You are on page 1of 3

Bit th Cam Ranh Mystery Villas c u t bi Tp on a c Hng Thnh.

Tng vn u t d n ln ti 960 t ng. Vi v tr thun li cch sn ban Quc T


Cam Ranh ch 1 km, tri di dc Bi Di, h tng giao thng hon thin. Cam ranh
Mystery Villas c l bit th bin ng s hu hay khng?

u im ca d n Cam Ranh Mystery Bi Di?


Li th ln nht l tt c cc Bit th Cam Ranh Mystery Villas Hng Thnh u
c view nhn trc tip ra Bin. y c th coi l im mnh nht ca d n. Ngay c
Vinpearl bi di cng ch c khong 50% s bit th bin hng view ra bin. Cn li
a phn l view h cnh quan vn hoa y l mt im hn ch kh ln ca
Vinpearl Bi Di, khin s lng sn phm bit th bin Vinpearl Bi Di vn cn
kh nhiu.
Cam Ranh Mystery s hu v tr gn sn bay quc t Cam Ranh nht. Ti sao gn
sn bay nht li l u im? 80% khch du lch ti ngh dng ti Cam Ranh, c nhu
cu thu bit th bin u l du khch nc ngoi. Vi mt chng ng di di
chuyn bng my bay kh mt mi th tm l chung ca con ngi l mun c ngh
ngi ngay. V vy Cam Ranh Mystery Villas s hu mt li th ln l lun nm trong
TOP danh sch nhng Bit th bin ngh dng khch hng chn thu.
Gi bn Bit th bin Cam Ranh Mystery Villas thp hn khong 15% 20% so
vi th trng S hu trong tay mt quy trnh khp kn t u T Xy Dng v
Phn Phi sn phm gip gim ti a chi ph khng cn thit. y l l do m sn
phm ca Hng Thnh lun lun c khch hng la chn do gi bn thp hn th
trng khong 15 20%.
H thng tin ch v chng trnh bn hng, cam kt u t cho thu Cc d n u
trang b y tin ch 5 sao phc v ti a nhu cu ngh dng ca qu
khch hng. Vi sn phm bit th bin ngh dng th mc li nhun t cho thu v
gi tr gia tng t t 10 16%/nm/tng gi tr Bit th.
V chng trnh bn hng v cam kt li nhun t cho thu mi ch u t s c mt
chnh sch khc nhau. Nhng theo ti nhng chnh sch ny s tng i ging
nhau. u s cam kt cho li nhun 10%/nm trong 10 nm, mt nm ngh dng
min ph 15 20 ngy.
V tr d n bit th Cam Ranh Mystery Villas
Bit th Cam Ranh Mystery Villas Hng Thnh ta lc ngay mt tin ng
Nguyn Tt Thnh, mnh t vng thuc khu du lch Bi Di, Bc Bn o Cam
Ranh. Ni c v tr i l cnh quan thin nhin v mi trng sng cc k thun li
pht trin du lch ngh dng.

T Cam Ranh Mystery Villas Bi Di rt thun tin di chuyn ti Sn bay v trung


tm thnh ph Nha Trang:
ng b: Mt tin ng Nguyn Tt Thnh, ch 5 pht nu di chuyn t sn bay
Quc t Cam Ranh. 30 pht khi di chuyn bng t t trung tm thnh ph Nha
Trang.
ng khng: Cam Ranh Mystery Villas Bi Di cch sn bay quc t Cam Ranh ch
2 km. Vi 15 20 chuyn bay ni a v quc t mi ngy. Trong c cc chuyn
bay t TP. H Ch Minh, H Ni, Hi Phng, Seoul, Matscova, Hong Kong
ng Thy: Tuyn ng b bin Bc Nam ang trong qu trnh hon thnh. Cng
bin Cam Ranh
Tin ch v thit k bit th Cam Ranh Mystery
Ti Cam Ranh Mystery Villas , ch u t Hng Thnh s pht trin h thng tin ch
chun 5 Sao Khp Kn bao gm: H thng khch sn nh hng chun 5* Khu
trung tm thng mi dch v vui chi gii tr Club House Spa Gym
SnTennis Golf khu th thao khu vui chi tr em H cnh quan h bi Sky
View.
Tt c cc cn bit th Cam Ranh Mystery Villas u c tm nhn thong ng v
hng bin. Mang phong cch kin trc tn c in, Bit th ngh dng Cam Ranh
Mystery Villas c thit k tinh t, kt hp s sang trng hong gia Php cng nt
hin i thi thng.

Vi 1 phng khch, 1 phng n, 3 phng ng, kt hp cng h thng b bi v sn


vn bao quanh bit th, mang n khng gian ngh dng tuyt vi ng cp cho
qu khch.
Nhng im cn hn ch v cch khc phc i vi d n
Cam Ranh Mystery
V tr Cam Ranh Mystery Villas ch cch sn bay Quc T
Cam Ranh 2km?
y l im mnh tuy nhin cng l mt im yu ca d n. Do qu gn sn bay
nn ting n t ct v h cnh ca my bay c th s lm nh hng phn no ti
cuc sng ring t ca bn. Gii php: Hin nay bit th bin ngh dng u p
dng cng ngh xy dng hin i v s dng cc nguyn vt liu cao cp, c kh
nng chng n tt. Cc chuyn bay ti v i ti Cam Ranh ti a l 23h30 m l
kt thc. Nh vy cng s khng nh hng nhiu ti gic ng ca bn.
y l ln u tin Hng Thnh pht trin dng bit th bin
ngh dng ng ngha?
Thc t th Hng Thnh pht trin 2 dng sn phm bit th bin ngh dng l
Golden Bay v Sentosa Villas. Tuy nhin ch yu l bn t nn qu khch hng
t xy dng. Cng ty khng cam kt cho thu pht trin du lch bin nh cc dng
bit th bin ngh dng khc.
V vy c th ni y l ln u tin Tp on a c Hng Thnh pht trin dng
sn phm Bit th bin ngh dng ng ngha ca n. y c th c coi l mt
im yu, bi nhc n bit th bin ngi ta ngh ngay ti thng hiu Vinpearl ca
tp on Vingroup vi nhng sn phm v ang c khch hng n nhn rt
nhiu.
i vi nhiu ngi ci Ln u Tin bao gi cng l mt quyt nh kh khn.
c bit l trong u t kinh doanh bt ng sn. Bi nhng lo lng v cam kt li
nhun tin xy dng cht lng cng trnh cng nh uy tn ca ch u t
Xem thm nhn nh C nn mua d n Cam Ranh Mystery khng?