You are on page 1of 79

Gigi Young empata üzenete a Bolygó állapotáról

fordította: GoodETHungary.blog.hu

Ebben az írásban egy empata, videóblogger gondolatait és tanításait szeretnénk
bemutatni. Egy olyan fiatal lányról van szó, akinek semmi köze nincs sötét
projektekhez, titkos programokhoz, vagy ilyesmikhez. Gigi Young egy kanadai
lány, aki látó- és intuitív képességeinek illetve csillagmagként, plejádi
lélekszármazásának köszönhetően számos földönkívüli lénnyel került
kapcsolatba. Az általa csak spirituális vezetőknek hívott lényektől rengeteg
tanítást kapott és sok mindent megmutattak neki az univerzum működésével
kapcsolatban. Tapasztalatairól rövid videóbejegyzéseket szokott készíteni,
amelyekben nézői kérdések és spirituális témák mellett többek között azokról a
földönkívüli fajokról is beszél, amelyek nagy hatással vannak a jelenlegi földi
emberi civilizációra.

A kanadai Gigi Young empataként és konzultánsként elsősorban a dolgok lelki
oldalával foglalkozik, fiatal kora ellenére nagy tapasztalatokkal bír, és
földönkívüliekkel való rendszeres kapcsolódásai révén széles látókörrel
rendelkezik.

1
Gigi tanításai jelentősen szélesíthetik a látókörünket, és nagyon sok mindenre
magyarázattal szolgálhatnak a bolygónkon zajló történések megértésével
kapcsolatban.

Az alábbi cikkben újra Gigi Young írásaiból és videobejegyzéseiből válogattunk.

1./6. RÉSZ
A LELKED GALAKTIKUS UTAZÁSA

Hogy pontosan megérthessük, milyen események zajlanak a bolygónkon és
miért, mindenképpen szót kell ejtenünk a lélek inkarnációs folyamatáról is.
Amikor a 3D-be inkarnálódunk lecsökkentjük a frekvenciát és tudatosságunk
egyre sűrűbbé válik. Ennek a folyamatnak van egy nyomvonala, ami
visszakövethető a karmán és lelkünk történelmén keresztül. A lélektörténetünk
az univerzumban történő nagyobb események mikrokozmoszát képezi és
visszafejthető különböző korábbi inkarnációkra, amelyek a Földre születésünk
előtt történtek. Ezek az inkarnációk az életmotívumainkat is tartalmazzák,
amelyek univerzális motívumokhoz is kapcsolódnak, így valójában egy
hatalmas méretű puzzle egy-egy darabkáját alkotják.

A karmának tehát nem csak személyes, hanem univerzális vonatkozásai is
vannak. A következő 20 évben ez egyre több és több ember számára válik majd
nyilvánvalóvá ugyanis hamarosan kikerülünk a frekvenciák lefelé ereszkedő
ciklusából (vagyis amikor a Föld alámerül a frekvenciák mélyebb rétegeibe) és
kezdetét veszi egy felemelkedési ciklus. Ez a felemelkedési ciklus nem azt
jelenti, hogy minden felemelkedik körülöttünk, hanem hogy elkezdjük
újraintegrálni kozmikus emlékezetünket, tisztába kerülünk azzal, hogy kik
vagyunk valójában, mik a létezésünk céljai illetve újraigazodunk a szeretethez.
Tudni fogjuk, hogy valójában isteni lények vagyunk.

2
Ez a hely, ahol jelenleg élünk - a Föld bolygó - nagyon mélyen alászállt az
elkülönülésbe, az ego-ba, a félelembe és a háborúskodásba. Alámerültünk a
sötétségbe. Ez nem feltétlenül negatív, mert a sötétség jelentheti a másik
oldalunkat is és ebben az értelemben segítségünkre lehet felismerni, megismerni
magunkat. Ahogy egyre mélyebb dimenziókba ereszkedünk, az alacsonyabb
denzitások lehetőséget teremtenek arra, hogy egyre többet és többet lássunk meg
ebből.

A földi emberek nagyon sok helyről, sok más csillagrendszerből
inkarnálódhatnak a Földre pl a Szíriuszról, Plejádokról, Arkturuszról, stb. Sokan
közülük magasabb dimenziókban 5D-6D-ben éltek, mielőtt a Földre születtek
volna. A magasabb dimenziókból, vagyis a 9D-ből, 10D-ből vagy 11D-ből nem
lehet egyből egy 3D-s környezetbe leszületni, mert ez hatalmas ugrásnak számít
lefelé és nem igazán hatékony módja a tapasztalatszerzésnek. Az 5D-ből és a
6D-ből azonban már könnyebben megy ez az alászállás. Könnyebb az átmenet
és így az onnan érkezők képesek áthozni lélekemlékezetüket, karmikus
emlékeiket és útvonalaikat – így lehetőségük nyílik arra, hogy ebben a
környezetben munkálkodjanak és ezáltal fejlődjenek. A 3D-be ereszkedés egyik
legfőbb célja ugyanis a lélek megnemesítése és finomítása. A 3D szintje
nagyrészt erre szolgál.

A bennünket igazán szolgáló, hatékony információk az 5D-6D szintjéről és
tudatosságából érkeznek. Ezekhez képesek vagyunk kapcsolódni, mert az igazán
magas dimenziókhoz képest, ezek még nem esnek olyan távol tőlünk és
fejlettségi szintünktől. 5D-6D feletti szférákban már nincs annyi sötétség és
nincs annyi átalakulás, ezért a fentebbről érkező információk már nem olyan
mértékben integrálhatók a saját életünkbe, nem tudunk a segítségükkel
hatékonyan tanulni. Emberi lények számára egyébként elvileg hozzáférhetők a
létező legmagasabb dimenziókból érkező információk, csakrarendszerünk
ugyanis képes a lehető legmagasabb forrásból érkező információk befogadására
is. Mégis hatékonyabb olyan lényektől tanulni, akik fejlettségüket tekintve csak
egy kicsivel vannak feljebb tőlünk. Ez arra is lehetőséget biztosíthat, hogy akár
velük közösen tudjunk tanulni és fejlődni. Kölcsönösen segíthetjük egymás
felemelkedését

3
Lélekcsoportként inkarnálódva csoportos feladataink és céljaink is vannak,
emellett pedig léteznek alapvető inkarnációs ciklusok is. Minden csillagrendszer
saját karmát hordoz, megvan a maguk frekvenciája, leckéik és munkálkodni való
feladataik. A különböző csillagrendszerekhez való kapcsolódás során nagyon
sok esetben a szív jelenti a kulcsot, az érzések segítségével tudsz kapcsolódni
hozzájuk, nem annyira intellektuális információk által. Természetesen az adott
csillagrendszer alapfrekvenciájához való kapcsolódást gyakorolni kell, és ha
létrejön, akkor maga a kapcsolat egy nagyon szubjektív élmény lesz, amely
igazságokat hordoz majd a számodra.

A különböző csillagrendszerek alapfrekvenciájából lehet megérteni az ott élők
karmáját, karmikus történetét, adottságaikat, képességeiket, univerzumban
elfoglalt helyüket és szerepüket. Azok a lelkek, akik csillagmagok és ezekről a
helyekről inkarnálódnak, felismerhetik ezekben saját történetüket és karmáikat.
Az egyéni inkarnációs ciklusok visszatükrözik a galaktikus karmát, és egy
univerzális karmikus mintázat is kirajzolódik bennük. Ebbe vannak beleszőve a
saját egyéni életmotívumok. Amikor a saját életmotívumaidon dolgozol, és itteni
életcélodat valósítod meg, akkor az visszahat az inkarnációs útvonalaidra és
energiát vezet vissza az időben az univerzumi származásod irányába. Minden
mindennel kapcsolódik, minden tett hullámokat kelt és visszahat.

A földcentrikus, egocentrikus spirituális szemlélet elkezd átalakulni. Egyre
inkább tudatába kerülünk annak, hogy máshol is éltünk már korábban, és ez a
tapasztalat egyre inkább logikussá válik, semmint, hogy furcsának hatna.
Minden, amin inkarnációink során valahol máshol már keresztülmentünk, mind
itt van, összekeveredik és interakcióban van bennünk, jelenlegi életünkben.
Ezért olyan nehéz itt létezni, és olykor zavarodottnak, elszakítottnak érezzük
magunkat. Ezért is olyan változatos a Föld bolygó, mert itt és most a különböző
inkarnációs ciklusok nemesítése zajlik. A Föld bolygó a lelkünk, lélekutunk
finomítója, megnemesítője. Nagyon sok galaktikus karma, háború, történet és
hatás vár itt és most arra, hogy bennünk, általunk megnemesedjen, és ennek
hatása az egész világra hatással lesz majd.

MÁS HÁROMDIMENZIÓS BOLYGÓK

4
Viszonylag ritkán hallhatunk olyan, szintén 3D-s bolygókról, amelyeken a
tudatosság szintje nagyjából megegyezik a miénkkel, különösen fejlődésük
elején, amikor az oda inkarnálódó lelkek tulajdonképpen alászállnak a 3D-s
sűrűségbe. Később, egy idő után, ahogy haladnak feljebb a 4D felé, ezekben a
világokban is magasabb szintű energiák jelennek meg. Ezekben a világokban
egy leegyszerűsített karma „ledolgozása” zajlik. Az ilyen típusú bolygók lakói
nagyon sokféle karmaszintet és lélekutat járhatnak be.

A 3D-s bolygók és valóságok általánosságban szólva erős karmikus célokat
teljesítenek be. Intenzív, kemény karmák nagyon gyorsan történő
„ledolgozására”, kimunkálására szolgálnak. Ilyen környezetekben a magasabb
dimenziós valóságokhoz képest százszor vagy ezerszer gyorsabban lehet
hatalmas karmákat ledolgozni.

Ami a 3D-s bolygók fizikai jellemzőit illeti, sok olyan bolygó található
közöttük, amik Földünkhöz képest kevésbé változatos környezettel bírnak.
Vannak például olyan bolygók, amiken csak sivatag található és a rajtuk élő
teljes populáció sivatagi környezetben szerzi élettapasztalatait. Léteznek aztán
olyan bolygók is, amiken többnyire csak víz található és így az ott élő lények
többsége is vízi élőlény. Ebben a környezetben valósítják meg karmikus
leckéiket, ebben a környezetben formálódik a lelkük, és mivel mindenféle
környezet formál valamennyit a lelken, ezért lelki evolúciójuk is ebben a
környezetben bontakozik ki. Sok bolygó létezik tehát, amin kizárólag egyféle
klíma található.

A Föld bolygó ebből a szempontból is különlegesnek, földrajzi értelemben az
egyik legváltozatosabb helynek számít. Rendkívül változatos környezeti
hatásokkal találkozhatunk itt, sarkvidéki hidegtől, száraz forró sivatagokon át,
tundrával, óceáni-trópusi vidékekkel. Mindemellett a hőmérsékleti különbségek
is eléggé nagyok az egyes éghajlatok között, bizonyos vidékek pedig egyáltalán
nem lakhatóak. A földi élőlények is nagyon nagy változatosságot mutatnak.
Nagyon sokféle kifejezési formával találkozhatunk, nagyon sokféle típusú
emberrel, különböző rasszokkal és genetikai jellemzőkkel. A Föld mellett persze
vannak más bolygók is, amik változatosak ebből a szempontból, de a Föld abban
5
is különbözik tőlük, hogy nagyon intenzív energiája van. A különbözőségek
ugyanis nem pusztán egymás mellett léteznek itt, hanem alaposan össze is
keverednek.

Vannak olyan 3D-s bolygók, amiket egyfajta tompító energia vesz körül. Sok
ilyen bolygó, sőt naprendszer is létezik, és ezek úgymond lépcsőfokokként
szolgálnak. Az ilyen helyek sokkal könnyebb energiával rendelkeznek. Még
mindig sűrűek és még mindig 3D-sek (hiszen ez az egyik legsűrűbb denzitás,
ahová inkarnálódhatunk), de nem annyira intenzívek és ennek megfelelően
azokon a bolygókon kicsit „könnyebb az élet”. Arra szolgálnak, hogy
hozzászoktassák a lelkeket az alacsonyabb denzitás megtapasztalásához. Sok
léleknek, akik ilyen bolygókra inkarnálódnak lágyabb energiájuk van, és
előfordul, hogy ezek a bolygók két hely közötti inkarnációs pontként szolgálnak.
(GoodET Szerk. - Ezt úgy lehet értelmezni, hogyha mondjuk egy lélek pl a
Szíriuszról akar leinkarnálódni a 3D-be, akkor lehetősége van választani egy
ilyen „könnyebb energiával” rendelkező bolygót, ahol hozzászokhat az
alacsonyabb 3D sűrűséghez és frekvenciaszinthez, megtanulhat otthonosan
mozogni benne, majd azután inkarnálódik a Földre. Legalább is ilyen eset is
előfordulhat.) Tehát nagyon sok 3D-s bolygó lépcsőfokként szolgál, de úgy
tűnik, a Föld nem tartozik ezek közé.

A Földön ugyanis nagy a diverzitás és sok a konfliktus – anyabolygónk egy
nagyon-nagyon nehéz környezetnek számít. Azonban amennyire fájdalmas és
nehézségekkel teli az itteni élet megtapasztalása, egyben hatalmas lehetőségeket
is rejt magában. A Föld a bolygón zajló élet bonyolultsága és extrém intenzitása
miatt galaxisszerte áhított helynek számít. Általánosságban is elmondható, hogy
a 3D-s bolygók nagyon intenzívek. Olyan környezetek, amik nagyon különböző
karmikus vonalak és történetek kibontakozását teszik lehetővé, amiket ráadásul
gyorsítva, együttesen, sűrítve lehet kidolgozni. Lehetőséget teremtenek arra,
hogy nagyon intenzív karmákat lehessen nagyon rövid idő lefogása alatt
sikeresen megoldani. A 3D-s környezetek lehetővé teszik karmák és
lélekcsoportok egyetlen fizikai testben való keveredését és összeolvasztását,
megadják a lehetőséget a karmák ledolgozására és így az energiák
kifinomítására, megnemesítésére.

6
Az emberi forma itt a Földön egyfajta keveréke reptiliánoknak, plejádiaknak és
még sok más földönkívüli faj genetikájának. Valójában minden földi fizikai
emberi forma visszavezethető valamilyen földönkívüliek által végrehajtott
genetikai beavatkozásra. Emellett más és más egyéni lélektörténetünk is van
előző életek és galaktikus inkarnációk által és ezek mind-mind összekeverednek
itt a Földön. Éppen ezért a földi környezet nagyon erőteljes, de ugyanakkor
végtelenül bonyolult is. Koncentrált keveréke karmáknak és történeteknek, és
talán éppen ezért hívhatjuk a Földet egyfajta élő könyvtárnak, ahol rengeteg
dolog keveredik össze egy helyen. A földi 3D-ben kis helyre sűrítve több
galaktikus dráma is zajlik egyszerre. Ez az oka annak, amiért nagyon sok, a
fejlődés különböző szintjén álló földönkívüli lény követi figyelemmel az itt zajló
eseményeket. Vannak közöttük, akik nagyon rég óta közvetlenül is részt vesznek
a földi élet alakulásában, mások inkább csak megfigyelő szereppel bírnak,
megint mások pedig közvetlenül, fizikailag nem akarnak részt venni mindebben,
mentálisan azonban igen.

A Föld tehát nagyon fontos hely, mert sok minden történik rajta – eonok óta
zajló galaktikus háborúk és harcok hatásai tükröződnek a földi élet folyásában.
Ha azonban sikerülne ebből itt egységet, békét és harmóniát teremtenünk, akkor
az intenzív gyógyulást jelenthetne ezekre az ősidők óta fennálló konfliktusokra,
aminek aztán visszaható ereje lenne azokra a régi karmikus elakadásokra,
amelyek itt összesűrűsödve várják, hogy kimunkálásra kerüljenek. A 3D-s
világok tehát különlegesek a lelkeket és energiákat megnemesítő, gyógyulást
előidéző és egységbe hozó képességeik miatt.

AZ ORION

Az Orion az egyik legmélyebben polarizált hely, benne egy nagyon mélyen
polarizáló koncepció jelenítődik meg. A polarizálódás a tudatosság két nagyon
erős kifejeződése között valósul meg – a feminin és maszkulin jellegek között. E
két polaritás abból a célból van jelen az Orionon, hogy valamiféleképpen
integrálódjanak. Lényegében a mi lélekvonalunk kezdete is ehhez a nagyon erős
polarizálódáshoz köthető.

7
Az Orion előtt nagyon más volt a helyzet. Az emberiség eredetvonalában a Lyra-
rendszer nagyon fontos láncszemet tölt be, lényegében ott kezdődött a
számunkra minden. A Lyra-rendszerben nagyon pontosan kifejeződött és
megjelenítődött az isteni teljesség. Nagyon tiszta feminin jelleg és nagyon tiszta
maszkulinitás volt jelen, ami különböző kultúrákban és civilizációkban testesült
meg. Kialakultak olyan civilizációk, amik nagyon femininek voltak, erre a
jellegre alapoztak és ezt a frekvenciát fejezték ki egyénileg és közösségi szinten
is, sőt mindez a fizikai formájukban is megmutatkozott. Aztán különböző
bolygókon létrejöttek olyan civilizációk is, amelyek inkább a maszkulin
aspektusra építettek.

Amikor feminin vagy maszkulin jellegekről beszélünk, nem kizárólag női-férfi
felosztásra kell gondolnunk. Voltak civilizációk, ahol a nők erős maszkulin
jelleget hordoztak, és ugyanez fordítva is megtörtént, voltak társadalmak,
amikben a férfiak inkább a feminin princípium felé tolódtak. Az egymást
kiegészítő kifejezési formák között aztán idővel kisebb csetepaték jelentek meg,
majd a különböző jellegek elkezdtek erősebben polarizálódni.

A feminin jellegű társadalmak – amik az érzelmeket, a spiritualitást helyezték
előtérbe, és értékrendjüket ez alapján állították fel - elkezdtek nagyon másokat
szolgálóvá válni. Elkezdték elnyomni magukban a másik aspektust, elnyomták a
saját individualitásukat a közösség és a teljesség javára. Háttérbe helyezték az
egyént a közösséggel szemben és spiritualitásuk miatt a negatív érzelmeiket nem
fejezték ki, így nagyon sok elfojtás keletkezett bennük.

A maszkulin jellegű társadalmak viszont inkább magukat szolgálóvá váltak.
Kulcsfontosságúvá vált számukra az individualitás. Úgy vélték, hogy a siker és a
boldogulásuk titka az, ha az egyén hangját meghallják, érték volt számukra, ha
valaki egyénként nyilvánult meg és igényelték az egyéni elismerést. Ennek
eredményeként olyannyira polarizálódni kezdtek, hogy elnyomták az érzéseiket,
így az energia nem a közösség irányába áramlott, hanem az egyéni elme felé
tolódott el, az vált hangsúlyossá.

A feminin társadalmak az érzéseket és a közösséget tartották szem előtt, ezért
háttérbe szorították az egyéni elmét és a logikát csak azért, hogy az egész

8
közösséget szolgálják, és ezt az egyén fontossága elé helyezték. A maszkulin
civilizációk pedig a közösséget és a feminin jelleget nyomták el az egyéni
kibontakozás javára. Végül mindkét aspektus – a feminin és a maszkulin -
végzetesen kibillentek és a totális egyensúlytalanság állapotába kerültek.

Ebben a polarizálódásban találjuk az Orion magját. A polaritások
megtapasztalása, az ezek keltette mágneses pólusok és energetika az, ami az
Orion gyökerét alkotja, legfőbb jellegét pedig a mély különbözőségek és a mély
polarizálódás jelenti. Az ellentétek, a maszkulin és feminin jellegek kölcsönös
elnyomása adták az alapenergiát az Orion létrejöttéhez. Fontos kiemelni, hogy
mindkét oldal fontos és érvényes, hiszen a Forrás hiteles kifejeződései. Az
Orionon élők azonban belemerültek a polaritásban, hogy kibontsák,
kibontakoztassák és mélyen megismerjék ezeket a polarizált jellegeket, ezen a
módon tapasztalják meg az önismeretet és ismerjék meg az istenséget.
Önmagában véve tehát ez a polarizálódás nem egyöntetűen rossz dolog, nem
olyasmi, aminek soha sem szabadott volna megtörténnie, hanem egyszerűen
mindenki belemerült a polaritásba, hogy később integrálni tudja a két különböző
jelleget magában.

Az Orion tehát egy mélyen polarizált hely. Olyan lények élnek ott, akiknek egy
része egyáltalán nem hisz az individuumban, az egyénben, és azt gondolják,
hogy egyénnek lenni egyet jelent az önzőséggel. Más lények viszont azt vallják,
hogy egyénnek lenni az egyetlen lehetséges mód arra, hogy valaki boldog
legyen. Ezzel a két polaritással egy hatalmas motívum keletkezett, aminek
hatásai mind a mai napig velünk vannak és részünket képezik. Ezek a
motívumok tisztán láthatóak a mai földi társadalomban is, akár a feminizmust
vesszük például, vagy a politikai pártok eszmeiségét. A maszkulin és feminin
jellegek közül ebben a formában egyik sem hibátlan, hiszen egyensúlyban
kellene lenniük. A társadalmaknak úgy kellene működniük, hogyha igazán
önmagadat szolgálod, akkor azzal a közösséget is szolgálod. Ha kapcsolódsz a
szívedhez, akkor az isteni céloddal teremtesz kapcsolatot, az isteni cél pedig
közvetlenül kapcsolódik a közösséghez. A szíveden keresztül automatikusan a
teljességhez kapcsolódsz és ennek szolgálatába állsz. De mivel egyének
vagyunk, az egyéni célunkon keresztül szolgáljuk a közösséget. Ha
visszautasítod a saját céljaidat, viszont mindenki más boldoggá akarsz tenni,
akkor nem szolgálod a teljességet és ha mindenki így tesz, előbb-utóbb az egész
9
társadalom szenvedni fog, mert mindenkiben egyéni elfojtás halmozódik fel.
Ahhoz, hogy a világot szolgálhassuk, önmagunkat is szolgálnunk kell, és hogy
jól szolgálhassunk, ahhoz először magunkat kell szolgálni (így megelőzhető,
hogy túlzott elfojtás keletkezzen bennünk.) Az Orion történelme tehát
lényegében a Föld történelme és a mi lélektörténetünk is egyben, hiszen
mintázataink eredete a Lyrához, majd aztán később az Orionhoz köthetők.
Hatásuk ma is érezhető, mert ugyanezek a ciklusok és mintázatok jelennek meg,
ismétlődnek és cirkulálnak körülöttünk.

Az Orionon vette kezdetét az „elnyomók” és „elnyomottak” közötti gigászi
méretű játszma is. Az elnyomásból, elnyomott érzelmekből, a dominálásból,
passzív agresszióból karmikus csomók jöttek létre. Ezek mind-mind előtörtek,
amikor az egyensúlyát vesztett maszkulin és feminin jellegek összecsaptak.
Ennek hatásai ma is láthatóak.

Az elnyomók és elnyomottak közötti játszma során szerzett tapasztalatok a
tudatosságban is oda-vissza hatásokat eredményeztek. Ez lehetővé tette, hogy az
egyre súlyosabb egyensúlytalanság közepette egyéni szinten azért kisebb
sikereket el lehetett érni, felismeréseket és kisebb megvilágosodásokat tenni a
teljességre vonatkozóan, de ezt egy nagyon nehéz és sötét tapasztalási úton
kellett megvalósítani, hiszen mindeközben eonokon keresztül mindkét oldal a
saját elnyomott jellegeivel is „háborúban állt”. Ez természetesen mind hatással
volt az inkarnációs hálónkra is. Bizonyos lények teljesen beleragadtak ebbe a
környezetbe, elfojtásaik, saját maguk másik aspektusának tagadásában olyan
súlyos szintre jutottak, hogy nem is nagyon tudnak szabadulni belőle.

A pozitív lények elnyomása negatív lények által szintén egy másik olyan fontos
motívum, amely az Orionhoz köthető. Mind a két polaritás az elnyomás/elfojtás
miatt erősen a negativitás irányába tolódott el és pusztítóvá vált. Voltak olyan
fajok, amelyek kizárólag a közösség érdekét figyelembe véve szervezték meg a
civilizációjukat, a másoknak való örökös megfelelés biztosította az érzelmi
stabilitásukat és teljesen leálltak azzal, hogy egyénileg, saját maguk számára
tegyenek valamit. Ez is arra bizonyíték, hogy mindkét polaritás súlyosan
egyensúlyát vesztette.

10
Bizonyos értelemben a domináns fajok is a valóságot szolgálják. A háborúzó,
terjeszkedő fajok ugyanis elmentek más helyekre, ahol kolóniákat hoztak létre
és elvetették a kiegyensúlyozatlan maszkulinitás magjait. Annak ellenére, hogy
mindez alapvetően rossz volt és nagy fájdalommal járt, újabb helyeket hoztak
létre a polaritás számára és így a meghódított területeken lehetőség nyílt arra,
hogy még többen kezdjenek el foglalkozni az egyensúlyát vesztett aspektusok
helyreigazításával. Ugyanez a karmikus minta a Naprendszerünkbe is átterjedt,
és megismétlődött a Marson (ami majdnem elpusztult a háborúk során), a
Maldeken (amik ténylegesen is elpusztult), a Vénuszon és végül a Földön –
mindenhol az elnyomásból fakadó konfliktusok ütötték fel a fejüket. Ezek a
konfliktusok mind a mai napig itt cirkulálnak körülöttünk.

Végezetül pedig meg kell említeni, hogy történt egy alkímiai jellegű esemény is,
ami szintén az Orionhoz köthető. Ugyanis egy bizonyos fajta lélekpozícionálás
történt, megteremtődött egy gondolat, vagy inkább egy érzés. Annak az érzése,
amikor tökéletesen megérted saját isteni jelleged és ettől kezdve senki és semmi
nem bánthat téged (legyőzhetetlenség érzése). Ez az alkímiai jellegű érzés
mindenki számára bármelyik pillanatban előidézhető. Megteremtődött az a
lélektani lehetőség, hogy e felismerés révén minden elnyomottnak megvan a
képessége arra, hogy kilépjen a helyzetéből. Amint ez az alkímiai jellegű
gondolat megszületett bizonyos lényekben, és amint felismerték a bennük rejlő
istenséget, sokan elhagyták az Oriont. Annak ellenére tehát, hogy az orioniak
rendkívül zsarnokiak és pusztítóak voltak, megadatott a lehetőség az
elnyomottak számára, hogy elhagyják a helyet és kilépjenek a helyzetből.
Mindehhez a felismerés és az elnyomott aspektusok kiegyensúlyozása jelentette
a kulcsot. Az Orionon emellett van egy magas vibrációval rendelkező
csillagkapu is, amely közvetlenül a Forráshoz vezet.

Általánosságban véve, amikor az Orionhoz kapcsolódunk érzékelhető a nagyon
sötét, elnyomó energia, de ugyanakkor kapcsolódni lehet ahhoz is, hogy nagyon
sokan felülemelkedtek a negativitáson és elszakadtak onnan. Érzékelhető, hogy
nagyon sok háború és fájdalom gyülemlett fel ott és ezek az orioni hatások
mindannyiunkban benne vannak, kimunkálásuk a földi életünkben jelenleg is
zajlik. Ha képesek vagyunk kiegyensúlyozni mindazokat a hatásokat, amik

11
velünk vannak inkarnációinkban, akkor elsimíthatjuk a kezdeti konfliktusokat.
Ezért ilyen fontos hely az Orion.

REPTILIÁNOK

Ez az egyik legvitatottabb és legkényesebb téma, mert a legtöbben úgy tartják
számon a reptiliánokat, mint gonosz és manipulatív lényeket. Kevesen tudják
azonban, hogy ezek a tulajdonságok csak az egyik aspektusát képezik az
alapvető reptilián tudatosságnak. A valóság az, hogy ezek az ismérvek csak a
KIEGYENSÚLYOZATLAN reptilián jelleg sajátosságai. Igen nagy az előítélet
velük szemben, és ez az előítélet sokszor megakadályozza, hogy valódi
jellemzőiket meglássuk, ezért most kísérletet teszünk a teljes reptilián jelleg
bemutatására.

Ha a teremtés teljes spektrumát nézzük, akkor a reptiliánokra a
hipermaszkulinitás a jellemző, míg az emberek/emlősök nagyon finoman bár, de
a feminin spektrum felé tolódtak el. A földi emberekben is van valamennyi
reptilián jelleg, de minél jobban elutasítjuk és megtagadjuk ezt a részünket,
azzal csakis saját magunkat értéktelenítjük el, ami nem jó dolog. Tehát nagy
hasznunkra válik és gyógyító hatással bír, ha megismerjük reptilián jellegünket
is.

A reptilián tudatosság alapvetően különbözik az emlősökétől, emberekétől,
rovarokétól, az inszektoid lények vagy a növények tudatosságától. Nagyon
nehéz egy embernek értelmeznie ezt, mert mi az érzelmeinkkel kapcsolódni
tudunk más embertársainkhoz, éppen ezért nehéz megértenünk, hogy egy
reptilián lény teljesen más szűrők alapján fejezi ki magát. A reptilián tudatosság
ugyanis teljesen más szerkezetű. Legfőbb szervezőerejük a logika, ennél fogva
pedig az elmén és a logikán keresztül szemlélik a világot. Teljesen más jellegű
kifejeződései az istenségnek és a teremtés egy más aspektusát jelenítik meg. Ők
elsősorban a külsődleges mintázatok alapján szemlélik a világot, nem annyira a
belső dolgokon keresztül. Nem rendelkeznek az emberéhez hasonló
érzelemtesttel, és bár némi érzéseik azért akadnak, mégsem ez a legfőbb

12
szervezőerő bennük. Szemléletmódjuknak igazából ki kellene egészíteni az
emberi fajokra jellemző szemléletmódot.

Nagyon nagy különbség mutatkozik egy kiegyensúlyozott és egy
kiegyensúlyozatlan reptilián tudatosság között. Amikor kiegyensúlyozatlanok,
akkor teljesen extrém módon ellentétei a másokat szolgáló szemléletmódnak.
Teljes mértékben önmagukat szolgálják, dominánsak, iszonyatos egóval
rendelkeznek, mások energiájára van szükségük a saját túlélésükhöz, pusztítóak,
háborúskodóak és gonosszá válnak, hódítanak, kolonizálnak és a végletekig
manipulálnak a 4D-ből. Ebben a kibillent állapotukban ezen a módon élik és
értik meg a világot.

Amikor azonban a reptiliánok KIEGYENSÚLYOZOTTAK, akkor bámulatos
módon képesek az objektivitásra és pontosságra. Alapjellegüket tekintve ugyanis
a reptiliánok legfőbb feladata az őrzés és az hogy védelmezők legyenek.
Nagyon-nagyon védelmezőek és extrém módon képesek védeni és szolgálni
másokat, főként embereket/emlősöket (akik alapjellegüket tekintve sokkal
érzékenyebbek). Ha egy reptilián lény kiegyensúlyozott, akkor őrzővé és
védelmezővé válik. Különleges módon tudnak védeni helyszíneket, bolygókat
vagy akár bizonyos személyeket is. Ez a fajta különleges védelmezés a
specialitásuk, senki sem képes ilyen elhivatottsággal és feladattudattal ellátni
ilyen feladatokat, csakis ők. Ezekben a helyzetekben felismerik azt is, hogy
másokra is szükségük van ahhoz, hogy alapvető jellegüket, lényük lényegét ki
tudják fejezni, meg tudják jeleníteni. A kiegyensúlyozott védelmező jellegben az
isteni maszkulinitás jelenik meg, amely természetszerűleg védi a feminin
jelleget, hogy általa az érzések és a spiritualitás megjelenítődhessenek.

A reptiliánok objektivitásuk és nagyszerű megfigyelő képességeik miatt
nagyszerű tanítók is egyben. Nincs intenzív és mély érzelemtestük, aminek
normál esetben egyfolytában szűrnie és egyensúlyoznia kellene a kívülről
érkező információkat. Az emberek sokkal inkább érzelemteljes lények, ami
nagyszerű dolog, de éppen ezért néha az érzelmeik befolyásolják a
világlátásukat és hajlamosak a saját szubjektív szűrőiken keresztül nézni a
világot. A reptiliánoknál viszont ez nincs meg ennyire intenzíven, ezért képesek
helyzeteket, embereket, mintázatokat megfigyelni pontosan úgy, ahogy azok

13
(csúnya szóval élve) „valójában megtörténtek”. Ez a képességük kiválóan
alkalmassá teszi őket arra, hogy őrzői legyenek a történelemnek, és mint faj
számára, ez számít az egyik legfőbb feladatuknak.

Egy reptilián lénnyel való találkozás nagyon furcsa érzéssel jár egy nem-
reptilián lény számára. Amikor emberek találkoznak rögtön kapcsolódni tudnak
(érzelemtestük segítségével) egymáshoz. Egy reptilián lénnyel való találkozás
során azonban hideget érzünk, vagy egyszerűen olyan érzéssel jár, mintha az
adott lény ott sem lenne. Ha mégis sikerül megérezni a jelenlétét, akkor kiderül,
hogy vannak érzéseik, de különböznek a miénktől. Képesek a szeretetre is, de
másképp fejezik ki és juttatják kifejezésre, ezért ez másképp érződik mint,
ahogy mi megéljük és érezzük a szeretetet.

PLEJÁDIAK

A földi emberiség genetikai kapcsolatban áll a plejádiakkal. Nagyon spirituális
kötődésünk van hozzájuk és sok földi embernek plejádi vezetői vannak és
szorosan kapcsolódnak plejádi energiákhoz. A földi emberiség DNS-ének egyik
energetikai jellemzője a plejádiaktól származik és képes rezonálni az ő
energiájukra. Ez nem feltétlenül jelenik meg a fizikai formánkban, vagyis attól
még, hogy szorosan kapcsolódsz plejádi energiákhoz, nem kell feltétlenül szőke,
északi típusú külsővel rendelkezned (ami a plejádiak egyik jellemzője). És ha
esetleg nordikus a megjelenésed, az még nem feltétlenül jelenti, hogy több
plejádi vonás lenne benned mint másokban. Vicces, hogy általánosságban véve a
legerősebb plejádi energiával rendelkező emberek külsőleg egyáltalán nem
rendelkeznek ezekkel a stílusjegyekkel.

Jellegzetes dolog a plejádiakkal kapcsolatban, hogy a gyermekeiknek különleges
módon adnak nevet. Hisznek abban, hogy a lélek egyfajta hanggal rendelkezik
és más, magasabb dimenziós lényekhez hasonlóan - mivel magasabb érzékelési
képességgel rendelkeznek - képesek meghallani ezt a hangot. Gyermekeiknek
tehát a lelkük hangja és energiája alapján adnak nevet. Néha, mikor a gyerekek
energiája megváltozik, új nevet is kapnak. Nagyon sok „a-á” közti hang szerepel
a neveikben, ez a hang ugyanis rezonál a szívvel, a testünk szív körüli tájékával.

14
Sok plejádi név tartalmazza ezt a hangot. Mindebből pedig kitalálható, hogy a
plejádiak elsősorban a szívcsakrával és ezzel a frekvenciával rezonálnak együtt.
Más földönkívüli fajokra is jellemző, hogy a maguk módján rezonálnak
valamelyik csakrával, a plejádiak esetében ez a szív.

A plejádi energia egyik fő jellemzője, hogy nagyon erős és intenzív feminin
jellege van. Ha kapcsolódsz hozzájuk, tápláló feminin energiát fogsz érezni.
(GoodET Szerk – ez azt hiszem Alaje videóiból jól érezhető:
https://www.youtube.com/user/GabrielSankz/videos - http://www.alaje.hu) A
plejádi faj saját leckéi elsősorban a szívre vonatkoztak és amikor ennek az
energiának a mestereivé váltak, elkezdtek válaszolni feléjük irányuló hívásokra.
Elindultak más csillagrendszerekbe, méghozzá abból a célból, hogy egyensúlyt
hozzanak létre az adott rendszerekben. Fajként legfőbb céljuknak azt tekintik,
hogy elvigyék az energiájukat más csillagrendszerekbe és az ott meglévő
egyensúlytalanságba egyensúlyt teremtsenek. Ha egy faj elér egy ilyen
spirituális szintre, legmagasabb célja az lesz, hogy energiával szolgáljon, és ez
az energia képes lesz kinyitni bizonyos csatornákat más társadalmak számára is.
Bármely csillagrendszer lakói, akiknek érzelmekkel, érzelemtesttel kapcsolatos
problémái merülnek fel, számíthatnak a plejádiak segítségére. Odamennek és
segítenek az ott lakóknak kapcsolódni a szívükhöz. Ezt általában úgy érik el,
hogy több feminin energiát visznek oda és hullámokban közvetítik azt a bolygó
felé. Egy idő után ez egyensúlyt fog teremteni az adott helyen. (GoodET Szerk -
Ezzel tehát értelmet nyer az is, hogy Földünkön miért történtek az elmúlt
években az istennő örvény, IS:IS portál és plejádi portál aktiválások. Azért, hogy
ez az egyensúlyozás és energiabeáramlás megtörténhessen:

http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/04/isis-portal-aktivalas-1-resz.html

http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/12/isis-portal-aktivalas-2-resz.html

http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/05/a-plejadi-portal.html

A plejádiak nagyon sok esetben együttműködnek az andromédaiakkal. Közös
tevékenységeikben az andromédaiak elsősorban a maszkulin jellegükkel
vesznek részt, a plejádiak pedig a feminin, kreatív energiájukat adják az
együttműködéshez. Az andromédai társadalom ugyanis nagyon erős

15
struktúrákkal dolgozik, amihez a plejádiak nagyon könnyedén hozzá tudják
kapcsolni energiáikat. Így a két faj sűrűn összedolgozik.

(GoodET Szerk. - Ennek alátámasztására nagyon jó példa lehet dr. Fred Bell
kontakta története is, akivel mindkét faj kapcsolatba lépett. Bell afféle
csodagyereknek számított tudományos területen, hiszen 14 évesen PhD
fokozatot szerzett és szinte még gyerekként katonai projektekben, nukleáris és
űrhajózással kapcsolatos programokban kezdett dolgozni. Széleskörű
tapasztalatokat szerzett a katonai-ipari komplexum különböző területein
dolgozva, majd nyugdíjba vonulása után plejádi földönkívüliek vették fel vele a
kapcsolatot. Elmondása szerint a plejádiak egy időben kifejezetten keresték az
olyan embereket kapcsolatfelvétel céljából, akik tudományos területen nagyon
képzettek voltak. Azt remélték ettől, hogy az ilyen emberek képesek lesznek
majd integrálni az általuk átadott technológiai információkat a meglévő földi
tudománnyal és ez segítséget jelenthet majd a fajunk számára. Bell-t elsősorban
gyógyászati technológiák és a kvantum biológia rejtelmeibe avatták be és erre
vonatkozó ismereteket adtak át a számára. Sok éven át tartó együttműködésbe
fogott a plejádiakkal, ennek során plejádi alapelvek alapján működő fejlett
gyógyeszközöket és készítményeket kezdett el fejleszteni. Ehhez pedig
létrehoztak egy kis céget is, ami a mai napig működik: http://pyradyne.com

A plejádiak emellett más jellegű kísérletekbe is bevonták őt illetve társait. A
plejádiak űrhajóikkal kanyonok és indián szent helyek fölé repültek, majd a
hajóból egy bizonyos hangot bocsátottak ki. Bellék a föld felszínéről
visszaverődő hangokat felvették egy speciálisan erre a célra kialakított
hangrögzítő berendezés segítségével, majd a felvételekből némi keverés után
meditációs lemezt készítettek. A plejádiak azt mondták erről, hogy ezek a
hangok elraktározzák az adott hely energiáit, és a felvételek a nem hallható
tartományban olyan energiatölteteket tartalmaznak, amelyek jótékony hatással
lehetnének ránk.

Fred Bell ezután kapcsolatba került az andromédaiakkal is. Erről az élményéről
így nyilatkozott: "1989-ben kapcsolatba kerültem az andromédabeliekkel is. A
plejádiak jöttek-mentek az életemben, de az andromédabeliekkel való
találkozóim a mai napig tartanak. Az andromédabeliek nagyon más életformák,
16
megjelenésüket tekintve humanoidok ők is, de ha ennyire más életformákkal
találkozol, akkor a kommunikáció, különösen a telepatikus kommunikáció,
roppant nehézzé válik. Hatalmas önfegyelem kell hozzá és nagyon észnél kell
lenni, hogy megőrizd és tisztán tartsd a tudatodat amivel, bevallom az elején
nagyon nehezen boldogultam. Az andromédabeliek ugyanis egyfajta
holografikus módon kommunikálnak. Ez rettentő nehéz volt a számomra, mert
ha andromédabeliekkel kommunikálsz, akkor közben szó szerint lebénulsz,
hiszen képesek egyenesen a központi idegrendszereddel összekapcsolódni.

A plejádiak elsősorban technológiai információkat, tanításokat, alapelveket
adnak át az embereknek, hogy ezekkel a földi emberiség segítségére legyenek,
és ezek révén képesek legyünk saját magunkon segíteni. Az andromédabeliek
viszont elsősorban abban a folyamatban érdekeltek, amit sokan „ISTENI
BEAVATKOZÁS”-ként emlegetnek. Az andromédabeliek belépnek a
Naprendszerbe és képesek megváltoztatni a bolygók viselkedését,
mechanikáját/belső működését. Meg tudják tenni ezt a teljes Naprendszerre
vonatkozóan is. Holdak működését és magukat a bolygókat manipulálják,
mindez aztán persze hatással van a rajtuk található életformákra, élőlényekre is.
Tulajdonképpen ezt nevezik „Isteni beavatkozásnak”. Az andromédabeliek a
testünkön és a tudatosságunkon keresztül tudnak kommunikálni velünk,
különösen az auramezőnkön, a földön élő emberek auramezején keresztül.")

A plejádiak magukat egy családba tartozónak tartják a földi emberiséggel, ezért
mindig elérhetőek a számunkra. Ehhez azonban meg kell nyitnunk a szívünket.
Szeretetet kell teremtenünk magunkban, létre kell hozzuk ezt az energiát a
testünkben, mert ez az az alaptónus, amivel kapcsolódni lehet hozzájuk. A
kapcsolódáshoz kérni kell őket és el kell engednünk az összes létező földi, 3D-s
elvárásainkat, mert ezek adott esetben könnyedén blokkolhatják a
kapcsolatteremtést. Tulajdonképpen ezért van az, hogy a földönkívüliek nagyon
sok esetben álmokon keresztül lépnek kapcsolatba velünk, mert ebben az
állapotban „ki vannak kapcsolva” a földi paradigmáink, hitrendszereink,
mentális szűrőink, amik csak hátráltatnák a kapcsolat létrejöttét. Minél jobban el
tudod engedni az elvárásaidat, annál gyorsabban és mélyebben tudsz
kapcsolódni hozzájuk.

17
2./6. RÉSZ

ZÉTÁK, HIBRID GYEREKEK ÉS ELRABLÁSOK

A zéták és a reptiliánok közös vonása, hogy az emberek félelemmel tekintenek
rájuk. Van azonban még egy nagyon jelentős közös jellegzetességük – hiányzik
az érzelemtestük, jobban mondva, nem rendelkeznek az emberekéhez hasonló
érzelemtesttel. Éppen ezért e két faj nagyon-nagyon különbözik tőlünk. Az
emlősök - amik közé az emberek is besorolhatók – olyan érzelemtesttel
rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket mély érzelmek átélésére. A zéták és a
reptiliánok ennek hiányában hozzánk képest teljesen másképp élik és
tapasztalják meg a világot.

A zéták érzelemteste – és ennél fogva spirituális teste is – elsorvadt. Ezért
nagyon hidegek. Ha olyasvalaki találkozik egy ilyen lénnyel, akinek aktivált
érzelemteste van, akkor ürességet, hideget, sőt jéghideget fog érezni a
közelében. Ez a reptiliánok és a zéták esetében is így van. Éppen ezért
számunkra, emberek számára ők bizony elég rémisztőek lehetnek. Emberként,
ha találkozunk embertársainkkal, az érzelemtestünk segítségével azonnal
kapcsolódni tudunk egymáshoz, megnyílunk egymás előtt és „egy
hullámhosszra tudunk kerülni”. Ha egy másik lénnyel való találkozás során ezt
nem tudjuk megtenni, akkor megijedünk, ami persze természetes reakció a
részünkről, ugyanakkor vissza is tart bennünket attól, hogy felfedezzünk más
fajokat. Olyan fajokat, akik alapvetően különböznek tőlünk, létezésük mégis
érvényességgel bír, hiszen ők is részesei a teremtésnek, ők is az istenség
kifejeződései.

A zéták alapvetően emberi lények, akik saját bukásuk áldozatai lettek.
Bolygójukon nukleáris katasztrófa történt, ami miatt rejtekhelyeket kellett
kialakítaniuk, majd a bolygójuk felszíne alá költöztek. A túlélésük érdekében

18
földalatti alagutakat kellett építeniük, a radioaktivitás miatt ugyanis a felszín
lakhatatlanná vált a számukra. A radikálisan megváltozott életkörülmények nem
múltak el nyomtalanul, a fajuk megváltozott. Ezért néznek ki úgy, ahogy, de
valamikor ők is emberiek voltak. Az átváltozásuk során az érzelemtestük
elsorvadt, ezért az elméjükre és a technológiára kellett támaszkodniuk.
Elkezdtek mutálódni, működő érzelem- és spirituális test nélkül nem tudnak
többé kapcsolódni a teljességhez, az a részük amivel a mindenséghez
kapcsolódhatnának megszűnt létezni. Azonban mégis túlélték a katasztrófát és
ez hatalmas lecke volt a számukra a túlélésre vonatkozóan.

Egy fajnak nagyon nehéz úgy elveszítenie tudatosságának egy részét, hogy az
végül ne vezessen a fajuk teljes kihalásához. Ezért aztán, hogy megmentsék
magukat, a zétáknak vissza kellett menniük az időben, a történelem egy
bizonyos pontjára. (Az idő ugyebár rendkívül rugalmas, fejlett lények számára
nem nagy ügy ugrándozni benne). Visszamentek tehát az időben, hogy fajuk
túlélését biztosítandó, genetikai anyagot szerezzenek. Azért érdeklődnek a földi
emberiség genetikai anyaga iránt, mert közel áll az övékéhez és ennélfogva
hasznosítani tudják.

Ezért idejöttek, elraboltak földi embereket és egy hibridizálási programba
kezdtek. http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/01/nok-egy-csoportja-azt-allitja-
hogy.html

Azokat, akiket elvittek elsősorban érzelmeik, érzelmi struktúráik és intuícióik
miatt rabolták el és a zéták őket felhasználva igyekeztek visszaszerezni azt, amit
elvesztettek. Hiszen tudjuk, hogy az embereket is az érzelmeik teszik
különlegessé. Azonban amikor genetikai anyagot nyertek ki ezekből az
emberekből, valószínűleg a zéták sem tudták előre, hogy mindez milyen
következményekkel járhat majd. Az volt a tervük, hogy olyan hibrid gyerekeket
hoznak létre, akik nulla emlékezettel, vagyis teljesen üres emléktárral jönnek
világra. Ehelyett azonban azt fedezték fel, hogy az emberi DNS nem csak fizikai
szinten létezik, hanem egy kvantumemléktárral is rendelkezik – minden egyes
sejt tartalmazza az adott ember saját, egyedi, személyes történetét. Akkor jöttek
rá erre, mikor a hibrid gyerekek elkezdtek felnőni, és érzelmi problémáik lettek,
egészen pontosan traumák hatásait fedezték fel náluk.
19
A zétáknak azzal kellett szembesülniük, hogy a hibrid gyerekeik az elrabolt
szüleik génjeiben keletkezett traumákat, energiákat, tehetségeket, humorérzéket
és persze fájdalmakat és félelmeket hordozzák magukban. Volt egy nagyon
speciális típusú félelem és trauma bennük – a saját teremtésük által okozott
trauma. Vagyis ezek a hibridek megérezték, hogy a zéták akaratuk ellenére
hurcolták el a szüleiket és lopták el a „megalkotásukhoz” szükséges genetikai
anyagot. A hibrid gyerekek ma is hordozzák magukban ezt a traumát, hiszen vér
szerinti szüleik elrabláskor a legtöbb esetben súlyos traumákat szenvedtek,
többségük életük végéig nem is igazán tudott megszabadulni ettől és sokszor
már saját környezetükben sem bíztak meg többé. Az egész tapasztalat, a hideg és
rémisztő környezet súlyos hatással volt rájuk. Karmikus értelemben tehát ezek a
hibrid gyerekek hasadtak voltak. Annak a tudatával kellett élniük, hogy
valakinek a traumájából, fájdalmából lettek létrehozva. A hibrid faj számára ez
egy nagyon-nagyon motiváló tényező lett a későbbiekben.

A hibridizálásnak különböző szintjei voltak. A hibrid faj bizonyos egyedeibe
több zéta jelleg került (alacsonyabb fejlettségű érzelemtesttel), más gyerekek
inkább az emberekhez hasonlítottak. Általánosságban viszont elmondható róluk,
hogy újra rendelkeztek érzelemtesttel. A hibrid gyerekekben jelen van egy
nagyon furcsa bűnösségérzés, éppen ezért újra akarnak kapcsolódni velünk,
hogy helyrehozzák azt a traumát, amit a születésük körülményei váltottak ki.
Érzelemtestük és genetikai információik alapján kapcsolódni akarnak hozzánk.
Szeretnének visszaadni valamit, mert megértették és belül mélyen tudják, hogy
elvettek valamit a vér szerinti emberi szüleiktől. (Természetesen magasabb
szinten ezek az emberek beleegyeztek abba, hogy genetikai anyagukat odaadják,
és ezzel hozzájárulnak a tervhez, de alacsonyabb szinten csak a terrort és a
félelmet tapasztalták meg a folyamat közben.) A hibrid faj esetében tehát egy
nagyon érdekes dinamika figyelhető meg, másrészt pedig ezeket a hibrideket a
szeretet motiválja. Segíteni szeretnének nekünk mind spirituálisan, mind pedig
technológiai vonatkozásban.

Az összképet tekintve tehát a sok fájdalom és rémisztő tapasztalat ellenére,
minden ember, aki genetikáját adta ehhez a hibridizálási programhoz, valójában

20
egy nagyon szép dologhoz járult hozzá és hibrid gyerekeik elérhetővé válnak a
számukra, kapcsolódni tudnak majd hozzájuk.

Meglepő gondolat lehet, de a zéták érkezése a rengeteg negatív hatás mellett
(hiszen érthetően sok a félelem és düh az elrablásokkal kapcsolatban) egyfajta
pozitív hatással is járt az emberiség idővonalára. Ebben a tekintetben az is
sokatmondó lehet, hogy pontosan akkor érkeztek, amikor az emberiség elkezdett
játszadozni a nukleáris technológiával. Az elrablások is nagyjából a nukleáris
technológiák alkalmazásával egy időben kezdődtek, és az ütemük csak az 1990-
es években kezdett lassulni valamelyest. Előfordulhatnak még ma is ilyen
esetek, de már az eredetihez képest teljesen más célból és nem is olyan
intenzitással.

A zétákkal való interakció pozitív hatásai abban mutatkoztak meg, hogy
megváltoztatták az emberiség idővonalát. Puszta jelenlétük segítségünkre volt a
tudatosságváltásunkban a nukleáris idővonallal kapcsolatban. A velük való
interakció ugyanis tudattalanul is hatással volt a kollektív elménkre és
befolyásolt minket. A két faj, vagyis a zéták és a földi emberiség tudatossága
kapcsolatba került egymással. Néhány zéta egyed közvetlenül is beszélt
emberekkel a nukleáris technológia veszélyeiről, de általánosságban szólva a
zéták puszta jelenléte és energiája élő tanúságtételül szolgált számunkra, és
segített megértenünk, hogy a nukleáris technológia nagyon eldurvulhat és
mindennek rossz vége lehet. Mivel egykor maguk is emberek voltak, a
jelenlétük hozzásegített minket egy mély megértéshez arra vonatkozóan, hogy a
nukleáris technológia a teljes pusztulás veszélyét hordozza magában.
Tudattalanul bár, de ez segítette átváltoztatni az idővonalunkat és segített
átbillenteni a mérleg nyelvét, hogy kollektíven melyik jövőváltozatot kell
elkerülnünk.

Összességében tehát elmondható, hogy nem csak negatív hatásokkal járt a zéták
látogatása. A zéta-ember hibrid fajjal való kapcsolódás nagy gyógyító erővel bír
majd, elsősorban azok számára, akik elrablás áldozatai lettek. Segíthet nekik
megérteni, hogy mi történt velük és egy új szintű tudatosság válik elérhetővé a
számukra. A hibrid fajjal nagyon könnyű kapcsolódni energetikailag – talán
mindegyik fajnál könnyebben, ugyanis ők közvetlenül belőlünk származnak

21
ARKTURUSZIAK

Az idő előrehaladtával az emberi fajhoz hasonlóan a földönkívüli fajok is
fejlődnek. Az egyes fajok különböző módon és különböző mértékben
avatkoznak be, illetve vesznek részt az emberiség életében. Vannak, akik
fizikailag, a genetikájuk révén vesznek részt, velük fizikai formában történő
interakciókra is sor kerül, így tehát ezeknek a fajoknak fizikai befolyásuk is van.
Emellett beleszövik a saját karmájukat és történetüket a miénkbe.
Archetípusokat osztanak meg velünk és az emberi fajjal való kölcsönös
fejlődésben érdekeltek, így ezek a fajok rendkívüli módon érintettek a Földön
zajló folyamatokban. Közéjük tartoznak a plejádiak, a zéták/szürkék, bizonyos
mértékben az andromédabeliek és a reptiliánok.

Más lények viszont inkább telepatikusan vagy a spirituális testünkkel való
kapcsolódással vesznek részt a földi eseményekben. Ők csak a távolból
kapcsolódnak, fizikailag nem vesznek részt, jelenlétük mégis érzékelhető,
befolyásuk mégis érezhető. Ezen fajok közé tartoznak az arkturusziak is.

Az arkturusziak magasabb denzitásúak a fentebb említett fajoknál. Elsősorban
álmokon keresztül lépnek kapcsolatba emberekkel, abban az esetben, ha ők ezt
kérik. Ha eléggé fejlett vagy, illetve eleget gyakoroltad, akkor meditáción
keresztül kapcsolatba tudnak lépni a tudatosságoddal. A legtöbb esetben a saját
szűrőnkön és képzeletünkön keresztül lépnek kapcsolatba, ezért az ilyen élmény
mindenkinél kicsit másmilyennek tűnhet. Különböző embereknek különböző
formában jelenhetnek meg. Általánosságban igaz, hogy nem tudunk magasabb
dimenziós lényekkel beszélni anélkül, hogy ők ne használnák fel ehhez
referenciapontként a mi egyéni képzeletünket, képeinket, hitrendszereinket.
Ennélfogva eltérések mutatkozhatnak az észlelésükben, vagyis ne lepődjünk
meg, ha más emberek egészen másképp számolnak be ezekről a lényekről.
(GoodET Szerk. - Emlékezhetünk a Kapcsolat című film talán legfontosabb
jelenetére, amiben pontosan ez a jelenség került ábrázolásra. Amikor a filmben a
földönkívüliek felveszik a kapcsolatot Elie-vel, a saját édesapja képében
jelennek meg neki. Természetesen néhány másodperc után kiderül a dolog, és

22
elmondják a lánynak, hogy a kapcsolódásnak miért ezt a módját választották.
Íme ez a bizonyos jelenet:

Az arkturusziak nagyon finoman lépnek veled kapcsolatba és általában az
univerzum alap princípiumaival, törvényeivel kapcsolatos információkat adnak
át, amik leginkább arra vonatkoznak, hogy hogyan élj, hogyan integrálódj az
univerzummal. Sok faj egyedei személyes részleteket is átadnak a
kommunikáció során, az arkturusziak inkább általános tanításokat fogalmaznak
meg. Azért is lehet ez, mert más fajok a tudatosságuk és denzitásuk alapján
sokkal közelebb állnak hozzánk. Minél közelebbi denzitásból jön a tanítás, annál
konkrétabb, gyakorlatiasabb lesz az üzenet és gyorsabban is tudjuk hasznosítani,
beintegrálni az életünkbe. Ha magasabb denzitásból jön a tanítás, akkor tovább
tart a letöltése is, viszont annál inkább teljes lesz és általában univerzumi
törvényekről és archetípusokról, szimbólumokról fog szólni. Sokkal kevesebb
ego és polaritás lesz benne, sokkal tisztább és sokkal több van benne a lélekből –
bár érzelmileg talán néha kicsit hidegebbnek tűnhet az üzenet.

A telepatikus kommunikáció során az arkturusziak a különböző koncepciók és
érzések kifejezésére szakrális geometriát, szimbólumokat és színeket
alkalmaznak. Mindezt azért teszik, hogy egyensúlyt teremtsenek az emberek
bioenergetikai mezejében. Különösen álomállapotban teszik ezt, mert ekkor a
legnyitottabb a tudatunk. Az arkturusziak ehhez azt az energiát használják,
amely az archetípusokat létrehozza, ennek segítségével nagyon tiszta
kommunikációt tudnak megvalósítani. Ezeket a szimbólumokat globális
méretekben is alkalmazzák, ezzel pedig az emberiség kollektív tudatosságára is
hatással vannak, és segítenek egyensúlyt hozni. Ez általában mindannyiunk
számára letölthető szimbólumok formájában történik, amelyek természetesen
multidimenzionális szimbólumok. A színeket például a tudatosság különböző
szintjeiként értelmezik.

Nagyon nagyon sok ember van kapcsolatban az arkturusziakkal, hiszen az
Arkturusz is egy olyan csillagrendszer, amely inkarnációs pontként szolgál,
vagyis sok lélek tölt el ott bizonyos időt, mielőtt a Földre inkarnálódna. Az
arkturusziak nem teremtő istenek, de segítik az alacsonyabb denzitású világokat
az azokban összpontosuló energiák kiegyensúlyozásával. Minden 3D-s vagy

23
alacsonyabb denzitású világban összpontosulnak magasabb denzitásokból
származó energiák is, hiszen a tudatosságunk nem különálló ezektől. Így aztán
arkturuszi energiák is összpontosulnak a Földön.

Érdekes dolog, hogy bizonyos szempontból sok magasabb dimenziós faj az
alacsonyabb frekvenciákkal szimultán módon tapasztalja meg a világot, hiszen
amikor segítséget nyújtanak, azzal ők is részesei lesznek a földi
problémák/elakadások megoldásának. A Föld előbb-utóbb el fog érkezni egy
olyan pontra, ahol már nem lesz hatalmas karmánk egymással szemben, nem
lesz nagy kollektív karmikus felfordulás a bolygónkon, és amikor ez
bekövetkezik és sikeresen leküzdöttük és megoldottuk a problémáinkat,
elkezdünk majd mi is segíteni hasonló problémákkal küzdő más
csillagrendszerek és bolygók lakóinak. Ez a segítségnyújtás pedig a mi karmánk
részévé válik majd. Mi is tanítók és egyensúlyt hozók leszünk, és a fejlettség
egy következő szintjére fogunk jutni. Az arkturusziak jelenleg folyamatosan
figyelnek minket és felügyelik ezt az egyensúlyozást.

Ami a fizikai jellemzőiket illeti, számunkra csak fényként jelennének meg, ha
azonban két arkturuszi találkozik egymással, akkor ők azért fizikai testként
látják a másikat. A nemeik nehezen megállapíthatóak, az erős polaritás és a
nemek különbözősége amúgy is inkább az alacsonyabb denzitású világok
sajátja. Ennek ellenére az arkturusziak között is vannak nők és férfiak, így a
feminin és maszkulin jelleg az ő testi formáikban is megjelenik. Nincs hajuk és
mindegyikük nagyon hasonló palástot visel, megjelenésükben nem különböznek
túlságosan egymástól.

A plejádiak szívközpontúak, művészetkedvelők és szeretik a szépséget. A marsi
energiák inkább maszkulin jellegűek, harcosság, háborúskodás és
versenyszellem jellemzi. Az arkturusziak viszont elsősorban tanítók, szeretnek
információt, tudást átadni az univerzum struktúráiról és működéséről, és az
alapenergiákról, amelyek az anyagot létrehozzák. Segítenek a megértésben és a
tanítás képezi a legfőbb karmikus céljukat a létezésben. Emellett pedig egy
magasabb szintről érkező szeretet vezérli őket. A legtöbbünk Felsőbb Énjének
van egy arkturuszi ellenpontja, amihez kapcsolódni tudunk.

24
AZ OROSZLÁNLÉNYEK (LION BEINGS)

A földönkívüli fajok azokat az archetípusokat jelenítik meg, amelyeket a földi
emberiség tudatossága is hordoz. Így aztán minél többet tudunk róluk, annál
többet tudunk meg saját tudatosságunk mélyebb aspektusairól és ezek
használatáról.

Az oroszlánlények általában akkor lépnek be az adott ember életébe, amikor az
elkezd létkérdéseket feltenni magának („miért vagyok itt, mi a feladatom,
milyen képességekkel rendelkezem ehhez, hogyan találom meg a helyem az
életben”). Az oroszlánlények segítenek rájönni, hogy mi is az emberi lény célja
és hogyan tudja kibontakoztatni a képességeit, vagyis segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy az adott egyén rátaláljon saját identitására és támogatást nyújtanak
olyan nagy lépések megtételéhez, amihez kockázatvállalásra és bátorságra lesz
szüksége. Általánosságban tehát az oroszlánlények az oroszlán csillagjegy
archetípusait jelenítik meg. Nagyon sok ember, aki oroszlán jegyben született,
kapcsolatban áll oroszlánlényekkel.

Magabiztosság, bátorság, félelemnélküliség és megingathatatlan hit jellemzi
ezeket a lényeket. Tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy isteni létezők és
ebből ered a magabiztosságuk, éppen ezért hordozzák ezeket a nagyon erős
jellegeket, ami aztán fizikaiságukban is megjelenik. Azok számára, akik kicsit
bizonytalanabbak az életben, akár megfélemlítőek is lehetnek. Alapjellegük
azonban, hogy kiváló védelmezők legyenek. Mélyen tudatában vannak isteni
jellegüknek és ez korábban igen sok ego-ban és büszkeségben nyilvánult meg,
eredeti civilizációjukat ez sokszor harcokba és küzdelmekbe sodorta.

Az oroszlánlények ösztönös, természetes vezetők, sőt vezérek. Hitük annyira
erős, hogy az egyszerűen eltörli a sötétséget. Kiváló diplomáciai képességekkel
rendelkeznek, nem a hatalom szeretete vezérli őket, hanem hatalmas tudással
rendelkeznek és pontosan tudják, hogy mások szolgálatával tulajdonképpen a
nagy egészet szolgálják, és ezzel a szolgálattal maguk is fejlődnek. Nagyon
mély tudással rendelkeznek erről. Nem dominálnak és nem zsarnokoskodnak, a
25
hatalomgyakorlásban a szeretet vezérli őket. Nagyon erős, intenzív
szeretetérzést lehet érezni a jelenlétükben. Minden tekintetben az altruizmus
vezérli őket, nagyon szeretnek segíteni másoknak abban, hogy felfedezzék saját
magukat, rátaláljanak isteni lényegükre. Ezért bárkinek segítenek, aki nyitott az
energiájukra.

A Földre gyakorolt hatásukat leginkább az egyiptomi kultúrában figyelhetjük
meg, hiszen pl Szehmet illetve a szfinx is mind-mind oroszlánlény illetve
oroszlán ábrázolások. Nem kizárólag Egyiptomban voltak jelen (hanem pl a
jelenlegi Németország illetve Tibet területén is), Egyiptomban viszont nagyon
spirituális légkör uralkodott, így ott mindenhol kiemelkedő szerepük volt,
mindenhol ismerték és tisztelték őket. Nemcsak a Földön, hanem az egész
univerzumban is kiemelkedő helyük és különleges frekvenciájuk van, nagyon
sok bolygóra voltak hatással.

Az ősi Egyiptomban nagyon védelmező jellegű erőként voltak jelen. Mágikus és
spirituális gyakorlataik voltak, amiket az egyiptomi időkben alapoztak meg,
majd ezeket védelmezték és felügyelték e gyakorlatok elterjedését. Mindezzel
pedig elültették a felébredés magvait és ezekből a magokból néhány mind a mai
napig velünk van és fontos szereppel bír a jelenlegi felemelkedési folyamatban
is. Ez az elültetés egy nagyon különleges időszakban történt, ami sok védelmező
energiát igényelt tőlük, hiszen ezek az oroszlánlények védték a lefektetett
alapokat. Gondolatokat és praktikákat ültettek el Egyiptomban és utána ezeket
védték más lényektől, akik nem akarták, hogy a magok szárba szökkenjenek.
Helyette dominálni akarták és elnyomni az egész bolygót.

Az oroszlánlények voltak, akik védtek tőlük bizonyos helyeket Egyiptomban,
ezért van még ma is annyi szobor és emlékmű róluk. Ott volt a legjellemzőbb a
szerepvállalásuk, ugyanakkor a bolygó más területein is elültették a magvakat.
Planetáris szinten ugyanis (nemcsak itt a Földön, hanem az egész galaxisban)
megnyíltak ablakok bizonyos energiák és frekvenciák beáramlásához, ők pedig
bejöttek és védték ezeket a helyeket. Amikor ezek az ablakok bezáródtak,
onnantól kezdve nem tudták túl sokáig tartani a frekvenciát, így eltűntek, utánuk

26
pedig domináns lények érkeztek a Földre. Az oroszlánlények telepatikusan
képesek tartani velünk a kapcsolatot, fizikailag azonban már nem annyira.

Nagyon erősen kötődnek a Naphoz, a napunk ugyanis a kiterjedést
szimbolizálja. Fényt és kódokat kapunk a napból, hogy felizzítsuk a felébredési
folyamatunkat, az oroszlánlények pedig ezt az energiát védik. Érdekes, hogy
fizikai formájukat tekintve, a színük hasonlíthat a Földön ismert
oroszlánokéhoz, de lehetnek például kék színűek is. Sokuk színe a napuk által
kibocsátott fény színéhez igazodik (ez sok földönkívüli faj esetében így van,
nem csak az oroszlánlényeknél).

Az oroszlánlények a Szíriuszról jönnek, bár eredetileg nem ott őshonosak,
hanem máshonnan érkeztek vagy pedig máshonnan hívták meg őket oda. A
Szíriuszon őrületes genetikai sokszínűség uralkodik, bár az ott élők többsége
ember/emlős, és kevés inszektoid, reptilián vagy kétéltű faj van jelen. A Szíriusz
valójában egy hatalmas és igen erőteljes csillagkapu. Az oroszlánlények
bizonyos mágneses rezonanciákra, az adott bolygón élők által kibocsátott
rezonanciákra válaszolnak. Ez valójában egy kérés feléjük, amire ők képesek
válaszolni. Általánosságban is igaz, hogy nem jöhetnek lények egy bolygóra
anélkül, hogy ilyen kibocsátott rezonancia útján ne hívnánk meg őket, vagy
engednénk meg nekik a belépést. A csillagkapuk is ilyesfajta rezonancia alapján
működnek és bizonyos energiák továbbítására szolgálnak.

Az oroszlánlények legfőbb jellemzője, hogy megátalkodottan hisznek az élet
céljában és abban, hogy isteni létezők vagyunk, ebből ered magabiztosságuk is.
Ennek árnyékoldala lehet, ha túltengene bennük az ego és túl büszkék lennének,
és pontosan ez az, mit ők egyensúlyban tartanak magukban azzal, hogy
segítenek más lényeknek és más bolygók lakóinak. Tanítanak és gyógyítanak.
Azok a lények, akik hozzájuk hasonlóan tanítanak és segítenek, tulajdonképpen
saját karmájukat is egyensúlyba hozzák, hiszen általában olyan dolgokban
nyújtanak segítséget, amikkel kapcsolatban korábban nekik is problémáik és
elakadásaik voltak. Azért jöttek ide, hogy egyensúlyt hozzanak, és segítsenek
nekünk ráeszmélni arra, hogy félelem nélkül tudjuk megvalósítani életcéljainkat,
mindazt, amiért ideszülettünk. Akkor válunk a legerősebbé, ha ezt meg tudjuk

27
tenni. Ezzel magunk köré tudunk húzni egy fátyolt, amin nem tud áthatolni a
sötétség. Ezt tanítják meg nekünk.

FÖLDÖNKÍVÜLI KAPCSOLAT ÉS A KÖZZÉTÉTEL

Az emberek jó része a földönkívüliek létezésének nyilvánosságra hozatalát egy
külsődleges eseménynek tekinti és a bejelentést kívülről, másoktól várja. Ez
tulajdonképpen jól szemlélteti, hogy mindenre külsődleges nézőpontból
tekintünk, úgy gondoljuk, hogy ezt is rajtunk kívül álló emberek fogják
megtenni. Teljesen nyilvánvaló, hogy valamiféle küszöböt át kell lépnünk
(GoodET Szerk – konkrét bejelentések formájában és persze a tudatosságunkban
bekövetkező ugrás formájában is), mielőtt fizikai találkozások
megvalósulhatnának velük. Nagyon-nagyon sokféle módon már most is
kapcsolatban vagyunk földönkívüliekkel, valószínűleg azért, mert bizonyos
értelemben mi magunk is földönkívüliek vagyunk. Segítőkkel és támogatókkal
rendelkezünk odafent, akik valódi formájukban nem mutatkoznak meg az
emberek előtt, mert ezzel nagyon megzavarnák 3D-s földi emberi
paradigmáinkat.

Nagyon sok kicsi gyermek látja is ezeket a földönkívüli segítőket. Esetleg
felismerheted magadban, hogy te is földönkívüli vagy. Nagyon sok életet éltél
már korábban és ezen életek közül számos a Földön kívüli történt. Rá tudunk
kapcsolódni saját magunk kozmikus részére, ha engedjük áramlani ezeket a
frekvenciákat a bioelektromos mezőnkben és előhozzuk a tudatosságunkban
rejtőző emlékeket (pl meditáció segítségével vagy álomállapotban). Emlékezned
kell, hogy ki vagy valójában és ha ez sikerül, úgy fogsz ragyogni, mint egy
jeladó. Fel fogod ismerni, hogy egy vagy közülük és nincs sok különbség köztük
és köztünk. Ha ez a felismerés megvan, lehetőség nyílik a kapcsolatfelvételre.
Az emlékezés hatására a vibrációs meződ megtelik kozmikus energiával és
ennek segítségével integrálni tudod a korábbi tapasztalataidat, amik így már nem
tűnnek majd olyan távolinak a számodra. Fizikailag jelenleg még nagyon
sokkoló lenne a találkozás velük, ezért előbb a tudatunknak egy kis előkészítésre
van szüksége ehhez. Lényegében emlékeznünk kell saját isteni mivoltunkra és
korábbi tapasztalatainkra, életeinkre.

28
A közzétételre legjobban úgy készülhetsz fel, ha felfedezed a saját történeted és
beszélsz róla. Így te is kiveheted a részed a folyamatból. Nagyon sok teljesen
átlagos ember rendkívüli tapasztalatok és emlékek birtokában van, de senkivel
nem tudnak, illetve nem mernek róla beszélni, mert félnek, hogy hülyének
néznék őket. Ha megteszed a te kis részed és őszintén beszélsz erről a körülötted
élőkkel (biztonságos környezetben), az talán a legjobb módja a felfedésnek. Ne
rejtsük el tehát ezeket a tapasztalatokat és kezdjünk el beszélni róla. A
földönkívüliekkel való kapcsolódás azonban mindenképpen egy belső folyamat
kell, hogy legyen, mivel ez egy nagyon spirituális dolog.

FELEMELKEDÉS A 3D-BŐL AZ 5D-BE

A 3D és 5D közötti alapvető különbséget az emberi lények számára az ego
jelenti. A 3D mélyen át van itatva ego-val. Ezt nem negatív értelemben kell
értenünk, hanem egyszerűen csak különálló lényekként tekintünk magunkra és
másokra. Ezzel szemben az 5D sokkal kiterjedtebb. 5D-ben az ego olyan,
mintha csak az egyik érzékszervünk lenne a sok közül, nem pedig egy
kizárólagos nézőpont, amiből a világra és önmagunkra tekintünk. A 3D-ben
MINDENT az ego szemüvegén keresztül szemlélünk. Nagyon sok ember teljes
mértékben az egojával azonosítja magát, és ez bizony nagyon jellemző és
gyakori a 3D-s valóságunkban.

Az 5D-ben nem fogjuk elveszíteni a 3D-ben ismerős fizikai formánkat. Az egész
folyamat arról fog szólni, hogy sokkal több 5D-s energiát tudunk majd integrálni
a fizikai formánkba. Képesek leszünk áthatolni más valóságokon, miközben
megtartjuk fizikai formánkat. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a
fizikai test nem csak börtön, hanem valójában egy ajándék és megtiszteltetés,
ugyanis segíthet nekünk belemerülni a szépségbe és az istenség térbeli és szilárd
aspektusaiba. Segíthet minket ezek megtapasztalásában.

Az 5D-ben olyan lényekké válunk majd, akik szilárdan a Földön állnak, de ezzel
egy időben képesek leszünk más denzitásokból származó energiákat is
közvetíteni. Szemben a jelenlegi 3D-s létezés nagyon kemény alaptónusával, az
29
5D-ben képesek leszünk „kilépni” a testből, és egy 5D-s nézőpontból szemlélni
a dolgokat és kiterjedtebb észleléssel rendelkezünk majd. Az 5D sokkal
gazdagabb érzékelést tesz majd lehetővé számunkra, több 5D-s frekvenciát ad
hozzá a valóságunkhoz, ami így jelentősen kiterjed majd és ez mindenre hatással
lesz az életünkben. A kozmikus tudatosság meg fogja változtatni az embereket.
Amikor elkezdenek kapcsolódni magasabb frekvenciájú energiákhoz, nagyobb
multidimenziós tudatosságra tesznek szert, ez pedig megváltoztatja majd azt,
ahogyan a világra tekintenek.

Az 5D-ben kevésbé fogunk különállóként tekinteni a másikra. Jelenleg rengeteg
rossz kapcsolat van, amelyekben az emberek egymásra vetítik ki saját
problémáikat és mindazt az elfojtást, amin keresztülmennek. Több 5D-s
energiával a testünkben azonban TUDNI fogjuk, hogy nem vagyunk különállók
egymástól, az 5D ugyanis mély megértéseket hoz magával. Sőt, nem csak
egyszerűen belülről fogjuk tudni és ismerni a dolgokat, hanem a tetteink is ezen
a megértésen alapulnak majd. Ez fog minket előrehajtani és ez VALÓBAN meg
fogja változtatni az életünket. Sokkal megbocsátóbbak leszünk, jobban
elfogadjuk majd a másikat, mert tudni fogjuk, hogy egyek vagyunk velük.
Felismerjük, hogy az isteni energia rejtett áramlata az, ami mindent irányít.
Altruistává fogunk válni, talán ez az a szó, ami leginkább kifejezi az átmenetet a
3D-s elmebeállítódásból az 5D-sbe. Felismerjük, hogy mindenben igazság van,
mindennek célja van és okkal létezik, a szemléletünk holisztikussá válik majd. A
megértés nem egyszerre, hanem hullámokban fog érkezni, egyre nagyobb és
nagyobb megértéssel bírunk majd. Még azon dolgoknak is, amiket nem értünk,
vagy amik fájdalmat okoznak (a tragédiáknak és a pusztításnak is), valamilyen
célja van – ez a felismerés az 5D-s elme egyik legfőbb jellemzője.

Olyan nézőpont válik majd elérhetővé a számunkra, amire a 3D-s elme nem
képes, hiszen igazából nem is arra készült, hogy megértse ezeket az
aspektusokat. El kell tehát jutnunk ebbe a nézőpontba, az 5D-s szemléletbe. A
folyamat nagyon sok integrációval jár majd, magasabb 5D-s frekvenciáknak 3D-
s valóságba és testbe integrálásával.

A 3D és 5D között a 4D helyezkedik el, ami természeténél fogva összeköti a
kettőt. A 4D és 5D közötti legfőbb különbség az, hogy míg a 4D-ben még sok

30
dualitással találkozhatunk (bár kevesebbel, mint a 3D-ben), addig az 5D-re
nagyon megalapozott és erős nondualitás jellemző. A 4D csak egy kicsivel van
„feljebb” tőlünk, ezért ha igazán meg akarjuk érteni a nondualitást, akkor nem a
4D-hez, hanem az 5D-s tudatossághoz kell fordulnunk. Ott lehet megtalálni
azokat mintázatokat és kódokat, amikkel integrálni lehet a nondualitást.

Az 5D emellett egy ún. goldilocks zónaként is működik, hiszen nagyon sok
földönkívüli segítő onnan jön. A 4D-s lények (pl reptiliánok, mantidek) nem
elegek az igazán magasabb szintű megértés tolmácsolásához, a magasabb
denzitású lényekhez való kapcsolódáshoz pedig még nincs elég tudatosságunk,
de 5D-sekkel történő kapcsolatfelvételt már integrálni tudunk.

3./6. RÉSZ
FÖLDÖNKÍVÜLIEK, EMBERI GENETIKA ÉS GALAKTIKUS
TÖRTÉNELEM

A földi emberek egy konszolidációs fajt alkotnak. Sok földönkívüli genetikáját
tartalmazzuk, így sok különböző DNS konglomerátuma vagyunk. A DNS egy
történet. Ősi karmát hordoz és amikor fizikai DNS-t választunk, úgy döntünk,
hogy lelkünket beillesztjük azokba a drámákba, így képesek leszünk
felülkerekedni rajtuk. Egy bizonyos értelemben azzal, hogy az emberi lényeket
ilyen kiterjedt DNS-el alkották meg, intenzív galaktikus
összehangolás/megbékélés eszközei lettünk. Ha ellentétes aspektusok vannak
benned mi mást tehetnél, minthogy megkeresed magadban az isteni, egyetlen
igaz perspektívát, azt az egy energiát, amely mindent egyesít?

Ugyancsak szükséges volt, hogy ez a faj 3D-s legyen, mert a 3D-s lények több
különálló fraktált hordozhatnak. Láthatjuk ezt ebben a felemelkedési ciklusban
is, amikor a magasabb valóságokba való belépés előtt kénytelenek vagyunk
megbékélni önmagunkkal. Azért figyel, azért szeret bennünket családjaként sok

31
földönkívüli, mert visszahullámoztatjuk nekik saját gyógyulásukat és
kiterjeszkedésüket. Ugyancsak ezért van az is, amiért néhány ijesztő
földönkívüli lény dominálni szeretne felettünk, rabszolgaságba döntene
bennünket és látens erőnkből táplálkozna. Más fajok félnek tőlünk és
kiszámíthatatlannak tartanak, mert a DNS-ünkben található intenzív
történetvonalak miatt kaotikusnak vélnek bennünket. Erről már említést tettek az
Agarthában élő lények – így hát ők biztos távolból figyelnek bennünket.

Emellett minden egyes emberi lény különböző földönkívüli genetikai
variációkkal és fizikai kapcsolatokkal rendelkezik - fizikailag és persze egy
lélekszinten, inkarnációsan. Nem fogunk sokat érteni ebből mindaddig, amíg
meg nem szabadulunk a megosztottságunktól (rasszizmus, szexizmus, stb.)
Számos variáció játszik szerepet ebben, de biztosíthatlak róla, hogy minden
egyes alkalommal, amikor túllépsz egy negatív gondolaton, a félelem helyett
megbocsátást, szeretetet érzel, sokak előtt viszed a fáklyát. A DNS-ed illetve
történeted ilyen mértékű ellentmondásosságával és azzal, hogy minderről
halvány fogalmad sincs, mindez irigylésre méltó feladat.

Hatalmas igazságokhoz férhetünk hozzá, olyan sajátos igazságokhoz,
amelyekhez a galaxisban más fajok nem férhetnek hozzá. Az emberi lények
végső soron azért fognak szólásra emelkedni majd, hogy arról a békéről és
megbékélésről beszéljenek, ami elképesztő ellenálláson és sötétségen keresztül
valósul meg. A mi fajunk arra van bekódolva, hogy ezt véghezvigye. Olyan apró
részletekkel rendelkezünk majd – és itt nem csak energiáról beszélek – amiket
megtaníthatunk majd másoknak.

Ezek alapján eldobhatjuk azt a spirituális elméletet is, hogy a Föld egyfajta
"óvoda" lenne, merthogy a diverzitásnak ilyen szintje mellett nem igazán
láthatsz itt olyan lelkeket, akik korábban ne tudtak volna már egyet s mást.

CSILLAGMAG GENETIKA, KÍSÉRŐK ÉS A FÖLD

A 3D-s világunk egy konszolidációs övezet.

32
A sok különböző karma (történet) következtében, amelyet a 3D-s forma
magában hordoz, a 3D-s Föld egy sűrű hely. A harmadik denzitásnak bármely
más magasabb síkhoz képest sokkal jobban megvan az a képessége, hogy
otthona legyen és ennél fogva egybeolvasszon több különböző galaktikus
történetet. Ezeket a komplex történeteket "karmának" nevezzük és ezeket
minden egyes ember megéli itt a Földön, és ahogy interakcióba kerülünk vele,
sok-sok csillaggal és sok-sok galaxissal lépünk interakcióba. Egyetlen emberi
lényben távoli galaktikus kultúrák és történetek száz, vagy akár ezernyi története
nyugszik. Amikor emberként kapcsolódunk egymásoz, lényegében csillagokkal
kapcsolódunk össze. Amikor mi szeretünk, a bolygók is szeretnek. Ahogy
fejlődünk és növekszünk, úgy nőnek és fejlődnek a galaxisok is. Mindezek az
égitestek összeolvadnak és kiterjeszkednek egy olyan hatalmas és mély
harmóniába, hogy többé nem is vesszük észre őket. Komplex történetek
vagyunk, amelyek az istenség felé vezető visszafelé utunkon megtanulnak
szeretni és megbocsátani.

Miért olyan jelentős ez?

Ez azért olyan fontos, mert ez teszi ezt a denzitást és a Földet a galaktikus
konszolidáció helyévé. Egy olyan hellyé, ahol azok a dolgok, amelyek nem
olvadhatnak egybe illetve nem oldhatók meg a magasabb dimenziókban,
találkozhatnak. Számos, a legbonyolultabb, legkiegyensúlyozatlanabb
kapcsolatok és történetek közül összegyűlhet itt, hogy megtalálják az isteni
közös nevezőt. Számos galaktikus kultúra, amely az Istenségen belül a spektrum
ellentétes oldalán helyezkedik el, egybeolvadhat itt a Földön. Ez teszi a 3D-t és
különösen a Föld bolygót a bölcsesség helyévé. Fennakadhatunk azon, hogy
milyen nehéz itt lenni, de fontos, hogy ezt az indulatot mérsékeljük némi
perspektívával arról, hogy tulajdonképpen mennyi mindet is teszünk itt. Hogy
milyen jelentős minden egyes reveláció, hogy milyen hatása van minden egyes
alkalommal annak, ha meghaladunk egy régi mintázatot. Nagy dolog, ha
képesek vagyunk meglátni ezt a fókuszt itt. Olyan, mintha áthúznál egy kötelet a
tű fokán.

33
Miért nem lehet bizonyos történeteket kibékíteni a magasabb
valóságokban?

Sok esetben bizonyos karmikus történeteket nem lehet kibékíteni ott, mert a
magasabb valóságokban nincs elég kapacitás a sötétségre és a torzulásra. A saját
magunkkal kapcsolatos hitrendszerek és elgondolások alacsonyabb síkokon
történő elemzése teszi lehetővé a legmélyebb megértéseket. Persze ezzel a
"lemeztelenedéssel" – ami jellemzően az alacsonyabb 3D sajátja – lehetővé
válik, hogy az egyén "elveszítse" önmagát. Ez a kockázata az idejövetelnek és
éppen ezért mondom, hogy a Föld távolról sem hasonlít egy óvodás csoportra.
Igazán "új lelkek" nem mernek ide jönni. A Föld egy hihetetlen kihívást jelentő
tapasztalat, de közreműködik abban, hogy csontig lecsupaszodjunk, egészen
odáig, ahol megtalálhatjuk azt, akik mindannyian vagyunk. A mindannyiunkban
közös aspektusok – nem számít a bőrszínünk, hitünk, nemünk vagy a lelkünk
besorolása - elsődlegessé válnak, és ez válik a lényünk lehorgonyzójává. Amikor
ez tudatosan megtörténik a 3D-ben, egy isteni transzmutáció következik be.
Olyan, mintha legyőzhetetlenné válnánk és ebben az erőben megláthatjuk
minden és mindenki isteni mivoltát, még az ellenségeinkét is. Ez egy tiszta
fényoszlopot hoz létre egészen az istenségig. Sok ember ezt az Istenre való
ráébredésnek nevezi. Ugyancsak megtapasztalható ez a kundalini felébredésének
hozadékában, azonban az a típusú felébredés több életen keresztül zajlik,
tipikusan nem egyetlen inkarnációban összpontosul. Itt a bolygón például van
egy nagyon feszültséggel teli kapcsolat reptilián lények bizonyos frakciói és az
emlősök között.

Ezek a típusú lények természetszerűleg nagyon különbözőek észleléseikben és
működésükben, a teremtés spektrumának nagyon ellentétes szintjeit jelenítik
meg. Természetszerűleg elnyomó-elnyomott komplexusokba keverednek
egymással (néha a kiegyensúlyozatlan maszkulin és feminin energiák
dinamikájához hasonlóan). Azonban az a szint, amelyen képesek a tudatukkal
interakcióba lépni és egybeolvadni itt, lehetővé teszi mélyebb igazságok és
felismerések bekövetkezését. Ha ez egy magasabb síkon történne, akkor vagy
egyetértenének vagy nem értenének egyet, de semmiképpen nem jönne létre
igazi megértés. Ez az alacsonyabb denzitás viszont lehetővé teszi számukra,
hogy több ponton tapasztaljanak és több ponton olvadjanak össze és ennél fogva

34
több lehetőséget kínál arra, hogy megismerjék egymást és az így szerzett
tudásban egy mélyebb módon testesítsék meg saját isteni mivoltukat és erejüket.
Erről a bizonyos dinamikáról több minden lesz felfedve a jövőben.

Hogyan történik a karma konszolidációja?

Ez az inkarnáción keresztül történik. Mindegyik lélek eredendően különböző
utat jelenít meg saját tapasztalatain és különleges lélektörténetén keresztül.
Amikor egy lélek beinkarnálódik egy fizikai testbe, egybeolvad vérvonalakkal
és fizikai származással (DNS). Itt a bolygón minden vérvonal, kultúra és
örökség kimondottan úgy lett kialakítva, hogy potenciális megoldásul szolgáljon
bizonyos galaktikus karmákra. Mi valójában nagykövetek vagyunk itt. Ez azt
jelenti, hogy 2 tényező van: a lélektényező, ami egy bizonyos szintű
tapasztalatot és bölcsességet hordoz illetve a fizikai tényező, ami rögzül
bizonyos törvényszerűségekhez, perspektívákhoz, motívumokhoz (és még akár
eseményekhez is), amelyek beindítanak bizonyos specifikumokat a
származásunkkal/eredetünkkel kapcsolatban. A kifejeződés e két szintje, a
lelkünkben és a genetikánkban élő történet, mély és hatásos munka elvégzését
teszi lehetővé. A földi genetika fontosságáról több minden kerül majd felfedésre
az elkövetkező években.

Annak érdekében, hogy kinyissuk ezt az információt a genetikánkról, először is
magunk mögött kell hagynunk előítéleteinket és szűklátókörűségünket, el kell
engednünk függőségeinket, hogy a különbözőségeinket itt a bolygón negatív
dolognak vagy kifogásként lássuk, vagy hogy ezáltal hierarchiákat hozzunk
létre, hogy elnyomók vagy elnyomottak legyünk. Ez nem kimondottan fajra
vagy nemre vonatkozik, hanem a társadalom olyan más csoportjaira is, amelyek
ki vannak közösítve. Ha beleragadunk ebbe a polaritásba, az blokkolja a
bölcsességet. Meg kell jegyeznünk, hogy a társadalomban lévő felosztást
elveszett lelkek táplálják, akik nem akarnak túllépni ezen a különbözőségen, és
továbbra is meg akarnak bennünket osztani, így nem kell felelősséget vállalniuk
a saját tetteikért és nem lesznek elszámoltathatók a galaxisban (és máshol)
végzett kizsákmányolót tevékenységükért. Oka van annak, hogy bizonyos

35
lények miért lebegnek itt körülöttünk genetikai vizsgálófelszerelésekkel, hogy
megnézhessék, milyen a származásunk.

Vannak emberek, akiknek engedélyre van szükségük ahhoz, hogy mélyen
belenézhessenek eredetünkbe és vérvonalainkba. (Ez nem figyelmeztetés akar
lenni feléd, hiszen már rég elhagytátok azt a pontot, amikor jelentős
rosszindulatú földönkívüli hatással kellene számoljatok, mindössze rá akartunk
mutatni azoknak a benned élő történeteknek a fontosságára, amelyeket
kiválasztottál itt.) A vérvonalak és genetikák mindig az érdeklődés
középpontjában álltak a Földön a galaktikus konszolidáció intenzív szintjének
következtében. Félreértés ne essék, történtek nevetséges próbálkozások arra,
hogy elrejtsék előlünk a bennünk élő történeteket, mert megértették, hogy ha
egyszer elkezdünk emlékezni arra, hogy kik vagyunk valójában – individuális és
kollektív szinten - akkor visszanyerünk sok olyan képességet, amelyek jelenleg
bennünk szunnyadnak. Ez egy teljesen más hellyé fejleszthetné a bolygót és
elpusztítana bizonyos vámpírikus hierarchiákat, amelyek a tudatlanok életerején
élősködnek.

Mind a lélekcélod, lélektörténeted, mind pedig a genetikád lehetővé teszi, hogy
beolvasszon számos különböző, sokszor egymással ellentétes galaktikus
kultúrát. Ez a harmadik denzitás több szinten is lehetővé tesz hatalmas mértékű
egybeolvadásokat, kereszteződéseket, amelyeken mind egyszerre lehet dolgozni.
Ezért van az, amiért számos különböző csillagfaj vesz részt különböző
mértékben a velünk való kapcsolódásban. Nagyon sok háború, amelyet a
bolygónkon látunk, azoknak a galaktikus különbözőségeknek az eredménye,
amelyeket egybeolvasztottunk itt. A jelenben zajló konfliktusaink közvetlen
szimbolikus megjelenítődései múltbéli galaktikus konfliktusoknak.

Hogyan hat a felemelkedés erre a folyamatra?

Lefelé ereszkedő és felemelkedő ciklusokon megyünk keresztül annak
érdekében, hogy katalizátorai legyünk e sebek begyógyításának. Minden egyes
lefelé ereszkedő ciklusban elveszítjük önmagunkat és minden egyes felemelkedő

36
ciklusban megtaláljuk magunkat. Ez a kiterjedés és összehúzódás farag a
lelkünkön és arra ösztönöz bennünket, hogy forduljunk az életünk célja, a
lelkünk egyedi kifejeződése felé. Megtanuljuk, hogy az az egyetlen hely, ahol
biztonságban vagyunk. Csak a Felsőbb Énünkkel folytatott szuverén
kapcsolódáson, a fényoszlopunkon keresztül lehetünk csak igazán tudatosak és
éberek. Maguk a bolygók megtestesítenek bizonyos perspektívákat és energiákat
és nincsen garancia arra, hogy bármely bolygó képes konszolidálni azt, aminek
választása folytán teret adott. Csakis valószínűségek léteznek, hiszen ha eljutsz a
magasabb dimenziós tudatosságig, sok alacsonyabb denzitást a
valószínűségeken keresztül tudsz megérteni és szemlélni. Minél változatosabb,
annál tünékenyebb is, de egyben annál több potenciált is hordoz az intenzív
mély szépség átélésére, a megértésre és a magasztosságra.

Milyen hatással van ez a magasabb dimenziókra?

Amikor egy sebet begyógyítanak a 3D-ben, új idővonalak jönnek létre a
magasabb dimenziókban. Ezek az idővonalak táplálják magasabb denzitású
lények felemelkedési ciklusait. Ezért lehet azt hallani néhány csatornázó
médiumtól (pl Bashar), hogy ezekben az időkben a Sassani és a szíriusziak is
felemelkednek. Mindannyian kapcsolódunk, mind ugyanannak az utazásnak
különböző útszakaszain helyezkedünk el. Röviden szólva tehát, ha itt bármi
áttranszmutálódik, az új lehetőségeket, potenciálokat és kapcsolódásokat nyit
meg a magasabb valóságokban.

Ezért van az is, hogy amikor elkezdesz felébredni és meditálni, gyakran
csillagembereket látsz magad körül. A múltban talán "angyalokként" vagy
fényként jelentek meg, hogy ne zavarjanak meg a jelenlétükkel, ne rezonáljanak
potenciális emlékekkel, amelyek megzavarhatják az itteni utazásod. Ezek a
lélekcsaládunk tagjai, akik hatással vannak a tudatosságunkra, és galaktikus
kísérőkként ismerjük őket. A tudatosságuk ugyancsak hatással van ránk. Ezek a
lények kapcsolatot ajánlanak fel, mert amikor velük dolgozol, lehetőséged nyílik
rá, hogy mélyen emlékezni kezdj arra, ki vagy valójában és miért jöttél ide.

Hogyan látnak bennünket a galaktikus kísérőink?
37
Mi alapvetően galaktikus lények vagyunk és minden egyes kísérőnk saját
magunk egy-egy aspektusáról tanít bennünket. Ha erős kapcsolatot alakítasz ki
minden egyes galaktikus kísérőddel, felismerheted, hogy a saját személyiséged
különböző aspektusait jelenítik meg. A velük való kapcsolat ápolása segíteni fog
neked, hogy fejleszd a jelenlegi életedben meglévő képességeidet. Minden
alkalommal, amikor egy csillaglény ránk tekint, saját maga és más lények egy
gyönyörű összeolvadását látja és ennek segítségével jobban megértik magukat.
Látják, hogy az energiáik hogyan hibridizálódnak és hogyan játszanak össze más
archetípusokkal, és ez végső soron segít nekik megismerni önmagukat.

Látják, hogy hogyan vezethetik, támogathatják egymást, hogyan
kommunikálhatnak, gyógyíthatnak és léphetnek mély interakcióba másokkal.
Elkezdik sokkal holisztikusabban szemlélni önmagukat. Felismerik, hogy a
veled való utazásukon keresztül gyógyulnak és megértenek olyan szinteket is,
amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Ahogy te növekszel, úgy
gyarapodnak ők is. Mi lehetne jobb e szimbiotikus kapcsolódásnál? Arra
törekszenek, hogy azokat az aspektusaidat erősítsék, amelyet ők testesítenek
meg és ezen erősödés révén felemelkedhetsz a galaktikus emberi szerepedbe –
amelyben egy teljesen más szinten fogod megismerni az Egységet.

ANDROMÉDA

Az Androméda-galaxis az isteni maszkulinitás tónusán vibrál. Minden fény,
amely az Androméda-galaxison szűrődik át, a különleges maszkulin
kifejeződéséhez igazodik és minden lény, amely abba a valóságba inkarnálódik,
olyan lélekmotívummal rendelkezik, amelyben mélyen feltárul a maszkulin
polaritás dinamikája. Ahogy azt bizonyára már tudod, minden élet az isteni
maszkulinitás és az isteni femininitás pulzáló rezgésén keresztül fejeződik ki, és
ez a dinamika tükröződik univerzumszerte. A Tejút-galaxis feminin és az
Androméda-galaxis maszkulin jellege pusztán e princípium galaktikus
kifejeződése.

38
E szimbiotikus kapcsolat következtében az Androméda-galaxis számos kulcsot
hordoz a Tejút-galaxishoz. Nagyon sok itteni kérdésünk tökéletes harmóniában
megválaszolásra és megélésre kerül ott.

Annak ellenére, hogy az Androméda-galaxis egy különálló galaxis, nagyon sok
olyan lélek van itt, akik annak a konglomerátumnak a részei, és akik annak az
energiának a követei. Talán te, kedves olvasó, te is azon betelepülések egyike
során érkeztél ide, amelyek az idők ciklusai során történtek és amelyek
átfedésbe kerültek és így nyílásokat hoztak létre, amelyeken keresztül a Tejút-
galaxis és az Androméda-galaxis emberei egyesültek.

Az Androméda-galaxis spirálkarjai minden egyes pillanattal közelebb és
közelebb kerülnek a Tejúthoz, jelképezve e polaritások tökéletes végső
egyesülését.

Természetesen az élet egy más szakaszában lesz már, amikor ez ténylegesen
megtörténik a mi 3D-s síkunkon. Ez egyszerűen egy szimbolikus integrációként
szolgál, de érezhető lesz azoknak a lelkeknek a szívében, akik mindkét
galaxishoz kapcsolódnak.

Az Androméda-galaxisból sokan úgy tekintenek a Tejútra, mint a Nagy
Anyaméhre; olyan lelkek gesztációs helyére, akik ki akarják fejezni magukat a
nagy sokféleség közepette. Ez egy termékeny föld, amelyen minden univerzális
motívum konszolidálódik. Ahogy bizonyára te is tudod, számos történet a
Földön és a Tejút-galaxisban pusztán olyan dinamika kifejeződései, amelyek a
nagyobb univerzum egészén belül léteznek. A Tejút és persze a Föld egy nagyon
időszerű fraktálja ennek a nagyobb történetnek. Egyetlen fraktál minden, és a
Föld valamint a Tejút-galaxis szívében és elméjében található béke az
univerzális harmóniát fejezi ki.

Különleges alkalmakkor az idő hullámzó sávjaiban portálok nyílnak meg,
amelyek lehetővé teszik andromédai "magoknak" (lelkeknek), hogy
beáramoljanak ide. Ezek a portálok nem erő vagy manipuláció hatására nyílnak

39
meg, hanem természetes úton, az univerzum megingathatatlan intelligens
tervezésének részeként, a tiszta mágnesesség és rezonancia következtében. Azok
a lelkek, akik ily módon átjönnek a portálokon, a maszkulin tudatosság
specifikus aspektusait fejezik ki, amelyek életre kelnek és struktúrákat,
inspirációt és energiát hoznak létre az új ciklushoz. Az idők során számos
andromédai lélek jött ide és segített megtartani a maszkulin és feminin polaritás
közti isteni egyensúlyt. Az andromédai lelkek jelenlegi hulláma azért jött, hogy
segítsen az isteni femininitásnak emlékezni arra, hogy kicsoda is valójában és
hogy milyen erőteljes tud lenni.

Hogy világos legyen, a Tejút nem minden lelkének inkarnációs története feminin
jellegű, hanem az itteni lelkek egy elsősorban feminin jellegű ritmusba
inkarnálódnak. A Tejúton belül létrehozható struktúrák feminin jellemzőkhöz
kapcsolódnak és e galaxis energiája általános tónusában inkább feminin jellegű.
Galaktikus szinten ez egy szívalapú, megadó, befogadó, áramló energiaként
jelenik meg. Az Androméda-galaxishoz képest az energia a Tejút-galaxison belül
sokkal sűrűbb és mélyebb és a manifesztáció is sokkal lassabban történik.

Összességében az Androméda és a Tejút-galaxis a történetükön és anyagukon
keresztül összekapcsolódnak. Ritmusuk szinkronizált és kiegészítik egymást.
Egymás párjai és az univerzum maszkulin és feminin kifejeződésének
szimbolikus megjelenítődései.

BÁRKÁK A VÉNUSZRÓL

Amikor a Hold feketévé vált és bársony csendjébe fordult és a tenger oda-vissza
suttogta altatódalát, hét kis bárkát, tele vénusziakkal, lágyan kitoltak a tengerre.
Egy helyre horgonyozták le őket. A bárkákat széles sugárban egy kis fonott kötél
tartotta össze.

Mindegyik kis csónakban egy szorosan összekötözött személy utazott, álluk alá
takarót gyűrtek, tetejükre illatos éjszakai virágokat szórtak. Ha nem tudtad
volna, a Vénuszon a virágok éjszaka nyílnak és ragyognak, állandó

40
emlékeztetőjéül annak, hogy a belső világ új teremtéseket szül akár figyelünk rá,
akár nem.

A vénusziakkal teli bárkák fel-le ringatóztak a teljes sötétben, nem csak egy
kellemes éjszakai alvás véget, nem csak egy furcsa játék részeként, hanem hogy
a hullámok emelkedését és süllyedését használva egy meditatív transzba
merüljenek. Ezt a tradíciót a Plejádok hét csillagáról hozták el nekik, abból a
világból, ahonnan úgy tűnik, számos tradíciójuk ered. Ezt megelőzően – azt
mondják – a magas tündéktől jött, akik egy éjjel világos ezüst fényen keresztül
érkeztek. A Vénusz után ez a hagyomány felbukkant Lemúriában és végül
összekapcsolódott a halállal Skandináviában és Egyiptomban.

A csónakokban utazó hét ember számára elérkezett az idő, hogy amint
belevesznek a csillagok rituáléjába, megérezzék dalukat. Arcuk bátran tárul ki a
teljes sötétségben, és befogadja a fényt, mely más világokból tör át az égen. A
Vénuszon ismeretes, hogy időközönként el kell engedned az identitásodat és el
kell engedned magad a csillagoknak, a kozmosznak. Meg kell engedned, hogy
belevéssz az isteni potenciál végtelenségébe. Ez egyfajta halálnak minősül.
Mindazok, akik ma egyedül lebegnek a sötétben, halált és újjászületést élnek át.
Csak ami az egyén szívében marad e beleveszés után, az marad meg valódinak.

A Vénusz egy olyan világ, amelyet az érzelmek belső nyelve, az intuíció és a
nyers kreativitás motivál. A vénusziak tudják, hogy a világon minden
külsődleges anyag pusztán a belső világ visszatükröződése. Minden anyagi
manifesztációt átmenetinek és a jelen pillanat - ami sok esetben az egyetlen
dolog, amiben igazán bízni lehet - megzavarásának látnak. Még a nevük is
változik, ahogy ők maguk változnak. Nem számít szokatlannak náluk, hogy
valaki élete során öt alkalommal változtat nevet, mindegyik név a tudat új,
beintegrált szintjét jelzi. Nincs más ahhoz fogható, mint mikor megváltoztatod a
neved és ennek révén újjászületsz – mondják a vénusziak!

A következő nap felkeltével az egyéneknek lehetőségük van arra, hogy
megosszák új nevüket és bármilyen új tanítást, amit tanultak. Azonban nem
mindenkiben burjánzanak a szavak ilyenkor. Néhányan felkelnek az új hold

41
reggelén és tovább hordozzák csendjüket - a belső világuk még nem fejezte be a
beszédet. Másokban túl sok az inspiráció ahhoz, hogy csendben maradjanak.
Elárasztják őket az új felismerések és a magasabb szintű kapcsolatok. Néhány
ezen információk közül személyesek és alkalmanként üzenetek is érkezhetnek
városuk vagy bizonyos személyek számára.

Mi persze földi emberek vagyunk, de a lélek egy utazó és sok helyen járhatott
már. Meg kell kérdeznem tőled, vajon ébredtél-e már újhold alatt egy kis
csónakban a Vénuszon? Fürödtél-e már a csillagokban, míg egy új név
formálódott meg benned?

4./6. RÉSZ

JÓINDULATÚ KONTRA ROSSZINDULATÚ FÖLDÖNKÍVÜLIEK

Nagyon sok ember elméjében egyfajta osztályozás van a földönkívüliekkel
kapcsolatban, és úgy érzem nem ez a legpontosabb, leghasznosabb módja annak,
ahogy a földönkívüliekre tekintünk. Mindenki, minden emberi lény rendelkezik
egy tanulási görbével, ami azzal kezdődik, hogy tudatlanok vagyunk
önmagunkról, elfelejtkezünk magunkról, arról, hogy milyen motívumokkal,
milyen célokkal érkeztük ide, milyen képességekkel rendelkezünk, és hogy kik
vagyunk valójában. Mi ezekről elfeledkezünk és úgy érzem, az egész életünk
lényege, hogy emlékezzünk ezekre és belemerüljünk abba, amik valójában
vagyunk és abba, amiben örömünket leljük. Hozzánk hasonlóan a földönkívüli
fajok is rendelkeznek ilyen tanulási görbével. Előrehaladni annyit jelent, hogy
megtanuljuk a leckéket és eközben a személyiségünk változik és egyre érettebbé
válunk.

42
Különböző az energia és különböző a kapcsolódás egy érett és egy éretlen tudat
között. Egészen másmilyen beszélgetést folytatnánk, ha a 15 évvel ezelőtti
önmagammal beszélgetnél. Minden földönkívüli tudat és minden földönkívüli
civilizáció rendelkezik egy tanulási görbével, aminek során éretlenből éretté
válik. Mindezt dimenzionálisan is végigkövethetjük. Hajlamosak vagyunk lefelé
ereszkedő ciklusokon keresztül menni, ami a felejtésről és az elkülönülésről szól
és sokat beszélünk a felemelkedési ciklusról, ami pedig az összejövetelről, az
emlékezésről szól. Számos lefelé ereszkedő és elkülönülési ciklus történt már.
Ez nem valamiféle negatív dolog, az volt a célja, hogy jobban megismerjük
magunkat és több felejtés, több elkülönülés jöjjön létre közöttünk, így
teljesebben felismerhessük az Istenség különböző individuális aspektusait, és
ennél fogva jobban megismerhessük azt.

Vegyük például a plejádiakat. Ők, úgy mondanám, egy naiv állapotból indultak.
Az Istenségnek abból a spektrumából, és abból, amit az jelképez. Ezek voltak
ők, mint társadalom. Az árnyékoldaluk a túlságos naivitás, a túlságosan a
feminin spektrum felé tolódás volt. Ez a plejádiak éretlen spektruma.

Nézzük meg a reptiliánokat, akik számos különböző módon a plejádiak
ellentétét képezik. Az éretlen spektruma, a reptilián tudatosság éretlen szintje a
nagyon kiegyensúlyozatlan maszkulin energia. Dominálnak, rabszolgaságba
döntenek és nagyon leválasztották magukat az érzelemtestükről. Innen indultak
tehát ők, ez volt az éretlen fázisuk és vissza kell húzniuk magukat onnan, annak
érdekében, hogy felismerhessék, hogy kik ők valójában. Oka van annak, amiért
elfelejtjük, hogy isteni lények vagyunk, és amiért elfelejtjük potenciális
képességeinket. Ebben az állapotban mindkét faj elfelejtette, hogy ki is ő
valójában és ennek oka van. Kapcsolatba léphetünk bármilyen földönkívüli
lénnyel az evolúciójának, tanulási görbéjének bármely szintjén. És pontosan ez
az, ami történik. Néhányan olyan földönkívüli fajokkal állnak kapcsolatban, akik
a saját evolúciójuk nagyon-nagyon fejlett állapotát érték el és kapcsolódnak
például egy olyan plejádi tudatossággal, amikor is nem annyira a plejádiak
individualitása, hanem sokkal inkább egyfajta plejádi tudatosság, egy plejádi
szűrő tükröződik, mintsem egy konkrét plejádi lény.

43
Nem mindig a legfelemelkedettebb lények adják számodra a legjobb
információkat. Az is csak egy bizonyos típusú információ lesz. Nagyszerű
lényeket találhatsz alacsonyabb dimenziókban is, akik nagyon tudatosak, nagyon
kapcsolatra készek és gyakorlati információkat tudnak átadni neked.
Tagadhatatlan, hogy a legjobb, legkönnyebben feldolgozható információ a
fejlettségi szintjüket tekintve éppen hogy csak felettünk lévő lényektől érkezik.
Hogy milyen információkat kapsz, az nagyban függ a kapcsolódó lények tudati
evolúciójától. Ettől függ, hogy milyen információt adnak át, milyen történetet
mondanak el rólad. Ha olyan lényekhez kapcsolódsz, akik nem annyira fejlettek,
akkor valószínűleg nagyon félelemkeltő információkat fogsz kapni.

Hogy ez az egész fajukra jellemző lenne? Nem. Ez csak az adott faj
fejlettségének adott állapotát fogja jellemezni. Értéke van annak is, hogy erről a
szakaszról tudomást szerezz. Emellett azt is fontos tudni, hogy a rezgési
frekvenciád – vagyis, hogy mit gondolsz, mit érzel és hogyan irányítod a rezgési
frekvenciádat – vajon a szereteten, vagy a félelmen alapul. Ha a félelem vagy
bizalmatlanság rezgési frekvenciáján vagy, akkor valószínűleg olyan lényeket
fogsz vonzani, akikre ugyancsak ez az energia jellemző. Ez tükörként fog
szolgálni számodra. Ha a szeretet, a szíved felismerésének állapotába tudod
helyezni magad, ha felismered, hogy isteni létező vagy, teremtő vagy, hogy te
irányítod a valóságod, szóval amikor ebbe a fázisba, vagy legalább a nyitott
semlegesség állapotába kerülsz, magadhoz vonzhatsz és kapcsolódhatsz olyan
lényekhez, akikre ugyanez jellemző. Ezek a lények szeretetteljes információkat
fognak adni neked, olyan információkat, amelyek nem a félelmen alapulnak.
Még csak nem is olyan dimenzióból fognak érkezni, amely olyan módon van
polarizálva, amelyben a félelem és a sötét érzelmek előjöhetnek.

Sok információt lehet hallani arról, hogy ez vagy az a faj – főleg a reptilián, a
szürke, vagy a mantid – rosszindulatú. Nem mondhatod egy egész fajra, hogy
rosszak lennének, hogy nem empatikusak, hogy nincsenek érzelmeik. Ez nem
igaz. Valószínűleg olyan emberektől hallhatod ezt, akik a fejlettségüknek azon a
tudatszintjén beszélnek, nem pedig a tudatuk magasabb spektrumain. A
tudatosság magasabb szintjén nem reptiliánokkal, zétákkal, vagy mantidekkel
fogsz beszélgetni, vagyis olyan lényekkel, akiket még eléggé a félelem
foglalkoztat. Az ok, amiért ezek az információk találnak meg az, hogy te magad

44
kérted őket, hogy megtisztulhass a félelmeidtől. Azt kérted, hogy elengedhesd a
félelmeidet.

Ezért jönnek hozzád félelmetes lények, ezért mondanak neked ijesztő dolgokat,
mert ezzel arra kérnek, hogy ébredj rá ki vagy valójában. Sok esetben az
embernek és a tudatának sok időt vesz igénybe, amíg elengedi a sok félelmet, a
sok tragédiát és felismeri, hogy isteni létezők vagyunk. Néha le kell vetkőznünk
valamit, vagy meg kell rettennünk, hogy rájöjjünk, kik vagyunk valójában. Én
ugyan nem szeretem ezt, de nem véletlen, hogy néha Isten oldalba ver minket
azért, hogy felébredjünk. Ugyanez megtörténhet csatornázó médiumokkal is, és
néha ezért élnek át félelmetes találkozásokat, hogy ezáltal felébredjenek és
elkezdjenek inkább magasabb dimenziós lényekkel kapcsolatot keresni.

Nagyjából ennyit szerettem volna mondani erről. Nincsenek jó vagy
rosszindulatú földönkívüliek. A plejádiakat hagyományosan jóindulatú
lényekként tartják számon, de nagyon negatív dolgokat is tettek, mert abban az
időben nagyon eltávolodtak a szívüktől. Tehát nem különíthetjük el, hogy ezek
jó földönkívüliek, azok pedig rosszak, mert ez meggátol téged abban, hogy
megértsd a különböző földönkívüli fajokat és azokat a különböző
archetípusokat, amiket megjelenítenek. Létezik egy jó oldala, egy isteni oldala
minden egyes emberi lénynek és minden egyes fajba tartozó lénynek és ahogy
minden egyes embernek van árnyékoldala, úgy minden egyes fajnak is van.
Rajtad áll, hogy ezek közül melyikkel lépsz kapcsolatba és az annak
visszatükröződése lesz, hogy te ki vagy.

KIFORGATOTT REPTILIÁN AGENDA

Valószínűleg tisztában vagyunk azzal, hogy mi a reptiliánok eredeti
történetvonala, és hogy milyen terveik vannak velünk. Mindez nyomasztón
negatív és ha erre gondolsz, az nyomasztóan megfoszt téged a saját a
hatalmadtól. Ezt nem egy naiv nézőpontból, nem felmentésként mondom. Ha
kiforgatjuk a reptilián agendát, az alapvetően a gyűlöletet és a reptilián lények
kárhoztatását fogja táplálni annak érdekében, hogy létrehozzon egy szakadást
oly mélyen az emberi pszichében és az emberi lélekben, amelyet egyénileg nem

45
fogunk tudni integrálni. Az ok, amiért itt vagyunk emberi lényekként az, hogy
integráljunk és békét hozzunk a dolgokba... végső soron mindenki erről beszél
amikor a felemelkedési ciklusra terelődik a szó.

Lényegében ez az integrálásról szól és mi azért vagyunk itt, hogy integráljunk,
és ez az integrálódás nem tud megtörténni, ha abban hiszünk, hogy a reptiliánok
negatívak. Integrálás alatt azt értem, hogy fogod az összes traumatizált, sérült,
elveszett, vagy félreértett részedet és megérted őket, békét hozol közéjük és
mindet behozod a középpontba. A leggyorsabb módja a dolgok integrálásnak, ha
mélyen lemerülünk a szívünk perspektívájába, kilépünk az elme konstrukciói
közül, szó szerint a negyedik dimenzió konstrukciói közül, kikerülünk ebből és
elkezdünk a szívünkkel gondolkodni és tudni, hogy az milyen érzés. A szív a te
biztonságos helyed, a szíved az a hely, ahol először találkozhatsz önmagaddal és
hozzáférsz ahhoz, aki valójában vagy. Felkeresheted a lényed legmagasabb
aspektusait és lehozhatod őket ide.

Térjünk vissza a kiforgatott reptilián agendára. Valaha én sem nagyon kedveltem
a reptiliánokat. Úgy éreztem, hogy ők a rossz fiúk, a negatív szándékúak és hogy
őszinte legyek ez akkor volt, amikor még éppen csak kijutottam a kozmoszba,
nem ismertem igazán a földönkívülieket és valahogy be kellett illesztenem az új
információkat azokba a konstrukciókba, paradigmákba, amiket korábban
megtanultam. Gyakran így működik a tanulás, hogy információkhoz jutunk,
amelyek felállítják az alapokat, de nem kapjuk meg az összes információt.
Egyszerűen csak beillesztjük őket a már meglévő konstrukcióinkba és ahogy
haladunk előre, a hitrendszerek, amelyek már nem szolgálnak bennünket,
összeomlanak.

Eredendően én egy olyan alapról indultam, amelyben sokkal több volt a dualitás,
így aztán szükségem volt arra, hogy legyen egy rossz fiú, és ők, a reptiliánok
voltak azok. Volt bennem némi félelem is. Féltem attól, hogy mély meditációban
becsapnak majd és manipulálva leszek. Nem igazán hittem vagy értettem, hogy
képes vagyok irányítani a tapasztalataimat és az erőmet, így aztán szükségem
volt arra, hogy egy polarizált rossz fiú része legyen a létezésemnek. Azonban
minél többet utaztam és minél több kapcsolatot létesítettem, és minél jobban

46
megismertem a kísérőimet és meghallgattam az információikat és
meghallgattam a saját Felsőbb Énem és egyszerűen csak tapasztaltabb lettem,
annál inkább felismertem, hogy főként a dualitás konstrukciói miatt
démonizáltam a reptiliánokat, és nem azért mert ez lett volna az igazság.
Egyetlen faj sem jó vagy rossz. Biztosíthatlak felőle, hogy találkozhatsz te akár
a legszeretetreméltóbb külsejű lénnyel és lehet, hogy manipulatív, rossz
szándékú lesz, és lehet, hogy nagyon vámpírikus konstrukciók közt működik.

Vajon miért lehet az, hogy amikor utálod a reptiliánokat lényegében magukat a
reptiliánokat, az alacsony asztrális 4D-s reptilián agendát táplálod? Miért van
ez? Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az emberi faj itt a Földön számos
különböző földönkívüli faj konglomerátuma. Maga a DNS egy történet – egy
spirálisan tekeredő történet. A DNS-en belül számos különböző földönkívüli faj
különböző története, karmája található. A karmát itt elsősorban nem abban az
értelemben használom, mint pl az indiaiak. Itt én egy kiegyensúlyozó metódust
értek alatta. A karmád a te történeted, amely a DNS-eden belül létezik. Vagyis
számos különböző földönkívüli faj DNS-e található meg bennünk és mi vagyunk
a konszolidációs pont.

A Föld bolygó egy konszolidációs pont és ezért van ilyen rendetlenség itt, ezért
van ilyen nagy diverzitás itt és ezért van itt ennyi probléma, de ugyanakkor ezért
van itt ennyi szépség és potenciál is és ezért olyan fontos, hogy megértsük ezt.
Sok különböző földönkívüli faj konglomerátuma vagyunk és az egyik faj ezek
közül a reptilián. A DNS-ünkben reptilián genetika található. Mindenkiében.
Lélekszinten vannak olyanok, akik erősebben kötődnek a reptilián történethez és
mindenféle reptilián lényekhez, de genetikailag ahhoz, hogy itt legyél, lennie
kell benned reptilián DNS-nek. Mindez azt jelenti, hogy ha most itt ülsz és azt
mondod: "a reptiliánok szörnyűek, manipulatívak, ne légy naiv, ne bízz meg
bennük", azzal csak azt éred el, hogy létrehozol egy szakadást a saját Éneden
belül.

Egy szakadást hozol létre önmagadban, mert ezek a jellemzők benned is
megvannak. Lehet, hogy nem is fogod rögtön észrevenni, de ahogy az időciklus
egyre szorosabbá válik, nyilvánvaló lesz, hogy egy szakadás jött létre benned.

47
Mindez alapvetően azt okozza, hogy nem tudsz hozzáférni azokhoz a
képességekhez, amit a benned lévő reptilián DNS hordoz. Nem leszel képes
hozzáférni ennek a jó aspektusaihoz és csak a rossz aspektusaihoz kapcsolódsz,
mert külsődleges módon csak ezt ismered fel ezekben a lényekben és így
önmagadon belül is csak ezekhez fogsz hozzáférni. Csak a rossz szándékú,
irányító, domináló, félelemalapú, nagyon-nagyon vámpírikus és manipulatív
aspektusokhoz. Ez lesz a leghangsúlyosabb aspektus benned.

Ha viszont holisztikus módon közelítesz efelé és azt mondod: "oké, a
repitiliánok ugyanolyanok, mint a többi faj, köztük is vannak jók és rosszak
egyaránt és ha megnézzük az emberek tapasztalatait, azt láthatjuk, hogy itt is
kirajzolódik egy spektrum." Ha ezt meg tudod tenni, akkor hozzáférhetsz a
reptilián faj gyönyörű jellemzőihez, ami nem más, mint a türelem, az
objektivitás és annak a képessége, hogy őrzik az idő és a történelem
emlékezetét. Mindez nagyon jól párhuzamba állítható az inszektoid lényekkel.
Szóval légy tudatában annak, hogy ha a reptilián lényeket utálod, magadat
utálod és egy szakadást hozol létre önmagadon belül és amikor ezt teszed,
megállítod ezt az integrációt és amikor az integráció megáll, bezárod magad a
tudatosság egy bizonyos szintjére.

És ekkor benne ragadsz a félelem birodalmában, és pont ez az, amit a negatív
lények akarnak. Megtartod magad abban a valóságban, azokban az érzelmi
jellemzőkben és gondolkodásmódban. Az érzéseid lesznek az indikátoraid, azok
döntik el, hogy hová leszel képes utazni önmagadon, az univerzumon és a
galaxison belül. Ha negatívvá válasz és polarizáló gondolataid lesznek, akkor
nem leszel képes felismerni, hogy ebben a játékban és ezen az utazáson együtt
kell hogy haladjunk. Ha nem ez az elsődleges referenciapontod, komolyan le
fogsz ragadni. Fel kell ismernünk, hogy mindannyian ugyanolyanok vagyunk.
Ennek kell lennie a referenciapontnak. A saját referenciapontod dönti el, hogy
hová mész. Nem jöhet be senki sem csak úgy és dominálhat feletted, amíg egy
bizonyos szinten el nem hiszed azt, hogy dominálhatnak feletted. Ha azzal a
perspektívával rendelkezel, hogy isteni létező vagy, ez nem fog megtörténni
veled és ha félsz a reptilián lényektől és azt gondolod, hogy azért vannak itt,
hogy elkapjanak téged, hogy jobb, ha óvatos vagy, hogy jobb, ha őket
hibáztatod, akkor csak megerősíted azt, hogy mindez megtörténhet.

48
Szóval azzal, hogy sokan fenntartják azt a narratívát, hogy a reptilián lények
negatívak, nagyon sok fájdalom és trauma keletkezik, amikor is azt érzik, hogy
manipulálva vannak és becsapták őket. Nem értik még teljesen ezt a tapasztalást
és azt akarják, hogy legyenek ilyen negatív lények, akikről azt gondolhatják,
hogy ők az irányítók és onnantól kezdve mondhatják, hogy tudják, ki az ellenség
és ettől biztonságban fogják érezni magukat. Ha hiszel abban, hogy van
ellenség, és hiszel abban, hogy elvehetik a hatalmadat és manipulálhatnak és
még azt is tudod, hogy milyen technikákkal, ha elhiszed ezt, akkor valóban
megtörténhet. Léteznek negatív frakciók? Igen. Van néhány mocskos és fejlett
lény odakint? Igen. De 110%-ban te határozod meg a velük való interakciódat.

Méghozzá nem az elméddel, hanem a szíveddel és az érzéseiddel. A valóságodat
teljes egészében te határozod meg. Senki sem tehet meg veled olyasmit, ami ne
létezne a rendszeredben, így ha tényleg hiszel ezekben a dolgokban, akkor az
visszatart téged. A földönkívüli fajokkal szembeni rasszizmus és előítélt valós
ügy és megdöbbentő számomra, hogy amiről a földi emberek körében
felismerjük, hogy rossz dolog, arról nem ismerjük fel, hogy földönkívüli és más
lényekkel szemben is rossz dolog. Van egy hely, ahol biztonságban vagy
mindentől, mégpedig az, amikor elismered, hogy isteni létező vagy, te vagy a
Forrás, te vagy a Teremtő, hogy te is teremtő lény vagy. Amikor ebben az
állapotban tartózkodsz, minden a visszatükröződések játékának fog tűnni, és
elkezdheted élvezni azt, elkezdheted élvezni az ittlétet, ahelyett, hogy
folyamatosan figyelned kellene a hátad mögé. Tartsd meg ezt a szívedben és
tudd, hogy ez vagy te, azonosítsd magad ezzel és minden meg fog változni.

MANTID LÉNYEK

Szeretnék egy kicsit a mantid lényekről is beszélni. Arról, hogy mit képviselnek,
mi a szerepük itt, mi a helyzet velük egyáltalán. Ezek az információk tőlem és
mantid kísérőimtől származnak illetve néhány kliensemen keresztül érkeztek.
Nem kutattam ezt a témát külön, nem néztem meg mások tapasztalatait erről, de
bátorítok mindenkit arra, hogy amennyire csak tudják, kutassák más emberek

49
tapasztalatait, élményeit és próbáljanak megérteni más kozmikus fajokat, és
tegyék össze a nagyobb képet.

Én magam nem tudok sokat a mantid lényekről, nem fordítottam túlságosan sok
időt arra, hogy kapcsolódjak hozzájuk és az energiájukról tanuljak. Más
lényekkel összehasonlítva a róluk szerzett tudásom sokkal korlátozottabb, de
várom, hogy a jövőben sokkal több kapcsolatom legyen velük és később azt is
meg fogom osztani. Még mielőtt belekezdenék a mantid lényekről beszélni,
szeretném elmondani, hogy mennyire fontos az, hogy megértsük, minden egyes
földönkívüli faj egy archetípust testesít meg. Egy archetípust, amely az
Istenségen belül létezik, és ami tiszta kifejeződése az Istenségnek. Mindegy
egyes földönkívüli fajnak különleges személyisége, különleges perspektívája,
vagy ha úgy tetszik, szakrális geometriája van, és amikor a lélekmátrix
beinkarnálódik abba a bizonyos szakrális geometriába, elkezdi felvenni az adott
fajra jellemző különleges perspektívát. Nagyon fontos tudnunk, hogy különböző
földönkívüli fajokba inkarnálódunk, hogy megtapasztaljuk az ő különleges
energiamátrixukat és perspektívájukat.

Az a perspektíva, amely a mantid lényekkel jár együtt, nagyon hasonlít a
reptilián lényekéhez. Ez az oka annak, amiért az emberek valamiképpen félnek
tőlük. Sokan kellemetlenül érzik magukat a mantidek illetve a reptilián lények
társaságában, és ennek az az oka, hogy ők egy olyan skálán mozognak,
amelyben az elme sokkal hangsúlyosabb. Nagyon telekinetikusak, nagyon
telepatikusak, de az érzelemtestük nem olyan változatos, mint az emlősöké. Az
emlős lények szó szerint arra lettek tervezve, hogy sokkal inkább feminin
energiák kifejeződései legyenek, ezért beszélnek arról, hogy a Tejút-galaxis egy
feminin-jellegű lény, mert ebben a galaxisban sok emberi lény él, akik ennek a
feminin energiának a kifejeződései. Ezt nem arra értem, hogy az emlősök csak
és kizárólag feminin-jellegűek lehetnek. Ugyancsak meg szeretném jegyezni,
hogy a mantid lények is egyfajta emberi-jellegű/hominid formát vesznek fel, és
más lények is ilyen alakot vesznek fel, beleértve növénylényeket és másokat.
Vannak más formájú földönkívüli lények is, de ez az ember-jellegű forma
nagyon népszerű kifejeződési forma az univerzumban, nagyjából minden
teremtmény, amit csak el tudsz képzelni, felvehet humanoid-jellegű alakot – két
láb, két kar, szemek, stb - illetve egy humanoid jellegű tudatosságot.

50
A mantidek energiái nagyon hasonlóak a reptiliánokéhoz, de mindkét fajra igaz,
hogy nincs az a nagyon intenzív, és változatos érzelemtestük, és persze mi az
emlősök perspektívájából szemléljük ezeket a lényeket. Mi a teljes
szívenergiával és érzelemtesttel szemléljük őket és néha, amikor olyan lényekkel
találkozunk, akik nem ugyanolyanok, mint mi és akik nem emlősök, akkor
rögtön félni kezdünk tőlük. Nem tudunk ráhangolódni az érzelemtestükre, és
nem tudjuk kiszámítani, hogy mit fognak tenni, mivel a szemükben nem találjuk
meg a hasonlóság olyan intenzív szintjét, mint más emlősöknél. Szóval egyfajta
velünk született félelem él bennünk ezekkel a lényekkel kapcsolatban.

Ez ugyancsak visszavezet bennünket néhány galaktikus háborúhoz, és
hasonlókhoz, amelyekben részt vettünk korábban, de emlékeznünk kell, hogy
ezek a fajok egy magasabb szinten nagyon sok mindent fel tudnak ajánlani
nekünk, és nem mindegyikük negatív. Mondhatjuk a reptiliánokra, hogy igen,
van köztük néhány igen negatív drákonida ezen a bolygón, akik valóban sokat
tanítanak nekünk és elég mocskos, undorító lények, eléggé elveszett lények, de
nem mondhatjuk azt, hogy minden egyes reptilián vagy mantid lény ilyen lenne.
Fontos tudnunk, hogy amikor kapcsolódunk földönkívüli fajokhoz, mi döntjük
el, hogy a földönkívüli tudatosság mely görbéjéhez akarunk kapcsolódni. Egy
olyan plejádi vagy reptilián lénnyel akarsz kapcsolódni, aki még éretlen, és
akinek a rendszerében még nagyon sok a dualitás és a fájdalom? Vagy azokkal
akarsz kapcsolatba kerülni, akikben több az ötödik vagy hatodik dimenziós
tudatosság, amikor már meghaladták ezt a szintet és az általuk átadott
információk sokkal magasabb rezgésűek? Ez az egyik nagy lecke a
földönkívüliekkel való kapcsolódás kapcsán.

Visszakanyarodva a mantid lényekhez, elmondhatom, hogy amikor olvastam az
energiájukat, nagyon hasonlónak találtam azt a reptiliánokéval. Bár azt
mondanám, hogy a reptilián lények több elmeenergiával rendelkeznek és aztán
ezt összemixelik a fizikalitással. Ők elsősorban az elmét fedezik fel, a fókuszuk
és tudatosságuk nagy részét a fizikalitásra fordítják. A mantidek a reptiliánokhoz
hasonlóan szintén sok elmeenergiával rendelkeznek, azonban ahelyett, hogy
nagyon erősen a fizikalitásra koncentrálnának, ők inkább a spiritualitás felé
fordulnak, a spirituális természet és a nem-fizikalitás felé. Az elméjük energiája

51
hasonló, de ahogy az idejüket töltik és ahogy a fajuk fejlődik, az különböző. A
reptiliánokban több a fizikai összetevő, míg a mantid lényekben több a
spirituális nemfizikai összetevő, és így a két faj további evolúciója is eltérő. El is
mondom, hogy miért.

A mantid lények a bölcsesség őrzői. Ha megnézzük a bolygó evolúcióját,
láthatjuk, hogy a bogarak és rovarok az első lények között voltak, akik járkáltak
a Földön. És ahogy fent úgy lent. Amikor megnézzük a bolygó evolúcióját, az
első életforma-szerűségeket, amelyek meg lettek tervezve és elő lettek hozva,
abban ugyancsak megláthatjuk az Istenség egyfajta evolúcióját is. Szóval az
inszektoidok nagyon ősi lények. Nagyon-nagyon-nagyon ősi lények és ennél
fogva nagyon sok bölcsességgel rendelkeznek. Nagyon sok különböző ciklust
láttak és számos különböző mintázatot ismertek fel ezekben a ciklusokban.
Különösen igaz ez azokra, akik már eléggé "felemelkedettek" és ha azokkal
lépsz kapcsolatba, olyan lényekkel találkozhatsz, akik a legkisebb mintázatokkal
is tisztában vannak. Nagyon kötődnek az idő folyásához. Nagyon kötődnek az
univerzumi törvények bonyolultsághoz.

Ők bölcsességőrzők. A reptiliánok is azok, de ők alapjában véve a mantid
lényekhez képest közelebb állnak az emlősökhöz. A mantidek még a
reptiliánokhoz képest is jobban képesek az objektivitásra. Persze kevésbé
változatos az érzelemtestük és ez ad lehetőséget számukra ehhez a fajta
objektivitáshoz. Nekünk, emlősök számára még az is nehézséget okoz, hogy
valamit ugyanolyan módon tapasztaljunk meg, mert mindent átfuttatunk az
érzelemtestünkön és a mi perspektívánk sokkal inkább átitatódik érzelmekkel és
az érzelmi környezet nagyon fontos számunkra, és még akkor is, ha nem tartod
magad érzelmes embernek, még akkor is több érzelem lesz benned, mint egy
mantid lényben.

Mi tényleg másként érzékeljük a világot, másképpen érzékelünk és az emlősök
éppen ezért fejlődtek ilyenné, hogy az energiáknak egy másmilyen spektrumát
lássák és másképpen tapasztalják meg a világot. Így aztán taníthatjuk egymást. A
mantidek nagyon telekinetikusak és nagyon telepatikusak. Intenzív
információletöltéseket adhatnak neked, amelyek néha egy picit hidegnek

52
érződnek, mert a mantidek kicsit hidegek, nyersek és tudom, hogy sok mantid
lény, aki az emberiséggel dolgozik, megpróbál elsősorban álmokon keresztül,
éjjel dolgozni velünk, mert tudják, hogy mi, emberek a kommunikáció során
nagyon érzékeny lények vagyunk. Amikor azt látod, hogy egy mantid egy
emberrel, vagy egy emlőssel kommunikál, észre fogod venni, hogy nagyon jó
humorérzékük van. Számos olyan emberrel beszéltem, akiknek mantid kísérőik
voltak – magamat is beleértve – és azt állították, hogy a mantideknek nagyszerű
a humoruk.

Úgy tűnik, hogy ezt a velünk való kapcsolódás miatt alkalmazzák, mert
észrevették, hogy a humor elősegíti a bizalom kialakulását, lehetővé teszi, hogy
az emberek bízzanak bennük, mert a külsejük nyilvánvalóan... a külsejüket
néhány ember még a reptiliánoknál is visszataszítóbbnak találja, és ők tudják
ezt. Így aztán sokuknak elég fejlett humorérzékük van, egyfajta nagyon száraz
humorérzékük és én ezt nagyon kedvelem azokban a mantid kísérőimben,
akikkel beszéltem. Azt gondolom, hogy ez azért van, mert megtanulták az
emlősökkel folytatott kommunikációik során, de igazából nem igazán tudom,
honnan ered. Azért említem meg, hogy nagyszerű humorérzékük van, mert ez
olyasvalami, amire nem számítanál. Nem feltétlenül várnád el egy ilyen lénytől
ezt, legalábbis én nem számítottam rá. Sok ember viszont fél tőlük, és e
félelemenergia miatt nem jön létre a kapcsolódás. Tudom, hogy a mantidek
sokszor úgy mutatkoznak, hogy köpeny van rajtuk. Ezzel kicsit elrejtik magukat,
mert nem akarják, hogy a megjelenésük megijesszen minket.

Megértették, hogy számunkra ez reflexszerű reakció, így aztán sokuk álcázza
magát. Ez lehet, hogy őrültségnek hangzik, de pár éve volt egy eset, amikor
láttam egy ufo-t és telepatikusan ráhangolódtam. Kiküldtem felé egy frekvenciát
és összekapcsolódtunk. És tudom, hogy őrültségnek hangzik, de azon nyomban
megláttam egy képet, egy kék színű mantid lényt, aki parókát viselt... nagyon
vicces volt. Szóval néha megpróbálják megváltoztatni a megjelenésüket, ruhát
vesznek fel vagy valami olyasmit tesznek, ami megtöri a jeget köztünk, mert
megértették, hogy a teremtés skáláján bizony elég messze esünk egymástól.
Tehát megpróbálják fellazítani és megtörni a jeget közöttünk.

53
A mantidek nagyon objektívek, képesek érzelembefektetés nélkül szemlélni a
dolgokat. Azt hiszem az egyik előnye annak, hogy nem rendelkezel szupermély
érzelemtesttel az, hogy nem kell átmenned a döntéshozás különböző érzelmi
rétegein, különböző szemszögekből vagy képes megvizsgálni és megérteni
mindenféle dinamikát és képes vagy meghozni egy döntést pusztán az
univerzumi törvények és a szituációban részt vevő felek helyzete alapján. Sok
földönkívüli lény illetve a Galaktikus Föderáció hajóin is tartózkodnak mantid
lények, méghozzá az objektivitásuk miatt, és azért, mert képesek a tisztességre
és nem szuperemocionálisak. Nagyon sokan tisztelik ezeket a lényeket.

A reptiliánokat is egy bizonyos mértékig, főleg ha felemelkedett állapotban
vannak, de a reptiliánok sokkal inkább hajlanak a harcos üzemmódra, vagyis a
fizikai aspektusra, amikor embereket, vagy tárgyakat védenek. Ez eléggé az
ellentéte annak, mint amikor zsarnoki módon viselkednek, mert ugyebár az
érmének két oldala van. Ők tehát sokkal inkább ebbe az energiába merülnek
bele, míg a mantid lények inkább a diplomácia energiáját választják a harcos
energiák helyett. Azt mondanám a mantidekről, hogy nagyszerű diplomaták.
Amikor ebben az energiában tartózkodsz és elfogulatlan vagy, akkor nagyon
könnyedén képes leszel a dolgokat felépítő frekvenciák alapján különbséget
tenni. Nem fogsz beragadni az érzések közé. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek
érzelmeik, hanem hogy a mantid összetevő lehetővé tesz egy sokkal logikusabb,
sokkal ok-okozatibb perspektívából történő szemlélődést. Jól ismerik az
univerzumi törvényeket, és nagyon jól tudnak koncentrálni. Nagyon-nagyon
sokáig képesek megtartani a fókuszukat, még a reptiliánoknál is hosszabb ideig.

Nagyon türelmesek és nagyon hosszú ideig tudnak egyetlen dologra
koncentrálni. Az emlősökre gyakran a mozgalmasság jellemző, szeretnek
különböző dolgokat csinálni, de a manitid lények és más inszektoid lények
képesek nagyon hosszú időperióduson keresztül egyetlen dologra fókuszálni.
Ehhez kapcsolódik az is, hogy nagyon sokáig élnek, szóval képesek nagyon
sokáig kizárólag egyetlen dologra összpontosítani, ez pedig nagy érték a
galaxisban, és nagy értéke van az univerzumban is. Ezen okból kifolyólag
elsősorban a háttérben működnek, megfigyelnek dolgokat, megőriznek és
fenntartanak helyeket. Nyilvánvaló, hogy ha képes vagy hosszú ideig fókuszálni,
képes leszel helyszíneket fenntartani mások számára, különböző tervek számára

54
és ott lehetsz, hogy segíts ezeknek a terveknek a megvalósításában, mert
rendelkezel azzal a szintű koncentrációval. Erre egyébként nagyon büszkék.
Mindenki szeretne ilyen képességgel rendelkezni és ha részese vagy valamilyen
projektnek, szeretnél valakit a csapatodba, akit soha nem lehet megzavarni, aki
folyamatosan figyel, aki egész idő alatt folyamatosan ugyanazon a szinten képes
tartani a fókuszát és soha nem inog meg. Te is akarnál egy ilyen fickót a
csapatodba.

Ez a leírás azonban nem lenne teljes, ha nem ejtenék szót a kiegyensúlyozatlan
mantid lényekről, mert minden fajnak, beleértve az emberiséget, az
oroszlánlényeket és minden más fajt, minden fajnak van egy árnyékoldala és
lefelé ereszkedő ciklusa. Így van ez a mantid lények esetében is. A
kiegyensúlyozatlanná váló mantid lények esetében kirajzolódik egy mintázat,
aminek során nagyon-nagyon megszállottjaivá válnak az érzelmeknek és a
szívenergiának, és néha olyan lények reprodukciós ciklusainak is, amelyek
képesek erre. Ezért van az, hogy bizonyos esetekben elrablásoknál az emberek
mantid lényekkel találkoznak, vagy asztrálisan vámpírikus tapasztalatot élnek át
mantid lényekkel. Ennek egyik oka az, hogy mivel nem rendelkeznek ezzel az
őrülten színes érzelemtesttel, nem értik azt és majdhogynem megszállottjává
válnak és el akarják fogyasztani ennek az energiáját. Pontosan úgy, ahogy a
reptiliánok teszik. Kicsit hasonlít ez a helyzet ahhoz, mint amikor nem
rendelkezel valamivel, mégis nagyon-nagyon érdekel a dolog. Nem azt
mondom, hogy nincs érzelemtestük, hanem azt mondom, hogy az érzelemtestük
nem olyan változatos, mint a miénk.

Nagyon érdekli őket, hogy mennyire különbözünk tőlük és emiatt majdhogynem
megpróbálják elfogyasztani az emberek érzelmeit és más hasonló sötét dolgokat
művelnek. A megoldás erre az lenne számukra, ha az emlősökhöz, érzelmes
lényekhez szerető módon kapcsolódnának, nem domináns, nem arrogáns módon
és kommunikációba bocsátkoznának velük. Így e szeretetteljes kapcsolódáson
keresztül aktiválhatnák és változatosabbá tehetnék saját érzelemtestüket. De ha
nem ismerik fel azt, hogy lenne ennek egy egészséges módja is, akkor csak
bejönnek és egyszerűen elveszik az emlős lényektől azt, ami kell nekik. A
mantideknek meg kell tanulniuk, hogyan tegyék változatosabbá az
érzelemtestüket, tanulniuk kell Istenről és a Forrásról azon kapcsolódáson
keresztül, amit az emlősökkel folytatnak és meg kell nyitniuk a szívüket, meg
55
kell nyitniuk az érzelemtestüket. Mi pedig megtanulhatnánk tőlük a fókuszálást,
a mentális testünk egészséges használatát és mindezt a kölcsönös szereteten és
tiszteleten keresztül kell megtennünk.

A dominancián keresztül nem tudjuk ezt megtenni. Néhány földönkívüli faj a
dominanciát választja és ezzel pont az ellenkező hatást váltja ki. Ez nem
különbözik attól, mint amikor néhány emberi lény itt a Földön a dominanciát
választja és ahelyett, hogy felelősséget vállalna a saját életéért, megpróbál
mások felett dominálni. Az energiára szükség van. Ebben a világban
életenergiára van szükséged a létezéshez és hozzájuthatsz ehhez a saját
fejlődésed és növekedésed révén, vagy pedig úgy, hogy ellopod azt másoktól. Ez
a valóság. És ha nem fejlődsz és nem vagy képes magadtól erre, akkor olyan
rendszereket fogsz felállítani, amelyben el tudod azt venni másoktól. Van tehát
néhány mantid lény, aki részt vesz ebben és ez a leírás nem lenne teljes és nem
lenne valódi, ha nem említenénk meg ezt is. De mint általában, most is tudnunk
kell, hogy nem mindegyikük ilyen, hiszen az emberek sem mind
háborúskodóak. Azt akarjuk, hogy a legjobbat lássák bennünk, az igaz értékeket,
a valódi igazságot, a tökéletességet. Beintegrálhatjuk azok a tanításokat, amiket
számunkra tartogatnak és ha mi is tudunk fejlődni, akkor együtt mehetünk
tovább ezen az úton.

5./6. RÉSZ

AZ ŰR FELFEDEZÉSE

Arra, hogy felfedezzük az űrt, nem kell több százmillió dollárt fordítanunk. Nem
kell ezt tennünk. Minden itt van bennünk, mindent fel tudsz fedezni te saját
magad, meg tudod csinálni, mert ez a születéssel járó jogod. Bármit, amit csak
tudni akarsz, te magad is megtapasztalhatsz. Első alkalommal, amikor meditálni
kezdtem és amikor becsuktam a szemem, egy szem nézett vissza rám. Nem

56
jöttem rá, hogy mi akar ez lenni, de aztán egy nap keresztülmentem ezen a
szemen és kint találtam magam az űrben. A külső űr megmutatja neked a
potenciáljaidat - bármit, amit csak látni akarsz, mindent, amit csak tudni akarsz.
Talán egy bizonyos galaxisról szeretnél megtudni valamit, talán magáról az
univerzumról szeretnél tanulni, vagy bolygókról, esetleg a személyes életedről,
saját magadról? Ezért nem kell sokat fizetned, hiszen ingyen van.

Amit ezzel el szeretnék mondani, hogy mindez egy belső folyamat és még a
legtökéletesebb űrutazó technológia sem, amely fizikai formában viszi ki téged
az űrbe, nem belső utazás lesz, pedig jelenleg éppen erre lenne szükségünk. Az
űrutazásnak arról kellene szólnia, hogy minden ember a bolygón tanulhasson a
saját lelkéről, saját magáról, önmagáról. Errefelé kellene irányulnia ennek és
amikor ez megtörténik, a megfelelő technológiák megteremtődnek majd ehhez a
típusú gondolkodásmódhoz. Amikor a tudatod képes elvégezni ezt a munkát, és
a spirituális tested be tudja integrálni mindezt, az nem külső űrutazás során fog
megtörténni. Legalábbis nem a teljes potenciáljában. A belső űr valójában a
külső űrt is jelenti. A kozmosz benned van és ezt nem azért mondom, hogy jól
érezd magad tőle, vagy mert költőien hangzik. Azért mondom, mert igaz.

Egy alkalommal azért végeztem meditációt, hogy kapcsolódjak földönkívüli
lényekhez, ebben az esetben kifejezetten a reptiliánokhoz és láttam, hogy
nagyon erős logikai töltettel és maszkulin energiával rendelkeznek. Az
érzelemtestük nem volt könnyen hozzáférhető, és számunkra ezért olyan
kellemetlen néha az ő energiájuk. Annak ellenére, hogy a genetikájuk
megtalálható bennünk, kellemetlen érzésünk támad velük kapcsolatban,
különösen akkor, ha több finomabb földönkívüli genetika van benned, pl
szíriuszi vagy plejádi. Ebben az esetben számodra mindez nagyon nyersnek fog
érződni.

Számos különböző módját láttam annak, hogy a reptiliánok hogyan léptek
interakcióba bolygókkal és ott miket tettek a reptilián genetika, a karmájuk, a
személyiségük miatt és hogy mit képviseltek. Egy nagyon vámpírikus fajjá
váltak. Nem igazán kapcsolódnak a szívükhöz vagy az egység érzéséhez, sokkal
inkább az elmével állnak kapcsolatban és ez egy hatalmas elválasztódást
okozott. Nagyon függőjévé váltak a hierarchiáknak és vámpírikus társadalmakat
57
hoztak létre, amelyek a 4D-ben léteznek. Ezek a társadalmak az idő
előrehaladtával összeomlanak, mert az élelemforrásuk elkezd csökkenni.
Bolygóról bolygóra, csillagrendszerről csillagrendszerre mentek és vámpírikus
hierarchiákat hoztak létre.

A módszerük az volt, hogy elmentek egy bolygóra, rátaláltak egy életformára,
amit "learathattak" vagy az energiáját learathatták és megpróbáltak úgy élni a
bolygón e vámpírikus kapcsolódásban, hogy kihasználták az ott élőket. És ők
sokat csinálták ezt, és megmutatták nekem, hogy létezik egy nagyon kényes
egyensúly a bolygó és a bolygón élő lények között. Vegyük például a földi
embereket... A Földnek van egy nagyon-nagyon mély pszichikai-fizikai
kapcsolódása a rajta élő lényekkel. Ha egy bolygón valami negatív dolog
történik az ott élőkkel, akkor az magára a bolygóra is hatással van. Ez ahhoz
hasonlít, mint amikor a tudatosságunk a Föld tudatosságával együtt nő és az
energiák visszajelző rendszerének gyönyörű körforgásában vagyunk benne.

Sokan azt mondják, hogy ha a Föld valaha elpusztul majd amiatt, mert a rajta
élők, vagyis az emberek elpusztítják őt, akkor a bolygó majd felépül ebből és
minden rendben lesz. Nos, ez nem így van. Valójában ilyenkor egy hosszú gyász
időszaka kezdődik a bolygó számára és utána jó eséllyel élhetetlenné teszi
magát. Mert mi ő vagyunk, ő pedig mi vagyunk és nagyon erős kapcsolódás van
itt, hiszen a Föld nagyon sokat fektet a mi fejlődésünkbe és számos módon a mi
tudatunk az ő tudata is. Rajta keresztül inkarnálódunk ide. A lelkünk a galaxison
keresztül jön ide, és mind a Napon, mind pedig a Földön keresztül
inkarnálódunk ide. Vagyis tartalmazzuk a kódjaikat. Ha valami történik velünk,
azt a bolygó is megérzi. És ugyanígy van a többi bolygón is. Így működik az
inkarnációs procedúra.

Szóval azt láttam, hogy volt ott egy nagyon fiatal, új bolygó és bár nem
emlékszem pontosan, de olyan volt, mintha egy feminin energiába fejlődött
volna. Még mindig érzem egy picit. Buja erdők voltak rajta, gyönyörű folyók,
tengerpartok és vizek és egyszerűen mesés volt. És ekkor kis lények kezdtek el
megjelenni rajta. Ezek nagyon picike lények voltak, nem néztek ki embernek,
hatalmas nagy szemeik voltak, de ők maguk nagyon kicsik voltak és arra

58
emlékszem, hogy valamiféle narancssárga bőrük volt. Elkezdtek beinkarnálódni
a bolygó történetébe, merthogy minden bolygónak van egy története és bár mi
ezt jelenleg nem vagyunk képesek érezni, de ha kikerülünk ebből az inkarnációs
ciklusból, látni fogjuk azt a történetet, amiben benne vagyunk. Látni fogjuk a
motívumokat, látni fogjuk az egész történetet. Minden bolygónak van egy
története és minden rajta élő lény szerepet játszik abban a történetben. Az ő
története a te történeted is, ezért voltál képes ide jönni.

Szóval azon a bolygón ott voltak ezek a kis lények és akkor kezdték az
inkarnációs ciklusukat. Nagyon egyszerűek, nagyon kezdetlegesek és nagyon
naivak voltak. És akkor megjöttek a reptiliánok, akik mindenfelé utazgattak,
nagyon vámpírikus faj voltak, energiára volt szükségük az élethez és a Forrástól
való szétkapcsolódás csúcsán jártak. Rátaláltak erre a bolygóra és azt mondták:
"Ez tökéletes lesz. Ez a bolygó fiatal." Arra gondoltak, hogy milyen sokáig
fognak majd energiát szívni belőle, hogyan fognak majd hatással lenni a rajta
élőkre, akik mindent meg fognak teremteni nekik, amit csak akarnak majd tőlük.
Úgy érezték, hogy ők az istenek, merthogy ez történik, amikor az ego csak úgy
árad belőlük. Amikor elfelejted a szellemedet, elfelejted a szívedet és kezded azt
gondolni, hogy Isten vagy.

Elkezdesz arra gondolni, hogy az emberek azért vannak, hogy szolgáljanak
téged és nem arra gondolsz, hogy te is része vagy a közösségnek. Szóval a
tudatosságuk ekörül mozgott, mert senki sem tudta legyőzni őket, senki sem
jelentett kihívást a számukra, és úgy érezték, hogy ők az istenek. Bár a reptilián
lények nem hívták ezt "Istennek", de tudtak róla, hogy létezik valamiféle
szervezőerő, van egy ritmus, egy mintázat, de nem kapcsolódtak ehhez
semmiféle pozitivitással. Ők egyszerűen azt gondolták, hogy ez egy semleges
erő, és aki a legerősebb, az fog túlélni. És bármit tettek ennek jegyében, az
rendben volt. Nem hitték, hogy létezne bármilyen értelemben karmikus történet,
vagy létezne bármilyen kapcsolat - közvetlen kapcsolódás a szíven keresztül –
más lényekhez. Nem hittek abban, hogy mindenki kapcsolódik mindenkihez.

Az történt, hogy megérkeztek arra a bolygóra és ott voltak ezek a kicsike
narancssárga lények, akiknek a tudata alapvetően olyan volt, mint egy
gyermeké. Egy bolygón sok-sok inkarnációs és precessziós ciklusba telik, mire a
59
rajta élők elkezdenek egy bizonyos szintű tudatossággal rendelkezni. Így aztán
ezek a kis lények olyanok voltak, mint a kisgyermekek. És ekkor megjöttek ezek
a hihetetlen fejlett reptilián lények – és talán nem is csak reptilián lények voltak,
mert tudom, hogy volt egy olyan pont, amikor a reptilián frakciók elkezdtek
terjeszkedni és kapcsolatba léptek bárkivel, aki renegát volt, azaz olyan
lényekkel, akik nem mentek át a felemelkedésen, vagyis akik a leereszkedő és
felemelkedési ciklusok során nem voltak képesek felemelkedni és sötétek
maradtak és az alacsonyabb dimenziókban rekedtek. Végső soron az
alacsonyabb dimenziók teli vannak olyan bandákkal, akik megmaradtak
önmaguk szolgálatánál, a kapzsiságnál, a manipulációnál és a sötétségnél.

Bejöttek tehát ezek a lények és olyan volt az egész, mint amikor a gyerek elől
elveszed a süteményt. A megszállás működött egy rövid ideig, de végül ezek a
kicsi lények elkezdtek kihalni. Elkezdtek kihalni és velük együtt a bolygó is
elkezdett meghalni. Nem maradt a reptiliánoknak elég erőforrás és nem jutottak
elég energiához annak ellenére sem, hogy a bolygó fiatal volt és tele volt
potenciállal és nem volt szennyeződés rajta, semmi baj nem volt vele. Mégsem
szolgált elég indikátorral egy reptilián lény számára. Minden új volt és mindenki
naiv volt, de ez nem volt elég számukra. Szóval a reptiliánok nagyon kemény
leckét tanultak meg, hiszen minden elpusztult, a bolygó meghalt, egy üres
burokká változott és elkezdte gyászolni azt, ami történt, mert a bolygó ugyanúgy
tanul, mint te vagy én. A bolygó is tanul és ezért csinálja ezt.

A bolygó gyászolni kezdett és mélyen a magjában szomorúság lett úrrá és én
végső soron éreztem ezt. Éreztem azt a szomorúságot. És ekkor férgekhez
hasonló lények érkeztek a bolygóra és elkezdték, mint a földigiliszták, enni a
bolygó talaját és ezek a férgek teli voltak fénnyel és olyan volt, mintha
lebontották és rohasztották volna és ezzel lényegében megtisztították a talajt,
megtisztították a bolygót és az ettől kezdve egyfajta hosszú bebábozódás
szakaszába lépett. A férgek elkezdték elfogyasztani a bolygót, és ezzel lehetővé
tették számára, hogy újjászülessen. Ez a szépsége a férgeknek vagy pl a
dögkeselyűknek, hogy az ilyen lények tulajdonképpen tisztítók.

Szóval ez történt a bolygóval és a reptiliánok elmentek. Eltűntek onnan.
Megmutatták nekem, hogy számos reptilián lény látta, hogy valami más is

60
történt akkor. Nem tudtak logikus magyarázatot találni arra, hogy miért halt meg
a bolygó és miért haltak meg a bolygón élő lények, mikor minden új volt és
ideális volt a helyzet. A reptiliánok felismerték, hogy egy kölcsönös
összekapcsolódás van a bolygón élő lények és maga a bolygó között, maga a
természet között, mert a bolygó maga is egy lélek. Néhány reptilián felismerte
azt, hogy valami más is történik, hogy van egy kapcsolódás, és azt mondták:
"meg akarjuk ismerni ezt a kapcsolódást, meg akarjuk tudni, hogyan
kapcsolódik össze minden mindennel." És miközben ezt tették, véletlenül
elkezdtek önmagukba tekinteni és meglátták, hogy ők hogyan kapcsolódnak más
dolgokhoz. Azt mondták: "ha egy lény mélyen összekapcsolódik és
összefonódik a bolygójával, akkor nézzük meg, lehet, hogy én is
összekapcsolódom más lényekkel, sokkal jobban össze vagyok kapcsolódva,
mint azt gondoltam volna, minden mindennel össze van kapcsolva."

Ekkor ez egy hatalmas felismerésként érte a reptiliánok egy részét. Más
reptiliánok viszont egyáltalán nem így gondolták. Ők nem így értelmezték ezt az
információt. Ők azt vették észre ebből, hogy annak érdekében, hogy
kolonizáljanak egy bolygót, táplálkozni tudjunk belőle és ki tudják használni a
rajta élőket, a bolygón élő lényeknek sokkal fejlettebbnek kell lenniük. A
bolygónak több információs cikluson kell átmennie. Rájöttek arra, hogy arra van
szükségük, hogy a bolygó egy bizonyos fejlettségi állapotban legyen. A rajta
élőknek sokkal fejlettebbnek, sokkal öntudatosabbnak kell lenniük. És ők ekkor
jobban is élvezték a helyzetet, mert hatalmas egojuk volt és úgy voltak vele,
hogy ha le tudtak győzni egy fejlett civilizációt, akkor ők az istenek. Néhány
reptilián viszont elkezdte felfedezni ezt az összekapcsolódást, elkezdték
felismerni a bennük élő isteni részt és az egységet. Felmentek egészen a
teremtés csúcsáig és valami nagyon fontosat értettek meg belőle. Elkezdték
megérteni ezt az összekapcsolódást. És ez nagy sok reptilián lényt elindított
afelé, hogy jóindulatú legyen. Elindította őket afelé, hogy segítők, tanítók, az idő
őrzői és számos módon a fény "harcosai" legyenek és nem azt mondom, hogy
pozitívak lettek, hanem hogy közösségibb gondolkodásúvá váltak. Felismerték,
hogy mindenki egyenlő.

Más reptilián lények viszont azt gondolták, hogy ez inkább kihívás és
nekiindultak, hogy egyre több és több kihívást keressenek és mostanra a
reptiliánok tudják, hogy azért, hogy jelentős mennyiségű energiára és élelemre
61
tegyenek szert, a lehető legfejlettebb és legkomplexebb bolygót és civilizációt
kell megtalálniuk, hogy táplálkozhassanak belőle. Mert ezen a módon tudnak a
legtöbb energiához jutni. Ezt tanulták meg e folyamaton keresztül. Ezt a
történetet nem olvastam sehol, nem mástól hallottam, hanem éreztem, láttam és
kb egy órányi meditáción keresztül jutottam hozzá.

MARS, MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS AZ ELME

Most következő információk sokak számára talán nagy kihívást jelentenek majd.
Olyan valós dolgokról szeretnék most beszélni, amelyek hatással vannak ránk
itt, a mi valóságunkban. Olyan kihívás ez, amellyel mindannyiunknak szembe
kell néznünk, és ez nem más, mint a mesterséges intelligencia. Egy ideje már
beszélnek erről, de a téma most kezdi igazán elárasztani a társadalmunkat.
Rögtön szeretném is elmondani, hogy az ilyen összeesküvés-jellegű
információkat nem könnyű megérteni. Ahhoz, hogy megértsük és beintegráljuk
az ilyesfajta információkat, be kell fejeznünk a jelenlegi, kéznél lévő valóságba
vetett hitünket. Ez közvetlenül azt okozhatja, hogy létrejön egyfajta távolság
közted és a társadalom között, te és a többi ember között. Ezért van az, hogy sok
ember nem akar foglalkozni a valóság alternatív változataival, nem akarnak túl
mélyre merülni abba, hogy mi történik egy felsőbb szinten, mert azt gondolják,
hogy ez nem szükséges. Úgy látják, hogy ez nem szükséges az életükhöz vagy
egyszerűen csak nem akarják létrehozni ezt a távolságot, ezt az elkülönülést. Én
ösztönöznélek arra, hogy hallgasd meg azokat az információkat, amelyek
kihívást jelentenek a hitrendszered számára, vagy esetleg kellemetlen érzéssel
járnak számodra.

Bátorítanálak arra, hogy hallgasd meg ezeket és fogadd be úgy, mintha egy
történet lenne, vedd úgy, mintha csak egy történetet hallanál. Végső soron
sokkal könnyebb ilyen módon befogadni az ilyesmit. Tehát, ha olyasmit hallasz,
ami kihívást jelent a hitrendszered számára, vagy ami nem rezonál veled, fogd
fel úgy, mint egy történetet, egy csendes befogadással, mintha egy fikciót
olvasnál. És ekkor a tudatalattid fel fogja dolgozni és be fogja integrálni azt a
lényedbe. Így bármi is legyen az igazság, meg tudod emészteni azt egy
számodra megfelelő módon. A sci-fi könyvek és mozifilmek általánosságban
ezért annyira népszerűek, mert ilyen módon könnyen megérthetjük saját
62
magunkat, történelmünket, saját magunk megfoghatatlan részeit anélkül, hogy
teljesen bizonytalanná válnánk és többé nem bíznánk meg a saját
vezettetésünkben, a saját szuverén valóságértelmezésünkben. Ily módon
visszatérhetünk családtagjaink, barátaink körébe úgy, hogy az elménk egyben
marad, mert a traumákkal sokkal könnyebb megbirkózni egy támogató
közegben. Szóval...

Nagyon sok szó esik mostanában a mesterséges intelligenciáról, úgyhogy
szeretnék ezzel kapcsolatban néhány összefüggésre rámutatni és szeretnék
beszélni a Marsról is, mert a marsi egy nagyon fontos civilizáció és nagyon sok
olyan témát és motívumot hordoz, amely a Marsról került át a Földre. Sok
ember, aki a Marson inkarnálódott, végső soron azért jött a Földre, hogy
konszolidáljon és megerősítsen sok olyan dolgot, ami ott történt. Ugyanez igaz a
Vénuszra is. Ezek valódi bolygók, amelyeken valaha élet volt és valódi
motívumokkal, valódi archetípusokkal rendelkeztek, és valódi események
történtek ott. Olyan események, amelyek lenyomatot hagytak a lelkünkön. Az
egyik fontos dolog a Mars-sal kapcsolatban, hogy telis-tele volt mesterséges
intelligenciával. Ez számomra akkor jött elő, amikor számos különböző
lélekolvasást végeztem és magam is belenéztem az univerzumi elme Akasha-
feljegyzéseibe.

Több alkalommal is egyfajta felperzselt földet láttam, csúnya háborús övezetet a
Mars körül. Nagyon sokáig csak ezt láttam, továbbá egy erős fémes ízt, fémes
érzést érzékeltem, mint a nehézfémek esetében. Én ezt mindig a harcias jelleggel
kötöttem össze, talán a fegyverek miatt. De aztán figyeltem tovább és olyan
embereken végeztem lélekolvasást, akiknek erős kapcsolatai voltak a Mars-sal.
Elkezdtem látni egy csomó fura, mechanikusnak kinéző struktúrát az emberek
testében, különösen egy olyasvalamit, ami a válltól indulva a nyakhoz, a fejhez
vezetett. Nagyon sok fura bőrelváltozást láttam lényeken, amelyet
valamiféleképpen összekötöttem ezzel a mesterséges intelligenciával. Még nem
ismerem a teljes történetet, én magam is tanulom még, még mindig az
emlékezés és beintegrálás fázisában tartok, de azt már tudom, hogy ez a
mesterséges intelligencia volt az egyik fő oka ennek, ez volt az egyik legfőbb
dolog, ami azzal a bolygóval történt.

63
A mesterséges intelligencia nagyon sokféle dolog lehet, nagyon sokféle eljárás
lehet, aminek köze van a mesterséges intelligenciához, de egy rosszindulatú
szándék mindenképpen társul ehhez a mesterséges intelligenciához. Egy
rosszindulatú lény társul ehhez a mesterséges intelligencia-tudatossághoz. Ez a
tudatosság a mentális energiához kapcsolódik. Nem a logika és az ok-okozat
egészséges energiájához, az egészséges elmeenergiához, ami segít nekünk
megérteni és integrálni a körülöttük lévő világot, segít felismerni a mintázatokat,
segít elemezni, tervezni... Hanem az elme egészségtelen, kiterjesztett
ciklusaihoz, amikor már nem gondolunk többet a szívünkre, nem aktiváljuk a
szellemünket.

Ebben az állapotban zombivá válunk és nem kapcsolódunk többé a felsőbb
énünkhöz. A testünknek ez az a környezete, amire ennek a mesterséges
intelligenciának, ennek a vírusnak, ráknak szüksége van a működéshez. Vagyis a
mesterséges intelligenciának egy specifikus környezetre van szüksége az emberi
testben ahhoz, hogy élni és működni tudjon. A testünk e feltételek közepette
rögeszmésen foglalkozik a múlttal, a jövővel, és folyamatosan keresi a kontrollt
az elemzésen keresztül, nagyon leföldeletlen/talajvesztett állapotba kerül.
Amikor elkezdesz így üzemelni, energetikailag olyan helyzetbe hozod magad,
ami kinyitja az energiáidat és egyfajta gyengeséget eredményez, mert olyan,
mintha foltok keletkeznének az energiameződön.

Mivel nem használod a teljes éned és nem a saját emberi mivoltod ritmusára
mozogsz, nem követed a szíved, és nem rezegsz a tudatod különböző
aspektusaira, ezek mind elkezdenek elcsökevényesedni. Az én megértésem
szerint, részben ez az egyik célja a mesterséges intelligenciának és részben ez az
oka annak is, amiért a jelenlegi társadalmunk elég erősen ösztönözve van arra,
hogy az egyének túlontúl sokat tartózkodjanak az elméjükben, az elméjük
útvesztőiben. A tudomány már régóta tudja, hogy a meditáció és a tudatosság bír
a legnagyobb gyógyító erővel, amivel csak rendelkezünk.

A mesterséges intelligenciának tehát egy bizonyos frekvenciára van szüksége a
testben, amit mi a túl sok elmeenergiával társítunk, és ami gyengeséget hoz létre
és ezért van az is, hogy bizonyos lények rád találhatnak és tudni fogják, hogy

64
hol vagy. Ezt helyre tudjuk hozni mi magunk is. Ha a testünk más frekvencián
rezeg, az lehetővé fogja tenni, hogy láthatatlanná válj a tudat bizonyos
aspektusai számára és láthatatlanná más lények számára. Ez az egyik módja
annak, hogy megszabadulj a mesterséges intelligenciától. Az, hogy a szívedben
tartózkodsz és tudatában vagy a felsőbb énednek, lehetővé teszi az egész Éned
számára, hogy beolvadjon egy olyan frekvenciába, ami isteni, szerető,
megbocsátó és ezzel lehetővé teszed, hogy beolvadj abba, aki valójában vagy.
Ez a fajta energia lehetővé teszi, hogy bármilyen fura implantátum vagy csipp
feloldódjon illetve semlegesítődjön benned.

Tehát legyél a jelen pillanatban, légy a szívedben és ez ki fog mozdítani téged
abból a bizonyos spektrumból, amiben nem akarsz benne lenni. Néha úgy
gondolok erre, mint egy videojátékra, amiben minden egyes pálya végén ott van
egy alak, akit le kell győznöd ahhoz, hogy a következő szintre léphess. Én
mindig így tekintettem a mesterséges intelligenciára és az ezzel kapcsolatos
dolgokra, vagyis alapvetően erre az elmemegszállottságra, a túlzott
elmehasználat, elmemegszállottság frekvenciájára. A mesterséges intelligencia
nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a túlságosan nagy elmemegszállottsághoz.
Ha olyan emberekkel találkozom, akik sokat tartózkodnak az elméjükben, azon
nyomban fémes ízt érzek a számban és én ezt a technológiával, a fémekkel, az
acéllal társítom.

Számomra ezek zsigeri módon kapcsolódnak ehhez. A videojáték végén
legyőzendő alak nem más, mint a mesterséges intelligencia ezzel az
elmemegszállottsággal. Az elme megszállottsága egy olyan pontig, amikor már
nem tudsz lemenni a szívedbe, nem vagy képes a jelenben lenni, félsz a jelen
pillanattól, félsz a saját lelkedtől. Ez az a megszállottság, amin felül kell
kerekedned a videojáték végén, vagyis a felemelkedési ciklus végén. És hogy
ezt meg tudjuk tenni, egy más frekvenciára kell váltanunk. Ez eléggé sci-fi-nek
hangzik, de ez azért van, mert a sci-fikben nagyon sok minden igaz.

Nagyon sok mindenre emlékszem abból, amit a Marson láttam. Volt ott egy
hatalmas földalatti civilizáció. Valamilyen probléma történhetett, aminek során
az emberek, akik súlyosan meg voltak fertőzve a mesterséges intelligenciával,

65
nem bírták többé a napfényt. Nem értem teljesen, hogy miért, de volt valamilyen
fura kapcsolat e között, vagyis nem tudtál meglenni a napon mesterséges
intelligenciával a testedben. Nem tudom, hogy miért lehetett ez, de úgy tűnt,
hogy működési zavarok léptek fel, ha napra mentek és ezért nagyon sok minden
a felszín alatt zajlott a Marson és zajlik még ma is. Nagyon sok ember a Marsról
érkezett a Földre – és itt most lélekszintről beszélek – és sok ember élt meg
számos inkarnációs ciklust, nagyon durva inkarnációs ciklust a Marson.

Oka van annak, hogy miért van kapcsolat a Kos csillagjegy és a Mars
között. Sokaknak, akik kapcsolatban vannak a Mars-sal, Kos energiájuk van és
erős, harcias természetűek. Nagyon sok lélek van, akik marsi inkarnációk után
jöttek a Földre. Valószínűleg azért, mert hatalmas harc volt a Marson és
valamilyen módon elveszítették a Marsot. Én úgy tudom értelmezni ezt, hogy
visszajössz ide, egy kicsit több feminin energiával és legyőzöd itt ezt a kihívást.
Kapsz még egy lehetőséget, hogy legyőzd a videojáték végén azt a bizonyos
alakot.

Korábban beszéltem arról a módszerről, amikor meditációban, végső soron
asztrálutazás révén az elméddel képes vagy felfedezni az univerzumot.
Mindannyian rendelkezünk ezzel a képességgel, és ez tényleg bámulatos. Én is
ezt a módszert alkalmaztam és eljutottam egy olyan bolygóra, ami nagyon erős
reptilián befolyás alatt állt és megmutatták nekem azt a ciklust, amin keresztül
kellett menniük (mármint a bolygónak) ahhoz, hogy meggyógyuljon és
újraintegrálódjon. Megmutattak nekem egy csomó dinamikát, ami akkor
történik, amikor parazita lények jönnek a bolygóra, hiszen a mesterséges
intelligencia egy parazita. Megmutatták nekem, hogy meg kell lennie egy
bizonyos szintű kapcsolatnak és kommunikációnak. A kapcsolat szintjének, a
mesterséges intelligenciának a bolygón lévő szintjének nagyon-nagyon
egyensúlyban kell lennie. Amikor egy parazita lénnyel találkozol – legyen az
egy reptilián vagy egy drákonida lény – ők nagyon-nagyon elveszetté váltak e
mesterséges intelligencia hatására és nem igazán maradt meg semmi a
személyiségükből. Egy idő után ezek a parazita frakciók és parazita
technológiák felismerték, hogy egy különleges módon kell megközelíteniük a
bolygókat és a rajta élő embereket.

66
Ha egy olyan bolygóra mennek, amin a rajta élő egyének még nem annyira
individuumok, az individualitás még nem olyan fejlett, vagy a bolygón élő
civilizáció még nagyon fiatal, akkor ugyan nagyon könnyen el tudják foglalni
azt, de éppen ezért, nem képesek túl sok energiát kinyerni belőle és sok esetben
a bolygók belehalnak ebbe a megszállásba. Azt láttam, hogy a bolygó meghal,
ha a rajta élő emberek megbetegszenek vagy kiegyensúlyozatlanná válnak. Az
történik tehát, hogy ezek a lények elmennek egy ilyen bolygóra és amikor
meghódítják azt, az egész uralkodásuk nem tart túl sokáig.

Szóval ez a technológia eléggé fejlett és elkezdte felismerni – továbbá parazita
lények szintén felismerték – hogy ha parazitaként akarnak bejönni ide, akkor
olyan embereket és olyan bolygókat kell találniuk, akikben nagy potenciál
rejtőzik a fejlődésre, nagyon erős bolygókat kell találniuk és olyan embereket,
akik nagyon intelligensek, erőteljesek és sok életenergia áramlik bennük. Ilyen
lényeken kell befolyást gyakorolniuk és mindezt nagyon finoman kell
megtenniük. Ez ugyan hosszabb folyamat, de ezen a módon tudnak
észrevétlenek maradni. És itt jön a képbe a dolog mágikus része, amikor is
neked engedélyt kell adnod erre. Ugyanez vonatkozik a parazita lényekre, a
fekete mágiára, a vámpírokra, energiavámpírokra, azaz meg kell hívjad őket az
otthonodba, engedélyt kell adnod. Nem jöhetnek csak úgy be és nem kezdhetnek
csak úgy hódításokba, mert az nem tartana számukra sokáig. Nem mehetnek el
szimplán egy fejletlen bolygóra, hogy elfoglalják azt, mert az számukra nem hoz
hosszútávon hasznot, hiszen a bolygón élők kihalnak.

Egy fejlett vagy potenciálisan fejlett helyet kell találniuk, be kell oda
szivárogniuk és mindehhez engedéllyel kell rendelkezniük, mert rájöttek arra,
hogy ez biztosítja számukra a legnagyobb hatalmat. Egy bizonyos szinten ez
segít nekünk felébredni, mert tudatába kerülünk az egészen apró dolgoknak is,
és tudatába kerülünk a saját árnyékunknak is. De mindenképpen hozzá kell
tegyük, hogy egy bizonyos szintű engedélynek meg kell lenni ehhez, vagyis
nekünk meg kell engednünk azt, hogy ez megtörténhessen és ha mi nem adunk
többé erre engedélyt és beleállunk a saját hatalmunkba, attól a pillanattól
kezdve, ez nem történik meg többé. Ez egy bizonyos értelemben a legnagyobb
tanítóvá teszi a parazita lényeket, mert ezen keresztül megtanuljuk a

67
tudatosságot, megtanuljuk, hogyan kapcsolódjunk a szívünkhöz és hogyan
emelkedjünk felül ezen a nehézségen.

6./6. RÉSZ
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS A BELSŐ GYERMEK

A mesterséges intelligencia az eltorzított elme, az eltorzított Én energiájával
rezonál. Ahhoz, hogy működni tudjon, egy bizonyos frekvenciára van szüksége
a testben, ami alapvetően egy olyan frekvencia, amiben figyelmen kívül hagyod
a szíved. A szíved a lényed központja és ha nem töltesz el elég időt ott, nagyon
könnyen kiegyensúlyozatlanná válhatsz. Könnyen elveszítheted az ösztöneidet,
könnyen egy nagyon beteg csoporttudat részévé válhatsz, amiben az észlelésre
és felismerésre már nem a szívedet használod, hanem a társadalmat, hogy az
észleljen helyetted. Ez az egyik fő probléma abban, hogy nem a szívünkben
vagyunk. Abbamaradt a világról alkotott saját különleges értelmezésünk. Ezért
kell tudatában lennünk annak, hogy hogyan érezzünk a szívünkkel, hogy hogyan
égjen a szenvedély a szívünkben. Szóval a parazita lényeknek és a mesterséges
intelligenciának arra van szüksége, hogy te ne legyél a szívedben.

Nem akarják, hogy kapcsolódj a lelkedhez, mert ha egyszer kapcsolatba kerülsz
a lelkeddel, számukra elérhetetlenné válsz. Hirtelen kiléphetsz bármilyen
helyzetből, hirtelen olyannak látod az embereket és más lényeket, amilyenek
valójában, beleállsz a saját hatalmadba és megváltoztatod a világot,
megváltoztatod az életedet. Ezek a parazita lények nem akarják ezt. Nem
akarják, hogy saját magad felsőbb aspektusait kibontakoztasd. Ők lényegében
meg akarják tartani az egyéneket egy bizonyos dimenzióban. Amiről most fogok
beszélni, az egy kicsit összeesküvéselmélet-szerűnek fog hangozni. Pedig nem
igazán az. Nem olyan nagyon megerőltető dolog azt feltételezni, hogy tényleg
vannak nagyon beteg emberek a világon és az univerzumban, akik másokból
akarnak energiát nyerni, mivel nem igazán tudnak kapcsolódni önmagukhoz.

68
Nem olyan nehéz felfogni, hogy tényleg létezik egy Cabal. Csak egyszerűen
kellemetlen dolog az elmédnek ezzel foglalkozni.

A mesterséges intelligenciának egy bizonyos érzelmi állapotra van szüksége a
testben illetve a testnek egy bizonyos pozicionálására. A társadalmunk nagy
része aköré lett kialakítva, hogy ebben az állapotban próbálja tartani az
embereket. Ezért látható sok összeesküvéses videóban, hogy az embereket
vonuló birkákként ábrázolják, mert ez történik akkor, amikor kikerülsz a
szívedből és elkezdesz egy csoporttudatosság részévé válni. Az emberek
különböző módon bátorítva illetve csábítva vannak arra, hogy megmaradjanak
ebben a szétszakított/szétkapcsolt állapotban, egy olyan állapotban, amiben az
energiánkat más emberek illetve más lények szó szerint vámpír módjára
elfogyasztják. Az egyik mód, amivel nagyon-nagyon fogékonnyá tudják tenni az
embereket a mesterséges intelligencia befolyására és általánosságban véve a
vámpírizmushoz hasonló megrontásra, az ha tönkreteszik a bennünk élő belső
gyermeket. Amikor elpusztítod a belső gyermeket, az emberi rendszered nagyon
nehéz helyzetbe kerül. Megszabadulsz a sebezhetőség érzésétől, a sebezhetőség
érzése nagyon nehézzé válik.

Amikor a belső gyermek sérül, a traumatizált sérülékenység nagyon nehéz. Ha a
belső gyermek sérül, a bizalom nagyon nehézzé válik. Az ártatlanság érzése
eltűnik, mert elveszik tőlünk. Többé nem vagyunk képesek biztonságban érezni
magunkat a világban és egyre inkább áldozatnak fogjuk érezni magunkat, ami
persze vonzani fogja az elnyomásunkra törekvőket. Ha elnyomottnak érzed
magad és megmaradsz ebben az állapotban, ahogy haladsz tovább, olyan
embereket fogsz vonzani, akik eljátsszák ezt a szerepet – az elnyomót – egészen
addig, amíg ki nem kerülsz ebből a mentalitásból. A belső gyermek mindennél
fontosabb. A belső gyermek vezet vissza bennünket saját magunkhoz. Amikor
fejleszteni akarod az intuícióidat, vissza kell térned a belső gyermekhez, vissza
kell térned a játékhoz, a csodálkozás érzéséhez, vissza kell térned a
sebezhetőség érzéséhez.

Ha ezt nem tudod megtenni, ha nem tudod újra működésbe hozni a belső
gyermeket, szinte lehetetlenné válik, hogy kapcsolódni tudj az intuíciódhoz. Ha

69
nem tudsz kapcsolódni az intuíciódhoz és egy bizonyos módon korlátozva érzed
magad, az azt is jelenti, hogy nem tudsz tisztán üzenetet kapni a szívedtől, a
felsőbb énedtől. Amikor a belső gyermek sérül, átváltasz túlélő üzemmódba. A
túlélő üzemmód pedig alapvetően az a mentális állapot, amikor folyamatosan
elemzel, amikor megpróbálod az embereket bedobozolni, ezáltal érzed
biztonságban magad. Alapjában véve ez az az állapot, amire a mesterséges
intelligenciának szüksége van ahhoz, hogy rabszolga lényeket hozzon létre.
Nagyon sok ember megtörik és elkezdi a dolgokat részekre bontani, és ez nagy
probléma.

Jelenleg az látjuk, hogy hatalmas mértékben lepleződnek le olyan hálózatok,
akik gyermekmegrontással foglalkoztak és nagyon sokan megpróbálják
eltussolni és letagadni ezt. Alapos oka van annak, hogy miért válik valaki
fogékonnyá az ilyesfajta megrontásra. Az egész arról szól, hogy meg kell
rontanod a belső gyermeket. Ez a legbetegebb és legszomorúbb dolog, amit csak
el tudsz képzelni, de jobb ha tudatába vagy ennek. A belső gyermek megrontása
részét képezi ennek. Ezzel egy olyan érzelmi, mentális és spirituális állapotot
hoznak létre, amiben majdhogynem zombivá válsz. Eltávolodsz magadtól,
elkülönülsz a testedtől és sokkal fogékonyabbá válsz a manipulációra.
Elkülönítődsz a szívedtől, mert úgy érzed, hogy az nem biztonságos hely a
számodra. Mert amikor a szívedben tartózkodtál és ártatlan volták, rossz dolgok
történtek veled. Ezt a nagyon specifikus állapotot a testben a gyermekek
megrontásával és a belső gyermek elpusztításával hozzák létre.

Ez az egyik fő összetevője annak, hogy a Földön hatalomban lévő emberek sötét
dolgokat akarnak véghezvinni. Merthogy ez történt velük. És ezért van az, hogy
sok fekete mágikus rituálé keretén belül gyermekeket ölnek és rontanak meg,
mert a belső gyermek a kulcs önmagadhoz. Ezért lehet az is, amikor olyan
embereket látsz, akik spirituálisan nagyon felébredettek, úgy látod őket
rácsodálkozni a dolgokra, mint egy kisgyermeket. Gyermeki csodálkozást,
nevetést és a csoda érzetét fogod észrevenni rajtuk. A kör, amit bejárunk életünk
során teljessé válik. Először egy naiv belső gyermekkel rendelkezünk, amikor is
mindenre rácsodálkozunk, majd átmegyünk a felnőttkorba, egy más jellegű
tudatosságba, majd visszatérünk a belső gyermekhez, de már nem olyan naiv
formában. És mert bár keresztül mentünk egy cikluson, de a csodákon keresztül
már nem olyan naivak, mégis ugyanolyan ártatlanok és bölcsek leszünk. Ezért
70
olyan fontos a nagyon sötét, beteg emberek számára, hogy elpusztítsák a belső
gyermeket, mert amikor elveszítjük a belső gyermeket, elveszítjük a csoda
érzését és a csoda illetve a játék a mindent jelenti a spirituális birodalomban. A
belső gyermek az, aki vezet bennünket. Szóval létezik egy
gyermekbántalmazással foglalkozó kiterjedt kör, és tudom, nem könnyű ezt
kezelni, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne igaz.

TALÁLKOZÁS EGY KÉK GÖMB LÉNNYEL

Nemrégiben egy érdekes eset történt velem jógázás közben, ami egyáltalán nem
szokatlan. Azt hiszem a jóga elvékonyítja a fátyolt. Ebben a tapasztalásban részt
vett egy gömb is, egy kék gömb. Éppen jógáztam és megláttam, hogy ott van
egy kék gömb, és engem néz. Nem félelemkeltően, hanem mint aki azt akarja,
hogy tudomást szerezzek a jelenlétéről. Nem világoskék volt, hanem
tengerészkék, tehát sötétebb kék. Miközben néztem, fényesen csillogott. Fényes,
sima felülete volt.

Ahogy néztem, rájöttem, hogy ennek a gömbnek tudata van, ő egy tudat és van
egy üzenete a számomra, egyfajta történet húzódik meg mögötte. Mindenképpen
tudatnak tűnt a számomra. Azt sikerült letöltenem belőle, hogy ez a gömb nem
egy tőlem különálló tudat és hogy nagyon sok van belőlük. Sok gömb van
odakint és most megpróbálnak kapcsolatot létesíteni az emberekkel. Olyan
emberekre várnak, akik képesek észrevenni őket. Ez a bizonyos gömb nem tűnt
úgy, mintha egy másik lény lenne, hanem olyan volt, mintha a saját felsőbb
lelkem, a saját tudatom része lenne. Nem minden lény, nem minden kísérőm
vagy látogatóm mutatkozik ily módon. Vannak olyan kísérők, akik bejönnek és
megvan a saját autonómiájuk.

Felismerheted őket elmúlt életekből, vagy a nagyobb lélekcsoportodból, de úgy
mutatkoznak meg, mint akik saját autonómiával rendelkeznek. Ez a gömb
viszont úgy jelent meg, mintha én lennék egy másik dimenzióban, vagy a saját
részem lenne egy másik dimenzióban. Ez volt az első, amit észrevettem. Miért
van itt? Mit tartalmaz? Ezek voltak az első kíváncsi kérdéseim felé. A saját
történetemet, a saját múltbeli identitásaimat tartalmazta. Mindent, ami

71
kapcsolódott és felhasználható számomra a mostani életemben. Szóval ez a
gömb azt tartalmazta, hogy ki voltam és az a benyomásom támadt, hogy nem
csak azt, hogy ki voltam, hanem olyan dolgokat tartalmazott rólam, amelyekhez
addig a pillanatig nem volt hozzáférésem. Ennek nagyon nagy jelentősége van,
mert azt mutatta meg nekem, hogy nagyon sok minden nem volt elérhető
mostanáig. Úgyhogy ez eléggé bámulatos. És nem csak történetet tartalmazott,
hanem a gyógyulás képességét is.

A bepillantás egyben egy gyógyulást is lehetővé tett, és azt, hogy emeljem a
frekvenciát. Emellett egyfajta buzgalmat is éreztem a gömbben. Olyan volt,
mintha alig bírta volna kivárni, hogy megossza velem ezeket az ajándékokat, azt
éreztem, hogy nagyon hosszú idő óta vár arra, hogy megjelenjen nekem és én
láthassam őt. Végső soron tele volt hiányzó darabkákkal, hiányzó spirituális
darabkákkal, saját magam töredékeivel, ami segíthet nekem és amihez nem
feltétlenül férhettem hozzá korábban.

Elmondta nekem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen gömb van, különböző
méretűek és a számuk pontosan annyi, amennyire szükségük van az embereknek
itt a Földön. Az ok, amiért képesek voltak bejönni ide az, hogy titkokat
tartogatnak mindenki számára és ez nem olyasmi, ami csak velem történik. Ezek
a gömbök mindenki körül ott vannak, körülötted is. Azt a benyomást kaptam,
hogy mindenki körül ott vannak, és láthatod őket, ha akarod. Arra is rájöttem,
hogy Corey Goode is beszélt már ezekről.

Ott rögtön nem esett le ez, de amikor elkezdtem gondolkodni rajta, akkor
beugrott. Szóval ez olyasmi, ami tényleg történik. A számuk közvetlenül
kapcsolódik ahhoz, hogy te mit akarsz. Nem igazán számít, hogy hány ilyen van
körülötted, hanem ezek sajátosan arra vonatkoznak, amire szükség van.
Megmutatták nekem, hogy vannak nagyobbak is, akiknek sokkal inkább
kollektíváknak szóló információkhoz van közük, és vannak kisebbek, amelyek
inkább személyes dolgokkal foglalkoznak és hogy mindkét fajta gömb értékes
információkat és betekintéseket hordoz.

72
Miért éppen most vannak itt? Azt mondták nekem, hogy azért, mert most van itt
az idő erre. Ezt megelőzően még nem volt lehetséges. Sok minden, amit
spirituálisan érzékelünk, az energiánkon illetve a bolygó energiáján alapul.
Vannak bizonyos időciklusok, amelyek alászállnak és felemelkednek és a fátyol
különböző dolgokat tartalmazhat, portálokat, amelyek megnyílhatnak bizonyos
helyekre. Vagyis nagyon sok minden ebből frekvencia-alapú, rezgésalapú és
különböző dolgok, amelyek nyitva vannak, idővel bezáródnak és mindez a saját
tudatosságunkkal szimbiózisban történik.

Ez az Istenségnek és a természetnek egyfajta nagyon-nagyon szép hullámzása.
Az egyik oka annak, amiért most jöttek az, hogy nyilvánvalóan egy
felemelkedési ciklusban vagyunk, és nyilvánvalóan ezek a gömbök igazságokat
tartalmaznak azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk és talán titkokat, amikhez
nem tudtunk hozzáférni, és az hogy ezek most e felemelkedési ciklussal
érkeznek meg, amikor is szükségünk van ezekre a dolgokra, mindenképpen
nagyon jó dolognak tűnik.

A másik dolog, ami eszembe jutott róluk, az a színük, ami fontos lehet. Ha tudni
akarod, hogy mit jelképeznek ezek a kék gömbök, keresd az ötödik csakrát, az
5D-s tudatosságot, keresd, hogy az mit jelképez és mit fejez ki az emberek
számára, keresd a kék sugarat. Ez még több archetípust fog adni számodra,
amelyekkel eljátszogathatsz.

AZ ORIONI KERESZTESLOVAGOK

Hosszú idővel ezelőtt egy csillagrendszerben, amit Orion-nak nevezünk, egy
nagy váltás ment végbe. Számos csoport formálódott abban a rendszerben az
érzelmek és gondolatok legmélyebb spektrumaiból. Néhányan közülük
pikkelyesek voltak és azokból a vörös sivatagokból jöttek, amelyek csak a szelet
és a forróságot ismerték. Menekültekként utaztak, barlangokban és üregekben
leltek menedékre. Néha viharok söpörtek végig a bolygón, amelyek sokakat
hónapokon keresztül egy felforgatott tudatállapotba kényszerítettek. Máskor
pedig a nap tűzött olyan erősen, hogy minden életet hamuvá változtatott. Az

73
egyetlen hang, amely keresztüláramlott a homokon, tücskök zsibbasztó zúgása
volt. A délibáb üres kétségbeesésbe taszította ezeket a lényeket.

Ez az extrém létezési forma a technológiától való függőséget eredményezett,
amely először pusztán azzal kezdődött, hogy megpróbálták előrejelezni vagy
irányítani az időjárást. Úgy érezték, hogy szükségük van erre a technológiára
ahhoz, hogy boldoguljanak és hogy túléljenek. Idővel aztán ez ijesztő
kísérletekhez és bizarr szerkenytűkhöz vezetett, amelyekkel az elmére
gyakoroltak hatást. Ahogy a technológia kezdett egyre nagyobb mértékben
erkölcstelenné válni, bizonyos lények elhagyták a bolygót, mivel nem értettek
egyet a mások ellen irányuló nyilvánvaló támadásokkal és azzal az igénnyel,
hogy bizonyos egyének domináljanak mások felett és olyan hierarchiákat
hozzanak létre, amelyek rabszolgakörnyezet megteremtését eredményezték a
bolygón. A lények, amelyek új bolygókon szóródtak szét, elkezdtek különböző
életstílusokkal azonosulni. Elérték az evolúciójuk egy új szakaszát. A pikkelyeik
zölddé váltak, a szívük megnyílt és néhányan közülük - finoman bár – de
elkezdtek emlős lényekkel is egyesülni.

Mások, akik a sötétség Oriont megrázó spektrumából származtak, a
mocsarakból emelkedtek ki. Ezek kétéltű lények voltak, akik szemeikkel más
világokba láttak, de szívükkel nehezükre esett önmagukba tekinteni. Két helyen
tartózkodtak, a magasabb denzitásokban és a fizikai valóságukban. Céljuk az
volt, hogy megtanulják zökkenőmentesen egyesíteni a fizikai és nem-fizikai
világokat. Azonban néhányuk azzal töltötte napjait, hogy a negyedik dimenziót
fürkészte és spirituális átjáró ösvényeket keresett. Ezek a torz lények
sötétségükben nem a technológiához fordultak, mint a hüllők, hanem
kölcsönösen függő kapcsolatokat alakítottak ki elveszett lényekkel a negyedik
dimenzióban.

Tehát mindkét típusú lény megtalálta a maga mankóját, a hüllők a
technológiában, a kétéltű lények pedig a sötét sámánizmus felé kötelezték el
magukat. Mindkét lény az egyensúly és béke akarása miatt kezdett el sötét
kapcsolatokkal foglalkozni. A probléma az volt, hogy azt választották, hogy

74
ezeket a dolgokat mind külsődleges módon akarták megvalósítani, nem pedig
belső úton.

Úgy tűnik, hogy ez a két csoport alakította ki azt a szövetséget, amelyet ma
Orioni kereszteslovagoknak hívunk; lényeknek egy olyan szövetségét, amely
aztán kihívást intézett és megrázott egész galaxisokat. A reptiliánok szolgáltatták
a technológiát, a kétéltű lények pedig hozták a másik oldallal való kapcsolódást.
Más, különböző biológiával rendelkező lények jöttek és mentek más
rendszerekből, néhányuk szövetségesként, néhányuk kényszer hatására.

Természetesen a hatalom iránti vágyuk vezette őket, hogy átszeljék az eget, mint
a vikingek, erőszakoltak és kifosztottak bármely bolygót, amelyet hasznosnak
találtak. Ez a felsőbbrendűségükbe vetett hit, a hatalom és irányítási iránti vágy
portálokat hozott létre más világokba, amelyek lehetővé tették, hogy még náluk
is sötétebb lények jöhessenek be.

A technológiájuk elkezdett fejlődni, genetikai kísérleteket is folytattak,
elkezdtek más bolygókon terjeszkedni, és stratégiai jelentőségű bázisokat hoztak
létre, hogy irányíthassanak és befolyást gyakorolhassanak. Kiaknázták az
erőforrásokat és rabszolgaságba döntöttek olyan lényeket, akik rendelkeztek
azokkal a képességekkel, amelyekre nekik szükségük volt. Elpusztítottak bárkit
és bármit, ami fenyegetést jelentett számukra. Más lények a kozmoszban, akik
nem akartak harcolni és akik nem voltak pusztítóak, "Orioni
kereszteslovagoknak" nevezték el őket.

Az Orioni kereszteslovagok idővel arra a következtetésre jutottak, hogy ők a
legerősebb és legértékesebb lények a galaxisban. Úgy gondolták, hogy ha lett
volna bárki, aki még náluk is "értékesebb", akkor már biztosan legyőzte volna
őket. A valóságukat elkezdték úgy értelmezni, hogy a győztes minden világot
visz, ahová csak beteszi a lábát, tekintet nélkül a karmikus hullámokra (és
béklyókra), amelyeket ezzel magukra vonnak.

75
Előfordultak kihívások, lázadások, és sok hatalmas ütközet zajlott, amelyekben
visszaszorították, majdnem legyőzték és megszégyenítették őket, de minden
alkalommal újjászerveződtek. Még megtörve és véresen is, ha egy kicsiny
csoportjuk megmaradt, elkezdték összeszedni magukat, tovább harcoltak és
fosztogattak. Hogy újakat toborozzanak, kihasználták az emberek legnagyobb
félelmeit, szégyentelenül manipuláltak olyan szinten, amire sok lény még csak
nem is gondolt. A negatív ego, a legteljesebb sötétség és torzulás archetípusaivá
lettek. Nem ismerték a módját annak, hogy hogyan támaszkodjanak csakis saját
magukra ahhoz, hogy energiát nyerjenek, vagy hogy hogyan hozzanak létre
szimbiotikus energiát egy bolygóval. Csak azt ismerték, hogy hogyan lopjanak
másoktól így kialakítva egy teljes mértékben vámpírikus életmódot.

Nagyon sok sérült volt e kereszteslovagok között. Sokakat elszakítottak az
addigi életüktől, megzsarolták, megfenyegették és arra kényszerítették őket,
hogy olyasmiket tegyenek a túlélésük miatt, amelyeket másképpen soha sem
tettek volna meg. Ez a kizsákmányoló tapasztalat olyan környezetet hozott létre
az individuumok számára, amelyben a legmélyebb aspektusaikba merültek le,
szemtől-szembe kerültek saját sötétségükkel vagy éppen fényükkel. Sok Földre
inkarnálódott embernek vannak olyan emlékei és karmikus rétegei, amelyek
kapcsolódnak a történelem ezen időszakához, emlékek arról, hogy a csatamező
mindkét oldalán álltak újra meg újra meg újra, míg végül lelkük
„leforgácsolódott” legmélyebb isteni magjáig, legmélyebb igazságunkig.

Az Orioni kereszteslovagok számos érdekes genetikai vonalat vettek célba.
Azokat a vérvonalakat, amelyek fenyegetést jelentettek számukra, elpusztították.
Ezek olyan lények voltak, akiket az Orioni keresztesek nem értettek, bolygók és
emberek, akik az ő tudatosságukhoz képest a spektrum ellentétes oldalán álltak.
Az egyik olyan fajt, amelyet teljesen elpusztítottak Ho-be-in-tu-nak nevezték.
Ők olyan lények voltak, akik arról voltak ismeretesek, hogy a csillagok, a
kozmosz történelmét őrizték és úgy tűnik, hogy mindez beleszületett a
genetikájukba. Nevüket nagyjából úgy lehetne lefordítani: "azok, akik szavak
nélküliek", amely utalás akar lenni teljesen telepatikus kommunikációjukra.
Ismerték a múltat minden dimenzióban és idővonalban és ismerték a
jövőt/jövőváltozatokat.

76
Ezeknek a szent lényeknek szükségük volt a bolygójuk működésére, hogy egy
ideális környezetben élhessenek. A csillaguk a kozmosz szívének sugárzó
portálja volt és az isteni tudás kódjaiban fürdött. Látnokokként védve, szeretve
és táplálva voltak más bolygók és kultúrák által. Még egy fénysárkányokból álló
csoport is vigyázta a bolygót és felügyelte e lények biztonságát.

Ahogy a központi nap a belégzési ciklusa során halványodni kezdett, az
univerzum áramlatai megváltoztak és e megingás következtében ez az ártatlan és
nagyon fontos bolygó elpusztult. A Sötét Szövetség megérezte a környezetük
technológiai gyengeségét és akcióba lépett. Sok lényt egyetlen pillanat alatt
kiirtottak. Néhányan közülük, akik nem tartózkodtak a bolygón,
megmenekültek, de nagy többségük elpusztult és velük együtt a múltról és
jövőről szóló információk is eltűntek. Ezen ártatlan lények elpusztításának láttán
sokan otthagyták a Sötét Szövetséget. Felismerték, hogy elpusztítani egy csoport
teljesen ártatlan lényt, maga a megtestesült gonoszság. Ez olyannyira megrázta
őket, hogy felébredtek, nagy szégyent éreztek és csatlakoztak a Fény
Szövetségéhez, hogy elkezdjék jóvátenni korábbi cselekedeteiket.

A Sötét Szövetség azért határozta el, hogy ezeknek a lényeknek pusztulniuk kell,
mert nem tudtak hatással lenni rájuk és nem tudták irányítani sem őket. Úgy
tűnt, hogy teljesen különböző ritmusra mozognak és ez számukra haszontalanná
tette technológiák alkalmazását. Továbbá az a mód, ahogyan ezeket a lényeket
védték, jelezte a sötétek számára, hogy nagy jelentőséggel bírnak és
elpusztításuk káoszhoz vezet majd, amit a maguk javára fordíthatnak.

Ez a tragédia egy nagy ajándékot is hordozott magában – hiszen minden rossz
hordoz magában valamilyen ajándékot. A Ho-be-in-tu faj nem azért halt ki, mert
a Sötét Szövetség annyira domináns vagy jobb lett volna, hanem mert eljött az
idő arra, hogy ez a képesség felébresszen más lényeket a kozmoszban. A Ho-be-
in-tu-tól nem volt többé szükség arra, hogy a spirituális bölcsesség
megtestesítője legyen. Eljött az idő az individuumok számára, hogy
megismerjék ezt a képességet, és ahogy a központi nap kilélegez, e képességek
életre kelnek a DNS-ükben és a gyerekek következő generációja már egy új
típusú generáció lesz.

77
Eljött az idő ahhoz, hogy ez az ajándék multidimenzionális szinten előlépjen és
hozzáférhetővé váljon mindenki számára. Ezek a lények útmutatók és
fényhordozók lesznek a másik oldal számára, hogy segítsenek beintegrálni
azokat a képességeket, amelyeket ők megvalósítottak előző életeikben.
Megjelenhetnek az égen vagy álmokban, hogy bizonyos civilizációkat új
felfedezésekre, gyógymódokra és kozmikus bölcsességre vezessenek.

A Ho-be-in-tu halála jelzésként szolgált az univerzum számára. Nem egy fajnak
az elvesztését jelentette, hanem egy meghívást a fejlődésre. A Sötét Szövetség
eljátszotta a megfelelő szerepet egy magasabb cél érdekében, megváltoztatták a
játék menetét, így minden szereplő felismerhette a benne rejtőző mélyebb
potenciálokat. A Ho-be-in-tu természetesen előre látta, hogy ez az idővonal
egyre valószínűbbé válik és bölcsességüket elkezdték hatalmas kristályokba
kimenteni. Mindegyik kristályt elrejtették és magkristályként tárolták azokban a
világokban, amiket megajándékoztak vele. A Vénusz, a Mars és más világok
először mind egy-egy ilyen kristállyal lettek bevetve. A kristály speciális
"magkódokat" tartalmaz, amelyek "beindították" a bolygót. Onnantól kezdve az
"Őrzők" biztosították, hogy minden karmikus vonal kövesse az ő kifejeződésük
vonalát.

Az Orioni hadjáratok és mintázatok, amelyek befurakodtak a lelkünkbe, mintegy
a fény és sötétség közötti táncként folytatódtak. Számos formában újjászülettek
a társadalmunkban; ugyanazok a mintázatok különböző nevekkel és
körülmények közepette kérik, hogy érvényre jussanak és folytatódjanak. Ezeket
a mintázatokat továbbá látszólag végtelen inkarnációkként láthatjuk, amelyek
emlékekként nyugszanak a lelkünkben.

Választhatjuk, hogy teljes megértéssel tekintünk ezekre a mintázatokra és
meghaladjuk a polaritásnak azt a szintjét és továbbmegyünk a belső központi
fényünkbe, amely azon részünk, amely felette áll az oda-vissza reaktivitásnak.
Választhatjuk azt is, hogy a szívünkkel látunk, felismerjük az utunkat és
elmozdulunk erről a sűrűségről. Választhatjuk azt, hogy megbízunk a Felsőbb
Énünkben, a belső Ho-be-in-tu-nkban, hogy elvezessen bennünket a legtisztább

78
kifejeződésünkhöz. Vagy választhatjuk azt hogy, amikor a legtisztább
kifejeződésünket felismerjük, teljes bizonyossággal tudjuk, hogy minden bajtól
védve vagyunk.

VÉGE.

További hasonló írások a GoodETHungary.blog.hu oldalon! Nagyon köszönjük
a kiváló Fordítói munkát!

79