You are on page 1of 1

Dnevnik itanja - biljeke

Prijedlog voenja dnevnika itanja

(Naputci o ocjenjivanju uenikova uspjeha, Glasnik Ministarstva prosvjete i porta br. 2., godina
II., od 5. oujka 1996.)

Knjigu itaj sjedei za stolom.


Osim knjige, potrebna ti je biljenica (dnevnik itanja) i olovka.
Prije nego to pone itati, u dnevnik itanja napisat e puno ime i prezime
pisca i naslov djela.
Zatim e zabiljeiti podatke o knjizi: ime nakladnike kue, mjesto i godinu tiska
i ime prevoditelja, ako postoji. (Podatke e nai na poetku knjige ili u
Enciklopediji Leksikografskog zavoda.)
Upii najvanije podatke o ivotu i radu pisca knjige koju ita. To e biti kratka
biljeka o piscu.
Zatim e u dnevnik itanja napisati podnaslov: Biljeke tijekom itanja

Poinje itati knjigu. Dok ita, u dnevnik itanja biljei (u obliku reenica ili natuknica)
svoja zapaanja.
to ti se svia, to ne, zato ti je neto zanimljivo, to misli o postupcima likova,
to osjea...
Dakle, pie svoj komentar o onome to ita. To pie za vrijeme itanja, a ne
poto proita cijelu knjigu. Iz tih se reenica mora vidjeti da si itanje pratio
svojim biljekama.
Kad na taj nain proita cijelu knjigu, interpretirat e djelo u cjelini.
U dnevnik itanja napisat e:
Doivljaj djela (kako ti se svidjelo cijelo djelo i zato);
Najljepi ulomak (prepisat e iz djela ulomak - nekoliko reenica koji ti se najvie
svia i objasniti zato si ga odabrao, to ti je u njemu lijepo);
Tema djela (ono o emu se u djelu govori);
Ideja djela (temeljna misao, pouka, poruka pisca);
Fabularni tijek i dijelovi kompozicije;
Kratak sadraj (saeto prepriavati temeljna zbivanja onim redom kako su ispriana u
knjievnom djelu),
Mjesto i vrijeme radnje (navesti dokaze);
Analiza likova: a) glavni likovi (protagonisti), b)sporedni likovi (ako postoje)
- glavnim likovima odrediti znaajke (karakterizacija) i svaku odabranu znaajku potvrditi
navodom iz djela reenicom ili reenicama u kojima si uoio tu osobinu.
Analiza stila (navesti primjere izraajnih stilskih sredstava i imenovati ih).
Nadnevak i mjesto itanja djela

Priredila: A. Sikavica Joler, prof. prema Natai Sajko, prof.