You are on page 1of 68

Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.

com
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

S.J.SCOTT

Ngay by gi hoc khng bao gi

Bn quyn ting Vit Cng ty C phn Sch Alpha, 2015


Chia s ebook : http://downloadsachfree.com/
Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/taiebookfree
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

Bn c phi l mt ngi hay tr hon?

Khi m nhn mt d n quan trng, bn phi dn ton b tr lc hon thnh n.


Song, bn s li co vo v n y do bao bin cho vic tr hon d n ny trng nhm ch
c thng bo, bn khng c nhng giy t hp l hoc khng r mnh phi bt u t
}u. Bt k l do l g, bn u ng tm c|ch b o bin mi khi tr hon.

Thm v{o , vic tr hon s lm ny sinh mt hiu ng tch y. Nu bn thng xuyn


tr hon, th khi hon thnh xong mt cng vic, ngay lp tc s c thm vi cng vic khc
p n. D bn c chm ch n }u, th dng nh bn s vn mi phi loay hoay trong ci
vng cng vic lun qun bt tn.

Ai trong i cng tng i n tr hon. Trong khi s thng xuyn tr hon, th mt


v{i ngi khc li coi vic tr hon l tr ngi ngn cn h n vi mt cuc sng hnh phc
v{ th{nh t. Cun s|ch n{y c vit cho nhng ngi , nhng ngi ng n lc tranh
u hon thnh d n v nhng cng vic c| nh}n ng thi hn ra.

Ngng tr hon khng phi l mt vic bt kh. Bn ch cn rn luyn thun thc nhng
thi quen c rt nhiu ngi th{nh t s dng v bin chng tr thnh mt phn cng
vic h ng ng y c m nh. Mt s ngi cng thng c nhng ni s hi v nhng hn ch
ging nh bn, nhng nh vo vic t rn luyn, h ~ c th h{nh ng mt c|ch kin nh
v hiu qu.

Trong cun s ch Ng y b y gi ho c khong b o gi , bn s khm ph ra hng lot


tng gip bn th}n vt qua s tr hon hng ngy. Trong khi nhiu cun sch khc ch
cung cp nhng mo mc n gin, th vi cun sch ny, bn s bit c ti sao mt
chin c li tr nn hiu qu, n loi b nhng hn ch v nim tin no v bng cch no
chin lc y c th c ng dng tc th vo cuc sng ca bn. Ni mt cch ngn gn,
bn s kh|m ph| r c nhng cn nguyn g}y r s tr hon v cch chin thng chng.

i nt v tc gi

Ti l S.J. Scott, hin ng iu hnh trang blog Develop Good Habits (Pht trin cc thi
quen tt).

Mc ch ca trang web ny l ch ra lm sao m vic lin tc pht trin thi quen c th


bn n vi mt cuc sng t i p h n. Th y v ging gii cho bn, ti s cung cp
nhng chin c gin n m{ i cng c th p dng vo cuc sng bn rn ca mnh.
Theo kinh nghim ca c nhn ti, cch tt nht to r c mt th y i trit {
ch nn tp trung pht trin tng thi quen mt.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

Hi cp b v{ i hc, ti thng ch n m cui trc k thi mi bt u c{y.


Lng kin thc cn phi n p cht c o nh nui v ch c ch n toi kho ong nh c ht
chng.

Phi n nm 2003, khi bt u khi nghip kinh doanh trc tuyn, ti mi khm ph
c mt ch}n n gin: Khng i kh|c, m{ chnh bn { ngi phi chu trch nhim
vi cuc i c mnh. C}u ni n{y khin ti nhn ra rng, nu mun thnh cng trong vic
kinh do nh, th trc tin, ti phi th y i con ngi bn trong c ti ~. Trong mt vi
nm, ti ~ c v p dng cc kin thc thu c t mt vi cun sch/trang web ni v
hiu sut c| nh}n nh: Getting Things Done (tm dch: Hon thnh mi vic), 43 Folders
(tm dch: 43 th mc), Zen Habits (tm dch: Cc thi quen v Thin), Eat the Frog (tm
dch: n ch), The Success Principles (tm dch: Nhng nguyn tc thnh cng), The War of
Art (tm dch: Chin tranh Ngh thut) v The 7 Habits of Highly Effective People (tm dch:
7 thi quen ca nhng ngi hiu qu). Thm v{o , ti ~ th nghim nhiu chin thut
dng vi hy vng chng s gip ti vt qu c s tr hon v lin tc h{nh ng.

Vy kt qu ra sao?

Ti hin ng c mt cng vic trc tuyn v cng th{nh cng, trong b o gm 37


cun s|ch ~ c xut bn dnh cho Kindle.

Mc d ch phi l mt chuyn gia v hiu sut c| nh}n, nhng ti cm thy mnh ~


c c nhng bc tin nht nh. Tt c nhng iu n{y u nh vo vic to lp c c thoi
quen h ng t i t c kt qu. Ni c|ch kh|c, ti ~ to dng c mt vi thi quen
chng li s tr hon.

Mt vi thng tin v cun sch

Cun sch khng ni v ti. Ti vit n nh mt cng c gip bn vt qua s tr hon.


Ni dung cun sch tng hp mi kin thc, kinh nghim ti ~ hc hi c trong v{i nm
qua v c|ch c c nhng h{nh ng ph hp mi ngy. Mc d cun sch s khng
th ngn cn mong mun tr hon ca bn, nhng bn s hiu c ti sao mong mun
li xy ra v cch thc ren uyen nhng thi quen c th vt qu c cm gic ny.

Nhng thng tin bn trong cun s|ch c c kt bng mt khung ch ng trnh c


th. u tin, chng ta s xem xt bn cht t}m ng sau s tr hon. Tip theo, chng ta
s xem xt 7 l do mi ngi thng dng bin minh mi khi mun tr ho~n. S u ,
chng ta s tho lun v 23 thi quen khut phc nhng tr ngi tm l ny. V cui
cng, ti s gip bn bin nhng kin thc n{y th{nh h{nh ng.

ng s tr hon ph hng cuc sng ca bn. Trong cun Ng y b y gi ho c khong


b o gi , bn s kh|m ph| c mt bn hng dn chi tit c th to ra nhng kt qu
|ng mong i trong i.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

Hy nm bt ly n i n{o!

Thi quen tr hon

Mi thnh cng (hoc tht bi) trong i u bt u t mt thi quen. Nhng iu bn


m h ng ng y s x|c nh phn ln nhng g bn s t c trong cuc sng.

Thi quen to nn l thi, v{ phn chng t u s dng mt vi l thi vn hnh


cuc sng ca mnh. Chng ta thc dy vo bui sng v lm theo mt lot h{nh ng nh
sn: Tm r , |nh rng, mc qun |o, n s|ng, i n cng ty, lm vic v tr v nh.

Mt v{i ngi chn lm theo nhng thi quen ci thin bn th}n: t ra mc tiu, c
nhng cun s|ch kh i gi cm hng, thc hin nhng d n quan trng v pht l mi th
v b gy phn tn. Nhng ngi khc li chn cc thi quen ph hy bn thn: Lm vic
mc ti thiu, n nhng thc n khng c i cho sc khe, lm gim kh nng s|ng to
bng nhng ch ng trnh gii tr nht nho v{ li cho ngi khc khi tht bi.

Trn thc t, cc thi quen c th va tt va xu. Chng to nn con ngi chng ta,
nhng g chng ta lm v nhng g chng ta c th t c trong cuc sng. iu th v l
mi thi quen u c hnh thnh theo cng mt cch. Khi hiu c cch n vn hnh,
bn c th t tin p dng mi l thi mi v lm theo mt c|ch kin nh.

Gi s bn mun vit 30 pht mi ngy. Bn to lp thi quen ny bng cch lm theo


hng dn m nhng ngi khc tng s dng:

* Mi ngy, hy dnh mt khong thi gian cho thi quen ny.

* To ra mt cch nhc nh vo mt thi im c th thc hin thi quen ny.

* Hy bt u bng vic t ra nhng mc tiu nh (nh d{nh 5 pht vit lch chng
hn).

* H~y theo di thi quen n{y m bo bn ng {m n mi ngy.

* Ln k hoch cho nhng ngy m bn khng c hng vit.

* Nng dn n lc ca bn cho n khi bn vit u n 30 pht mi ngy.

D tt hay xu th mi thi quen u c hnh thnh t vic lp i p li. C nhng


thi im trong cuc i, thi quen tr ho~n c c hi pht trin bi n em i cho bn
cm gi|c vui sng trong mt thi gian ngn. Song, iu m bn ~ khng {m { hc cch
vt qu cm gi|c i bing thc hin nhng vic cn lm.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

Mt trong nhng l do ln nht gii thch cho vic mi ngi thng hay tr hon l
cng vic m}u thun vi nhng thi quen sn c ca h. Bt c khi no bn c gng lm
mt iu g m{ khng phi nhng vic bn lm hng ngy, bn s cn phi c n lc v
ch th mi ho{n th{nh c n. iu n y c ng ung h n nu { mt cng vic nhm
chn.

Gii ph|p n gin nht v t qu s tr hon khng phi l chin u vi n. Thay


v{o , bn cn thay th n bng nhng l thi tch cc c li cho cuc sng ca bn.

Bn s thy rng, khi mt cng vic kh khn tr thnh mt thi quen, n s khong con
b tr hon. Bn s lm n mt cch rt t nhin nh |nh rng, xem tivi h y |i xe. Tt c
nhng g bn cn { mt bn hng dn gip bn phn chia mi cng vic thnh nhng
vic lm nh hng ngy v hon thnh nhng vic lm nh .

Tt c chng t u lun mun tr hon { mt phn ng ho{n to{n bnh thng khi
phi i mt vi thch thc kh khn. B quyt h{nh ng }y { hiu c ti sao bn
li ng tr ho~n. Trong phn ti, chng ta s xem qua 7 l do ph bin m mi ngi
thng r bao bin khi b s tr hon cm d.

7 l do c th ny sinh khi bn mun tr hon

Khng kh ngh r mt ci c n{o tr hon. B quyt }y { phi bit khi no


mt l do l hp l v khi no n ch l mt cch khn li n trnh vic thc thi nhim
v. Phn ln nhng cm gic tr hon ca chng ta khi ngun t mt ni s hi tim thc
hoc t mt nim tin khin chng ta t gii hn bn thn. Khi dnh thi gi n khm ph
nhng ngh n{y, bn s nhn ra rng tht d d{ng chin thng c chng v to ra
mt t duy t ch cc hng n h{nh ng.

Tr c ca bn l mt b my diu k. N cung cp cho bn ngun sc mnh to ra


bt k th g t tr tng tng. Mc d vy, n cng c th hn ch kh nng ho{n th{nh
cng vic ca bn. Chng ta thng b mc kt trong mt d n khng phi v thiu ng
lc hon thnh n m bi nhng dng suy ngh tiu cc lun ln vn trong u chng ta.

Cn nguyn c thi quen tr ho~n n t nim tin khin chng ta t gii hn bn


thn. Khi nhng suy ngh khng c kim sot, chng chnh l nguyn nhn ny sinh ra
nhng c|i c bin minh cho vic khng hon thnh mt d n/cng vic. Mc d vy, khi
thch thc nhng do , bn s thy rng phn chng l kt qu ca nhng ni s
tim n hoc nhng dng thi quen tiu cc.

Mi ngi thng r 7 do bao bin cho vic tr ho n. C n hiu c l do ti


sao chng li xut hin v bn s tin c gn thm mt bc na ti vic chin thng
c s tr hon:
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

L do 1: N cng chng quan trng lm

Mi ngi thng n trnh nhng cng vic c v khng my quan trng. Chng i khi
l nhng cng vic khng i hi qu kht khe v mt thi gian, c lc li l mt cng vic
nhm chn v chng in qu n g n mc ch d{i hn. V{ c khi n i hi bn phi vt
qu c mt ni s hi ln. Khng cn bit ngh n{o ng t qu u bn, nhng c
nhng c chng t thng tr hon mt cng vic bi n chng c v g l quan trng.

Mt trong nhng liu thuc n gin nht ch cn bnh chng quan trng lm {
pht trin thi quen ra nhng quyt nh n gin. Hoc l bn tp trung hon thnh n
hoc l ly c n m loi b n khi nhng vic cn lm. Mt trong nhng cch tt nht
vt qu c s tr ho~n { r nhng quyt nh kh khn trong cuc sng k c
vic loi b nhng th i khi c v quan trng.

L do 2: Ti cn lm... trc

Nhiu d |n thng b nh i bi c mt cng vic c bit bc thit khc chen chn.


D { mt c in thoi, mt d n chen ngang hay mt v mua b|n n gin, th nhng
iu n{y cng rt d to ra s tr hon khi phi ho{n th{nh chng trc mi cng vic khc.

Bn c th loi b do n{y vnh vin bng cch pht trin thi quen x|c nh mt cch
trn vn tng d n. Yu t then cht }y { chi nh chng thnh mt lot nhng hnh
ng nh m bn thc hin h ng ng y.

L do 3: Ti cn thm thng tin

i khi, }y { mt l do hp . Chng t thng c nhng cng vic i hi phi c


nghin cu k c{ng trc khi bt tay vo thc hin. Mc d vy, }y cng kh c th l mt
do chnh |ng nu bn thc hin cng vic theo tun.

Gii ph|p n gin nht dnh cho vn ny chnh l ly thm thng tin. Khng bao gi
nn ly vic khng bit c ch m e m y do ne tr nh mt d n. Ngy nay, khng kh
hc cc k nng h y tm ngi tr gip.

L do 4: Ti b qu ti

Chung t i cung u tng b qu ti. N khin chng ta c cm gi|c nh d c b u


s u t y th chung t cung khong ho n th nh ht c. Vn n{y thng xy ra vi nhng
ngi cm thy mnh phi c trch nhim t lm tt c mi vic.

Cm gic qu ti c th c loi b bng cch tp trung vo nhng cng vic quan


trng v y thc hoc loi b nhng cng vic khc. Mt khi bit c|ch x|c nh }u { iu
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

quan trng, th khng kh t x l tng nhim v mt v hon thnh mi vic mt cch


nht qun.

L do 5: Gi ti khng c thi gian

}y cng i l mt l do thc s hp . i khi bn phi tp trung vo mt d n v


khng th bt u mt d n khc. D vy, l do khng c thi gi n thng dn n mt
thi quen tr hon kh chu, khin bn lun gc li nhng vic quan trng.

Khi bn ni Gi ti khng c thi gi n, th c th bn { trong t ng i, cng vic s


d d{ng h n v{ th v h n. Tuy nhin, rt nhiu ngi r do n{y vi hy vng ngm
rng cng vic cui cng s khng cn lm na.

Nu bn c tip tc tr ho~n h{nh ng theo kiu m i tnh m{ khng i bit m i {


lc no, th kh nng c o { bn s khng bao gi h{nh ng.

L do 6: Ti li qun lm n mt ri

Mi ngi thng tr hon mt cng vic v h qun. Chc chn nhiu khi, chng t
nh v{ mt th g tri tut khi tm tr ca mnh. Tuy vy, cn bnh ~ng tr m~n
tnh l mt du hiu cho thy chng t ng phn khng mnh m vic thc hin mt cng
vic c th n{o .

C th bn khng coi n quan trng. C th bn lo s b tht bi. Hoc c th h thng t


chc bn ng s dng khng hiu qu. Vn }y { qun khng phi l mt l do
chnh |ng tr ho~n. n mt c n{o , bn s cn phi quyt nh rng, hoc l bt u
thc hin, hoc l loi b n.

L do 7: Ti khng thch lm vic ny cht no c

Chc chn s lun c nhng cng vic m chng ta e s. B quyt }y { chng t phi
phn bit c khi no mt cng vic cn c hon thnh v khi no n c th b loi b
m~i m~i. Chng t thng nhm ln gi h i iu ny v n trnh nhng cng vic c th c
nhng t|c ng tch cc di hn i vi cuc sng ca chng ta. Khng nn tr hon lm
vic g ch v bn khng thch. Tt h n { h~y ph}n tch ti sao bn ngi lm vic
xem n c phi l mt du hiu ca mt vn ln h n khng.

Ti sao phn ln nhng li bao bin u v vn

Bao bin { cn bnh ca tt c mi ngi. D bn c thnh cng n }u, th chc chn


cng c i c bn ny ra mt do khng phi lm mt vic g . { do ti sao
vic hnh thnh nn nhng thi quen ngn chn v{ vt qu t tng b o bin { iu
v cng quan trng.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

Trong phn cn li ca cun sch, chng ta s xem xt danh sch nhng thi quen tch
cc c th c lng ghp vo lch trnh bn rn hng ngy ca bn. Ti t tn chng l
nhng thi quen chng li s tr hon (APH anti-procrastination habits) bi chng gip
bn h{nh ng ngay c khi bn cm thy i bing hoc khng c cht ng lc no.

Khng ch cp n tng thi quen, chng ti cn ni v cch chng gii quyt c


mt trong by l do ph bin m mi ngi thng m ng r bao bin cho vic tr hon.
V mt khi bn ~ hiu c c|ch vt qu inh kien gii hn bn thn, bn s nhn ra
rng vic khng c li sc hp dn ca vic tr ho~n qu| d dng.

Hy bt u hnh trnh vi thi quen m ti nhn thy l quan trng nht tr thnh
mt ngi ni khng vi tr hon.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

APH 1.S dng quy tc 80/20 ra quyt nh

L do b loi b: Gi ti khng c thi gian

Chng t thng tr hon bi m cong vic ng ngp u ngp c. Theo ti, l do km


thuyt phc ny l mt triu chng cho thy bn khng x|c nh c }u { iu thc s
quan trng trong cng vic cng nh i sng c nhn ca mnh. Tht may l bn c th
vt qu c iu ny bng cch p dng trit quy tc 80/20.

Nguyn tc ny do Vilfredo Pareto xy dng, pht biu rng 80% kt qu bn nhn


c n t 20% n lc ca bn. Tc l, phn ln kt qu ca bn n t mt s cng vic
nht nh. Bn c th ng dng iu ny bng cch ch tp trung vo nhng h{nh ng to
ra nhng kt qu |ng k v ch ng pht l nhng cng vic cn li.

Bn c th dng quy tc 80/20 chng li s tr ho~n theo 5 bc sau:

Bc 1: Xc nh nhng nhim v 80/20

Vic x|c nh ra nhng h{nh ng c t|c ng ln nht n cng vic ca bn { iu rt


quan trng. V c bn, }y chnh { nhng l do m bn c tr ng. C|ch n gin nht
p dng quy tc 80/20 { x|c nh }u { iu thc s quan trng v dnh nhiu thi
gi n h n cho nhng iu . Ni c|ch kh|c, bn phi tm ra nhng cng vic to ra 80% kt
qu v hnh phc ca bn.

Nhng nu bn khng th x|c nh c ph n cong vic thuoc 80 o th s o H y y


giy bt ra v vit nhng cng vic thng ngy ca bn. Tip , kho nh trn nhng cng
vic to ra nhng kt qu tt nht cho s nghip ca bn. Cui cng, bn hy hi cp trn
ca bn (nu c) xem }u { vic quan trng nht.

Bn cng nn |p dng iu n{y v{o i sng c nhn c mnh. H~y x|c nh nhng
iu thc s c ngh v{ nhng viec n gin bi n l mt thi quen. Dnh thi gian cho
gi nh, tp th thao, lm tnh nguyn v c c mi quan h u c th c coi l nhng
ph n vic thuoc 80 , bi }y { nhng hot ng khin cuc sng bn c thm nhiu
ngh . Vic dnh hng gi cho F cebook, t web v dn mt vo tivi khng thuc vo
nhng hot ng trn bi n ngn qu nhiu thi gian ca bn trong khi gn nh khng to
r c kt qu no.

Vic x|c nh c 80% kt qu ca bn ieu rt quan trng. H~y x|c nh }u {


nhng h{nh ng thc s to ra thu nhp v{ iu g thc s mang li ngh cho cuc sng
ca bn. Thng tin ny s gip bn r c nhng quyt nh kh khn trong bc tip
theo.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsachfree.com

Bc 2: t mt cu hi n gin

Thi gian ca bn l hu hn. Vy ti sao bn li tiu tn n vo nhng vic v b?

Bt c khi no bn ng trc mt d n hoc mt cng vic mi, hy t hi mt cu


hi n gin:

Cng vic n{y ng tr gip hay ph hy cc hot ng 80% c ti

Chng t thng ng lm mt iu g v s mt i hnh tng hoc {m i pht


lng. D vy, vic hiu c iu g quan trng trong cuc sng cng khng c g { s i c.
Nu bn cm thy mt iu g chim mt thi gian ca nhng hot ng mang li 80%
hiu qu ca mnh, hy trnh lm n bng mi gi. Hy nh: ng bao gi bin nhng u
tin c ngi khc thnh ca bn.

Nhng, khng phi lc n{o cng c th t chi nu bn c cp trn. Mt gii php dnh
cho bn { h~y n gp h v gii thch rng bn ~ x|c nh c cc hot ng ct li
c mnh m{ gip em i nhiu gi tr nht. Hy ni rng thi gian ca bn s hiu qu
nht khi tp trung vo nhng cng vic . H~y gii thch rng bn cng dnh thi gian cho
nhng hot ng ny, th hiu sut trong cng vic s c{ng c nng cao. Bn s nhn ra
rng phn ln cp trn u s hiu khi bn ch ra cch bn c th thc hin cng vic tt
h n v{ gip h gt h|i c nhng kt qu c o h n.

Bc 3: Loi b hoc y quyn

Nu bn ng gp rc ri vi vic dnh thi gian cho mt d n mi, bn s cn r sot


li mi th bn {m thng xuyn. Rt c th bn ng {m mt v{i iu khng mang li
cho bn 80% hiu qu. { nhng iu cn phi c loi b hoc y quyn cho ngi
khc thc hin.

Danh sch cng vic ca bn khng nn b lp y bi nhng vic khng quan trng.
Nu mt h{nh ng khng mang li s hi lng hoc mt kt qu o ng c, th bn
cn loi b n. Hy hoc l chuyn giao n cho mt ai khc (y quyn) hoc l loi b n
hon ton.

Mt ln na, rt c th bn s li phi c mt cuc ni chuyn di vi sp ca mnh. Hy


gii thch mt c|ch n gin rng bn cn phi tp trung vo nhng hot ng quan trng
nht v{ s u yu cu chuyn nhng hot ng khc cho mt ngi n o o.

Bc 4: ng nhi thm vo m hy thay th

Khi bt u mt d n mi, c ng quyt khng nht thm n vo danh sch nhng vic
cn lm vn ~ cht ng ca bn. Vic nhi nht thm s ch khin bn cm thy qu ti
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

m{ thi, v{ }y chnh { cn nguyn n gy ra s tr ho~n. Th y v{o , mt gii ph|p n


gin h n { th ch d |n v{o mt cng vic khng to ra kt qu.

Hy nh rng thi gian l hu hn. Nu bn cm thy d n mi n{y quan trng


bt tay vo thc hin, th n cn c thay vo ch ca mt hot ng t hiu qu thp
h n. { c|ch bn c th tp trung c vo cc cng vic mang li 80% kt qu m
khng b chm nghm gi ng cng vic ngn nhiu thi gian.

Bc 5: Hy thc hin s tr hon sng to

Mc ch ca cun sch ny l gip bn chng li s tr ho~n, nhng i khi, vic tr


hon mt cng vic n{o cng { mt chin thut. Khi bn bit mt d n khng mang li
cho bn 80% hiu qu, th vic tm gc li n n mt ng{y n{o cng ho{n to{n hp l.
Bn s ch lm cng vic nu sau ny n tr nn quan trng h n trong cuc i ca bn.

Mu cht ca s tr hon sng to l to ra mt thi quen r sot danh sch nhng cng
vic tm gc li ny. Theo ti, bn nn r sot li no h ng th ng, theo doi nhng mc tiu
c mnh v{ x|c nh xem bn c thi gian cho nhng d n mi hay khng. Bn khng
nht thit phi h{nh ng da trn nhng tng , nhng t nht, thnh thong, bn
cng nn xem xt chng.

p dng thi quen

h i mt mt khong thi gian vic thc hin quy tc 80/20 mi i v{o n np. B n u,
s kh| kh khn bung tay vi nhng d n m bn tng ngh n qu n trng. Nhng
cui cng, bn cng s pht trin c mt nhn thc trc gic v nhng g mang li gi tr
v nhng g ch ng {m ~ng ph thi gian c m nh.

bt u, ti khuyn bn nn lm nhng iu sau:

. H ng th ng nh gi nhng hot ng h ng ng y ca bn.

2. Xc nh cc hot ng to ra 80% kt qu.

3. Loi b hoc y quyn nhng nhim v khng nm trong s cc hot ng 80 .

4. Hy hi: Cng vic ny ph hy hay tr gip cc hot ng 80/20 khi mt d n


mi xut hin.

5. Nu cng vic |ng theo ui, hy th n vo ch mt d |n kh|c. ng chn


thm n vo danh sch cng vic.

6. Thc hin tr hon sng to vi nhng cng vic khng quan trng.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bn s nhn thy rng tht d d{ng chng li s tr hon nu tp trung vo nhng


hot ng mang li cho bn nhng kt qu ln nht t ng xng vi thi gian bn b ra.
Hy p dng quy tc 80/20 v bn s khng phi tri qua cm gic qu ti na. Bn s
khng b cng thng v danh sch cng vic di bt tn c mnh. Th y v{o , bn s thc
hin c nhng cng vic quan trng nht vi cuc sng ca mnh mt c|ch nng ng.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 2.Lin h mi hnh ng n mc tiu S.M.A.R.T.

L do b loi b: N chng c g quan trng

Mt ngy ca bn s rt d b ph hng nu bn khong x c inh nhng viec u tin. Kt


qu cui cng thng l bn s tp trung vo nhng cng vic em i gi tr thp v khng
to r c nhng kt qu n{o |ng k.

Trn thc t, chin c hiu qu nht vt qu c s tr hon l ci thin kh


nng ca bn trong vic chn la nhng d n no nn thc hin v nhng d n no cn
phi n trnh.

Chng t u bao bin cho vic tr ho~n, nhng nu bn dnh thi gi n suy ngh k
ng, bn s thy phn ln nhng do u c hnh thnh bi cm gic nhim v
khng quan trng.

Vy }u { gii php?

Rt n gin: Hy to ra thi quen lin h mi cng vic vi mt mc tiu. Bt c khi


no bn bt u mt vic g , h~y t hi bn thn liu cng vic c ph hp vi k
hoch di hn ca bn khng. Nu n lin quan trc tip n mt mc tiu ~ c vit ra,
th bn hy dnh thi gi n thc hin n. Song, nu n khng h in qu n n mt mc
tiu c th n{o, th ng ngn ngi y quyn hay b qua n hon ton.

t ra mc tiu s tr thnh mt v kh b mt ca bn trong cuc chin chng li s tr


hon. Vic bit c }u { iu quan trng s gip bn to ra mt ci khung cho l thoi
h ng ng y c m nh. Bn s khng cn phi loay hoay vi mt cng vic bt k no na, m
bn s h{nh ng bi bn bit n ph hp vi k hoch di hn n mc no.

Bn c th p dng thi quen ny bng c|ch thng xuyn t ra nhng mc tiu


S.M.A.R.T., l vit tt ca: C th (Specific), o ng c (Measurable), C th t c
(Attainable), Lin quan (Relevant) v Gii hn thi gian (Time-bound).

}y { c|ch n vn hnh:

C th

Bn c 6 cu hi: Ai, Ci g, }u, Khi n{o, C|i n{o v{ Ti sao. Vic tr li nhng cu hi
trn s cung cp cho bn cch nhanh nht to ra mt mc ch r r{ng vi mt kt qu
c th o ng c:

* Ai: Ai c lin quan?


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

* Ci g: Bn mun t c ci g?

* }u: Bn s hon thnh mc tiu }u

* Khi no: Khi no bn mun thc hin n?

* Ci no: Nhng yu cu v hn ch no c th xut hin khi bn thc hin nhim v?

* Ti sao: Ti sao bn lm n?

}y { mt v d in hnh v mt mc ch c th:

V{o ng{y 6 th|ng 5, ti s gi n cp trn ca ti mt bi thuyt trnh v cng n


tng ko d{i 5 pht, trong cp nht v d |n Nexus.

V d ny cc k r r{ng. n cui ngy 16, bn s bit bn c t c n hay khng.

o lng c

Kha cnh th hai trong vic t ra mc tiu S.M.A.R.T. l to ra mt kt qu c th o


ng c. Mt c n{o , bn mun bit m khng h nghi ng rng bn ~ t c
mc tiu.

V d, Thuyet tr nh khong phi l mt kt qu c th o ng c. Trong khi o,


Thuyet tr nh 5 phut i c th o ng.

Hy c th ho ht mc c th nhng mc tiu ca bn. ng ch ni bn s hc cch


ni trc |m ng. Th y v{o , h~y to ra hng lot thc o m{ tp trung vo s ci
thin lin tc.

C th t c

Hy chc rng nhng mc tiu ca bn l nhng mc tiu c th t c. H~y t ra


nhng mc tiu mang tnh thch thc, nhng c th c hon thnh nu n lc. Vi v d
trn, bn khng nn t ra mc tiu thuyt trnh ti mt hi ngh quc gia trong mt
khong thi gian qu ngn nu bn ch b o gi din thuyt trc |m ng. Mt mc tiu
kh qu n h n { h~y trnh b{y tht tt trc mt ng khn gi nh hoc trong mt s
kin nh ti ph ng.

iu khng c ngh { bn nn tr|nh theo ui nhng mc tiu ln. Mi khi hon


thnh mt nhim v g , h~y to ra mc tiu mi, thch thc h n. H~y in tc thc y
bn thn bng nhng vic m bn ngh r ng no kh thi vi cuc sng ca bn. C th ch
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

mt nm, bn s thy bn th}n mnh ng ng trn bc din gi ca mt hi ngh quc gia


y ch.

Lin quan

Mi mc tiu u cn phi in qu n n nhng g bn mun. Bn khng nn lm chng


theo nguyn vng ca b m, chng/v hoc bn b. Chng ch nn tp trung vo nhng kt
qu m bn thc s mong mi m thi.

Bn s cn phi tr th{nh ngi thch h{nh ng. Khi cc mc tiu xut pht t m m
c nhn th hon thnh chng hng ngy s d h n nhiu.

Gii hn thi gian

Hy p nhng mc tiu ca bn vo mt khung thi gian c th. Vi ti, ti thch t ra


hai mc tiu: mt mc tiu ngn hn cho thng ti v mt mc tiu di hn cho ba thng.
Vic t ra mc tiu s gip chng un c xp v tr h{ng u trong tm tr bn v{ tng
kh nng th{nh cng ca chng.

Mt mc tiu khng phi {, Ti s thuyt trnh. Th y v{o , n phi ging nh: V{o
ngy 16 thng 5, ti s thuyt trnh mt bi n tng di khong 15 pht cho sp c ti.

Khng phi ch nn t ra mc tiu trong cng vic. Trn thc t, n nn l mt phn


trong mi quyt nh m bn r trong cuc sng. Hy nh, bn ng c gng vt qua
s tr hon, v vy, bn cn phi nhn vo mi nhim v v xem liu n c ph hp vi
nhng k hoch di hn ca bn hay khng. iu n{y c ngh { bn nn thit lp nhng
mc tiu cho tng iu s u }y:

* Hc tp (c chnh quy v khng chnh quy)

* Ngh nghip hoc kinh doanh

* Sc khe

* S thch v gii tr

* Nhng mi quan h

* Tn gio

* Ti chnh

* Ngh v cng
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Bn khng cn phi tp trung vo tt c nhng iu trn cng mt c. Th y v{o , s


tt h n nu bn to ra nhng mc tiu cho tng nh vc trong cuc sng m hin ti c
mt ngh m ng tnh c| nh}n.

Cui cng, bn nn hiu s khc nhau gia hai dng mc tiu v{ c|ch chng t|c ng
n kh nng ho{n th{nh mi vic ca bn.

Dng mc tiu u tin l mc tiu th{nh tch, trong bn tp trung vo s c gng,


ch khng phi kt qu. Mc d bn mun t c mt ct mc c th n{o , bn cng
khng coi l tht bi nu khng t n c n. V d, mt mc tiu hiu sut s kiu nh
s u: V{o ng{y th|ng 6, ti s c mt cun sch hon chnh gm 15.000 t c xut bn
trn nn tng Kindle c Am zon.

Dng th hai l mc tiu kt qu, trong bn mun t c mt kt qu c th, c th


o ng c. Mc d th{nh tch cng rt quan trng, nhng mi quan tm chnh ca bn
s { t c con s . Nu bn khng t c, th mc tiu ca bn coi nh tht bi. Ly
mt v d, bn c th iu chnh v d trn nh s u: V{o ng{y th|ng 6, ti s c mt cun
sch trn Amazon Kindle vi doanh s trung bnh 10 cun mt ng{y.

phn, ti khuyn bn nn ra nhng mc tiu thnh tch thay v nhng mc tiu


kt qu. iu quan trng nht l pht trin thi quen gip bn thc y bn th}n v{ r
h{nh ng theo ngy. Nhng mc tiu kt qu c th gy thoi ch nu khng t c
nhng con s ~ ra. Nhng mc tiu th{nh tch thng l tt h n bi n gip bn tp
trung vo qu trnh t ci thin thay v kt qu c n c ng v khng.

p dng thi quen

Di }y { c|ch s dng nhng mc tiu S.M.A.R.T. chng li s tr hon:

. Ngh v nhng g bn mun t c trong 3 thng ti.

2. Vit ra nhng mc tiu S.M.A.R.T. cho nhng nh vc khc nhau trong cuc sng ca
bn.

3. Ln k hoch h{nh ng cho tng mc tiu.

4. |nh gi| i nhng mc tiu hng ngy.

5. Tm ra mi lin h ca tng d n mi vi mc tiu.

6. Loi b/y quyn bt c cng vic no khng ph hp vi nhng mc tiu hin ti


ca bn.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

7. S u 3 th|ng, h~y |nh gi| th{nh cng tng th ca bn.

8. To ra nhng mc tiu mi, kh khn h n.

Vic tr hon mt cng vic khng quan trng n o o rt d. Nhng tht khng may thi
ny c th c nhng t|c ng tiu cc i vi nhng d n ca bn. n mt c n{o ,
bn s phi r mt quyt nh: Hoc bt u cng vic , hoc khng.

Vi vic thit lp nn nhng mc tiu S.M.A.R.T., bn s to r c mt danh sch


nhng vic hin ti ng v i tr qu n trng trong cuc i bn. Bt k khi no bn cm thy
b cm d, mong mun bt u mt th g mi, bn s c mt b khung gip bn r
c nhng quyt nh khn ngoan. Nu cng vic quan trng, hy thc hin n, nu
khong, h y quyet t m oi b n.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 3.Nm bt tng ca bn

L do b loi b: Ti b qu ti

Bn ~ b o gi cm thy b chong ngp trc mt danh sch cng vic h y ch

C nhng lc, chng ta cm thy b ngp lt trong mt ni cng vic cn c hon


thnh. Chng ta gng ht sc hon thnh mi th, nhng thng th 24 gi mt ngy vi
chng t { khng .

iu th v l cm gi|c cho|ng ngp n{y khng phi do s ng nhng cng vic cn


ng d ng d, m{ n thng n t qu trnh bn x tng v k hoch h{nh ng.
Theo hiu ng Zeigarnick1, mi suy ngh ch c hon thin s chon ly tm tr ca bn
cho n khi bn hoc thc hin n, hoc vit ra mt k hoch v cch thc s thc hin n.
Ni cch khc, nu bn khng thng xuyn dn dp nhng tng trong u bn, chng
s c nhng t|c ng tiu cc ln kh nng tp trung ca bn vo nhng cng vic hin ti.

Hiu ng Zeigarnick nh hng trc tip ln s tr hon bi no th ng khin chng ta


n tr|nh h{nh ng khi chng ta c c ni vic cn lm mi ngy.

Vy gii php }y { g

Hy to r thi quen nm bt tng gip bn khng bao gi b l mt suy ngh


no.

Ngay c mt h{nh ng n gin nh vit ra mt suy ngh v{ gi n xem xt trong


t ng i cng s gip bn tp trung vo nhng d n hin ti. { do ti sao vic nm
bt mt tng s khp kn vng trn m{ thng ngn khng cho chng t ho{n th{nh
mi cng vic. Ni cch khc, khi tm tr ca bn b lp y bi nhng suy ngh vn v , bn
s khng th tp trung 00 hon thnh cng vic trc mt.

S tht l, chng ta lin tc ngp tr{n tng. i khi, chng xut hin mt cch ngu
nhin khi ng tp th dc, ct c, li xe hoc s n phng... C nhng khi bn chong tnh
gi m v ngh r c mt sng kin. D cm hng tn cng bn lc no, th bn cng
cn t chng vo mt v tr trung tm duy nht.

C h i c|ch nm bt tng.

C|ch u tin, rt c in, { s dng giy v bt. Hy lun mang theo mt cun s
tay v s dng n ghi li t t c nhng suy ngh v{ tng khi chng xut hin. Cun s
tay yu thch ca ti dnh cho vic ghi tng l cun Moleskine Notebook, hin ng
c bn trn Amazon.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

La chn tip theo { Evernote. }y { mt phn mm c sn cho my tnh v


smartphone. Cng c ny cho php bn nm bt thng tin bng c|ch nh ghi }m, chp nh,
ghi ch c| nh}n v{ trch on tr ng web. iu tuyt vi nht ca cng c ny l bn c th
d dng sp xp thng tin trong t ng i c th dng ngay lp tc.

C th bn s cm thy mnh tht c l s khi dng bt vit mt th g , nhng ri bn


s kinh ngc v s hu dng c thoi quen n y. H y thc hien no mi ngy v bn s c mt
t}m tr ho{n to{n s|ng s , cho php bn hon ton tp trung vo d n hin ti.

Nh chng t va trao i, s tr ho~n n t cm gic qu ti. Tht kh tp trung khi


bn ng cn c nh c|nh trong ng v h{ng trm th khc. Vi thi quen nm bt tng,
bn s to r c cho mnh mt cm gi|c th gi~n bi mi suy ngh s c hon tt vo
thi im thch hp.

p dng thi quen

S u }y { c|ch ph|t trin thi quen nm bt tng:

1. Hy lun mang theo mt cng c gip bn nm bt tng d bn i }u.

2. Ghi chp mi suy ngh xut hin trong u.

3. R sot li h ng tun nhng ghi ch .

4. Ln k hoch h{nh ng cho tng tng.

Ngi ta ni rng, trong mt thi im n{o ca cuc i, mi ngi u s ny ra


c mt tng tr gi triu . Ti khng chc iu c ng h y khng, nhng ti bit
rng nhng tng xut sc thng xuyn xut hin. iu khng thng xuyn l tr
thnh mt ngi ghi chp li t m mi suy ngh ny sinh. Vic pht trin thi quen ny (kt
hp vi mt vi thi quen khc m chng ta s tho lun) s gip bn tr nn tt h n trong
vic h{nh ng tc th.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 4.To ra mt h thng gm 43 th mc

L do b loi b: Ti li qun lm n mt ri

Nhng nhim v lun b lng qun khi bn khng c mt h thng t chc hu hiu.
Mc d chng t ~ ni v tm quan trng c c ch nm bt tng, nhng ghi i
tng l mt chuyn, cn nh thc hin n li l chuyn khc. Mt gii ph|p n gin
ghi nh mi th l pht trin thi quen 43 th mc.

Ni ngn gn, 43 th mc r mt cch tip cn mang tnh h thng theo di


nhng tng. Bc u tin, bn sp xp mt ngn ko th{nh 2 th mc chnh cho tng
th|ng. S u , bn thm v{o 3 th mc th hin cho s ngy ti trong mt thng. Bn ~
c tng cng 43 th mc. 3 th mc c t theo th t, ngay pha sau thng hin ti,
v{ s u , th|ng cn li c t pha sau nhng ngy ny.

Trong qu| trnh |nh gi| hng tun hoc hng thng, bn s t nhng nhc nh
theo di mt s nhim v/d n vo mt ngy c th. S u , iu duy nht bn cn phi
{m { to thi quen kim tra 43 th mc mi ngy v thc hin vi tng nhim v.

p dng thi quen

Vic pht trin thoi quen kiem tr 43 th mc i hi mt mt vi ph tn, nhng n {


mt s u t c gi| tr gip bn khng bao gi qun thc hin nhng cng vic quan
trng. S u }y { c|ch bt u thi quen ny:

1. Dnh mt phn din tch trong nh{ x l giy t v nhim v.

2. Mua mt ngn ko d tr n gin vi 50 th mc c sn nhn tn.

3. t mi cng vic hoc tng vo gia.


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

4. |nh gi| nhng mc nh mt phn nh gi h ng tun.

5. Xp lch theo th|ng/ng{y t qua nhng d n hoc nhim v tim nng.

6. Lp li cho n khi lm ht ng giy t ny.

7. To ra li nhc nh hng ng{y ho{n th{nh th mc d{nh cho ng{y hm .

Thoi quen kiem tr 43 th mc cung cp mt c ch n gin gip bn khng bao gi


b l bt k tng no. Khi to ra mt li nhc nh theo di cng vic, tm tr bn s
khng b nhng tng ngu nhin chim cho|n. Th y v{o , bn s c ton tm ton
thc hin nhng nhim v v d n hin ti.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 5.To ra nhng danh sch d n

L do b loi b: Ti cn lm... trc

S tr ho~n thng p n khi mt d |n ch c x|c nh r rng. Chng ta rt d


gc li mt vic g khi cm thy cn phi lm mt vic kh|c trc roi mi bt u vic
. Thc ra, l do ny ch l mt c|ch ni rng bn ~ khng x|c nh r rng nhng
bc h{nh ng c th. Do , gii ph|p { x|c nh r mi nhim v cn c hon thnh
i vi tng d n.

Tht oi khi phi bt u mt d n mi. Chng t thng tr|nh h{nh ng bi mi th


dng nh qu| kh, qu| gi n n n. Khi bn phn tch mi cng vic thnh nhng bc hnh
ng d dng thc hin, bn s nhn ra hon thnh nhim v khng h kh.

Vi mt danh sch d n, bn s chia mt nhim v ln thnh nhng nhim v nh.


iu duy nht bn phi lo l thc hin bc tip theo ch khng phi bc th 10 trong
danh sch ca bn. Bn chng li s tr hon bng vic hon thnh mt cch h thng tng
mc trong d nh s|ch n{y. ng lo lng v kt qu ca d n, hy ch tp trung lm vic thi.

Hy to ra mt danh sch d n cho mi kha cnh cuc sng ca bn. Tc l, nu bn c


v s vic cn lm, bn s cn hng t danh sch. V d, bn c th lp ra mt danh sch cho
tng d |n di }y:

1. Bt u mt thi quen tp th dc mi.

2. Thuyt trnh ti n i {m vic theo qu.

3. Cun tiu thuyt m bn lun mun vit.

4. Cp nht nhng d liu v tnh hnh ti chnh ca bn.

5. Lp li mi nh.

Mi d |n nn c ghi vo mt t giy ring. Hy bt u bng vic x|c nh mc tiu


hay nhng g bn mun t c, s u , n ngc tr li, x|c nh nhng bc h{nh ng
i n mc tiu . H~y {m tht cn thn. Mc tiu ca bn l to ra mt danh sch
nhng bc lin tip nhau bng c|ch t mt cu hi n gin: H{nh ng tip theo { g

Mu cht ca thi quen ny l tp trung vo tng bc h{nh ng c th. Hy trnh tnh


trng m h nh: Hnh dung r c|ch... Th y v{o , h~y vit r chnh x|c bc m bn cn
phi lm trong danh sch ca mnh.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

V d:

Gi s bn nh bt u mt thi quen tp luyn th thao mi. Di }y { c|ch bn chia


n thnh nhng bc n gin:

1. Ghi ra tt c nhng bo mon khin bn thch th (nhng mn tt cho tim mch, rn th


lc, v thut hoc yoga).

2. Nghin cu v tng mn xem mn no s mang li cho bn li ch tt nht trong di


hn.

3. Chn mt ch ng trnh tp luyn thm vo vic m h ng ng y ca mnh.

4. Nguyn cu nhng la chn tp luyn kh|c (i n phng tp hay tp ti nh).

5. Ni chuyn vi chu nhiem cu 3 phong tp khc nhau v xem xt nhng ngh m


h r .

6. Chn ch ng trnh tp ph hp vi phong cch ca bn nht.

7. ng k hoc mu ch ng trnh tp luyn.

8. To ra thi quen tp luyn h ng ng y mi.

Thnh tht m noi, d nh s|ch n{y cng c th qu chung chung. Nu bn gp vn


trong vic hon tt nhng mc , bn c th chia chng thnh nhng bc h{nh ng nh
h n. Di }y { c|ch chi nh bc th nht (ghi ra tt c nhng dng tp luyn khin bn
yu thch):

1. Nghin cu li ch ca chy

2. Nghin cu li ch c i b

3. Nghin cu li ch ca yoga

4. Nghin cu li ch ca cross-fit2

5. Nghin cu li ch ca rn luyn th lc

6. Nghin cu li ch ca v thut.

Cui cng, iu quan trng l cp nht danh sch ny khi d n pht trin. Bn s c
nhng thng tin mi theo thi gian, v vy, iu quan trng l hy thm nhng mc mi vo
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

danh sch ny. Tip tc thc hin nhng nhim v trong d |n cho n khi n c hon
thnh.

p dng thi quen

Di }y { mt qu| trnh n gin pht trin thi quen ln danh sch d n:

1. Mua mt quyn s ghi ch.

2. Dnh mi trang cho tng d n.

3. Ngh v mt mc tiu hoc kt qu chnh ca d n.

4. Vit ra nhng bc h{nh ng cn c hon thnh.

5. Lm t nht mt mc trong danh sch ny mi ngy.

6. Cp nht d n ny khi bn ~ c nhng phn hi t h{nh ng ca mnh.

Bn c th ngh thi quen n{y s ch {m vng chn bn thm, nhng bn s phi ngc
nhin khi thy mnh thng xuyn tr hon v khng bit nn bt u t }u. C|ch tip cn
theo d n c hiu qu bi bn s phi lin tc h{nh ng. Bn s khng b sa vo ni s
tht bi. Th y v{o , bn h{nh ng hoc hc c nhng bi hc gi tr d cho bn ch
gp phi mt tht bi nh.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 6.To danh sch nhng bc cn lm trong mi th

L do b loi tr: Ti cn lm... trc

i khi, chng t d tr hon nhng cng vic m{ chng t ~ tng lm c trm n. iu


n{y thng xy ra khi chng ta thiu mt quy trnh r r{ng. khc phc iu ny, bn hy
to ra mt h thng trong mi cng vic m cn nhiu bc thc hin.

McDon ds { mt v d in hnh. H lm ra nhng chic bnh hamburger d t, v


cht ng nhng loi thc n kh|c ca h cng khng kh| khm g h n. Nhng
McDon ds vn tr thnh mt ch n nh nh, bi h tun theo mt h thng trong
mi hot ng ca h. H c quy trnh ch bin kho i t y chien, co quy tr nh m
h mburger v co quy tr nh gi o t n nh . H cn c c mt h thng dn v sinh na.

Ti McDon ds, khng c vic g phi gii thch h r nhng hng dn chi tit
(nhng rt d lm theo) cho tng nhn vin. Tt c nhng g nhn vin phi lm l thc
hin tun t danh sch nhng bc cn {m .

Ngay c nu bn khng g thc n ca h, bn cng c th hc rt nhiu iu t h.


Nu lm cng vic n{o mt c|ch thng xuyn, th bn nn lp cho n mt danh sch
nhng bc cn lm.

Vic h thng ha mt qu trnh rt n gin. Hy dnh ra mt vi ting trong ngy v


phn tch nhng g bn thng lm trong mt tun. Hy tm ra nhng cng vic cn tin
hnh trong nhiu bc. Mt khi bn ~ x|c nh c mi qu trnh c mnh, h~y
chng vo nhng h thng tng bc chi tit c th. iu n{y t ng t nh vic to ra mt
danh sch d |n (A H 5) trong , mi mc u l mt h{nh ng ring r.

Theo kin ca ti, bn hy p dng iu ny cho mi nh vc trong cuc sng ca bn


bao gm nhng ngh v c| nh}n nh t{i chnh, vic nh{, ng h{nh i du ch hoc
ln k hoch cho ba tic sp ti. Bng cch to ra mt h thng dng mt ln, bn s c
mt bn k hoch chi tit c th ti s dng bt k khi no bn cn lm nhim v .

V d:

Gi s bn c yu cu mi tun phi d{nh 5 pht ch o d n. Thay v lm qua


loa, bn nn to ra mt danh sch nhng bc cn c hon thnh:

1. Vch ra mt c|i nhn s b v nhng vn cn ch o.

2. Ni chuyn vi nhng thnh vin trong nhm v nhng kh khn v{ tr ngi hin ti
ca h.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

3. Thu thp nhng d liu, s liu v thng k c lin quan.

4. Sp xp thng tin mt cch logic.

5. Tho ra mt bi trnh by nhp.

6. Thu nhn phn hi t cc thnh vin trong nhm v hi xem h cn g.

7. Trc khi vit bn thuyt trnh cui cng, hy vit thm 2 hoc 3 bn nhp.

8. Luyn tp din thuyt mt cch nhun nhuyn cho n khi bn cm thy thoi mi
vi bi thuyt trnh .

9. Thuyt trnh.

B n thy c hiu qu khng? Hy lun to ra mt quy trnh cho mi th bn lm nh.

p dng thi quen

Khng kh to ra cc danh sch nhng bc cn lm cho mi quy trnh hng ngy.


Thc ra, bn c th lp ra n bng cch pht trin mt thi quen t ng t nh vic x|c nh
mt d n:

1. Mua mt quyn s ghi ch.

2. Dnh mi trang cho tng quy trnh.

3. Vit ra nhng bc cn hon thnh.

4. Lm theo tng bc trong danh sch ny mi khi bn lm cng vic .

5. Tm cch cp nht v ci thin quy trnh ny.

Vi nhiu ngi, vic to ra mt danh sch nhng bc cn lm c v nh ch lm cng


vic nng thm. Thay v khc phc vn , c khi n cn khin bn tr ho~n h n. Tuy nhin
vi ti, n thc s l mt cng vic quan trng v cn thit. Khi ~ c c mt danh sch
nhng bc cn lm ri th mi nhim v u tr nn qu| n gin. Bn khng cn phi
o|n xem cn lm g na m ch cn lm theo tng bc trong danh sch thi.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 7.Ghp nhng cng vic c thc hin h ng ng c tnh cht


tng t

L do b loi b: Ti li qun lm n ri

Chng t , i cng u c nhng vic nh nht ch cn v{i pht hon thnh, nhng
chng thng h y ~ng qun khi ng u tt mt ti. Chung tr i ng c vi mt d n hay
mt qu trnh; chng l nhng h{nh ng n nhng rt quan trng v cn c hon
th{nh u n. Chng t thng rt d qun nhng nhim v nh nht ny, tr khi chng
ta to dng c mt thi quen thc hin chung h ng ng y. Mt gii ph|p n gin {
hy ghp nhng vic nh nht ny li vi nhau.

Ghp cng t ng t nh vic to ra danh mc nhng bc cn {m nh chng t va


tho lun. im khc nhau l bn s dng nhng m hiu h{nh ng v thi gian hoc
khng gian lm li nhc nh hon thnh chng.

V d, ti ghp hng lot nhng cng vic quan trng thng xuyn thc hin vo bui
sng li v i nh u. Tren thc t, n hot ng nh mt quy trnh nhiu bc trong , ti s
co mot chuoi h nh ng, t vic thc dy cho n khi ngi vo bn lm vic, trc my vi
tnh, sn sng bt u thi quen vit lch ca mnh:

1. Thc dy vo khong 6h30 7h30 sng

2. V sinh c nhn

3. Quay tr li phng ng v dn ging

4. Thay qun o.

5. Vo bp, ung mt cc nc chanh lnh

6. Chun b ba sng v vitamin

7. Vo phng lm vic bt my tnh

8. Trong khi ch my tnh khi ng, r sot li mc tiu c mnh v{ n s|ng

9. Ung vitamin

10. Cp nht vic theo di thi quen t m qu


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

11. Bt u ngy mi bng vic vit lch trong mt hoc hai ting

Cng nhn vic p nhng viec h ng ng y n y th nh mt d nh s|ch th cng h i k quc,


nhng ti nhn thy nhng vic nh s c ghi nh rt d dng khi ghp chng li vi
nhau thnh mt quy trnh. H n na, vic lm ny to ra mt lot thng li nho nh, v vy,
n thi im ti bt u vit th ti ~ cm thy tr{n y nng ng ri v sn sng vit
ra nhng cu chuyn tinh t.

Mt ng dng khc ca thi quen ny l to ra mt chin c kho thi gian ging nh


th thut omodoro. Chng t u c nhng vic n n| nh u, nhng i hi nhng kiu
h{nh ng khc nhau. Chng ta khng nht thit phi dnh ton b thi gian cho chng.
Mt gii ph|p n gin h n { ghp chng i vi nhau thnh mt quy trnh nhiu bc. V
d, ng{y n{o ti cng {m theo quy trnh gi o tip s u:

1. Xem qua mi ti khon e-mail v gii quyt tng tin nhn mt.

2. Xp lch cho cc cng vic v cuc gp pht sinh t e-mail.

3. Tr li kin trn hai trang blog ca ti.

4. Vo mng x hi (Google+, Twitter v Facebook); tr li mi tin nhn trc tip, to ra


nhng mu ni dung th v v{ t ng t|c vi nhng ngi khc.

5. Kim tra ti khon E nce tr li nhng d n hin ti ng thu ngo{i.

h ng thc ghp nhng hot ng nh c mt s hiu ng tch cc. u tin, bn s


ho{n th{nh c nhng cng vic nh cn c thc hin h ng ng y. Tip , bn s khng
b lng ph thi gian nh qun l thi gian mt cch cht ch. Cui cng, bn s c nhiu
thi gian rnh ri h n dnh cho nhng d n gip bn t c 80% thnh qu.

p dng thi quen

Mt ln na, cch tt nht p dng thi quen n{y { un ngh n vic dng quy
trnh i vi nhng vic m h ng ng y, nh nht, nhng qu n trng. Di }y { c|ch
{m c iu :

. X|c nh nhng cng vic nh t ng ng v h{nh ng v kt qu.

2. Nhm chng li mt cch logic.

3. To ra mt quy trnh chi tit tng bc v thm n vo s tay ghi nh.

4. Mi ngy hy dnh thi gi n thc hin thi quen ny.


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

X l cng vic theo tng nhm l mt cch tuyt vi hon thnh nhanh m khng b
chch hng. Nh to ra quy trnh, s tr hon s khng cn na. Bn s khng phi suy
ngh xem tip theo cn lm g m ch cn n gin lm theo nhng g ~ c vit trong
danh sch m thi.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 8.Thc hin tng quy trnh v tng d n mt

L do b loi tr: Ti b qu ti

Khi qu ti, chng t thng s lm nhiu cng vic cng mt c kp tin . Tuy
nhin, vic nhim ny li c hi nhiu h n { c i. Thng khi bn phi phn tn s tp
trung, bn s ch n lc na vi v thu v c kt qu na vi. Thay v c gng nhi nht
mi hot ng vo mt khong thi gi n n{o , bn c th pht trin thi quen x l tng
cng vic mt.

Thi quen n{y i hi bn phi tp trung vo vic khp kn ci vng d n/quy trnh
cng sm cng tt. Tc h ng ng y, bn hy thc hin ngay tc khc mi cng vic xen
vo hnh trnh ca bn.

V d, rt nhiu ngi c thi quen c e-m i trn in thoi. Song, nu bn lm theo


nguyn tc gii quyt tng cng vic mt, bn s loi b ng dng e-m i trn in thoi
ca mnh v ch c nhng tin nhn khi bn ~ sn sng thc hin chng.

Vic x l tng cng vic cng { mt chin c hiu qu dnh cho nhng d n di
hn. N { ph ng ph|p ph bin ca nhng ngi phi bt u nhiu cng vic cng mt
lc. Chin c thng minh h n { tp trung hon thnh mt d |n trc khi bt u mt
d n khc. Thi quen ny khng ch gip bn ho{n th{nh c nhiu cng vic h n, m{
cn {m tng thm ng lc lm vic ca bn.

Gi s bn l mt chuyn gi ho , nhn thu nhp th ng t mi d |n c hon


thnh. Hin ti, bn c 5 tun hon thnh 5 d n. Hy chn ph ng |n m{ bn thy hiu
qu h n:

h ng |n A: Thc hin mi d n mt cht v hon thnh c 5 d n vo tun th


nm.

h ng |n B: Ho{n th{nh mi tun mt d n.

Nu chn ph ng |n B, bn ung.

V{ }y { do...

Trong tun 1, bn hon thnh d n 1. Tun 2, bn hon thnh d n 2 v nhn c


tin t d n 1. Tun 3, bn hon thnh d n 3 v nhn c tin t d n 1 v 2. V c
th cho n ht tun 4 v 5.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

phn mi ngi khng c thu nhp th ng. Nhng bn vn c th thu c nhng


li ch ca vic x l tng cng vic mt trong cuc sng ca mnh. Khi bn c thi quen
hon thnh tng cng vic mt, bn s khp kn c nhiu h n nhng chic vng ng ht
ly nng ng tinh thn ca bn v to r ng lc bn lm vic xut sc h n.

p dng thi quen

Thi quen tp trung x l tng vic mt s cn c thi gi n pht trin. Thc lng m
ni, ti vn thi thong ~ng tr v{ i quay li thi quen lm mt ng vic cng lc. Tuy
nhin, ti un t c kt qu tt h n khi ti ho~n hoc loi b nhng vic kh|c ch
tp trung vo mt vic duy nht.

Cch tt nht thc hin c thi quen thc hin tng vic mt { {m theo
hng dn sau:

1. Bt u mt cng vic m phi m h ng ng y ch khi bn cam kt hon thnh n.

2. u tin nhng d n da trn tnh cp bch v li ch v lu di.

3. Hy thc hin d |n A cho n khi n ho{n to{n c hon thnh.

4. Tip tc lm vy vi d n B, C, D v E.

5. Trnh sa vo vic nhim bng c|ch |nh gi| v{ ph}n tch c|c u tin d n hin ti
ca bn h ng tu n.

Bn s nhn ra rng thi quen ny c mt t|c ng diu k ti hiu sut ca bn. H n


th na, bn s tr|nh c vic tr hon bi bn to nn c ng lc cho cng vic v
cm thy ho hng khi thi hn ho{n th{nh ng ti gn.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 9.Ln k hoch nh gi tun

L do b loi tr: Ti li qun lm n mt ri

Chng t thng xuyn tr hon khng phi do i bing, m ch n gin bi chng


ta qun. D cho bn gii nm bt tng n my i na th bn cng khng th h{nh ng
nu bn khng theo di chng. H n na, bn s thng xuyn phi gng n hon thnh
mt cng vic n{o nu bn khng r k hoch v thi hn hon thnh n. Tt c
nhng iu ny c th c gii quyt bng vic pht trin thi quen |nh gi| tun.

|nh gi| tun l mt khi nim ti hc c trong cun Getting Things Done ca David
A en. }y { mt khi nim c bit hu ch ngn chn s tr hon. N rt n gin. Mi
tun mt ln (theo kin ca ti th nn l vo Ch nht), hy xem xt v ln lch cho nhng
d n/cng vic trong 7 ngy tip theo m bn mun ho{n th{nh. Thm v{o , h~y x l
mi ghi ch t c ch nm bt tng ca bn cng nh mi cng vic giy t mi.

Bn c th hon thnh tt c nhng iu ny ch bng 3 bc n gin sau:

Bc 1: t ra 3 cu hi

Khi bt u vic nh gi h ng tun, hy hi 3 cu hi sau, chng s gip bn nh hnh


trng tm nhng g mnh s lm trong 7 ngy tip theo.

Cu hi 1: Mnh c vic ring no khng?

Bn c hot ng gi nh n{o ~ c ln k hoch t trc khng? Bn c nh i


ngh khng? Bn c cuc hn, bui gp h y c in thoi c| nh}n n{o khng C iu g th
v m bn mun lm khng?

i vi ti, tht kh hon thnh d n khi ti c v vn vic ring. V vy, tt nht l


hy ln k hoch phng nhng iu c nguy c s {m gi|n on cng vic, h n {
chng t ngt xut hin v ph hng tun ti ca bn. Thnh tht m ni, gim ng kt
qu cn tt h n { c tr thnh siu nhn v hot ng qun qut 16 ting mi ngy.

Cu hi 2: }u { nhng d n m ti cn u tin

i khi, mt d n s c u tin h n nhng d |n kh|c. }y { c bn c th tr hon


nhng iu khc li. Ti c mt nim tin mnh lit rng ch nn tp trung vo tng cng
vic mt. Bn c th s dng nhng |nh gi| tun tp trung c gng ca bn vo vic
hon thnh mt d |n c t|c ng to ln nht n s nghip hoc i sng c nhn ca bn.

Cu hi 3: Ti c bao nhiu thi gian?


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

}y { mt cu hi v cng quan trng. Nu bn bit thi gian l hu hn, bn s cn


ngng bt u nhng d n mi.

Trong phn sau, chng ta s ni v vic pht trin thi quen khi thi gi n. Cn hin
ti, ch cn bit rng vic theo di s ng gi thc t m bn dnh ra cho vic cng cng
nh vic t { rt quan trng. Mt khi bn ~ bit c trung bnh bn b ra bao nhiu thi
gi n i vi nhiu cng vic khc nhau, bn c th s dng cu hi th 3 n{y quyt nh
}u { d n bn c th phn b tt nht thi gi n v{ nng ng ca bn thn.

Bc 2: Ln lch trnh cho nhng nhim v d n

Sau khi tr li ba cu hi trn, hy vch ra nhng cng vic bn s lm trong 7 ngy ti.
C|ch n gin nht l nhn vo danh sch d n ca bn (APH5) v ln lch trnh sao cho
bn c th thc hin c nhng hot ng quan trng nht.

Hy xem xt chi tit tng d |n. H~y x|c nh nhng mc trong d nh s|ch m{ c t|c
ng to ln nht ti cng vic cng nh i sng c nhn ca bn. S u , h~y n ch trnh
sao cho bn c th thc hin nhng vic ny trong 7 ngy tip theo.

Bc 3: X l cc tng c nm bt

Bn ~ c mt cun s hoc ng dng ghi li nhng tng xut sc. Vy bng cch
no bn c th theo st chng? Gii ph|p n gin nht l gii quyt tng tng mt. Hy
lm chng ngay tc khc hoc xp lch khi no bn c th thc hin chng. C qu trnh ny
c th c gi gn thnh mt |nh gi| tun.

Bn ch cn n gin l m quyn s hoc ng dng nm bt tng r v{ t qua


tng ghi ch mt. V c bn, bn s quyt nh mt trong h i iu sau:

1. Nhng tng c th thc hin ngay

Ti thc s rt yu thch quy tc h i pht ca David Allen. N pht biu rng nu mt


tng c th hon thnh trong hai pht, th bn nn lm n ngay lp tc. ng tr hon n
v{ cng ng xp lch cho n. Hy lm n ngay!

T gi, nu c mt tng bn mun thc hin ngay tc th, hy vit ra mt k hoch


chi tit tng bc v cch bn s lm n. (Bn cn nh tho lun ca chng ta v Hiu ng
Zeigarnick v ti sao vic khng c k hoch li cn tr nhng d n hin ti khng?) Hy
vit ra mt lot nhng h{nh ng m bn s lm vi tng n{y v{ nhng iu v{o
tun ca bn.

2. Nhng tng khng th thc hin ngay


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

i khi bn c mt tng xut sc nhng ch phi l lc thch hp thc hin


n. Mc d vy, bn vn mun theo s|t n. chnh { c bn s dng thi quen 43 th
mc. H~y chn mt ng{y thc hin tng v{ s u h~y t mt li nhc nh vo bn
trong th mc t ng ng. Vi c|ch , bn s khng bao gi b l mt tng quan trng
no.

p dng thi quen

R rng, bn s khng cn s dng thi quen ny hng ngy. Mc d vy, vic thc hin
n theo tun s gip bn x|c nh c nhng cng vic quan trng, v cui cng cho php
bn vt qu c s tr hon. Bn c th thc hin thi quen ny bng cch lm theo
nhng iu sau:

1. Mi tun, hy dnh mt khong thi gian nht nh cho vic |nh gi|.

2. Bt u bng c|ch t 3 cu hi x|c nh nhng d |n cng nh nhng cng vic


c nhn quan trng.

3. Phn chia thi gian cho tng mc v ln k hoch cho tun ca bn.

4. X l nhng ghi ch, thc hin nhng nhim v ch mt h i pht hon thnh v to
nhc nh nhm theo st nhng tng ch th thc hin ngay.

5. H~y un {m |nh gi| tun, ngay c nu sp ti, bn khng c cng vic no quan
trng.

Tm li, |nh gi| tun rt quan trng i vi vic chng li s tr hon. Khi bn ln k
hoch cho 7 ngy, bn s to ra mt cm gic cp b|ch, thc y bn tp trung vo nhng
iu quan trng. Hy pht trin thi quen xc nh nhng d n quan trng sp ti v
gt b mi s phn tn ra khi tm tr bn.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 10.Lm nh gi thng

L do b loi b: Ti b qu ti

Chng ta va ni v vic {m |nh gi| tun, nhng vic |nh gi| th|ng cng qu n trng
khng km. Tuy vic |nh gi| th|ng ch chim ca bn vi gi, nhng n i l mt gii php
gip bn khng b qu ti.

mt kha cnh n{o , bn |nh gi| th|ng ging nh mt bo co kinh doanh dnh
cho c ng. N x|c nh iu g ng hiu qu, iu g khng v cch thc ci thin
chng. Bng vic {m |nh gi| mt thng mt ln, bn s sa ch c nhng cng vic
khng mang li kt qu.

Di }y { mt s vic bn cn {m khi |nh gi| theo th|ng:

1: nh gi nhng mc tiu S.M.A.R.T.

D cho bn cn |nh gi| mc tiu theo ngy, th bn vn nn dnh ra 30 pht mi thng


r nhng iu chnh quan trng. i khi, bn s nhn ra rng c mt mc tiu di
hn ~ tr nn km quan trng h n v{ c kh|c bn s li c mt mc tiu mi hon
th{nh. Khi |nh gi| th|ng, bn s r sot li tng mc tiu xem xem chng c cn phi
th y i, loi b hay cn tng cng khng.

2: Xc nh nhng d n mi tim nng

Khi to ra mt s nhng vic cn theo di trong t ng i, th c n{o bn cng s c mt


danh sch di nhng tng cn c |nh gi| in tc. Khi |nh gi| th|ng, h~y r{ so|t
tng mc xem chng c |ng c thm vo danh sch d n ca bn khng?

3: To ra nhng danh sch d n

Ging nh |nh gi| tun, bn nn to ra mt danh sch chi tit tng bc i vi mi


tng bn mun thc hin. Hy bt u vi kt qu v{ s u n ngc tr li xem cn
hon thnh nhng vic g. Hy vit mi th ra giy v{ s u thm nhng nhim v v{o
cun s ghi nh bn ~ dng trong A H 5.

4: t nhng cu hi 80/20

Chng ta ~ ni v vic phn tch nhim v thng qua quy tc 80/20, v ti khuyn bn
nn lm n t nht mt thng mt ln trong k |nh gi|. C|ch tt nht l hi nhng cu hi
m{ Tim Ferriss ~ r trong cun Tun lm vic 4 gi ca ng.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

* }u { 20 ngun gc gy nn 80% vn v s bt hnh ca ti?

* }u { 20 ngun gc to nn 80% hnh phc v thnh cng ca ti?

* }u { 3 hot ng h{ng u em i cho ti cm gic ti lm vic rt nng sut?

* }u { 20 s ngi to nn 80% nim vui ca ti v thc y ti tin bc, v{ }u {


20% s ngi gy ra 80% s tht vng, gin d cng nhng suy o|n khng chc chn ca
ti?

Hy hi nhng cu hi mt thng mt ln v bn s kh|m ph| r iu g ng ngn


cn bn hon thnh cng vic. Thnh thong, l nhng ngi khin bn cn kit nng
ng. i khi, i l nhng thi quen khin bn lm vo tnh trng thiu nng sut. V
cng c c, bn pht hin ra rng nhng d n bn coi l quan trng thc cht li ng hn
ch kh nng t n kt qu ca bn.

p dng thi quen

Vic |nh gi| th|ng khng h kh. Tt c nhng g bn cn l mt vi ting ng h v


s sn sng trung thc v nhng g thc s ng din ra trong cuc i bn. S u }y { mt
quy trnh n gin thc hin thi quen ny:

1. Dnh mt ng thi gian khng b gi|n on cho vic |nh gi| n{y ( phn mi
ngi thng {m |nh gi| v{o ng{y cui tun).

2. R sot v x l tng trang giy, ging nh vic bn lm vi |nh gi| tun.

3. |nh gi| i nhng mc tiu S.M.A.R.T., thm, bt hoc th y i nhng kt qu mong


mun ca bn.

4. X|c nh nhng d n mi m bn mun theo ui trong vi thng ti.

5. To ra mt danh sch chi tit cho tng d n.

6. t nhng cu hi 80/20 v nhng g bn ng {m, oi b nhng cng vic khng


tc ng nhiu ti cuc sng ca bn.

Vic |nh gi| th|ng gip bn c mt ci nhn trung thc vo nhng g mnh ng {m.
Bn s khng ch x|c nh c nhng hot ng th , m{ cn c c hi lm nhng cng
vic m c th b n u ~ b b qua. Hy pht trin thi quen |nh gi| n{y mt thng mt
ln v bn s tr nn tp trung h n vi nhng nhim v thc s c ngh vi bn.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 11.Ni khng vi nhng hot ng c mc u tin thp

L do b loi b: Ti khng thch lm vic ny cht no c

Ti lun cm thy kinh ngc v vic c qu nhiu ngi m ti ni chuyn cng phi lm
nhng vic m h ght. Mc d i cng u phi lm nhng iu khng my hng th,
nhng ngi t thng d b sa vo by chp thun chng ch khng lm pht lng
nhng ngi khc.

Mc d chng t ~ tng ni rt nhiu v vic khng c nhng do ngn cn bn


h{nh ng, nhng i khi, cng c mt im hp ng sau l do bn r . Nu bn
thc s khng mun {m iu g , th c th ~ n lc bung tay.

p dng thi quen

Phn kh khn nht trong vic hc c|ch ni khng { x l phn ng ca nhng ngi
khc khi bn ni vi h rng u tin ca h khng phi l ca bn. Di }y { 4 bc n
gin {m iu ny.

u tin, bn phi x|c nh nhng cng vic c tnh cht bt buc. { nhng hnh
ng m mt ngi trng th{nh bnh thng phi lm. Nu bn ni khng vi mi yu
cu, bn s khng tin x c trong cuc i. Chng t u c nhng vic cn phi thc
hin, v vy bn c th s phi chp nhn rng c nhng th bn cn phi lm, d cho bn
ght chng n }u.

Ti ch c mt li khuyn duy nht l hy lin h mi nhim v n mt mc tiu quan


trng di hn. V d, nu bn khng thch r b|t, h~y ngh rng {m iu ny s khin cuc
hn nhn ca bn m p.

Tip theo, bn cn phn tch mt cch cn trng tng yu cu so vi c|c u tin v{ cng
vic hin ti ca bn. Trong |nh gi| tun, h~y x|c nh nhng mc quan trng cn c
hon thnh. Khi bn c yu cu lm mt vic g , h~y so s|nh n vi nhng kt qu
mong mun ca bn. Nu chng khng trng khp, h~y dng cm t chi yu cu .

Bc th ba, bn nn thng thn vi mi ngi v nhng yu cu ca h. Nu bn bit


rng mnh s khng bao gi thc hin chng, th hy ni vi h ngay lp tc. S trung thc
un { i sch tt nht trong trng hp ny. Hy ni vi h rng bn c mt vi cng
vic u tin cn tp trung c o v bn khng th b ph}n t}m. Thng thng, mi ngi
s hiu, cn nu ai khng hiu th h khng nn c mt trong cuc i bn.

Cui cng, hy c gng kt thc cuc ni chuyn theo hng tch cc. Nu bn khng
th gip h, hy gi cho h v mt ngi khc c th gip c h. Nu bn bit c
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

mt ngun hu ch, hy gi cho h. V nu bn ngh bn c th thc hin c yu cu


trong t ng i, h~y ni vi ngi nh bn gip rng bn s tr li vo mt ngy c th.

T chi khng c ngh bn { ngi ch k. N khin bn th{nh ngi hiu c }u {


iu quan trng. Nh c mc tiu r rng, bn khng cho php nhng yu cu c ngi
khc khin bn sao nhng vic hon thnh nhng nhim v quan trng ca mnh.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 12.Theo di qu trnh v nhng thnh cng ca bn

L do b loi b: N cng chng quan trng lm

Chng t thng tr hon do thiu ng lc. Tht kh ho hng khi bn dng nh


chng bit mnh ng i }u. Mt gii ph|p n gin l theo di t m tin ca mi quy
trnh m bn ng c ci thin.

Peter Drucker c mt cu ni ni ting: Th g o ng c th s qun c.

ci thin moi iu trong cuc sng, bn cn pht trin thi quen theo di mc
tiu/cng vic h ng ng y. S u o, bt k khi no bn cm thy thiu ng lc, bn c th
nhn li nhng thnh qu m bn ~ t c xem mnh ~ tin x c ti mc no.

Vic theo di c hai li ch:

u tin, bn s c c ng lc tip tc thc hin cng vic. Thng thng, mt


quy trnh n gin gip x l cng mt cng vic mi ng{y ~ cung cp do bn tip
tc. Chng t u mun t c nhng thnh qu nh. Bng cch theo di mt h{nh ng,
bn s to r c mt thi quen n np, t khin bn khng mun dng li v lm vy
s ph v dy chuyn.

Th hai, bn s hc c t nhng kinh nghim c. Khi nhiu tun, nhiu thng tri
qua, bn s rt d qun mnh ~ tin c bao xa. Bng cch theo di nhng thnh qu bn
t c trn con ng i, bn s c th nhn li v hc hi c t nhng thnh tu bn
~ ho{n th{nh trong qu| kh.

V d, gi s bn ng mun ci thin ng vit trung b nh h ng ng y ca mnh. Bng


vic t m theo di nhng iu kin xung quanh thi quen ny, bn s nhn ra nhng c
im chung ca nhng ngy m bn vit nng sut nht. Cui cng, bn s x|c nh c
mi trng hon ho gip bn vit c nhiu.

Nn thc hin thi quen theo di trong mi kha cnh ca cuc sng. Hy s dng n
cho nhng vic sau:

* c ng kho ng thi gian bn d{nh r lm cc cng vic thc s.

* Nhng bn dung n p v o c the v tng ng calo ca chng.

* Thi gian/ khong c|ch/ iu kin ca ch ng trnh rn uyn th cht ca bn.

* T l phn trm chi nh ca cc cng vic m bn lm ti n i {m vic.


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

* Lng thi gian bn dnh cho c nhn

* Cc ch tiu t{i chnh nh n, u t v{ tit kim

Tht ra, bt c iu g bn lm trong cuc sng u nn c theo di vi mt mc


n{o . Ch c ghi chp mt cch cn thn th bn mi c th rt ra cc bi hc t mi kinh
nghim v{ c c ng lc tip tc mt thoi quen n o o h ng ng y.

p dng thi quen

Pht trin thi quen theo di l mt qu trnh lin tc. S khng c chuyn t nhin mt
ng{y n{o , bn thc gic v mong mun lm mt cng vic g mt c|ch u n. Thay
v{o , bn s phi bin n thnh mt thoi quen h ng ng y. S u y mt quy trnh n
gin bt u:

1. Hy xem xt tng mc tiu S.M.A.R.T. di hn m bn ~ thit lp.

2. X|c nh c|ch ng ha mi mc tiu th{nh mt h{nh ng c th hng ngy


(v d, nu bn mun xut bn mt cun sch vo ngy mng 1 thng 11, th mi ngy bn
s phi vit mt ng nht nh n{o ).

3. Hy cam kt bn s lm vic mi ngy.

4. Gim st vic thc hin thi quen ny. Cng c yu thch ca ti l ng dng Lift.do,
nhng bn c th tm thy rt nhiu ng dng chuyn v thi quen khc m bn yu thch
cho in thoi ca mnh.

5. Hy cp nht mi s theo di ca bn t nht mt ln mt ng{y. Ti thng lm n


vo cui ng{y, trc khi i ng, hoc sau khi thc dy mi sng. Vic n{y thng ch mt
ca bn 5 pht hon thnh.

6. H~y t mt nhc nh |nh gi| h{ng tun v{ h{ng th|ng r sot li nhng thc
o m{ bn s dng t c nhng mc tiu S.M.A.R.T.

Vic theo di c v nh kh| phin toi. Chc chn n i hi bn u t cht t thi gian.
Mc d vy, bn s nhn ra rng n l mt thi quen to ng lc, gip bn theo st mc
tiu v hc hi t nhng kinh nghim hng ngy ca mnh.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH13.Bt u ngy mi ca bn vi nhng cng vic quan trng


nht (MITs)

L do b loi b: Gi ti khng c thi gian

Ai cng c th ni rng h ho{n to{n ng vi nguyn 80/20, nhng s khng c


nhiu ngi c th tp trung vo nhng cng vic quan trng mi ngy khi c mt thi gian
biu kn c nhng hot ng mu thun. Vy }u { gii ph|p ng tm kim thi gian
cho nhng cng vic n{y. Th y v{o , h~y bt u ngy mi bng c|ch {m chng u tin
vo bui sng.

Mt v{i nm trc, Leo B b ut ~ ni v mt khi nim c tn { Nhng cng vic


quan trng nht (MITs Most Import nt T sks). tng }y { x|c nh nhng cng
vic c t|c ng to ln nht i vi i sng/s nghip ca bn v{ {m n trc tin khi
mt ngy mi bt u.

Thi quen chng li s tr hon }y { x|c nh ba cng vic chc chn phi c hon
thnh trong ngy. Hai cng vic nn lin quan ti mt d n hin ti v mt cng vic nn
lin quan ti mt mc tiu di hn. H n na, mt trong ba cng vic quan trng nht nn l
mt thi quen bn thc hin hng ngy.

V d:

Nm ngo|i, ti x|c nh rng hot ng 80% ch cht ca ti l vit lch. Khng cn bit
d |n mnh ng thc hin l g, ti lun phi thc hin hot ng ny trong mi ngy lm
vic. iu n{y c ngh { ti phi pht trin thi quen bt u mt ngy mi bng vic dnh
mt hoc hai ting vit. S u , ti mi dnh phn cn li ca bui s|ng lm hai MITs
cn li c ng{y . Bng vic tp trung vo nhng hot ng quan trng ngay lp tc, ti
to ra mt trng th|i tr{n y nng ng, gip ti c th thc hin mi vic vo bui chiu.

p dng thi quen

Vic pht trin thi quen lm nhng vic quan trng nht d n |ng kinh ngc. N c
th c hon thnh bi vic thc hin 5 bc sau:

1. Kt thc mi ngy bng c|ch x|c nh ba nhim v quan trng cho ngy tip theo

2. u tin d nh s|ch n{y, t nhng nhim v ti quan trng n u

3. Thc dy v ngay lp tc bt tay vo thc hin nhim v th nht cho n khi n


hon thnh
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

4. Tip tc hon thnh nhim v th h i v{ s u { nhim v th ba

5. Dnh thi gian cn li trong ngy tp trung vo nhng vic t quan trng h n h n,
nhng cng vn quan trng

Ti cc k khuyn khch bn pht trin thi quen lm nhng cng vic quan trng nht
vo bui sng. Bt u mi ngy vi vic tp trung vo nhng nhim v quan trng nht l
liu thuc ti u trit h s tr ho~n. Th y v tm thi gi n lm nhng vic quan trng,
bn hon thnh chng ngay lp tc trc khi chuyn sang nhng hot ng khc m khng
c my t|c ng n cuc sng ca bn.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 14.Chn u tin b ng phng php ABCDE

L do b loi b: Ti b qu ti

Mc d ti rt thch h thng MITs, nhng ti bit mt v{i ngi s thy n qu g b.


Thng thng, chng ta bt u mt ngy mi vi hng t vic phi lm trong khi n li
gii hn chng ta ch tp trung vo 3 hot ng ct li. Nu }y { trng hp ca bn, th
bn nn chn u tin bng ph ng ph|p ABCDE.

Vi quy tc 80/20, chng t ~ ni v tm quan trng ca vic x|c nh nhng nhim v


ng v i tr chnh yu trong cuc sng c| nh}n cng nh cng vic ca bn. V vi h thng
MITs, chung t tho lun v vic tp trung hon thnh 3 nhim v mi ng{y. h ng
php ABCDE li l mt ph ng thc khc bit bi bn s to ra mt h thng xp hng cc
nhim v v t thc hin chng mt cch h thng. N khc nhng k thut khc bi c
th bn s c rt nhiu nhim v cn c hon thnh:

Nhng nhim v A l nhng nhim v bt buc phi hon thnh hng ngy. Chng ging
nh nhng MITs bi nu bn khng hon thnh chng, bn s phi nhn nhng hu qu v
cng nghim trng.

Nhng nhim v B l nhng nhim v quan trng, nhng khng n mc bt buc phi
hon thnh trong ngy. Chng ch nn c hon thnh sau khi bn ~ ho{n tt nhng
nhim v A

Nhng nhim v C l nhng nhim v nu {m c th rt tt nhng khng c mt hu


qu c th no hay mt gii hn thi gian no.

Nhng nim v D l nhng nhim v nn c y quyn cho ngi khc lm. D chng
quan trng nhng khng yu cu bn phi trc tip x l.

Nhng nhim v E l nhng nhim v cn c loi b. }y { c quy tc 80/20 pht


huy hiu qu. Nu bn nhn thy mt nhim v v ngh trong qu| trnh |nh gi| tun hoc
thng, th bn nn loi b n.

Cm gic qu ti khin chng t thng tr hon. Bng vic t u tin cho nhng danh
sch ca mnh, bn s kh|m ph| r c }u { nhng iu quan trng m bn cn thc
hin hng ngy. Nu bn vn tip tc tr hon lm mt cng vic n{o , th chng chnh {
nhng nhim v bn cn loi b.

Cui cng, bn ng qun tm quan trng ca thi quen hng ngy. Mc d mt vi


nhim v c th khng khn cp cho m, nhng chng vn ng v i tr quan trng trong
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

thnh cng di hn ca bn. Hy chc chn nhim v n{y c b sung vo danh sch
nhng vic bn cn lm hng ngy.

V d, thi quen vit h ng ng y c ti khng c xp vo hng vic khn cp. Tuy


nhin, ti un t n vo nhim v loi A bi thi quen ny s t nn tng cho mi th m
ti t c trong cng vic trc tuyn ca mnh. Ti khng da vo vic tm thi gi n
vit. Th y v{o , ti u tin n mi ng{y, ni c|ch kh|c, ti ng to ra thi gian.

p dng thi quen

h ng ph|p ABCDE ph|t huy hiu qu nht khi c thc hin h ng ng y. S u y


c|ch n gin nht hnh thnh nn thi quen ny:

1. Dnh ra 5 pht mi ti cho thi quen chn u tin n{y. (Bn c th thc hin ngay sau
khi cp nht vic theo di thi quen ca mnh.)

2. Xem xt nhng d n ca bn v{ x|c nh nhim v no cn c hon thnh trong


ngy ti.

3. Vit tng nhim v ln mt mu giy v{ t mt ch ci bn cnh mi nhim v.

4. Sp xp li nhng nhim v v{o mt mu giy mi, t chng theo th t bng


ch ci.

5. Bt u mt ngy mi vi nhng nhim v A. Ch chuyn sang nhim v c u tin


thp h n khi bn ~ ho{n th{nh nhng mc quan trng nht.

6. Kim tra nhng h{nh ng trong k |nh gi| th|ng m bo bn ng khng


lm nhng nhim v c th y quyn hoc cn c loi b.

Mi ngi chng t u c nhng u tin kh|c nh u. B quyt }y { ph|t trin mt h


thng x|c nh }u { nhng u tin qu n trng nht bn cn lm hng ngy. Vi ph ng
php ABCDE, bn s khi u mi ngy vi mt danh sch r rng v nhng iu cn c
hon thnh v th t m{ chng nn c thc hin.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 15.To ra mt cm gic v s cp thit

L do b loi b: Gi ti khng c thi gian

Theo nh lut Parkinson, thi gi n hon thnh mt nhim v c mi t ng qu n


trc tip ti ng thi gian m bn t cho n. Nu bn c 3 tun hon thnh mt cng
vic n{o , th nhiu kh nng bn s hon thnh n vo cui ngy th 20. Kt qu cui
cng l chng ta s thng bao bin vic chng ta khng th lm mt iu g { do khng
thi gian. Song, nu bn to r c mt cm gic v s cp thit vi mi nhim v, bn
s ho{n th{nh nh nh chng h n v{ {m c thm nhiu vic h n vi cng mt ng thi
gian.

Mt thi quen tuyt vi chng li s tr hon l coi cc nhim v s n hn vo ngy


mai. D bn c mt tun i n th cng khng qu n trng, hy thc hin thi quen lm mi
th nhanh nht c th. Ni cch khc, hy to ra cm gic cp thit cho mi nhim v m
bn phi lm.

C h i c|ch thc hin iu ny:

u tin, hy t t thi hn

Hy nh, bn t cho mt nhim v bao nhiu thi gian, th n s chim ht tng y thi
gi n hon thnh. Vy ti sao bn khng th thch bn thn bng c|ch {m nh nh h n
Nu mt cng vic n{o thng mt mt tun hon thnh, hy th thc hin n ch
trong 5 ngy. Hy bin n thnh mt tr ch i bng cch khng ngng y cao tc v ph
v cc k lc do chnh mnh lp ra.

Hy tun theo quy tc ny ngay c khi nhng ngi kh|c t thi hn cho bn. Gi s
cp trn mun bn hon thnh d n vo ngy 1 thng 10. Hy c gng hon thnh vo
ng{y 5 th|ng 9. iu ny khng ch gip bn ci thin thnh tch m n cn gip bn c
thm nhiu thi gi n lm nhng cng vic quan trng khc.

Tip theo, hy s dng khi thi gian mt cch k thut

Vic m m l rt nguy him. Bn c th ngh rng mnh kh nng ho{n th{nh tt


hai nhim v cng mt c, nhng thc cht, bn ch ng ph}n t|n n lc ca mnh cho
mi nhim v. Nu thng xuyn m m, nhiu kh nng nhng cng vic bn lm s c
cht ng rt thp. Gii ph|t n gin nht cho thi quen gy rc ri ny chnh l pht
trin thi quen khi thi gi n cho cng vic ca bn.

tng ng sau n l chia mt ngy ca bn thnh tng phn nh, trong bn c th


tp trung ti v{o tng nhim v mt m khng b nhng vic khc chen ngang hoc lm
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

gi|n on. iu c ngh { bn khng c kim tra e-mail, Facebook, nhn tin vi bn
b hoc th y i t cng vic ny sang cng vic khc. Trong mt khi thi gian nht nh,
bn s ch c lm duy nht mt nhim v n{o m{ thi.

p dng thi quen

H thng khi thi gi n thch ca ti l k thut omodoro, do Fr ncesco Ciri o


ra vo gia thp nin 1980. Cirillo nhn thy rng chng ta c th ti h nhng kt qu
bng cch tp trung ti v{o mt nhim v trong mt khong thi gian ngn, s u , d{nh
vi pht ngh gii o ti to nng ng.

S u }y { c|ch thc hin n:

1. To ra mt danh sch nhng nhim v cn hon thnh, bt u vi nhng cng vic


quan trng nht m bn cn lm hng ngy.

2. u tin nhim v theo tm quan trng ca chng.

3. t ch tnh gi trong 25 pht.

4. Thc hin nhim v u tin cho n khi ng h bo thi gian kt thc.

5. Ghi nhn khong thi gi n { mt omodoro.

6. Ngh gii lao 5 pht.

7. Tip tc thc hin nhim v theo c|c omodoro cho n khi nhim v quan trng
nht ca bn c hon thnh.

8. Lp li quy trnh n{y cho n khi bn thc hin xong nhim v quan trng nht th
hai v th ba.

9. C 4 romodoro th d{nh 5-30 pht gii lao.

10. Tip tc cho n khi nhng nhim v quan trng ca bn trong ng{y c thc hin
xong.

S mt mt thi gi n thch nghi vi k thut omodoro, nhng khi bn ~ quen ri


th bn s thy rng lc bn bt u tnh gi l bn ~ v{o gung c ngay ri.

Ni chung, vic to ra cm gic v s cp thit vi mi th bn lm l mt iu rt quan


trng. Thi gian c hn, v vy bn nn pht trin thi quen hon thnh nhim v nhanh
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

chng. Khi {m iu n{y thng xuyn, bn s nhn ra mnh c thm thi gi n dnh
cho nhng iu vui v trong cuc sng.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 16.Hy chu trch nhim mt cch cng khai

L do b loi b: Ti khng thch lm vic ny cht no c

Chng ta lun b nh hng rt mnh bi kin ca nhng ngi kh|c. Chng t u


mun c yu thch v{ ngng m, v vy, chng t thng p bn thn lm mt iu g
, ch c hnh nh p trong mt ngi khc. Bn c th bin iu ny tr thnh li th
ca mnh bng c|ch chu trch nhim mt c|ch cng kh i i vi mi mc tiu ln.

Vic chu trch nhim mt cch cng khai c hiu qu l bi mt hin tng c gi l
Hiu ng Hawthorne. Mt s nghin cu t}m ~ chng minh rng mi ngi nhiu kh
nng s hon thnh cng vic nu h cm thy nhng h{nh ng ca h ng c ngi
khc quan st. Ni cch khc, bn s d tung h mi th nu ch ring bn { ngi bit v
chng, nhng bn s khng {m nh vy nu c i k vng bn hon thnh.

Thi quen ny rt d thc hin, nhng mi ngi khng lm bi h s mt mt vi


ngi khc. Bn s phi thng thn vi mi ngi v nhng sai lm, tht bi m bn gy ra.
Nhng mt khc, bn cng nhn c nhng phn hi v{ ng lc tch cc na.

C|ch n gin nht nhn trch nhim mt cch cng khai l thng qua Internet. Ngy
nay, c v vn trang web v ng dng c th gip mi ngi t c mc tiu ca h. Hy
tm mt c|i c in qu n n thi quen m bn ng c gng pht trin v{ s u kt ni vi
nhng ngi c t tng ging mnh.

Mt tng khc l s dng mt ng dng nh Lift.do. }y { mt ng dng kt hp


mng x hi vi vic theo di thi quen. Ch cn ng k v{o mt thi quen n{o { bn s
nhn c s khch l t nhng thnh vin khc ca Lift.

p dng thi quen

Vic tr nn c trch nhim h n vi nhng h{nh ng ca mnh khng h kh. Di


}y { mt v{i c|ch chia s nhng c gng ca bn v nhn c phn hi t nhng
ngi khc:

* Gi nh v{ bn b (tm mt ngi hai bn c th gip ln nhau)

* Cc hi nhm c chung tng

* Nhng ng dng chia s thi quen (nh Lift.do)

* Nhng din {n v thi quen


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

* Tham d nhng s kin ti n i bn sinh sng v gp nhng ngi c cng t duy nh


bn

* Nhng trang mng x hi nh F cebook, Twitter v{ Goog e+

* Vit blog v nhng kt qu ca bn (Wodrpress v Blogger l nhng trang min ph)

H n b o gi ht, vic kt ni vi nhng ngi c cng mong mun v mc tiu rt d


dng. Hy cng b chng cho ton th gii thy v bn s ngc nhin v mc khch l
bn nhn c.

Mc d c th bn s lo lng v vic r mt tuyn b cng kh i, nhng bn s khm


ph ra rng tht d dng trnh khi s tr hon khi bn cm thy nh mi ngi k vng
bn hon thnh li ha ca mnh.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 17.Bt u t nhng vic v cng nh

L do b loi b: Ti cm thy b qu ti

Trong tm l hc, c mt thut ng c gi l s cch bit ng cm nng lnh. V c


bn, n m t hin tng l, mc d mi ngi c th phn tch cc k hoch trong trng
th|i nh, nhng h thng qun i iu khi trong trng th|i nng, m{ , h lin
tc b cm d. N nh kiu bn ha mnh s khng n ngt n , nhng i khng th
cng li c khi i qu ca hng bnh ngt.

Lin qu n n s tr hon, s cch bit ng cm nng lnh thng ngn cn chng ta


bt u thc hin mt mc tiu bi bn thn nhim v dng nh khng th thc hin
c. Thng th khi bn c mt mc tiu y th th|ch (nh d{nh mt gi mi ng{y
vit), th tht kh thc y c ch b n u nhm bt tay vo vic. Khi iu ny xy
ra, bn s bao bin rng nhim v ny qu sc vi bn v bn s lm n khi bn c thm
thi gi n.

Trn blog c mnh, Leo B b ut ~ chi s mt gii ph|p n gin gii quyt vn
ny. ng khuyn chng ta nn bt u t nhng vic nh nht. Thay v lo lng v vic bao
lu bn mi to r c mt thi quen, bn nn ch tp trung vo vic chuyn n thnh mt
h{nh ng lm hng ngy d cho mi ngy bn ch lm mt cht.

V d:

Gi s mi ngy bn mun vit c 1.000 ch. Con s ny c th gy nn lng nu bn


khng thc hin n u n. Mc d vy, nu bn bt u t nhng vic nh nht, th vic
vit c 100 t mi ngy trong tun u tin { iu hon ton kh thi. Trong tun ti,
bn c th vit c 200 t. Hy tip tc mi tun nng thm 100 t na v trong 10 tun
bn s to c thi quen vit 1.000 t mi ngy.

Thi quen bt u t nhng cng vic nh cng hiu qu vi nhng hot ng hng
ng{y ~ c thit lp. Thng thng, bn s cm thy c mt sc mnh v hnh cn tr
bn bt tay vo thc hin nhim v ngay c khi bn ~ thc hin n c nghn ln. Vy }u
l gii ph|p H~y t ra cam kt rng bn s tp trung hon thnh mt mc tiu nh n{o ,
v khi no bn lm n , bn c quyn t b. iu thng xy r s u { bn s bt tay
vo vic v nhn ra rng cng vic n{y cng khng t lm.

Ti {m iu ny mi c khi ti i chy v{o m ng. Tht kh c ng lc chy


trong thi tit gi rt. V vy, ti thng ko mnh ra khi ca bng cch t nh rng ti ch
chy vi cy s thi. V{ thng sau khong h n 2 c}y s, ti ~ bt u vo gung chy v
thi tit khng cn l vn ln i vi ti na.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

p dng thi quen

Bn c th p dng cch bt u vi nhng cng vic nh trong gn nh mi nhim v.


B quyt }y { ph|t trin mt t duy thc y bn thn lm theo ngay c khi bn khng
c hng th {m iu .

Di }y { mt v{i c|ch bt u:

1. Hy cam kt thc hin mt thi quen hng ngy mi ngy, d cho bn c ng cm


thy ra sao.

2. To ra mt kt qu nh, c th o ng c, cho thi quen ny.

3. Khi bn bt u, hy tp trung vo vic t c mc tiu nh ny.

4. Mi tun, h~y tng thi gian/s ng/ di ca nhim v.

5. Kin tr thc hin thi quen ngay c nu bn cm thy khng khe hoc thiu thi
gian.

Thng thng, rt kh ly c ng lc thc hin nhng nhim v th thch. Gii


php nhanh chng l hy chp nhn bt u bng nhng vic nh ri xy dng ch khi bn
pht trin dn thi quen. Hy cam kt lun thc hin chng (cho d c iu g xy r i
chng na) v ri cui cng bn s c kh nng {m c n mi ngy.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 18.Tng thng bn thn

L do b loi b: Ti khng thch lm vic ny cht no c

Bn c th ~ tng nghe v ph ng ph|p to ng lc c}y gy v c c rt. Theo


thuyt, bn c th cng c nhng h{nh ng tt thng qua mt h thng khen thng v
ngn chn nhng h{nh ng xu bng cch chu pht khi bn mc sai lm. Hin nay, vic
pht ~ c chng minh l khng hiu qu cho vic to ng lc v lu v di. Mc d vy,
bn vn c th vt qua tnh trng ngi thc hin mt nhim v n{o bng cch to ra
mt h thng khen thng nho nh.

u tin, bn nn to ra nhng gii thng trong ngy. Chc chn, bn lun c mt vi


hot ng m bn cm thy hng th nh c sch, kim tra Facebook, e-mail hoc tn
gu vi bn b. Thay v lm nhng hot ng mt cch ty hng, hy bin chng thnh
nhng phn thng cho mi nhim v c hon thnh.

Tip theo, hy to ra nhng phn thng ln h n cho nhng mc tiu ln. Hy nhn vo
nhng mc tiu S.M.A.R.T. ca bn v ha s t tng thng khi bn t c mt mc
tiu. Mu cht }y { m phn thng khng mu thun vi nhng g bn ng c gng
thc hin.

Chng hn, bn mun gim xung cn 68 kg vo ngy mng 1 thng 1. Phn thng
tuyt nht khi bn t c mc ny l mt k ngh cui tun vi ngi thn.Tuy nhin,
phn thng ti l mt b n tha thch. Bn c thy s khc bit }y khng?

p dng thi quen

Hy vui v vi nhng th y i ca thi quen ny. N gip bn loi b nhng thi quen
gy mt tp trung, thng l nguyn nhn chnh gy ra s tr hon, v s dng chng to
ng lc cho bn. Di }y { c|ch p dng thng tin ny:

1. To ra mt danh sch nhng vic lm vui v m bn mun lm mi ng{y (c sch,


tp th dc, mng x hi hoc nu ch|o in thoi).

2. S dng h thng khi thi gi n nh k thut omodoro lm vic trong 25 pht.

3. Ch tp trung vo cng vic ng thc hin v{ c ng quyt gt b mi cm d ca


nhng vic khc.

4. T thng bn thn 5 pht ngh gii o lm nhng vic nho nh m bn yu thch.

5. Hn gi s u 5 pht bn c th quay tr li lm vic.


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

6. Tip tc lm nhng cng vic trong ngy v t thng cho mi nhim v nh c


hon thnh.

Nhn b ngoi, bn c th cm thy mnh ging nh con chut bch ng dng mi


m|nh khe c c thc n. Mc d vy, vic to ra mt h thng khen thng c th
gip bn ti h c|c kt qu m bn c th t c vi tng nhim v. H n na, vic c
gng vt qua s i bing lm mt cng vic c th n{o cng { mt iu tuyt vi.
Khi bn bit ch cn 25 pht na l mnh s c lm mt iu mnh yu thch, bn s c
cm gic v mt s khn tr ng thc y bn hon thnh mi th.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 19.Pht trin nhng k nng dnh cho d n

L do b loi b: Ti cn lm... trc

i khi vic lp k hoch s b tr hon bi mt do chnh |ng { bn khng bit cch


lm mt iu g . Gii php cho vn ny l hoc y quyn nhim v hoc tm ra cch
t thc hin. Thng thng, mi ngi thch t thc hin, v vy, ho{n th{nh c
nhim v, bn s cn xy dng mt k nng ho{n to{n mi.

Hy xem li danh sch nhng bc thc hin ca mt d n hoc mt quy trnh. Hy


nhn vo tng hng mc v t hi liu bn c ng n tr|nh mt nhim v c th n{o bi
bn khng bit cch thc hin n hay khng? Nu vy, bn c th hoc giao li nhim v
cho ng nghip hoc thu ngoi. Mc d vy, nu bn cm thy nhim v ny quan trng
i vi s pht trin ca c nhn bn, th bn s cn tp trung ci thin k nng c mnh
thc hin nhim v .

Tht may l, mi nhim v trn th gii n{y u tng c hon thnh xut sc bi mt
ngi n{o . Tt c nhng g bn cn lm l ch ng hc hi cch thc thc hin cng
vic .

p dng thi quen

Khng kh hc nhanh mt k nng n{o . Di }y { 6 bc bt u.

Bc 1: Xc nh k nng c th

u tin, hy hnh dung ra chnh xc th bn ng c gng hc hi. Chng hn, mc tiu


ca bn khng nn { tr thnh mt din gi xut sc, bi n qu chung chung. Thay vo
, bn nn t ra mt mc tiu c th, th hin c rng bn ~ t n mt trnh
nht nh n{o .

S dng v d trn, bn c th to ra mc tiu n{y: Thc hin nhng bi thuyt trnh


hp dn di khong 5 pht trn Youtube. N rt c th hoc bn to ra nhng video trn
Youtube c di 5 pht hoc khng.

C|ch bn hc mt iu g cng gn ging nh vic pht trin mt danh sch d n.


Hy vit mi bc m bn cn thc hin ra giy. Hy bt u vi mc tiu cui cng v ln
ngc tr li nhng cng vic bn cn lm. Nu c mt cu hi b tc, hy to ra mt nhim
v nghin cu cu hi .

Bc 2: Tp trung vo mt k nng
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

D bn c mt danh sch di nhng th cn hc, tt h n ht l bn ch nn tp trung


vo tng th mt. Bn c th c c mt danh sch nhng th bn s {m v{o mt ngy no
nh chy vit d, hc tung hng, tr thnh mt din gi ti ba hoc mt tay ghi-ta c
khi. B quyt }y { h~y chn ra nhng k nng m{ cn thit ngay tc th.

H n n , h~y ngh v nhng t|c ng ca mt k nng ti cuc sng ca bn. Vi v d


trn, bn c th quyt nh tp trung vo vic ni trc |m ng bi n s ci thin
thnh tch lm vic ca bn, gip bn kim c nhiu tin h n v{ tn hng c nhiu
th vui h n.

Ch tp trung vo mt k nng { con ng ngn nht c c nng c ngay lp tc.


Mc d bn s khng th tr thnh chuyn gia ch sau mt m, nhng bn c th hc hi
c rt nhiu bng cch tp trung vo mt kt qu duy nht trong mt vi tun hoc vi
thng.

Bc 3: Hc hi

Xin li khi phi ni rng ph ng thc gio dc truyn thng ng dn b xa s. Chng


ta hin ng sng trong mt th gii trn ngp thng tin. Tt c nhng g bn cn l kh
nng truy cp Internet v mt kht khao hc hi. H~y ngh theo c|ch n{y vo lc ny, c
mt i , mt n i n{o , ~ th{nh thc c k nng m{ bn ng c gng hc hi. Hy
tm mt ngi tt bng, sn sng chia s nhng kinh nghim ca h v bn s nhn c
mt nn gio dc ng cp th gii m khng th tm thy c ti nhng lp hc truyn
thng.

Vy }u { n i bn c th nhn c li khuyn ca cc chuyn gia?

Bn c th bt u bng vic tham kho nhng trang web sau:

* Am zon (c sch v ch ).

* Google (tm kim thng tin v nhng b og in qu n n k nng ).

* Udemy v Skillfeed (tham gia nhng lp hc trc tuyn v ch ).

* YouTube (xem video c ni dung v mt khi nim c th n{o ).

* Facebook (kt ni vi nhng ngi thun thc k nng bn cn).

* MeetUp (tham gia vo nhng hi nhm gn n i bn sng m{ c cng qu n t}m n


ch ny).
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

Thu thp thng tin l phn quan trng nht trong qu trnh. Mc tiu ca bn }y { c
c nhng thng tin hu ch v lng nghe t ng ngi. Thng th, bn nn u t mt
khon tin nh cho mt ngi n{o c th{nh tch ~ c cng nhn h n { {m theo
nhng hng dn min ph ca mt ngi c hiu bit gii hn v ch .

H~y ging mt m i rng thu v thng tin tht phong ph dng v ch bn


qu n t}m. ng ch nghe kin ca mt ngi. Th y v{o , h~y nghin cu k ng. c
mt vi quyn sch/tp ch v ch ny. Hy ni chuyn vi nhiu chuyn gia khc nhau.
Hy lm mi th bn c th m mnh hon ton vo k nng n{y.

Bc 4: Lp mt k hoch nhng bc cn thc hin

Bc n{y cng gn ging vi danh sch d n bn to ra APH 5. Bt k khi no bn


hc hi c mt iu g, hy lp tc p dng n. Bn c th {m iu ny bng cch
thng xuyn tm dng vic hc hi li v p dng nhng g bn ~ hc hi c. Ni cch
kh|c, ng b sa vo by tr hon v bn cm thy bn cn c thm thng tin.

Hy tip tc thm nhng hng mc vo trong danh sch d n da trn k nng ca bn


v{ s u thc hin chng. Bn s nhn ra rng p dng thng tin l cch nhanh nht hc
c mt k nng mi.

Bc 5: Tng hp nhng ghi ch ca bn

n mt thi im n{o , bn s hc hi v p dng c mt ng ln thng tin. B


quyt l hy bin chng thnh mt quy trnh d thc hin. Khi bn cm thy mnh ~ hc
c nhng iu c bn, h~y t mi th vo mt ti liu. iu ny gip bn loi b s d
th v{ tr|nh c vic phi lm nhng nhim v khng quan trng.

Khng kh to ra mt tp hp nhng ghi ch m c th h{nh ng theo . H~y thm


vo quyn s ca bn mt phn ghi cc k nng m{ bn mun pht trin. Hy chc rng
mc c nhng iu sau:

* im tham kho: Nhng trang s|ch c trch on h y, c|c ng link trang web,
nhng on audio/video quan trng v nhng cng c tim nng.

* Bn k hoch chi tit tng bc: Hy vit ra mt qu trnh chi tit tng bc theo li
khuyn ca mt chuyn gia trong k nng . h|c tho ra mi biu hoc bng biu biu
th tin cn thit.

* Nhng im kt dnh: Hy vit ra mi cu hi v k nng bn mun trau di. Nu c


th, hy hi ngi c kin thc uyn thm v k nng .
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

* Danh mc h{nh ng: Hy tm ra mt chin c tin v ph trc. C th, hy to


ra mt danh sch nhng thi quen m bn c th lm theo hng ng{y gip bn tin gn
h n n vic thnh thc k nng .

Vic tng hp thng tin c th kh phin to|i, nhng ti cm thy n l mt phn quan
trng ca qu trnh trau di k nng, bi n gip bn tip thu nhng g bn hc c. Bn
s nhn thy rng qu trnh tng hp v loi b thng tin rt hu ch cho vic pht trin
mt hiu bit chuyn s}u h n v k nng.

Bc 6: Hnh ng mi ngy

Cui cng, hy pht trin thi quen h{nh ng hng ngy. Mt ln na, bn c th s
dng Lift.do theo di thi quen mi ny. Hy tm hoc to ra mt thi quen c lin quan
n k nng bn mun trau di v theo di qu trnh thc hin n hng ngy ca bn.

Chng ta c th hc gn nh tt c mi th trn th gii. Thch thc }y { tm r


nhng ngun thng tin v{ s u ph|t trin thi quen h{nh ng hng ng{y. bit thm
v cch hc nhanh chng cc k nng, h~y th m kho cun The First 20 Hours (tm dch: 20
gi u tin) ca Josh Kaufman.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 20.To ng lc ph

L do b loi b: Ti khng thch lm vic ny cht no c

Chng t u c nhng lc chng c hng lm bt k iu g c. Song, iu khc bit


gi ngi th{nh t v nhng ngi khc l h lun tip tc thc hin cng vic ngay c
khi h ~ ch|n ngy n. H khng i ng lc t sn sinh; h c t duy h{nh ng lin tc.

T duy khng phi l th bn c th hc c ch sau mt m. N { mt qu trnh di


i hi bn phi lin tc tip xc vi nhng bi hc t ng thch mt cch t nhin vi
nhng thi quen m bn ng c gng pht trin. Tht may l c mt li tt n gin cho
qu trnh ny. Tt c nhng g bn phi lm l lng nghe nhng ch ng trnh/nhng bui
ni chuyn truyn ng lc.

Nhng din gi giu cm hng c th em n cho bn mt liu thuc mnh, cng c v


phc hi trng th|i ng lc ca bn. C rt nhiu c|ch {m iu ny. Hai cng c
thch ca ti l TED Talks v podcasts. Chng ta hy cng xem qua tng ci mt.

u tin, trong v{i nm qu , TED T k ~ ni ln thnh mt hin tng. TED Talk l mt


lot nhng bi ni chuyn ca nhng ngi ~ th{nh cng trong cuc sng. Bn c th tm
thy phn ln nhng video trn Youtube, hoc n gin h n { v{o tr ng web ca TED.

H n na, trang TED chia nh nhng ni dung ca h ra nhng mc c th sau:

* Lm sinh vin

* Lm cha m

* L~nh o

* u t

* Sc khe

* Hnh phc

* Pht trin c nhn

* Thnh cng

* Vit
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

* S tng tng

Mt ph ng ph|p kh|c { ng k nghe c|c ch ng trnh podc st c in qu n n thi


quen m bn mun pht trin. Gi }y, rt d nghe podc st thng qu th vin iTunes,
hoc bn c th dng Stitcher R dio nghe trn cc thit b di ng.

iu tuyt nht ca thi quen chng tr hon ny l bn khng phi s dng bt k thi
gian rnh n{o thc hin n u n. Bn c th d dng nghe mt bi ni hoc mt
podcast trong khi bn ng tp th dc, li xe, lm vic nh v.v... Bng c|ch , bn ng
bin mt cng vic phi lm hng ngy thnh mt mi trng hc tp hiu qu.

p dng thi quen

Thi quen n{y i hi mt khon u t t{i chnh nho nh. tip cn c vi nhng
thng tin to ng lc, bn s cn mt thit b cm t y nh i od hoc in thoi di ng c
gi khong vi triu ng.

Di }y { mt qu| trnh n gin bt u:

1. Mua mt chic iPod hoc in thoi thng minh c{i t c ng dng.

2. Ti ng dng Stitcher Radio.

3. Tm kim nhng ch ng trnh in qu n n thi quen bn ng c trau di.

4. Nghe nhiu ch ng trnh kh|c nh u v{ t ch theo di nhng ch ng trnh


thch ca bn.

5. Xem nhng video c in qu n n ch bn thch trn trang web TED.

6. Hy to ng lc bng cch xem nhng ch ng trnh hng ngy.

ng lc c th b suy yu khi mt vic lm hng ngy tr nn nhm chn, v vy, mt


cch tuyt vi t|i to nng ng cho nhng n lc ca bn { ph|t trin thi quen
nghe nhng bi ni mang tnh gio dc hoc kh i gi cm hng.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 21.Thc hnh nhng k thut tng tng

L do b loi b: Ti khng thch lm vic ny cht no c

Vic tr nn chn nn rt d xy ra khi bn c hng ni vic phi {m. iu n{y ng


ngay c khi bn c mt kht khao hon thnh mc tiu chy bng. Chc chn, bn c th
thc s mun c mt kt qu, nhng qu| trnh t c n thng tr thnh mt cng
vic cc nhc nh{m ch|n. chnh { do ti sao vic bin mc tiu thnh mt thc th
sng li v cng quan trng.

Ti khng thc s tin vo Lut Hp dn, nhng ti tin v{o vic tng tng ra nhng
mc tiu v{ t duy tch cc.

Tng tng rt hiu qu. Bn c th to ra mt chic bng m c m{ , bn ct


dn nhng bc nh c in qu n n mc tiu ca bn thnh mt quyn album. Bn c th
c nhng cun sch truyn cm hng v lng nghe podcast. Hoc bn c th ngi thin,
tng tng cuc i s th y i ra sao mt khi bn t c mc tiu.

p dng thi quen

Ti nhn ra rng vic tng tng hiu qu nht khi n tr thnh mt thi quen m
thnh thong bn lm. Bn khng nht thit phi lm n mi ng{y. Th y v{o , n s hiu
qu nht nu bn thc hin n mi khi bn cm thy thiu ng lc tip tc i n mc
tiu. Di }y { c|ch thc hin iu :

1. Vit ra mt mc tiu S.M.A.R.T. c th, c th o ng c.

2. To ra mt thi quen t 5 n 10 pht m bn s lm khi cm thy nn ch.

3. H~y tng tng v thi khc bn t c mc tiu: Bn cm thy ra sao? Bn ng


}u Cuc sng ca bn s nh th n{o Ai { ngi cng chia s vi bn?

4. Lp li qu trnh ny hng ngy cho n khi bn ly li c nhng cm gi|c ng lc


.

Ti bit mt v{i ngi coi vic tng tng l mt viec ph n kho hc. Mc d vy, ti
ngh n { mt thi quen hu ch, |ng lm theo mi khi bn cm thy thoi ch v mt
nhim v n{o . H~y {m iu ny bt k lc no bn cm thy chn nn, to r nng
ng v s hng khi thc hin mc tiu ln.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 22.Hy kin nhn

L do b loi b: N chng c g quan trng

Chng t dng nh u mun nhn thy kt qu ngay lp tc. V khi chng khng xut
hin, chng ta s rt d chn nn v t b. Chng t thng la di bn thn v ni rng
mc tiu chng c g quan trng, trong khi thc r , n ho{n to{n ngc li.

iu quan trng m bn cn ghi nh l nhng kt qu khng xy ra ch trong mt m.


Bn cn kin nhn khi bn lm vic t t hon thnh d n hoc t c mc tiu. C 3
c|ch {m iu ny.

u tin, hy hiu rng cn phi c thi gian mi t c kt qu. Bn s rt d t b


khi khng nhn thy s ci thin ngay lp tc no. Song, thng thng, bn s khng th
nhn thy nhng kt qu tc th khi bt u mt thi quen mi. Th y v{o , n { mt qu
trnh tch y dn dn m , bn ng to ra tng ci thin nh theo thi gian.

Tip theo, vic n mng nhng chin thng nho nh rt quan trng. Khi bn xy dng
c mt k nng trong mt nh vc c th n{o , bn s t c nhng t ph. Hy
m bo bn s tng thng bn th}n khi t c nhng thnh qu (A H 8). Bn c
th vn ch t c nhng mc tiu di hn, nhng h~y d{nh thi gi n tn hng
nhng ct mc m bn t c, bi chnh n s gip bn c ng lc v{ kh|t kh o tip
tc tin ln.

Cui cng, hy chun b tinh thn l s c nhng lc bn ng yn. Thnh cng khng
phi c n{o cng { mt qu trnh i n. i khi, c nhng gi i on bn khng tin c
bc no ht. Trong nhng c nh vy, bn cn n lc gp i. H~y x|c nh cc hot ng
80% trong cuc sng hoc s nghip ca bn. S u , h~y {m chng nhiu h n.

p dng thi quen

C ngi kin nhn, c ngi khng. Mi ngi c mt tnh c|ch kh|c nh u. Nhng nu
bn mun p dng tt c nhng g hc c t cun sch ny, bn s cn pht trin s kin
nhn c mnh nh mt thi quen ti u chng li s tr hon.

Di }y { mt cch nhanh chng bt u:

1. Pht l bt k ai ha rng nhng kt qu s xut hin ngay lp tc.

2. Theo di qu trnh thc hin mt d n hoc thi quen ca bn.

3. n mng v{ khen thng bn thn khi bn t c mt ct mc |ng nh.


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

4. Trnh nn ch khi gp gi i on ng yn. Th y v{o , h~y tm r c|ch tng gp i


nhng n lc ca bn v{ tch y dn da trn nhng vic mang li hiu qu.

ng |nh gi| thp tm quan trng ca s kin nhn. Rt nhiu ngi ~ t b ngay
trc khi h t c mt t ph quan trng. Hy hiu rng nhng kt qu cn phi c
thi gian mi t c. Nu mi ngy, bn kin tr tin tng bc nh, bn s nhn ra bn
th}n ng dn dn, tng cht mt, n c ti mc tiu quan trng ca mnh.
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

APH 23.Tham gia th thch 30 ngy

L do b loi b: Gi ti khng c thi gian

Tnh n thi im n{y, chng t ~ xem xt c 22 thi quen chng tr hon. Vy }u


l phn kh khn nht chnh { bn khng th thc hin tt c chng cng mt lc. Nu
bn c gng thc hin mi th trong mt ngy, bn s b qu ti, m cui cng s dn n
s chn nn v tht bi.

Pht trin cc thi quen hu ch ging mt cuc chy vit d, ch khng phi chy nc
rt. Nhng thi quen gy ra s tr hon c th phi mt nhiu nm mi hnh thnh, v vy,
tht nc ci khi bn mong mun gii quyt c chng ch trong mt m. Ngi ta
thng ni rng, to r c mt thi quen mi, bn phi mt khong 2 ng{y, nhng
ti thch vic thc hin mi thi quen trong vng mt thng (hay 30 ngy). Thc t, ti c
mt ch ng trnh min ph tn l 30-Day Habit Challenge (tm dch: Th thch Thi quen
30 ng{y), trong ti th nghim mt thi quen mi mi th|ng. h{nh ng da trn
nhng thng tin trong cun s|ch n{y, ti ngh cc bn pht trin mi thng mt thi
quen.

p dng thi quen

Th thch 30 ngy hiu qu nht khi bn {m n u n. { do ti sao ti khuyn


bn {m theo hng dn sau mt thng mt ln:

. X|c nh thi quen chng li s tr ho~n c t|c ng mnh m nht i vi bn.

2. Vch ra mt chin c chi tit tng ng{y xy dng thi quen ny.

3. Lng trc c nhng tht bi v c k hoch gii quyt chng.

4. Cui thng, hy phn tch thi quen ny: N c hiu qu khng? Bn ~ hc c


nhng g? Bn c th ci thin n nh th no? Bn s tip tc lm n ch?

5. Bt u mt thi quen mi vo thng tip theo, v xy dng da trn nhng g m


bn ~ thc hin.

6. Hy tham kho danh sch 203 good habits (tm dch: 203 thi quen tt) nu bn ~
cn tng.

Ti ~ s dng th thch thi quen 30 ngy trong gn mt nm n y v{ ti c th trung


thc ni rng n ~ gip ti t c mt s t pht trong c i sng c nhn ln s
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

nghip ca mnh. Hy th p dng n ngay hm nay bng cch chn mt thi quen bn thy
hng th nht t cun sch ny v bt u ngay by gi.

Kt lun

Vo cui mi cun sch, ti lun thc gic c gi c mnh h{nh ng. V li khuyn
ny gi }y qu n trng h n b o gi ht. Bn mua cun sch ny bi bn thng phi
ng u vi s tr hon. V mt cu phn ng ph bin ca mt ngi hay tr hon sau
khi c mt cun s|ch {: Tht l nhng thng tin hu dng; ti chc chn s p dng vo
tun s u.

ng lm th!

Cng nh bn, ti cng tng u tranh vi s tr hon. Th thc gic ti hnh ng


khng phi { c mt cun sch m{ { bc ra ngoi v thc s p dng nhng g ti va
hc c. Ti khuyn bn cng nn {m iu t ng t.

Bn ~ hc c 23 c|ch chng li s tr hon. Hy tm tt li chng:

1. S dng quy tc 80/20 x|c nh nhng nhim v quan trng.

2. Lin h mi h{nh ng n mc tiu S.M.A.R.T.

3. Nm bt tng mi khi chng xut hin.

4. To ra h thng 43 th mc ti nh bn x l cng vic giy t.

5. To ra danh sch cho mi d n cn nhiu bc thc hin.

6. To ra danh sch nhng bc cn lm cho nhng cng vic thc hin h ng ng y.

7. Ghp nhng nhim v t ng t vo vi nhau.

8. Thc hin tng quy trnh v tng d n mt.

9. Mi tun hy dnh ra vi gi {m |nh gi|.

10. Hy thc hin |nh gi| th|ng kim tra cn k cc hot ng ca bn.

. Ni khng vi cc hot ng c mc u tin thp.

12. Theo di tin v thnh cng ca bn.


Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

13. Bt u ngy mi vi nhng cng vic quan trng nht.

14. Chn u tin bng ph ng ph|p ABCDE.

15. To ra mt cm gic v s cp thit bng k thut khi thi gian.

16. Chu trch nhim mt c|ch cng kh i i vi cc mc tiu ca bn.

17. Bt u mt thi quen mi t nhng vic v cng nh.

8. Tng thng bn th}n khi t n mt ct mc n{o .

19. Pht trin mt k nng dng cho d n.

20. To ng lc ph bng c|ch nghe c|c ch ng trnh truyn cm hng.

21. Thc hin k thut tng tng khi bn cm thy chn nn.

22. Hy kin nhn vi qu trnh ci thin cuc sng ca bn.

23. Tham gia th th|ch 30 ng{y th y i tng thi quen mt.

Li khuyn ca ti ?

Hy chn mt iu trong danh sch trn ngay lp tc v bt tay vo thc hin n.

Ti ni tht y.

Bn khng c s tr hon kim sot cuc i mnh. Vic tr th{nh con ngi hiu
qu l hon ton kh thi. Tt c nhng g bn phi {m { vt qua nhng tr ngi b n u
thng xut hin khi chng ta bt u hc mt iu g mi m.

Tht bi mt vi ln l chuyn rt bnh thng. iu quan trng l bn phi tip tc.


Hy nh rng, s kin tr l mt trong nhng b kp thc s thnh cng.

Hy tp trung to ra nhng ci thin nho nh mi ng{y. n mng mi chin thng. V


tn hng qu trnh sng mt cuc sng nng sut v th v.

H~y bc ra ngoi kia v bin mi th thnh hin thc i n{o!

S. J. Scott
Cng ng chia s sch hay: http://www.downloadsach.com

CH THCH

1. L trng th|i m{ con ngi nh mt cng vic ch ho{n th{nh hoc b gi|n on tt
h n nhiu so vi cng vic ~ ho{n th{nh.

2. L{ ch ng trnh th dc th thao dng luyn tp sc mnh cho c th.