You are on page 1of 3

Qun l bng thi ua, bnh thnh tch khin gio dc

thiu tnh dn ch
y l kin ca TS Nguyn Tng Lm - Ch tch Hi Tm l gio dc H Ni hi ngh v
quy ch dn ch trong c s gio dc v o to ca Chnh ph, do Ph Th tng V c
am ch tr ngy 24/3.
Hn ch s c on, chuyn quyn ca lnh o trng - Cch no?
Ti hi ngh, mt vn bt thng c ch ra, Lut Gio dc quy nh vic lp Hi
ng trng nh mt c ch kim sot, chng c on, chuyn quyn, thc y tinh thn
dn ch trong trng hc nhng khng c cho n.

Ph Th tng V c am ch tr hi ngh.

Tnh ring s trng i hc trc thuc B Gio dc o to qun l, mi ch 18/36 trng


thnh lp hi ng trng nhng hot ng cng kh hnh thc (nh nhn nh ca Th
trng Nguyn Th Ngha). Khi trng trc thuc B Lao ng, Thng binh & X hi
cng mi ch 30% c hi ng trng. Cha mt trng cao ng chuyn nghip no c hi
ng trng trc khi c B Gio dc bn giao sang cho B Lao ng
l nhng con s bit ni. Vic thnh lp hi ng trng l ch s c bn, d thy nht
trong thc hin quy ch dn ch i hc, cao ng, nhng i din cc B cng nm khng
y . S liu c c th s trng c hi ng trng khng nhiu, d lut quy nh. y
l v d cho thy vic thc hin quy ch dn ch trong cc trng ang mc no - Ph Th
tng V c am nh gi.
Tham gia kin, Ph Ch nhim UB Vn ho, Gio dc, Thanh nin, Thiu nin v Nhi ng
ca Quc hi Ng Th Minh phn tch thm, hi ng trng l mt c ch kim sot quan
trng nh vy nhng qua gim st, c quan ca Quc hi cha thy r vai tr ca thit ch
ny trong trng hc. B Minh nghi vn, nu thc s l quan trng th ng ra khng th
thiu vng cc trng nhiu nh vy?
Trao i v kin ny, Ph Th tng V c am cng chia s bn khon, ng tng t
cu hi vi nhiu lnh o cc trng th c bit l do trng khng lp hi ng trng v
t chc ny rt hnh thc.
Nhng nu ch l hnh thc, v thng v pht nh th th sao cc trng khng lp cho
xong, cho ng quy nh. Phi chng v hi ng trng thc s l yu t quan trng m khi
lp ra s hn ch s c on, chuyn quyn ca lnh o nn cc trng ngi lp? Ph
Th tng t cu hi.
C quan qun l cm tay ch vic, trng khng th t ch

Ch tch Hi Tm l gio dc H Ni Nguyn Tng Lm: "Mt dn ch trong trng hc


khng ch din ra bc i hc m cng trm trng hn cc bc hc di, nng
nht chnh l bc mm non, tiu hc".

Pht biu ti hi ngh, TS.Nguyn Tng Lm Ch tch Hi tm l gio dc H Ni cho


rng, mt dn ch trong trng hc khng ch din ra bc i hc m cng trm trng
hn cc bc hc di, nng nht chnh l bc mm non, tiu hc.
Lm th no a t tng dn ch vo c trng hc? Qun l gio dc ca Vit Nam
ch yu bng thi ua m thi ua rt hnh thc, dn n bnh thnh tch nn dn ch khng th
cp bn TS.Lm nhn nh.
Theo Ch tch Hi Tm l gio dc H Ni, khng phi c chm chm vo ch dn ch l c
th dn ch. Vic trc ht cn lm m ng a dn ch vo hc ng l i mi thc
s phng php gio dc, trit l gio dc phi v hc tr, da vo hc tr, phi v mong
mun, pht trin tng c nhn ngi hc ch khng phi l p t hng lot.
Sau na, theo ng Lm, trng hc thc s dn ch th vn t ch phi t ra vi mi
nh trng, t bc hc mm non tr ln.
Nu nh trng khng t ch, khng t chu trch nhim v kt qu sn phm o to ra ca
mnh th cha thay i c cc din. Cc c quan cp trn qun l nhiu qu dn n nh
trng khng th sng to, khng dn ch c. Hy cc trng t chu trch nhim v
kt qu o to trc x hi ng Lm khuyn co.
Ngoi ra, theo ng Lm, mi trng hc cn cao vai tr ngi ng u, cc on th phi
pht huy vai tr gim st, nh gi dn ch mt cch khch quan.
ng tnh vi quan im ca ng Nguyn Tng Lm, Ph Th tng V c am cho rng
cn xem li c ch gim st dn ch.
Chng ta cn c c ch gim st o m c, ch khng ch lm mt cch chung chung.
Phi tng cng nh gi dn ch trc tip, phi gt b c tm l ngi ca nhiu ngi
Ph Th tng ngh a cng ngh vo h tr vic nh gi c khch quan khi
ngi nh gi hon ton c th n danh.
Chia s v tinh thn t ch cc i biu trao i, kt lun hi ngh, Ph Th tng nhn mnh
nhn mnh n tng cng t ch trong trng hc, nht l khi trng i hc, cao ng,
bi khng th c dn ch khi c quan qun l vn cm tay ch vic, p t t trn xung v
chuyn mn, v c bit l v nhn s.
Ni no quyn lc tp trung hon ton vo mt ngi s d dn n b tha ha. Cn thit
phi xy dng c c ch nh gi, gim st o, m c i vi vic thc hin quy ch dn
ch trong trng hc. y l vic rt quan trng, phi c c ch gio vin nh gi c cu
lnh o, cc chc danh lnh o; hc sinh v ph huynh nh gi gio vin. Chng ta phi
c c ch c th ch gim st chung chung th khng c, Ph Th tng cht li.