You are on page 1of 1

Proposta Estructura Programa dun Any dUniterra

Aquesta proposta es una simplificaci del que podria ser una estructura dels currculums dUniterra. En el cas que saprovi en assamblea es pot experimentar amb la complexitat que la proposta mateixa evoca.

Considerem un programa dun any que es tradueix en aproximadament 50 setmanes.

En aquest plantejament inicial, per fer-ho senzill es considera:

1. Que la divisi temporal entre programes es simtrica

2. Que els programes tots estan formats per 10 mduls

3. Que cadascun dels mduls dura una setmana

4. Els nmeros representen el ttol de cada mdul

Programes/Mduls Mdul 1 Mdul 2 Mdul 3 Mdul 4 Mdul 5 Mdul 6 Mdul 7 Mdul 8 Mdul 9 Mdul 10
Habitar la Terra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TeknoPoiesis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oikonomia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dileg Intercultural 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incubadora dInnovaci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Retirs Permanent

En cas de que la proposta segus endavant shauria de treballar en:

1. ladaptaci de cadascun dels currculums al format modular

2. la temporalitzaci de cada mdul

3. l'asimetria dels diferents programes