You are on page 1of 4

VAR.

1.Ce efectenocive are CO asupra organismului uman?


a)Este cancerigen,
b) produce astm si iritatie ale mucoaselor
c) blocheaza transportul de O2 in organism de catre hemoglobina

2.Ce efecte nocive are Pb asupra organismului uman?


a) Produce iritatii ale mucoaselor,
b) este cancerigen
c) inhiba sinteza hemoglobinei

3.Formarea smogului umed


a) HC NO siO3 ,
b) Funingine, SO CO,
c) H2O HC CO

4. Sfmg:
a) neomogenitatea amestecului initial
b) neomogenitatea gazelor arse
c) cresterea temperaturii gazelor din cilindru

5. Prezenta CO in gazelle arse determina


a) formarea atomilor de hidrogen
b) saracirea amestecului proaspat
c) imbogatirea amestecului proaspat

6.No maxim in camera de ardere la MAS


a)
b) in stratul limita
c) in apropierea bujiei

7.Minimul de HC in gazele arse


a) amestec bogat
b) amestec stoechiometric
c) amestec sarac

8.Temperatura aerului admis in cilindru


a) cand tem creste NO ct si cand tem creste foarte mult NO scade
b) scade
c) temperatura creste NO creste temperatura creste foarte mult NO scade

9.Cresterea avansului la scanteie produce


a) creste NO
b)scade NO
c)No constant

10.Cresterea Asc/Vc duce la cresterea HC.De ce?


a) datoritaschimbului de gaze
b) ardererapida
c) cresterea suprafetei stratului limita.
VAR.2

1. Ce HC au effect cancerigen?
a) alcanii b) aromaticele c) aldehidele

2. Ce cond trebuie indeplinite pt formarea smogului fotochimic?


a) existenta Co, funinginei, SO2 silipseivantului
b) existenteifumului, luminiiputernice, temp siumiditateridicate
c) existenta O2, NO, HC, luminii puternice, temp. de peste 20, lipsa umezelei din aer si a vantului

3. Ce fenomene conduc la existenta HC in gazele de evacuare la MAS?


a) arderi incomplete, cracareamoleculelor de HC in zonabujieisiinchiderea cu intarziere a supapei de
evacuare
b) stingerea flacarii la perete, stingerea flacarii in masa de gaze si postarderea HC in evacuare
c) detonatia, prelungireaarderii in destinderesiutilizareaunuiamestecomogen

4. Ce fenomen conduce la cresterea concentratiei de HC din ultimele transe de gaze evacuate din
cilindru?
a) SFMG
b) postarderea HC
c) SFP

5. Prezenta CO in gazele de evacuare este datorata:


a) saraciriiamesteculuiproaspat
b) imbogatirii amestecului proaspat
c) prezenta in exces a gruparii OH in raport cu atomii de H

6. Lantul reactiilor chimice de formare a NO este initiat de:


a) azotul atomic
b) azotul molecular
c) oxigenul atomic

7. Fenomenul de postardere deplaseaza minimul concentratiei de HC din gazele de evacuare la:


a) amestecuribogate
b) amestec stoichiometric
c) amestecuri sarace

8. Scaderea concentratiei de NO din gazele de evacuare la temp prea mari ale aerului admis in
cilindru se datoreaza:
a) cresteriiregimuluitermic al gazelor din cilindrulproasat
b) inrautatirii umplerii cu amestec proaspat
c) deplasarii arderii in destindere

9. Cresterea emisiei de NO la marirea avansului la scanteie se datoreaza:


a) comprimarii mai puternice a transelor de gaze arse formate la inceputul arderii
b) deplasariiarderii in destindere
c) iesiriiarderii din zona de turbulenta maxima

10. Cresterea raportului Asc/Vc conduce la scaderea emisiei de NO deoarece:


a) crestesuprafataocupata de stratullimita
b) se reduce regimul termic al gazelor din cilindrul motorului ca urmare a cresterii cantitatii de
caldura evacuate prin sist de racire
c) sedeterioreazaprocesul de schimb de gaze
VAR.3

1. Ce trebuie facut in cazul intoxicarii cu CO?


a) administrare de Calciu
b) inhalare de O2
c) perfuzie cu glucozasiadministrare de vitamine

2. Ce HC produc iritatia ochilor, gatului si bronhiilor?


a) aromaticele
b) alcanii
c)aldehidele

3. Ce conditii trebuie indeplinite pt formarea smogului umed?


Umiditate,t<-4 grade, funingine +so+co

4. Ce ordin de marime are grosimea stratului limita din camera de ardere?


a) microni
b)zecimi de mm
c) cm

5. Ce fenomen reduce concentratia HC din gazele evacuate din camera de ardere?


a) SFP
b) postarderea HC
c) SFMG

6. Prezenta CO in gazele de evacuare este datorata:


a) cresterea concentratiei atomilor de H2 datorata inghetarii unor reactii chimice
b) saraciriiamesteculuiproaspat
c) imbogatirii amestecului proaspat

7. Concentratia locala de NO:


a) creste in timp cu viteza finita
b) cresteinstantaneu in vecinatateabujiei
c) este max la PMI, dupa care scade

8. Grosimea stratului limita este minima la:


a) amestecuri bogate
b) amest. Stoichiometric
c) amest. Sarace

9. La ce regim de functionare a MAS se emite mai mult NO?


a) mers incet in gol si sarcini mici
b) sarcinimijlocii
c) sarcinimarisiplinasarcina

10. Cresterea temp. lichidului de racire duce la:


a) crestereaemisiei de CO
b) cresterea emisiei de NO
c) scaderea emisiei de HC
VAR.4

1. Ce prop fizice are CO?


a) incolor, inodor, insipid
b) sesepara rapid de aerfiindmaigreu
c) esteizoelectric cu N2

2. Ce oxid de azot se formeaza cu precadere in MAI?


a) NO2
b) N20
c) NO

3. Din ce este format smogul fotochimic?


a) funingine, SO si CO
b)fum, vapori de apasihidrocarburi
c) RCOH, RCO3NO2 si O3

4. Unde se formeaza stratul limita din camera de ardere ?


a) in crevasele dintre piston si cilindru si pe peretele chiulasei
b) pe capul pistonului si pe peretele cilindrului???????????????
c) incentrulcamerei de ardere

5. De ce se produce fenomenulSFP ?
a) scadereapresiunii in vecinatateaperetelui?????????????????????
b) intensificareatulburentei in vecinatateapereteluicamerei de ardere
c) racirea gazelor in vecinatatea peretelui camerei de ardere

6. Care sunt cond de formare a NO in MAS?


a) existenta in cam de ardere a O2, temp ridicate, timp
b) tempridicate in cam de ardere, amestecbogat, turatiiscazute
c) existentagruparii OH, amestecbogat, oxigeninsuficientptardere

7. Odata atinse val max:


a) concentratia de NO din cam de arderescade
b) concentratia de NO din cam de ardere raman cvasiconstante
c) se produce o combinare a NO cu HC din zonarespectiva

8. Saracirea accentuata a amestecului reduce concentratia de NO din gazele de evacuare deoarece:


a) se produce scadereaintensitatiifenomenului SFP
b) se reduce intensitateaturbulentelorgazelor din cilindriimotorului
c) se reduce temp gazelor din cilindrul motorului

9. Cresterea avansului la scanteie produce:


a) scadereaemisiei de HC
b) cresterea emisiei de HC
c) nu au influentaasupraemisiei de hidrocarburi

10. Cresterea temp lichidului de racire duce la scaderea emisiei de HC deoarece:


a) se reduce grosimea stratului limita
b) seintensificaturbulentagazelor din cilindriimotorului
c) se intensifica procesul de postardere a HC in evacuare