh s lm vic
cho cng ty khc. Khi mt ai nm
tri cm gic thnh cng v nhn ra
ngha ca s n lc th ngi s
khng bao gi qun v khng bao gi
mun t b vic vn ti thnh cng.
To s khc bit trong cuc sng ca
nhng ngi xung quanh s lm thay i
thi v cuc sng v v th ca ngi
.
C th bn s t nh: Tuyt tht! Tht
l tt khi cc nhn vin ca bn u ti
Georgia. Nhng iu th c ngha g
vi ti. Ti khng n Atlanta! Vy th
thnh cng ca ti s l g?
S tht l bn khng n Atlanta m
bn ang chun b cho cuc hnh trnh
tm kim thnh cng. Cuc hnh trnh
l mt chng ng di. thc hin n,
cng ging nh nhn vin cng ty
INJOY, bn cn phi: hnh dung v ni
mnh s ti, c gii p nhng nghi
vn v thnh cng, hiu r th no l
thnh cng v nhng kh nng thay i
tip tc pht trin. Ti mun gip cc
bn khm ph b quyt thnh cng ca
chnh mnh, ch cho bn bit ngha ca
thnh cng, gii p cc bn khon v
trang b nhng g cn thay i v vn
ti thnh cng. Trong qu trnh y, bn s
khm ph ra rng, tt c mi ngi u
c th thnh cng, cho d bn l ai v
bn ang lm g.
QUAN NIM TRUYN THNG V
THNH CNG
Vn mi ngi thng gp phi l
ngh: h khng th thnh cng. Maltbie
D. Babcock ni: Mt trong nhng
sai lm thng thy nht l ngh cho
rng, thnh cng ch c c nh vo ti
nng bm sinh, php l, hay nhng th
tng t nh th m chng ta khng c.
Thnh cng l g? N nh th no?
Mi ngi thng hnh dung rng mt
ngi thnh cng th phi:
Giu c nh Bill Gates,
C thn hnh vm v nh Arnold
Schwarzenegger
(hay quyn r nh Cindy Crawford),
Thng minh nh Albert Einstein,
Chi bng r gii nh Michael Jordan,
Kinh doanh gii nh Donald Trump,
Bn lnh nh Jackie Kennedy,
Tr tng tng phong ph nh Walt
Disney,
V c tri tim nhn hu ca m Teresa.
Nhiu ngi ngh, thnh cng l phi
ging vi mu hnh ca mt ngi ni
ting no ch khng phi bn thn
chng ta v chng ta khng th lm c
nh h. Nhng bn khng nn mong
mun tr thnh bn sao ca nhng ngi
ni ting. Nu c gng lm vy, th chc
chn bn s tht bi. C th bn s tr
thnh mt bn sao khng hon ho v bn
s phi sm t b nh .
NHNG QUAN NIM SAI LCH V
THNH CNG
D khng ngh rng thnh cng l phi
ging mt ai nhng bn vn c th
mc sai lm khi quan nim v thnh
cng. V a s mi ngi u hiu sai
v n. H thng sai lm khi ng nht
thnh cng vi vic t c thnh qu
trong mt vi lnh vc hay t c mt
mc tiu no . Di y l mt s
quan nim sai lm v thnh cng thng
gp nht:
Thnh cng l phi giu c
Mt trong nhng hiu lm thng gp
nht v thnh cng l phi c nhiu tin.
Nhiu ngi tin rng, nu tch ly c
nhiu ca ci th h s l ngi thnh
cng. Th nhng, giu c khng phi lc
no cng mang li cm gic hi lng hay
thnh cng.
Nh t bn John D. Rockefeller l mt
ngi cc k giu c. Trong cuc i,
ng cho i hn 350 triu -la. Khi
c hi rng kim c bao nhiu tin
th ng mi tht s tha mn, ng tr
li: Ch cn thm mt t na thi. V
vua ca ngi Israel c i, Solomon,
tuyn b: Nhng ai yu thch tin
bc s khng bao gi cm thy , v
nhng ai yu thch s giu c s khng
bao gi thy tha mn vi nhng g mnh
kim c. S giu c v nhng g m
n mang li u ch l nht thi v khng
bn vng. Nm 1923, ti thnh ph
Chicago, bang Illinois, din ra cuc
gp mt ca nhng ngi giu nht th
gii. Ti thi im , lng tin do h
nm gi cn ln hn c ngn kh ca
ton nc M. Di y l danh sch
nhng ngi giu nht th gii lc v
hy xem nhng g xy ra vi h:
CHARLES SCHWAB Ch tch
cng ty thp ln nht nc M cht do
t t.
ARTHUR CUTTEN Nh u c
la m ln nht cht trong tnh trng
ph sn.
RICHARD WITNEY Ch tch sn
chng khon New York cht ngay sau
khi c phng thch khi nh t Sing
Sing.
ALBERT FALL Thnh vin ni cc
M c phng thch khi nh t v
cht nh.
JESS LIVERMORE Nh u c
ln nht ph Wall t t.
LEON FRASER Ch tch ngn
hng Thanh ton quc t t t.
IVAR KREUGER Ngi ng u
tp on t bn c quyn ln nht th
gii t t.
Thm ch triu ph ngi Hy Lp,
Aristotle Onassis cng tha nhn rng,
tin bc v s giu c hon ton khng
phi l thnh cng: Sau khi t n mc
no , tin bc khng cn l vn
quan trng.
Thnh cng l mt cm gic c bit
Mt quan nim sai lm khc l s
lm tng thnh cng l khi bn cm thy
hnh phc v hi lng. Tuy nhin, vic
cn kh hn c vic c gng tr nn
giu c. Hy ly Donald Trump lm v
d. Bn thn ng cng l ngi nghin
cu v thnh cng nhng ng li tin rng,
nim hnh phc chnh l thnh cng. ng
tng ni: Mc hi lng v cm gic
hnh phc l thc o ca thnh cng.
Ti c nhng ngi bn khng tht s
giu c nhng li hnh phc hn ti rt
nhiu. Bi vy, h l ngi thnh cng
hn ti. Trong khi nhng ngi bn ca
ng li cho rng, ng mi l ngi thnh
cng. iu ny cho thy, rt nhiu ngi
coi thnh cng l nhng th m bn thn
h khng c c.
Lun tm kim hnh phc l nguyn
nhn ch yu khin nhiu ngi kh s.
Nu ly nim hnh phc lm mc tiu th
gn nh bn cm chc tht bi. Cuc
sng v cm xc ca con ngi lun thay
i. Nim hnh phc khng th l thc
o ca thnh cng.
Thnh cng l phi c nhng ti sn
ng gi
Hy nh li nhng ngy u th ca bn.
Khi mun c mt th g , bn ngh
rng, nu c c, th n s mang n
cho bn nhng thay i y ngha trong
cuc i. i vi ti th l mt chic
xe p hiu Schwinn mu bc pha .
Khi chn tui, ti v bn b thng p
xe vng quanh khu ph thi xem ai p xe
nhanh nht, nhy xa nht qua cc h ct.
Chng ti c nhng k nim p vi
nhng chic xe p.
Khi cn phi i trn chic xe c, c
tha k t anh trai ti Larry th ti
cm thy tht s thua km vi nhng a
tr c nhng chic xe mi v p. Ti
m c c c mt chic xe hiu
Schwinn. Nu c mt chic xe mi nht,
nhanh nht, p nht th ti s tr thnh
tay ua gii nht.
Vo bui sng ging sinh nm , khi
nhn vo gc cy thng, ti thy c m
ca mnh thnh hin thc. Mn qu
ca ti l mt chic xe p. N chc v
cng nh mt chic xe tng li c y
cc b phn nh tm chn bn, chung,
n... Ti thy chic xe tht tuyt. Ti rt
thch n v dnh nhiu thi gian do
chi trn xe. Nhng sau ti nhn ra
rng, chic xe khng mang li thnh cng
hay cm gic hi lng m ti vn mong
i.
Sau ny, ti cn gp nhiu tnh trng
tng t nh th. Ti nhn thy, thnh
cng khng h n vi ti khi ti tr
thnh cu th chnh thc trong i bng
r ca trng trung hc, khi ti l ch
tch hi sinh vin trong trng i hc
hoc thm ch ngay c khi ti mua c
mt cn h. Ca ci tht ra cng ch l
nhng th mang tnh tm thi. Thnh
cng khng th t c v o m
c bng cch .
Thnh cng l quyn lc
C ngi tng ni: Quyn lc ch
l liu thuc chng suy nhc c tc
dng trong mt khong thi gian ngn.
Li ni cha ng mt thc t l
quyn lc gp phn lm nn thnh cng
nhng vn ch l yu t mang tnh tm
thi.
Nh s hc ngi Anh, Lord Acton
ni: Quyn lc gn lin vi tham nhng,
quyn lc tuyt nh th tham nhng cng
tuyt nh. Tng thng M, Abraham
Lincoln cng nhc li iu trong mt
bi pht biu: Hu nh tt c mi ngi
u c th i u vi nghch cnh,
nhng nu mun bit tnh cch tht s
ca mt ngi th hy trao cho anh ta
quyn lc. Quyn lc l mt liu thuc
th tnh cch cc k hiu qu. Nu quyn
lc c trao vo tay ngi chnh trc,
n s em li nhng li ch v cng to
ln, ngc li nu quyn lc nm trong
tay k bo ngc s gy ra s hy dit
khn lng. Quyn lc va c li li
va c hi. N khng phi l ngun gc
ca s an ton hay thnh cng. Khng
nhng vy, quyn lc khng tn ti mi
mi d n nm trong tay k c ti hay
ngi lng thin.
Thnh cng l thnh tch
Nhiu ngi tin rng nu c th n
mt ni no , ginh c mt v tr
trong x hi, t c mt mc tiu v
c quan h vi nhng ngi c quyn
lc th h l ngi thnh cng. Ti cng
tng c quan im nh vy. Ti nh
ngha thnh cng nh mt qu trnh chinh
phc cc mc tiu quan trng. Thi gian
tri qua v ti nhn ra rng nh ngha
l thiu cn c.
t c mc tiu mt cch d dng
khng m bo cho s thnh cng v
tha mn. Bn hy ngh xem, chuyn g
xy ra vi Michael Jordan. Ch vi
nm trc, anh quyt nh gii ngh
khi lng bng r nh ngh. Anh cho rng
mnh chinh phc c tt c cc mc
tiu cn t n. Sau , Michael chuyn
sang chi bng chy trong mt gii u
nh nhng ch c mt thi gian ngn.
Anh khng th t b bng r. Bn thy
y, thnh cng khng phi danh sch
cc mc tiu nhng th bn lm c.
Thnh cng cng khng phi l vic t
c mt ci ch no m l c mt
cuc hnh trnh.
QUAN NIM NG V THNH
CNG
Bn khi hnh nh th no trong
cuc hnh trnh tm kim thnh cng?
Bn cn trang b nhng g i n
thnh cng? C hai iu bn cn phi c
l: mt quan nim ng n v cc
nguyn tc thch hp thc hin.
Quan nim v thnh cng ca mi
ngi mi khc bi chng ta l nhng c
th n nht. Nhng qu trnh tm kim
thnh cng th hon ton ging nhau.
iu ny da trn cc nguyn tc khng
bao gi thay i. Sau hn 25 nm tip
cn vi nhng ngi thnh cng v
nghin cu v vn ny, ti pht
trin rng hn nh ngha thnh cng:
Thnh cng l...
Bit c mc ch ca mnh trong
cuc sng,
Trng thnh khai thc ti a tim
nng,
V to ra li ch cho nhng ngi xung
quanh.
T nh ngha trn, bn c th thy ti
sao thnh cng l mt cuc hnh trnh
ch khng phi l ch n. D cho bn
sng c bao lu hay bn quyt nh
lm iu g, th bn s khng bao gi s
dng c ht kh nng ca mnh khi
dy tim nng hay c hi gip
ngi khc. Khi xem thnh cng l mt
cuc hnh trnh, bn s khng phi c
gng t n mt ci ch no c. Bn
cng khng phi bn khon xem mnh
ang v tr no khi t c cc mc
tiu cui cng, bn ch cn bit rng
mnh vn cha hon thnh v vn ang
tm kim cc mc tiu mi.
Mt iu c li khc na l bn c kh
nng tr thnh ngi thnh cng ngay ti
thi im nu bn ch trng vo cuc
hnh trnh tm kim thnh cng thay v
n c mt ci ch hay t c mt
mc tiu no . Khi xc nh c mc
ch, pht trin tim nng v gip mi
ngi th cng l lc bn t ti
thnh cng. Thnh cng l th bn c th
nm gi c thi im hin ti ch
khng phi l th m bn hy vng mt
ngy no s thnh hin thc.
hiu mt cch y hn v thnh
cng, hy xem xt c th tng kha cnh
ca n:
Xc nh mc ch
Xc nh mc ch l iu cn thit.
Nh triu ph t bn cng nghip Henry
J. Kaiser, ngi sng lp ra tp on
nhm Kaise tng ni: Bn s khng th
tip cn c nhng g tt nht tr khi
t ra cc mc tiu cho mnh. Hay ni
cch khc, nu khng tch cc khm ph
mc ch ca mnh th hu nh c cuc
i bn s mc phi nhng sai lm.
Ti tin rng, Cha to ra mi ngi
vi mt mc ch khc nhau. Theo nh
tm l hc Viktor Frankl: Mi ngi
u c mt thin hng, mt nhim v
ring. Ai cng phi thc hin mt nhim
v c th. Trong , mi ngi l mt c
nhn khng th thay th v cuc sng ca
ngi cng khng th lp li hai ln.
Nh th, mi ngi u c nhim v ca
ring mnh v gn lin vi nhng c hi
thc hin. Mi ngi chng ta u c
mt mc ch ring. Bn phn v cng l
nim vui ln nht ca chng ta l xc
nh c iu .
Nhng cu hi sau y s gip bn xc
nh c mc ch ca mnh:
Ti ang tm kim v mc ch g? Tt
c chng ta u c nhng mong c chy
bng. Nhng mong c lun hin hu
trong cc suy ngh cm xc su thm
nht. Mt vi ngi c cc d cm mnh
m v c mun ca mnh khi cn nh.
Mt s khc phi mt gn na cuc i
mi tm ra c mc ch sng. Nhng
d sao th c m vn u v bn
ch vic tm ra n.
Ti sao ti c to ra? Tt c chng
ta u khc nhau, khng mt ai trn th
gii c th ging bn hon ton c v ti
nng, kin thc ln tng lai. V th,
l l do ti sao bn mc phi sai lm
trm trng khi c gng tr thnh ngi
khc v nh mt chnh mnh.
Hy xem xt mt cch tng th v kh
nng, tiu s bn thn, nhng c hi xung
quanh bn. Khi xc nh c cc yu t
, bn s khm ph ra nhiu iu
hng ti mc tiu ca cuc i.
Ti c tin vo tim nng ca mnh
khng? Bn khng th bt p mnh hnh
ng theo mt cch no khng ph
hp vi bn thn. Nu khng tin vo kh
nng ca mnh th bn s khng bao gi
c gng khai thc tim nng . V
nu khng sn sng khi dy tim nng
ca mnh th bn s khng bao gi thnh
cng.
Hy ghi nh li khuyn ca Tng thng
Theodore Rooservelt: Hy lm nhng
g bn mun bng tt c nhng g bn c
bt c ni u. Nu thc hin c
iu vi mt quan im kin nh th
khng cn g mong i hn.
Khi no ti nn bt u? Nhiu ngi
trong s chng ta vn nhng ngi
khc ra lnh cho mnh phi lm g v lm
nh th no. H khng bao gi th khm
ph xem mc ch sng tht s ca mnh
l g. Nhng ngi bit c mc ch
sng ca mnh li khng hnh ng
bin n thnh s tht. H thng ch i
mt ngun cm hng, mt s cho php
hoc mt li mi ri mi bt u thc
hin. Nhng nu ch i qu lu, h s
khng bao gi hnh ng. Bi vy, cu
tr li cho cu hi Khi no ti nn bt
u? l Ngay by gi!
Pht trin tim nng ca bn
Nh vn vit tiu thuyt khoa hc ni
ting H. G. Wells ni rng, giu c, danh
ting hay quyn lc u khng phi l
thc o ca thnh cng. Thc o duy
nht ca thnh cng chnh l t l gia
nhng g chng ta tri qua v nhng g
chng ta s t c. Thnh cng ch
n khi bn khai thc c tim nng ca
mnh.
C ngi cho rng, tim nng l mn
qu do Cha ban tng. Nhng g chng ta
lm c l mn qu p li Cha.
ng thi, tim nng l ngun ti nng to
ln khng bao gi khai thc ht c.
Henry Ford tha nhn: Bt c ngi
no cng c kh nng lm c nhiu
hn nhng g h ngh.
Tim nng ca chng ta gn nh l v
hn nhng li rt t ngi n lc vn
ti v chim lnh n. Ti sao li nh
vy? Cu tr li l chng ta c th lm
bt c ci g nhng chng ta khng th
lm tt c mi th. Nhiu ngi vn
cho ngi xung quanh quyt nh cc vn
trong cuc sng ca mnh. Tt nhin,
h s khng bao gi ng gp c g
cho mc ch ca chnh h. H lm nhiu
ngh nhng khng tinh thng mt ngh
no c.
Nu bit r nhng g mnh mong
mun th bn hy sn sng p dng
tng bc to ra thay i. Di y l
bn nguyn tc c bn gip bn i ng
hng v khi dy tim nng.
1. Tp trung vo mc tiu chnh
Khng ai c th pht huy ht tim nng
ca mnh bng cch thc hin theo nhiu
hng khc nhau cng mt lc. khai
thc tim nng, bn cn phi tp trung
vo mc tiu chnh bi khm ph mc
ch ca mnh l iu rt quan trng. Khi
quyt nh tp trung cho mt mc tiu
no , bn phi sn sng b qua cc
vic khc thc hin n. Khng c
thnh cng no m khng c hy sinh.
Thnh cng v hy sinh l hai yu t lun
song hnh cng nhau. Nu mun tin
thm mt bc hay mun t c iu
ln lao hn th cng phi hy sinh nhiu
hn na.
2. Khng ngng phn u
Khi c hi: Ai l ngi ng
ngng m nht? David D. Glass, gim
c iu hnh ca tp on Wal-Mart
tr li l Sam Walton, ngi sng lp
tp on v l ngi phn u
khng ngng trong sut cuc i.
Khng ngng hon thin bn thn l
cha kha pht huy tim nng v vn
ti thnh cng. Mi ngy, bn li tin b
hn mt cht v cng l lc bn tin
gn hn ti tim nng ca mnh. Bn s
nhn thy rng, nhng g t c t kt
qu ca s phn u khng quan trng
bng vic bn s tr thnh ngi nh th
no trn con ng i ti thnh cng.
3. Hy qun i qu kh
Jack Hayfold, v mc s ca mt nh
th qun Van Nuys, bang California,
ni: Qu kh l nhng g cht.
Chng ta khng th c ng lc
hng ti tng lai nu c gi mi bn
mnh nhng g thuc v qu kh.
Tht ng tic l c qu nhiu ngi c
kh kh m ly qu kh ca mnh. D
nhin l h khng bao gi c th tin xa
hn c.
Ti thch tng ca Cyrus Curtis,
ngi tng l ch ca t Saturday
Evening Post. ng treo mt bc ha
trong phng lm vic vi ni dung l:
Ngy hm qua kt thc vo m
qua. l cch ng nhc nh bn
thn v cc nhn vin rng, qu kh
tri qua v cn phi hng v pha trc
thay v nhn li qu kh.
C th bn phm nhiu sai lm
trong cuc i, hoc c mt qu kh y
kh khn v tr ngi. Hy vt qua n
v tin ln pha trc, ng qu kh
ngn bc chn bn vn ti tim nng
ca chnh mnh.
Nu cn ngun cm hng, hy ngh ti
nhng ngi tng vt qua cc tr
ngi kh khn, chng hn nh nh ci
cch M v l nh gio dc hc Booker
T. Washington. ng thuc tng lp n l
v khng c php gia nhp x hi
ngi da trng, tuy nhin ng khng
tr ngi ngn cn vic vn ti tim
nng ca mnh. ng thnh lp ra Vin
nghin cu Tuskegee v Lin on doanh
nhn da mu quc gia. ng ni: Ti
nhn thy, thnh cng khng c o
bng a v m bng nhng tr ngi v
th thch vt qua trn con ng tm
kim thnh cng.
C th ly v d v Tng thng M
Franklin Delano Roosevelt. Nm 1921,
tui 39, ng b bi lit. Nhng iu
khng th ngn ni ng theo ui v
vn ti c m ca mnh. Tm nm sau
, ng tr thnh th trng New York
v nm 1932, ng tr thnh tng thng
nc M.
V cn rt nhiu tm gng khc v
nhng ngi vt qua bi kch, sai lm
trong qu kh theo ui v hng ti
tim nng ca h.
4. Hng ti tng lai
Huyn thoi bng chy Yogi Berra
khng nh: Tng lai l nhng iu
khng th lng trc. iu ny c l
l ng bi tng lai vn l ni duy nht
m chng ta phi i ti. Tim nng ca
bn lun pha trc d bn mi 8 tui,
18 tui, 48 tui hay thm ch l 80 tui.
Bn s lun c c hi th hin mnh.
Ngy mai, bn s hon thin hn mt
cht so vi ngy hm nay. Ngi Ty
Ban Nha c mt cu tc ng: Nhng ai
khng nhn v pha trc s b tt li
pha sau.
Gip ngi khc
Khi xc nh c mc tiu trong
tng lai v n lc khai thc ti a
tim nng chnh l lc bn ang bc
trn con ng tm kim thnh cng. Tuy
nhin, cuc hnh trnh cn c mt
iu rt cn thit, l gip ngi
khc. Nu thiu i mt ny th s l
mt cuc hnh trnh n c v thin cn
v mt kinh nghim.
Mi ngi thng ni, chng ta to
nn cuc sng bng nhng g thu c v
to ra mt cuc i bng nhng g chng
ta cho i. Nh trit hc, nh thn hc
Albert Schweitzer cn nhn mnh: Mc
tiu ca i ngi l cng hin th
hin lng yu thng v lun sn sng
gip mi ngi. i vi ng, cuc
hnh trnh tm kim thnh cng dn
ng n vi chu Phi, ni ng cu
gip c nhiu ngi trong sut nhiu
nm qua. i vi bn, gip ngi
khc khng c ngha l c phi n mt
t nc no gip ngi
ngho. Bn c th gip ngi khc
trong kh nng ca mnh bng cch dnh
nhiu thi gian chm sc gia nh hay
gip nhng ngi ni bn sinh sng
v lm vic. iu mu cht l bn phi
xc nh c mc ch ca mnh v
gip mi ngi trong qu trnh theo
ui mc ch . Cuc hnh trnh tm
kim thnh cng ca mi ngi khng
bao gi ging nhau bi mi ngi c
mt quan nim khc nhau v n. Tuy
nhin, cc nguyn tc t ti thnh
cng th khng bao gi thay i. Nhng
nguyn tc c th c p dng mi
lc mi ni. cng l cc nguyn tc
s c cp c th phn cn li ca
cun sch gip bn xc nh c
mc tiu, pht trin tim nng v gip
mi ngi. Cho d u, lm g, bn
u c th nghin cu v p dng n. C
th thnh cng s n vi bn ngay ngy
hm nay.
HY NG HNH CNG TI
Ti s k cho cc bn nghe v ngi
ng hnh cng ti trong sut cuc hnh
trnh tm kim thnh cng. Anh y l
Charlie Wetzel, ngi vit sch, nghin
cu v vit cc bi x lun v cc cun
sch ca ti. Vi nm trc, nu c
hi thnh cng l g th chc chn anh y
s tr li: Thnh cng ngha l tm
c mt cng vic m bn yu thch, c
nhiu c hi thng tin. i vi anh,
thnh cng l mt ci ch, mt iu g
m anh ta phi n lc ht sc t
c. Th nhng thnh cng li ph
thuc vo rt nhiu yu t ngoi tm
kim sot ca con ngi nh hon cnh,
nhng c hi v vn may.
By gi anh khng ngh v thnh cng
theo cch nh vy na. Anh xem thnh
cng l mt cuc hnh trnh v xem mnh
l ngi thnh cng. Anh lm vic
thc hin mc ch m Cha dnh
cho anh, l gip nhng ngi khc
pht trin v khai thc tim nng. Ngy
qua ngy, anh li tin thm mt t v dn
dn khai thc tim nng ca mnh mt
cch chuyn nghip hn, thng minh hn.
Trn con ng , anh gip
khng ch mt mnh ti m cn c nhng
ngi ang c cun sch ny. S thnh
cng khng cn l mc tiu xa vi trong
tng lai na. N tr thnh hin thc
ngay lc ny.
Vy iu g khin Charlie thay i?
Trc ht, l thi ca anh i vi
thnh cng. Anh nh gi v thnh
cng theo cch khc v c gng t
c iu . Th hai, anh tm ra cc
cng c cn thit thc hin mc tiu
( l nhng nguyn tc c cp
trong cun sch ny). i vi nhiu
ngi th l tt c nhng hnh trang
cn thit c c thnh cng. Vn s
khi u nan. cng l l do khin ti
mun gip cc bn vch ra mt k
hoch chi tit thc hin cuc hnh
trnh. Mt khi c nhiu kinh nghim thnh
cng, h khng ch thch th vi cuc
hnh trnh m cn lun ng hnh cng
ngi khc.
Hy ti gi ti cc bn chin lc
c th ny gip bn hiu r hn v
thnh cng v t ti n. Bn s khng
bao gi ngh v n theo cch trc y
v cuc i bn s thay i. Hy tin ln
v bt u cuc hnh trnh!
HIU R MC CH CA BN

2 . BN MUN I U?

Khi bt u vit cun sch ny, ti


dnh thi gian ni chuyn vi bn b, gia
nh, ng nghip v hi xem h ngh th
no v mt chuyn du lch. Mt trong
nhng iu ti hi h l h s i u
nu c la chn? Ti nhn c
rt nhiu cu tr li.
Ngi th mun c tr li thnh ph
Heidelberg ca c ni lu gi nhiu
k nim. Ngi li mun ti Australia
khm ph nhng vng t xa xi ho
lnh, ngm nhn nhng con vt l hay
c tham quan nh ht Opera Sydney
v xem cc bui biu din . C
ngi li c mun c ti Anh
tham quan nhng a danh lch s tng
c hc trng nh ta thp London,
ph Fleet.
Ti rt thch nghe h ni v cc a
im du lch m c. H h hi ni, nh
mt m mng nh th ang v ra trong
u nhng ni h s n v nhng iu
h s lm. Ti li hi h: Ti sao h
khng thc hin chuyn i m c y?
Mt vi ngi ni rng, h khng mun
i mt mnh v s i n lc c ngi
i cng. Mt s ngi khc li gii
thch, h khng c tin hoc khng c
thi gian i du lch.
Ti nhn thy, chng ta thng dnh
thi gian v tin bc lm nhng vic
quan trng nht. Nhng ngi thc hin
chuyn du lch m h m c li thng
l nhng ngi khng c nhiu thi gian
v tin bc. H i bi h c nhng d
nh xa hn v sn sng tr bt c gi
no i.
Vy nu c n bt c ni no trn
th gii th bn s i u? Cu tr li
ca bn s mang tnh cht quyt nh ti
vic bn c th tr thnh ngi thnh t
hay khng. Tt c chng ta u ang
trong mt cuc hnh trnh d ta c nhn
thy hay khng. l cuc hnh trnh ti
cui cuc i. Bi vy liu chng ta s
chn mt mc tiu v i theo n hay l
cho mnh b cun tri theo dng i,
ph mc cho ngi khc quyt nh ni
m chng ta s n. Mi s la chn u
ty thuc vo chng ta.
MT CHUYN DU NGON TRN
BIN
Nu sng gn bin, bn s thy
nhng tm bin qung co c ni dung
Du lch trn bin. Cng c th bn
tng c tham gia mt chuyn du lch
nh th. Tham gia loi hnh du lch ny,
cc bn ch vic bc ln tu v lnh
nh trn bin trong mt vi ngy. Trong
khi , bn li c th thng thc nhng
ba n thnh son, i do quanh b bi,
xem nhng bui biu din ha nhc v
tham gia cc hot ng trn tu. iu ny
mang li cm gic ging nh ang ngh
trong mt khch sn hay mt khu ngh
mt ti p no .
Mt vn m nhiu ngi gp phi
l cuc i ca h cng ging nh
cuc du ngon trn bin vy. H c lnh
nh, lang thang v nh v khng bit
u l im n ca mnh. H b b buc
trong mt khun mu nht nh, v ch
dnh thi gian theo ui cc th vui,
b cun theo nhng hot ng m khng
mang li bt c mt li ch lu di no.
H c i du lch vng quanh ri sau
khi kt thc chuyn i vn chng thu
c kt qu tt p hn lc xut pht.
Du lch trn bin c th l mt cch hay
tn hng nhng k ngh ngn nhng
khng th l cch p dng cho
cuc hnh trnh ca cuc i.
Thnh cng l c mt hnh trnh. N
hon ton khng phi l th m bn bt
ng c c khi ti mt ci ch, hay t
c mt mc tiu no . Tuy nhin,
iu ny khng c ngha l bn c bc
i m khng cn bit ch ti. Bn khng
th thc hin c mc ch v pht
trin tim nng ca mnh nu khng xc
nh c ch ti. Bn cn phi xc
nh phng hng v hng con thuyn
ca mnh ti ch. Hay ni cch khc,
hy khm ph c m ca chnh mnh.
SC MNH CA NHNG C
M
Ti tin rng, mi chng ta u c mt
c m. D nhin ti khng ni v c
m trng x s. c m ch xut pht
t mong mun c thot khi hon cnh
hin ti ch khng phi l mt c mun
chn thnh t tri tim. Ti mun ni n
mt c m su thm trong tm hn, mt
c m m chng ta sinh ra l thc
hin n. Mt c m khi dy ti nng,
li cun nhng l tng ln lao v th
thch tr thng minh ca bn trc vn
mnh ca mnh. c m v mc ch c
mi lin h khng th tch ri. c m
chnh l iu thi thc chng ta thc hin
cuc hnh trnh tm kim thnh cng.
Khi tm kim mt gng mt dm
khm ph v theo ui c m ca mnh,
ti ngh ngay ti nh tin phong trong
ngnh cng nghip sn xut xe hi Henry
Ford. ng qu quyt: Tt c b mt ca
thnh cng l khi bn tm ra s mnh ca
mnh v thc hin n.
Gic m ca Henry Ford pht trin t
nim am m k thut v my mc. T
khi cn nh, ng c s thch t my
m v sa cha cc loi my mc. ng
t hc v ng c hi nc v ng
c t trong. Khng nhng th, ng cn
i khp ni xin lm cng vic sa
cha my mc khng cng. ng mun
c lm vic nng cao tay ngh v
hiu bit nhiu hn v my mc. Sau ,
Henry Ford tr thnh mt th my v
th sa cha ng h. Thm ch, ng cn
lm thm vo bui ti vi vai tr k s
cho hng Detroit Edison.
Cng ngy Ford cng b m nh bi
nhng chic xe hi v ng dnh nhiu
s quan tm cho lnh vc . Nm 1896,
ng ch to ra chic xe hi u tin ca
chnh mnh. Sau , Ford tip tc ngh
cch pht trin thm thnh qu u
tin bng vic nghin cu cch ch
to xe ca cc nh sn xut khc, trong
c Ransom E. Olds ngi sn
xut ra nhng chic xe mang hiu
Oldsmobile u tin vo nm 1900.
Ngoi tnh yu dnh cho my mc v
tng v nhng chic xe hi, Ford cn
mun xy dng mt hng xe hi bnh dn
gi r. Trc , xe hi l mt th hng
ha xa x v ch dnh cho nhng ngi
giu c. Nhng Ford quyt tm a
xe hi tr thnh mt sn phm nm trong
tm vi ca tng lp trung lu v bnh
dn. Nm 1899, ng gp c phn thnh
lp cng ty Detroit Motor. Nhng sau ,
khi nhng ngi ng sng lp ngn cn
ng thc hin tng sn xut xe hi gi
r bn cho tng lp trung lu v bnh
dn, ng quyt nh ri khi cng ty.
Mc d vy, H. Ford vn nui gic m
ca mnh v cui cng nhng n lc ca
ng c n p. Nm 1903, ng
thnh lp hng xe hi Ford v bt u
sn xut mu xe dng T. Nm u tin,
hng xe non tr ca Henry Ford ch sn
xut c cha y 6.000 chic. Nhng
ch tm nm sau, h sn xut c
hn 500.000 chic. Khng nhng th, h
n lc gim gi bn l nhng chic
xe t 850 -la xung cn 360 -la.
Gic m ca Henry Ford tr thnh
hin thc.
Ford c coi l mt thin ti v l
ngi khai sinh ra dy chuyn sn xut
t gi r v cc sn phm xe hi dng
ph thng. Cho d c xem l g i na
th ti sn ln nht m ng li chnh l
c m v tinh thn sn sng cng hin
v c m .
Mt c m c th mang li cho chng
ta rt nhiu iu:
c m nh hng cho chng ta
Bn bao gi thy mt ngi khng
h quan tm ti nhng g mnh mun
trong cuc i m vn thnh cng cha?
Ti th cha bao gi thy mt ngi nh
th. Chng ta cn phi c nhng mc tiu
quan trng hng ti. cng l iu
m c m mang li cho chng ta. N
nh mt chic la bn ch cho chng ta
u l phng hng cn phi i trong
sut cuc hnh trnh. Nu i theo nhng
hng khc thay v tin thng ti ni
chn, th bn s b l rt nhiu c hi v
vn may thnh cng.
c m khi dy tim nng
Nu khng c c m, chng ta s
phi t vt ln vi chnh mnh khi
dy tim nng. Nu khng c c m,
chng ta s khng th nhn xa hn hon
cnh hin ti. Nhng khi c c m,
bn s thy mnh trong mt vng ho
quang mi, c tim nng ln hn v c
kh nng vn xa. Mi c hi
chng ta nm bt, mi ti nguyn chng
ta khm ph ra, mi ti nng chng ta
khai thc c u tr thnh mt phn
tim nng chinh phc c m. c
m cng ln bao nhiu th tim nng
cng cng ln mnh by nhiu. Th gii
ca ngi m b gii hn v h ch c th
cm nhn bng xc gic, th gii ca
ngi dt nt b gii hn bi hiu bit
nng cn, th gii ca v nhn b hn ch
bi tm nhn. Tm nhn, c m ca bn
chnh l tim nng bn vn ti thnh
cng.
c m gip chng ta chim u th
c m khng ch gip chng ta hy
vng vo tng lai, tip thm sc mnh
cho hin ti m cn gip chng ta chim
u th trong mi vic. Mt ngi c c
m s lun bit phi t b nhng g
tin ln pha trc. Ngi c kh
nng nh gi tt c nhng vic lm
xem liu n c gip anh ta thc hin
c c m hay khng. Da vo c
m, anh ta s tp trung hn vo mc tiu
thay v phn tn s quan tm n nhiu
th khc.
Tuy nhin, c rt nhiu ngi lm
ngc li hon ton. Thay v ch trng
vo mc tiu chnh v b qua nhng iu
khng cn thit, h li m m mt t
nhng la chn. Chnh v th, khi bt tay
vo thc hin, h phi i mt vi rt
nhiu vn bi vic a ra quyt nh
tr nn v cng phc tp v kh khn.
Lc ny, h cng ging nh ngi biu
din tit mc xoay a vy. Ngi biu
din t nhng chic a trn nhng
chic gy di v nh, ri bt u quay.
Min l nhng chic a vn cn quay th
vn s gi c thng bng ca n
trn u nhng chic gy. Sau anh ta
phi cm nhng chic gy vo mt dng
c sao cho nhng chic a vn quay, ri
li tip tc quay nhng chic a khc
cho n khi c mt chm nhng chic
a ang quay. Khi di chuyn, i khi
anh ta s phi dng li t thm
nhng chic a mi vo nhng chic
ang quay sao cho chng khng ri
xung.
Ngi biu din tit mc ny gii hu
nh khng gp kh khn khi quay nhng
chic a u tin. Nhng cng v sau,
anh ta s cng cm thy kh hn khi phi
thm nhng chic a mi trong khi vn
phi tp trung dnh thi gian gi cho
nhng chic a c tip tc quay. c
th va gi c nhng chic a quay
lin tc cho ti khi thm c chic a
cui cng phi mt mt khong thi gian
rt di. Vic nhiu ngi c gi kh kh
nhng la chn ca mnh hon ton ging
vi ngi biu din tit mc quay a
. Thot u c v nh c rt nhiu c
hi n vi bn. Bn cho rng tng
ca mnh l hon ton ng n. Nhng
cng v sau, bn cng khng th tin
thm c na bi bn mt rt nhiu
thi gian vo vic duy tr la chn thay
v tin ln pha trc.
Khi c c m, bn s khng gp phi
nhng vn nh trn. Bn c th dnh
ht thi gian v cng sc vo mt chic
a duy nht gip bn tin gn ti thnh
cng v hy cho nhng chic a khc
ngng quay v ri xung sn bi chng
l nhng th khng quan trng. Cch t
duy nh vy s gip bn c rt nhiu thi
gian tp trung x l nhng vic quan
trng, iu cng c ngha l bn ang
i ng hng.
c m lm tng gi tr ca cng vic
c m gip mi vic tr nn c trin
vng. K c nhng cng vic khng my
th v hay khng mang li gi tr gia tng
ngay lp tc. Tuy vy, cui cng nhng
vic vn gp phn hin thc ha c
m ca bn. Mi cng vic m chng ta
lm l mt mnh ghp nh nhng rt
quan trng to nn mt bc tranh ln.
iu ny nhc ti nh li cu chuyn v
mt ngi phng vin v nhng ngi
th xy ang b tng cho mt ta nh.
Anh ang lm g vy? Ngi phng
vin hi ngi th u tin anh gp.
Ti ang kim tin, anh khng thy
sao?, ngi th lu bu p.
Cng vi cu hi , ngi phng vin
hi ngi th th hai v nhn c cu
tr li : Nh anh thy y, ti ang
b tng.
Ri ngi phng vin tip tc t cu
hi vi ngi th th ba. Anh ta vui
v v tr li dt khot: Ti ang xy
khu tp th cho nhng ngi v gia c.
Anh nhn xem, kia l khu nh bp, kia l
phng sinh hot tp th, cn y l...
C ba ngi th u cng lm mt
cng vic ging nhau nhng ch c ngi
th th ba c ng c r rt vi mt tm
nhn rng hn. Cng vic anh ang lm
l ang hon thnh mt c m v n
mang li gi tr thng d cho nhng n
lc ca anh.
Vince Lombardi, hun luyn vin ca
i bng bu dc Green Bay Packer tng
tuyn b: Ti tin rng khonh khc p
nht ca bt c ngi no l lc anh ta
lm vic bng c tri tim v mt mc
ch tt p v ng xung trn chin
trng vi v th ca mt ngi chin
thng. c m mang li mt trin vng,
khin n lc ca bn tr nn kh thi.
c m d bo trc tng lai
C nhng gic m bo trc v nhng
g s xy ra trong tng lai. N thi thc
chng ta hnh ng. Vi mt hnh dung
r rng trong tm tr, chng ta s ln lt
t c t thnh tu ny n thnh tu
khc v tin ln nhng nc thang mi cao
hn, tt p hn.
Khi c c m, chng ta khng ch
bit ngi ch i mi th din ra thun
li. Chng ta s l nhng ngi ng vai
tr tch cc trong vic nh hnh mc
ch v ngha cuc sng. Nhng thay
i khng bao gi a chng ta n ni
no mt cch d dng. Mt c m
c theo ui s l cng c c kh nng
tin on chnh xc nht v tng lai.
iu ny khng c ngha l tng lai
c bo m m ch lm tng c hi
thnh cng ca chng ta.
Hy dm c m v dm hnh ng.
Lch s ghi danh nhng ngi dm
i mt vi th thch v vn ln
ginh ly thnh cng. V d in hnh l
nh hng bin ngi Hy Lp,
Demothenes. ng l ngi mc chng
ni ngng. Ln u tin khi ng ng
trc cng chng din thuyt, c khn
phng ci ln. Nhng ng lun c
c m chy bng l tr thnh mt nh
hng bin ni ting. ng kin tr theo
ui c m v khi dy tim nng ca
mnh. Ngi ta k rng, ng b si
vo ming v tp ni trc bin. S kin
tr ca ng c n p, cui cng
ng tr thnh mt nh din thuyt v
i nht ca Hy Lp thi c i.
Nhiu ngi khc cng tng dm
c m v kin tr theo ui n. Chng
hn nh Napoleon, ngi c sinh ra
a v thp hn nhng cui cng tr
thnh hong . Hay nhc s thin ti
Beethoven, d b khim thnh nhng
li nhng bn nhc bt h. Charles
Dickens sinh ra trong cnh ngho i
nhng lun m c tr thnh mt nh
vn ln. ng thc hin c c m
ca mnh v tr thnh i vn ho nc
Anh.
Oliver Wendell Holmes, mt v thm
phn M th k XIX, tng ni: iu
quan trng khng phi l chng ta ang
u m chng ta ang i v u. Bn c
th theo ui gic m ca mnh d cho
bn ang u. Nhng g xy ra trong
qu kh khng quan trng bng nhng
iu ang ch i chng ta pha trc.
Tc ng c cu: Ngy mai tri li
sng. Hy hnh ng hin thc ha
c m ca bn ngay ngy hm nay.
CC BC HIN THC HA C
M
Tm nhn chin lc v ngha ca
nhng c m l nhng yu t c tnh
quyt nh trong c tnh ca mt nh
lnh o. C s khc bit rt ln gia
cc nh lnh o ch bit m mng v
nhng ngi bit hnh ng bin c
m thnh s tht. Chng hn nh Norlan
Bushnell, ngi sng lp cng ty Atari
ni: Mi ngi u c th ny ra
nhng tng khi ang tm di vi hoa
sen. Nhng ngi thnh cng l ngi
bit bc ra khi bn tm, lau kh mnh
v bt u thc hin tng.
Di y l cc bc hin thc ha
c m c rt ra t kinh nghim bn
thn v qu trnh quan st ca ti:
Ngh v nhng c m
Mi qu trnh u c bt u bng
mt tng, mt tm nhn chin lc s
xut pht t mt c mun chn thnh.
c rt nhiu ngi bt cht khm ph
ra c m ca mnh sau khi lm vic
mt ni trong nhiu nm lin. Mt s
ngi khc li tm thy c m ca i
mnh trong mt bui cu kinh. Mt s
khc na li ny ra nhng c mun t
nhng s kin xy ra vi h trong qu
kh. C l bn phn no hiu c
dng ca mc ny v khm ph ra
c m ca mnh. Nu vn cha lm
c iu , hy c k nm bc sau
y, chng s gip bn ph v nhng
vng mc tm ra m c ch thc
ca mnh.
1. Tin vo kh nng thnh cng ca
mnh
Khng ai c th p buc bn lm mt
vic g khng ph hp. Bn phi tin
tng vo kh nng thnh cng ca mnh
nu bn c kh nng khm ph c m.
Bn khng nht thit phi l ngi thng
minh, ti nng, giu c, may mn, ch cn
bn c nim tin.
2. Gt b tnh kiu cng
Nhng ngi kiu cng, t ph thng
khng dm t b nhng g h c thc
hin mt c m thay i cuc i. Bi
th, gt b tnh kiu cng l iu v cng
quan trng. Thi kiu cng s ngn cn
bn tm kim ci mi, khin bn ngi t
ra cc cu hi bi bn s b coi l ng
ngn. S kiu cng khin bn ch mun
yn n ni em li s thoi mi thay v
phn u t c cc mc tiu mi. V
n s l tr ngi ln nht ngn cn bn
dm mo him vn ln bin c m
thnh hin thc. Nu l ngi kiu cng,
t mn th y l lc bn cn phi gt b
n nm ly nhng c hi mi.
3. Khng t hi lng vi bn thn
Khng tha mn chnh l ng lc thc
y con ngi tm kim v thc hin c
m. Tt c nhng pht minh c ng
k ti vin sng ch Hoa K u l kt
qu ca s sng to, xut pht t s
khng tha mn vi nhng g hin c.
Cc nh pht minh u cm thy khng
hi lng vi nhng g c nn tm
cch pht minh ra nhng th mi hn
hoc ci tin nhng pht minh c.
i vi bn cng vy. T hi lng vi
bn thn th bn s khng bao gi tin ti
thnh cng c. Ch c tinh thn cu
tin mi gip bn tm ra mc ch ca
cuc i v khai thc tim nng ca
mnh. Nu cm thy nhng g lm hm
qua l qu , th ngy hm nay bn
khng th lm g mi.
4. T b nhng thi quen xu
Thi quen l khi bn lm mt iu g
m khng cn suy ngh. Thi quen l
th dp tt c m ca bn bi khi lm
m khng suy ngh, th bn s khng t
ra cu hi v iu cng c ngha l
bn khng c m. Bn ch bit th ng
ch i kt qu. Thi quen l yu t
khin bn hnh ng theo cm tnh thay
v t duy. Nu c duy tr thi quen, cnh
ca tim nng ca bn s dn ng li.
Hy nhn li nhng g bn lm. Hy
nh gi tm nhn thc v hy ngh xem
bn tht s quan tm n iu g? V hy
nh gi xem nhng g bn v ang
lm c thc y bn t c mc tiu,
c ph hp vi tim nng ca bn hoc
c gp phn mang li li ch cho ngi
khc khng? Hy thay i mnh, khng
ngng sng to v thot khi nhng con
ng mn t tm cho mnh mt c
m, mt li i ring.
5. Cn bng gia kh nng sng to
v c tnh
Kh nng sng to v nhng c m l
nhng phn quan trng ca qu trnh tm
kim thnh cng. Nhng tt c nhng
iu s tr nn v ngha nu bn
khng c c tnh hnh ng. Ngi
thnh cng l ngi c kh nng t duy
sng to khm ph c m v c mt
c tnh mnh m thc hin c m .
Mi c m vn s ch l c m tr
khi bn thc dy v thc hin n.
Nm bt nhng c m
Khonh khc bn khm ph ra c m
l lc bn c c mt kinh nghim
v cng qu bu. Nhng nu ch c th,
th bn s khng th i ht cuc hnh
trnh tm kim thnh cng. Pht trin mt
gic m thnh cng l c mt qu trnh.
Bc tip theo ca s pht trin bt
buc bn phi u t nhiu cm xc. N
cn phi c chuyn t suy ngh thnh
cm xc ca bn.
Nm 1935, Hubert H. Humphrey, khi
cn l mt dc s tr, vit cho
v mt bc th trong chuyn thm th
Washington u tin ca ng. Trong th
ng vit, c m ca ng l c lm
vic trong chnh ph. ng c gng rt
nhiu v c m ca ng tr thnh
hin thc. Nm 1946, ng tr thnh
th trng ca Minneapolis. Nm 1949,
ng tr thnh Thng ngh s M. Nm
1964, Humphrey l ph tng thng M
di quyn ca Lyndon B. Johnson. ng
lm vic cho chnh ph M trong sut
32 nm.
Hy theo ui c m
Mt nh ngn ng ngi tng
ni: Gia c mun v hnh ng l c
mt khong cch. C rt nhiu ngi c
c m nhng ch mt vi ngi trong
s c am m tht s. iu to nn s
khc bit gia mt ngi c m c tht
s v mt ngi m mng ho huyn
chnh l nhng hnh ng y tm
huyt. Khong cch t lc bn nm bt
c c m cho ti lc theo ui n
di c m tn li dn. Ch c c
mong tha thit, s kin tr, tri tim nhit
thnh trong sut qu trnh mi c th
bin c m tr thnh hin thc. Khi
khm ph ra c m ca mnh, hy theo
ui n n cng.
ng chn ch
Khi mi hnh thnh, c m l th cc
k mng manh. Nu c m sm phi
i mt vi nguy c li tn trc khi bn
kp a ra quyt nh theo ui n th
sm hay mun c m y cng s b loi
b. Bobb Biehl, chuyn gia lnh o v
cng l c vn iu hnh ni: c
m cng nh bong bng x phng vy, n
bng bnh tri ni theo cn gi trn
nhng tng lm chm.
c m cng nh mt thc th, khi
va hnh thnh, n cn non tr, cha pht
trin v trng thnh hon ton. Mt cy
si khi cn b c th b b gy d dng
bi mt a tr, nhng khi tr thnh
mt ci cy to th ngay c gi lc, bo
bng cng khng th lm n lung lay.
c m ca bn c th s b loi b
ngay t trong trng nc bi gia nh,
bn b, ngi thn khi bn h l cho h
bit v c m ca mnh. C th nim hy
vng v mong c chy bng ca bn s
lm thay i quan im ca nhng ngi
khc nhng i vi nhng ngi bn yu
qu th iu kh khn hn gp nhiu
ln.
Trong cun Silver Boxes (Nhng chic
hp bc) ca Florence Littauer, tc gi
k mt cu chuyn v sc mnh ca
gic m t nhng ngi xung quanh ta.
Cu chuyn ni v c m ca b
Marita Littauer, m chng ca chnh tc
gi. Sau nhiu nm chung sng, mt hm
Florence hi b Marita nu c th b
mun c tr thnh ngi nh th no?
B Marita tr li khng h do d: Ta
mun tr thnh mt ca s ht nhc Opera.
Tht ra ta rt mun hc ht nhng gia
nh cho rng vic ch tn thi gian
m chng em li li ch g. H
khuyn ta tt hn l nn i bn qun o
kim tin. C mt ln ta biu din
trng v ta l ngi ht hay nht khi
ht th loi ny.
c m y cha bao gi ri khi tm
tr b Marita. Trong nhng ngy cui
i, b Marita b mt tr v hu nh
khng ni mt li no. Tuy vy, c nhng
bui ti b vn ng bn cnh gh v
kh ht Opera cho ngi h l nghe. Bt
chp tui tc, nim m c chy bng
vn lun thng trc trong tm tr b.
Florence ni: M chng ti c mt ti
nng cha c khai thc, b l mt
chic my ht khng c s dng, mt
s nghip khng bao gi c bt u.
B ra i v mang theo c ting ht ca
mnh vo ci vnh hng.
t c c m
Hu ht mi ngi khng nhn thy
mnh ti gn mc tiu n u c
th to ra bc t ph. Thnh cng c
th ginh c ch trong gang tc. Chng
hn, mt cu th bng chy bnh thng
chi gii chuyn nghip ghi c trung
bnh 250 im. Ni cch khc, trung bnh
c bn c nh anh li ghi c mt
im. Nhng ai lm c nh vy th c
th c chi gii chuyn nghip
nhng chc chn s khng li du n
g i vi khn gi.
Nhng iu hon ton ngc li i
vi Tony Gwynn, ngi dnh ton b
s nghip cu th ca mnh cho i San
Diego Padres. ng c coi l mt
trong nhng cu th gii nht trong lng
bng chy. ng ot tng cng tm
chc v ch quc gia trong 20 ma gii.
c bit vo ngy 6 thng 6 nm 2000,
ng tr thnh cu th th 22 trong lch
s ghi c 3000 im. Mt ngy khng
xa ng s c bu vo Hip hi bng
chy ti Cooperstown NewYork.
C l bn s c mnh chi bng chy
gii nh Tony Gwynn v bn ngh ng y
gii gp i nhng cu th bnh thng
khc. Nhng hon ton khng phi nh
vy. Khi ti vit cun sch ny, Tony c
hiu sut nh trung bnh l 339 im.
C ngha l trung bnh ba ln nh bng,
ng ghi c mt im. Bn s cn phi
chy di theo kp thnh tch ba n mt
ca ng y trc khi ngh n vic nh
c thm mt qu na nh Tony c
hiu sut gp i so vi nhng cu th
khc. Hiu sut bnh thng ca mt cu
th s l 250 im.
Kh nng hin thc ha c m ca
bn ln hn nhng g bn ngh. Bn cn
phi kin nhn, cng hin, lun bit nghi
ng nhng ch trch ca nhng ngi
xung quanh th bn mi c th t c
c m.
Nhng ngi mun ngn cn bn
Trn con ng chinh phc c m
khng phi ai cng mun chia s, tn
vinh bn khi c m ca bn sp tr
thnh hin thc. Nhng ngi xut hin
bn cnh bn trong cuc hnh trnh c th
c chia thnh hai nhm sau:
Nhng k ph bnh: Nhng ngi ny
thng xuyn tm cch dp tt ngn la
nhit huyt ca bn. Cho d mc ch
ca bn l g, h vn quyt ngn cn,
chng li bn. Nhng ngi nh vy bao
gi cng ch trch bn. Cho d bn ni g
hay lm g cng khng th thay i t
tng v thi ca h.
Nhng ngi tip sc: Nhng ngi
ny lun mun gip bn v sn sng
lm tt c nhng g c th tip thm
ngn la v sc mnh cho bn i ti
thnh cng.
Trong qu trnh thc hin c m, i
lc bn s cm thy ngc nhin bi
nhng ngi lun st cnh bn bn v c
nhng ngi mun ngn cn bn.
C mt cu chuyn nh th ny, mt
ch chim ngh rng, vic bay v phng
Nam tr ng l qu rc ri v phin
h. N t nh: Mnh c th ng u
vi ma ng. C rt nhiu loi khc
cng thng lm nh vy. iu chng
c g gh gm c. Mc cho nhng con
chim khc r nhau bay i trnh rt
phng Nam, n quyt li ch ma
ng ti.
Cui thng 11 nm y, ch chim
phi suy ngh li nghim tc hn. Ch ta
cha bao gi lnh n th, thm ch
khng th kim ni cht thc n no. Ch
ta tr nn suy sp v nhn ra rng nu
khng sm ri khi ni lnh lo th s
cht. N quyt nh mt mnh bay ti
phng Nam, nhng ch bay c mt
lc th tri bt u ma. Nc ma
lnh lm i cnh ca ch ng cng li.
Cht vt mt lc, ch nhn ra rng mnh
khng th bay thm c na. Ch bit
mnh ang phi i mt vi ci cht nn
quyt nh lt xung, thc hin mt c
tip t cui cng. C ngi ch va
mnh xung t v vng vo mt chung
gia sc gn .
Trong lc ch chim nm bt ng v
chong vng, mt con b li gn v x
ngay mt bi ln ngi ch. Ch chim t
ra phn n v tc gin, n ngh bng:
Ti ang cht v b cng. Ti s cht.
Ti ang th nhng hi th cui cng.
Ch chim th mt hi di v sn sng
ch n ci cht. Nhng ch hai pht
sau, ch pht hin c mt iu k diu
ang xy n. C th ch dn m tr li,
bng tuyt trn i cnh ca ch tan
dn. Ch mng r nhn ra l mnh c th
tip tc cuc di c. Ch vui mng v bt
u ht vang.
Lc y, trang tri c mt con mo gi
ang nm trn va c kh kho, n cht
nghe thy ting ht ca ch chim. N
khng tin vo tai mnh bi nhiu thng
nay n cha c nghe mt ci g tng
t nh th. N t nh: Chc l mt
con chim. Nhng ta tng tt c cc loi
chim u phi i tr ng c ri ch.
N nhy ra khi va c kh v nhn
thy mt con chim ang ht. N rn rn
li gn, nh nhng li ch chim ra khi
bi phn b, sau lm sch v n tht
ch chim.
Cu chuyn trn a ra ba bi hc o
c: (1) Khng phi bt c ai nm nhng
th bn thu vo ngi bn u l k th
ca bn. (2) Khng phi bt c ai g
nhng th bn thu ra khi ngi bn u
l bn b ca bn. (3) Nu ai nm
nhng th bn thu vo bn th hy gi
mm gi ming. cng l nhng bi
hc cho bn khi thc hin mt gic m.
C nhng ngi bn lun coi l bn li
chnh l ngi s ph hoi thnh cng
ca bn. Ngc li, nhng ngi m bn
khng ng ti li lun h tr bn. Nhng
mc cho nhng ngi c ph bnh, ch
trch bn nh th no, th hy ng h
lm bn mt tp trung khi mc tiu l
c m ca bn.
Truyn li kinh nghim cho ngi
khc
Hy chia s c m vi mi ngi.
y l bc c ngha ch thc nht v
thnh cng. Nhng khng phi tt c mi
ngi u c cch nhn nhn nh vy.
Ti rng, khi thc hin gic m,
ngi ta thng phn ng theo hai cch.
Mt s ngi gi kn c m ca mnh,
lun mun mi thnh qu l ca ring
mnh. Nhng ngi nh vy s khng
thnh cng bi h khng bit chia s c
m vi ngi khc. H phi t cho
chng mt mnh trn con ng chinh
phc c m. H n c, khng c
c s gip ca ngi khc, thiu
i c sc mnh tp th ln nim vui ca
s chia s.
Nhng ngi c xu hng chia s c
m ca mnh thng c c nhng tin
trin tt. S chia s to nn sc mnh
tng hp, nng c m ln mt nc thang
mi. Gic m s tr nn ln lao hn c
tng tng. Lc , nhng ngi cng
tham gia s coi c m ca bn cng
chnh l c m ca h.
Khi chia s c m vi ngi khc,
hy v ra mt bc tranh khi qut h
nm bt c t tng ca bn. C th
bc tranh ca bn s cn phi c mt s
chi tit sau:
ng chn tri. gip h thy
nhng iu ang ch pha trc.
Mt tri. Mang li s m p v nim
hy vng.
Nhng ngn ni. Th hin nhng th
thch gian nan pha trc.
Nhng con chim. Gi cm hng
c bay nh nhng con chim i bng
mnh m v t do.
Nhng a hoa. nhc nh h rng
cn phi bit dng li thng thc v
p trn con ng gian nan.
Mt con ng. xc nh hng
i, cm gic an ton v bo m rng
bn s dn h i ng hng.
V bn. th hin s nhit tnh,
lng nhit huyt ca bn i vi c
m.
Nhng ngi ng hnh cng
bn. ch cho h v tr thch hp v th
hin nim tin ca bn i vi h.
Khi sn sng chia s c m vi
ngi khc, th bn c th t c thnh
cng. Khng c g l khng th thc hin
c.
Ngi khc s mua nhng thnh cng
ca bn
Nu thc hin c c m v chia
s thnh cng c m , ngi khc s
mua li thnh cng ca bn. Mi ngi
thng c mong c tip bc nhng
ngi tin phong chinh phc c
nhng c m v i. Hn lc no ht,
con ngi ang tm kim nhng v anh
hng. V c nhiu ngi li tm kim
iu nhng lnh vc khin h tht
vng nh th thao, m nhc, in nh,
truyn hnh... Ngi anh hng tht s
phi l ngi lnh o mi ngi chinh
phc c c m, thnh cng v l
ngi c kh nng dn dt mi ngi.
Tt c nhng iu u phi bt u
bng mt c m. Tm nhn l th m
th gii cn nht. Khng c nhng hon
cnh tuyt vng, ch c nhng con ngi
suy ngh mt cch tuyt vng m thi.
Khi cn l mt mc s, ti lm rt
nhiu iu chia s c m ca ti vi
nhng ngi khc. Thm ch c lc ti
cn a cho h nhng bn copy nhc
nh h v tm quan trng ca c m v
h thy rng ti mun c m y tr
thnh mt phn ca h. Nhng bn copy
y c ni dung nh sau:
TI C MT C M
Lch s ch ra: Thi th to anh
hng. mi thi k khc nhau s c
mt ngi anh hng xut hin thc
hin s mnh ca thi i y. Bi vy
khng mt v anh hng no li khng c
c hi lm cho cuc sng loi ngi
tr nn tt p hn. V nhng ngi
xung quanh anh ta cng c nhng c n
nh th. Tht may mn l ti c
Cha tri ban cho nhng ngi bn ng
hnh lun sn sng i mt vi nhng
th thch ca thi i.
Chnh nim c m cho php ti:
B qua nhng g khng cn thit
nhn ly nhng g m ti c th tr thnh.
Cm nhn c nhng iu khng th
nhn thy bin chng thnh iu c
th.
Tin tng rng Cha lun ph h cho
c m v nhng ngi bn ng hnh.
Vn tip tc bc i nhng khi nn
lng.
Thu ht nhng ngi chin thng bi
c m ln s to ra cc v nhn.
Tm thy mnh v nhng ngi bn
ng hnh trong tng lai. c m ca
chng ti l s ha hn v mt tng
lai.
Phi, ti c mt c m. c m
l do Cha tri ban tng. N cn qu gi
hn bt k mn qu no khc. c m
y cng rng ln nh th gii vy. Bn
s tham gia cng ti ch?
CHINH PHC C M
Nu vn cha khm ph ra c m ca
mnh th c l bn b l qu nhiu
iu. c m s mang ti cho bn mt
l do ln ng, mt con ng
bc ti, mt mc tiu theo ui. Mt
khc, nu khng bit mnh ang i v
u, th bn s lang thang khp mi ni.
Vi nm trc, ti c theo di cuc
phng vn mt hng dn vin leo ni
ngi Nepal. Anh ta l ngi chuyn dn
cc vn ng vin chinh phc nh
Everest.
Wallace hi: Ti sao anh lm cng
vic ny?
, thc ra ti mun gip mi
ngi lm nhng iu m h khng th t
lm mt mnh. ngi hng dn vin
tr li.
Nhng iu ny qu tht rt nguy
him. Vy ti sao anh c nht nh phi
a h ln ti nh Everest? Wallace
hi.
Anh ta mm ci v p: C v nh
anh cha bao gi c ln ti nh ca
mt ngn ni.
vn ti nh cao i hi bn phi
c c m v bu nhit huyt. Cuc hnh
trnh cng gian nan bao nhiu, bu nhit
huyt ca bn cng phi ln by nhiu.
Con ng ang tri ra trc mt bn,
ti bit iu bi ti cng tng
mang trong mnh bu nhit huyt v bc
i trn con ng y trong sut 30 nm.
Ti s lun i bn cnh bn cho ti khi
bn c th t mnh bc i. Nhng d c
c gip bao nhiu, th bn cng
khng th tip tc cuc hnh trnh nu
thiu nhit huyt. Hy xem bn cam kt
di y v kim tra xem bn c th
thc hin cuc hnh trnh hay khng. Hy
sn sng ln ng chinh phc c m
ca bn.
CAM KT THC HIN HNH
TRNH
Ti t cam kt vi bn thn rng, ti s
l ngi thnh cng. Ti bit, thnh cng
l c mt cuc hnh trnh ch khng phi
l mt ch n. Ti s khm ph ra c
m ca mnh v lm ht sc mnh :
Xc nh mc ch ca mnh trong
cuc sng.
Khng ngng vn ln khai thc ti
a tim nng ca bn thn.
Gip nhng ngi xung quanh.
D con ng trc mt c chng gai,
th ti cng s lm tt c duy tr hnh
trnh. Ti s t n thnh cng.
K tn: __________________
Ngy:__________________
Tim nng v i ca cuc sng lun
trong mi chng ta. Cha kha khai
thc c tim nng l khi bn khm
ph v pht trin c m ca mnh.

CC BC CN THC HIN
khi u hnh trnh, u tin bn
cn phi khm ph c m ca mnh.
Hy dnh vi gi mt tun hoc dnh
c ngy ngh thc hin nhng iu
c ghi trong ti liu sau y mt
cch trung thc nht.
1. Qu kh ca ti: Khng c c
m no vt ra khi s v ngha. N
ch vt ra khi cuc i. Henry Ford
tng ni: Trn tt c mi th, sn
sng chnh l b mt ca thnh cng.
D c bit iu ny hay khng, th cuc
i cng chun b sn cho bn mt
c m. Hy tr li nhng cu hi sau
bit bn chun b nh th no:
a) Ti nng ln nht ca ti l g?
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
b) im mnh ln nht trong tnh
cch ca ti l g?
_______________________________
c) Ti c nh gi l gii v
nhng lnh vc no?
_______________________________
d) Ti c nhng kinh nghim g v
cuc sng?
_______________________________
_______________________________
e) Nim am m ln nht ca ti l
g?
_______________________________
_______________________________
f) iu g l quan trng nht i vi
ti n mc ti c th hy sinh v n?
2. Hin ti ca ti: C rt nhiu
ngi nhn vo hon cnh hin ti v
cm thy chn nn bi h khng ti
c ni h mun. Tuy nhin, nhn li
mnh thi im hin ti l mt phn
trong qu trnh khm ph c m ca
bn. Hy tr li cc cu hi sau thy
c tim nng ca bn hin ti:
a) Nhng ngun lc hin c ca ti l
g? ( bao gm c thi gian, tin bc,
con ngi, c hi, vv)
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
4.
_________________________________
5.
_________________________________
6.
_________________________________
7.
_________________________________
b) Ti cn thay i hon cnh hin ti
nh th no khai thc c nhiu
ngun lc hn v to ra nhiu c hi
hn?
_______________________________
_______________________________
c) iu g trong s nhng iu sau
y lin quan ti hon cnh hin ti ca
ti V tr ca ti, ni ti sng, ni ti
ang lm vic, nhng ngi m ti
quen bit.
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
4.
_________________________________
5.
_________________________________
3. Tng lai ca ti: Ti hy vng
bn c th thy c hnh mu m mnh
to ra t qu kh v hin ti. By
gi l lc bn phi t hi bn thn:
Nu c quyn la chn, ti s chn tr
thnh ngi nh th no? Hy vit cu
tr li vo y:
_______________________________
Trong chng tip theo, chng ta s
ni v cch bt u a bn ti gn
c m ca mnh hn.
3. TI C TH I BAO XA?

Mi ln i du lch th
Washington, D.C., ti u n Vin
Smithsonian . Ti rt thch tm hiu v
lch s, c bit l lch s ca Hoa K
v nhng kho c c trng by ti
y.
Trong s cc hin vt c trng by,
ti thch nht on bng ghi li bi din
thuyt ca Tng thng John F. Kennedy
trc Quc hi Hoa K ngy 25 thng 5
nm 1961. C mi ln xem on bng
y, ti li cm thy rt xc ng. on
bng ghi li thi im Tng thng
Kennedy ku gi nc M thc hin
cuc mt cuc hnh trnh kh tin v l
thng vt ngoi sc tng tng.
Kennedy ni: Ti mong rng, ngi
M chng ta s cam kt t c mc
tiu a con ngi ln mt trng v tr
v tri t an ton ngay trong thp k
ny. tng a con ngi ln mt
trng xut hin t nm 160 sau cng
nguyn bi mt nh th tro phng ngi
Hy Lp tn l Lucian ca vng Samosata
tng mang tm vt trc thi
i 1.800 nm.
Vi s ph bin ca tiu thuyt khoa
hc ngy nay, vic du hnh ln mt trng
tr thnh mt iu rt bnh thng.
Trong phim nh, bn c th thy con
ngi sng trong v tr v i du lch
khp thin h mi ngy trong tun. Nhng
ti thi im nm 1961, iu l mt
mc tiu o tng nht m chng ta c
th tng tng c. Ngy nay, iu
cng ch ging nh vic mt ngi t
mc tiu bi qua Thi Bnh Dng, t
California n Nht Bn sau bi tr
li.
Tr li thi im cui nhng nm
1950, u nhng nm 1960, M chy ua
vi Lin bang X Vit trong lnh vc
hng khng v tr v b tt li pha sau.
Khi ti 10 tui, th Lin bang X Vit
phng thnh cng v tinh Sputnik I ln
qu o. Ngay sau , h tip tc phng
v tinh Sputnik II mang theo phi hnh gia
u tin l ch ch Laika. Nm 1959, h
li a tu v tr u tin Luna I ln mt
trng. H cng a c ngi u tin
vo v tr v mt trong nhng con tu
ca h bay xung quanh tri t. H
tr thnh ngi chin thng.
Trong khi , Tng thng John F.
Kennedy vn ng trc Quc hi M
v ni rng chng ta s c thy ngi
M trn mt trng vo cui thp nin
1960. Hu ht mi ngi u cho rng
iu l khng th. Thm ch mt s
ngi ca NASA (C quan hng khng
v tr M) cng ngh rng iu l
khng th thc hin c. H ni vi
Tng thng Kennedy, h cng mun thc
hin iu , nhng c l ch l mt
c m. Nc M khng c cng ngh
thc hin iu . Song Kennedy
khng dng bc. ng khng ch bin
nhng vic khng th tr thnh mc tiu
m cn t ra thi hn cho n na.
Bt chp nhng ng vc, ngy 16 thng
7 nm 1969, tu v tr Apollo 11 ri b
phng s 39 ti trung tm V tr
Kennedy v bt u cuc hnh trnh di
244.930 dm ti mt trng. Bn ngy sau
, hai phi hnh gia l Neil Armstrong
v Buzz Aldrin Jr. p xung mt
trng trn khoang b Eagle. C hn
500 triu ngi theo di qua truyn
hnh khonh khc Armstrong t bc
chn u tin ln lp bi mn mu xm
ca mt trng cng vi cu ni ni ting:
y l mt bc nh ca mt con
ngi nhng l bc tin di ca c
nhn loi. Nc M lm c mt
iu tng chng nh khng th. Tht
ng tic, Tng thng Kennedy khng
cn sng chng kin s kin .
qu l mt iu ng kinh ngc
trong lch s nhn loi.
THI QUYT NH V TR
CA BN
Chuyn du hnh y l ra l iu khng
th nhng n xy ra. Lin bang X
Vit vt xa M vo thi im nm
1961 nhng vn cha a c ai ln
mt trng. iu g thc y nc M
t c k tch ch trong mt khong
thi gian k lc nh vy? khng phi
l do sc mnh cng ngh cng khng
phi do s chy ua v trang gia Lin
bang X Vit v M. M a c
ngi ln mt trng bi h tin vo kh
nng ca mnh. Chnh bi din thuyt ca
Tng thng Kennedy bin tng
a con ngi ln mt trng mt gic
m khng tng thnh mt mc tiu c
th t c. Trnh pht trin cng
ngh khng phi l vn . Chuyn thm
him mt trng tr thnh hin thc l do
s thay i thi . Khi c thi ng
n th iu khng th cng tr thnh c
th.
Nhng ngi lm vic trong chng
trnh v tr ni vi ti rng, chnh bu
khng kh si ni khi mang nim
hy vng: Chng ta s a c ngi
ln mt trng. Mc tiu tng thng a
ra cha ng c m v khi dy quan
im tch cc cn thit bin n thnh
hin thc.
l sc mnh ca gic m kt hp
vi quan im ng n. Nu thiu i
mt trong hai yu t , bn s khng th
i xa hn trong cuc hnh trnh.
Ngi c c m m khng c thi
tch cc s tr thnh k m mng ho
huyn.
C quan im tch cc m thiu i
c m s to ra mt ngi t mn v
khng th tin b.
Va c c m, va c mt quan
im tch cc s to ra mt ngi c
nng lc v tim nng v tn.
c th tin xa v ng hng, bn
cn c c hai yu t trn. Kennedy l
ngi hiu r iu .
Ch c c m th khng th lm c
iu . Quan im ca bn mi l yu
t chnh quyt nh liu mnh c thc
hin c c m hay khng, ch khng
phi l tr thng minh, nng khiu, s
gio dc, kh nng chuyn mn, thi c
hay thm ch lm vic chm ch. Quan
im chnh l yu t quyt nh bn c
th tin bao xa trong cuc hnh trnh i
n thnh cng.
Yogi Berra, hun luyn vin Lin on
bng chy M tng ni: Cuc i ging
nh mn bng chy. chi mn ny,
bn phi vn dng 95% l tr, cn li l
th lc. Nu l ngi thng minh, ti
nng, c gio dc, c kin thc chuyn
mn, c thi c, c trch nhim vi cng
vic nhng li thiu quan im ng n,
th bn s khng bao gi t c thnh
cng. Thi ng n l mt tng
mang tnh cch mng i vi bn, bi
th, nu khng c quan im ng n th
bn s khng bao gi t c thnh
cng. C quan im tt s to nn nhng
s khc bit.
TT C TY THUC VO THI
CA BN
Thi khng nhng l cng c nh
hng tng lai m cn nh hng ln
n hin ti ca bn. Nh tm l hc
William James ni: Pht hin ln
nht ca ti trong qu trnh nghin cu
l con ngi c th thay i cuc i
bt u t s thay i thi ca h.
Nhng la chn ca bn cho n thi
im hin ti l kt qu tt yu ca s
thay i thi . Thi ng s dn
n hnh ng ng, hnh ng ng s
gip bn t c kt qu mong mun.
D mun hay khng, th vic bn l ai v
bn ang u lc ny cng chnh l kt
qu xut pht t thi ca bn.
Khi mi ra i, mi th u nm ngoi
tm kim sot ca bn. Bn khng th
la chn b m cho mnh hay thi gian
v a im bn c sinh ra v nhiu
iu khc na. Nhng cng trng thnh,
bn cng c kh nng t quyt nh v
chu trch nhim v nhng g xy ra trong
cuc i.
Ti c c mt mu chuyn vui
v Tng thng Abraham Lincoln. Mu
chuyn ni v mi quan h gia s la
chn v nhng nh hng ca n ti bn
thn chng ta. Mt ln, ngi c vn ni
vi Abraham Lincoln v vic tin c
mt ngi vo ni cc, nhng Lincoln
phn nn: Ti khng thch khun mt
ca ngi n ng .
Ngi c vn ni: Nhng tha ngi,
anh ta khng th t quyt nh khun mt
ca mnh c. Lincoln p: Mi
ngi n ng ngoi 40 tui u c th
t chu trch nhim v khun mt ca
mnh.
Bn l ai v khun mt ca bn biu l
iu g. Nu bn t ra cu knh khi nhn
vo gng, tc l bn ang thy mt thi
ang c bc l.
THI L S LA CHN
Hu ht nhng ngi c thi khng
tt thng c xu hng ly quan im
ca ngi khc gii thch cho nhng
vn ca h. Th nhng bn khng th
trch c, li cho thi ca ngi
khc hay mt ngi no , ngoi tr
chnh bn. iu ng quan tm y
khng phi l chuyn g xy ra vi
bn m l iu g xy ra trong con
ngi bn. Thi ca bn hon ton
khng lin quan ti nhng yu t nh:
Hon cnh. C th bn khng c
kh nng kim sot mi chuyn xy ra
vi mnh nhng bn phi chu trch
nhim hon ton vi nhng phn ng ca
mnh trc nhng g s xy ra.
S gio dc. Qu kh li xa v
nm ngoi tm kim sot ca bn. Nhng
bn khng c php qu kh tc
ng ti mnh hin ti.
Hn ch. Chng ta thng b hn ch
v nhiu mt, c th l v ti nng, tr
tu, tin bc, c hi, v b ngoi... nhng
chng ta phi hc cch sng chung
vi nhng hn ch .
Nhng th khc. Chnh bn phi chu
trch nhim cho cc quyt nh ca mnh
ngy hm nay. Trong qu kh, c th bn
b tn thng, b ngc i nhng
nhim v ca bn l phi vt qua nhng
au thng tr nn mnh m.
Bt c ai d c hon cnh tt n u,
cng c th ny sinh cc quan im tiu
cc. Ngc li, nhiu ngi c hon
cnh kh khn nhng con ng pha
trc vn lun rng m vi h nh vo
quan im tch cc.
Trong cun Go for the Magic (Tm
kim iu k diu), Pat Williams thut
li mt cu chuyn ca nh bo th thao
Bob Broeg vit v danh th bng chy
Stan Musial. Khi Musial cn chi cho
cu lc b St.Louis Cardinals, mt hm,
mt cu th bc vo tr s cu lc b,
va i va hut so. Anh ta li gn Stan
v bo: Tht l tuyt. Ti cm thy
cuc i tht ti p. Ti ang chi rt
tt. Ti cm gic hm nay ti s nh
c hai qu. Anh bao gi cm thy
nh vy cha, Stan? Stan ci v
p: Ngy no ti cng cm thy nh
vy.
Mt trong cc khm ph v i nht m
bn c c l khi bn pht hin ra mnh
c th thay i. Vic hiu c ngy
hm qua bn u, hay bn c
nhng sai lm g trong qu kh s gip
cho quan im ngy hm nay ca bn s
tr nn tch cc hn. Cng chnh iu
to nn s khc bit trong tim nng
v trong cuc sng ca bn.
C mt dng ch c vit trn cnh
ca phng thay qun o ca i Phoenix
Suns v tm quan trng ca s la chn
quan im tch cc. Dng ch l ca
cu cu th Boston Celtic Bill Rusell
nh sau: Trn u c n nh v
chng ta hy chi ht mnh ginh
chin thng. l hiu bit su sc ca
mt ngi chin thng. Khi Rusell chi
cho i Celtic, h t c 11 chc
v ch NBA trong 13 nm. Quan im
ng n v tch cc s gip cho bn
lm c rt nhiu iu trong cuc
sng.
THI QUYT NH CCH TIP
CN CUC HNH TRNH
Vi nm trc, c mt cuc th nghim
ti mt trng hc Vnh San
Francisco. V hiu trng gi ba gio
vin ln gp v ni vi h: Cc bn l
ba gio vin gii v chuyn mn v l
nhng ngi c nng lc nht trong
trng. Bi vy, chng ti s giao cho
cc bn 90 sinh vin c ch s IQ cao
nht. Cc bn s c nhim v du dt
nhng sinh vin bt u t nm hc
ti v theo di xem cc sinh vin ny
tin b ti u.
Tt c mi ngi u ngh rng l
mt tng tuyt vi. H t ra c bit
thch th vi nm hc . Cui kha hc,
cc sinh vin trn thnh cng hn
20% n 30% so vi sinh vin cc
trng khc vnh San Francisco.
V cng vo lc , v hiu trng gi
ba gio vin ln v ni vi h: Tht ra,
nhm sinh vin m cc bn dy khng
phi l nhng sinh vin gii nht. H ch
l nhng sinh vin bnh thng, khng c
g c bit. Chng ti chn ra 90 sinh
vin bt k trong trng v giao cho cc
bn.
V hiu trng kt lun rng, chnh
kin thc v k nng ging dy ca cc
gio vin gip cc sinh vin tin b
vt bc.
V tht ra, cc bn cng khng phi l
nhng gio vin gii nht. Tht ra, chng
ti chn cc bn l da vo kt qu bc
thm ngu nhin.
Vy u l nguyn nhn chnh khin
cc sinh vin v gio vin t c
kt qu tt trong kha hc ? Cu tr
li nm quan im v thi ca h.
H c mt quan im lc quan v tin
tng. C gio vin v sinh vin u tin
vo bn thn v tin tng ln nhau. H
t c nhng kt qu tt bi h tin
l mnh c th lm c.
Thi ca bn i vi cuc sng
quyt nh thi ca cuc sng i vi
bn. Cch bn ngh tc ng mnh m ti
kh nng tip cn thnh cng.
Nhng g ti tin tng,
Nhng g ti nm bt c t cuc
sng
l nhng iu quyt nh
Ti s nhn c g t cuc sng.
Nu ch i nhng g ti t nht, th
chc chn n s n. Nu mong i
nhng g tt p, d cho hon cnh kh
khn th no, th bn vn c th lm
nhng iu tt nht v khng ngng vn
ti iu tt p.
THI NG N GIP BN
TIN XA HN
Nu cng ni chuyn nhiu vi nhng
ngi ng u cc t chc, th bn s
cng khm ph ra nhiu quan im ng
n. Mt cuc nghin cu vi 500 nh
qun tr cho thy, 94% trong s h ng
nht thnh cng vi thi tch cc, ch
khng phi l cc yu t khc. iu ny
cho thy, nu bn mun tin xa th cn
phi c thi tch cc trong cuc sng.
Thi tc ng ti thnh cng trong
kinh doanh cn nhiu hn c kh nng
ca bn. N nh hng ti mi mt trong
cuc sng, k c sc khe. Ti c
mt bi vit v cuc nghin cu ti bnh
vin Kings College, London, Anh. l
cuc nghin cu v cc bnh nhn tri
qua phu thut ung th v. Cc nh
nghin cu theo di 57 n bnh nhn
bnh vin. Kt qu cho thy nhm ph
n c thi sng tch cc khi c chun
on mc bnh ung th th 7/10 ngi c
th sng thm c 10 nm. nhm
ngi c thi bi quan, tuyt vng th
8/10 ngi cht. Nh vy, bn c th
tin c rt xa trong cuc i v sng
lu hn nh chnh thi sng ca
mnh.
THI TO NN S KHC
BIT GIA THNH CNG V THT
BI
Mt thi tch cc c th gip bn
thnh cng. N tip thm sc mnh cho
bn c th vn ti mc tiu, khai
thc tim nng bn thn v gip
nhng ngi khc. N cho bn s do
dai, bn b v lm cho cuc hnh trnh
tr nn th v hn.
C mt cu chuyn k v mt cu b
tn l Jeb. Hng ngy, m cu b thng
n phng v nh thc cu dy vo lc
5h30. B thng gi: Jeb, dy i con,
mt ngy tuyt vi na li n ri.
Th nhng li l iu cu khng
mun nghe vo mi bui sng. Cng vic
hng ngy ca cu l phi dy sm i
nht than v nhm l v si m cho cn
nh. Cu ght phi lm vic . Mt
hm, m cu li n v nh thc cu
bng cu ni quen thuc, cu ci li
b: Khng, m i. s l mt ngy ti
t th ng hn. Con mt mi lm ri.
Nh th lnh v con cng khng mun
dy sm i nht than na.
Con yu! ngi m nh nhng p:
M khng bit l con li ngh nh th.
Vy th hy ln ging v ng tip i
nh.
Jeb mng thm, cu ngh bng: Ti
sao mnh khng ni ra iu ny sm hn
nh?
Hai ting sau Jeb mi thc dy. Cn
nh tr nn m p hn v mi thm
ca ba sng bay n mi cu. Cu b ra
khi ging, khoc o vo ri chy ngay
vo bn n. Cu b ni: i, i qu.
Ba sng c nu xong. Tht tuyt!
Con yu m cu b ni: Hm nay
s khng c g cho con n ht. Con c
nh l con ni hm nay l mt ngy
ti t khng? M s cho con thy th no
l mt ngy ti t. Hy tr li phng ng
ca con v yn , khng c i ra
ngoi, cng khng c thc n u. M s
gp li con vo lc 5h30 sng mai.
Jeb tht thu quay tr li phng ng v
li leo ln ging. Cu tip tc ng thm
khong mt ting na v sau , khng
th ng thm c na. Cu nm bp
trong phng c ngy m bng th i
meo. n khi tri ti, cu li ln ging,
vt ln vi ci i mt lc ri cui cng
cng ng thip i.
Sng hm sau cu dy sm, vi vng
mc qun o ri sau ngi mp
ging ch i. Khi b m ti m ca
v gi cu dy vo lc 5h30, b cha
kp ni g th Jeb chy n, m ly m
v ni: M i, hm nay s li l mt
ngy tuyt vi, m nh?
iu m Jeb tri qua cng l iu
m bn s phi tri qua. Bn c th thay
i quan im sng. C th bn s khng
thay i c nhiu iu trong con
ngi mnh nhng chc chn bn s lm
cho quan im sng ca mnh tr nn
tch cc hn. Nu c gng, bn s nhn
thy rng ngi hay gip bn nht
thng l ngi gn gi vi bn nht.
BY DU HIU CA MT T
TNG LN
Th no l mt t tng ln? C th
bn bit cu ni ngi lc quan thng
nhn cuc i bng cp mt mu hng.
iu ng nhng n ch ni ln c
mt phn nh ngha ca n. Ti cho
rng, mt ngi c t tng lc quan cn
phi c 7 phm cht sau y:
1. Tin tng vo bn thn
Lc quan, tin tng vo gi tr ca bn
thn l c im ln nht ca mt ngi
c t tng ln.
Nu ai khng tin chnh mnh th s
lun mong mun nhng iu khng tt
xy ra vi bn thn v vi ngi khc.
Nu lng t tin ca bn khng ln th
chc chn bn s phi u tranh tp
trung vo mt iu g , ch khng phi
chnh bn. Bi v bn lun cm thy lo
lng vi y nhng nghi vn: bn trng
nh th no? Nhng ngi khc ngh th
no v bn? Bn c gp tht bi hay
khng? Nhng khi tin tng chnh mnh,
th bn s t do ngm mnh trong mt
vng ho quang mi. iu s to ra
s khc bit. Nh tm l hc, Tin s
Joyce Brothers ni: T nhn thc v
chnh mnh v s tch cc trong suy ngh
l s chun b tt nht thnh cng
trong cuc sng.
2. C kh nng nhn thy nhng u
im ngi khc
Nhng ngi c quan im sng lc
quan lc no cng yu qu mi ngi v
lun c gng tm thy nhng iu tt p
trong con ngi h. Cch hu hiu nht
gip bn nhn thy nhng u im ca
ngi khc, c gi l nguyn tc s
10. Tt c chng ta u mong i
nhiu iu ngi khc. Nhng chng ta
khng th bit s k vng y l tch cc
hay tiu cc. Chng ta ch c th nh
gi nhng ngi khc l tt hay xu m
thi. Khi trng i iu tt p ngi
khc, v pht hin iu tt p trong con
ngi h th hy coi h l nhng con s
10.
Vic lm ny mang li rt nhiu
ngha. Th nht, bn lun thy c
nhng g m mnh mong i ngi
khc. Mong i nhng iu tt p
ngi khc l cch tt nht duy tr
mt quan im sng tch cc. Th hai,
mi ngi thng c xu hng c gng
p ng s k vng ca ngi khc. Nu
i x vi h t t v n cn, th h cng
s i x vi bn nh vy. Khi giao cho
h mt trng trch, ng thi by t s
tin tng i vi h th h s c gng
thnh cng. Nu b i x khng my nh
nhn, th bn cng khng cn phi qu
bn tm, bi bn bit rng mnh lm
nhng g c th. Hy lun kin nh, tin
ln v khng cho nhng iu nh vy
lm mt i quan im sng lc quan, tch
cc ca mnh.
3. Kh nng nm bt c hi
Trit gia ngi Hy Lp Plutarch tng
vit: Ging nh nhng con ong cn c,
cht chiu tng git mt, mt con ngi
nhy bn lun bit cch ginh li th v
gt hi nhng thnh qu tt p d trong
hon cnh kh khn nht. D trong hon
cnh no, th ngi c quan im sng
tch cc cng s lun tm thy c hi. H
bit rng, c hi c c khng phi l
do may mn hay a v, m n l kt qu
ca mt quan im sng ng n.
Li pht biu ca Ch tch cng ty
Qung co Wyse, Lois Wyse trn tp
ch Success (Thnh cng) khin ti
rt n tng bi n th hin s hiu bit
su sc v tm quan trng ca quan im
sng tch cc v phng php p dng
n trong cuc sng. Wyse tm s: Ti
thng ni vi con gi rng, hy lun ni
c bi s khng c g n vi nhng
ngi ch bit ni khng. y l mt
li khuyn rt hu ch vi nhng ngi
lm kinh doanh. C hi ang ch i
chng ta mi ni.
4. Tp trung vo gii php
Ngi c quan im ng n lun tp
trung thi gian v tr tu tm gii php
khc phc thay v phn tch s c. C rt
t ngi c th hiu thu o v mt vn
nan gii. Nhng mt ngi lc quan
th s lun tm ra gii php cho mi vn
v bin iu khng th tr thnh c
th.
5. Lun mong mun c cng hin
Khng c g tc ng tch cc n
nhng ngi khc bng s cho i. Karl
Menninger, nh tm thn hc v l ngi
sng lp ra t chc Menninger
Foundation ni: Ngi phng khong l
nhng ngi him khi yu ui v mt
tinh thn. ng thi, h cng l nhng
ngi him khi t ra bi quan. Theo ti
thy th nhng ai c tinh thn cng hin
chnh l nhng ngi lc quan nht, bi
cng hin l mc cao nht ca cuc
sng. Nhng ngi nh th thng dnh
nhiu thi gian v cng sc lm vic
v cng hin hn l tm kim li
nhun cho mnh. H cng cho i, quan
im sng ca h cng tr nn tt hn.
Nhng ngi khng thnh cng t khi
hiu c khi nim ny. H thng
ngh, ngi ta cho i bao nhiu v quan
im ca h v iu nh th no l
ph thuc vo nhng g h c. Ti khng
ngh vy. Ti bit rt nhiu ngi khng
my d d nhng vn cng hin ht mnh,
ngc li c nhng ngi tha thi v
tin bc, c ngh nghip tt, gia nh
hnh phc nhng li l nhng ngi keo
kit, lun t ra nghi ng nhng ngi
xung quanh. Hy bit cho i trong phm
vi c th. iu ph thuc hon ton
vo quan im v tm lng ca mi
ngi.
6. Kin tr v nhn ni
Nhiu ngi tht bi trn ng i
bi h tin vo cu ngn ng: Nu khng
thnh cng lnh vc ny th hy th sc
vi mt lnh vc khc. C nhiu c m
tr thnh thnh hin thc nh s kin
tr. Nhng ngi kin tr khng cho php
mnh tr nn yu ui. Nhng kh khn,
th thch ch khin cho h cng thm n
lc sn sng i mt vi th thch.
chnh l kt qu ca mt quan im sng
ng n.
S kin tr, nhn ni ch c c khi
bn c quan im sng tch cc. Hy
ngh rng, thnh cng xung quanh ta, v
iu ny s gip bn vng bc. Mt khi
tin tng mi vic s tr nn tt p
th bn s khng bao gi ngi gian kh.
Ngay c khi mi chuyn tr nn rc ri,
th bn vn s gi c s kin tr v
nhn ni ca mt ngi c quan im
sng tch cc.
7. Chu trch nhim vi cuc sng ca
mnh
c im cui cng ca ngi sng
lc quan l phi c trch nhim vi cuc
sng ca chnh mnh. Nhng ngi khng
thnh cng thng ln trnh trch nhim.
Nhng mt ngi thnh cng th s lun
hiu rng nu khng sn sng tin bc
v chu trch nhim vi nhng suy ngh
v hnh ng ca mnh, th s khng c
g xy ra. Ch khi dm chu trch nhim
vi chnh mnh, bn mi c th nhn nhn
bn thn mt cch thnh tht nht nhn
ra u im, nhc im v thay i n.
LI KHUYN T TI NH
CAO CA QUAN IM SNG
Khng g c th ngn cn mt ngi
kht khao chinh phc cc mc tiu v
cng khng g c th gip mt ngi
c quan im sai lm. Nu c th chia s
d ch mt th m ti c, iu s c
ngha hn gp nhiu ln s gip m
ti nhn c trn con ng i ti
thnh cng. Quan im sng lun l ti
sn ln nht m chng ta c. Mt ngi
c kh nng lm ch t tng ca mnh
s lm ch c bt c nhng g anh ta
mun.
Nu phi u tranh duy tr quan
im ca mnh, bn c th phi s dng
mt s tr gip. Di y l mt s li
khuyn gip bn c th kim sot c
ton b t tng v khin cho quan im
sng tr nn mnh m hn:
Khng nh trch nhim ch khng
phi quyn li
Nguyn nhn ln nht dn n s bt
ha gia mi ngi vi nhau l do
li ch c nhn. bao gi bn phm sai
lm cha? c khi no bn tut mt
nhng g mnh ng c s hu cha?
Chc chn bn s ni c. Chng ta ang
sng trong mt th gii khng hon m,
bi th, chng ta s khng bao gi c
chng kin tt c nhng g mnh lm u
c n p. V vy, bn phi i mt
vi vic a ra cc quyt nh. Bn c
th dnh thi gian v nng lng cho
nhng g mnh mun khng? Thm ch,
ngay c khi s tht v cng l ng v
pha bn, bn cng khng th sa cha
nhng sai lm ca mnh.
Tip tc u tranh v li ch c nhn
trong mt th gii khng hon m s
khin bn chuc thm phin mun, bc
bi, gin d v cay ng. Nhng cm
gic lm bn kit sc v tr nn bi
quan. Mt khc, khi qu coi trng li ch
c nhn, bn s ch nhn v qu kh thay
v tng lai. Bn khng th tin thm d
ch mt bc nu xc nh sai con
ng. Khi khng cn phi lo lng v
quyn li na, bn c th tp trung vo
mt hng i ng v n s dn bn ti
con ng thnh cng. Bn s nhn ra
sai lm v t tha th cho mnh ng thi
tp trung vo nhng iu bn c th kim
sot c. iu lm tng sc lc cho
bn, gip bn khai thc c tim nng
v chng minh c kh nng ca mnh.
Kt giao vi nhng ngi lc quan
S khc bit gia bn ca ngy hm
nay v bn ca nm nm ti l kt qu t
nhng cun sch bn c v nhng ngi
m bn giao tip thng xuyn.
Ai l ngi bn thng xuyn tip xc
v nh hng ti quan im ca bn
nht? Ngi xa c cu: Ngu tm
ngu, m tm m, iu qu khng
sai. Hy ngh v nhng ngi m bn
thng xuyn gn gi, tip xc nht.
c th l mt ngi trong gia nh bn
hay mt ngi bn thn nht. Nu chi
vi nhng ngi xu th bn cng s
mang t tng xu. Nhng khi kt giao
vi nhng ngi lc quan, bn t
gip mnh nhn mi th tch cc hn.
Henry Ford ni: Ngi bn tt nht
ca ti l ngi khi dy nhng iu tt
p trong ti. Hy ngh xem bn b
mang n cho bn nhng g? Nu
khng phi l nhng iu tt p th
n lc bn phi thay i chnh mnh.
Bin giy pht hin ti thnh nhng
giy pht hnh phc nht
Nh ngoi giao ngi M Shirley
Temple Black k mt cu chuyn v
Charles, chng c v m ca anh ta. Khi
Charles cn nh, cu hi m rng, khi
no m cu cm thy hnh phc nht
trong cuc i.
By gi ngay lc ny, con yu .
B tr li.
Th cn lc khc th sao ? Chng
hn nh lc b m ci nhau? Charles
ngc nhin hi.
Giy pht hnh phc nht ca m lc
l lc . V giy pht hnh phc
nht ca m by gi l lc ny y, con
yu . Con nn nh hin ti mi l thi
im con ang sng. i vi m, mi
chnh l nhng gi pht hnh phc nht
ca cuc i.
M ca Charles th hin s thng
thi ca b trong cu tr li . D ch
trng n qu kh hay tng lai, th bn
cng v tnh ly i nhng tim nng
hin ti. Tuy nhin, nu tp trung cho tt
c cho nhng g ang din ra hin ti
v c gng c mt quan im sng lc
quan th bn t mnh m ra cnh cng
khai thc tim nng ca chnh mnh.
Tm cch gim cng thng
Cng thng lm gim sc chu ng
ca con ngi v khin chng ta bi quan.
V vy, vic tm cch gii ta stress
l iu cn thit gip bn th lng v
bnh tm li. Vi ti, c mt cch hu
hiu l i nh golf. Mn th thao ny
gip ti th lng c th v tinh thn.
Phong cnh sn golf rt p, khng kh
trong lnh, cuc chi li th v v ti
thch tinh thn ng i ca nhng ngi
chi.
Nhng cn mt iu th v khc na
khin ti thch chi golf. Khi b ngi
khc gy kh khn trong cng vic hay
c x khng my nh nhn, ti thng
vit tn ca ngi ln qu bng golf
v nh n i cng mnh cng tt. Lm
nh vy ti cm thy d chu hn. C th
ti s b mt im hay mt lun qu
bng, nhng ti hon ton tng kh
c nhng phin mun trong cuc
sng.
Khi b cng thng, ng ngn ngi tm
ra mt cch hiu qu x stress. Tt
nht l nn chn nhng cch c th khin
bn thoi mi c v th cht ln tinh thn.
Bn c th chi golf, nm phi tiu, nh
bng chy, hay lm vn, i do vi bn
b... v nhiu cch khc na. Bn c th
lm g cng c min l iu gip
bn x stress v khin bn tr li trng
thi cn bng, tnh to.
Khng qu nghim tc
Ti tng c nghe cu chuyn ni
v ba nh kinh doanh thi xem ai l ngi
hiu bit v thnh cng nht. Ngi th
nht ni: Nu c mi n Nh Trng
v c gp g tng thng Hoa K th
iu c ngha l ti thnh cng.
Ngi th hai ni: i vi ti, thnh
cng c ngha l c tip chuyn ring
vi tng thng trong phng bu dc (vn
phng chnh thc ca tng thng M). V
trong khi tip chuyn, d c nhng cuc
in thoi nng, tng thng vn l i
ni chuyn vi ti.
Ngi th ba ni: Cc anh sai ri.
Thnh cng tc l khi c tng thng
mi n trao i kin v khi chung
in thoi reo, ng y vn nhc ng nghe
ln ri a cho cc anh v bo cuc gi
ny l ca anh y.
Vn m hu ht mi ngi u gp
phi l t ra qu nghim tc. H ngh
v thnh cng ging nh cch ba nh
kinh doanh trn ni. Nhng thnh
cng ph thuc nhiu vo quan im ca
bn hn l vic bn c phi l ngi
quan trng hay khng? Cuc sng lun
c nhiu nim vui. Cho d cng vic ca
bn rt quan trng v i hi s nghim
tc th cng khng c ngha l bn phi
t ra nghim tc thi qu. Bn s tin xa
hn v c th lm mi vic tt hn nu
lun gi c tnh hi hc.
Hnh ng thay i quan im
Cht lng cuc sng v bn vng
ca thnh cng ty thuc rt ln vo
quan im sng. Bn l ngi duy nht
trn th gii c sc mnh ci thin
n. Chuyn gia tm l hc, Tin s
William Glasser khng nh: Nu mun
thay i quan im, trc ht hy thay
i cch c x ca mnh. Hy c gng
trong kh nng ca bn, hnh ng theo
mt hnh mu, mt ngi no m bn
mun. Dn dn, con ngi c ca bn
cng s thay i theo.
Mi s thay i u i hi phi hnh
ng. Nhiu ngi thng i cho ti
khi cm thy thch thay i, mi bt tay
vo hnh ng. Nu c i mi nh vy
th s chng bao gi bn c th thay i.
Bn phi t hnh ng thay i chnh
mnh.
Mi nh ca bn
S thi thc hnh ng
Mi hnh ng tch cc
To ra thi tch cc
Theo Henry Ford: D bn ngh iu
g th iu u ng. Hn mi th
khc, tr tu mi l yu t quyt nh bn
s i xa ti u trong cuc hnh trnh.
Ti s chng minh cho bn thy bng cu
chuyn v ngi bn ca ti, Paul
Nanney. Quan im sng tch cc ca
Paul khng nhng gip anh thnh cng
m cn cu vt c cuc i anh.
Khi cn tr, Paul cho rng, con ngi
sng bng qu kh. Anh quan st thy
mi ngi thng lm vic chm ch
sut cuc i ch mong lc v gi s
c hng th thnh qu ca mnh.
Nhng rt nhiu ngi trong s h lc v
hu th qu kit sc c th hng
th. Bi vy, anh quyt nh sng theo
mt cch khc. Anh quyt nh phi
nhanh chng kim tin ngh hu khi
30 tui. V anh lm c iu
tui 29.
Nim am m ca Paul l c bay.
Nm 1976, Paul quyt nh a nim
am m ca mnh ln mt tm cao mi.
Anh vch k hoch bay mt mnh vng
quanh th gii bng chic phi c Piper
Cub. Bay vng quanh th gii l mt k
tch. Nhng iu ng ni y l Piper
Cub l mt loi my bay hng nh.
Trc Paul, cha tng c ai thc hin
mt chuyn bay vng quanh th gii vi
mt chic my bay nh nh th (cha n
mt nghn cn). Khi ni vi nhng ngi
khc v chuyn phiu lu qua Bc i
Ty Dng, Paul t ho cho bit: Ti
trng chng khc g so vi Lindbergh c
- ch khc l my bay ca ng y to hn
v c trang b tt hn thi.
Paul ct cnh ti San Diego,
California, qua M n Canada. Chuyn
bay u tin hon ton sun s, nhng
nhng chng cn li th y kh khn, s
c, trc tr thm ch c thm ha. Ti
Greenland, cnh my bay ca anh b
ng bng khin anh phi quay tr li v
vt ln vi nhng trn gi mnh. a
Trung Hi, anh pht hin thy quan h
gia Th Nh K v Hy Lp khng tt
khi anh cng b d nh bay t Kerkyra,
Hy Lp n th Istanbul ca Th Nh
K. Mt quan chc ca Hy Lp ni vi
Paul: Anh khng th bay t y sang
c u. H s bn h my bay ca anh
ngay lp tc. V nu h khng lm th th
chng ti cng s lm th.
Anh cn phi i mt vi nhiu vn
rc ri khc nh tm xng Trung ng,
dnh c ngy tm mt nh my lc du
Delhi ch mua hai lt du v c nhng
trn gi ma khi bay qua vnh Bengal.
Paul k, anh phi tri qua mt chuyn
bay kh khn nht m anh tng thc
hin. Anh phi mt gn 11 gi khng
khip vt qua hng lot nhng t
st d di. C lc my bay b thi tung
ln nh mt t giy cao hn 5km
trong chc lt ri li t nhin ri xung
thp cha n 3km. Trong khi vt ln vi
cn iu khin ca my bay, tt c nhng
g Paul ngh ti l khng bit by c mp
ang ch di kia s x l anh nh th
no nu my bay ca anh b ri xung.
Khi thc hin cuc hnh trnh, quan
im lc quan lun l ngi bn ng
hnh tt nht ca Paul. N khng ch
gip anh vt qua nhng trn gi ma,
ng x vi cc nhn vin hng khng m
cn gi cho anh mt tinh thn kin tr,
bn b khi phi hon chuyn bay hn mt
tun Manila trong khi ch c cp
php bay sang Nht Bn. Paul gi
c tinh thn cho n nhng chng cui
cng.
Sau mt tun phi li Nht Bn v
thi tit xu, cui cng Paul cng ct
cnh tip tc cuc hnh trnh bay ti
o Aleutian Alaska. c l l chng
bay di nht ca anh. chng ny, khng
th xy ra bt k sai st g bi my
bay ch c th mang theo mt lng
nhin liu c hn. K c khi mi chuyn
din ra sun s, anh cng tnh n
phng n d phng l s h cnh khn
cp ti mt sn bay qun s khi nhin
liu cn dn.
Tuy nhin, Paul li gp rc ri. Bay
c mt na chng ng, anh nhn
c tin d bo thi tit buc anh phi
i hng bay. My bay ca anh khng
c trang b cc thit b nh v in t
nn Paul ch s dng la bn v ng h
nh hng. Anh d nh h cnh
xung mt hn o no bng cch
dng n bo hiu khi my bay ti gn.
Nhng Paul khng bit h thng n bo
hiu ca anh b hng. V anh c
bit thng tin m anh nhn c trc
khng chnh xc. Paul hon ton mt
phng hng. Ti t hn na l anh
ang cng lc cng xa b, cn my bay
ca anh th cn nhin liu.
Quan im sng tch cc gip Paul
vt qua nhiu tr ngi nhng gi y
mc th thch tr nn ln hn v lin
quan trc tip n tnh mng ca anh.
Mc d vy, anh vn t tin l mnh s
thot c tnh hung ny v anh lm
c. My bay ca anh lao thng xung
Bc Thi Bnh Dng v anh lnh nh
hn hai ting ri cho n khi mt
chic tu nh c ca Nht Bn vt anh
ln. Paul mt chic my bay v nh
mt c c hi c ghi tn vo k lc th
gii, song may mn l anh vn cn sng
k li chuyn ny. Paul ni: Chuyn
i ny ng l chng khc g chuyn thm
him ca cu b Huck Finn trong tiu
thuyt ca nh vn Mark Twain. Ngay t
lc xut pht, ti khng bit chc
nhng g ang ch i pha trc hoc
ti s h cnh u. Nhng ti bit l
mnh c th vt qua c.
Tinh thn v quan im sng ca Paul
gip anh vt qua tt c. Anh ni:
Trc , ti hc cch khng b
nh hng bi nhng iu ngi khc
ni. Nu b nh hng bi nhng g h
ni th chc chn ti khng th thc
hin chuyn i ny. Anh gn nh
hon thnh mt hnh trnh vng quanh
tri t. Chnh quan im kin nh ca
Paul gip anh chinh phc mt chng
ng di trn khng trung v trn con
ng chinh phc thnh cng.
Vy quan im sng ca bn nh th
no? N c th gip bn i xa trong cuc
hnh trnh chinh phc thnh cng hay
khng?
CC BC CN THC HIN
y l lc bn nhn li quan im
sng ca bn thn. Hy tr li nhng
cu hi sau y mt cch thnh tht
nht:
1. Trch nhim hay quyn li: Khi
ni chuyn vi ngi khc, iu g ti
thng ngh n trong hai iu trn.
Nu cu tr li l "quyn li th ti
phi lm g thay i quan im ca
mnh?
_______________________________
_______________________________
2. Con ngi: Ai l ngi lc quan
nht m ti tng bit? Hy vit tn
ngi di y. Hy hn gp ngi
hi cch lm th no duy tr
tinh thn lc quan.
_______________________________
3. S cng thng: Hy nu mt s
cch gip bn gim stress v ln k
hoch mt s vic phi lm trong tun
ti:
a)
_________________________________
b)
_________________________________
c)
_________________________________
4. S hi hc: Trong tun ti, hy
k t nht mt mu chuyn vui v nhng
g bn lm v nhng sai lm ng
ngn ca bn (Nu ngi nghe cm thy
ngc nhin hoc khng tin vo cu
chuyn ca bn th c ngha bn vn l
mt ngi nghim tc)
5. Quan im: Hy vit mt quan
im tch cc m bn thch, trnh by
d nh ca bn tr thnh mt ngi
lc quan.
_______________________________
_______________________________
4 . LM TH NO I TI
CH?

Ln cui cng bn li xe i do vo
ngy ch nht l khi no? By gi ti
khng hay lm vic , nhng hi tr,
l mt th vui thng xuyn ca ti.
cng l mt hot ng a thch ca gia
nh Raimey, nhng ngi hng xm ca
ti. ng Raimey thng ni: No mi
ngi. Sn sng cha? Hy xp c
ln xe v i chi thi. l khi ng
Raimey tp hp c gia nh v thnh
thong c thm nhng a tr nh hng
xm nh ti. Chng ti sng th trn
Circleville, bang Ohio v c mi ch
nht ng Raimey thng a chng ti i
thm mt ni tuyt p no nh
Lancaster, Chillicothe hay thm ch l
Colombus. Ti cm gic nh l mt
chuyn thm him tht s. ng Raimey
thng li xe qua nhng con ng y
bi bm v nhng con ng cao tc
xuyn qua cc cnh ng nm gia trung
tm bang Ohio. V th l tr chng ti
chng bao gi bit c mnh s c
thy nhng g.
Nhng chuyn do chi vo ngy ch
nht qu l vui th. V nu may mn hn
th chng ti s c gh vo mt ca
hng nh no nm ven ng cao tc
n kem v ung Coca. l mt cch
th gin. Nhng sau nhiu nm, ti
thy c rt nhiu ngi coi cuc i
cng nh mt chuyn d ngoi cui tun
vy. Dng nh h mun ni: Hy c
i v chng ta s bit u l ni chng ta
n. H cho cuc i x y i
ti bt c ni no. Ti khng phi mt
nh khoa hc nhng ti cng bit rng
trng lc lun ht mi th dnh cht vo
mt t. Con ngi cng vy, khi lm
mt vic g khng theo k hoch,
khng nh hng trc th cuc i ca
ngi s vn dm chn ti ch.
Ti cng yu thch nhng cuc thm
him nh mi ngi nhng ti khng
hoang ph tim nng hoc b d cc mc
tiu bng cch ngi mt ch v ch i
nhng g s xy ra vi mnh. Cuc i
khng phi l mt cuc din tp. Chng
ta ch c mt cuc sng v nu khng n
lc ht mnh th khng bao gi c c hi
th hai lm li na.
cng l mt trong nhng l do ti
sao v chng ti lun vch ra k hoch
cho nhng g chng ti sp lm. Chng
ti lun chun b mi th trong cuc
sng, k c cho mt cuc do chi.
Chng ti vch ra lch trnh c th v ni
m chng ti s ti, nhng ca hng m
chng ti s dng chn v nhng ni m
chng ti s dng ba.
Hu ht nhng ngi i du lch ch ln
k hoch s b khi quyt nh i ti u
. H ti sn bay ri bay thng ti ni
h mun n m khng dnh thi gian
ngh xem nn lm g trc, lm g sau.
H khng bit rng h lng ph mt
khong thi gian ln trong ngy.
Ngc li, mi khi i du lch u ,
v chng ti phn cng nhim v r
rng. V th, chng ti c th nhanh
chng lm cc th tc bay. V trong khi
nhng ngi i du lch khc ang loay
hoay xem phi ly hnh l u th
chng ti ra khi sn bay v i n
ni chng ti cn n.
Lp k hoch thng xuyn l vic rt
hu ch. Chng ti tn dng ti a tng
giy pht. Bi vy, chng ti i c rt
nhiu ni so vi mi ngi.
Vic vch ra k hoch c th mang li
rt nhiu li ch, hy ngh v sc mnh
ca vic lp k hoch i vi cuc hnh
trnh tm kim thnh cng. Nu khng c
k hoch, th s pht trin ca bn cng
ging nh nhng bui do chi vo ngy
ch nht vy. Bn ch c th thy c
mt vi cnh p nhng s b l c mt
cuc hnh trnh tht s.
TP NGI THCH DU LCH
Khi vit cun sch ny, ti ni
chuyn vi mt s ngi v phng
php lp k hoch i du lch ca h. Ti
pht hin ra rng, hu ht mi ngi i
du lch do ngi khc t chc nh cc
cng ty du lch, bn b hay ngi thn...
D vy, a s h u mun c t mnh
lp k hoch cho chuyn i.
Cng t tin bao nhiu khi i du lch, th
h cng chng t rng mnh chun b
k lng by nhiu. Mt iu ng ch
l mi ngi li c mt k hoch khc
nhau trong cuc hnh trnh tm kim
thnh cng. Hu ht mi ngi u dnh
nhiu thi gian hoch nh mt k
ngh hn l vch ra chin lc cho cuc
sng ca mnh.
Nhn vo cch lp k hoch ca ngi
khc, bn s thy rng h ang ri vo
mt trong cc trng hp sau y:
Vince nn nhn. Vince cho rng, vic
anh khng bao gi i u khng phi l
li ca mnh. Anh khng bao gi lp k
hoch bi cn bn tp trung thi gian v
cng sc cho nhng vic nm ngoi tm
kim sot. Anh thng li cho mi
ngi v s chm tin b ca bn thn
hn l nm ly c hi hon thin
mnh. Trong suy ngh, anh cho rng, hon
cnh bn ngoi c nh hng nhiu ti
mnh hn l chnh bn thn anh.
Freddie l m. Freddie khng lo lng
nhiu n qu kh v tng lai. Anh ch
ch trng vo hin ti. Tht ra anh qu
yu cuc sng hin ti nn sn sng lm
tt c duy tr cuc sng . Anh ght
s thay i v trn trnh vic bng
mi gi.
Debbie mng m. Debbie l ngi
thch lp k hoch v c dnh nhiu thi
gian lm vic . Nhng c ch vch
ra k hoch m khng bao gi thc hin.
C lun c nhng tng ln v lun
mong c s i ti thnh cng nhng li
khng mun mo him. C khng mun
tr mt ci gi no tin ln v i n
thnh cng c.
Michael nhit tnh. Michael dnh tt
c thi gian hin ti v n lc ht mnh
khai thc ti a tim nng ca mnh.
Nguyn nhn chnh gip anh lm vic
hiu qu vo ngy hm nay l bi anh
dnh c ngy hm qua vch ra k
hoch. V vy, anh ch phi tp trung vo
mt mc tiu, khai thc ti a tim nng
ca mnh v gip nhng ngi khc.
MC TIU TO RA CON
NG I TI THNH CNG
iu g to nn s khc bit gia
Michael nhit tnhv nhng ngi
khc? Cu tr li chnh l mc tiu. Anh
ta bit mnh mun g v phn u thc
hin nhng mc tiu . Trong cuc hnh
trnh tm kim thnh cng, cc mc tiu
bn t ra chnh l con ng bn phi
i. tin b, bn cn phi c mc tiu
v n khng ch th hin hy vng v mong
mi vn ti ch ca bn m cn ch
ra cch thc hin hnh trnh . Trong
cuc hnh trnh , giai on u hay
giai on cui u quan trng nh nhau.
Vn chnh l bn phi kin nh
vn ti ch cn n. V cch tt nht
tip tc cuc hnh trnh l xc nh
cc mc tiu.
Hy th ngh v mt chuyn i di
bng xe hi, chng hn t Dallas n
Chicago. Nu cha bao gi n th
chc chn bn s khng xc nh c
hng i. Bn khng th li xe i lng
vng. M vic cn lm trc tin l hy
xem bn , tm nhng con ng no c
th i ti Chicago. Sau , chn ra con
ng ti u nht, ty thuc vo loi
ng m bn mun i v nhng g bn
mun c nhn ngm hai bn ng.
Chnh bn phi l ngi vch ra k
hoch cho chuyn i ch khng phi ai
khc. Khi bt u hnh trnh, c th bn
s khng bit trc mnh s dng u
nhng trong u bn c nhng nh
hnh c th v ni s n v bn hon
ton c th thc hin thnh cng cuc
hnh trnh. Bn c th bt u chuyn i
vo lc thch hp v ng thi c th tn
hng nhng iu th v trong chuyn
i.
thc hin cuc hnh trnh tm kim
thnh cng, bn cng phi chun b chu
o v t m nh cuc du ngon ti
Chicago. Bn cn phi chia nh n ra
thnh nhiu phn d dng qun l.
Cc mc tiu cng ging nh nhng im
nh du trn tm bn chi tit. Mi
mc tiu c hon thnh s dn ti mt
mc tiu khc v a bn tin xa hn
trong cuc hnh trnh. Cc mc tiu s
to thnh mt con ng dn bn tin
thng ti ch. V nu bn i sai hng
th chng s gip bn d dng quay tr
li tip tc cuc hnh trnh.
Khi c k hoch tt v bit r v
ni s n th chc chn bn s khng
bao gi gp phi tnh hung nh ca v
chnh n ta n ti cao Oliver Wendell
Holmes. Mt ln, Holmes nh ri chic
v trn mt chuyn tu du lch. Tm mi
m vn khng thy khin Holmes pht
cu trong khi ngi sot v ang ng
bn cnh v ch. Cui cng, ngi sot
v ni vi Holmes: Tha ng, nu qu
thc, ng khng tm thy v th ng c
th gi in hoc gi mail bo vi cng
ty ng st. Chng ti hiu v tin tng
ng.
Holmes p: Ti khng quan tm vic
cc anh c kim tra v ca ti hay khng.
Ti ch mun bit l mnh ang i u
thi.
Khi c mc tiu r rng th bn khng
phi quan tm n nhng s c nh vy
bi bn lun bit mnh s i u v s
lm g. C mc tiu, bn c th hon
thnh mi cng vic v khng ngng c
m. Sau y l nhng li ch m cc mc
tiu s mang li cho bn:
Mc tiu gip bn khm ph mc ch
Ngy nay, s ngi t c thc v mc
ch v tnh trng lm vic khng c nh
hng c chiu hng tng ln. Nh vn
Catherine Anne Porter, ngi ot gii
thng Pulitzer vn hc v bo ch M
nhn xt: Ti cm thy lo ngi cho
nhng ngi sng khng c mc ch. C
n 50% s ngi c hi khng h
quan tm xem mnh s i v u. Trong
, 40% s ngi c hi khng t
a ra quyt nh v lun i chch
hng. Ch c 10% cn li bit r mnh
cn g nhng li khng mun tin ln
t c mc ch.
Mc ch gip bn tp trung vo mt
iu g c th v tc ng tch cc
n cch hnh ng ca bn. Nh trit
hc ngi Anh, James Allen ni: Bn
s tr nn nh b khi c nhng mong c
nh nhoi v s tr nn ln lao khi c mt
kht vng to ln. Mc tiu s gip bn
hng s tp trung ca mnh vo mc
ch chnh v bin n tr thnh mt kht
vng ln lao. Cc mc tiu s ch cho
bn bit mnh ang i u. Nh th
Ralph Waldo Emerson tng vit:
Th gii lun m li cho nhng ngi
bit mnh s i ti u.
Mc tiu s thi thc bn ln ng
Nh triu ph cng nghip Andrew
Carnegie ni: Bn khng th y mt
ngi no ln tng bc thang tr khi
ngi t mnh leo thang. iu tng
t cng xy ra vi nhng ngi trong
cuc hnh trnh tm kim thnh cng. Mi
ngi s khng bao gi thc hin cuc
hnh trnh nu khng c ng lc. Bi
vy, mc tiu chnh l ng lc thc y
chng ta trong mi cuc hnh trnh.
Khng ai c th t c kt qu m
khng c mc ch. Xc nh c mc
tiu chnh l ngun ng lc ln nht ca
mi ngi.
Hy ngh xem ci g l mt trong nhng
ng lc ln nht trn th gii ny?
chnh l thnh cng. Khi thc hin mt
hot ng c quy m ln v chia n ra
thnh nhiu mc tiu nh d dng
kim sot ngha l bn t r kh nng
thnh cng ca mnh bi bn lm
nhng g mnh mun hon thnh mc
tiu. C mi ln hon thnh mt mc tiu
nh l bn li c tri nghim mt phn
ca thnh cng. chnh l ng lc.
Khi hon thnh tt c cc mc tiu nh
tc l bn thc hin c mt bc
ln t c mc ch v pht trin
tim nng.
Mc tiu khng ch gip duy tr m cn
pht trin ngun ng lc vn c. Khi
bn ang bc i trn con ng thnh
cng th khng g c th khin bn dng
li. iu ny cng ging nh mt con tu
vy. S khi u bao gi cng kh khn
nht. Khi con tu cn ng yn th nhng
toa tu khng th di chuyn d ch mt
phn nu khng c lc tc ng ca u
my ko. Nhng khi con tu t c
tc nht nh th d mt bc tng
thp dy 1,5m cng khng th ngn cn
n lao v pha trc.
Mc tiu v ng lc c mi lin h
cht ch vi nhau. Ti khm ph ra
iu ny khi cn hc lp bn. Ngy y,
ti rt thch chi bng r. B ti l
ngi lun khch l chng ti theo ui
nim am m v khai thc tim nng ca
mnh. ng quyt nh lm mt ci sn
bng r nh ngay trc ca nh dy
chng ti chi bng. Tuy nhin v c
vic bn, nn ng mi ch xy xong sn
bng m cha lp r. Thot u ti thy
vui thch v c mt sn bng r ring v
ti rt ho hng ra sn tp dt bng, gi
bng v nm bng. Nhng ch c
khong hai pht, ti bt u thy chn v
chi bng r m li khng c r nm
vo.
iu ny cng ging nh vic sng trn
i m khng c mc tiu. Nhng hot
ng ch mang li s tha mn nht thi
ch khng th p ng lu di. Bi vy,
xc nh v chinh phc c mc tiu s
to ng lc bn lun tin ln, du
cn nhiu kh khn pha trc.
Mc tiu ch cho bn bit mnh phi
lm g
Mi ng lc u tr thnh v dng
nu s dng n lm nhng vic v
ngha. Cc mc tiu s l cng c hu
hiu gip phn bit u l nhng vic
quan trng cn c u tin. Khng ai
c th t c mc ch, pht huy c
tim nng ca mnh v gip ngi
khc m khng c mc tiu c th. Mc
tiu l yu t quyt nh u th ca bn.
u th li l yu t quyt nh vic bn
c th chinh phc c mc tiu hay
khng.
Mc tiu gip bn ch ti hon cnh
hin ti. Hilaire Belloc, nh vn v
chnh tr gia ngi Anh ni: Khi
ang m chm trong gic m v tng
lai hay ang nui tic qu kh th
cng l lc nhng g hin ti cng ang
dn ri xa bn. thnh cng, hy sng
v lm vic ht mnh v hin ti bi ch
c , bn mi c sc mnh tht s
hon thnh cc mc tiu.
Mc tiu hng bn tp trung vo s
tin b ch khng phi hnh ng
Hu ht nhng ngi khng thnh cng
lun ngh rng, thnh cng l ci ch
no m h phi t c. Nhng
thnh cng thc cht l mt cuc hnh
trnh. Tuy vy, bn cng ng suy ngh
khin mnh lm tng rng ch cn
hnh ng thi l c th khin bn thnh
cng. Cha kha tht s dn ti thnh
cng v tim nng l da vo kh nng
khng ngng hon thin ca bn. Ch
hnh ng thi th cha . Khi khng
ngng phn u, vn ln th bn mi c
th khai thc ht c tim nng ca
chnh mnh. V khi xc nh c mc
tiu ng n v nghim tc lm vic, th
bn chc chn s tin b.
Mc tiu to nn nhng du mc cho
cuc hnh trnh
Khi c mc ch, bn s nhanh
chng bit c khi no th c th thot
khi con ng mn. Mi ln t c
mt mc tiu, bn c th t ho ni rng,
mnh ang tin b v bit c mnh
i xa ti u trong cuc hnh trnh. Mc
tiu tng trng cho nhng ct mc trn
con ng chinh phc thnh cng ca
bn. iu cng tng t nh khi i
my bay, nh c mn hnh v tuyn, bn
c th bit c mnh ang u v
i c bao xa.
LP K HOCH CHI TIT
Bn t cam kt vi bn thn s thc
hin gic m ca mnh v th hin n
bng nhng mc tiu c th thc hin
c, iu c ngha l bn nhn
thy trc c ni s n. l mt
phn ca qu trnh i ti thnh cng :
c m s xc nh mc tiu.
Mc tiu vch ra chin lc hnh
ng.
Hnh ng s to ra kt qu.
Kt qu s mang li thnh cng.
thc hin cuc hnh trnh tm kim
thnh cng, hy bt u vi mt c m.
Nhng c m ch tr thnh hin thc
khi thu hp khong cch gia d nh v
hnh ng bng mt chui nhng mc
tiu.
Vy lm th no b tr cc mc tiu
trong bn k hoch ca mnh? Bn ch
cn lm theo bn k hoch chi tit sau:
Xc nh c m
Tt c u phi bt u bng mt c
m. N l biu hin ca mc ch v
ngha ca vic khai thc tim nng. Nu
bit r c m ca mnh th bn c th
to tm bn chi tit, ngc li nu
khng th cuc hnh trnh s tr thnh
iu khng tng. Bn khng th thnh
cng nu khng bit mnh mun i u.
Tng thng Wood Wilson ni: Chng
ta trng thnh l nh c c m.
Quan st ni khi u
Bn khng th thc hin c cuc
hnh trnh tr khi xc nh c mnh s
i u. V bn cng khng th thnh cng
nu khng bit mnh s bt u t u.
Mi thng tin u v cng quan trng v
cn thit cho cuc hnh trnh ca bn,
nh li ca nh trit hc Eric Hoffer
ni: khc bit vi nhng g chng ta
c th cn phi thc c mnh c
nhng g.
Hy bt u t kim im li chnh
mnh. Hy nhn vo im mnh, im
yu, kinh nghim, hc thc, s tho vt
ca bn. Khi thc c mnh ang
v tr no, th hy t hi nhng cu hi
sau:
Ti s phi i bao xa trong cuc
hnh trnh? Nu bn c m c th
kim nhiu tin c ngh hu sm
nh Paul Nanney th cn phi tnh ton
chnh xc xem cn bao nhiu tin mi
thc hin c mc tiu . Nu mc
tiu ca bn l tr thnh k s hay bc s
th cn phi lin h vi cc trng i
hc ly thng tin v chng trnh hc,
kha hc, cc quy ch v nhiu thng tin
khc na. D mun lm g th bn cng
phi tri qua mt chng ng mi c
th thc hin c iu .
Ti cn phi c nhng t cht
g? D xut pht t u th bn vn lun
c nhiu la chn. Nu c m ca bn
l c lm ch doanh nghip th ti sn
cn c l k nng qun l v s dng ti
chnh. Cn nu coi thnh cng l nui
dy con ci tht tt th ngoi tnh thng
v kh nng gio dc, bn khng th
thiu mt yu t na l kh nng lm
gng cho con ci. Hy ng ch nhn
vo nhng kh nng ca mnh m cn cn
phi xem xt cc yu t khc gip bn
vn ln pha trc nh hon cnh, cc
mi quan h,...
Ti cn phi vt qua nhng
g? Trong mi cuc hnh trnh, bn
khng th trnh khi nhng iu tr ngi.
Chng hn, thc hin c m, bn cn
phi c tm bng i hc nhng li gp
vn v kh nng t hc, th chnh
l mt tr ngi cn phi vt qua. Hay
nu bn ao c s tr thnh mt cu th
bng chuyn nghip nhng chiu cao
ca bn ch khong mt mt ri, th
chnh l tr ngi ln nht. D mc tiu
ca bn l g th hy thnh tht nhn nhn
li xut pht im ca chnh mnh v
lun sn sng vt qua cc kh khn, tr
ngi.
Ci gi phi tr cho cuc hnh
trnh l g? Bt c cuc hnh trnh no
cng c ci gi ca n. c th l thi
gian, cng sc, tin bc, s hy sinh, s
la chn hoc cng c th l tt c nhng
yu t . Vy bn c sn sng tr nhng
ci gi hay khng?
Khi xc nh c c m v im
xut pht ca mnh, bn s nh hnh
c mi th chnh xc hn. Bn s hnh
dung c mt cch r rng nhng iu
g l quan trng v u l iu cn phi
b qua t c mc tiu. V th, bn
s c c mt v tr thun li hn
xc nh cc mc tiu c th.
Vit bn tho trnh by mc tiu
Khi dnh nhiu thi gian suy ngh v
c m ca mnh v n cng ngy cng
hin r trong tm tr bn th cng l
lc bn phi t vit ra mt bn tho da
trn c m v nhng d nh ca bn
bin c m thnh hin thc. l
trit l chinh phc cuc hnh trnh tm
kim thnh cng. Hy bt u bng nh
ngha c bn v thnh cng: Thnh cng
l khi bit mc ch ca mnh trong cuc
sng, lun pht trin khai thc ti a
tim nng ca mnh v to ra li ch cho
ngi khc. Hy da vo xy dng
bn tho. Mc tiu ca bn nn c vit
ngn gn v sc tch, th hin y
nhng mong c ca bn. nh ngha v
thnh cng, cc mc tiu v 80% nhng
hot ng thng ngy cn phi gi gn
trong bn tho ca bn.
Di y l mt vi v d v bn trnh
by:
Chuyn gia qun l Bob Buford: S
mnh ca ti l: Bin nng lc ca nhng
ngi theo o C c gio tr thnh
sc mnh.
Lut s, nh vn Freya Ottem Hansom
- Hon thin kh nng v dch v t vn
vn phng lut s.
Nh nghin cu Charlie Wetzel: Dng
cc hot ng vit, dy hc ca mnh
gip mi ngi khm ph mc ch,
khai thc tim nng v lm tng nim tin
ca h i vi Cha.
Bn tho ca bn cn phi trnh by t
nhin, c gi tr, c sc thuyt phc v
xut pht t chnh c m ca bn. Bi
vy, hon thnh bn tho trnh by mc
tiu khng th mt sm mt chiu. C
nhiu ngi phi chnh sa, b sung rt
nhiu ln trong mt vi nm. V th ng
mong mi th vit ra s hon ho ngay t
ln u tin. Hy c gng vit tt nht,
ri sau thay i dn dn mi khi pht
hin ra nhng iu mi hon thin
hn bn k hoch ca mnh.
Xc nh mc tiu
Khi lin kt cc mc ch vi nhau,
hy xc nh cc mc tiu nh du
vo bn k hoch chi tit ca bn. l
cc hot ng v thnh tu m bn d
kin s t c pht trin tim nng,
hon thnh mc tiu v gip ngi
khc. Hy s dng nhng hng dn sau
y a ra cc mc tiu:
c vit ra. Xc nh c mc
tiu ng n mi ch l mt na chng
ng. Ch khi c vit ra, n mi tr
nn hon thin. Qu trnh lit k cc mc
tiu s gip xc nh r hn iu bn tht
s mun lm. Vic s gip bn hiu
c tm quan trng ca nhng mc tiu
bn t cam kt s thc hin cc mc
tiu .
C tnh c nhn. Mt sai lm mi
ngi thng gp nht l ly nhng th
ngoi tm kim sot ca mnh lm mc
tiu. Chng hn nhiu ngi cho rng
mc tiu ca h l c trng x s hoc
mun c v hay chng mnh i x tt
hn na. Nhng tt c nhng th u
nm ngoi tm kim sot ca h. Mt
mc tiu c coi l ph hp khi n nm
trong tm kim sot ca bn v bn c
th t thc hin c n. Hy nm r
c im trc khi a ra cc mc
tiu.
R rng v c th. Vic c th ha
mc tiu l cha kha tip cn cc
mc tiu . Hy th tng tng, nu
bn vo nh hng v ni vi ngi phc
v: Cho ti mt a thc n th chuyn
g s xy ra? Ngi phc v s khng
bit phi mang th g cho bn. iu ny
cng tng t nh khi xc nh mc tiu
vy. Bn phi gii thch r rng nhng
iu mnh mun lm. Nu mc tiu ca
bn qu ln th hy chia nh n ra d
thc hin. Bn khng th lm mt vic
m ngay chnh bn cng khng th din
t c n.
C th thc hin c. Ngi thnh
cng l ngi bit xc nh mc tiu
ngoi tm vi ch khng phi ngoi tm
nhn. Gio s ca trng i hc Nam
Carolina, ng William Mobley ni:
Mt trong nhng nguyn tc quan trng
nht khi chi golf l s hin din ca cc
mc tiu. Bn c th thy cc l, bit
c im s ca mnh v cc mc tiu
cnh tranh. Bn cm thy nht ch khi
xc nh mc tiu m bit chc l mnh
khng th thc hin c.
C th o lng c. Ch khi nng
cao nng lc v pht trin tim nng th
mc tiu ca bn mi c gi tr. Chnh v
vy, cc mc tiu cng phi o lng
c. Hy ni v mc tiu ca bn mt
cch khch quan nht v ch nh th bn
mi c th tr li c cu hi: Ti
hon thnh c mc tiu ny cha?.
C gii hn c th v mt thi
gian. Mt mc tiu c th c coi l
mt c m c thi hn. Bi nu khng
c gii hn v thi gian th cc mc
tiu khng th tr thnh hin thc. Khi
t ra mc tiu no th ng thi bn
cng phi t ra cho n mt khong thi
gian nht nh. Nu khng, nhng rc ri
pht sinh l khng trnh khi. V d,
chuyn g s xy ra nu bn khng t ra
mt hn thi gian mua mt ngi nh?
Chc chn bn s gp phi rc ri khi
dn ti cn nh va mi mua trong khi
ngi ch c vn cha dn ht c.
nh ra thi hn trong ngnh bun bn
bt ng sn l yu t m bo cho bn
t c mi th theo ng lch trnh.
Tng t, vic t ra thi hn cho mi
mc tiu s gip bn kim sot c
chng.
Bin mc tiu thnh hnh ng
i thi ho ngi c, Johann
Wolfgang von Goethe tng ni: Ngh th
d, lm mi kh. V vic bin cc
tng thnh hnh ng chnh l vic kh
nht trong cuc sng. C l v vy m t
ngi dm theo ui v hnh ng t
c mc tiu. Theo nghin cu ca
Gregg Harris th 67/100 ngi c th t
xc nh mc tiu cho chnh mnh. Nhng
trong s 67 ngi th ch c 10 ngi
c th vch ra nhng k hoch thit thc
t c mc tiu. Trong 10 ngi
li ch c 2 ngi dm theo ui v thc
hin c m ca mnh.
B quyt thc hin mc tiu ca bn
l hy lm th. Tng thng M Franklin
D. Roosevelt nhn mnh: Chng ta
thng ra mt phng php v th
nghim vi n. Nu tht bi th tip tc
th mt phng php khc. Quan trng l
phi th mt ci g . y l mt li
khuyn hu ch. Bn khng cn phi lm
mi th hon ho m ch cn to nn s
tin trin nh mt cu thnh ng tng
ni: Chm m chc.
iu chnh li k hoch
Khi thc hin cc mc tiu, bn cn
phi lin tc xem xt li tng mc tiu v
c qu trnh thc hin c nhng iu
chnh hp l. Nhng mc tiu khng
ng gp nhiu cho vic chinh phc c
m th cn phi loi b. Nhng mc tiu
c li th cn c duy tr v b sung.
Tuy nhin, trong nhiu trng hp, bn
vn khng th trnh khi cc sai st.
Tng thng Abraham Lincoln tng ni:
S quan tm ln nht ca ti khng phi
l vic bn c mc sai lm hay khng m
l vic bn c dm chp nhn cc sai st
ca mnh hay khng.
Khi chinh phc mt mc tiu no ,
hy ngh v iu ny: D ln k hoch
cho c cuc i mnh th cng ng qun
xem xt cc mc tiu c v lin tc cp
nht cc mc tiu mi.
Ghi nhn v tn vinh thnh cng
Khi hon thnh c mt s mc
tiu nht nh th hy dnh mt cht thi
gian tn vinh nhng thnh cng .
Bn ng c khen thng v nhng n
lc ca mnh. Hy lun tin tng vo
thnh cng. William Faulkner, nh vn
ot gii Nobel nhn mnh: Hy lun
m c v n lc nhiu hn nhng g
bn c th. ng bn tm v bn c th
tr nn tt hn so vi nhng ngi khc
ch cn bn n lc chin thng bn
thn. Hy nh rng, bn ang c gng
hon thnh mc ch, pht trin tim
nng ca mnh v gip nhng ngi
khc ch khng phi ang i n mt ci
ch no .
Ngi sng lp h thng ca hng bn
l J. C. Penney tuyn b: Hy cho ti
mt nhn vin qun l kho bit sng c
mc tiu, ti s bin anh ta thnh mt
ngi lm nn lch s. Nu cho ti mt
ngi sng khng c mc tiu, ti s
bin anh ta thnh mt ngi qun l
kho. Penney nhn thc r rng v sc
mnh v tm quan trng ca mc tiu
trong cuc sng. Gia bn v mc tiu
lun c tc ng qua li ln nhau. Nhng
g thu c khi hon thnh mc tiu
khng quan trng bng vic bn tr
nn nh th no khi t c chng. i
vi Penney, nhng g anh ta t c cn
hn c s giu c khi xy dng c mt
mng li hn 1.600 i l bn l vi
doanh s 4 t -la M. Anh ta khai
thc c tim nng ca bn thn v c
nhng ngi khc, ng thi lun rng
lng gip v h tr cho cc nhn vin
ca mnh. Khi cng ty ca Penney c
phn ha nm 1927, anh chia s c
phn ca mnh cho tt c cc gim c
iu hnh trong cng ty v chia li tc
cho tt c cc nhn vin. R rng, anh
tm thy mc ch v l tng sng ca
mnh, pht huy c nng lc v mang
li li ch cho nhng ngi khc. Anh l
mt ngi thnh cng tht s.
Khi c c m, cn nhc mc
ch v xc nh mc tiu k cng th hy
chun b ch n nhng iu tuyt vi s
n vi bn. Khng ai c th ni trc
c iu g s xy ra nhng cuc i
ca bn s thay i vt xa nhng g bn
mong i. Nhng bn cn phi c s
khi u thc hin c m. Vic xc
nh nhng mc tiu chnh l thi im
l tng nht cho s khi u ca bn.

CC BC CN THC HIN
Hy bt u lp bn k hoch chi tit
cho cuc hnh trnh tm kim thnh
cng
1. Xc nh m c: Hy quay tr
li cui chng 2 v xem li cu tr li
ca bn cu hi s 3. Hy vit li cu
tr li xung di y:
_______________________________
2. Quan st ni khi u: Hy by
t mt vi suy ngh v ni khi u ca
bn. D con ng i ti c m ca
bn c xa xi n u cng ng nn
ch v c nhiu ngi vt qua
nhng chng ng di t c
thnh cng nh ngy hm nay. Hy tr
li mt s cu hi sau y:
a) Khong cch bn phi vt qua
trong cuc hnh trnh xa xi nh th
no? Hy vit mt on ngn m t
khong cch bn phi vt qua thc
hin gic m v khng nh quyt tm
ca mnh trong vic cam kt thc hin
mc tiu :
_______________________________
_______________________________
_______________________________
b) Nhng t cht bn cn c l g?
Hy nu ra ba t cht thc hin mc
tiu:
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
c) Bn cn phi vt qua nhng th
thch g? Hy nu ba th thch bn cn
phi vt qua thc hin c m ca
mnh l g?
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
d) Bn phi tr gi nh th no
thc hin chuyn i? Bn phi tr gi
hoc phi hy sinh nhng g thc hin
c m?
Tin bc:
_________________________________
Thi gian:
_________________________________
Cc mi quan h:
_________________________________
Cng vic hin ti:
_________________________________
Tin nghi v s xa hoa:
________________________________
Nhng la chn khc:
_________________________________
3. Vit ra tuyn b mc tiu: Hy
vit mt bn k hoch trnh by mc
tiu da trn nhng vic bn lm
cho ti thi im ny:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
4. Xc nh mc tiu: Hy nu ra
nhng mc tiu chnh bn cn phi hon
thnh thc hin c m v bn tho
trnh by mc tiu ca mnh:
a)
_________________________________
b)
_________________________________
c)
_________________________________
d)
_________________________________
e)
_________________________________
f)
_________________________________
g)
_________________________________
PHT TRIN TI A TIM NNG
CA BN

5 . HNH TRANG MANG THEO

Bn bao gi quan st ai chun b


hnh l cho mt chuyn i xa cha? iu
ny tht th v! C nhiu ngi ln
ng m khng cn mang theo bt c
th g. Mt s ngi li c gng mang
theo tt c mi th.
Mi ln i thuyt trnh, ti li phi
chun b hnh l. Song tht may mn l
v ti lun gip ti thu xp mi th
trc khi ln my bay. Nhng vic cn
li ti phi lm l chun b, xem trc
v chnh sa cc bn bo co. Ti dnh
thi gian d tnh mi th trc khi
ln ng, do ti bit c mnh cn
phi mang theo nhng ti liu g. l
b quyt sp xp cng vic ca ti. V
y cng l vic cc bn phi t lm.
CHUN B HNH TRANG
Trc khi ln ng chinh phc thnh
cng, c mt iu cn thit m ch bn
mi c th lm c. iu ny cng
ging vi vic chun b cho mt chuyn
cng tc bi n quyt nh kh nng
thnh cng ca bn trong cuc hnh trnh.
chnh l vic chun b v lp k
hoch pht trin c nhn. y c th coi
l qu trnh quan trng nht quyt nh
liu bn c th pht huy ti a tim nng
ca mnh hay khng. Ngi Ailen c mt
cu ngn ng l: Cho d ngi thn ca
bn c v tr cao trong x hi, nhng hy
t vn ln bng nng lc ca chnh
mnh. Hay ni cch khc, qu kh
khng th m bo cho bn vn ti v
pht trin nng lc ca mnh trong tng
lai, d l a v, bng cp, kinh nghim,
thnh tch hay vn may. Ch c cch t
lp k hoch v thc hin theo k hoch
mi c th m bo s pht trin ca
bn.
Cch y vi nm, khi thuyt trnh ti
hi ngh dnh cho cc nh lnh o, mt
ngi n ng khong 60 tui ln gp ti
trong gi gii lao v ni: Ti hc
c rt nhiu iu t bui thuyt trnh
ny. Ti c g c nghe ngi ging t
20 nm trc.
Ti ci v p: khng, ti khng
ngh vy. Chc chn ng s khng mun
nghe nhng g ti ni vo thi im 20
nm trc u.
Sao ngi li ni th? ng ta ni.
Nu l 20 nm trc th ti chng bit
phi ni ci g. Lc y, ti cng cha
bit nhiu nh by gi. Tt c nhng g
ti chia s sng nay l kt qu ca qu
trnh hc hi, tch ly v phn u khng
ngng ca bn thn ti.
Lng kht khao v nhng nguyn tc
thc hin tin ln pha trc lun l
iu quan trng i vi ti. Khi cn nh,
b ti to cho ti thi quen c sch.
Mi ngy ti phi dnh ra t nht 50 pht
c mt phn trong cun sch m b
ti la chn. Khi ti ln v c
bng li xe, b ti t mt cun sch vo
trong xe v dn d: Ny con trai, ng
bao gi i u m khng mang theo mt
cun sch nh. Mi khi b tc ng, con
c th tranh th ly ra c nng cao
kin thc cho mnh. Ngoi ra, ti cng
tng tham d cc bui hi tho v
nhng k nng nh Lm th no
c tn nhim v nh hng ti ngi
khc ca nh din thuyt Dale
Carnegie.
K hoch pht trin ca b ti gip
ti hiu c gi tr ca s n lc, phn
u. Khi 17 tui, ti c th ng vai
tr tch cc trong s pht trin ca chnh
mnh. cng l lc ti bt u c v
h thng li nhng iu ng ch t
sch bo v tp ch. Ti rt ra mt bi
hc l, i tt khng phi l cch p
dng cho mt qu trnh lu di, bi vy
ti s tip tc hc tp, phn u v trau
di kin thc khai thc c tim
nng ca mnh.
PHT TRIN GN LIN VI THAY
I
Nhiu ngi cho rng pht trin l iu
tt. Nhng ch t ngi dm cng hin c
cuc i mnh cho s pht trin . Ti
sao vy? Bi v mun pht trin i hi
phi c s thay i, trong khi h li
khng sn sng cho bt c s thay i
no. Tuy nhin, mt s tht hin nhin l
nu khng thay i th khng th c s
pht trin. Nh vn Gail Sheehy
khng nh:
Nu khng thay i th s khng bao
gi pht trin. Nu khng pht trin th
khng phi l cuc sng. Pht trin i
hi phi tm thi t b cm gic an ton.
iu ny c ngha l phi t b li sng
quen thuc nhng lun b hn ch bi
tnh khun mu, tnh an ton, nhng iu
khng bao gi khin cuc sng ca bn
tt hn c. Nhng iu s khin
bn khng cn tin tng vo cc gi tr
khc, mi mi quan h u khng cn
ngha. Nh vn Dostoevsky ni: Tin
thm mt bc, ni thm mt li l
nhng iu ng s nht. Nhng trn
thc t, iu ngc li mi chnh l iu
ng s nht.
Ti ngh khng g ti t hn l c sng
mi mt cuc sng tr tr, khng bao gi
thay i v khng bao gi pht trin.
THAY I L MT LA CHN
Nhiu ngi thng chng li thay i
nht l khi n c tc ng ti c nhn
ngi . Nh vn Nga Lev Tolstoy tng
ni: Mi ngi ai cng mun thay i
c th gii nhng chng ai ngh n vic
t thay i chnh mnh. Tht ng ma
mai bi v thay i l mt iu khng th
trnh khi. Tt c mi ngi u phi
i mt vi n. Tuy nhin, pht trin li
l mt iu khng bt buc. Nhng hy
nh rng, nhng ngi khng mun tin
b th khng bao gi khai thc c tim
nng ca mnh. Trong mt cun sch ca
Howard Hendricks, anh a ra cu
hi: Ln gn y nht bn thay i l
khi no? Tun trc, thng trc hay
nm trc? Hy tr li chnh xc. Con
ngi thng c xu hng i theo mt
hng no khi quyt nh thay i v
pht trin. Mt quyt nh c th lm nn
s khc bit trong cuc i ca mt
ngi.
Hu ht mi ngi u khng nhn thy
rng nhng ngi thnh cng v nhng
ngi khng thnh cng thc cht chng
c g khc bit v mt nng lc. H ch
khc nhau v c m c khai thc
tim nng ca chnh mnh. V khng c
bin php khai thc tim nng no hiu
qu hn vic t mnh n lc pht trin
bn thn.
NGUYN TC PHT TRIN
Nu hi ai rng, bn c c
bao nhiu cun sch k t khi ra trng
(i hc hoc ph thng), th chc hn
s lng nhng ngi c c mt n
hai cun ch m c trn u ngn tay.
Hoc nu hi xem h nghe c my
cun bng, tham d c my bui hi
tho tch ly kin thc cho mnh th
chc chn s lng s cn t hn. Hu
ht mi ngi khi c nhn tm bng
tt nghip u t ni vi bn thn: T
n Cha! Cui cng th kha hc kt
thc. Th l mnh khng cn phi hc
na. T nay mnh c th tm c mt
vic lm tt. Nhng nhng suy ngh
tng t nh vy s khng bao gi gip
bn tin xa hn c. Nu mun bc
tip trn con ng tm kim thnh cng
th hy kin tr v lun tin ln pha
trc.
Cng nh bao ngi tng cng hin
c cuc i phn u v hon thin
mnh, ti mun gip cc bn tr thnh
mt ngi lun tn tm pht trin nng
lc bn thn. l con ng m bn
cn phi tri qua nu mun khai thc ht
tim nng ca mnh. Nhng ngi hnh
phc nht l nhng ngi lun pht trin
v hon thin mnh tng ngy.
Hy c v xem xt 10 nguyn tc
di y. Chng s gip bn tr thnh
ngi lun quan tm ti vic pht trin
nng lc bn thn.
1. La chn mt cuc sng pht trin
khng ngng
C mt cu chuyn k v nh son
nhc ngi Ty Ban Nha Pablo Casals.
Nhng nm cui i, ng c hi:
Tha ng Casals, nm nay ng 95
tui v l nh sng tc nhc cho n
violoncello v i nht. Vy ti sao ng
vn cn luyn tp su gi mi ngy?
ng tr li: Bi v ti mun mnh s
tin b hn. l mt tinh thn ng
qu cn phi hc tp. Nhng ngi
pht huy c tim nng ca mnh, cho
d c kin thc uyn thm hay tnh
chuyn nghip, nhng h vn lun mun
c tip tc pht trin. Nu bn vn
cn ngh rng, mnh khng cn phi
tin b m vn c th tr nn thnh cng
th bn hon ton sai lm. Bn cn
phi hc tp tinh thn ca Tng George
Patton . ng ni vi cc binh s ca
mnh: C mt iu ti mun cc anh
phi lun nh. l ti khng mun
nghe thy mt ai ni rng chng ta vn
ang gi nguyn v tr. Cc anh phi
khng ngng tin ln pha trc.
Phng chm ca Patton l: Hy lun
bit tn cng ch khng ch bit phng
v.
Cch duy nht nng cao cht lng
cuc sng ca bn chnh l hy t pht
trin nng lc ca bn thn. Nu mun
ci t mt t chc th hy bt u t
ngi lnh o. Hoc nu mun con ci
mnh ngoan hn th chnh bn phi l tm
gng con ci noi theo. S khng c
cch no lm cho ngi khc tin b
theo mun ca bn. iu duy nht bn
c kh nng lm c l hy t lm
cho mnh tin b hn. V khi lm c
iu , bn s cm thy mi th xung
quanh mnh dng nh cng tt hn. Nu
bn cn mun bc i trn con ng
tm kim thnh cng th hy sng v
khng ngng pht trin. Cch duy nht
pht trin nng lc bn thn l hy la
chn pht trin.
2. Bt u pht trin ngay t hm nay
Tc gi ngi M Napoleon Hill
tng ni: Vn khng phi l bn s
lm g m l bn ang lm g lc ny
mi l iu ng ni. Nhiu ngi khng
thnh cng thng mc phi hi chng
mt ngy no bi h khng th lm
c iu g mang li gi tr cho
mnh thi im hin ti. H chng bit
phi lm g ngoi vic lp li ip khc
mt ngy no ... Phng chm ca
h l hy vng vo mt ngy no
nhng theo mt cu ngn ng ca ngi
Anh th iu c ngha l chng bao
gi c ngy c. Cch tt nht m bo
cho thnh cng ca bn l hy bt tay
vo hnh ng ngay ngy hm nay. Bt
k xut pht im ca bn nh th no
cng ng bao gi nht ch bi khng ai
ln ti nh cao m khng xut pht t
mt v tr thp c.
Ti sao bn phi bt u ngay t ngy
hm nay? l bi nhng l do sau
y:
Tin b khng th t n xy
ra. Trong cun Breakthrough Parenting
(Bc t ph trong nui dy con ci),
ti cp n mt thc t rng, tui
tr ch c mt ln nhng s thiu chn
chn li l v hn. chnh l nguyn
nhn ti sao tin b khng th t n xy
ra. Cho d cng ngy cng nhiu tui hn
nhng iu khng c ngha l bn
tht s trng thnh. cng chnh l
nguyn l sinh tn ca mt s loi ng
vt gip xc. Chng hn nh, con cua hay
con tm hm mun trng thnh u phi
lt xc. Tuy nhin, con ngi th khng
nh vy. Con ng ti mt nc thang
cao hn lun y gian nan v i hi
phi n lc pht trin nng lc bn
thn. Bn cng bt u sm bao nhiu,
kh nng khai thc tim nng ca bn s
cng ln by nhiu.
S tin b hm nay s to nn mt
ngy mai tt p hn. Nhng g bn c
c hm nay u l kt qu ca nhng
vic bn lm hm qua. V tt c
nhng iu chnh l nn tng quyt
nh nhng g s xy ra vo ngy mai.
iu ny c bit ng vi s pht trin
ca chng ta. Tr tu con ngi khi c
m rng vi nhng tng mi s khng
bao gi gi nguyn trng thi t duy c.
Nhng phn u ca bn hm nay chnh
l s u t cho ngy mai.
Tin b l trch nhim ca bn. Khi
cn l a tr, b m bn thng l
ngi chu trch nhim cho bn v mi
th, t s pht trin ln s gio dc.
Nhng khi trng thnh th chnh bn
l ngi phi chu trch nhim tt c.
Khng cn lc no thch hp hn l
ngay lc ny khi u cho mt s tin
b. Hy sm nhn ra vai tr quan trng
ca s t n lc pht trin bn thn i
vi thnh cng v hy cam kt thc hin
ngay hm nay.
3. Lun hc hi
Cu hun luyn vin bng r ca cu
lc b UCLA John Wooden l mt tm
gng tiu biu cho s t n lc pht
trin bn thn. ng khng ngng phn
u nng cao trnh ng thi gip cc
cu th tr khai thc ti a tim nng ca
h. ng c mt cu ni m ti rt thch
l: Nhng g c rt ra t nhng
iu bn hc c mi l iu ng
gi. Wooden nhn thy, tr ngi ln nht
ngn cn s tin b khng phi l s ngu
dt m l kin thc. Cng hc, bn s
cng ngh l mnh hiu bit v mi
th. Nu nh vy, bn s khng bit hc
hi v khng bao gi c th pht trin v
tin xa hn c.
Wooden khng ngng hc hi v phn
u k c khi t n nh cao ca s
nghip. Ngay khi va ot cp v ch
quc gia, ng lp tc loi b cc
chin thut c v bt tay vo nghin cu
chin thut mi nhm pht huy ti a ti
nng ca c i bng v t cht bm sinh
ca mi c nhn. Kt qu l ng v c
i bng bc ln mt tm cao mi
v ot c ba chc v ch quc gia
lin tip. Nu mun khai thc tim nng
ca mnh th hy hc tp tinh thn ca
Wooden. Nu khng ngng hc hi th
tim nng ca bn s l v hn.
4. N lc pht trin nng lc bn
thn, ng t tha mn
Trong hn 30 nm qua, c mt s
thay i trong cch ch trng vo s pht
trin nng lc ca con ngi. Vo cui
nhng nm 1960, u nhng nm 1970,
ngi ta bt u ni v ci gi l khm
ph chnh mnh, l mt cch t
tha mn. iu ny cng ging nh khi
bn ly cm gic hnh phc lm mc tiu
vy.
Nhng s t n lc pht trin nng
lc bn thn hon ton khc vi s t
tha mn. C th i khi s t tha mn
mang li cho bn cm gic hi lng
nhng n khng phi l mc tiu con
ngi hng ti. T pht trin nng lc
bn thn l mt khi nim cao hn th.
l kh nng pht huy tim nng gip
bn c th ginh c cc mc tiu
t ra. Cho d vic mang li cho bn
cm gic nh th no th s t pht trin
lun tc ng tch cc ti bn, n gip
bn nm bt c s mnh ca mnh.
5. ng t hi lng vi nhng thnh
tch t c
Bn ca ti, Rick Warren, ni: K
th ln nht ca thnh cng ngy mai
chnh l thnh cng ca ngy hm nay.
Anh y ni ng. Vic chinh phc mt
mc tiu no thng khin bn kiu
cng v lun t cho l mnh bit tt c
mi th. N khin bn mt i nim am
m hc hi. Mt ngi thnh cng tht
s khng bao gi ngi mt ch tn
hng nim vinh quang m lun tip tc
tin ln ginh ly nhng thnh cng
mi cho mnh, bi h bit rng s c
mt ch l tm thi.
Hm nay, d bn c l ngi thnh
cng ti u cng ng bao gi t tha
mn vi bn thn. ng dng li mt
ni no m bn cho l thoi mi. Hy
tn hng thnh cng ca mnh trong mt
thi gian ngn v tip tc ln ng
chinh phc nhng nh cao mi.
6. Khng ngng hc hi
Cch tt nht trnh khi s t mn
vi nhng g t c l t bin mnh
thnh mt ngi khng ngng hc hi.
Tuy nhin, rt him ngi c s nhit
tnh v lng quyt tm lm iu .
Chng hn, c mt cng trnh nghin cu
ca trng i hc Michigan vi nm
trc cho thy rng c ti 1/3 s bc s
trn ton nc M qu bn rn n ni
b tt hu ti 2 nm so vi nhng bc
t ph trong ngnh ca h.
Nu mun l mt ngi khng ngng
hc hi v khng ngng tin b trong
cuc sng th bn phi chm ch lm
vic. Henry Ford ni: Nhng ngi
thnh cng thng lun tin v pha
trc trong khi nhng ngi khc li b
ph thi gian.
cng l l do ti sao ti lun mang
theo sch v tp ch trong mi chuyn
bay. Bt c lc no rnh ri, ti c th
lt qua mt vi bi bo, c v chn ra
nhng mu tin hoc c mt chng
sch, nm bt t tng ca cun sch
v ghi li s dng sau ny. V khi ti
thnh ph, ti tn dng thi gian rnh ri
ca mnh khi i trn xe bng cch nghe
li cc cun bng thu thp thm thng
tin.
7. Tp trung vo mt s cng vic
chnh
Khi t n lc pht trin bn thn,
bn ch nn xc nh v tp trung vo
mt vi ch chnh. cng l nhng
g ti lm trong nhiu nm qua v n
gip ti gt hi c nhiu kt qu
trong qu trnh pht trin. Cuc i ca
ti tp trung ch yu vo con ngi, mc
ch ca ti l ging dy cho cc nh
lnh o v gip mi ngi khai thc
ti a tim nng, bi vy ti cn phi thu
hp phm vi pht trin ca mnh vo mt
s phm vi sau:
Cc mi quan h. y l yu t
quyt nh s hiu bit ca ti v con
ngi.
Thi . Quyt nh mi quan h ca
ti vi mi ngi c tt hay khng.
Giao tip. Quyt nh kh nng tc
ng ca ti i vi mi ngi.
Kh nng lnh o. Quyt nh tm
nh hng ca ti ti mi ngi.
Kh nng pht trin c nhn. L yu
t quyt nh liu ti c th vn xa hn
trong nhng lnh vc khc hay khng?
Tp trung s quan tm vo ch no
l ph thuc vo mc ch, mong mun
c gip ngi khc v ngha ca
vic khai thc tim nng i vi bn.
Lc u c th bn s quan tm n rt
nhiu th, nhng sau bn s dn dn
thu hp phm vi quan tm li. Hy dnh
thi gian v sc lc cho mt ch
trng tm ca cuc i.
8. M rng k hoch cho s pht trin
M rng k hoch c th cho s pht
trin v thc hin theo bn k hoch
l cha kha hc hi v trau di nng
lc. Mt bn k hoch c th i hi bn
phi dnh mt gi cho mi ngy v nm
ngy trong mt tun thc hin. Nh
thuyt trnh ni ting Earl Nightingale
ni: Nu dnh mt gi ng h mi
ngy lm vic vi mt ti trong
vng nm nm th bn s tr thnh
chuyn gia trong ti . chc
chn khng phi l mt li ha vin
vng. Li nhn nh ch cho chng ta
thy mnh c th tin xa ti u bng
phng php rn luyn mi ngy.
Ti cp k hoch ny mt cch
c th trong mt cuc hi tho cc nh
lnh o nh sau:
TH HAI: Hy dnh mt gi cu
nguyn pht trin i sng tm linh.
TH BA: Hy dnh mt gi nghe
mt cun bng ni v ngh thut lnh
o.
TH T: Hy dnh mt gi vit
cc bnh lun v nhn xt i vi cun
bng.
TH NM: Hy dnh mt gi c
mt cun sch vit v ngh thut lnh
o.
TH SU: Hy dnh na gi c
sch v na gi cn li ghi li cc
bnh lun v nhn xt.
Khi m rng k hoch cho s pht
trin, hy bt u bng vic xc nh
khong ba n nm phm vi m bn
mun pht trin. Sau hy tm cc ti
liu cn thit nh sch v, bo ch, bng
a v a chng vo trong bn k
hoch. Bn nn t ra mc tiu l phi
c ht 12 cun sch v nghe 52 cun
bng (hoc c 52 bi bo) trong mt
nm. Bn lm nh th no, iu khng
quan trng, min l bn thc hin vic
hng ngy. iu ny s gip bn thc
hin k hoch ca mnh mt cch cht
ch hn thay v t ra mc tiu ri tr
hon v sau li c sc thc hin
cho kp thi gian.
9. Sn sng tr gi
S t hi lng em li cm gic hnh
phc, cn s n lc pht trin bn thn
s gip bn pht trin c tim nng.
S pht trin cn bng cc yu t khc
nhau t c s kt hp tt nht i
lc khin bn cm thy khng thoi mi.
S pht trin c th khin bn tn rt
nhiu thi gian v tin bc. Ngoi ra,
bn cn phi i mt vi s thay i lin
tc v y mo him. Bi vy, nhiu
ngi khng mun tip tc pht trin bi
ci gi phi tr c th s kh cao.
Nhng s pht trin l th ng hy
sinh bi nu khng cuc sng s lun b
hn ch do cc tim nng khng c
khai thc. Mun thnh cng i hi phi
n lc, v th bn khng th thc hin
cuc hnh trnh nu ch bit ngi yn mt
ch v ch i cuc sng lm cho bn
tr nn tt hn. Tng thng M Theodore
Roosevelt tuyn b: Cha tng c ai
trong lch s nhn loi sng mt cuc
sng thanh nhn m li ng mi
ngi phi nh tn c. Nhng li
hon ton ng thi im cch y gn
mt th k. V n by gi n vn cn
nguyn gi tr.
10. Tm cch p dng nhng iu
hc c
im mu cht ca s n lc pht trin
c nhn chnh l hnh ng. Nu sau khi
thu c nhng kin thc mi nhng
cuc sng ca bn vn khng din ra bt
k s thay i no, th hy t rt kinh
nghim trong cc vn sau: Bn
khng u t thi gian v s quan tm
cho k hoch pht trin ca mnh; Bn
dnh nhiu thi gian cho nhng lnh vc
khng thit thc; Bn khng p dng
nhng g hc c.
Ngi thnh cng lun bit cch pht
trin nhng thi quen thng ngy theo
hng tch cc gip mnh hc hi v
vn ln. Mt trong nhng cch m ti
thng lm ghi nh nhng g hc
l sp xp li cc kin thc. Trong vn
phng ca ti c ti hn 1.200 tp h s
vi y cc bi bo, cc thng tin v
hng ngn nhng trch dn. Khng ch
vy, ti lun n lc tm thm thng tin
v nhng g mi c hc hi. Ti lm
iu bng cch t hi mnh nhng cu
hi nh:
Ti c th s dng chng u?
Lc no ti c th s dng chng?
Nhng ai cn c bit nhng kin
thc ny?
Nhng cu hi gip ti tp trung
vo nhng kin thc thu c v a
nhng kin thc vo p dng thc t.
Hy th lm nh vy v ti chc l
chng s gip ch cho bn rt nhiu.
Nh vn v l chuyn gia lnh o
Fred Smith lm mt bn bo co tng
hp li tt c nhng thng tin lin quan
n pht trin c nhn. ng ni:
C mt iu g trong bn cht con
ngi lun c xu hng nu gi chng ta
li ni m chng ta cm thy thoi mi
nht. Chng ta lun c gng tm mt ni
bnh yn c th tn hng cm gic
th thi v y v kinh t. Mt ni m
chng ta c th thoi mi giao tip vi
nhng ngi quen thuc, khng phi gp
g nhng ngi mi v ri vo nhng
tnh hung m chng ta cha bao gi gp
phi.
Tt c chng ta u cn mt ni bnh
yn vo mt lc no . Chng ta hc
tp v sau cn c mt ni bnh yn
tiu ha nhng g hc c. Hc
tp cng nh leo ni. Mt khi tiu
ha xong kin thc, chng ta li tip tc
leo ln mt nh cao mi.
Cho d bn lm g i na, th cng
ng t cho php mnh mi mt ni.
Hy cam kt vi bn thn thc hin mt
cuc leo ni, ngn ni tim nng ca con
ngi, mi ln mt t v thc hin sut
cuc i. s l mt cuc hnh trnh
bn s khng bao gi phi hi tic mt
khi theo ui. Nh vn n ni ting
ngi Anh, George Eliot ni: Khng
bao gi l qu mun khi mun phn u
tr thnh mt ngi thnh cng.
TO MI TRNG PHT
TRIN
Vic cam kt phn u lin tc pht
trin s c nhng thi khc rt kh khn.
Nhng bn c th lm cuc hnh trnh tr
nn th v hn bng cch to ra mt mi
trng c li cho s pht trin. Cng
ging nh s pht trin ca cc loi c
min nhit i b hn ch bi din tch
mt nc, bn cng b nh hng rt
nhiu bi mi trng sng ca mnh.
Nu khng th pht trin mi trng
sng hin ti th bn s gp phi nhiu
kh khn trong vic khai thc tim nng
ca mnh.
cng chnh l l do ti sao cn phi
to cho mnh mt mi trng pht
trin. Mi trng phi c nhng c
im sau:
Hc hi t nhng ngi xung
quanh. Khi xung quanh bn lun c
nhng ngi m bn c th hc hi c
thay v nhng ngi mun hc hi t bn
th chc chn bn s pht trin c nng
lc ca mnh.
Bn phi i mt vi nhiu th
thch. Tnh t mn s git cht s pht
trin
Hng n tng lai. Nu bn bn
tm nhiu n qu kh thay v hng n
tng lai th s pht trin ca bn chc
chn s b ngng li.
Tinh thn ng thun. Nh t bn
cng nghip Charles Schwab ni:
Nhng ngi c a v cao thng lm
cho cng vic tr nn tt hn v to ra
cc n lc da trn tinh thn ng thun
ch khng phi t s ch trch ln nhau.
iu khng ch ng vi cng vic
m cn ng vi c s pht trin na.
Chp nhn mo him. S pht trin
i hi phi mo him. Bn khng th
pht trin tr khi dm lm iu g
khc vi nhng g m bn thnh tho.
Tinh thn ng i. Khi mun pht
trin, ng c gng thc hin mt mnh
m hy thc hin cng vi nhng ngi
khc.
Hy sn sng thay i. S thay
i, bn thn n khng phi l s pht
trin m l ci gi phi tr c c
s pht trin. Nu khng sn sng tr gi
th s v cng kh khn c th pht
trin.
S pht trin phi c nu gng
v lun c khuyn khch. S pht
trin khng ch cn c khuyn khch
m ngi lnh o phi l ngi lm
gng v hy vng s pht trin nhng
ngi khc. Nu lm c nh vy, tim
nng ca mi ngi s c khai thc.
Mi trng xung quanh cng thun li
th s pht trin ca bn s din ra cng
nhanh chng. Mt cuc sng vi nhiu
kh khn nhng li c mt mi trng tt
s gip bn li ngc dng d dng hn
v c c nhiu nim vui hn.
THIT LP MI QUAN H
Mt nhn t khc gp phn to nn s
pht trin ca c nhn l mi quan h
ca bn vi nhng ngi khc. Hy
nghin cu cn thn nhng mi quan h
gn gi nht. Nh th bn s c th chia
s tng vi nhng ngi thn. Nu h
l nhng ngi lc quan v lun hng
ti s pht trin th nhng u im ca
h s khch l v tng thm sc mnh cho
bn trong qu trnh n lc pht trin
bn thn. Khng phi lc no bn cng
cm thy thoi mi khi giao thip vi
mi ngi, tuy nhin s l mt iu
rt c li. H l nhng ngi c th gip
bn pht trin hn trong lnh vc m bn
mun. Hy c gng duy tr mi quan h
vi h nhng ng v ci li m bn c
c khi giao thip vi h. Hy xy
dng mi quan h gip c hai u t
c mc ch ca mnh.
N lc pht trin khng ch nng
tm v lm tng nng lc ca bn m cn
l ng lc thc y bn tin ln pha
trc. l s khi u ca mt chu k
pht trin m nu duy tr s gip bn tin
xa hn v t c bc tin ln hn.
Tin s Charles Garfield vit v nhng
ngi thnh t nh sau:
Nhng ngi thnh t khng bao gi
xem thnh tch l iu bt bin, li cng
khng phi l ni tr n an ton mi
ngi c th neo u v cm thy mnh
hon thin. Ti cha tng thy ngi
thnh t no li mun ngng i mt
vi th thch, khm ph nhng iu th
v v k diu. Ngc li, mt trong cc
tnh cch li cun nht ca h l nng
lc hng ti tng lai, khm ph nhng
th thch mi v thc khng ngng lm
vic. H sng v thc r rng v s
pht trin c thm kinh nghim.
Trong sut cuc i, ti tng khm
ph ra mt ngun sc mnh ln lao m
mi ngi c th c c l t s n
lc pht trin. S pht trin s lm tng
thm nng lc ca bn. iu quyt
nh vic bn c th trang b cho mnh
tt n u thc hin cuc hnh trnh.
Khi hnh trang c chun b k lng
nh kh nng phn u khng ngng, bn
s tin xa hn c nhng g mnh ngh v
cuc hnh trnh dng nh cng sun s
hn, bng phng hn. D pha trc vn
cn nhiu kh khn, th thch, th bn
vn c th tin ln mt cch bn b hn
nh s chun b k lng.
Bn s phi mt nhiu thi gian hc
cch chun b hnh trang cho mnh.
Chng ta thng mun mang theo rt
nhiu th cho mt chuyn i. iu
lm cho chng ta rt mt mi.
Khi bit chun b hnh trang cho cuc
hnh trnh tm kim thnh cng th bn s
ngc nhin bi kh nng v sc bn ca
mnh. Vn mu cht l bn phi bit
tp trung vo nhng th mnh cn ch
khng phi c mang theo nhiu th l tt.
Mi quan h, quan im, kh nng giao
tip, kh nng lnh o, v s t n lc
pht trin bn thn l nhng phm vi
m ti tp trung pht trin. Khi mi
bt u thc hin, mc ch duy nht ca
ti l nng cao nng lc bn thn. Ti
mun tr nn tt hn v hon thin hn,
tr thnh mt mc s uy tn, mt nh lnh
o mnh m v quyt on. Ti mun
n lc pht trin v t ti gii hn
tim nng ca mnh.
Tuy nhin n lc mang li cho ti
nhiu li ch hn nhng g ti ngh.
Ngoi cc kinh nghim thu c, ti cn
c mt c li l c th chia s vi
ngi khc nhng kin thc hc
c. Ti vit c hn 20 cun
sch. V mi thng c hn 30.000 ngi
pht trin c nng lc lnh o nh
nhng bi hc ca ti. V mi nm c
hng nghn ngi tham d cc cuc hi
tho do cng ty INJOY t chc. Ch tnh
ring nm ngoi c hn 350.000
ngi n tham d cc bui thuyt trnh
ca ti.
Mc tiu ca ti khng phi l tr
thnh mt nh vn hay mt nh thuyt
trnh tm c quc gia. Ti ch mun chia
s vi mi ngi nhng kin thc ti
hc c. V ti nhn thy, l cch
duy nht gip mi ngi hc tp v
pht trin mi ngy.
Nu t cam kt n lc pht trin
nng lc ca bn thn, th chc chn bn
c nng ln mt tm cao mi. Nu vn
cha lm iu th hy bt u ngay
hm nay. Hy xem s pht trin l mt
mc tiu v chun b mi th chinh
phc nhng nh cao m bn tin l mnh
c th vn ti.
CC BC CN THC HIN
Bn c th pht trin nng lc bn
thn nu coi s pht trin c nhn l
phong cch sng ca bn. Hy lm theo
nhng hng dn sau y c mt s
khi u sun s:
1. M rng k hoch cho s pht
trin: Ton b qu trnh u bt u
bng mt k hoch. K hoch phi
c vit ra mt cch c th, cng r
rng cng d thc hin:
a) Xc nh cc phm vi mun pht
trin. Cc phm vi nn da trn
nhng mc tiu v c m ca bn.
khi u, bn c th a ra mt hay hai
phm vi thc hin. ng lit k qu
nm phm vi.
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
4.
_________________________________
5.
_________________________________
b) Tm kim ti liu. Hy tm kim
cc ti liu bng cch c cc tp ch
thng mi, n th vin hoc ca
hng sch, c lt qua nhng mc lit
k, trao i vi nhng ngi am hiu
v lnh vc bn ang tm hiu. Hy lit
k mt s ti liu tham kho vo di
y.
Sch:
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
Bng a:
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
Tp ch:
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
c) t ra thi gian. Hy tnh ton
chnh xc xem khi no bn c th bt
u thc hin k hoch t ra. Bn c
th dy sm hn mt gi lm iu
khng? Bn c th tn dng khong
thi gian ngh tra ca mnh khng?
Bn c th khng xem tivi t by gi
n tm gi ti khng? Bn c th la
chn bt c thi im no bn mun
min l n phi gn lin vi k hoch
ca bn.
_______________________________
2. To mi trng pht
trin: Hy t ra k hoch lm
nhng vic sau t nht mt ngy mt ln
trong thng ti
a) Hy khng nh vi nhng ngi
thn hay ng nghip ca bn v vic
bn s lm th hin mong c c
pht trin.
b) Hy th sc mt lnh vc m
bn cha tng lm gip bn thot
khi t tng thch c yn n.
c) Hy ngh v nhng li ch m k
hoch hin ti c th mang li cho bn
trong tng lai.
3. Thit lp mi quan h: Thnh cng
ch thc bao gi cng c bng dng
ca nhng ngi khc. Hy xy dng
mi quan h vi nhng ngi khc theo
cc bc sau y:
a) Hy tm mt ngi giu kinh
nghim. Hy vit tn mt ngi m bn
bit ang khng ngng phn u v c
nhiu kinh nghim trong lnh vc bn
mun tm hiu c th to mi quan
h vi ngi .
_______________________________
b) Hy dnh thi gian vi nhng
ngi ang n lc pht trin bn thn.
Hy vit tn ba ngi c s n lc pht
trin bn thn ln nht m bn bit.
Hy lp k hoch trao i vi h
mt s vn trong nhng tun ti.
Hy coi l mt mc tiu tch cc
pht trin nhng mi quan h v hy
cng nhau hp tc.
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
c) Hy chn mt ai chia s kinh
nghim. Hy chn mt ai , c th l
ng nghip, con ci ca bn hoc bt
c ai bn mun.
_______________________________
6. XC NH PHNG HNG

Khi bt u cuc hnh trnh, bn khng


th bit mnh c i lch hng so vi k
hoch hay khng. S c rt nhiu iu
khng mong i xy ra vi bn trn
ng i. V chng ti cng gp phi
nhng chuyn nh vy trong mt chuyn
du ngon thnh a Holy Land, Israel
cch y vi nm. Trong chuyn i ln
c tt c 50 du khch. Mi th din ra
theo ng lch trnh d nh cho n gn
cui chuyn i. Do nh hng ca bo
tuyt nn chuyn bay tr v New York
phi tm hon li. Nh vy, l trnh
chuyn i c s thay i. Sau chuyn i
di mt mi, mi ngi u kit sc,
li phi sng trong tnh trng tm b v
phi i mt vi tnh hnh an ninh bt n
khu vc ny nn mi ngi u cm
thy rt hoang mang. Tuy nhin, nh s
linh ng, kho lo, chng ti sp xp
cho mi ngi mt chuyn i ti Paris
trong thi gian ch i chuyn bay tr
v.
Sau khi tr v, mi ngi trong on
u y p nhng k nim ngha v
Israel v qung thi gian kinh khng
. Nhng cu chuyn m h hay k cho
mi ngi nghe nht li l chuyn du lch
mt ngy ti Pari ca h. bao gi bn
tri qua mt chuyn i m mi th din
ra khng ng vi nhng k hoch ca
mnh cha? Chc chn bn cng tng
gp phi nhiu vn trong cc cuc
hnh trnh. V cuc hnh trnh tm kim
thnh cng cng vy. N c vch ra v
th hin r trong bn k hoch chi tit
nhng khi thc hin th cc tr ngi mi
bt u xut hin. Cuc hnh trnh no
cng c nhng va chm bt ng v v
vn ng r. Khng ai c th trnh c
nhng tr ngi , bi th cu hi t ra
l lm th no i mt vi chng?
Mt trong nhng vn then cht
t ti thnh cng l hy lun tin ln
pha trc, ng nn lng khi gp tr
ngi, hy bin tr ngi thnh iu c li.
HAI NG R LN NHT
Khi nghin cu v thnh cng, ti nhn
thy rng hai ng r ln nht m mi
ngi lun phi i mt l ni s hi
v s tht bi. Nu ngh ti s tht bi
v ni s hi, th nhng ngi trong
nhm du lch ca chng ti khng th
c mt qung thi gian tuyt vi Paris.
Ni s hi m h c th khin
chng ti ch bit ch i sn bay thay
v cng nhau khm ph v p ca Paris
trng l. Tuy nhin, ni s hi v s tht
bi khng th cn bc chng ti, k
c trong cuc hnh trnh tm kim thnh
cng. Bn thy y, mi ng r u tim
n nhng c hi, v ch khi bit nm ly
nhng c hi m n mang li, th bn
mi c th chinh phc c thnh cng.
S THT V NI S HI
Ni s hi l mt phn ca cuc sng
m ai cng phi tri qua. Nhng iu
khin chng ta s hi s thay i theo
thi gian, tuy nhin th h no cng phi
tri qua n. Hy c mt s on trch
sau v bn s nhn ra im tng ng
gia chng. Nm 1623, Francis Bacon,
nh trit hc ni ting ngi Anh, ni:
Chng c g l ng s ngoi tr bn
thn ni s hi. V 200 nm sau, b
tc Wellington tuyn b: iu duy
nht ti thy s chnh l ni s hi. V
mi y nht, Tng thng M, Franklin
D. Roosevelt tuyn b: iu duy nht
chng ta thy s chnh l bn thn s s
hi.
Tt c chng ta u c nhng ni s.
C ti 9/10 trong s chng ta cm thy
kinh hi khi phi ng pht biu trc
m ng. Nhiu ngi li rt ght cn
trng. Nhng ngi khc li mc chng
s cao, nc su. C ngi li s rc
ri v ti chnh, tui tc v s c n.
C bao nhiu ngi th c by nhiu ni
s hi. Ni s hi ca nhng ngi ni
ting trong lch s thm ch cn khi hi
hn na. Chng hn, Hong La M,
Julius Caesar y quyn uy li s sm
st. Nga hong Peter v i li s phi i
qua cu. ng ta ch dm qua cu khi
khng c ai khc i trn cu, mi ln
phi i qua cu, ng y li run ry v
khc lc nh tr con. Th k XVIII, nh
vn, nh ph bnh vn hc, Tin s
Samuel Johnson li c mt ni s l
lng, ng s bc sai chn khi vo mt
cn phng. C mi ln vo phng m
bc sai chn, ng y li quay tr ra v
bc li. iu ny tht l bun ci.
NHNG NH HNG TIU CC
CA NI S HI
i vi chng ta, ni s hi ca ngi
khc c v khi hi v ng ngn, nhng
ni s hi ca bn thn li l vn rt
nghim trng. L do l bi ni s hi c
th ngn cn chng ta vn ti thnh
cng. Nu ni s hi ch ng cuc
sng, n c th l mt ng r trn con
ng tm kim thnh cng v ngn cn
chng ta tin xa hn trong cuc hnh
trnh . Khi ni s hi c th ngn cn
chng ta thc hin mt hnh ng no ,
th chng ta s khng bao gi bit c
liu ni s hi c tht s chnh ng
hay khng. N to ra vng trn lun qun
bao trm cuc sng ca chng ta. Hy
xem xt mt s tc ng in hnh ca
ni s hi i vi con ngi di y:
Cng s hi cng khng dm hnh
ng;
Cng khng dm hnh ng cng thiu
kinh nghim;
Cng thiu kinh nghim cng tip tay
cho s ngu dt;
Cng ngu dt cng lm ngi ta s
hi.
Tng thng M John F. Kennedy
ni: Chng trnh hnh ng no cng
phi c ri ro v nhng tn tht, nhng
nhng iu cn qu t so vi mi e
da v ci gi phi tr ca nhng ngi
khng bit hnh ng. Nhng nu c th
chin thng ni s hi, bn s ph v ci
vng lun qun, chin thng s dt nt v
t c thnh cng.
Ni s hi cng chnh l nguyn nhn
ca s chn ch, lng l. N khin
chng ta b phn tn t tng v lm suy
yu kh nng tp trung, thm ch b c
lp. Michael Pritchard gi s s hi
l mt cn phng nh v ti, ni sinh
si v pht trin ca nhng mt tiu
cc. Cu tin v ca cu lc b NFL,
Fran Tarkenton ni: Ni s hi khin
con ngi phi li bc trc hon cnh
kh khn, lm mi ngi tr nn hn yu
v mt i tnh sng to; N chnh l th
khin mt ngi tht bi trong cuc
sng. Ni s hi s nh cp tim nng
v cn bc chng ta trn con ng
tin ti thnh cng v thc hin mc ch
sng ca mnh.
HY I MT VI NI S HI
Khi phi i mt vi ni s hi, bn s
c ba la chn. Cch th nht l hy
cng nhau c gng xua i ni s hi.
iu c ngha l bn phi trnh xa
mi th tim n nguy c gy ra ni s
hi nh con ngi, s vt, a im,
hon cnh... Nu cn lng l, lo lng
rng khng bit mnh phi i mt nh
th no vi nhng iu ang ch i
pha trc th iu s khin bn s
hi v t gy kh khn cho chnh mnh.
Cch th hai i mt vi ni s hi
l hy hy vng mi s s hi s nhanh
chng tan bin. iu ny nghe c v nh
bn ang ch i mt qu nhn ra tay
cu vt vy.
Cch th ba l i mt v chin
thng s s hi. y chnh l cch tt
nht v hiu qu nht.
Tm hiu cn nguyn ca s s hi
Hu ht nhng ni s hi m chng ta
phi i mt hng ngy u khng xut
pht t thc t. Chng c sinh ra t
chnh cm gic ca mnh. Mt cng trnh
nghin cu ca trng i hc Michigan
cho thy:
60% ni s hi ca con ngi l
khng c c s. Chng khng bao gi
xy ra nh d kin.
20% ni s hi u xut pht t qu
kh, l nhng th nm ngoi tm kim
sot ca con ngi.
10% ni s hi xut pht t nhng
vic nh nht v khng my nh hng
ti cuc sng con ngi.
10% cn li th ch c 4 n 5%
trong s nhng ni s hi c coi l
c cn c v chnh ng.
Khong thi gian v sc lc m bn
phi b ra mi khi s hi l hon ton v
ch v chim ti 95% khong thi gian
ca bn.
Ni s hi l mn n m bn t chuc
ly. Nu cho mnh b cun vo ni s
hi th bn cn phi nhn nhn li cm
gic v nhng ngh khin bn cm thy
s hi. Hy so snh nhng g bn ngh
vi thc t, bn s thy rng ni s hi
ca mnh l hon ton v cn c. Nu lo
lng hay s st mt vn g trong
qu kh th hy c gng tng kh n i.
Nu cc vic vn vt lm bn lo lng,
hy nhc nh mnh bng nhng vic quan
trng hn. Nu khng th t mnh xua tan
nhng ni s hi th hy tm mt chuyn
gia t vn. ng bao gi bin mnh
thnh n l ca s s hi.
Th nhn ni s hi
Trong trng hp ni s hi ca bn
nm trong s 5% cc ni s hi c cn
c r rng (theo iu tra ca i hc
Michigan) th cch tt nht l hy tha
nhn n v lun tin v pha trc. l
cch ca nhng ngi anh hng ng
knh tng lm. Chng hn, khi tm hiu
cuc i v s nghip ca Tng
George S. Patton, mt v tng t lnh gan
d v mu lc gp phn to nn s
thng li ca qun ng minh trong th
chin th hai, chng ta s thy rng mc
d ng cng c nhng ni s hi nh bao
ngi khc nhng ng khng bao gi
ni s hi khin ng chn bc. ng
tng ni: Ti khng phi mt ngi
dng cm. Tht s ti cng ch l mt
ngi nht nht. Sut c cuc i, lc
no ti cng thy s mi khi nghe thy
ting sng n v nhng cnh tng kinh
hong chin trng. c nhng lc,
bn tay ti t m m hi v c hng
th nghn ng v s hi. Bn c tng
tng c rng mt v tng t lnh
dng cm n th li ngh mnh l mt
ngi nht nht khng?
Cha kha thnh cng ca Tng t lnh
Patton chnh l ng bit cch i mt
vi s s hi. ng tm s: Khonh
khc m bn cm nhn r nht s s hi
thng l lc trc khi a ra quyt nh
quan trng cho mt trn nh. l lc
bn cm nhn c tt c s s hi m
bn ngh ti. Nhng lc nh th, hy dt
khot gt b ngay nhng s hi ra khi
tm tr v a ra quyt nh. Mt ngi
t nhn mnh l nht nht c th lm
nh vy th chng c l do g m bn li
khng th lm c.
Coi s hi l ci gi phi tr cho s
tin b
Bn phi bit rng tt c nhng iu
m mnh s hi c th xy ra hoc cng
c th khng. V d nhin chng khng
to ra cc kt qu tch cc. Ni s hi
ch c th khin bn i sai hng. Chnh
v th ni s hi c coi l ci gi phi
tr cho s pht trin ca mt ngi. Mi
ln bn c gng t c mt mc tiu
trn con ng i ti thnh cng li l
mt ln bn phi i mt vi nguy c
tht bi. S n lc vn ln pha trc
v c nhng suy ngh v nhng th s
lm bn lo lng v i lc cn khin bn
trng tht ng ngn. Ch c nhng ngi
tng i mt vi ni s hi mi c
c nhng kinh nghim qu bu lun
hng v pha trc. Nhng ngi anh
hng tht s l nhng ngi chin thng
c chnh mnh.
Thp sng nhng c m chy bng
c m chnh l v kh mnh nht y
li s s hi. N c th thp sng ngn
la ca nim mong c trong con ngi
bn cho n lc bn sn sng i mt v
vt qua s s hi. c m s gip bn
i ti nhng ni m bn s hi, lm
nhng iu m bn khng dm ngh ti.
N cho php bn hng ni s hi n
nhng iu tch cc.
Ch trng vo nhng th bn c th
kim sot
Cu hun luyn vin bng r ca cu
lc b UCLA, John Wooden tng ni:
ng nhng th m bn khng th
lm c cn tr nhng iu m bn c
th lm c. Wooden vn l ngi
c bit n vi kh nng khch l tuyt
vi gip cc cu th ca mnh khai thc
ti a tim nng ca h. ng cha bao
gi coi chc v ch l mc tiu ca
mnh. ng coi n l mt cuc hnh trnh
ch khng phi l mt ci ch. Chnh
nh o c ngh nghip v vic ch
trng vo nhng iu nm trong kh nng
ca mnh, ng gip i bng r khng
bit n mi tht bi trong sut bn ma
gii lin tc vi 88 trn bt bi v ot
10 chc v ch quc gia. qu l mt
k tch.
Khi bc trn con ng ti thnh
cng, hy tm nim rng, nhng g xy ra
vi bn khng quan trng bng nhng g
xy ra trong chnh con ngi bn. Bn
c th kim sot hnh vi v quan im
ca mnh ch khng th kim sot c
hnh ng ca nhng ngi khc. Bn c
th ln k hoch cho mnh nhng khng
th kim sot c nhng tnh hung ca
ngy hm nay.
Tht tr tru l phn ln ni s hi v
s cng thng m mi ngi phi tri
qua trong cuc sng u xut pht t
nhng th nm ngoi tm kim sot ca
h. Hy ng nhng iu tng t xy
ra vi bn.
Trang b cho mnh bng nhng chin
tch
Nhng thnh cng trong qu kh c nh
hng to ln n kh nng phn u ca
mi ngi. Nguyn tc cng c th
c p dng vt qua ni s hi. C
mi ln i mt vi ni s hi v vt
qua n l mt ln bn c trang b tt
hn ng u vi nhng th thch
tip theo. ng thi iu s to cho
bn bn nng chin thng ni s hi,
nhng thnh cng nh s m li cho bn
gt hi nhng thnh cng ln hn. V
cui cng, ni s hi khng cn l vn
i vi bn v n cng khng th to
ra nhng ng r khng cn thit trong
cuc hnh trnh ca bn na.
Nui dng nim tin thay v s s hi
im mu cht ca vn l bn lun
c mt s la chn. Bn c th nui
dng ni s hi v kh s v chng.
Nim tin v ni s hi u thng trc
xung quanh chng ta. Nhng chnh cm
tnh mi l iu chi phi cuc sng ca
bn v n s quyt nh bn nn la chn
ci g, gia nim tin v s s hi. Nu
linh cm ng, bn s hnh ng ng v
t c thnh cng, cn nu ngc li,
n s khin bn nht ch v i vo nhng
ng r khc nhau.
Ni chung, vic s hi v tin ln pha
trc u ph thuc vo s thay i t
tng ca bn t s hi l ngng li
n s hi l th chng ta vt qua.
Nh vn Mark Twain ku gi: Hy
lm nhng iu m thng ngy bn
khng mun lm. l nguyn tc vng
to ra thi quen thc hin ngha v m
khng phi chu tn thng.
S tht l mt ngi thnh cng, lun
vn ln pha trc, dm mo him
vt qua th thch cng c cm gic s
hi ging nh nhng ngi b s s hi
khut phc. Nhng s khc bit ln nht
y l mt ngi th khng ni s
chi phi cn ngi kia th ngc li.
SC MNH CA S THT BI
Vi nm trc, bn ca ti l Max
Lucado n thm ti. Anh mun hon
thin v k nng lnh o ca mnh v t
mun nh ti gip . K t , trong
mt tun lin, ngy no anh cng n v
chng ti c mt qung thi gian tuyt
vi. Mt hm, khi n ti cng nhau, ti
hi v k hoch xut bn cun sch
u tin ca anh v ti c bit rng
anh gi bn tho u tay ca mnh ti
15 nh xut bn nhng ch c mt nh
xut bn chu in cho anh. K t , Max
xut bn c kh nhiu sch. Ti ni
tip: Khi anh xoay s cc nh xut
bn chp nhn bn tho, c khi no anh
ngh ti vic s b cuc khng?
Khng bao gi. C mi ln bn tho
b gi tr li ti li t nh l mnh s
tip tc gi cho nhng nh xut bn
khc. Max ni.
Ti kt lun rng, Max c mt th m
ch nhng ngi thnh cng mi c,
l kh nng tht bi.
C th bn s ni: Ti ngh l chng
ta ang ni v cch xy dng mt k
hoch chi tit tm kim thnh cng.
Chng phi mun thnh cng th phi
trnh tht bi hay sao? Cu tr li l
khng. Tt c chng ta u sai. Khi thc
hin cuc hnh trnh, tt c chng ta u
ng phi nhng chng ngi vt, nhng
ng r hoc i lc hng. Ngi duy
nht c th trnh c tht bi l ngi
khng bao gi i u c. Bi vy vn
thc t khng phi l liu bn c b tht
bi hay khng m l bn rt ra c bi
hc g t nhng tht bi hay li s tht
bi a ti cc ng r.
LY THT BI LM BN P
Nhng ngi khng thnh cng thng
s tht bi hay b t chi, v th c i
h ch c gng trnh mo him v
trnh khng a ra nhng quyt nh c
th dn n tht bi. H khng bit rng
thnh cng ch c xy dng da trn
tht bi v s phn u khng ngng ca
con ngi. Ch khi c c quan im
ng n, bn mi thy rng tht bi
khng phi l tai ha hay mt du chm
ht. Thc ra n chnh l bn p dn n
thnh cng. Chuyn gia lnh o Warren
Bennis phng vn 70 nhn vt quan
trng trong nhiu lnh vc v nhn thy
rng khng ai trong s h tha nhn
nhng sai lm ca mnh l tht bi. Khi
trao i v vn ny, h thng ch
thch ni n kinh nghim hc hi, nhng
bc ngot, nhng c hi trong cuc
sng.
Nhng ngi thnh cng khng bao gi
tht bi nh hng n ch ca h.
Thay v cay c v hu qu m n gy ra,
hy ngh v nhng iu xy ra v
nguyn nhn ca s tht bi. iu ny s
gip bn rt ra nhng bi hc qu bu
nng cao nng lc bn thn, ci thin tnh
hnh hng ti thnh cng. S tht bi
c th l bn p vn ti thnh cng
hoc cng c th l chng ngi vt ngn
cn bn, iu ty thuc vo quan
im ca bn.
LM TH NO NG LN T
THT BI?
y c l khng phi ln u tin bn
c nghe ni v s tht bi. Nhng tht
kh chp nhn tht bi.
Hu ht chng ta ch nhn vo kt qu
cui cng ca cuc hnh trnh tm kim
thnh cng ca ngi khc nh mt phn
x c iu kin. Chng ta khen ngi
nhng vn ng vin ot huy chng
vng Olympic nh Jackie Joyner-Kersee
nhng khng h bit v nhng chng
ng gian kh, nhng kh khn m c
phi tri qua trong nhiu nm. c
c vinh quang, c phi nh i
bng s kh luyn v nhng vt thng.
Hay khi nh kinh doanh ti ba Al
Copeland, ngi sng lp ca h thng
nh hng Popeye. ng nhiu ln gp
tht bi nhng xoay s mi cch
vt qua kh khn v by gi h thng
nh hng Popeye c mt khp ni trn
nc M.
Ti s gip cc bn thay i suy ngh
v s tht bi, tip cn n di mt gc
hon ton khc. Mi ln vp ng l
mt ln bt di. Ngi qun l chui
khch sn ni ting Conrad Hilton, tng
ni: Ngi thnh cng lun tin ln
pha trc. Khi vp ng, h cng khng
b cuc. Di y l 10 iu gip bn
thay i quan im tht bi:
1. nh gi gi tr ca s tht bi
ng bao gi ngh mnh c th thnh
cng m khng phi tri qua nhng tht
bi. Hy luyn cho mnh cch ngh v s
tht bi nh nhng du mc ca thnh
cng.
C mi ln vp ng, bn s li tin mt
bc di trn con ng khai thc tim
nng. ng Soichino Honda, ngi sng
lp cng ty Honda danh ting by t:
Rt nhiu ngi m c c thnh
cng. Cn vi ti, thnh cng ch c
c khi tri qua nhiu ln tht bi v
s t nhn nhn bn thn. Trn thc t,
thnh cng l kt qu ca 1% s n lc
v 99% l t nhng tht bi. Ai khng
tri qua tht bi s khng bao gi hiu
c nim vui v ngha tht s ca
thnh cng.
Tht bi cn c mt gi tr khc na,
l kh nng lm bn tr nn mnh m
hn, kin cng hn. Henry Ward
Beecher, mt nh vn th k XIX, pht
ngn vin ca mt t chc chng li ch
n l ni: S tht bi bin mu
xng thnh st , bin yu ui thnh
sc mnh c bp, lm cho con ngi tr
nn bt kh chin bi, sn sinh ra nhng
ngi anh hng v i trn th gii ny.
Bi th ng bao gi s tht bi. Bn s
khng bao gi n gn c chin thng
nu khng tri qua mt ln tht bi. C
mi ln vp ng hay gp tht bi, hy
nh mt iu, bn ang tin gn hn ti
ngun tim nng v c m ca mnh.
Hy hc cch ng ln t nhng ln tht
bi.
2. ng tht bi lm bn mt nim
tin
Hu ht mi ngi u khng bit cch
ng dy sau nhng ln tht bi bi h
mt nim tin bn thn. H thng
ngh: Ti sao mnh khng bao gi lm
c vic g ng n vy? hay Mnh
chng cn phi c gng lm g, v ng
no mnh cng khng th lm c iu
. Hoc l Mnh li tht bi na ri.
Song c s khc bit rt ln nu ai
ni: Ti tht bi thay v Ti l k
tht bi. Ngi gp tht bi s lun bit
cch rt ra nhng bi hc t s tht bi
ca mnh v lun tin ln pha trc.
Tht bi khng lm thay i ch ca
ngi . Ngc li, nu ai t nhn
mnh l k tht bi th ngi s
khng c hy vng vo nhng iu tt
p. D lm g th tht bi vn lun eo
ng ngi bi anh ta hon ton
bung xui. Tht bi l mt phn khng
th tch ri ca ngi . Nu bn hi
ngi lm th no thnh cng th
chng khc g hi anh ta lm sao trng
mt cy to m cho ra qu da. l
iu khng th.
Khi nhn li cuc i, ti cht nhn
thy, khi cn tr, do thiu kinh nghim
nn ti nh mt qu nhiu nim tin
mi khi gp tht bi. Thm ch, sau
ti cn mc phi nhng sai lm trm
trng hn trc. Nhng khi trng thnh
hn, ti bit cch sng chung vi
nhng u im v khuyt im ca mnh.
Ti t nh: Mnh phi sp xp li v s
lm mi th tt hn.
Nu bn hay nghi ng v nng lc ca
mnh mi khi gp tht bi th n lc
phi dng ngay vic li. Vic phm
sai lm cng nh vic ht th vy, mt
khi bn cn sng th s khng bao gi
trnh khi sai lm. Bi vy, hy hc cch
sng chung vi n v lun tin ln pha
trc.
3. s tht bi ch li cho bn
i khi s tht bi s bo hiu cho bn
bit n lc cn phi thay i hng
i. Nu c tip tc i ti, bn s ng
u vo tng. V vy, c l n lc
quay tr li v tm cho mnh mt li ra.
Nu i theo nhng ng r th c th l
con ng chnh. Cho d tht bi lin
tip, nhng ch cn bn gi c c
m v nim khao kht chy bng th hy
tip tc tin ln. Thc t cho thy, mt s
thnh cng v i nht ca cuc sng
c sinh ra t s tht bi.
John James Audubon l mt v d. ng
c coi l nh tin phong trong lnh
vc nghin cu v bo tn ng vt
hoang d. Nhng u nhng nm 1800,
ng ch l ch ca mt ca hng
Louisville, Kentucky. Sau 11 nm kinh
doanh nh hng, ng b ph sn. S tht
bi y ng n vi cng vic ca
cuc i mnh l quan st v phc
ha cuc sng hoang d, mt cng vic
khin ng c nhiu ngi nh n.
Nu lin tip gp tht bi nhng vn
mun ng ln v tip tc, th hy s
tht bi dn li cho bn. C th bn ang
ang lm vic trong mi trng khng
tht s ph hp vi mnh v iu
khng c ngha l bn km ci. Ti ch
mun ni, bn cn phi iu chnh bn
thn thch nghi vi cuc sng. Khi cc
cnh ca ng li trc mt bn, ng
bao gi ng mi mt ni bn khon
rng, ti sao bn khng th m c mt
cnh ca no. Hy nhn xung quanh v
tm mt cnh ca ang m khc. C th
mt cnh ca no ang m ngay bn
cnh bn m bn khng nhn ra.
4. Lun gi s hi hc
Khi gp tht bi, hy ci tht to.
l phng chm ca ti. Khi mi th
sun s, tht d dng n mt n ci,
nhng khi mi chuyn tr nn ti t th
vic thm ch cn quan trng hn na.
Khng g c th ci thin sc khe tt
bng n ci. N gip bn xua tan mt
mi v cng thng, ng thi khin
nhng sai lm ca bn nhanh chng ri
vo qun lng.
Khi mc phi sai lm trong cuc hnh
trnh tm kim thnh cng, hy gi thi
vui ti v lc quan. Hy c gng
nhn cuc i theo cch m v hun luyn
vin hockey chuyn nghip Harry Neale
tng lm trong qung thi gian kh
khn ca mnh. ng chua cht ni:
Trong sut ma gii va qua, chng ti
khng thng ni mt trn no c trn
sn nh ln sn khch. S tht bi m ti
to ra vi t cch l mt hun luyn
vin khin ti khng cn c th ngh ti
bt k mt sn chi no khc.
5. ng hi ti ai m hy hi v
sao
Khi tht bi, theo bn nng t nhin,
chng ta thng c gng li cho ai
. iu ny gi li cu chuyn ca
Adam v Eva vn a ng. Khi
thng hi Adam v nhng g chng
gy ra, Adam li cho Eva. Ti
lt Eva b hi, nng li li cho con
rn. Tng t, khi mt cu th chuyn
bng sai, anh ta s li ti ng i
chy sai hng. Khi hi mt nhn vin
ca bn ti sao khng hon thnh mc
tiu ng hn, anh ta s li cho ngi
khc hoc vin ra mt s kh khn trong
qu trnh lm vic. V trong cc v kin
co, cc bn thng li cho nhau v
vn ca h.
Ln ti nu bn tht bi, ng hi ai l
ngi c li m hy hi ti sao li tht
bi. Hy c gng nhn nhn mi th mt
cch khch quan c th lm tt hn
trong nhng ln tip theo. Chuyn gia t
vn Bobb Biehl a ra mt s cu hi
gip bn phn tch s tht bi:
Ti rt ra c bi hc g?
Ti c cm thy thoi mi vi bi
hc kinh nghim ny khng?
Lm th no bin tht bi thnh
thnh cng?
T tht bi ny, ti s i c ti
nhng u?
Trc y c nhng ai tht bi
ging nh vy cha v h c th gip
c g cho ti?
Lm th no nhng kinh nghim ti
c gip cho nhng ngi khc trnh khi
s tht bi?
Ti tht bi do li ca ngi khc,
do hon cnh hay do chnh bn thn ti?
Ti hon ton tht bi hay ch tht
bi tm thi?
u l ni ti thnh cng v tht
bi?
Nhng ngi thng hay li cho
ngi khc s khng bao gi khc phc
c tht bi ca h. H s lin tc gp
phi cc vn rc ri v tt nhin h s
khng c nm tri cm gic ca thnh
cng. khai thc tim nng ca mnh,
bn cn phi khng ngng trau di bn
thn, v bn s khng th lm c iu
nu khng t chu trch nhim i vi
nhng hnh ng v sai lm do mnh gy
ra.
6. Bin tht bi thnh bi hc kinh
nghim
thnh cng, hy trau di kh nng
hc hi t nhng sai lm ca mnh. Tin
s Ronald Niednagel ni: Tht bi s
khng cn l tht bi nu bn bit cch
hc hi t . S thay i trong qu
trnh nhn thc s l mt ng r, lm bn
p gip bn khai thc tim nng ca
mnh. Ti s minh ha bng mt cu
chuyn c trch t cun sch Dale
Carnegie: The man who influenced
millions (Dale Carnegie: Ngi c tm
nh hng ti hng triu ngi) ca hai
tc gi Giles Kemp v Edward Claflin.
Ci tn Dale Carnegie ng ngha vi
thnh cng. Cun sch bn c
hn 15 triu bn v vn cn c by
bn 60 nm sau ln xut bn u tin.
Nhng nm u i, Carnegie nm
tri rt nhiu tht bi. ng ln ln
trong cnh ngho i. ng quyt nh
theo hc s phm i hc
Warrensburg, bang Missouri.
Nim am m c din thuyt trc
cng chng khi cn nin thiu thi
thc Carnegie quyt nh phi gy c
s ch trng bng cch tham gia
vo cc cuc thi thuyt trnh. ng cha
bao gi chin thng trong cc cuc thi
nhng ng hc c rt nhiu iu t
s tht bi v n lc ca mnh.
Mc d hc hnh rt chm ch, nhng
ng khng th tt nghip do khng
im mn ting Latinh. Bi th, ng
chuyn t Maryville, Missouri n New
York bun bn v tip tc theo ui
c m ca mnh nhng vn tht bi.
Sau , mt c hi ngn vng n
vi ng. ng xin vo lm vic ti cc
lp dy thuyt trnh YMCA. Do thiu
kinh nghim nn ng phi chp nhn th
vic khng lng. Nu ng c th tc
ng tch cc ti ngi hc v duy tr
c s lng hc vin th mi c tr
lng. Ngc li, nu khng lm c
nh vy, th ng s khng c lm vic
na.
Mc d tht bi rt nhiu ln trong
nhng cuc thi thuyt trnh trng i
hc nhng ln ny, ng thnh cng.
Nhng ng r cuc i dy cho ng
rt nhiu iu. Khng lu sau , ng
c th m nhng kha hc ca ring
mnh v ng cng bt u vit sch.
Kemp v Claflin vit: Carnegie ni
ln nh mt trong nhng nh o to hiu
qu nht trong lnh vc thuyt trnh v l
tc gi ca cc cun sch bn chy nht
mi thi i. C hai vn then cht
gip cho ng bin tht bi thnh thnh
cng l tinh thn khng chu li bc
trc tht bi v sn sng hc hi t
nhng tht bi ca mnh.
Tinh thn sn sng hc hi t tht bi
v kh nng vt qua n c mi lin kt
khng th tch ri. Nu ngng hc hi,
bn s cn lp i lp li nhng sai lm
qua. Nhng mi chuyn s tt p hn
nu mi ln vp ng, bn bit ng dy
v rt ra nhng bi hc qu bu t s
vp ng .
7. ng s tht bi lm bn sp
Vn ng vin bng bu dc Austin
OMalley khng nh: C mt s tht
rt th v l ai cng c ln gc ng,
nhng gc ng trong thi gian bao lu
mi l iu quan trng. Khi tham gia
vo cuc hnh trnh tm kim thnh cng,
chc chn bn s gp phi nhiu vn .
Bn s b cuc v tip tc gc ng, m
chm trong nhng tht bi hay l bn s
ng ln bng chnh i chn ca mnh
vi thi gian nhanh nht c th. Nhiu
ngi khng lm c nh vy. H gc
ng qu lu n ni h cm thy, c nm
v gc ng cn thoi mi hn l phi
ng dy. V n tr thnh cch sng
ca h. Thc t, nhiu ngi khng ch
nm im gc ng m cn c gng li ko
bn cng gc ng. Khi khng mun ng
ln na, th mc tiu ca h l phi ko
c mt ai cng gc ng mi khin
h cm thy thoi mi hn. Hy trnh xa
nhng ngi nh vy.
Khi vp ng, hy c gng ng ln
bng sc mnh ca chnh i chn mnh.
Hy hc hi t nhng sai lm tri qua
v mau chng quay tr li cuc hnh
trnh. Hy nhn nhn tht bi ca bn theo
cch m Henry Ford tng lm: Tht
bi chnh l c hi bn lm li t u
mt cch sng sut hn.
8. Tht bi l thc o ca s pht
trin
Hu ht mi ngi khi nh gi thnh
cng, h thng nh gi bng cch xem
ai t b tht bi nht. Nu thy s vng v
v tht bi ca ai chc chn h s ni:
Anh ta chc phi cht vt lm mi
qua c. Anh ta l ngi tht bi.
Nhng l iu hon ton ngc li
vi nhng g m chng ta thng ngh.
Cch y vi nm, tp ch Fortune
tin hnh mt cuc phn tch v nhng
ngi thnh cng. Kt qu cho thy,
nhng ngi thnh cng nht th cng
trung bnh tht bi ti by ln trc khi
thnh cng. Bn thy y, nu cng c
gng, bn s cng thu c cc bi hc
qu bu t s tht bi v cng tr nn
thnh cng. i vi ti nhng g c c
ca ngy hm nay l kt qu ca 90%
nhng g thu c t tht bi v 10% t
nhng thnh cng m mn.
Mi ln vp ng, hy nhn nhn li s
tin b ca mnh. ng nn ch v c th
sau nhiu ln tht bi th thnh cng c
th n vi bn ngay sau . N to nn
s pht trin v tin b. chnh l
ngha ca vic ng ln sau nhng tht
bi v trnh c nhng ng r khng
cn thit.
9. Hy vng vo mt tng lai ti
sng
iu gip bn i mt vi tht bi tt
hn l nhn vo vin cnh trc mt. Ti
xin dn ra mt v d. Tom Landry, Chuck
Noll v Bill Walsh, ba vn ng vin
ny chim ti 9/15 nhng chin thng v
i nht trong gii v ch bng bu dc
M t 1974 - 1989. Tuy nhin, trong
nhng ma gii u tin, h gp v s
tht bi trong cng v hun luyn vin.
iu ny tht kh tin phi khng? Nu h
khai thc thnh cng tim nng ca mnh
trong nhng nm u chi bng chuyn
nghip th c l h t b cu lc b.
V nu cuc i l mt pht sng th c
l h gp nhiu vn khi lin tc
tht bi trong cc ma gii. Song cuc
i khng phi l mt pht sng m l
mt bc tranh bit chuyn ng. H c
th vt qua nhng tht bi v tip tc
bc i trn con ng khai thc tim
nng ca mnh.
H vn c th gp tht bi, v bn cng
vy. Ln ti, khi u tranh vi s tht
bi, hy lun ngh ti mt tng lai ti
sng. Tt c chng ta u c nhng sai
lm nhng quan trng l chng ta bit
cch vt qua chng.
10. ng t b
Ti tng ni rng tht bi l du
hiu bo cho bn bit cn phi khm ph
cc c hi khc. iu ny c lc ng
nhng hu ht thnh cng l kt qu ca
s kin cng. Lch s chng minh
rng hu ht nhng ngi thnh cng ni
ting u tng phi i mt vi nhng
chng ngi vt trc khi tr thnh
ngi chin thng. H chin thng bi h
khng nhng tht bi lm h chn
bc v mt i dng kh. Ai cng d
dng b tht bi nhng gi tr ca thnh
cng chnh l s kin tr.
Ti cng phm nhiu sai lm v
cng tri qua nhng ln tht bi, song
nhng iu cng gip ti tri nghim
c nhiu thnh cng hn. V c mt
ln tht bi m ti khng bao gi qun.
l khi ln u tin ti ng cng
v mt nh lnh o chuyn nghip. Lc
y, ti ch mi 22 tui v ti li bc
trc th thch. Kt qu l ti nh
mt lng t tn ca mnh. Ti t ra
nht nht thay v phi cng ci hn.
Sau s c , cuc sng ca ti r
sang nhng ng ng khc. Nhng thay
v t mng mnh: John, my l mt k
nhu nhc, mt k tht bi. My s
khng bao gi l mt ngi thnh cng,
cng khng phi l mt nh lnh o th
ti tm cho mnh mt con ng khc.
Ti nhn vo gng v t nh: Ny
ng y (y l lc cn c s hi hc),
cu phm phi mt sai lm ln ri .
Nu khng mun lp li sai lm y mt
ln na th hy bt tay vo lm mt iu
g ngay i.
Sau , ti dnh trn hai ngy
trong vn phng v suy ngh v qu trnh
i mt vi tht bi mt cch tch cc.
Ti cn thn vch ra chin lc c th
i mt vi tht bi. Tht khng th
tin c l vic khng ch gip ti
thnh cng trong ln sau m trong
nhiu nm, n tr thnh im mnh
ca ti vi t cch l mt nh lnh o.
Ti khng th lit k ht tt c nhng
tht bi nhng ti c th ni cho cc bn
bit rng, ti vn cn phi b sung lin
tc cc tht bi vo danh sch tht bi
ca mnh. tui 54, ti hy vng l s
tip tc c c 30 nm tt p na, v
trong 30 nm ti s cn phi i mt
vi nhiu s tht bi na. Nhng vn
khng phi l liu ti s tht bi na hay
khng m l khi vp ng ti cn phi t
hi rng mnh s tip tc tin ln pha
trc hay li li pha sau. Nhng ng r
c th s lm cho mi ngi tt hn ln
hoc phi nm tri cay ng. Tuy nhin,
l s la chn ca ti v cng l ca
bn.
7. CHNG TA N NI CHA?

Khi phi thng xuyn di chuyn, bn


s bit c mnh ang u v cn bao
lu na th ti ch. iu s rt c li
cho vic sp xp thi gian v cng vic
ca bn.
Kh nng nh hnh v mt khng gian
v thi gian dng nh rt kh pht trin
khi chng ta cn nh. Chc bn vn cn
nh iu ny? Hoc nu c con, bn
s hiu ti ang ni g. Bn tr thng
xuyn hi i hi li mt cu hi trn sut
chng ng i: Chng ta ti ni
cha? Bn tr khng c cm gic v
thc tt v mt thi gian nh ngi ln.
V chng cng khng th t nhin hiu
c vin cnh trc mt. Bn phi
chp nhn iu bi chng khng c
nhiu kinh nghim khi i du lch. Chng
khng bit iu g s xy ra v mc ch
i du lch l g.
Tr con c th khc phc c s
thiu hnh dung v nhng khung cnh bn
ngoi bng cch ghi nh cc mc a
danh. Chng hn, khi ti cn nh v mi
khi c gia nh cng nhau n thm ng
b ti ngoi Detroit, Michigan, ti
u rt thch ghi nh cc a danh trn
ng. Ch mt vi gi l c th n
c Michigan v chng ti cng khng
cn phi i li nhiu ln mi c th ghi
nh cc mc a danh. Mc a danh m
chng ti thng ghi nh nht l tm
bin gii hn ranh gii ca thnh ph
Finley. Chng ti bit rng, khi n c
mc ny ngha l chng ti i c
na ng v chng ti sp kt thc
chuyn i.
TM KIM NHNG MC A
DANH
Trong cuc hnh trnh i ti thnh
cng, ngi ln cng nh tr con u
cng chung mt mc tiu. Bn tr s lin
tc hi bn: n ni cha ? iu
xut pht t s nn nng mun c
tr nn thnh cng, tuy nhin cng th
hin rng rt nhiu ngi d lm vic
chm ch nhng vn khng nhn bit
c liu h c ang tin ln trong cuc
hnh trnh khng.
ng t hi mnh cu hi m hy
hi mnh mt cu hi khc l: Ti
tin ti cha? Bn nn nh, mc tiu
ca bn khng phi l ti c mt ci
ch m l mt cuc hnh trnh. iu th
hai ti mun ni l bn cn phi ghi nh
cc mc a danh.
Khi i du lch v khng bit chc l
mnh ang u th hy kim cho mnh
mt mc a danh xc nh phng
hng. Hy lm mt bi trc nghim n
gin sau tm ra nhng mc a danh
m bn bit. Hy ni cc mc a
danh vi cc thnh ph di y:

Nhng mc a danh trn l rt d nh


v bn c th lm ng tt c cc trc
nghim trn. V bn c l cng mong
c cc du mc trn bn k hoch chi
tit tm kim thnh cng ca mnh cng
d dng xc nh nh vy. Nhng hy
ngh xem ti sao cc a im trong bi
trc nghim ny li d dng xc nh nh
vy? Tht ra l bi c th bn tng
c n hoc nghe m t li v nhng
ni . Thm ch, nu cha bao gi ti
Paris th khi nhn thy thp Eiffel bn
cng s nhn ra l ni no. Vic xc
nh cc du mc trn bn k hoch chi
tit ca bn cng c th c xc nh
theo cch tng t. Tt c nhng g bn
cn lm l hy hi nhng ngi tng
bit n nhng du mc , h s ch
cho bn bit cn phi tm kim nhng g
v bn s nhn ra chng.
C th bn ang bn khon liu du
mc v mc tiu c phi l mt khng.
l mt bn khon chnh ng. Tuy
nhin, c s khc bit gia cc mc tiu
v cc du mc. Mc tiu thng to cho
bn mt tm bia bn ngoi bn ngm
bn v thc hin gic m ca mnh. Cn
cc du mc li mang tnh hng ni.
Cc du mc nh du nhng thay i
trong cch ngh v quan im ca bn v
c bc l ra ngoi bng hnh ng.
Cng tri qua nhiu du mc trong cuc
sng, bn s cng tin xa hn trong cuc
hnh trnh.
PHI LM G T C MT
CT MC
Nh trit hc ngi M Ralph Waldo
Emerson ch ra: Bt c th g bn
t c u phi tr gi. Ni cch
khc, bt c th g bn t c u
phi nh i bng mt s th. H.
Jackson Brown, tc gi ca cun Lifes
Little Instruction (Danh ngn cuc
sng) ni:
Bn phi tr gi tr nn mnh m
hn.
Bn phi tr gi tr nn nhanh nhn
hn.
Bn phi tr gi c bay cao hn.
V cng c th bn phi tr gi
c gi nguyn nh c.
c c cc du mc trong cuc
hnh trnh i hi phi c s nhit tnh
v kin tr, thm ch c s hy sinh.
t ti mt du mc, bn phi t b mt
th g c gi tr. l mt chui cn
bng gi tr. Nh hng bin Ed Cole
tuyn b: Cuc i l nhng thang bc
khc nhau v chng ta phi tri qua tng
giai on.
Ti s chia s mt vi phng php
kt hp tt nht v ngha nht m bn
c th lm tip tc vn ti tm cao
mi trn con ng chinh phc thnh
cng. lm c iu bn cn phi
la chn:
Thnh tu vt ln trn s tha nhn
Khi mi bt u cng vic, ti rt
mong nhn c s chia s, gip t
nhng bn ng nghip. Nhng ti
khng nhn c g c. Tuy nhin, ti
rt ra c nhng bi hc qu bu. S
cng nhn ca nhng ngi khc ch l
nht thi v s lun thay i. Nu mun
to mt nh hng, bn phi nhn c
s ca ngi ca nhng ngi khc v
nhng iu c gi tr m bn to ra.
Mt ngi bn gip ti hiu r hn
iu ny. Anh y sinh ra v ln ln mt
vng qu gn i Ty Dng,
ngi ta thng bt cua lm ba ti.
Khi bt, h thng b chng vo mt ci
gi hoc x. Nu ch bt c mt con
cua, th bn cn phi y np gi n
khng b ra cn nu bt c nhiu hn
th khng cn y np. Ti khng hiu r
lm ti sao li th cho n khi c gii
thch c th hn. Anh y bo rng, nu
bt c nhiu cua v b chng vo gi,
th chng s li nhau xung nn khng
con no c th thot ra ngoi.
Ti nhn thy rng nhiu ngi khng
thnh cng cng hnh ng tng t nh
vy. H lm mi th ngn cn ngi
khc tin ln pha trc, khng cho h
pht trin bn thn v ci thin hon
cnh. H dng trm phng ngn k
khin ngi khc cng tht bi nh h,
c th l bng mu m xo quyt, h thp
uy tn ca ngi khc, ng kch trc
mt bn v cn nhiu vic khc na. Bn
cng ng bao gi tin h, ng nghe
bt c nhng g h ni. C th bn s
phi i mt vi i phng v cm thy
thiu t tin nhng ng thi bn cng s
hiu c gi tr ca s t do, lm tng
thm tim nng v s hy sinh. Hy mnh
m v vc dy tinh thn ca nhng ngi
tht bi.
Ngi M u tin mt mnh li my
bay qua i Ty Dng, Charles
Lindbergh tng ni: S thnh cng
khng phi c o bng nhng thnh
tu t c m bng nhng th thch
chng ta phi i mt v bng lng dng
cm u tranh chng li nhng k
mun nhn chm cuc i bn. a ra
cc quyt nh c c s cng nhn
ca ngi khc i vi nhng thnh cng
ca mnh c th l mt trong nhng th
thch ln nht bn phi i mt. Khi bn
sn sng lm iu th cng l
lc bn vt qua mt du mc quan
trng trn con ng tm kim thnh
cng.
S u t vt ln trn s tm thng
Cam kt khin mnh tr nn u t l
mt nn tng trong cuc hnh trnh tm
kim thnh cng. Chuck Swindoll, hiu
trng trng Cao ng nghin cu thn
hc Dallas cho bit:
Mun tr nn u t i hi phi u t
100% qu thi gian ca bn. Nu nghi
ng iu ny, hy t kim chng bng
cch ch u t 92% hoc 95% thi gian
v bn s thy, bn lm mi vic sun s
nhng ch gn t c s u t m
thi.
Ti cha bao gi gp mt ngi no
thnh cng m khng phi vt qua
nhng du mc ca s cng hin tr
thnh ngi u t.
S u t lun lun l mt s la chn.
S u t khng phi l ngu nhin. N l
kt qu ca nhng mc ch cao c, s
n lc chn thnh, s nh hng thng
minh, v hnh ng kho lo. N l hin
thn ca s la chn thng thi nht
trong mun vn s la chn.
tr thnh ngi u t, bn cn phi
lm theo nhng gi sau y:
Tp trung ch tt c cc chi
tit. Hy gp nhng iu nh thnh
nhng iu to ln.
Khng ngng hon thin. Hun
luyn vin ca i NBA, Pat Riley
ni: S u t l iu tt yu ca s n
lc khng mt mi ci thin mi th.
Rn luyn s t gic. S t gic
hng ngy to nn s khc bit gia u t
v tm thng. Nu mun thay i, bn
cn phi thay i nhng thi quen hng
ngy ca mnh.
Duy tr phm cht tt p ca c
nhn. Tin s Bruce Lockerbie nhn
mnh: Tm thng khng phi l ngun
gc ca cc vn mang tnh quc gia,
li cng khng phi l vn ca cc c
quan on th hay mt ban ngnh no c.
Tm thng trc ht l c im ca
mi c nhn. Tm thng lun bt u
vi c nhn.
Mc th hin ca bn cng l mt
la chn. Bn c th la chn mnh l
ngi bnh thng hoc la chn n
lc tr thnh ngi u t. Nhng hy
nh iu ny: Bn c th chn mc tiu
thch hp vn ti tim nng ca
mnh.
Pht trin c nhn vt ln trn s tha
mn nht thi
Chng ta tng ni v s pht trin
c nhn mt cch kh y v ton
din tuy nhin hy ti nhc li cho
bn ngha ca n bng cu ni ca ca
s ht nhc Opera, Beverly Sills:
Khng c con ng tt no trn cuc
i ny ng chng ta i c.
Bn khng th dnh trn cuc i mnh
ch chy theo s tha mn nht thi
ng thi li va c th pht trin c
nhn. Bn phi chn ly mt trong hai
iu .
Pht trin c nhn vt ln trn li ch
kinh t
C rt nhiu th trong cuc sng cn
gi tr hn c tin bc. in hnh nht l
pht trin c nhn. Ti thng nh i
li ch kinh t thu c trin vng
pht trin tim nng trong tng lai, nht
l trong s nghip ca mnh. Khi tt
nghip, ti c ba la chn ngh nghip
nhng ti quyt nh chn v tr c thu
nhp thp nht v ti cho rng cng vic
s gip ti c nhiu c hi thng tin
hn. Ti cng tng nhiu ln vui v
chp nhn ct gim thu nhp c c hi
pht trin tim nng ca mnh.
Nhn thc c tim nng s gip
chng ta tin ln mt tm cao mi trong
cuc sng. Nh t nhin hc ni ting
ngi M, Henry David Thoreau
vit:
Nu tin vo s ch dn ca c m v
n lc to nn cuc sng m c th
bn s t c nhng thnh cng ngoi
mong i. Bn s vt qua c nhng
ranh gii v hnh. Mt trt t mi, ph
bin hn, rng ri hn s t hnh thnh
xung quanh bn, v bn s p ng c
nhng yu cu cao hn ca cuc sng.
Mi ln t b kh nng tng thu nhp
v mt c hi pht trin tim nng trong
tng lai l mt ln bn to ra mt du
mc trn con ng i ti thnh cng.
Tin bc thng mang li nhng la
chn nhng khng lm tng thm nhng
gi tr cn thit cho cuc sng. Khi a
ra mt quyt nh no , hy cn c vo
tim nng pht trin ca n ch khng
phi nhng ng -la.
Thu hp trng tm tt hn l phn tn
s ch
Khi cn tr v bt u i mt vi
cuc sng, bn lun mong mun c
th thch vi nhiu iu khc nhau.
l cch bn nng cao sc mnh v
khm ph c m ca mnh. Mt khc,
nhng ngi c quan im ti khng
thch lm vic s khng bao gi tin
xa trong cuc sng. Vic hng s ch
vo nhng vic bn c th lm l mt
c n bn c c ch khng phi l
quyn ca bn. Nhng nu phi i rt xa
trong cuc hnh trnh tm kim thnh
cng th bn nn thu hp trng tm ca
mnh. l mt du mc chnh m bn
s phi vt qua trong na sau cuc
i.
ngha cao hn s an ton
Hu ht mi ngi u thch cm gic
an ton. l mt mong mun t nhin
m nh tm l hc Abraham Maslow
nhn nhn nh l mt yu t quan trng
trong h thng cc nhu cu ca loi
ngi. Nhng tin ti mt thang bc
cao hn v khai thc c tim nng ca
mnh, bn phi lun sn sng b qua cc
du mc khc v nh i s an ton
c c ngha. Khng kh kim
c nhng ng -la nhng s v
cng kh khn to ra s khc bit.
Kh nng to ra s khc bit cho chnh
bn thn v cho cuc sng ca nhng
ngi khc chnh l bn cht ca
ngha.
Trong cun sch Halftime (Na thi
gian), Bob Buford chia cuc sng ca
chng ta lm hai na v im gia nm
tui t 30 n 50. ng ni: Na u
cuc i l thi gian chng ta khai
thc v thu hoch, hc tp v lm vic,...
cn na sau th mo him hn bi l
lc bn phi i mt vi cuc sng xa
xi trc mt. Nu bn khng chu trch
nhim cho vic duy tr v sp xp cuc
sng na sau ca cuc i th bn s
ng vo hng ng nhng ngi ang
chun b v hu. Theo Buford, cha
kha lm cho na sau ca cuc i
bn tr nn ng k hn l hy to ra
s thay i ngha. Kt qu l bn s
tri qua mc tiu ca cuc sng v cm
thy s hon thin ca s mnh cuc
i.
Khng cn bit liu bn c to ra s
thay i trong ngha cuc sng hay
khng, th cho d trong sut na sau ca
cuc i hay ti thi im no trong
cuc i, hy lun bit rng l mt
trong nhng iu ngha nht, tng bc
thay i cuc sng, to du mc trn con
ng i ti thnh cng. l mt suy
ngh ng n.
S NH I
Khi t c nhng bc tin trong
cuc hnh trnh, bn s thy mnh ang
ng gia nhng ng ng giao nhau,
v mi ln nh th bn u phi a ra
mt quyt nh. Bn thng c ba s la
chn: thu c mt iu g , mt i
mt th g , hay trao i nhng th m
bn ang c.
Nhng nm u ca cuc i, bn lun
phi a ra nhng quyt nh thm hay
bt. Nhng khi thi gian tri i, cuc
sng cng tr nn phc tp hn v nu
mun tip tc tin ln pha trc th phi
thng xuyn thc hin nhng cuc trao
i. l iu cn thit phi lm. C
bit bao ngi khng thnh cng bi h
dnh c cuc i ng trc
nhng ng r v hy vng s tm ra con
ng ng m khng cn phi hy sinh
mt th g, nhng iu him khi xy
ra. Bn phi hy sinh tin ln. Bt c
ngi no mun tin ln pha trc m
khng mun phi hy sinh th cng s b
tc gia nhng ng r ca cuc i v
khng bao gi c th i xa hn trong
cuc hnh trnh tm kim thnh cng.
C hai vn then cht bn cn phi
bit c th thc hin nhng cuc trao
i trong cuc hnh trnh tm kim thnh
cng. u tin l bn phi lun lun sn
sng hy sinh. Khng c thnh cng
no khng cn n s hy sinh. Nu lc
ny bn l ngi thnh cng m khng
cn phi hy sinh bt c th g th chc
chn l nhng ngi i trc dn
ng cho thnh cng ca bn. Cn nu
bn hy sinh rt nhiu nhng vn cha
c c thnh cng th hy yn tm rng
bn v nhng ngi khc trong gia nh
cng s c tha hng thnh qu ca
s hy sinh v sau.
Khi ti trng thnh, b m dy cho
ti v khi nim ny. B ti thng ni:
John . Con c th phi hy sinh nhiu
th by gi c hng th sau ny
hoc cng c th hng th trc ri sau
ny phi chu hy sinh. C hai cch u c
s hy sinh. B m ti lun ng vin
con ci phi bit hy sinh trc v li
khuyn tr thnh li sng ca
chng ti. Trn con ng i, ti
hc thm c mt iu tt yu khc na
l: nu hy sinh trc, bn s phi tr
gi t hn v sau v s rt t khi phi
phung ph thi gian v ti nguyn mt
cch khng mong mun. Khng ch c
th, nhng phn thng bn c c s
ln hn v c nhiu s la chn hn.
Vn then cht th hai bn c th
tin hnh mt cuc nh i c li cho
mnh l s kin tr. C th bn
tng c nghe cu ni ca tng thng
Calvin Coolidge: Khng g trn th gii
ny c th thay th c s kin tr. Ti
nng ? Khng phi. C rt nhiu ngi
c ti nng nhng khng th thnh cng.
S thin ti ? Cng khng phi. S
thin ti khng c u i l iu m ai
cng bit. Hay l s gio dc? Hon ton
khng phi. Th gii ny c y ry
nhng ngi c gio dc b b ri. Lng
kin tr v s quyt tm mi l sc mnh
ln nht.
Mt iu ng vui mng l s kin tr
khng phi c c do bm sinh. N l
mt quan im m bt c ai cng c v
c th pht trin, y mnh. Nu mun
nng cao tnh kin tr ca mnh, hy lm
theo nhng iu sau:
Trau di ch
Khng g c th h tr bn tt hn
trong cuc hnh trnh tm kim thnh
cng ngoi ch ca bn. Khng g c
th thay th c ch. Bn c th iu
khin mt khi c nhng khng th iu
khin c ch. ch khng ch gip
bn i xa hn m cn gip bn a ra
nhng quyt nh chnh xc hn trong
cuc hnh trnh.
Hy so snh mt s im khc bit
gia hai cch tip cn thnh cng ca
nhng ngi c ch v nhng ngi
khng c ch:
Nh v ch Olympic, Jesse Owens
ni:
C mt iu c th xy ra vi bt c
vn ng vin hay bt c ngi no,
l khuynh hng gim dn s c gng,
gim sc chu ng... ng thi mong
mun c chin thng nh s may
mn hoc do cc i th thi u khng
tt thay v nhn ra v khc phc nhng
hn ch ca mnh lun chin thng.
Chng li nhng xu hng tiu cc
chnh l iu s to nn s khc bit
gia chin thng v tht bi. Chng ta
s phi i mt vi n mi ngy v
trong sut cuc i.
Jesse Owen vt qua nhng xu
hng tiu cc v lp c nhiu k
lc th gii. Nm 1936, anh ph mt
k lc th gii v lp c ba k lc
Olympic khi ginh c bn huy chng
vng. Nhng thnh cng ca anh chnh l
bng chng hng hn nht cho s cng
hin ca anh v l v d in hnh nht
v vai tr ca ch trn con ng chinh
phc thnh cng.
Tp trung vo mc tiu ln hn
Jesse Owens chc chn l mt trong
nhng nh v ch c yu mn nht
trong lch s Olympic, nhng khng phi
ch nhng ngi chin thng mi gip ta
thy phi hy sinh nhng g mi c c
thnh cng. Nm 1968, trong cuc thi
chy ma-ra-tng ca Th vn hi
Olympic c t chc ti Mexico, khn
gi c chng kin s n lc, bn b
ca vn ng vin John Stephen Akhwari
n t Tazania. Anh v ch chm hn so
vi ngi v ch cui cng trc
khong gn hai ting ng h. Khi anh
chy 400m quanh sn, mi ngi u
nhn thy r chn anh b qun bng v
chy mu. Anh ng v b thng trong
khi chy ua, nhng iu khng th
ngn nhng bc chn ca anh. Tt c
mi ngi trong sn vn ng ng
dy v v tay c v cho ti khi anh chm
ch.
Sau , nhiu phng vin hi anh
rng ti sao anh khng dng li bi vi
vt thng ca anh th khng c nhiu c
hi ginh huy chng vng. Anh
tr li: T quc ti a ti ti Mexico
khng phi ch tham gia mt cuc ua
m l hon thnh n.
Akhwari nhn xa hn ni au anh
ang phi chu ng, hng tm nhn v
mc ch ln hn v anh bit c l do
ti sao mnh li . Khi thc hin cuc
hnh trnh, hy lun ghi nh rng mc
tiu ca bn l hon thnh cuc ua vi
n lc tt nht trong kh nng c th. Bn
c to ra v mt mc ch no . V
th, hy quyt nh v lp k hoch n
lc mt cch ph hp.
Vt b nhng li bo cha
Nh khoa hc ngi chu Phi, George
Washington Carver ni: 99 % nhng
tht bi n t nhng ngi c thi quen
vin l do cho nhng sai st ca mnh.
Carver khng xa l g vi nhng nghch
cnh v c th d dng vin ra nhng l
do gii thch cho s tht bi ca mnh.
Song ng khng lm nh vy. Mc d
sinh ra trong cnh n l nhng ng
vt ln khi hon cnh ca mnh. ng
t bng c nhn khoa hc ri n bng
thc s ngnh nng nghip ca i hc
Iowa State v t nguyn dy hc cho
nhng nng dn ngho chu Phi v
chu M. ng pht trin mt chng
trnh m rng ti Vin nghin cu
Alamabas Tuskegee dy cc phng
php nng nghip v pht trin kinh t
gia nh cho nhng ngi pha Nam.
V nhng nghin cu ca ng v s pht
trin ca hng trm loi nng sn nh
u phng, khoai lang... mang li kt
qu tt. ng lm c tt c nhng
vic d phi lm vic vi mi trng
hn ch v phi i mt vi nn phn
bit chng tc. Trong khi nhng ngi
khc ang vin ra nhng l do th Carver
tr thnh ngi u t.
Nhng ngi khng thnh cng thng
tm mi l do bo cha cho nhng
iu h lm khng tt. Nhng nhng
ngi thnh cng th khng bao gi vin
l do, k c khi h c th thanh minh cho
mnh. Bt chp hon cnh kh khn n
u, h vn n lc ht sc lun vn
ln pha trc. l ngha ch thc
ca s kin tr.
E.M. Gray tng ni: Nhng ngi
thnh cng c thi quen lm nhng vic
m nhng ngi tht bi khng bao gi
mun lm. Nhng ngi thnh cng cng
khng thch lm nhng vic nhng s
thch ca h b chi phi bi sc mnh
ca nhng mc ch trong cuc sng.
Nu bn ang to cho mnh thi quen bo
cha cho nhng sai st hay tht bi th
hy thay i ngay t hm nay. Thay v
bo cha cho bn thn, hy dng cm
nhn nhn vn v tm gii php cho
n. l cch bn c th i ti thnh
cng
Hiu r nhng li th
Mt khi hiu c cn phi c nhng
g c th thnh cng th bn s hiu
c vai tr ca tnh kin nhn. Bn ch
c th nm bt c nhng li th khi c
nhng nguyn tc ring tin ti trong
khi nhng ngi khc b cuc. Tng
thng Harry Truman ni: Khi tm
hiu v cuc i ca nhng ngi v i,
ti nhn thy rng chin thng u tin
ca h l chin thng chnh bn thn. K
lut l nguyn tc hng u ca h.
y l nhng kt qu m cuc nghin
cu ca Hip hi qun l bn hng M
thu c:
80% cng vic bun bn c thc
hin sau ln gi in th nm ca khch
hng.
48% cc nhn vin bn hng ch thc
hin mt cuc gi v sau gch tn
khch hng.
25% cc nhn vin bn hng t b v
mua bn ch sau hai cuc gi.
12% cc nhn vin bn hng gi in
cho khch hng ba ln v sau ngng
lin lc.
10% cc nhn vin bn hng gi lin
lc vi khch hng.
10% nhng nhn vin gi lin lc vi
khch hng cng chnh l nhng ngi
thc hin phn ln doanh s bn hng.
V iu cng ng vi bn. D l k
s, ngi ni tr, nh s phm hay nh
kinh doanh, th thnh cng u khng
phi l kt qu ca s thin ti, tr tu
hay s may mn m l sn phm ca s
kin tr ca chnh bn.
Lun kht khao
Tc gi Rudiard Kipling vit: Nu
khng t c nhng g bn mun, th
l du hiu cho thy bn cha tht s
nghim tc mong mun iu xy ra
hoc cng c th do bn cha tr ng
gi cho nhng iu mnh mun. Bn
mun khai thc c tim nng ca mnh
v hon thnh mc ch trong cuc sng
n mc no? Bn c kht khao c
thnh cng khng? iu s mang li
nim am m bn khng ngng pht
trin, hc tp, ng thi nui dng tnh
kin tr trong con ngi bn.
Qua nhiu nm, ti nhn thy rng
trong cuc i, mi chng ta u phi
thc hin nhng cuc trao i c
thnh cng v ch thng qua nhng s
trao i thng minh, chng ta mi c th
khai thc c tim nng ca mnh. Vn
i vi nhng ngi khng thnh
cng l do h khng dc sc y
mnh nhng s trao i ng gi. H ch
mun trao i theo kiu dng mt thng
khoai ty tr thnh ch tch sn chng
khon New York.
Nhng l iu khng th xy ra.
Bn ch c th thc hin cuc trao i
khi cng c th g ng gi. V khi
trao i, bn khng nn thc hin t mc
thp nht n mc cao nht m b qua
nhng mc trao i gia. Thng
thng, bn ch c th di chuyn mt bc
mt ln d l tng ln hay h xung.
Cch y khng lu, ti thc hin
mt cuc trao i ln nht trong i. Ti
t b v tr lnh o ca nh th
Skyline Weslyan San Diego,
California, l nh th c xp vo loi
ln nht v ni ting nht nc M.
Trong phm vi nh th, l mt v tr
c uy tn rt ln. Ti c th m nhn v
tr sut i. Song iu cng c
ngha l ti s quay lng li vi mc
ch ca mnh v s t b vic pht trin
tim nng ca bn thn. Bi th, ngy 9
thng 7 nm 1995, ti thc hin bi
thuyt ging cui cng ti nh th
Skyline v kt thc mt cng vic m ti
gn b trong 26 nm ton tm ton
cng hin cho cng ty INJOY.
l mt quyt nh ng n. Mt
trong nhng mong c ln nht ca ti
l c c s nh hng tch cc n
cuc sng ca hn 10 triu ngi trong
sut cuc i mnh bng cch ging dy
v cung cp nhng kin thc v ngh
thut lnh o, cng nh thc y s pht
trin c nhn. Ti khng chc khi no c
th hon thnh c c m nhng
iu khng cn l vn na. Thnh
cng i vi ti khng nht thit phi t
c mc tiu . N l mt cuc hnh
trnh. Quan trng hn l ti c nhng
cuc trao i khai thc c tim
nng ca mnh. Ti vt qua mt du
mc khc trong cuc hnh trnh tm kim
thnh cng v ti bit mnh ang i ng
hng.
Ti hy vng bn cng c th xc lp
cch nhn nhn ca mnh trong tng bc
i ca cuc hnh trnh. lm c
iu , bn cn phi thc hin nhng
cuc trao i v hy sinh nhng th tt
p c c nhng th tt p hn.
l mt ci gi ng bn phi tr.
V khi thc hin trao i, hy ti
nhng du mc. Chng s ch cho bn
bit cn phi lm g v khi no th bn
ti gn hn vi tim nng ca mnh.

CC BC CN THC HIN
Cu tr li cho cu hi chng ta
n ni cha? l chng ta vn cha
n ni. Bn c th tp trung vo vic
trau di tnh kin tr v thc hin nhng
cuc trao i, iu cho php bn
tin ti mt nc thang mi trong cuc
hnh trnh. Hy thc hin nhng iu
sau.
1. Nng cao tnh kin tr: Harold
Sherman, tc gi ca cun How to turn
failure in to success (B quyt chuyn
bi thnh thng) gii m s b n ca
tnh kin tr. Hy ghi nh nhng iu
ny lm ng lc khin bn tr
thnh mt ngi kin nhn.
1. Ti s khng bao gi t b mt khi
ti bit mnh ang lm ng.
2. Ti tin tng mi vic s din ra
sun s nu ti theo ui chng n
cng.
3. Ti s dng cm v khng nn ch
khi i mt vi nhng iu bt li.
4. Ti s khng cho php bt c ai e
da hay ngn cn mnh tin ti mc
tiu.
5. Ti s u tranh vt qua
nhng tr ngi v s tht bi.
6. Ti s c gng, c gng v c gng
t c nhng g mnh mong mun.
7. Ti s a ra mt li cam kt v
nhng gii php t s hiu bit ca
mnh, l: tt c nhng ngi thnh
cng, d l n ng hay ph n u
phi u tranh vt qua nhng tr
ngi v nhng ln tht bi.
8. Ti s khng bao gi u hng
trc s yu ui hay s tuyt vng
cho d phi ng u vi nhng kh
khn trc mt.
2. Vn ln mt tm cao
mi: Trong cuc hnh trnh hin ti ca
bn, vic vn ln mt tm cao mi c
ngha nh th no i vi bn? Bn
i ti u? Bn s lm g to nn s
khc bit. Bn phi c nhng trch
nhim g? Bn c th trao i da trn
nhng yu t no? Hy m t nhng
iu .
_______________________________
_______________________________
_______________________________
3. Xc nh nhng thnh qu va
t c: Bn t c nhng g
c th trao i v tin ln mt tm
cao mi? Bn phi hy sinh nhng g?
(ch : c nhng th bn khng th
nh i nh: hn nhn, gia nh, s
trung thc,...)
HY GIP MI NGI

8. CUC HNH TRNH CA C


GIA NH

Cng vic ca ti i hi phi thng


xuyn i nhiu ni. Mi ln i cng tc,
ti u mang qu v cho v v cc con
ri k cho h nghe v chuyn i. cng
l mt cch hay chia s vi h v
chuyn i. Nhng ti nhn ra rng d c
mang v bt c th g hay chia s vi gia
nh mnh nhng g sau chuyn i th
cng khng th c ngha bng vic h
c cng bn.
Ti thch c a gia nh theo cng,
k c trong nhng chuyn i mang tnh
cht cng vic bi nh th ti mi c c
hi chia s vi h nhng c hi v s
l th ca mt chuyn i. Gia nh chng
ti i du lch rt nhiu ni, chng ti
i khp cc th chu u, nhng
khu rng nhit i Nam M, nhng
thnh ph ng c Hn Quc, nhng
vng xa xi ho lnh xtrylia v c
nhng sa mc chu Phi.
Nhng cuc hnh trnh lun y p
nhng nim vui. Song chng vn khng
th so snh c vi mt cuc hnh trnh
khc m h tham gia cng ti, l:
cuc hnh trnh tm kim thnh cng. N
s mang li cho ti nhng li ch g nu
c c c th gii nhng li mt i gia
nh?
Khi ni chuyn vi nhng ngi khc
v thnh cng, ti c bit v nhng
kinh nghim v nhng cu chuyn rt th
v ca h. C mt cu chuyn v chuyn
i biu din vn ngh ca mt on hc
sinh. Ngi qun l ca on mang c
gia nh ca anh ta i cng. V on
ng di, kh hu li nng bc nn
thnh thong h li phi dng li ngh
ngi. Nhng khi i c hn mt
ting ng h, h cht nhn ra l khng
thy a con trai by tui ca ngi
qun l u.
Ngay lp tc h quay tr li ch c v
tm kim cu b. Khng lu sau mi
ngi tm ra cu b vn cn ang mi
chi, thm ch n khng nhn ra mnh
b b li.
Nu c con, bn cng s hiu c
nhng tnh hung nh vy s khin bn lo
lng nh th no. Tuy nhin, vn c nhiu
ngi ri b gia nh i tm kim
nhng thnh cng cho ring mnh. Tht
ng bun l h coi trng s nghip,
thnh cng v s pht trin c nhn cn
quan trng hn c gia nh. H cho rng
mnh c qu nhiu vic phi lm nn
khng mun quay v na v quyt nh
tip tc bc i. H b li v con v gia
nh, mc nhng ngi thn t xoay
x. Nhng ngi thn ca h cng ging
nh cu b trong cu chuyn vy, chuyn
g s xy ra vi cu b nu cha m cu
b khng quay li tm con trai mnh?
Theo s liu ca cc iu tra nhn lc
M cho thy nguy c tan v hnh phc
gia nh M c t l cao hn rt nhiu
so vi cc nc cng nghip khc. M
cng dn u th gii v t l cc ng b
thng xuyn vng nh trong thi gian
di. Lut ly hn M cng l iu lut
d dng nht th gii v s ngi phi
s dng ti lut ny cao ti mc bo
ng. i vi rt nhiu ngi, hn nhn
v gia nh tr thnh mt th m h
c th phi hy sinh i ly thnh cng.
Nhng ngy nay, cng c rt nhiu
ngi nhn ra rng nim hy vng c
c hnh phc khi nh i bng s tan
v ca mt gia nh ch l mng tng.
Bn khng th t b cuc hn nhn hay
b b con ci gt hi c thnh cng
theo ng ngha ca n. Xy dng v duy
tr mt gia nh vng mnh mi l iu
mang li cho bn nhiu li ch nht trong
mi lnh vc, k c trn con ng tm
kim thnh cng. Hn mt thp k trc,
Nick Stinnet, chuyn gia v i sng gia
nh ngi M, tuyn b: Khi c mt
i sng gia nh vng mnh, bn s
nhn thy rng mnh ang c yu
thng, chm sc v l mt ngi quan
trng i vi mi ngi trong gia nh.
Cng nhn c nhiu tnh thng, lng
yu mn, s knh trng... th ngun nng
lc ni ti ca bn s cng ln mnh v
gip bn ng u vi cuc sng thnh
cng hn.
Ti tin rng thnh tu ln nht ca ti
trong cuc i l ci c Margaret
lm v. C y lun l ngi bn ng
hnh, lun hp tc vi ti trong mi tnh
hung. Ti bit nu khng c c y chc
chn ti s khng c c nhiu kinh
nghim nh gi chnh xc gi tr ca
thnh cng trong cuc sng. Ti bit n
v v con ti khng phi bi nhng th
h mang li cho ti m bi vai tr ca
h i vi ti. Vi nm trc y, ti
cht nhn ra rng thnh cng s chng l
g nu khng nhn c tnh thng v
lng knh trng t chnh nhng ngi
thn yu nht. Ti khng mun v v con
ti ni rng ti l mt nh vit sch
chuyn nghip, mt nh thuyt trnh ti
ba, mt mc s hay mt nh lnh o kit
xut. Ti ch mong c h s lun ngh
v ti nh mt ngi chng tt, mt
ngi cha mu mc. Chng cn g hn
th na. mi chnh l thc o ch
thc ca thnh cng.
LM TH NO XY
DNG MT GIA NH VNG
MNH?
Mt cuc hn nhn hnh phc, mt gia
nh vng mnh l nhng nim vui gp
phn lm cho thnh cng cng tr nn
ng gi. Nhng theo Tin s R. C.
Adams, ngi nghin cu v hng
ngn cuc hn nhn trong sut hn 10
nm qua ch ra rng ch c 17% cc
cuc hn nhn c th c coi l hnh
phc. V ng Jarle Brors, gim c Vin
nghin cu Hn nhn v Gia nh
Washington cho bit: n lc chng
ta cn phi quay tr li vi nhng
nguyn tc cn bn thit lp li nhng
nguyn tc xy dng gia nh, nhm mang
li s an ton v to iu kin pht trin
cho tr em. Nu mun c mt cuc hn
nhn lnh mnh, mt gia nh bn vng
th cn phi lm vic ht mnh mi c th
xy dng c. V di y l mt s
nguyn tc xy dng gia nh hnh
phc:
Th hin s cm thng
C ngi quan nim rng gia nh l
ni m cc thnh vin s tm v mi khi
cm thy mt mi v phi c x t nh
vi nhng ngi khc bn ngoi. Tht
ng bun l c nhiu gia nh trong
tnh trng nh vy. Mt ngi bn hng
thng ngy i x cc k nh nhn v
n cn vi khch hng gy n tng
trong kinh doanh nhng khi v nh li
i x vi v mnh v cng t bc. Hay
mt ngi bc s n cn chm sc bnh
nhn nhng khi tr v nh th v cng
mt mi v ni nng, qut tho v con
mnh.
xy dng gia nh hnh phc, hy
to cho gia nh bn mt li sng bit
cm thng. Nh tm l hc William
James nhn xt: Trong tm hn mi
ngi, t lc cn trong ni cho ti khi
gn t xa tri, u kht khao c cm
thng. S cm thng lun mang li
nhng iu tt p. V khi s cm thng
kt hp vi s tin tng, tnh thng, s
ng vin th s to nn s gn kt gia
cc thnh vin trong gia nh. Gia nh
lc ny s l chn thin ng ca tt c
cc thnh vin. Ti ngh rng s thng
cm ln nhau gia cc thnh vin trong
gia nh c c l nh s hiu bit thu
o v tch cch v c im ca tng
ngi trong gia nh.
Cun sch c ta Personality
plus (Cc kiu tnh cch) ca tc gi
Florence Littauer chia tnh cch ca
con ngi thnh bn loi c bn sau:
Lc quan. Lun vui v, thn mt v
thoi mi, coi trng cc mi quan h,
hm hnh, du dng v khoan dung, c
nhiu ngi yu mn, nhy cm vi ngh
thut, d xc ng, thng thn v lc
quan.
Su mun. Lun a thch s hon
ho, sng ni tm, lun hng v cc
cng vic, nhy cm vi ngh thut, d
xc ng, thch hng ti cc mc tiu,
c tnh t chc cao, hi bi quan.
Lnh lng. a thch s yn bnh,
sng ni tm, khng d xc ng, c
ch mnh m, coi trng cc mi quan h,
bi quan, c on.
Nng ny. thch quyn lc, c ch
mnh m, coi trng cc mc tiu, c tnh
t chc cao, khng nhy cm, khoan
dung, thng thn v lc quan.
Mi ngi trong gia nh bn v bt c
ngi no bn gp u s biu l tnh
cch ca h thuc mt trong bn loi tnh
cch trn.
Mt cng c khc c th gip bn nh
gi c tnh cch ca mi thnh vin
trong gia nh, l cun 7 kinds of
Smart (7 loi hnh thng minh) ca
Thomas Armstrong. Cun sch s gp
phn pht hin kh nng bm sinh hoc
tr thng minh ca mi ngi. Khi nhn
xt v ai , chng ta thng so snh
mc ti nng ca ngi vi chnh
chng ta hoc vi cc tiu ch truyn
thng v s thng minh. Song Armstrong
cho rng ch c by kiu ti nng v mi
chng ta u thuc mt trong s .
1. Tr thng minh giao tip (Kh nng
s dng ngn ng). Nhng ngi c kh
nng trong lnh vc ny thng c kh
nng hng bin, thuyt phc, ging dy
rt hiu qu. Nhng ngi ny thng
thch chi ch, vui, su tm nhng tin
tc vn vt, c nim say m c v c
kh nng vit sc tch, r rng. Tiu biu
nh Williams Shakespeare, James Joyce
v Abraham Lincoln.
2. Tr thng minh logic, ton hc (Kh
nng lm vic vi cc con s v cc vn
i hi suy lun logic). Nhng ngi
c ti nng trong lnh vc ny thng c
kh nng lp lun, lp gi thuyt, suy
ngh, phn tch v nguyn nhn v h qu,
tm ra cc khi nim hoc cc m hnh
bng s t nhng th xung quanh h.
Chng hn nh Albert Einstein, Isaac
Newton, Bill Gates.
3. Tr thng minh hi ha (Kh nng
t duy bng hnh nh). Nhng ngi s
hu ti nng hi ha s c kh nng lnh
hi, bin i v ti to nhng kha cnh
khc nhau trong th gii ca khng gian
v th gic. H nhy cm trong cch nhn
nhn nhng chi tit, c kh nng tng
tng sinh ng, nh hng c chnh
mnh trong khng gian ba chiu v
thng xuyn v hoc phc tho nhng
tng ca mnh. in hnh l Pablo
Picasso, Thomas Edison v Frank Lloyd
Wright .
4. Tr thng minh m nhc (Kh nng
lnh hi, thng thc v to nn nhng
giai iu, nhp iu). Ngi c c t
cht ny l nhng ngi s hu mt i
tai vng. H c kh nng ht ng nhp,
ng giai iu v cm nhn m nhc mt
cch su sc. V d nh Johann
Sebastian Bach, George Gershwin v
Beverly Sills .
5. Tr thng minh vn ng c th
(Kh nng thuc v c th). Nhng
ngi c ti nng trong lnh vc ny lun
c kh nng kim sot mi chuyn ng
ca bn thn, vn chuyn cc vt th mt
cch kho lo v thc hin tt cc hot
ng i hi v mt th cht. Mt s
nhng gng mt in hnh trong lnh
vc ny l Michael Jordan, Charlie
Chaplin v Fred Astaire .
6. Tr thng minh ngn ng (Kh nng
hiu v cng tc vi nhng ngi khc).
Nhng ngi c c ti nng ny c
kh nng nm bt, on bit c thi
, tnh cch, nh v c m ca
nhng ngi khc. Chng hn nh Ronal
Reagan, M Teresa v Zig Ziglar .
7. Tr thng minh ni tm (Kh nng
hng v bn thn mnh). Nhng ngi
ny thng c kh nng thu hiu ni
tm, nm bt c cm xc ca bn thn
v lun mang sn trong mnh mt tm hn
su lng v nhng suy ngh rt su sc.
in hnh l John Wesley , Laurence
Olivier v Joyce Brothers .
Tt c chng ta u l mt th thng
nht c hp thnh t nhng im mnh
v im yu nhiu lnh vc khc nhau.
Bi vy, mt khi hiu c r rng c
im ca tng thnh vin trong gia nh
th vic bn c th by t s cm thng
v tnh thng ca mnh i vi h s
tr nn d dng hn bao gi ht.
C ngi tng ni rng, nu a ra
mt cu ph bnh, ch trch i vi mt
thnh vin trong gia nh, th bn s phi
cn ti bn li khen ngi, ng vin mi
c th lm du i cm gic b tn thng
ca ngi . Chnh v l do , chng
ta cn phi ch trng nhn nhn nhng u
im ca cc thnh vin, ng thi hy
by t tnh yu thng, s khch l, c
th bng li ni hay bng nhng cch
khc. C nh th ngi nh ca bn mi l
ni bnh yn v l mi m ca mi thnh
vin trong gia nh.
Sp xp cuc sng dnh thi gian
cho gia nh
C ngi ni rng, ngi nh ca ngi
M tr thnh mt giao l c vng
xuyn m mi thnh vin c th bng qua
t nhiu hng khc nhau. iu ny c
v rt hp l. Khi cn nh, ti ch quanh
qun bn b m v anh ch. Gia nh ti
thng c nhng chuyn d ngoi vo
th by hng tun. Chng ti thng dnh
c ngy th by vui chi cng nhau
mt ni no , chng hn nh i bi,
xem mt trn bng, hoc n rp xem
phim. V c mi ba ti c gia nh li
quy qun bn nhau. l mt qung
thi gian c bit ca gia nh chng ti
v mi thnh vin trong gia nh khng
bao gi t ra mt k hoch ring trong
nhng ngy y.
Khi trng thnh, c gia nh ring,
ti cm thy kh kh khn duy tr li
sng truyn thng ca gia nh ti
trc y do cng vic ca chng ti rt
bn rn, kh c th sp xp thi gian.
Tuy nhin, mi thng ti u phi dnh
ra mt vi gi kim tra li k hoch
cng tc, thng k cc bi ging cn phi
son tho, nhng d n phi hon thnh
v nhiu vic khc na. Ti thng phi
ln k hoch cng vic cho c thng.
Nhng trc khi nh du vo lch cng
tc, ti s lit k nhng hot ng quan
trng ca c gia nh trong thng v
n nh thi gian cho nhng ngy sinh
nht, l k nim, xem u bng, ha
nhc, l k nim tt nghip v nhng ba
ti lng mn. Sau khi xong xui nhng
vic , ti mi bt tay vo sp xp
cng vic. Ti lm nh vy sut nhiu
nm v cng l cch duy nht gi
cho cng vic khng chim ht lng
thi gian t i dnh cho gia nh. Ti
nhn ra rng nu khng sp xp cng
vic v cuc sng mt cch c chin
lc th s khng bao gi c thi gian
dnh cho gia nh.
Bn cnh vic lp k hoch cho nhng
s kin c bit, vic t chc nhng hot
ng truyn thng hay to khng kh vui
ti trong gia nh cng khng km phn
quan trng. Nhng vic s to cho gia
nh bn nhng k nim kh qun v
nhng mi rng buc vng chc. Nhng
gi tr truyn thng s c pht huy bi
s sng to khng ngng ca mi gia
nh, thm ch ngay gia thi khc
chuyn giao cc th h. Bn c th lm
bt c vic g min l bn cm thy thch
th khi c lm nhng vic cng vi
gia nh mnh. C th l cng vi gia
nh i xem pho hoa vo ngy Quc
khnh, cng nhau trang tr cy thng
Noel, a bn tr n Disneyland sau
nhng gi hc cng thng, hay cng gia
nh chun b ba n trong ngy L t n.
Hy lun sng to v to nn mt truyn
thng tt p cho chnh gia nh mnh.
i mt vi s khng hong bng thi
lc quan
Mi gia nh u c nhng kinh
nghim ring i ph vi nhng vn
s xy ra trong cuc sng nhng
khng phi tt c u nh vy. iu
thng lm cho cc thnh vin vn gn
b khng kht vi nhau trong mt gia
nh b tch ri, chia nm x by. Ti
thy rng c rt nhiu ngi theo ui
thnh cng thng c xu hng thot
khi mi trng sng ca gia nh. Ti
cho rng h khng kh nng dn
dt c gia nh vt qua nhng khng
hong trong cuc sng. H cm thy d
dng hn khi cng vi cc thnh vin
trnh n mi vn nan gii. Nhng
khng phi l mt gii php tt.
Tc gi ca cun The road less
traveled (Con ng hoang vng), M.
Scott Peck a ra nhng xut sng
sut cc gia nh c th ng u
vi nhng t khng hong nh sau:
Cuc sng l qu trnh i mt v gii
quyt nhng kh khn. Kh khn l
nhng mnh ghp phn bit gia thnh
cng v tht bi. Nhng kh khn s
nh thc v rn da lng dng cm, s
khn ngoan trong mi chng ta. Chng ta
c c lng dng cm v s khn
ngoan t nhng ni au trong qu trnh
i mt v ng u vi nhng kh
khn, th thch nh Benjamin Franklin
tng ni: "Ni au dy cho chng ta
bit sng.
Nu mun trng thnh v thnh cng
trong lnh vc gia nh cng nh trong
nhng lnh vc khc ca cuc sng,
chng ta phi hc cch ng u vi
nhng kh khn. Di y l mt s
chin thut gip gii quyt nhng kh
khn trong cuc sng:
ng u vi kh khn ch khng
phi i u vi mi ngi. Hy c
gng h tr ln nhau vt qua th
thch. Hy nh rng tt c chng ta u
cng mt ch hng. Bi vy ng bao
gi trt gin ln nhng ngi ng i
ca mnh. Thay vo hy dng s phn
n ca mnh y li kh khn.
Nhn nhn mi s vic. Khng g c
th tai hi hn khi a ra nhng quyt
nh sai lm trong qu trnh ng u
vi s khng hong. ng lng ph thi
gian, sc lc v cm xc ca mnh
chy theo mt vn sai tri. Trc khi
a ra mt gii php no , bn phi
bit chc chn chuyn g ang xy ra.
Lit k cc la chn. iu ny cho
php bn nhn nhn cc vn di gc
khch quan. Bn cnh , mi khi gp
phi nhng vn trong cng vic, chc
chn bn s vui lng thc hin qu trnh
ny.
Chn phng n tt nht: Khi quyt
nh a ra mt gii php no th cn
phi nh rng yu t con ngi l u tin
s mt. Hy da vo a ra s la
chn cho mnh.
Nhn vo nhng mt tch cc ca
vn . Tin s Peck ni, nhng vn
kh gii quyt s mang li cho chng
ta c hi trng thnh. Cho d nhng
vn xy n c ti t n u th bao
gi cng c nhng mt tch cc n cha
trong .
ng bao gi giu kn tnh yu
thng ca bn. D mi vic c ti t
v khin bn bc tc n u cng ng
bao gi che giu tnh cm ca bn i
vi nhng ngi thn. Hy ni cho h
bit bn cm thy nh th no. Hy thng
thn nhn nhn vn nhng ng qun
dnh tnh cm yu thng cho gia nh
sau tt c nhng kh khn.
Quan im cui cng ny mi l yu t
quan trng nht. Khi cm nhn c tnh
yu thng v s ng h ca cc thnh
vin trong gia nh, bn c th khc phc
c mi kh khn, th thch. Bn s l
ngi thnh cng ch thc.
Khng ngng giao tip
C mt bi vit trn t nht bo Dallas
Morning ch ra rng, cc cp v chng
ci nhau c 10 nm hoc lu hn ch
dnh ra trung bnh 37 pht mt tun
ni chuyn vi nhau. Trn thc t, nu
em so snh th chng ta thy rng trung
bnh mi ngy ngi M dnh thi gian
nhiu gp nm ln nh vy xem tivi.
l l do v sao nhng cuc hn nhn
ngy nay thng khng hnh phc. Cng
nh bao iu khc, s giao tip khng t
n xy ra. N cn phi c pht trin
v qu trnh cn phi c thi gian v
s n lc. Sau y l mt vi gi
thc hin mc tiu :
To nn mng cho s giao tip. Hy
lun l ngi sng to trong vic tm ra
l do ni chuyn vi nhau. Hy cng
gia nh i tn b v tm mt ni tm
s. Hoc hy gi cho v hoc chng ca
bn mt vi ln trong mt ngy, cng
nhau i n tra mt ln trong tun. Hoc
bn cng c th ngh v hoc chng
mnh a cc con i chi bng v
nh vy bn s c thi gian tm s
vi nhau. Mt cuc ni chuyn c th
xy ra bt c ni u.
iu tit cc tc nhn lm hn ch
s giao tip. Tivi v in thoi c th
ly i ca bn hu ht thi gian dnh cho
nhng cuc ni chuyn gia nh. Hy hn
ch thi gian dnh cho nhng vic v
bn s c rt nhiu thi gian ni
chuyn.
Khuyn khch vic tm s thng
thn v chn thnh. Khc nhau v quan
im l mt iu thng gp trong mi
gia nh. V vy, hy khuyn khch mi
thnh vin trong gia nh ni ln nhng
g h ngh khi bt tay vo lm, h s
khng bao gi ch trch hay ch nho ln
nhau.
Chn cho mnh mt phong cch ni
chuyn tch cc. Hy tnh to trong cch
tc ng ca mnh ti mi thnh vin
trong gia nh. Nu khng, c th bn s
v tnh dp tt i mt cuc tr chuyn
ci m. Hy xem bng sau:
MT S CCH GIAO TIP
Nu bn l ngi thng xuyn s
dng nhng cch giao tip khc thay v
ni chuyn vi tinh thn hp tc th
n lc cn phi thay i. Nu mun mi
quan h ca bn v nhng thnh vin
trong gia nh c ci thin hn th bt
buc bn phi lm iu .
Cng chia s nhng gi tr
Ti c c mt bi bo c ta
Cuc kho st: Nhng vn ng vin
c ngng m nht hay nhng ngi
hng bi trn? trn t USA Today ca
nh bo Dottie Enrico. Cuc iu tra ny
c tin hnh trong sut thi gian din
ra phin ta xt x ti git ngi ca O.
J. Simpson. Bi bo cng b kt qu
ca mt cuc iu tra thc hin bi C
quan nghin cu quc gia Stamford,
Connecticut, mt kt qu gy chn ng.
Trong danh sch 20 vn ng vin c
ngng m nht c Mike Tyson, O. J.
Simpson v Tonya Harding. Bi bo ni
r: Cc chuyn gia nghin cu v hnh
vi c x ca con ngi ni rng s c
mt ca nhng tn tui nh Mike Tyson
( b xt x), O. J. Simpson (ang phi
hu ta v ti git ngi) v Tonya
Harding (ang phi bin h trc ta v
m mu ca mnh) trong danh sch nhng
vn ng vin c ngng m nht l
mt s o ln v gi tr ca con ngi
M.
Mt trong nhng l do khin con ngi
c xu hng i chch hng khi tm kim
nhng gi tr l do gia nh khng
dnh cho h s quan tm cn thit. Gio
s William Kilpatrick ca trng i
hc Boston ni: C mt iu tht
hoang ng l cc gia nh thng
khng c quyn truyn t cho con ci
nhng gi tr ca h. H cho rng con ci
h phi t tm ly gi tr ca chnh mnh.
Nhng r rng l chng c qu t c hi
lm iu . Chng hiu nhng iu
c ngha g khin nhng ngi lm
cha lm m vn tip tc gi thi trung
lp ca nhng ngi ng ngoi cuc
trong khi nhng ngi khc nh nhng
nh vit kch, cc chiu i vin, cc nh
qung co, cc nh gio dc gii tnh
u yu cu c truyn li gi tr ca
h cho tr em.
Nhng gi tr chung gip gia nh gn
kt bn vng v mang li nhng li ch
c bit cho con ci khi chng ln ln.
Mt ti nghin cu ch ra rng
trong nhng gia nh hai th h, nhng
a tr c b m biu l s quan tm
v hng theo mt chun mc nht nh,
thng pht trin gp i so vi nhng
a tr khc.
Cch tt nht chia s nhng gi tr
ph bin trong gia nh l vic xc
nh nhng gi tr m bn mun truyn
t. Hu ht cc gia nh vn cha tng
lm vic ny bao gi. thc hin vic
, trc ht bn phi tm ra nhng gi
tr mun truyn t. V d:
1. Tn tm vi Cha.
2. Tn tm vi s pht trin ca gia
nh v bn thn.
3. Thng xuyn chia s kinh nghim.
4. Tin vo chnh mnh v nhng ngi
khc.
5. c mun c cng hin cho cuc
i.
Mi gia nh c mt s la chn gi tr
khc nhau. Hy dnh thi gian tho
lun vi nhng thnh vin trong gia
nh.
Vun p cuc hn nhn ca bn
Nu lp gia nh, th cch tt nht
lm cho gia nh tr nn vng mnh
l hy vun p cuc hn nhn ca
bn. chc chn l iu tt nht m
bn c th lm cho ngi bn i ca
mnh v iu ny cng c nhng tc ng
tch cc ti con ci ca bn. Josh
McDowell pht biu: iu v i nht
mt ng b c th lm c cho nhng
a con ca mnh, l yu thng m
ca chng. V iu v i nht mt
ngi m c th lm c v nhng a
con ca mnh l yu thng b ca
chng.
Mt iu thng hay b b qun trong
nhiu cuc hn nhn l s cng hin.
Mt cuc hn nhn c bt u bng
tnh yu v hon thnh bng mt li cam
kt. Nh nghin cu tnh dc hc, Tin s
Alfred Kinsey tit l: C l khng
c g quan trng trong mt cuc hn nhn
bng li cam kt rng cuc hn nhn
s bn vng. Vi li cam kt , mi
ngi s t buc mnh phi bit iu
chnh v chp nhn nhng hon cnh mc
d c qu nhng l do mt cuc
hn nhn tan v v s tip tc ca cuc
hn nhn khng cn l mc tiu chnh
na. Nu mun gip ngi bn i,
nhng a con v chnh bn, th cn phi
tn tm xy dng v vun p cho mt
cuc hn nhn vng mnh.
Hun luyn vin Pat Riley ca i
bng chy NBA ni: Nu c th duy
tr cuc sng gia nh bn vng th bn
cng c th duy tr thnh cng ca mnh
trong mt thi gian di. Hy bt u t
nhng vic quan trng nht v c tnh
tin quyt. Nu cuc sng i vo trt
t th bn c th lm bt c vic g mnh
mun. Chc chn c mt mi tng
quan gia thnh cng ca gia nh v
thnh cng ca c nhn. Vic xy dng
gia nh vng mnh khng nhng to nn
tng cho tng lai thnh cng m cn
em li ngha su sc cho cuc sng.
Ti tin rng ch c rt t ngi c th
thnh cng tht s nu khng c s hu
thun, ng h ca gia nh. Cho d nhng
thnh tu h t c c to ln n u,
th h vn cn thiu mt iu g khi
lm vic m khng mang li bt c li
ch g cho nhng ngi thn ca h.
Thc t c nhng ngi c thn, song
nhng trng hp rt him. i vi
hu ht mi ngi, c mt gia nh tt s
gip h nm bt c mc ch, khai
thc c tim nng v mang li cm
gic thch th vi cuc hnh trnh, cng
vi sc mnh m nhng th khc khng
th mang li cho bn c. V khi bn
t c thnh cng th chnh gia nh
bn, ch khng phi ai khc, l nhng
ngi c li ln nht.
Nhiu khi cn phi c mt ai nh
thc chng ta thot khi nhng cch c
x kh c th chp nhn ca mnh i
vi gia nh. Cu chuyn ca mt ngi
bn ti l mt v d. Anh y k rng, mt
hm c con gi b nh ca anh cng vi
cc bn trong lp c yu cu v mt
bc tranh v gia nh ca mnh. Ti hm
, c b t ho mang tc phm ngh
thut ca mnh v nh v khoe vi b
m. y l bc tranh v gia nh chng
ta, c b ni.
Anh bn ca ti nhn chm ch vo
bc tranh v nhn thy rng tt c mi
ngi trong gia nh u c mt, ngoi
tr anh y. Anh nh nhng hi con gi:
Con yu! Trong bc tranh ny c b
khng nh?
Khng c , c b p.
Ti sao vy con?Anh li hi.
y l bc tranh ca c gia nh trong
ngi nh ca chng ta, m b th chng
bao gi c mt nh c. C b gii
thch rt r rng.
iu ny khin anh c cm gic nh b
tt mt go nc lnh vo u. C b
ni ra s tht mt cch ht sc gin n
m khng h c c . V cng chnh
trong ngy , anh quyt nh ngh
vic nh vi v v cc con.
Nu trt bc chn trn con ng
tm kim thnh cng m b qun, khng
mang theo gia nh th y l lc bn
phi quay tr li. Hy tr li v n
nhng ngi mang li cho bn nhng
iu ngha nht ca cuc i. V hy
t cam kt s cng h theo ui cuc
hnh trnh tm kim thnh cng. Cn c
nim vui no hn khi c cng gia nh
bc chn trn con ng chinh phc
thnh cng.

CC BC CN THC HIN
tng cng mi quan h gia cc
thnh vin trong gia nh v cng h
chinh phc cuc hnh trnh tm kim
thnh cng, bn cn phi dnh thi gian
cho h. Sau y l cc phng php tt
nht thc hin iu ni trn mt
cch nhanh chng. C th ban u h s
do d, c bit nu bn khng dnh
nhiu thi gian cho h. Hy kin nhn
v gia nh, bn s c gng thc
hin.
1. C gng hiu nhau hn: Hy
xem li nhng thng tin v bn loi tnh
cch v by kiu ti nng. Sau , hy
dnh thi gian cng cc thnh vin
trong gia nh tho lun cc kha cnh
v yu cu mi thnh vin in vo bn
s lc theo mu sau:
Tn:
_________________________________
Tnh cch c nhn ni tri nht:
_________________________
C tnh ni tri th hai: (Ty chn)
_______________________
Ti nng v s thng minh (nh gi
t 1 n 10):
Tr thng minh giao
tip:______________ ___________
Tr thng minh logic, ton hc:
____________
Tr thng minh hi ha:
__________________________
Tr thng minh m nhc:
_________________________
Tr thng minh vn ng c th:
_________________
Tr thng minh ngn ng:
_____________________________
Tr thng minh ni tm:
___________________________
a) Yu cu mi ngi tho lun khi
pht hin ra nhng c im ng ngc
nhin.
b) Trong tun ti, hy ng vin cc
thnh vin trong gia nh thc hin da
trn nhng thng tin thu c trn.
2. Xc nh cc gi tr: Hy dnh ra
mt bui sng cng vi cc thnh
vin trong gia nh tho lun v nhng
gi tr. Hy bt u bng vic lit k ra
nhng iu m bn cho l quan trng
i vi tt c mi ngi. Sau , thng
nht danh sch bng cch b sung v
lin kt cc kin khc nhau. Hy c
gng a ra khng qu by gi tr.
3. Dnh thi gian cho v hay chng
bn: Nu kt hn, hy dnh cho
nhau nhng khong thi gian lng mn.
Hy lp k hoch v to ra cc hot
ng c c nhng cuc ni
chuyn ci m v c nh hng ln
nhau.
4. Tng cng giao tip: Hy thc
hin iu ny vi gia nh bn. Hy c
gng hn ch thi gian xem tivi trong
mt khong thi gian nht nh, chng
hn nh mt tun, 10 ngy hay mt
thng. Thay vo , hy dng khong
thi gian cng nhau lm mt vic
g gip tng cng s giao tip, c
th l chi game, i do cng nhau,
gip con ci lm bi tp, cng nhau
c sch,...
5. iu chnh lch cng tc ca
bn: Hy ln k hoch c th dnh
cho mi thnh vin trong gia nh t
nht mt gi mi tun trong thng ti.
Hy c gng chn ra nhng hot ng
m bn v cc thnh vin trong gia nh
u thch. Sau , hy nh du vo
lch trc khi lp k hoch lm vic
cho mnh.
9. LA CHN NGI NG
HNH

C l bn vn cha ngh v iu ny
nhng mt lc no bn cng phi a
ra nhng s la chn cho mnh khi quyt
nh bc i trn con ng tm kim
thnh cng. Bn s phi t hi v t tr
li : Nn chn nhng ai ng hnh cng
mnh? Nu bn c gia nh th d
nhin bn s a h theo cng. Nhng
ngoi ra, bn cn cn c ai na khng?
C th bn s t nh: Ti sao phi a
mt ai i cng nh? Nu mnh c th
t i mt mnh hoc i cng nhng ngi
thn trong gia nh th liu c cn thit
phi c thm mt ngi no na
khng nh? Nu bn cho rng mnh c
th t bc i trong cuc hnh trnh m
khng cn mt ai theo cng th chc chn
bn s khng bao gi c th khai thc ti
a tim nng v vn ti nh cao ca
s thnh cng c.
HY SNG HT MNH
Nhng ngi gn gi nht vi ti s l
nhng ngi quyt nh mc thnh
cng hay tht bi ca ti. H cng tt
hn th ti cng tr nn tt hn. Ti s
ch c th t c mc cao nht khi
c c s gip ca h. Chng ti
cn phi hp tc nng nhau ln
nhng mc cao hn.
Khi 40 tui, ti c mt s nghip
thnh cng. Ti ng u mt nh th
ln, xut bn c nm cun sch v
c coi l chuyn gia v ngh thut
lnh o. Ti hon thnh c mc
ch m Cha to ra ti l lin tc
pht trin nng lc bn thn v gip
nhng ngi khc. Song mong mun ln
nht ca ti l to c mt tm nh
hng ln trong lng nhng ngi khc.
Ti mun c vn ln mt tm cao
mi.
Vn l vic i hi rt nhiu
thi gian. Ti cn c gia nh v k
hoch cng tc ca ti dy c.
cng l lc ti khm ph ra mt iu k
diu. Ni duy nht m tm nh hng v
nng lc ca ti c th pht huy chnh l
ni m ti pht hin v pht trin tim
nng ca nhng nh lnh o.
D nh ca ti khng nhng gip cc
nh lnh o pht trin v nng cao trnh
m chnh ti cng c hng li t
vic . Dnh thi gian lm vic vi h
cng ging nh l vic u t tin bc
vy. H pht trin th ng thi ti cng
thu c li nhun t . Ti nhn ra
rng, nu mun lm c nhng vic
th trc ht ti phi s dng ti a nng
lc bn thn thng qua nhng ngi
khc. Ti s tip xc vi cc nh lnh
o v dn ht tinh hoa ca c i mnh
gip h t ti mt tm cao mi. Khi
h pht trin th ti cng pht trin ln
mt tm cao khc v h l nhng nhn t
quyt nh thnh cng ca bn.
HY CHN NGI NG HNH
THCH HP
Khi c mt ngi ng hnh tt cng
bc i trong sut cuc hnh trnh th
bn s khng s bt c ri ro no xy ra.
Thc t l c m ca bn cng ln bao
nhiu th s cng thu ht nhng ngi ti
gii by nhiu. Nhng nu ch c th thi
th cha . Bn cn phi bit mnh cn
mt ngi c nhng t cht nh th no
chn ra mt ngi thch hp nht.
Trc ht, bn phi chc chn rng
ngi ph hp vi bn.
Thm ch, trc khi tm kim mt
ngi c nhng phm cht thch hp
tr thnh bn ng hnh, bn cn phi t
mnh tr li mt s cu hi v ngi .
u tin l: Anh ta c mun ng hnh
cng mnh khng? Trc y, ti
tng mun a tt c mi ngi i cng.
V ti cho rng nhng ngi khc cng
mong mun nh mnh v s n lc
vn ti khai thc tim nng ca bn
thn. Nhng ti lm bi nhiu ngi
khng h mun pht trin bt c iu g.
Mc tiu ca h l tm mt ni yn n v
thoi mi tip tc do chi cho n
ht cuc i.
V cn rt nhiu nhng l do khc na
khin mt ngi khng mun ng hnh
cng bn trong chuyn i. Chng hn,
mt ngi no cng mong mun c
pht trin nh bn nhng li khng thch
thc hin mt tng trng hp vi bn
th d nhin l ngi ny khng thch hp
vi bn. Cu hi th hai l: Ngi
c kh nng i cng mnh
khng? Ngi m bn chn phi c ti
nng, tr tu ph hp vi tnh cht ca
cuc hnh trnh bn ang i. Chng hn,
c m ca bn l tr thnh mt ca s
chuyn nghip. Vy th, ngi bn mun
ng hnh thc hin c m phi l
ngi c ti nng v m nhc, kh nng
kinh doanh,... Nhng ai khng c bt c
mt kh nng no trong lnh vc ny kh
c th tr thnh ngi ng hnh ph
hp vi bn trong vic chinh phc c
m . Cu hi th ba: Ngi c
kh nng thc hin cuc hnh trnh mt
cch c lp khng? Nhng ngi
cng chnh l nhng ngi ang tm kim
mt ngi bn ng hnh nh bn. Hy
lm bn vi nhng ngi v c gng
duy tr mi quan h. Cho d c th cc
bn khng ng hnh cng nhau trong
cuc hnh trnh nhng vn c th h tr
ln nhau vi t cch l nhng ngi
ng nghip.
Khi gii quyt n tha nhng vn
trn th hy tm cho mnh mt ngi ng
hnh c th gip nhau khai thc c
tim nng ca c hai ngi. V iu
c ngha l bn c th khai thc c
tim nng ca ngi lnh o, nhng
im mnh v im yu ca kh nng
lnh o.
y l 10 c im ni bt ca mt
nh lnh o c sp xp theo th t
mc quan trng:
1. Bin li ni thnh hnh ng
Nh triu ph ho tm Andrew
Carnegie ni: Khi trng thnh, t
khi ti tm nhiu ti nhng g ngi
khc ni. Ti ch theo di nhng g h s
lm. l mt li khuyn c c s:
cn phi tm kim nhng ngi bit bin
li ni thnh hnh ng. Nhng ngi
nh th lun bit cch khai thc ti
nguyn nhng ni m bn cho l cn
ci, khng c g khai thc. H nhn
thy trin vng nhng ni m bn
khng th nhn thy c. H to ra
nhng c hi nhng ni m bn cho l
khng th c v bin nhng th tm
thng tr thnh nhng th c bit.
Khng bao gi li cho ngi khc v
lun tm cch bin li ni thnh hin
thc l nhng iu ng qu ca h.
C mt cu chuyn k v ngi bn
hng va mi c tuyn dng vit bn
bo co tun lm vic u tin gi v
vn phng gim c. Khi xem bn bo
co, v gim c b sc khi nhn ra
rng ng ta thu mt ngi nhn vin
tht hc. Bn bo co ca ngi nhn
vin vit sai li chnh t rt nhiu.
Ngi gim c tht s rt bi ri v
ng ta khng th dng mt nhn vin tht
hc nh vy nhng cng khng th sa thi
mt ngi c nng sut bn hng vt
tri hn so vi nhng nhn vin khc.
ng ta tho lun vn vi hi
ng qun tr ca cng ty.
Sng hm sau, tt c cc nhn vin bn
hng u ht sc ngc nhin khi thy c
hai mu th dn trn bng tin gi cho
anh chng bn hng tht hc. Hai mu th
c kiu vit sai li chnh t ging nh
trong bn bo co nhng ni dung chnh
li l khen ngi thnh tch bn hng ca
anh ta.
D trong nhng hon cnh ti t nht,
hay c nhng khim khuyt trn c th i
chng na th mt ngi c tim nng
tht s vn c th hnh ng v to nn
k tch. Tin s George W. Crane nhn
xt: Tng lai khng phi nm bt c
ngh no. M tng lai l chnh nhng
ngi lm ngh . Nu mun tin xa
hn trong cuc hnh trnh tm kim thnh
cng th hy tm cho mnh mt ngi bn
ng hnh bit bin li ni thnh hnh
ng.
2. Tm kim v nm bt c hi
Hu ht mi ngi ch nhn thy c hi
khi n tri qua. Nhng c th nhn
thy c mt c hi ang ti hay khng
li l mt vn hon ton khc. C hi
khng c dn nhn mc, bi vy bn
phi hc cch nhn bit c th nm
bt chng.
Ngi bn chn i theo trong cuc
hnh trnh phi l ngi khng ngi mt
ch ch c hi n vi mnh m phi
bit t tm kim c hi. iu ny cng
tng t nh vic bn i n mt ai
cha tng gp mt sn bay vy. Bn s
c hai cch, mt l hy vit tn ca
ngi cn n vo mt ci bng v gi
ln ngi t n v tm bn. Cch
th hai l hy ghi nh c im ca
ngi ri ng gn cng ra v tm.
Gia hai cch tip cn l c mt s
khc bit v cng ln.
Ti mun ni n kh nng nm bt
thi gian v a im ca chng ta. C
rt nhiu ngi n ng a im
nhng li khng h bit. Bn cn phi
nhn ra u l thi gian v a im
thch hp c th nm bt c c hi.
Cuc sng c v vn c hi v ng bao
gi ngi yn mt ch m ch i. Nhng
ngi tht s c tim nng bit r iu
v h khng bao gi ch i vn may
s ti vi mnh. Walter P. Chrysler, nh
sng lp tp on xe hi mang tn ng
ni: L do khin rt nhiu ngi khng
bao gi ti c ni h mun l bi khi
c hi n th h vn cn ang bn
lng l gia ng t ng.
Hy tm xem trong s tt c nhng
ngi xung quanh bn, ai l ngi c kh
nng nhn bit nhng c hi v bit chp
thi c? H chnh l ngi bn cn trn
con ng chinh phc thnh cng.
3. Kh nng to nh hng ti ngi
khc
Mi s thng trm u do s lnh o.
iu ny hon ton ng bi mt ngi
c kh nng bin tng thnh hnh
ng s khin nhng ngi khc hon
ton ph thuc vo kh nng lnh o
ca ngi . Nu khng c s lnh o
th cng khng c s t chc, mi ngi
s i mt hng.
Nu c c m to ln v i hi phi
c s t chc ca nhiu ngi th ngi
bn la chn l bn ng hnh v l
ngi lnh o t chc s phi c tm
nh hng su sc vi mi ngi. Ni
tm li, l nh lnh o th phi c
tm nh hng ln. Cc nh lnh o u
c mt c im c bn l: d c i
ni u th h u c th li ko nhng
ngi khc i theo h.

Khi xem xt nhng ngi xung quanh


mnh, hy cn nhc nhng im sau y:
Ai l ngi c nh hng ti
h? Bn c th bit rt nhiu v nhng
ngi c nh hng ti h v cch thc
gy nh hng ti h bng cch hi xem
ai l ngi hng, l nh thng thi trong
mt h.
H c nh hng ti ai? Bn c th
nh gi mc hiu qu ca s lnh
o hin ti ca mt ngi thng qua
vic h gy nh hng ti nhng ai.
Tm nh hng ca h ngy cng
tng dn hay gim dn? Bn c th thy
c u l mt nh lnh o c h v
u l mt nh lnh o tim nng bng
cch kim tra mc nh hng ca h
tng hay gim.
nh gi chnh xc v tim nng
ca mt nh lnh o, ng nn ch nhn
vo ngi m hy nhn vo nhng
ngi m ngi gy nh hng ti.
Tm nh hng cng ln th kh nng
lnh o ca ngi cng ln v kh
nng tm c ngi bn ng hnh ph
hp thc hin c m ca bn cng
vy.
4. Lm tng thm gi tr
Tt c nhng ngi xung quanh bn
u c tc ng ti bn v kh nng nhn
nhn ca bn. Nhiu ngi thng c xu
hng gy bt li cho bn. H ly i ca
bn nhiu th m khng bao gi tr li
hay gip bn bt c iu g. Nhng
nhng ngi khc li lm tng thm gi
tr ca bn v nhng g bn lm. Khi
h n bn bn, hp lc vi bn, th iu
s gip cho c hai bc ln mt tm
cao mi. c rt nhiu ngi lm tng
thm gi tr cho ti trong sut nhng nm
qua. Rt nhiu ngi trong s h coi
vic gip ti thc hin c m cng
l mc tiu chnh ca h. H b p cho
nhng im yu ca ti, ng vin v
tip thm sc mnh cho ti. H hin din
trong sut cuc hnh trnh cng ti v m
rng tm nhn cho ti. Nu ch c mt
mnh, c th ti s ch t c mt vi
thnh cng nho nh, nhng khi c h, ti
lm c nhiu hn nhng g mnh
ngh. V p li nhng iu , ti
lun dnh cho h nhng g tt nht m
mnh c, hon ton tin tng h, lun
sn sng trao cho h nhng c hi c
th to nn nhng s khc bit v lm
tng gi tr cuc sng ca h.
C th trong cuc i mnh, bn cng
rt nhiu ln chia s kinh nghim v
hp sc vi nhng ngi khc. Bn
truyn cm hng cho nhng ngi v
cng nhau bc ti mt tm cao mi. Ai
c th thch hp hn mt ngi nh th
cng bn ng hnh trn con ng
tm kim thnh cng? Nhng ngi nh
th khng ch gip bn tin xa hn m
cn mang li cho bn nhiu nim vui
hn.
5. Thu ht nhng nh lnh o khc
Khi tm kim mt ngi ng hnh,
mt nh lnh o cng bn chinh phc
cuc hnh trnh, bn cn phi phn bit
hai nhm nhng nh lnh o sau y:
Th nht, nhm nhng nh lnh o c
kh nng li ko ngi khc i theo
mnh, ng thi thu ht c c nhng
nh lnh o khc. Nhm th hai, nhng
nh lnh o ch c kh nng thu ht
nhng ngi khc i theo mnh m khng
c kh nng lm nhng iu g vt ra
khi tm vi v tm quan st ca h. Mt
s nh lnh o ch c th gy nh hng
ti nhng ngi m h tip xc trc tip.
i vi nhng nh lnh o khc, h li
c th gy nh hng ti rt nhiu ngi
bng cch tip xc trc tip v gin tip.
V th, i ng ng h ca ngi s
rt mnh nu nhng ngi lnh o chu
nh hng trc tip t ngi li gy
c nh hng ti cc nh lnh o
khc.
Bn cnh nhng yu t hin nhin v
s nh hng, cn c mt s khc bit
ng k gia hai nhm nhng ngi lnh
o trn. Di y l nhng im khc
bit :
Ghi ch: NL: Nh lnh o
NTS: Ngi theo sau
Bn cnh nhng yu t hin nhin v
s nh hng, cn c mt s khc bit
ng k gia hai nhm nhng ngi lnh
o trn:
Khi la chn mt ngi bn ng
hnh, hy chn mt nh lnh o c kh
nng to s nh hng ti nhng nh
lnh o khc. H s lm cho kh nng
thnh cng ca bn c nhn ln rt
nhiu ln. Song cng cn phi nh rng,
xt v lu di bn s ch c th lnh o
nhng ngi c kh nng lnh o thp
hn hoc ngang bng vi bn. thu ht
cc nh lnh o ngy mt tt hn th cn
phi duy tr v pht trin kh nng lnh
o ca mnh hn na. Ch c nh vy,
bn v nhng ngi ng nghip ca
mnh mi c th lin tc pht trin c v
tim nng v tm nh hng.
6. Trang b cho nhng ngi i theo
bn
C mt iu khin nhiu ngi b bn
thu ht v sn sng tham gia cng bn
trong cuc hnh trnh tm kim thnh
cng, l h s c bn trang b cho
mt bn k hoch chi tit v cuc hnh
trnh . Nhng ngi ti gii l nhng
ngi mang li cho ngi khc nhiu th
hn l mt li khuyn. Thay vo , h
s cung cp cho nhng ngi khc
phng tin i ti ch ca h.
Hy ngh v iu ny khi tm kim mt
nh lnh o tim nng: Nu mt ngi
ch c sc thu ht ca mt nh lnh o
th ngi c th s li ko c nhiu
ngi i theo mnh nhng cha chc
c th dn dt h i ti thnh cng.
Ngc li, mt nh lnh o c kh nng
trang b cho nhng ngi khc s to
c i qun hng mnh, c th i ti
bt c ni u v chinh phc mi mc
tiu. Harvey Firestone, nh sng nghip
mt kiu v xe hi, ni: Ch khi pht
trin c nhng ngi khc, chng ta
mi c th c c thnh cng lu di.
7. a ra nhng tng khi ngun
cm hng
T th k XIX, i vn ho Victor
Hugo nhn xt: Khng g c sc
mnh bng mt tng kp thi.
tng chnh l ti nguyn ln nht m
mt ngi thnh cng thng c. V khi
xung quanh l nhng ngi sng to th
bn s khng bao gi mt i ngun cm
hng to nn nhng tng.
Nu lin tc c nhng tng tt th
bn s c nhng c hi r rt khai
thc tim nng ca mnh. Theo Art
Cornell, tc gi ca cun Freeing the
Corporate Mind: How to Spur
Innovation in Business (Gii phng tr
c: Cch ci tin cng vic kinh doanh),
suy ngh sng to gip ny sinh nhng
tng. Hiu cng r v cch hnh thnh
nhng tng s gip bn cng c kh
nng to ra tng. ng gi :
Mt tng ti l mt tng tn li
v khng to c hi cho nhng tng
khc.
Nu mun c tng tt, bn cn
phi c nhiu tng.
tng cha hon chnh khng phi
l vn . tng s c hon
thin dn.
Nhng tng v i khng phi l
iu g khc, ngoi s sp xp li nhng
iu bn bit.
Khi kt hp tt c nhng tng, n
s gip bn to ra nhng bc t ph.
Bn c kh nng to ra nhng tng
tt, t nht l tt hn nhng g bn
hnh dung. Nhng bn s khng th c
qu nhiu tng. iu ging nh
bn c mt ngn qu qu ln hoc c qu
nhiu ti nguyn khi lm vic trong mt
d n. cng chnh l l do ti sao bn
phi lm tt nhng ngi xung quanh
tip tc coi bn l ngun cm hng chp
cnh cho nhng tng ca h.
8. S hu mt tinh thn lc quan
Quan im sng tch cc c tm quan
trng c bit i vi s thnh cng.
Tinh thn lc quan gip bn tin xa hn
trong cuc hnh trnh tm kim thnh
cng. Nhng khng phi v th m nh
gi thp vai tr quan trng ca n i
vi nhng ngi xung quanh bn. Khi
cng nhng ngi khc bc i trn con
ng tm kim thnh cng, bn ch c
th i nhanh nht so vi nhng ngi
chm nht v xa nht so vi nhng ngi
yu nht. Nhng nu phi ng hnh vi
nhng ngi c t tng bi quan th
chng khc g mt cuc chy ua m
chn bn b tri bi mt qu t st v
mt si xch. C th bn chy c mt
lt nhng s nhanh chng ui sc, mt
mi v khng th chy xa hn c na.
9. Sng xng ng vi s tn tm ca
h
C ngi cho rng, s tn tm l mt
cch gi khc ca s thnh cng. iu
ny qu tht rt ng. Khng ngi no
c th t ti thnh cng m khng phi
hy sinh cho cuc chi nhng g anh ta c.
S tn tm a mt ngi hon ton
tin ti mt nc thang mi khi t c
s thnh cng. Nhng u th ca s tn
tm c nh hng bin Joe Griffith m
t nh sau:
Bn khng th ngn mt ngi c lng
nhit huyt vn ti thnh cng. Hy t
trn con ng ca anh ta nhng chng
ngi vt v anh ta s bin chng thnh
nhng bc thang bc ti nh cao
nht. Tin bc ca anh ta b ly i, song
s ngho nn li l ng lc thc y
anh ta bc ti. Mt ngi thnh cng l
ngi s hu mt k hoch, anh ta s b
sung v gn b vi k hoch . Anh ta
lp k hoch, thc hin theo k hoch
v i thng ti mc tiu.
Khi nhng ngi ng hnh chia s s
tn tm vi bn th thnh cng l iu tt
yu s xy ra. Lng nhit tnh gip bn
vt qua mi tr ngi v tin ln pha
trc d vn cn nhiu kh khn ch
n. l cha kha t c thnh
cng trong mi lnh vc ca cuc sng:
hn nhn, kinh doanh, pht trin c nhn,
s thch, th thao,... S tn tm v nhit
tnh s a bn i rt xa trong cuc hnh
trnh tm kim thnh cng.
10. Phi c s trung thnh
Phm cht cui cng bn cn phi tm
kim nhng ngi ng hnh cng bn
trong cuc hnh trnh chnh l s
trung thnh. Nu ch c mt mnh yu t
ny th khng th m bo s thnh cng,
nhng nu khng c s trung thnh th
mi quan h ca bn v ngi s tan
v. Khi tm kim mt nh lnh o tim
nng, nu bn nhn thy ngi thiu
s trung thnh th c ngha l ngi
khng t tiu chun. V vy, ng chn
anh ta l ngi ng hnh bi v cui
cng, anh ta cng s lm bn tn thng
hn l gip bn.
Vy i vi bn, th no l mt ngi
trung thnh?
H yu qu bn mt cch v iu
kin. H chp nhn c im mnh v
im yu ca bn. H quan tm chm sc
cho bn tht lng ch khng phi v
nhng iu m bn s lm cho h. V h
s khng c gng bin bn thnh mt
ngi khc v cng khng qu sng bi
bn.
H ni tt v bn trc mt nhng
ngi khc. Nhng ngi trung thnh l
nhng ngi s v ra mt bc tranh tt
p v hnh nh ca bn trong mt nhng
ngi khc. H c th ph bnh v gp
trc tip vi bn, ch khng bao gi ni
xu bn trc mt nhng ngi khc.
H c th chia s nim vui v ni
bun vi bn trong cuc hnh trnh
gian nan. Ngi trung thnh l ngi
lun sn sng chia s vi bn mi vui
bun. H lm cho bn khng cn cm
thy c n trong cuc hnh trnh kh
khn.
H coi c m ca bn cng chnh
l c m ca h. C nhiu ngi khng
ngn ngi sn sng chia s cng bn cuc
hnh trnh trong mt thi gian ngn. Song
c mt s t, rt t ngi mun c i
bn bn gip bn cho n ht cuc
hnh trnh. H coi c m ca bn cng
chnh l c m ca h. H s l ngi
trung thnh cho n cht v khi c th kt
hp s trung thnh vi ti nng, nhng
phm cht khc th h s l ti sn qu
gi nht m bn c c. Nu tm c
mt ngi nh th th hy c gng chm
sc v gn gi.

CC BC CN THC HIN
Hy da vo bn lit k cc phm
cht di y xc nh ngi m
bn cn c th ng hnh cng bn.
Hy vit tn mt vi ngi minh ha
cho mi phm cht c nu y.
1. Bin li ni thnh hnh ng:
______________
2. Tm kim v nm bt c hi:
___________________________
3. Kh nng to nh hng ti ngi
khc: _________________
4. Lm tng thm gi tr:
________________________________
5.Thu ht nhng nh lnh o khc:
______________________
6. Trang b cho nhng ngi i theo:
______________________
7. a ra nhng tng khi ngun
cm hng: ______
8. S hu mt tinh thn lc quan:
_________________________
9. Sng xng ng vi s tn tm ca
h: _________________
10. Phi c s trung thnh:
_____________________________
V by gi, hy nhn vo nhng cu
tr li ca bn v xem ci tn no c
nhc n nhiu nht. Hy la ra ba
ngi c cp nhiu ln nht v
xp vo mt nhm. H s l nhng
ngi ng hnh l tng nht ca bn.
Hy vit tn h xung di y bn
cnh tn nhng ngi trong gia nh
bn.
Nhng ngi s ng hnh cng ti
trong cuc hnh trnh:
1.
_________________________________
2.
_________________________________
3.
_________________________________
4.
_________________________________
5.
_________________________________
7.
_________________________________
8.
_________________________________
9.
_________________________________
10._____________________________
10. NHNG VIC CN LM TRN
NG TI THNH CNG?

Trong nhiu nm qua, Tin s Elmer


Towns l ngi c nh hng ln i
vi ti. ng l mt ngi c vn v l
ngi bn lun to cho ti nim cm
hng tr thnh mt nh lnh o gii.
by t tnh cm i vi ng, ti
tng cho ng bn tho v nhng bi
thuyt php c vit bi nh thuyt
php th k XIX, C.H. Spurgeon. Bi
thuyt php vn dng mt on vn t
Kinh Thnh c ni dung nh sau: Hy
nh thc mn qu m Cha ban tng
cho bn. l mt on trch c vit
bi tng truyn o Paul gi ti con
chin l Timothy vi mun c v, ng
vin anh ta khi dy nhng tim nng m
Cha ban theo ui s mnh ca
mnh. on vn ny th hin chnh xc
nhng g Elmer lm cho ti. ng
khch l ti khai thc nhng tim nng m
Cha ban tng cho ti. Bi vy, ti
mun c by t s cm kch bng mn
qu ca mnh.
Nhng g Elmer truyn t cho ti,
ti cn phi c gng truyn t li cho
nhng ngi khc. Ti dnh mt
qung i c ngha thuyt ging v
c vn cho nhng ngi khc trong cc
lnh vc lnh o, pht trin c nhn,
pht trin tm linh v thnh cng. V ti
s dnh c cuc i mnh tip tc lm
iu . Bi vy, p n cho cu hi
Chng ta cn phi lm g trn con
ng i ti thnh cng? l: Hy em
theo ngi ng hnh cng bn. Nhng
nu ch c th th vn cha thnh
cng. thnh cng tht s, bn cn
phi c mt ngi ng hnh sn sng i
cng bn cho ti ch cui cng ca
cuc hnh trnh. Henry Ford xc nhn:
Hu ht mi ngi suy ngh v s thnh
cng nh l s chinh phc. Nhng thc
cht, thnh cng phi c bt u t s
cng hin.
TI SAO NHIU NGI KHNG
C BN NG HNH?
Khi bt u cuc hnh trnh, hu ht
mi ngi mong mun thnh cng l ca
ring h ch khng phi ca bt k ai
khc. H thng ngh v nhng g c
c khi thnh cng nh chc v, quyn
lc, v th, tin bc v nhng th tng
t th. Song li khng phi l s
thnh cng thc th. thnh cng, bn
phi bit chia s vi nhng ngi khc.
Douglas M. Lawson tng ni: Chng
ta ch sng tm thi vi nhng g chng
ta t c nhng s sng mi vi nhng
g chng ta cho i.
Chnh v l , vic tp trung gip
nhng ngi khc tin ln mt nc thang
mi l mt iu cn thit. Chng ta c
th gip nhng ngi xung quanh
trong mi lnh vc ca cuc sng v bt
c u.
Nu vic c vn v gip ngi
khc l mt vic ng lm th ti sao mi
ngi li khng lm vic ? C mt l
do, l vic i hi bn phi mt
nhiu cng sc v nhiu th khc na.
Di y l mt s nhng iu thng
gp nht:
Cm gic bt an
Khi mi ngi c c cm gic an
tm, c coi trng v c nh gi
cao th h khng cn thit phi h thp
gi tr ca nhng ngi khc c
thy mnh to ln, v i hn. Ch nhng
ngi thiu t tin mi thng lm nhng
vic nh vy c thy mnh gii
giang hn ngi khc.
Ngi thnh cng ng ngha phi l
ngi c kh nng nng nhng ngi
khc. V h khng th ngh rng nu c
ngi ng hnh th s thnh cng hn v
s vn ti c nhng nh cao hn.
H ang pht trin, phn u khai
thc c tim nng v khng phi lo
lng s c mt ai thay th v tr ca
mnh. H khng h ging vi mt nh
qun tr gi ch th cho ngi qun l
nhn s vi ni dung: Hy iu tra
trong ton th cng ty phng cnh
gic tt c cc nhn vin tr nng n
nhit tnh, c kh nng chim v tr ca
ti. Khi tm c nhng ngi nh vy,
hy sa thi ngay. Nng ngi khc l
nim vui ca nhng ngi thnh cng.
Tnh t ph
Nhng ngi c tnh t ph thng
ngh ngi khc sinh ra l phc v
cho h. Adolf Hitler l ngi nh vy.
tuyn mt ngi li xe, Hitler phi
phng vn hn 30 ngi cho v tr ny.
ng chn ngi n ng thp b nht
trong s tt c nhng ngi c phng
vn v quyt nh ngi s l li xe
ca ng cho n ht cuc i cho d
ngi li xe yu cu phi k chic
gh v lng cao ln c th nhn
c pha trc. Hitler lun s dng
nhng ngi c th khin cho ng ta ni
bt ln trong mt mi ngi. Mt ngi
k vi chnh mnh s khng bao gi
dnh thi gian nng nhng ngi
khc.
Khng c kh nng nhn bit thnh
cng ca ngi khc
Ti tin rng mi ngi u mang trong
mnh ht ging ca s thnh cng. Song
c rt nhiu ngi khng th nhn thy
iu trong chnh bn thn mnh v kt
qu tt yu l h khng th pht trin
tim nng ca mnh. Nhng cng c
nhiu ngi tm thy ht ging ca s
thnh cng trong con ngi mnh mt
cch tnh c v bn l mt trong s
nhng ngi . Khi tm ra n, bn cng
c th gip nhng ngi khc tm thy
tim nng ca h. Khi thnh cng, bn s
mang li rt nhiu iu c li cho bn
thn v c cho nhng ngi khc bi
nhng ngi c bn gip s c kh
nng t hon thnh mc tiu.
tm kim ht mm ca s thnh
cng i hi phi c s tn tm, c
mun chn thnh hng ti nhng ngi
khc. Bn phi nhn vo thin t, tnh
cch, nim am m, s thnh cng,
nhng nim vui v c nhng c hi ca
ngi . V khi nhn ra nhng t
cht , bn cn phi vun p cho h
bng s c v, khch l v mang li cho
h nhng c hi. Nu lm c nh vy,
ngi c bn gip s ngy cng
ta sng.
Quan nim lch lc v thnh cng
Nhng ngi bnh thng khng th
bit c rng thnh cng l phi xc
nh c mc tiu ca mnh, pht trin
nng lc c nhn khai thc ti a tim
nng v gip nhng ngi khc. H
ch bit thnh cng l tranh ginh nhau
ti mt ci ch no hoc ginh c
nhiu ca ci hn nhng ngi khc.
Nhng tht ra thnh cng l mt cuc
hnh trnh v iu m bn hy vng nht
l c th lm ht sc mnh bng nhng g
mnh c.
Fred Smith, Ch tch kim Tng gim
c iu hnh FedEx, ni: Nhiu
ngi thng ngh rng ti c th
thnh cng, nhng ti cha bao gi c c
hi c. Ti khng c sinh ra trong
mt gia nh c iu kin tt, ti
khng c tin i hc mt ngi
trng c cht lng tt nht. Nhng khi
nh gi s thnh cng th chng ta ch
k n nhng g t c v him khi
cp n nhng tht bi. V vic
chng ta s dng nhng g mnh c
gip nhng ngi khc nh th no
mi l iu quan trng nht. Thc o
chnh xc nht v gi tr ca s thnh
cng l nhng li ch m ngi khc
nhn c t chnh s thnh cng ca
bn.
Thiu s rn luyn
Nguyn nhn cui cng khin nhiu
ngi khng mun gip nhng ngi
xung quanh h bi h khng bit phi
lm nh th no. Lm th no gip
nhng ngi khc li l iu khng c
dy trng. Thm ch, nu tt
nghip i hc v c o to tr
thnh mt gio vin th chc c l bn
cng ch c hc cch tho lun nhm
ch khng phi km cp mt ai , tc
ng n cuc sng v dn dt ngi
tr nn tin b hn.
CN PHI TRANG B NHNG
G KHI BT U CUC HNH
TRNH?
Nng nhng ngi khc ln mt tm
cao mi v gip h thnh cng s
mang li nhng kt qu tch cc hn l
cho h nhng thng tin hoc nhng k
nng. Nu bn lm nh vy, th tt c cc
nhn vin mi ca bn c th thnh cng
nhanh chng ngay khi nm bt c tnh
cht cng vic. Nhng a tr cng c
th thnh cng ngay khi hc c nhng
iu mi m trng. Nhng s thnh
cng khng phi t nhin c c khi
bn c kin thc. l mt qu trnh
phc tp khi bn phi lm vic cng vi
nhng ngi khc. Tuy nhin, nu hiu
c mt s khi nim c bn v con
ngi th iu s gip bn m ra cnh
ca dn ti kh nng ca mnh v gip
nhng ngi khc cng pht trin.
Hy lun nhc nh mnh rng:
Tt c mi ngi u mun nhn
nhn gi tr ca bn thn. Donald Laid
ni: Hy lun gip mi ngi
nng cao uy tn v s knh trng. Hy
trau di k nng gip mi ngi cm
nhn c tm quan trng ca h. iu
cn c ch hn l gip ngi cm
thy mnh c ch v khin ngi tha
mn trong s v dng. Mt ngi no
khi nhn thy nhng im khng tt
bn thn, th h s khng bao gi tin
tng kh nng thnh cng ca mnh
cho d hon thnh cc mc tiu. Song
nhng ngi cm nhn c gi tr ca
bn thn s l nhng ngi trng
thnh c th thnh cng.
Mi ngi u cn c ng vin,
khch l. Mt trong nhng cu ni m ti
thch nht ca nh t bn cng nghip
Charles Schwab l: Nhng ngi c
a v cao thng lm cho cng vic tr
nn tt hn v to ra cc n lc da trn
tinh thn ng thun ch khng phi t
s ch trch ln nhau. Nu mun khi
dy tim nng ca nhng ngi khc th
bn phi bin mnh thnh mt ch da
ng tin cy. S khng ai d dng ni ht
mi th vi bn khi h khng tin bn.
Mi ngi u c mt ng lc.
Nu thy nghi ng iu ny th hy quan
st nhng a tr bt u chp chng
bc i. Chng say m mi th. Chng
lun t m v bn khng th bt chng
phi yn mt ch c. Ti tin rng
nhng ng lc bm sinh vn tip tc
c duy tr cho n khi trng thnh.
Tuy nhin, c kh nhiu ngi, do nhiu
nguyn nhn nh thiu thn s h tr,
thiu s u t, hay b cng thng, c
quan im sng tiu cc, khng c
gio dc tt, nhn thc km,... khin
ng lc sm b chn vi. khch
l v to nim hng khi cho nhng
ngi pht trin tim nng th bn cn
phi to ra ng lc cho h. Khi gip
h vt qua nhng tr ngi tng khin
h gc ng, h s t thc y chnh mnh.
H tin tng vo con ngi trc
khi tin tng vo kh nng lnh
o. Nhiu ngi c gng dn dt mi
ngi v tin tng mt cch sai lm rng
mi ngi s theo h bi h c ng c
ng n. Nhng li khng phi l
cch m cc nh lnh o vn thng
lm. Mi ngi ch tht s theo bn khi
h tin tng bn. Nguyn tc ny c
th p dng k c khi bn yu cu c
gip ngi khc pht trin tim nng
v nng h ln mt tm cao mi.
Cng hiu tm l ca mi ngi, th c
hi thnh cng khi c vn cho mt ai
ca bn cng ln hn. V nu bn gip
v quan tm ti mi ngi mt cch
chn thnh th s pht trin s t nhin
n vi bn.
LM TH NO DN DT
NGI KHC THAY I CUC
SNG
1. Gip mi ngi pht huy ht kh
nng
Nu mun thnh cng trong vic gip
nhng ngi khc pht trin nng lc,
bn phi xem vic l u tin hng
u. Sa thi mt ngi d hn vic gip
ngi pht trin nng lc. a s
chng ta khng nhn thy rng, sa thi
mt ngi th rt d nhng ng ngha
vi vic phi tr mt ci gi rt cao.
Trong kinh doanh, ci gi phi tr l s
km nng sut, tinh thn cng nhn sa st,
nh qun l phi tr chi ph tuyn dng
v sa thi. Trong hn nhn, ci gi phi
tr l s tan v.
Ti hc c iu ny khi ln u tin
lm vic vi vai tr mt mc s. M
c ca ti lc y l pht trin c mt
nh th ln. V ti hon thnh c
mc tiu . Ti pht trin c mt
gio on t ba ngi tr thnh 250
ngi ti mt min qu nh. Ti
khng gip mt ai khc pht trin
na. iu tt yu l chng ti ch thnh
cng khu vc m chng ti tc ng
ti. Chng ti nhn c nhng li phn
nn t mt s vng khc. Nh vy, ti
thnh cng nhng ch trong chc lt. V
ti cng chng mang li s thnh cng
lu di cho bt c ai.
Ti rt ra c nhng bi hc qu
bu t ln , v khi m nhim v tr
th hai, ti u tin cho vic h tr
nhng ngi khc pht trin. Ch trong
khong thi gian tm nm, ti gip
pht trin tim nng ca 35 ngi, h
xy dng c mt nh th v t ti
thnh cng. Sau khi ti ri i, nh th
vn hot ng tt nh khi ti cn
bi v nhng ngi lnh o mi ca nh
th c th t m ng cng vic.
Nu bn mun to ra s khc bit trong
cuc sng ca nhng ngi khc th hy
lm nh ti lm. Hy cam kt vi bn
thn s gip nhng ngi khc pht
trin tim nng v mang h theo cng
trong mi chuyn i.
2. Hn ch s ngi i cng bn
D mun hay khng, bn cng khng
th a tt c mi ngi i cng bn
trong cuc hnh trnh tm kim thnh
cng. Khi bt u gip nhng ngi khc
khi dy tim nng, hy ngh v cuc
hnh trnh nh mt chuyn i bng mt
chic my bay c nhn nh. Nu c nhiu
ngi i theo th s khng ch. Mt
khc thi gian ca bn cng c hn, v
vy s hp l hn nu bn gip mt vi
ngi bit phi lm g trong chuyn bay
v gip h khai thc tim nng thay v
hng dn mt cch s si cho mt nhm
nhiu ngi.
Nguyn tc Pareto (80/20) cho rng:
nu tp trung s ch vo 20% nhng
vic mnh lm th bn s thu c 80%
kt qu. Trong trng hp gip nhng
ngi khc pht trin tim nng, bn nn
dnh 80% thi gian cho 20% nhng
ngi xung quanh bn. 20% nhng ngi
l nhng ngi quan trng nht i
vi cuc i bn. Nu c gng dn dt
v khi dy s pht trin cho nhiu
ngi hn th th bn s phi mt rt
nhiu sc lc.
3. Pht trin mi quan h trc khi tin
hnh cng vic
Nhng ngi c vn thng mc phi
sai lm khi c gng dn dt nhng ngi
khc trc khi to c mi quan h vi
h. Hy quan st xung quanh mnh v bn
s thy iu xy ra mi lc. Mt
ngi gim c bt u cng vic iu
hnh vi mt cng ty v lun mong mun
nhng nhn vin tun th mi mnh
lnh ca mnh m khng c php thc
mc. Mt hun luyn vin mun cc cu
th phi tin tng v trung thnh vi
mnh. Mt ngi cha ly d v khng
gp li nhng a con ca mnh trong
nhiu nm, t nhin lin lc li v mong
mun chng p li tnh cm ca mnh.
Trong mi trng hp trn, ngi lnh
o u mun p t s nh hng ca
mnh ti nhng ngi khc trc khi
thit lp mi quan h vi h. Nhng
ngi i theo c th s thc hin ng
theo nhng yu cu ca ngi lnh o
nhng cng c th l khng. Ngi lnh
o tt l ngi hiu r tm quan trng
ca mi quan h trong qua trnh tm kim
thnh cng. Chng hn, hun luyn vin
huyn thoi Vince Lombardi ca i
Green Bay Packer c hi rng lm th
no to nn mt i bng v ch.
ng tr li nh sau:
C rt nhiu cc hun luyn vin ca
nhng i bng gii trn th gii c
c kin thc nn tng v nhng nguyn
tc ch o nhng vn khng mt ln
chin thng. L do l: "Nu chi
trong mt i bng th bn cn phi bit
cch quan tm ln nhau. Phi yu thng
tn trng ln nhau. Mi cu th cn phi
ngh ti nhng ngi ng i v c
thc chi tt nht v tr ca mnh
chia s trch nhim vi h.
S khc bit gia nhng ngi bnh
thng v nhng ngi v i chnh l
tinh thn ng i.
Khi nim khng ch c p dng
vi bng m cn i vi mi c nhn
khi tham gia trong cuc hnh trnh. Nu
tinh thn ng i khng c t ln
hng u th tt c u khng th tin xa
trong cuc hnh trnh .
Khi gip ai khi dy tim nng, hy
dnh thi gian tip xc v hiu nhau
hn. Hy h chia s mi tm s v
cuc hnh trnh xa xi. Hy tm hiu xem
h cn thiu iu g, nhng im mnh,
im yu v tnh tnh ca h nh th no.
Thnh thong hy dnh thi gian gp g
h mt mi trng khc c th hiu
c mt cch ton din v con ngi
h. Nu bn v nhng ngi lm vic
cng nhau th hy cng nhau chi th
thao. Nu bn quen bit nhng ngi
nh th th hy thng xuyn gp h
ni lm vic. Nu bn v nhng ngi
thng xuyn i hc cng nhau th hy
gp nhau nh. Bn cng c th p dng
nguyn tc ny i vi gia nh mnh.
Chng hn khi bn dnh thi gian cho
con ci ngoi thi gian lm vic th bn
s hiu thm rt nhiu v con mnh. iu
s gip bn ci thin mi quan h vi
chng v iu cng s gip bn pht
trin.
Mt iu c li na khi bn dnh thi
gian xy dng mi quan h trc khi bt
u mt cuc hnh trnh l bn s xc
nh c nhng mu ngi ng hnh
m mnh s c trong cuc hnh trnh .
Nu khng la chn c ngi ng
hnh ph hp th chuyn i ca bn s rt
kh khn. Ti c nghe k v
chuyn i ca mt ngi bn ca ti ti
vng nng thn ca cng ng ngi n
Mexico. C y v hai ngi ph n
tr trong mt gia nh ngi bn
a. khng c t lnh v h thng
ng dn nc vo nh.
Mt ngi ph n trong on c
thi chn nn v sut ngy c ta ch
bit ku ca, phn nn. C ta khng thch
con ngi v cuc sng . iu
lm cho chuyn i mt i s vui v, hng
khi.
Khi mang theo ai i cng trn con
ng tm kim thnh cng, th hy chn
ngi c cng s thch vi mnh. Sau ,
hy tm hiu xc nhn li s la chn
ca bn. l cch tt nht to ra
nim vui v hiu qu cho cuc hnh
trnh.
4. Gip v iu kin
Khi bt u gip ai khai thc
tim nng, ng nn ngh ti vic mnh
s c nhng li ch g t vic .
Quan im chc chn s ngn cn bn
trong qu trnh lm vic. Nu mong mun
c c s n p nhng iu li
khng n th s khin bn cm thy cay
ng v tht vng. Hoc nu nhn c
s n p nhng li khng c nh
bn mong i, th bn s cm thy bc
tc v qung thi gian mnh b ra. V
th, hy lm vic v ng mong ch
s bo p. Hy gip v t, v nim
vui c nhn thy nhng ngi khc
tin b tng ngy. Khi tip cn theo cch
ny, th quan im sng ca bn s lun
lc quan.
5. h c cng bn bay cao trong
chc lt
Mt nguyn tc m bo kh nng
thnh cng trong vai tr lnh o
l: ng bao gi hnh ng mt mnh.
y l mt b mt gip mi ngi khi
dy tim nng.
l mt bi hc cn thit cho tt c
chng ta. Phng php o to ph bin
ngy nay c bt ngun t ngi Hy
Lp. l phng php tranh lun, v d
nh dng trit l ca Socrate ging v
trit hc Plato v dng trit hc Plato
ni v Aristotle. Ngi lnh o c
nhim v ging gii, t cu hi v t
chc tho lun.
Nhng khng phi l cch duy nht
khi dy tim nng ca mt ngi.
Chng ta cn c mt phng php khc,
l phng php Hebrews. Phng
php ny tng t nh cng vic o to
trong qu trnh hc vic. Phng php
ny da trn phng php xy dng mi
quan h v nhng kinh nghim ph bin.
l nhng iu m nhng ngi th
th cng lm trong sut nhiu th k.
H hc hi kinh nghim t nhng ngi
th khc cho n khi tr nn thnh tho
v c kh nng truyn t nhng iu
hc c cho nhng ngi khc na.
Phng php ca h c th c m t
nh sau:
Ti lm vic. u tin ti phi hc
cch lm vic. Ti phi hiu c
nguyn nhn v phng php, sau c
gng tr thnh mt ngi thnh tho
trong ngh.
Ti lm vic v bn l ngi quan
st. Ti lm v minh ha cho bn trong
khi bn ch quan st. Trong qu trnh
, ti s gii thch nhng iu mnh
ang lm v l do ti sao ti li lm nh
vy.
Bn lm vic v ti quan st. Chng
ta phi hon i vai tr cng nhanh cng
tt. Ti cho php bn c quyn t
mnh th nghim cng vic, nhng ti
vn s lun bn cnh a ra nhng
li khuyn, hng dn, c v v ng
vin bn.
Bn lm vic. Khi bn thnh tho,
ti s ri khi bn v bn t lm vic
mt mnh. Khi ngi hc vic bc
ti mt mc cao hn th cng l lc
h tr thnh ngi truyn t cho nhng
ngi khc.
Hy la chn nhng ngi thch hp
v giao cho h nhng nhim v ph hp
vi kh nng. Nu mt ngi no
dnh qu nhiu thi gian vo vic khc
phc nhng im yu ca mnh th s
khng t c thnh cng. Cn nhng
ngi bit tp trung pht huy nhng im
mnh ca ngi khc th s mau chng
khai thc c tim nng ca mnh.
6. Tip thm nhin liu
Chng ta khng th i xa nu khng c
nhin liu, cn i vi cuc hnh
trnh tm kim thnh cng, th nhin liu
chnh l ngun ti nguyn chng ta
pht trin nng lc bn thn. Bt c nh
c vn no cng c th tng cho nhng
ngi m h ang gip nhng mn
qu qu gi nh th. Nhiu ngi khng
bit phi tm kim u nhng ti
nguyn hoc khng bit la chn u
l loi ti nguyn thch hp, c bit l
khi va mi bt u cuc hnh trnh.
Ti thng gip mi ngi khai
thc tim nng bng cch chia s vi h
nhng kin thc cn thit thng qua
nhng cun sch, bng ghi m, cc bng
a v cc bui hi tho. Bn cng c th
lm nhng iu tng t nh ti lm.
Hy bt u bng vic chia s vi h
nhng cun sch hay, nhng on bng
ngha tng lm thay i cuc i bn.
V hy ng vai tr l ngi nm gi
nhng ti liu qu gi trong nhng lnh
vc m ngi khc quan tm. iu ny
s khin h thy thch th v c khm
ph hn l vic trao vo tay h nhng ti
nguyn c sn.
7. Lun bn cnh h cho n khi h
c th t thc hin thnh cng
Cc phi cng ang tp li u mong
ch c t mnh li my bay vi mt
tm trng va ho hc li va c phn lo
s. Nhng ngi hun luyn gii chc
chn s khng cho vin phi cng t
mnh li my bay cho n khi anh tht s
sn sng. y c s khc bit gia mt
ngi hun luyn phi cng v ngi iu
hnh bay. Mt ngi th lun bn bn,
hng dn bn trong sut qu trnh hc
tp cho ti khi bn sn sng bay; cn
mt ngi th trao cho bn mt tm v v
ni vi bn: Chc mt chuyn bay tt
p.
Khi gip ai pht trin tim nng,
hy nh rng bn ang mang h theo
cng trong cuc hnh trnh tm kim
thnh cng, ch khng th b ri h. Hy
lun bn cnh h cho n khi h c th
t mnh ct cnh. V khi sn sng, hy
h t tm kim thnh cng cho ring
mnh.
8. Dn sch ng bng
Thm ch khi dy cho h cch bay,
tip thm nhin liu cho h, cho php h
c t mnh cm li, nhiu nh c vn
qun khng thc hin mt bc cui
cng m bo s thnh cng cho hc
tr ca mnh. H qun khng gip hc
tr dn sch nhng chng ngi trn
ng bng.
Di y l mt s chng ngi
thng gp m nhng nh c vn thng
to ra khi khai thc tim nng ca nhng
nh lnh o:
Hng dn khng r rng. Rt nhiu
ln cc nh lnh o tim nng tm n
nhng ngi c vn hc hi v sau
anh ta b b ri li m khng nhn c
bt k mt li hng dn no t ngi
c vn.
Thi quan liu. Mi trng hoc t
chc quan liu cng s lm tn li tinh
thn sng to m ngi c vn khi
dy.
S c lp. Mi ngi u cn c mt
cng ng chia s, trao i v h tr
ln nhau. Th nhng nhiu nh c vn
thng khng cung cp cho h nhng
kin thc nh vy, dn ti tnh trng b
c lp ca nh lnh o .
Lm vic khng c mc ch. iu
ny dn n vic khng lnh hi c gi
tr o c v nh mt ng c thc
y ca bn thn.
Giao tip thiu trung thc. Nu
ngi c vn khng trung thc th s gy
tr ngi cho mi quan h v khin h bi
ri.
Trc khi bt tay vo gip nhng
ngi khc khai thc tim nng, bn phi
chc chn rng mnh khng li bt c
mt chng ngi vt no trn ng i.
Hy cho h nhng hng dn c th v
r rng, nhng s ng h tch cc v
h t do bay bng. Nhng g bn lm s
quyt nh s thnh bi ca h. Khi h
thnh cng th c ngha l bn cng
thnh cng.
9. Gip h thc hin li ton b qu
trnh
Sau khi lm tt c nhng g c th
gip h v h c th t ct cnh
th c l bn ngh rng mnh hon
thnh nhim v. Nhng thc ra khng
phi vy bi vn cn mt bc na bn
phi thc hin. Bn phi ch cho h bit
cch thc hin li ton b qu trnh
tri qua h c th dy li cho
nhng ngi khc. S thnh cng m
khng c ngi k tc th khng th gi
l thnh cng.
Mt trong nhng nim vui ln nht ca
cuc i ti l c chng kin nhng
ngi trng thnh di s dn dt
ca mnh tip tc du dt nhng ngi
khc i ti thnh cng. Nim vui cng
ging nh nim vui ca mt ngi ng
khi c chng kin cc th h con chu
gp sc lm rng danh gia tc.
Hiu qu ca vic gip ngi khc
pht trin tim nng l iu ng ghi
nhn. Nhng bn khng nht thit phi l
mt ngi c ti nng kit xut trong
vic truyn t li kin thc cho ngi
khc. Bn ch cn hng dn h cch t
bay trn i cnh ca mnh. c m v
lng nhit thnh l yu t quan trng nht
m bo cho bn thnh cng. Nng
cnh cho ngi khc bay cao, bay xa l
mt trong nhng cng vic nhiu mim
vui nht. Khi c th bay trn i cnh
ca mnh th h c th i bt c u.
Khi chun b cho mt cuc hnh trnh,
ti thng la chn rt k nhng ngi
ng hnh v trang b cho h hnh trang,
kin thc cn thit. iu to cho h
cm gic an ton v chuyn i, ng thi
to cho h thc sn sng. N s mang
li cho h mt qung thi gian p
trong chuyn i.
Nhng mc tiu ln nht ca ti khng
phi l mang li cho h mt k ngh vui
th. c mun ln nht ca ti l h c
th vn ln v pht trin hn. Ti mun
cuc hnh trnh s lm thay i cuc i
h.
V cng l mc tiu m bn nn
thc hin khi bt u cuc hnh trnh tm
kim thnh cng. Hy dn dt nhng
ngi khc i theo bn v hy lm cho
cuc sng ca h tr nn tt p hn.
Bn s khng bao gi phi hi tic khi
u t cng sc ca mnh gip
nhng ngi khc.
LI KT

hon thnh cun sch ny, ti


phi mt hn 30 nm. cng l mt
cuc hnh trnh ti thnh cng.
Chc hn, bn hiu ngha ca vic
lp bn k hoch thnh cng. Ti hy
vng bn s tm ra mc ch ca cuc
hnh trnh, cch pht huy kh nng ca
mnh v sn sng gip ngi khc
nu bn cha lm vy. Nhng trc khi
kt thc cuc hnh trnh, ti mun hi
bn: Bn thch iu g nht trong chuyn
i?
Bn thy y, iu nguy him khi c
sch l mi ngi thng lt ngay trang
cui xem kt qu v khng c tip.
Ti hy vng iu khng xy ra vi
cun sch ny, bi ti mun nhng
nguyn tc trong cun sch s thay i
cuc sng ca bn. Vi cu hi trn, ti
mun gip bn hi tng li cc nguyn
tc c cp trong Hnh trnh ti
thnh cng.
Bn c th tham gia vo cuc hnh
trnh ti thnh cng. D mi bt u,
ang trong cuc hnh trnh hay v ti
ch, th bn u c th t ti thnh
cng. Hy t thit k cuc hnh trnh cho
mnh v hon thnh n.
Trong cuc sng, khng d g t c
nhng th c gi tr. Nhng nu bn xng
ng, th bn s sm t ti thnh cng.
C th ban u, kh nng ca bn khng
c cng nhn. Nhng nu tip tc c
gng lm vic vi kh nng tt nht, th
n mt lc no mi ngi s nhn ra
kh nng ca bn. Nu vn tip tc phn
u, bn s t c nhiu thnh cng
hn, mi ngi ngy cng ngng m
bn hn. Hy i theo l trnh ca mnh
v lun tin v pha trc. V hy nh
mang theo c nhng ngi ng hnh
trong hnh trnh.