You are on page 1of 2

RANCANGAN

MINGGUAN
(MINGGU KE-5

RANCANGAN
MINGGUAN
(MINGGU KE-6

RANCANGAN
MINGGUAN
(MINGGU KE-7
RANCANGAN
MINGGUAN
(MINGGU KE-8

RANCANGAN
MINGGUAN
(MINGGU KE-9
RANCANGAN
MINGGUAN
(MINGGU KE-10
HARI MATA
PELAJARAN KEMAHIRAN
TARIKH

27/2/2012 MATEMATIK 5.0 Operasi tambah dalam lingkungan


(ISNIN) (PEMULIHAN) sepuluh
5.3 Melengkapkan ayat matematik bagi
operasi tambah secara bentuk lazim.

28/2/2012 BAHASA
(SELASA) MELAYU 18. Perkataan KV + KVKK
(PEMULIHAN)

5.0 Operasi tambah dalam lingkungan


sepuluh
29/2/2012 MATEMATIK
5.3 Melengkapkan ayat matematik bagi
(RABU) (PEMULIHAN)
operasi tambah yang melibatkan
nombor 1 hingga 10

01/03/12 BAHASA
(KHAMIS) MELAYU 19. Perkataan V + KVKK
(PEMULIHAN)

:-
3.5
02/03/2012 BAHASA TAMIL
(JUMAAT) :-
2.1

1.14