You are on page 1of 1

Proposta Estructura Programa dun Any dUniterra: oferta pedaggica

Retirs Estructura permanent diria i parallela a la resta de formats


Cursos curts Mduls independents
Certificats presencials Grup de mduls inter-programa amb un objectiu especfic
Certificats presencial/online Grup de mduls inter-programa amb un objectiu especfic, amb seguiment online
Diplomes El programa Habitar la Terra + un dels altres 3 programes principals
Postgrau La totalitat de la oferta formativa

Aquesta oferta formativa est basada en:

1. treure el mxim profit del contingut dels programes

2. augmentar laccessibilitat a tot tipus de participants

3. reduir els costos dels participants de llarg termini a compte dels participants de curt termini

4. assegurar un mnim de participants per curs, sumant les diferents modalitats