You are on page 1of 1

RAD SA GRAFIKOM

Sam tekst u Wordu bez slika i figura izgleda dosta oskudno i nepotpuno.

Umetanje figura

Drawing Auto Shapes bira se karegorija figure Basic Shapes posle odabira pojavljuje se
platno za crtanje, ako ga ne elimo pritisnuti Esc na tastaturi. Postaviti mia na poziciji gde se treba
pojaviti odabrana figura. Postavljanje figure vri se pomou levog tastera mia. Za pravilan oblik kruga
ili kvadrata istovremeno pritisnuti i Shift.

Veliina figure menja se pomou ruica koje se nalaze oko figure levim tasterom mia dobija oblik
dvosmerne strelice. Pozicija figure takoe se menja levim tasterom mia unakrsne dvosmerne
strelice.
Obrtanje figure vri se pomou zelene ruice, dok se utom ruicom menja oblik figure.

Bojenje figure : Line Style, Dash Style, i Fill Color. Senenje figure Shadow Style.

WordArt - umetnika slova

Insert WordArt Edit WordArt uneti umetnika slova. Izgled slova menjati upotrebom
WordArt Gallery.

Dodavanje slike u tekst

Insert Picture From File bira se eljena slika iz odreenog foldera.

Crop isecanje slike


Okvir slike Line style
Podeavanje osvetljenosti i kontrasta
Promena boje slike:
a) Automatic originalna boja
b) Grayscale sive nijanse
c) Black & White crno-belo
d) Washout isprano

Vraanje slike u prvobitni oblik i boju vri se odabirom Reset.

Okruenje slike tekstom