You are on page 1of 2

H Ni nghim cm hc sinh s dng bng ci

TP H Ni va yu cu cc s ngnh lin quan tng cng qun l, x l vi phm trong vic


kinh doanh, bun bn bng ci. Vn bn nu r thi gian gn y, trn mt s phng
tin thng tin i chng phn nh tnh trng bun bn, s dng bng ci (l bng bay bm
kh N2O). Hin nay, thanh nin v hc sinh ang c xu hng s dng bng ci lm th
vui, trong khi ngnh y t khng cp php cho vic sn xut, nhp khu, lu hnh.
tng cng qun l vic sn xut, kinh doanh kh N2O bm vo bng bay, UBND TP yu
cu, S Y t ch o cc n v y t y mnh tuyn truyn cho nhn dn tc hi ca vic s
dng bng ci, s dng kh N2O trong cc c s y t theo ng quy nh.
ng thi, xut vn bn kin ngh B Y t c vn bn quy nh, hng dn kinh doanh, s
dng kh N20 v cc ha cht tng t nhm phng nga, hn ch tnh trng s dng, kinh
doanh sn phm gy o gic, nh hng sc khe ngi dn nh bng ci, bo co
UBND TP.

H Ni yu cu cc n v lin quan tuyn truyn tc hi ca bng ci

UBND TP H Ni yu cu S Cng thng tng cng kim tra, kim sot th trng trong
sn xut, kinh doanh, s dng kh N2O bm vo bng bay - bng ci trn a bn TP; x
l nghim nhng hnh vi vi phm theo quy nh php lut.
S Gio dc v o to c nhim v ch o cc trng hc tuyn truyn n hc sinh, ph
huynh hc sinh tc hi ca vic s dng bng ci v nghim cm hc sinh s dng sn
phm ny.
S Thng tin v Truyn thng ch o cc c quan thng tin ca Thnh ph tng cng tuyn
truyn v tc hi ca vic s dng bng ci, phn nh cc trng hp kinh doanh, bun
bn bng ci cho c quan chc nng x l vi phm.
Cng an TP H Ni ch o Cng an cc n v, qun, huyn, th x phi hp n v lin
quan tng cng phng nga, pht hin, x l i vi cc hnh vi vi phm php lut lin
quan n hot ng kinh doanh bng ci.
UBND TP H Ni giao cc qun, huyn, th x ch o tng cng kim tra vic sn xut,
kinh doanh, bun bn kh N2O bm vo bng bay bng ci trn a bn qun l v x l
nghim minh cc hnh vi vi phm. Tng cng cng tc tuyn truyn v tc hi ca vic s
dng bng ci nht l trong gii tr v hc sinh.
Kh N20 c tc dng gy ci, gy tc hi rt ln n sc khe, l mt loi kh thuc danh
mc cc ha cht sn xut, kinh doanh c iu kin trong ngnh cng nghip v c s
dng ch nh trong mt s lnh vc y t. Vic sn xut, kinh doanh, s dng kh N2Ophi
chp hnh cc quy nh ca Lut Ha cht v cc vn bn hng dn thi hnh.