Ierom.

Ghelasie Gheorghe: "La R scrucea HOTARELOR de TAIN "

DOAMNE, TU ai Creat O Lume Care s Te poat ÎNTÂLNI, S Te poat IUBI Pe Tine, Cel Care din IUBIRE Ai F cut Lumea! Dar Lumea St Dincoace de Tine, C între Lume i Tine Este un HOTAR Ce DEOSEBE TE F ptura De CREATOR, O R scruce de TAIN Unde ALTAR De SFÂNT ÎNCHINARE Se Face, Unde Tu Însu i Vii i CHEMI Lumea S Vin la Tine, S TREAC HOTARUL Doar în PREFACEREA Ta, ÎMBR CAT în HAINA De TAIN . Însu i Cerul are un HOTAR Peste care nu TRECE Decât în TAINA NUMELUI T u, Ce este DINCOLO De tot Numele, Dar care se Ä OPTE TE³ În IUBIREA Ta, Ce este TAINA Îns i a NUMELUI C ruia Se ÎNCHIN i Cânt în Nespus Slav ! P mântul cu toat F ptura

Are HOTARUL de TAIN , Unde toate se OPRESC i fac ALTAR Pe care Se D RUIESC JERTFE Vii, Pe care Tu, DOAMNE, Le PRIME TI i în MISTUIREA IUBIRII Le PREFACI, i a a TRECEREA DINCOLO peste HOTAR Poate s ÄFIE³. Lumea nu poate TRECE HOTARUL de TAIN , C este F ptur Creat , Dar Tu Însu i ÎNTINZI IUBIREA Ta Care Se Face DRUM peste HOTAR Unde VE NICIA Se Face ÎNTÂLNIREA, TAINA dintre Tine i Lume, NUME-ÎNCHINARE, IUBIREUNIREA peste toate IUBIREA-OPRIREA FA în FA , Ce nu se mai Sfâr e te, Care mereu ÎNCEPE i mereu se Face TAIN i R scruce, ALTAR i TRECERE, IUBIRE f r margini În care toate se ADUN , DARURI de ÎMP RT IRE, HOTAR f r OPRIRE, OPRIRE f r HOTAR, DUMNEZEU i Lume În ÎNTÂLNIRE! *

DOAMNE, iat -m i pe mine, La HOTARUL-R scrucea de TAIN V d DRUMUL Ceresc Cu NUMELE Celui ce s-a ÎNTRUPAT, FIUL Lui DUMNEZEU, CUVÂNTUL CREATOR, Care CRUCEA Lumii La ÎNVIEREA Ve niciei A Ridicat. i a a, Cu NUMELE DUMNEZEIESC, Cu ÎNCHINAREA Lui, DINCOLO Pornesc În LUMINA Cereasc F r de Seam n. Iat -m , DOAMNE, i la HOTARUL Unde Universul întreg Este PLIN de Frumuse i i de Miresme Care pe Tine Te M RTURISESC. Nu este voie sa se rup ceva. Le Mângâi cu Mâna i în oapte de TAIN AUD Cântarea DUMNEZEIASC Ce m TRECE Peste HOTAR. Iat -m i la R scrucea Unde o ICOAN ST LUMINAT De o Candel Care nu se mai Stinge Niciodat ! M OPRESC Cu Privirea La CHIPUL de TAIN i A TEPT De asemeni s m PRIVEASC ... NUMELE DUMNEZEIESC Îmi r sun în Inim , În Urechi Aud Cântarea Întregii Lumi,

PRIVIREA ICOANEI Le UNE TE pe Toate În CEVA În Care DUMNEZEU i Lumea Se ÎNTÂLNESC FA c tre FA i nu mai contenesc S STEA în OPRIREA Ce se face VE NICIE i totodat TRECERE ne-oprit În VE NICIE. O, CHIP de IUBIRE Care le UNE TI pe toate! O, ICOAN , HOTARUL i R SCRUCEA Unde Toate TAINELE Se ÎNTÂLNESC i se ÎMP RT ESC La CINA Cea de TAIN , În VE NICIA Unde mereu este HOTAR i mereu TRECERE. (text ap rut în volumul Ierom. Ghelasie, "Isihasm", ed. Platytera, Bucure ti, 2007, pp. 92-96). Versiunea în limba german poate fi accesat la
http://ikonischerenaissance.blogspot.com/2010/05/vater-ghelasie-am-kreuzweg-der-geheimen.html

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.