UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS)2008 BAHASA MELAYU / BAHASA INGGERIS Tindakan Segera/ Bidang tugas 1.

Menubuh Jawatankuasa Pentaksir PBS ( spt lampiran ) 2.Surat lantikan untuk Ketua Pentaksir Sekolah ( KPs ) dan Pentaksir Sekolah (Ps ) 3.Fail-fail untuk ULBS 3.1. Fail Pengurusan Kandungan : Jadual Pelaksanaan ULBS sekolah Surat Lantikan Kpa dan Ps Senarai Jawatankuasa ULBS Sekolah Pekeliling LPM dan JPN Buku Panduan Pelaksanaan PBS - LPM 3.2. Fail Skor Kandungan: Borang Profil Individu Tingkatan 4 Borang Markah Induk Tingkatan 4 Borang Profil Individu Tingkatan 5 Borang Markah Induk Tingkatan 5 4. Menubuhkan JawatanKuasa Kes Khas ULBS Sekolah Petugas : Pengerusi – Pengetua KPs - Setiausaha Ahli –ahli – Ketua Bidang - Ketua Panitia - Semua Ps - Setiausaha Peperiksaan Bidang Tugas : Mengkaji dan membuat keputusan bagi kes-kes rayuan yang dirujuk oleh Ps : Mengkaji dan membuat keputusan bagi kes-kes atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pengendalian ULB di peringkat sekolah : Menyediakan laporan kes yang tidak dapat diselesaikan di peringkat JPKK sekolah dan membawanya untuk dikemukan kepada JPKKw : Mengendalikan pelajar-pelajar yang tidak ditaksir semasa tingkatan 4 atau 5 – yang menghadapi masalah ketidakhadiran ke sekolah. : menentukan kedudukan calon bagi sebarang kes yang berbangkit dan keputusan mesti ditandatangani Pengetua 5. Mengadakan sesi Taklimat kepada pelajar Tingkatan 4 dan mengeluarkan surat siaran kepada ibu bapa memaklumkan sesi-sesi ujian lisan di sekolah

6. Ketua Pentaksir Sekolah mesti membuat penyelerasan skor secara dalamam untuk memastikan ULBS difahami oleh semua guru mata pelajaran BM/BI dari segi dasar dan pelaksanaannya. 7. Pihak pemantau atau KPKw akan ke sekolah dan meneliti segala fail ULBS dan akan memberi taklimat atau dapatan kepada KPs ,Ps dan Pengetua. 8. Borang markah calon adalah sulit. 9. Bidang tugas 9.1 . Pengetua : Tubuh Jawatankuasa dan buat lantikan Pentaksir Sekolah : Selaras jadual taksiran ULBS : Mengesahkan Borang markah Induk : Pengerusi Jawatankuasa Kes Khas Sekolah : Melaporkan kes Khas kepada KPKw atau UPP 9.2 . KPs : Merancang jadual pentaksiran dan menyelaras pentaksiran dalaman : Mendokumentasi Pentaksiran dan Laporan ULBS : Merekod markah dan Pelaporan untuk dihantar kpd KPKw : Menyelesaikan Kes Khas Sekolah : memberi bahan pentaksiran/BPI calon pindah : Mengadakan kursus dalaman untuk semua Ps setelah menerima taklimat daripada KPKw : melaksanakan pentaksiran : Merekod markah dalam BPI dan BMI : Mendokumentasi : Ahli Jawatankuasa Kes Khas : perantara untuk akses dlm Sistem Kemasukan markah LPM

9.3. Ps

9.4. S/U P

10. Jadual Kerja ULBS 2008 Bil Tarikh 1 14 – 28 Febuari 2 1 – 28 Mac 3 JANUARI- MAC 4 APRIL – JUN 5 JULAI - SEPT 6 1 JULAI 7 1 OGOS 8 23 OGOS 9 30 OGOS

Perkara Pendaftaran Calon Sekolah Pendaftaran calon persendirian TAKSIRAN 3 TINGKATAN 5 KES KHAS/ TAKSIRAN 1 TING 4 TAKSIRAN 2 TING 4 Tamat Ujian Lisan Ting 5 Kemasukan markah KPs hantar Pelaporan kepada KPKw KPKw hantar Pelaporan kepada KPN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful