You are on page 1of 1

Polska

Kustaa Killinen Trad.

#3
G Allegro D7 G D9/G G D7/G

& 4 # n
S
J
1.Met- sn pui ta tuu - li tuu-dit- taa, ja jo - ka leh -ti liik - kuu, ok - sat kei - nuu kiik kuu,

#3
2.Sun nun -tai na taa-sen kii - kut - taa po jat i - lois-san - sa ku-kin nei - to - jan - sa

4
& j
A

ja jo - ka leh -ti liik - kuu, ok - sat kei - nuu kiik kuu,

#
po jat i - lois-san - sa ku-kin nei - to - jan - sa
G D7 G G7 E7 A D7 G

5
4 3
& 4 4
kar-jan kel-lot kil-van kal -kat-taa ja lin - nut li - ver - t - vt la la la la laa laa.

#

kor - ke - al - le kei - nu hei-lah-taa ja ty - tt lau - le - le - vat
4 3
& n # 4 4

kar-jan kel-lot kil-van kal -kat-taa ja lin - nut li - ver - t - vt la la la la laa laa.

#3
kor - ke - al - le kei - nu hei-lah-taa ja ty - tt lau - le - le - vat
D7 G D7 G E A

9

& 4
Niin p nei-don mie-li nuo-rel i - jl -l len t ku ni leh-ti il-man tiel - l. Nin i - loi - ten

#3
4
&
Niin p nei-don mie-li nuo-rel i - jl -l len t ku ni leh-ti il-man tiel - l. Nin i - loi - ten

#
D7 G D7
# n
14

&
vain m lau - le - lenm la la la la la la la la la la la la. Kar - jan - kel - lot kil - van

#
Kor - ke - al - le kei - nu

&

vain m lau - le - lenm la la la la la la la la la la la la. Kar - jan - kel - lot kil - van

#
Kor - ke - al - le kei - nu
G G7 E7 A D7 G
44
17

&
kal - kat - taa ja lin - nut li - ver - t - vt la la la la laa laa.

#
n
hei - lah - taa ja ty - tt lau - le - le - vat
4
& # 4


kal - kat - taa ja lin - nut li - ver - t - vt la la la la laa laa.
hei - lah - taa ja ty - tt lau - le - le - vat