You are on page 1of 6

RPT GIMNASTIK ASAS

TARIKH & MINGGU BIDANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK AKTIVITI BBB
KANDUNGAN

Minggu 1 GIMNASTIK Kemahiran 1.1.1 Mari 1. Memanaskan badan Trampolin


(waktu 1) ASAS Lantunan dan Membuat bentuk badan tuck, melantun 2. Lantun statik. Kon
1jam Layangan pike, dan straddle semasa 3. Lantun dan layang Tilam
1.1 Melakukan layangan di atas trampoline menggunakan
kemahiran lantunan trampolin.
dan layangan di atas 4. Mendarat stabil.
trampolin 5. Menyejukkan badan.

Pengetahuan dan
konsep pergerakan
dan prinsip mekanik
dalam gimnastik
asas 2.1.1
2.1 Menggunakan Menyatakan postur badan
pengetahuan yang sesuai untuk
konsep pergerakan mengekalkan kawalan badan
dan prinsip mekanik semasa layangan
semasa melakukan
lantunan dan
layangan di atas
trampolin

Pengurusan dan
keselamatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.3
mengamalkan Mematuhi langkah-langkah
elemen pengurusan keselamatan semasa
dan keselamatan melakukan aktiviti fizikal
Minggu 1 GIMNASTIK Kemahiran 1.1.2 Mari 1. Memanaskan badan Trampolin
(waktu 2) ASAS Lantunan dan Melakukan pelbagai putaran melantun 2. Lantun statik Tilam
1jam Layangan semasa melakukan layangan dan 3. Lantun dinamik Kon
1.1 Melakukan di atas trampolin berputar 4. Lantun dan berputar Gelung
kemahiran lantunan 5. Mendarat stabil rotan
dan layangan di atas 6. Menyejukkan badan
trampolin

Pengetahuan dan
konsep pergerakan
dan prinsip mekanik
dalam gimnastik
asas
2.1 Menggunakan 2.1.2
pengetahuan Menerangkan mekanik lakuan
konsep pergerakan untuk menghasilkan lantunan
dan prinsip mekanik yang tinggi
semasa melakukan 2.1.3
lantunan dan Mengenal pasti ketinggian
layangan di atas layangan yang sesuai untuk
trampolin melakukan putaran dan
bentuk badan di atas
Tanggungjawab trampolin
kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1
keyakinan dan Mempamerkan keseronokan
tanggungjawab semasa melakukan aktiviti
kendiri semasa 5.2.2
melakukan aktiviti Menetapkan matlamat kendiri
fizikal dalam melakukan aktiviti
Minggu 2 GIMNASTIK Kemahiran 1.1.2 Mari 1. Memanaskan badan Trampolin
(waktu 3) ASAS Lantunan dan Melakukan pelbagai putaran melantun 2. Lantun statik Tilam
1jam Layangan semasa melakukan layangan dan 3. Lantun dinamik Kon
1.1 Melakukan di atas trampolin berputar 4. Lantun dan berputar Gelung
kemahiran lantunan 5. Mendarat stabil rotan
dan layangan di atas 2.1.2 6. Menyejukkan badan
trampolin Menerangkan mekanik lakuan
untuk menghasilkan lantunan
Pengetahuan dan yang tinggi
konsep pergerakan
dan prinsip mekanik 2.1.3
dalam gimnastik Mengenal pasti ketinggian
asas layangan yang sesuai untuk
2.1 Menggunakan melakukan putaran dan
pengetahuan bentuk badan di atas
konsep pergerakan trampolin
dan prinsip mekanik
semasa melakukan 5.3.1
lantunan dan Berkomunikasi secara
layangan di atas berkesan semasa melakukan
trampolin aktiviti

Interaksi sosial 5.3.2


5.3 berkomunikasi Memberikan penghargaan
dalam pelbagai cara terhadap pendapat dan
semasa melakukan kelebihan rakan
aktiviti fizikal

Minggu 2 GIMNASTIK Kemahiran 1.1.3 Mereka cipta rutin Yakin 1. Memanaskan badan Trampoli
(waktu 4) ASAS Lantunan dan pergerakan berdasarkan boleh 2. Agihan kumpulan Tilam
1jam Layangan kemahiran lantunan, putaran 3. Penerangan tugasan Kon
1.1 Melakukan dan bentuk badan di atas 4. Latihan kemahiran asas Gelung
kemahiran lantunan trampolin 5. Menyejukkan badan rotan
dan layangan di atas 2.1.3 Mengenal pasti
trampolin ketinggian layangan yang
sesuai untuk melakukan
Pengetahuan dan putaran dan bentuk badan di
konsep pergerakan atas trampolin
dan prinsip mekanik
dalam gimnastik
asas 5.4.1 Memainkan peranan
2.1 Menggunakan secara aktif semasa
pengetahuan melakukan aktiviti dalam
konsep pergerakan kumpulan.
dan prinsip mekanik
semasa melakukan 5.4.2 Bekerjasama mencapai
lantunan dan matlamat yang sama semasa
layangan di atas melakukan aktiviti fizikal
trampolin dalam kumpulan.

Dinamika kumpulan
5.4membentuk
kumpulan dan
bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti
fizikal

Minggu 3 GIMNASTIK Kemahiran Yakin 1. Memanaskan badan Trampoli


(waktu 5) ASAS Lantunan dan 1.1.3 Mereka cipta rutin boleh 2. Agihan kumpulan Tilam
1jam Layangan pergerakan berdasarkan 3. Penerangan tugasan Kon
1.1 Melakukan kemahiran lantunan, putaran 4. Latihan kemahiran asas Gelung
kemahiran lantunan dan bentuk badan di atas 5. Menyejukkan badan rotan
dan layangan di atas trampolin
trampolin 2.1.3 Mengenal pasti
ketinggian layangan yang
Pengetahuan dan sesuai untuk melakukan
konsep pergerakan putaran dan bentuk badan di
dan prinsip mekanik atas trampolin
dalam gimnastik
asas
2.1 Menggunakan 5.4.1 Memainkan peranan
pengetahuan secara aktif semasa
konsep pergerakan melakukan aktiviti dalam
dan prinsip mekanik kumpulan.
semasa melakukan
lantunan dan 5.4.2 Bekerjasama mencapai
layangan di atas matlamat yang sama semasa
trampolin melakukan aktiviti fizikal
dalam kumpulan.
Dinamika kumpulan
5.4 Membentuk
kumpulan dan
bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti
fizikal

Minggu 3 GIMNASTIK Kemahiran 1.1.4 Melakukan Kami 1. Memanaskan badan Trampolin


(waktu 6) ASAS Lantunan dan persembahan rutin yang telah hebat 2. Lantun statik Kon
1jam Layangan direka cipta 3. Lantun dinamik Tilam
1.1 Melakukan 4. Putaran Gelung
kemahiran lantunan 2.1.4 Mengenal pasti 5. Persembahan kumpulan rotan
dan layangan di atasgabungan kemahiran 6. Menyejukkan badan
trampolin lantunan, bentuk badan, dan
putaran yang sesuai
Pengetahuan dan digunakan semasa mereka
konsep pergerakan cipta rutin pergerakan di atas
dan prinsip mekanik trampolin
dalam gimnastik
asas 5.3.3 Berinteraksi secara
2.1 Menggunakan positif dalam pelbagai situasi
pengetahuan semasa melakukan aktiviti
konsep pergerakan
dan prinsip mekanik 5.4.3 Berkerjasama
semasa melakukan menyelesaikan masalah yang
lantunan dan berlaku semasa melakukan
layangan di atas aktiviti fizikal dan bersepakat
trampolin dalam membuat penyelesaian

Interaksi sosial
5.3 Berkomunikasi
dalam pelbagai cara
semasa melakukan
aktiviti fizikal

Dinamik kumpulan
5.4 Membentuk
kumpulan dan
bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti
fizikal