You are on page 1of 77

r / , / , / ,

A
HEIDELBERGI KT

MAGYAR N Y E L V R E FORDTOTTA

ERDS JZSEF
A THEOLOGIA DOKTORA S PROFESSZORA

A TISZNTLI REFORMTUS EGYHZKERLET


TULAJDONA

TIZENEGYEDIK KIADS^

KIADJA
A MLIUSZ" K N Y V K E R E S K E D S D E B R E C E N
1941
A
HEIDELBERGI KT . i

MAGYAR N Y E L V R E FORDTOTTA

ERDS JZSEF
A THEOLOGIA DOKTORA S PROFESSZORA

A TISZNTLI REFORMTUS EGYHZKERLET


TULAJDONA

TIZENEGYEDIK KIADS

KIADJA
A MLIUSZ" KNYVKERESKEDS DEBRECEN
1941
E-W/l

A trtnelmi bevezetssel, tartalmi sz-


szegezssel, szentrsbeli bizonysgok szveg
szer kzlsvel s jegyzetekkel bvtett
Heidelbergi Kt szintn a tiszntli
reformtus egyhzkerlet tulajdonaknt, im
mr hatodik kiadsban van elterjedve s
megszerezhet a debreceni Mliusx"
knyvkereskedsben, vagy ennek tjn br
mely hazai knyvesboltban.
Elsz.
Az egyetemes reformtus keresztyn
anyaszentegyhz eme pratlanul remek
vallsi npknyve s hitvallstteli irata,
a jelen alkalommal, csakis a kt szveg
nek kzlsvel s a bibliai ttelek jelzs
vel jelenik meg.
Ezzel a jutnyos r kiadssal azt a
clt hajtjuk elrni, hogy emez si szent
rksgl megrztt s teljes psgben
renk szllt hitvallsi okmnyunk rk
igazsgai minden magyar reformtus hv
egyhztagnak kzs kincseiv vljanak s
ilymdon ez a npies kiadvny szintn
hathatsan elmozdtsa reformtus keresz
tyn anyaszentegyhzunk tagjainak szv-
ben-lelkben az evangyliomi ntudat ers
bdst, a tiszta, nemes erklcsi elvek
diadalt, az igazsg, szabadsg s kegyelem
orszga terjedst Isten dicssgre!
Debrecen, 1941. janur h 2.
Dr. Erds Jzsef.

*
A Heidelbergi Kt.
I. RNAPJA.
1. Krds. Micsoda tenked letedben
s hallodban egyetlenegy vgasztalsod ?
Felelet. Az, hogy mind testestl, mind
lelkestl1, gy letemben, mint hallom
ban 2 nem a magam 3 , hanem az n hsges
Megvltmnak, a Jzus Krisztusnak tulaj
dona vagyok 4 , aki az drga vrvel
minden bnmrt tkletesen eleget tett 5
s engem az rdgnek minden hatalmbl
megszabadtott 6 s gy megriz7, hogy
mennyei Atymnak akarata nlkl egy
hajszl sem eshetik le fejemrl8, st inkbb
szksges, hogy minden az n boldogs
gomra szolgljon9. Ezrt , szent Lelke
ltal, az rk let fell engem is biztost 10
s szv szerint hajlandv s kssz tesz
arra, hogy ezentl nki ljek11.
1
1. 4Kor. 6, 20. 2 Rm. 5 14, 7. 8. 3 1. Kor.
6, 19. 1. Kor. 3, 22. 23. 1. Pt. 1, 18. 19 ;
1. Jn. 1, 7 7; 1. Tim. 2, 6. 6 Zsid. 2, 14. 15 ;
1. Jn. 93, 8. 2. Thess.
10
3, 3 ; Jn. 6, 39. 8 Mt.
10, 30. Rm. 8, 28. Rm. 8, 16. 17. " Lukcs
ev. 1, 7375; Tit. 2, 14.
6

2. Krds. Hny dolgot kell tudnod


arra nzve, hogy ebben a vgasztalsban bol
dogul lhess s boldogul halhass meg?
Felelet. H r m a t ; elszr, hogy mily
nagy az n bnm s nyomorsgom 1 ;
msodszor, hogy mimdon szabadttatom
meg minden bnmtl s nyomorsgom
tl 2 ; harmadszor, hogy min hlval tar
tozom Istennek e megszabadtsrt 3 . ,
1
Rm. 3, 11. 12
3
; 7, 14, 2 Mt ev. 11, 2830 ;
Ap.
1 3
Csel. 4, 12. Kol. 3 , 1 7 ; 1. Pt. 2, 9. 10.
Hs. 14, 3.
ELS RSZ.

Az ember nyomorsgrl.
II. RNAPJA.
3. Krds. Honnan ismered meg a te
nyomorsgodat ?
Felelet. Isten trvnybl.
Rm. 3, 20 ; 7, 7 ; Gal. 3, 10 ; 1. Jn. 3, 4.
4. Krds. Mit kvn tlnk Isten
trvnye ?
Felelet. Megtant minket erre Krisztus
rviden Mt evangylioma 22. rsznek
37. s kvetkez verseiben, ekkppen :
Szeresd a te Uradat Istenedet teljes sz
vedbl, teljes lelkedbl, teljes elmdbl s
minden erdbl. Ez az els s nagy paran
csolat. A msodik pedig ^hasonlatos ehhez :
Szeresd felebartodat, mint magadat. E kt
parancsolatban benne van az egsz trvny
s a prftk rsa.
5. Mz. 6, 5. ; 3. Mz. 19, 18, Mrk ev.
12, 30. Lukcs ev. 10, 27.
8

5. Krds, Megtarthatod-e mindezt tk


letesen ?
Felelet. Nem; mert termszet szerint
hajland vagyok Isten s felebartom
gyllsre.
1. Mz. 6, 5 ; 8, 21. Rm. 7, 22. 23.

III. RNAPJA.
6. Krds. Ht Isten az embert ilyen
gonossz s romlott teremtette ?
Felelet. N e m ; st inkbb Isten az
embert jv 1 s a maga kpre 2 , azaz val
sgos igazsgban s szentsgben terem
tette 3 , a vgett, hogy teremt Istent
igazn megismerje s szvbl szeresse s
vele rkktart boldogsgban ljen, t
dicsrje s magasztalja 4 .
1 2 3
1. Mz. 1, 31.
4
1. Mz. 1, 26. 27. Efz.
4, 24 ; Kol. 3, 10 2. Kor. 3, 18.
7. Krds. Honnan ered teht az emberi
termszetnek eme romlottsga ?
Felelet. Els szleinknek, dmnak s
vnak denkerti bnesetbl s engedet-
lensgbl 1 ; minek kvetkeztben a mi
termszetnk gy megromlott, hogy mind-
9

nyjan bnben fogantatunk s bnben


szletnk2.
1 2
Rm. 5, 12. Zsolt. 51, 7.
8. Krds. De ht annyira megromlot
tunk-e, hogy egyltalban kptelenek vagyunk
valami jnak cselekvsre, minden gonoszra
pedig hajlandk ?
Felelet. Igen ; hacsak a Szentllek
jj nem szl bennnket.
Rm. 7, 18 ; 2. Kor. 3, 5 ; 1. Mz. 8, 21 :
Jn. 3, 5.

IV. RNAPJA.
9. Krds. Nem igazsgtalanul cselek
szik-e Isten az emberrel, hogy trvnyben
tle olyat kvn, amit az teljesteni nem
kpes ?
Felelet. Nem 1 ; mert Isten az embert
olyann teremtette, hogy azt teljest
hetn 2 . De az ember az rdgnek sztn
zsre3 mind magt, mind maradkait,
szndkos engedetlensge ltal megfosz
totta azoktl az isteni ajndkoktl 4 .
1
8
5. Mz. 32, 4 ; Rm. 1, 32. 2 Prd. 7, 29,
' 1 . Mz. 3, 1 3 ; 2. Kor. 11, 3. 4 1. Mz. 3 ;
Rm. 5, 12.
2
10

10. Krds. Ily engedetlensget s elsza


kadst bntetlenl hagy- Isten?
Felelet. Semmikppen nem 1 ; st ret
tenetesen haragszik 2 mind a velnk szle
tett 3 , mind az elkvetett bnk miatt s
azokat igazsgos tletbl ideig trt s
rk bntetssel sjtja4, amikppen maga
mondotta: ,,tkozott minden, aki meg
nem marad mindazokban, amik megrat
tak a trvny knyvben, hogy azokat
cselekedje." (Gl. 3, 10.)5
8
* Zsolt, 5, 5. 2 Zsolt.4 76; 8 ; Zsid.5 10,'31.
Efz. 2, 3 ; Rm. 5, 14. Rom. 1, 18. 5. Mz.
27, 26; sa. 66, 24; Mt ev. 25, 41.
11. Krds. Ht Isten egyszersmind nem
irgalmas is ?
Felelet. Is ;-n igenis irgalmas, de igaz
sgos is. Ennlfogva igazsga azt kvnja,
hogy az Istennek felsges dicssge ellen
elkvetett bnt a legnagyobb, azaz rkk
tart testi-lelki bntets kvesse.
2. Mz. 34, 6. 7. Zsolt. 5, 5. 7. Zsid. 10, 31.
MSODIK RSZ.

Az ember megvltsrl.
V. RNAPJA.
12. Krds. Mivel azrt Isten igaz tle
tbl ideigtart s rk bntetsre mltk
vagyunk: mimdon szabadulhatunk meg e
bntetstl s mikppen juthatunk ismt
kegyelembe ?
Felelet. Isten igazsga elgttelt kvn.
Ezrt annak vagy nmagunk, vagy valaki
ms ltal tkletesen eleget kell tennnk.
Jzs. 24, 19; Rom. 8, 3. 4 ; 2. Kor. 5, 21.
13; Krds. nmagunk eleget tehetnk-?
Felelet. Semmikppen nem, st inkbb
mg naprl-napra szaportjuk a bnt.
Jb 9, 2. 3 ; Mt ev. 16, 26 ; Rm. 2, 5.
14. Krds. Ht valamely teremtmny
eleget tehet- rettnk ?
Felelet. Nem; elszr, mert Isten nem
akar ms teremtmnyt bntetni az ember
2*
12

bnrt 1 ; msodszor, mert egy teremt


mny sem viselheti el az Isten bnrt val
rk haragjnak slyt, sem msokat
attl meg nem szabadthat 2 .
1
Ezek. 18, 4. 2 Zsolt. 130, 3 ; Nhum 1, 6.

15. Krds. Milyen kzbenjrt s


szabadtt kell ht keresnnk?
Felelet. Olyant, aki valsgos1 s igaz2
ember, mindazltal minden teremtmny
nl hatalmasabb 3 , azaz egyszersmind val
sgos Isten is4.
1 2 3
1. Kor. 15, 21.
4
sa. 53, 11. Zsid.
7, 26. Jer. 23? 6.

VI. RNAPJA.
16. Krds. Mirt kell valsgos s igaz
embernek lennie ?
Felelet. Azrt, mert Isten igazsga azt
kvnja, hogy ugyanaz az emberi term
szet tegyen eleget a bnrt, amely a bnt
elkvette ; mr pedig aki maga bns : az
msokrt eleget nem tehet.
Zsolt. 49, 8. 9 ; Zsid. 7, 26. 2 7 ; 2. Kor.
5, 21.
13

17. Krds. Mirt kell egyszersmind


valsgos Istennek is lennie ?
Felelet. Azrt, hogy istensgnek hatal
mval, Isten haragjnak slyt az test
ben elhordozza s szmunkra az igazsgot
s az letet megszerezze s visszaadja.
sa. 53, 4. 5 ; 1. J n . 4, 9 ; 1. Pt. 3, 18.
18. Kfcds. Kicsoda az a kzbenjr,
aki valsgos Isten s egyszersmind vals
gos s igaz ember is ?
Felelet. A mi Urunk Jzus Krisztus,
aki a mi tkletes vltsgunkra s igazs
gunkra adatott nknk.
1. Tim. 3, 16 ; J n . 8, 58 ; 1. Kor. 1, 30
1. Tim. 2, 5. 6 ; Jnos ev. 1, 1.
19. Krds. Honnan tudod ezt ?
Felelet. A szent evangyliombl, me
lyet Isten elsben az denkertben jelentett
ki 1 ; majd a szent ptrirkk 2 s prftk
ltal 3 hirdettetett s az ldozatok s a tr
vny ms szertartsai ltal kibrzolt 4 ,
vgre pedig az egyetlenegy Fia ltal
beteljestett 5 .
1
3
1. Mz. 3, 15. 2 1. Mz. 22, 1518.
5
Ap. Csel. 3, 24. 4 Zsid. 10, 1 ; Kol. 2, 16. 17.
Jnos ev. 1, 29 ; Ap. Csel. 13, 32. 33 ; Rm.
10, 4.
14

VII. RNAPJA.
20. Krds. Valamint elveszett dm
ltal, gy idvezlhet-e Krisztus ltal minden
ember?
Felelet. Nem; hanem csakis azok,
akik igaz hit ltal vele egyeslnek s
minden jttemnyt elfogadjk.
Jnos ev. 3, 16. 36.
21. Krds. Mi az igaz hit ? *
Felelet. Nemcsak oly bizonyos ismeret,
melynlfogva igaznak tartom mindazt,
amit Isten az igjben nknk kijelen
tett 1 , hanem szvbeli bizodalom is2, melyet
a Szentllek az evangyliom ltal mnnkl
bennem 3 , hogy nemcsak msoknak, hanem
nkem is bnbocsnatot, rk igazsgot
s boldogsgot ajndkoz Isten, ingyen
kegyelembl, egyedl Krisztus rdemrt 4 .
*Ap. Csel. 24, 14. 2 Jak. 1, 6 ; Rm.
4, 20, 21. 3 Rm. 10, 17. 4 Zsolt. 103, 2. 3 ;
Efz. 2, 8. 9 ; KoL 1, 14.
22. Krds. Mit kell hinni a keresztyn
embernek ?
Felelet. Mindazt, amit nknk az
evangyliom gr; amire minket a mi
15

kznsges, ktsgtelenl keresztyn hit


vallsunk ttelei sszefoglalva tantanak.
Mrk ev. 1, 15.
23. Krds. Melyik az apostoli hit
valls ?
Felelet. Hiszek egy Istenben, minden
hat Atyban, mennynek s fldnek terem
tjben.
s a Jzus Krisztusban, egyszltt
Fiban, mi Urunkban, ki fogantatk Szent
llektl ; szltek Szz Mritl, szenvede
Poneius Piltus alatt, megfeszttetek, meg-
hala s eltemettetek, szll al poklokra ;
harmadnapon halottaibl feltmada, fel-
mne mennyekbe ; l a mindenhat Atya
Istennek jobbjn ; onnan lszen eljvend,
tlni eleveneket s holtakat.
Hiszek Szentllekben. Hiszek egy k
znsges keresztyn anyaszentegyhzat;
hiszem a szentek egyessget, bneinknek
bocsnatt, testnknek feltmadst s az
rk letet. men.

VIII. RNAPJA.
24. Krds. Hny rsze van az apostoli
hitvallsnak ?
16

Felelet* Hrom; az els rsz szl az


Atya Istenrl s a mi teremtetsnkrl.
A msodik a Fi Istenrl s a mi megvl
tsunkrl. A harmadik a Szentllek Isten
rl s a mi megszenteltetsnkrl.
25. Krds, Mivel csak egyetlenegy
isteni lny van, mirt nevezesz meg hrmat :
Atyt, Fit s Szentlelket?
Felelet, Azrt, mert Isten gy jelen
tette ki magt igjben, hogy ez a hrom
megklnbztetett szemly az egy, val
sgos, rk Isten.
5. Mz. 6, 4 ; 1. Kor. 8, 4 ; Mt ev. 28, 19 ;
1. Jn. 5, 7 ; 2. Kor. 13, 13.

Ax Atya Istenrl.
IX. RNAPJA.
26. Krds. Mit hiszesz, mikor ezt mon
dod : Hiszek egy Istenben, mindenhat
Atyban, mennynek s fldnek teremtj
ben" ?
Felelet. Hiszem azt, hogy a mi Urunk
Jzus Krisztusnak rkkval Atyja 1 , aki
mennyet s fldet, minden bennk lev
17

dolgokkal egytt semmibl teremtett 2 s


azokat rk tancsval s gondviselsvel
fenntartja s igazgatja is 3 : az Firt,
Jzus . Krisztusrt nkem Istenem s
Atym 4 ; akiben n annyira bzom5, hogy
semmit sem ktelkedem a fell, hogy mind
testi* mind lelki szksgeimet beteljesti6,
st mindazt a rosszat, amit e siralomvlgy
ben rm bocst, javamra fogja fordtani7,
mert ezt megcselekedhet mint mindenhat
Isten 8 s meg is akarja cselekedni, mint
hsges Atya 9 .
1
3
Efz. 1, 3. 2 Ap. Csel. 4, 244
; Zsid. 11, 3-
Efz. 1, 11 ; Zsolt. 5
148, 5. 6. Efz. 1, 5. 6 ;
Jnos
6
ev. 20, 17. Zsolt. 118, 8 ; Pld. 3, 5.
Zsolt.
9
23, 1. 7 Zsid. 12, 10. 11. 8 Zsolt. 135,
5. 6. Zsolt. 103, 13 ; Mt ey. 7, 11.

X. RNAPJA.
27. Krds. Micsoda az isteni gond
visels ?
Felelet. Istennek mindenhat s min
dentt jelenval ereje1, mellyel mennyet s
fldet, minden teremtmnnyel egytt,
mintegy sajt kezvel fenntart s gy
igazgat2, hogy fk s fvek, es s szraz
sg3, termkeny s termketlen esztendk,
tel s ital, egszsg s betegsg4, gazdag-
18

sg s szegnysg5, szval minden, nem


trtnetesen, hanem az atyai kezbl j 6 .
i sa. 40, 2 6 ; Zsid. 1, 3 ; Zsolt. 139,
7. 10. 2 Neh. 9, 6 ; Zsolt. 103, 19 ; Ap. Csel,
17,
4
28. Zsolt. 104, 13. 16 ; Ap. Csel. 14, 17.
6
J b 5, 18. 19. 5 1. Sm. 2, 7 ; Pld. 22, 2.
Mt ev. 10, 29. 31.
28. Krds. Mit hasznl neknk Isten
teremt munkjnak s gondviselsnek meg
ismerse ?
Felelet. Azt, hogy mindennem viszon
tagsgban trk 1 , a boldogsgban hl
datosak 2 , a jvt illetleg pedig, hsges
mennyei Atynk s Istennk irnt j re
mnysgben legynk 3 a fell, hogy semmi
teremtmny sem szakaszthat el minket az
szeretettl 4 , mivel minden teremtmny
gyannyira az kezben van, hogy az
akarata nlkl semmit sem tehet, st mg
meg sem mozdulhat 5 .
1
4
Zsolt. 39, 10. 52 1. Thess. 5, 18. 8
1. Pt.
5, 7. Rom. 8, 35. sa. 4 1 , 10. 11.

A Fi; Istenrl.
XI. RNAPJA.
29. Krds. Mirt nevezzk Isten Fit
Jzusnak, azaz Idveztnek ?
19

Felelet. Azrt, mert idvezt b


neinkbl s mert senki msban idvessg
sem nem kereshet, sem nem tallhat.
Ap. Csel. 4} 12 ; 1. Kor. 3, 11.
30. Krds. Hisznek- azok is az egye
dl idvezt Jzusban, akik boldogsgukat
s idvessgket a szenteknl, nmaguknl,
vagy msutt keresik ?
Felelet. Nem ; st azok valjban meg
tagadjk az egyetlenegy Idveztt s Meg
vltt, Jzust, noha dicsekednek Vele.
Mert vagy Jzus nem tkletes Megvlt,
vagy akik ezt a Megvltt igaz hittel el
fogadjk, azoknak benne kell feltall
niuk mindazt, ami idvessgkre nzve
szksges.
Kol. 1, 19. 20 ; 2. 9. 10 ; Jnos ev. 1, 14.
16; Zsid. 7, 25. > '

XII. RNAPJA.
31. Krds. Mirt nevezzk t Krisz
tusnak, azaz Felkentnek?
Felelet. Azrt, mert t az Atya Isten
rendelte s a Szentllekkel felkente 1 a mi
legfbb prftnkk s tantnkk 2 , aki
Istennek titkos tancst s akaratt a mi
3*
20

vltsgunk fell tkletesen kijelentette 3 ;


tovbb egyetlenegy fpapunkk 4 , aki
minket testnek egyetlenegy ldozat jvai
megvltott 5 s az Atya Isten eltt knyr
gsvel sznetlenl kzbenjr rettnk 6 ;
s rkkval kirlyunkk 7 , aki minket
igjvel s Lelkvel igazgat s a szer
zett vltsgban oltalmaz s megtart 8 .
x
3
s a . 11, 1. 2 ; 61, 1. 2 5. Mz. 18, 15.
4
Zsolt. 40, 8. 9; Jnos ev. 1, 1 8 ; 15, 15.
6
Zsolt. 110, 4.7 Z s i d . 10, 1 0 ; Jelen. 5, 9.
Rm. 8, 34. Zsolt. 2. 6 ; Jer. 33, 15. 16 ;
Lukcs ev. 1, 32. 33. 8 Zsolt. 89, 37. 38 ; Jnos
ev, 10, 28.

32. Krds. Mirt hvnak tged keresz


tynnek?
Felelet. Azrt, mert hit ltal Krisztus
nak tagja 1 s gy az felkenetsnek
rszese vagyok 2 a vgre, hogy nevrl n
is vallst tegyek 3 , magamat l hlaldo
zatul nki adjam 4 s a bn s rdg ellen
ez letben szabad lelkiismerettel harcoljak 5
s aztn vele egytt mindn teremt
mny felett rkk uralkodjam 6 .
1
1. Kor. 12, 27 : Efz.
3
3, 17. 2 41. Jn.
2, 27 ; 2. Kor. 1, 21. 22. 1. P t . 2, 9. Rm.
12, 1 : 1. Pt. 2, 5. 5 R6 m . 6, 12. 1 3 ; Efz.
6, 12 ;' 1. Pt. 5, 8. 9. Jelen. 3, 21 ; 2. Tim.
2, 12.
21

XIII. RNAPJA.
33. Krds. Mirt nevezzk Krisztust
Isten egyszltt Finak, ha mi is Isten
gyermekei vagyunk?
Felelet. Azrt, mert egyedl Krisztus,
Istennek amaz rk, termszet szerint val
Fia, ellenben Isten minket rette kegye
lembl fogadott gyermekeiv.
Jnos ev. 1, 11. 1 4 ; Gal. 4, 6 ; Ef'z. 1,
5. 6 ; Zsid. 1, 1. 2.
34. Krds. Mirt nevezed t mi
Urunknak?
Felelet. Azrt, mert minket testestl
lelkestl1, a bnbl 2 s az rdg hatalm
bl 3 nem aranyon vagy ezstn, hanem
drga vrn vltott meg4 s tett a maga
tulajdonv 5 .
3
1.4 Kor. 6, 20. 2 Kol.5 1, 14. 8 Zsid. 2,
14. 15. 1 . Pt. 1, 18. 19. T i t . % 14.

XIV. RNAPJA.
35. Krds. Mit tesz az, hogy fogan*
tatk Szentllektl, szltek Szz Mritl"?
Felelet. AZt, hogy Isten rk Fia 1 ,
aki igaz s rk Isten s az marad 2 : Szz
* 22

Mrinak testbl s vrbl 3 , a Szent


llek munkja ltal 4 valsgos emberi ter
mszetet lttt magra 5 a vgett, hogy
Dvidnak valsgos magva is legyen6,
aty j af iihoz mindenben hasonlatos, kivvn
a bnt 7 .
1
3
Gal. 4,4 4. a l . Jn. 5, 20; Rm, 9, 5.
sa. 7, 14. Lukcs ev. 1, 635. 5 1. Tim. 2, 5 ;
1. Jn. 1, 13 ; Fii. 2, 6. 7. Ap. Gsel. 13, 23 ;
2, 30. 7 Zsid. 2, 17 ; 1. Jn. 3, 5 ; Zsid. 4, 15.
36.'Krds. Mi hasznod van Krisztys
szent fogantatsbl s szletsbl ?
Felelet. Az, hogy kzbenjrnk s
rtatlansgval s tkletes szentsgvel
bnmet, melyben fogantattam, Isten
szne eltt elfedezi.
Rm. 8, 3 ; Gal 4, 4. 5 ; 2, Kor. 5, 21.

XV. RNAPJA.
37. Krds. Mit rtesz azon, hogy
szenvedett" ?
Felelet. Azt, hogy fldi letnek
egsz ideje alatt, klnsen pedig annak
vgn, Istennek az egsz emberi nemzet
sg bne ellen val haragjt, testben-
lelkbeti elhordozta 1 , a vgre, hogy szen-^
23

vdsvel, mint egyetlenegy engesztel


ldozattal, a mi testnket s lelknket az
rk krhozattl megszabadtsa s sz
munkra Istennek kegyelmt, az igazsgot
s rk letet megszerezze2.
*sa. 53, 26; Zsolt. 22, 17. 18; Mt
ev. 26, 38 ; Fi. 2, 8 ; Zsid. 5, 7. 8. 2 Zsid. 9, 12 ;
Efz. 1, 5. 7 ; 1. Jn. 4, 9 ; Jnos ev. 3, 14. 15.
38. Krds. Mirt szenvedett Jzus a
Poncius Piltus brsga alatt?
Felelet. Azrt, hogy rtatlanul a pol
gri br ltal tltessk el1 s ilymdon
szabadtson meg minket Istennek szigor
tlettl, mely renk szllana 2 .
1
Mt ev. 27, 2. 19 ; Lukcs ev. 23, 14. 15 ;
Jnos ev. 18, 38 ; 19, 1316. 2 1. Pt. 3, 18 ;
Rm. 8, 34.
39. Krds. Nagyobb dolog-e az, hogy
Jzus keresztre feszttetett, mintha msnem
halllal halt volna meg?
Felelet. Igenis nagyobb ; mert ebbl
vagyok bizonyos a fell, hogy azt az
tkot, melynek slya rajtam vala, magra
v e t t e ; mert Isten a kereszthallt meg
tkozta.
Fii. 2, 8 ; Gal. 3, 13 ; 5. Mz, 21, 22. 23.
24

XVI. RNAPJA.
40. Krds. Mirt kellett Krisztusnak a
hallt elszenvednie ?
Felelet. Azrt, mert Isten igazsgnak
s igazmondsnak semmi ms mdon a
mi bneinkrt eleget tenni nem lehetett
volna, hanem csakis az Isten Finak halla
ltal.
Mt ev. 20, 28 ; Lukcs ev. 24, 26;
Rm. 5, 8 ; 6, 23.
41. Krds. Mirt temettetett el?
Felelet. Azrt, hogy bebizonytsa,
hogy valsggal meghalt.
Mt ev. 27, 5760 ; Mrk ev. 15, 4245 ;
Jnos ev. 19, 3842.
42. Krds. Ha Krisztus meghalt ret
tnk, mirt kell nknk is meghalni ?
Felelet. A mi hallunk nem bnein
krt val elgttel1, hanem csak meghals
a bnnek s tmenetel az rk letre 2 .
1
Zsolt. 49, 8 ; Mrk ev. 8, 37. 2 Jnos ev,
5, 24 ; Rm. 7, 24 ; Fii. 1, 23.
43. Krds. Mi egyb hasznunk van
mg Krisztus keresztfn val ldozatjbl s
hallbl?
25

Felelet. Az, hogy annak ereje ltal a


mi embernk vele egytt megfesztte
tik, megletik s eltemettetik, hogy a test
gonosz indulatai ne uralkodjanak tbb mi
bennnk, hanem mi magunkat hlaldo
zatul nki szenteljk.
Gal. 5, 24 ; Rm. 6, 6. 7. 14 ; 12, 1 ; 1. Pt.
2, 5.
44. Krds. Mirt teszed ezt is hozz :
szll al poklokra" ?
Felelet. Azrt, hogy legnagyobb meg
prbltatsaim kztt bizonyos legyek
a fell, hogy az n Uram a Krisztus, az
kibeszlhetetlen gytrdsvel, fjdalmai
val s rettegseivel, melyeket lelkben, a
keresztfn s annak eltte is elszenvedett 1
engem a pokoli aggodalomtl s gytre
lemtl megszabadtott 2 .
f
Mt ev. 26, 37. 38. 46 ; Lukcs ev.
22, 4344. 2 1. Kor. 15, 55. 57 ; Gal. 3, 13. 14 ;
Zsid. . 5 , 79.

XVII. RNAPJA.
45. Krds. Mit hasznl nknk Krisz
tus feltmadsa ?
Felelet. Elszr: Feltmadsval a
hallt meggyzte, hogy minket rszeseiv
4
26

tehessen annak az igazsgnak, amelyet


hallval szerzett 1 . Msodszor : Az ereje
minket is j letre tmaszt 2 . Harmadszor :
Krisztus feltmadsa a mi dicssges fel
tmadsunknak bizonyos zloga3.
1 2
Rm. 4 25 ; 1. Kor. 15, 2022. Rm,
6, 48. 3 Efz. 2, 4. 5.

XVIII. RNAPJA.
46. Krds. Hogy rted azt, hogy fel
mrte mennyekbe" ?
Felelet. Hogy a Krisztus a fldrl
tantvnyainak szemelttra emelkedett
fl az gbe 1 s a mi javunkra ott van 2 ,
mglen ismt eljvend tlni eleveneket s
holtakat 3 .
1
2
Lukcs ev. 24, 50. 51 ; Ap. Csel. 1, 9.
Jnos ev. 16, 7 ; Fii. 3, 20. 3 Ap. Csel. 3, 21.
47. Krds. Nincsen- velnk Krisztus
mind e vilg vgezetig; amint azt nknk
meggrte ?
Felelet. Krisztus valsgos ember s
valsgos Isten. Emberi termszetre
nzve nincs tbb e fldn1, de istensge,
fensge, kegyelme s Lelke sohasem tvo
zik el tlnk 2 .
1
Jnos ev. 16, 28 2 14, 16 ; Mt ev. 18, 20.
27

48. Krds. Nem vlik- el ilymdon


egymstl a Krisztusban val kt termszet,
hogyha az emberi termszet nincs mindentt
ott, ahol az isteni termszet ott van ?
Feleit. Semmikppen nem, mert,
mivel az isteni termszet megfoghatatlan
s mindentt jelenval : ebbl szksg
kppen kvetkezik, hogy noha az isteni
termszet a magra lttt emberi term
szeten kvl is ltezik, mindazltal abban
magban is benne van s azzal szemly
szerint egyeslve marad.
1. Kir. 8, 27 ;. Jnos ev. 17, 24 ; Ap. Csel.
3, 13.
49. Krds. Mit hasznl nknk Krisz
tus mennybemenetele ?
Felelet. Elszr, hogy a mennyben
az Atya szne eltt nknk kzbenjrnk1.
Msodszor, hogy a mi testnk a mennyben
bizonyos zlogunk arra nzve, hogy , mint
a mi Fejnk, minket, tagjait, szintn fel-
viend nmaghoz 2 . Harmadszor, hogy
viszont-zlogul Lelkt kldi al nknk 3 ,
akinek ereje ltal nem a fldn valkat
keressk, hanem az odafenn valkat, ahol
van Krisztus, lvn Istennek jobbjn 4 .
1
Rm. 8, 34 ; Zsid. 9, 24. 2 Jnos ev.
17, 24 ; Efz. 2, 6. * Jnos ev. 16, 7 ; Efz.
1, 13. 14. 4 Kol. 3, 1. 2. 3 ; Fii. 3, 21.
4*
28

XIX. RNAPJA.
50. Krds. Mirt mondod ezt: l
a mindenhat Atya Istennek jobbjn" ?
Felelet. Mert Krisztus azrt ment
fel a mennyekbe, iiogy ott bebizonytsa,
hogy a feje a maga keresztyn anya
szentegyhznak, aki ltal igazgat az
Atya mindeneket.
Efz.-l, 20. 21 ; Kol. 1, 18.
51. Krds. Mit hasznl nknk a
mi Fejnknek, Krisztusnak ez a dicssge ?
Felelet. Elszr, hogy szent Lelke
ltal mirenk tagjaira, mennyei ajnd
kokat raszt 1 ; tovbb, hogy hatalm
val minden ellensg ellen oltalmaz s
megtart 2 .
1 2
Ap. Csel. 2, 3 3 ; E'z. 4, 8. Jn. 10,
2830.'
52. Krds. Micsoda vgasztalsod van
abbl, hogy Krisztus eljvend tlni elevene
ket s holtakat ?
Felelet. Az, hogy mindennem hbo
rsg s ldztets kzepett, flemelt
fvel vrom az gbl azt az tlbrt, aki
29

elbb rettem, Isten tlszke eltt llott


s rlam minden krhoztatst elvett 1 ,
hogy mind a maga ellensgeit, mind
az n ellensgeimet rk krhozatra veti,
engem pedig kivlasztottaival egytt, a
mennyei rmbe s dicssgbe nmaghoz
flveend2.
1
Mt ev. 26, 64 ; Ap. Csel. 10, 42 ;
1. Thess. 4, 16. 2 2. Thess. 1, 6. 10 ; Jelen.
20, 12. 13.

A Szentllek Istenrl.
XX. RNAPJA,
53. Krds. Mit hiszesz a Szent
llekrl ?
Felelet. Hiszem elszr, hogy egyenl
rk Isten az Atyval s a Fival 1 .
Msodszor, hogy nkem is adatott 2 ,
engem^ igaz hit ltal Krisztusnak s min
den jttemnynek rszesv tesz3,
vgasztal 4 s velem marad mindrkk5.
1
Mt ev. 28, 19 ; Ap. Csel. 5, 3. 4 ;
1. Kor. 3, 16. a Ap. Csel. 2,3 17. 18. ; Je 1
2, 2 8 ; Rm. 8, 49 : Gal. 4, 6. 1. Kor. 12,. 3 ;
Efz. 3, 16. 17. Jnos ev. 15, 26. 5 Jnos ev-
14, 16. 17,
30

XXI. RNAPJA.
54. Krds. Mit hiszesz a kznsges
keresztyn anyaszentegyhzrl ?
Felelet. Hiszem, hogy Isten Fia, vilg
kezdetitl fogva annak vgig1, az egsz
emberi nemzetsgbl2, szent Lelke s igje
ltal 3 , az igazi hit egysgben4 magnak
egy, az rk letre kivlasztott gyleke
zetet gyjt egybe5, azt oltalmazza s meg
tartja 6 ; s hiszem, hogy n annak l
tagja vagyok 7 s rkk az is maradok 8 .
1
Mt ev. 28, 20; Jnos ev. 10, 16 ;
1. Kor. 11, 163 ; Efz. 4, 11. 12. 2 Zsolt. 2, 7. 8 ;
Jelen.
4
5, 9. sa. 44, 35; Rm. 10, 17.
Efz. 4, 4. 5. 13. 6 Jnos ev. 10? 27. 28 ; Rm.
8, 2830; 2.7 Tim. 1, 9. 6 Mt ev. 16, 18;
1. Pt. 1, 5. Efz. 2, 19-22. 8 Zsolt. 23, 6 ;
Rm. 8, 38. 39 ; 1. Kor. 1, 8. 9.
55. Krds. Mit rtesz 'a szentek
nek egyessgn" ?
Felelet. Elszr,^ hogy minden egyes
hv, mint tag, az r Jzus Krisztusnak,
minden javainak s ajndkainak osztly
rszese1 ; tovbb, hogy kiki ktelessg
nek ismerje, hogy az Istentl nyert ajn
dkokat, kszsggel s rmmel, a tbbi
tagok javra s idvessgre fordtsa2.
1
Rm. 8, 32; 1, Jn. 1, 3. * Efz. 5,
29* 30 ; Rm. 1% 46 ; 1, Pt, 4, 10,
31

56. Krds. Mit hiszesz a bnk bocs


natrl?
Felelet. Hiszem, hogy Isten a Krisztus
elgttelrt 1 minden bnmrl s bns
termszetemrl, mellyel teljes letemben
harcolnom kell2, soha' tbb meg nem
emlkezik3, hanem kegyelmbl, Krisztus
nak igazsgval megajndkoz4, hogy soha
tbb krhozatba ne jussak 5 .
1
Efz. 1, 7. 2 Zsolt. 103, 3 ; Rm. 7,
24. 25 ; 8, 1. 3 Jer. 31, 34! 4 Rm. 3, 24. 5 Jnos
ev. 5, 24 ; Rm. 8, 33. 34.

XXII. RNAPJA.
57. Krds. Micsoda vgasztalsod van
a test feltmadsbl ?
Felelet. Az, hogy nemcsak lelkem
megy ez let utn azonnal az Fejhez,
Krisztushoz 1 , hanem testem is2 Krisztus
ereje ltal feltmasztatvn 3 , lelkemmel
ismt egyesl4 s Krisztus dicssges tes
thez hasonl lszen5.
1
Prd. 19, 9 ; Lukcs ev. 23, 433 ; Fii.
1, 23. 2 Jb 19, 2527 ; 1. Kor. 15, 53. Jnos
ev. 5, 28. 29; 6, 39. 40. 4 Ezek. 37, 5, 6, 5 Fii,
3, 21 ; 1. Kor. 15, 4244,
.32

58. Krds. Micsoda vgasztalsod van


az rk letrl szl hitttelbl ?
Felelet. Az, hogy miutn mr most is
rzem szvemben az rk let kezdett :
e haland let utn oly tkletes boldog
sgom leend, melyet szem nem ltott,
fl nem hallott, sem ember szve soha meg
sem gondolt, melyben Istent mindrkk
magasztalni fogom.
Rm. 5, 1 ; 1. Kor. 2, 9 ; 2. Pt. 1, 3.

XXIII. RNAPJA.
59. Krds. Mi hasznt veszed, ha
mindezt hiszed ?
s Felelet. Azt, hogy Isten eltt Krisztus
ban megigazulok s az rk letnek rkse
vagyok.
H a b . 2, 4 ; Rm. 1, 1 6 ; Fii. \3, 9.

60. Krds. Mimdon igazulsz meg


Isten eltt?
Felelet. Egyedl a Jzus Krisztusban
val igaz hit ltal 1 , olymdon, hogy br
lelkiismeretem vdol, hogy Istennek min
den parancsolata ellen slyosan vtkeztem
33

s azoknak csak egyikt is soha meg nem


tartottam, st mg mindig hajland va
gyok minden gonoszra 2 : mindazltal
Isten, minden rdemem nlkl, ingyen
kegyelembl nkem ajndkozza s tulaj
dontja Krisztusnak tkletes elgttelt,
igazsgt s szentsgt, mintha soha semmi
bnt nem cselekedtem volna s bns
sem voltam volna, st mintha mindenben
olyan engedelmes lettem volna 3 , mint
amilyen engedelmes volt nrettem Krisz
tus, de csak gy, ha e jttemnyeket
hv llekkel elfogadom.
1
Rm. 3, 28 ; Gal. 2, 16. 2 Rm. 7, 2123.
* Rm. 3, 2426 ; 4, 68 ; 5, 9. 18. 19.

61. Krds. Mirt mondod, hogy egye


dl a hit ltal igazulsz meg ?
Felelet. Nem azrt, mintha hitem rde
mrt volnk kedves Isten eltt, hanem
azrt, mert egyedl Krisztus elgttele,
igazsga s szentsge az n igazsgom
Isten eltt s ezt, semmi ms mdon el
nem fogadhatom, sem sajtomm nem
tehetem, hanem egyedl a hit ltal.
1. Kor. 1, 30 ; 1. J n . 5, 10.

5
34

XXIV, RNAPJA.
62. Krds. Mirt nem lehet a mi j
cselekedetnk Isten eltt val igazsg, vagy
annak valami rsze ?
Felelet. Azrt, mert annak az igaz
sgnak, mely Isten tlszke eltt meg
llhat, teljesen tkletesnek s az Isten
trvnyvel megegyeznek kell lenni1.
mde a mi legjobb cselekedeteink is, ez
letben mind tkletlenek s bnkkel
vannak beszennyezve2.
1 2
5. Mz. 27, 26 ; J a k . 2, 10. Zsolt.
130, 3 ; J a k . 3, 2 ; 1. J n . 1, 8.

63. Krds* De ht a mi j cselekede


teinknek nincsen semmi rdemk, holott
Isten azokat, mind e fldi, mind a jv
letben mgjutalmazza ?
Felelet. Ez a megjutalmazs nem a mi
rdemnkrt, hanem kegyelembl tr
tnik.
Lukcs ev. 17, 1 0 ; Rm. 11, 36.

64. Krds. Nem teszi-e knnyel


mekk s istentelenekk ez a tudomny
az embereket ?
35

Felelet. Nem; mert lehetetlen, hogy


azok, akik igaz hit ltal Krisztusba oltat
tak, hldatossg gymlcst ne teremjk.
Mt ev. 7, 18 ; Jnos ev. 15, 5 ; Rm.
8, 14.

A sakraiiieiiloniokri.
XXV. RNAPJA.
65. Krds. Mivel egyedl a hit tesz
Krisztusnak s minden jttemnynek
rszeseiv, ugyan honnan szrmazik ez a hit ?
Felelet. A Szentllektl, aki azt az
evangyliom hirdetse ltal szvnkben fel
gerjeszti1 s a skramentomokkal val
ls ltal megersti 2 .
2
Jnos ev. 3, 5 ; Efz. 2, 8. Mt ev.
28, 19. 2 0 ; Rm. 10, 17.
66. Krds. Micsodk a skramen-
tomok ?
Felelet. Lthat szent jegyek s pecs
tek, melyeket Isten a vgre szerzett, hogy
XL ezekkel val ls ltal, az evangyliom
grett velnk annl inkbb megrtesse
s megpecstelje ; tudniillik, hogy , Krisz
tusnak a keresztfn val egyetlenegy
ldozatjrt, ingyen kegyelembl, bn-
5*
36

bocsnatot s rk letet ajndkoz mi


nknk.
Rm. 4, 11 ; Ap. Csel. % 38; 1. Kor.
11, 23.
67. Krds. Arra valk-e teht az ige
s a skramentomok, hogy hitnket Krisztus
nak keresztfn trtnt ldozat]ra, mint idves-
sgnk egyedli alapjra irnyozzk?
Felelet. Igen; mert a Szentllek az
evangyliomban tantja, a skramento
mok ltal pedig megersti, hogy a mi
teljes idvessgnk, Krisztusnak a kereszt
fn rettnk trtnt egyetlenegy ldozat-
jban van.
Rm. 6, 3 ; Gal. 3, 26. 27*; 1. Kor. 5, 7.
68. Krds. Hny skramentomot szer
zett Krisztus az jszvetsgben ?
Felelet. Kettt, gymint a szent ke
resztsgt s az ri szent vacsort.
Mt ev. 28, 19. 1. Kor. 11, 2325.

.A szent keresztsgrl.
XXVI. RNAPJA.
69. Krds. Mimdon emlkeztet s
biztosit tged Isten a szent keresztsgben
37

afell, hogy Krisztus keresztfn val egyetlen


egy ldozatja nked javadra szolgl ?
Felelet. Olymdon, hogy a vzzel
val kls lentst maga Krisztus^szer
zett s egyttal azt grte, hogy az vre
s Lelke, az n lelkem tiszttalansgt,
azaz minden bnmet, oly bizonyosan le
mossa, mint amilyen bizonyosan leviszi
a test tiszttalansgt a vz, amellyel
megmosakodom.
1. Pt. 3, 21 ; Tit. 3, 5.
70. Krds. Mit jelent a Krisztus
vrvel s Lelkvel val megmosats ?
Felelet. Jelenti, hogy Istentl bn
bocsnatot nyernk ingyen kegyelembl,
a Krisztus vrrt, amelyet , keresztfn
val ldozat] ban rettnk kiontott 1 . To
vbb jelenti, hogy a Szentllek megjt
s a Krisztus tagjv szentel bennnket,
hogy hovatovbb meghaljunk a bn
nek s istenfl, feddhetetlen letet l
jnk 2 .
1 2
Zsid. 12, 24; Jelen. 1, 5. Kol. 2, 12.
71. Krds. Hol grte Krisztus, hogy
minket vrvel s Lelkvel oly bizonyosan
megmos, mint ahogy a keresztsg vize meg
mos bennnket?
:3S

Felelet. A keresztsg szeroztetse alkal


mval, midn gy szlott: Elmenvn,
tegyetek tantvnyokk minden npeket,
megkeresztelvn ket az Atynak, a Fi
nak s a Szentlleknek nevbe. Aki hiend
s megkeresztelkedik, idvezl; aki pedig
nem hiend, elkrhozik. (Mt. 28, 19.
Mrk 16, 15. 16.)
Ez az gret a szentrsban ismtelve
elfordul, midn az rs a keresztsgt
jjszlets frdjnek s a bnk el
mossnak nevezi. (Tit. 3, 5. Ap. Csel.
22, 16.)

XXVII. RNAPJA.
72. Krds. Teht a vzzel val keresz
tels annyi, mint a bnk elmossa?
Felelet. Nem; mert egyedl a Jzus
Krisztus vre s a Szentllek tisztt meg
minket minden bntl.
1. Kor. 6, 11 ; 1. Jn. 1, 7.
73. Krds. Mirt nevezi ht a Szent
llek a keresztsgt jjszlets frdjnek
s a bnk elmossnak?
Felelet. Isten nem valami nagy ok
.nlkl szl ekkppen. Ugyanis, nemcsak
39

^arra akar ezzel tantani minket, hogy mi


kppen a test tiszttalansgt a vz,
akkppen a mi bneinket a Krisztus vre
s Lelke mossa le : st inkbb emez isteni
zlog s jegy ltal bizonyoss tesz a fell,
hogy mi bneinkbl lelkikppen oly Mzony-
nyal megtisztulunk, amikppen a Jthat
'vzzel magunkat megmossuk.
Gal. 3, 27 ; Jelen. 1, 5 ; 7, 14.
74. Krds. Meg kell-e keresztelni a
Msdedeket is ?
Felelet. Meg; mert miutn k is
*ppen gy Isten szvetsghez s anya
szentegyhzhoz tartoznak, mint az id
sek1, s mivel Isten a Krisztus vre ltal
a bnkbl val vltsgot s a hitet mun
kl Szentlelket, nkik is ppen gy gri,
mint az ids embereknek 2 : ennlfogva a
keresztsg, mint a szvetsg jegye ltal, a
keresztyn anyaszentegyhzba ket is be
kell avatni s a hitetlenek gyermekeitl
meg kell klnbztetni 3 , amint ez, az
szvetsgben a krlmetlkeds ltal
trtnt 4 , melynek helybe Krisztus az j
szvetsgben a keresztsgt szerzett.
VMz. 17, 7. 2 Mrk. ev. 10, 14. 16;
.Ap. Gsel. 2, 38. 39 ; 10, 47. 3 Ap. Csel.4 10, 48 ;
16, 3.15 ; 1. Kor. 1, 16 ; Efz. 5, 25. 26. 1. Mz.
17, 12. 13.
40

A* XJr s z e n t vacsorjrl*
XXVIII. RNAPJA.
75. Krds. Mi emlkeztet s tesz bizo
nyoss tged az rvacsorban a fell, hogy
Krisztus keresztfn trtnt egyetlenegy ld-
zatjban s minden javaiban nked is
rszed van ?
Felelet. Az, hogy Krisztus nkem s
minden hvnek megparancsolta, hogy
egyem ama megtretett kenyrbl s
igyam ama pohrbl az emlkezetre.
E mellett azt grte, elszr : hogy az
teste a keresztfn nrettem oly bizony
nyal megldoztatott s megtretett, vre
pedig kiontatott, amikppen szemeimmel
ltom, hogy az rnak szolgja a kenyeret
rszemre megtri s a poharat nkem
nyjtja. Tovbb, hogy az n lelkemet,
a maga megtretett testvel s kionta
tott vrvel, oly bizonyosan tpllja az
rk letre, amikppen n az r szolgj
nak kezbl az rnak kenyert s pohart,
mint a Krisztus testnek s vrnek velem
kzlt bizonyos jegyeit elfogadom s testi
szjjal magamhoz veszem.
1. Kor. 11, 23. kv. versek.
41

76. Krds. Mit tesz Krisztus megfesz


tett testt enni s kiontott vrt inni?
Felelet, Nem csupn azt teszi, hogy
Krisztus szenvedst s hallt hv llek
kel elfogadjuk s ezltal bnbocsnatot s
<>rk letet nyerjnk 1 , hanem ezenkvl
azt is, hogy a Krisztusban s bennnk is
lakoz Szentllek ltal az drgaltos
testvel miridinkbb-inkbb olymdon
egyesljnk2, hogy mi mbr a
mennyekben van, mi pedig e fldn
vagyunk, mindazltal testbl val
test s csontjaibl val csont legynk3,
s miknt testnk tagjai egy llektl, gy
mi is mindenkoron egy ugyanazon Szent
llektl nyerjnk rk letet s bennnket
egy ugyanazon Szentllek igazgasson4.
1
Jnos ev. 6, 35. 50? 54. 2 1. Kor. 12, 13 ;
J4 n o s ev. 6, 56 ; 1. Kor. 10, 16. 3 Efz. 5, 30.
Rom. 8, 9. 11.
77. Krds. Hol grte Krisztus, hogy
a hvket testvel s vrvel akkppen
tpllja, amikppen k a megszegett kenyr-
hi esznek s a pohrbl isznak ?
Felelet. Az rvacsora szereztetsi igi
ben, melyek a kvetkezk :
A mi Urunk Jzus Krisztus azon
az jtszakn, melyen elrultatk, vette
42

a kenyeret s hlkat advn megtrte


s ezt mondotta: Vegytek, egytek!
Ez az n testem, mely tirettetek meg
tretik ; ezt cselekedjtek az n emlkeze
temre. Hasonlatoskppen a pohrt is vette,
minekutna vacsorlt volna, ezt mondvn :
E pohr amaz j testamentom az n
vrem ltal; ezt cselekedjtek, valamennyi
szer issztok az n emlkezetemre. Mert
valamennyiszer eszitek e kenyeret s issz
tok e pohrt, az rnak hallt hirdesstek*
amg eljvend/' 1. Kor. 11, 2325.
Ezt az gretet ismtelten elhozza
Pl apostol, gy szlvn : ,,A hlaadsnak
pohara, amelyet megldunk, nem a Krisz
tus vrvel val kzssgnk-e? A kenyr,
amelyet megszegnk, nem a Krisztus
testvel val kzssgnk-e? Mert egy
a kenyr, egy test vagyunk sokan; mert
mindnyjan az egy kenyrbl rszese
dnk.
1. Kor. 10, 1617.

XXIX. RNAPJA.
78. Krds. Az rvacsorban a kenyr
s bor Krisztus valsgos testv s vrv
lesz- ?
43

Felelet. Nem 1 ; st miknt a kereszt


sgben lv vz nem vltozik t Krisztus
vrv, sem a bnket el nem mossa,
hanem ama dolgoknak pusztn isteni
jegye s zloga 2 : ppen gy a szent kenyr
az rvacsorban nem maga a Krisztus
teste 3 , noha azt a skramentomok hasz
nlati mdja szerint Krisztus testnek
nevezzk4.
1
3
Mt ev. 26, 29. 2 Mt ev. 3, 11.
1. Kor. 10, I I . ' 4 2. Mz. 12, 1 1 ; Tit. 3, 5 ;
1. Pt. 3, 21.

79. Krds. Mirt nevezi ht Krisztus


a kenyeret az testnek s a poharat az
vrnek, vagyis az vre ltal val jszvet
sgnek ? s Pl apostol ugyanazt mirt nevezi
a Jzus Krisztus teste s vre velnk val
kzlsnek ?
Felelet. Nagy oka van annak, hog}^
Krisztus gy szl. ugyanis nemcsak arra
tant ezltal bennnket, hogy valamint
a kenyr s a bor tplljk fldi letnket,
ppen gy az megfesztett teste s ki
ontatott vre lelknknek valsgos tele
s itala az rk letre 1 : hanem sokkal
inkbb arra tant, hogy ezen lthat
jeggyel s zloggal, bizonyosokk tesz
a fell, hogy mi a Szentllek munkja
44

ltal oly bizonnyal rszesei lesznk az


valsgos testnek s vrnek, mint amily
bizonyosan e szent jegyeket az emlke
zetre testi sznkba vesszk 2 ; tovbb,
hogy az szenvedse s'engedelmessge
oly bizonnyal a mink, mintha csak mi
magunk szenvedtnk volna a bnrt s tet
tnk volna eleget 3 .
1 2
s
Jnos ev. 6, 55. 1 . Kor. 10, 16. 17-
Rom. 5, 19.

XXX, RNAPJA.
80. Krds. Mi klnbsg van az r
vacsorja s a rmai katholikus mise kztt T
Felelet. Az rvacsora arrl tesz n
knk bizonyossgot, hogy minden mi
bneink tkletesen megbocsttatnak a
Jzus Krisztus amaz egyetlenegy ldozat-
jrt, melyet maga a keresztfn egyszer
vghezvitt 1 ; s hogy mi a Szentllek ltat
Krisztusba oltatunk 2 , aki most a maga
valsgos testvel a mennyekben az Atya
jobbjn van 3 s azt akarja, hogy ott
imdjuk t4. A mise ellenben azt tantja,
hogy az lk s a holtak bnei nem bocst
tatnak meg a Krisztus szenvedsrt, ha~
csak rettk Krisztus, a misemond papok
45

ltal naponknt is meg nem ldoztatik ;


s hogy Krisztus a kenyrnek s bornak
szne alatt testileg jelen van s ezrt
ezekben kell t imdni 5 . E szerint a mise
alapjban vve nem egyb, mint a Jzus
Krisztus egyetlenegy ldozatnak s szen
vedsnek megtagadsa s krhozatos bl
vnyimds.-
1
Zsid. 9, 12 ; 10, 1012; Jnos ev. 19, 3 0 ;
Mt ev. 26, 28. 42 1. Kor. 6, 17 ; 12,5 13. 3 Kol.
3, 1 ; Zsid. 1, 3. Jnos ev. 20, 17. Fii. 3, 20.
81. Krds. Kik jrulhatnak az r
asztalhoz ?
Felelet. Azok, akik bneik miatt bn
kdnak 1 , mindazltal bznak abban, hogy
bneik meg vannak bocstva s ms egyb
gyarlsguk a Krisztus szenvedse s
halla ltal be van fedezve 2 ; egyszer
smind kvnjk is, hogy mindinkbb-
inkbb ersbdjenek a hitben s jobbul
janak a keresztyni letben 3 . A meg nem
trk ellenben, valamint a kpmutatk,
krhozatot esznek s isznak nnn
magoknak 4 .
1
1. Kor. 11, 28. 2 Mt ev. 11, 28 ; 2. Kor.
8
13, 5. Mt ev. 11,. 29. 4 1. Kor. 1 1 , 29.
82. Krds. Bocsthatk-e az r aszta
lhoz azok is, akik vallsttelkkel s etetkkel
46

azt bizonytjk, hogy hitetlenek s isten


telenek?
Felelet. Nem 1 ; mert ez az Istennek
szvetsgt srten s az haragjt
felgerjeszten az egsz gylekezetre2.
Annakokrt a keresztyn gylekezet
nek ktelessge, hogy az ilyeneket Krisztns
s az apostolok rendelse szerint, a menny
orszg kulcsaival lvn, kebelbl mind
addig kizrja, amg letket meg nem
jobbtjk 3 .
1
1. Kor. 10, 21. 2 Pld. 15, 8. 3
Mt ev,
18, 1517; 2. Thess. 3, 6. 14. 15.

XXXI. RNAPJA.
83. Krds. Mik a mennyorszg kulcsai?
Felelet. A szent evangyliom hirdetse
s a keresztyn egyhzi fegyelem, melyek
kel a mennyorszg a hvknek megnyitta
tik, a hitetlenek eltt pedig bezratik.
Mt ev. 16, 19; 18, 18; Jnos ev. 20,
22. 23.
84. Krds. Mimdon nylik meg s
mimdon zrul be a mennyorszg az evan
gyliom hirdetse ltal?
47

Felelet. Olymdon, hogy Krisztus pa


rancsolatjbl minden egyes hvnek hir
detik s nyilvnosan bizonysgot tesznek
a fell, hogy Isten nkik, a Krisztus rde
mrt, minden bneiket'valsggal meg
bocstja, valahnyszor az evangyliom
grett igaz hitfel elfogadjk 1 ; viszont
minden hitetlennek s kpmutatnak azt
hirdetik, hogy Isten haragja s az rk
krhozat mindaddig rajtok marad, amg
meg nem trnek 2 . Ezen evangyliomi
bizonysgttel szerint tl Isten, gy a
jelen, mint a jvend letben 3 .
1
Ap. Csel.2 13, 38. 39 ; Mt ev. 11, 28 ;
Ezek. 33, 11. Jn. 3, 36; 8, 24; Mt ev.
3, 7. 8. 3 Rm. 2, 16.
85. Krds. Mimdon nylik meg
s mimdon zrul be a mennyorszg a keresz
tyn egyhzi fegyelem ltal?
Felelet. Olymdon, hogy Krisztus pa
rancsolat jhl azok, akik a keresztyn
nvvel nem keresztyn tudomnyt valla
nak 1 s nem keresztyn mdon lnek 2 :
miutn nhny zben atyafisgosan intst
kaptak s tvelygseikkel, vagy bneikkel
fel nem hagynak: az egyhznak, vagy
az egyhz ltal a vgett megbzottaknak
bejelentetnek 3 . s ha ezek intsre sem
48

hajtanak semmit : ezek kirekesztik ket


a szent skramentomoktl val eltiltssal
a keresztyn gylekezetbl,. Isten pedig
kizrja ket a Krisztus orszgbl4. De
viszont, ha valsgos megjobbulst grnek
s mutatnak fel, mint Krisztusnak s az
egyhznak tagjai ismt visszafogadtatnak 5 .
1
Rm. 16, 17. 2 1. Kor. 5, 1.1, 1 3 ; Tit.
3, 10 ; 2. I n . 10, 11. 3 Mt ev. 18, 1517.
4
1. Tim. 1, 20. 5 2. Kor. 2, 68 ; 2. Tim. 2,
25. 26.
H A R M A D I K RSZ.

A hla<laos*jirl.
XXXII. RNAPJA.
86. Krds. Mivel nyomorsgunkbl
minden rdemnk nlkl, kegy elemhi Krisz
tus ltal szabadulunk meg, mirt kell ht jt
cselekednnk?
Felelet. Azrt, mert Krisztus, miutn
vrvel minket megvltott 1 , egyszersmind
szent Lelke ltal meg is jt minket az
kpre a vgbl, hogy egsz letnkkel
Isten irnt val hldatossgunkat^az
jttemnyeirt megmutassuk s t di
cstsk2. Ezenkvl azrt is kell jt csele
kednnk,/hogy a mi hitnk fell annak
gymlcseibl mi magunk is bizonyosak
legynk 3 s istenfl letnkkel felebar
tainkat is megnyerjk a Krisztusnak 4 .
1
1. Kor. 1, 30 ; Tit. 2,'14.. 2 5. Mz. 32, 6 ;
1. Pt. 2, 9. Jak. 2, 18 ; 1. J n . 2, 3. 4. 4 1. Pt.
3

3, 1. 2.
87. Krds. Nem idvezlhetnek- teht
azok, akik hldatlan s bnben megtalko
dott etetkbl Istenhez meg nem trnek ?
50

Felelet. Semmikppennem; mert mi


knt az rs mondja : sem a szemrmet
lenek, sem a blvnyimdk, sem a parz
nk, sem a lopk, sem a telhetetlenek,
sem a rszegesek, sem a szitkozdok, sem
a ragadozks az efflk nem rklhetik
Isten orszgt.
1. Kor. 6, 9. 10; Efz. 5, 5.

XXXIII. RNAPJA.
88. Krds. Mibl ll az igazi bn
bnat, vagyis az embernek megtrse ?
Felelet. Az ember meghalsbl s az
j ember feltmadsbl.
Efz. 4, 2224 ; sa. 1, 16. 17.
89. Krds. Mi az ember meghalsa ?
Felelet. Az, hogy szvbl bnkdjunk
bneinken s azokat hovatovbb gyll
jk s kerljk.
Jel 2, 12. 13; Rm. 12, 9; 2. Kor. 7,10.
90. Krds. Mi az j ember feltmadsa?
Felelet. Istenben val lelki rm Krisz
tus ltal 1 s az, hogy kszsggel s szeretet
tel Isten akarata szerint ljnk, s ma-
51

gunkat minden j cselekedetben gyako


roljuk2.
1 2
Neh. 8, 10 ; Zsolt. 51, 10. Zsolt. 119,
167; Rom. 6 r 1 3 ; 7, 22.
91. Krds. Melyek azok a jcseleke-
detek?
Felelet. Csakis azok, amelyek igaz
hitbl, Isten trvnye szerint, az dics
sgre trtnnek 1 s nem azok, amelyek
a mi vlekedsnkn, avagy emberi ren
delsen alapulnak 2 .
1
Rm. 14, 23 ; 1. Tim. 1, 5. 2 Ezek. 20, 19;
Mt ev. 5, 16.'; 15, 9.
92. Krds. Melyik az Isten trvnye ?
Felelet. Meg van rva Mzes msodik
knyve 20. rszben s tdik knyve
5. rszben ekkppen :

Isten szla mindezeket


a i gfkets
I. Parancsolat. n, az r, vagyok
a te Istened, aki kihoztalak tged Egyip
tomnak fldrl, a szolglat hzbl. Ne
legyenek nked idegen isteneid n elttem.
52

II. Parancsolat. Ne csinlj magadnak


faragott kpet s semmi hasonlt azokhoz,
amelyek fenn az gben, vagy alant a fl
dn, vagy a fld alatt a vizekben vannak.
Ne imdd s ne tiszteld azokat; mert n,
az r, a te Istened, fltnszeret Isten
vagyok, aki megbntetem az atyk vt
kt a fiakban, harmad- s negyedziglen
azokban, akik engem gyllnek. De irgal
massgot cselekszem ezerziglen azokkal,
akik engem szeretnek s az n parancsola
taimat megtartjk.
III. Parancsolat. Az rnak, a te
Istenednek nevt hiba fel ne vedd, mert
nem hagyja azt az r bntets nlkl,
aki az nevt hiba felveszi.
IV. Parancsolat. Megemlkezzl a
szombatnaprl, hogy azt megszenteljed.
Hat napon t munklkodjl s vgezd
minden dolgodat ; de a hetedik nap az
rnak, a te Istenednek szombatja : semmi
dolgot se tgy azon se te, se fiad, se lenyod,
se szolgd, se szolglleiiyod, se barmod,
se a te jvevnyed, aki a te kapuidon
bell van. Mert hat napon teremte az r
az eget s a fldet, a tengert s mindent,
ami azokban van, a hetedik napon gedig
megnyugovk. Azrt megld az r a
szombat napjt s megszentel azt.
53

V. Parancsolat. Tiszteljed atydat


s anydat, hogy hossz ideig lj azon
a fldn, amelyet az r, a te Istened d
tenked.
VI. Parancsolat. Ne lj.
VII. Parancsolat. Ne parznlkodjl.
VIII. Parancsolat. Ne lopj.
IX. Parancsolat. Ne mondj a te
felebartod ellen hamis tanbizonysgot.
X. Parancsolat. Ne kvnjad a te
felebartodnak hzt, ne kvnjad a te
felebartodnak felesgt, se szolgjt, se
szolgllenyt, se krt, se szamart s
semmit, ami a te felebartod.

XXXIV. RNAPJA.
93. Krds. Mimdon osztatnak el ezek
a parancsolatok ?
Felelet. Kt tblra; melyek kzl
az els tbla ngy parancsolatban arra
tant, mikppen kell magunkat viselnnk
Isten irnt; a msodik tbla pedig hat
parancsolatban felebartaink irnt val
ktelessgeinket adja lnkbe.
5. Mz. 10, 3. 4 ; Mt ev, 22, 3740.
54

94. Krds. Mit kvn Isten az els


parancsolatban ?
Felelet. Azt, hogy valamint lelkem
idvessgt szeretem, ppen olyan szorgal
matosan eltvoztassak s kerljek minden
blvnyozst 1 , varzslst 2 , babonskodst 3 ,
szenteknek vagy ms teremtmnyeknek
segtsgl hvst 4 . Az egyetlenegy igaz
Istent pedig igazn megismerjem5, egyedl
csak benne bzzam 6 , teljes alzatossg
gal 7 s bketrssel minden jt egyedl
dtle vrjak 8 s t teljes szvbl szeres
sem9, fljem10 s tiszteljem 11 ; gyannyira,
hogy minden teremtett dolgok nlkl el
legyek inkbb, semhogy csak a legkisebb
rszben is az akarata ellen cseleked
jem.
1
Zsolt. 81, 10.; 1. Kor. 6, 9. 2 3. Mz. 19,
31 ; sa. 8, 19. 20. 3 5. Mz. 18, 1012 ; Mrk
7, 4. * Jelen. 19, 5 10; Ap. Csel. 10, 25. 26;
5. Mz. 4, 15. 19. Mt ev. 4, 10 ; Jnos ev.
17, 3 ; Jer. 9,8 24. 6 Jer. 17, 5. 7. 7 sa. 57, 15 ;
1. Pt. 5, 5. Lukcs ev. 21, 19 ; Zsid. 10, 36 ;
Jak. 1, 17. 9 5. Mz. 6, 5 ; 10, 12. ] c Zsolt.
34, 10 ; Prd. 12, 15. " Maiak. 1, 6 ; Ap. Csel.
5, 29.
95. Krds. Micsoda a blvnyozs ?
Felelet. Az, ha az ember az igaz Isten
helyett, aki magt igjben kijelentette,
55

avagy mellette, valami mst kpzel


vagy tart, amibe a bizodalmt helyezi.
Mt ev. 6, 24; Kol. 3, 5 ; 1. Pt. 4, 3.

XXXV. RNAPJA.
96. Krds. Mit kvn Isten a msodik
parancsolatban ?
Felelet. Azt, hogy Istent semmi mdon
ki ne brzoljuk, se mskppen ne tisz
teljk, hanem csak gy, amint igjben
parancsolta.
5. Mz. 4, 23. 24 ; 12, 32 ; Mt ev. 15, 9 ;
Rm. 1, 22. 23,
97. Krds. Ht semmifle kpet sem
szabad csinlni ?
Felelet. Istent nem lehet s nem sza
bad semmimdon kibrzolni 1 ; a teremt
mnyek pedig noha kibrzolhatk 2 :
mindazltal megtiltja Isten, hogy az.ember
azokrl kpeket csinljor, vagy tartson
a vgbl, hogy akr azokat magukat, akr
azok ltal Istent tisztelje 3 .
*5. Mz. 4, 12. 1518; sa. 40, 18. 2 5 ;
Ap. Csel. 17, 29- 2 2. Mz. 35, 30. 31. 3 5. Mz.
7, 5;,27, 15; Zsolt. 97, 7 ; 3. Mz. 26, 1.
56

98. Krds. Meg lehet- teht trni a


templomokban a kpeket, hogy azok a tudat
lan npnek knyvek gyannt szolgljanak ?
Felelet. Nem; mert ne legynk mi
blcsebbek Istennl, aki az keresztyn
anyaszentegyhzt nem nma blvny-
kpekkel, hanem igjnek l hirdetsvel
akarja tantani.
Jer. 10, 8 ; Hab. 2, 1819 ; Zak. 10, 2 ;
Lukcs ev. 16, 29; Rm. 10, 17;. 2. Tim. 3,
16. 17.
XXXVI. RNAPJA.
99. Krds. Mit kvn Isten a harmadik
parancsolatban?
Felelet. Azt, hogy Istennek nevt nem
csak tkozdssal, 1 vagy hamis eskvs
sel2, de mg szksgtelen eskdzssel3 se
kromoljuk, vagy tiszteletlenl ne emlt
sk, sem magunkat ily rettenetes bnk
ben akr elhallgatssal, akr rfigyelssel
rszesekk ne tegyk 4 . Egyszval, hogy
Isten szent nevt flelemmel s mly tisz
telettel emltsk 5 a vgbl, hogy rla
igazn vallst tegynk 6 , t segtsgl hv
juk 7 s minden szavunkkal s cselekede
tnkkel magasztaljuk 8 .
1
3. Mz. 24, 15. 16. 2 3 . Mz. 19, 12.
* 3. Mz. 5, 4. 5 ; Mt ev. 5, 3436. 4 3. Mz.
57

5, 1. 5 Maiak. 4, 2 ; 1. Pt.
7
4, 11. 6 1. Pt. 3, 15;
Mt ev. 10, 32. 33. Zsolt. 50, 1 5 ; 91, 15.
8
KoJ. 3, 1.7; 1. Kor. 10, 31.
100. Krds. Oly nagy bn-e Isten
nevnek tkozdssal, vagy eskdzssel val
szidalmazsa, hogy Isten haragja mg azok
ellen is felgerjed, akik azt, amennyire tlk
telik, meg nem tiltjk, vagy meg nem aka
dlyozzk ?
Felelet. Bizonyra felette nagy b n ;
mert nincs is nagyobb bn, mely ellen
Istennek haragja inkbb felgerjedne, mint
az nevnek kromlsa; annakokrt
meg is parancsolta, hogy e bnnek bnte
tse hall legyen.
3. Mz. 5, 1 ; 24, 15. 16.

XXXVII. RNAPJA.
101. Krds. Eskdhetik-e valaki ke
resztyn mdon az Isten nevre ?
Felelet. Igenis ; ha azt az alattvalk
tl a polgri hatsg 1 , vagy valami szksg
kveteli, hogy ezltal hitelnket s igaz
sgunkat, Isten dicssgre s felebar
taink javra fenntartsuk s biztostsuk 2 .
Mert az ilyen eskvs Isten igjn alapul 3
58

s ez okbl azt a hvek mind az -, mind


az jszvetsgben valsggal gyakorol
tk is4.
1
2. Mz. 22, 911. 2 5 . Mz. 10, 20;
Jzs. 9, 19. 3 sa. 45, 23 ; Zsid. 6, 16. 4 1. Mz.
21, 2331 ; 31, 53 ; 1. Sm. 24, 22. 2 3 ; Rm.
9, 1.
102. Krds. Szabad- a szentekre vagy
ms teremtmnyekre eskdni?
Felelet. Nem szabad ; mert az igaz
eskvs Istennek segtsgl hvsa 1 , hogy
, mint a szveknek egyedli vizsglja2,
tegyen bizonysgot az igazsgrl s bn
tessen meg engem, ha n hamisan esk
szm. Ily tisztessgads nem illet meg
egy teremtmnyt sem. 3
1
2. Kor. 1, 23. 2 1. Kir. 8, 39. 3 sa. 63, 16.

XXXVIII. RNAPJA.
103. Krds. Mit kvn Isten a negye
dik parancsolatban?
Felelet. Elszr azt, hogy az igehirde
ts s az iskolk; fennmaradjanak 1 s n,
klnsen nnepnapon az Isten gyleke
zetbe szorgalmasan eljrjak2, hogy Isten
igjt hallgassam 3 , a szent skramento-

/
50

mokki ljek^ az Urat nyilvnosan segt


sgl hvjam 5 s keresztynhez illen ala-
mizsnlkodjam,6. Tovbb, hogy gonosz
cselekedeteimmel letemnek minden ide
jben felhagyjak7, engedvn az rnak,
hogy szent Lelke ltal bennem munkl
kodjk 8 s} ekkppen az rkk tart szom
batot mr e fldi letben elkezdjem9.
1
2
5. Mz.. 12, 19 ; 1. Kor. 9, 14 ; Gal. 6, 6-
Zsid. 10, 25. 3 Prd. 5, 1 ; Lukcs ev. 4, 15. 16.
22. 31. 43 2 ; Ap. Csel. 13,5 1416. 4244. s
15, 21. A p .8 Csel. 20, 7. Zsolt. 68, 2 7 ; Ap.
Csel.
8
1, 14. 1. Kor.
9
16, 2. 7 sa. 58, 13. 14.
2. Mz. 31, 13. sa. 66, 23 ; Zsid. 4, 911.

XXXIX, RNAPJA.
104. Krds. Mit kvn Isten az tdik
parancsolatban ?
Felelet. Azt, hogy atym, anym s
minden elljrm irnt teljes tisztelettel,
szeretettel s hsggel viseltessem s ma
gamat mindennem j oktatsnak s bn
tetsnek, ill engedelmessggel alvessem,
ezenkvl az gyengesgeik irnt trelmes
legyek, mivel Isteii minket az kezk
ltal akar vezrelni.
Maiak. 1, 6 : Efz. 6, 13 ; Pld. 1, 8 i
6, 2022 ; 15, 5 ; 28, 24 ; 30, 17. 3 1. Tim. 5, 17 ;
60

Zsid. 13, 17 ; 1. Thess. 5, 12. 13. 1. Pt. 2, 17 ;


Rm. 13, 17 ; 3. Mz. 19, 32 ; Tit. 2, 9. 10 ;
Kol. 3, 22 ; 1. Pt. 2, 18. 19.

XL. RNAPJA.
105. Krds. Mit kvn Isten a hatodik
parancsolatban ?
Felelet. Azt, hogy felebartomat sem
gondolatban, sem szval, vagy magavise
letemmel, annl kevsbb cselekedetem
mel, sem magam, sem msok ltal, bosz-
szsggal ne illessem1, ne gylljem, meg
ne srtsem, vagy meg ne ljem 2 ; st inkbb
minden bosszvgyat keblembl kiirtsak'3,
sajt magamnak 'krt ne okozzak, vagy
knnyelmen veszedelembe n rohanjak 4 .
Ez okbl van a polgri hatsgnak is az a
hatalma, hogy a gyilkossgot megakad
lyozza5.
1
Zak. 8, 17 ; Mt ev. 5, 22 ; Efz. 4, 31.
2
4. Mz. 35, 1618. 3 Zsolt 15, 13 ; 3. Mz.
19, 17. 18. 4 Efz. 5, 29. 5 Rom. 13, 4.
106. Krds. Ez a parancsolat csak a
gyilkossgot tiltja- meg?
Felelet. Nem csak a z t ; hanem a gyil
kossg megtiltsa^ ltal arra tant Isten
bennnket, hogy a gyilkossgnak mg a
61

gykert is, gymint: az irigysget1, gy


lletet^, haragot 3 , bosszvgyat 4 gylli s
hogy mindezt alattomos gyilkossgnak
tartja 5 .
1
1. Mz. 37, 4. 11. 18 ; Gal. 5, 26. 2 Pld.
10, 12. 3 Jak. 1, 19. 4 Rm. 12, 19. 5 1. Jn.
3, 1 5 ; Mt ev. 5, 2. .
107. Krds. De ugyan elg-e az, ha
felebartunkat az emltett mdon meg nem
ljk ?
Felelet. Nem elg; mert midn Isten
az irigysget, gylletet s haragot kr
hoztatja, ezzel azt kvnja, hogy felebar
tunkat szeressk mint magunkat; irnta
trelemmel, bkessggel, szeldsggel, k
nyrletessggel s szvessggel viseltes
snk, krt tlnk telhetleg elhrtsuk s
mg ellensgeinkkel is jt tegynk.
3. Mz. 19, 1 8 ; Kol, 3, 1 2 1 5 ; Efz. 4,
13 ; sa. 58, 7 ; Pld. 24, 11 ; Mt ev. 5, 44.
45 ; Rm. 12, 20.

XLI. RNAPJA.
108. Krds. Mi a hetedik parancsolat
rtelme ?
Felelet. Az, hogy Isten mindennem
tiszttalansgot megtkozott, teht azt
62

mi is szvnk szerint megvessk s szep


ltlen tisztasgban, ljnk, gy a szent
hzasletben, mint azon kvl.
Efz. 5, 3 ; 1. Thess. 4, 3. 4 ; 1. Kor. 7, 9.
109. Krds. Csak hzassgtrst s ms
effle rt dolgot tilt-e meg Isten e parancso
latban ?
Felelet. Minthogy testnk s lelknk
egyarnt a Szentllek temploma, ez okbl
Isten azt akarja, hogy mindkettt tisztn
s szentl rizzk meg. Annakokrt meg
tilt minden szemrmetlen magaviseletet,
szavakat, gondolatokat s gonosz kvn
sgot s mindazt, ami az embert arra inge
relhetn.
1. Kor. 6,-1820; Efz. 4, 17. 19. 20.

XLII. RNAPJA.
110. Krds. Mit tilt meg Isten a
nyolcadik parancsolatban ?
Felelet. Nemcsak a lopst s rablst
tiltja meg, amit a polgri hatsg bntet 1 ,
de lopsnak nevezi mindazt a gonosz cse
lekedetet s tervet is, amely ltal felebar
tunk tulajdont akr erszakkal, akr az
63

igazsg ltszata alatt magunkhoz ragadni


szndkozunk2, mint pldul hamis sly
s csalrd mrtk, hitvny rcikk, hamis
pnz, vagy uzsora ltal, vagy brmi ms
mdon, amit Isten megtiltott 3 . Ehhez
szmtand mg mindenfle fsvnysg4
s Isten ajndkainak hibaval eltkoz-
lsa is5.
1
3. Mz. 19, 11. 13 ; 1. Kor. 6, 10. 2 Lukcs
ev. 3, 14 ; Ezek. 18, 12. 13. 3 1. Thess. 4, 6 ;
3. Mz. 19, 35. 36; 4 5. Mz. 25, 13. 1 5 ; 5Zsolt.
15, 5 ; Jer. 22, 13. Lukcs ev. 12, 15. Jn.
6, 12 ; Pld. 23, 20. 21. 29. 30.
111. Krds. Mit kvn Isten e paran
csolatban ?
Felelet. Azt, hogy felebartom hasznt
tlem telhetlg elmozdtsam; vele gy
cselekedjem, amint akarnm, hogy msok
velem cselekedjenek s hsgesen dolgoz
zam, hogy a szklkdn szksgben
segteni tudjak.
1. Pt. 4, 10; Fii. 2, 4 ; Mt ev. 7, 12;
Efz. 4, 28 ; Zsid. 13, 16.

XLIII. RNAPJA.
112. Krds. Mit kvn a kilencedik
parancsolat ?
64

Felelet. Azt, hogy senki ellen, hamis


tanbizonysgot ne mondjak, senki szavait
el ne csavarjam, rgalmaz s mst gya
lz ne legyek, senkit kihallgats nlkl
s knnyelmen ne krhoztassak, hanem
kerljek mindenfle hazugsgot s csalrd
sgot, mint az rdgnek sajt mveit,
hacsak Isten haragjt magamra vonni
nem akarin. Trvnyes s minden ms
eljrsomban az igazsgot kedveljem,
szintn kimondjam s valljam s fele
bartom becslett s jhrnevt tehets
gem szerint oltalmazzam s elmozdt
sam.
2. Mz. 23, 1 ; Pld. 19, 5 ; 4, 24 ; 3. Mz.
19, 16 ; Jak. 4, 11; Tit. 3, 2; Jnos" ev. 7, 50. 51 ;
Lukcs ev. 6, 37 ; 3. Mz. 19, 11 ; Rm. 3, 13 ;
Zsolt. 5, 7 ; Zak. 8, 16. 19 ; Pld. 12, 16. 1 8 ;
Efz. 4, 2 5 ; 1. Sm. 16, 1 8 : 19, 4.

XLIV. RNAP JA/


113. Krds. Mit tilt meg a tizedik
parancsolat ?
Felelet. Azt, hogy soha mg a leg
cseklyebb kvnsg, vagy gondolat se
tmadjon fel szvnkben, Istennek egy
parancsolata ellen sem; hanem minden
65

bnt mindenkor teljes szvbl gylljnk,


ellenben minden igazsgot kedveljnk.
Rom. 7, 7 ; Mt ev. 15, 19 : Gal. 5, 24 ;
Zsolt. 119, 104 ; Rom. 7, 22 ; Mt ev. 5, 48.
114. Krds. Megtarthat]k- tklete
sen mindezeket a parancsolatokat azok, akik
Istenhez megtrtek ?
Felelet. Nem; amennyiben mg a leg
kegyesebb emberek is, mg e fldn lnek,
az engedelmessgnek csak csekly rszt
teljestik1, mde gy, hogy komoly elhat
rozssal elkezdenek lni Istennek nemcsak
nmely, hanem minden parancsolata sze
rint 2 .
i P r d . 7, 2 0 ; Jak. 3, 2 ; 1. Jn. 1, 8 ;
Jb 9, 13; Zsolt. 19, 1 3 ; Fii. 3, 13. 2 Zsolt.
119, 60, 106. 127. 128 ; Rm. 7, 22 ; Fii. 3, 14.

115. Krds. Mirt hirdetteti teht


Isten oly szigoran a tz parancsolatot, ha
azokat ez letben senki sem tarthatja meg ?
Felelet. Elszr azrt, hogy bns
termszetnket egsz letnkben minl
inkbb megismerjk s annl nagyobb
vgydssal kvnjuk bneinknek bocs
natt s a Krisztusban val igazsgot1.
Tovbb, hogy sznetlenl azon legynk
s Istenhez az szent Lelknek kegyel-
66

mrt esedezznk, hogy mind inkbb-


inkbb Isten kpre s hasonlatossgra
megjuljunk 2 , mglen egykor e fldi let
utn a tkletessg vgcljt elrjk3.
1
Rom. 3, 20 ; 4, 1 5 ; 5, 13. 2 0 ; 10, 3. 4 ;
Mt ev. 11, 28. 2 5. Mz. 31, 1 13 1 3 ; Zsolt.
119, 4. 5. 3336 ; Rm. 12, 2. 1. Kor. 13,
9. 1 0 ; 1. J n . 3, 2.

Az imdkozsrl.
XLV. RNAPJA.
116. Krds. Mirt szksges a keresz
tgneknek imdkozni?
Felelet. Azrt, mert ez a legfbb rsze
annak a hldatossgnak, melyet Isten
tlnk kvn 1 . Tovbb, mert Isten,az
kegyelmt s szent Lelkt csakis azokkal
kzli, akik ezt tle szinte fohszkods
ban sznetlenl krik 2 s ezrt nki hlt
adnak 3 .
1
Zsolt. 50, 14. 15. 2 5. Mz. 4, 29 ; Mt
ev. 7 , 7 ; Lukcs ev. 1 1 , 13 ; J a k . 1, 5. 6. 3 Zsolt.
50, 2 3 ; Zsid. 13, 15.
117. Krds. Mi szksges az olgan
imdsghoz, amelgei Isten kedvel s meg
hallgat?
67

Felelet. Elszr az, hogy egyedl az


egy igaz Istenhez, aki magt nknk igj
ben kijelentette, knyrgjnk szvbl
mindazrt, aminek a krst nknk
megparancsolta 1 . Msodszor, hogy szk
sgnket s nyomorsgunkat teljes val
jban megismerjk, hogy az felsges
szne eltt magunkat megalzzuk2. Har
madszor* hogy szilrd bizonyossgunk
legyen a fell, hogy a mi imdsgunkat,
noha rdemetlenek vagyunk re : mgis az
r Jzus Krisztusrt bizonyosan meghall
gatja, amikppen nknk igjben meg
grte 3 .
1
Zsolt. 81, 10 ; Mt ev. 4, 10 : 1. Jn-
5, 14 ; Sirlm. 3, 41 ; Zsolt. 145, 18. 82 Lukcs
ev. 18, 13 ; 15, 17. 19 ; Esdr. 9, 6. Dn. 9,
17. 18 ; Efz. 3, 12 ; Zsid. 10, 19. 22 ; Jnos ev.
14, 13; 15, 17; 16, 23.
118. Krds. Mit krjnk Istentl imd
sgainkban ?
Felelet. Minden lelki 1 s testi 2 szk
sgnk kielgtst, amit Urunk Jzus
Krisztus abban az imdsgban foglalt
egybe, amelyre maga tantott min
ket 3 .
1
Mt ev. 6, 33. 2 Zak. 10,1. 3 Mt ev.
6, 913 ; Lukcs ev. 11, 24.
68

119. Krds. Melyik az az imdsg?


Felelet. Mi Atynk, ki vagy a inennyk
ben ! Szenteltessk meg a Te neved;
Jjjn el a Te orszgod;
Legyen meg a Te akaratod, mint a
mennyien, gy a fldn is.
A mi mindennapi kenyernket add
meg nknk ma;
s bocssd meg a mi vtkeinket, mikp
pen mi is megbocstunk azoknak, akik
ellennk vtkeztek;
s ne vgy minket ksrtetbe; de szaba
dts meg minket a gonosztl
Mert Tid az orszg s a hatalom s a
dicssg mindrkk. men.

XLVI. RNAPJA.
120. Krds. Mirt parancsolta Krisz
tus, hogy Istent gy szltsuk meg: Mi
Atynk" ?
Felelet. Azrt, hogy mindjrt az imd
sgunk kezdetn felbressze bennnk az
Isten irnt val gyermeki flelmet s
bizodalmat, aminek mi imdkozsunk
alapjnak kell lenni 1 ; tudniillik, hogy
Isten a Krisztus ltal Atynkk lett 2 s
69

amit Tle hittel krnk, sokkal inkbb


megadja nknk, mint szleink, akik
pedig a fldi jkat tlnk meg nem tagad
jk 3 .
1
sa. 65, 1517 ; 66, 2 ; Lukcs ev. 11, l l
Jak. 1, 69. 2 J n . 1, 12 ; Efz. 1, 5. 6. 3 Mt
ey. 7, 11 ; Zsolt. 103, 13 ; sa. 49, 15. 16.
121. Krds. Mirt teszed hozz ezt:
Ki vagy a mennyekben" ?
Felelet. Azrt, hogy Isten szent Fels
grl semmit ami fldi ne gondol
junk 1 s minden lelki-testi szksgnk
kielgtst az mindenhatsgtl vr
juk 2 .
1
1. Kir. 8, 2 7 ; Ap. Csel. 17, 24. 25.
2 2 . Krn. 20, 8.

XLVII. RNAPJA.
122. Krds. Mi az els krs?
Felelet. Szenteltessk meg a Te
neved/' Azaz : adjad, hogy Tged igazn
megismerjnk 1 s minden munkidban,
melyekben vilgol a Te mindenhatsgod 2 ,
blesesged3, jsgod4, igazsgod5, kny-
rletessged 6 s igaz voltod 7 : Tged tisz
teljnk, dicstsnk s magasztaljunk 8 .
70

Ezenkvl egsz letnket, gondolatain


kat, beszdeinket s tetteinket oda ir
nyozzuk, hogy a Te nevedet mi miattunk
szidalom ne rje, st inkbb szlljon re
dicsret s dicssg9.
1
Efz. 1, 16. 17. 2 5. Mz. 3, 24 ; Rm.
1, 19. 20. 3 Zsolt. 104, 24. 4 Zsolt. 25, 1 0 ;
136, 13. 5 Dn. 9, 14. 6 Zsolt. 103, 8.7 Zsolt.
36, 6 ; 111, 7. 8 Zsolt. 51, 17. 9 Zsolt. 31, 4 ;
Mt ev. 5, 16.

XLVIII. RNAPJA.
123. Krds. Mi a msodik krs ?
Felelet. ,,Jjjn el a Te orszgod!"
Azaz : igazgass gy minket igddel s
Lelkeddel, hogy mindinkbb-inkbb enge
delmeskedjnk Nked 1 ; tartsd fenn s
nveljed anyaszentegyhzadat 2 s semmi
stsd meg az rdgnek munkit 3 s minden
hatalmat, amely Ellened feltmad 4 s
minden gonosz tervet, mely a Te szent
igd ellen lesz 5 ; mglen a Te tkletes
orszgod eljvend6, amelyben Te leszesz
minden mindenekben 7 .
1
Zsolt. 25, 34. 5 ; 143, 10. 24 Zsolt. 51, 20 ;
Zsolt.
5
122, 6. 7. Rm. 16, 20. Zsolt. 129, 5,
Zsolt. 83, 46. 17. 6 Jelen. 22, 17. 20. 7 1. Kor.
15, 24. 28.
71

XLIX. RNAPJA.
124. Krds. Mi a harmadik krs?
Felelet. ,,Legyen meg a Te akaratod,
mint a mennyben, gy a fldn is." Azaz :
adjad, hogy mi s minden ember, sajt
akaratunkat megtagadjuk s a Te
egyedl j akaratodnak minden ellentmon
ds njkl engedelmeskedjnk 1 ; hogy gy
mindenki tisztt s hivatst oly kszsg
gel s hven betltse, mint az angyalok
a mennyben 2 .
1
Zsolt. 141, 4. a Zsolt. 119, 3335. 133 ;
Ap.
3
Csel. 21, 14 ; Rom. 12, 11 ; Jelen. 3, 16. 19.
Zsolt. 103, 20. 21.

L. RNAPJA.
125. Krds. Mi a negyedik krs ?
Felelet. A mi mindennapi kenyern
ket add meg nknk ma!" Azaz : teljestsd
be minden letszksgnket1, hogy ez ltal
megismerjk> hogy minden jnak egyedli
forrsa Te vagy 2 s ldsod nlkl sem
gondoskodsunk s munknk, sem adom
nyaid nem gyarapodnak 3 , ez okbl bizo-
72

dalmunkat minden teremtmnytl elvon


juk s egyedl Benned vessk4.
i Zsolt. 85, 1 3 ; 145, 15. 1 6 ; Pld. 30,
7. 8. 2 Zsolt. 65, 3 ; Ap. Csel. 14, 15. 17.
3
5. Mz. 8, 3 ; Zsolt. 127, 1 . 2 ; Pld. 10, 22 ;
Agg. 1, 6. 4 Zsolt. 55, 23 ; 62, 9. 11 ; 146, 37 ;
1. Tim. 6, 17,

LI. RNAPJA.
126, Krds. Mi az tdik krs ?
Felelet. s bocssd meg a mi vt
keinket, mikppen mi is megbocstunk
azoknak, akik ellennk vtkeztek!" Azaz :
a Krisztus vrrt ne szmtsd be nknk
szegny bnsknek a mi vtkeinket, sem
a folyvst bennnk lev gonoszt 1 ; amikp
pen mi is rezzk szvnkben kegyelmed
nek bizonysgt, melynlfogva ersen
fltettk magunkban, hogy felebartaink
nak szvnk szerint megbocstunk 2 .
1
Mt ev. 26, 28 ; R m . 4, 7. 8 ; 7, 2325;
Zsolt. 25, 7 ; 51, 311. * Mt ev. 18, 3 5 ;
Lukcs ev. 11, 4.

LII. RNAPJA.
1 "27. Krds. Mi a hatodik krs ?
Felelet. s ne vgy minket ksr
tetbe, de szabadts meg minket a gonosz-
73

toll" Azaz: mivel mi, magunkban oly


gyarlk vagyunk, hogv egy szempillan
tsig sem llhatunk meg1, ezenkvl mg
a mi eskdt ellensgeink, az rdg, a vilg2
s sajt testnk 3 sznetlenl ostromolnak
bennnket : Te tarts meg s ersts szent
Lelkednek erejvel4, hogy ellensgeinknek
szilrdan ellenllhassunk s e lelki tusako
dsban el ne essnk5, mglen vgre teljes
diadalmat nyernk 6 .
1
Mt ev. 26, 41 ; Rm. 8, 26 ; Jnos ev.
15, 5. 2 1. Pt. 5, 8 ; Lukcs ev. 22, 31. 3 2 ;
Efz. 6, 12 ; Pld. 1, 1 0 ; Jnos ev. 15, 19 ;
I. J n . 2, 15. 16. 3 Gal. 5, 17 ; 5 J a k . 1, 14.
4
2. Kor. 12, 8. 9 ; Efz. 3, 14. 16. Efz. 6, 10.
I I . 13. 6 Rm. 16, 20 ; 1. Thess. 5, 23.

128. Krds. Mikppen rekeszted be


ezt az imdsgot?
Felelet. Mert Tid az orszg s a
hatalom s a dicssg mindrkk/ 4 Azaz :
mindezt azrt krjk Tled hogy Te, mint
a mi kirlyunk s mindenek felett hatalom
mal br Felsg, nknk minden jt meg
akarsz adni s meg is adhatsz ; s hogy
ez ltal nem mi renk, hanem a Te szent
nevedre trjen rk dicssg!
Zsolt. 5, 3 ; 115, 1 ; 2. Krn. 20, 6 ; 1. Krn.
29, 11. 12 ; sa. 37, 20 ; Dn. 9, 19.
74

129. Krds. Mit jelent ez a szcska:


men"?
Felelet. Az men" ezt jelenti:
,,igazn, bizonnyal, gy legyen" ; mert
Isten az n imdsgomat sokkal bizonyo
sabban meghallgatja, mint azt n szvem
ben elgondolom s kvnom.
2. Kor. 1, 20.
*
Efz. 3, 20. 21 : Annak, aki vghetetlen
bsggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb
hogynem mint krjk, vagy elgondoljuk, a mi
bennnk munklkod er szerint: Annak legyen
dicssg az anyaszentegyhzban, a Krisztus
Jzusban, nemzetsgrl nemzetsgre rkkn
rkk. men !
Tartalom.
Lapszm
A heidelbergi kt alapgondolata.
I. rnapja, 12. krds . . . . . . . 5

LS RSZ.
Az ember nyomorsgrl.
IIIV. rnapja, 311. krds 7

MSODIK RSZ.
Az ember megvltsrl.
VVIII. rnapja, 1225. krds , 11

Az Atya Istenrl.
IXX. rnapja, 2628. krds . . . . . . . . 16

A Fi Istenrl.
X I X I X . rnapja, 2952. krds 18

A Szentllek Istenrl.
X X - XXIV. rnapja, 5364. krds . . . 29

A Skramentomokrl.
ltalban :
X X V . rnapja, 6568. krds ........ 35
76

Lapszm
A szent keresztsgrl.
XXVIXXVII. rnapja, 6974. krds 36
Az r szent vacsorjrl.
XXVIIIXXXI. rnapja, 7585. krds 40

HARMADIK RSZ.
A hldatossgrl.
XXXIIXLIV. rnapja, 86115. krds,
melyek kzl a 92113. a tz parancso
latrl szl 49
Az imdkozsrl.
XLVLII. rnapja, 116129. krds . . 66
Debrecen sz. kir. vros s a Tiszntli reformtus
egyhzkerlet knyvnyomda-vllalata. 19413049.