You are on page 1of 4

ORDONAN DE URGEN Nr.

74 din 29 iunie 2005


privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice

Text n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011


REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza


actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, pn la 28 decembrie 2010.

Act de baz
#B: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2005

Acte modificatoare
#M1: Legea nr. 111/2006
#M2: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 19/2009
#M3: Legea nr. 284/2010

Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai


sus sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este
indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv,
n forma #M1, #M2 etc.

#CIN
NOTE:
1. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2005 a fost aprobat cu
modificri prin Legea nr. 111/2006 (#M1).

2. A se vedea i Hotrrea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea i


funcionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice.

#B
Avnd n vedere necesitatea adoptrii unor msuri urgente pentru
perfecionarea i dezvoltarea sistemului achiziiilor publice n contextul
angajamentelor asumate de Romnia i al recomandrilor Comisiei Europene,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.

#M1
ART. 1
(1) Se nfiineaz Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, denumit n continuare Autoritate, ca
instituie public, n subordinea Guvernului, cu sediul n municipiul Bucureti,
prin reorganizarea Direciei de reglementare i monitorizare a achiziiilor
publice din cadrul Ministerului Finanelor Publice i a Serviciului achiziii
lucrri publice al Direciei generale achiziii n lucrri publice i infrastructur
rural din cadrul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului.
#B
(2) Autoritatea se organizeaz i funcioneaz sub coordonarea direct a
primului-ministru.
(3) Autoritatea are ca rol fundamental formularea la nivel de concepie,
promovarea i implementarea politicii n domeniul achiziiilor publice.
ART. 2
n realizarea funciilor sale Autoritatea are, n principal, urmtoarele atribuii:
a) asigurarea unui cadru legal coerent i armonizat cu acquis-ul comunitar n
domeniul achiziiilor publice;
b) ndeplinirea obligaiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor
directivelor Uniunii Europene n materie de achiziii publice;
c) asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul
Comisiei Europene, cu instituiile publice corespondente din statele membre ale
Uniunii Europene i cu organisme de interes public naional;
#M1
d) asigurarea unui cadru corespunztor de aplicare conform a legislaiei n
domeniul achiziiilor publice;
#B
e) dezvoltarea capacitii de implementare la nivelul autoritilor contractante.
ART. 3
Prin atribuiile ncredinate i prin structura sa Autoritatea ndeplinete
urmtoarele funcii:
a) de elaborare a strategiei n domeniul achiziiilor publice, n conformitate cu
cerinele acquis-ului comunitar;
#M1
b) de reglementare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziie
public;
c) de monitorizare, analiz, evaluare i supraveghere a modului de atribuire a
contractelor de achiziie public;
#B
d) de reprezentare a Romniei n cadrul comitetelor consultative, grupurilor
de lucru i al reelelor de comunicare, organizate de Comisia European;
e) de consiliere metodologic a autoritilor contractante n procesul de
atribuire a contractelor de achiziie public, cu rol de suport n aplicarea corect
a legislaiei n acest domeniu;
#M2
f) de iniiere, organizare i susinere, prin personalul propriu, a cursurilor de
perfecionare i instruire a personalului autoritilor i instituiilor publice care
aplic dispoziiile legale referitoare la achiziiile publice.
#B
ART. 4
Conducerea operativ i coordonarea ntregii activiti a Autoritii sunt
asigurate de un preedinte, cu rang de secretar de stat, un vicepreedinte, cu rang
de subsecretar de stat, numii prin decizie a primului-ministru, precum i de un
secretar general numit n condiiile legii.
ART. 5
(1) n exercitarea prerogativelor ce i revin preedintele Autoritii emite
ordine i instruciuni.
(2) Ordinele i instruciunile cu caracter normativ se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 6
(1) Organizarea i funcionarea Autoritii se stabilesc prin hotrre a
Guvernului, n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei
ordonane de urgen.
(2) Autoritatea i ncepe activitatea n luna octombrie 2005, nucleul acesteia
fiind constituit din Direcia de reglementare i monitorizare a achiziiilor publice
din cadrul Ministerului Finanelor Publice i din Serviciul achiziii lucrri
publice al Direciei generale achiziii n lucrri publice i infrastructur rural
din cadrul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului.
ART. 7
n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen, Ministerul Finanelor Publice i Ministerul Transporturilor,
Construciilor i Turismului prezint spre aprobare propunerile de modificare a
hotrrilor Guvernului privind organizarea i funcionarea acestora.
ART. 8
(1) Protocoalele de predare-preluare se ncheie n termen de 30 de zile de la
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen i cuprind prevederile
bugetare, execuia bugetar pn la data prelurii i structurile de personal
preluate.
(2) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s introduc modificrile n
structura bugetului de stat pe anul 2005 corespunztor prevederilor prezentei
ordonane de urgen, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza
protocoalelor de predare-preluare.
#M1
ART. 9
(1) Personalul Autoritii poate fi constituit din funcionari publici sau, dup
caz, din personal contractual.
(2) Salarizarea personalului Autoritii se face n conformitate cu prevederile
legale aplicabile sectorului bugetar, referitoare la personalul din aparatul de
lucru al Guvernului.
#M3
(3) *** Abrogat
#B
ART. 10
Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale Autoritii se asigur din
venituri proprii i din subvenii acordate de la bugetul de stat prin Cancelaria
Primului-Ministru.
ART. 11
Pentru funcionarea Autoritii, Guvernul va transmite n administrarea
acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului.
#M1
ART. 12
La articolul 3 alineatul (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
11/2004 privind stabilirea unor msuri de reorganizare din cadrul
administraiei publice centrale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 228/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, dup litera g) se
introduce o nou liter, litera h), cu urmtorul cuprins:
"h) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice, instituie public, cu personalitate juridic, n subordinea Guvernului."

#B
---------------