You are on page 1of 49

Az irodalomtudomny klnbz gainak, terleteinek s fogalomkszletnek

megismerse sokfle krdsfeltevst lel fel, az ttekints az irodalomtudomny


tudomnyrendszertani helynek s mdszertani elkpzelseinek megismersvel
indul.

1.1. Elzetes megjegyzsek


Az irodalomtudomny alapjaival foglalkoz kurzus bevezets jelleg, egyfajta
bevezets az irodalomtudomnyba. Ez a megjells hrom elemet tartalmaz: a
bevezets a szvegtpust nevezi meg, az irodalom a trgyat, a tudomny
pedig a trgy megismersnek mdjra utal. Els kzeltsben e hrom elemrl a
kvetkezket mondhatjuk:
A bevezets olyan kurzust vagy rsmvet jell meg, melynek clja egy
ismeretkr alapvet sszefggseinek bemutatsa (nmetl:
Grundkurs/Leitfaden (elavulban), franciul: Introduction la , spanyolul:
Introduction del , angolul: An Introduction to ). Egyetemi tanulmnyok f
ismeretkreinek elsajttshoz rendszerint bevezetsek nyitjk meg az utat:
ezek tbbnyire az elrt eredmnyeket ttekint eladsok, de tartalmazhatnak
j alapvetst ad felismerseket is. Hres bevezets-ek pldul Wilhelm
Dilthey Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung
fr das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (1883) vagy Martin
Heidegger Einfhrung in die Metaphysik (1935) cm mve. Ironikusan
hasznlja a fogalmat Esterhzy Pter (Bevezets a szpirodalomba), s ez a cm
azt sugallja, hogy a szpirodalom is egyfajta tudomny, a lehetsges normk
megismerst szolglja.
Megismerend trgyunk teht az irodalom (elssorban a szpirodalom):
sajtos, rendszerint rsban rgztett nyelvi alkotsok, amelyeknek sajtossga
abban rejlik, hogy az ltaluk hordozott leglnyegesebb informcikhoz csak
gy juthatunk, ha a megalkotottsguk mdjt meghatroz elveket is feltrjuk.
Tudomnyosnak tekintjk a megismersre trekvsnek azt a mdjt, amely
igazolhat lltsokhoz: ismeretekhez vezethet. Tudomnyon pedig az
igazoltnak tekintett lltsok, vagyis ismeretek rendszert rtjk.
A hrom itt trgyalt elem kzl a bennnket rdekl jelensgekre vonatkoztatva a
legvitatottabb a harmadik. Ami az elst illeti: a nemzetkzi egyetemi gyakorlat
tanstja, hogy a szpirodalom tanulmnyozshoz szksg van a fenti rtelemben
vett bevezetsekre. A msodik elemre vonatkozan elmondhatjuk:
a szpirodalom krt kznyelvi rtelemben kijelli az ri s kiadi gyakorlat, az
olvasi elvrs. Ha esetenknt nehz is eldntennk, hogy egy bizonyos rsm a
szpirodalom rsznek tekinthet-e, egy adott trtnelmi korban s kulturlis
kzssgben az esetek tbbsgben egyetrts van abban, hogy mi tartozik a
szpirodalom krbe (v. 1.5. fejezet). Komoly vitk folynak azonban a
harmadik elemrl, hogy lehet-e, s ha lehet, szksges-e a szpirodalmat
tudomnyosan megkzelteni. Ez a bizonytalansg tkrzdik azoknak az
intzmnyeknek az elnevezsben is, amelyekben a szpirodalommal
hivatsszeren foglalkoznak (pl. a Magyar Tudomnyos Akadmia
Irodalomtudomnyi Intzete, de az ELTE BTK Germanisztikai Intzet Nmet
Nyelv Irodalmak Tanszke), ill. abban, ahogy a klnbz nyelveken a
szpirodalomra vonatkoz kutatsokat vagy ezek eredmnyt megnevezik. Az
angol nyelv orszgokban pldul a szpirodalmi trgy intzmnyes oktatssal
sszefggsben tbbnyire a literary studies kifejezst hasznljk, mg a
vonatkoz magyar szvegekben elfordul irodalomtudomny-nak leginkbb a
literary criticism felel meg. Ugyanakkor pldul franciul, nmetl, oroszul
hasznlatos az irodalom-mal hzastva a tudomny-nak vagy a tudomnyok-
nak megfelel kifejezs. Az intzmnyi elnevezs s egy adott nyelven belli
szhasznlat rzi a szpirodalom kutatsnak jelents hagyomnyait vagy aktulis
f irnyait, de nem dnt abbl az elvi szempontbl, hogy lehet-e a szpirodalom a
tudomny trgya.
Hogy a bevezetsnkben elfoglalt llspontot megalapozhassuk, elszr is
tisztznunk kell, mit rtnk tudomnyos megismersen, s mi annak a
bizonytalansgnak az oka, mely e krdsben a szpirodalomrl szl diszkurzusban
uralkodik.

1.2. A megismersrl
Els megkzeltsben azt mondtuk: Tudomnyosnak tekintjk a megismersre
trekvsnek azt a mdjt, amely igazolhat lltsokhoz vezethet.
Tudomnyon pedig az ismeretek rendszert rtjk. Nzzk meg most kzelebbrl,
miknt rtelmezzk e kt llts legfontosabb sszetevit.
Ha a tudomny clja a megismers, akkor elszr is azt kell meggondolnunk,
mit is jelent megismerni valamit. A megismers folyamatt legltalnosabban
hrom sszetev kztti viszonyknt rhatjuk le: (1) valaki (2) amegismerendt (3)
valamiknt felismeri. Ez alapveten klnbzik a megismerend puszta ismers
volttl, amelyet csupn kt sszetevj viszonyknt fogunk fel: (1) valaki ismeri
(2) a megismerendt, azaz ismers neki, van benyomsa, valamifle tapasztalata
rla. Ha a viszonyok lersra a logikban szoksos rvidtseket hasznljuk, akkor
mg jobban kitnik a kt folyamat kztti klnbsg.

Legyen
(1) valakinek, vagyis a megismersre trekv szubjektumnak a jele S;
(2) a megismerendnek, vagyis a krdses jelensgnek a jele a;
(3) az amiknt felismertnek pedig P.
Most mondhatjuk, hogy
S szmra ismers a,
de megismersrl csak akkor beszlhetnk, ha
S a-t P-knt ismeri fel.

Ugyanakkor e lersbl az is vilgosan ltszik, hogy a ismers volta szksges


felttele a megismersnek. Teht minden megismers nemcsak egy megismert
(S) felttelez, hanem egy a megismer szmra ismers jelensget (a) is. A
megismerst magt (a-t P-re vonatkoztathatnak tartjuk) kt mdon rhetjk el:
(1) a (valamely mdon megtapasztalt) jelensget be tudjuk sorolni
egy osztlyba (a P rsze) vagy
(2) egy szably rvnyeslsnek egyik megnyilvnulsaknt tudjuk felfogni
(a mert P).

Megismersre trekvsnk teht csak akkor lesz sikeres, ha nem csak a


megismerend jelensgrl van valamifle tapasztalatunk, hanem ismernk vagy
kpesek vagyunk megalkotni olyan osztlyokat, ill. szablyokat,
melyek aszempontjbl lnyegesek. (Mivel a megismersnek kt alapveten
klnbz mdjrl van sz, a tovbbiakban ezt a megnevezsben is ki fogjuk
fejezni: Ha P osztlyokat jelent meg, a PO, ha szablyokat, a PSZ jellst
hasznljuk.)
Mindazonltal nmagban az, hogy valaki egy jelensget egy osztlyba sorol
vagy egy szably megnyilvnulsaknt fog fel, csupn e mvelet vgrehajtjnak
meggyzdst dokumentlja: az osztlyba sorols vagy a szably al
rendels tudomnyos ismerett csak akkor vlik, ha e mvelet eredmnye
megokolhatan legszigorbb felfogsban: szksgszeren igaznak tarthat.
Ebben az rtelemben mondtuk korbban, hogy a tudomny igazolhat
lltsok rendszerbl pl fel.
Ekzben azt is szre kell vennnk, hogy a megismers hrom elemt ltezsk
mdjt figyelembe vve klnbz osztlyokba sorolhatjuk. Mg a megismersre
trekv szubjektumot (S) s a szmra ismert jelensget (a) adott esetben a
termszet megtapasztalhat rszeknt foghatjuk fel, addig azok az osztlyok (PO)
vagy azok a szablyok (PSZ), amelyek rvn a megismers lehetv vlik, minden
esetben emberi alkotsok (vagy legalbbis olyan ltezk, amelyek a termszetben
ingereket kivltknt, ebben az rtelemben tapasztalatilag nem lelhetk fel). Ezek
az osztlyok, ill. szablyok a nyelv segtsgvel rgzdnek. Egy kzssg szmra
teht interszubjektv mdon csak a nyelv rvn vlnak megjelenthetv. Az
ismeretek gy csak a nyelv rvn vlhatnak kzs ismerett.
Belthat teht, hogy a tudomnyos megismers szksgszeren nyelvi jelleg:
lehet ugyan a megismersre trekvnek is nyelvi jele (S = S), lehet a
megismersre trekvt stimull jelensgnek is nyelvi jele (a = a), az
osztly (PO) s a szably (PSZ) azonban csak a nyelv ltal (PO vagy PSZ) tehet
kzz. Mskpp fogalmazva: a megismer s a jelensg(egyttes) megtapasztalhat
s megjellhet egyedisgben is (a megismer mint individuum lat. ,oszthatatlan
(egsz), az grg tomos (,atom) tkrfordtsa , a jelensg mint elem: egyedi
trgy, egyszeri llapot, az osztly s a szably azonban csak mint valami ltalnos
gondolhat el. Mivel brmely jelensg megjelentsre alkothatunk nyelvi jelet, a
jel ltal rgzlt trgy felismerse kzlhetv vlik: a PO rsze vagy
a mert PSZ.
A megismers logikai szerkezetnek s az sszetevk ltelmleti jellemzinek
feltrsval megteremtettk az alapot arra, hogy megvitassuk: milyen rtelemben
lehet a szpirodalom a tudomnyos megismers trgya, ill., hogy pontosabban
lssuk, milyen nehzsgekkel kell a megismersre trekvsnek megkzdenie, ha a
megismers trgya a szpirodalom.

1.3. A megismers terleteirl s mdozatairl


Vilgoss vltak a megismers felttelei:

Legyen valaki (S),


(1) aki a tudomnyos megismersre trekszik s
(2) tisztban van azzal, hogyan juthat ismerethez, igazolhat lltshoz.

Nevezzk ezt az individuumot a tovbbiakban kutatnak. (Ezt a valakit


felfoghatnnk mint osztlyt is, amelybe mindazok beletartoznak, akikre (1) s (2)
jellemz, de clszerbbnek tartjuk tovbbra is individuumknt kezelni.)
Belttuk tovbb, hogy

(3) a megismerst megelzi az inger, az ingert kivlt jelensg tudomsul


vtele: A kutat szmra hozzfrhetnek kell lennie teht annak a
jelensgnek, amelyre a kutat megismersi trekvse irnyul.

(A megismers folyamatnak ebben a szakaszban azrt nem beszlhettnk mg a


kutats trgyrl, mert ez a szhasznlat azt sugallta volna, hogy lehetne valami
szmunkra meghatrozottan adott, a kutatstl fggetlenl is. Ugyanez vonatkozik
a tapasztalatra is, ezrt hasznljuk a benyoms, valamifle tapasztalat vagy az
ingert kivlt jelensg kifejezseket.)
A megismers logikai szerkezetbl az tnt ki, hogy a jelensg trggy
minstshez legalbb a kutat meggyzdse szksgeltetik, amelynek sttusza az
igazolsi folyamat kezdetn felttelezs vagy grg eredet
szavunkkal: hipotzis, vgn pedig vagyis ha az igazolsi folyamat eredmnnyel
zrul hamis felttelezs vagy igaz felttelezs: tveds vagy ismeret. A
kutats trgyt, amelyre vonatkozan lltsokat tehetnk (a PO rsze vagy
a mert PSZ) teht vgs soron maga a kutats hatrozza meg. Ebbl kvetkezen,
amikor a tudomnyt a kutatott trgyak szerint bontjuk gakra, szigor rtelemben
az igazoltnak tekintett lltsok rendszert bontjuk alrendszerekre. Pldul ahhoz,
hogy a tudomnyt, mint szoksosan trtnik, a termszetrl, a trsadalomrl s a
gondolkodsrl szl tudomnyokra bontsuk, minden vizsglt vagy vizsglhat
jelensgrl el kellene tudnunk dnteni, hogy a rla szl ismeret a termszetrl, a
trsadalomrl vagy a gondolkodsrl szl ismereteink rsznek tekintend-e.
Ebbl a lehetsges dilemmbl az is kitnik, hogy a trgy nem csak
krlhatroltsgnak mrtkben klnbzik a jelensgtl, hanem abban is, hogy a
trgyat a kutat felismersei vagy tmenetileg: hipotzisei alkotjk meg, teszik
ebben az rtelemben krlhatroltt. Klnbsg mutatkozik jelensg s trgy
kztt tovbb abban is, hogy egy adott jelensgcsoport a megismersre trekvs
szorosabb szempontjbl: a kutat megismersi rdekbl kvetkezen klnbz
trgyak megalkotsnak lehet alapja. gy pldul az ember mint jelensg-egyttes a
megismersi rdektl fggen egyarnt lehet fizikai lnyknt a
termszettudomnyok, cselekv lnyknt a trsadalomtudomnyok, gondolkod
lnyknt a gondolkods alakzatait kutat tudomnyok, pldul a logika trgya.
Ugyanakkor az is nyilvnval, hogy ha minden kutats a jelensg-egyttes
osztlyba sorolsval kezddik, akkor a tovbbi lltsok arrl az osztlyrl
szlnak, amelybe a jelensg-egyttest soroltk. A tudomny trgya teht nem az
egyes jelensg, hanem a jelensgek bizonyos, a megismersi rdek ltal
meghatrozott, nyelvileg rgztett nzetnek osztlya.
Nos, eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol feltehetjk a bennnket kzelebbrl
rdekl krdst: Megalkothat-e ebben a rendszerben az irodalom mint trgy?
Mieltt kzvetlenl e krds megvitatsba kezdennk, vissza kell mg trnnk a
tudomnygak szoksos hrmas osztatra, kzelebbrl arra, hogy mi az alapja e
felosztsnak. A termszet, a trsadalom s a gondolkods mint tudomnyterlet az
al-flrendeltsgi viszony grg szbl szrmaztatva: a hierarchia
szempontjbl nzve ugyanis nem azonos rang. A f elgazs a termszet s a
trsadalom megklnbztetse rvn jn ltre, mg a harmadik trgy: a
gondolkods, pontosabban az ismeretszerzs lehetsges alakzatai, mr a
trsadalmat alkot ember sajtos kpessgvel kapcsolatosak. Ugyanakkor a
termszetet a trsadalomtl is pp azltal tudjuk megklnbztetni, hogy tovbb
nem bontand rszeit elemknt vagy individuumknt fogjuk fel, vagyis azltal,
hogy mely egysge nem rendelkezik a gondolkodsra val kpessg jegyvel, s
mely egysge rendelkezik vele.
A gondolkodsra val kpessg megltnek messze hat kvetkezmnyei vannak. Ennek
a kpessgnek birtokban nem csak az ismeretszerzsre mint cselekvsre nylik lehetsge az
individuumnak, de mindenfajta cselekvsre. Az individuum megismersi rdeknek
megfogalmazsval nem csak ismeretszerzsnek cljt tudja meghatrozni, de mindenfajta
cselekvsnek cljt. Ezt a clt megvlaszt kpessget nevezzk az individuum szabad
akaratnak. Az a krlmny, hogy a gondolkods kpessgbl add szabad akarat, a szabad
akaratbl levezethet cselekvs egyarnt individuumokhoz, s nem osztlyokhoz kttt,
hatssal van azoknak a szablyossgoknak (PSZ) jellegre is, amelynek megalkotsra a
tudomnyos megismers folyamatban lehetsg van. Mg a jelensgek azon osztlya,
melyekhez a gondolkodsra val kpessg nem rendelhet, csak olyan szablyossgokat
mutathatnak, amelyek kzs, osztlyt alkot tulajdonsgaikbl kvetkeznek, addig azoknl az
osztlyoknl megfigyelt szablyossgok, amelyek rszei a gondolkods kpessgvel
rendelkeznek, szrmaztathatk egyedeik szabad akaratbl is. Az elbbi meghatrozott
jelensgek: elemek osztlyra vonatkoz szablyokat szoksosan trvnynek (Pt), mg az
utbbi meghatrozott jelensgek: egyedek osztlyra vonatkoz szablyokat normknak (Pn)
nevezzk. A norma az, ami rvnyesl valami ltrehozsval vagy megtartsval, szndk
(intenci), amely ltrehozta a trgyat, rtk. Trvnyt csak kutat ismerhet fel, a normkat
kzs (vagy egy kzssgben uralkod) akarat is ltrehozhat. A trvny egyetemes rvny,
megvltozhatatlan s addig mkdik, amg az alja rendelhet osztlyok nem vlnak ress. A
norma korltozott rvny, szls esetben egyetlen egyedre korltozdik, mint pldul az
Eurpa elrablsa kapcsn keletkezett latin norma: Quod licet Iovi, non licet bovi ! Azaz: Amit
szabad Jupiternek, nem szabad az krnek! A norma a kzssgben uralkod akarattal
megvltoztathat, a kzssg egyedei megszeghetik.
Ez a megklnbztets akkor is fenntarthat, ha kutatk kztt vita van a trvnyek, ill. a
szabad akarat hatkrrl, gondoljunk a kvantummechanika trvnyfelfogsra vagy a
pszicholgia egyes iskolinak nzeteire a szabad akaratrl, a marxista vagy az
egzisztencialista filozfia felfogsra a trsadalmi trvnyekrl.
Egy mselv megklnbztets ugyancsak a gondolkods kpessgvel fgg
ssze. A kutats trgyaibl kt osztlyt kpezhetnk annak a jegynek a
figyelembevtelvel is, hogy emberi akarat s munka hozta-e ltre ket vagy sem.
Ennek alapjn a termszet krbe soroljuk azokat a trgyakat, amelyek
munkavgzs nlkl jttek ltre, a tbbieket pedig a kultra krbe. A
munkavgzs mindig szndkolt s clirnyos: intencibl (lat. intentio, azaz
,szndk, ,trekvs) fakad, a munka eredmnye, a megalkotott dolog pedig akkor
j, ha a clnak megfelel szerepet be tudja tlteni. Az alkotsok lehetnek fizikai
trgyak latin szval: artefactumok (lat. arte gyesen s factum az
elksztett) , s ennyiben megalkotsuknak igazodni kell a termszet trvnyeihez
is, vagy pusztn gondolati alkotsok ugyancsak latin szval: konstruktumok (lat.
constructum egymsra rakott, megptett, ltrehozott, v.: struere struktra )
s ennyiben fggnek a gondolkods lehetsgeitl is.
A konstruktumok kz sorolhatjuk a kznyelvet is, amely egy kzssg
alkotsa, abbl a clbl, hogy tapasztalatait s gondolait rgztse, mgpedig oly
mdon, hogy errl a kzssg ms egyedeit is tudsthassa. (Maga a rgzts s
tudsts aktusa mr artefactum, hiszen a beszdnek s az rsnak fizikai hordozi
vannak.)
Szembetn, hogy a tapasztalatot rgzt nyelvhasznlat s a
jelensg megismerse egyarnt hromelem viszonyknt rhat le. A
megismers smjt gy adtuk meg:

S a-t P-knt ismeri fel.

A tapasztalatot rgzt nyelvhasznlatot pedig gy rhatjuk le:

S a-t P-knt nevezi meg.

Mi a klnbsg a megnevezs s a megismers kztt, ha P-t PO-knt rtelmezzk?


Hiszen jl lthat, mindkt esetben egy jelensg-egyttesnek egy gondolati
konstruktumba: egy osztlyba sorolsrl van sz. Ezek az osztlyok szmunkra,
mint mr tisztztuk, csak mint gondolati alkotsok lteznek s gy csak nyelvi jelek
rvn informldhatunk rluk. A klnbsg az osztlyok ismeretelmleti
sttuszban van: a megnevezs rvn trtn besorols a nyelvhasznlk tbb-
kevsb vilgos megegyezse latin eredet szval: konvencija alapjn
trtnik, s gy elvileg sem a besorols, sem a lehetsges osztlyok szma s
egymshoz val viszonya nem szigoran szablyozott. A megismerst clz
besorols esetben a konvenci csak ajnls lehet: vlemny, sejts, meggyzds;
a besorols maga csak pontosan megadott megklnbztet jegyek grg
eredet szval: kritriumok alapjn trtnhet meg, mgpedig az osztlyok
rgztett, hierarchikus rendszernek ismeretben. Csak ha mindezen felttelek
megvannak, kerlhet sor kvetkeztetsek levezetsre s lltsok ellentmonds-
mentessgnek bizonytsra, csak ezeknek a feltteleknek a meglte esetn
juthatunk igazolt lltsok: ismeretek rendszerhez.

1.4. A szpirodalom mint a megismers trgya: kznyelvi vagy tudomnyos


alkots?
Az eddig elmondottak figyelembe vtelvel azt mondhatjuk, hogy az
irodalomtudomny egyik klnlegessge pp abban rejlik, hogy a szpirodalom s
a tudomny egyarnt nyelvhez kttt alkots. Ha lehetnek a szpirodalomrl
rendszerezett ismereteink, akkor e rendszerezett ismereteinket csak tudomnyos
irodalom tartalmazhatja. Szhasznlatunk azt sugallja, hogy a szpirodalmat nem
tartjuk a tudomnyos irodalom rsznek, de azt is ktsgess teszi, hogy a
kznyelvi megnyilatkozs rsznek tarthatnnk. Emlkezhetnk: els kzeltsben,
vagyis kiindul hipotzisknt azt lltottuk, hogy a szpirodalmi mvek osztlyba
soroland nyelvi alkotsok sajtossga abban rejlik, hogy az ltaluk hordozott
leglnyegesebb informcikhoz csak a megalkotottsguk mdjt meghatroz
elvek feltrsval juthatunk.
Egyre vilgosabb vlik, hogy milyen krdsek elmaradt feltevse vagy eltr
megvlaszolsa okozza azt a bizonytalansgot, amely a szpirodalom tudomnyos
vizsglatnak lehetsges voltrl szl diszkurzusban uralkodik. De ekzben egyre
kzelebb kerlnk annak tisztzshoz is, hogy milyen nehzsgekkel kell a
megismersre trekvsnek megkzdenie, ha a megismers trgya a szpirodalom.
Egyrszt meg kell tudnunk indokolni, hogy a szpirodalmat alkot szvegek nem
tartoznak sem a kznyelv, sem pedig a tudomnyos nyelv szvegei kz. Msrszt
ki kell tudnunk fejteni azt a szpirodalomra vonatkoz hipotzisnket, mi szerint e
krbe tartoznak tekintett szvegek megklnbztet jegye, hogy az ltaluk
hordozott leglnyegesebb informcikhoz csak gy juthatunk, ha a
megalkotottsguk mdjt meghatroz elveket is feltrjuk. Azt ugyanis, hogy
lehetsges a kznyelvi s a tudomnyos szvegek osztlyn tl egy harmadikat is
megalkotnunk, pp azltal igazolhatjuk, hogy megmutatjuk: sem a kznyelvinek,
sem a tudomnyosnak tekintett szvegek ltal hordozott lnyegi informcikhoz
val hozzjuts nem ignyli azt a fajta feltr tevkenysget, amely a szpirodalom
osztlyt megklnbztet jegyknt ltrehozza.

1.4.1. A kznyelvi kzlemnyek sajtossgai az informci tadsa


szempontjbl
A kznyelv alapveten egyedi jelensgek egyes nzeteinek aspektusainak
megnevezsre szolgl. Ki lehet fejezni vele a szubjektum (beszl/r) rzelmi
llapott is, ill. segtsgvel fel lehet hvni a hallgatt vagy olvast (befogadt)
arra, hogy valamit megcselekedjk, vagy valaminek megcselekedstl
tartzkodjk. Ezrt a befogadnak az a krdse, hogy a megjelents prezentci
(lat. praeesse ell van igbl) mire irnyul, mi helyett ll, vagyis mit
reprezentlhat, elssorban abbl a helyzetbl rthet meg, amelyben a kzlemny
elhangzik, vagy amire a kzlemny vonatkoztathat. Vagyis ahhoz, hogy
egy kznyelvi megnyilatkozs ltal hordozott leglnyegesebb informcit mint
befogadk tvegyk, a hasznlt nyelv ltrehozst meghatroz konvencikon tl
elssorban azt a szitucit kell ismernnk vagy megalkotni tudnunk, amelyre a
kzlemny S megnyilatkozsa vonatkozik.
Fennll ez mg akkor is, ha a kznyelvben (ltszlag) ltalnos, osztlyokra
vonatkoz megllaptsok szletnek. Ha pldul egy adott sszefggsben
elhangzik: Amit szabad Jupiternek, nem szabad az krnek!, aligha van
szksgnk a kijelents ltal hordozott legfontosabb informci megrtshez arra,
hogy tudjuk, grg mondk szerint Fnix lnyt, Europt Zeusz (latinosan:
Jupiter) bikv vltozva vitte Krta szigetre, hogy ott elcsbtsa. Elg annyit
tudnunk, amit a kznyelv elsajttsa rvn tudhatunk, vagyis hogy Jupiter (lvn
isteni lny) s az kr (lvn kasztrlt, korltozott rtk llat) kztt
rangklnbsg van, hiszen ennek a kznyelvinek tekintett kijelents ltal hordozott
leglnyegesebb informci nem ms, mint hogy (adott esetben) a jogok rangokhoz
ktdnek. St arra a tovbbi krdsre, hogy mirt hangoztatja valaki ezt, akkor
tudunk vlaszolni, ha ismerjk azt a szitucit, amelyben elhangzik s amelyre
vonatkozik. Bonyolultabb a helyzet, ha az ilyen mondsokat szentencikat (lat.
,vlemny), kzmondsokat tudomnyos hipotzisknt kvnjuk kezelni, vagyis nem
akarjuk egy konkrt szitucira vonatkoztatni. Ekkor ugyanis azt a krdst kell
feltennnk, hogy juthatunk-e ltaluk tudomnyos ismerethez? Itt csak azt
jegyezhetjk meg, hogy egyttesen aligha hordoznak ilyen ismeretet. Sem az a
tny, hogy nem igazolhat kvetkeztetsek vonhatk le bellk, sem pedig az a
lehetsg, hogy egyes szentencik vagy kzmondsok ellentmondjanak
egymsnak, nem vezet szksgszeren ahhoz, hogy adott megnyilatkozst tvesnek
tljk meg: ezt mindig csak adott szitucira vonatkoztatva tudjuk megtenni, s
ezzel visszatrtnk kznyelvi szemlletkhz.
sszegezve azt mondhatjuk, hogy a kznyelvinek minstett
nyelvhasznlat esetn ahhoz, hogy adott kzlemny ltal hordozott leglnyegesebb
informcikhoz befogadja hozzjusson, nem a megalkotottsga mdjt
meghatroz elvek feltrsra, hanem annak a szitucinak a hozzfrhetsgre
van szksg, amelyre a kzlemny vonatkozik. Ha egy kznyelvi
megnyilatkozs esetben feltrhatk lennnek olyan szablyok is, amelyek kvl
esnek a nyelvhasznlatot ltalnosan meghatroz konvencikon, az informci
kzls szempontjbl msodlagosnak tekintendk.

1.4.2. A tudomnyos nyelv kzlemnyek sajtossgai az informci tadsa


szempontjbl
Most vizsgljuk meg a tudomnyos nyelvhasznlatot abbl a szempontbl, hogy
szksg van-e a segtsgvel ltrehozott szvegek ltal hordozott leglnyegesebb
informcikhoz val hozzjutshoz arra, hogy a befogad feltrja a
megalkotottsga mdjt meghatroz elveket.
A tudomnyos nyelv mint konstruktum alapveten osztlyok s a kztk lv
viszonyok megnevezsre szolgl. Ezrt nem lehet feladata, hogy hasznljnak (a
beszl/r egyednek) bels llapott fejezze ki, ill., hogy a befogadt felhvja arra,
hogy valamit megcselekedjk, vagy pedig valaminek megcselekedstl
tartzkodjk. Mivel osztlyokrl szl, hasznlata s befogadsa fggetlen attl az
(egyedi) szitucitl, amelyben s amelyre alkalmazzk. Ezrt a befogadnak arra a
krdsre adand vlasz, hogy adott tudomnyos megjelents (prezentci) mire
irnyul, mit reprezentlhat, elssorban azokbl az lltsokbl vezethet le,
amelyek e prezentcit: az rtekezst alkotjk. Amg egy kznyelvi
megnyilatkozs llhat egyetlen mondatbl, addig az rtekezs szksgszeren tbb
mondatbl ll. Szksgszeren azrt, mert a tudomnyt ismeretek rendszere-knt
fogalmaztuk meg, s rendszerrl pedig csak akkor beszlhetnk, ha rszeit tbb
osztly kpezi. Ezek megnevezshez pedig nem elegend egyetlen mondat. De
mg egy vonatkozsban mutatkozhat szksgszernek, hogy az rtekezs tbb
mondatbl lljon, mgpedig akkor, ha az rtekezs mint ahogy tbbnyire trtnik
a kznyelvre pl. Mivel a kznyelv mkdst garantl konvencik nem
elegendek ahhoz, hogy ismereteket alapozzanak meg, tudomnyos szvegbe
emelsk csak tovbbi, szigorbb konvencik megfogalmazsval rhet el.
A kznyelv mkdst garantl konvencik azrt nem elegendek
tudomnyos szveg megalkotsra, mert:

(1) A nyelvhasznlatrl szl konvencit ltrehozk kre nyitott.

Br minden egyes konvencira eredenden egy egyn tesz javaslatot (a


jelensgegyttes neve adott szituciban legyen PO), azt azonban, hogy pp milyen
megegyezs van rvnyben, tbbnyire a tbbsg nyelvhasznlata hatrozza meg. A
tbbsgi nyelvhasznlat idvel vltozhat is, mgpedig indoklsi knyszer nlkl.

(2) A konvencik tartalma korltozottan vilgos.

Mint mr korbban megllaptottuk: sem azt, hogy ppen most mit tart
rvnyesnek, nem rgzti a beszl/r minden megnyilatkozs eltt, sem arrl nem
gondoskodik, hogy az egyes nyelvi konvencik egymshoz val viszonyt
tisztzza, esetleges ellentmondsossgukat kizrja. Ha ezekbl a mveletekbl
brmi a megnyilatkozsban vagy a befogadval folytatott kommunikciban
legtbbszr a knnyebb megrts rdekben mgis megvalsul, akkor ez csak
alkalmi rvny megllapods lehet, hiszen senkinek sincs felhatalmazsa arra,
hogy a kznyelvre vonatkoz konvencikat megvltoztassa vagy egyszer s
mindenkorra rgztse.
Ms a helyzet a (tudomnyos nyelvet hasznl) rtekezsek esetben. A
tudomnyos nyelv, ha a kznyelvre pl is, lnyegt tekintve szigoran individulis
alkots. A kutat szabja meg azokat a szablyokat, amelyek egyes kifejezsek
hasznlatval fggnek ssze. Ezeket a hasznlati szablyokat ugyan brki tveheti,
vagyis ez esetben nem a szablyt ltrehozk kre hanem alkalmazinak kre
nyitott. Termszetesen brmely kutat mdosthat is egyes szablyokat, de csak
kifejtett indokok alapjn. Ha ki tudja mutatni, hogy az ltala tvenni kvnt
szablyok rendszere nem tkletes: ellentmondsos vagy hinyos. Ez esetben a
mdostott rsz vlik a mdostst bevezet kutat alkotsv: gy tisztulhat meg a
tudomny azoktl a tves lltsoktl, melyeket korbban igaznak tartottak, ill. gy
gazdagodhat j ismeretek beptse rvn rendszere. Mindezek alapjn azt
mondhatjuk, hogy a tudomnyosnak minsthet nyelvhasznlat esetn ahhoz,
hogy az adott rtekezs ltal hordozott leglnyegesebb informcikhoz befogadja
hozzjusson, nincs szksg a megalkotottsga mdjt meghatroz elvek
feltrsra, mgpedig azrt, mert ezeket az elveket, a nyelvhasznlatot
megindokol szablyokat, magnak az rtekezsnek kell kifejtetten tartalmaznia.

1.4.3. Hogyan lehet a kznyelvet rtekezsek megrsra alkalmass tenni?


A tudomnyos nyelvhasznlatot lehetv tev szablyoknak fbb cljai a
kvetkezk: elszr is meg kell szntetni a
kznyelv kifejezseinek tbbrtelmsgt, msodszor, meg kell szntetni a
kznyelv homlyossgt, harmadszor pedig biztostani kell a
nyelvhasznlat kvetkezetessgt: koherencijt (lat. cohaerere ,sszefgg
igbl).

1.4.3.1. Feladat: Megszntetni a kznyelv kifejezseinek tbbrtelmsgt


A kznyelvi kifejezsek tbbrtelmsgn azt rtjk, hogy ugyanaz a kifejezs
klnbz osztlyok neveit jellheti. Pldul a kznyelvi elbeszls szt
klnbz rtelemben hasznlhatom:

(a) Elbeszlse hosszadalmas s idegest volt.


(b) Bartom elbeszlse szerint minden rendben zajlott le.
(c) pp most olvastam egy elbeszlst Csehovtl.

Az elbeszls kifejezs fenti kontextusai rvn meg tudjuk alkotni azokat a


szitucikat, amelyben az egyes kijelentsek elhangozhatnnak, s gy meg tudjuk
klnbztetni az elbeszls hrom lehetsges rtelmt is:

(a) kontextusban az elbeszls folyamatrl van sz,


(b) kontextusban az elbeszls folyamatnak eredmnyrl van sz,
(c) kontextusban irodalmi mfajrl van sz, a szerz, a kiad vagy a beszl
rtelmben, amely feltehetleg rokon jegyeket mutat (b)-vel, de nem beszd
eredmnye, hanem rs.

Elfordulhat az elbeszls sz azonban olyan kontextusokban is, amely nem ad


egyrtelm eligaztst abbl a szempontbl, hogy a lehetsges szitucik melyik
osztlyra kell vonatkoztatni. Ezrt a tbbrtelmsget a tudomnyos
nyelvhasznlatban ki kell zrni. Ez termszetesen nem csak a magyar kznyelvet
hasznlk feladata. Pldul a magyar elbeszls sznak a francia nyelvben
bizonyos kontextusokban a rcit felel meg. A rcit hasznlhat az (a) s a (b)
kontextusban, a (c)-ben nem (vagy csak megszortsokkal, pl. rcit
humoristique), st elfordulhat akkor is, ha arrl a (d) trtnetrl van sz, amelyet
az elbeszls tartalmaz. A problmakr egyik francia kutatja, Grard
Genette ezrt joggal llapthatta meg, hogy az elbeszlsre vonatkoz
tudomnyos irodalomban zavart okoz a rcit tbbrtelmsge (v. Genette 1994).
Hiszen mr ebben a kontextusban sem lehet vilgos a befogad szmra, hogy a
Genette ltal hivatkozott tudomnyos irodalomban az elbeszls folyamatt vagy
eredmnyt vagy az elbeszlt trtnetet kutatjk-e, mgpedig ltalnosan, vagy
csak irodalminak minstett vltozatban? (v. Bernth 1998) A zavart csak
fokozza, hogy az elbeszlsrl szl tudomnyos irodalomnak feltehetleg az
elbeszls (rcit) valamennyi rtelmezsi lehetsgre szksge van. Aligha
lehet ugyanis az egyik sszetevt gy vizsglni, hogy ne foglalkozzunk a msik
kettvel, induljunk ki a szvegalkots folyamatbl, a szvegalkots eredmnybl
vagy abbl a trtnetbl, amelyet a szveg prezentl. A kznyelvi rcit
(elbeszls) tbbrtelmsgt Genette rtekezsben gy sznteti meg, hogy
gondolatainak kifejtse eltt kikti: a szban forg kifejezst a kznyelvtl
eltren, individulis nyelvben csak akkor hasznlja, ha a szvegalkotsi folyamat
eredmnyrl (b) akar beszlni. Egyb esetekben pedig a rcit megfelel
vltozataibl vlogat. gy, ha a szvegalkots folyamatrl (a) van sz, akkor azt
kvetkezetesen a narration (,narrci, ,trtnetmonds) szval jelli, ha a
szveg tartalmrl (d), akkor pedig kvetkezetesen a histoire (histria,
trtnet) kifejezst fogja hasznlni. A narration s a histoire a francia
kznyelvben a rcit rokon rtelm kifejezsei, szinonimi, teht bizonyos
kznyelvi kontextusokban tnylegesen az (a), ill. a (d) tpus kontextusokban
helyettesthetnk egymst. A tudomnyos nyelvben azonban ki kell zrni azt a
lehetsget, hogy a kutatott terlet meghatroz osztlyainak a nevt: az
rtekezs terminusait (lat. terminus ,szakkifejezs), egymssal felcserlhessk. De
azzal a lehetsggel sem clszer lni, hogy egy adott osztlyt tbb azonos rtelm
kifejezssel nevezznk meg. Ez csak akkor elkerlhetetlen, ha egy rtekezst egy
ms kznyelvre pl tudomnyos nyelvbe ltetnk t. Genette rtekezsnek
magyarra fordtsnl pldul kikthetjk, hogy a rcit s az elbeszls, a
narration s a trtnetmonds, a histoire s a trtnet azonos osztlyokat
neveznek meg.
A fordtsnak egyik sajtos esetrl van sz, amikor azonos nyelven bell a
mvelt kznyelv ms nyelvekbl tvett szavait feleltetjk meg egy szlesebb
krben hasznlt kznyelv szavaival, s gy jutunk azonos rtelm kifejezsekhez.
Ezt az eljrst alkalmazzuk mi is: kiindulva a magyar kznyelvbl, folyamatosan
rgztjk egyes ltalunk hasznlt kifejezsek rtelmt, kezdve a bevezets, az
irodalom s a tudomny szavak hasznlatnak korltozsval. Ahol pedig
szksgesnek lttuk, megadtuk a korltozott rtelm szavak, a bevezetett
terminusok ms nyelvbl tvett megfeleljt is. gy megktsnk szerint a
felttelezs s a hipotzis ugyanannak az osztlynak lett a neve, s hasonlan azonos
rtelemben hasznljuk az al-flrendeltsgi viszony s a hierarchia, az ember
alkotta fizikai trgy s az artefactum, a gondolati alkots s a
konstruktum kifejezseket.
Ezeket a fordtsokat a szlesebb krben hasznlt kznyelv szavairl a mvelt
kznyelv szavaira azrt lttuk szksgesnek, mert az gy bevezetett kifejezsek (a
hipotzis, a hierarchia, az artefactum, a konstruktum stb.) gyakran
fordulnak el a tudomnyos diszkurzusban, klnbz kznyelvekre pl
rtekezsekben. De mirt hasznlnak az rtekezsek olyan gyakran nyilvnvalan
ms nyelvbl szrmaz, sokak szmra idegen, rthetetlen kifejezseket?
Semmikppen sem azrt, mert az idegen sz minden esetben egyrtelm volna! A
figyelmes befogad szrevehette, hogy pldul a szituci (lat. situs ,helyzet) s
kontextus (lat. contextus ,szveg-, beszdsszefggs) szt ebben a
bevezetsben klnbz rtelemben hasznljuk: az elbbi arra a (beszd)helyzetre
utal, amely rvn a kzlemny ltal hordozott informci megrthet, ill. amelyre a
befogad ltal vonatkoztatand, az utbbi pedig egy kifejezs szvegkrnyezetre.
Ezeket a kifejezseket azonban ms kutatk gyakran eltr rtelemben hasznljk.
Vannak, akik arra, amit mi a szituci szval fejeznk ki, a kontextus szt
hasznljk, mg arra, amit mi a kontextus szval fejeznk ki, a ko-textus/
kotextus terminust alkalmazzk. Vagyis mindegy, hogy egy kifejezst ms
nyelvbl tvettnek vagy sajtnyelvinek rznk, az egyedi tudomnyos
nyelvhasznlatban mindenkppen egyrtelmstennk kell.
Az idegen sznak megvan mgis az az elnye, hogy egyrtelm hasznlatt
knnyebb biztostani. Ebbl a szempontbl minl idegenebb egy sz, annl jobb:
minl kevsb rtjk kznyelvileg, annl inkbb r kell krdeznnk rtelmre, s gy
az az rtelem, amellyel a szt egy kutat adott rtekezsben bevezeti, ha
nehezebben is, de jobban rgzl, s bevezetett rtelmt legalbb is a befogad
szempontjbl megrzi minden ksbbi kontextusban. Ugyanennl az oknl
fogva nagyobb esllyel rzi rtelmt klnbz rtekezsek kontextusban is, mint
egy szles krben hasznlt kznyelvi kifejezs. Pldul a hierarchia szavunkrl
mr csak kevesen tudjk, hogy az grg kznyelvben mint azt els
hasznlatnl megadtuk (f)papi hivatalt jellt, s a grgk ezt a megjellst a
hiers szent, isten ldott s az rchein ,els llapotban van, vezet helyzetben
van szavaikbl kpeztk. gy ilyen rtelm hasznlati lehetsge a mai magyarban
aligha merl fel. Ezrt s ez az idegen nyelvekbl tvett szavak hasznlatnak
tovbbi elnye nincs a hasznlatot zavar, a megrtst befolysol sugallata. A
hierachia kifejezst hallva aligha trstjuk a rend osztlyval a szent,
megvltoztathatatlan, isteni hatalombl levezetend rendet, sem azt, hogy
valamifle vezrtl fgg rendrl volna sz. (Ez utbbi gondolattrsts a
szlesebben hasznlt magyar kznyelvre pl kifejezsben al-flrendeltsgi
viszony lehetsgknt ott rejtzkdik.)
Egyes idegen szavak azonban sok esetben egyltaln nem hatnak idegennek: rgta
bepltek a mvelt, st a szlesebb krben hasznlt kznyelvbe is, s legklnbzbb
kontextusban, gyakran klnbz rtelemben hasznljuk ket. Ilyen tvett sznak tekinthet a
kzpiskolai nyelvoktatsban megismerhet szinonima, a sajtnyelvben nagy gyakorisggal
elfordul szituci s a kontextus is, amelyeknek tbbrtelmsgrl pp az imnt
beszltnk. Ez annak a jele, hogy mai, ismeretszerzsre trekv gondolkodsunk alapjait az
antik kor fleg grg s latin nyelven r kutati raktk le. Az eddigiek sorn azt is
tapasztalhattuk, hogy az tvett szavaink eredett illeten a latin nyelv dominl. A kznyelvi
dominl uralkodik szavunk is latin eredet: a lat. domus hz szbl kpzett dominus
(hzi)r-ra vezethet vissza. Elterjedst, mint sok ms latin kifejezsnek is, a katolikusok
(1963-ig) latinul tartott egyhzi szertartsai is segtettk. A szentmise folyamn pldul a pap
tbbszr is gy ksznti a megjelent hvket: Dominus vobiscum!, Az r legyen veletek!
A latin nyelv dominancijnak azonban nem az az oka, hogy a rmai
birodalomban szletett volna meg a legtbb alapvet ismeret. Inkbb arrl van sz,
hogy az grg tudomnyossg is latin kzvettssel terjedt el szlesebb krben.
Tudnunk kell azonban azt is, hogy szmos esetben a grg szvegekben elfordul
terminusokat a rmaiak sem fordtottk le, hanem idegen szknt tvettk ket.
Szempontunkbl tanulsgos a grg poiesis sz vndorlst megfigyelni. Kznyelvi hasznlatnak az
elkszt, megforml, megalkot felel meg a magyarban. Arisztotelsz, a szpirodalomrl szl els rtekezs szerzje, a
Kr.e. 384-322 kztt l grg filozfus nevezte alkotsoknak mindazokat a
trtnetbrzol mveket, amelyeknek addig nem volt kzs neve, s potiknak
(poietike) azt a tantst, amely ezekrl szlt. Ha a rmaiak nyelvkre fordtottk
volna ezt a kifejezst, kzenfekv lett volna konstruktumokrl (vagy esetleg
produktumokrl) beszlnik, de ehelyett az grg szt vettk t s illesztettk
sajt nyelvkbe. A latinos forma kerlt aztn a magyar nyelvbe is pozisknt s
potikaknt, mikzben hasznlati krk klnsen a pozis tekintetben
jelentsen megvltozott.
A latin dominns pozcijnak kiplshez az is hozzjrult, hogy a rmai
birodalom buksa utn is, egszen a ks kzpkorig, a latin maradt a
tudomnyossg nyelve. A 16. s a 17. szzadban is szoks volt mg: Ha a kutat
anyanyelvn rta meg rtekezst, (latin eredet szval: disszertcijt), akkor
tbbnyire magnak vagy msnak clszer volt latinra fordtania. Erre akkoriban
mr nem azrt volt szksg, hogy minl szlesebb krben ismertt vlhassanak a
kutat eredmnyei. Inkbb azrt hasznltk a latin nyelvet is, hogy az j
teljestmny kapcsolhat legyen a nagy eldk munkjhoz. Ha a
tudomny nyelvt individulis alkotsnak tekintjk, akkor ebbl az is kvetkezik,
hogy a tkletes tudomnyos nyelv egynyelv: hiszen elegend, ha minden
megnevezett osztlynak egy neve van. Radsul ez a megrtst is segti. A modern
tudomnyossg szmos terleten ezt az elvet gy valstja meg, hogy a trgyt
alkot osztlyok szmra minden nyelvben azonos rtelm jeleket, egysges
rvidtseket vezet be: gondoljunk a matematikban vagy a kmiban hasznlt
jelekre. Mi is egysges jeleket hasznltunk, amikor a megismers szerkezett az
S, az a s a P jelekkel rtuk le. Ezeket a jeleket, brmily kznyelvet is
beszljenek, mindazok rtik, akik alapvet logikai ismeretekkel rendelkeznek.
Ezrt, ha e bevezetst olyan ms nyelvre fordtannk, amely logikai ismeretek
kzvettsre is szolgl, vltozatlanul hasznlhatnnk ket. E jelek bevezetse a
logikai nyelvbe mellesleg ugyancsak a latin nyelvre s rsra megy vissza. Az S,
mint magunk is megadtuk, a szubjektum, a latin subiectum ,alvetett sz
rvidtse. De nem teljesen nknyes a tbbi jel vlasztsa sem: a P a
prediktum, a latin predicatum vagy predicator vagyis ,az az osztly vagy
szably, ami az alja vetettet meghatrozza rvidtse, az a pedig, mint a latin
abc els betje az aritmetika gyakorlatbl kerlt a logika nyelvbe s onnt ide: a
latin abc els betivel (a, b, c) rendre konstansokat, ,szilrd, egyedi jelensgeket
szoks jellni, szemben az utols betkkel (x, y, z), amelyek vltozk jellsre
szolglhatnak.
Tovbbi oka a latinra visszanyl nyelvhasznlat fennmaradsnak, hogy a
rmai birodalom terletnek egy rszn idvel kialakultak klnbz fejldsen
tmen vltozatai, a neolatin kznyelvek. Ezek keveredhettek az slakosok
nyelvvel (pldul gy alakult ki a modern angol nyelv a neolatin ()francia s a
germn nyelvcsaldokhoz tartoz nyelvek sszeolvadsbl). Ms terleteken
pedig a rmai katolikus egyhz, vagy a rmai jogra pl igazsgszolgltats rizte
s terjesztette a latin nyelv hasznlatt. A 19. szzad derekig Magyarorszgon is a
latin volt a hivatalos nyelv. Ezrt gyakran tallkozhatunk olyan latin eredet
terminusokkal, amelyek a kznyelvbl, s nem a tudomnyos hagyomnybl
kerltek rtekezsekbe. A kznyelvi francia narration, rcit, histoire egyarnt
latin eredet, ezrt nem meglep, hogy kzlk kettnek a magyar nyelvben is
megtallhatjuk latin eredet megfelelit. Terminusknt azonban nem vehetk t
minden megszorts nlkl: a histri-t a francia histoire-ral ugyan kzel
azonos rtelemben lehetne hasznlni, a recitl azonban csak a mvelt
kznyelvben fordul el, mgpedig sokkal szkebb hasznlati lehetsggel.

1.4.3.2. Feladat: Megszntetni a kznyelv homlyossgt


A kznyelvi kifejezseket akkor tartjuk homlyosnak, ha bizonytalanok vagyunk a
tekintetben, hogy egy kifejezst adott jelensgre hasznlhatjuk-e vagy sem.
Nzznk nhny esetet a nmet szpirodalom krbl (valamennyi itt felsorolt
m magyar fordtsban is olvashat):

(a) Heinrich Bll els knyvt, amelynek cme: Der Zug war pnktlich (A
vonat pontos volt). Alcme: Erzhlung (,elbeszls). Egy irodalmrral
folytatott beszlgetsben Bll ezt az rst kvetkezetesen regnynek nevezi.
Bll szmra az Erzhlung s a Roman (regny) azonos rtelm szavak?
A Wo warst du, Adam? (dm, hol voltl?) cm regnyt, amely a Der Zug
war pnktlich utn jelent meg, els vagy msodik regnyeknt tartsuk
szmon?
(b) Azt a feladatot kapjuk, hogy egy beszmolra olvassunk el Thomas
Manntl egy regnyt s hrom elbeszlst. Ha mr olvastuk Tristan cm
rst, amely alcme szerint novella, mr csak kt elbeszlst kell a feladat
teljestshez elolvasnunk vagy hrmat?
(c) Johann Wolfgang von Goethe szmos drmja kzl csak egyet
jellt meg tragdiaknt. Mondhatjuk ezrt, hogy csak egy tragdit rt?
Radsul ez a m a Faust cm drmja, melynek hse vgl az isteni
kegyelem rvn megmenekl. sszeegyeztethet ez a sajtos szhasznlat
azzal a szoksossal, hogy akkor beszlhetnk tragdirl, ha a drma hse, a
kzppontjban ll alak, (menthetetlenl) elbukik?

Nyilvnvalan itt klnbz szitucikban klnbz emberek klnbz


kritriumok alapjn soroltak egy-egy szveget egy bizonyos mfaji osztlyba. Br
a kifejezsek egyrtelmek minden szituciban s kontextusban mfajt jellnek
meg mgis, mivel a besorols kritriumai rejtettek maradtak, mi magunk csak
bizonytalanul tudjuk ezeket a kifejezseket hasznlni. Homlyban maradtak
azoknak az osztlyoknak a hatrai, amelyeket az elbeszls, a novella, a
regny, a tragdia kijellnek, s ez a homly csak fokozdik, ha azonos
nyelvhasznl is klnbz mfajokba sorol be egy mvet. (Bll els knyvnek
mfajt a kiad hatrozta meg elbeszlsknt. Bll maga ezt a knyvet rsainak
sorban inkbb regnynek gondolta, de egyes megnyilatkozsaiban elfogadta a
kiad minstst is, s gy az dmrl beszlt, mint els regnyrl.
Mann Tristnja abban a goethei rtelemben s 19. szzadi nmet irodalmi
hagyomnyt figyelembe vve kapta a Novelle megjellst, amely klnbsget
tett az elbeszls kt nagy csoportja: a mese/mmese s a novella, ill. az elbeszls
s a novella kztt, de a ktelez olvasmnyok listjn ltalban nem szoks
novella s elbeszls kztt klnbsget tenni, mint ahogy Mann mveinek
sszkiadsaiban a Tristant gyakran alcm nlkl az elbeszlseket tartalmaz
ktetbe veszik fel. Goethe, aki maga is sokat foglalkozott a mfajok
problmakrvel, gy a tragdia mibenltvel is, feltehetleg rtelmez szndkkal
vlasztotta a megjellst: Eine Tragdie (Egy tragdia.)
A kznyelvi homlyossg ellenszere a kifejts (explikci, lat. explikatio),
amikor is egy bizonytalan hatr osztlyt jell kifejezst (explikandum)
rtekezsnkben hatrozottan megvonhat hatrokkal rendelkez osztlyt kifejez
szra (expliktum) cserlnk. Ha az explikandum nemcsak homlyos, hanem
tbbrtelm is, akkor annyi explikandumot kell megalkotni, ahny rtelmt
vilgoss kvnjuk tenni. A kifejts leggyakoribb mdja
a meghatrozs (definci, lat. definire), br a meghatrozs nem minden tpusa
szolglja a kifejtst. Ilyen pldul a nominlis definci, amikor is egy hosszabb
egyrtelmnek s vilgosnak tekintett kifejezst helyettestnk egy azonos
rtelm rvidebbel. Ezt mi is tbbszr alkalmaztuk mr eddig. Pldul, amikor
igazolhat lltsokat egy szval ismereteknek neveztk el, az ismeretek rendszert
pedig tudomnynak. Az ilyen rvidtsek bizonyos mrtkig, hasonlan az egy
kznyelven belli fordtsokhoz azltal, hogy a jellend osztlyt klnbz
tulajdonsgt kiemelve nevezi meg hordozhatnak j informcit is.
Emlkezznk az egyed individuum-mal val megfeleltetsre: az elbbi a
jelensg egy voltt, az utbbi a latin sz ismeri szmra oszthatatlansgt
fejezi ki. Ez a meggondols nem vonatkozik a betjelekre korltozott rvidtsekre,
mint amilyenek szvegnkben a PO, PSZ, Pt, Pn stb.) A kifejtst szolgl
meghatrozs szoksos, br nem minden esetben alkalmazhat formjval akkor
lnk, amikor egy kifejezs hasznlhatsgnak korltait azzal adjuk meg, hogy
megjelljk azt a nagyobb terjedelm osztlyt, amelybe a kifejezs ltal
megnevezett osztly tartozik. A bevezets olyan kurzust vagy rsmvet jell
meg, kezdtk fejtegetseinket, megnevezve kt olyan, egymssal egyenrtk
osztly nevt is, amelybe a bevezets osztlya tartozhat, jelezve ezzel azt is, hogy
nem minden kurzus vagy rsm bevezets. Ezutn azzal hatroltuk el a bevezetst
ms kurzusoktl vagy rsmvektl, hogy megadtuk azokat a jegyeit, amelyek a
tbbi kurzustl vagy rsmtl megklnbztetik: melynek clja egy ismeretkr
alapvet sszefggseinek bemutatsa. Egyetemi tanulmnyok f ismeretkreinek
elsajttshoz rendszerint bevezetsek (kurzusok/knyvek) nyitjk meg az utat:
ezek tbbnyire az elrt eredmnyeket ttekint eladsok (kurzusok vagy azok
lersai, a kurzuson elsajtthat ismereteket fellel jegyzet), de tartalmazhatnak j
alapvetst ad felismerseket is. Az irodalomtudomny sszetett szban
szerepl irodalom rtelmt is azltal ksreltk meg vilgosabb tenni, hogy
megneveztk azt a terjedelmesebb osztlyt, amelynek rsznek tekintjk az
irodalom szban forg osztlyt. Ez a nyelvi alkotsok osztlya volt, amelynek
elemei rendszerint rsban rgztettek. Az irodalmi alkotsokat azzal a
megklnbztet jeggyel hatroltuk el a kznyelvet, ill. a tudomnyos nyelvet
hasznl alkotsoktl, hogy kijelentettk: az ltaluk hordozott leglnyegesebb
informcikhoz csak gy juthatunk, ha a megalkotottsguk mdjt meghatroz
elveket is feltrjuk. (Ezutn logikai sorrendrl van sz, a defincit ad
mondatunk sorrendje ms volt! az egszet lervidthettk, s e clbl
bevezethettk nominlis defincival a szpirodalom szt.) A meghatrozsnak
klasszikus, az osztlyok terjedelmnek klnbsgre pl mdja a grg filozfiai
gyakorlatban alakult ki, s latin elnevezsekkel hagyomnyozdott rnk. Azt az
osztlyt, amelybe a meghatrozand bennfoglaltatik, genus proximumnak (,a
legkzelebbi fels nem-nek, ,nemfogalom-nak) nevezzk, azokat a jegyeket
pedig, amely ezen az osztlyon bell kijellik a meghatrozand osztly, a
fajfogalom hatrait, differentia specifica (megklnbztet sajtossgok
nvvel illettk.)
Pldinkbl mindenesetre az is lthat, hogy br az egyes defincik
segthetnek abban, hogy az explikandum helyes hasznlatt elsegtsk, a
kifejezsek homlyossgt nem kpesek teljesen megszntetni. Vajon ismeri-e
minden glya, hogy a felsoktatsban mi szmt kurzusnak? Vajon a befogad
szmra elg vilgoss vlhatott eddigi fejtegetseinkbl, hogy mit neveznk
leglnyegesebb informcinak s mit rtnk egy szveg megalkotottsgnak
mdjt meghatroz elveken? Jl vlasztottuk-e meg a legkzelebbi osztlyt,
amelynek rsze az elhatroland osztly, vagy van tle kzelebbi is? Pldul nem
lett volna helyesebb a bevezetsre vonatkozan rsm helyett
tanknyvrl beszlni? Elegend megklnbztet, osztlyalkot (konstitul)
jegyet soroltunk-e fel? Pldul nem szmtanak-e a nyelvtantsra szolgl
szvegek is fenti meghatrozsunk szerint szpirodalomnak, s ha igen,
elfogadjuk-e a szpirodalom osztlynak ilyen felfogst? Ezeket a krdseket
akkor tudjuk megvlaszolni, vagyis az explikandumok homlyossgt csak gy
tudjuk nagyobb mrtkben cskkenteni, ha osztlyok egsz rendszert alkotjuk
meg.

1.4.3.3. Feladat: Koherens elmletet alkotni


Az egsz-et itt sok elembl ll rtelemben hasznltuk, de valjban a teljes
s szerves rtelmben kellene rtennk. Elvileg ugyanis meg kellene tallnunk
azt a legltalnosabb osztlyt (kategrit, az grg kategora szbl, v.:
agoreein mondani, s agor ,piac teht tulajdonkppen ,a piacon, a
nyilvnossg eltt beszlni), amely magba foglalna mindent, amire az elmletet
vonatkoztathatnnk. Ezutn addig kellene e legltalnosabb osztlyt
megklnbztet jegyek kiemelsvel jabb s jabb, kevsb tfog osztlyokra
bontani, amg oszthatatlan osztlyokhoz: egyedek s elemek osztlyhoz nem
jutunk. Ezt az eljrst holisztikus ltsmd kutatk vlasztjk, s analzisnek,
magyar eredet szval elemzsnek nevezzk. A definci genus
proximum/differentia specifica-mdja is erre az eljrsra tmaszkodik. Mi is ezt a
mdszert alkalmaztuk, amikor elbb a tudomnyt, mint a legnagyobb terjedelm,
minden lehetsges ismeretet fellel osztlyt hatroztuk meg, majd aszerint
bontottuk elemibb osztlyokra, hogy az ismeretek a termszetre, a trsadalomra
vagy a gondolkozs alakzataira vonatkoznak-e. Ismtelten feltehetjk azonban a
krdst, hogy ezzel a hagyomnyos bontssal vajon valamennyi ismeret helyt ki
tudjuk-e jellni. Nem marad-e olyan igazolhat llts, amely egyik alosztlyba
sem tartozik vagy aminek helyt nem tudjuk egyrtelmen meghatrozni? Mskpp
fogalmazva, a termszet, a trsadalom s a gondolkods osztlyaibl felpthet-e
egsz s teljes vilgunk? Aki gy krdez, az a szintzis eljrsnak
eredmnyessgre krdez r. A szintzismint eljrs teht az analzis megfordtsa.
Amg az analzist alkalmaz kutat a mindent magba foglal osztlybl kiindulva
kvn a tovbb nem oszthatig eljutni, addig a szintzis eljrst alkalmaz kutat a
tovbb nem oszthatbl, az elemi osztlyokbl indulna ki, s tesz ksrletet arra,
hogy egyre nagyobb terjedelm osztlyokat hozzon ltre. Ennek az eljrsnak clja,
hogy feltrja az osztlyok lehetsges kapcsoldsi szablyait. Az analzis s a
szintzis munkt nevezzk elmletalkotsnak, az eredmnyt pedig elmletnek
vagy grg szval terinak. Az elmletet, akr fellrl, jabb s jabb
megklnbztet jegyek kiemelsvel alkotjuk meg, akr fordtva, alulrl, elemi
osztlyok kapcsoldsi lehetsgeit megadva ptjk fel, gy kell megalkotnunk,
hogy ellentmondsmentes legyen, vagyis ne lehessen egy megadott kritrium
alapjn egymst kizr osztlyokba sorolni azokat az elemeket vagy egyedeket,
amelyekre az elmlet vonatkoztathat. Ha elmletnk (S) pldul azt lltja, hogy
minden krtai (x) hazug (P), akkor nyilvnval, hogy ha valaki (a) krtai, akkor
hazug is (P). De hogy fogadjuk ezt az lltst, ha (S) egy krtai?

1.4.3.3.1. Analitikus eljrsok


Az ellentmonds-mentessget s a teljessget is itt a teljessget kimert
rtelemben hasznljuk gy tudjuk legknnyebben elrni, ha tagadssal vagy
egy megklnbztet jegy kiemelsvel ketts osztat (binris) rendszereket
ptnk ki: a vagy P al rendelhet vagy nem harmadik eset nincs.
A tagads ebben az rtelemben nem ms, mint egy osztlyt konstitul jegy
megvonsa a jelensgtl. Ezzel a mdszerrel gyakran tallkozhatunk, br nem
mindig tudatostjuk magunkban, hogy ennek a mdszernek alkalmazsrl van sz.
Mint pldul akkor is, amikor az angol nyelvhasznlat normit megalapoz
felosztsokra kerl sor. Mindenki, aki angolt legalbb alapfokon tanult, tudja, hogy
az angol fnevekhez kapcsolhat, mennyisgre vonatkoz rokon rtelm nvszavak
kzl az ppen megfelelt gy tudjuk helyesen kivlasztani (szelektlni), ha
ismerjk, hogy a fnv ltal megnevezett osztlyba sorolhatk tovbb oszthatk-e,
megszmolhatk-e (countable) vagy sem (noncountable). Megklnbztet jegyek
kiemelsvel mondtuk mi is, hogy P vagy osztly (PO) vagy szably (PSZ)
harmadik eset nincs. PSZ osztlyba tartozkat tovbb osztottuk: egy szably vagy
trvny (Pt) vagy norma (Pn) harmadik eset nincs. (A tudomnyos
nyelvhasznlatban (a logikt kvetve) azt, hogy harmadik eset nincs , gyakran
latinul fejezik ki: tertium non datur.) Ezt az eljrst addig folytathatjuk, amg
megklnbztet jegyet tudunk a lehetsges jegyek kzl kiemelni.
Br ez az eljrs igen egyszer, sokszor mgis azzal tallkozunk, hogy egy
adott trgyterletet a kutatk egy csoportja hrom vagy tbb, egymsnak al nem
rendelt rszre bont. Mr emltettk, hogy hagyomnyosan az ismereteket is hrom
nagy osztlyba szoks csoportostani, aszerint, hogy a termszet, a trsadalom vagy
a gondolkods terlett rintik-e. Mint tudjuk, a szpirodalmat is szoks hrom
terletre bontani: a lra, az epika s a drma terletre. Ez a fajta bonts rdekes
mdon leginkbb a nmet irodalomtudomnyban, valamint ott, ahol hatsa
dominns, terjedt el leginkbb, mg pldul az angol irodalomtudomny ezt a
felosztst sokkal ritkbban hasznlja. A szpirodalom felosztst lrra, epikra s
drmra a modern mfajelmletek legjabb idkig Arisztotelszre hivatkozva tettk
meg, br Arisztotelsz Potikjban ilyen felosztst nem tallunk. Van is olyan
angol kutat, aki szerint a hrmas oszts hajlama a nmet tudomnyban, s gy az
irodalomtudomnyban is, a nmet nyelv sajtossgbl addik. Az a krlmny
ugyanis, hogy a nmet fnevek osztlyt a nem (Geschlecht, Genus) kritriuma
alapjn hrom rszre osztjk, azok gondolkodst, akik nmet nyelven fejezik ki
magukat, mlyen meghatrozza.

1.4.3.3.2. Szintetikus eljrsok


A szintetikus eljrsra is Arisztotelsztl hozhatunk pldt, ezttal a nyelvszet
terletrl. Az itt ismertetend elmletet Arisztotelsz a trtnet brzol
szpirodalomrl szl Potikjban fejti ki. Nem vletlenl keveredett e
nyelvelmlet a Potikba. Arisztotelsz volt ugyanis ismereteink szerint az els
elmletalkot, aki hangslyozta, hogy a szpirodalom lnyegt
tekintve nyelvi alkots, s az, hogy egyes tpusait sznpadon is eladjk, vagy hogy
zenvel is ksrik, msodlagosnak tekintend. A szpirodalmi mvek ltal
hordozott leglnyegesebb informcikat nem ezek a lehetsges rtegek jelentik
meg. Ebben az sszefggsben foglalkozott teht a nyelvvel, mgpedig oly elmleti
ervel s eredmnyekkel, amit a modern nyelvszet bizonyos vonatkozsokban csak
a 20. szzadban rt el jra, pldul Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965) dn
nyelvsz munkssga rvn lsd 1943-ban kzlt bevezetst a nyelvelmletbe.
Arisztotelsz nyelvszeti eredmnyei azrt maradtak szinte a mai napig homlyban,
mert az arisztotelszi ismeretek tvtele s tadsa legalbbis a latin nyelv
tudomnyossgban klnbz okokbl hossz idre megszakadt. Amikor vgl a
kzpkorban, majd az j kor elejn jra felje, a Nagy Filozfus mvei fel
fordult a kutatk figyelme, a tudomnyok gakra szakadsa kvetkeztben
a Potikt jobbra csak a szpirodalom irnt rdekldk tanulmnyoztk, a
nyelvszet irnt rdekldk ms antik szerznl kerestek eldket. gy a
nyelvtudomny trtnetnek legjabb ttekintseiben is csak jval Arisztotelsz
utn, a Kr.e. 2. szzadban tevkenyked Dionsziosz Trax s Apollniosz
Dszkolosz szerepel mint a nyelvtudomny alapjainak lerakja. Ami pedig az
elmleti ert illeti, az az Arisztotelsz ltal megalkotott logika ereje, az itt trgyalt
sszefggsben a szintetikus eljrs kvetkezetes alkalmazsa a nyelv rendszernek
felptsben.
Lssuk a pldt. Arisztotelsz Potikjnak XX. fejezetben olvashat
nyelvtani vzlata ugyan az grg nyelv jelensgeinek lersra szl osztlyokat
pti fel, de olyan elvek alapjn, amelyek ms nyelvekre is alkalmazhatk.
Megkeresi a rendszer tovbb nem bonthat egysgeit, s ezekbl a binris oszts
megfordtsval: binris ktsekkel sszetettebb egysgeket pt fel, s folytatja ezt
mindaddig, amg el nem ri az alkalmazott szablyok segtsgvel felpthet
legnagyobb egysget. A bemutatsban megmaradunk ezen az ltalnos skon: aki a
XX. fejezetet veszi a kezbe, szksgszeren sokkal bonyolultabb kppel kerl
szembe. Az elmlet a nyelvi megnyilatkozs oszthatatlan, legkisebb egysgnek az
emberi hangot tekinti. Arisztotelsz meghatrozsa szerint a hangot a zrejektl s
az llathangoktl az klnbzteti meg, hogy szablyokat kvetve kpesek
kapcsoldni. A kapcsoldni kpes hangoknak kt szls tpusa van: olyan, amely
nmagban is megll (teht kapcsoldhat, de nem szksgszer, hogy
kapcsoldjk), s olyan, amely csak ms, nmagban is megll hanggal
kapcsoldva hangozhat el, azzal alkotva egszet.
Ami egsz (vagy mert nmagban is megll, vagy mert egy nmagban is
megllval jelenik meg) az egy msik aspektusbl sztagnak (grg szval:
szllab) is tekinthet.
A szalkot elemekrl egy jabb szempontbl vizsglva megllapthat,
hogy vagy kpes egy nmagn tlmutat szerep betltsre, vagy nem kpes erre.
Ha kpes, akkor sznak is tekinthet, ha nem, akkor annyi sztagot kell
sszekapcsolni, mg olyan egysghez nem jutunk, amely mr kpes egy nmagn
tlmutat szerepet betlteni.
A szavakbl is, mint a hangokbl, kt tpus van: Az a sz, amely ms helyett
ll, megll nmagban is (egyfajta magnhangz a szavak szintjn), mg az a sz,
mely csak egy ilyen szval egytt tltheti be funkcijt, csak sszettelben
fordulhat el (egyfajta mssalhangz a szavak szintjn ilyenek pldul a nmet
hatrozott nvelk is). A szavaknl nagyobb egysget, amelyben mindkt sztpus
szerepelhet, megnyilatkozsnak nevezi Arisztotelsz, hatrait pedig kt dimenzi
bevonsval: a szavak szintjn s a jelletek szintjn lehetsges kapcsoldsok
szmba vtelvel hatrozhatjuk meg. E szerint van egyszer s sszetett
megnyilatkozs. Az elbbi annyiban egyszer, amennyiben egyetlen
magnlevre (egy osztlyra vagy annak egy tagjra) mint egszre vonatkozik
(br a szavak szintjn az ilyen megnyilatkozs is rendszerint sszetett). Az sszetett
megnyilatkozs ezzel szemben nemcsak a szavak szintjn szksgszeren sszetett,
hanem sszetett a jelletek szintjn is, vagyis tbb olyan magnlvre vonatkozik,
amelyek valamilyen szably rvn egymshoz kapcsoldva egszet alkotnak.
Lthatjuk teht, hogy Arisztotelsz a lehetsges nyelvi megnyilatkozsok
felptst lnyegben mindssze egy kritrium s egy szably rekurzv (teht az
elmlet klnbz szintjein ismtelt) alkalmazsval vilgtotta meg. A
jelensgeket minden szinten aszerint osztotta kt osztlyba, hogy nmagukban
megllnak-e vagy sem. Minden szinten alkalmazta tovbb azt a szablyt, hogy az
nmagban meg nem ll kpes egy nmagban megllval kapcsolatot teremteni.
gy minden szinten meg tudott klnbztetni egyszer s sszetett egszet, s ez az
eljrs j plda a szintetizl elmletalkotsra.

1.4.3.4. Lers s magyarzat


Eddigi fejtegetseink alapjn vilgoss vlhatott, hogy minden jelensgcsoportra,
gy az egyes nyelvekre s a szpirodalmi szvegek osztlyra is lehet teljes s
ellentmondsmentes ler elmletet alkotni. Az elmletalkot kiindulhat abbl,
hogy milyen szvegeket minstenek szerzk, kiadk, kritikusok szpirodalminak,
vagy sorolnak be a szpirodalom egyik alcsoportjba, de csak elmlete fogja
megadni az osztlyoknak azt a rendszert, amelyek egyikbe adott szveg jegyei
alapjn besorolhat. Ha elfogadunk egy elmletet, akkor tudomnyosan a
lehetsges szvegek azon csoportjai fognak csak szpirodalminak minslni,
amelyek megfelelnek az elmletet kifejt rtekezsben tallhat rendszernek. Ne
tvesszen meg bennnket, hogy klnbz ler elmletetek klnbz
megklnbztetseket, s azonos megklnbztetsekre klnbz elnevezseket
hasznlhatnak, st, a kznyelvi szerzi, kiadi, kritikusi, olvasi
nyelvhasznlatban minden elmlet ellenre tovbbra is elfordulhat, hogy
esetenknt klnbz konvencik jutnak rvnyre, teht ugyanazon szveg egyszer
novellnak, msszor elbeszlsnek, vagy ugyanazon szveg egyszer regnynek,
msszor elbeszlsnek minsl. Ha azonban kpesek vagyunk egy adott elmlet
alapjn a szvegek tetszleges sornak egyrtelm besorolsra, nem marad
elfogadhat rv a ler rtelemben vett irodalomtudomny lehetsgnek
megkrdjelezsre.
Van azonban egy olyan szigorbb felfogsa is a tudomnynak, mely szerint egy
jelensg osztlyba sorolsa csak a magyarzat elfelttele, hasonlan ahhoz, ahogy
a jelensg ismers volta csak elfelttele az osztlyba sorolsnak. Olyan elmlet
pedig, amely csak a lers szmra alkot meg fogalmakat, de nem kpes a lertakra
magyarzatot adni, nem tudomnyos elmlet.
A magyarzat szerkezett tekintve kvetkeztets: ha van egy
szably(rendszer), s fennllnak azok a felttelek, amelyek meglte esetn a
szably(rendszer) rvnyre jut, akkor egy esemny bekvetkezik.
Legltalnosabban megfogalmazva: a szably (ha A akkor B) s a kezd llapot (a)
ismeretben kikvetkeztethetjk egy esemny zr llapott (b): Az esemny
szably(rendszerek) manifesztcija. A nagybetk (A, B) azt jelzik, hogy a szably
osztlyokra rvnyes, a kisbetk (a, b) pedig azt, hogy a szably egyedi
jelensgeket magyarz, amennyiben az egyedi jelensgeket a szably ltal rintett
osztlyokba tudjuk sorolni.
Korbban mr megklnbztettk azokat az llapotokat, amelyekben elemek
fordulnak el, azoktl, amelyekben egyedek szerepelnek, figyelemmel arra, hogy
az elemek llapotvltozsait tulajdonsgaikbl levezetett trvnyek (Pt), az
egyedek llapotvltozsait kzssgi normk (Pn) hatrozzk meg, melyek azonban
az individuum ltal, lvn szabad akarata, megszeghetk, ill. mdosthatk,
egszen addig, hogy az individuum mint szubjektum, mint kutat, gykeresen j
normarendszert alakt ki. Br a termszettudomnyos elmletekben is krdses,
hogy meddig lehet az anyagot rszekre bontani, st, hogy az anyagi vilg mily
szintjig van egyltaln rtelme oszthatsgrl beszlni, nem ktsges, hogy
bizonyos elemi szinteken, pldul ameddig a kmia hatol le, egyrtelm trvnyek
hatrozzk meg az llapotvltozsokat. Mindannyian emlkezhetnk iskolai
tanulmnyainkbl pldul a (teljes) cserebomls (metatzis) kmiai trvnyre,
mely azt mondja ki, hogy ha bizonyos egymsra hat vegyletek tallkoznak, akkor
egyes alkotrszeik szksgszeren klcsnsen helyet cserlnek egymssal, s
ezltal j vegylet keletkezik. Vagyis ha AC tallkozik BD-vel, akkor AD s
BC keletkezik. (Pldul: CH3COO-CH3 + HCOO-C2H5 CH3COO-C2H5 +
HCOO-CH3.)
A trsadalomtudomny azonban egszben nem tekinthet el attl, hogy
lehatoljon a trsadalmat alkot individuumokig, s ennek kvetkeztben nem
tekinthet el attl sem, hogy az individuumnak szabad akaratot tulajdontson, hiszen
abban a dntsi lehetsgben gykeredzik az egyn erklcsi felelssge, hogy
egyarnt kpes normakvet s normaszeg magatartsra. Ez a krlmny lnyeges
klnbsgttelre ad lehetsget a trsadalomtudomny s
atermszettudomny kztt: amg az utbbi a termszeti folyamatokat
meghatrozottnak mutat trvnyeket felfedezi, addig az elbbi megalkotja azokat
a normarendszereket, amelyeket a trsadalom tagjainak bizonyos rtkek
megrzse vagy megvalstsa rdekben clszer kvetni. Egy ilyen
normarendszer f szablya lehet pldul Immanuel
Kant kategorikus imperatvusza (parancsa), amely annyiban kategorikus,
amennyiben egy felttlen (vagyis a krlmnyektl s individuumtl fggetlen)
legyent fejez ki, szemben a maximval (letelvvel), amely egyes individuumok
cselekvst adott helyzetben hatrozza meg. Kant A gyakorlati sz kritikja cm
rtekezsben kategorikus imperatvuszt konkrtan gy fogalmazza meg:
Cselekedj gy, hogy akaratod maximja egyttal mindenkor egyetemes
trvnyhozs elvl szolglhasson.
Az ltalnos normk s az egyedek maximi kztti sszhang vagy
szembenlls mr Arisztotelsz tanra, Platn szerint is az egyedek jellembl
kvetkezik. Egyedi intenciik (cselekvsi szndkuk) tbbnyire jellemk ltalnos
jegyeibl vezethetk le. Ameddig rvnyesnek tekintjk azt a hipotzist, hogy az
egyedeknek szabad akaratuk van, a jellem az egyetlen bels tnyez, amely adott
esetben a szndk abszolt szabadsgt korltozza. Vagy a
magyarzat szempontjbl tekintve, az egyedek jelleme mkdhet olyan
szablyknt, amely adott helyzetben a cselekvs cljt, az llapotvltozs irnyt
valsznstheti.
Ezzel lezrtuk azoknak a fbb szempontoknak az ttekintst, amelyek rvn a
kznyelv s a tudomnyos nyelv hasznlatval ltrejtt szvegeket: a
kznyelvi megnyilatkozsokat s az rtekezseket megklnbztethetjk. Lttuk,
hogy a kznyelvi megnyilatkozsok szitucihoz ktttek, mg az rtekezsek
osztlyokat konstrulnak s szablyokat, amelyek az osztlyok kztti viszonyt
hatrozzk meg. Az rtekezs a magyarzat itt trgyalt tpusa, az
gynevezett szubszumcis modell segtsgvel kpes az egyedi llapotvltozsokat
magyarzni. Az a szably, mely al az egyedi foglalhat, csak akkor minsl
szksgszer llapotvltozst megfogalmaz trvnynek, ha az egyedi
jelensg elem, mg abban az esetben, ha az egyedi jelensg individuum, az
llapotvltoztats irnyt a rvonatkoz kategorikus norma, vagy az individuum
jellembl fakad maxima legfeljebb csak valsznstheti.

1.4.4. A szpirodalom mint rtekezs kznyelvi lcban


Mindezek utn megllapthatjuk, hogy az olyan szpirodalmi szvegek, amelyek
individuumok llapotvltozsait rjk le, a megismers eszkzeknt az emberi
cselekvs lehetsges rendszereirl szlnak. Sajtos rtekezsek teht a kznyelvi
nyelvhasznlat lcjban. rtekezsek annyiban, hogy osztlyaiknak rendszert
terminusait a kutatnak kell felfednie, s azokat a szablyokat is, amelyek az
esemnysorokat meghatrozzk. Kznyelvinek tnik a nyelvhasznlat annyiban,
hogy ltszlag szitucikhoz kttt individuumok egyedi llapotvltozsairl szl.
Valjban, szpirodalmi m voltban azonban nem a szituci hatrozza meg a
nyelvhasznlatot, s az individuum nem jelleme szerint cselekszik, hanem, mint mr
Arisztotelsz megllaptotta, a mthoszban (cselekmnyben) mutatkozik meg
jelleme. Ugyanakkor a mthosz felptst meghatroz normk, melyeket a
kutatnak kell felfednie, nem csupn valsznstik az irodalmi individuumok, a
szereplk cselekvseit, hanem trvnyszeren, szksgszersggel elrjk.
Rszben ennek a felismersnek a gymlcse Johann Wolfgang von Goethe regnye,
a 19. szzad elejn szletett Wahlverwandtschaften, amely Vas Istvn magyar
fordtsban a Vonzsok s vlasztsok cmet kapta, mg Goethe regnynek cmt a
kmiai szaknyelvbl vette. A 17. szzad msodik felben fedeztk fel a
cserebomls trvnyt, amelyet Torbern Bergman latin nyelv knyvben tett
kzz (De attractionibus electivis, 1775), s amelyet a korabeli nmet terminolgia
kiss antropomorf mdon a ,vlasztott rokonsgok kifejezssel adott vissza.
Olvassunk bele az Els rsz Negyedik fejezetbe, amelyben a regny ngy
fszereplje kzl hrom van jelen: Eduard s bartja, a kapitny magyarzzk
Eduard felesgnek, Charlottnek a kmiai szaklapbl megismerteket:

A kapitny: Mindenesetre azok a cserebomlsok a legjelentsebbek s


legfigyelemremltbbak, amelyekkel ezt a szinte hanyatt-homlok trtn
vonzst, rokonulst, elhagyst, egyeslst igazn brzolni lehet; amelyekben
ngy, idig kettesvel sszekttt lny, rintkezsbe kerl, eddigi egyeslst
elhagyja, s j kapcsolatba lp. Ebben az elvlsban s sszetapadsban, ebben
a meneklsben s keressben az ember igazn magasabb rendeltetst vl ltni;
az ember az ilyen lnyeknek akaratot s vlasztst tulajdont, s esetnkben a
vlasztott rokonsg szakkifejezst teljesen indokoltnak tallja.
Mondjon el nekem egy ilyen esetet krte Charlotte.
[] Most rettenetes mszavakkal kellene magt untatnom, amelyeknek
tartalmt gysem tudn elkpzelni. Ezeket a holtnak tetsz s tevkenysgre
legbell mgis hajland lnyeket mkds kzben kell szemnk eltt ltni,
rszvttel nzni, amint egymst keresik, vonzzk, megragadjk, sztromboljk,
elnyelik, elfogyasztjk, s azutn a legbenssgesebb egyeslsbl megint
megjult, vratlan alakban ellpnek: akkor igazn rk letet tulajdontunk
nekik, st, mg rzket s rtelmet is, mert sajt rzkeinket alig rezzk
elegendnek ahhoz, hogy igazn megfigyeljk ket, s esznket alig
kielgtnek a megismerskhz.
Nem tagadom mondta Eduard , hogy annak, aki nem bklt ki velk rzki
szemllet s fogalmak rvn, annak a furcsa mszavak terhesekk, st
nevetsgesekk vlnak. De egyelre knnyen kifejezhetjk betkkel is azt a
viszonylatot, amelyrl sz volt.
[] ilyen jelbeszd segtsgvel rviden ssze tudnm foglalni az egszet.
Gondoljon el egy A-t, amely egy B-vel benssgesen egyesl, s semmi mddal
s erszakkal sem lehet tle elvlasztani; gondoljon el egy C-t, mely ppen gy
viszonylik egy D-hez. Most hozza rintkezsbe a kt prt; A D-re, C B-re veti
magt anlkl, hogy meg lehetne mondani, melyik hagyta el elbb a msikat,
melyik lpett hamarabb kapcsolatba a prjval. (Goethe 1983: 169 sk.)

Nyilvnval e modell szerepe a regnyben: mikzben a trvnyeknek


engedelmesked kmiai elemek akarattal s gy vlasztsra kpes egyedekknt
vannak megjelentve, a regny akarattal s vlasztsi kpessggel felruhzott
szereplinek cselekedeteit s magatartst, mintha csak elemek lennnek,
tnylegesen magasabb rendeltets, a regny vilgnak trvnyerej normi
szabjk meg. S ugyangy van ez minden trtnetalkot mben, amely a lehetsges
normkrl ismeretet kzvett.

1.4.5. Tudomny, ismeret, megismers: trtnetisg s viszonylagossg


A fentiekben vzolt tudomnyelmleti koncepci sajtos premisszkbl indul ki,
azt felttelezi, hogy a tudomnyos megismers objektv folyamat, melynek sorn (a
megfelel szablyok alkalmazsval) megbzhat s interszubjektv mdon
ellenrizhet ismeretek birtokba jutunk. A klnbz tudomnyterleteken
koronknt is vltozan ugyanakkor mindig is megfigyelhet volt bizonyos
tudomnyos elkpzelsek, elmletek s mdszertanok versengse, esetlegesen
persze dominancija is (e dominancinak vagy dominancia-trekvseknek kes
pldja a termszettudomnyos megismersben a ptolemaioszi s a kopernikuszi
vilgkp hosszas, nem ritkn ppensggel a sz szoros rtelmben vres kzdelme
elg, ha csak az j nzeteket vallk kikzstsre, tanaik megtagadsnak
kiknyszertsre, st fizikai megsemmistsre gondolunk).
A tudomnyos megismers kzvettettsgnek s a megismer szemly (a
megfigyel, a ksrletet vgz stb.) e tevkenysgtl val fggsgnek s ltala
val befolysoltsgnak felismerse jelents tudomnyelmleti kvetkezmnyekkel
jr: a modern termszettudomnyok a 20. szzad folyamn eljutnak annak
beltshoz, hogy az objektv megismers s ismeret mindig tartalmaz szubjektv
mozzanatot, ill. bizonytalansgi tnyezt: pldul Werner Heisenberg (1901-1976)
fogalmazta meg a kvantummechanikra vonatkoztatva az n. hatrozatlansgi
relcit, amely azt mondja ki, hogy egy rszecske impulzusa s helye nem
llapthat meg egyszerre egy adott rtknl pontosabban, vagyis a hely s az
impulzus egyms kiegszti, komplementer tulajdonsgok (a msik hres
Heisenbergtl szrmaz hatrozatlansgi relci az energia bizonytalansgra
vonatkozik). Megemlthet Kurt Gdel (1906-1978), a matematikai logika egyik
legkivlbb kpviselje, akinek elmlete a tudomnyos megismers kt
alapelemre, a teljessg s az ellentmonds-mentessg elvre nzve jrt fontos
kvetkezmnyekkel: Gdel 1931-ben publiklta n. nemteljessgi ttelt ber
formal unentscheidbare Stze der Principia Mathematica und verwandter
Systeme cm cikkben, melyben azt bizonytotta, hogy az axiomatikus
matematikai rendszerekben a bizonythatsgnak bels korltai vannak, mert
lehetetlen a logikai konzisztencijukat bebizonytani, ha a bizonyts alapelveit nem
fogadjuk el aximaknt. Vagyis az ilyen rendszer, ha elletmondsmentes, akkor
tartalmaz megoldhatatlan problmkat. Tovbb, minden ilyen formula az adott
rendszer ellentmondstalansgt llt formula maga is. A nemteljessgi ttel
bizonytsnak kulcsgondolata az, hogy Gdel megadott egy formult, ami
pontosan akkor igaz, ha nem bizonythat. gy, hacsak rendszernk nem
ellentmondsos, sem a formula, sem tagadsa nem lehet bizonythat.
A pldkbl lthat, hogy a tudomnyos megismers abszolt jelleg
alapelveinek eleget tev elmlet szinte nem hozhat ltre, br bizonyos eljrsok
figyelembevtelvel s a korltok szem eltt tartsval lehetsges (az ily mdon
korltolt) tudomnyos ismeretekre szert tenni. A tudomnyos megismers maga
viszont viszonylagos, mind trtnetileg, mind abszolt rtelemben: a trtneti
vltozkonysg egyrszt azt jelenti, hogy az, hogy egyltaln mit rtnk
tudomnyon, koronknt is igen vltoz lehet (gondoljunk csak az alkmira vagy a
csillagjslsra, amelyek ugyanakkor bizonyos mrtkig hozzjrultak a modern
kmia s csillagszat kialakulshoz is), valamint egy-egy tudomnyterlet ill.
diszciplna sohasem lezrt, hanem folyamatban, felismerseiben, hipotziseiben,
mdszereiben llandan alakul.
Az irodalom tudomnyos igny tanulmnyozsra is fontos alkalmazni ezeket
a felismerseket: mint a kvetkez fejtegetsekbl ltni lehet majd, az
irodalomtudomny nem egysges, trtnetileg is tbbfle nzetrendszer s
mdszertan alapjn kzeltett az irodalmi szvegekhez, s trgya meghatrozsban
is vltozkony. Lnyeges mozzanat, hogy irodalmi szvegekrl lvn sz,
a megrts s a nyelvisg krdse alapvet fontossg, s
ppen Diltheyhangslyozza (v. 1.1. s 1.7.2.2. fejezet) az rzkels s
megismers lmny-jellegt, tudati folyamatt (s ezen bell hatrozza meg az
irodalmi lmny s megrts mibenltt). A nietzschei kultrkritikai s
nyelvkritikai hozzlls (fordulat) pedig az emberi megismers alapvet
nyelvbe gyazottsgt s ezrt megbzhatatlansgt, az objektivitsnak
ellentmond metaforikussgt ttelezi, s sajtos helyet jell ki az
irodalmi/mvszeti ismeretnek s megrtsnek. Fontos tnyez ebbl s
a hermeneutikai ltsmdbl kvetkezen (v. 1.7.2.3. fejezet), hogy az irodalmi
szveg, br ltrejtte szerzi aktus, alapveten a befogads,
a megrts folyamatban jn ltre, s mint ilyen (br nem szakadhat el teljesen a
szvegtl, hiszen az rtelmezsnek vannak szablyszersgei) individulis s
trtneti vltozk ltal determinlt.

1.5. Az irodalom fogalma s az irodalom fogalmnak viszonylagossga


Az irodalom kifejezs egy olyan terletet, szvegek bizonyos osztlyt jelli,
melynek krlhatrolsa, elemeinek meghatrozsa tbbfle problmt vet fel, s
elvezet a fogalom alapvet viszonylagossgnak beltshoz. Az irodalom
kifejezs terjedelme, az ltala jellt szvegosztly elemeinek mibenlte,
tulajdonsgai s hovatartozsuk krdse sok vitt vltott ki, s az osztlyozs
alapvet nehzsgeihez vezetett, mgpedig az irodalom fogalmnak mind
trtneti (diakrn) relativitsa, mind egy-egy idszakaszra vonatkoztatott
(szinkrn) viszonylagossga miatt: az, hogy mit tekintnk az irodalom
osztlyba tartoznak, koronknt s kultrnknt, valamint egy-egy idszakon
bell is az osztlyozsi szempontok fggvnyben vltozott s vltozhat.

1.5.1. Az irodalom fogalmnak trtneti viszonylagossga


Az irodalom (ang. literature, fr. littrature, nm. Literatur) kifejezs etimolgija
bepillantst nyjt rtelmezsnek vltozkonysgba. Maga a fogalom, ahogy
napjainkban tbbnyire hasznljuk, alapveten a 18. szzadban alakult ki, s
klnbz kultrkban (angolszsz, nmet, neolatin) nmikpp klnbz
rtelmezsi tartomnnyal.
Az antikvits irodalomfogalma nem az ,rs-nak megfeleltethet grg vagy
latin kifejezsek jelentsre pl. Csak ltalnosabb rtelemben hasznltk a
megfelel kifejezseket: a litterae ill. ta grammata tulajdonkppen a ,bet tbbes
szma, de egyttal mindent tfog, ami betk sorbl ll ssze, pldul
jegyzknyveket, leveleket, okiratokat, mindent rott dolgot, belertve a
szpirodalmat s a vallsos vagy tudomnyos irodalmat is. A Potikban
Arisztotelsz sem hasznlja a mai rtelemben vett irodalom-fogalmat, nla a
megalkotottsg bizonyos szablyainak betartsa a besorols kritriuma. A rmai
antikvitsban a litteratura sz megtallhat pldul Cicernl ,rs rtelemben,
Quintilianusnl pedig az Institutio Oratoriaban (Kr.u. 1. sz.) ,nyelvtant, az ,rs
mvszett jelenti.
A kzpkorban a litteratura a grammatikt jelli, a ht szabad mvszet egyikt,
ami a nyelvi fordulatok begyakorlst szolglja. A 12. szzadi franciban is
megjelenik ,rs rtelemben, majd a 14. szzadban a ,mveltsg jelentssel is
bvl, ezltal az ,rsnak bizonyos trsadalmi funkcijra is utal. A 17. szzadi
Franciaorszgban a le corps des gens de lettres kifejezsben jelenik meg, s
azokat jelli, akik irodalommal foglalkoznak, vagyis valamifajta, bizonyos elv
alapjn szervezd testlethez tartoznak. Az irodalom fogalma vgssoron a 18.
szzadban kapja meg tbb-kevsb azt a jelentst, ami ma is sajtja: olyan
tfog, sszefoglal jells lesz, amely tbb korbbi mfaji vagy osztlybasorol
megjellst fog ssze. Ez a folyamat nem fggetlen a 18. szzad nagy szocilis,
ideolgiai s kulturlis vltozsaitl, melyek az eszttikai elmletalkotst s az ri
praxist, valamint az irodalom recepcijt is jelentsen befolysoltk.

1.5.2. Az irodalom fogalmnak szinkrn viszonylagossga


Az irodalom megjells egy-egy adott idszakra vettve is rthet tgabban vagy
szkebben. Legtgabb rtelmben ez a sz minden valamilyen formban s
hordozn rgztett rott alkotst, szveget jell. Ebben az esetben ide tartozna
elssorban a szakirodalom, de vgssoron minden nyomtatott megnyilatkozs,
pl. telefonknyv, szakcsknyv, tanknyv, szakknyv stb. Az gy rtelmezett
irodalom vizsglata ebben az esetben nem annyira irodalomtudomnyos feladat,
hanem egyfajta civilizcitrtnet lenne.
Az irodalom fogalmnak szkebb rtelmezse az rott/nyomtatott szvegek
egy bizonyos csoportjra vagy bizonyos csoportjaira korltozn hasznlatt,
amennyiben olyan szvegeket rtene rajta, melyek a nyelvet sajtos mdon
hasznljk, a nyelvhasznlat sajtos mdjt kpviselik (a sajtos md krdse
maga is igen messzire vezet). Ezzel kijellhet lehet egy szvegkorpusz, br
krlhatrolsnak krdsei, kritriumai mdszertani, trtneti aspektusoktl
fggenek.
Vgl lehetsges egy mg korltozbb felfogs is, amely szerint az irodalom
krbe csak az n. nagy, azaz (eszttikailag s/vagy etikailag) rtkes mvek
tartoznnak. Ez a felfogs azonnal impliklja az rtk fogalmnak
meghatrozst, meghatrozhatsgt, e meghatrozs trtneti s kulturlis,
eszttikai s az irodalmon belli mozzanatok ltal sokrten befolysolt
mozzanatait, vagyis az rtkels, az rtktlet krdseit, bizonytalansgt,
ideolgiai problematikussgt. Az irodalomtudomny, az eszttika trtnete szmos
pldt szolgltat a tgabb vagy szkebb fogalomrtelmezsekre s azok
vitathatsgra is.

1.6. Az irodalomtudomny tudomnygai


Az irodalomtudomny tbb tudomnygat foglal magban, gy az
irodalomelmletet, az irodalomtrtnetet s az irodalomkritikt.
Az irodalomelmlet az irodalmi szvegek jellemzinek feltrsval, lersval
s magyarzatval, ill. az irodalom rendszervel foglalkoz tudomny. Trgykrbe
tartoznak pldul az irodalmi szvegek megjelensi formival, szerkezeti
trvnyszersgeivel kapcsolatos krdsek. Az irodalomelmlet elfutrnak
tekinthetjk az olyan hagyomnyos diszciplnkat, mint az eszttika, a potika, a
retorika s a stilisztika.
Az eszttika (gr. aisztheszisz ,rzkels, ,szlels) mint a szp filozfija
az eszttikum jellemzivel, trvnyszersgeivel, a malkotsok ltrehozsval, az
ltaluk kifejtett hatsokkal foglalkoz tudomny, s mint filozfiai tudomnygnak a
keletkezse nagymrtkben hozzjrult ahhoz, hogy a ,szp tudomnyok/,szp
mvszetek elmletn bell az irodalom helyt is pontosabban meg lehessen
hatrozni. Gondoljunk itt tbbek kztt az eszttikai kategrik, minsgek
alkalmazsra (szpsg rtsg kzti skla) az egyes alkotsok mvszi jellegt,
ill. egyb rtkszempontokat tekintve.
A potika (gr. potik tekhn ,a klti mestersg) mint a pozis (gr. poizisz
,kltszet) elmlete nemcsak az irodalmi alkotsok jellemzivel, azok lersval
(deskriptv/ler potika) foglalkozik, hanem slyt helyez azok mvszi
mivoltnak krdsre is s ezek alapjn irnyelveket fogalmaz meg
(normatv/elr potika).
A retorika pedig mint eredetileg a sznoklattan mestersge, aztn az
kesszls mestersge/tudomnya/mvszete a szvegprodukci/szvegalkots
alapelveivel foglalkozik, szem eltt tartva a szveg szpsgt (stlus), ill. a
meggyzs/rbeszls szempontjait (lsd ksbb rszletesebben a 3.1.2. fejezetet a
retorika trtnetrl).
A stilisztika a nyelvi kifejezsmdok eszkzeit (stlus), jegyeit s
trvnyszersgeit ler s vizsgl tudomny.
Az irodalomtudomny egy msik alapvet tudomnyga
az irodalomtrtnet (irodalomtrtnet-rs), amelynek mindenek eltt a
rendez/rendszerez funkcija emelend ki. Az irodalomtrtnet ugyanis
kronolgiai ttekintst ad tbbek kztt az irodalom krbe tartoz jelensgekrl, a
hagyomnyozott szvegekrl, irnyzatokrl, szerzkrl, mvekrl, mfajokrl, ill.
az egyes nemzeti irodalmak egyms kzti recepcijrl, egymsra gyakorolt
hatsrl (sszehasonlt irodalomtudomny), s sszefggseiben rtelmezi azokat.
Az irodalomkritika mindenek eltt az egyes irodalmi irnyzatokkal,
szerzkkel, mvekkel foglalkozik behatbban, azokat elemzi s rtkeli, s ezltal
nagymrtkben befolysolja azok pozcijt, jelentsgt az adott trsadalom
szellemi letben.
Az irodalomtudomny trstudomnyainak tekinthetjk tbbek kztt a
nyelvtudomnyt, az etnogrfit, a trtnelmet, a kultr-/mveldstrtnetet, a
mvszettrtnetet. Ahogy az egyes trstudomnyok az irodalomtudomny
segdtudomnyaiv vlhatnak, ugyangy maga az irodalomtudomny is
segdtudomnyaknt funkcionlhat az elbb emltett trstudomnyoknak.
Napjainkban az interdiszciplinarits szksgszer kvetelmnyv vlt az
irodalomtudomnyi vizsglatoknak.
Az irodalomtudomny tudomnygait ms szempontok szerint is lehet
klasszifiklni. Beszlhetnk pldul
(1) a trtneti aspektus dominancija alapjn trtneti irodalomtudomnyrl,
amely magban foglalja az irodalomtrtnetet, a szvegkritikt s az sszehasonlt
irodalomtudomnyt.
(2) Az elmleti aspektus eltrbe helyezse alapjn beszlhetnk elmleti
irodalomtudomnyrl, amely a potika, a stilisztika, a mfajelmlet
problmakreit trgyalja. Vgl pedig megemlthetjk a
(3) meta-irodalomtudomnyt, amely magnak az irodalomtudomnynak a
mdszereivel, modelljeivel, azok krdskreivel foglalkozik.

1.7. Irodalomtudomnyi koncepcik/irnyzatok/szvegelemzsi eljrsok


Az irodalomtudomnyrl alkotott elkpzelsek, ppgy, ahogyan az irodalom
fogalma is vltozkony, maguk is vltozak s klnfle, egymssal verseng
koncepcik alakultak ki, melyek klnfle tpusokba sorolhatk, trtnetileg
klnfle elzmnyeket integrlnak, s sokszoros klcsnhatsokkal alakulnak ki.

1.7.1. Szvegelemzsi s interpretcis eljrsok, megkzeltsmdok,


mdszerek
Noha nagyon fontos, hogy elmleti vlaszt kapjunk arra a krdsre, mi az
irodalom (lsd elz fejezet), taln mg lnyegesebb az, hogyan foglalkozik az
irodalmi szveggel a gyakorlatban az irodalomtudomny, milyen krdseket vet fel
a szveg olvassa, megrtse, rtelmezse.
A leghtkznapibb gyakorlati foglalatossg az, ha elolvassuk a szveget, teht
felismerjk a nyelvi jeleket s megfejtjk jelentsket. Az ltalnos nyelvi kzlsek
egyszernek, egyrtelmnek tnnek, holott a kznyelvi kommunikciban is
elfordulhat, hogy flrertjk egymst. Sokkal inkbb gy van ez az irodalmi
szvegek esetben. A potencilis olvas fel van kszlve a sajtsgos irodalmi
nyelvezetre, s ennek kvetkeztben arra is, hogy a szveget esetleg nem rti vagy
flrerti. Az ilyen szvegek megrtse/megfejtse teht alaposabb, mlyrehatbb
munkt ignyel.
Egy szveget akkor rtnk meg/fejtnk meg, ha annak minden ismert s
ltalnos szablyok szerint sszerakott alkatrszt felismerjk, s rtelmes kzlss
tudjuk sszerakni. Irodalomtudomnyi megkzeltsbl ez azt jelenti, hogy a
szveg szintaktikai s szemantikai sszefggseit, struktrjt elemezzk. A
(strukturlis) szvegelemzs teht a szveg elemei kzti kapcsolatokat trja fel, s
rajtuk keresztl fejti meg a szveg jelentst. Az eredmnynek, br szubjektv
benyomson alapul, vgssoron interszubjektvnek/objektvnek kell lennie: nem
fgghet teljesen az elemz szemlytl, tapasztalattl stb. A szveg megrtsbe
az is beletartozik, hogy az olvas a megszokott nyelvhasznlathoz nem tartoz
szavakat, kifejezseket szinonimkkal, esetleg rgi vagy idegen kultrj
szvegeknl a trgyra vonatkoz ismeretek felidzsvel fejti meg. (Erre a
szvegmunkra a francia az explication de texte, az angol a close reading
szakkifejezst hasznlja.)
Ha a szveg jelentst egy szubjektum tapasztalati valsgra
vonatkoztatjuk, interpretcirl beszlnk. Tulajdonkppen minden olvass
interpretci is egyben, mert az olvas maga vlasztja ki, aktualizlja a nyelvi jelek
jelentst, rtelmt. Az, hogy ezt milyen szempontok szerint teszi, minden
bizonnyal eltr a tbbi olvas szempontjaitl. Ez a folyamat alapjaiban nem
klnbzik az irodalomtudomnyi elveknek megfelel interpretcirl. Ez utbbi
annyiban ms, hogy szisztematikus szempontok szerint trtnik, s magt az
interpretci folyamatt is lthatv teszi, reflektlja, ellenttben a mkedvel
olvasssal, amelyben ez a folyamat nem rhet tetten. Teht mg a szvegelemzs a
megismer szubjektumot figyelmen kvl hagyja s a vizsglt trgy formjra s
funkcijra helyezi a hangslyt, addig az interpretci ppen a szubjektum
szvegrtelmez folyamatt s annak reflexijt jelenti.
Az irodalomtudomnnyal foglalkoz emberek (kritikusok, kutatk, oktatk,
hallgatk stb.) hivatsbl, professzionlisan olvasnak: az irodalmi szvegekrl,
azok bizonyos szempontjairl s sszefggseirl lehetleg objektv, elfogadhat,
rvnyes s rvekkel altmaszthat rtelmezst akarnak adni. Az irodalmi
szvegek interpretcija teht az irodalomtudomny fontos terlete, s ha nem is
lehet abban az rtelemben egzakt, mint amire termszettudomnyos eljrsok
trekszenek hiszen a szveg objektv befogadsa, rtelmezse nem lehet
fggetlen az olvas szubjektum httrtudstl, rzkenysgtl s
lettapasztalattl mgiscsak bizonyos tudomnyos alapelvek, mdszerek szerint
trtnik. Egy szveget tbbfle mdon s szempontbl kzelthetnk meg, s ennek
megfelelen klnbz rtelmezshez, olvasathoz jutunk. Ezeket a megkzeltsi
mdokat nevezzk interpretcis mdszereknek, mely kifejezs elssorban a
nmet irodalomtudomnyban terjedt el (Methoden der Interpretation). Az
angolszsz irodalomkritika ugyanakkor az approach kifejezst hasznlja, amely
megalapozottnak tnik, mivel az irodalomtudomny mint ltalban az n.
szellemtudomnyok jval kevsb tudja a vizsglat trgyt s a vizsglat nyelvt,
valamint a vizsgl szemlyt sztvlasztani, mint a termszettudomnyok.
Mivel teht tbbfle elmleti-mdszertani megalapozottsg interpretci-tpus
ltezik, az irodalomtudomnyban nem beszlhetnk egysges interpretci-
fogalomrl, nem tudjuk, milyen mdszertani lpsekbl ll a szvegrtelmezs
folyamata, s pontosan milyen krdsek megvlaszolsra alkalmas. A kvetkez
fejezetbl kiderl, milyen nagy klnbsgek lehetnek az egyes megkzeltsi
mdok kztt a tekintetben, hogy mi az interpretci clja (milyen krdseket
intznk a szveghez), milyen rvrendszert hasznl, s nem utolssorban hogy
milyen irodalomelmleti alapon ll.

1.7.2. Az irodalmi szvegelemzs s interpretci irodalomtudomnyi


megkzeltsmdjai
Az irodalomtudomnyi megkzeltsmdok igen sokflk, ugyanakkor nhny
alapvet irnyzathoz sorolhatk annak alapjn, hogy az irodalmi kommunikci
melyik elemt vagy elemeit ill. kombinciit tartjk elsrenden fontosnak. Az
irodalmi kommunikci egy lehetsges modelljbl kiindulva Harald Fricke a
kvetkez megkzeltseket vzolta fel (v. Vogt 2002):

4
NYELV
6
trtneti trtneti
9

7
pszicholgiai 2
SZERZ 1SZVEG 3OLVAS 10
pszicholgiai

8
szociolgiai 11
szociolgiai
aspektus MS SZVEGEK
5
aspektus

E sma alapjn, kiss leegyszerstve, a kvetkez interpretcis mdszerek,


szvegelemzsi eljrsok rendelhetk hozz az egyes elemekhez:

1: Szvegimmanens megkzeltsek (csak a szveg)


2: Hermeneutika (a szerz alkot intencija)
3: Recepcielmlet (az olvas alkotja a mvet)
4: Formalizmus/strukturalizmus (a szveg nyelvi struktrja)
5: Intertextualits (referencia: ms szvegekkel val kapcsolat, a szvegben
megjelen relik)
6: Pozitivizmus (a szerz letrajza)
7: Pszichoanalitikus interpretci (a szerz tudattalanja)
8: Marxista interpretci (trsadalomszerkezet, trsadalmi osztlyok)
9: Hatstrtnet (az olvas elvrsi horizontja)
10: Az olvas pszicholgija (az olvaskznsg mentalitstrtneti
vltozsa)
11: Irodalomszociolgia (Az irodalom mint trsadalmi intzmnyrendszer)

Az elkvetkezkben az irodalomtudomny-trtneti szempontot figyelembe vve


mutatjuk be az egyes irnyzatokat.

1.7.2.1. A pozitivizmus
Az irodalomtudomnyi pozitivizmus a 19. szzad msodik felben vlik a filolgia
tudomnyosan megalapozott mdszerv/iskoljv. Keletkezse szoros
sszefggsben van a szzadra ltalnosan jellemz tudomnyos gondolkodssal. A
legnagyobb hatst taln a termszettudomnyok felvirgzsa s a kialakulban lv
trsadalomtudomnyok jelentettk. A pozitivista gondolkods eredete azonban a
filozfiban keresend: Auguste Comte, a francia filozfus, a szociolgia alapt
atyja nevhez fzdik. A Cours de philosophie positive cm f mvben (1830-
42) meghatrozta a pozitv tudomny fogalmt. Comte elssorban
trsadalomtuds. F clja, hogy a trsadalomtudomnyt a termszettudomnyokkal
azonos tudomnyos s mdszertani rangra emelje. Trtnetfilozfijban
megalkotja az emberi ismeretszerzs hrom stdiumrl szl trvnyt/modelljt:
az els stdiumban a tudomny teolgiai, a msodikban metafizikai alapon ll, s
clja, hogy abszolt, minden krlmnyek kztt rvnyes ismereteket szerezzen
meg. A harmadik az gynevezett pozitv stdium, amelyben az emberisg beltja az
ismeretek abszolt voltnak kptelensget. A relatv, azaz pozitv ismeretek
empirikus ton megszerezhetk, tnylegesek s hasznosak.
Comte filozfija nyomn szletik meg Thomas Buckle kultrtrtneti
munkja, a History of Civilization in England (1857-61), valamint 1864-
ben Hippolyte Taine Histoire de la littrature anglaise cm mve.
A pozitivizmus alapjul az a felismers szolgl, hogy a tudomnyos
ismeret trgyt a tapasztalati tnyek s megfigyelsek kpezik. Ami empirikus,
vagyis tapasztalati ton nem kzelthet meg, az alkalmatlan a tudomnyos
vizsglatra. A megalapozott irodalomtudomnyi ismeretek teht elssorban olyan,
magukban ll tnyek, amelyeket nagyobb csoportokba lehet rendezni, s induktv
ton ltalnos kvetkeztetsek levonsra alkalmasak. A pozitivista tudomny clja
az, hogy a vilg dolgait, jelensgeit kauzlis (ok-okozati) kapcsolatba hozza
egymssal, s ezltal ltalnos trvnyszersgeket llaptson meg. Szellemi,
metafizikai spekulciknak nincs helyk, s a mdszer nem vizsglja az egyes
irodalmi mvek egyedi, megismtelhetetlen jegyeit, vonsait sem.
Mit is jelent ez az irodalom vizsglatban? Mindenekeltt azt, hogy a
szerz lete s mvei kz szinte egyenlsgjelet lehet tenni, s az
irodalomtrtnet voltakppen azon tnyek sszessge, amelyek az irodalmi mvek
keletkezshez vezettek. Ha rekonstruljuk a trvnyszersgeket,
megmagyarzhatjuk a megtrtnt esemnyeket: teht pldul az r minden
rszletet kimert letrajzban potencilisan benne rejlik ri alkotmunkjnak,
egyes mvei keletkezsnek, tartalmnak, stlusnak, formjnak stb. magyarzata.
Ezt a megkzeltsi mdot nevezzk biografizmusnak. A mr emltett Hippolyte
Taine kultrtrtneti kategrii (race, milieu, moment historique) alapjn a
germanista Wilhelm Scherer megalkotja azt a hrom fogalmat, amelyekkel a
szerz-m kauzalitsa preczen s tnyszeren megrthet s lerhat: az rkltt,
a tanult s a meglt.
Nzzk meg kzelebbrl ezeket a fogalmakat! Taine fogalmai, a faj, a mili s
a pillanat a szerz szerint alkalmasak arra, hogy a tnyek s trsadalmi esemnyek
mgtt lv embert, esetnkben a szerzt, a szksges mrtkben rekonstruljuk, s
rajta keresztl a malkotst megrtsk. A faj fogalma Herder npllek-eszmjre
vezethet vissza: egyes npcsoportok identitshoz tartoz jegyeket rejt magban,
pldul az adott npcsoport trtnelme, szemlyisgei, jellemz tettei, testi
jellemzi temperamentuma stb. A mili az a krnyezet, amelyben a faj l: a
termszet s a szocilis krlmnyek, a klma s a lakhely egyarnt meghatroz
szereppel brhat a malkots rtelmezsben. Taine pldul Shakespeare s az
angol renesznsz drma trgyalsakor bemutatja az angol korabeli sznhzat, a
klnbz trsadalmi rtegek viselkedst s sznhzi krnyezett, s a drmban is
e jegyeket keresi. A pillanat az a pont, amit a szerz s mve elfoglal a hagyomny
folyamatban, tmenet rgi s j kztt, s ppen ezt az tmenetet kell az
rtelmeznek megfejtenie.
A nmet irodalomtudomnyban a pozitivizmus az els olyan irnyzat, ami a
modern eurpai gondolkods eredmnyeire pl. Scherer mr emltett adaptlt
fogalmai az rkltt, a tanult s a meglt egy j, pozitivista irodalomtrtnet-
rs alapjul szolglnak, de ugyanilyen fontos kutatsi clknt, s egyttal a
pozitivista iskola legfontosabb eredmnyeknt foghatk fel a legfontosabb jkori
szerzk mveinek szvegkritikai kiadsai (amelyek alapjait a klasszika-filolgusok
raktk le) vagy a nagy bibliogrfiai alapmvek sszelltsa.

1.7.2.2. A szellemtrtneti mdszer


A szellemtrtnet voltakppen a kvetkez alfejezetben rszletesen trgyalt
hermeneutika elmleti alapjn mkd irodalomtudomnyi mdszer, amely a
pozitivizmus termszettudomnyos elktelezettsgre val vlaszknt jtt ltre.
Az 1900-as vek elejn becsvgy programot fogalmaz meg a
filozfus Wilhelm Dilthey. A szellemtudomnyok (trtnettudomny,
kzgazdasgtan, jog- s llamtudomny, teolgia, irodalom-, kpzmvszet- s
zenetudomny, filozfia, pszicholgia) tudomnyelmletv kvnja tenni
a hermeneutikt, vagyis a ,megrts tudomnyt, mivel azok szerinte a
megrts aktusn alapulnak, ellenttben a termszettudomnyokkal, amelyek
legfontosabb mdszere a megfigyelsen alapul magyarzat.
Dilthey szmra a megrts egyik legfontosabb trgya a malkots, s
kulcsszavai az lmny (Erlebnis) s a jelents (Bedeutung). Az lmny (Erlebnis)
annyiban klnbzik a pozitivista Wilhelm Scherer az tlt (das Erlebte)
fogalmtl, hogy nem csak az egynre hat kls tnyezk befogadst, hanem
azok bensv vlst, az azokra adott szubjektv reakcit is magban foglalja. Az
alkot folyamatban az egyn lmnyeit jelentssel ltja el. Mivel a
befogad/olvas azonos lelki struktrval rendelkezik, a megrts folyamatban
azonosulni tud a szerz gondolataival s szndkval, rekonstrulni tudja az alkots
folyamatt. A malkots, s gy a kltszet az alkot letnek, lmnyeinek
kifejezse, brzolsa. Ugyangy az olvasnak a sajt lete s lmnyei kpezik a
megrts alapjt: Magunkat s msokat is csak gy rtjk meg, ha a sajt vagy
ms letnek mindenfajta kifejezsi formjba sajt meglt letnket visszk bele
rja Dilthey (v. Jeing/Khnen 2003: 198). Az a felismers, hogy egy
individuum lmnyeit egy msik individuum kpes a megrts folyamatban tlni,
egyben azt is jelenti, hogy az egyni llspont az ltalnos, egyetemes emberi
tudssal kerl kapcsolatba. Ez egyfajta mdostott hermeneutikai kr (lsd
1.7.2.3. fejezet), melyben e kt tnyez egymsra vonatkozatatsbl alakul ki a
megrts folyamata. gy vezet az t az egyn megrtstl egy trtneti korszak
ltalnos jelensgeinek megrtsig (pl. eszmk, stlusok, szablyok stb.). Ezeket
az ltalnos jelensgeket Dilthey az objektv szellem megnyilvnulsainak nevezi,
s e szellem fejldsi logikjt prblja rekonstrulni, kiolvasni az
irodalom trtneti vltozsbl. A szellemtrtneti iskola kpviseli (Dilthey
mellett pl. Fritz Strich vagy Rudolf Unger) olyan krdseket tettek fel, mint
pldul: Mikor s hogyan brzolta az irodalom els zben az embert mint
mindenkitl klnbz individuumot? Melyik szvegben fogalmazdott meg
elszr a romantikus szerelem-felfogs? S aztn hogyan vltozott az individuum
szerelemrl alkotott elkpzelse az idk sorn?
A szellemtrtneti mdszer a msodik vilghborig uralkod irnyzat volt
nemcsak a nmet kultrkrben s nyelvterleten, hanem pldul Itliban is, ahol
legfontosabb kpviselje a filozfus s trtnsz Benedetto Croce.

1.7.2.3. A hermeneutika mint a szvegrts alaptudomnya s az


irodalomtudomnyi hermeneutika
Minden interpretci elfelttele a szveg megrtse, ami mint arrl az elbbi
fejezetekben mr szt ejtettnk tvolrl sem olyan egyszer. Milyen szablyai
vannak a szvegrtsnek, mik a hatrai s nehzsgei? Mi trtnik, ha olvasok,
megrtek s tbb-kevsb tudatosan s mdszeresen rtelmezek egy szveget?
Milyen mrtkben interszubjektv a megrts s hol kezddnek az egyni
klnbsgek? Mennyire befolysolja maga a szveg az rtelmezst?
Egyflekppen olvashat vagy tbb olvasata is lehetsges? Ilyen, s hasonl
krdsekre vlaszol a hermeneutika, a szvegrts alaptudomnya.
A kifejezs maga a 17. szzadi latin hermeneutica szbl szrmazik, melynek
eredete a grg hermeneuien kifejezs, jelentse pedig ,kijelent, ,kzz tesz,
,tolmcsol, ,magyarz, ,rtelmez. Egyesek sszefggsbe hozzk a fogalmat
Hermsz, az istenek kldttje s tolmcsa alakjval. Manapsg ezt a jelentsben
tbbszint fogalmat elssorban a szellem- s trsadalomtudomnyokban
hasznljk.
A hermeneutika elszr is a gyakorlati letben elfordul nyelvi kzlsek s
ms jelentshordozk (pl. kpek, gesztusok, cselekvsek, szocilis helyzetek,
lmok stb.) megrtsnek folyamatt jelenti. E hermeneutikai tevkenysg, vagyis a
jelek s jelrendszerek megrtse s rtelmezse nlkl sem a malkotsokat nem
tudnnk befogadni, sem mindennapi helyzeteinkben nem tudnnk eligazodni.
Hermeneutikknak nevezzk tovbb az olyan tudomnyos mveket, amelyek a
trsadalmi let egy-egy fontos terletnek hermeneutikai tevkenysgre
vonatkoznak. A mi kultrnkban klnsen fontos szerepet tlt be a teolgiai s a
jogi hermeneutika.
A keresztny hermeneutika gykerei az antikvits Homrosz-rtelmezsre
nylnak vissza, amely megklnbztette a grammatikai-retorikai
rtelmezs eredmnyekppen ltrejtt sz szerinti s az allegorikus rtelmezs
eredmnyekppen ltrejtt tvitt rtelm jelentst (sensus litteralis ill. sensus
allegoricus). A keresztny hermeneutikban az - s az jszvetsg szveghelyeit
vetettk ssze ezzel a mdszerrel, s kerestk a sz szerinti jelents mgtt megbv
magasabb rtelmet. Ez vezetett el Szent goston tevkenysgn keresztl a
kzpkori teolgiban a jelents ngy szintjnek tanhoz:
a sz szerinti jelents (pl. Jeruzslem, a zsidk vrosa)
az allegorikus jelents (Jeruzslem, az egyhz allegrija)
a morlis jelents (Jeruzslem, a hv llek)
az anagogikus jelents (Jeruzslem, az rk let remnye).
A reformci a bibliartelmezsben is j utakat keresett. Luther elvetette az
allegorikus rtelmezst s magt a szentrsi szveget helyezte az
interpretci kzppontjba: alapelve, hogy az rs nmagbl rtelmezhet s
rtelmezend. Az egyhzszakads teht a bibliartelmezsre is rnyomta blyegt:
Isten szavnak egyetlen helyes rtelmezse a felekezeti hborskods rszv vlt.
Ennek jegyben adta ki Christoph Dannhauer 1654-ben
Strasbourgban Hermeneutica sacra (Szent hermeneutika) cm mvt, amely nem
ms, mint a Szentrs protestns hit szerinti helyes megrtshez szolgl tmutat.
A hermeneutica sacrval szemben a hermeneutica profana (vilgi
hermeneutika) rszt kpezik a jogi hermeneutikk, pldul a klnbz
trvnyrtelmezsek. Jogrendszernkben a jogi eljrs alapjul az szolgl, hogy az
adott trvnyt helyesen, azaz a tnyllsnak s a trvnyalkot szndknak
megfelelen rtelmezzk. A trvny szvege nmagban ugyanis nem elg precz
s egyrtelm, szksg van annak magyarzatra, rtelmezsre, s a konkrt esetre
val alkalmazsra.
Az 1800-as vek elejtl mind fontosabb szerepet tlt be az elbb bemutatott
hermeneutikk alapjn kialakult ltalnos vagy filozfiai hermeneutika, amely a
szvegrts s az interpretci elmleteknt hatrozhat meg, s gy az irodalmi
mvek interpretcis krdseit is magba foglalja. Az albbiakban rviden
bemutatjuk a hermeneutika ltalnos elmletnek legfontosabb kpviselit s
munkssguk lnyegt.
Friedrich Daniel Schleiermacher a romantika kornak protestns teolgusa.
1810 krl keletkezett defincija gy hangzik: a hermeneutika ms szemly
elssorban rott/rsos formj gondolatai helyes megrtsnek mvszete. A
mvszet sz hasznlata nem vletlen. Schleiermacher szerint az
rtelmezs szubjektv s kreatv: a hangslyt a pszicholgiai interpretcira
helyezi, ami azt jelenti, hogy az rtelmez szubjektumnak (az olvasnak) alkot
mdon bele kell illeszkednie a szerz szemlyisgbe, s mintegy trsszerzknt,
alkot fantzival jj kell teremteni a mvet. De a mvszetknt felfogott
interpretcinak a beszd s az rs ltszlag magtl rtetd, legkisebb elemeirl
sem szabad elfeledkezni int Schleiermacher. Csak gy rhet el, hogy az olvas a
szveget elszr ugyanannyira, majd jobban rtse, mint alkotja. Ehhez azonban
szksg van egy gyakorlati interpretcis eszkztrra, amellyel a szveg nyelvi
struktrja az adott trtneti kontextusban megfejthet s lerhat. Ez a folyamat
a grammatikai interpretci, amely kiegszti a belerz-pszicholgiai
rtelmezst, s a kett egytt adja a megrts folyamatt. A pszicholgiai, belerz
intuci a megrtsi folyamat egszt ragadja meg, mg a nyelvi rtelmezs az
egyes rszek vizsglatval az intuci helyessgt hivatott altmasztani, s gy
visszahat a pszicholgiai interpretcira. A megrts teht krkrs formj: a m
egsznek megrtst rszei megrtse befolysolja, msrszt azonban a rszek
nem rtelmezhetk mskpp, csak az egsz m perspektvjbl. Ez az
n. hermeneutikai kr valjban egy ismeretelmleti modell, ami azt sugallja,
hogy a megrts maga nem (csak) racionlis alapokon nyugszik.
Martin Heidegger egzisztencialista filozfus szmra a hermeneutika/a
megrts az let alapfelttele, a lt univerzlis meghatrozottsga (Vogt 2002:
57). Mivel a nyelv ltal meghatrozott/megfogalmazott trtnelmi vilgban lnk, a
mindennapi let, a megismers s minden cselekvs alapja a megrts. Heidegger
szhasznlatval lve a vilgban ltezs (In-der-Welt-Sein) (Jeing/Khnen
2003: 199) alapfelttele a megrts, amely csak msodsorban irnyul szvegekre,
elssorban a lt sszefggseire, melyek minden rtelmezsi formja a ltezs
jabb lehetsgeit trja fel.
Heidegger tantvnya, Hans-Georg Gadamer is abbl indul ki, hogy a
megrts a lt egy formja/mdozata, s a hermeneutika legnagyobb teljestmnye
az, hogy egy msik vilg rtelmt, annak sszefggseit tvisszk a sajt
vilgunkba. Ugyanakkor Gadamer elssorban a malkotsok interpretcijnak
problmjval foglalkozik, mely interpretcikat a kulturlis let
fundamentumnak tekinti. A malkots Gadamer szmra nem zrt egysg, amely a
klvilg minden befolysnak ellenll, hanem klnfle rtelmezsi mdok
knlata, melyekbl a befogad az eszttikai tapasztalat/megismers sorn vlaszt.
Ekzben megtapasztalja, hol hzdnak a m esetleges ismeretlensge, idegensge
miatt megrtsnek hatrai. Teht az olvas felismeri, milyen ,el-tlettel (Vor-
Urteil) kzelt a szveghez, ugyanakkor aktv rszese a szvegvilg
jraalkotsnak, gy, hogy a szveg j aspektusait sajt vilgra
vonatkoztatja/vetti. Ez tulajdonkppen a szveg mg nem ismert,
idegen horizontjnak a rekonstrulsa, amely a kt fl, a szveg s a befogad
kztt krds-felelet kapcsolatban megy vgbe. A szveg rtelmnek megfejtst
teht az rtelmez szemly gondolati horizontja hatrozza meg, de ez a
horizont nem olyan merev llspont, amelyhez mindenron ragaszkodunk, hanem
inkbb vlemny vagy lehetsg. A szveg s az rtelmez dialgusbl mint
jelentsalkot eljrsbl Gadamer fontos kvetkeztetst von le: A szveg jelentse
sosem azonos a szerz intencijval, szndkval, mindig tbb annl. Ezrt a
megrts nem csak reproduktv, hanem produktv folyamat is.
Az olvass folyamata gy mkdik, mint a hermeneutikai kr, amely ide-oda
mozog a szveg s az olvas horizontja kztt, mikzben azok klcsnsen
alakulnak, vltoznak. Ilyen, krforgsszer kapcsolat van azonban a knyv s
annak fejezetei, a szerz sszes mve s egyes alkotsa vagy a szerz lete s a
mvei kztt is. Olvas s szerz, szveg s szvegrsz, mlt s jelen egymshoz
kzeltst rja le Gadamer a krforgs elvvel, amely vgs soron az idegen m
megrtshez, azaz horizont-sszeolvadshoz vezet.

1.7.2.4. Szvegimmanens megkzeltsek


A szvegimmanens megkzeltsek egyik legfontosabb irnyzata a nmet
irodalomtudomnyban a msodik vilghbor utn virgkort l, a
hermeneutika forml-analitikus gnak tekinthet szvegimmanens interpretci,
melynek elmleti programjt Emil Staiger dolgozta ki. Staiger szerint az
interpretcinak kizrlag a m bels ssszefggseit kell feltrnia, semmit nem
kell figyelembe vennie, ami a m mgtt, alatt vagy fltt tallhat, teht sem a
keletkezsi krlmnyeket, sem a szerz szemlyt, lett, sem az adott kor
trtnelmi-trsadalmi viszonyait, ideolgijt. Ez a redukci elssorban az irodalmi
mrl val felfogssal magyarzhat: az irodalmi m olyan nyelvi
malkots (sprachliches Kunstwerk, Dichtung), amely autonm, nmagban zrt
s teljes/tkletes. Staiger interpretcis mdszere a Dilthey-fle hagyomnyban
gykerezve az intucibl, belerzsbl indul ki. Ezt a szubjektv, a m egszt
megragad, kzvetlen benyomst aztn a motvumok, kpek, rm-, vers- s
mondatszerkezetek objektv, formai elemzsvel kell megvizsglni s
megmagyarzni. Az interpretci ilyen ketts jellegt Staiger hress vlt
mottjval rzkeltethetjk legjobban: az interpretci lnyege, hogy
megragadjuk, ami megragadott minket (dass wir begreifen, was uns ergreift).
Wolfgang Kayser, a szvegimmanens interpretci msik kiemelked alakja A
nyelvi malkots (Das sprachliche Kunstwerk) cm mvvel rja be nevt a
mdszer (s az irodalomtudomny) trtnetbe. Noha is a malkots klti
jellegnek lmnyt tekinti az interpretci elfelttelnek, nagyobb hangslyt
fektet az irodalmi szvegek jegyeinek objektv lersra, mint svjci kollgja. A
nyelvi malkotsrl (das sprachliche Kunstwerk) szl emltett munkjban tfog
szvegelemzsi eszkztrat dolgoz ki, amely a szveg legkisebb, fonetikai
egysgeinek lerstl az tfog mfaji s formai krdsekig a szveg minden
szintjt igyekszik lefedni. A kt tuds kzti klnbsget Schleiermacherre utalva
gy fogalmazhatjuk meg, hogy Kayser inkbb a grammatikai interpretcit, Staiger
pedig a pszicholgiai interpretcit rszesti elnyben.
A szvegimmanes interpretci egyik hinyossga, hogy a szveg kontextust,
teht keletkezsnek trsadalmi-trtnelmi krlmnyeit nem veszi figyelembe, s
hangslyozottan ideolgiamentes megkzelts. Ezt ltalban azzal magyarzzk,
hogy 1945 utn a szvegeket meg kellett vni az elmlt vagy ppen keletkezsben
lv totalitrius rendszereknek val kiszolgltatottsgtl, s egyttal az
irodalomkritikus is elkerlhettk a mlttal val szembenzst.
Ugyanakkor tny, hogy a nmet szvegimmanens irnyzattal prhuzamosan, a
huszadik szzad els felbe nyl gykerekkel, hasonl mdszertani
megkzeltsek hdtottak teret Eurpa ms orszgaiban s az angolszsz
irodalomtudomnyban is. Ilyen pldul a francia explikation de texte irnyzat
vagy az angolszsz jkritika close reading-mdszere. A francia iskola a nyelvi
forma s a mgtte meghzd idea elemzst hangslyozza, de foglalkozik a
szvegkiads krdseivel s a szerz letmvnek kontextusval is.
Az amerikai/angolszsz jkritika a 20. szzad 30-as veinek vgtl az 50-es
vekig lte virgkort. Ebbe az irnyzatba soroljk T. S. Eliot, I. A. Richards vagy
W. Empson mveit, csakgy, mint a vezet amerikai irodalomkritikusok (J. C.
Ransom, W. K. Wimsatt, M. C. Beardsley stb.) munkssgt. Az jkritikusok
szmra az irodalom egyfajta j ideolgia, st, j valls szerept tlttte be:
nosztalgikus menedk volt a kapitalizmus elidegenedett valsga ell. A kltszet
Istenhez hasonlan racionlisan megkzelthetetlen, nmagban zrt, tkletes
vilg, tartalom s forma egysge, s mint ilyen, ms szavakkal nem rhat krl.
Ebbl kvetkezik, hogy az irodalmi m (az jkritikusok elssorban a versre
koncentrltak) a szerztl s az olvastl is fggetlen, a szerz rtelmez szndka
a szveg interpretcija szempontjbl irrelevns. Ugyangy kikapcsoltk,
elklntettk a szveget trsadalmi s trtnelmi krnyezetbl, s egy valsg
felett ll, magasztos kzegbe emeltk. Ugyanakkor szigoran objektv
szvegelemzst vgeztek, amely elssorban arra irnyult, hogy a
szveg ktrtelmsgeit, paradoxonjait,irnijt feldertsk, majd megmutassk,
hogyan oldja fel s integrlja ket a szveg struktrja. Az jkritika szerint teht a
vers olyan ellentmondsok zrt rendszere, amelyek sosem veszlyeztetik komolyan
az olvas harmnia irnti ignyt, mivel mindig felolddnak a m egysgben.

1.7.2.5. A recepcielmlet
Az, hogy mely szveget neveznk irodalmi szvegnek, az
irodalomtudomny hossz ideig a szveg jellegbl, kifejezsi mdjbl vezette le.
(Ezek a trekvsek visszahatottak a nyelvszeti gondolkodsra is: lsd pldul a
potikai funkcit Roman Jakobsonnl, 2.4. fejezet). A 20. szzad 60-as veiben
kialakult azonban egy olyan irnyzat, amely az olvast lltja kzppontjba, s els
zben kvncsi a nem hivatsos, ,laikus olvas/olvaskznsg reakcijra egy-egy
irodalmi mvel kapcsolatban, de adott esetben mg arra is, vajon az olvas egy
szveget irodalmi mknt olvas vagy nem. Ez az irnyzat a recepcielmlet vagy
recepcieszttika, amely tudomnyos vizsglat trgyv teszi az irodalmi m
befogadst (recepcijt), vagyis azt, hogy az olvasnak milyen szerepe van a
szvegrts jelentsalkots szveginterpretci folyamatban. Termszetesen
nem minden elzmny nlkl val ez a krdsfeltevs, hiszen, mint azt az
elbbiekben lttuk, a hermeneutika alapjban vve a megrt szubjektum s a
szveg mint a megrts trgya kapcsolatt vizsglja, az utbbira helyezve a
hangslyt. A recepcielmlet, ami voltakppen szintn a hermeneutika egy
irnyzatnak tekinthet, ezzel szemben az olvas szerept, az olvass folyamatt,
az irodalmi szveg hatst rja le, ill. modellezi.
Hans Robert Jau, az n. Konstanzi Iskola teoretikusa olvaskzpont
irodalomtudomny megalkotsn dolgozott, s j koncepcit alaktott ki az
irodalomtrtnet-rsrl. Az j, provokatv irodalomtrtnet
tulajdonkppen hatstrtnet, amely a klnbz trtneti korok olvasinak egy-
egy irodalmi mre vonatkoz olvasi reakciit sszegzi. Jau felttelezi, hogy egy
szveg csak egy hosszabb recepcitrtnet sorn bontakoztatja ki a benne rejl
jelentspotencilt, ezrt meghatroz, kik mikor hogyan olvastk. is Gadamer
hatsra az olvas s a szveg kztti dialgusbl indul ki, melyet az elvrsi
horizont fogalommal r le. A szveg horizontjra az olvas a sajt
lettapasztalatbl szrmaz elvrsi horizonttal vlaszol, amely az olvas
mindennapi letnek tapasztalatbl (krlmnyei, meggyzdsei, nzetei),
valamint eddigi irodalmi tapasztalataibl, ismereteibl (pl. az irodalmi s a
kznyelv kzti klnbsg, a fikcionalits problmja, mfaji ismeretek stb.)
tevdik ssze. Az irodalomtudomny feladata, hogy rekonstrulja a szvegbl
azokat a trsadalmi krdseket, amelyek az olvas trtnelmi elvrsi horizontjt
alaktottk, s ebbl kvetkeztessen arra, hogyan rtettk/rtelmeztk a rgebbi
korok olvasi a szveget.
A recepcielmlet/recepcieszttika azonban nem csak trtneti (diakron)
szempontbl vizsglja az olvas szerept, hanem a mindenkori olvas s a
szveg eszttikai lehetsgei/knlatai kzti kapcsolat ltalnos elmleti
krdseivel is foglalkozik. Wolfgang Iser (a Konstanzi Iskola msik meghatroz
tagja) kutatsainak kzppontjban elssorban az olvass folyamata, az olvass
aktusa ll, azt kutatja, mi az olvas klns szerepe s teljestmnye a
befogadsban. Az olvas az olvass kezdettl fogva hipotziseket gyrt a szveg
rtelmezsvel kapcsolatban, amelyeket a szveg tovbbi rszeinek ismerete vagy
megerst vagy nem: ekkor korriglnia kell vagy egyenesen vissza kell vonnia
elkpzelseit s merben j rtelmezsi lehetsgeket kell szmba vennie. A
szvegbe a recepcit irnyt mechanizmusok vannak belekdolva, amelyek egy
absztrakt kommunikcis skon, az implicit olvas skjn jelennek meg. Ez
tulajdonkppen azon informcik sszessge, amelyeket a szerz az ltala
elkpzelt, bennfoglalt olvasnak/cmzettnek kld, s amelyek nem kzvetlenl
jelennek meg a szvegben (a szerz nem szltja meg az olvast), hanem bizonyos
jelzsekknt az elbeszl szerkezetben. Ilyen jelzsek pldul a mfaji
megjellsek (elbeszls, regny), a knyvcmek (Hbor s bke, Vonzsok
s vlasztsok), a fejezetcmek, az elbeszl szemlye stb.
Az olvass ahogy Jean Paul Sartre mondja irnytott alkots, vagyis Iser
szavaival a szveg s az olvas dinamikus klcsnhatsnak folyamata. A szveg
nyelvi jelei s struktri az ltaluk kivltott aktusban nyerik el vgleges rtelmket,
amelynek sorn az olvas tudata a szveget mintegy lefordtja, vagyis aktualizlja
a szveg ltal felknlt hatspotencilt. Ebbl kvetkezik, hogy a recepci kreatv
folyamat: a szveg ltal kivltott aktusokat maga a szveg soha nem kpes teljesen
irnytani.
Ez utbbi a fikcionlis/irodalmi szveg sajtossgval is altmaszthat:
ugyanis a tapasztalati valsggal ellenttben az irodalmi szveg a trgya
kifejezsben, ltrehozsban, brzolsban, lersban mindig bizonytalan,
tkletlen s befejezetlen. A valsg brzolsbl lett lgyen az mikroszkpikus
rszletessg mindig kimarad valami, s hogy mi, az a szerz tudatos
szelekcijnak eredmnye. Az irodalmi szveg egyidejleg sokfle n. sematikus
nzpontot tartalmaz, amelyek pldul a cselekmny klnfle lefolyst, tbbfle
befejezst teszik lehetv, s ezltal tbbfle elbeszli szndkot feltteleznek. A
kztk lv kapcsolatot azonban a szveg maga nem fogalmazza meg: gondoljunk
pldul a tbb szlon fut cselekmny elbeszlsre: az egyidej trtnseket a
szveg csak egyms utn tudja elmeslni. Ilyenkor a szvegben szakads, r
keletkezik (Iser ezt Leerstelle-nek, res helynek nevezi), s az olvas feladata,
hogy rtelmezsi munkjval ezt az rt betltse. Ilyen r keletkezhet pldul az
elbeszl perspektva-vltsnl, egy j szerepl felbukkansval, hely- vagy
idvltskor, vagy pldul, ha az elbeszl az addig feszlt cselekmnyt nem
folytatja, hanem hossz, kitr kommentrba kezd megannyi lehetsg az olvas
aktv kzremkdsre, fantzijnak bevonsra.

1.7.2.6. Formalizmus, strukturalizmus


A formalista s strukturalista elmleti irnyzatok az irodalmi szveget, s annak
sajtos nyelvi formjt teszik vizsglatuk trgyv. Ez egyben azt is jelenti, hogy az
irodalomtudomny szorosan tmaszkodik a nyelvtudomny kutatsi eredmnyeire,
alkalmazza annak mdszereit s szemlletmdjait/megkzeltsi mdjait (linguistic
turn). Ennek rtelmben nem az irodalmi szveg tartalma s rtelmezse, hanem
formai jegyei, felptse, azaz a szveg struktrja kerl eltrbe. Teht nem az az
rdekes, mi trtnik pl. egy regnyben, hanem az, hogyan fejezi ki, brzolja azt a
szveg.
Az irnyzatok kiindulpontja a 20. szzad eleji nyelvfilozfusok s nyelvszek
tevkenysge, elssorban az orosz formalista iskola (Viktor Sklovszkij, Roman
Jakobson, Jurij Tinyanov), ill. a svjci Ferdinand de Saussure tudomnyos
eredmnyei. Az orosz formalistk clja, hogy megfogalmazzk, miben ll a
szveg irodalmi jellege, irodalmisga. Ezltal egyttal tisztztk, egyrtelmv
tettk, mi az irodalomtudomny trgya: az irodalmisg nem az irodalmi m ltal
brzolt tma/tartalom sajtossgaiban keresend, hanem az irodalmi
nyelv sajtossgaiban. Azt vizsgltk, milyen trvnyszersgek szerint mkdik a
kltszet nyelve, s mennyiben s miben tr el az ltalnos nyelvi formktl. Br a
formai jegyekre, az n. klti eszkzkre (nyelvi kpek, retorikai s stilisztikai
eszkzk stb.) helyeztk a hangslyt, a formt semmikppen sem pusztn
klssgknt, mintegy a tartalom ellentteknt fogtk fel. Az eszttikai
rzkelsrl szl elmletkben ppen azt fogalmazzk meg, hogy a potikai
eszkzknek sajtos funkcija van: elidegentik az rzkelst, azaz a megszokott,
mindennapi smtl s jelentstl eltren alaktjk a nyelv elemeinek befogadst.
Az elidegents (osztranyenyije) ltal voltakppen megnehezl az rzkels, de
egyben intenzvebb is vlik, figyelmesebb a megszokottl eltr nyelvi formk
irnt. Az elidegents mechanizmusa a klti kpek rzkelse esetben ppen gy
mkdik, mint pl. a szveg egszre vonatkoz mfaji jegyeknl. E tekintetben
Laurence Sterne Tristram Shandy cm regnye volt az orosz formalistk egyik
kedvenc pldja. Ez tulajdonkppen az nletrajzi regny pardija, ami azzal
vltja ki az elidegents hatst, hogy sajtsgos elbeszl mdjval teljesen
szembe megy az olvasi elvrsokkal.
Az orosz formalizmus egy msik kutatsi terlete a hagyomnyosan tartalmi
elemek formalista elemzse, pldul Vlagyimir Propp varzsmese-kutatsa (v.
4.2.3.1. fejezet).
Az irodalomtudomnyi strukturalizmus Ferdinand de Saussure modern
strukturalista-szemiotikai nyelvelmletn alapul. 1916-ban megjelent Cours de
linguistique gnrale cm mvnek alapgondolata, hogy a nyelv jelrendszer, s
a nyelvi jel jellbl (signifiant) s jelltbl (signifi) ll. A jell voltakppen a
jel anyagi termszet rsze, egy hangsor/hangkp (ill. az annak megfelel rsjel),
pldul f-e-j, amely agyunkban sszekapcsoldik egy bizonyos
elkpzelssel, jelentssel (). A kett kztti kapcsolat nknyes, nem
termszetes, hanem kulturlis s trtneti megegyezsen, szoksokon alapul. Ennek
a legegyszerbb bizonytka az, hogy a klnbz nyelvek ugyanazt a jelltet
(fogalmat, kifejezst, tartalmat) klnbz hang- ill. betsorral jellik. A jelents a
nyelvi jel az egsz nyelvrendszerben elfoglalt pozcijban, a tbbi jelhez val
viszonyban, egszen pontosan a tbbi jeltl val klnbzsgben keresend, s
nem a nyelven kvli valsggal val kapcsolatban ll. Teht a ,fej sz nem
nmagban, hanem csak pldul a ,fj vagy a ,tej szavaktl val
klnbzsgben nyeri el jelentst. Saussure szerint a nyelv csupa ilyen
klnbzsgbl, differencibl ll, ennl fogva a jelents funkcionlis.
Ugyancsak megklnbzteti az aktulis, beszlt nyelvet (parole) a jelek objektv,
absztrakt rendszertl (langue), s csak az utbbit tartja kutatsra rdemesnek.
Ha ezt a felfogst az irodalmi szvegre vonatkoztatjuk, lthat, hogy a
strukturalizmus is egyfajta szvegimmanens megkzelts, amely a
szveg autonmijbl indul ki s a jelentst a szerz szemlyvel nem hozza
sszefggsbe. Az irodalomtuds elssorban nem a szveg tartalmt vizsglja,
hanem annak eszttikai struktrjt, amely nem ms, mint a szveg elemei
kztti relcik pl. azonossgok (ekvivalencia), klnbsgek, ellenttes
viszonyok (oppozci) sszessge. Az irodalmi szveg sajtsgos eszttikai
jelrendszere adja meg a szveg irodalmisgt. Tbbek kztt ezt a sajtos
eszttikai/irodalmi jelrendszert vizsgljk a prgai strukturalistk, akiknek egyik
vezet egynisge az orosz formalista iskolban is jelents szerepet jtsz Roman
Jakobson. A prgai strukturalista Jan Mukaovsk megllaptja, hogy az irodalmi
szveg jelrendszerben az n. eszttikai funkci dominl, amely azt jelenti, hogy
nem a nyelvi jel tartalma, valsgot lekpez funkcija jtszik szerepet, mint a
kznyelvben, hanem a jel maga, s ezltal az irodalmi szveg br autonm, fggetlen
valsggal. Hasonl megllaptsra jut Roman Jakobson is, aki szerint az irodalmi
szvegekben a potikai funkci (lsd 2.4. s 3.3.1. fejezet) dominl.
Az, hogy a szemiotikai (,jelelmleti) megkzelts a kultra ms terleteire s
trgyaira is alkalmazhat, a strukturalista mdszer ms tudomnygakban val
elterjedst vonta maga utn. Ez azt jelenti, hogy a kulturlis jelensgeket
specifikus jelrendszerknt, nyelvknt elemeztk, melyek jelentse a rendszeren
belli jelek kapcsolatbl, sszefggseibl addik. Ennek szellemben kutatja
pldul a francia etnolgus s antropolgus Claude Lvi-Strauss az si, primitv
npek kultrjt, gy, hogy mitikus elbeszlsek s kultikus praktikk strukturlis
sszefggseit modellezi, mely modellek reprezentljk az adott np egsz
kultrjt. Lvi-Strauss a kultrkat az ltalnos emberi jegy szimbolikus
megjelensi formiknt fogja fel, s megllaptja, hogy meglepen sok hasonl
vons fedezhet fel egszen klnbz npek kulturlis viselkedsmdjai kztt.
Az irodalomtudomny szmra klns jelentsggel br Lvi-Strauss mtosz-
kutatsa, amely bebizonytja, hogy a klnbz npek mtoszai kztt strukturlis
azonossgok mutathatk ki. Az irodalomtudomny szmra ez a felfedezs
bizonyt erej a tekintetben, hogy az egyes irodalmi szvegek mindig egy
nagyobb rendszer rszt kpezik, s sajtsgos tartalmukkal s formjukkal is a
kultra rendszernek egszt reprezentljk.
A 20. szzad 50-es s 60-as veitl kezdve egyre jelentsebb vl francia
strukturalizmus kutatsai az elbeszl szvegek strukturlis sajtossgait,
funkcionlis modelljeit trjk fel (Algirdas Julien Greimas, Tzvetan
Todorov, Grard Genette, Roland Barthes, lsd. 4.2.2. fejezet).

1.7.2.7. Kitekints: posztstrukturalizmus, dekonstruktivizmus


A posztstrukturalizmus, a strukturalista elmletek s irnyzatok kritikus
megkzeltse s egyben interdiszciplinris kiterjesztse elssorban a 20. szzad
70-es, 80-as veinek Franciaorszgban alakul ki. A kett kztt nincs les tmenet,
ezt bizonytja pldul Roland Barthes szemlye, aki a klasszikus strukturalizmus
kpviselettl jutott el a strukturalizmus kritikjig. Mg a strukturalistk zrt
rendszerekbl, s a rendszeren bell stabil, szilrd viszonyokbl (pl. jell - jellt,
mlystruktra - felszni struktra) indulnak ki, addig a posztstrukturalistk a rend
hinyt, a jellk radiklis dominancijt, a tbbrtelmsget hangslyozzk.
Szmukra az olyan fogalmak, mint a jelents, szubjektum, vilg, nemi szerepek stb.
csupn a jellk jtknak, a trsadalmi diszkurzusok sokflesgnek labilis s
llandan vltoz produktumai. A strukturalista szablyok szerint trtn
szvegelemzst teht felvltja a dekonstrukci, s ez a kifejezs nem mentes
kritikai felhangoktl. Ugyanis a szvegstruktra voltakppen az
olvas szemszgbl csupn konstrukci: s a dekonstrukci, azaz a
szveg darabokra szedse ppen a szveg megkonstrult voltra akar rvilgtani.
A dekonstruktivizmusnak alapveten kt irnyzata van, melyek mind elmleti
htterkben, mind a szvegek olvasatainak gyakorlatban klnbznek egymstl:
a francia dekonstrukci, amely elssorban Jaques Derrida francia filozfus
nevhez ktdik, s az amerikai iskola (Yale School), melynek f kpviselje Paul
de Man.
Derrida szmra a dekonstrukci a szveg logocentrikus elemeinek lebontst,
darabokra szedst jelenti. A logocentrizmus kifejezssel Derrida a logos s a
phone, vagyis a ,sz s ,hang egysgt, azaz a kimondott sz s az rtelem, a
jell s a jellt egyrtelm, harmonikus sszekapcsoldst rja le. Derrida
azonban nem hisz a jell s a jellt egysgben, a strukturalistk ltal
egyrtelmnek ttelezett nyelvi jelrendszerben, s klnsen nem a jelltek
ltalnosan rvnyes jelentsben. Bebizonytja, hogy egy szvegnek tbbfle
olvasata lehetsges, teht a jellk mgtt nem lehet egyrtelm jellteket
megllaptani. gy ht az olvasnak nem marad ms, csak a vgyakozs egy
ltalnos rvny jellt utn.
Az irodalomtudomnyra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a
szveg interpretcija nem lehet azonos a szveg jelentsnek keressvel, teht
felesleges. Az irodalomtudomny j feladata, hogy az irodalom anyagi oldalt,
vagyis az rott jeleket (gramma) vizsglja. A dekonstruktivizmus tovbbi
kulcsfogalmai az rs (criture) s a klnbsg (diffrance). Saussure-rel
ellenttben Derrida az rott szveget veszi a gondolkods alapjnak, s ezzel
elhatroldik voltakppen az egsz nyugati filozfitl, amely az rst a kimondott
sz utn msodlagos kifejezeszkznek tekinti. Derrida viszont ezzel ellenttben az
rst helyezi a kzppontba, amely fltt nem uralkodik a szerzje, vagyis a
jelentse sem lehet a szerz ltal neki sznttal azonos. Ezrt nincs azonossg egy
fogalom klnbz jelentsei kztt, csak klnbsgek vannak, amelyek az
egymsra utal jelek sokflesgben mutatkoznak meg. Egy fogalom jelentse nem
egy jelhez kapcsoldik, hanem valahol a jellk vgtelen lncolatban tallhat, s
ezt nevezi Derrida a jellk jtknak. Minden szveg ms szvegekre utal, mivel
jelli azok jellit jellik, s nem egy bizonyos, megfoghat, rajtuk kvl ltez
jelltet. A jelek ilyen klcsns kapcsolata folytn egy nyom (trace) hzdik vgig
a nyelven, jobban mondva nyomok sokasga, ami a jtk ellenrizhetetlen
kapcsolatainak felel meg. gy dekonstruldik a szveg jelentse, melyre egy
plda Derrida egyik anagramma-sora: carte (,levelezlap), cart (,tvolsg,
,klnbsg) s trace (,nyom). (v. az intertextualitsrl szl 3.3.3. fejezet).
Az amerikai dekonstruktivista irnyzat (Paul de Man, Harold Bloom, J. Hillis
Miller), Derrida korai rsaibl kiindulva, az 1970-es vekben httrbe szortja
az jkritikai iskola (New Criticism) mdszereit s szemllett. Ugyanakkor ez az
irnyzat nem ltalnos nyelv-s jelelmleti felismersekre helyezi a hangslyt,
hanem inkbb kiemelked szpirodalmi mvek rtelmezsi krdseivel foglalkozik.
A dekonstruktivista eljrs az irodalom ntematizlsi folyamatainak (melyek a
szvegben implicite vagy explicite megjelennek) feltrst s ennek a feltrsi
folyamatnak a reflektlst jelenti: a dekonstruktivista teht egy figyelmes olvas,
aki ugyanakkor nmagt is megfigyeli. Ugyanakkor dzkodik attl, hogy ezt a
folyamatot szisztematikusan rgztse: ha ezt tenn, maga is konstrulna, s elveszne
a szveg kritikus szemllete. A dekonstruktivista interpretci teht tudomnyos
kritriumok szerint nem rhat le, s helyessge/hamissga nem is ellenrizhet.
De Man legfontosabb felismerse az, hogy az irodalmi szvegek voltakppen
olvashatatlanok s rtelmezhetetlenek: csupn retorikai figurkbl, nyelvi kpekbl
llnak, s szavaik, kifejezseik egyrtelm jelentse szoros szvegolvass (close
reading) eredmnyekppen sem hozzfrhet. Teht amit a szerz mondani akart,
azt a szvegben mr nem lehet meglelni. Ha mgis tallunk egy sszefgg,
egysges olvasatot, annak forrsa nem a szveg, hanem a tradci s a tapasztalat.
Ily mdon ellentmonds keletkezik a szveg retorikai/figurlis jellege s
irodalmisga kztt. Amennyiben ugyanis retorikus/figurlis kpzdmnynek
fogjuk fel, felsznre kerlnek egymssal sokszor sszeegyeztethetetlen, hinyos,
ellentmondsos jelentsrtegei. Ha viszont sz szerint rtelmezzk, elveszik
irodalmi jellege. De Man ugyanakkor polemikusan elhatroldik a retorika (v. 3.1.
fejezet) hagyomnyos felfogstl. A retorika ugyanis hagyomnyosan a sz
szerinti jelents figurlis (tvitt rtelm) jelents ltal val helyettestsvel
foglalkozik, melynek alapja egy olyan nyelvelmlet, mely szerint tisztn
elvlaszthat egymstl a kt jelentstartomny. ppen ezzel a felfogssal fordul
szembe de Man, aki szerint a nyelvi kzlsek retoricitsa, retorikai jellege ppen
azt jelenti, hogy ez a klnbsgttel nem lehetsges, s minden beszd retorikus: a
trpusok s retorikai alakzatok szvegalkot tnyezk.
A figurlis (retorikai) jelents s a sz
szerinti (grammatikai) jelents kettssge s esetenknti
sszeegyeztethetetlensge adja de Man szerint a szvegek dekonstruktv
dinamizmust, olvashatatlansgt, mint azt Marcel Proust Az eltnt id
nyomban cm regnye olvasataival pldzza.
A kpes beszd ugyanakkor nem csak az irodalmi szvegek sajtja, hanem
pdul a ltszlag a valsgot tkrz filozfi is: de Man szemlletben
elmosdik a klnbsg az irodalmi s nem-irodalmi diszkurzusok kztt.
Kiemelked jelentsget tulajdont ebbl a szempontbl az allegrinak, mert ez a
kpi alakzat nem utal egyrtelmen egy jelltre, hanem jelentse a kpalkots
folyamatban alakul, s gy klnbz jellkben is olvashat.
Mint lttuk, a dekonstruktivista tevkenysg nem tudomnyos-diszkurzv jelleg,
hanem maga is fikcionlis vagy egyenesen irodalmi minsgv vlik, teht nem
elemzs, hanem tulajdonkppen a szveghl tovbbszvse, tovbbrsa.

1.7.2.8. A pszichoanalitikus interpretci


A pszichoanalitikus interpretci az irodalom s a pszicholgia, ill.
a pszichoanalzis sszefggseire pl, s rokonsgban ll a hermeneutikval,
hiszen a pszicholgia clja az ember cselekvseinek s kifejezsmdjainak minl
tkletesebb megrtse. Alapjul Sigmund Freudnak a 19. szzad vgn az
ideggygyszat terletn elkezdett tudomnyos ksrletei s az 1900-as vek
elejtl kzztett elmleti munki szolglnak, melyek lnyege, hogy a szemlyisg
struktrjban meghatroz szerepe van a tudat s a felettes n mellett
a tudattalannak (instancia-tan). Freud a neurotikus zavarok gygytsnak kulcst
a tudattalan analitikus feltrsban vlte felfedezni, pldul szabad asszocicik
vagy az lomfejts segtsgvel. Gyakran kapcsolta ssze klinikai vizsglatait
irodalmi interpretcikkal, amikor is irodalmi alakokat vizsglt a pszichoanalitikus
mdszervel (pl. E. T. A. Hoffmann Homokemberhez). Egyik legfontosabb
mvben, az 1900-ban megjelent lomfejtsben olyan lomkpeket s lom-
szvegeket interpretl, amelyek elfojtott vgyakat s problmkat fejeznek ki, s
ezltal bepillantst engednek a tudattalan tartalmaiba. Ebben a mvben is gyakran
illusztrlja gondolatait irodalmi pldkkal, pldul Hamlet alakjval.
A pszichoanalitikus irodalomtudomnynak hrom fontos terlete van: az els
a szerzvel s a hozz kapcsold kreativits-elmletekkel foglalkozik, a msodik
a szveg, a harmadik olvas, vagyis a
recepci mechanizmusnak pszichoanalitikus vizsglata.
A szerz pszicholgiai megkzeltse a biografikus mdszerek kz tartozik, s
az irodalmi szveget a szerz lelki problminak kifejezdseknt fogja fel:
tudattalan motvumokat s traumkat kutat, s nem ritkn az olvask
szenzcihsgre alapoz, pldul Kafka jra s jra hangslyozott apakomplexusa
vagy Thomas Mann csaldi lethez fzd komplexusainak tematizlsa esetben.
Ide tartozik a mvszi alkotfolyamat, a kreativits vizsglata is, melyhez fontos
adalk Freud Der Dichter und das Phantasieren cm eladsa. A kreativits-
elmletek megegyeznek abban, hogy az ri kreativits a tudattalan (sztn-elv)
s a tudat (realits-elv) sszjtkbl alakul ki, a tudattalan fantzik s vgyak
(primrfzis) tudatos mvszi formba ntse, s ezltal objektivlsa (szekunder-
fzis) ltal.
A tartalom s forma kapcsolata tvezet a szveg pszichoanalitikai vizsglatnak
krdshez. Freud tzise az, hogy a szerz neurzisai s traumi klnsen az
elfojtott szexulis fantzik a szvegek visszatr figuriban s motvumaiban
ismerhetk fel. A tudattalan tartalmai mindazonltal nem a maguk nyers,
visszataszt formjban jelennek meg, hanem az eszttikai forma, az irodalmi
nyelv s kifejezsmdbl addan finomabb, enyhbb, szimbolikus alakban. Az
irodalmi szveg teht sok tekintetben hasonlt az lomhoz. Az lom cselekmnye
megfelel az irodalmi m cselekmnynek, az lombeli cselekmny mgtt
meghzd ltens gondolat, jelents az irodalmi m tmjnak. Ha lmodunk, az
olyan, mintha az irodalmi mvet olvasnnk, s a pszichoanalitikus
lomfejts egyenl a m interpretlsval. Ugyanakkor jelentsen eltrnek
egymstl a tekintetben, hogy az lom magnjelleg, mg az irodalmi alkots
kzssgi, a kommunikci egy formja. Az lom spontn trtns, az irodalmi
szveg tudatosan megalkotott eszttikai alkots. S br mindkett a szimblumok
nyelvt hasznlja, a szimblumok funkcija klnbz: az lom szimblumai
elssorban eltakarjk a tudattalan kvnsgokat, vgyakat (elhrts), az irodalmi
szimblumok viszont a kimondhatatlant, tudattalant ppen hogy kinyilvntjk,
szavakba ntik.
Freud taln leghresebb tantvnya, Carl Gustav Jung analitikus
pszicholgijnak legfontosabb lltsa (felismerse), hogy nemcsak az egyn,
hanem az emberisg is rendelkezik egy kollektv tudattalannal, amelyben si,
kultrkon tvel jelentsmintk, kpek, az gynevezett archetpusok mkdnek.
Ezek az archaikus struktrk sidk ta bele vannak tpllva az emberi agyba, s
megjelennek a klnbz npek mtoszaiban. Jung modelljnek alkalmazsa az
irodalomtudomnyban ms interpretcis krdseket vet fel, mint Freud
pszichoanalzise. Mg az utbbi elmleti htter irodalomtudomny az irodalmi
alakok pszichoanalitikus vizsglatra helyezi a hangslyt, a Jung-fle irnyzat az
irodalmi szvegekben megtallhat archetpusokat, azaz kultrkon tvel
mintkat s mtoszokat vizsglja, pl. a hs szerept a klnbz kultrkrkben.
Az olvas pszichoanalitikus vizsglata, vagyis a pszichoanalitikus
recepcielmlet az amerikai Norman Holland nevhez fzdik. Norman Holland
az olvask egy irodalmi szvegre vonatkoz igen eltr reakciit vizsglja, s arra a
felismersre jut, hogy az olvask lmnyeiket s fantziikat vettik bele a
szvegbe. Az irodalmi m teht j eszkz arra, hogy a tudattalan bels cenzrt, az
elhrtst mintegy kijtszva, flelem nlkl hdolhassanak kedvenc fantziiknak,
melyek a szerz fantziinak tviteleknt az olvas s a szveg kreatv
sszjtkbl keletkeznek.

1.7.2.9. Irodalomszociolgia
Rgi felttelezs, hogy az irodalom szorosan sszefgg a trsadalmi s a trtnelmi
krlmnyekkel. Ez a feltevs az irodalomszociolgiai irnyzat alapja, melynek
kzponti krdse az irodalom s trsadalom viszonya, s kezdeteit a 20. szzad 20-
as veire tehetjk. Egyik els kpviselje Lukcs Gyrgy, aki A regny
elmlete (1916) cm mvben a modern polgri trsadalom s az irodalmi
formk/mfajok kapcsolatt trja fel. A 20-as vekben Lukcs irodalomszociolgiai
elmlett radiklisan befolysolja a marxizmus, mely szerint az let minden
szegmenst anyagi/materilis felttelek hatrozzk meg, s az emberisg
trtnelmben is a materilis viszonyok, gazdasgi trvnyszersgek dominlnak.
A marxistk, hasonlan trtnelemfelfogsukhoz, az irodalmat is az egyes
trsadalmi osztlyok kztti harc szimbolikus megjelensi formjaknt fogjk fel, s
ennek megfelelen rtkelik az irodalmi mveket, tartjk ket progresszvnek
vagy ppen reakcisnak. A marxista filozfia alapjn alkotja meg
Lukcs a visszatkrzs-elmletet, mely szerint az irodalomnak vissza kell
tkrzni a valsgot, pldul gy, hogy az irodalmi alakok egymshoz val
viszonyai kpezzk le a trsadalmi viszonyokat. Lukcs termszetesen nem gy
gondolta, hogy az irodalomnak naiv mdon le kne festeni
az osztlytrsadalmak trsadalmi valsgt, de a teria flrertelmezsbl sok
ktes rtk, n. szocialista realista m is szrmazott. Az irodalom s a trsadalom
viszonya teht elssorban az irodalmi szveg tartalmban jut kifejezsre, ezrt
a tartalomelemzs alapvet feladat: pldul a regny az elidegenedett trsadalmat,
s az egyn erfesztseit brzolja, hogy ebben a trsadalomban megtallja az let
rtelmt.
Az irodalomszociolgia ms irnyzatainak kpviseli szerint az irodalom s a
trsadalom kapcsolata nem tartalmi szempontbl kzeltend meg, hanem a
formbl, a szveg bels logikjbl kiindulva. Theodor W. Adorno s Walter
Benjamin, az n. Frankfurti Iskola kpviseli, mely iskola szociolgiai,
eszttikai s filozfiai kutatsokat folytatott. Elssorban Adorno nevhez fzdik
az n. kritikai elmlet, amely szerint az irodalmi forma, az irodalmi m
technikja egyrszt autonm, csak a szveg ltal meghatrozott, msrszt
azonban bizonyos trsadalmi aspektusok is alaktjk a malkotst, pldul a
nyelv vagy a mfaji jellegzetessgek. gy is mondhatnnk, hogy egy trsadalom
szervezeti struktrja, termelsi viszonyai jelennek meg a mvek formjban,
kompozcis elvben, elbeszl technikiban.
Lukcs Gyrgy, Theodor W. Adorno s Walter Benjamin elmleti alapvetsei
hatottak leginkbb a 70-es vek irodalomtudomnyra, amelyet az
irodalomszociolgia hatrozott meg. Kiindulpontja az volt, hogy az
irodalom atrsadalmi kommunikci kzvettje, eszkze, teht az irodalmi
szvegek alkotsa s befogadsa ugyangy a trsadalmi folyamat rsze, mint ahogy
a szveg jelrendszere is a trsadalmi valsgra reflektl. Ekkor kezdtek el
foglalkozni a kutatk az irodalmi lettel, annak intzmnyrendszervel, pldul a
szerz trsadalmi helyzetvel, szrmazsval, a knyvpiac trsadalmi feltteleivel,
vagy ppen az olvas szocilis krlmnyeivel.
Ugyancsak erre az idszakra esik Lucien Goldmann munkssga, aki Lukcs
visszatkrzs-elmlett mdostva, finomtva megalkotja homolgia-modelljt.
Ezek szerint a m s trsadalmi krnyezete kztt nem tartalmi, hanem
strukturlis homolgia/,azonossg, ,egyrtksg van. Ez azt jelenti, hogy a
szveg fikcionlis vilga s bizonyos trsadalmi csoportok tudatvilga
struktrjban azonos. Pldul Jean Racine tragdiinak struktrja megfelel a
francia fnemessg gondolkodsmdjnak. Azonban az irodalomszociolgusok
elssorban a regnyelemzsre koncentrlnak, mivel annak fikcionlis vilga a
regny szereplinek interakcijaibl pl fel, s ezekben a szerz valsgos
trsadalmi tapasztalatait brzolja, osztja meg az olvasval. Ilyen rtelemben a
regny komplex trsadalmi sszefggseket r le, a szerz egyni s egyedi
nzpontjbl, amely az szocilis helyzett is tkrzi. Teht a mrtelmezshez
nemcsak a szvegvilg, hanem a szvegen kvli szocilis kontextus is tmpontul
szolgl, s nem ritkn ellentmondsos viszony fedezhet fel a szerz trsadalmi
pozcija s akztt, ahogy tapasztalatai az irodalmi mben megjelennek. A
szociolgiai mdszer leginkbb a figura-elemzsben hatkony. A cselekmnyben
elfoglalt szerepk, valamint egyni jellemvonsaik alapjn ezek az irodalmi alakok
bizonyos trsadalmi szerepeket kpviselnek, s elssorban egymshoz val
viszonyukban (konfigurci, konstellci) rtelmezhetk.

1.7.3. J. W. Goethe: Vndor ji dala cm versnek interpretcija a klnbz


megkzeltsmdok alapjn
Ebben az alfejezetben egy konkrt pldn, Goethe: Ein Gleiches (Wanderers
Nachtlied)/Egy hasonl (A vndor ji dala) cm versnek magyar fordtsa
segtsgvel mutatjuk be, hogy is nznek ki a gyakorlatban az egyes elmleti
llspontok, milyen mdszertani lpsek kvetkeznek a teoretikus alapvetsekbl, s
mennyire alkalmasak egyltaln ezek a terik az irodalmi szvegek eredmnyes
vizsglatra.

Johann Wolfgang Goethe: Vndor ji dala

Immr minden brcet


csend l.
Halk lomb, alig rzed,
lendl:
shajt az j.
Mr bvik a berki madrka,
te is nemsokra
nyugszol, ne flj.

(Fordtotta Tth rpd)

Szvegimmanens megkzelts
A lrai stlus egyik legtisztbb pldja Goethe Vndor ji dala cm verse. Az
els kt sorban Immr minden brcet csend l a csend l kifejezsben s a
rkvetkez sznetben szinte halljuk a nma alkonyatot. Ugyanakkor a kvetkez
sor vge alig rzed, nyitva marad, a hanglejts nem esik le, s ez felidzi a fk
utols rezdlst, amit a negyedik sor lendl szava fejez ki. A mozgalmas Mr
bvik a berki madrka utn az utols sor szavaival nyugszol, ne flj
megnyugszik a vers, megnyugszik minden, az ember is. A lrai stlus nem azt jelenti,
hogy a klt mondanivaljt a nyelvvel fejezi ki. Itt az est maga s magtl szl.
A kltn nem sok mlik. A nyelv felolddik az esti hangulatban, az este a nyelvben.
Ezrt nem is rdemes a hangulatot a szavak hangalakjnak vizsglatval
altmasztani. Az rtelmezs csak sztszedi azt, ami eredetileg emberi sszel
felfoghatatlanul egysges. Ezt a rejtlyt nem lehet teljesen megfejteni.
(Emil Staiger, in Vogt 2002)

Az interpretci a szvegre koncentrl, a klt s letrajza nem jtszik szerepet az


rtelmezsben. A klti szitucit, a nyelvet s a vers hangulatt az elemz
egysgnek fogja fel: ezt az egysget belerzssel lehet megragadni. A nyelvi
egysgek finom rtelmezse nem ptolja az objektv s pontos analzist. Lthatjuk,
a szvegimmanens megkzelts nem jelent szvegelemzst. Ellenkezleg: maga
az interpretci is krdsess, feleslegess vlik, mivel a kltemny rejtlyt nem
lehet teljesen megfejteni, ugyanis az metafizikai jelensg, nmagba zrt tkly,
szinte vallsptlk.

Recepcielmleti megkzelts
Goethe versnek recepcitrtnete igen klnbz olvasi viselkedsmintkat
rekonstrul. Kb. a 19. szzad vgig a legnagyobb tisztelettel, st htattal
fogadtk be a Vndor ji dalt. A 20. szzadban ez a tiszteletteljes
recepci rszben folytatdott (az irodalomtudomnyban is), rszben azonban
hanyag, st agresszv fogadtatss alakult t, tbb pardia is kszlt rla. A 19.
szzadban a vers a dalszer lra mintapldnyv nemesedett, ereklyeknt
tiszteltk, terjesztettk, benssges rzelmekkel nekeltk s szavaltk, utnoztk s
jrakltttk. A 20. szzadban ezzel szemben a politikai agitci eszkzv vlt,
kignyoltk, rszekre szedtk s jra sszeraktk, vagyis dz harcot folytattak
ellene.
(Wulf Segebrecht, in Vogt, 2002)

Az elemzsbl kitnik, milyen szerepe van az olvasnak a szvegek


rtelmezsben s jelentstartalmuk vltozsban. A recepcielmleti megkzelts
informl bennnket arrl, milyen a trsadalom viszonya az irodalmi kultrhoz, az
irodalmi knonhoz. De az is vilgoss vlik, hogy ez a megkzelts messzire kerl
a konkrt szvegelemzstl: az irodalmi hagyomny, a befogadstrtnet fontosabb
szempont. Ugyanakkor igen nehz a recepcitrtneti megkzelts eredmnyeit
empirikusan dokumentlni s meggyzen, elfogadhatan brzolni.

Strukturalista megkzelts
Goethe versben a nyugalmi llapotok klnbz formi kerlnek kifejezsre: a
brcek feletti csend, a lombok szinte teljes mozdulatlansga, a madarak hallgatsa
s az ember hamarosan bekvetkez megnyugvsa. Ezek a nyugalmi llapotok egy
paradigmasort kpeznek (paradigma = azonos szintaktikai/szemantikai funkcit
betlt elemek csoportja). Ha jobban megvizsgljuk ezt a paradigmasort (csend,
mozdulatlansg, hallgats), az elemek kztt ellenttes szemantikai smt
fedezhetnk fel: termszet [+ nyugalom] ember [- nyugalom]. E sma alapjn az
ember s a termszet kztt nincs egysg, az ember a termszettl klnll
entits. A msik paradigmasor azon elemekbl ll, amelyek nyugalmi llapotrl
sz van a versben: brcek, lombok, madarak, ember (te). Ezzel a paradigmasorral
sszefggsben is felllthatunk egy szemantikai smt, mgpedig a ltezs
fokozatainak smjt: lettelen-szervetlen, lettelen-szerves, l-llati, l-
emberi). E sma szerint az ember a kozmosz integrns rsze, teht egysgben
ltezik a termszettel. A vers szemantikai skjn eszerint kifejezsre jut Goethe
dialektikus felfogsa az ember s a termszet viszonyrl: az ember egyszerre
azonos s nem azonos a termszettel, vagyis kztk a klnbzsgben
megnyilvnul egysg viszonya nyilvnul meg. Teht az ellentmonds nem
feloldhatatlanul tragikus: ezt jelzi elre a vers zr kt sora: te is nemsokra
nyugszol, ne flj.
(Werner Strube, in Eicher/Wiemann 1997)

Az elemzs f clja, hogy felsznre hozza a vers struktrjt, teht azt a szerkezeti
elvet, ami a szveg egsznek alapja, s amire a szveg egyes elemei is
visszavezethetk. Az adott szveg kzponti elve, mint lttuk, az ember s a
termszet dialektikus viszonya, melyet a szveg szemantikai skjn mutattunk be,
de ugyanez a sma jelentkezik a szintaktikai s a fonolgiai skon is. A
strukturalista elemzs felttelezi, hogy az irodalmi m nmagban zrt s autonm
egsz. nmagban zrt, mivel a szveg bels relciinak rendszere s autonm,
mivel nmagra utal s nem a szerzjre. Azonban pontosabban fogalmazunk, ha
azt mondjuk, a strukturalista felfogs gy tesz, mintha az irodalmi szveg
nmagban zrt egsz lenne, s ennek kvetkeztben elhanyagolja a
szvegkrnyezet elemzsi aspektusait.

Pozitivista megkzelts
A kis dal megnyugtatan hat a hajszolt ember lelkre, ha a megfelel rban
hallgatja vagy olvassa. Magas kltszeti rtke s rtelme azonban csak akkor
mutatkozik meg, ha a klt letvel val sszefggsben vizsgljuk. 1780.
szeptember 6-n Goethe szolglati tra indult Ilmenauba. tkzben tett egy rvid
kitrt a Tringiai Erd legmagasabb hegycscsra, a Gickelhahn-ra, hogy egy kis
idre megszabaduljon a vroska (Weimar) zrzavartl, az emberek panaszaitl,
ignyeitl s sajt javthatatlanul zillt letviteltl. Azon az jszakn rta fel a
verset ceruzval a hercegi vadszhzik bels falra. A Vndor ji dala
nyughatatlanul sodrd lete s a hegycscson megtapasztalt nyugalom
ellenttbl keletkezett. (Maga a vers vge is finoman utal erre az ellentmondsra,
a nemsokra s a ne flj [tulajdonkppen warte, azaz vrj] szavakkal.)
Az akkor 31 ves kltt lassacskn elbortottk hivatali gyei. Mg inkbb
megviseltk szemlyes kapcsolatai: viszonya a herceghez, von Stein asszonyhoz,
Herderhez, de legjobban sajt bels termszete miatt szenvedett. Sokoldal s
ingerlkeny termszetbl egyenesen kvetkeztek nagy kedlyhullmzsai.
(Georg Mayer, in Vogt 2002)
Az egyetlen s legfontosabb rtelmezsi szempont a klt letvel val
sszefggs: az magyarzza a kltemny keletkezst, formjt, st a hatst.
Szinte mr magtl fejezdik ki a mben a klt kls s bels letrajza (sajt
bels termszete). Ez a fajta biografizmus termszetesen egysk, magval az
irodalmi szveggel alig foglalkozik, s a modern mdszertani diskurzusban mr
tlhaladottnak tekinthet. Az els mondaton azonban ltszik, hogy az
interpretcira Dilthey hermeneutikja sem maradt hats nlkl.

Pszichoanalitikus megkzelts
Goethe szinte kezdettl fogva fenyegetve rzi magt a halltl. Kltszet s
valsg cm nletrajzi mvbl megtudjuk, hogy mr szletsekor is csak a
dajka fradozsai keltettk letre. Goethe retteg a halltl, s ez (a)
rkltt hipochonder-alkatbl kvetkezik, (b) megmutatkozik abban, hogy nem
mer rszt venni temetseken s (c) abban, hogy nem mer mg beszlni sem a
hallrl. Az ember a halltl val (ltens) flelmt vagy frusztrcijt gy
kompenzlhatja, hogy a hallt (lomban, fantziiban vagy az irodalomban)
nyugalomm, alvss vltoztatja. Ebben az tvltoztatsban a
tudattalan mechanizmusainak nagy szerepe van. Ebbl kvetkezik, hogy a Vndor
ji dalban a nyugszol, ne flj a hallt (is) jelentheti. Egyrszt ismerjk Goethe
hallflelmt, msrszt felfedezhetjk a versben a tudattalan mechanizmusait: a
csend, a hallgats metonimikus (vagy pars pro toto) kapcsolatban van az alvssal,
vagyis a jelents eltoldik az egyik szrl a msikra, a nyugodni ige viszont a
hall metaforja. Freud kifejezsvel lve ebben az igben tbb gondolat s
elkpzels srsdik: az jszakai nyugalom, vagyis az alvs, a bels nyugalom,
vagyis konfliktusmentes let, s mindenekeltt a hall vgyszer elkpzelse.
(Werner Strube, in Eicher/Wiemann 1997)

Az interpretci clja, hogy a kltemnyt (ill. annak aspektusait) a szerznek abbl


a specifikus pszichs llapotbl magyarzza meg, amely a kltemny megrsakor
r jellemz volt. Teht ez a fajta interpretci figyelembe veszi a szerz valsgos
szemlyt, s nem csak a kltemnyre mint autonm egszre koncentrl.
Ugyanakkor elssorban mgis csak a kltemnyrl van sz, azt akarjuk jobban
megrteni, nem a kltt jobban megismerni. [Az interpretci kapcsn felmerl a
krds, vajon a vers az egyn dokumentuma-e <termszetesen az is>, vagy
meghatrozott llapotok s llapotvltozsok egymshoz val viszonynak
elmlete.]

Irodalomszociolgiai megkzelts
A lra szubjektuma a kollektvval, az objektivitssal szemben hatrozza meg s
fejezi ki nmagt. A termszettel, amirl beszl, nem kzvetlenl azonos. A vele
val egysget elvesztette, s gy prblja visszaszerezni, hogy nmagban, njben
elmerlve llekkel tlti meg a termszetet. A te is nemsokra nyugszol, ne flj
vigasztalsnak is felfoghat: mlyrl jv szpsge nem vlaszthat el attl, amit
elhallgat, vagyis egy olyan vilg elkpzelstl, amely nem nyjt bkt a benne
lknek. Csak ennek tudatban, s az e fltt rzett szomorsg, gysz
hangulatban tudja a vers kifejezni, hogy mgis bke van. A Vndor ji dala
ppen azrt olyan nagyszer, mert nem az elidegenedett, zavar jelensgekrl
beszl, nem lltja szembe a trgy nyugtalansgt az egynnel: sokkal inkbb az
egyn nyugtalansgnak rezgst rzkelhetjk. A nyugv, emberi vonsokat nem
hordoz termszettel szemben az egyn tudatra bred nnn kicsinysgnek.
szrevtlenl, hangtalanul kszik be az irnia a vigasz mell. Az alvs boldogsga
eltti msodpercek ugyanazok, mint amelyek a rvid letet a halltl elvlasztjk.
(Theodor W. Adorno, in Vogt 2002)

Az interpretci a lra s a trsadalom viszonyrl beszl. ltalnos


trtnetfilozfiai kontextusba helyezi a vers tartalma s a nyughatatlanul sodrd
let kztt feszl ellenttet. Abbl indul ki, hogy a trtnelem menett a
szubjektum s objektum, az egyn s a vilg dialektikja hatrozza meg. Goethe
verse ebben az rtelmezsben a szubjektum trtnelmi helyzett (a trsadalomtl s
a termszettl val elidegenedst) reflektlja, s utpisztikus kvnsgt
fogalmazza meg ennek az elidegenedsnek a megszntetsre. Az
irodalomszociolgiai megkzelts teht szocilis struktrk s konfliktusok
irodalmi, eszttikai brzolst, szimbolikus megjelentst vizsglja.